«ΟΔΗΓΙΕΣ» ΠΡΟΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΟΔΗΓΙΕΣ» ΠΡΟΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ"

Transcript

1 «ΟΔΗΓΙΕΣ» ΠΡΟΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ Πολλοί από εµάς δεν ξέραµε ποια ακριβώς είναι η πολύ µακρά και αδικαιολόγητα χρονοβόρα διαδικασία που µεσολαβεί από την εκλογή µέχρι τον διορισµό µας. Συµµετέχοντας στην Πρωτοβουλία Μελών ΔΕΠ υπό Αναµονή Τοποθέτησης, στις ζωντανές και διαδικτυακές συναντήσεις και συζητήσεις, ανταλλάξαµε πολλές πρακτικές πληροφορίες, οι οποίες βοήθησαν όσες και όσους διορίστηκαν τον Ιανουάριο του Επειδή οι πληροφορίες αυτές είναι πολύτιµες για όλους, προσπαθήσαµε να τις συγκεντρώσουµε και να τις καταγράψουµε. Σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται για επίσηµο έγγραφο. Πρόκειται µάλλον για ένα είδος πρακτικού οδηγού που βασίζεται στην εµπειρία των µελών της Πρωτοβουλίας µέχρι τις αρχές του Ενδέχεται συνεπώς να υπάρχουν ελλείψεις, ίσως και κάποιες ανακρίβειες. Εξάλλου, έχουν διαπιστωθεί διαφορές µεταξύ των πανεπιστηµίων, στα στάδια που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους. Καλό θα ήταν, λοιπόν, να απευθυνθείτε παράλληλα στις αρµόδιες υπηρεσίες των πανεπιστηµίων σας (γραµµατεία τµήµατος, πρυτανεία, τµήµα προσωπικού, οικονοµική υπηρεσία). Στο αρχείο «til-lista.pdf» (ΜΕΛΗ The Red List) θα βρείτε τον αναλυτικό κατάλογο χρήσιµων τηλεφώνων. Οι οδηγίες αυτές δεν θα υπήρχαν αν οι συνάδελφοι Αδιόριστος Λέκτορας Νοµικής (Διορισµένος ΛΝ, µετά τις 13/01/11), Μίριαµ, Μιχάλης, MM, free dep-tobe, red, yellow δεν τις είχαν γράψει στο φόρουµ της Πρωτοβουλίας. Στο µεγαλύτερο µέρος τους, αποτελούν αναδιατύπωση και συνδυασµό των πληροφοριών που ανάρτησαν εκεί, µε κάποιες προσθήκες από τους ΔΛΝ, red και v.i. Μετά την εκλογή και την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής των πρακτικών από τη γραµµατεία του τµήµατος, ο φάκελος της εκλογής προωθείται στις κεντρικές υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου (συνήθως τη Διεύθυνση Προσωπικού), όπου διενεργείται έλεγχος νοµιµότητας. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, και εφόσον δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα, ο Πρύτανης εκδίδει πράξη διορισµού, η οποία όµως πρέπει σύµφωνα µε το νόµο να δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ. Aυτή η φαινοµενικά µικρή λεπτοµέρεια είναι πολύ ουσιώδης αφού νοµικά η πράξη χωρίς τη δηµοσίευση είναι «ανυπόστατη» και αποτελεί την αφετηρία των προβληµάτων σας! Μετά την έκδοσή της, η πράξη διορισµού αποστέλλεται στο υπουργείο Παιδείας, µε αίτηµα τη δηµοσίευση. Είναι αρκετά συχνό φαινόµενο, ειδικά στα µεγάλα τµήµατα ή πανεπιστήµια, να καθυστερεί πολύ η διαδικασία αυτή. Καλό είναι λοιπόν να παρακολουθείτε την εξέλιξή της. Μόλις ενηµερωθείτε από το πανεπιστήµιο ότι «έφυγε ο φάκελός σας», πρέπει να τηλεφωνήσετε στη Διεύθυνση προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, να ρωτήσετε αν τον έχουν παραλάβει και να ζητήσετε τον αριθµό πρωτοκόλλου και την ηµεροµηνία του καθώς και τον ακριβή αριθµό που έχετε στη σειρά κατάταξης (των εισερχόµενων πράξεων διορισµού). Ως προς το δεύτερο, είναι πιθανό να χρειαστεί να επιµείνετε. Η σειρά έχει σηµασία διότι παγίως, όταν εγκρίνονται πιστώσεις (πάντοτε λιγότερες από τους αδιόριστους!) πραγµατοποιούνται διορισµοί µε βάση τη σειρά αυτή. Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι η σειρά αυτή ενίοτε αλλάζει, εξετάστε το ενδεχόµενο να βάλετε στο µηνιαίο σας πρόγραµµα ένα τηλεφώνηµα στο υπουργείο, για να την επιβεβαιώνετε. 1

2 Ενόσω εκκρεµεί ο διορισµός σας µπορείτε να αρχίσετε να συγκεντρώνετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ειδικότερα τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που θα πρέπει να καταθέσετε µε την αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (βλ.παρακάτω). Όταν επιτέλους ανακοινωθεί ότι δόθηκαν από το υπουργείο Οικονοµικών κάποιες πιστώσεις για διορισµούς µελών ΔΕΠ, και µετά την πρώτη χαρά που θα πάρετε, ετοιµαστείτε για νέες περιπέτειες. Αφού το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προεγκρίνει έναν αριθµό πιστώσεων για διορισµούς ΔΕΠ, το ΥΠΔΒΜΘ καταρτίζει έναν κατάλογο διοριζόµενων µε βάση τη σειρά προτεραιότητας όπως προκύπτει από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλου του φακέλου σας στο ΥΠΔΒΜΘ. Ο κατάλογος αυτός εγκρίνεται από τη Διεύθυνση οικονοµικών υποθέσεων του ΥΠΔΒΜΘ και στέλνεται στο ΓΛΚ για την επίσηµη έγκριση των διορισµών από τον αρµόδιο υφυπουργό. Εν συνεχεία, επιστρέφεται στο ΥΠΔΒΜΘ (Διεύθυνση προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης, τηλ ) για να σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο. Επειδή πολύ συχνά, από την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισµού µέχρι την έγκριση της πίστωσης, µεσολαβεί εκλογή νέου πρύτανη ζητείται από τα Πανεπιστήµια να εκδοθούν νέες πράξεις διορισµού, αφού το όργανο που υπογράφει µία διοικητική πράξη πρέπει να διατηρεί την ιδιότητά του κατά το χρόνο της δηµοσίευσής της. Το ΕΤ βγάζει έναν Κωδικό Αριθµό Δηµοσίευσης για κάθε διορισµό. Μπορείτε να µάθετε τον ΚΑΔ του διορισµού σας καλώντας το ΕΤ στο (επιλογή 2) και δίνοντας το ονοµατεπώνυµο σας µπορεί να σας ζητηθεί και αριθµός πρωτοκόλλου. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τον ΚΑΔ στην κεντρική σελίδα του ΕΤ (http://www.et.gr/) για να βλέπετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δηµοσίευση του ΦΕΚ. Υπάρχει και η δυνατότητα ελέγχου χωρίς ΚΑΔ: σελίδα ΕΤ αναζήτηση ΦΕΚ επιλογή του Γ, και λέξη κλειδί το επώνυµο. Σε περίπτωση πολλών αποτελεσµάτων (λόγω κοινού επωνύµου), µπορείτε να επιλέξετε η ηµεροµηνία του ΦΕΚ να είναι του τελευταίου µήνα ώστε να δείτε τα πλέον πρόσφατα αποτελέσµατα. Ο νόµος προβλέπει ότι οτιδήποτε δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ υπάγεται σε έλεγχο νοµιµότητας από τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό, τα υπό δηµοσίευση δοκίµια στέλνονται από το ΕΤ στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης (τηλ ), η οποία στεγάζεται στη Βουλή. Στην υπηρεσία αυτή, τα δοκίµια ελέγχονται για να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία (αριθµοί πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία ΦΕΚ κ.λπ.) είναι σωστά. Στη συνέχεια, υπογράφονται από τον Γενικό Γραµµατέα και στέλνονται πια για δηµοσίευση στο ΦΕΚ. Τα ΦΕΚ δεν δηµοσιεύονται όλα την ίδια µέρα, έστω κι αν έχουν την ίδια ηµεροµηνία. Σχεδόν πάντοτε εκδίδονται αρκετές ηµέρες µετά την αναγραφόµενη σε αυτά ηµεροµηνία έκδοσης. Συνολικός χρόνος από την προέγκριση των πιστώσεων µέχρι τα ΦΕΚ 31/12/2010: περίπου 2-3 µήνες Περίπου 4-5 εβδοµάδες διάρκεσε η διαδικασία κατάρτισης της λίστας των διοριζόµενων από το ΥΠΔΜΘ και 1 βδοµάδα έµεινε στάσιµη η διαδικασία στα εξερχόµενα του ΥΠΔΒΜ, προτού φτάσει στο ΓΛΚ. Το ΓΛΚ επέστρεψε τη λίστα στο ΥΔΒΜΘ λίγες µέρες αφότου την παρέλαβε και το ΥΔΒΜΘ την έστειλε άµεσα στο ΕΤ. 2

3 Ηµεροµηνία εισόδου στο ΕΤ 29/12/10 - Ηµεροµηνία ΦΕΚ 31/12/ Ηµεροµηνία κυκλοφορίας από δύο έως τέσσερις περίπου εβδοµάδες µετά (στις 13/01/2011 άρχισαν να δηµοσιεύονται τα πρώτα ΦΕΚ και µέχρι τις 28/01/2011 δεν είχαν δηµοσιευτεί όλα). Οι αρµόδιες υπηρεσίες των πανεπιστηµίων είναι ενήµερες για τη δηµοσίευση των ΦΕΚ και πρέπει να σας ειδοποιήσουν για την ορκωµοσία. Όµως µπορείτε και εσείς να τηλεφωνήσετε µόλις δηµοσιευτεί το ΦΕΚ σας. Ενδέχεται εξάλλου οι πρυτανείες να έχουν παραλάβει τη λίστα µε τους νεοδιοριζόµενους µε ηµεροµηνία ΦΕΚ που αναφέρεται «προς επεξεργασία» στο ΕΤ. Θα µπορούσατε λοιπόν να επικοινωνήσετε µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του πανεπιστηµίου σας πριν από τη δηµοσίευση του ΦΕΚ για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κάποιες διαδικασίες (όπως η ένταξη στη µισθοδοσία) που µπορούν να ξεκινήσουν πριν από τη δηµοσίευση. Σύµφωνα µε τον ν. 2083/1992, άρθρο 6 παρ. 10 «Όσοι διορίζονται ή εξελίσσονται σε θέσεις Δ.Ε.Π. οφείλουν µέσα σε τρεις µήνες από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης του πρύτανη να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Η σχετική µε την ανάληψη των καθηκόντων πράξη εκδίδεται από τον πρύτανη. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής θεωρείται ότι οι παραπάνω δεν έχουν αποδεχθεί το διορισµό τους, οπότε και ανακαλείται η σχετική πράξη. Παράταση της προθεσµίας ανάληψης καθηκόντων για έξι (6) ακόµα µήνες είναι δυνατή µε απόφαση του πρυτανικού συµβουλίου και µόνο όταν το συγκεκριµένο µέλος του Δ.Ε.Π. κατοικεί µόνιµα στο εξωτερικό κατά την ηµεροµηνία διορισµού του.» Ακολουθούν κάποιες παράγραφοι από τον ν. 3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα, αναφορικά µε την κοινοποίηση της πράξης διορισµού, την ορκωµοσία και τον υπολογισµό του χρόνου έναρξης υπηρεσίας. Οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα εφαρµόζονται και για τα µέλη ΔΕΠ που κατά το Σύνταγµα είναι δηµόσιοι λειτουργοί, εφόσον δεν υπάρχει ειδικότερη διάταξη στην ειδική νοµοθεσία για τα ΑΕΙ. Για παράδειγµα, η προθεσµία του άρθρου 6 παρ. 10 του ν. 2083/1992 υπερισχύει, ως ειδικότερη, της διάταξης του άρθρου 17 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα. Άρθρο 17. Δηµοσίευση και κοινοποίηση πράξης διορισµού 1. Περίληψη της πράξης διορισµού δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον διοριζόµενο το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση. 2. Η κοινοποίηση στον διοριζόµενο γίνεται µε έγγραφο της οικείας αρχής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθµός του Φύλλου της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης διορισµού και το οποίο επιδίδεται επί αποδείξει στην κατοικία του είτε στον ίδιο είτε σε πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν. Με το έγγραφο αυτό τάσσεται και εύλογη προθεσµία τριάντα (30) το πολύ ηµερών για ορκωµοσία του διοριζοµένου και ανάληψη υπηρεσίας. Αν δεν καθορίζεται τέτοια προθεσµία, θεωρείται ότι έχει ταχθεί προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί έως έξι (6) µήνες, µόνο µία φορά, για εξαιρετικούς λόγους. 3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της παρ. 1, η πράξη διορισµού θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την τριακοστή ηµέρα από τη δηµοσίευση και από την ηµέρα αυτή αρχίζει η προθεσµία για ορκωµοσία του διοριζοµένου και ανάληψη υπηρεσίας.» 3

4 Άρθρο 18. Κατάρτιση υπαλληλικής σχέσης 1. Η υπαλληλική σχέση καταρτίζεται µε το διορισµό και την αποδοχή του. 2. Η αποδοχή δηλώνεται µε την ορκωµοσία. Άρθρο 19. Ορκωµοσία - Ανάληψη υπηρεσίας [...] 2. Η ορκωµοσία βεβαιώνεται µε πρωτόκολλο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον ορκιζόµενο και το όργανο ενώπιον του οποίου ορκίζεται. Η ανάληψη καθηκόντων πιστοποιείται µε έκθεση, που υπογράφεται από τον προϊστάµενο της οικείας υπηρεσίας και τον υπάλληλο. Η έκθεση φέρει αριθµό πρωτοκόλλου της χρονολογίας ανάληψης καθηκόντων. 3. Αφετηρία υπολογισµού του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δηµοσίευσης στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισµού, µε την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισµού, αλλιώς η ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας.» Δικαιούστε χρονοεπίδοµα εάν έχετε ερευνητικό και/ή διδακτικό έργο σε ΑΕΙ ή ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. Επίσης, δικαιούστε χρονοεπίδοµα εάν έχετε άλλη υπηρεσία στο δηµόσιο τοµέα, µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Ειδικότερα, το άρθρο 36 παρ. 2 του ν. 3205/2003 προβλέπει: «Πέρα από το βασικό µισθό της προηγούµενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα: α. Χρόνου υπηρεσίας, οριζόµενο σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) µε τη συµπλήρωση ενός (1) έτους υπηρεσίας, προσαυξανόµενο στη συνέχεια ανά διετία από τη χορήγηση του ποσοστού αυτού και µέχρι δεκατέσσερις (14) διετίες κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες µονάδες και µέχρι συνολικού ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%). Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται στο βασικό µισθό που έχει κάθε φορά το µέλος Δ.Ε.Π. Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόµατος αυτού υπολογίζεται αναφερόµενη στις διατάξεις του άρθρου 15 του νόµου αυτού, καθώς και η αναφερόµενη στις διατάξεις των εδαφίων β`, γ` και δ` της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α), µε τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, κατά περίπτωση.» Σχετικά, το άρθρο 15 ν. 3205/2003 επιτρέπει, µεταξύ άλλων, την αναγνώριση «υπηρεσίας που προσφέρεται στο Δηµόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ.και Ο.Τ.Α. µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου», ενώ το άρθρο 17 παρ. 6 δ του ν. 1268/1982 αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα ερευνητικά κέντρα. Οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, η οποία σάς δίνει το δικαίωµα για χρονοεπίδοµα, προκύπτουν κυρίως από τα όσα ορισµένα πανεπιστήµια ζήτησαν από συναδέλφους. Δεν είναι συνεπώς πλήρεις και δίνονται µε κάθε επιφύλαξη. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο τµήµα προσωπικού και/ή στην οικονοµική υπηρεσία του πανεπιστηµίου σας, για περισσότερες λεπτοµέρειες (σχετικά µε τις προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής της αίτησης κ.λπ.). Επίσης, αναλυτικότερες πληροφορίες (ειδικά σε ό,τι αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο εξωτερικό) θα βρείτε στο αρχείο «Αναγνώριση προϋπηρεσίας_εγκύκλιος.pdf» 4

5 Για να ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία θα πρέπει να κάνετε αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, µε την οποία σίγουρα θα σας ζητηθεί να καταθέσετε βεβαιώσεις προϋπηρεσίας πιθανότατα και κάποια άλλα δικαιολογητικά. Τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας τις ζητάτε από τα τµήµατα προσωπικού των ιδρυµάτων ή άλλων δηµόσιων φορέων όπου έχετε εργαστεί στο παρελθόν. Προσοχή: δεν αρκούν οι συµβάσεις. Καθώς µπορεί να περάσουν αρκετές µέρες µέχρι να συγκεντρώσετε τις βεβαιώσεις αυτές (ειδικά αν πρόκειται για βεβαιώσεις από ιδρύµατα του εξωτερικού), φροντίστε να τις ζητήσετε εγκαίρως ώστε να τις έχετε πριν από την ορκωµοσία σας. Το χρονοεπίδοµα ξεκινά από την ηµεροµηνία που θα υποβάλετε την αίτηση αναγνώρισης της προϋπηρεσίας σας, κάτι το οποίο µπορείτε να κάνετε αµέσως µετά την ορκωµοσία. Ενδεχοµένως το πανεπιστήµιο όπου έχετε εκλεγεί να σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε την αίτηση έστω κι αν εκκρεµούν ορισµένα δικαιολογητικά. Σύµφωνα µε το άρθρο 41 παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα «Η αξίωση του υπαλλήλου για το µισθό αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας.» Η έναρξη της µισθοδοσίας µπορεί να καθυστερήσει αρκετά µετά την ορκωµοσία, αφού πάλι αρµόδιες είναι αρκετές υπηρεσίες του πανεπιστηµίου. Έτσι, θα έχετε για λίγο ακόµα καιρό ένα θέµα για να είστε κρεµασµένοι πάνω από ένα τηλέφωνο... Όµως θα έχετε πλέον ξεκινήσει! Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3865/2010 «1.α. Οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δηµοσίου, τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α και β βαθµίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που προσλαµβάνονται για πρώτη φορά από και µετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. β. Τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθηµα στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από και µετά στο Δηµόσιο ή σε φορείς κύριας ασφάλισης.» Σηµειωτέον ότι, όπως διευκρινίσθηκε µε την υπ αρ. 3725/0092/ εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονοµικών: «στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υπαχθούν µόνο όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα προσληφθούν/διορισθούν χωρίς να έχουν καµία προϋπηρεσία µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας πριν την Ετσι, υπάλληλος/λειτουργός που προσλαµβάνεται/διορίζεται µε σχέση δηµοσίου δικαίου (ως τακτικός, µόνιµος, µετακλητός, επί θητεία), από την και µετά, στο Δηµόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ (το τακτικό προσωπικό του οποίου συνταξιοδοτείται από το Δηµόσιο), έχει όµως προϋπηρεσία στο Δηµόσιο, σε ΟΤΑ ή σε άλλο ΝΠΔΔ ή σε αντίστοιχες υπηρεσίες Κράτους-Μέλους της Ε.Ε., ως : -τακτικός/µόνιµος υπάλληλος ή λειτουργός (ή εξοµοιούµενος) ή, -συµβασιούχος µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου ή -ηµεροµίσθιος (έστω και µία ηµέρα εργασίας) ή, -µε σύµβαση µίσθωσης έργου ή κατ αποκοπή εργασία, οι οποίες όµως έχουν τα χαρακτηριστικά της εξαρτηµένης εργασίας, δεν θα υπαχθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς ΙΚΑ) αλλά στην ασφάλιση του Δηµοσίου. 5

6 Τα όσα προαναφέρθηκαν θα τύχουν εφαρµογής ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει µεσολαβήσει µεταξύ της τυχόν προϋπηρεσίας του υπαλλήλου και της νέας πρόσληψης/διορισµού, καθώς επίσης και από την ύπαρξη ή µη ασφάλισης κατά την διάρκεια της προϋπηρεσίας του, αφού από καµία διάταξη δεν προκύπτει τέτοια σύνδεση.» Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το αρχείο dimosio-asfalisi.pdf Εν ολίγοις όσοι για κάποιο λόγο απεύχονται το ΙΚΑ, µόλις ανακάλυψαν έναν ακόµη λόγο για τον οποίο έκαναν (σχεδόν) απλήρωτα 407 ανά την ελληνική επικράτεια! 6

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε.

Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Συνταξιοδοτικός οδηγός εκπαιδευτικών Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρατίθενται κάποιες χρηστικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Ι Α /Φ.53α/1667/οικ/22-12-2009 Υπ.Εσ. Άδεια Μητρότητας Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Με αφορµή ερωτήµατα υπηρεσιών σχετικά µε τη χορήγηση των διευκολύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk. ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος 1 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr Αναθεωρηµένη έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του -νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01000190902990040* 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 9 Φεβρουαρίου 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2683 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ζάκυνθος, 19-06-2015 Αριθ. πρωτ.: 1019 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π. Α. Σ. Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr του νεοδιόριστου

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας κα Εθνικών Κληροδοτημάτων Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-10- 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 112609/Δ2 Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-10- 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 112609/Δ2 Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-10- 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 112609/Δ2 Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 http://www.gdimitrakopoulos.gr Φάκελος Αναγνώριση προϋπηρεσίας - Προαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1, ΤΚ 85100 Ρόδος Πληροφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ. 2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ. 2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.04 14:45:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω48Μ465ΦΘ3-ΡΔΟ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο ήµος Στυλίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο ήµος Στυλίδας \ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στυλίδα, 05 Σεπτεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 12070 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Στυλίδας Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή υπό την επωνυµία «Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» (Α.Ε.Π.Ε.), µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 132 27 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/101Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα