ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]"

Transcript

1 EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά ιδρύματα ([EΚΤ/ΕΤΟΣ/XX]) ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων 1, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3 και το άρθρο 6, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα () είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ). Η ίδια επιβλέπει τη λειτουργία του συστήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή υψηλών εποπτικών προτύπων και η συνοχή του προϊόντος των εποπτικών διαδικασιών σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. (2) Η υποχρεούται να διασφαλίζει την συνεπή εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EΚΤ/2014/17) 2. (3) Η, ως αρμόδια αρχή για τα πιστωτικά ιδρύματα που χαρακτηρίζονται σημαντικά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, άσκησε ορισμένα δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/445 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (/2016/4) 3. Επιπλέον, στον Οδηγό τον οποίο εξέδωσε τον Νοέμβριο του 2016 σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (εφεξής ο 1 ΕΕ L 287 της , σ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (/2014/17) (ΕΕ L 141 της , σ. 1). 3 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/445 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 14ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (EΚΤ/2016/4) (ΕΕ L 78 της , σ. 60).

2 «Οδηγός της») η καθορίζει μια κοινή δέσμη προδιαγραφών που διέπουν την κατά περίπτωση άσκηση ορισμένων περαιτέρω δικαιωμάτων κατόπιν μεμονωμένης αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων που υποβάλλουν πιστωτικά ιδρύματα που χαρακτηρίζονται σημαντικά σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και με τις διατάξεις του μέρους IV και του άρθρου 147 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014. (4) Προκειμένου να προαχθεί μια κοινή εποπτική προσέγγιση εκ μέρους των εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) κατά την αξιολόγηση της μεμονωμένης άσκησης δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών, η μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, να εκδίδει σύσταση σχετικά με τις εφαρμοστέες προδιαγραφές κατά την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων που υποβάλλουν τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα. (5) Η θέσπιση κοινής δέσμης προδιαγραφών για τη μεμονωμένη άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών είναι απαραίτητη, αφενός, για να προαχθούν η συνέπεια, η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια στην εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων εντός του ΕΕΜ και, αφετέρου, για να ενισχυθεί, όπου απαιτείται, η ίση μεταχείριση των σημαντικών και των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων και η ισοτιμία των όρων ανταγωνισμού για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Παράλληλα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η αρχή της αναλογικότητας και οι θεμιτές προσδοκίες των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων. (6) Ενόψει τούτου η εντόπισε ορισμένα δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες μεταξύ των περιλαμβανομένων στον Οδηγό της, που θα ήταν σκόπιμο να ασκούνται με τον ίδιο τρόπο τόσο για τα σημαντικά όσο και για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. Η ίδια εντόπισε και άλλα δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες, περιλαμβανομένων και δύο γενικής φύσης που προβλέπονται στο άρθρο 380 και στο άρθρο 420 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για την άσκηση των οποίων συνιστά την υιοθέτηση ειδικής προσέγγισης σε σχέση με τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. (7) Όσον αφορά τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες που σχετίζονται με την ενοποιημένη εποπτεία και με απαλλαγές από την εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας κατά τα οριζόμενα στις συστάσεις του κεφαλαίου 1 του τμήματος ΙΙ του Οδηγού της, οι ΕΑΑ θα πρέπει να παροτρύνονται να υιοθετούν μια συνετή προσέγγιση κατά τη χορήγηση τέτοιων απαλλαγών σε μεμονωμένη βάση. Προκειμένου για απαλλαγές από την εφαρμογή των απαιτήσεων για την κάλυψη κινδύνων ρευστότητας σε διασυνοριακό επίπεδο η συνιστά την υιοθέτηση ειδικής προσέγγισης σε σχέση με τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, λόγω του ότι ορισμένες μόνον από τις προδιαγραφές του Οδηγού της που αφορούν την αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων είναι συναφείς για εκείνα. (8) Όσον αφορά τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες που σχετίζονται με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στα κεφάλαια 2 και 3 του τμήματος ΙΙ του Οδηγού της, απαιτείται η υιοθέτηση μιας συνεπούς και συνετής προσέγγισης στο πλαίσιο του ΕΕΜ, διότι οι σχετικές εποπτικές αποφάσεις επηρεάζουν το ύψος και την ποιότητα των διαθέσιμων ίδιων κεφαλαίων. Το ίδιο ισχύει για τα πρόσθετα μέσα κατηγορίας 1 και τα μέσα κατηγορίας 2 ή για τα δικαιώματα μειοψηφίας που μπορούν να περιληφθούν στα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια υπό προϋποθέσεις. Επίσης, προς διασφάλιση της ισοτιμίας των όρων ανταγωνισμού η τυποποιημένη προσέγγιση, η προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων, η μέθοδος των 2

3 εσωτερικών υποδειγμάτων και η προσέγγιση των εσωτερικών υποδειγμάτων για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο του ΕΕΜ. Εξάλλου, για τον ίδιο σκοπό θα πρέπει να βασίζεται σε κοινή δέσμη προδιαγραφών και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 4, προτού καταστεί δυνατή η εφαρμογή μηδενικού συντελεστή στάθμισης κινδύνου για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για ανοίγματα εντός ομίλου. Πάντως, η έχει εντοπίσει ορισμένα δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες που σχετίζονται με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, για τα οποία απαιτείται η υιοθέτηση ειδικής προσέγγισης σε σχέση με τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. (9) Όσον αφορά τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες σε σχέση με ιδρύματα που εμπίπτουν σε θεσμικό σύστημα προστασίας, συνιστάται για λόγους διασφάλισης εποπτικής συνέπειας η χρήση κοινής δέσμης προδιαγραφών για την αξιολόγηση των αιτήσεων απαλλαγής από απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 του τμήματος ΙΙ του Οδηγού της, δεδομένου ότι τα θεσμικά συστήματα προστασίας συνήθως περιλαμβάνουν σημαντικά και λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. Ωστόσο, προκειμένου για τις συμμετοχές σε ιδρύματα που εμπίπτουν σε θεσμικά συστήματα προστασίας κατά το άρθρο 49 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 συνιστάται η υιοθέτηση ειδικής προσέγγισης σε σχέση με τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα ενόψει της μείωσης κατά το δυνατόν της διοικητικής επιβάρυνσης των τελευταίων. (10) Η προσέγγιση που παρατίθεται στο κεφάλαιο 5 του τμήματος ΙΙ του Οδηγού της όσον αφορά τη συμμόρφωση των σημαντικών ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις για μεγάλα ανοίγματα θα πρέπει να υιοθετείται και σε σχέση με τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, προκειμένου να προάγεται η συνετή μεταχείριση των μεγάλων ανοιγμάτων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο του ΕΕΜ, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται η διαχείριση και ο περιορισμός των κινδύνων συγκέντρωσης με τον προσφορότερο τρόπο. (11) Η συνιστά την υιοθέτηση συνεπούς και συνετής προσέγγισης όσον αφορά τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες που σχετίζονται με τις απαιτήσεις ρευστότητας κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 6 του τμήματος ΙΙ του Οδηγού της, διότι επηρεάζουν τον υπολογισμό των απαιτήσεων όσον αφορά τον δείκτη κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας, για παράδειγμα μέσω του καθορισμού της μεταχείρισης συγκεκριμένων εισροών και εκροών. Στα προϊόντα εκτός ισολογισμού που σχετίζονται με χρηματοδότηση του εμπορίου οι ΕΑΑ μπορούν να εφαρμόζουν ποσοστό εκροών μικρότερο του 5%, εφόσον το εφαρμοστέο ποσοστό εκροών έχει υπολογιστεί βάσει στατιστικών στοιχείων τεκμηρίωσης. (12) Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση απαλλαγών σε πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό κατά το άρθρο 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/EΕ του Ευρωπαϊκού 4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της , σ. 1). 3

4 Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 5, συνιστάται η υιοθέτηση της προσέγγισης που παρατίθεται στο κεφάλαιο 8 του τμήματος ΙΙ του Οδηγού της προκειμένου για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα και προς επίτευξη ισοτιμίας των όρων ανταγωνισμού. (13) Όσον αφορά τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και την προληπτική εποπτεία, συνιστάται η υιοθέτηση συνετής και συνεπούς προσέγγισης κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 11 του τμήματος ΙΙ του Οδηγού της, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή πρόσφορων απαιτήσεων διακυβέρνησης σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, ενόψει της αρχής της αναλογικότητας θεωρείται πρόσφορη για τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα η υιοθέτηση ειδικής προσέγγισης όσον αφορά τη σύσταση κοινής επιτροπής αποτελούμενης από την επιτροπή κινδύνου και την επιτροπή ελέγχου. (14) Εξάλλου, λόγω της ανάγκης διασφάλισης ομαλής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΕΕΜ η παρούσα σύσταση καλύπτει δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ αρχών. (15) Όσον αφορά τις διμερείς συμφωνίες για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 115 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/EΕ, απαιτείται η υιοθέτηση ειδικής προσέγγισης προκειμένου για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, δεδομένου ότι το σχετικό δικαίωμα έχει η αρμόδια αρχή που χορηγεί τις άδειες λειτουργίας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση και ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο του ΕΕΜ και, συνεπώς, πρέπει να συμμετέχει στη σύναψη διμερών συμφωνιών για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ I. 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Η παρούσα σύσταση καθορίζει τις αρχές που διέπουν την άσκηση από τις ΕΑΑ ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. 2. Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης ισχύουν οι ορισμοί του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 (EΚΤ/2014/17), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 5 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της , σ. 338). 4

5 575/2013, της οδηγίας 2013/36/EΕ και του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής 6. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ II. Απαλλαγές από τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας 1. Άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: απαλλαγές από την εφαρμογή των απαιτήσεων για την κάλυψη κινδύνου ρευστότητας σε διασυνοριακό επίπεδο 1.1 Κατά την εξέταση των αιτήσεων απαλλαγής από την εφαρμογή των απαιτήσεων για την κάλυψη του κινδύνου ρευστότητας σε διασυνοριακό επίπεδο οι ΕΑΑ θα πρέπει να αξιολογούν τη συμμόρφωση με όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/ Κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 και με το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία α), δ) και στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 οι ΕΑΑ θα πρέπει να εφαρμόζουν τις προδιαγραφές αξιολόγησης της ενότητας II, κεφάλαιο 1, παράγραφος 4 του Οδηγού της. III. Κεφαλαιακές απαιτήσεις 1. Άρθρο 129 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων Όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων κάθε ΕΑΑ θα πρέπει να συντονίζει τις ενέργειές της με την για τους σκοπούς της αξιολόγησης ενδεχόμενων σημαντικών προβλημάτων συγκέντρωσης στο οικείο συμμετέχον κράτος μέλος, πριν από τη λήψη απόφασης περί της χορήγησης ή μη μερικής απαλλαγής από την εφαρμογή του άρθρου 129 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και την έγκριση της χρήσης της δεύτερης βαθμίδας πιστωτικής ποιότητας για ποσό που δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού ανοίγματος του ονομαστικού ποσού των ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων του εκδίδοντος ιδρύματος. 6 Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΕ L 11 της , σ. 1). 5

6 2. Άρθρο 311 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: αντιμετώπιση ανοιγμάτων έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων 2.1 Κάθε ΕΑΑ θα πρέπει να επιτρέπει σε πιστωτικό ίδρυμα να εφαρμόζει την αντιμετώπιση που καθορίζεται στο άρθρο 310 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 στα ανοίγματα συναλλαγών του και στις συνεισφορές του στο κεφάλαιο εκκαθάρισης κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εφόσον ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει ενημερώσει το πιστωτικό ίδρυμα ότι έχει παύσει να υπολογίζει το K CCP (υποθετικό κεφάλαιο) σύμφωνα με το άρθρο 311 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ως άνω κανονισμού. 2.2 Για τους σκοπούς της παραγράφου 2.1, κατά την αξιολόγηση της εγκυρότητας των λόγων για τους οποίους ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έπαυσε να υπολογίζει το K CCP (υποθετικό κεφάλαιο) οι ΕΑΑ θα πρέπει να εφαρμόζουν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η όσον αφορά τον ίδιο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο κατά την επαλήθευση των σχετικών λόγων. 3. Άρθρο 380 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: απαλλαγή σε περίπτωση δυσλειτουργίας συστήματος 3.1 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας συστήματος κατά την έννοια του άρθρου 380 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η οποία επιβεβαιώνεται με δημόσια δήλωση της, και έως ότου αυτή προβεί σε δημόσια δήλωση περί εξομάλυνσης της κατάστασης, η θα πρέπει να αξιολογεί τη δυσλειτουργία, οι δε ΕΑΑ θα πρέπει να εφαρμόζουν τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της και να κάνουν χρήση του δικαιώματος του ως άνω άρθρου 380. Στην περίπτωση αυτή: α) δεν θα πρέπει να απαιτείται από τα πιστωτικά ιδρύματα να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων των άρθρων 378 και 379 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και β ο μη διακανονισμός συναλλαγής από αντισυμβαλλόμενο δεν θα πρέπει να θεωρείται αθέτηση για τους σκοπούς του πιστωτικού κινδύνου. 3.2 ΕΑΑ η οποία σκοπεύει να προβεί σε δημόσια δήλωση προς επιβεβαίωση δυσλειτουργίας συστήματος κατά την έννοια του άρθρου 380 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θα πρέπει να συντονίζει τις ενέργειές της με την πριν από την δημοσίευση τέτοιας δήλωσης. IV. Θεσμικά συστήματα προστασίας 1. Άρθρο 49 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: αφαίρεση τοποθετήσεων σε ιδρύματα που εμπίπτουν σε θεσμικά συστήματα προστασίας 1.1 Όταν ζητείται η άδεια αφαίρεσης τοποθετήσεων σε μέσα ιδίων κεφαλαίων, οι ΕΑΑ θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις προδιαγραφές της ενότητας ΙΙ, κεφάλαιο 4, παράγραφος 4 του Οδηγού της προκειμένου να αξιολογήσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 49 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/

7 1.2 Κάθε ΕΑΑ μπορεί να επιτρέπει σε θεσμικό σύστημα προστασίας να υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για λογαριασμό όλων των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο ίδιο σύστημα. Στην περίπτωση αυτή η ΕΑΑ μπορεί να εκδίδει απόφαση για τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η οποία ισχύει για όλα τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα που αναφέρονται στην αίτηση. V. Ρευστότητα 1. Άρθρο 420 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: εκροές ρευστότητας 1.1 Ακολούθως προς το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/445, για προϊόντα εκτός ισολογισμού που σχετίζονται με χρηματοδότηση του εμπορίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 429 και στο παράρτημα Ι του ως άνω κανονισμού οι ΕΑΑ θα πρέπει να ορίζουν ποσοστό εκροών 5% το οποίο θα εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την αξιολόγηση των εκροών ρευστότητας. Οι ΕΑΑ θα πρέπει να υποχρεώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα να τους αναφέρουν τις αντίστοιχες εκροές σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1.1, προκειμένου για λιγότερο σημαντικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε ορισμένο κράτος μέλος η οικεία ΕΑΑ μπορεί να ορίζει ποσοστό εκροών κάτω του 5% βάσει στατιστικών στοιχείων τεκμηρίωσης. VI. Προληπτική εποπτεία 1. Άρθρο 76 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/EΕ: σύσταση κοινής επιτροπής αποτελούμενης από την επιτροπή κινδύνου και την επιτροπή ελέγχου 1.1 Όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι θυγατρικές ομίλων) τα οποία δεν θεωρούνται σημαντικά κατά την έννοια του άρθρου 76 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/EΕ, οι ΕΑΑ θα πρέπει, ασκώντας το σχετικό δικαίωμα, να επιτρέπουν τη σύσταση κοινής επιτροπής αποτελούμενης από την επιτροπή κινδύνου και την επιτροπή ελέγχου. 1.2 Οι ΕΑΑ θα πρέπει να αξιολογούν τη σημασία του πιστωτικού ιδρύματος κατά την έννοια του άρθρου 76 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/EΕ από πλευράς μεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσης, πεδίου εφαρμογής και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές αξιολόγησης της ενότητας ΙΙ κεφάλαιο 11 παράγραφος 3 του Οδηγού της. 7 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της , σ. 1). 7

8 1.3 Αν συγκεκριμένη εθνική νομοθεσία με την οποία μεταφέρεται στο οικείο δίκαιο η οδηγία 2013/36/EΕ προβλέπει ήδη κριτήρια πέραν των προδιαγραφών της ενότητας ΙΙ κεφάλαιο 11 παράγραφος 3 του Οδηγού της, οι οικείες ΕΑΑ θα πρέπει να εφαρμόζουν τα εν λόγω κριτήρια. 2. Άρθρο 115 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/EΕ: διμερής συμφωνία σχετικά με την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη 2.1 εδομένης της αρμοδιότητας της για την αρχική αδειοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο του ΕΕΜ και της αρμοδιότητας των ΕΑΑ για την προληπτική εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, οι ΕΑΑ θα πρέπει να γνωστοποιούν την πρόθεσή τους να εκχωρήσουν την αρμοδιότητά τους για άσκηση άμεσης εποπτείας ενός λιγότερο σημαντικού ιδρύματος στην αρμόδια αρχή που αδειοδότησε και εποπτεύει τη μητρική επιχείρηση του εν λόγω ιδρύματος ή να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εποπτεία του θυγατρικού πιστωτικού ιδρύματος που έχει αδειοδοτηθεί σε άλλο κράτος μέλος. Ως αρμόδια αρχή επιφορτισμένη με την αδειοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, η θα συνεργάζεται με την αρμόδια ΕΑΑ για την εκπόνηση διμερούς συμφωνίας σχετικά με την εκχώρηση ή την ανάληψη εποπτικών αρμοδιοτήτων για λογαριασμό της τελευταίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαρκή εποπτεία της μητρικής ή της θυγατρικής οντότητας στο οικείο συμμετέχον κράτος μέλος. 2.2 Η παράγραφος 2.1 εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν ορισμένη ΕΑΑ σκοπεύει να εκχωρήσει την αρμοδιότητά της για άσκηση άμεσης εποπτείας ενός λιγότερο σημαντικού ιδρύματος στην ΕΑΑ που αδειοδότησε και εποπτεύει τη μητρική επιχείρηση και β) όταν ορισμένη ΕΑΑ, με την ιδιότητα της αρχής που ασκεί την άμεση εποπτεία μητρικής επιχείρησης που είναι πιστωτικό ίδρυμα, επιδιώκει ή της έχει ζητηθεί να αναλάβει την ευθύνη για την εποπτεία θυγατρικού πιστωτικού ιδρύματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ VII. Τα δικαιώματα και οι διακριτικές ευχέρειες που ασκούνται κατά περίπτωση και επί των οποίων θα πρέπει να υιοθετείται κοινή προσέγγιση όσον αφορά σημαντικά και λιγότερο σημαντικά ιδρύματα προβλέπονται στο παράρτημα. Προκειμένου για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα οι ΕΑΑ ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες σύμφωνα με τον πίνακα αναφοράς του παραρτήματος. 8

9 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ VIII. Τελικές διατάξεις 1. Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στις ΕΑΑ των συμμετεχόντων κρατών μελών. 2. Συνιστάται στις ΕΑΑ η εφαρμογή της παρούσας σύστασης από [ημέρα Μήνας ΕΕΕΕ]. Φρανκφούρτη, [ημέρα Μήνας ΕΕΕΕ]. Ο Πρόεδρος της Mario DRAGHI 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νομική βάση του δικαιώματος ή/και της διακριτικής ευχέρειας Συνιστώμενη προσέγγιση: συνέπεια με την πολιτική δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών όσον αφορά σημαντικά ιδρύματα Ενοποιημένη εποπτεία και απαλλαγές από τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας Άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: απαλλαγές από την εφαρμογή κεφαλαιακών απαιτήσεων Άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: απαλλαγές από την εφαρμογή των απαιτήσεων για την κάλυψη κινδύνου ρευστότητας Άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: μέθοδος μερικής ενοποίησης Άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: απαλλαγές για πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό Άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και στοιχείων εκτός ισολογισμού χρήση των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 1 παράγραφος 3 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 1 παράγραφος 4 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 1 παράγραφος 5 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 1 παράγραφος 6 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 1 παράγραφος 8 του Οδηγού της Ίδια κεφάλαια Άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: αφαίρεση ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου Άρθρο 49 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: αφαίρεση τοποθετήσεων οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα Άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: μείωση ιδίων κεφαλαίων περιθώριο υπέρβασης κεφαλαιακών απαιτήσεων Άρθρο 78 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: μείωση ιδίων κεφαλαίων Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 2 παράγραφος 4 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 2 παράγραφος 5 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 2 παράγραφος 6 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 2 παράγραφος 7 του Οδηγού της 10

11 Νομική βάση του δικαιώματος ή/και της διακριτικής ευχέρειας Συνιστώμενη προσέγγιση: συνέπεια με την πολιτική δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών όσον αφορά σημαντικά ιδρύματα αλληλασφαλιστικές ενώσεις, ταμιευτήρια και συνεταιρισμοί Άρθρο 83 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: απαλλαγή για πρόσθετα μέσα κατηγορίας 1 και μέσα κατηγορίας 2 που εκδίδονται από οντότητα ειδικού σκοπού Άρθρο 84 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: δικαιώματα μειοψηφίας που περιλαμβάνονται στο ενοποιημένο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 2 παράγραφος 9 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 2 παράγραφος 10 του Οδηγού της Κεφαλαιακές απαιτήσεις Άρθρο 113 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: υπολογισμός των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων ανοίγματα εντός ομίλου Άρθρο 162 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: ληκτότητα ανοιγμάτων Άρθρο 225 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: εσωτερικές εκτιμήσεις των προσαρμογών μεταβλητότητας Άρθρο 243 παράγραφος 2 και άρθρο 244 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: μεταφορά σημαντικού κινδύνου Άρθρο 283 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: εφαρμογή της μεθόδου εσωτερικών υποδειγμάτων Άρθρο 284 παράγραφοι 4 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: υπολογισμός της αξίας ανοίγματος για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου Άρθρο 311 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: κίνδυνος αγοράς (ανοίγματα έναντι κεντρικών Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 3 παράγραφος 3 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 3 παράγραφος 5 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 3 παράγραφος 7 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 3 παράγραφος 8 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 3 παράγραφος 9 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 3 παράγραφος 10 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 3 παράγραφος 11 του Οδηγού της 11

12 Νομική βάση του δικαιώματος ή/και της διακριτικής ευχέρειας Συνιστώμενη προσέγγιση: συνέπεια με την πολιτική δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών όσον αφορά σημαντικά ιδρύματα αντισυμβαλλομένων) Άρθρο 366 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: υπολογισμός της δυνητικής ζημίας Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 3 παράγραφος 12 του Οδηγού της Θεσμικά συστήματα προστασίας Άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: απαλλαγή μελών θεσμικών συστημάτων προστασίας από την εφαρμογή των απαιτήσεων για την κάλυψη κινδύνου ρευστότητας Ενότητα II Κεφάλαιο 4 παράγραφος 3 του Οδηγού της Μεγάλα ανοίγματα Άρθρο 396 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα Ενότητα II Κεφάλαιο 5 παράγραφος 3 του Οδηγού της Ρευστότητα Άρθρο 422 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και άρθρο 29 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015+/61: εκροές ρευστότητας εντός του ίδιου ομίλου Άρθρο 425 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και άρθρο 34 του κατ εισροές ρευστότητας εντός του ίδιου ομίλου Άρθρο 8 παράγραφος 1 του κατ διαφοροποίηση ρευστών στοιχείων ενεργητικού Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κατ διαχείριση ρευστών στοιχείων ενεργητικού Άρθρο 8 παράγραφος 6 του κατ νομισματική αναντιστοιχία Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 11 του Οδηγού της Ενότητα II κεφάλαιο 6 παράγραφος 15 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 5 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 6 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 4 του Οδηγού της 12

13 Νομική βάση του δικαιώματος ή/και της διακριτικής ευχέρειας Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κατ περικοπές σε εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα Άρθρο 24 παράγραφος 6 του κατ πολλαπλασιαστής για καταθέσεις λιανικής που καλύπτονται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων Άρθρο 25 παράγραφος 3 του κατ υψηλότερα ποσοστά εκροής Άρθρο 26 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61: εκροές με αλληλοεξαρτώμενες εισροές Άρθρο 30 παράγραφος 2 του κατ συμπληρωματικές εκροές εξασφαλίσεων λόγω υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας Άρθρο 33 παράγραφος 2 του κατ ανώτατο όριο εισροών Άρθρο 33 παράγραφοι 3, 4 και 5 του κατ εξειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα Συνιστώμενη προσέγγιση: συνέπεια με την πολιτική δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών όσον αφορά σημαντικά ιδρύματα Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 7 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 8 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 9 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 10 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 12 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 13 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 6 παράγραφος 14 του Οδηγού της Μόχλευση Άρθρο 429 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: εξαίρεση των εντός ομίλου ανοιγμάτων από τον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης Ενότητα II κεφάλαιο 7 παράγραφος 3 του Οδηγού της 13

14 Νομική βάση του δικαιώματος ή/και της διακριτικής ευχέρειας Συνιστώμενη προσέγγιση: συνέπεια με την πολιτική δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών όσον αφορά σημαντικά ιδρύματα Γενικοί όροι πρόσβασης στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/EΕ: απαλλαγή για πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 9 παράγραφος 1 του Οδηγού της Ρυθμίσεις διακυβέρνησης και προληπτική εποπτεία Άρθρο 88 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/EΕ: ταυτόχρονη άσκηση των καθηκόντων προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Άρθρο 91 παράγραφος 6 της οδηγίας 2013/36/EΕ: πρόσθετη θέση μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου Άρθρο 108 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/EΕ: εσωτερική διαδικασία εκτίμησης της κεφαλαιακής επάρκειας για πιστωτικά ιδρύματα που συνδέονται κατά μόνιμο τρόπο με κεντρικό οργανισμό Άρθρο 111 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/36/EΕ: εποπτεία χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών ή μεικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών όπου τμήμα του ομίλου είναι εγκατεστημένο σε μη συμμετέχον κράτος μέλος Άρθρα 117 και 118 της οδηγίας 2013/36/EΕ: υποχρεώσεις συνεργασίας Άρθρο 142 της οδηγίας 2013/36/EΕ: σχέδια διατήρησης κεφαλαίου Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 11 παράγραφος 4 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 11 παράγραφος 5 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 11 παράγραφος 7 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 11 παράγραφος 8 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 11 παράγραφος 10 του Οδηγού της Ενότητα ΙΙ κεφάλαιο 11 παράγραφος 13 του Οδηγού της 14

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/60 24.3.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/445 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ της 14ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (ΕΚΤ/2016/4) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση November 2015

Δημόσια διαβούλευση November 2015 Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο November 2015 EL ECB-RESTRICTED

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Νοέμβριος 2015 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ. 25529,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας.

Δημόσια διαβούλευση. όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας. Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Οδηγός 1 Εισαγωγή 1. Στο παρόν έγγραφο διαβούλευσης καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση Μάιος 2016

Δημόσια διαβούλευση Μάιος 2016 όσον αφορά σχέδιο συμπληρώματος του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Μάιος 2016 Εισαγωγή (1) Το παρόν έγγραφο διαβούλευσης καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο. Ενοποιημένη έκδοση

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο. Ενοποιημένη έκδοση Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Ενοποιημένη έκδοση Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα Ενότητα Ι Επισκόπηση του οδηγού σχετικά με την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Μάρτιος 2016 Περιεχόμενα Ενότητα Ι Επισκόπηση του οδηγού σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/[ΧΧ]* ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Απριλίου 2015

ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/[ΧΧ]* ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Απριλίου 2015 EL ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/[ΧΧ]* ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Απριλίου 2015 σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για την πρώτη περίοδο επιβολής τέλους και για το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. όσον αφορά σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

Δημόσια διαβούλευση. όσον αφορά σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Νοέμβριος 2015 Περιεχόμενα Ενότητα Ι Επισκόπηση του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) στις ΑΕΠΕΥ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Νοέμβριος 2013 1 Ι. Γενικά Στις 26

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

(3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται -

(3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται - IX. ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ «Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα» για σκοπούς του παρόντος Τµήµατος. 50. (1) (α) «Χρηµατοδοτικά ανοίγµατα», για τους σκοπούς του παρόντος Τµήµατος, είναι τα στοιχεία ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 40/72 17.2.2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/274 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/31.01.2017 Θέμα: Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, EL ECB-PUBLIC ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 24ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 24ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Απριλίου 2017 σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017 (ΕΚΤ/2017/11) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2661 /

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2661 / ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2661 / 3.7.2012 Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση των Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ αριθμ. 2588/20.8.2007, 2589/20.8.2007, 2590/20.8.2007, 2594/20.8.2007, 2630/29.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

Συμπλήρωμα του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Συμπλήρωμα του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο Αύγουστος 2016 Εισαγωγή (1) Το παρόν έγγραφο καθορίζει την προσέγγιση της ΕΚΤ όσον

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 119/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 119/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 119/15.06.2017 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το γ τρίμηνο του 2017 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/34 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/456 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 L 148/21 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 527/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 468/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ01: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Οδηγός. όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας

Δημόσια διαβούλευση. Οδηγός. όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Δημόσια διαβούλευση Οδηγός όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Ιούλιος 2016 1 Εισαγωγή 1. Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα