ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΟΤ CEN/TS Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μηχανικές ιδιότητες µονολιθικών κεραµικών σε θερµοκρασία περιβάλλοντος - Μέρος 9: Μέθοδος δοκιµής για την αντοχή απολέπιση των άκρων Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 9: Method of test for edge-chip resistance ΕΛΟΤ CEN/TS Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Κεραµικά σύνθετα - Θερµοφυσικές ιδιότητες - Μέρος 4: Προσδιορισµός της θερµικής αγωγιµότητας Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Thermophysical properties - Part 4: Determination of thermal conductivity ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οριζόντια µέθοδος για την ανίχνευση και απαρίθµηση του Campylobacter spp. - Μέρος 3: Ηµι-ποσοτική µέθοδος Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method ΕΛΟΤ CEN/TS Εκρηκτικά για εµπορικές χρήσεις - Πυροκροτητές και επιβραδυντές - Μέρος 27: Ορισµοί, µέθοδοι και απαιτήσεις για συστήµατα ηλεκτρονικής έναυσης Explosives for civil uses Detonators and relays Part 27: Definitions, methods and requirements for electronic initiation systems ΕΛΟΤ CEN/TS Απαγωγοί - Μέρος 5: Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Fume cupboards - Part 5: Recommendations for installation and maintenance ΕΛΟΤ CEN/TS Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό της αντοχής στη θραύση των µονολιθικών κεραµικών - Μέρος 5: Μέθοδος δέσµης εγκοπής V απλού άκρου (SEVNB) Advanced technical ceramics - Test methods for determination of fracture toughness of monolitic ceramics - Part 5: Single-edge vee-notch beam (SEVNB) method ΕΛΟΤ CEN/TS Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, αποστράγγιση και αποχέτευση - Θερµοσκληρυνόµενα πλαστικά ενισχυµένα µε υαλοΐνες (GRP) µε βάση ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη (UP) - Συνιστώµενη πρακτική για την εγκατάσταση Plastics piping systems for water supply or drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Recommended practice for installation ΕΛΟΤ CEN/TS Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Θερµοσκληρυνόµενοι πλαστικοί σωλήνες ενισχυµένοι µε υαλοΐνες (GRP) µε βάση πολυεστερική ρητίνη (UP) - Οδηγίες για τη δοµική ανάλυση των υπογείων δικτύων GRP - UP Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Guidance for the structural analysis of buried GRP-UP pipelines ΕΛΟΤ CEN/TS Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε χρώµιο - Μέρος 1: Ογκοµετρική µέθοδος Copper and copper alloys - Determination of chromium content - Part 1: Titrimetric method ΕΛΟΤ CEN/TS Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε κασσίτερο - Μέρος 2: Φασµατοφωτοµετρική µέθοδος Copper and copper alloys - Determination of tin content - Part 2: Spectrophotometric method ΕΛΟΤ CEN/TS Ασβεστούχα ή/και µαγνησιούχα βελτιωτικά εδάφους - Οδηγός για τον προσδιορισµό της απαίτησης σε βελτιωτικό Liming materials - Guide to the determination of the lime requirement ΕΛΟΤ CEN/TS Καύσιµα αυτοκινήτων - Αιθανόλη Ε85 - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 1

2 Automotive fuels - Ethanol (E85) automotive fuel - Requirements and test methods ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS Τρόφιµα - Προσδιορισµός της ακετοσουλφάµης Κ, της ασπαρτάµης, της νεοεσπεριδίνης-διυδροχαλκόνης και σακχαρίνης - Μέθοδος υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης Foodstuffs - Determination of acesulfame-k, aspartame, neohesperidine-dihydrochalcone and saccharin - High performance liquid chromatographic method ΕΛΟΤ CEN/TS Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε κάδµιο - Φασµατοµετρική µέθοδος ατοµικής απορρόφησης φλόγας(faas) Copper and copper alloys - Determination of cadmium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ CEN/TS Ζωοτροφές - Προσδιορισµός του ασβεστίου, νατρίου, φωσφόρου, µαγνησίου, καλίου, θείου, σιδήρου, ψευδαργύρου, χαλκού, µαγγανίου, κοβαλτίου και µολυβδαινίου µετά από χώνευση υπό πίεση µε ICP-AES Animal feeding stuffs - Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, sulphur, iron, zinc, copper, manganese, cobalt and molybdenum after pressure digestion by ICP-AES ΕΛΟΤ CEN/TS Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε φώσφορο - Φασµατοφωτοµετρική µέθοδος Copper and copper alloys - Determination of phosphorus content - Spectrophotometric method ΕΛΟΤ CEN/TS Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε κάδµιο - Μέρος 1: Φασµατοφωτοµετρική µέθοδος Copper and copper alloys - Determination of manganese content - Part 1: Spectrophotometric method ΕΛΟΤ CEN/TS Ζωοτροφές -Καθορισµός τύπων των προβιοτικών στελεχών των Saccharomyces cerevisiae (yeast) µε PCR Animal feeding stuffs - PCR typing of probiotic strains of Saccharomyces cerevisiae (yeast) ΕΛΟΤ CEN/TS Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Κεραµικά σύνθετα - Προσδιορισµός της ικανότητας θερµικής διάχυσης των κεραµικών ινών Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Determination of the thermal diffusivity of ceramic fibres ΕΛΟΤ CEN/TS Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Κεραµικά σύνθετα - Οδηγίες για τον προσδιορισµό του βαθµού απόκλισης από ευθυγράµµιση σε µονοαξονικές µηχανικές δοκιµές Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Guide to the determination of the degree of misalignment in uniaxial mechanical tests ΕΛΟΤ CEN/TS Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε τελλούριο - Μέρος 1: Χαµηλής περιεκτικότητας - Φασµατοµετρική µέθοδος ατοµικής απορρόφησης φλόγας (FAAS) Copper and copper alloys - Determination of tellurium content - Part 1: Low tellurium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ CEN/TS Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της θερµοκρασίας αντοχής στη θραύση σε δοκιµή κάµψης τριών σηµείων και δοκίµιο µε εγκοπές Bitumen and bituminous binders - Determination of the fracture toughness temperature by a three point bending test on a notched specimen ΕΛΟΤ CEN/TS Πλαστικά - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε άνθρακα βιολογικής προέλευσης Plastics - Determination of bio-based carbon content ΕΛΟΤ CEN/TS (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 2

3 Τρόφιµα - Προσδιορισµός της φουµονισίνης Β1 και της φουµονισίνης Β2 σε τρόφιµα µε επεξεργασµένο αραβόσιτο για βρέφη και µικρά παιδιά - Μέθοδος HPLC µε καθαρισµό σε στήλη ανοσοσυγγένειας και ανίχνευση φθορισµού µετά από παραγωγοποίηση προ στήλης Foodstuffs - Determination of fumonisin B1 and fumonisin B2 in processed maize containing foods for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection after precolumn derivatization ΕΛΟΤ CEN/TS Λιπάσµατα - Μαγγανιοµετρικός προσδιορισµός του εκχυλισµένου ασβεστίου κατόπιν καθίζησης υπό τη µορφή οξαλικών Fertilizers - Manganimetric determination of extracted calcium following precipitation in the form of oxalate ΕΛΟΤ CEN/TS Λιπάσµατα - Προσδιορισµός του µαγνησίου µε συµπλοκοµετρία Fertilizers - Determination of magnesium by complexometry ΕΛΟΤ CEN/TS Λιπάσµατα - Προσδιορισµός του εκχυλισµένου νατρίου µε φασµατοµετρία εκποµπής φλόγας Fertilizers - Determination of the sodium extracted by flame-emission spectrometry ΕΛΟΤ CEN/TS Τρόφιµα - Μέθοδος HPLC για τον προσδιορισµό ξανθοφύλλης σε σάρκα ψαριών - Μέρος 1: Προσδιορισµός της ασταξανθίνης και της κανθαξανθίνης Foodstuffs - HPLC method for the determination of xanthophylls in fish flesh - Part 1: Determination of astaxanthin and canthaxanthin ΕΛΟΤ CEN/TS Τρόφιµα - Μέθοδος HPLC για τον προσδιορισµό ξανθοφύλλης σε σάρκα ψαριών - Μέρος 2: Ταυτοποίηση του λόγου ισοµερών της ασταξανθίνης Foodstuffs - HPLC method for the determination of xanthophylls in fish flesh - Part 2: Identification of the enantiomer ratio of astaxanthin ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Τρόφιµα - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο µέσω καύσης σύµφωνα µε την αρχή Dumas και υπολογισµός της περιεκτικότητας σε ακατέργαστη πρωτεΐνη - Μέρος 2: ηµητριακά, όσπρια και αλεσµένα προϊόντα δηµητριακών Food products - Determination of the total nitrogen content by combustion according to the Dumas principle and calculation of the crude protein content - Part 2: Cereals, pulses and milled cereal products ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Ειδικές απαιτήσεις και οδηγίες για τις δοκιµές επάρκειας µε διεργαστηριακή σύγκριση Microbiology of food and animal feeding stuffs - Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυαιθυλένιο βελτιωµένης αντοχής στη θερµοκρασία (PE-RT) - Μέρος 7: Οδηγίες για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Βιοµηχανίες πετρελαίου, πετροχηµικών και φυσικού αερίου - Επισκευές σύνθετων υλικών για αγωγούς - Συµµόρφωση µε απαιτήσεις απόδοσης και σχεδιασµού, εγκατάσταση, δοκιµές και έλεγχος Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Composite repairs for pipework - Qualification and design, installation, testing and inspection ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Βιοµηχανίες πετρελαίου, πετροχηµικών και φυσικού αερίου - Μέθοδος δοκιµής για κλαπέτα πυρασφάλειας Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Method of test for fire dampers ΕΛΟΤ CEN ISO/TS (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 3

4 Βιοµηχανίες πετρελαίου, πετροχηµικών και φυσικού αερίου - Κλαδικά συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις για προµηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations ΕΛΟΤ CLC TS Ε2 - Safeguards against accidentally caused candle flame ignition for audio/video, communication and information technology equipment ΕΛΟΤ EN 71-8 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/29 Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 8: Παιχνίδια δραστηριοτήτων για ιδιωτική χρήση Safety of toys - Part 8: Activity toys for domestic use [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN 548 E3 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Προδιαγραφές για απλό και διακοσµηµένο λινοτάπητα Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum ΕΛΟΤ EN 649 E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Οµογενή και ετερογενή καλύµµατα δαπέδου µε βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο - Προδιαγραφές Resilient floor coverings - Homogenous and heterogenous polyvinyl chloride floor coverings - Specification ΕΛΟΤ EN 651 E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Καλύµµατα δαπέδου από πολυβινυλοχλωρίδιο σε αφρώδες υπόστρωµα - Προδιαγραφές Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with foam layer - Specification ΕΛΟΤ EN 652 E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Καλύµµατα δαπέδου από πολυβινυλοχλωρίδιο µε υπόστρωµα φελλού - Προδιαγραφές Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with cork-based backing - Specification ΕΛΟΤ EN 653 E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Καλύµµατα δαπέδου µε βάση το διογκωµένο πολυβινυλοχλωρίδιο - Προδιαγραφές Resilient floor coverings - Expanded (cushioned) polyvinyl chloride floor coverings - Specification ΕΛΟΤ EN 654 E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Ηµιεύκαµπτα πλακίδια από πολυβινυλοχλωρίδιο - Προδιαγραφές Resilient floor coverings - Semi-flexible polyvinyl chloride tiles - Specification ΕΛΟΤ EN 655 E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Πλακίδια συσσωµατωµένης σύνθεσης φελλού µε άνω στρώση από πολυβινυλοχλωρίδιο - Προδιαγραφές Resilient floor coverings - Tiles of agglomerated composition cork with polyvinyl chloride wear layer - Specification ΕΛΟΤ EN 686 E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Προδιαγραφές για απλό και διακοσµηµένο λινοτάπητα σε αφρώδες υπόστρωµα Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum on a foam backing ΕΛΟΤ EN 687 E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Προδιαγραφές για απλό και διακοσµηµένο λινοτάπητα σε υπόστρωµα από φελλό Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum on a corkment backing ΕΛΟΤ EN 688 E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Προδιαγραφές λινοτάπητα µε φελλό Resilient floor coverings - Specification for corklinoleum ΕΛΟΤ EN 1172 E2 (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 4

5 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Φύλλα και ταινίες για οικοδοµικές εφαρµογές Copper and copper alloys - Sheet and strip for building purposes ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN 1238 E2 Συγκολλητικά - Προσδιορισµός του σηµείου µαλακτοποίησης θερµοπλαστικών συγκολλητικών (µέθοδος σφαίρας και δακτυλίου) Adhesives - Determination of the softening point of thermoplastic adhesives (ring and ball) ΕΛΟΤ EN 1239 E2 Συγκολλητικά - Σταθερότητα στην ψύξη και απόψυξη Adhesives - Freeze-thaw stability ΕΛΟΤ EN 1240 E2 Συγκολλητικά - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υδροξύλια ή/και δείκτη υδροξυλίου Adhesives - Determination of hydroxyl value and/or hydroxyl content ΕΛΟΤ EN 1243 E2 Συγκολλητικά - Προσδιορισµός της ελεύθερης φορµαλδεΰδης σε συµπυκνώµατα άµινο και άµιδο φορµαλδεΰδης Adhesives - Determination of free formaldehyde in amino and amidoformaldehyde condensates ΕΛΟΤ EN 1245 E2 Συγκολλητικά - Προσδιορισµός του ph - Μέθοδος δοκιµής Adhesives - Determination of ph - Test method ΕΛΟΤ EN E2 Tεxvoλoγία xυτηρίωv - Eλεγxoς µε διεισδυτικά υγρά - Mέρoς 1: Χυτά µε χύτευση σε άµµο µε βαρύτητα και µε βαρύτητα και χαµηλή πίεση Founding - Liquid penetrant testing- Part 1: Sand, gravity die and low pressure die castings ΕΛΟΤ EN E2 Τεχνολογία χυτηρίων - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Γενικά Founding - Technical conditions of delivery - Part 1: General ΕΛΟΤ EN E2 Τεχνολογία χυτηρίων - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 3: Πρόσθετες απαιτήσεις για χυτά σιδήρου Founding - Technical conditions of delivery - Part 3: Additional requirements for iron castings ΕΛΟΤ EN 1564 E2 Τεχνολογία χυτηρίων - Ωστενιτοφερριτικοί χυτοσίδηροι σφαιροειδούς γραφίτη Founding - Ausferritic spheroidal graphite cast irons ΕΛΟΤ EN 1811 E2 Μέθοδος δοκιµής αναφοράς για την απελευθέρωση του νικελίου από όλα τα ενθέµατα που εισέρχονται σε διατρυπηµένα µέρη του ανθρώπινου σώµατος και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε άµεση και παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα Reference test method for release of nickel from all post assemblies which are inserted into pierced parts of the human body and articles intended to come into direct and prolonged contact with the skin ΕΛΟΤ EN E2 οµικά συγκολλητικά - ιάβρωση - Μέρος 1: Προσδιορισµός και ταξινόµηση της διάβρωσης υποστρώµατος από χαλκό Structural adhesives - Corrosion - Part 1: Determination and classification of corrosion to a copper substrate ΕΛΟΤ EN E2 οµικά συγκολλητικά - ιάβρωση - Μέρος 2: Προσδιορισµός και ταξινόµηση της διάβρωσης υποστρώµατος από µπρούντζο Structural adhesives - Corrosion - Part 2: Determination and classification of corrosion to a brass substrate ΕΛΟΤ EN E2 (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 5

6 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Ράβδοι για γενικές χρήσεις Copper and copper alloys - Rod for general purposes ΕΛΟΤ EN E2 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Ράβδοι κατεργασµένες ή µη για σφυρηλασία Copper and copper alloys - Wrought and unwrought forging stock ΕΛΟΤ EN E2 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Σύρµα για γενικές χρήσεις Copper and copper alloys - Wire for general purposes ΕΛΟΤ EN E2 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Κατατοµές και ορθογώνιες ράβδοι για γενικές χρήσεις Copper and copper alloys - Profiles and bars for general purposes ΕΛΟΤ EN E2 Χαλκός και κράµατα χαλκού - ιάτρητες ράβδοι για µηχανουργικές χρήσεις Copper and copper alloys - Hollow rod for free machining purposes ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/02 Απαιτήσεις ασφαλείας για συγκολληµένα προϊόντα λείανσης Safety requirements for bonded abrasive products [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN A1 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγειες αποχετεύσεις χωρίς πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για σωλήνες, εξαρτήµατα και σύστηµα Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system ΕΛΟΤ EN E2 Τεχνολογία χυτηρίων - Εξέταση µε υπερήχους - Μέρος 3: Χυτά τεµάχια χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη Founding - Ultrasonic testing - Part 3: Spheroidal graphite cast iron castings ΕΛΟΤ EN E2 Συγκολλητικά για δέρµα και υλικά υποδηµάτων - Προσδιορισµός αλλαγής χρωµατισµού λευκών ή ανοιχτόχρωµων δερµάτινων επιφανειών από µετανάστευση Adhesives for leather and footwear materials - Determination of colour change of white or bright coloured leather surfaces by migration ΕΛΟΤ EN E2 Τασιενεργές ουσίες - Προετοιµασία νερού δεδοµένης σκληρότητας ασβεστίου και µαγνησίου Surface active agents - Preparation of water with known calcium and magnesium hardness ΕΛΟΤ EN Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός του χρόνου εκροής µε ιξωδόµετρο εκροής - Μέρος 1: Ασφαλτικά γαλακτώµατα Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time by the efflux viscometer - Part 1: Bituminous emulsions ΕΛΟΤ EN Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός του χρόνου εκροής µε ιξωδόµετρο εκροής - Μέρος 2: ιαλύµατα και ρευστοποιηµένα ασφαλτικά συνδετικά Bitumen and bituminous binders - Determination of efflux time by the efflux viscometer - Part 2: Cut-back and fluxed bituminous binders ΕΛΟΤ EN E2 Συγκολλητικά - Προσδιορισµός ελαστικής συµπεριφοράς υγρών συγκολλητικών ("δείκτης ελαστικότητας") Adhesives - Determination of elastic behaviour of liquid adhesives (elasticity index) ΕΛΟΤ EN E2 (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 6

7 Βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά υλικά - Προσδιορισµός ph Soil improvers and growing media - Determination of ph ΕΛΟΤ EN E2 Βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά υλικά - Προσδιορισµός ηλεκτρικής αγωγιµότητας Soil improvers and growing media - Determination of electrical conductivity ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN E2 Βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά υλικά - Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε οργανική ύλη και τέφρα Soil improvers and growing media - Determination of organic content and ash ΕΛΟΤ EN E2 Βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά υλικά - Προσδιορισµός φυσικών ιδιοτήτων - Ξηρή φαινόµενη πυκνότητα, όγκος αέρα, όγκος νερού, τιµή συρρίκνωσης και ολικό πορώδες Soil improvers and growing media - Determination of physical properties - Dry bulk density, air volume, water volume, shrinkage value and total pore space ΕΛΟΤ EN Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Ανάκτηση του συνδετικού από το ασφαλτικό γαλάκτωµα ή διάλυµα ή ρευστοποιηµένο ασφαλτικό συνδετικό - Μέρος 1: Ανάκτηση µε εξάτµιση Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 1: Recovery by evaporation ΕΛΟΤ EN E2 Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 13: Αντοχή σε διαλύτες (δοκιµή τριβής) Coil coated metals - Test methods - Part 11: Resistance to solvents (rubbing test) ΕΛΟΤ EN E2 Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 19: Σχεδιασµός δοκιµίων και µέθοδος δοκιµής για ατµοσφαιρική έκθεση Coil coated metals - Test methods - Part 19: Panel design and method of atmospheric exposure testing ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός της ικανότητας πρόσφυσης ασφαλτικών γαλακτωµάτων µε τη µέθοδο εµβάπτισης σε νερό Bitumen and bituminous binders - Determination of adhesivity of bituminous emulsions by water immersion test ΕΛΟΤ EN E2 Παράγωγα λιπών και ελαίων - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) - Προσδιορισµός των περιεκτικοτήτων σε εστέρες και µεθυλικούς εστέρες του λινολενικού οξέος Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of ester and linolenic acid methyl ester contents [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN E2 Παράγωγα λιπών και ελαίων - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) - Προσδιορισµός των περιεκτικοτήτων σε ελεύθερη και ολική γλυκερόλη και µονο-, δι-,τριγλυκερίδια Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of free and total glycerol and mono-, di-, triglyceride contents [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN E2 Βιοµηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Συστήµατα µεταφοράς µε αγωγούς Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems ΕΛΟΤ EN E2 οµικά συγκολλητικά - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε διάτµηση των δοµικών δεσµών - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιµής στρέψης µε χρήση περιµετρικά συγκολληµένων κοίλων κυλίνδρων Structural adhesives - Determination of shear behaviour of structural bonds - Part 1: Torsion test method using buttbonded hollow cylinders ΕΛΟΤ EN E2 (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 7

8 οµικά συγκολλητικά - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε διάτµηση των δοµικών δεσµών - Μέρος 2: οκιµή διάτµησης πυκνά προσκολληµένων τµηµάτων (ISO :2001, τροποποιηµένο) Structural adhesives - Determination of shear behaviour of structural bonds - Part 2: Thick adherends shear test (ISO :2001, modified) ΕΛΟΤ EN E2 Βιοµηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Επαγωγικές καµπύλες, ειδικά τεµάχια και φλάντζες για συστήµατα µεταφοράς σωληνογραµµών - Μέρος 1: Επαγωγικές καµπύλες ( Τροπ. ISO :2009) Petroleum and natural gas industries - Induction bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 1: Induction bends (ISO :2009 modified) ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε κασσίτερο - Μέρος 4: Μέση περιεκτικότητα - Μέθοδος φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης σε φλόγα (FAAS) Copper and copper alloys - Determination of tin content - Part 4: Medium tin content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα -Προσδιορισµός της πυκνότητας σωµατιδίων Solid biofuels - Determination of particle density ΕΛΟΤ EN Κριτήρια για το σχεδιασµό, τη διαχείριση και έλεγχο των υπηρεσιών συντήρησης κτηρίων Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings ΕΛΟΤ EN Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προδιαγραφές και κλάσεις Solid recovered fuels - Specifications and classes ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/16 Καύσιµα αυτοκίνησης - Αιθανόλη ως συστατικό ανάµειξης της βενζίνης - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places ΕΛΟΤ EN Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Μέθοδοι προσδιορισµού της περιεκτικότητας σε ιχνοστοιχεία (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, TI, V και Zn) Solid recovered fuels - Methods for the determination of the content of trace elements (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V and Zn) ΕΛΟΤ EN Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Μέθοδοι για την προετοιµασία των δειγµάτων δοκιµής από το εργαστηριακό δείγµα Solid recovered fuels - Methods for the preparation of the test sample from the laboratory sample ΕΛΟΤ EN Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της κοκκοµετρικής κατανοµής - Μέρος 1: Μέθοδος κοσκινίσµατος για σωµατίδια µικρών µεγεθών Solid recovered fuels - Determination of particle size distribution - Part 1: Screen method for small dimension particles ΕΛΟΤ EN Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της ταχύτητας µικροβιακής ενεργότητας µε χρήση δείκτη δυναµικής αναπνοής Solid recovered fuels - Determination of the current rate of aerobic microbial activity using the real dynamic respiration index ΕΛΟΤ EN Συντήρηση πολιτιστικής κληρονοµιάς - Εσωτερικό περιβάλλον - Μέρος 1: Οδηγίες για θέρµανση εκκλησιών, ναών και άλλων πολιτιστικών κτιρίων Conservation of cultural property - Indoor climate - Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of worship (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 8

9 ΕΛΟΤ EN Συντήρηση πολιτιστικής κληρονοµιάς - Βασικοί γενικοί όροι και ορισµοί εννοιών Conservation of cultural property - Main general terms and definitions ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Εκχύλιση φωσφόρου διαλυτού σε µυρµηκικό οξύ 2 % Fertilizers - Extraction of phosphorus soluble in 2 % formic acid ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Εκχύλιση φωσφόρου διαλυτού σε κιτρικό οξύ 2 % Fertilizers - Extraction of phosphorus soluble in 2 % citric acid ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Εκχύλιση διαλυτού φωσφόρου κατά Petermann στους 65 C Fertilizers - Extraction of soluble phosphorus according to Petermann at 65 C ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Εκχύλιση διαλυτού φωσφόρου κατά Petermann σε θερµοκρασία περιβάλλοντος Fertilizers - Extraction of soluble phosphorus according to Petermann at ambient temperature ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Εκχύλιση διαλυτού φωσφόρου σε αλκαλικό κιτρικό αµµώνιο Joulie Fertilizers - Extraction of phosphorus soluble in Joulie's alcaline ammonium citrate ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Προσδιορισµός της λεπτότητας αλέσµατος των µαλακών φυσικών φωσφορικών Fertilizers - Determination of the fineness of grinding of soft natural phosphates ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Εκχύλιση φωσφόρου διαλυτού στο νερό Fertilizers - Extraction of water soluble phosphorus ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Προσδιορισµός του εκχυλισθέντος φωσφόρου Fertilizers - Determination of extracted phosphorus ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Εκχύλιση ολικού ασβεστίου, ολικού µαγνησίου, ολικού νατρίου και ολικού θείου σε µορφή θειικών ιόντων Fertilizers - Extraction of total calcium, total magnesium, total sodium and total sulfur in the forms of sulfates ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Εκχύλιση του υδατοδιαλυτού ασβεστίου, µαγνησίου, νατρίου και θείου σε µορφή θειικών ιόντων Fertilizers - Extraction of water-soluble calcium, magnesium, sodium and sulfur in the form of sulfates ΕΛΟΤ EN Υφάσµατα επικαλυµµένα µε ελαστικό ή πλαστικό - Υφάσµατα επιπλώσεων - Αντοχή στο λέκιασµα Rubber- or plastic-coated fabrics - Upholstery fabrics - Resistance to soiling ΕΛΟΤ EN Bιoµηxαvίες πετρελαίoυ και προϊόντα - Προσδιορισµός της σύνθεσης των καύσιµων αερίων διυλιστηρίου, της θερµιδικής τους αξίας και της περιεκτικότητας τους σε άνθρακα - Μέθοδος αεριοχρωµατογραφίας Petroleum industry and products - Determination of composition of refinery heating gas and calculation of carbon content and calorific value - Gas chromatography method ΕΛΟΤ EN έρµα - Ορολογία - Κύριοι ορισµοί για το εµπόριο δέρµατος Leather - Terminology - Key definitions for the leather trade (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 9

10 ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές -Προσδιορισµός του αθροίσµατος φουµονισίνης B1 & B2 µε καθαρισµό ανοσοσυγγένειας και RP-HPLC µε ανίχνευση φθορισµού µετά από παραγωγοποίηση προ και µετά στήλης Animal feeding stuffs - Determination of the Sum of Fumonisin B1 & B2 in compound animal feed with immunoaffinity clean-up and RP-HPLC with fluorescence detection after pre- or post-column derivatisation ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Προσδιορισµός οχρατοξίνης Α µε καθαρισµό σε στήλη ανοσοσυγγένειας και υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης µε ανίχνευση φθορισµού Animal feeding stuffs - Determination of Ochratoxin A in animal feed by immunoaffinity column clean-up and High Performance Liquid Chromatography with fluorescence detection ΕΛΟΤ EN Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Μέθοδοι µε ακτινοβολία - Υπολογιστική τοµογραφία - Μέρος 1: Ορολογία Non destructive testing - Radiation methods - Computed tomography - Part 1: Terminology ΕΛΟΤ EN Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Μέθοδοι µε ακτινοβολία - Υπολογιστική τοµογραφία - Μέρος 2: Αρχή, εξοπλισµός και δείγµατα Non destructive testing - Radiation methods - Computed tomography - Part 2: Principle, equipment and samples ΕΛΟΤ EN Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Μέθοδοι µε ακτινοβολία - Υπολογιστική τοµογραφία - Μέρος 3: Λειτουργία και ερµηνεία Non destructive testing - Radiation methods - Computed Tomography - Part 3: Operation and interpretation ΕΛΟΤ EN Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Μέθοδοι µε ακτινοβολία - Υπολογιστική τοµογραφία - Μέρος 4: Αξιολόγηση καταλληλότητας Non destructive testing - Radiation methods - Computed tomography - Part 4: Qualification ΕΛΟΤ EN Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Ορολογία - Χρησιµοποιούµενοι όροι στις δοκιµές µε υπερήχους µε διατάξεις φάσης Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing with phased arrays ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Προσδιορισµός 1H-1,2,4-τριαζόλης σε ουρία και σε λιπάσµατα που περιέχουν ουρία - Μέθοδος µε υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) Fertilizers - Determination of 1H-1,2,4-triazole in urea and in fertilizers containing urea - Method using highperformance liquid chromatography (HPLC) ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Εκχύλιση και προσδιορισµός του στοιχειακού θείου Fertilizers - Extraction and determination of elemental sulfur ΕΛΟΤ EN Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε µη πτητική ύλη και ρυθµός διασποράς των υλικών προεπίστρωσης Paints and varnishes - Determination of non-volatile-matter content and spreading rate of coil coating materials ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Προσδιορισµός του N-(2-νιτροφαινυλο) φωσφορικού τριαµιδίου (2-NPT) στην ουρία και στα λιπάσµατα που περιέχουν ουρία - Μέθοδος HPLC Fertilizers - Determination of N-(2-nitrophenyl)phosphoric triamide (2-NPT) in urea and fertilizers containing urea - Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) ΕΛΟΤ EN Τεχνολογία χυτηρίων - Συµπαγής (σκωληκοειδής) χυτοσίδηρος γραφίτη Founding - Compacted (vermicular) graphite cast irons ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 10

11 Υπερβαρικοί θάλαµοι - Ειδικές απαιτήσεις για συστήµατα πυρόσβεσης - Απόδοση, εγκατάσταση και δοκιµές Hyperbaric chambers - Specific requirements for fire extinguishing systems - Performance, installation and testing ΕΛΟΤ EN Βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά υλικά - Προσδιορισµός της φυτικής απόκρισης - Μέρος 1: οκιµή ανάπτυξης κινέζικων λαχανικών Soil improvers and growing media - Determination of plant response - Part 1: Pot growth test with Chinese cabbage ΕΛΟΤ EN Βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά υλικά - Προσδιορισµός της φυτικής απόκρισης - Μέρος 2: οκιµή τρυβλίων Petri µε κάρδαµο Soil improvers and growing media - Determination of plant response - Part 2: Petri dish test using cress ΕΛΟΤ EN Βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά υλικά - Προσδιορισµός της βιολογικής αερόβιας ενεργότητας - Μέρος 1: Ρυθµός πρόσληψης οξυγόνου (OUR) Soil improvers and growing media - Determination of the aerobic biological activity - Part 1: Oxygen uptake rate (OUR) ΕΛΟΤ EN Βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά υλικά - Προσδιορισµός της βιολογικής αερόβιας ενεργότητας - Μέρος 2: οκιµή αυτοθέρµανσης για κοµπόστ Soil improvers and growing media - Determination of the aerobic biological activity - Part 2: Self heating test for compost ΕΛΟΤ EN Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεσαία αποστάγµατα και καύσιµα µεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (FAME) και µείγµατα - Προσδιορισµός της σταθερότητας στην οξείδωση µε τη ταχεία µέθοδο οξείδωσης µικρής κλίµακος Liquid petroleum products - Middle distillates and fatty acid methyl ester (FAME) fuels and blends - Determination of oxidation stability by rapid small scale oxidation method ΕΛΟΤ EN Χρώµατα και βερνίκια - Εργαστηριακή µέθοδος για τον προσδιορισµό της απελευθέρωσης ουσιών από επιχρίσµατα σε διαλείπουσα επαφή µε νερό Paints and varnishes - Laboratory method for determination of release of substances from coatings in intermittent contact with water ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Προσδιορισµός των θρεπτικών ιχνοστοιχείων υπό µορφή συµπλόκου σε λιπάσµατα - Ταυτοποίηση των λιγνοσουλφονικών αλάτων Fertilizers - Determination of complexed micro-nutrient ions in fertilizers - Identification of lignosulfonates ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε χαλκό - Μέρος 1: Ηλεκτρολυτικός προσδιορισµός του χαλκού σε υλικά µε περιεκτικότητα µικρότερη από 99,85% Copper and copper alloys - Determination of copper content - Part 1: Electrolytic determination of copper in materials with copper content less than 99,85 % ΕΛΟΤ EN Τεχνολογία χυτηρίων - Φερριτικοί χυτοσίδηροι σφαιροειδούς γραφίτη ελαφρώς κραµατωµένοι για εφαρµογές υψηλής θερµοκρασίας Founding - Low-alloyed ferritic spheroidal graphite cast irons for elevated temperature applications ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/10 - Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 2-4: Sealed dome fibre splice closures Type 1, for category S & A ΕΛΟΤ EN Railway applications - Requirements for running capability in case of fire on board of rolling stock (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 11

12 ΕΛΟΤ EN /A45 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges ΕΛΟΤ EN /A13 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, airconditioners and dehumidifiers ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/03 - Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 7-2: Impact tests (free connectors) - Test 7b: Mechanical strength impact ΕΛΟΤ EN Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-2: Endurance tests - Test 9b: Electrical load and temperature ΕΛΟΤ EN Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part : Signal integrity tests up to 500 MHz on IEC series connectors - Tests 27a to 27g ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/03 - Luminaires - Part 2-2: Particular requirements - Recessed luminaires ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/03 - Luminaires - Part 2-13: Particular requirements - Ground recessed luminaires ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/03 - Industrial electroheating equipment - Test methods for direct arc furnaces ΕΛΟΤ EN Ε3 - Optical fibres - Part 2: Product specifications - General ΕΛΟΤ EN Ε2 - Non-cellulosic papers for electrical purposes - Part 1: Definitions and general requirements ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/10 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connectors for optical fibres and cables - Part 1-1: Blank detail specification ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/10 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Adaptors for fibre optic connectors - Part 1-1: Blank detail specification ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/10 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic fan-outs - Part 1-1: Blank detail specification (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 12

13 ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/03 - Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-15: Particular requirements and tests for isolating transformers for the supply of medical locations ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/10 - Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/10 - Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/10 - Mechanical structures for electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 1: Design guidelines ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/10 - Mechanical structures for electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 2: Coordination dimensions ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/10 - Mechanical structures for electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 3: Environmental requirements, tests and safety aspects ΕΛΟΤ EN Ε2 - Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 1: General and guidance ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/10 - Radiation protection instrumentation - Passive integrating dosimetry systems for environmental and personal monitoring - Part 1: General characteristics and performance requirements ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/10 - Fibre optic active components and devices - Reliability standards - Part 3: Laser modules used for telecommunication ΕΛΟΤ EN LCD backlight unit - Part 1-2: Terminology and letter symbols ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/03 - Surface Acoustic Wave (SAW) and Bulk Acoustic Wave (BAW) duplexers of assessed quality - Part 2: Guidelines for the use ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε κασσίτερο - Μέρος 4: Μέση περιεκτικότητα - Μέθοδος φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης σε φλόγα (FAAS) Copper and copper alloys - Determination of tin content - Part 4: Medium tin content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ EN ISO 105-B10 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - οκιµές αντοχής χρωµατισµών - Μέρος Β10: Τεχνητές δυσµενείς καιρικές συνθήκες - Έκθεση σε φιλτραρισµένη ακτινοβολία τόξου ξένου Textiles - Tests for colour fastness - Part B10: Artificial weathering - Exposure to filtered xenon-arc radiation (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 13

14 ΕΛΟΤ EN ISO 139/A1 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Πρότυπες εργαστηριακές συνθήκες και δοκιµές - Τροποποίηση 1 Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO 534 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/06 Χαρτί και χαρτόνι - Προσδιορισµός πάχους, πυκνότητας και ειδικού όγκου Paper and board - Determination of thickness, density and specific volume [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN ISO E3 Πλαστικά - Σύµβολα και συντοµογραφίες - Μέρος 1: Βασικά πολυµερή και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics ΕΛΟΤ EN ISO E2 Πλαστικά - Σύµβολα και συντοµογραφίες - Μέρος 2: Πληρωτικά υλικά και υλικά ενίσχυσης Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 2: Fillers and reinforcing materials ΕΛΟΤ EN ISO Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός της αντίστασης στη χάραξη - Μέρος 1: Μέθοδος σταθερού φορτίου Paints and varnishes - Determination of scratch resistance - Part 1: Constant-loading method ΕΛΟΤ EN ISO Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός αντοχής σε χάραξη - Μέρος 2: Μέθοδος µεταβλητού φορτίου Paints and varnishes - Determination of scratch resistance - Part 2: Variable-loading method (ISO :2011) ΕΛΟΤ EN ISO 2106 Ανοδίωση του αλουµινίου και των κραµάτων του - Προσδιορισµός της µάζας ανά µονάδα επιφάνειας (επιφανειακή πυκνότητα) των επιστρωµάτων µε ανοδική οξείδωση - Σταθµική µέθοδος Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings - Gravimetric method ΕΛΟΤ EN ISO 2431 E2 Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός του χρόνου ροής µε χρήση κυπέλλων ροής Paints and varnishes - Determination of flow time by use of flow cups ΕΛΟΤ EN ISO E2 Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός της πυκνότητας - Μέρος 1: Μέθοδος πυκνοµέτρου Paints and varnishes - Determination of density - Part 1: Pyknometer method ΕΛΟΤ EN ISO E2 Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός της πυκνότητας - Μέρος 2: Μέθοδος εµβαπτισµένου (βυθιζόµενου) σώµατος Paints and varnishes - Determination of density - Part 2: Immersed body (plummet) method ΕΛΟΤ EN ISO E2 Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός της πυκνότητας - Μέρος 3: Μέθοδος ταλάντωσης Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method ΕΛΟΤ EN ISO E2 Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός της πυκνότητας - Μέρος 4: Μέθοδος δοχείου πίεσης Paints and varnishes - Determination of density - Part 4: Pressure cup method ΕΛΟΤ EN ISO 3035 Corrugated fibreboard - Determination of flat crush resistance Κυµατοειδή χαρτόνια - Προσδιορισµός της αντοχής στην κάθετη σύνθλιψη ΕΛΟΤ EN ISO 3759 E3 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Προετοιµασία, σήµανση και µέτρηση δοκιµίων υφάσµατος και ενδυµάτων σε δοκιµές προσδιορισµού της µεταβολής διαστάσεων (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 14

15 Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change ΕΛΟΤ EN ISO 3961 E2 Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια - Προσδιορισµός του αριθµού ιωδίου Animal and vegetable fats and oils - Determination of iodine value ΕΛΟΤ EN ISO E2 Χρώµατα και βερνίκια - Εκτίµηση αλλοιώσεων επιχρισµάτων - Χαρακτηρισµός της έντασης, του πλήθους και του µεγέθους συνήθων ελαττωµάτων - Μέρος 6: Κατάταξη του βαθµού κιµωλίασης µε τη µέθοδο κολλητικής ταινίας Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 6: Assessment of degree of chalking by tape method ΕΛΟΤ EN ISO 4787 E2 Υάλινα σκεύη εργαστηρίου - Ογκοµετρικός εξοπλισµός - Μέθοδοι δοκιµής για χωρητικότητα και για χρήση Laboratory glassware - Volumetric instruments - Methods for testing of capacity and for use ΕΛΟΤ EN ISO 5459 Γεωµετρικές προδιαγραφές προϊόντων (GPS) - Γεωµετρικές ανοχές - Προδιαγεγραµµένες αναφορές και συστήµατα προδιαγεγραµµένων αναφορών Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Datums and datum systems ΕΛΟΤ EN ISO 6158 E2 Μεταλλικές επικαλύψεις - Ηλεκτροεπιµετάλλωση χρωµίου για βιοµηχανικές εφαρµογές Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited coatings of chromium for engineering purposes ΕΛΟΤ EN ISO E2 Χρώµατα και βερνίκια - οκιµές ταχείας παραµόρφωσης (αντοχής σε κρούση) - Μέρος 1: οκιµή πίπτοντος βάρους, µε κεφαλή µεγάλης επιφάνειας Paints and varnishes - Rapid-deformation (impact resistance) tests - Part 1: Falling-weight test, large-area indenter ΕΛΟΤ EN ISO E2 Χρώµατα και βερνίκια - οκιµές ταχείας παραµόρφωσης (αντοχής σε κρούση) - Μέρος 2: οκιµή πίπτοντος βάρους, µε µικρό εισχωρητή Paints and varnishes - Rapid-deformation (impact resistance) tests - Part 2: Falling-weight test, small-area indenter ΕΛΟΤ EN ISO E3 Πλαστικά - Προσδιορισµός δυναµικών µηχανικών ιδιοτήτων - Μέρος 1: Γενικές αρχές Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 1: General principles ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Προετοιµασία δειγµάτων δοκιµής, αρχικού εναιωρήµατος και δεκαδικών αραιώσεων για µικροβιολογική εξέταση - Μέρος 4: Ειδικοί κανόνες για την προετοιµασία λοιπών προϊόντων πλην γάλακτος και προϊόντων γάλακτος, κρέατος και προϊόντων κρέατος, ιχθυηρών και προϊόντων ιχθυηρών Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 4: Specific rules for the preparation of products other than milk and milk products, meat and meat products, and fish and fishery products ΕΛΟΤ EN ISO /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/16 Συστήµατα σωληνώσεων ιατρικών αερίων - Μέρος 1: Συστήµατα σωληνώσεων για ιατρικά αέρια υπό πίεση και κενό - Τροποποίηση 1: Απαιτήσεις για τερµατικές µονάδες κενού προσαρµοσµένες σε µονάδα παροχών για ιατρική χρήση µε τµήµατα που ρυθµίζονται από το χειριστή και συνδεδεµένες στις σωληνώσεις µέσω εύκαµπτου σωλήνα Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum - Amendment 1: Requirements for terminal units for vacuum fitted on medical supply units with operator-adjustable portions and connected to the pipeline through flexible hoses [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN ISO E3 ιάβρωση µετάλλων και κραµάτων - οκιµή διάβρωσης υπό τάση - Μέρος 6: Προετοιµασία και χρήση των προρηγµατωµένων δοκιµίων για δοκιµές υπό σταθερό φορτίο ή υπό σταθερή παραµόρφωση Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 6: Preparation and use of precracked specimens for tests under constant load or constant displacement (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 15

16 ΕΛΟΤ EN ISO 7783 Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός των ιδιοτήτων µεταφοράς υδρατµών - Μέθοδος χοάνης Paints and varnishes - Determination of water-vapour transmission properties - Cup method ΕΛΟΤ EN ISO 8015 Γεωµετρικές προδιαγραφές προϊόντων (GPS) - Θεµελιώδεις αρχές - Έννοιες, αρχές και κανόνες Geometrical product specifications (GPS) - Fundamentals - Concepts, principles and rules ΕΛΟΤ EN ISO 8224 Κινητές µηχανές άρδευσης - Μέρος 1: Χαρακτηριστικά λειτουργίας και µέθοδοι ελέγχου στο εργαστήριο και στο πεδίο - Τροποποίηση 1 Traveller irrigation machines - Part 1: Operational characteristics and laboratory and field test methods - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Κινητές µηχανές άρδευσης - Μέρος 1: Χαρακτηριστικά λειτουργίας και µέθοδοι ελέγχου στο εργαστήριο και στο πεδίο - Τροποποίηση 1 Traveller irrigation machines - Part 1: Operational characteristics and laboratory and field test methods - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO 8251 Ανοδίωση του αλουµινίου και των κραµάτων του - Μέτρηση της αντοχής σε τριβή των επιστρωµάτων ανοδικής οξείδωσης Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of abrasion resistance of anodic oxidation coatings ΕΛΟΤ EN ISO 8565 E2 Μέταλλα και κράµατα - οκιµές ατµοσφαιρικής διάβρωσης - Γενικές απαιτήσεις Metals and alloys - Atmospheric corrosion testing - General requirements ΕΛΟΤ EN ISO 8994 Ανοδίωση του αλουµινίου και των κραµάτων του - Σύστηµα κατάταξης για την εκτίµηση της διατρητικής διάβρωσης - Μέθοδος πλέγµατος Anodizing of aluminium and its alloys - Rating system for the evaluation of pitting corrosion - Grid method ΕΛΟΤ EN ISO 9092 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Μη υφαντά - Ορισµός Textiles - Nonwovens - Definition ΕΛΟΤ EN ISO E2 Συγκολλητικά για συστήµατα θερµοπλαστικών σωληνώσεων - Μέρος 2: Προσδιορισµός της αντοχής σε διάτµηση Adhesives for thermoplastic piping systems - Part 2: Determination of shear strength ΕΛΟΤ EN ISO 9936/A1 Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια - Προσδιορισµός των περιεκτικοτήτων σε τοκοφερόλη και τοκοτριενόλη µε υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) - Τροποποίηση 1: Ανανέωση των αντιδραστηρίων και επιβεβαίωση της εγκυρότητας των στατιστικών δεδοµένων Animal and vegetable fats and oils - Determination of tocopherol and tocotrienol contents by high-performance liquid chromatography - Amendment 1: Updating of reagents and confirmation of statistical data validity ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - οκιµές αποδοχής και επαλήθευσης για µηχανές µέτρησης συντεταγµένων (ΜΜΣ) - Μέρος 7: ΜΜΣ εξοπλισµένες µε συστήµατα απεικονιστικής λήψης Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 7: CMMs equipped with imaging probing systems ΕΛΟΤ EN ISO Βιοµηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Επιτόπια δοκιµή των ρευστών γεώτρησης - Μέρος 2: Ρευστά µε βάση το πετρέλαιο Petroleum and natural gas industries - Field testing of drilling fluids - Part 2: Oil-based fluids ΕΛΟΤ EN ISO (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 16

17 Πλαστικά - Προσδιορισµός της µοριακής µάζης και της κατανοµής µοριακής µάζης των πολυµερών µε φασµατοµετρία µάζης χρόνου πτήσης απορρόφησης/ιονισµού µε λέιζερ ανά µήτρα Plastics - Determination of the molecular mass and molecular mass distribution of polymer species by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS) ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/06 Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή χρωµάτων και συναφών προϊόντων - Μέθοδοι ελέγχου µη µεταλλικών ψηγµάτων για αµµοβολή - Μέρος 1: ειγµατοληψία Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blastcleaning abrasives - Part 1: Sampling ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/06 Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή χρωµάτων και συναφών προϊόντων - Μέθοδοι ελέγχου µη µεταλλικών ψηγµάτων για αµµοβολή - Μέρος 2: Προσδιορισµός κατανοµής µεγέθους σωµατιδίων Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blastcleaning abrasives - Part 2: Determination of particle size distribution ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/06 Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή χρωµάτων και συναφών προϊόντων - Μέθοδοι ελέγχου µη µεταλλικών ψηγµάτων για αµµοβολή - Μέρος 3: Προσδιορισµός της φαινοµένης πυκνότητας Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blastcleaning abrasives - Part 3: Determination of apparent density ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/06 Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή χρωµάτων και συναφών προϊόντων - Μέθοδοι ελέγχου µη µεταλλικών ψηγµάτων για αµµοβολή - Μέρος 4: Αξιολόγηση της σκληρότητας µε την δοκιµή υάλινης ράβδου Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blastcleaning abrasives - Part 4: Assessment of hardness by a glass slide test ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/06 Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή χρωµάτων και συναφών προϊόντων - Μέθοδοι ελέγχου µη µεταλλικών ψηγµάτων για αµµοβολή - Μέρος 5: Προσδιορισµός υγρασίας Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blastcleaning abrasives - Part 5: Determination of moisture ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/06 Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή χρωµάτων και συναφών προϊόντων - Μέθοδοι ελέγχου µη µεταλλικών ψηγµάτων για αµµοβολή - Μέρος 6: Προσδιορισµός των υδατοδιαλυτών ρύπων µε µετρήσεις αγωγιµότητας Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blastcleaning abrasives - Part 6: Determination of water-soluble contaminants by conductivity measurements ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/06 Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή χρωµάτων και συναφών προϊόντων - Μέθοδοι ελέγχου µη µεταλλικών ψηγµάτων για αµµοβολή - Μέρος 7: Προσδιορισµός των υδατοδιαλυτών χλωριούχων Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blastcleaning abrasives - Part 7: Determination of water soluble chlorides ΕΛΟΤ EN ISO Χρωµατοµετρία - Μέρος 1: Πρότυποι παρατηρητές κατά CIE Colorimetry - Part 1: CIE standard colorimetric observers ΕΛΟΤ EN ISO Χρωµατοµετρία - Μέρος 2: Πρότυποι φωτισµοί κατά CIE Colorimetry - Part 2: CIE standard illuminants ΕΛΟΤ EN ISO Χρωµατοµετρία - Μέρος 4: Χρωµατικός χώρος κατά CIE 1976 L*a*b* Colorimetry - Part 4: CIE 1976 L*a*b* Colour space ΕΛΟΤ EN ISO Χρωµατοµετρία - Μέρος 5: Χρωµατικός χώρος κατά CIE 1976 L*u*v* και ενιαίο χρωµατικό διάγραµµα u', v' (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 17

18 Colorimetry - Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour space and u', v' uniform chromaticity scale diagram ΕΛΟΤ EN ISO Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Φίλµ βιοµηχανικής ακτινογράφησης - Μέρος 1: Ταξινόµηση συστηµάτων φίλµ βιοµηχανικής ακτινογράφησης Non-destructive testing - Industrial radiographic film - Part 1: Classification of film systems for industrial radiography ΕΛΟΤ EN ISO E3 Βιοµηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Χαλυβδοσωλήνες για περίβληµα ή σωλήνωση φρεάτων Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or tubing for wells ΕΛΟΤ EN ISO Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός της αντοχής σε αλλοίωση Paints and varnishes - Determination of mar resistance ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Κυλινδρικότητα - Μέρος 1: Λεξιλόγιο και παράµετροι κυλινδρικής µορφής Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Κυλινδρικότητα - Μέρος 2: Χειριστές προδιαγραφής Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 2: Specification operators ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Κυκλικότητα - Μέρος 1: Λεξιλόγιο και παράµετροι Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1: Vocabulary and parameters of roundness ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Κυκλικότητα - Μέρος 2: Χειριστές προδιαγραφής Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 2: Specification operators ΕΛΟΤ EN ISO E2 Χαρτί τίσιου και προϊόντα τίσιου - Μέρος 1: Γενικές οδηγίες για τους όρους Tissue paper and tissue products - Part 1: General guidance on terms ΕΛΟΤ EN ISO E2 Χηµική ανάλυση πυρίµαχων προϊόντων µε φθορισµό ακτίνων Χ (XRF) - Μέθοδος χυτευµένων σφαιριδίων Χηµική ανάλυση πυρίµαχων προϊόντων µε φθορισµό ακτίνων Χ (XRF) - Μέθοδος χυτευµένων σφαιριδίων ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Ευθύτητα - Μέρος 1: Λεξιλόγιο και παράµετροι Geometrical product specifications (GPS) - Straightness - Part 1: Vocabulary and parameters of straightness ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Ευθύτητα - Μέρος 2: Χειριστές προδιαγραφής Geometrical product specifications (GPS) - Straightness - Part 2: Specification operators ΕΛΟΤ EN ISO Υάλινα και πλαστικά σκεύη εργαστηρίου - Σωλήνες µέτρησης του ρυθµού καθίζησης ερυθροκυττάρων µε τη µέθοδο Westergren Laboratory glass and plastics ware - Tubes for the measurement of the erythrocyte sedimentation rate by the Westergren method ΕΛΟΤ EN ISO Υάλινα σκεύη εργαστηρίου - Αφυγραντήρες Laboratory glassware - Desiccators (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 18

19 ΕΛΟΤ EN ISO Υάλινα σκεύη εργαστηρίου - Τρυβλία Petri Laboratory glassware - Petri dishes ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εφαρµογές χωρίς πίεση - Σωλήνες και εξαρτήµατα από σκληρό πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) - Προσδιορισµός του αριθµού ιξώδους και της τιµής - Κ Thermoplastics piping systems for non-pressure applications - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes and fittings - Determination of the viscosity number and K-value ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Συστήµατα σωληνώσεων υπόγειας αποχέτευσης και αποστράγγισης - Μέθοδος δοκιµής για αντοχή στην άσκηση εξωτερικού φορτίου µε ταυτόχρονη εναλλαγή θερµοκρασιών Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Test method for resistance to combined temperature cycling and external loading ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές προδιαγραφές προϊόντων (GPS) - Εξοπλισµός µέτρησης διαστάσεων - Μέρος 1: Πχύµετρα, σχεδιασµός και µετρολογικά χαρακτηριστικά Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Part 1: Callipers; Design and metrological characteristics ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές προδιαγραφές προϊόντων (GPS) - Εξοπλισµός µέτρησης διαστάσεων - Μέρος 2: Παχύµετρο µέτρηση βάθους, σχεδιασµός και µετρολογικά χαρακτηριστικά Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Part 2: Calliper depth gauges; Design and metrological characteristics ΕΛΟΤ EN ISO E3 - Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/02/15 Βιοµηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Υγρά γεωτρήσεων - Αξιολόγηση συστηµάτων παραγωγής Petroleum and natural gas industries - Drilling fluids - Processing equipment evaluation ΕΛΟΤ EN ISO E2 Βιοµηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Συµπλήρωση ρευστών και υλικών - Μέρος 1: Μέτρηση των ιδιοτήτων ιξώδους των ρευστών προς συµπλήρωση Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 1: Measurement of viscous properties of completion fluids ΕΛΟΤ EN ISO Βιοµηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Σχεδιασµός και λειτουργία συστηµάτων υποθαλάσσιας παραγωγής - Μέρος 15: Υποθαλάσσιες κατασκευές και συλλέκτες Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 15: Subsea structures and manifolds ΕΛΟΤ EN ISO E2 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Προσδιορισµός φορµαλδεΰδης - Μέρος 1: Ελεύθερη και υδρολυµένη φορµαλδεΰδη (µέθοδος υδατικής εκχύλισης) Textiles - Determination of formaldehyde - Part 1: Free and hydrolised formaldehyde (water extraction method) ΕΛΟΤ EN ISO E2 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Προσδιορισµός της φορµαλδεϋδης - Μέρος 2: Ελεύθερη φορµαλδεΰδη (µέθοδος απορρόφησης ατµών) Textiles - Determination of formaldehyde - Part 2: Released formaldehyde (vapour absorption method) ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Έλεγχος µε µέτρηση του πλήθους και εξοπλισµός µέτρησης - Μέρος 2: Οδηγίες για την εκτίµηση της αβεβαιότητας στις µετρήσεις GPS, κατά την διακρίβωση του εξοπλισµού µέτρησης και την επαλήθευση προϊόντος (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 19

20 Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 2: Guidance for the estimation of uncertainty in GPS measurement, in calibration of measuring equipment and in product verification ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Έλεγχος µε µέτρηση των τεµαχίων και εξοπλισµός µέτρησης - Μέρος 3: Οδηγίες για την επίτευξη συµφωνίας σε δηλώσεις αβεβαιότητας µετρήσεων Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 3: Guidelines for achieving agreements on measurement uncertainty statements ΕΛΟΤ EN ISO E2 Πλαστικά - Φύλλα εξώθησης συµπολυµερών ακρυλονιτριλίου-στυρενίου τροποποιηµένων µε κρούση (ABS, AEPDS και ASA) - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Plastics - Extruded sheets of impact-modified acrylonitrile-styrene copolymers (ABS, AEPDS and ASA) - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN ISO E2 Πολτός, χαρτί και χαρτόνι - Προσδιορισµός πενταχλωροφαινόλης σε υδατικό εκχύλισµα Pulp, paper and board - Determination of pentachlorophenol in an aqueous extract ΕΛΟΤ EN ISO E2 Υλικά πρωτογενούς συσκευασίας για ιατρικά είδη - Ειδικές απαιτήσεις για την εφαρµογή του ISO 9001:2008, µε αναφορά στην Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική (GMP) Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Μηχανές µέτρησης συντεταγµένων (CMM) - Τεχνική προσδιορισµού της αβεβαιότητας µέτρησης - Μέρος 3: Χρήση βαθµονοµηµένων τεµαχίων ή προτύπων µέτρησης Geometrical product specifications (GPS) - Coordinate measuring machines (CMM): Technique for determining the uncertainty of measurement - Part 3: Use of calibrated workpieces or measurement standards ΕΛΟΤ EN ISO E3 Βιοµηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Σωλήνες εξόρυξης κραµάτων αλουµινίου Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy drill pipe ΕΛΟΤ EN ISO 15753/A1 Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια - Προσδιορισµός των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων - Εξαίρεση της πούλπας ελαιολάδου από το πεδίο εφαρµογής Animal and vegetable fats and oils - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons - Exclusion of olive pomace oil from the scope ΕΛΟΤ EN ISO Τρόφιµα - Προσδιορισµός αφλατοξίνης Β1 και του αθροίσµατος αφλατοξινών B1,B2,G1 και G2 σε δηµητριακά, φρούτα µε κέλυφος και προϊόντα τους - Μέθοδος υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1, and the total content of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in cereals, nuts and derived products - High-performance liquid chromatographic method ΕΛΟΤ EN ISO 16140/A1 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Πρωτόκολλο για την επικύρωση εναλλακτικών µεθόδων - Τροποποίηση 1 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Protocol for the validation of alternative methods - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO έρµα - Φυσικές και µηχανικές δοκιµές - Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών συµπύκνωσης υδρατµών Leather - Physical and mechanical tests - Determination of fogging characteristics ΕΛΟΤ EN ISO έρµα - Φυσικές και µηχανικές δοκιµές - Προσδιορισµός της αντοχής σε οριζόντια διάδοση της φλόγας Leather - Physical and mechanical tests - Determination of resistance to horizontal spread of flame ΕΛΟΤ EN ISO (c) ΕΛΟΤ 01/03/2012 ΣΕΛΙ Α 20

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 Οδηγία οµικών Προϊόντων 89/106: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβλέπεται η σήµανση CE σε υλικά που µπαίνουν σε κατασκευές Συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 01 Καλύµµατα Φρεατίων - Εσχάρες 05 Βαθµίδες Φρεατίων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 18, Aisha El Taymoureya, Garden City, Cairo - Egypt Tel.: +202 27952036-27948482, Fax: +202 27940684 E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr www.agora.mfa.gr/eg50

Διαβάστε περισσότερα

του Δήμου Ερέτριας Ταχ. κωδ: 340 08 Τηλ : 22293-50126 ΦΑΞ : 22293-50156 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

του Δήμου Ερέτριας Ταχ. κωδ: 340 08 Τηλ : 22293-50126 ΦΑΞ : 22293-50156 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ αμόλυβδη βενζίνη, πετρελαίου θέρμανσης)& ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ελαιολιπαντικών του Δήμου & νομικών προσώπων Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. Τσακαλίδης Ε.Ε Εταιρία: Διεύθυνση: Α. Τσακαλίδης Ε.Ε Τσαμαδού 12, TK 185 31 Πειραιάς e-mail: info@tsakalidislabs.gr τηλ: 0030-210 41 75 865 fax: 0030-210 41 72 895 Web link: www.tsakalidislabs.gr Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Fax:

Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Kατασκευή επειγουσών εργασιών ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α11 του Πιστοποιητικού Αρ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α11 του Πιστοποιητικού Αρ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α11 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της ΤΖΙΜΑΣ Σ. ΒΙΟΗΠΕΙΡΟΣ Ε.Ε. (BIOLAB EPIRUS) στην Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ 85 "Τρόφιμα", Κ. Τζιά, I. Σαριδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της εργασίας είναι η απόδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-04-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 04 Τεχνικά Έργα από Άοπλο και Οπλισµένο Σκυρόδεµα 03 Κατασκευές από σκυρόδεµα µε αυξηµένες απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-02-03 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 02 Σιδηροκατασκευές Υδραυλικών Έργων 03 Εγκατάσταση Συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Carbon Film Leaded Resistor

Carbon Film Leaded Resistor Features -The most economic industrial investment -Standard tolerance: +/-5% (available +/-2%) -Excellent long term stability -Termination: Standard solder-plated copper lead Applications -Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Α.Φαββατάς, Χ.Φράγκος 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΚΡΟΙΝΒΕΣΤ ΑΕΒΕ Βιοµηχανικό Συγκρότηµα στο Αχλάδι Φθιώτιδας Στο µέσον της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec.

RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec. RoHS 555 Pb Chip Ferrite Inductor (MFI Series) Engineering Spec. PRODUCT DETAIL Electrical Characteristics μh L (Min) Q MHz (Min) SRF Ω DCR IDC ma TEST FREQ: MHz TEST LEVEL: 100 mv Test Instruments HP4291

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Αθηνά Τουµπέλη Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σκοπός της µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of

Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of Product: Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 official distributor of Thick Film Chip Resistor-SMDC Series 1. Scope -This specification applies to all

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Power ratio(%) MFR Series Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Applications

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών «Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Παρακολούθηση Πληροφορία Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-13-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 13 Εξοπλισµοί Ανωδοµών Λιµενικών Εργων 02 Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριοι, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 20 Μαϊου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε στην Άρτα Υλικά /Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισµός του διαγράµµατος κοκκοµετρίας - Μέθοδος µε κόσκινα Tests for geometrical properties of

Διαβάστε περισσότερα

Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V

Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V Nov. 2015 No.15111336 Specification / Laminate R-1755V No.; 15111336-1 Property Units

Διαβάστε περισσότερα

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04 Αργίλιο Al Aluminium στερεό 13 26,9815386 2,375 As 660,32 74,92160 5,22 5000 10,811 2,08 1,378 C 615! Cl 2076 3927 16.200 3,515 1484 35,453 1,5625 24 51,9961 3810 58,933195 18.350 7,75 Cu -101,5-34,04

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι όρων για Σκυρόδεμα. άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο. αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα

Γλωσσάρι όρων για Σκυρόδεμα. άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο. αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Ελληνικός όρος αδρανή αερακτικό υλικό άκαμπτο οδόστρωμα αλληλεπίδραση αναμικτήρας ανθεκτικότητα αντιδραστήριο αντικείμενο άντληση αντοχή αξιολόγηση, εκτίμηση απογραφή, κατάλογος αρχή αυτοεπιπεδούμενο σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-13-01-00 09 Λιµενικά και λοιπά θαλάσσια έργα 13 Εξοπλισµοί ανωδοµών λιµενικών έργων 01 Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11 Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος Σελ.(page) 1/10 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ T E S T R E P O R T Πελάτης Client ιεύθυνση πελάτη Client s address Περιγραφή δειγµάτων Samples description ειγµατοληψία Sampling Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Τα αέρια καύσιµα και η ευρωπαϊκή τυποποίηση Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Construction Applications Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Εργαστηριακή Άσκηση 4: Θεωρία κατασκευής πολυστρώτων πλακών Διδάσκοντες: Ν. Μ. Μπάρκουλα, Επ. Καθηγήτρια, Δρ. Μηχ/γος Μηχανικός Εργαστηριακή Υποστήριξη: Τ. Μπέκας,

Διαβάστε περισσότερα

Starches and derived products - Determination of sulfur dioxide content - Acidimetric method (ISO 5379:1983 Σε ισχύ

Starches and derived products - Determination of sulfur dioxide content - Acidimetric method (ISO 5379:1983 Σε ισχύ Κωδικός Προτύπου Τίτλος Προτύπου Κατάστ αση Προτύ που Προβ λεπόμ ενη Παράθεση στην Ημ/νία ΕΕΕΕ θέσεω ς σε ισχύ EN 1185:1994 EN 13188:2000 EN 13188:2000/AC:2002 EN 13189:2000 EN 13189:2000/AC:2002 EN ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. o C 55 - EN 22719

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. o C 55 - EN 22719 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού σύρματος, της συγκέντρωση τέφρας και της σύσταση τέφρας σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία, για ελαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία ECOELASTIKA

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα Property Επίδοση Performance Μέθοδος Method δοκιμής. Class Α1 Κατηγορία Α1. Βησσαρίων Ζαρκάδας Vissarion Zarkadas

Ιδιότητα Property Επίδοση Performance Μέθοδος Method δοκιμής. Class Α1 Κατηγορία Α1. Βησσαρίων Ζαρκάδας Vissarion Zarkadas ΕΝ 1341: 2001 ΕΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: 2013 ΑΡ.ΔΗΛΩΣΗΣ: 01/2013 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το παράρτημα III Κανονισμού (EU) Νο.305/2011 DECLARATION OF PERFORMANCE According to Annex III of Regulation (EU) No.305/2011

Διαβάστε περισσότερα

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

TSIRIKOS Group. www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TSIRIKOS Group www.tsirikos.com [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] Οι εξοπλισμοί και τα εξαρτήματά επεξεργασίας τροφίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κώδικες GMP (Good Manufacturing Practices) και GHP (Good

Διαβάστε περισσότερα

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series Features 1. RoHS & Halogen-Free (HF) compliant 2. IA size: 0603, 0805, 1206, 1812 3. Hold current ratings from 0.05 to 3A 4. Voltage ratings from 6V computer and electronic applications to 60V 5. Small

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-08-01 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 08 ιάφορες Εργασίες Κατασκευής Υπογείων ικτύων 01 Ταινίες Σηµάνσεως Υπογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-03-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 03 Λιθορριπές Aνακουφιστικού Πρίσµατος Έργων Βαρύτητας 00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV: )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV: ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 11-11-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» «Διαδικασία 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-03-05 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 03 Στεγανοποιήσεις Λιµνοδεξαµενών - ΧΥΤΑ 05 Κυλινδρικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to ±5PPM/C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο WATERMICRO WORKSHOP 5&6 Νοεμβρίου 2014 Εργαστήριο Μικροβιολογίας- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER - 2007 PROFILCO UNIVERSAL ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ» ΑΟΥΛΑ ΧΑΪ Ω

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ» ΑΟΥΛΑ ΧΑΪ Ω «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ» ΑΟΥΛΑ ΧΑΪ Ω Μεταλλική συσκευασία(κονσέρβα) Σχήµα 1. οµή της εγκάρσιας τοµής του ηλεκτρολυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-07 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 07 Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 14 Οκτωβρίου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 14 Οκτωβρίου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 14 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Flame-Proof Resistors

Metal Film Flame-Proof Resistors Features -Low Noise -Low TCR from ±15~100PPM/ -High Precision from ±0.1%~1% -Complete Flameproof Construction UL-1412. -Coating meets UL94V-0 Applications -Telecommunication -Medical Equipment -Consumer

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 15912 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 01 Στεγανοποιήσεις Επιφανειών Σκυροδέµατος 02 Στεγανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σε περίπτωση έκθεσης εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες, ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους αυτή συνεπάγεται για την υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Μ.: 4674 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ: ρ.ελευθερια ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Τροφίμων

Δειγματοληψία Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δειγματοληψία Τροφίμων Ελένη Μαλισιόβα Κτηνίατρος Α.Π.Θ. MSc Food Safety, Hygiene & Management, UK MSc

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Ιανουάριος 2016 1 Την 16.08.2015 με ευθύνη του συλλόγου του Χωριού Ζυγός Άρτας, έγινε δειγματοληψία νερού από: το δίκτυο ύδρευσης του χωριού (από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to PPM/ C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

Part II: Earthing system components.

Part II: Earthing system components. Μέρος IΙ: Εξαρτήματα Συστημάτων γείωσης. Part II: Earthing system components. Τίτλος Ηλεκτρόδια γειώσεως Earth Electrodes Title Ράβδος γειώσεως κυκλικής διατομής Round Earthing Rode 182161415 t(250) St/e-Cu

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ/01/01/09-07-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 18.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 463/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων σε Δημόσια Κρίση

Σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων σε Δημόσια Κρίση Σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων σε Δημόσια Κρίση Κωδικός σχεδίου Τίτλος σχεδίου (Αγγλικά) Ημ. ψήφισης Ημ. Τομεακή Επιτροπή: - EN ISO 17100:2015/prA1 Translation services - Requirements for translation

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών Τετάρτη 23 Νοεμβρίου Λίτρα 2.000

Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών Τετάρτη 23 Νοεμβρίου Λίτρα 2.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ-9 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αλεξανδρούπολη, Τ.Θ. 130 Ταχ. Κώδικας : 68100 Πληροφορίες : Τσιφουντούδης

Διαβάστε περισσότερα

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA MUNICIPALITY OF ILIDA INNOVATIONS AND MODERN DESIGNS THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA Presentation: Christos Papageorgiou, Chemical Engineer, BChemEng, MSc. DProf ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕς ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εφαρμογή Ψυχρών υλικών Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εφαρμογή Ψυχρών υλικών Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εφαρμογή Ψυχρών υλικών Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικότητα είναι η ιδιότητα ενός υλικού να επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα μετά από παραμόρφωση.

Ελαστικότητα είναι η ιδιότητα ενός υλικού να επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα μετά από παραμόρφωση. Η σκληρότητα ενός υλικού εκφράζει τη δυνατότητά του να χαράζει ή να χαράζεται από άλλα από άλλα υλικά. Η μέτρηση της σκληρότητας, κυρίως για τα ορυκτά, γίνεται με την εμπειρική σκληρομετρική κλίμακα Μος

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Νομικού του Προσώπου (Ο.Τ.Α.Δ.) για το έτος 2014» ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Melf Carbon Film Resistor MMC Series

Melf Carbon Film Resistor MMC Series Melf Resistor Melf Carbon Film Resistor MMC Series Coating color: Beige Features - Tolerance up to ±2%. - Wide resistance range:1ω to 10MΩ. Type Dimension TYPE L D C S 0102 2.00±0.10 1.30±0.10 0.55±0.10

Διαβάστε περισσότερα