Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων"

Transcript

1 Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων Παραδοτέο: «Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων στους τομείς της αγροτικής οικονομίας, της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας» Ιούλιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων Παραδοτέο: «Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων στους τομείς της αγροτικής οικονομίας, της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας» Εταίρος: Ζ. Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ε.Ε. Ιούλιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ορισμοί και Είδη Επιχειρηματικότητας Ορισμός και Διάκριση Επιχειρήσεων Ο ρόλος του Επιχειρηματία Δημιουργία Επιχείρησης Εναλλακτικοί τρόποι έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Η έννοια του Επιχειρηματικού Σχεδίου Η Δομή και το Περιεχόμενο του Επιχειρηματικού Σχεδίου ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Είδη Επιχειρήσεων Χαρακτηριστικά Νομικών Μορφών Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Σύστασης Επιχειρήσεων Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας Σύσταση Ετερόρρυθμης Εταιρείας Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τραπεζικός Δανεισμός Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Δανειοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας JEREMIE Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Προγράμματα ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ ) Αναπτυξιακός Νόμος Προγράμματα ΟΑΕΔ Επιχειρηματικά Κεφάλαια Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital) Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business Angels) Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Πρακτόρευση Απαιτήσεων (Factoring)

4 4.5. Αναζήτηση Πηγών Χρηματοδότησης Ο Ρόλος των Συμβούλων Επιχειρήσεων Επιλογή Πηγών Χρηματοδότησης ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τοπικοί Φορείς Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας στο Νομό Δράμας Πανελλαδικοί Φορείς Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας

5 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.1. Ορισμοί και Είδη Επιχειρηματικότητας Υπάρχουν πολλοί ορισμοί σχετικά με την έννοια της επιχειρηματικότητας. Για πολλούς η επιχειρηματικότητα είναι ο τέταρτος παραγωγικός συντελεστής, μαζί με τη γη, την εργασία και το κεφάλαιο. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας (GEM), «Επιχειρηματικότητα είναι κάθε προσπάθεια για δημιουργία νέας επιχείρησης ή νέας δραστηριότητας, όπως το ελεύθερο επάγγελμα, η δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού οργανισμού ή επέκταση ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, που γίνεται από έναν ιδιώτη, από ομάδες ιδιωτών ή από επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν.» Μία βασική διάκριση της επιχειρηματικότητας είναι σε Επιχειρηματικότητα Ανάγκης και σε Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας 1. «Επιχειρηματικότητα Ανάγκης» είναι η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ως μοναδικής επιλογής για την κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών του ατόμου. «Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας» είναι η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό την εκμετάλλευση μίας ευκαιρίας, η οποία μπορεί δυνητικά να εξασφαλίσει στο άτομο υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με άλλες διαθέσιμες επιλογές απασχόλησης. Στην Ελλάδα των προηγούμενων δεκαετιών η επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν στο μεγαλύτερο ποσοστό της αποτέλεσμα της βιοποριστικής ανάγκης των ανθρώπων που αποφάσιζαν να ιδρύσουν μία επιχείρηση, δηλαδή αποτελούσε κατά βάση επιχειρηματικότητα ανάγκης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι διαθέτουν πλέον υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης, να αναζητούν νέες ευκαιρίες στην αγορά, που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά. Στις μέρες μας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από όλους τους φορείς άσκησης πολιτικών για την απασχόληση στην προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, η οποία θεωρείται ουσιαστική διέξοδος στο πρόβλημα της ανεργίας που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι και μπορεί να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 1 Ι.Ο.Β.Ε., Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα : Η «Μικρή» Επιχειρηματικότητα σε Περίοδο Κρίσης, Ιανουάριος

6 1.2. Ορισμός και Διάκριση Επιχειρήσεων Ορισμός της επιχείρησης Ως Επιχείρηση χαρακτηρίζεται η ποριστική οικονομική μονάδα που αποτελεί αυτοτελή και υπεύθυνη οργάνωση παραγωγικών συντελεστών και διαχείρισης συναλλαγών, με τις οποίες και επιδιώκει το μέγιστο δυνατό κέρδος. Το δε κέρδος κατά κανόνα θα πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη συνήθη αμοιβή (ως αντιμισθία) της διοικητικής ή εκτελεστικής εργασίας, που επιτελείται σ αυτή. Κατηγορίες επιχειρήσεων Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, τη νομική μορφή και το μέγεθός τους. Διάκριση βάσει Αντικειμένου Δραστηριότητας: Επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής (γεωργικές, κτηνοτροφικές, εξορυκτικές) Επιχειρήσεις δευτερογενούς παραγωγής ή μεταποίησης (βιομηχανίες, βιοτεχνίες) Επιχειρήσεις εμπορίου (χονδρικού / λιανικού) Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Διάκριση βάσει Ιδιοκτησίας Επιχειρηματικού Κεφαλαίου: Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Δημόσιες Επιχειρήσεις Μικτές Επιχειρήσεις Διάκριση βάσει Νομικής Μορφής: Ατομικές Επιχειρήσεις Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.) Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 4

7 Διάκριση βάσει Μεγέθους: Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μεγάλες Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Κολοσσοί (πολυεθνικές εταιρείες, όμιλοι επιχειρήσεων) Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, αναφορικά με την ιδιότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: «Πολύ Μικρές» χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο σύνολο ισολογισμού έως και 2 εκ. Ευρώ. «Μικρές» χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο σύνολο ισολογισμού έως και 10 εκ. Ευρώ. «Μεσαίες» χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 50 εκ. Ευρώ ή ετήσιο σύνολο ισολογισμού έως και 43 εκ. Ευρώ Ο ρόλος του Επιχειρηματία Χαρακτηριστικά επιχειρηματία Για να γίνει κάποιος επιχειρηματίας δεν είναι απαραίτητο να προέρχεται από οικογένεια επιχειρηματιών ή να διαθέτει μεγάλα κεφάλαια. Οι μελέτες δείχνουν ότι πολύ συχνά οι επιχειρηματίες είναι άτομα προερχόμενα από χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά ή/και κοινωνικά στρώματα. Γι αυτό και λέγεται ότι «ο επιχειρηματίας γίνεται, δε γεννιέται». Αν και είναι δύσκολο να περιγράψει κάποιος με ακρίβεια το προφίλ του καλού επιχειρηματία, υπάρχουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν. Τα χαρακτηριστικά αυτά της προσωπικότητας των επιχειρηματιών τα οποία, αν και σπάνια μπορούν όλα να βρεθούν συγκεντρωμένα στο ίδιο άτομο, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη επιχειρηματική καριέρα, είναι: Η θέληση για επιτυχία. Η διάθεση ανάληψης κινδύνων. 2 The New SME Definition, User guide and model declaration, European Commission 5

8 Η εργατικότητα και η επιμονή. Η πλήρης αφοσίωση και εμμονή στο στόχο. Η ικανότητα επανάκαμψης. Η ικανότητα ρεαλιστικού προγραμματισμού. Η ικανότητα προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η υπευθυνότητα και η εντιμότητα. Η αυτοπεποίθηση και πολυπραγμοσύνη Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα. Η οργανωτική και διοικητική ικανότητα. Οι καινοτομικές ικανότητες και διορατικότητα Οι ηγετικές ικανότητες. Οι επικοινωνιακές ικανότητες. Γιατί αποφασίζει κάποιος να γίνει επιχειρηματίας Οι έρευνες δείχνουν ότι τέσσερα είναι τα βασικά κίνητρα που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον να γίνει επιχειρηματίας: Ριζική αλλαγή στη ζωή του (π.χ. απόλυση, διαζύγιο, κλπ.). Διαθεσιμότητα πόρων (ιδέα, χρήματα, κεφάλαια, κλπ.). Ύπαρξη κατάλληλων προσόντων και δεξιοτήτων. Το παράδειγμα άλλων επιτυχημένων επιχειρηματιών από το περιβάλλον του. Επιχειρηματική διαδικασία Ο επιχειρηματίας προκειμένου να ξεκινήσει την επιχειρηματική διαδικασία θα πρέπει καταρχήν να αναγνωρίσει μια επιχειρηματική ιδέα που θα αποτελέσει δυνητικά επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτή την ευκαιρία θα εκμεταλλευθεί για να ξεκινήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Στη συνέχεια θα πρέπει να ερευνήσει και να συλλέξει όλες τις πιθανές πληροφορίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτή και να σχεδιάσει την ίδρυση της επιχείρησής του. Πολύ σημαντικό είναι να διασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για την επιχείρησή του και ταυτόχρονα να έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες και απειλές που θα θέσουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη δημιουργία αλλά και την ανάπτυξή της. Τέλος, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να εγκαταλείψει μέρος ή όλη την επιχείρησή του, αν οι συνθήκες το απαιτήσουν. Η επιχειρηματική διαδικασία λοιπόν αποτελείται από τα εξής στάδια: Αναγνώριση επιχειρηματικής ιδέας και αξιολόγηση της ευκαιρίας Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου 6

9 Εύρεση και απόκτηση απαραίτητων πόρων Ίδρυση της επιχείρησης Λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης Έξοδος από την επιχειρηματική δραστηριότητα Εμπόδια της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας Η ανάπτυξη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας ενδέχεται να συναντήσει ορισμένα εμπόδια. Τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα ο επίδοξος επιχειρηματίας στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: Εξεύρεση οικονομικών πόρων Φορολογικά κοινωνικές / ασφαλιστικές επιβαρύνσεις Διοικητικές δυσκολίες και γραφειοκρατία Αντίξοο χρηματοδοτικό περιβάλλον για μικρές επιχειρήσεις Δυσκολίες αντιμετώπισης ανταγωνισμού εντός Ε.Ε. και διεθνώς Προβλήματα χωρικού σχεδιασμού περιφερειακών διαφορών Φόβος προοπτικής επιχειρηματικής αποτυχίας Ελλείψεις στις γνώσεις περί επιχειρηματικότητας Έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων Δυσκολίες μετεξέλιξης των «οικογενειακών» επιχειρήσεων Δημιουργία Επιχείρησης Μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για το νέο τους ρόλο ως επιχειρηματίες και τις ευθύνες που αυτός συνεπάγεται. Ωστόσο, η σωστή προετοιμασία για έναν επίδοξο επιχειρηματία, προτού βάλει σε εφαρμογή το εγχείρημά του είναι καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Η απαιτούμενη αυτή προετοιμασία περιλαμβάνει τα στάδια που περιγράφονται στη συνέχεια. Αυτοαξιολόγηση Η δημιουργία μίας επιχείρησης ταυτίζεται με τη δυναμική διαδικασία παραγωγής πλούτου από ανθρώπους, οι οποίοι αναλαμβάνουν κάποιο ρίσκο, επενδύοντας χρόνο, χρήμα, ενέργεια και αφοσίωση, για την παραγωγή αξίας μέσω της προσφοράς κάποιου προϊόντος ή κάποιας υπηρεσίας στην αγορά. 7

10 Πριν αποφασίσει κάποιος να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει ότι: Οι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες σε σχέση με τους εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (κατά μέσο όρο ώρες την εβδομάδα). Στις περισσότερες περιπτώσεις το εισόδημα αυτών που ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση δεν αυξάνεται, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο. Ένας στους πέντε επιχειρηματίες δεν έχει καθόλου κέρδη τους πρώτους 18 μήνες. Η πλήρης υποστήριξη του συντρόφου / συζύγου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία μίας νέας επιχείρησης. Η δημιουργία επιχείρησης προϋποθέτει ισχυρή δέσμευση από την πλευρά του επιχειρηματία, καθώς η εργασία που απαιτείται μπορεί να είναι πολλές φορές εξαντλητική τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον επίδοξο επιχειρηματία να αναρωτηθεί για ποιους λόγους θέλει να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση και να αξιολογήσει κατά πόσο διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες για να το πράξει. Αυτή η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου να καρποφορήσει η όποια επιχειρηματική προσπάθεια. Παρά τις όποιες δυσκολίες και ευθύνες συνεπάγεται η ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπάρχουν και πολλές θετικές πλευρές για τον αυτοαπασχολούμενο: Η δυνατότητα να οργανώνει μόνος τον χρόνο του και τις δραστηριότητές του. Η αποκλειστική εξάρτηση του μέλλοντός του από τον ίδιο του τον εαυτό και όχι από τρίτους. Το γεγονός ότι έρχεται αντιμέτωπος με πολλές διαφορετικές καταστάσεις και αποκτά διαρκώς καινούργιες γνώσεις. Οι επαφές που αναπτύσσει με σημαντικούς ανθρώπους. Το αίσθημα αυτοπραγμάτωσης και υπερηφάνειας από την επιτυχία της επιχείρησής του. Η εκτίμηση και ο σεβασμός που απολαμβάνει από τον κοινωνικό περίγυρο. Ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας Για να αναπτύξει κάποιος πλήρως την επιχειρηματική του ιδέα, θα πρέπει να κινητοποιήσει τη δημιουργικότητά του. Ο επίδοξος επιχειρηματίας θα πρέπει να 8

11 αφιερώσει επαρκή χρόνο στη μελέτη της ιδέας του και να διερευνήσει κάθε δυνατότητα, επιπλέον στοιχεία ή εναλλακτική πρόταση. Με τον τρόπο αυτόν, όχι μόνο θα κατανοήσει καλύτερα την ιδέα του, αλλά επιπλέον θα τη βελτιώσει και θα την κάνει πιο ανταγωνιστική. Η ανάπτυξη της ιδέας αποτελεί το πρώτο σκέλος αυτής της προεργασίας. Το δεύτερο σκέλος αφορά στην πρακτική της εφαρμογή. Για να εξασφαλίσει την επιτυχία της ιδέας του στην πράξη, ο υποψήφιος επιχειρηματίας θα πρέπει να θέσει στον εαυτό του ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα, όπως: Γιατί είναι καλή η επιχειρηματική ιδέα; Σε ποιες παραδοχές βασίζεται η άποψη αυτή; Τι είδους πελάτες αναμένεται να προσελκύσει το προϊόν ή η υπηρεσία και γιατί; Για ποιους λόγους η επιχειρηματική ιδέα θα μπορούσε να πετύχει; Για ποιους λόγους η επιχειρηματική ιδέα θα μπορούσε να αποτύχει; Σε τι διαφέρει η επιχειρηματική ιδέα από άλλες αντίστοιχες στην αγορά; Για ποιους λόγους είναι σημαντικές αυτές οι διαφορές; Τι θα γινόταν αν τροποποιούνταν κάπως το προϊόν ή η υπηρεσία; Έρευνα αγοράς Η έρευνα αγοράς βρίσκεται στον πυρήνα τόσο της επιχείρησης όσο και του επιχειρηματικού σχεδίου. Ο βασικότερος λόγος για να πραγματοποιήσει ο υποψήφιος επιχειρηματίας έρευνα αγοράς είναι για να αποδείξει την εμπορική βιωσιμότητα του σχεδίου του. Είναι σημαντικό για τον επιχειρηματία: Να είναι ενήμερος για τις εξελίξεις στον κλάδο όπου θέλει να δραστηριοποιηθεί. Να διαπιστώσει αν είναι σε θέση να προσεγγίσει το αγοραστικό κοινό. Να διαπιστώσει αν υπάρχει αγορά για το προϊόν ή την υπηρεσία του, ποιο είναι το μέγεθος αυτής της αγοράς και πώς μπορεί να την προσεγγίσει. Να έχει κάνει την απαραίτητη προεργασία προτού επενδύσει κεφάλαια. Να είναι σε θέση να αποδείξει σε πιθανούς χρηματοδότες ότι έκανε τον κόπο να συγκεντρώσει τις αναγκαίες πληροφορίες και γνωρίζει καλά τον τομέα του. Αρκετοί επιχειρηματίες θεωρούν συχνά ότι η έρευνα αγοράς είναι κάτι το θεωρητικό χωρίς πρακτική αξία. Η άποψη αυτή είναι εσφαλμένη, διότι αν δεν προηγηθεί έρευνα αγοράς μπορεί να δημιουργηθεί μία επιχείρηση για τα προϊόντα ή υπηρεσίες της οποίας δεν υπάρχει επαρκής ζήτηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα αγοράς είναι μία 9

12 συνεχής διαδικασία, η οποία δεν θα πρέπει να σταματά όταν αρχίζει να λειτουργεί η επιχείρηση, αλλά να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς της. Είναι σκόπιμο η έρευνα αγοράς που θα πραγματοποιηθεί να βασίζεται τόσο σε πρωτογενείς όσο και σε δευτερογενείς πηγές πληροφοριών. Η πρωτογενής έρευνα αφορά σε πληροφορίες που συγκεντρώνει άμεσα ο ίδιος ο επιχειρηματίας απευθείας από την αγορά (πελάτες, ανταγωνιστές, κλπ.), μέσω παρατήρησης, ερωτηματολογίων, κλπ. Η δευτερογενής έρευνα αφορά σε πληροφορίες που αντλούνται από διάφορες εξωτερικές πηγές, όπως ενδεικτικά: δημόσιοι φορείς, στατιστική υπηρεσία, επαγγελματικές ενώσεις, τράπεζες, επαγγελματικοί σύμβουλοι, τοπικές αρχές, κλαδικά περιοδικά, εφημερίδες, διαδίκτυο, κ.ο.κ. Πρόγνωση Μελλοντικών Τάσεων Ο επίδοξος επιχειρηματίας, που σκοπεύει να διατηρήσει ακμαία την επιχείρησή του για μακρό χρονικό διάστημα, θα πρέπει να έχει επίγνωση όχι μόνο των τρεχουσών τάσεων στον τομέα του, αλλά και να μπορεί να αντιλαμβάνεται τις μελλοντικές τάσεις και τη γενικότερη κατεύθυνση προς την οποία κινείται η κοινωνία. Για παράδειγμα, πώς θα είναι η Ελλάδα το 2020 ή ακόμη και το 2030? Ποια εκτιμάται ότι θα είναι η μελλοντική θέση της επιχείρησης και πώς μπορεί να προετοιμαστεί καλύτερα για τις πιθανές αλλαγές που θα συντελεστούν? Λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές τάσεις, η επιχείρηση θα μπορεί να προσαρμόζεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις αλλαγές που θα παρουσιαστούν στο εξωτερικό της περιβάλλον και οι οποίες μπορεί να είναι δημογραφικές, οικονομικές, πολιτισμικές, καταναλωτικές, κ.ο.κ Εναλλακτικοί τρόποι έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι για να ξεκινήσει επιχειρηματική δραστηριότητα ένας επίδοξος επιχειρηματίας, πέρα από να τη δημιουργήσει ο ίδιος. Οι σημαντικότεροι εξ αυτών είναι: Αγορά υπάρχουσας επιχείρησης Ένταξη σε δίκτυο δικαιόχρησης (franchise) Δικτυακό Μάρκετινγκ (network marketing) 10

13 Αγορά υπάρχουσας επιχείρησης Η εξαγορά ήδη υφιστάμενης επιχείρησης αποτελεί εναλλακτική λύση αντί για τη δημιουργία από την αρχή μίας νέας επιχείρησης. Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της λύσης για τον επίδοξο επιχειρηματία είναι ότι αποκτά μία επιχείρηση που διαθέτει ήδη προϊόντα, πελάτες, προσωπικό, εξοπλισμό, κλπ. και επομένως δε χρειάζεται να μπει στη διαδικασία να τα αναπτύξει όλα από την αρχή, αλλά μόνο να προβεί σε ενέργειες βελτίωσης. Το μειονέκτημα από την άλλη πλευρά είναι ότι για την εξαγορά επιχείρησης απαιτείται σημαντική επένδυση, ενώ δεν αποκλείεται να χρειάζονται και περαιτέρω επενδύσεις στη συνέχεια για την ανάπτυξή της. Επιπλέον, θα πρέπει ο υποψήφιος αγοραστής να πληροφορηθεί για ποιο λόγο πωλείται η επιχείρηση (π.χ. οικονομικά προβλήματα, είσοδος νέου ανταγωνιστή στην αγορά, οικογενειακοί λόγοι, κλπ.) και να αξιολογήσει, απευθυνόμενους και σε ειδικούς, το βαθμό επικινδυνότητας μίας τέτοιας επένδυσης. Ένταξη σε δίκτυο δικαιόχρησης (franchise) Παγκοσμίως δραστηριοποιούνται εκατοντάδες επιχειρήσεις franchise σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους και ιδιαίτερα στους τομείς του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών. Άλλες είναι πολυεθνικές εταιρείες (π.χ. McDonald s), άλλες εθνικές (π.χ. Goody s) και ορισμένες είναι μικρότερες τοπικές εταιρείες. Με την ένταξη σε ένα δίκτυο franchise, ο επίδοξος επιχειρηματίας αγοράζει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο εμπορικό σήμα ή επιχειρηματική ιδέα που έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στην πράξη. Το βασικό πλεονέκτημα για τον δικαιοδόχο (franchisee) είναι ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί το επιχειρηματικό μοντέλο, την εμπορική επωνυμία και το σύστημα υποστήριξης που του παρέχει ο δικαιοπάροχος (franchisor). Για να ενταχθεί σε ένα δίκτυο franchise ο επιχειρηματίας θα πρέπει να καταβάλλει ένα εφάπαξ ποσό για να εισέλθει στο δίκτυο και εν συνεχεία θα πρέπει να καταβάλλει κάθε χρόνο δικαιώματα (royalties) για να διατηρήσει το δικαίωμά συμμετοχής του στο δίκτυο. Τα δικαιώματα αυτά συνήθως ανέρχονται σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών που μπορεί να κυμαίνεται από 1% έως και 15%. Η ένταξη σε ένα επιτυχημένο δίκτυο franchise συνεπάγεται πολλά πλεονεκτήματα για τον επιχειρηματία. Ωστόσο, υπάρχουν αναπόφευκτα και κάποια μειονεκτήματα, όπως το σημαντικό αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται και οι πολλοί περιορισμοί που επιβάλλονται μέσω της σύμβασης franchise, που μπορεί να δημιουργήσουν την αίσθηση στον επιχειρηματία ότι είναι διευθυντής και όχι ιδιοκτήτης της επιχείρησής του. 11

14 Δικτυακό μάρκετινγκ (network marketing) Το δικτυακό μάρκετινγκ είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο παρακάμπτει όλους τους μεσάζοντες (εμπόρους χονδρικής και λιανικής) και παραδίδει το προϊόν απευθείας από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Λόγω της έλλειψης μεσαζόντων υπάρχει μεγάλο περιθώριο για την ανταμοιβή της αλυσίδας παραγωγής. Οι διανομείς, μέλη του δικτύου, επωφελούνται από αυτό το περιθώριο πραγματοποιώντας άμεσες πωλήσεις σε πελάτες και λαμβάνοντας επίσης ποσοστά επί των πωλήσεων που πραγματοποιούν άλλοι διανομείς τους οποίους σύστησαν οι ίδιοι. Λόγω του γεγονότος ότι όλοι οι διανομείς είναι αυτοαπασχολούμενοι και αυτοϋποκινούμενοι, μόνο όσοι σημειώνουν επιτυχίες στις πωλήσεις επιβιώνουν ως μέλη του δικτύου. Ωστόσο, το μεγάλο μειονέκτημα του δικτυακού μάρκετινγκ είναι η κακή φήμη που το συνοδεύει, η οποία εν μέρει οφείλεται στις ομοιότητες που έχει με τη μέθοδο πωλήσεων με το σύστημα της «πυραμίδας», που έχει πλέον απαγορευτεί. 12

15 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2.1. Η έννοια του Επιχειρηματικού Σχεδίου Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι μία γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει συστηματικά στο μέλλον. Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης. Υπάρχει μία κοινή πεποίθηση, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι η σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου δεν είναι απαραίτητη, παρά μόνο για τις μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις ή για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από κάποιον φορέα (π.χ Τράπεζα, Δημόσιο, κλπ.). Αυτό ωστόσο δεν είναι ακριβές, καθώς η πραγματική αξία του Επιχειρηματικού Σχεδίου έγκειται στο ότι βοηθάει τον επιχειρηματία να αντιληφθεί και να αναλύσει κάθε πτυχή της επιχείρησής του, προτού καν ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας της. Όλες οι έρευνες σχετικά με τους λόγους που οδηγούν σε επιτυχία ή αποτυχία τις μικρές επιχειρήσεις δείχνουν ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας είναι ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των αποτυχιών οφείλεται σε μη έγκυρο ή ανεπαρκή σχεδιασμό. Η σημασία του σχεδιασμού αυξάνεται όσο αναπτύσσεται και μεγαλώνει η επιχείρηση και επομένως ο επιχειρηματικός σχεδιασμός πρέπει να είναι μία συνεχής διαδικασία. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο επιτελεί πολλές λειτουργίες και η σύνταξή του είναι χρήσιμη και απαραίτητη για κάθε επιχείρηση γιατί: Παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης. Συμβάλει στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης. Βοηθάει στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης. Παρέχει πληροφορίες για την αγορά, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές. Αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων της επιχείρησης. 13

16 Αναδεικνύει τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης στον κλάδο της. Αποτελεί επικοινωνιακό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις επαφές με προμηθευτές, πελάτες, συμβούλους, τράπεζες, επενδυτές, δημόσιο, κλπ. για τη σύναψη δανείων, ανάληψη εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και προσέλκυση επενδυτών Η Δομή και το Περιεχόμενο του Επιχειρηματικού Σχεδίου Το Επιχειρηματικό Σχέδιο θα πρέπει να έχει σαφή διάρθρωση, την οποία είναι δυνατόν να κατανοήσει και να παρακολουθήσει εύκολα ο αναγνώστης. Παρόλο που δεν υφίσταται κάποιο κοινώς αποδεκτό πρότυπο όσον αφορά στη δομή και το περιεχόμενο ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου, ωστόσο για να είναι πλήρες, θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον την ανάλυση των παρακάτω βασικών ενοτήτων: Επιτελική Σύνοψη - Περίληψη (Executive Summary) Περιγραφή Επιχείρησης Περιγραφή Προϊόντος - Υπηρεσίας Περιγραφή Αγοράς - Περιβάλλοντος Επιχείρησης Στρατηγική Marketing Ανθρώπινοι Πόροι - Ομάδα Διοίκησης Σύστημα Παραγωγής Επιχειρηματική Στρατηγική Οικονομικά Στοιχεία - Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Παραρτήματα 14

17 Επιτελική Σύνοψη - Περίληψη (Executive Summary) Πρόκειται για το πρώτο τμήμα του Επιχειρηματικού Σχεδίου που θα διαβάσει ο αναγνώστης και το τελευταίο που θα συντάξει ο επιχειρηματίας. Στην ενότητα αυτή, που δεν πρέπει κατά κανόνα να υπερβαίνει τις 1-2 σελίδες, συνοψίζονται τα βασικά σημεία του σχεδίου. Είναι σκόπιμο επομένως να είναι αφενός περιεκτική, παρέχοντας συνοπτικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιχείρηση και αφετέρου ελκυστική για τον αναγνώστη, επικεντρώνοντας στα στοιχεία εκείνα που θα κινήσουν το ενδιαφέρον του για να εξετάσει αναλυτικά το επιχειρηματικό σχέδιο. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης, στα προϊόντα /υπηρεσίες που θα παρέχει, στην ομάδα διοίκησης, στην αγορά που θα απευθυνθεί, καθώς επίσης και σε κάποια βασικά οικονομικά μεγέθη (προβλεπόμενες πωλήσεις, κερδοφορία, προϋπολογισμός επενδύσεων, πηγές χρηματοδότησης, κλπ.) Περιγραφή Επιχείρησης Από εδώ αρχίζει ουσιαστικά η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να γίνει μία επισκόπηση της επιχείρησης, όπου θα παρουσιάζονται όλες οι βασικές πληροφορίες για την επιχείρηση και τη δραστηριότητά της. Ειδικότερα, η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει: Το όραμα και τη δήλωση αποστολής της επιχείρησης Στοιχεία για την επιχειρηματική ομάδα Περιγραφή του αντικειμένου δραστηριότητας Αναφορά στην επιχειρηματική στρατηγική Σύντομο ιστορικό της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει) Περιγραφή Προϊόντος Υπηρεσίας Στην ενότητα αυτή περιγράφονται αναλυτικά τα προϊόντα/υπηρεσίες που θα προσφέρει η επιχείρηση στην αγορά και τον τρόπο παραγωγής τους. Είναι αναγκαίο να παρουσιαστούν οι παρακάτω πληροφορίες: Η γκάμα των προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης Οι ανάγκες των δυνητικών πελατών τις οποίες καλύπτουν Τα στοιχεία διαφοροποίησής τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό Η διαδικασία παραγωγής τους (διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας) Οι πηγές πρώτων υλών 15

18 Οι τρόποι διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών (π.χ. πιστοποίηση, κλπ.) Περιγραφή Αγοράς Περιβάλλοντος Επιχείρησης Πρόκειται για το σημείο στο οποίο γίνεται η περιγραφή της αγοράς και γενικότερα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση, δηλαδή το «σύστημα αναφοράς» της. Περιλαμβάνει την ανάλυση: α) του Εξωτερικού Περιβάλλοντος της επιχείρησης (νομικό/θεσμικό περιβάλλον, οικονομικό περιβάλλον, τεχνολογικό περιβάλλον, πολιτικό περιβάλλον, κοινωνικό περιβάλλον, πολιτισμικό περιβάλλον, κλπ.), και β) του Ενδιάμεσου Περιβάλλοντος της επιχείρησης (Κλάδος, Ανταγωνιστές, Προμηθευτές, Πελάτες, Συνεργάτες, κλπ.) Ένα πολύ χρήσιμο και ιδιαίτερα διαδεδομένο εργαλείο για την ανάλυση της αγοράς είναι το Μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Porter 3, το οποίο μας βοηθάει να προσδιορίσουμε την ένταση του ανταγωνισμού σε έναν κλάδο/αγορά και κατ επέκταση την ελκυστικότητά του. Όσο εντονότερος είναι ο ανταγωνισμός τόσο λιγότερο ελκυστικός είναι ο κλάδος και το αντίστροφο. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, υπάρχουν πέντε (5) ανταγωνιστικές δυνάμεις που επιδρούν στην ικανότητα μίας επιχείρησης να ανταγωνίζεται σε έναν κλάδο, οι οποίες είναι: 1. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου (ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού και αντιπαλότητας μεταξύ τους) 2. Οι πιθανοί μελλοντικοί ανταγωνιστές (εκτίμηση του κινδύνου μελλοντικής εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο) 3. Οι πελάτες (ανάλυση χαρακτηριστικών και διαπραγματευτικής δύναμης) 4. Οι προμηθευτές (ανάλυση χαρακτηριστικών και διαπραγματευτικής δύναμης) 5. Τα υποκατάστατα προϊόντα (εκτίμηση της απειλής από υφιστάμενα ή υπό ανάπτυξη υποκατάστατα προϊόντα) Η ανάλυση των παραπάνω «δυνάμεων» θα δώσει σαφή εικόνα των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά όπου θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση και θα βοηθήσει στον καλύτερο δυνατό εντοπισμό ευκαιριών και κινδύνων που αναμένεται να παρουσιαστούν στο μέλλον. 3 Porter, M.E. (1980) Competitive Strategy, Free Press, New York,

19 Στρατηγική Μάρκετινγκ Πρόκειται για μία κρίσιμη ενότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου, στην οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, καθώς σχετίζεται άμεσα με τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας της επιχείρησης. Το βασικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματικότερη ανάλυση και αποτύπωση της στρατηγικής μάρκετινγκ της επιχείρησης είναι τα 4 P s του Marketing 4, που προέρχονται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων των τεσσάρων μεταβλητών του μάρκετινγκ, δηλαδή: 1. Product (προϊόν) 2. Price (τιμή) 3. Place (τόπος - διανομή) 4. Promotion (προώθηση) Σε αυτές τις τέσσερις λέξεις μπορεί να συμπυκνωθεί ολόκληρη η φιλοσοφία μάρκετινγκ της επιχείρησης, δηλαδή όλοι οι σχεδιασμοί και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να υλοποιήσει η επιχείρηση τους στόχους πωλήσεων που έχει θέσει. Προϊόν (Product) Ένα προϊόν περιλαμβάνει το βασικό πυρήνα (το προϊόν αυτό καθαυτό) και τα παρεπόμενά του, δηλαδή τις υπηρεσίες και τα ασώματα χαρακτηριστικά που το συνοδεύουν, τα οποία είναι πολλές φορές εξίσου σημαντικά για τον πελάτη. Επίσης, ο πελάτης θέλει να του δίνεται η δυνατότητα επιλογής, και επομένως η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να του προσφέρει μία ελκυστική γκάμα αλληλοσυμπληρούμενων προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στα εξής στοιχεία: Περιγραφή του προϊόντος και της χρησιμότητάς του Περιγραφή πυρήνα του προϊόντος (λειτουργία, χαρακτηριστικά, συσκευασία, κλπ.) Περιγραφή παρεπόμενων του προϊόντος (εξυπηρέτηση, παράδοση, εγγυήσεις, κλπ.) Δυνατότητα επιλογών που παρέχονται προς τους πελάτες (διαφορετικοί τύποι προϊόντος, συμπληρωματικά προϊόντα, κλπ.) Διαφοροποίηση προϊόντος σε σχέση με τον ανταγωνισμό 4 E. Jerome McCarthy (1975), Basic Marketing: A Managerial Approach," fifth edition, Richard D. Irwin, Inc. 17

20 Τιμή (Price) Η τιμολόγηση των προϊόντων είναι πολύ σημαντική για τους εξής λόγους: Η τιμή καθορίζει τα περιθώρια κέρδους της επιχείρησης. Η τιμή σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του προϊόντος. Αφού οριστεί μία τιμή είναι δύσκολο να αυξηθεί χωρίς απώλεια πελατών. Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να αναλυθούν προκειμένου η επιχείρηση να αποφασίσει για την τιμή που θα χρεώσει για το προϊόν της είναι: α) τι τιμή μπορεί να ζητήσει με βάση τα χαρακτηριστικά της αγοράς (τι έχουν συνηθίσει να πληρώνουν οι πελάτες και τι είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν), και β) τι θέλει να επιτύχει με την τιμή που θα ζητήσει (ποσοστό κέρδους, όγκος πωλήσεων, κλπ.) Όπως είθισται να λέγεται, «σωστή» τιμή για το προϊόν είναι εκείνη που θα δεχθούν οι καταναλωτές να πληρώσουν για να το αγοράσουν. Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει σε αυτό το σημείο να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα: Τι πόσο έχουν συνηθίσει να καταβάλλουν οι πελάτες των προϊόντων σας; Ποιες είναι οι τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων; Σε ποιες τιμή θα διαθέσει η επιχείρηση τα προϊόντα της; Τι καλύπτει αυτή η τιμή (κόστος υλικών, κόστος εργασίας, σταθερά κόστη, περιθώριο κέρδους); Θα υπάρχουν εκπτώσεις τιμών και, αν ναι, τι είδους; Θα υπάρχουν ειδικές προσφορές και, αν ναι, τι είδους; Τόπος - Διανομή (Place) Ο «τόπος» αναφέρεται είτε στην ακριβή τοποθεσία όπου έχει η επιχείρηση την έδρα της (στις περιπτώσεις όπου για να αγοράσει ο πελάτης το προϊόν ή την υπηρεσία πρέπει να επισκεφθεί το χώρο της επιχείρησης π.χ. ένα εμπορικό κατάστημα), είτε στη διανομή (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στον πελάτη). Ούτως ή άλλως, για όλες τις επιχειρήσεις το «κανάλι διανομής», δηλαδή ο δρόμος που θα διανύσει το προϊόν ώσπου να φθάσει στον τελικό πελάτη, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας τους. Κάθε κλάδος είναι διαφορετικός και επομένως η επιχείρηση χρειάζεται να εντοπίσει ποιο είναι κατάλληλο κανάλι διανομής για τη δική της περίπτωση. Όσο λιγότεροι ενδιάμεσοι (στάδια) υπάρχουν στο κανάλι διανομής τόσο χαμηλότερο είναι το κόστος διανομής. Από την άλλη πλευρά όμως οι 18

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΔΡΑΣΗ 5: Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και την περαιτέρω ενίσχυσή τους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΔΡΑΣΗ 5: Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και την περαιτέρω ενίσχυσή τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΡΑΣΗ 5: Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους και την περαιτέρω ενίσχυσή τους ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων. Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης

Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων. Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης Τύποι Επιχειρήσεων Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο βασικοί τύποι επιχειρήσεων και τις προϋποθέσεις που πρέπει που πρέπει να πληροί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής: Κώτσιος Παναγιώτης (kotsiostei@gmail.com) Τύπος Μαθήματος: Επιλογής Διατμηματικό Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 Ημέρα, Ώρα και Τοποθεσία: Δευτέρα, 14:00-17:00, Σχολή Μηχανολογίας Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ της εταιρίας. (υφιστάμενη ή προτεινόμενη επωνυμία) Συντάχθηκε από την ομάδα: (όνομα ομάδας) Ημερομηνία Υποβολής:. Στοιχεία επικοινωνίας με την ομάδα: Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου:.. Τηλ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ταυτότητα Βήματα Ίδρυσης Εσωτερική Λειτουργία Δυναμική & Σύγκριση Εταιρικά Γνωρίσματα Παρόν & Μέλλον Ταυτότητα ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Όνοµα: ΙΚΕ Μτχ Κεφάλαιο: 1 Καταστατική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΔ- Σελίδα 1 ΠΟΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ; ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Σεμινάριο Startup Basics Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Τι παρουσιάσαμε μέχρι τώρα : Τα βασικά της Επιχειρηματικότητας (16/3) Τον Καμβά του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Επενδυτές (αυτοί που διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία). Στελέχη με ειδικές δεξιότητες (κλειδιά). Εξωτερικοί Συνεργάτες Κύριοι Χρηματοδότες καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 4: Επιχειρηματική Ομάδα Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Προϋποθέσεις Ίδρυσης Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο μέρη που υποχρεούνται αμοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι» Επιχειρηματικό Όραμα / Καθορισμός Αποστολής / Καθορισμός αντικειμενικών στόχων / Καθορισμός προϊόντων & υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 10: Επενδυτικά Κεφάλαια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας.

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Ποιοί Είμαστε Η My Company Finance αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας My Company Projects, η οποία έχει στο σύνολο της 6.000 ενεργούς πελάτες στην

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5 ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5 Ορθογραφία! Εταιρίες ή Εταιρείες;;; κ.ν. 2190/1920: «Εταιρεία», αλλά μετά την μεγάλη αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 1η: BUSINESS PLAN ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η δράση στοχεύει στα εξής: Στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας EPIXEIREIN.GR Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας Εδώ θα βρείτε με απλά λόγια τι είναι η μέθοδος της SWOT Analysis, και δείχνουμε πως μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στην πράξη Πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Αναστάσιος Σέμος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 - Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)

Κεφάλαιο 7 - Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) Κεφάλαιο 7 - Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) Σύνοψη Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) αποτελεί τον λεπτομερή σχεδιασμό μιας επιχειρηματικής ιδέας και είναι μια απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στ... σήμερα στις...του μηνός...του έτους δύο χιλιάδες...(201.. ) ημέρα...οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) (όνομα, επώνυμο,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Οπλιστείτε με επιμονή Πιστέψτε στον εαυτό σας Θέστε τους στόχους σας Και προετοιμαστείτε κατάλληλα. Η συνταγή της επιτυχίας λέει ότι αν κάποιος θέλει θα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια. Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ

Επιχειρηματικότητα. Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια. Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ Επιχειρηματικότητα Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ Τι είναι επιχειρηματικότητα; Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία δημιουργίας μιας νέας επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θ) Ενότητα 2: ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Detailed Plan:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 «ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» Οργάνωση της νέας Δραστηριότητας / Σχέδιο MarkeMng / Το ανθρώπινο δυναμικό / Οικονομικό Σχέδιο / Ανάλυση Κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ Αθήνα, 11 Απριλίου 2008

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Εταιρίες Περιορισμένης ρ Ευθύνης (ΕΠΕ): Α) Παρουσίαση Επιχειρηματικής ραστηριότητας ΕΠΕ (Ελλάδα) Β) ) Καλές Πρακτικές Σύστασης ΕΠΕ (Ευρώπη) ρ Ελευθερία Μπακάλη Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε μια νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενική εισαγωγή 1. Εξώφυλλο (Πρέπει να είναι καλαίσθητο, να καθιστά σαφές

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και η Ελληνική Εμπειρία (ΠΤΔΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -2015 Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Εισαγωγή Ο ρόλος του επιχειρηματία Στην συντριπτική πλειοψηφία των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η διοίκηση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα