ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τ.Ε.Ι ΚΟΖΑΝΗΣ) Στατιστικές Μέθοδοι με εντατική χρήση Η/Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τ.Ε.Ι ΚΟΖΑΝΗΣ) Στατιστικές Μέθοδοι με εντατική χρήση Η/Υ"

Transcript

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τ.Ε.Ι ΚΟΖΑΝΗΣ) Στατιστικές Μέθοδοι με εντατική χρήση Η/Υ Νικόλαος Δριτσάκης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

2 Περιγραφή της Διδακτέας Ύλης Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση Βαθμοί ελευθερίας Μέσα τετράγωνα Το στατιστικό F Ο συντελεστής προσδιορισμού Ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού Στατιστική Ανάλυση Διακυμάνσεις-Συνδιακυμάνσεις Έλεγχοι Υποθέσεων για τους συντελεστές του υποδείγματος

3 Επιλογή του «καλύτερου» και «απλούστερου» υποδείγματος Σταδιακή επιλογή μεταβλητών Προς τα εμπρός επιλογή Προς τα πίσω απαλοιφή Βήμα προς βήμα παλινδρόμηση

4 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με περιορισμούς Στατιστική επαγωγή Ευαισθησία της γραμμικής παλινδρόμησης

5 Κατηγορικές μεταβλητές Μια προβλέπουσα μεταβλητή με δύο κατηγορίες Μια προβλέπουσα μεταβλητή με τρεις κατηγορίες Δυοπροβλέπουσεςμεταβλητέςμεδύο κατηγορίες

6 Παραβίαση των βασικών υποθέσεων Αυτοσυσχέτιση Εξειδίκευση Κανονικότητα Ετεροσκεδαστικότητα Πολυσυγγραμμικότητα O πίνακας ΗΑΤ Studentized Residuals R-student

7 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Ανδρικόπουλος. Α. (2000). Οικονομετρία. Θεωρία και Εμπειρικές Εφαρμογές. Αθήνα, Εκδόσεις Μπένου. Κάτος Α. Β. (2004). Οικονομετρία: Θεωρία και Εφαρμογές. Θεσσαλονίκη, Ζυγός. Μωυσιάδης Π., Μπόρα Ε. (2002). Εφαρμοσμένη Στατιστική Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ. Χατζηνικολάου, Δ. (2002). Στατιστική για Οικονομολόγους, Ιωάννινα. Brooks C. (2002). Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press. Gujarati D. N. (2003). Basic Econometrics, New York, Mc Grow-Hill

8 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία (συνέχεια) Krzanowski W. (1998). An Introduction to Statistical Modeling, New York, Oxford University Press Maddala G.S. (1992). Introductory Econometrics, New Jersey, Prentice-Hall. Myers R. (1990). Classical and Modern Regression with Applications, Belmont California, Duxbury Press. Myers R., Montgomery D., Vining G. (2002). Generalized Linear Models, New York, John Wiley. Thomas R.L. (1997). Modern Econometrics: An Introduction, Harlow, Addison-Wesley.

9 Αρθρογραφία Bera, A.K. and Jarque, C.M. (1981). An efficient large-sample test for normality of observations and regression residuals, Working Papers in Econometrics, 40. Camberra: Australian National University Chow G.C. (1960). Test of equality between sets of coefficients in two linear regressions, Econometrica, Vol. 28, No 3, pp Dritsakis N. and S. Athanasiadis (2000). An econometric model of tourist demand, The case of Greece. Journal of Hospitality and Leisure Marketing, Vol. 7, No 2, pp Dritsakis N. (2002). Productivity of the health care sector in Greece, Social Science Tribune, Vol. 33, pp Dritsakis N., Kaparis A., Mastriotis Ch. and Tzililis J. (2003). An index of efficiency for the Athens Stock Exchange, Spoudai, Vol. 53, No3, pp

10 Αρθρογραφία (συνέχεια) Dritsakis N. (2003). A theoretical model for the optimal allocation of health resources in Greece, Health Services Management Research, Vol. 16, pp Dourbin J. and Watson G. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression. Biometrica, Vol. 37, pp Koenker R. and Bassett G. (1982). Robust tests for heteroscedasticity based on regression quantiles, Econometrica, Vol. 50, pp Ramsey J. B. (1969). Test for the specification errors in classical linear least squares regression analysis. Journal of the Royal Statistical Society, pp Wald A. (1943). Test of statistical hypotheses concerning several parameters when the number of observations is large. Transactions of the American Society, Vol. 54.

11 Τρόπος διδασκαλίας Το μάθημα θα πραγματοποιείται στην αίθουσα διδασκαλίας συνδυάζοντας θεωρητική παράδοση και επίλυση παραδειγμάτων εφαρμογών. Το μάθημα θα υποστηρίζεται από σχετική ιστοσελίδα που θα περιλαμβάνει διαφάνειες παραδόσεων, λύσεις και κώδικα υλοποιημένων παραδειγμάτων - εφαρμογών καθώς και ασκήσεις προς λύση.

12 Τρόπος διδασκαλίας (συνέχεια) Επίσης θα πραγματοποιούνται εργαστηριακά μαθήματα για την αριθμητική επίλυση και μελέτη τόσο θεμάτων της θεωρίας όσο και για την επίλυση και μελέτη των εφαρμογών χρησιμοποιώντας γνωστά πακέτα (MATHEMATICA, MFIT, SPSS) Για την πρακτική άσκηση θα χρησιμοποιηθεί το εργαστήριο Η/ΥτουΠ.Σ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

13 Tρόπος εξέτασης Οι φοιτητές υποχρεούνται για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος να παραδίδουν τις εργασίες που θα τους ανατεθούν από τους διδάσκοντες την ημερομηνία που θα τους ορισθεί. Οι εργασίες αυτές θα περιέχουν μαθηματικό - ερευνητικό μέρος καθώς και υπολογιστικό το οποίο θα αντιμετωπισθεί χρησιμοποιώντας τα λογισμικά πακέτα που θα υποδειχθούν.

14 Τρόπος εξέτασης (συνέχεια) Οι εργασίες καθώς και ο κώδικας που θα γράφεται θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Οι φοιτητές θα παρουσιάσουν σε ειδική εκδήλωση τις εργασίες τους, όπου θα τους υποβληθούν και ερωτήσεις από τους καθηγητές αλλά και από τους άλλους παρευρισκόμενους.

15 Τρόπος γραφής της εργασίας (στάδια) Τίτλος εργασίας Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

16 Όνομα (ή ονόματα) συγγραφέα, εργασία, διεύθυνση, , FAX, Νικόλαος Δριτσάκης Καθηγητής, Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εγνατίας Θεσσαλονίκη Fax:

17 Η δομή της εργασίας Περίληψη Εισαγωγή Το θεωρητικό υπόδειγμα. Δεδομένα και εξειδίκευση του υποδείγματος. Εκτίμηση του υποδείγματος. Αποτελέσματα των εκτιμήσεων. Συμπερασματικές τελικές παρατηρήσεις Αναφορές Παράρτημα

18 Περίληψη (συνήθως γράφεται στο τέλος) Aναφέρεταιμετιασχολείταιηέρευνα(εργασία) που κάνουμε, τι στοιχεία χρησιμοποιούμε και σε ποια περίοδο, ποιος είναι ο σκοπός της εργασίας, με ποια μεθοδολογία γίνεται (υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε), και ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάλαμε. Λέξεις κλειδιά Aναφέρονται οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στην εργασία, π.χ. συνάρτηση παραγωγής, αγροτική οικονομία, Ελλάδα. JEL Q10, C13 (διεθνείς συμβολισμοί για την κατηγορία της εργασίας)

19 Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο, έννοιες κλειδιά όπως τι είναι η συνάρτηση της παραγωγής, και πως αυτή διαμορφώνεται στον αγροτικό τομέα, ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες που συνδέονται με την συνάρτηση αυτή, και τι γίνεται στον τομέα της γεωργίας στην Ελλάδα. Στο τέλος της εισαγωγής γράφετε μια παράγραφο για την δομή (διάρθρωση) της εργασίας.

20 Το θεωρητικό υπόδειγμα Εδώ αναφέρουμε τους συγγραφείς οι οποίοι ασχολήθηκαν με θέματα τα οποία είναι σχετικά (παρόμοια) με αυτό που και εμείς εξετάζουμε. Κάνουμε στην ουσία μια μικρή βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στο τέλος γράφουμε μια παράγραφο για το υπόδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε στην παρακάτω. Ακολουθώντας την εργασία του ή τις εργασίες των. Υποθέτουμε ότι το ακαθάριστο αγροτικό προϊόν εξαρτάται από.

21 Δεδομένα (πηγές, μονάδες μέτρησης, τι μετατροπές έγιναν) Όλες οι νομισματικές μεταβλητές αναφέρονται σε εκατομμύρια ευρώ, και σε σταθερές τιμές με έτος βάσης το Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της έρευνας είναι ετήσια και καλύπτουν την περίοδο Όλα τα δεδομένα είναι εκφρασμένα σε λογαρίθμους. Τα στοιχεία προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων των National Statistical Service of Greece, National Accounts of Greece and Bank of Greece.

22 Εξειδίκευση του υποδείγματος Η συνάρτηση παραγωγής του αγροτικού τομέα με μορφή Cobb - Douglas δίνεται από την παρακάτω σχέση: Y t = a όπου: Y t = Το ακαθάριστο αγροτικό προϊόν. X 1t = Το έδαφος. X 2t = Ενεργός αγροτικός πληθυσμός (εργασία). X 3t = Απόθεμα καθαρού παγίου κεφαλαίου. X 4t = Aριθμός των πτυχιούχων γεωπόνων. X 5t = Λιπάσματα. T = Χρόνος σε έτη. u t = Διαταρακτικός όρος. 0 X a1 1t X a2 2t X a3 3t X a4 4t X a5 5t Te ut

23 Εκτίμηση του υποδείγματος Το υπόδειγμα εκτιμήθηκε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων χρησιμοποιώντας το οικονομετρικό πακέτο Microfit 4.0. Η ταυτοποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στην εκτίμηση είναι η εξής: Υ t = Ακαθάριστο αγροτικό προϊόν (σε σταθερές τιμές του 1970 σε εκατομμύρια ευρώ). Χ 1t = Συνολικά καλλιεργούμενο έδαφος σε χιλιάδες στρέμματα. Χ 2t = Αγροτικό εργατικό δυναμικό σε χιλιάδες άτομα. Χ 3t = Απόθεμα καθαρού παγίου κεφαλαίου (σε σταθερές τιμές του 2000 σε εκατομμύρια ευρώ). Χ 4t = Αριθμός πτυχιούχων γεωπόνων. Χ 5t = Λιπάσματα (σε χιλιάδες τόνους). Τ = Χρονική τάση. u t = Διαταρακτικός όρος.

24 Εκτίμηση του υποδείγματος (συνέχεια) Τα αποτελέσματα της εκτίμησης της συνάρτησης είναι τα παρακάτω: Πίνακας 1 Πίνακας 2 Οι παραπάνω εκτιμήσεις είναι γενικά αποδεκτές, πράγμα που προκύπτει από τους στατιστικούς και διαγνωστικούς ελέγχους (πίνακες 1 και 2) που συνοδεύουν τις εκτιμήσεις, καθώς και από το γεγονός ότι τα πρόσημα των παραμέτρων που εκτιμάμε συμπίπτουν με τα πρόσημα των a priori περιορισμών που αναπτύξαμε στο υπόδειγμα του προηγούμενου τμήματος.

25 Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων (έλεγχος, σχολιασμός, προτάσεις) Οι παράμετροι της συνάρτησης εκφράζουν την ελαστικότητα της αγροτικής παραγωγής σε σχέση με τις αντίστοιχες εισροές. Μια αύξηση της κάθε εισροής κατά 1% (ενώ οι άλλες εισροές παραμένουν σταθερές) επιφέρει αύξηση της παραγωγής μικρότερη του 1%, 0<a i <1 όπου a i η παράμετρος ελαστικότητας. Από τις οικονομετρικές εκτιμήσεις της συνάρτησης της αγροτικής παραγωγής προκύπτουν τα εξής: 1. Το συνολικό καλλιεργούμενο έδαφος επηρεάζει περισσότερο την αγροτική παραγωγή σε σχέση με τους άλλους παράγοντες που συμμετέχουν στο υπόδειγμα (a 1 = ).

26 Συμπεράσματα - Προτάσεις Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει μερικές από τις μεταβλητές που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή. Οι μεταβλητές αυτές χρησιμοποιήθηκαν για να διαπιστωθεί τόσο η αύξηση του ακαθάριστου ανά εργαζόμενου στην γεωργία αγροτικού προϊόντος, ως και η εισροή λιπασμάτων ανά στρέμμα, αλλά και η αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης ανά εργαζόμενο στον γεωργικό τομέα. Στο οικονομετρικό υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε οι μεταβλητές συνολικό καλλιεργούμενο έδαφος και αγροτικό εργατικό δυναμικό, βρέθηκε να μην είναι στατιστικά σημαντικές (σε επίπεδο σημαντικότητας 5%) για την αγροτική παραγωγή. Αντίθετα όλοι οι άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του ακαθάριστου αγροτικού προϊόντος βρέθηκαν στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 5%.

27 Αναφορές (References) Frenkel, J., Razin, A., and E. Sadka (1991). International Taxation in an Integrated World. Cambridge, MA: MIT Press. Demoussis M. and A.Sarris (1988). Greek experience under the CAP: Lessons and Outlook, European Review of Agricultural Economics, Vol. 15(1) pp

28 Παράρτημα (Γράφω τους πίνακες, τα στοιχεία όπως τα πήρα από τις πηγές, τα αποτελέσματα από το οικονομετρικό πακέτο )

29 Πίνακας 1 Εκτίμηση της συνάρτησης παραγωγής ln ) Y t = - 2, ,77789lnX 1t + 0,26149lnX 2t + 0,66779lnX 3t + 0,20410lnX 4t + (-0,13838) (1,65751) (1,53363) (1,7697) (2,0525) [0,891] [0,145] [0,164] [0,093] [0,046] {19,2051} {2,1758} {1,1192} {0,37734} {0,19392} + 0,44262lnX 5t + 1,1415 t (2,0487) (1,8415) [0,055] [0,069] {0,21606} {0,0248} _ R 2 = 0,91576 DW = 2,4058 F(6,18) = 44,4842 [0,000]

30 Πίνακας 2 - Διαγνωστικά Tests Στατιστικά tests Α: Αυτοσυσχέτιση Β: Εξειδίκευση C: Κανονικότητα D: Ετεροσκεδαστικότητα E: Προβλεπτική αποτυχία F: Σταθερότητα LM Version X 2 (1) = 0,3822 [0,536] X 2 (1) = 1,3263 [0,249] X 2 (2) = 3,4948 [0,174] X 2 (1) = 1,8660 [0,172] X 2 (8) = 8,0221 [0,331] X 2 (7) = 3,5729 [0,734] F Version F(1,18) = 0,2795 [0,603] F(1,18) = 1,0085 [0,329] F(1,23) = 1,8552 [0,186] F(8,18) = 1,1460 [0,377] F(7,19) = 0,5954 [0,730]

31 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

32 Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και από το παράθυρο των υπηρεσιών πάω στην βιβλιοθήκη και πατώ διπλό κλικ. Στη συνέχεια από τις επιλογές Σύντομοι Σύνδεσμοι στην αριστερή πλευρά κάνουμε διπλό κλικ στην επιλογή Βάσεις Δεδομένων. Οδηγούμαστε έτσι σε ένα θεματικό και αλφαβητικό κατάλογο, ο οποίος αναφέρει μια σειρά από κατηγορίες επιστημών. Εστω επιλέγουμε την οικονομική, που ως γνωστόν ανήκει στις κοινωνικές επιστήμες.

33 Κάνοντας διπλό κλικ εμφανίζονται οι βάσεις δεδομένων από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε τα στοιχεία μας. Οι κυριότερες από αυτές είναι: OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). World Bank EconStats Eurostat IMF (International Monetary Fund) ISY (International Statistical Yearbook) Η Ελληνική Οικονομία σε Αριθμούς ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος)

34 Έστω ότι επιλέγουμε τη βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ OECD Economic Outlook Database. Κάνω διπλό κλικ στην βάση αυτή όποτε εμφανίζεται το παράθυρο της βάσης του OECD. Κάνω διπλό κλικ στο Economic Outlook: Annual and quarterly data.. και στη συνέχεια στο Deliver data. Επιλέγω τη χώρα της οποίας αναζητώ τα στοιχεία π.χ. Αν τα στοιχεία αφορούν την Ισπανία, ανοίγω το φάκελο στο OECD countries, επιλέγω την Ισπανία και συνεχίζω κάνοντας κλικ στο continue. Επιλέγω τη μεταβλητή και κάνω κλικ στο continue. Ανοίγω το φάκελο από μια κατηγορία στην οποία ανήκει η εξεταζόμενη μεταβλητή π.χ. Αν ψάχνω το ΑΕΠ σε τιμές αγοράς επιλέγω τον φάκελο Expenditures & GDP και κάνω κλικ στο Gross Domestic Product (Market prices) και συνεχίζω πατώντας continue.

35 Επιλέγω ετήσια ή τριμηνιαία στοιχεία κάνοντας κλικ σε κάθε έτος μέχρι το έτος που τελειώνει η εξεταζόμενη περίοδος π.χ και συνεχίζω πατώντας continue. Εμφανίζεται ο τελικός πίνακας. Θα χρειαστεί όμως να τον αποθηκεύσω σαν αρχείο.xls. Πηγαίνω στο Select file format και επιλέγω Microsoft Excel format και κάνω κλικ στο go. Ανοίγει το αρχείο σε μορφή xls και εμφανίζονται τα στοιχεία με αυτή τη μορφή οπότε μπορώ να τα σώσω.

36 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ- ΑΡΘΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

37 Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και από το παράθυρο των υπηρεσιών πάω στην βιβλιοθήκη και πατώ διπλό κλικ. Στη συνέχεια από τις επιλογές Σύντομοι Σύνδεσμοι στην αριστερή πλευρά κάνουμε διπλό κλικ στην επιλογή ηλεκτρονικά περιοδικά. Από την αλφαβητική σειρά των περιοδικών που εμφανίζονται επιλέγουμε αυτό που χρειαζόμαστε π.χ. το περιοδικό Tourism Management. Κάνοντας διπλό κλικ στην επικεφαλίδα ScienceDirect εμφανίζονται τα τεύχη του περιοδικού. Από εκεί διαλέγω το άρθρο που θέλω και το τυπώνω.

38 Επιλογή άρθρων από διευθύνσεις στο Internet Στη διευθύνσεις αυτές πληκτρολογούμε τον τίτλο τουπεριοδικούπουθέλουμεναβρούμεήτον τίτλο του άρθρου ή το όνομα (ονόματα συγγραφέων) του συγγραφέα ή τις λέξεις κλειδιά. Στησυνέχειααπότατεύχητουπεριοδικού βρίσκουμε το άρθρο που θέλουμε και το τυπώνουμε.

39 Προτεινόμενα θέματα εργασιών

40 Δαπάνες Υγείας και Οικονομικής Ανάπτυξης. Η Τουριστική Ζήτηση στην Ελλάδα. Δημόσιες Δαπάνες και Οικονομική Ανάπτυξη. Πληθωρισμός και Παραγωγικότητα. Αμυντικές Δαπάνες και Οικονομική Ανάπτυξη. Εξαγωγές, Επενδύσεις και Οικονομική Ανάπτυξη. Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη. Αγροτο-τουρισμός. Άνοιγμα της αγοράς και Οικονομική Ανάπτυξη. Μισθοί και Ανεργία.

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL - CAPM) ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης 1 - Κατερίνα Γιαλιτάκη 2 -Αντώνης Αδαµόπουλος 1 1 Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Employment and GDP in Greece: An Empirical Approach

Employment and GDP in Greece: An Empirical Approach Employment and GDP in Greece: An Empirical Approach Kyriazopoulos Georgios Applicant Professor of Financial Management in the Technological Institution of Education in Western Macedonia Kozani Greece www.kyriazopoulosg@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 51, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 51, No 3-4, University of Piraeus ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υπό Παναγιώτη Λαζαρίδη* Abstract

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έλεγχος οικονομετρικού υποδείγματος για την Πολωνία την περίοδο 1980-2016 και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έλεγχος οικονομετρικού υποδείγματος για την Πολωνία την περίοδο 1980-2016 και αξιολόγηση αποτελεσμάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τίτλος Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έλεγχος οικονομετρικού υποδείγματος για την Πολωνία την

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 12 (4) 2007: 390-413 Χατζηκωστής Κωνσταντίνος* Αθανάσιος Κουλακιώτης* Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης** και Νικόλας Παπασυριόπουλος*** Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α ριτσάκης Νικόλαος, Στεφανίδης Γεώργιος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Πειραιάς 2012 Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ανδρούτσου 63, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6932627501 ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310439247

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ C++ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ*

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ* «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 41, Τεύχος 4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 41, No 4, University of Piraeus ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ* Των Σαράντη Λώλου

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νίκος ριτσάκης Αντώνης Αδαµόπουλος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης Αντώνης Αδαµόπουλος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ του Αθανασίου ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1951 Καμ. Βούρλα Φθιώτιδος ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Δεξαμενής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ M.B.A. in Hospitality and Tourism

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ M.B.A. in Hospitality and Tourism ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ M.B.A. in Hospitality and Tourism Έκδοση 01, Μάιος 2013 1.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;» «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;» G. Vlontzos 1 Lecturer, University of Thessaly, Department of Agriculture Crop Production and

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Πειραιάς, 2007 Το κείµενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

«Έλεγχος αποτελεσματικότητας Υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (C.A.P.M.) πριν και μετά την κρίση»

«Έλεγχος αποτελεσματικότητας Υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (C.A.P.M.) πριν και μετά την κρίση» ΣΧΟΛΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Έλεγχος αποτελεσματικότητας Υποδείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2012 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 159-166 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ Μελίνα ριτσάκη- Μπαργιώτα, MSc Χάιδω ριτσάκη, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

οκίμια Οικονομικής Πολιτικής

οκίμια Οικονομικής Πολιτικής οκίμια Οικονομικής Πολιτικής ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μιχάλης Σ. Μιχαήλ Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστήμιο Κύπρου Κώστας Χατζηγιάννης Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «H Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» Συντονιστές: Σ. Κατρανίδης & Ν.

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «H Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» Συντονιστές: Σ. Κατρανίδης & Ν. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας Θεματική Ενότητα: «H Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» Συντονιστές: Σ. Κατρανίδης & Ν. Μαραβέγιας 655 Στήριξη και προστασία της ελληνικής γεωργίας: διαχρονική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ*

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ* «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 47, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 47, No 3-4, University of Piraeus Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ* Του Στέλιου Πανταζίδη Δ/ση

Διαβάστε περισσότερα