ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ. Μάρτιος Απρίλιος 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ. Μάρτιος Απρίλιος 2001"

Transcript

1 Page 1 of 16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Μάρτιος Απρίλιος Abele, Marc, Η καθηµερινή ζωή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Αθήνα: Παπαδήµας, 1994, '2AB ΜΤΦ 2. Adler, Laure, Η καθηµερινή ζωή στους οίκους ανοχής της Γαλλίας ( ), Αθήνα παπαδήµας, 2000, AD ΜΤΦ 3. Agrawal, R. C.(1936- ), Operations research methods for agricultural decisions, Ames: The IOWA State University Press, 1972, AG 4. Ainsworth, Bill, A system specification for the real library world, Bradford; MCB University Press, 1983, AI 5. Aitken, William H., A problem-solving approach to pension funding and valuation, 2nd ed., Winsted: ACTEX Pub., 1996, AI 6. Aitken, William H., Solutions manual for A Problem-Solving Approach to pension funding and evaluation, 2nd ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1996, R '2'01 AI 7. Alexandre-Bidon, Daniele, Η καθηµερινή ζωή των παιδιών στο Μεσαίωνα: 5ος-15ος αι., Αθήνα: Παπαδήµα, 1999, AL ΜΤΦ 8. Amado, Jorge, Σκληροί καιροί, Αθήνα: Νέα Σύνορα, [197_], Ταµβίσκος, Γεώργιος µετ., 800 ΑΜ ΜΤΦ 9. Anderson, Arthur W.(1941- ), Pension mathematics for actuaries, 2nd ed., Connecticut: ACTEX Pub., 1992, AN 10. Anderson, Leslie S., Industrial information systems, Bradford: MCB Publications, 1980, AN 11. Aoki, Masanao, Introduction to optimization techniques: fundamentals and applications of nonlinear programming, New York: Macmillan, [1971], AO 12. Arnold, V. I., Catastrophe theory, Berlin: Springer-Verlag, 1984, AR 13. Balakrishnan, N., Order statistics and inference: estimation methods, Boston: Academic Press, 1991, BA 14. Barbier, Patrick, Η καθηµερινή ζωή στην όπερα τον καιρό του Ροσίνι και του Μπαλζάκ: Παρίσι , Αθήνα: Παπαδήµας, 1994, 782.1'0944'361 BA ΜΤΦ 15. Basar, Tamer, Dynamic noncooperative game theory, London: Academic Press, 1982, BA 16. Bather, John, Decision theory: an introduction to dynamic programming and sequential decisions, Chichester: John Wiley & Sons, 2000, BA 17. Batten, Robert W., Life cintingencies: A guide for the Actuarial student, 2nd ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1998, 368.3'201BA 18. Batten, Robert W., A guide for the actuarial student: Life contingensies and ruin theory, Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1999, 368.3'201BA 19. Beard, R. E., Risk theory: the stochastic basis of insurance, 3rd ed., London: Chapman & Hall, 1984, 368 BE

2 Page 2 of Beaumont, P, Σύνχρονον Ελληνορωσικόν λεξικόν, [Αθήνα]: ιαγόρας, 1991, R 483'9171 ΣΥ 21. Berstein, Serge, Ιστορία της Ευρώπης: τόµος 3 διάσπαση και ανοικοδόµηση της Ευρώπης 1919 εως σήµερα, 2η εκδ., Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1997, 940 BE ΜΤΦ 22. Berstein, Serge, Ιστορία της Ευρώπης: τόµος 1 από τη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία στα Ευρωπαϊκά κράτη 5ος-18ος αιώνας, 3η εκδ., Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1997, 940 BE ΜΤΦ 23. Berstein, Serge, Ιστορία της Ευρώπης: τόµος 2 η Ευρωπαϊκή συµφωνία και η Ευρώπη των Εθνών , 3η εκδ., Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1997, 940 BE ΜΤΦ 24. Bishop, M., Handbook of statistical genetics, Chichester: John Wiley & Sons, 2000, Balding, D. J., R HA 25. Bishop, Yuonne M. M., Discrete multivariate analysis: theory and practice, Cambridge: The MIT Press, 1975, BI 26. Black, Stanley W., Globalization technological change, and labor markets, Boston: Kluwer Academic Publishers, 1998, '0943 GL 27. Black, Thomas R., Doing quantitative research in the social sciences: an integrated approach to research design, measurement and statistics, London: Sage Publ., 1999, BL 28. Bollobas, Bela, Graph theory: an introductory course, New York: Springer - Verlag, 1979, BO 29. Booch, Grady, The unified modeling language: user guide, Massachusetts: Addison-Wesley, 1998, 005.1'7 BO 30. Boskovits, Kosmas, Le juge communautaire et l'articulation des competences normatives entre la communaute europeenne et ses etats members, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας ;, Bryxelles: Bruylant, 1999, BO 31. Brion, Marcel, Η καθηµερινή ζωή στη Βιέννη την εποχή του Μότσαρτ και του Σούµπερτ, Αθήνα: Παπαδήµας, 1994, BR ΜΤΦ 32. Broverman, Samual A.,1951-, Mathematics of investment and credit, 2nd ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1996, 332.8'2 BR 33. Broverman, Samual A.,1951-, Study Manual: Course 4 Examinations of the Society of Actuaries. Exam 4 of the Casualty Actuarial Society, Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 2000, BR 34. Broverman, Samual A.,1951-, Sample Examinations and Solutions: Course 4 Examination of the Society of Actuaries. Exam 4 of the Casualty Actuarial Society, Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 2001, BR 35. Broverman, Samual A.,1951-, Solutions manual for mathematics of investment and credit, 2nd ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1996, R 332.8'2BR 36. Brown, Robert L., Study manual: course 5. Examinations of the Society of Actuaries, Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 2000, BR 37. Brown, Robert L.(1947- ), Introduction to ratemaking and loss reserving for property and casualty insurance, Connecticut: ACTEX Pub., 1993, BR 38. Brown, Robert L.(1949- ), Introduction to the mathematics of demography, 3rd ed., Winsted: ACTEX Pub., 1997, BR 39. Browne, Jim, Management and analysis of service operations, New York: North-Holland, 1984, 658 BR 40. Brzezinski, Zbigniew K.(1928- ), The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives, New York: Basic Books, 1997, BR

3 Page 3 of Burki, Shahid Javed ed., Vaughan: Law of the European Communities service, London: Butterworths, 1993, LA 42. Business International S.A., Italy: how international companies view it today, [Geneva], Business International S.A., 1978, 330.9'45 IT 43. Carcopino, Jerome, Η καθηµερινή ζωή στη Ρώµη: στο απόγειο της αυτοκρατορίας. Με 13 εικόνες εκτός κειµένου, Αθήνα, Παπαδήµας, 1990, CA ΜΤΦ 44. Centre for European Legal Studies (Cambridge, England), The general law of E.C. external relations, London: Sweet & Maxwell, 2000., CE 45. Chamberlain, E.R., H καθηµερινή ζωή στην Αναγέννηση: Με 106 εικόνες εντός και εκτός κειµένου, Αθήνα: Παπαδήµα, 1995, Πέτρου, Α. µτφ., TS ΜΤΦ 46. Chernoff,Herman, Elementary decision theory, New York, John Wiley & Sons, 1959, CH 47. Chouraqui, Andre, Η καθηµερινή ζωή των ανθρώπων της Βίβλου, Αθήνα: Παπαδήµας, 1992, CH ΜΤΦ 48. Clissold, Stephen, ed., A short history of Yugoslavia: from early times to 1966, by H. C. Darby, R. W. Seton-Watson, Phyllis Auty, R. G. D. Laffan and Stephen Clissold; edited by Stephen Clissold., Cambridge, Camb, CL 49. Clote, Peter, Computational molecular biology: an introduction, Chichester: John Wiley & Sons, 2000, CL 50. Collins, Judith(1946- ), How to make your information work for you, Bradforf; MCB Publications, 1982, CO 51. Contenau, George1877-, Η καθηµερινή ζωή στην Βαβυλωνία και στην Ασσυρία, νέα έκδ., Αθήνα: Παπαδήµα, 1989, CO ΜΤΦ 52. Cotterman, William W., Systems analysis and design: a foundation for the 1980 s, New York: North-Holland, 1981, 003 SY 53. Csaki, Csaba, Food and agriculture in the Czech Republic: from a Velvet transition to the challenges of EU accession, Washington: World Bank, 1999, CS 54. Cummins, J. David, Managing the insolvency risk of insurance companies: proceedings of the second international conferences on insurance solvency, Boston: Kluwer Academic Pub., 1991, MA 55. Cummins, J. David, Classical insurance solvency theory, Boston: Kluwer Academic Publ., 1988, CL 56. Daniel-Rops, Henry ( ), H καθηµερινή ζωή στην Παλαιστίνη: Στους χρόνους του Ιησού, Αθήνα: Παπαδήµας, 1990, Αγγέλου, Έλλη Ι.µετ., 933 RO ΜΤΦ 57. Dano, Sven., Nonlinear and dynamic programming: an introduction, Wien: Springer-Verlag, 1975, 519 DA 58. Daus, Paul Harold(1894- ), Introduction to mathematical analysis: with applications to problems of economics, Readind, Addison-Wesley, [1958], DA 59. David, Herbert Aron, Order statistics, 2nd ed., New York: John Wiley & Sons, 1981, DA 60. Demelas, Marie-Danielle1950-, Η καθηµερινή ζωή στη Νότιο Αµερική κατά την εποχή του Μπολιβάρ: , Αθήνα: Παπαδήµα, 1995, Saint-Geours, Yves, DE ΜΤΦ 61. Der Brockhaus: multimedial [interactive multimedia], [Mannheim]: F. A. Brockhaus, 1999, CD-ROM 033BR

4 Page 4 of Dirickx, Yvo M. I., Systems analysis by multilevel methods: with applications to economics and management, Chichester: John Wiley & Sons, 1979, DI 63. Driault, Edouard1864-, Η Μεγάλη Ιδέα: Η αναγέννηση του Ελληνισµού, Αθήνα: Ιστορητής, 1998, DR 64. Easton, Albert, Actuarial aspects of individual life insurance and annuity contracts, Winsted: ACTEX Pub., 1999, EA 65. ed. by Alan J. Auerbach, Martin Feldestein, Handbook of public economics, Amsterdam: North- Holland, 1987, HA 66. ed. by Aronofsky, Julius S., Energy policy, Amsterdam, North- Holland, 1978, EN 67. ed. by Benjamin Lev, Energy models and studies, Amsterdam: North-Holland, 1983, '0724 EN 68. ed. by C. S. Holling, Adaptive environmental assessment and management, Chichester: John Wiley & Sons, 1978, AD 69. ed. by Dawn Littler, Guide to the records of Merseyside maritime museum Volume II: Trustees of the National Museums and Galleries on Merseyside, Maritime history, RE 70. ed. by Dill, William R., Organization for forecasting and planning: experience in the Soviet Union and the United States, Chichester: John Wiley & Sons, 1979, OR 71. ed. by E.L. Lawler...[et al.], The traveling salesman problem: a guided tour of combinatorial optimzation, Chichester: Wiley, 1985, TR 72. ed. by G. Ausiello, M. Lucertini, Analysis and design of algorithms for combinatorial problems, Amsterdam: North-Holland, 1985, AN 73. ed. by Gerald T. Orlob, Mathematical modeling of water quality: streams, lakes and reservoirs, Chichester: John Wiley & Sons, 1983, MA 74. ed. by Gordon R. Gonway, Pest and pethogen control: strategic, tactical, and policy models, Chichester: Wiley, 1984, PE 75. ed. by Gunter Fandel, Jaap Spronk, Multiple criteria decision methods and applications: selected readings of the First International Summer School, Acireale, Sicily, September 1983, Berlin: Springer Multiple C rit eria Deci sion Making Methods, Applications and Softwar (1st:1983: Acireale Sicily), 658.4'033MU 76. ed. by Gustav Feichtinger and Peter Kall, Operations research in progress, Holland: D. Reidel Pub. Comp., 1982, OP 77. ed. by J.M. Mulvey, D. Klingman, Network models and associated applications, Amsterdam: North-Hollands, 1981, 001.4'24 NE 78. ed. by Jacques Janssen, Jean-Francois marcotorchino, Jean-Marie Proth, New trends in data analysis and applications, Amsterdam: North-Holland, 1983, 519.5'35 NE 79. ed. by L. Lovasz, Vera T. Sos, Algebraic methods in graph theory vol.1, Amsterdam; North- Holland, 1981, AL 80. ed. by M. O heigeartaigh, J. K. Lenstra, A. H. G. Rinnooy Kan, Combinatorial optimization: annotated bibliographies, Amsterdam: Centre for Mathematics and Computer Science, 1985, 519 CO 81. ed. by Michael G. Schimek, Smoothing and regression: approaches, computation and application, New York: John Wiley & Sons, 2000, SM 82. ed. by Randall L. Schultz, Andris A. Zoltners, Marketing decision models, New York, North

5 Page 5 of 16 Hooland, 1982, MA 83. ed. by S.H. Zanakis, J.S. Rustagi, Optimization in statistics: with a view towards applications in Management Science and Operations Research, Amsterdam, North-Holland, 1982, OP 84. ed. by Thomas H. Naylor, Corporate strategy: the integration of Corporate Planning Models and Economics, Amsterdam: North-Holland Publ., 1982, CO 85. ed. by Wesley K. Foell, Management of energy, Chichester: John Wiley & Sons, 1979, MA 86. ed. by Wesley K. Foell, Loretta A. Hervey, National perspectives on management of energy, Chichester: John Wiley & Sons, 1983, NA 87. ed. by Yacov Y. Haimes, Large scale systems, Amsterdam: North-Holland Pub., 1982, LA 88. Eldin, Hamed Kamal,(1924- ), Management science applications: computing and systems analysis, New York: North Holland, 1981, EL 89. Ellis, Evelyn(1948- ) ed., Legal framework of the single European currency, Oxford: Hart, 1999, LE 90. Etienne, Robert, Η καθηµερινή ζωή στην Ποµπηία, Αθήνα: Παπαδήµα, 1994, Βλοντάκης, Σταύρος µετ., ΕΤ ΜΤΦ 91. EU Commities: Social Regulation, Law and Politics, Oxford: Hart Publishing, 1999, '2EU 92. Farquharson, Robin(1930- ), Theory of voting, New Haven: Yale University Press, 1969, FA 93. Faure, Paul(1916- ), Η καθηµερινή ζωή στην Κρήτη τη Μινωϊκή εποχή: µε 35 εικόνες, 16 σχέδια και 1 χάρτη, Νέα έκδοση, Αθήνα: Παπαδήµα, 1999, FA ΜΤΦ 94. Faure, Paul(1916- ), H καθηµερινή ζωή στις ελληνικές αποικίες: Από τη Μαύρη Θάλασσα ως τον Ατλαντικό την εποχή του Πυθαγόρα 6ος αι.π.χ., νέα έκδ., Αθήνα: Παπαδήµα, 1999, FA ΜΤΦ 95. Faure, Paul(1916- ), Η καθηµερινή ζωή στη Μυκηναϊκή εποχή: Με 16 εικόνες και 1 χάρτη, νέα έκδ., Αθήνα: Παπαδήµα, 1991, FA ΜΤΦ 96. Faure, Paul(1916- ), Η καθηµερινή ζωή στις στρατιές του Αλεξάνδρου, 2η εκδ., Αθήνα: Παπαδήµα, 1997, FA ΜΤΦ 97. Federation Internationale pour le Droit Europeen., Federation Internationale pour le Droit Europeen. Congress (13th: 1988: Thessaloniki), Reports of the 13th Congress, Thessaloniki, 28 September - 1 October 1988, Αθήνα, Κοµοτηνή: Σάκκουλα; F.I.D.E., 1988, 341 FE 98. Fellner, William John(1905- ), Towards a reconstruction of macroeconomics: problems of theory and policy, Washington: American Enterprice Institute for Public Policy Research, 1976, 339 FE 99. Fishburn, Peter C., The foundations of expected utility, Holland: D. Reidel Pub., 1982, FI 100. Fishburn, Peter C., Interval orders and interval graphs: a study of partially ordered sets, New York: John Wiley & Sons, 1985., FI 101. Fisher, Ronald Aylmer sir( ), Statistical tables for biological, agricultural, and medical research, London, Longman, 1963, FI 102. Galambos, Janos, Advanced probability theory, 2nd ed., New York: Marcel Dekker, 1995, GA 103. Garzaniti, L. J., Telecommunication, broadcasting and the internet: E.U. competition law and

6 Page 6 of 16 regulation, London: Sweet & Maxwell, 2000, 341.7'577'094 GA 104. Gauger, Michael A., Study manual: Course 3 Examinations f the Society of Actuaries. Exam 3 of the Casualty Actuarial Society, Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 2000, GA 105. Gauger, Michael A., Solutions manual for Bower's et al. actuarial mathematics: Life contingensies and ruin theory for ythe actuarial student, Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1999, R '21 GA 106. Gear, Charles William(1935- )., Introduction to computer science, Chicago; Science Research Associates Inc., 1973, GE 107. Gear, Charles William(1935- )., Introduction to computer science, Chocago, Science research Associates, [1973], GE 108. Gelman, Andrew B., Bayesian data analysis, London: Chapman & Hall, BA 109. Generalized linear models: a Bayesian perspective, New York: Marcel Dekker, 2000, O;hEigeartaigh, M., Mallick, Bani K.(1965- ), GE 110. Ghosh, Sujit K.(190- ), Annual World Bank Conference on Development in Latin America and the Caribbean (4th: 1998: San Salvador, El Salvador), Annual World Bank Conference on Development in Latin America and the Caribbean, shington:~ bwo rld Bank, 1999., 330.9'003AN 111. Gil Ibanez, Alberto J., The administrative supervision and enforcement of EC law: powers, procedures, and limits, Oxford: Portland, 1999, GI 112. Gilder, George, Πλούτος και φτώχεια, Αθήνα: Ροές, 1999, GI 113. Goffman, Erving., Συναντήσεις: δυο µελέτες στην κοινωνιολογία της αλληλεπίδρασης, νέα έκδ., Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1996, GO 114. Golumbic, Martin Charles, Algorithmic graph theory and perfect graphs, New York: Academic Press, 1980, GO 115. Goyder, D. G., EC Competition law, 3rd ed., New York: Oxford University Press, 1998, 343.4'072GO 116. Grespelle, Jean-Paul, Η καθηµερινή ζωή στη Μονµάρτρη τον καιρό του Πικάσο , Αθήνα: Παπαδήµα, 1997, GR MTΦ 117. Grimaldi, Ralph P., Discrete and combinatorial mathematics: an applied introduction, Massachusetts: Addison-Wesley Pub., 1985, 510 GR 118. Groth, David, Cabling: the complete guide to network wiring, San Francisco, Cal.: Sybex, 2000, GR 119. Group insurance, 3rd ed., Winsted: ACTEX Pub., 2000, GR 120. Guyatt, Joy, Collection development for academic libraries in a changing environment, Bradford: MCB Publications, 1982, GU 121. Hargreaves, David(1948- ) ed., The Social psychology of music, Oxford: Oxford University Press, 1997, SO 122. Hasset, Matthew J.(1941- ), Probability for risk management, Winsted: ACTEX Pub., 1999, HA 123. Hayden, Virginia, Conflicting perceptions of viewdata and its benefits, Bradford; MCB Publications, 1981, HA

7 Page 7 of Herzog, Thomas N.(1946- ), Introduction to credibility theory, 3rd ed., Winsted: ACTEX Pub., 1999., HE 125. Heurgon, Jacques, Η καθηµερινή ζωή των Ετρούσκων: Με 65 εικόνες, 2 χάρτες, 10 σχεδιαγράµµατα και χρονολογικό πίνακα, Αθήνα: Παπαδήµα, 1997, HE ΜΤΦ 126. Hillier, Frederick S., Queueing tables and graphs, New York: North Holland, 1981, HI 127. Holzman, Albert ed., Mathematical programming for operations researchers and computer scientists, New York: Marcel Dekker, 1981, MA 128. Hughes, Gordon(1947- ), Economic reform and environmental performance in transition economies, Washington: World Bank 1999, World Bank., 333.7'0947HU 129. Hung, Chien-chao, A history of Taiwan, Rimini: Il cerchio iniziative editoriali, 2000, HU 130. Hungary: on the road to the European Union, Washington, World BAnk, 1999, HU 131. Hutt, A. T. F., A relational data base management system, Chichester: John Wiley & Sons, 1979, HU 132. Innes, Alexander E., Business nathematics by example, London; Macmillan, 1977, IN 133. Institute of International Public Law and International Relations of Thessaloniki, Thesaurus acroasium, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, , IN 134. International Conference of Operational Research (9th: 1981: Hamburg, Germany), Operational research '81: proceedings of the ninth IFORS International Conference on Operational Research, Hamburg, nd Pub. Co.,~ c198 1, International Federation of Operation Research Societies, 658.4'034OP 135. International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms, and Networks (2nd: 1996: Beijing, China), Second International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms, and Networks (I-SPAN'96): proceedings: Ju.. [et al. ]., Lo s Alamitos, Calif.: IEEE Computer Society Press, c1996, PR 136. ISO questions & answers, Fairfax: CEEM; 1999, 658.4'08 IS 137. Jambu, Michel, Cluster analysis and data analysis, Amsterdam: North-Holland Pub., 1983, JA 138. Jardine, Nicholas, Mathematical taxonomy, London; Wiley, [1971], JA 139. Jefferson, Tom, Elementary economic evaluation in health care, 2nd ed., London: BMJ Books, 2000, JE 140. Johnson, Norman Lloyd, Continuous univariate distributions, volume 1, 2nd ed., New York: John Wiley & Sons, 1994, JO 141. Joliet, Rene, H δικαστική προστασία των ιδιωτών από τις κρατικές παραβάσεις: Οµιλία στο Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών Αθήνα, 23 Μαϊου 1994, Αθήνα: Σάκκουλα, 1995, 341 JO ΜΤΦ 142. Kamien, Morton I., Dynamic optimization: the calculus of variations and optimal control in economics and management, New York: North-Holland, 1981, 519 KA 143. Karamessini, M., Labour market segmentation in Greece: historical perspective and recent trends, Athens, ΚΕΠΕ, 1997, 080 KA 144. Kent, William(1936- ), Data and reality: basic assumptions in data processing reconsidered, Amsterdam: North-Holland Pub., 1984, KE 145. Khoury, Sarkis J., Mathematical model building in economic and industry, New York: Griffin, 1968,

8 Page 8 of '82MA 146. Khoury, Sarkis J., Mathematical methods in finance and economics, New York: North-Holland, 1981, KH 147. Kolobova, K. M., Η καθηµερινή ζωή στην Αρχαία Ελλάδα: µε 9 εικόνες εκτός κειµένου, Αθήνα: Παπαδήµα, 1999, Ozereckaja, E.L., 938 KO ΜΤΦ 148. Kotz, Samuel, Extreme value distributions: theory and applications, London: Imperial College Press, 2000, Nadarajah, Saralees, KO 149. Kotz, Samuel, Continuous multivariate distributions, volume 1: models and applications, 2nd ed., New York: John Wiley & Sons, 2000, KO 150. Kraus, Karl, Η κουλτούρα των µέσων: µαζική κοινωνία και πολιτιστική βιοµηχανία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1991, ΚΟ 151. La Vigna, Gary W, The periodic service review: a total quality assurance system for human services and education, Baltimore: P.H. Brooks, 1994, PE 152. Lev, Benjamin, Introduction to mathematical programming, London, E. Arnold, 1982, LE 153. Lint, Jacobus Hendricus van(1932- ), Introduction to coding theory, New York: Springer-Verlag, 1982, LI 154. Loewe, Michael, Η καθηµερινή ζωή στην πρώιµη αυτοκρατορική Κίνα: (κατά την περίοδο των Han, 202 π.χ µ.χ.), Αθήνα: Παπαδήµας, 1990, 931 LO ΜΤΦ 155. London, Dick(1943- ), Survival models and their estimation, 3rd ed., Connecticut: ACTEX Pub., 1997, LO 156. London, Dick(1943- ), Solutions manual for survival models and their estimation, 3rd ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1998, R 304.6'4'0151 LO 157. London, Dick(1943- ), Solutions manual for Michael M. Parmenter's theory of interest and life contingencies, with pension applications: A Problem Solving Approach, 3rd ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1999, R '011'076 LO 158. Lucas, Henry C., Computer based information systems in organizations, Chicago: Science Research Assaciates, 1973, LU 159. MacWilliams, Florence Jessie(1917- ), Yhe theory of error-correcting codes, Amsterdam: North- Holland, 1977, Sloane, Neil James Alexander(1039- ), MA 160. Maduro, Miguel Poiares, We the court: the European Court of Justice and the European Economic Constitution: a critical reading of article 30 of the treaty, Oxford: Hart Publish, 348 MA 161. Mano, M. Morris,(1927- ), Ψηφιακή σχεδίαση, 2η εκδ., Αθήνα: Παπασωτηρίου, 1992, MA MTΦ 162. Mantran, Robert, Η καθηµερινή ζωή στην Κωνσταντινούπολη τον αιώνα του Σουλεϊµάν του µεγαλοπρεπούς, 2η έκδ., Αθήνα: Παπαδήµας, 1999, MA ΜΤΦ 163. Marabini,Jean, Η καθηµερινή ζωή στο Βερολίνο την εποχή του Χίτλερ, Αθήνα: Παπαδήµας, 1992, MA ΜΤΦ 164. Marabini,Jean, Η καθηµερινή ζωή στη Ρωσία τον καιρό της Οκτωβριανής επανάστασης, Αθήνα: Παπαδήµας, 1993, MA ΜΤΦ 165. Martin, James(1933- )., Diagramming techniques for analysts and programmers, New Jersey: Prentice- Hall, 1985, MA

9 Page 9 of Mathew, Raju M., Library resource allocation, Bradford; MCB Publications, 1981, MA 167. Mavromaras, K.G., The principle of proportionality in the laws of Europe, Oxford: Hart, 1999, PR 168. McBurney, Donald, Research methods, 4th ed., Pacific Grove: Brooks, McB 169. McQuarrie, Allan D. R., Regression and time series model selection, Singapore: World Scientific, 1998, McQ 170. Meeks, D., Η καθηµερινή ζωή των Αιγυπτιακών θεών, Αθήνα: Παπαδήµας, 1995, ME ΜΤΦ 171. Meinel, Carolyn P., The happy hacker: a guide to harmlss computer hacking, 3rd ed., Arizona: American Eagle Office, 1999, R HA 172. Meyer, Walter, Concepts of mathemeticl modeling, New York: McGraw-Hill, 1984, ME 173. Mirrau, Emil, Η καθηµερινή ζωή στην εποχή του Οµήρου: Με 21 εικόνες εκτός κειµένου, νέα εκδ., ΑΘήνα: Παπαδήµα, 1995, MI MTΦ 174. Miser, Hugh J., Quade, Edward S., Handbook of systems analysis: overview of uses, procedures, applications and practice, Chichester: John Wiley & Sons, 1985, R 003 HA 175. Moeschlin, Otto, Game theory and mathematical economics: proceedings of the seminar on game theory and mathematical economics. Bonn, Amsterdam: North-Holland Pub., 1981, GA 176. Mongredien, George(1901- ), Η καθηµερινή ζωή των ηθοποιών την εποχή του Μολιέρου, Αθήνα: Παπαδήµα, 1997, MO ΜΤΦ 177. Montet, Pierre, Η καθηµερινή ζωή στην Αρχαία Αίγυπτο: Με 16 εικόνες εκτός κειµένου, νέα εκδ., Αθήνα: Παπαδήµα, 1990, 932 MO ΜΤΦ 178. Mosse, Claude, Το τέλος της Αθηναϊκής δηµοκρατίας: κοινωνικές και πολιτικές όψεις της παρακµής της Ελληνικής πόλεως στον 4ο αιώνα π.χ., Αθήνα: Παπαζήση, 1978, MO ΜΤΦ 179. Mukhopadhyay, Nitis, Probability and statistical inference, New York: Marcel Dekker, 2000, MU 180. Munro - Faure, Malcolm, The success culture: how to build an organization with vision and purpose, London: FT, Pitman Pub., 1996., MU 181. Nataf, Andre, Η καθηµερινή ζωή των αναρχικών στη Γαλλία: ( ), Αθήνα: Παπαδήµας, 1994, '0944 NA ΜΤΦ 182. National Economic Development Office, A study of UK nationalised industries: background paper 7, exports and inports, London; H.M.S.O., 1976, 351 ST 183. Nemirovsky, Arkadii Semenovich, Problem complexity and method efficiency in optimization, Chichester: John Wiley & Sons, 1983, NE 184. Nutt, Bev, Obsolescence in housing: theory and applications, Farnborough: Saxon House, 1976, OB 185. Oboujie, Zanin, Η καθηµερινή ζωή στην αρχαία Ινδία: µέχρι τον 8ο αιώνα µχ., Αθήνα: Παπαδήµας, 1988, 934 OB ΜΤΦ 186. Organisation for Economic Co-operation and Development, Indicators of industrial activity: indicateurs des activities industrielles, Paris: OECD,; 1979, ΙΝ 187. Owen, Guillermo, Game theory, 2nd ed., Orlando: Academic Press, 1982, OW

10 Page 10 of Palmer, Edgar M., Graphical evolution, New York: John Wiley & Sons, 1985, PA 189. Parmenter, Michael M., Theory of interest and life contingencies with pension applications: A problem-solving approach, 3rd ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1999, 368.2'2' PA 190. Phiri, Michael, Information technology in construction design, London: Thomas Telford, 1999, PH 191. Pindyck, Robert S., The structure of world energy demand, Cambridge: The MIT Press, 1979, PI 192. Pognon, Edmond1911-, H καθηµερινή ζωή το έτος 0, Αθήνα: Παπαδήµα, 1998, PO ΜΤΦ 193. Priestley, M.B., Spectral analysis and time series, volume 1: univariate series, London: Academic Press, 1981, PR 194. Proctor, Richard, Selection and recruitment of library staff, Bradford; MCB publications, 1982, PR 195. Quennell, Margorie, Η καθηµερινή ζωή στους προϊστορικούς χρόνους: Με 153 εικόνες εντός και εκτός κειµένου, νέα εκδ., Αθήνα: Παπαδήµα, 1993, QU ΜΤΦ 196. Ramanathan, G.V., Study Manual for Course 3, Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 2001, RA 197. Rao, C. Radhakrishna(1920- ), Statistics and truth: putting change to work, 2nd ed., Singapore: World Scientific, 1997, RA 198. Rehahn, J.P., Τηλεπικοινωνίες: τετράγλωσσο λεξικό τηλεπικοινωνιακής ορολογίας Αγγλικά-Γερµανικά-Γαλλικά- Ελληνικά = Telecommunications English German French Greek, with adout entries, Θεσσαλονίκη: Γλώσσηµα, 1995, R RE ΜΤΦ 199. Renuz, D., Markov chains, Rev. ed., New York: North-Holland, 1984, 519.2'33 RE 200. Riordan, John(1903- ), An introduction to combinatorial analysis, Princeton, Princeton University Press, 1980, RI 201. Rudall, B. H., Computers and cybernetics, Abacus House: Abacus Press, 1981, RU 202. Rumbaugh, James, The unified modeling language: reference manual, Massachusetts: Addison- Wesley, 1999, RU 203. Sarndal, Carl-Erik(1937- ), Model assisted survey sampling, New York: Springer-Verlag, 1991, Swensson, Bengt, SA 204. Schutt, Russell K., Investigating the social world: the process and practice of research, 2nd ed., California: Pine Forge Press, 1999, SC 205. Shah, Shekhar(1955- ), Bangladesh: from counting the poor to making the poor count, Washington: World Bank, 1999, SH 206. Sharp, Keith P., Pensions Mathematics for actuaries, commentary and solutions, prelim. ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1994, 332.2'52 SH 207. Shinder, Thomas W., Configuring Windows 2000 server security, Rockland: Syngress, 2000, 005.4'4769CO 208. Sissa, Giulia, Η καθηµερινή ζωή των θεών στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Παπαδήµας, 1993, 292.2'11 SI ΜΤΦ 209. Skolimowski, HenryΚ., Οικοφιλοσοφία: νέα τακτική για τη ζωή, Αθήνα: Κάλβος, 1984, 100 SK

11 Page 11 of Smith, Barry B., Marketing strategies for libraries, Bradford; MCB Publications, 1983, SM 211. Soustelle, Jacques, Η καθηµερινή ζωή των Αζτέκων: λίγο πριν από την Ισπανική κατάκτηση, µε 8 εικόνες και 1 χάρτη, Αθήνα: Παπαδήµα, 1997, Σακελλαρίου, Αντώνης Η. µετ., SO ΜΤΦ 212. Srivastava, M. S., An introduction to applied multivariate statistics, New York: North-Holland, 1983, SR 213. Stamatoudi, Irini A. ed., Copyright in the new digital environment: the need to redesign copyright, London: Sweet & Maxwell, 2000, CO 214. Stein, Lincoln D.(1960- ), Ασφάλεια δικτύων WEB: ένας βήµα προς βήµα οδηγός, Αθήνα: ΙΩΝ, 2000, ST ΜΤΦ 215. Stone, Harold S.(1938- ), Discrete mathematical structures and their applications, Chicago: SRA, 1973, 512 ST 216. Strang, Gilbert., Linear algebra and its applications, New York: Academic Press, 1980, 510 ST 217. Strobel, Horst, Computer controlled urban transportation, Chichester, John Wiley & Sons, 1982, 388.4'028 ST 218. Tarjan, Robert E.(1948- ), Data structures and network algorithms, Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1983, '2 TA 219. Taylor, Shelley E., Social psychology, 10th ed., New Jersey: Prentice Hall, 2000, 302 TA 220. Thorisson, Hermann, Coupling, stationarity, and regeneration, New York: Springer, 2000, TH 221. Tijms, Henk C., Stochastic modeling and analysis: a computational approach, Chichester: John Wiley & Sons, 1986, TI 222. Tiller, John E., Life, Health & annuity reinsurance, 2d ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1995, 368.3'0122TI 223. Tomescu, Ioan, Problemes in combinatorics and graph theory, New YorK: Wiley, 1985, TO 224. Torgersen, Warren S., Theory and methods of scaling, New York: Wiley & Sons, 1958, TO 225. Troyat, Henri1911, Η καθηµερινή ζωή στη Ρωσία την εποχή του τελευταίου Τσάρου, Αθήνα: Παπαδήµα, 1992, Mπάλτα, Νάση µτφ., TR ΜΤΦ 226. Tullis, Mark A., Valuation of life insurance liabilities, 3rd ed., Connecticut: ACTEX Pub., 1996, TU 227. United Nations. Development Programme., Czech Republic: toward EU accession: main report, Washington: World Bank, 1999, CZ 228. Verne, Jules, Οι πειρατές του Αιγαίου: Συνέντευξη του Ιουλίου Βερν στον ROBERT SHERARD, Aθήνα: Ζαχαρόπουλος, 1992, 843 VE ΜΤΦ 229. Walsh, G. R.(1925- ), An introduction to lonear programming, 2nd ed., Chichester: John Wiley & Sons, 1985, WA 230. Walter, Gerard, Η καθηµερινή ζωή στο βυζάντιο: στον αιώνα των Κοµνηνών ( ), µε 20 εικόνες εκτός κειµένου και 1 χάρτη, Νέα έκδοση, Αθήνα: Παπαδήµα, 1999, WA ΜΤΦ 231. Watt, D.C., Survey of international affairs 1963, Oxford; Oxford University Press, 1977, WA

12 Page 12 of Williams, Kenneth(1938- ), Modern mathematics for managers, [Harlow] Longman, 1972, 510 WI 233. World Bank, Entering the 21st century: world development report 1999, Oxford: Oxford University Press, 1999, 330.9'172EN 234. World Bank, Legal impediments to effective rural land relations in ECA countries: a comparative perspective, Washington: World Bank, 1999, LE 235. World Bank, Peru: improving health care for the poor, Washinghton: World Bank, 1999, 362.1'086 PE 236. World Bank, Ponerty and social developments in Peru , Washington: World Bank, 1999, 362.5'0984PO 237. World Bank, Management of water recources: bulk water pricing in Brazil, Washington: World Bank, 1999, 363.6'1 MA 238. World Bank, Sample form of evaluation report: selection of consultants, Washington, World Bank, 1999, SA 239. World Bank, Selection of consultants: including standard and sample contracts for consultants services: complex time-based assignments, consultants services: lump-sum remuneration and small assignments: time-based payments, Fri, 27 Ap r 2 001, SE 240. Zeghidour, Slimane, Η καθηµερινή ζωή στη Μέκκα: από τον Μωάµεθ ως τις ηµέρες µας, Αθήνα: Παπαδήµας, 1993, ZE ΜΤΦ 241. Zoutendijk, G., Mathematical programming methods, Amsterdam: North-Holland, 1976, ZO 242. Αγριαντώνη, Χριστίνα, Μπουρνόβα, Ε., Αθήνα: Τυπωθήτω Γιώργος αρδανός, 1999, 301 ΕΙ 243. Αθανασόπουλος, ηµήτριος Α., Στατιστική, τόµος ΙΙ ηµήτριου Α. Αθανασόπουλου, Αθήνα: Καλογερόπουλος, 1985, ΑΘ 244. Αναγνωστοπούλου, έσποινα, Οι συµβάσεις µεταφοράς τεχνογνωσίας (Know-How) στο Κοινοτικό ίκαιο = Les accords de transfer de savoir faire (Know-How) dans le droit communautaire, Αθήνα, Κοµοτηνή: Σάκκουλα, 1992, AN 245. Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος, The unilateral use of force by states in law, Αθήνα, Κοµοτηνή: Σάκκουλα, 1997, 341 AN 246. αρχισ. Sybil P. Parker ;µετ. Χρήστος Ι. Γεωργόπουλος, Αγγλοελληνικό λεξικό µηχανικών, Θεσσαλονίκη: Τζιόλα, 2000, R 620.1'03ΑΓ 247. Βασιλάκη - Μπουγιούκα, Κ., Το κοινοτικό δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων και οι επιπτώσεις του στο Ελληνικό δίκαιο των δηµοσίων έργων, Αθήνα, Κοµοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1995, BA 248. Βασιλείου, Θανάσης Α., Επίτοµο εννοιολογικό λεξικό επιστηµών του ανθρώπου: κοινωνιολογία, οικονοµία, φιλοσοφία, Αθήνα: Gutenberg, 1992, BA 249. Βερέµης, Θάνος Μ., Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Αθήνα Σάκκουλας, 1991, BE 250. Βλάχος, Γεώργιος Κ, Από τον Μακιαβέλλη ως σήµερα, µελέτες III: Σελίδες ιστορίας του Ευρωπαϊκού στοχασµού, Αθήνα: Σάκκουλα, 1991, 320 ΒΛ

13 Page 13 of Γεωργιάδης, Αθανάσιος, Η προσαρµογή της Ελληνκής ασφαλιστικής νοµοθεσίας µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 1997, Μοσχοβάς, Χρήστος, ΓΕ 252. Γεωργούτσος, ηµήτρης, Η φορολόγηση των κερδών κεφαλαίου στην Ελλάδα, Αθήνα: Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, 2000, Καραµούζης, Νικόλαος επιµ., ΓΕ 253. Γιαννακουδάκης, Εµµανουήλ Ι., The architectural logic of database systems, London: Springer-Verlag, 1988, YA 254. Γρηγορούδης, Βαγγέλης, Ποιότητα µετρήσεων & µέτρηση ικανοποίησης του πελάτη, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ; 2000, ΓΡ 255. ηµητριάδη, Ζωή Σ., Μεθοδολογία επιχειρηµατικής έρευνας, Αθήνα: Interbooks, 2000., Η 256. ουκίδης, Ι. Γεώργιος, Ηλεκτρονικό εµπόριο, Αθήνα: Εκδόσες Νέων Τεχνολογιών, 1998, ΗΛ 257. ρακάτος, Κωνσταντίνος Γ., Μέθοδοι και προβλήµατα προγραµµατισµού, Αθήνα: Παπαζήση, 1981., 330 Ρ 258. Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, Το ευρώ και εµείς: 101 ερωτήσεις, 101 απαντήσεις. Οδηγός για τους επιχειρηµατίες και τους καταναλωτές, Αθήνα: Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, 2000, ΕΥ 259. Επιµ. Ε. Γεωργούση, Γ. Κυριόπουλος, Τ. Μπεαζόγλου, ίκτυα ολοκληρωµένης φροντίδας στην υγεία, Αθήνα: Θεµέλιο, 2000, Ι 260. Επιµ. Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος, Ηλίας Γ. Μπεζεβέγκης, Νικόλαος. Γιαννίτσας, Αρετή Καραθανάση- Κατσαούνου, ιαφυλικές σχέσεις: εισηγήσεις στο Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των Φύλων, 2η εκδ., Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 1995, Ι 261. Επιµ. Κούλα Κασιµάτη; Κώστας ηµούλας, Γιώργης Έξαρχος, Λουκία Μουσούρου... [κ.α.], Κοινωνικός αποκλεισµός: η ελληνική εµπειρία, Αθήνα: Gutenberg, 1998, KO 262. Επιµ. Λ. ιβάνη, Αλ. Σισιλιάνος, Α. Σκόρδας; Α. Γιόκαρης, Λ. ιβάνη, Η. Κλάππας... [κ.α.], ιεθνείς κρίσεις και παρέµβαση της διεθνούς οργανώσεως: Περσικός Κόπος και τέως Γιουγκοσλαβία, Αθήνα, Κοµοτηνή: Σάκκουλα, 1994, ιβάνη, Λ. επιµ., 341 Ι 263. Eπιµ. Παπαταξιάρχης, Ευθύµιος, Ανθρωπολογία και παρελθόν: Συµβολές στην κοινωνική ιστορία της νεότερης Ελλάδας, 2η εκδ., Αθήνα: Αλεξάνδρεια, [199;], ΑΝ 264. Επιµ. Παπαδηµητρίου, Γ., Η διείσδυση του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος στην Ελλάδα: πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα:, Σάκκουλας, 1994, Ι 265. Επιµ. Τσαούσης, ηµήτριος Γ., Οψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, 2η έκδ., Αθήνα: Εστία, 1998, ΟΨ 266. Εταιρεία Πολιτικού Προβληµατισµού Νίκος Πουλαντζάς και Συµβούλιο της Ευρώπης, Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνικός αποκλεισµός: Εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 1999, AN 267. Εταιρεία Πολιτικού Προβληµατισµού Νίκος Πουλαντζάς και Συµβούλιο της Ευρώπης, Προοπτοκές του κοινωνικού κράτους στη Νότια Ευρώπη, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 1999, ΠΡ 268. Ζορµπαλά, Μυρτώ Γ., Το κοινοτικό καθεστώς κατάρτισης συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών και οι επιπτώσεις του στην ελληνική νοµοθεσία, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1992., ΖΟ 269. Ηλιόπουλος, Κωνσταντίνος, Die Anwendung des Europaischen Kartellrechts in Griechenland: die Rechtsprechung der Griechischen Kartellbehorde, Αθήνα ;, Κοµοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας ;, IL 270. Ινστιτούτο ιεθνούς ηµοσίου ικαίου και ιεθνών Σχέσεων, Human development report 2000, Oxford: Oxford University Press, 2000, 338.9'273HU 271. Ινστιτούτο ιεθνούς ηµοσίου ικαίου και ιεθνών Σχέσεων, 50 χρόνια της οικουµενικής διακήρυξης των δικαιωµάτων του ανθρώπου : ιεθνές Συνέδριο (15-16 Μαϊου 1998) = 50th anniversary of the Universal declaration of human rights : International Conference (15-16 May, 1998), Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα, 1999, 341 ΧΡ

14 Page 14 of Ιωανίδου Α. Συντ., Σύγχρονο Ρωσοελληνικό λεξικό: (Με απλό σύστηµα αυτοδιδασκαλίας για την προφορά των γραµµάτων), [Αθήνα]: ιαγόρας, 1966, R 491.7'89ΣΥ 273. Ιωάννου, Κρατερός Μ., ιεθνές δίκαιο και ελληνική εξωτερική πολιτική: ( ), Αθήνα ;, Κοµοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1989, ΙΩ 274. Κανελλόπουλος, Χαράλαµπος Κ., Male-female labour market participation and wage differentials in Greece, Athens: ΚΕΠΕ, 1997, Αθανασίου, Λ., 080 KA 275. Καπετανιάννης, Βασίλης µετ., Πετµεζίδου, Μαρία επιµ., Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία: δοµικός λειτουργισµός, κριτική στον θετικιδµό, συµβολικές διαντιδράσεις, νόηµα και ερµηνεία, Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2000, 301 ΣΥ 276. Καραγιάννη, Φανή Α., Les societes d'une seule personne dans le droit des etats membres de la communaute europeenne, Aθήνα, Κοµοτηνή: Σάκκουλα, 1992, 341 KA 277. Καραποστόλης, Βασίλης, Συµβίωση και επικοινωνία στην Ελλάδα, επανεκδ., Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1999, ΚΑ 278. Καρδάσης, Βασίλης Α., Έλληνες οµογενείς στη Νότια Ρωσία , Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1998, KA 279. Καυταντζόγλου, Ρωξάνη Λ.µετ., Οικογένειες του παρελθόντος: µορφές οικιακής οργάνωσης στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1996, ΟΙ 280. ΚΕΠΕ, Το µέγεθος και ο ρόλος του δηµόσιου τοµέα στην Ελλάδα: εξελίξεις και συγκρίσεις µε άλλες χώρες, Αθήνα: ΚΕΠΕ, 2000, ME 281. Κουβέλη Αναστασία, Η σχέση των µαθητών µε το µουσείο: θεωρητική προσέγγιση, έρευνα στην Αθήνα και στην Ικαρία. Εκπαιδευτικά προγράµµατα, Αθήνα: ΕΚΚΕ, 2000, ΚΟ 282. Κρανιδιώτης, Γιάννος Ν., Προτάσεις γιαµια Ευρωπαική πολιτική: είκοσι κείµενα για τις σχέσεις της Κύπρου µε την Ευρωπαική Κοινότητα, Αθήνα-Κοµοτηνή: Σάκκουλας, 1993, ΚΡ 283. Κωστάκη, ηµητρίου, Franchising: Νοµική και επιχειρηµατική διάσταση, θεωρία-νοµολογία,υποδείγµατα, Αθήνα: Νοµική Βιβλιοθήκη, 1998., '46FR 284. Μαστροµανώλης, Μανώλης Π., Exclusive distribution and efficiency in the competition law of the European Union, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1998, 341.7'53 MA 285. Ματσαγγούρας, Ηλίας Γ., Στρατηγικές διδασκαλίας: η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη τοµ. β', 5η εκδ., Αθήνα, Guteberg, 2000, 370 MA 286. Ματσαγγούρας, Ηλίας Γ., Θεωρία της διδασκαλίας: η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικό-κριτικής ανάλυσης, Β έκδοση βελτιωµένη, Αθήνα: Gutenberg, 2000., 370 ΜΑ 287. Μίντσης, Γεώργιος Ι., Εγκλήµατα πολέµου και αποζηµείωση: Η Γερµανική Κατοχή στην Ελλάδα. Οι αξιώσεις αποζηµιώσεως κατά το ιεθνές ίκαιο, Αθήνα: Σάκκουλα, 1998, MI 288. Μπαλφουσιά, Στέλλα., The economic impact of the cap reform on the greek economy quantifying the effects of inflexible agricultural structures, Athens: ΚΕΠΕ, 1997, De Santis, R., 080 BA 289. Μπαλφούσιας, Αθανάσιος, Αλληλόχρεοι λογαριασµοί του δηµοσίου, Αθήνα: ΚΕΠΕ, 2000, Ράπανος, Β, ΜΠ 290. Μπαλφούσιας, Αθανάσιος, ιαχειριστικό κόστος του ελληνικού φορολογικού συστήµατος, Αθήνα: ΚΕΠΕ, 2000, Ι 291. Μυλωνάς, Θεόδωρος Ν., Η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων µέσα από τους σχολικούς µηχανισµούς: η µέση εκπαίδευση στο χωριό και στην πόλη, 2η εκδ., Αθήνα: Gutenberg, 1999, ΜΥ 292. Μυρογιάννης, Γεώργιος, Οι Ευρωπαικές πολιτικές για µια ανταγωνιστική εξαγωγική βιοµηχανία, Αθήνα-Κοµοτηνή: Σάκκουλας, 1997, ΜΥ 293. Νικολάου, Ανδρέας Ι., Λογιστικά πληροφοριακά συστήµατα, τοµ. Α', Αθήνα: Ευγ. Μπένου, 2000, 657 NI

15 Page 15 of Πάγκαλος, Θεόδωρος, Κοιτάζωντας µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση = Looking inside the European Union: Οµιλία στο Royal Institute of International Affairs (Chathan House) Λονδίνο, 5 Μαϊου 1994 = Speech at the Royal Institute of International Affairs (Chathan House) London, May 5th 1994: Theodores Pangalos, Αθήνα: Σάκκουλα, 1994, '2ΠΑ 295. Πανάς, Σταύρος Μ., Ψηφιακή επεξεργασία σηµάτων, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1992, ΠΑ 296. Παπαγιάννης, ονάτος, Ο πολιτισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Το κοινοτικό κεκτηµένο και οι νέες ρυθµίσεις, Αθήνα: Σάκκουλα, '2ΠΑ 297. Παπαζαχαρίου, Αντώνιος επιµ., Σύγχρονη οικονοµική διεύθυνσις επιχειρήσεως, Αθήνα: Hellenews-Βιβλιοθήκη Επιχειρήσεως, [198_], 658 ΣΥ 298. Παπάζης, Στυλιανός Α., Αξιολόγηση συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας: Προβλέψεις µε εναλλακτικά σενάρια σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, Αθήνα: χ.ε., 1998, ΠΑ 299. Παπαστάµκος, Γεώργιος Κ., Η ελλειπτική θεσµογένεση της Ένωσης: Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αναθεώρησή της, Αθήνα: Σάκκουλα, 1994, '2ΠΑ 300. Παυλόπουλος, Προκόπης Β., Εγγυήσεις του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο: Συµβολή στην έρευνα του καθεστώτος άσκησης των θεµελιωδών δικαιωµάτων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινοτικής έννοµης τάξης, Αθήνα: Σάκκουλα, 1993, ΠΑ 301. Περράκης, Στέλιος Ε., Η Ελλάδα στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής ενοποίησης: ( ):, Αθήνα: Σάκκουλα, 1994, ΠΕ 302. Περράκης, Στέλιος Ε., Η Ευρωπαϊκή Ενωση σε µετεξέλιξη από το Μάαστριχτ στο Αµστερνταµ, Αθήνα-Κοµοτηνή: Σάκκουλας, 1998, ΠΕ 303. Πλιάκος, Αστέρης, Le principle general de la protection juridictionnelle efficace en droit communautaire, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας ;, Bruxelles: Bruylant, 1997, '2 PL 304. Πολέµης, ηµήτριος Ι., Τα ιστιοφόρα της Άνδρου, Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 1991, ΠΟ 305. Πρώτο Πανελλήνιο διήµερο συνέδριο ασφάλειας θαλασσίων µεταφορών Νοεµβρίου 1998, First Panhellenic twoday conference safety of maritime transport November 1998: proceedings, Πειραιάς: J&J Hellas, 2000, ΠΡ 306. Ροζάκης, Παντελής Μ., Α. Σιδέρη, Γ. Μπαντή, ιπλωµατική ιστορία της Ευρώπης: µε παγκόσµιον προέκταση από του , Αθήνα, 1971, PO 307. Σαχπεκίδου, Ευγενία Ρ., Η ευθύνη της Ε.Ο.Κ. από κανονιστικές πράξεις των οργάνων της: Άρθρο 215, Αθήνα: Σάκκουλα, 1985, '2ΣΑ 308. Σγουρίδης, Παναγιώτης, θράκης προβληµατισµοί στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Αθήνα: Καστανιώτη, 2000, ΣΓ 309. Σελέκος, Πέτρος ηµ., Το εµπορικό µητρώο στο παράδειγµα του Μητρώου Α.Ε., Αθήνα, Κοµοτηνή: Σάκκουλα, 1995, '2ΣΕ 310. Σελέκος, Πέτρος ηµ., Το µητρώο ναυτικών εταιριών ως (ειδικό) εµπορικό µητρώο, Αθήνα, Κοµοτηνή: Σάκκουλα, 1996, '6ΣΕ 311. Σκούντζος, Θεόδωρος Α., Αρχές οικονοµικής του χώρου, Αθήνα: Σταµούλης, 1999, Λίβας, Πέτρος Χ., ΣΚ 312. Σκουρλέτος, Ηλίας, European passport: European citizenship: reality or a concept for consumption for the Europeans, Athens, Komotini: Sakkoulas, 1997, SK 313. Σουκάκος, Παναγιώτης Ι., Ευρωπαϊκό µοντέλο επιχειρηµατικής τελειότητας, εφαρµογή στο κέντρο ανάπτυξης λογισµικού (SWC) της SIEMENS Α.Ε., Πειραιάς: [χ.ε.], 2000, 658 ΣΟ 314. Σοφούλης, Κώστας Μ., Για το σύγχρονο δηµόσιο Πανεπιστήµιο: Κριτική και ένα σχέδιο, Αθήνα: Τυπωθήτω Γιώργος αρδανος, 2000, ΣΟ 315. Σπάθη, Σοφία Κ., Ο ιαµατικός τουρισµός και η ανάπτυξη του τουρισµού υγείας στην Ελλάδα, Αθήνα: ΚΕΠΕ, 2000, 330 ΣΠ

16 Page 16 of Σπυρόπουλος, Γεώργιος Π., L'elargissement du Conseil de l'europe vers les pays d'europe centrale et orientale, Αθήνα, Κοµοτηνή: Σάκκουλα, 1999, 341 SP 317. Σπυρόπουλος, Γιώργος, L'elargissement du conseil de l'europe vers les pays d'europe centrale et orientale, Αθήνα ;, Κοµοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1999, SP 318. Τσάτσος, ηµήτρης Θ., Επίµαχες έννοιες της Ευρωπαϊκής Ενωσιακής τάξης: µεθοδολογική συµβουλή στην ερµηνεία της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα, Κοµοτηνή: Σάκκουλα, 1997, '2TΣ 319. Τσιτσελίκης, Κωνσταντίνος, Το διεθνές και Ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας των γλωσσικών δικαιωµάτων των µειονοτήτων και η ελληνική έννοµη τάξη, Αθήνα, Κοµοτηνή: Σάκκουλα, 1996, ΤΣ 320. Τσιχριτζής, ιονύσιος Γ., Data models, New Jersey: Prentice-Hall, 1982, TS 321. Χασσίδ, Ιωσήφ, Η επιχειρηµατικότητα στην Ελληνική οικονοµία: Οικονοµική και κοινωνική προσέγγιση, Αθήνα: Interbooks, 1999, ΧΑ 322. Χατζηφώτης, Ιωάννης Μ.(1938- ), Η καθηµερινή ζωή στο Άγιον Όρος: Με 87 εικόνες εντός κειµένου και χάρτη, 3η εκδ. αναθ., Αθήνα: Παπαδήµα, 1999, ΧΑ 323. Χατζόπουλος, Βασίλης, Le principle communautaire d'equivalence et de reconnaissance mutuelle dans la libre prestation de services, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας ;, Bruxelles: Bruylant, 1999, '2ΗΑ 324. Χλωµούδης, Κωνσταντίνος, Συνεργασία και συµπλοιοκτησία στην Ελληνική φορτηγοναυτιλία: η περίοδος του Μεσοπολέµου, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 1996, ΧΛ 325. Χριστοδούλου - Βαρότσι, Ιλιάνα, L'adaptation du droit maritime hellenique et du droit maritime chypriote au droit communautaire, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας ;, Bruxelles: Bruylant, 1999, '6CH

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Σχολιασµένη Βιβλιογραϕία Χρηστος. Ζαρολιαγκης Καθηγητής Τµήµα Μηχ/κων Υπολογιστών & Πληροϕορικής Πανεπιστήµιο Πατρών email: zaro@ceid.upatras.gr Φεβρουάριος 2013 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία σύνταξης Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη P. Voltsi - Κ. P. Zontanos LIBRARY OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρησιακή σχεδίαση : αποστολή, όραμα, στόχοι

επιχειρησιακή σχεδίαση : αποστολή, όραμα, στόχοι ιατμηματικό ΠΜΣ «Οικονομική & ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών ικτύων» ρ. ημήτρης Γκούσκος, Επίκ. Καθηγητής email gouscos@di.uoa.gr -web http://www.di.uoa.gr/~gouscos Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Για παράδειγµα, σε µία πρόσφατη καταγραφή, το 15% των αυστραλιανών επιχειρήσεων ανέφερε ότι είχε αποφασίσει οργανωτικές καινοτοµίες, έναντι 13% των επιχειρήσεων που είχε υιοθετήσει Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009

Βιογραφικό Σημείωμα. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Φώτιος Σ. Μηλιένος Email: milienos@yahoo.com 1 Σπουδές Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 17.30 18.00 Τετάρτη 28-Jul Έναρξη Θερινού Σχολείου Prof. Maria Tzani Prof. Maria Tzani 18.15- Εργασίες 18.30 φοιτητών 19.00 19.00-1 9.00- - 10.00 Εργασίες φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού & Ψηφιακού Παιχνιδιού

Τίτλος Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού & Ψηφιακού Παιχνιδιού Τίτλος Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού & Ψηφιακού Παιχνιδιού Σκοπός & Στόχοι Το μάθημα αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική μελέτη της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012 / Friday, 2 November 9.00 Έναρξη Συνεδρίου / Conference Inauguration Χαιρετισμός / Opening address David Landsman, British Ambassador to Greece / Βρετανός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σήμερα 7-02-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (Κ.Μ. 286) Ακαδημαϊκό Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Lect_ Cloud Computing

Lect_ Cloud Computing Lect_ Cloud Computing Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece http://users.uom.gr/~kpsannis/ JAPAN-EU Laboratory: http://www.mobility2net.eu/ Visiting Research Scientist Department

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αντώνης Βεντούρης Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δυσκολία κειμένων Δυσκολία ερωτημάτων (items) Ίση βαρύτητα πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Το πρόβλημα της συμβατότητας των συστημάτων με το έτος 2000. Μέθοδοι αντιμετώπισης του από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Dimitris

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Θεματικό βιβλιογραφικό δελτίο ΣΕΙΡΑ : Τεκμηρίωση ΥΑΕ ; 19 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας Τηλ. 22510-36554 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-

Σχολή, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009- Θεόδωρος Π. Φορτσάκης τηλ.: +30 210 3688437, 2103688648, φαξ: +30 210 3688640, e-mail: tfortsak@law.uoa.gr Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1954. Είµαι έγγαµος. Σταδιοδροµία Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολιτικό Σύστηµα των Η.Π.Α. lavdask@uoc.gr

Το Πολιτικό Σύστηµα των Η.Π.Α. lavdask@uoc.gr Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Κρήτης Το Πολιτικό Σύστηµα των Η.Π.Α. ΥΕΠ ΠΟΣΠ 239 Κώστας Α. Λάβδας, Καθηγητής lavdask@uoc.gr Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Κρήτης Το Πολιτικό Σύστηµα των

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία Λογισµικού II

Tεχνολογία Λογισµικού II Tεχνολογία Λογισµικού II ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τόµος B' Tεχνολογία Λογισµικού II BAΣIΛEIOΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Davydov, V. P. Gillingham-Ryan, Maxwell Great Grenier, Jean, 1898-1971 Handbook Handbook Simmons, Ian

Davydov, V. P. Gillingham-Ryan, Maxwell  Great Grenier, Jean, 1898-1971 Handbook Handbook Simmons, Ian Davydov, V. P. Ταξιδιωτικές σηµειώσεις : από τα Ιόνια Νησιά, την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία και την Τουρκία στα 1835 / Βλαδίµηρος Νταβίντωφ ; [µετάφραση από τα ρώσικα Ολέγ Τσυµπένκο].-- Αθήνα, Εµπορική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Κ.Μ.: 211) Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-14 [Ε εξάμηνο - Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

European Doctorate in Social History

European Doctorate in Social History Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τοµέας Ιστορίας European Doctorate in Social History Πολιτισµικές µεταφορές και έννοιες που ταξιδεύουν. Έθνος και διανοούµενοι ανάµεσα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χρίστος Αναστασίου Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Frederick

ρ. Χρίστος Αναστασίου Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Frederick Πρακτικέςκαι καιµέθοδοισυστηµάτων βελτιστοποίησηςδιαχειριστικών διαχειριστικώνµέτρων ρ. Χρίστος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Frederick 1 Presentation Outline What is Operations Research? Why

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υ.ΜΑ.Θ ΙΙ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υ.ΜΑ.Θ ΙΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

5Πολιτικές Απασχόλησης

5Πολιτικές Απασχόλησης 5Πολιτικές Απασχόλησης 5.1 Θεωρητικά Arnot, Μ. (1986). State Education Policy and Girls Educational Experiences. Ιn Beechey, V. & Whitelegg, Ε. (eds.) Women in Britain Today, Milton Keynes, OV Press. Askew,

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο στα Οικονομικά (βαθμός 7,7) 1998

ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο στα Οικονομικά (βαθμός 7,7) 1998 ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ ΣΠΟΥΔΕΣ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταδιδακτορικό στην Διοικητική Επιστήμη 2005-2008 Τίτλος Έρευνας: Στρατηγικές Διαχείρισης Αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Περίγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος: Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Credits/ECTS) SOWK-521 Μέθοδοι και Παρεμβάσεις 10 σε Ομάδες Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Κοινωνικής Εαρινό Κανένα Εργασίας Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

καθορίζουν τη διάρκεια παραμονής στα στάδια αυτά. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη σημασία στις γενεαλογικές αναλύσεις παρά στις

καθορίζουν τη διάρκεια παραμονής στα στάδια αυτά. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη σημασία στις γενεαλογικές αναλύσεις παρά στις 4. Συμπέρασμα Οι μεταπολεμικές εξελίξεις που αφορούν στη σύνθεση των οικογενειών και των νοικοκυριών στην Ελλάδα φανερώνουν την τάση για διαβίωση των ατόμων σε ολιγομελή νοικοκυριά, τη σημαντική διεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα