ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ. Μάρτιος Απρίλιος 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ. Μάρτιος Απρίλιος 2001"

Transcript

1 Page 1 of 16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Μάρτιος Απρίλιος Abele, Marc, Η καθηµερινή ζωή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Αθήνα: Παπαδήµας, 1994, '2AB ΜΤΦ 2. Adler, Laure, Η καθηµερινή ζωή στους οίκους ανοχής της Γαλλίας ( ), Αθήνα παπαδήµας, 2000, AD ΜΤΦ 3. Agrawal, R. C.(1936- ), Operations research methods for agricultural decisions, Ames: The IOWA State University Press, 1972, AG 4. Ainsworth, Bill, A system specification for the real library world, Bradford; MCB University Press, 1983, AI 5. Aitken, William H., A problem-solving approach to pension funding and valuation, 2nd ed., Winsted: ACTEX Pub., 1996, AI 6. Aitken, William H., Solutions manual for A Problem-Solving Approach to pension funding and evaluation, 2nd ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1996, R '2'01 AI 7. Alexandre-Bidon, Daniele, Η καθηµερινή ζωή των παιδιών στο Μεσαίωνα: 5ος-15ος αι., Αθήνα: Παπαδήµα, 1999, AL ΜΤΦ 8. Amado, Jorge, Σκληροί καιροί, Αθήνα: Νέα Σύνορα, [197_], Ταµβίσκος, Γεώργιος µετ., 800 ΑΜ ΜΤΦ 9. Anderson, Arthur W.(1941- ), Pension mathematics for actuaries, 2nd ed., Connecticut: ACTEX Pub., 1992, AN 10. Anderson, Leslie S., Industrial information systems, Bradford: MCB Publications, 1980, AN 11. Aoki, Masanao, Introduction to optimization techniques: fundamentals and applications of nonlinear programming, New York: Macmillan, [1971], AO 12. Arnold, V. I., Catastrophe theory, Berlin: Springer-Verlag, 1984, AR 13. Balakrishnan, N., Order statistics and inference: estimation methods, Boston: Academic Press, 1991, BA 14. Barbier, Patrick, Η καθηµερινή ζωή στην όπερα τον καιρό του Ροσίνι και του Μπαλζάκ: Παρίσι , Αθήνα: Παπαδήµας, 1994, 782.1'0944'361 BA ΜΤΦ 15. Basar, Tamer, Dynamic noncooperative game theory, London: Academic Press, 1982, BA 16. Bather, John, Decision theory: an introduction to dynamic programming and sequential decisions, Chichester: John Wiley & Sons, 2000, BA 17. Batten, Robert W., Life cintingencies: A guide for the Actuarial student, 2nd ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1998, 368.3'201BA 18. Batten, Robert W., A guide for the actuarial student: Life contingensies and ruin theory, Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1999, 368.3'201BA 19. Beard, R. E., Risk theory: the stochastic basis of insurance, 3rd ed., London: Chapman & Hall, 1984, 368 BE

2 Page 2 of Beaumont, P, Σύνχρονον Ελληνορωσικόν λεξικόν, [Αθήνα]: ιαγόρας, 1991, R 483'9171 ΣΥ 21. Berstein, Serge, Ιστορία της Ευρώπης: τόµος 3 διάσπαση και ανοικοδόµηση της Ευρώπης 1919 εως σήµερα, 2η εκδ., Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1997, 940 BE ΜΤΦ 22. Berstein, Serge, Ιστορία της Ευρώπης: τόµος 1 από τη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία στα Ευρωπαϊκά κράτη 5ος-18ος αιώνας, 3η εκδ., Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1997, 940 BE ΜΤΦ 23. Berstein, Serge, Ιστορία της Ευρώπης: τόµος 2 η Ευρωπαϊκή συµφωνία και η Ευρώπη των Εθνών , 3η εκδ., Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1997, 940 BE ΜΤΦ 24. Bishop, M., Handbook of statistical genetics, Chichester: John Wiley & Sons, 2000, Balding, D. J., R HA 25. Bishop, Yuonne M. M., Discrete multivariate analysis: theory and practice, Cambridge: The MIT Press, 1975, BI 26. Black, Stanley W., Globalization technological change, and labor markets, Boston: Kluwer Academic Publishers, 1998, '0943 GL 27. Black, Thomas R., Doing quantitative research in the social sciences: an integrated approach to research design, measurement and statistics, London: Sage Publ., 1999, BL 28. Bollobas, Bela, Graph theory: an introductory course, New York: Springer - Verlag, 1979, BO 29. Booch, Grady, The unified modeling language: user guide, Massachusetts: Addison-Wesley, 1998, 005.1'7 BO 30. Boskovits, Kosmas, Le juge communautaire et l'articulation des competences normatives entre la communaute europeenne et ses etats members, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας ;, Bryxelles: Bruylant, 1999, BO 31. Brion, Marcel, Η καθηµερινή ζωή στη Βιέννη την εποχή του Μότσαρτ και του Σούµπερτ, Αθήνα: Παπαδήµας, 1994, BR ΜΤΦ 32. Broverman, Samual A.,1951-, Mathematics of investment and credit, 2nd ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1996, 332.8'2 BR 33. Broverman, Samual A.,1951-, Study Manual: Course 4 Examinations of the Society of Actuaries. Exam 4 of the Casualty Actuarial Society, Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 2000, BR 34. Broverman, Samual A.,1951-, Sample Examinations and Solutions: Course 4 Examination of the Society of Actuaries. Exam 4 of the Casualty Actuarial Society, Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 2001, BR 35. Broverman, Samual A.,1951-, Solutions manual for mathematics of investment and credit, 2nd ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1996, R 332.8'2BR 36. Brown, Robert L., Study manual: course 5. Examinations of the Society of Actuaries, Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 2000, BR 37. Brown, Robert L.(1947- ), Introduction to ratemaking and loss reserving for property and casualty insurance, Connecticut: ACTEX Pub., 1993, BR 38. Brown, Robert L.(1949- ), Introduction to the mathematics of demography, 3rd ed., Winsted: ACTEX Pub., 1997, BR 39. Browne, Jim, Management and analysis of service operations, New York: North-Holland, 1984, 658 BR 40. Brzezinski, Zbigniew K.(1928- ), The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives, New York: Basic Books, 1997, BR

3 Page 3 of Burki, Shahid Javed ed., Vaughan: Law of the European Communities service, London: Butterworths, 1993, LA 42. Business International S.A., Italy: how international companies view it today, [Geneva], Business International S.A., 1978, 330.9'45 IT 43. Carcopino, Jerome, Η καθηµερινή ζωή στη Ρώµη: στο απόγειο της αυτοκρατορίας. Με 13 εικόνες εκτός κειµένου, Αθήνα, Παπαδήµας, 1990, CA ΜΤΦ 44. Centre for European Legal Studies (Cambridge, England), The general law of E.C. external relations, London: Sweet & Maxwell, 2000., CE 45. Chamberlain, E.R., H καθηµερινή ζωή στην Αναγέννηση: Με 106 εικόνες εντός και εκτός κειµένου, Αθήνα: Παπαδήµα, 1995, Πέτρου, Α. µτφ., TS ΜΤΦ 46. Chernoff,Herman, Elementary decision theory, New York, John Wiley & Sons, 1959, CH 47. Chouraqui, Andre, Η καθηµερινή ζωή των ανθρώπων της Βίβλου, Αθήνα: Παπαδήµας, 1992, CH ΜΤΦ 48. Clissold, Stephen, ed., A short history of Yugoslavia: from early times to 1966, by H. C. Darby, R. W. Seton-Watson, Phyllis Auty, R. G. D. Laffan and Stephen Clissold; edited by Stephen Clissold., Cambridge, Camb, CL 49. Clote, Peter, Computational molecular biology: an introduction, Chichester: John Wiley & Sons, 2000, CL 50. Collins, Judith(1946- ), How to make your information work for you, Bradforf; MCB Publications, 1982, CO 51. Contenau, George1877-, Η καθηµερινή ζωή στην Βαβυλωνία και στην Ασσυρία, νέα έκδ., Αθήνα: Παπαδήµα, 1989, CO ΜΤΦ 52. Cotterman, William W., Systems analysis and design: a foundation for the 1980 s, New York: North-Holland, 1981, 003 SY 53. Csaki, Csaba, Food and agriculture in the Czech Republic: from a Velvet transition to the challenges of EU accession, Washington: World Bank, 1999, CS 54. Cummins, J. David, Managing the insolvency risk of insurance companies: proceedings of the second international conferences on insurance solvency, Boston: Kluwer Academic Pub., 1991, MA 55. Cummins, J. David, Classical insurance solvency theory, Boston: Kluwer Academic Publ., 1988, CL 56. Daniel-Rops, Henry ( ), H καθηµερινή ζωή στην Παλαιστίνη: Στους χρόνους του Ιησού, Αθήνα: Παπαδήµας, 1990, Αγγέλου, Έλλη Ι.µετ., 933 RO ΜΤΦ 57. Dano, Sven., Nonlinear and dynamic programming: an introduction, Wien: Springer-Verlag, 1975, 519 DA 58. Daus, Paul Harold(1894- ), Introduction to mathematical analysis: with applications to problems of economics, Readind, Addison-Wesley, [1958], DA 59. David, Herbert Aron, Order statistics, 2nd ed., New York: John Wiley & Sons, 1981, DA 60. Demelas, Marie-Danielle1950-, Η καθηµερινή ζωή στη Νότιο Αµερική κατά την εποχή του Μπολιβάρ: , Αθήνα: Παπαδήµα, 1995, Saint-Geours, Yves, DE ΜΤΦ 61. Der Brockhaus: multimedial [interactive multimedia], [Mannheim]: F. A. Brockhaus, 1999, CD-ROM 033BR

4 Page 4 of Dirickx, Yvo M. I., Systems analysis by multilevel methods: with applications to economics and management, Chichester: John Wiley & Sons, 1979, DI 63. Driault, Edouard1864-, Η Μεγάλη Ιδέα: Η αναγέννηση του Ελληνισµού, Αθήνα: Ιστορητής, 1998, DR 64. Easton, Albert, Actuarial aspects of individual life insurance and annuity contracts, Winsted: ACTEX Pub., 1999, EA 65. ed. by Alan J. Auerbach, Martin Feldestein, Handbook of public economics, Amsterdam: North- Holland, 1987, HA 66. ed. by Aronofsky, Julius S., Energy policy, Amsterdam, North- Holland, 1978, EN 67. ed. by Benjamin Lev, Energy models and studies, Amsterdam: North-Holland, 1983, '0724 EN 68. ed. by C. S. Holling, Adaptive environmental assessment and management, Chichester: John Wiley & Sons, 1978, AD 69. ed. by Dawn Littler, Guide to the records of Merseyside maritime museum Volume II: Trustees of the National Museums and Galleries on Merseyside, Maritime history, RE 70. ed. by Dill, William R., Organization for forecasting and planning: experience in the Soviet Union and the United States, Chichester: John Wiley & Sons, 1979, OR 71. ed. by E.L. Lawler...[et al.], The traveling salesman problem: a guided tour of combinatorial optimzation, Chichester: Wiley, 1985, TR 72. ed. by G. Ausiello, M. Lucertini, Analysis and design of algorithms for combinatorial problems, Amsterdam: North-Holland, 1985, AN 73. ed. by Gerald T. Orlob, Mathematical modeling of water quality: streams, lakes and reservoirs, Chichester: John Wiley & Sons, 1983, MA 74. ed. by Gordon R. Gonway, Pest and pethogen control: strategic, tactical, and policy models, Chichester: Wiley, 1984, PE 75. ed. by Gunter Fandel, Jaap Spronk, Multiple criteria decision methods and applications: selected readings of the First International Summer School, Acireale, Sicily, September 1983, Berlin: Springer Multiple C rit eria Deci sion Making Methods, Applications and Softwar (1st:1983: Acireale Sicily), 658.4'033MU 76. ed. by Gustav Feichtinger and Peter Kall, Operations research in progress, Holland: D. Reidel Pub. Comp., 1982, OP 77. ed. by J.M. Mulvey, D. Klingman, Network models and associated applications, Amsterdam: North-Hollands, 1981, 001.4'24 NE 78. ed. by Jacques Janssen, Jean-Francois marcotorchino, Jean-Marie Proth, New trends in data analysis and applications, Amsterdam: North-Holland, 1983, 519.5'35 NE 79. ed. by L. Lovasz, Vera T. Sos, Algebraic methods in graph theory vol.1, Amsterdam; North- Holland, 1981, AL 80. ed. by M. O heigeartaigh, J. K. Lenstra, A. H. G. Rinnooy Kan, Combinatorial optimization: annotated bibliographies, Amsterdam: Centre for Mathematics and Computer Science, 1985, 519 CO 81. ed. by Michael G. Schimek, Smoothing and regression: approaches, computation and application, New York: John Wiley & Sons, 2000, SM 82. ed. by Randall L. Schultz, Andris A. Zoltners, Marketing decision models, New York, North

5 Page 5 of 16 Hooland, 1982, MA 83. ed. by S.H. Zanakis, J.S. Rustagi, Optimization in statistics: with a view towards applications in Management Science and Operations Research, Amsterdam, North-Holland, 1982, OP 84. ed. by Thomas H. Naylor, Corporate strategy: the integration of Corporate Planning Models and Economics, Amsterdam: North-Holland Publ., 1982, CO 85. ed. by Wesley K. Foell, Management of energy, Chichester: John Wiley & Sons, 1979, MA 86. ed. by Wesley K. Foell, Loretta A. Hervey, National perspectives on management of energy, Chichester: John Wiley & Sons, 1983, NA 87. ed. by Yacov Y. Haimes, Large scale systems, Amsterdam: North-Holland Pub., 1982, LA 88. Eldin, Hamed Kamal,(1924- ), Management science applications: computing and systems analysis, New York: North Holland, 1981, EL 89. Ellis, Evelyn(1948- ) ed., Legal framework of the single European currency, Oxford: Hart, 1999, LE 90. Etienne, Robert, Η καθηµερινή ζωή στην Ποµπηία, Αθήνα: Παπαδήµα, 1994, Βλοντάκης, Σταύρος µετ., ΕΤ ΜΤΦ 91. EU Commities: Social Regulation, Law and Politics, Oxford: Hart Publishing, 1999, '2EU 92. Farquharson, Robin(1930- ), Theory of voting, New Haven: Yale University Press, 1969, FA 93. Faure, Paul(1916- ), Η καθηµερινή ζωή στην Κρήτη τη Μινωϊκή εποχή: µε 35 εικόνες, 16 σχέδια και 1 χάρτη, Νέα έκδοση, Αθήνα: Παπαδήµα, 1999, FA ΜΤΦ 94. Faure, Paul(1916- ), H καθηµερινή ζωή στις ελληνικές αποικίες: Από τη Μαύρη Θάλασσα ως τον Ατλαντικό την εποχή του Πυθαγόρα 6ος αι.π.χ., νέα έκδ., Αθήνα: Παπαδήµα, 1999, FA ΜΤΦ 95. Faure, Paul(1916- ), Η καθηµερινή ζωή στη Μυκηναϊκή εποχή: Με 16 εικόνες και 1 χάρτη, νέα έκδ., Αθήνα: Παπαδήµα, 1991, FA ΜΤΦ 96. Faure, Paul(1916- ), Η καθηµερινή ζωή στις στρατιές του Αλεξάνδρου, 2η εκδ., Αθήνα: Παπαδήµα, 1997, FA ΜΤΦ 97. Federation Internationale pour le Droit Europeen., Federation Internationale pour le Droit Europeen. Congress (13th: 1988: Thessaloniki), Reports of the 13th Congress, Thessaloniki, 28 September - 1 October 1988, Αθήνα, Κοµοτηνή: Σάκκουλα; F.I.D.E., 1988, 341 FE 98. Fellner, William John(1905- ), Towards a reconstruction of macroeconomics: problems of theory and policy, Washington: American Enterprice Institute for Public Policy Research, 1976, 339 FE 99. Fishburn, Peter C., The foundations of expected utility, Holland: D. Reidel Pub., 1982, FI 100. Fishburn, Peter C., Interval orders and interval graphs: a study of partially ordered sets, New York: John Wiley & Sons, 1985., FI 101. Fisher, Ronald Aylmer sir( ), Statistical tables for biological, agricultural, and medical research, London, Longman, 1963, FI 102. Galambos, Janos, Advanced probability theory, 2nd ed., New York: Marcel Dekker, 1995, GA 103. Garzaniti, L. J., Telecommunication, broadcasting and the internet: E.U. competition law and

6 Page 6 of 16 regulation, London: Sweet & Maxwell, 2000, 341.7'577'094 GA 104. Gauger, Michael A., Study manual: Course 3 Examinations f the Society of Actuaries. Exam 3 of the Casualty Actuarial Society, Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 2000, GA 105. Gauger, Michael A., Solutions manual for Bower's et al. actuarial mathematics: Life contingensies and ruin theory for ythe actuarial student, Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1999, R '21 GA 106. Gear, Charles William(1935- )., Introduction to computer science, Chicago; Science Research Associates Inc., 1973, GE 107. Gear, Charles William(1935- )., Introduction to computer science, Chocago, Science research Associates, [1973], GE 108. Gelman, Andrew B., Bayesian data analysis, London: Chapman & Hall, BA 109. Generalized linear models: a Bayesian perspective, New York: Marcel Dekker, 2000, O;hEigeartaigh, M., Mallick, Bani K.(1965- ), GE 110. Ghosh, Sujit K.(190- ), Annual World Bank Conference on Development in Latin America and the Caribbean (4th: 1998: San Salvador, El Salvador), Annual World Bank Conference on Development in Latin America and the Caribbean, shington:~ bwo rld Bank, 1999., 330.9'003AN 111. Gil Ibanez, Alberto J., The administrative supervision and enforcement of EC law: powers, procedures, and limits, Oxford: Portland, 1999, GI 112. Gilder, George, Πλούτος και φτώχεια, Αθήνα: Ροές, 1999, GI 113. Goffman, Erving., Συναντήσεις: δυο µελέτες στην κοινωνιολογία της αλληλεπίδρασης, νέα έκδ., Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1996, GO 114. Golumbic, Martin Charles, Algorithmic graph theory and perfect graphs, New York: Academic Press, 1980, GO 115. Goyder, D. G., EC Competition law, 3rd ed., New York: Oxford University Press, 1998, 343.4'072GO 116. Grespelle, Jean-Paul, Η καθηµερινή ζωή στη Μονµάρτρη τον καιρό του Πικάσο , Αθήνα: Παπαδήµα, 1997, GR MTΦ 117. Grimaldi, Ralph P., Discrete and combinatorial mathematics: an applied introduction, Massachusetts: Addison-Wesley Pub., 1985, 510 GR 118. Groth, David, Cabling: the complete guide to network wiring, San Francisco, Cal.: Sybex, 2000, GR 119. Group insurance, 3rd ed., Winsted: ACTEX Pub., 2000, GR 120. Guyatt, Joy, Collection development for academic libraries in a changing environment, Bradford: MCB Publications, 1982, GU 121. Hargreaves, David(1948- ) ed., The Social psychology of music, Oxford: Oxford University Press, 1997, SO 122. Hasset, Matthew J.(1941- ), Probability for risk management, Winsted: ACTEX Pub., 1999, HA 123. Hayden, Virginia, Conflicting perceptions of viewdata and its benefits, Bradford; MCB Publications, 1981, HA

7 Page 7 of Herzog, Thomas N.(1946- ), Introduction to credibility theory, 3rd ed., Winsted: ACTEX Pub., 1999., HE 125. Heurgon, Jacques, Η καθηµερινή ζωή των Ετρούσκων: Με 65 εικόνες, 2 χάρτες, 10 σχεδιαγράµµατα και χρονολογικό πίνακα, Αθήνα: Παπαδήµα, 1997, HE ΜΤΦ 126. Hillier, Frederick S., Queueing tables and graphs, New York: North Holland, 1981, HI 127. Holzman, Albert ed., Mathematical programming for operations researchers and computer scientists, New York: Marcel Dekker, 1981, MA 128. Hughes, Gordon(1947- ), Economic reform and environmental performance in transition economies, Washington: World Bank 1999, World Bank., 333.7'0947HU 129. Hung, Chien-chao, A history of Taiwan, Rimini: Il cerchio iniziative editoriali, 2000, HU 130. Hungary: on the road to the European Union, Washington, World BAnk, 1999, HU 131. Hutt, A. T. F., A relational data base management system, Chichester: John Wiley & Sons, 1979, HU 132. Innes, Alexander E., Business nathematics by example, London; Macmillan, 1977, IN 133. Institute of International Public Law and International Relations of Thessaloniki, Thesaurus acroasium, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, , IN 134. International Conference of Operational Research (9th: 1981: Hamburg, Germany), Operational research '81: proceedings of the ninth IFORS International Conference on Operational Research, Hamburg, nd Pub. Co.,~ c198 1, International Federation of Operation Research Societies, 658.4'034OP 135. International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms, and Networks (2nd: 1996: Beijing, China), Second International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms, and Networks (I-SPAN'96): proceedings: Ju.. [et al. ]., Lo s Alamitos, Calif.: IEEE Computer Society Press, c1996, PR 136. ISO questions & answers, Fairfax: CEEM; 1999, 658.4'08 IS 137. Jambu, Michel, Cluster analysis and data analysis, Amsterdam: North-Holland Pub., 1983, JA 138. Jardine, Nicholas, Mathematical taxonomy, London; Wiley, [1971], JA 139. Jefferson, Tom, Elementary economic evaluation in health care, 2nd ed., London: BMJ Books, 2000, JE 140. Johnson, Norman Lloyd, Continuous univariate distributions, volume 1, 2nd ed., New York: John Wiley & Sons, 1994, JO 141. Joliet, Rene, H δικαστική προστασία των ιδιωτών από τις κρατικές παραβάσεις: Οµιλία στο Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών Αθήνα, 23 Μαϊου 1994, Αθήνα: Σάκκουλα, 1995, 341 JO ΜΤΦ 142. Kamien, Morton I., Dynamic optimization: the calculus of variations and optimal control in economics and management, New York: North-Holland, 1981, 519 KA 143. Karamessini, M., Labour market segmentation in Greece: historical perspective and recent trends, Athens, ΚΕΠΕ, 1997, 080 KA 144. Kent, William(1936- ), Data and reality: basic assumptions in data processing reconsidered, Amsterdam: North-Holland Pub., 1984, KE 145. Khoury, Sarkis J., Mathematical model building in economic and industry, New York: Griffin, 1968,

8 Page 8 of '82MA 146. Khoury, Sarkis J., Mathematical methods in finance and economics, New York: North-Holland, 1981, KH 147. Kolobova, K. M., Η καθηµερινή ζωή στην Αρχαία Ελλάδα: µε 9 εικόνες εκτός κειµένου, Αθήνα: Παπαδήµα, 1999, Ozereckaja, E.L., 938 KO ΜΤΦ 148. Kotz, Samuel, Extreme value distributions: theory and applications, London: Imperial College Press, 2000, Nadarajah, Saralees, KO 149. Kotz, Samuel, Continuous multivariate distributions, volume 1: models and applications, 2nd ed., New York: John Wiley & Sons, 2000, KO 150. Kraus, Karl, Η κουλτούρα των µέσων: µαζική κοινωνία και πολιτιστική βιοµηχανία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1991, ΚΟ 151. La Vigna, Gary W, The periodic service review: a total quality assurance system for human services and education, Baltimore: P.H. Brooks, 1994, PE 152. Lev, Benjamin, Introduction to mathematical programming, London, E. Arnold, 1982, LE 153. Lint, Jacobus Hendricus van(1932- ), Introduction to coding theory, New York: Springer-Verlag, 1982, LI 154. Loewe, Michael, Η καθηµερινή ζωή στην πρώιµη αυτοκρατορική Κίνα: (κατά την περίοδο των Han, 202 π.χ µ.χ.), Αθήνα: Παπαδήµας, 1990, 931 LO ΜΤΦ 155. London, Dick(1943- ), Survival models and their estimation, 3rd ed., Connecticut: ACTEX Pub., 1997, LO 156. London, Dick(1943- ), Solutions manual for survival models and their estimation, 3rd ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1998, R 304.6'4'0151 LO 157. London, Dick(1943- ), Solutions manual for Michael M. Parmenter's theory of interest and life contingencies, with pension applications: A Problem Solving Approach, 3rd ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1999, R '011'076 LO 158. Lucas, Henry C., Computer based information systems in organizations, Chicago: Science Research Assaciates, 1973, LU 159. MacWilliams, Florence Jessie(1917- ), Yhe theory of error-correcting codes, Amsterdam: North- Holland, 1977, Sloane, Neil James Alexander(1039- ), MA 160. Maduro, Miguel Poiares, We the court: the European Court of Justice and the European Economic Constitution: a critical reading of article 30 of the treaty, Oxford: Hart Publish, 348 MA 161. Mano, M. Morris,(1927- ), Ψηφιακή σχεδίαση, 2η εκδ., Αθήνα: Παπασωτηρίου, 1992, MA MTΦ 162. Mantran, Robert, Η καθηµερινή ζωή στην Κωνσταντινούπολη τον αιώνα του Σουλεϊµάν του µεγαλοπρεπούς, 2η έκδ., Αθήνα: Παπαδήµας, 1999, MA ΜΤΦ 163. Marabini,Jean, Η καθηµερινή ζωή στο Βερολίνο την εποχή του Χίτλερ, Αθήνα: Παπαδήµας, 1992, MA ΜΤΦ 164. Marabini,Jean, Η καθηµερινή ζωή στη Ρωσία τον καιρό της Οκτωβριανής επανάστασης, Αθήνα: Παπαδήµας, 1993, MA ΜΤΦ 165. Martin, James(1933- )., Diagramming techniques for analysts and programmers, New Jersey: Prentice- Hall, 1985, MA

9 Page 9 of Mathew, Raju M., Library resource allocation, Bradford; MCB Publications, 1981, MA 167. Mavromaras, K.G., The principle of proportionality in the laws of Europe, Oxford: Hart, 1999, PR 168. McBurney, Donald, Research methods, 4th ed., Pacific Grove: Brooks, McB 169. McQuarrie, Allan D. R., Regression and time series model selection, Singapore: World Scientific, 1998, McQ 170. Meeks, D., Η καθηµερινή ζωή των Αιγυπτιακών θεών, Αθήνα: Παπαδήµας, 1995, ME ΜΤΦ 171. Meinel, Carolyn P., The happy hacker: a guide to harmlss computer hacking, 3rd ed., Arizona: American Eagle Office, 1999, R HA 172. Meyer, Walter, Concepts of mathemeticl modeling, New York: McGraw-Hill, 1984, ME 173. Mirrau, Emil, Η καθηµερινή ζωή στην εποχή του Οµήρου: Με 21 εικόνες εκτός κειµένου, νέα εκδ., ΑΘήνα: Παπαδήµα, 1995, MI MTΦ 174. Miser, Hugh J., Quade, Edward S., Handbook of systems analysis: overview of uses, procedures, applications and practice, Chichester: John Wiley & Sons, 1985, R 003 HA 175. Moeschlin, Otto, Game theory and mathematical economics: proceedings of the seminar on game theory and mathematical economics. Bonn, Amsterdam: North-Holland Pub., 1981, GA 176. Mongredien, George(1901- ), Η καθηµερινή ζωή των ηθοποιών την εποχή του Μολιέρου, Αθήνα: Παπαδήµα, 1997, MO ΜΤΦ 177. Montet, Pierre, Η καθηµερινή ζωή στην Αρχαία Αίγυπτο: Με 16 εικόνες εκτός κειµένου, νέα εκδ., Αθήνα: Παπαδήµα, 1990, 932 MO ΜΤΦ 178. Mosse, Claude, Το τέλος της Αθηναϊκής δηµοκρατίας: κοινωνικές και πολιτικές όψεις της παρακµής της Ελληνικής πόλεως στον 4ο αιώνα π.χ., Αθήνα: Παπαζήση, 1978, MO ΜΤΦ 179. Mukhopadhyay, Nitis, Probability and statistical inference, New York: Marcel Dekker, 2000, MU 180. Munro - Faure, Malcolm, The success culture: how to build an organization with vision and purpose, London: FT, Pitman Pub., 1996., MU 181. Nataf, Andre, Η καθηµερινή ζωή των αναρχικών στη Γαλλία: ( ), Αθήνα: Παπαδήµας, 1994, '0944 NA ΜΤΦ 182. National Economic Development Office, A study of UK nationalised industries: background paper 7, exports and inports, London; H.M.S.O., 1976, 351 ST 183. Nemirovsky, Arkadii Semenovich, Problem complexity and method efficiency in optimization, Chichester: John Wiley & Sons, 1983, NE 184. Nutt, Bev, Obsolescence in housing: theory and applications, Farnborough: Saxon House, 1976, OB 185. Oboujie, Zanin, Η καθηµερινή ζωή στην αρχαία Ινδία: µέχρι τον 8ο αιώνα µχ., Αθήνα: Παπαδήµας, 1988, 934 OB ΜΤΦ 186. Organisation for Economic Co-operation and Development, Indicators of industrial activity: indicateurs des activities industrielles, Paris: OECD,; 1979, ΙΝ 187. Owen, Guillermo, Game theory, 2nd ed., Orlando: Academic Press, 1982, OW

10 Page 10 of Palmer, Edgar M., Graphical evolution, New York: John Wiley & Sons, 1985, PA 189. Parmenter, Michael M., Theory of interest and life contingencies with pension applications: A problem-solving approach, 3rd ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1999, 368.2'2' PA 190. Phiri, Michael, Information technology in construction design, London: Thomas Telford, 1999, PH 191. Pindyck, Robert S., The structure of world energy demand, Cambridge: The MIT Press, 1979, PI 192. Pognon, Edmond1911-, H καθηµερινή ζωή το έτος 0, Αθήνα: Παπαδήµα, 1998, PO ΜΤΦ 193. Priestley, M.B., Spectral analysis and time series, volume 1: univariate series, London: Academic Press, 1981, PR 194. Proctor, Richard, Selection and recruitment of library staff, Bradford; MCB publications, 1982, PR 195. Quennell, Margorie, Η καθηµερινή ζωή στους προϊστορικούς χρόνους: Με 153 εικόνες εντός και εκτός κειµένου, νέα εκδ., Αθήνα: Παπαδήµα, 1993, QU ΜΤΦ 196. Ramanathan, G.V., Study Manual for Course 3, Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 2001, RA 197. Rao, C. Radhakrishna(1920- ), Statistics and truth: putting change to work, 2nd ed., Singapore: World Scientific, 1997, RA 198. Rehahn, J.P., Τηλεπικοινωνίες: τετράγλωσσο λεξικό τηλεπικοινωνιακής ορολογίας Αγγλικά-Γερµανικά-Γαλλικά- Ελληνικά = Telecommunications English German French Greek, with adout entries, Θεσσαλονίκη: Γλώσσηµα, 1995, R RE ΜΤΦ 199. Renuz, D., Markov chains, Rev. ed., New York: North-Holland, 1984, 519.2'33 RE 200. Riordan, John(1903- ), An introduction to combinatorial analysis, Princeton, Princeton University Press, 1980, RI 201. Rudall, B. H., Computers and cybernetics, Abacus House: Abacus Press, 1981, RU 202. Rumbaugh, James, The unified modeling language: reference manual, Massachusetts: Addison- Wesley, 1999, RU 203. Sarndal, Carl-Erik(1937- ), Model assisted survey sampling, New York: Springer-Verlag, 1991, Swensson, Bengt, SA 204. Schutt, Russell K., Investigating the social world: the process and practice of research, 2nd ed., California: Pine Forge Press, 1999, SC 205. Shah, Shekhar(1955- ), Bangladesh: from counting the poor to making the poor count, Washington: World Bank, 1999, SH 206. Sharp, Keith P., Pensions Mathematics for actuaries, commentary and solutions, prelim. ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1994, 332.2'52 SH 207. Shinder, Thomas W., Configuring Windows 2000 server security, Rockland: Syngress, 2000, 005.4'4769CO 208. Sissa, Giulia, Η καθηµερινή ζωή των θεών στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Παπαδήµας, 1993, 292.2'11 SI ΜΤΦ 209. Skolimowski, HenryΚ., Οικοφιλοσοφία: νέα τακτική για τη ζωή, Αθήνα: Κάλβος, 1984, 100 SK

11 Page 11 of Smith, Barry B., Marketing strategies for libraries, Bradford; MCB Publications, 1983, SM 211. Soustelle, Jacques, Η καθηµερινή ζωή των Αζτέκων: λίγο πριν από την Ισπανική κατάκτηση, µε 8 εικόνες και 1 χάρτη, Αθήνα: Παπαδήµα, 1997, Σακελλαρίου, Αντώνης Η. µετ., SO ΜΤΦ 212. Srivastava, M. S., An introduction to applied multivariate statistics, New York: North-Holland, 1983, SR 213. Stamatoudi, Irini A. ed., Copyright in the new digital environment: the need to redesign copyright, London: Sweet & Maxwell, 2000, CO 214. Stein, Lincoln D.(1960- ), Ασφάλεια δικτύων WEB: ένας βήµα προς βήµα οδηγός, Αθήνα: ΙΩΝ, 2000, ST ΜΤΦ 215. Stone, Harold S.(1938- ), Discrete mathematical structures and their applications, Chicago: SRA, 1973, 512 ST 216. Strang, Gilbert., Linear algebra and its applications, New York: Academic Press, 1980, 510 ST 217. Strobel, Horst, Computer controlled urban transportation, Chichester, John Wiley & Sons, 1982, 388.4'028 ST 218. Tarjan, Robert E.(1948- ), Data structures and network algorithms, Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1983, '2 TA 219. Taylor, Shelley E., Social psychology, 10th ed., New Jersey: Prentice Hall, 2000, 302 TA 220. Thorisson, Hermann, Coupling, stationarity, and regeneration, New York: Springer, 2000, TH 221. Tijms, Henk C., Stochastic modeling and analysis: a computational approach, Chichester: John Wiley & Sons, 1986, TI 222. Tiller, John E., Life, Health & annuity reinsurance, 2d ed., Winsted, Conn.: ACTEX Publications, 1995, 368.3'0122TI 223. Tomescu, Ioan, Problemes in combinatorics and graph theory, New YorK: Wiley, 1985, TO 224. Torgersen, Warren S., Theory and methods of scaling, New York: Wiley & Sons, 1958, TO 225. Troyat, Henri1911, Η καθηµερινή ζωή στη Ρωσία την εποχή του τελευταίου Τσάρου, Αθήνα: Παπαδήµα, 1992, Mπάλτα, Νάση µτφ., TR ΜΤΦ 226. Tullis, Mark A., Valuation of life insurance liabilities, 3rd ed., Connecticut: ACTEX Pub., 1996, TU 227. United Nations. Development Programme., Czech Republic: toward EU accession: main report, Washington: World Bank, 1999, CZ 228. Verne, Jules, Οι πειρατές του Αιγαίου: Συνέντευξη του Ιουλίου Βερν στον ROBERT SHERARD, Aθήνα: Ζαχαρόπουλος, 1992, 843 VE ΜΤΦ 229. Walsh, G. R.(1925- ), An introduction to lonear programming, 2nd ed., Chichester: John Wiley & Sons, 1985, WA 230. Walter, Gerard, Η καθηµερινή ζωή στο βυζάντιο: στον αιώνα των Κοµνηνών ( ), µε 20 εικόνες εκτός κειµένου και 1 χάρτη, Νέα έκδοση, Αθήνα: Παπαδήµα, 1999, WA ΜΤΦ 231. Watt, D.C., Survey of international affairs 1963, Oxford; Oxford University Press, 1977, WA

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ) 3 Μάιος - Αύγουστος 2001 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Μάιος Αύγουστος 2001 Επιστήμη των Υπολογιστών Computers

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 Επιστήµη των Υπολογιστών Computers Science 1. 001.4 34 HI, Hinkelmann Klaus (1932- ), Design and analysis of experiments volume I: introduction

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. Anthony Robert Newton 1916, The management control function / by Robert N. Anthony., Boston,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. 13 σκιτσογράφοι εμπνέονται από την ελιά / επιμ. Εύη Τσέκου., Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION / ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. Acemoglu Daron, Economic origins of dictatorship and democracy / Daron Acemoglu, James A.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Επιστήµη των Υπολογιστών Computer Science 1. 001.642 4 ΠΑ, Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης-Χρήστος., οµηµένος Προγραµµατισµός :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. AbelSmith Brian, Future directions for social protection : a report on a European symposium

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ Επιστήμη των Υπολογιστών Computer Science 1. 003 BRI ΜΤΦ, Briggs John 1945, Ο ταραγμένος καθρέφτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Έρευνα Research 1. 001.433 ΠΡΟ, Προδρομίδης, Πρόδρομος Ι., Η τέχνη της έρευνας / Πρ. Ι. Προδρομίδης, Αθήναι : [χ.ο.], 2005 Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. Abedin Zainul Hazrat, Διακήρυξη των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του ανθρώπου / Χαζράτ Ζεϊνέλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. Alexandrova Arbatova Nadia, Regional co-operation in the Black Sea area in the context of

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2006

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2006 17 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Απρίλιος 2006 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το δέκατο έβδοµο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Μάϊος Σεπτέµβριος 2005

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Μάϊος Σεπτέµβριος 2005 31 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Μάϊος Σεπτέµβριος 2005 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό πρώτο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Μάϊος Σεπτέµβριος 2004

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Μάϊος Σεπτέµβριος 2004 28 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Μάϊος Σεπτέµβριος 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό όγδοο βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2005

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2005 30 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Απρίλιος 2005 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Απρίλιος Ιούνιος 2001

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Απρίλιος Ιούνιος 2001 19 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Απρίλιος Ιούνιος 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το δέκατο ένατο βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Σεπτέµβριος εκέµβριος 2007

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Σεπτέµβριος εκέµβριος 2007 38 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Σεπτέµβριος εκέµβριος 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό όγδοο βιβλιογραφικό της

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014

Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο σύστηµα EUDOXUS - 2014 Βιβλία των εκδόσεων ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ στο - 2014 9789604581092 Kolker Robert Phillip,Beicken Οι ταινίες του Wim Wenders 15297 9789604581085 Girgus Sam B. Οι ταινίες του Woody Allen 15256 9789604581139 Havel Vaclav

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Απρίλιος Αύγουστος 2002

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Απρίλιος Αύγουστος 2002 23 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Απρίλιος Αύγουστος 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό τρίτο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2004

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2004 29 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Οκτώβριος εκέµβριος 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό ένατο βιβλιογραφικό της δελτίο,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Μάϊος 2002

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Μάϊος 2002 22 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Μάϊος 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό δεύτερο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Παράρτημα Πρέβεζας. Βιβλιογραφικό Δελτίο. Νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης. Μάϊος 2011

Βιβλιοθήκη. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Παράρτημα Πρέβεζας. Βιβλιογραφικό Δελτίο. Νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης. Μάϊος 2011 Βιβλιοθήκη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Παράρτημα Πρέβεζας Βιβλιογραφικό Δελτίο 1 Νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης Μάϊος 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας του ΤΕΙ Ηπείρου εκδίδει το παρών βιβλιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Προέδρου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Adobe Dreamweaver CS3 / the official training workbook from Adobe

Adobe Dreamweaver CS3 / the official training workbook from Adobe Abelson, Harold Structure and interpretation of computer programs / Harold Abelson and Gerald Jay Sussman, with Julie Sussman ; foreword by Alan J. Perlis.-- 2nd ed..-- Cambridge, Mass., MIT Press ;, New

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΠEIPAIAΣ / PIRAEUS

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Μάρτιος 2001

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Μάρτιος 2001 18 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Μάρτιος 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το δέκατο όγδοο βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Σ. Μουστάκης

Βασίλης Σ. Μουστάκης Περιληπτική παρουσίαση Βασίλης Σ. Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Χανιά 73100 moustaki@dpem.tuc.gr, & vmoustakis@gmail.com Καθηγητής στη Διοίκηση Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα