ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. PhD UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ & ΦΟΡΤΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ 5/12/2011

2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ 4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ - Μέθοδοι Επεξεργασίας - Συστήματα Επεξεργασίας 5. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 6. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ - Εισβολές «ξένων» ειδών σε τοπικά οικοσυστήματα - Περιβαλλοντικά προβλήματα (Διατάραξη οικοσυστημάτων, εκτόπιση τοπικών ειδών, ασθένειες) - Οικονομικά προβλήματα (Διατάραξη αλιείας, ιχθυοκαλλιεργειών, κ.λπ.) ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Διεθνής Σύμβαση για τον έλεγχο και τη διαχείριση του θαλασσίου έρματος και των ιζημάτων των πλοίων (Δ.Σ. BWM 2004) 3

4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ BWM 2004 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ - 30 κράτη - 35% της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας (gt) - Τρέχουσα κατάσταση (31/10/2011): 30 κράτη / 26,44% gt ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - Όλοι οι τύποι πλοίων (συμπεριλαμβάνονται πλατφόρμες, FSUs, FPSOs) - Εξαιρούνται: - Πολεμικά/κρατικά πλοία μη εμπορικής χρήσης - Πλοία που δεν μεταφέρουν θαλάσσιο έρμα (από τη σχεδίασή τους) - Μόνιμο θαλάσσιο έρμα σε σφραγισμένες δεξαμενές - Θαλάσσιο έρμα που παραδίδεται σε εγκαταστάσεις υποδοχής 4

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ BWM Διαχείριση θαλάσσιου έρματος σε όλους τους πλόες - Εφοδιασμός με εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Θαλασσίου Έρματος (Ballast Water Management Plan BWMP) και Βιβλίο Θαλασσίου Έρματος (Ballast Water Record Book) - Επιθεώρηση και πιστοποίηση πλοίων άνω των 400 gt - Διεθνές Πιστοποιητικό Διαχείρισης Θαλασσίου Έρματος (International Ballast Water Management Certificate IBWMC) - Πενταετής διάρκεια - Αρχική επιθεώρηση (έκδοση πιστοποιητικού) - Ετήσιες επιθεωρήσεις - Ενδιάμεση επιθεώρηση (στα 2 ή 3 χρόνια) - Επιθεώρηση ανανέωσης (στα 5 χρόνια) 5

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ BWM Προφυλάξεις κατά τον ερματισμό (π.χ. αποφυγή ερματισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε ρηχά νερά, κ.λπ.) - Επιλογή κατάλληλων σημείων για τον ερματισμό (π.χ. μακριά από περιοχές με γνωστές εξάρσεις ασθενειών ή μολύνσεων, με ρύπανση ή εκβολές δικτύων αποχέτευσης, κ.λπ.) λαμβάνοντας υπ όψη και την επίδραση της παλίρροιας - Απόρριψη έρματος στη θάλασσα μόνο κατόπιν διαχείρισης - Ανταλλαγή έρματος (exchange) μέθοδος επιτρεπόμενη μόνο κατά το μεταβατικό στάδιο θέσης της Σύμβασης σε ισχύ σύμφωνα με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα - Επεξεργασία έρματος (treatment) υποχρεωτική σταδιακά σύμφωνα με το ίδιο χρονοδιάγραμμα - Εναλλακτικά συγκράτηση του θαλασσίου έρματος στο πλοίο και παράδοση σε αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις υποδοχής στην ξηρά 6

7 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ BWM Πλοία κατασκευασμένα πριν από το Πλοία με ολική χωρητικότητα θαλασσίου έρματος μεταξύ 1500 και 5000 m 3 : ανταλλαγή ή επεξεργασία μέχρι το 2014, επεξεργασία υποχρεωτικά μετά το Πλοία με ολική χωρητικότητα θαλασσίου έρματος κάτω των 1500 m 3 ή άνω των 5000 m 3 : ανταλλαγή ή επεξεργασία μέχρι το 2016, επεξεργασία υποχρεωτικά μετά το Πλοία κατασκευασμένα εντός ή μετά το Πλοία με ολική χωρητικότητα θαλασσίου έρματος κάτω των 5000 m 3 : επεξεργασία υποχρεωτικά - Πλοία με ολική χωρητικότητα θαλασσίου έρματος άνω των 5000 m 3 : - Πλοία κατασκ. μεταξύ 2009 και 2011: ανταλλαγή ή επεξεργασία μέχρι το 2016, επεξεργασία υποχρεωτικά μετά το Πλοία κατασκ. εντός ή μετά το 2012: επεξεργασία υποχρεωτικά 7

8 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ BWM 2004 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ επί μέρους ζητήματα - Καθορισμός προθεσμίας συμμόρφωσης εντός του 2014 ή Μέχρι την πρώτη ενδιάμεση επιθεώρηση ή επιθεώρηση ανανέωσης μετά την επετειακή ημερομηνία παράδοσης - Καθυστέρηση στη θέση της Σύμβασης σε ισχύ - Πρόβλημα για τα πλοία που κατασκευάζονται από το 2009 και μετά - Αρχικό χρονοδιάγραμμα κατέστη ανεφάρμοστο - Αναμονή εκπλήρωσης των κριτηρίων θέσης σε ισχύ εντός διετίας 8

9 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ BWM 2004 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (G1-G14) - G1: Sediment Reception Facilities MEPC Res.152(55) - G2: BW Sampling MEPC Res.173(58) - G3: BW Management Equivalent Compliance MEPC Res.123(53) - G4: BW Management & Development of BWMP MEPC Res.127(53) - G5: BW Reception Facilities MEPC Res.153(55) - G6: BW Exchange MEPC Res.124(53) - G7: Risk Assessment MEPC Res.162(56) - G8: Approval of BW Management Systems MEPC Res.174(58) - G9: Approval of BWMS that Make Use of Active Substances MEPC Res.169(57) - G10: Approval & Oversight of Prototype BW Treatment Technology Programmes MEPC Res.140(54) - G11: BW Exchange Design & Construction Standards MEPC Res.149(55) - G12: Design & Construction to Facilitate Sediment Control MEPC Res.150(55) - G13: Additional Measures Including Emergency Situations MEPC Res.161(56) - G14: Designation of Areas for BW Exchange MEPC Res.151(55) 9

10 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΡΑΤΗ/ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Εφαρμογή σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας που πλέουν στα χωρικά ύδατα ή καταπλέουν σε λιμένες του κράτους (coastal state) - Εφαρμογή προ της θέσης της Σύμβασης σε ισχύ - Αυστραλία, Βραζιλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, Χιλή, Νορβηγία, Ισραήλ (Ερυθρά Θάλασσα), Η.Π.Α. (ομοσπονδιακά και Πολιτείες, π.χ. Καλιφόρνια) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - Ανταλλαγή έρματος καθορισμός παραμέτρων συνήθως κατ αντιστοιχία με τη Σύμβαση (>200 ν.μ. από την ξηρά και σε νερό βάθους >200 m) - Εγχειρίδιο διαχείρισης θαλασσίου έρματος δεν απαιτείται θεώρηση από Αρχή (εξαίρεση: Βραζιλία) - Συμπλήρωση αναφοράς πριν τον κατάπλου - Καταγραφές στο ημερολόγιο του πλοίου ή σε ειδικό βιβλίο 10

11 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ (Καν. D-1) - Ανταλλαγή τουλάχιστον 95% κατ όγκο - Θεωρείται ότι επιτυγχάνεται με ροή ποσότητας νερού τριπλάσιας της χωρητικότητας της κάθε δεξαμενής (μέθοδος flow-through) - Ροή μικρότερης ποσότητας νερού μπορεί να γίνει αποδεκτή εφ όσον αποδεικνύεται ότι επιτυγχάνεται ανταλλαγή τουλάχιστον 95% κατ όγκο ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ - Τουλάχιστον 200 ν.μ. από ξηρά και σε νερό βάθους τουλάχιστον 200 m - Εάν αυτό δεν είναι δυνατό: όσο δυνατόν πιο μακριά από ξηρά και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 50 ν.μ. από ξηρά και σε νερό βάθους τουλάχιστον 200 m - Εφ όσον τα παραπάνω δεν είναι δυνατά, κάθε κράτος μπορεί να καθορίσει συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή καθώς και τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις - Δεν πρέπει να απαιτηθεί παρέκκλιση πλοίου από την πορεία του ή καθυστέρηση του πλου του για να συμμορφωθεί 11

12 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ (G6) - Sequential: Εκκένωση και επαναπλήρωση της δεξαμενής - Flow-through: Συνεχής ροή και υπερχείλιση της δεξαμενής - Dilution: Ταυτόχρονη εκκένωση και πλήρωση της δεξαμενής με ίση ροή και διατήρηση σταθερής στάθμης ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ - Περιθώρια ασφαλείας ευστάθειας και αντοχής σύμφωνα με εγκεκριμένα εγχειρίδια και μελέτες του πλοίου, λαμβάνοντας υπ όψη και τις αντίστοιχες καταστάσεις φόρτωσης - Δίκτυο έρματος (σωληνώσεις, αριθμός και δυναμικότητα αντλιών, μέγεθος και διάταξη δεξαμενών) - Διατάξεις αερισμού και υπερχείλισης αποφυγή υπο- και υπερπίεσης των δεξαμενών έρματος (μέθοδος flow-through) 12

13 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ - Συνεχής διατήρηση επαρκούς ευστάθειας - Έλεγχος διαμήκων και στρεπτικών τάσεων σε συνάρτηση με την κατάσταση θάλασσας - Έλεγχος δυναμικών φορτίων λόγω μετακίνησης του νερού (sloshing) επιλογή κατάλληλης κατάστασης θάλασσας - Έλεγχος ταλαντώσεων από τους κυματισμούς - Τυχόν περιορισμοί στην εφαρμογή συγκεκριμένης μεθόδου σε συνάρτηση με τις συνθήκες θάλασσας και καιρού - Πρωραία-πρυμναία βυθίσματα και διαγωγή ορατότητα γέφυρας, σφυρόκρουση, βύθιση έλικας, ελάχιστο πρωραίο βύθισμα - Πρόσθετος φόρτος εργασίας πληρώματος 13

14 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ Προσωρινή μη ικανοποίηση κριτηρίων σε κάποιες ενδιάμεσες καταστάσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα, λόγω περιορισμών στην επιλογή της βέλτιστης μεθόδου (ορατότητα γέφυρας, βύθιση έλικας, ελάχιστο πρωραίο βύθισμα) - Οδηγίες για τον Πλοίαρχο στο BWMP (προγραμματισμός/προφυλάξεις) - Παράγοντες που πρέπει να εκτιμηθούν: - Χρονική στιγμή και διάρκεια μη ικανοποίησης των κριτηρίων - Επίδραση στην ικανότητα ελιγμών και τη ναυσιπλοΐα - Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας 14

15 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ Προσωρινή μη ικανοποίηση κριτηρίων σε κάποιες ενδιάμεσες καταστάσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα, λόγω περιορισμών στην επιλογή της βέλτιστης μεθόδου (ορατότητα γέφυρας, βύθιση έλικας, ελάχιστο πρωραίο βύθισμα) - Προϋποθέσεις πραγματοποίησης των διαδικασιών ανταλλαγής: - Το πλοίο να βρίσκεται στην ανοιχτή θάλασσα - Να υπάρχει χαμηλή πυκνότητα ναυσιπλοΐας στην περιοχή - Να τηρείται ενισχυμένο πρόγραμμα βαρδιών που να περιλαμβάνει, εφ όσον κρίνεται απαραίτητο, και τοποθέτηση ατόμου στην πλώρη με απ ευθείας επικοινωνία με τη γέφυρα - Να μην επηρεάζεται αρνητικά σε αδικαιολόγητο βαθμό η δυνατότητα ελιγμών του πλοίου - Οι συνθήκες θάλασσας και καιρού να είναι κατάλληλες και να μην προβλέπεται να χειροτερεύσουν Ο πλοίαρχος μπορεί να αποφασίσει να μην πραγματοποιηθεί ανταλλαγή 15

16 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛ. ΕΡΜΑΤΟΣ (Καν. D-2) - <10 βιώσιμοι οργανισμοί ανά m 3 με ελάχιστη διάσταση 50 μm - <10 βιώσιμοι οργανισμοί ανά ml με ελάχιστη διάσταση <50 μm και 10 μm - Καθορισμένα μέγιστα όρια απόρριψης για μικρόβια-δείκτες ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Για να θεωρείται κατάλληλη μια μέθοδος επεξεργασίας θαλασσίου έρματος πρέπει να είναι: - Ασφαλής για το πλοίο και το πλήρωμα - Περιβαλλοντικά αποδεκτή (να μην προκαλεί περισσότερα ή σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα από αυτά που επιλύει) - Συμβατή με τη σχεδίαση, τα συστήματα και τις λειτουργίες του πλοίου - Οικονομικά αποδοτική - Βιολογικά αποδοτική (να απομακρύνει ή να καθιστά μη βιώσιμους σε ικανοποιητικό βαθμό τους επιβλαβείς υδρόβιους οργανισμούς και τα παθογόνα που βρίσκονται στο θαλάσσιο έρμα) 16

17 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ Συνήθως απαιτείται συνδυασμός δύο ή περισσότερων μεθόδων για να επιτευχθεί συμμόρφωση με το πρότυπο του Καν. D-2 Ενδεικτική (συνήθης) βασική διάταξη: Πρώτο στάδιο: Φυσικός (μηχανικός) διαχωρισμός στερεού-υγρού Δεύτερο στάδιο: Απολύμανση (με χημική ή φυσικοχημική επεξεργασία) - Χωρίς ενεργές ουσίες - Με χρήση ή παραγωγή ενεργών ουσιών (χημικών) ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ (Πρώτο στάδιο) - Φιλτράρισμα - Υδροκυκλώνας (φυγοκέντριση υψηλής ταχύτητας) - Πήξη (αρχική επεξεργασία για αύξηση του μεγέθους των σωματιδίων) 17

18 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (Δεύτερο στάδιο) ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - Με οξειδωτικά βιοκτόνα Καταστροφή των οργανικών δομών - Χλωρίωση, Διοξείδιο του χλωρίου, Υπεροξικό οξύ, Υπεροξείδιο του υδρογόνου - Ηλεκτροχλωρίωση /ηλεκτρόλυση με διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος - Διοχέτευση αερίου όζοντος - Με μη οξειδωτικά βιοκτόνα Επέμβαση στις αναπαραγωγικές, νευρολογικές ή μεταβολικές λειτουργίες - Μεναδιόνη/Βιταμίνη Κ 18

19 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (Δεύτερο στάδιο) ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - Υπεριώδης ακτινοβολία Επηρεάζει το DNA αποτρέποντας την αναπαραγωγή - Αποξυγόνωση Μειώνει τα επίπεδα οξυγόνου μέσω έγχυσης αδρανούς αερίου ή δημιουργίας κενού οδηγώντας σε ασφυξία - Σπηλαίωση (υπέρηχοι ή έγχυση αερίου) Διασπά τα τοιχώματα των οργανισμών - Θέρμανση Δημιουργεί συνθήκες ακατάλληλες για επιβίωση 19

20 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (G8-G9-BWM.2/Circ.13) - Έλεγχος πλήρους φακέλου από την Αρχή - Υποβολή στον Ι.Μ.Ο. για Βασική Έγκριση - Εξέταση φακέλου από GESAMP-BWWG και γνωμοδότηση - Χορήγηση Βασικής Έγκρισης από την MEPC - Έλεγχος πλήρους τελικού φακέλου από την Αρχή - Υποβολή στον Ι.Μ.Ο. για Τελική Έγκριση - Εξέταση φακέλου από GESAMP-BWWG και γνωμοδότηση - Χορήγηση Τελικής Έγκρισης από την MEPC - Έγκριση Τύπου από Αρχή ή Αναγνωρισμένο Οργανισμό 20

21 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (G8-G9-BWM.2/Circ.13) - Από τον Ι.Μ.Ο. (GESAMP-BWWG) ελέγχεται κυρίως η περιβαλλοντική διάσταση της λειτουργίας του συστήματος (π.χ. τοξικότητα, γενικότερη επίδραση στο περιβάλλον και τους ανθρώπους, κ.λπ.) και η ασφάλεια του πλοίου και του πληρώματος (π.χ. διάβρωση δεξαμενών, επικινδυνότητα χημικών που χρησιμοποιούνται ή παράγονται, κ.λπ.) - Από την Αρχή ελέγχεται κυρίως η πληρότητα του φακέλου και η τήρηση της διαδικασίας υποβολής προς έγκριση - Παρακολούθηση των δοκιμών (στην ξηρά και επί πλοίου) από την Αρχή ή Αναγνωρισμένο Οργανισμό ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (G8) - Ο Ι.Μ.Ο. δεν εμπλέκεται στη διαδικασία έγκρισης - Παρακολούθηση των δοκιμών (στην ξηρά και επί πλοίου) και απ ευθείας Έγκριση Τύπου από την Αρχή ή Αναγνωρισμένο Οργανισμό 21

22 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ - 17 συστήματα έχουν λάβει Έγκριση Τύπου μέχρι τον Σεπτέμβριο 2011 και άλλα 14 αναμένουν, σύμφωνα με τους κατασκευαστές τους, να λάβουν Έγκριση Τύπου εντός του 2011 ή 2012 (πηγή: Lloyd s Register) - Περίπου 230 μονάδες έχουν εγκατασταθεί σε πλοία μέχρι τον Ιούνιο 2011 (πηγή: Lloyd s Register) - 8 συστήματα έλαβαν Βασική Έγκριση και άλλα 2 έλαβαν Τελική Έγκριση στην MEPC 62 (Ιούλιος 2011) - Μέχρι στιγμής στην MEPC 63 (Μάρτιος 2012) έχουν υποβληθεί 5 συστήματα για Βασική Έγκριση και άλλα 5 για Τελική Έγκριση Κατανομή συστημάτων επεξεργασίας έρματος σε σχέση με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους φυσικού διαχωρισμού και απολύμανσης (πηγή: Lloyd s Register) 22

23 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Τύπος πλοίου και ολική χωρητικότητα έρματος - Διαθέσιμος/απαιτούμενος χώρος (αποτύπωμα και όγκος) - Ευελιξία στη δυνατότητα τοποθέτησης επί μέρους εξαρτημάτων - Ενσωμάτωση στα υπάρχοντα συστήματα του πλοίου - Απαιτήσεις ενέργειας - Υγεία και ασφάλεια πληρώματος - Επιπτώσεις στις δεξαμενές έρματος - Διαθεσιμότητα αναλωσίμων, ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης - Διαθεσιμότητα συστήματος χρόνος παράδοσης - Απαιτούμενος φόρτος εργασίας πληρώματος - Απαιτήσεις εκπαίδευσης πληρώματος - Αρχικό και λειτουργικό κόστος 23

24 ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ (G2) - Αντιπροσωπευτικότητα δείγματος - Σημεία δειγματοληψίας - Αριθμός και μέγεθος δειγμάτων - Χρονικά σημεία και διάρκεια δειγματοληψίας - Επεξεργασία δείγματος και λήψη αποτελεσμάτων - Απαιτούμενος χρόνος μεταφοράς σε εργαστήριο και ανάλυσης - Τεχνογνωσία επιθεωρητών - Διαθεσιμότητα εργαστηρίων και ειδικευμένων συνεργείων - Μέθοδοι ανάλυσης (μέτρηση οργανισμών) - Επίδραση στη λειτουργία του πλοίου - Καθυστέρηση στον αφερματισμό και τη φορτοεκφόρτωση Υπό ανάπτυξη Οδηγίες από τον Ι.Μ.Ο. (Υποεπιτροπή BLG Ομάδα Εργασίας και Ομάδα Αλληλογραφίας) 24

25 ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (G1-G5) (Δυνατότητα αποφυγής της υποχρέωσης για διαχείριση του έρματος) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - Πρόβλημα κυρίως για τα μεγάλα πλοία με μεγάλες ποσότητες θαλασσίου έρματος και υψηλές απαιτήσεις δυναμικότητας επεξεργασίας - Δυσκολία εγκατάστασης σε υπάρχοντα πλοία - Υψηλή κατανάλωση ενέργειας αύξηση κατανάλωσης καυσίμου - Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης - Υψηλό κόστος κτήσης Αυξημένος ρυθμός έγκρισης νέων συστημάτων τα τελευταία δύο χρόνια Αύξηση αριθμού διαθέσιμων συστημάτων Μείωση απαιτούμενου χρόνου παράδοσης Μείωση κόστους κτήσης 25

26 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (Καν.Β-1) - Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες ασφαλείας πλοίου και πληρώματος - Λεπτομερής περιγραφή των απαιτούμενων ενεργειών για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης - Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες απόρριψης/διάθεσης ιζημάτων στη θάλασσα ή την ξηρά - Διαδικασίες για τον συντονισμό με παράκτια κράτη όταν οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι διαχείρισης έρματος περιλαμβάνουν απόρριψη στη θάλασσα - Καθορισμός αξιωματικού υπεύθυνου για την ορθή εφαρμογή - Απαιτήσεις αναφοράς - Σύνταξη στη γλώσσα εργασίας του πλοίου (εάν αυτή δεν είναι αγγλικά, γαλλικά ή ισπανικά, μετάφραση σε μία από αυτές) 26

27 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (G4) - Οδηγίες για τις διαδικασίες χειρισμού του έρματος - Αναρρόφηση θαλασσίου έρματος - Βήμα προς βήμα διαδικασίες εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης - Τυχόν περιορισμοί (λειτουργικοί ή ασφαλείας) - Οδηγίες επί θεμάτων ασφαλείας - Συνεχής επίτευξη κριτηρίων ευστάθειας - Επίτευξη επιτρεπόμενων τιμών διαμήκων/στρεπτικών τάσεων - Δυναμικά φορτία λόγω μετακίνησης νερού (sloshing) - Ταλαντώσεις λόγω κυματισμών - Πρωραία/πρυμναία βυθίσματα και διαγωγή - Κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία του πληρώματος απαραίτητες προφυλάξεις - Υπερπίεση δεξαμενών 27

28 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (G4) - Διαδικασίες διάθεσης ιζημάτων - Απομάκρυνση ιζημάτων εν πλω καθαρισμός δεξαμενών έρματος - Μέτρα ασφαλείας για τυχόν απαιτούμενη είσοδο σε δεξαμενές - Χρήση λιμενικών υποδομών (ευκολιών υποδοχής) - Καθήκοντα υπεύθυνου αξιωματικού - Διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών του εγχειριδίου - Διασφάλιση της τήρησης των απαιτούμενων αρχείων - Υποβοήθηση επιθεωρητών κατά τη δειγματοληψία - Οδηγίες για τις απαιτήσεις καταγραφής σύμφωνα με το Βιβλίο Θαλασσίου Έρματος - Προοίμιο Εξήγηση της ανάγκης για τη διαχείριση του θαλασσίου έρματος και την τήρηση αρχείων 28

29 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (G4) - Χαρακτηριστικά πλοίου - Στοιχεία νηολόγησης και βασικές διαστάσεις - Ολική χωρητικότητα δεξαμενών θαλασσίου έρματος - Σύντομη περιγραφή των βασικών μεθόδων διαχείρισης θαλασσίου έρματος - Καθορισμός υπεύθυνου αξιωματικού - Στοιχεία συστήματος διαχείρισης θαλασσίου έρματος - Διάταξη δεξαμενών - Χωρητικότητες δεξαμενών - Διάταξη δικτύου σωληνώσεων κ.λπ. - Δυναμικότητες αντλιών - Στοιχεία του συστήματος διαχείρισης θαλασσίου έρματος παραπομπές σε εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης - Εγκατεστημένο σύστημα επεξεργασίας θαλασσίου έρματος - Διάταξη και προφίλ του πλοίου ή διαγραμματικό σχέδιο δικτύου και διατάξεων διαχείρισης θαλασσίου έρματος 29

30 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (G4) - Σημεία δειγματοληψίας - Θέση και σημεία πρόσβασης (κατάλογος ή διαγράμματα) - Επισήμανση της αρμοδιότητας των εντεταλμένων επιθεωρητών - Ενημέρωση επιθεωρητών σχετικά με την είσοδο σε κλειστούς χώρους - Εκπαίδευση και εξοικείωση πληρώματος - Γενικές απαιτήσεις σχετικά με τη διαχείριση θαλασσίου έρματος - Κατάρτιση επί των πρακτικών διαχείρισης θαλασσίου έρματος - Ανταλλαγή θαλασσίου έρματος - Συστήματα επεξεργασίας θαλασσίου έρματος - Γενικά ζητήματα ασφαλείας - Βιβλίο Θαλασσίου Έρματος και τήρηση αρχείων - Λειτουργία και συντήρηση εγκατεστημένων συστημάτων - Ειδικότερα θέματα ασφαλείας και υγείας - Προφυλάξεις κατά την είσοδο σε δεξαμενές - Διαδικασίες ασφαλούς χειρισμού και συσκευασίας ιζημάτων - Αποθήκευση ιζημάτων 30

31 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ (G6) - Αποφυγή υπο- και υπερπίεσης δεξαμενών έρματος - Επίδραση ελεύθερων επιφανειών και sloshing σε δεξαμενές που ενδέχεται να βρεθούν ημιπλήρεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή - Διατήρηση επαρκούς άθικτης ευστάθειας σύμφωνα με εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαγωγής και ευστάθειας - Τήρηση ορίων διατμητικών τάσεων και καμπτικών ροπών σύμφωνα με εγκεκριμένο εγχειρίδιο φόρτωσης - Στρεπτικές δυνάμεις - Πρωραία-πρυμναία βυθίσματα και διαγωγή σε σχέση με ορατότητα γέφυρας, σφυρόκρουση, βύθιση έλικας και ελάχιστο πρωραίο βύθισμα - Ταλαντώσεις λόγω κυματισμών κατά τη διαδικασία ανταλλαγής - Παρακολούθηση και κλείσιμο υδατοστεγών ή καιροστεγών ανοιγμάτων που ενδέχεται να απαιτηθεί να ανοιχθούν κατά τη διαδικασία ανταλλαγής - Μέγιστοι επιτρεπόμενοι ρυθμοί ροής - Μεταγγίσεις θαλασσίου έρματος - Αποδεκτές καιρικές συνθήκες για εφαρμογή της μεθόδου 31

32 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ (G6) - Επιλογή διαδρομής σε περιοχές που επηρεάζονται εποχιακά από κυκλώνεςτυφώνες ή πάγο - Καταγραφή ερματισμών, αφερματισμών και μεταγγίσεων - Σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης για καταστάσεις όπως π.χ. επιδείνωση καιρικών συνθηκών, αστοχία αντλιών, απώλεια ισχύος κ.λπ. - Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης της ανταλλαγής για κάθε δεξαμενή - Συνεχής παρακολούθηση της διαδικασίας (αντλίες, στάθμες, πιέσεις, τάσεις, ευστάθεια κ.λπ.) - Καταγραφή περιστάσεων υπό τις οποίες δεν πρέπει να δινεργείται ανταλλαγή (π.χ. κρίσιμες καιρικές συνθήκες, ανωτέρα βία, βλάβες εξοπλισμού κ.λπ.) για να μην κινδυνεύσει η ασφάλεια επιβαινόντων και πλοίου - Αποφυγή διενέργειας ανταλλαγής σε συνθήκες παγετού επισήμανση σχετικών κινδύνων για την περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό - Ασφάλεια πληρώματος και προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται, ιδιαίτερα για εργασία τη νύχτα, σε κακές καιρικές συνθήκες, σε καταστάσεις υπερχείλισης επί του καταστρώματος, σε συνθήκες παγετού κ.λπ. 32

33 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ (G4) - Προοίμιο - Εισαγωγή - Χαρακτηριστικά πλοίου - Περιεχόμενα - Σκοπός - Σχέδια δικτύου και συστήματος θαλασσίου έρματος - Περιγραφή δικτύου και συστήματος θαλασσίου έρματος - Σημεία δειγματοληψίας - Λειτουργία του συστήματος διαχείρισης θαλασσίου έρματος - Διαδικασίες ασφαλείας πλοίου και πληρώματος - Περιορισμοί (λειτουργικοί ή ασφάλειας) - Περιγραφή χρησιμοποιούμενων μεθόδων - Διαδικασίες διάθεσης ιζημάτων - Μέθοδοι επικοινωνίας - Καθήκοντα υπεύθυνου αξιωματικού - Απαιτήσεις καταγραφής - Εκπαίδευση και εξοικείωση πληρώματος - Εξαιρέσεις 33

34 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μεταφορά επιβλαβών οργανισμών μέσω του θαλασσίου έρματος: υπαρκτό πρόβλημα που χρήζει αντιμετώπισης Υιοθέτηση της Σύμβασης από τον Ι.Μ.Ο.: Βεβιασμένη κίνηση χωρίς διασφάλιση ικανών συνθηκών για ορθή εφαρμογή Συμφέροντα βιομηχανικών κρατών έναντι ναυτιλιακών κρατών Ανάγκη του Ι.Μ.Ο. να παρουσιάσει ανάληψη δράσης Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής της Σύμβασης Επιφυλάξεις (κυρίως ναυτιλιακών) κρατών για κύρωση της Σύμβασης Προσπάθειες του Ι.Μ.Ο για επίλυση των ζητημάτων Αναμενόμενη θέση της Σύμβασης σε ισχύ εντός διετίας (;) Θέματα ναυπηγικού ενδιαφέροντος σε σχέση με την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης θαλασσίου έρματος Ζητήματα ασφάλειας πλοίου και επιβαινόντων Πρακτικά ζητήματα χρήσης συστημάτων επεξεργασίας έρματος Εγχειρίδιο Διαχείρισης Θαλασσίου Έρματος (BWMP): σημαντικό αντικείμενο για τους επαγγελματίες ναυπηγούς 34

35 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ 5/12/2011

Το παρόν έντυπο υπό τον τίτλο «Πρόληψη Περιβαλλοντικής

Το παρόν έντυπο υπό τον τίτλο «Πρόληψη Περιβαλλοντικής Π ρ ο ο Ι μ ι ο Το παρόν έντυπο υπό τον τίτλο «Πρόληψη Περιβαλλοντικής Ρύπανσης από Πλοία» απευθύνεται στα μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και τους ενδιαφερόμενους για τη ναυτιλία και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες

Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες πηγές και την ατμόσφαιρα...8 1.1.2 Ρύπανση από τις απορρίψεις...9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Όνομα: Κωνσταντίνος Κατάκαλος Αριθμός Μητρώου: Μ.Π.Σ. /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Περιπολικό Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης (Ο.P.V). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ Κ.Α 17/05/63/20/0 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ (01) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. ΣΕΝΑΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. ΣΕΝΑΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β1β ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διευθύνων σύμβουλος : ΖΕΦΤΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ/ντρια Ανθρώπινου δυναμικού: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ > Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σκουταρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Δρ. Μυλωνόπουλος Δημ. Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά e-mail: dimilon@teipir.gr Περίληψη Η εργασία αυτή αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE Εφαρµογή & Αντίκτυπος στην Ναυτιλία

INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE Εφαρµογή & Αντίκτυπος στην Ναυτιλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE Εφαρµογή & Αντίκτυπος στην Ναυτιλία Μεταπτυχιακή εργασία (Master

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα