ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνα : , Fax : :Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά : ΠΕΙΡΑΙΑΣ : ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π.Υ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: /01/16 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013) ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή διατάξεων της ΚΥΑ /41/2009 (ΦΕΚ Β 412/ ) σχετικά με τα μέτρα και τους όρους για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου». Σχετ.: α.-η αριθ. 2000/59/ΕΚ - 27/11/2000 Κοινοτική Οδηγία. β.-η αριθ. 3418/07/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 712/ ). γ.-η από Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ.-η αριθ. 2007/71/ΕΚ Κοινοτική Οδηγία. ε.- To αριθ /63/09/ έγγραφό μας. στ.- Η αριθ /41/09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412 Β / ). ζ.- Η αριθ. πρωτ.:8136.1/01/09// Μόνιμη Εγκύκλιος για τις Λιμενικές εγκαταστάσεις Παραλαβής Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου-1 η. η.-η αριθ. πρωτ.: /01/01// Μόνιμη Εγκύκλιος για τις Λιμενικές εγκαταστάσεις Παραλαβής Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου-2 η. θ.-η αριθ. πρωτ.: /01/12// Διαταγή μας. ι.-η αριθ. πρωτ.:8220/65/ Διαταγή μας. ια.-η Αρ.Πρωτ.: /02/ Διαταγή μας. Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 1 από 28

2 1.- Η αριθ /41/09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412 Β / ) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/71/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου», αντικατάστησε την υπ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β ) κοινή υπουργική απόφαση που αρχικά είχε ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2000/59/ΕΚ σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. Ο σκοπός της νέα ΚΥΑ ήταν, η ενσωμάτωση στη Εθνική Νομοθεσία της Κοινοτικής Οδηγίας 2007/71/ΕΚ και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, δεδομένου ότι η πλημμελής εφαρμογή του άρθρου 5 αυτής είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη της χώρας μας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη (γ) σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της 13 ης Μαρτίου 2008 «Παράβαση κράτους μέλους Περιβάλλον- Οδηγία 2000/59/ΕΚ-Προγραμματα παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων πλοίου». 2.-Για την υιοθέτηση και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της εν θέματι ΚΥΑ, εμπλέκονται μία σειρά από φορείς, οι οποίοι πρέπει να δρουν συντονισμένα και συμπληρωματικά με κύριο πάντα στόχο την εξυπηρέτηση των πλοίων που καταπλέουν στους ελληνικούς λιμένες και την πρόληψη της ρύπανσης. 3.-Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση και ορθή εφαρμογή των διατάξεων της, η Υπηρεσία μας συνέταξε, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΝΑ, την 1 η Μόνιμη Εγκύκλιο για τις Λιμενικές εγκαταστάσεις Παραλαβής Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου, όπου επισημάνθηκαν οι σημαντικότερες αλλαγές που επέφερε η εφαρμογή της εν θέματι ΚΥΑ καθώς και τις κύριες υποχρεώσεις-ενέργειες των εμπλεκομένων φορέων. 4.1-Η τετράχρονη εμπειρία που αποκόμισε η Υπηρεσία μας κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής εν θέματι ΚΥΑ, κατάδειξε παραλείψεις παρατηρήσεις ως κάτωθι : 4.2-Προκειμένου να εγκριθούν τα «Σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων» να καταρτίζονται Συμβάσεις: α)- Μεταξύ Φορέων Διαχείρισης & Αναδόχων, χωρίς να εφαρμόζονται. β)-οι οποίες δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της κείμενης Νομοθεσίας. γ)-με μη αδειοδοτημένους Αναδόχους. δ)-το περιεχόμενο των οποίων τεκμαίρεται το ανέφικτο της υλοποίησης τους Ψευδείς δηλώσεις ως επόμενος λιμένας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 2 από 28

3 4.4-Οι περιοδικές αναφορές των διαφόρων εμπλεκόμενων (Λιμενικών Αρχών, Φορέων Διαχείρισης & Αναδόχων) να μην υποβάλλονται τακτικά ή οι υποβαλλόμενες να συμπληρώνονται ελλιπώς ή εσφαλμένως. 4.5-Συχνά να παραβιάζονται χρονικά τα «Σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων», χωρίς την έγκαιρη επικαιροποίηση ή ανανέωσή τους. 4.6-Να παρέρχεται η ισχύς των Συμβάσεων, χωρίς να μεριμνούν οι αρμόδιοι για τις δέουσες ενέργειες τους (διακήρυξη νέου διαγωνισμού) για την ανάδειξη νέων Αναδόχων. 4.7-Σύμφωνα με καταγγελίες παράκτιων Δήμων της Αττικής παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της ρύπανσης των ακτών. Φαινόμενο, το οποίο αποδίδουν σε ρύπους προερχόμενους από πλοία των αγκυροβολίων, διερχόμενα ή πλησίον ελλιμενιζόμενα. Για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αυτών, εφεξής θα εφαρμόζεται η εν θέματι ΚΥΑ ολικώς στο αγκυροβόλιο και όχι μερικώς, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, με τους όρους και προϋποθέσεις του άμεσα γειτνιάζοντος φορέα διαχείρισης λιμένος. 4.8-Κατόπιν των ανωτέρω κρίθηκε σκόπιμη η αναμόρφωση / επικαιροποίηση της προαναφερθείσας εγκυκλίου για τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της. 5.-Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της ΚΥΑ /41/2009 (ΦΕΚ Β 412/ ): α. Άρθρο 3 - Πεδίο εφαρμογής. (1)-Σε όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε ελληνικό λιμένα ή στο θαλάσσιο αγκυροβόλιο, πλην των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων που ανήκουν στο κράτος ή που τα εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμοποιούνται προς το παρόν αποκλειστικά για κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία. (2)-Σε όλους τους ελληνικούς λιμένες, στους οποίους συνήθως καταπλέουν πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (1). Οι κατηγορίες των λιμένων αυτών καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής. Για τους υπόλοιπους λιμένες της χώρας, στους οποίους καταπλέουν περιστασιακά πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (1), εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κανονισμών Λιμένων, εκτός εάν οι φορείς διαχείρισής τους αποφασίσουν την ένταξή τους στις διατάξεις της. (3)-Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση λιμένα, που δεν ανήκει σε καμία κατηγορία του παραρτήματος ΙΙΙ αλλά δέχεται τακτικά πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ και ελλιμενίζονται στον λιμένα τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα της ΚΥΑ. Οι μικροί λιμένες (π.χ. αλιευτικά καταφύγια, αγκυροβόλια-καταφύγια τουριστικών σκαφών κάθε μορφής κ.λ.π), που δεν Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 3 από 28

4 διαθέτουν φορέα διαχείρισης λιμένα, για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, υπάγονται στον πλησιέστερο φορέα διαχείρισης λιμένα της περιοχής. β. Άρθρο 5 - Σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. (1)-Η έγκριση των σχεδίων θα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της αρμόδιας Περιφέρειας. Η διαδικασία έγκρισης των σχεδίων περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Η έγκριση των σχεδίων ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται στην εγκριτική απόφαση και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια. (2)-Τα σχέδια επανυποβάλλονται προς έγκριση από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης λιμένων κάθε φορά, μετά από τις παρακάτω τροποποιήσεις στη λειτουργία των λιμένων: πλοίου. του πλοίου. (α)-αλλαγή των αναδόχων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου του (β)-αλλαγή της διαδικασίας παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου (γ)-αλλαγές οι οποίες τροποποιούν σημαντικά το μέγεθος χαρακτήρα - λειτουργία του λιμένα. (3)-Η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων θα πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. και Λιμενική Αρχή, καθώς και από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας. (4)-Οι φορείς διαχείρισης λιμένων υποχρεούνται να υποβάλουν εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα της λιμενικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5. (5)-Τα σχέδια μπορούν, κατόπιν συμφωνίας των αρμοδίων φορέων διαχείρισης λιμένων, να καταρτίζονται-συμπληρώνονται σε περιφερειακό επίπεδο, για περισσότερους τους ενός λιμένα, με τη δέουσα συμμετοχή του κάθε λιμένα, υπό την προϋπόθεση ότι προσδιορίζεται για κάθε επιμέρους λιμένα, ποιές εγκαταστάσεις παραλαβής είναι απαραίτητες και ποιές είναι διαθέσιμες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη αποτελούν: α)-η σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης που έχει ενεργοποιημένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου και του(των) αναδόχου(ων). β)-η μη δημιουργία προβλήματος στην εξυπηρέτηση των λοιπών χρηστών του λιμένα που διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο. γ)-η υποβολή παραρτήματος εκ μέρους του αρμόδιου φορέα του ήδη εγκεκριμένου από την Υπηρεσία μας σχεδίου του λιμένα, στο οποίο θα αναφέρονται: αα)- Ο αριθμός των πλοίων που προσεγγίζουν τον υπό ένταξη λιμένα. Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 4 από 28

5 ββ)-τις εκτιμούμενες ετήσιες ποσότητες για κάθε τύπο αποβλήτων που προέρχονται από τα παραπάνω πλοία. γγ)-τα μέσα που απαιτούνται να διαθέτει ο(οι) ανάδοχος(οι) παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. (6)-Σχετικά με τις απαιτήσεις για την έγκριση σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων από λιμένες και με βάση τα οριζόμενα στο παράρτημα Ι της Οδηγία 2000/59/ΕΚ σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, τα αντίστοιχα σχέδια που θα κατατίθενται προς έγκριση, θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους τύπους αποβλήτων που παράγονται στα πλοία (μη επικίνδυνα απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα, επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα, ειδικά ρεύματα αποβλήτων κλπ) και των καταλοίπων φορτίου από τα πλοία, σύμφωνα και με τα Προσαρτήματα της Δ.Σ. MARPOL 73/78, που συνήθως καταπλέουν στο λιμένα και στο θαλάσσιο αγκυροβόλιο και να καταρτίζονται σύμφωνα με το μέγεθος του λιμένα και τους τύπους και τον αριθμό των πλοίων που καταπλέουν σε αυτόν. Στα προς έγκριση σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων από λιμένες, θα πρέπει επίσης να υπάρχει πρόβλεψη παραλαβής αποβλήτων είτε από ξηράς, στις αποβάθρες του λιμένα, είτε δια θαλάσσης, ανάλογα με τη θέση αγκυροβόλησης ή πρυμνοδέτησης του εξυπηρετούμενου πλοίου και περιγραφή του κατάλληλα αδειοδοτημένου εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή του σχεδίου. (7)- Τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των λιμένων, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας τους, και θα πρέπει συνεχώς να συμμορφώνονται με την εκάστοτε Περιβαλλοντική Νομοθεσία. γ. Άρθρο 6 Κοινοποίηση (1)-Οι πλοίαρχοι των πλοίων, πλην: (α)-των αλιευτικών σκαφών, (β)-των σκαφών αναψυχής με άδεια μεταφοράς δώδεκα (12) επιβατών το πολύ, (γ)-των σκαφών που έχουν εξαιρεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ, από τη συγκεκριμένη υποχρέωση, που πρόκειται να καταπλεύσουν σε ελληνικό λιμένα και θαλάσσιο αγκυροβόλιο, μεριμνούν για την ορθή τήρηση του εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ και κοινοποιούν τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό στον φορέα διαχείρισης λιμένα που θα καταπλεύσει το πλοίο, στον ανάδοχο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, εάν δεν είναι ο ίδιος με τον φορέα διαχείρισης λιμένα και την αρμόδια Λιμενική Αρχή. Η συμπλήρωση-υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου γίνεται ανεξαρτήτως του εάν προτίθενται να κάνουν χρήση των διατιθέμενων λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων. (2)-Επισημαίνεται ότι το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της εν θέματι ΚΥΑ δεν είναι το ίδιο με το αντίστοιχο έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της υπ αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου» (που έχει αντικατασταθεί με την εν θέματι ΚΥΑ). Το ισχύον έντυπο Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 5 από 28

6 περιέχει και πληροφορίες που αφορούν τα λύματα (Παράρτημα ΙV της Δ.Σ MARPOL 73/78) που βρίσκονται επί του πλοίου και πρόκειται να παραδοθούν στις διατιθέμενες για το σκοπό αυτό λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής. (3)-Το έντυπο αυτό πρέπει να περιέχει τα ακριβή και αληθή στοιχεία. (4)-Το συμπληρωμένο έντυπο θα ελέγχεται από την Λιμενική Αρχή για την επαλήθευση των στοιχείων και καταχώρηση αυτών στην διαδικτυακή ιστοσελίδα επιλέγοντας «οδηγία 2000/59/ΕΚ» και εισάγοντας τον ίδιο κωδικό που χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των επιβληθέντων προστίμων. Σε περίπτωση αδυναμίας καταχώρησης των στοιχείων, αυτά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός έλεγχος πλοίων και λιμένων. δ.-άρθρο 7 Παράδοση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία (1)-Στην παράγραφο 2 αναφέρονται οι περιπτώσεις στις οποίες, η Λιμενική Αρχή προκειμένου να αποτρέψει την απόρριψη των αποβλήτων στη θάλασσα και τη ρύπανση αυτής, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, απαιτώντας από το πλοίο να παραδώσει τα απόβλητά του. Οι περιπτώσεις αυτές στις οποίες ο πλοίαρχος υποχρεούται να παραδώσει τα απόβλητα πριν τον απόπλου (εάν συντρέχει έστω και μια) είναι οι ακόλουθες: (α)-εάν ο επόμενος λιμένας δεν ανήκει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/71/ΕΚ, (β)-εάν ο επόμενος λιμένας εν όψει διαταγών δεν είναι γνωστός, (γ)-εάν ο επόμενος λιμένας δεν διαθέτει αποδεδειγμένα κατάλληλες εγκαταστάσεις ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα των παραπάνω περιπτώσεων, πρόσθετα ο πλοίαρχος υποχρεούται να παραδώσει τα απόβλητα του και στην περίπτωση κατά την οποία, η Λιμενική Αρχή κρίνει ύστερα από επιθεώρηση του πλοίου και συνεκτιμώντας όλα τα σχετικά στοιχεία (παραγωγή αποβλήτων, όγκος των εντός του πλοίου αποβλήτων, διάρκεια πλου, αποθηκευτική ικανότητα) ότι υπάρχει κίνδυνος ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων. ε. Άρθρο 8 Τέλη για τα απόβλητα που παράγονται στα πλοία (1)-Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (ΦΕΚ 314 Α ), τα τέλη για τους λιμένες που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένα Α.Ε. Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ευβοίας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και Ραφήνας εγκρίνονται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, κατόπιν γνωμοδότησης της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Τα τέλη των υπόλοιπων λιμένων εγκρίνονται από την Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 6 από 28

7 (2)-Τα τέλη αποβλήτων πρέπει να καταβάλλονται στο φορέα διαχείρισης του κάθε λιμένα με μέριμνα του πλοιάρχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του πλοίου. Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 10 του άρθρου 20 του Ν. 3622/2007, σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης απόδοσης των τελών στους φορείς διαχείρισης των λιμένων (Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Λιμενικών Ταμείων), οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές μετά από αίτημα του οικείου φορέα διαχείρισης μεριμνούν για την απαγόρευση του απόπλου του πλοίου μέχρι την εξόφληση των οφειλομένων τελών. στ. Άρθρο 9 Εξαιρέσεις (1).-Τα πλοία τα οποία εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς και εφόσον υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για την ύπαρξη διακανονισμού που εγγυάται την παράδοση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και την καταβολή τελών σε λιμένα που βρίσκεται επί της διαδρομής τους, ο οποίος διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων και το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή, μπορούν σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο συγκεκριμένο άρθρο να απαλλάσσονται από ορισμένες ή ακόμα και από το σύνολο των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το άρθρο 6 (αποστολή εντύπου κοινοποίησης), το άρθρο 7 1 (παράδοση αποβλήτων) και το άρθρο 8 (καταβολή τελών). (2).-Στην παράγραφο 2 γίνεται ορισμός των κατηγοριών των πλοίων που θεωρούνται ότι εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς, ενώ στις παραγράφους 3 και 4 περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία χορήγησης εξαίρεσης, η οποία σημειώνεται ότι χορηγείται για συγκεκριμένο πλοίο. (3).-Λαμβάνοντας υπόψη, ότι για την συμμόρφωση ενός ελληνικού λιμένα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου» είναι απαραίτητη η έγκριση και εφαρμογή σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, σας υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που ο λιμένας διακανονισμού είναι ελληνικός, θα πρέπει να διαθέτει εφαρμόζει εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής αποβλήτων, τηρώντας όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκριτικής απόφασης και των κείμενων διατάξεων που αφορούν την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων. (4).-Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του άρθρου, την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της πιστής εφαρμογής των κείμενων διατάξεων που διέπουν τις εργασίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και την υποβοήθηση των φορέων διαχείρισης των λιμένων της χώρας στην χορήγηση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3, επισυνάπτουμε πρότυπη μορφή της συγκεκριμένης βεβαίωσης η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις. ζ. Άρθρο 10 Παράδοση των καταλοίπων φορτίου Οι πλοίαρχοι των πλοίων που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες εξασφαλίζουν την παράδοση των καταλοίπων φορτίου και των εκπλυμάτων τους, όπως αυτά περιγράφονται στο αναθεωρημένο Προσάρτημα V της Δ.Σ. MARPOL 73/78 (Π.Δ. 8/2013), σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής οι οποίες Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 7 από 28

8 διαθέτουν εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων και το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή. η. Άρθρο 11 Επιθεωρήσεις (1)-Σύμφωνα με την παράγραφο 3 και στο πλαίσιο λήψης μέτρων για να διασφαλιστεί, στο βαθμό που απαιτείται η συμμόρφωση των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής (με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ), με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ, οι πλοίαρχοι / κυβερνήτες των συγκεκριμένων σκαφών, εφόσον τους χορηγείται απόπλους από τη Λιμενική Αρχή, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Λιμενική Αρχή εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν τον απόπλου του σκάφους Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσης, περί συμμόρφωσης με την ΚΥΑ, με συνημμένα αντίγραφα αποδείξεων της πιο πρόσφατης παράδοσης αποβλήτων-απορριμμάτων. Σε κάθε περίπτωση παράδοσης αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σχετική εγγραφή από τον πλοίαρχο/κυβερνήτη στο ημερολόγιο του σκάφους. (2)-Τα κλιμάκια επιθεώρησης πλοίων των Λιμενικών Αρχών μεριμνούν ώστε όλα τα πλοία να μπορούν να υπόκεινται σε επιθεώρηση για την εξακρίβωση της συμμόρφωσής τους προς τα άρθρα 7,8,10 και 11, η δε συχνότητα των επιθεωρήσεων αυτών να είναι επαρκής. Η επιθεώρηση μπορεί να διενεργείται στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 95/21/ΕΚ (π.δ. 88/1997 (Α 90) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 16/2011 (Α 36) οδηγίας όπου αυτή εφαρμόζεται. Ανεξαρτήτως του πλαισίου των επιθεωρήσεων θα εφαρμόζεται η απαίτηση, που ορίζεται στην οδηγία, για την συχνότητα των επιθεωρήσεων των πλοίων. Στις επιθεωρήσεις αυτές προτεραιότητα ελέγχου έχουν και τα πλοία εκείνα που δηλώνουν στο έντυπο κοινοποίησης ότι δεν έχουν να παραδώσουν απόβλητα. Στο π.δ. 16/2011 (Α 36) αποσαφηνίζονται οι όροι: (α).-«πραγματικός Χρόνος Κατάπλου»: για κατάπλου σε λιμένα είναι η ακριβής ώρα ασφαλούς πρόσδεσης του πλοίου στον προβλήτα και η τοποθέτηση κλίμακας από/επιβίβασης, ενώ για κατάπλου σε αγκυροβόλιο είναι ο ακριβής χρόνος πέρατος ασφαλούς αγκυροβολίας. (β).-«πραγματικός Χρόνος Απόπλου»: για απόπλου από λιμένα είναι η ακριβής ώρα απομάκρυνσης του πλοίου από τον προβλήτα προκειμένου να αποπλεύσει οριστικά από το λιμένα, ενώ για απόπλου από αγκυροβόλιο είναι η ακριβής ώρα άπαρσης της άγκυρας. Η εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τα άρθρα 6,7,8,10 και 11 της ΚΥΑ θα πρέπει να διενεργείται και για τα πλοία στο «θαλάσσιο αγκυροβόλιο», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ: «Καθορισμένη θαλάσσια περιοχή πλησίον λιμένα, που βρίσκεται εκτός της περιοχής αρμοδιότητας φορέα διαχείρισης λιμένα, στην οποία επιτρέπεται η βραχυχρόνια ή μακροχρόνια αγκυροβολία πλοίων και η διενέργεια πράξεων ανεφοδιασμού». θ. Άρθρο 12 Συνοδευτικά μέτρα (1)-Σύμφωνα με την παράγραφο 1.α του εν λόγω άρθρου, οι φορείς διαχείρισης λιμένων υποχρεούνται να εκπονούν τις απαιτούμενες μελέτες για τη λήψη, στο όνομα του φορέα, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 8 από 28

9 Όρων και εφόσον απαιτείται και των απαραίτητων αδειών για την διαχείριση πάσης φύσεως αποβλήτων που δύναται να προκύψουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αποβλήτων. (2)-Στην παράγραφο 2 ορίζονται οι υποχρεώσεις που αφορούν τόσο τους φορείς διαχείρισης, όσο και τους αναδόχους υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. Συγκεκριμένα, κατά λόγο αρμοδιότητας μεριμνούν ώστε: (α)-η παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες περί αποβλήτων διατάξεις. (β)-να βρίσκονται σε ισχύ όλες οι απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις άδειες για την εκτέλεση των εργασιών παραλαβής και διαχείρισης των πάσης φύσεως αποβλήτων-καταλοίπων φορτίου που δύναται να προκύψουν. (γ)-να τηρούνται πιστά οι περιβαλλοντικές και τελωνειακές διατάξεις, καθώς και οι κανονισμοί λειτουργίας των λιμένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (δ)-να καταχωρούνται σε ειδική βάση δεδομένων τα στοιχεία του εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ της εν θέματι ΚΥΑ, καθώς επίσης και των πληροφοριών που αφορούν τις ποσότητες των αποβλήτων, ανά κωδικό Ε.Κ.Α, (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) που παρελήφθησαν από τα πλοία και τη διαδικασία / χώρο τελικής νόμιμης διάθεσής τους. (ε)-να τηρούν για τρία έτη αντίγραφα των εντύπων αναγνώρισης που πρέπει να συνοδεύουν τα επικίνδυνα απόβλητα και με τα οποία τεκμαίρεται η νόμιμη κατοχή, επεξεργασία και διάθεσή τους. Για τα μη επικίνδυνα απόβλητα, μπορούν να χορηγούνται οι αντίστοιχες του εντύπου αναγνώρισης βεβαιώσεις παράδοσης παραλαβής και διάθεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο διαχείρισης. ι. Άρθρο 17 Ειδικές διατάξεις (1)-Πετρελαιοειδή κατάλοιπα ή μίγματα παράγωγα επιχειρήσεων απορρύπανσης, παραλαμβάνονται κατά προτεραιότητα από την πλησιέστερη στην περιοχή του συμβάντος λιμενική εγκατάσταση παραλαβής που διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων και το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή. Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε αδυναμία, παραλαμβάνονται από άλλη κατάλληλη λιμενική εγκατάσταση που διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καθορίζεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή ή τον αρμόδιο Συντονιστή επιχειρήσεων απορρύπανσης. (2)-Πετρελαιοειδή (κατάλοιπα ή μίγματα ή καύσιμα ή φορτίο) εγκαταλελειμμένων, παροπλισμένων, υπό νομικό περιορισμό πλοίων τα οποία λόγω της κατάστασής των ρυπαίνουν ή διαπιστώνεται πρόδηλος και επικείμενος κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσης, απομακρύνονται με εντολή της αρμοδίας Λιμενικής Αρχής με τον πλέον πρόσφορο τρόπο και διατίθενται στην πλησιέστερη λιμενική εγκατάσταση παραλαβής που διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων και το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή. Εφόσον υπάρχει αδυναμία, παραλαμβάνονται από άλλη κατάλληλη λιμενική Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 9 από 28

10 εγκατάσταση που διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καθορίζεται από την ως άνω Λιμενική Αρχή. 6. Κύριες υποχρεώσεις-ενέργειες εμπλεκομένων φορέων: α.-υνα/γγλλπνε/δλπ-δλυ (1)-Έγκριση των σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που υποβάλλονται από τους φορείς διαχείρισης των λιμένων της χώρας, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της εν θέματι ΚΥΑ. Άρση της απόφασης έγκρισης είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον και δεν τηρούνται οι όροι της απόφασης έγκρισης και των κείμενων διατάξεων. Η παράβαση των όρων της απόφασης έγκρισης θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (2)-Παρακολούθηση σε συνεργασία με την αρμόδια Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ και Λιμενική Αρχή, της εφαρμογής των εγκεκριμένων σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. (3)-Έγκριση των καταβαλλόμενων από τα πλοία τελών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της ΚΥΑ. (4)-Διαβίβαση καταγγελιών σχετικά με τυχόν ανεπάρκεια των εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (Ι.Μ.Ο.) και παράλληλα ενημέρωση της Ε.Ε. (5)-Αξιολόγηση της εφαρμογής της Οδηγίας 2007/71/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου και υποβολή στην Ε.Ε. σχετικής έκθεσης προόδου σύμφωνα με το Άρθρο 8 παράγραφος 4 και το Άρθρο 17 της οδηγίας 2000/59/ΕΚ. (6)-Ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε., τουλάχιστον μια φορά ετησίως, για τις εξαιρέσεις που παραχωρούνται στα πλοία από τους φορείς διαχείρισης των λιμένων σύμφωνα με το Άρθρο 9 της ΚΥΑ. (7)-Αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται από τους φορείς διαχείρισης των λιμένων της χώρας στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 5 της ΚΥΑ. β.-περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. (1)-Γνωμοδότηση επί των σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που υποβάλλονται από τους φορείς διαχείρισης των λιμένων της χώρας, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΚΥΑ. (2)-Παρακολούθηση της εφαρμογής των εγκεκριμένων σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. (3)-Αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται από τους φορείς διαχείρισης των λιμένων της χώρας στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 5 της ΚΥΑ. γ. Φορείς Διαχείρισης Λιμένων Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 10 από 28

11 (1)-Έγκαιρη εκπόνηση και υποβολή στη ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου. Το υποβαλλόμενο σχέδιο θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ. Το εγκεκριμένο σχέδιο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κανονισμού λειτουργίας του λιμένα. (2)-Εκπόνηση, των απαιτούμενων μελετών για λήψη στο όνομα του Φορέα Διαχείρισης, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) και εφόσον απαιτείται και των απαραίτητων αδειών για την ασφαλή διαχείριση αποβλήτων (επικινδύνων και μη αποβλήτων) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αποβλήτων. (3)-Εξασφάλιση της διάθεσης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου κατάλληλων να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν συνήθως το λιμένα χωρίς να δημιουργούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις των πλοίων. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής μπορούν να είναι σταθερές ή κινητές, χερσαίες ή πλωτές. Η διάθεση των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής μπορεί να πραγματοποιείται είτε απευθείας από το φορέα διαχείρισης του λιμένα είτε μέσω του ορισμού αναδόχων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων θα πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση τις ισχύουσες περιβαλλοντικές και τελωνειακές διατάξεις χωρίς να δημιουργούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα πλοία, ενώ το σύνολο του εξοπλισμού και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές και να είναι εφοδιασμένα με τις απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στην επιλογή των αναδόχων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και στη δυνατότητά τους να διαχειριστούν απόβλητα όλων των κατηγοριών, όπως αυτά κατηγοριοποιούνται, με βάση τη Δ.Σ. MARPOL. Ο(οι) Ανάδοχος(οι) Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων, ο(οι) οποίος(οι) ορίζεται(ονται) από τον Φορέα Διαχείρισης Λιμένα, έχοντας την πλήρη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα του θαλάσσιου, για την άμεση και πλήρη εξυπηρέτηση κάθε πλοίου, χωρίς να προκαλεί(ουν) την καθυστέρησή του και την παραλαβή όλων των τυχόν παραγόμενων αποβλήτων των πλοίων, θα πρέπει να καλύπτει(ουν) όλες τις απαιτήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως να είναι αδειοδοτημένος(οι) για τη συλλογή και μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, επικίνδυνων αποβλήτων, επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, κλπ. Επίσης θα πρέπει να είναι καταχωρημένος(οι) στο σχετικό μητρώο του ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση επικίνδυνων και μη αποβλήτων μέχρι τελικής διάθεσης αυτών και να κατέχει(ουν) αδειοδοτημένο εξοπλισμό για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Γενικά οι Φορείς διαχείρισης για να εξασφαλίσουν την επάρκεια και αρτιότητα εξοπλισμού των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής των αποβλήτων μεριμνούν για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο άρθρο 5 της παρούσας και ιδιαίτερα στην παράγραφο 6 αυτού, ώστε να Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 11 από 28

12 αποφεύγονται οι καθυστερήσεις των πλοίων και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της θαλάσσιας ρύπανσης. (4)-Υιοθέτηση και υποβολή αρμοδίως για έγκριση, συστήματος χρέωσης τελών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της ΚΥΑ. Το σύστημα χρέωσης τελών θα πρέπει να ενθαρρύνει την παράδοση των αποβλήτων των πλοίων στις διατιθέμενες εγκαταστάσεις αντί της απόρριψής τους στη θάλασσα. (5)-Χορήγηση εξαιρέσεων σε πλοία σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ. Ενημέρωση της ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας εγκυκλίου, εντός Ιανουαρίου κάθε έτους εκτός εάν ζητηθεί διαφορετικά από τη ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ, για τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Επισημαίνεται ότι προκειμένου ένα πλοίο να λάβει εξαίρεση από κάποιο ελληνικό λιμένα προκειμένου να παραδίδει τα απόβλητά του σε κάποιο άλλο ελληνικό λιμένα, θα πρέπει ο λιμένας αυτός να διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. (6)-Επιβολή μειωμένων τελών, σύμφωνα με το Άρθρο 8 παράγραφος 3(γ) εφόσον αποδεικνύεται στο φορέα διαχείρισης λιμένα, από τον πλοίαρχο του πλοίου ότι παράγονται μειωμένες ποσότητες αποβλήτων, βάσει σχετικής βεβαίωσης μηχανικού του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων (ΤΚΕΕΠ) της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Τα στοιχεία των πλοίων αυτών θα αποστέλλονται στο ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ, εντός Ιανουαρίου κάθε έτους. (7)-Λήψη μέτρων σε συνεργασία με τους Ναυτικούς Πράκτορες για τη δέουσα ενημέρωση των πλοιάρχων, Α μηχανικών και καθ ύλη αρμοδίων αξιωματικών των πλοίων και όλων των ενδιαφερομένων μερών για τις υποχρεώσεις τους και την εκπλήρωση αυτών. (8)-Ενημέρωση των χρηστών του λιμένα για τις ευκολίες που διαθέτουν για την παραλαβή και διακίνηση των αποβλήτων και το σύστημα χρέωσης που εφαρμόζεται. (9)-Διαρκείς διαβουλεύσεις με τους χρήστες του λιμένα, τους αναδόχους υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την για την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. (10)-Συλλογή, εξέταση και φύλαξη για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, των εντύπων που υποβάλλονται από τους πλοιάρχους των υπόχρεων πλοίων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 6 της (στ) σχετικής. Τα στοιχεία που περιέχονται στα συγκεκριμένα έντυπα καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τις ποσότητες των αποβλήτων, ανά κωδικό Ε.Κ.Α, που παρελήφθησαν από τα πλοία και τη διαδικασία / χώρο τελικής νόμιμης διάθεσής τους, θα πρέπει σε συνεργασία με τους αναδόχους υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, να καταχωρούνται σε κατάλληλη ηλεκτρονική βάση δεδομένων και να τίθενται στη διάθεση των Αρχών όποτε αυτό ζητηθεί. (11)-Διασφάλιση απλών διαδικασιών και διατυπώσεων προκειμένου να δοθεί κίνητρο στους πλοιάρχους να χρησιμοποιούν τις διατιθέμενες λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής. Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 12 από 28

13 (12)-Μέριμνα για τη πιστή εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων καθώς για την παραλαβή διαχείριση - διάθεση των αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Λιμενική Αρχή και το ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή παρατυπία. (13)-Αποδοχή τυχόν καταγγελιών για ανεπάρκεια των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και την διαβίβαση τους στο ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ, σύμφωνα με το Άρθρο 12 παράγραφος εν θέματι ΚΥΑ. Σχετική τυγχάνει και η υπ. αριθμ /214/07/ Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. (14)-Καταβολή αποζημίωσης λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην παραλαβή ή την παράδοση των αποβλήτων, με υπαιτιότητα του Φορέα Διαχείρισης του λιμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 12 παράγραφος 1 της εν θέματι ΚΥΑ. (15)-Υποβολή εντός Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσιας έκθεσης προόδου της λιμενικής εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 της εν θέματι ΚΥΑ. (16)-Συλλογή, σε συνεργασία με τους αναδόχους υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων, αντιγράφων των εντύπων αναγνώρισης επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και των βεβαιώσεων παράδοσης, παραλαβής και διάθεσης των μη επικινδύνων αποβλήτων. (17)-Διαβιβάζουν αντίγραφο του εγκεκριμένου σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου αμέσως μετά την έγκρισή του, στην / στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές. (18)-Στο πλαίσιο συμπλήρωσης και επικαιροποίησης των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα πληροφοριών GISIS του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Ι.Μ.Ο) σχετικά με τις διατιθέμενες λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων, συμπληρώνουν και αποστέλλουν εντός μηνός από τη λήψη της παρούσης τον πίνακα που είχε διαβιβαστεί στους φορείς διαχείρισης των λιμένων της χώρας με την Α.Π: /86/07/ Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση που έχει ήδη αποσταλεί ο σχετικός πίνακας, οι φορείς διαχείρισης αποστέλλουν προς ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ επικαιροποιημένους πίνακες σε κάθε περίπτωση τροποποίησης κάποιας εκ των πληροφοριών που έχουν αποσταλεί. (19)-Μέριμνα για την εφαρμογή της ΚΥΑ και στο θαλάσσιο αγκυροβόλιο. δ. Λιμενικές Αρχές (1)-Έλεγχος ότι οι πλοίαρχοι όλων των υπόχρεων πλοίων αποστέλλουν ορθά συμπληρωμένο το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της εν θέματι ΚΥΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 αυτής. Τα συγκεκριμένα έντυπα πρέπει να φυλάσσονται από την Λιμενική Αρχή για τρία (3) έτη. Παράλληλα θα δίδεται στον πλοίαρχο θεωρημένο αντίγραφο του εντύπου που υπέβαλε. (2)-Η ακρίβεια των στοιχείων του εντύπου θα ελέγχεται από την Λιμενική Αρχή για την επαλήθευση αυτών και την καταχώρηση τους στην διαδικτυακή ιστοσελίδα επιλέγοντας «Οδηγία 2000/59/ΕΚ» και εισάγοντας τον ίδιο κωδικό που χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των επιβληθέντων προστίμων. Σε περίπτωση αδυναμίας καταχώρησης των στοιχείων, αυτά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην δ/νση Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 13 από 28

14 (3)-Σε κάθε αίτηση χορήγησης απόπλου που κατατίθεται στην Λιμενική Αρχή, θα προσκομίζεται αντίγραφο του θεωρημένου τελωνειακού εντύπου εξαγωγής στο οποίο να εμφανίζεται ο λιμένας/λιμένες προορισμού του φορτίου. (4)-Σε περίπτωση απόπλου πλοίου κενού φορτίου για λιμένα Ε.Ε., για το οποίο δεν πιστοποιείται η ύπαρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την υποδοχή του πλοίου σε λιμένα προορισμού Ε.Ε., όπως και στην περίπτωση απόπλου πλοίου χωρίς συγκεκριμένο προορισμό (προς παροχή οδηγιών preorders), τότε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 7 παρ.2δ εν θέματι ΚΥΑ και εφόσον κατά την κρίση της Λιμενικής Αρχής τεκμαίρεται το επακόλουθο της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων, το πλοίο θα πρέπει υποχρεωτικά να παραδώσει κατάλοιπα προ απόπλου. (5)-Συνιστάται λόγος επιβολής κυρώσεων στα πλαίσια του άρθρου 18 της Κ.Υ.Α. όταν η Λιμενική Αρχή διαπιστώνει κατά τον έλεγχο των εγγράφων (Ημερολόγιο Γέφυρας Βιβλίο πετρελαίου Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας), ότι απέπλευσε στο παρελθόν από Ελληνικό Λιμένα προς χώρα εκτός Ε.Ε., δηλώνοντας ψευδώς το Παράρτημα ΙΙ της εν θέματι ΚΥΑ. (6)-Έλεγχος ότι τα πλοία παρέδωσαν τα απόβλητα - κατάλοιπα φορτίου πριν τον απόπλου. Η παράδοση των αποβλήτων καταλοίπων φορτίου θα αποδεικνύεται από τον πλοίαρχο/κυβερνήτη του πλοίου μέσω της προσκόμισης της χορηγούμενης σε αυτό βεβαίωσης παράδοσης. Επισημαίνεται ότι η παράδοση αποβλήτων καταλοίπων επιτρέπεται μόνο στους αναδόχους υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. Η παράδοση των αποβλήτων καταλοίπων φορτίου είναι υποχρεωτική εκτός εάν μετά από έλεγχο και με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της (στ) σχετικής προκύπτει ότι το πλοίο διαθέτει επαρκή ικανότητα αποθήκευσης σύμφωνα με το προγραμματισμένο ταξίδι του, έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου. Σε κάθε περίπτωση το πλοίο πρέπει να παραδώσει τα απόβλητά του πριν τον απόπλου του εάν συντρέχει έστω και μία των παρακάτω περιπτώσεων: (α)-εάν ο επόμενος λιμένας δεν ανήκει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/71/ΕΚ, (β)-εάν ο επόμενος λιμένας εν όψει διαταγών δεν είναι γνωστός, (γ)-εάν ο επόμενος λιμένας δεν διαθέτει αποδεδειγμένα κατάλληλες εγκαταστάσεις ευκολιών υποδοχής αποβλήτων, και (δ)-εάν η Λιμενική Αρχή κρίνει, ύστερα από επιθεώρηση του πλοίου και συνεκτιμώντας όλα τα σχετικά στοιχεία, (παραγωγή αποβλήτων, όγκος των εντός του πλοίου αποβλήτων, διάρκεια πλου, αποθηκευτική ικανότητα, χωρητικότητα δεξαμενών συγκράτησης καταλοίπων), ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων του πλοίου. (7)-Γνωμοδότηση για την παραχώρηση εξαιρέσεων στα πλοία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 9 της (στ) σχετικής. Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 14 από 28

15 (8)-Έλεγχος της πιστής εφαρμογής των διατάξεων της εν θέματι ΚΥΑ και του εγκεκριμένου σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. (9)-Έλεγχος των φορέων διαχείρισης λιμένων και των αναδόχων υπηρεσίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων ότι διαθέτουν συνεχώς σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις άδειες-εγκρίσεις για την εκτέλεση των αναφερόμενων στο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων εργασιών και τον απαραίτητο εξοπλισμό και μέσα. (10)-Έλεγχος, σε συνεργασία με την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, τήρησης των σχετικών τελωνειακών διατάξεων. (11)-Διενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων στα πλοία που καταπλέουν στους λιμένες-λιμενικές εγκαταστάσεις και θαλάσσιο αγκυροβόλιο της περιοχής αρμοδιότητάς, τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της (στ) σχετικής. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον το 25% των πλοίων, με προτεραιότητα όσων δεν προτίθενται - σύμφωνα με το έντυπο κοινοποίησης να παραδώσουν τα απόβλητά τους. (Εξαιρούνται τα αλιευτικά και σκάφη αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ). Κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων από τα αρμόδια κλιμάκια των Λιμενικών Αρχών (ΤΚΕΠ) θα πρέπει να ελέγχονται οι εναπομένουσες προς παράδοση σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής ποσότητες των δεξαμενών και λοιπών αποθηκευτικών χώρων αποβλήτων η/και καταλοίπων φορτίου σε συνδυασμό με τα σχετικά Πιστοποιητικά των πλοίων με τα οποία είναι εφοδιασμένα, κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (όπως π.χ IOPPC, ISPPC, ΠΠΡΠ, ΠΠΡΛ κ.λπ.), καθώς και οι σχετικές εγγραφές στα βιβλία πετρελαίου, απορριμμάτων, φορτίου και στοιχεία για ποσότητες παραγομένων αποβλήτων που αναγράφονται στα σχετικά εγχειρίδια (όπως μελέτη οργανικής και υδραυλικής παροχής λυμάτων, εγχειρίδιο διαχείρισης απορριμμάτων). (12)-Εντός Ιανουαρίου κάθε έτους θα πρέπει να αποστέλλεται προς το ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ το επισυναπτόμενο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας εγκυκλίου σχετικά με τις επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν στα πλοία κατά το προηγούμενο έτος και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν τόσο στα πλοία όσο και στους λοιπούς εμπλεκόμενους στην εφαρμογή της (στ) σχετικής. (13)-Λήψη μέτρων και διενέργεια επαρκούς αριθμού επιθεωρήσεων, για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ, με τις απαιτήσεις της (στ) σχετικής. Οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες των ανωτέρω σκαφών θα πρέπει να υποβάλλουν πριν την χορήγηση απόπλου από τη Λιμενική Αρχή υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της (στ) σχετικής. Υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας εγκυκλίου. Έντυπα των υπεύθυνων δηλώσεων θα πρέπει να δίδονται από τις Λιμενικές Αρχές στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να τα συμπληρώσουν. Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες των ανωτέρω σκαφών θα πρέπει να υποβάλλουν και αντίγραφα των αποδείξεων των πιο πρόσφατων παραδόσεων αποβλήτων-απορριμμάτων, ενώ σε κάθε Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 15 από 28

16 περίπτωση παράδοσης αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σχετική εγγραφή από τον πλοίαρχο/κυβερνήτη στο ημερολόγιο του σκάφους. (14)- Πιστή εφαρμογή του άρθρου 11 παραγρ. 2δ της εν θέματι ΚΥΑ και σε θετική περίπτωση επιβολή των σχετικών κυρώσεων. (15)-Αποδοχή τυχόν καταγγελιών για ανεπάρκεια των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και την διαβίβαση τους στο ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ και στο Φορέα Διαχείρισης του λιμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 12 παράγραφος 1 της ΚΥΑ. (Σχετική τυγχάνει και η υπ. αριθμ /214/07/ Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας). (16)-Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 20 του ν. 3622/2007, σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης απόδοσης των τελών στους φορείς διαχείρισης λιμένων (στις περιπτώσεις που φορέας διαχείρισης είναι Οργανισμός Λιμένος Α.Ε., Λιμενικό Ταμείο ή Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο) και μετά από αίτημα του οικείου φορέα διαχείρισης λιμένα απαγορεύουν τον απόπλου του πλοίου μέχρι την εξόφληση των οφειλόμενων τελών. Στην αίτηση του φορέα θα πρέπει να αποδεικνύεται η, με ευθύνη του πλοιάρχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του πλοίου, οφειλή, καθυστέρηση ή άρνηση στην απόδοση των τελών. (17)-Αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται από τους φορείς διαχείρισης των λιμένων της χώρας στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 5 της (στ) σχετικής και αποστολή τυχόν παρατηρήσεων στη ΓΓΛΛΠΝΕ και στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. (18)-Επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες σύμφωνα με το Άρθρο 18 της (στ) σχετικής. ε. Πλοίαρχοι/κυβερνήτες (1)-Παραδίδουν, σε συνεννόηση με την αρμόδια Λιμενική Αρχή και το φορέα διαχείρισης του λιμένα, όλα τα παραγόμενα απόβλητα πριν τον απόπλου εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της (στ) σχετικής. (2)-Εξασφαλίζουν την παράδοση, σε συνεννόηση με την αρμόδια Λιμενική Αρχή και το φορέα διαχείρισης του λιμένα, των καταλοίπων φορτίου σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση MARPOL 73/78 (Ν. 1269/1982 (ΦΕΚ 89 Α ) όπως ισχύει. (3)-Καταβάλουν οι ίδιοι ή οι εκπρόσωποί τους τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τέλη στον αρμόδιο φορέα και λαμβάνουν σχετική βεβαίωση εξόφλησης. (4)-Σε περίπτωση παράδοσης αποβλήτων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση παράδοσης αντίστοιχη με το έντυπο του Παραρτήματος IV της παρούσας εγκυκλίου, η οποία φυλάσσεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Σημειώνεται ότι εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται σε πλέον του ενός αναδόχου θα εκδίδεται αντίστοιχος αριθμός αποδείξεων. (5)-Αιτούνται, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9 της (στ) σχετικής και εφόσον το πλοίο ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 αυτής, στον / στους αρμόδιους φορείς διαχείρισης λιμένα την εξαίρεση του πλοίου από συγκεκριμένες ή από το σύνολο των Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 16 από 28

17 υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 6, το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της (στ) σχετικής. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο λιμένας διακανονισμού παράδοσης αποβλήτων είναι ελληνικός, θα πρέπει να διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων το οποίο να έχει τεθεί σε εφαρμογή. (6)-Οι πλοίαρχοι όλων των πλοίων (πλην των αλιευτικών σκαφών των σκαφών αναψυχής με άδεια μεταφοράς δώδεκα επιβατών το πολύ και αυτών που έχουν εξαιρεθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της (στ) σχετικής), που καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα ή θαλάσσιο αγκυροβόλιο και ανεξαρτήτως του εάν με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 της (στ) σχετικής. Από τη Λιμενική Αρχή θα παραλαμβάνουν θεωρημένο αντίγραφο του εντύπου που υπέβαλλαν και το οποίο θα φυλάσσεται στο πλοίο τουλάχιστον έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου και θα τίθεται στη διάθεση των αρχών εφόσον ζητηθεί. (7)-Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται στην συμπλήρωση του εντύπου κοινοποίησης, ώστε τα στοιχεία αυτού να είναι ακριβή και αληθή, δεδομένου ότι ο έλεγχος και η ηλεκτρονική επαλήθευση που επακολουθεί από την Λιμενική Αρχή εντοπίζει ασφαλέστατα τυχόν ανακρίβειες, πράγμα που συνιστά παράβαση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, με αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων σε βάρος των παραβατών. (8)-Οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής με άδεια μεταφοράς δώδεκα (12) επιβατών το πολύ υποβάλλουν πριν την χορήγηση απόπλου από τη Λιμενική Αρχή υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της (στ) σχετικής. Υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας εγκυκλίου. Αντίγραφα των υπεύθυνων δηλώσεων θα χορηγούνται από τις Λιμενικές Αρχές στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να τις συμπληρώσουν. Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες των ανωτέρω σκαφών θα πρέπει να υποβάλλουν και αντίγραφα των αποδείξεων των πιο πρόσφατων παραδόσεων αποβλήτωναπορριμμάτων, ενώ σε κάθε περίπτωση παράδοσης αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σχετική εγγραφή από τον πλοίαρχο/κυβερνήτη στο ημερολόγιο του σκάφους. στ. Ανάδοχοι υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων (1)-Πιστή εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου και των συμβατικών τους υποχρεώσεων απέναντι στους φορείς διαχείρισης των λιμένων. (2)-Επέκταση των συμβατικών τους υποχρεώσεων σε ολόκληρο το αγκυροβόλιο. (3)-Μέριμνα ότι βρίσκονται σε ισχύ όλες οι απαραίτητες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες-εγκρίσεις για την εκτέλεση των εργασιών παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων που προέρχονται από τα πλοία και των καταλοίπων φορτίου, καθώς και πιστή τήρηση των αναφερομένων στις σχετικές αδειοδοτήσεις - εγκρίσεις. (4)-Πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών και τελωνειακών διατάξεων και κανονισμών λειτουργίας των λιμένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 17 από 28

18 (5)-Χορήγηση στα πλοία, σε συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης των λιμένων, έντυπης βεβαίωσης παραλαβής αποβλήτων καταλοίπων φορτίου. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί απόδειξη της παραλαβής των αποβλήτων καταλοίπων φορτίου από το πλοίο. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχοντας ως στόχο τον περιορισμό της ανομοιομορφίας των χορηγούμενων στα πλοία βεβαιώσεων παραλαβής αποβλήτων, εξέδωσε την αριθμ. MEPC.1/Circ.645/ Εγκύκλιο με την οποία υιοθετήθηκε συγκεκριμένη μορφή βεβαίωσης παραλαβής αποβλήτων. Αντίγραφο του συγκεκριμένου εντύπου επισυνάπτεται στο Παράρτημα IV της παρούσας εγκυκλίου. Οι χορηγούμενες στα πλοία βεβαιώσεις θα πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με το ανωτέρω έντυπο. Σημειώνεται ότι εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται σε πλέον του ενός αναδόχου, θα εκδίδεται αντίστοιχος αριθμός αποδείξεων. (6)-Καταχώρηση σε κατάλληλη ηλεκτρονική βάση δεδομένων σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης των λιμένων των στοιχείων του εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ της (στ) σχετικής που τους κοινοποιούν οι πλοίαρχοι των πλοίων καθώς επίσης και των πληροφοριών που αφορούν τις ποσότητες των αποβλήτων, ανά κωδικό Ε.Κ.Α, που παρελήφθησαν από τα πλοία και τη διαδικασία / χώρο τελικής νόμιμης διάθεσής τους. 7. Λοιπά Θέματα. α.-οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ. ελέγχουν την πιστή εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου στην περιοχή ευθύνης τους. β.-οι Περιφέρειες στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται για την αποστολή της παρούσας εγκυκλίου στις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους. γ.-με μέριμνα των φορέων διαχείρισης των λιμένων της χώρας να δοθεί η παρούσα εγκύκλιος στους αναδόχους υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που δραστηριοποιούνται στους λιμένες αρμοδιότητάς τους. Επίσης, οι αρμόδιοι χειριστές των Φορέων Διαχείρισης κάθε λιμένα πρέπει να μελετήσουν και να κατανοήσουν πλήρως την παρούσα με τα επισυναπτόμενα παραρτήματα. δ.-με μέριμνα των προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών της χώρας, οι αρμόδιοι χειριστές οφείλουν να παρακολουθούν συνεχώς τη πιστή εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου και των διατάξεων της (στ) σχετικής ε.-οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την αποστολή της παρούσας εγκυκλίου σε όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους που δεν υπάγονται στην περιοχή ευθύνης Οργανισμών Λιμένων Α.Ε και Λιμενικών Ταμείων οποιασδήποτε μορφής και στους ναυτικούς πράκτορες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας. στ.-οι Ενώσεις και Ομοσπονδίες προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους. ζ.-στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων έχει αναρτηθεί η παρούσα, καθώς και η νομοθεσία που σχετίζεται με το αντικείμενο της παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων-καταλοίπων φορτίου. Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 18 από 28

19 8.-Με την παρούσα καταργούνται οι (ζ),(η),(ι) και (ια) σχετικές. ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΠ-ΙΕ5 9.-Παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας και για τις κατά λόγο αρμοδιότητας δικές σας ενέργειες. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Αθανάσιος Χριστόπουλος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 1.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -Υπόδειγμα Αναφοράς - Δραστηριότητας της Λιμενικής Αρχής. 2.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υπόδειγμα Αναφοράς του Φορέα Διαχείρισης Λιμένα για εξαιρέσεις πλοίων. 3.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υπεύθυνη δήλωση πλοιάρχου / κυβερνήτη πλοίου (ελληνικά αγγλικά). 4.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Τυποποιημένο έντυπο απόδειξης παραλαβής αποβλήτων. 5.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Κωδικοποίηση τύπου πλοίων. 6.-Πρότυπο βεβαίωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Οργανισμοί Λιμένα Α.Ε. 2. Λιμενικά Ταμεία 3. Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 4. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης/ Δνση ΠΕ.ΧΩ. Δημοκρατίας 1,Τ.Κ 69100, Κομοτηνή 5. Περιφέρεια Αττικής/ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ , Αθήνα 6. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ. Πλ. Κωνσταντινουπόλεως, Τ.Κ , Μυτιλήνη, 7. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος/ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ. Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Τ.Κ , Πάτρα 8. Περιφέρεια Ηπείρου/ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ. Πλατεία Πύρρου 1, Τ.Κ , Ιωάννινα 9. Περιφέρεια Θεσσαλίας /ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ. Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Τ.Κ , Λάρισα 10. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ. Σαμαρά 13, Τ.Κ , Κέρκυρα 11. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Δνση ΠΕ.ΧΩ. Β. Όλγας 198, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη 12. Περιφέρεια Κρήτης/ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ. Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ Ηράκλειο 13. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Δνση ΠΕ.ΧΩ. Πλατεία Τσιροπίνα, Τ.Κ Σύρος 14. Περιφέρεια Πελοποννήσου/ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ. Πλ.Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ , Τρίπολη 15. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος/ΓΔΠ/Δνση ΠΕ.ΧΩ. Υψηλάντου 1, Τ.Κ , Λαμία Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 19 από 28

20 Ν 16.Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δημοκρατίας 52, Τ.Κ 50100, Κοζάνη 17.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Κατεχάκη 56, Τ.Κ 11525, Αθήνα 18.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας Σωκράτους 111, Τ.Κ 41336, Λάρισα 19.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Β. Ηπείρου 20, Τ.Κ 45445, Ιωάννινα 20.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Ν.Εθνική Οδός Πατρών- Αθηνών 158, Τ.Κ 26442, Πάτρα 21.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης Καθ. Ρωσίδη 11, Τ.Κ 54008, Θεσσαλονίκη 22.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ 18538, Πειραιάς 23. Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (μ.σ.) 1. Υπουργείο Εσωτερικών (Υπόψη κ. Υπουργού) 2. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Υπόψη κ. Υπουργού) 3. Υπουργείο Ανάπτυξης (Υπόψη κ. Υπουργού) 4. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων (Υπόψη κ. Υπουργού) 5. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών/Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ 6. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων/ Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος/Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 7. Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ. 8. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης/ Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα 9. Ν.Ε.Ε. 10. Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών 11. Ε.Ε.Ν.Σ. (ΛΟΝΔΙΝΟ) 12. Ε.Β.Ε.Ε. 13. Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία 14. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 15. Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας 16. Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας - Σ.Ε.Ε.Ν. 17. Ένωση Εφοπλιστών Ε/Γ Διεθνών Πλόων 18. Ένωση Εφοπλιστών Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων 19. Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού 20. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτ.Ακτ.Φ/Γ Πλοίων 21. Ένωση Πλοιοκτητών & Εφοπλιστών Επαγγελματικών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων 22. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Υπερπόντιας Αλιείας 23. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας 24. Σύλλογος Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Θαλαμηγών 25. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων 26. Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Ακτοπλοΐας 27. Διεθνής Ναυτική Ένωση III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μ.σ.) ΥΝΑ/Γρ. κ Υπουργού ΥΝΑ/Γρ. κ. ΓΓ ΥΝΑ/Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΠ-ΙΕ5 Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 3 η Σελίδα 20 από 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 / 4 /2015 Αρ. πρωτ.(οικ) : 110861. Πατησίων 147 112 51 Αθήνα. Ταχ. Δ/νση:

Αθήνα, 3 / 4 /2015 Αρ. πρωτ.(οικ) : 110861. Πατησίων 147 112 51 Αθήνα. Ταχ. Δ/νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 3 / 4 /015 Αρ. πρωτ.(οικ) : 110861 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Διεύθυνση Αγοράς Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων Τμήμα Γ Λειτουργίας Εμπορίου Tαχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.». ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Λ. Συγγρού 60 Αθήνα Τ.Κ. : : 11742 Τηλέφωνο : 2132158820 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 Αριθ. πρωτ.:σεεδδ/φ.6/8874

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΟΛΠ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΟΛΠ Α.Ε. 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 2 -. ΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 21801 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 16 Νοεμβρίου 2015 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Αριθ. Πρωτ : 20197 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τσιμισκή 29, 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ/νση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 26/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/799 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των ν.3299/04 και 3908/11» ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των ν.3299/04 και 3908/11» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 101 80 Αθήνα, 25-09-2014 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΗ-ΑΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΟΛ:1200

ΑΔΑ: 4Α8ΦΗ-ΑΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΟΛ:1200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34 - Πειραιάς Υπεύθυνη: κα Ε. Καλούδη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ.

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.: 2415.1/69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΟΠ-7ΙΤ ΕΠΕΙΓΟΝ. Πειραιάς, 18 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 3636 / 01 / ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΟΠ-7ΙΤ ΕΠΕΙΓΟΝ. Πειραιάς, 18 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 3636 / 01 / ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Κώδικας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2. Τηλ. : 210 419 1133 Fax : 210 4224000 Πληροφορίες : Πλωτάρχης Λ.Σ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χρήστος Ε-mail : dekn-c@hcg.gr ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρων της Χερσαίας Ζώνης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. στους οικείους Δήμους.»

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρων της Χερσαίας Ζώνης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. στους οικείους Δήμους.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 15-03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 8321.6 / 02/12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Λ.Ε.Λ. TMHMA : Β ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: 210 4146435 Πειραιάς, 07-02-2007 Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27-09-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 3332.12/10/13 Δ.Θ.Σ. Δ.Ε.Π. Δ.ΕΚ.Ν. Δ.Λ.Υ. Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη, 18/2/2016 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8041 Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού ΠΡΟΣ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΜΕΣΙΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΜΕΣΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284 155 62 Χολαργός Διεύθυνση: Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα: Ελέγχου Κυκλοφορίας Πληροφορίες: Γκούρα Π. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ζίχνη 22/03/2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.:- 5832 - ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Πληροφορίες: Νούλης Στέργιος Ταχ.Δ/νση: 62042 Νέα Ζίχνη Τηλέφωνο: 2324350623 ΦΑΞ: 2324350624 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Δημοκρατίας 31 Αίγινα, 6 Φεβρουαρίου 2013 Τ. Κ. : 180 10 Αριθ. πρωτ.: 77 Fax: 22970 26320 Τηλέφωνο : E mail: 22970

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ -

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΠΑΝΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γενική Γραµµατεία Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική ιεύθυνση Αγοράς /νση Θεσµικών Ρυθµίσεων Τµήµα Γ Λειτουργίας Εµπορίου Tαχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι:

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ, Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου»

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Διδυμοτείχου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Γεωργίου & Ορφέως Ταχ. Κώδ. : 68300 Πληροφορίες : Αθ. Γκιρτζιμανάκης Τηλέφωνο : 25533-50604,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήρα, 16 Νοεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: - 14721 - ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας & Τ Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού Φηρά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΩΣ AΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.Δ.Α.Κ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες: Σ. Ζυγούρη

Διαβάστε περισσότερα

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX:

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11 /05 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 20360/2248 Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Αρ. Πρωτ. οικ.: 1705 Πληροφορίες: Π.Σεφερλή Τηλ.: 210 8647420 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Προς: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού

2238/1994 (ΦΕΚ Α 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του (α) σχετικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ- ΕΛ.ΑΚ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ & ΚΑΝΟΝ. ΛΙΜΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΆΣ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση: Θέμα: Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση: Θέμα: Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Κ. Αρβανίτης, Κ. Σιδηρόπουλος Τηλ. : 210-3742020/22

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πάρος 11-09-2013 Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:526 ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διεύθυνση: Παροικία Πάρου Τ.Κ 84400 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284 155 62 Χολαργός Διεύθυνση: Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα: Ελέγχου Κυκλοφορίας ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χολαργός,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοινοποίηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ δώδεκα (12) θέσεων

Προς: Κοινοποίηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ δώδεκα (12) θέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευθερούπολη, 24/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 30073 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Πληρ.: Κ. Τσιρικτσής Τηλ. +30 25923 50017 Fax: +30 25923 50077

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 25-01-2017 Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ.17407

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος 14-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αρ.Πρωτ: 6940 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ Ταχ.Κωδ. : 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ Πληροφορίες : ΠΕΤΡΗ ΕΦΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η. Πειραιάς, 05/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 8112.6/03/14

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η. Πειραιάς, 05/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 8112.6/03/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 7 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 8396 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών Δ.νση : Χώρα Πάτμος 85500 (με την παράκληση να Πληροφορίες:Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενέργειες Δημοσιότητας & Προβολής της Πράξης «Προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού εξοπλισμού

ΘΕΜΑ: Ενέργειες Δημοσιότητας & Προβολής της Πράξης «Προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού εξοπλισμού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03 / 12 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Αριθ.πρωτ: 3629.2/ 50 /12 ΤΜΗΜΑ Β (Γραφ. Θεμάτων Ε.Ε.) ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο Dt. 753-29.7.2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο Καλοκαίρι, διακοπές, ταξίδια αλλά και προβλήµατα, παράπονα, διαφορές!!! Είναι οι δύο όψεις της καλοκαιρινής µας διαφυγής. ιακοπές

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ /νση:αγία Κυριακή Θεριακησίου Ταχ. Κώδικας: 45500 Τηλέφωνο: 2654360139 Φαξ:2654360120 Αγία Κυριακή Θεριακησίου: 22/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 7355 ΠΡΟΣ: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:"Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.)" Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95".

ΘΕΜΑ:Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.) Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : I. S. Μ. Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 1 Ταχ. Κώδικας: 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX:212581 FAX : 41.37.997 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 / 07 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ

Αθήνα, 6 / 07 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. : 11526, Αθήνα Πληρ. : Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «1. Από την 1 η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «1. Από την 1 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 4 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 7865 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 4 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 7865 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 4 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 7865 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΣ :Ως πίνακας αποδεκτών Δ.νση : Χώρα Πάτμος 85500 (με την παράκληση να Πληροφορίες:Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 7 Τ.Κ : 11521 Α. Κοσμά/

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΘΗΝΑ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 04.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1202/72753 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ Όπως ο πίνακας αποδεκτών Ελληνική Δημοκρατία Νομός Ροδόπης Φιλλύρα 27/6/2016 Δήμος Αρριανών Αριθ.Πρωτ: 6.499 ΠΡΟΣ Όπως ο πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.01/10241 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & Ν.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα