ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ"

Transcript

1 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 9 Άρθρο 1 Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 9 Άρθρο 2 Ισχύς της Ασφάλισης 9 Άρθρο 3 Αντικείμενο Ασφάλισης 9 Άρθρο 4 Τοπικά όρια ισχύος 10 Άρθρο 5 Ανώτατο όριο Ευθύνης του Ασφαλιστή 10 Άρθρο 6 Διάρκεια Ασφάλισης 10 Άρθρο 7 Ασφαλιστικά Βάρη 10 Άρθρο 8 Γενικές υποχρεώσεις του λήπτη, της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου σε περίπτωση Ζημιάς 11 Άρθρο 9 Γενικές Εξαιρέσεις Αστικής Ευθύνης 12 Άρθρο 10 Καθορισμός Ασφαλίστρου 14 Άρθρο 11 Δικαιώµατα του Ασφαλισµένου και Υποχρεώσεις 14 Άρθρο 12 Ασφάλιση µε περισσότερους Ασφαλιστές 15 Άρθρο 13 Μεταβολή κυριότητας 15 Άρθρο 14 Ακύρωση της Ασφαλιστικής Σύμβασης 15 Άρθρο 15 Τροποποίηση της Ασφαλιστικής Σύμβασης 16 Άρθρο 16 Ανακοινώσεις και Δηλώσεις 16 Άρθρο 17 Διακανονισμός Ζημιάς 16 Άρθρο 18 Αρμοδιότητα Δικαστηρίων 16

2 Άρθρο 19 Παραγραφή 16 Άρθρο 20 Αναπροσαρμογή Ασφαλίστρων 16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.2 ΠΕΡ.Η Ν.Δ/ΤΟΣ 400ΠΟ 17 ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠOΛOΓΙΣMOΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 18 Άρθρο 1 Ειδικοί όροι εκπτώσεων λόγω µη ζημιών (Bonus-Malus) 18 Άρθρο 2 Ειδικοί Όροι κάτω των 23 ετών 20 Άρθρο 3 Ειδικοί Όροι Νέων Οδηγών 20 Άρθρο 4 21 ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 22 Άρθρο 1 Ασφάλιση Ζημιών Ιδίου Αυτοκινήτου (Μικτή Ασφάλιση) 22 Άρθρο 2α Ασφάλιση ζημιών από πυρκαγιά (Ασφάλιση Πυρός) 23 Άρθρο 2β Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς Αυτοκινήτου 24 Άρθρο 3 Ζηµιές από Τροµοκρατικές Ενέργειες-Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Διαδηλώσεις, Πολιτικές Ταραχές-Κακόβουλες Ενέργειες Τρίτων 25 Άρθρο 4 Κάλυψη Ολικής Κλοπής 26 Άρθρο 5 Ασφάλιση Μερικής Κλοπής 27 Άρθρο 6 Θραύση Κρυστάλλων 28 Άρθρο 7α Ιδίες Ζημίες από Φυσικά Φαινόμενα 29 Άρθρο 7β Ιδίες Ζημίες από Φυσικά Φαινόμενα, κάλυψη χαλαζόπτωσης 29 Άρθρο 8 Απώλεια Εγγράφων 29 Άρθρο 9 Απώλεια κλειδιών 30 Άρθρο 10 Ασφάλιση ζημιών Ιδίου οχήματος από Ανασφάλιστο όχημα 30

3 Άρθρο 11 Υποχρεώσεις Ασφαλισµένου 31 Άρθρο 12 Ασφαλιστικό ποσό και Ασφάλισμα 31 Άρθρο 13 Υπολογισµός Ασφαλίσµατος 31 Άρθρο 14 Περιορισµοί 32 Άρθρο 15 Τόκοι Υπερηµερίας 32 Άρθρο 16 Επίλυση Διαφορών 32 Άρθρο 17 Όρος Διαιτησίας 32 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 34 Άρθρο 1 Συμβάν 34 Άρθρο 2 Έκταση της Κάλυψης και Γεωγραφικά όρια 34 Άρθρο 3 Δικαιούχος 34 Άρθρο 4 Οργάνωση Παροχής Αυτοκινήτου Αντικατάστασης 35 Άρθρο 5 Υποχρεώσεις Ασφαλισμένου & Προϋποθέσεις της Κάλυψης 35 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ «ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 37 Άρθρο 1 Δικαιούχοι - Ασφαλισμένοι 37 Άρθρο 2 Καλυπτόμενο Όχημα 37 Άρθρο 3 Διάρκεια Ισχύος του Ασφαλιστηρίου 37 Άρθρο 4 Γεωγραφική Έκταση Κάλυψης 37 Άρθρο 5 Προϋποθέσεις για τις Παροχές 37 Άρθρο 6 Παροχές στο Καλυπτόμενο Όχημα 38 Άρθρο 7 Διευκρινίσεις Ειδικές Περιπτώσεις 38

4 Άρθρο 8 Ο Ασφαλιστής δεν Υποχρεούται 38 Άρθρο 9 Ο Ασφαλιστής δεν Ευθύνεται 39 Άρθρο 10 Ο Ασφαλιστής Διατηρεί το Δικαίωμα 39 ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ 40 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 41 Άρθρο 1 Δικαιούχοι - Ασφαλισμένοι 41 Άρθρο 2 Καλυπτόμενο Όχημα 41 Άρθρο 3 Διάρκεια Ισχύος του Ασφαλιστηρίου 41 Άρθρο 4 Ασφαλιστής 41 Άρθρο 5 Γεωγραφική Έκταση της Κάλυψης 41 Άρθρο 6 Δίκτυο Συνεργατών, Σταθμών Παραμονής & Μεταφόρτωσης και Επιχειρήσεων άλλων Κρατών με Συμβάσεις Αμοιβαιότητας 42 Άρθρο 7 Προϋποθέσεις για τις Παροχές 42 Άρθρο 8 Παροχές στο Καλυπτόμενο Όχημα 42 Άρθρο 9 Διευκρινίσεις Ειδικές Περιπτώσεις 43 Άρθρο 10 Ο Ασφαλιστής Δεν Υποχρεούται 43 Άρθρο 11 Ο Ασφαλιστής Δεν Ευθύνεται 44 Άρθρο 12 Ο Ασφαλιστής Διατηρεί το Δικαίωμα 44 ΟΔΙΚΗ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 46 Άρθρο 1 Δικαιούχοι - Ασφαλισμένοι 46 Άρθρο 2 Καλυπτόμενο Όχημα 46 Άρθρο 3 Διάρκεια Ισχύος του Ασφαλιστηρίου 46

5 Άρθρο 4 Ασφαλιστής 46 Άρθρο 5 Γεωγραφική Έκταση Κάλυψης 47 Άρθρο 6 Δίκτυο Συνεργατών, Σταθμών Παραμονής & Μεταφόρτωσης και Επιχειρήσεων άλλων Κρατών με Συμβάσεις Αμοιβαιότητας 47 Άρθρο 7 Προϋποθέσεις για τις Παροχές 47 Άρθρο 8 Παροχές στο Καλυπτόμενο Όχημα 48 Άρθρο 9 Παροχές σε Πρόσωπα 49 Άρθρο 10 Διευκρινίσεις Ειδικές Περιπτώσεις 49 Άρθρο 11 Ο Ασφαλιστής Δεν Υποχρεούται 50 Άρθρο 12 Ο Ασφαλιστής Δεν Ευθύνεται 51 Άρθρο 13 Ο Ασφαλιστής Διατηρεί το Δικαίωμα 51 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο της παροχής Νομικής Προστασίας 53 Άρθρο 2 Έκταση των παροχών 53 Άρθρο 3 Τοπική έκταση προστασίας 54 Άρθρο 4 Έναρξη και λήξη της προστασίας 54 Άρθρο 5 Όριο κάλυψης 54 Άρθρο 6 Ασφαλιζόμενα πρόσωπα 54 Άρθρο 7 Επέλευση της καλυπτόμενης περίπτωσης 54 Άρθρο 8 Υποχρεώσεις μετά την επέλευση της περίπτωσης 55 Άρθρο 9 Επιλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής 55 Άρθρο 10 Αλλαγή οχήματος 55

6 Άρθρο 11 Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του ασφαλιστή 56 Άρθρο 12 Καταγγελία μετά την επέλευση της περίπτωσης 56 Άρθρο 13 Απόδοση δαπανών στον ασφαλιστή 56 Άρθρο 14 Συμψηφισμός 57 Άρθρο 15 Παραγραφή 57 Άρθρο 16 Ανακοινώσεις και δηλώσεις 57 Άρθρο 17 Αρμοδιότητα Δικαστηρίων 57 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο της παροχής Νομικής Προστασίας 58 Άρθρο 2 Έκταση των παροχών 58 Άρθρο 3 Τοπική έκταση προστασίας 59 Άρθρο 4 Έναρξη και λήξη της προστασίας 59 Άρθρο 5 Όριο κάλυψης 59 Άρθρο 6 Ασφαλιζόμενα πρόσωπα 59 Άρθρο 7 Επέλευση της καλυπτόμενης περίπτωσης 60 Άρθρο 8 Υποχρεώσεις μετά την επέλευση της περίπτωσης 60 Άρθρο 9 Επιλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής 60 Άρθρο 10 Αλλαγή οχήματος 61 Άρθρο 11 Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του ασφαλιστή 61 Άρθρο 12 Καταγγελία μετά την επέλευση της περίπτωσης 61 Άρθρο 13 Απόδοση δαπανών στον ασφαλιστή 62

7 Άρθρο 14 Συμψηφισμός 62 Άρθρο 15 Παραγραφή 62 Άρθρο 16 Ανακοινώσεις και δηλώσεις 62 Άρθρο 17 Αρμοδιότητα Δικαστηρίων 62 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ 63 Άρθρο 1 Ορισµοί 63 Άρθρο 2 Αντικείμενο Ασφάλισης 63 Άρθρο 3 Θάνατος από Ατύχημα 64 Άρθρο 4 Μόνιµη Ανικανότητα (Ολική ή Μερική) 64 Άρθρο 5 Υποχρέωση σε Περίπτωση Αξίωσης για Αποζηµίωση - Καταβολή Αποζηµίωσης 66 Άρθρο 6 Συντρέχουσες Περιπτώσεις Αξιώσεων 67 Άρθρο 7 Ακύρωση Κάλυψης 67 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 71 ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 75

8

9 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 400ΠΟ, του Ν.489Π6, της Υ.Α. Κ /ΦΕΚ 795 (που εκδόθηκε µε εξουσιοδότηση της παρ.7 του αρ.6 του Ν.489Π6) και του Ν.2496/97, όπως ισχύουν. Άρθρο 1 Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Το παρόν Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει µε βάση την Πρόταση Ασφάλισης που έχει υποβάλει στην Εταιρία ο λήπτης της ασφάλισης, συμπληρωμένη πλήρως και µε ακρίβεια. Επίσης, µε βάση τις έγγραφες απαντήσεις σε όποια συμπληρωματική πληροφορία έχει ζητηθεί. Ανάλογα υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα. Η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά την Αστική Ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή προστηθέντος για την οδήγηση, κατέχοντος την κατά νόμο άδεια οδήγησης ή υπευθύνου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Για τις προαιρετικές καλύψεις, εφόσον έχουν συμφωνηθεί, ισχύουν οι επιμέρους κατά κίνδυνο αναφερόμενοι ειδικοί όροι. Άρθρο 2 Ισχύς της Ασφάλισης Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισμένου καθορίζονται από: 1. το Ασφαλιστήριο 2. τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 3. την Πρόταση Ασφάλισης και 4. τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται, µε βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις του Ασφαλιστηρίου. Όρος που δεν περιλαμβάνεται, σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τμήματά της, δεν ισχύει. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών. Άρθρο 3 Αντικείµενο Ασφάλισης Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνει την ικανοποίηση νοµίµων απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου, από ζηµιές προξενούμενες από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο για τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. τραυματισμού ή θανατηφόρου τραυματισμού προσώπων 2. υλικών ζηµιών σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του ασφαλισμένου, του οδηγού ή του λήπτη της ασφάλισης 3. υλικών ζηµιών σε πράγµατα που δεν μεταφέρονται µε το ασφαλισμένο όχηµα. Δεν θεωρούνται τρίτοι ο λήπτης της ασφάλισης, ο οδηγός που προξένησε την ζηµιά, κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται µε την σύμβαση ασφάλισης, οι εκπρόσωποι του ασφαλισμένου νοµικού προσώπου ως και οι εταίροι των προσωπικών εταιριών

10 Άρθρο 4 Τοπικά όρια ισχύος Η υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης έχουν προσυπογράψει την από 15 Μαρτίου 1991 Πολυμερή Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ Εθνικών Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης. Για τις υπόλοιπες χώρες εκτός των παραπάνω, απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, κατόπιν προηγουμένης έγγραφης αίτησης του ασφαλισμένου, µε την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. Οι τυχόν παρεχόμενες πρόσθετες καλύψεις ισχύουν µόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Άρθρο 5 Ανώτατο όριο Ευθύνης του Ασφαλιστή Το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για κάθε ατύχημα, στο οποίο περιλαμβάνονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, τα δικαστικά έξοδα και κάθε φύσης αμοιβές τρίτων, δεν είναι δυνατό να υπερβεί το αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο ποσό, για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται µε αυτό. Όταν υπάρχουν περισσότεροι ζημιωθέντες του ενός και εάν το σύνολο της αποζημίωσης υπερβαίνει το ασφαλιστικό ποσό, το δικαίωμα αυτών περιορίζεται σύμμετρα κατά την διάταξη του νόμου μέχρι συμπλήρωσης του ασφαλιστικού ποσού. Περισσότερες ζημιές από την ίδια αιτία λογίζονται ως ενιαίο ατύχημα. Αν ο ασφαλιστής υποχρεωθεί να πληρώσει δικαστικά ή εξώδικα πέραν του ασφαλίσματος, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου. Άρθρο 6 Διάρκεια Ασφάλισης Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα το οποίο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και µε την προϋπόθεση εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η ασφάλιση μπορεί να λυθεί και µε αντισυμφωνία των συμβαλλομένων μερών, προ της λήξης της σύμβασης, είτε µε έγγραφη καταγγελία εκάστου των μερών κατά τις διατάξεις των νόμων 2496/97 και 489Π6. Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να ζητήσει µε έγγραφη αίτησή του την λύση της ασφάλισης, οπότε δεν απαιτείται ιδιαίτερος άλλος τύπος. Άρθρο 7 Ασφαλιστικά Βάρη 1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στον ασφαλιστή όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος καθώς και κάθε στοιχείο το οποίο έχει επίδραση στην αποδοχή της ασφάλισης και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων. 2. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλιστή ή του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του ασφαλιστή τα παραπάνω στοιχεία, ο ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών. 3. Η πρόταση του ασφαλιστή για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν

11 μέσα σ ένα (1) μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της πρότασης. 4. Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής έχει τα δικαιώματα της παρ.2 του άρθρου αυτού και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί σύμφωνα µε την παρ.2 του άρθρου αυτού η ασφαλιστική σύμβαση ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση. 5. Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της ασφάλισης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσής του προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς του ασφαλιστή. 6. Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους του ασφαλιστή στις περιπτώσεις των παρ.2 και 4 του άρθρου αυτού επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον λήπτη της ασφάλισης ή μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της παρ.5 του άρθρου αυτού, η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. 7. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εταιρία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθαν σε γνώση τους κάθε μεταβολή των στοιχείων του ασφαλισμένου οχήματος καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που αν ο ασφαλιστής το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους. Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζονται οι παραπάνω παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Επίσης ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως και εγγράφως στον ασφαλιστή κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή της έδρας της επιχείρησής του. Άρθρο 8 Γενικές υποχρεώσεις του λήπτη, της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου σε περίπτωση Ζημιάς Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται: 1. Να ειδοποιήσει, εγγράφως, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, την Εταιρία ή τον πλησιέστερο εκπρόσωπό της, και να δίδει όλες τις αναγκαίες ειλικρινείς πληροφορίες, ως και στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται µε το συμβάν. 2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός, υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα και κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή ή μείωση της ζημιάς, σύμφωνα µε την καλή πίστη και τις

12 συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να µην ήταν ασφαλισμένος. 3. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών. 4. Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό. 5. Να µην προβεί σε ομολογίες ευθύνης. Οποιαδήποτε ομολογία ευθύνης ή αναγνώριση οφειλής υπό του λήπτου της ασφάλισης ή ασφαλισμένου οδηγού προς τρίτον δεν δεσμεύουν τον ασφαλιστή. Στην περίπτωση αυτή ο λήπτης ασφάλισης και οι ασφαλισμένοι ευθύνονται για αποκατάσταση κάθε ζημιάς του ασφαλιστή, η οποία προήλθε από ανακριβείς, εικονικές ομολογίες και αναγνωρίσεις οφειλών. 6. Να µην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση η αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτομένου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του Ασφαλισμένου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομά του αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο Ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν. Παρέχει δε αυτός την ειδική πληρεξουσιότητα να τον αντιπροσωπεύει αν τούτο το επιθυμεί η Ασφαλιστική Εταιρία, ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων, υποχρεωμένου σε παροχή ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Η υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο των παραπάνω υποχρεώσεών τους, παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της, ενδεικτικά δε πρόσθετη αποζημίωση, τόκους και έξοδα, καταβληθέντα προς τον τρίτο. Ο λήπτης της ασφάλισης δεν δύναται να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αν τούτο οφείλεται σε βαριά αμέλεια. Η υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο των παραπάνω υποχρεώσεών τους, παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της, ενδεικτικά δε πρόσθετη αποζημίωση, τόκους και έξοδα, καταβληθέντα προς τον τρίτο. Ο λήπτης της ασφάλισης δεν δύναται να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, αν τούτο οφείλεται σε βαριά αμέλεια. Άρθρο 9 Γενικές Εξαιρέσεις Αστικής Ευθύνης Δεν καλύπτονται µε το ασφαλιστήριο και αποκλείονται από την ασφάλιση ζημιές που προξενήθηκαν: 1. Από πρόθεση του ασφαλισμένου, του λήπτη της ασφάλισης και του οδηγού του αυτοκινήτου είτε των προστεθέντων υπ αυτών προσώπων στην οδήγηση του αυτοκινήτου. 2. Από συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή σε επίσημους ή όχι αγώνες ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις), εκτός εάν ειδικά στο ασφαλιστήριο συμφωνήθηκε και η κάλυψη των παραπάνω περιπτώσεων. 3. Από τρομοκρατικές πράξεις, από επιδρομές, εχθροπραξίες, πολεμικές επιχειρήσεις (είτε προ είτε μετά την κήρυξη του πολέμου), εμφύλιο πόλεμο, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις,

13 απεργίες, στάσεις, πραξικοπήματα ή επανάσταση και επίταξη κάθε είδους. 4. Άμεσα ή έμμεσα είτε αποκλειστικά, είτε µε την συνδρομή και άλλων αιτιών, από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από ραδιενεργό μόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου. Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη πυρηνικής σχάσης. Επίσης, κάθε ζημιά που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα είτε αποκλειστικά είτε µε την συνδρομή και άλλων αιτιών, από υλικά πυρηνικών όπλων. 5. Άμεσα ή έµµεσα από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεµοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμού ή άλλης φυσικής διαταραχής, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών µε ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 6. Από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόµος για την κατηγορία του οχήµατος που οδηγεί. 7. Όταν ο οδηγός είναι µικρότερος των 23 ή και µεγαλύτερος των 70 ετών ή έχει άδεια οδήγησης που είναι σε ισχύ μέχρι 3 έτη, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών µε ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 8. Εάν κατά το ατύχημα ο οδηγός του αυτοκινήτου ευρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του Κ.Ο.Κ. και ανεξαρτήτως εάν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος. Για την απόδειξη της μέθης αρκεί η εξέταση αίματος. 9. Αν το όχημα χρησιμοποιείται για άλλη χρήση από αυτήν που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και την άδεια κυκλοφορίας του. 10. Από το μεταφερόμενο ή στο μεταφερόμενο µε το αυτοκίνητο φορτίο εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών µε ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 11. Όταν το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέραν από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο στην άδεια κυκλοφορίας του, ανεξαρτήτως αν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος. 12. Άμεσα ή έμμεσα από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος ή πυρκαγιά που μεταδόθηκε από αυτό, όπως και ζημιές από τη διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσης, που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία αυτού, εκτός αν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών µε ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 13. Όταν το όχημα ωθείται από άλλη δύναμη εκτός της δικής του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο που κινείται σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα ή κινηθεί χωρίς τον οδηγό, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών µε ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 14. Εντός φυλασσομένων χώρων στάθμευσης ή συνεργείων επισκευής οχημάτων ή εκθέσεων αυτοκινήτων. 15. Από ή σε αυτοκίνητα οχήματα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας που ασφαλίζονται για ατυχήματα εντός συγκεκριμένου χώρου, εφόσον τα ατυχήματα προξενήθηκαν εκτός του χώρου αυτού. 16. Κατά τη στιγμή που το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ή μηχάνημα βρίσκεται σε οχηματαγωγό ή σε φορτηγίδα ή σε οποιοδήποτε πλοίο ή πορθμείο ή σιδηρόδρομο ή κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση από αυτόν, όπως και ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους κατά µε την οποιονδήποτε τρόπο δια μετακόμιση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών µε ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 17. Από ή επί ειδικού τύπου οχήματα, εργαλεία ή μηχανήματα που δεν προέρχονται από την μετακίνηση αυτών, αλλά από της λειτουργίας τους ως εργαλεία, εκτός αν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών µε ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 18. Από επιβολή προστίμων ή εξαγορά ποινών που επιβάλλονται από διοικητικές, αστυνομικές

14 ή δικαστικές αρχές λόγω παραβάσεων νόμων ή αστυνομικών διατάξεων, από τους ασφαλισμένους ή το λήπτη της ασφάλισης όπως και των σχετικών δικαστικών εξόδων που προέρχονται από αποφάσεις των παραπάνω αρχών. 19. Σε θηµωνιές και γεωργικά προϊόντα γενικά, λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε από οχήματα αλωνιστικά ή θεριστικά ή θεριζοαλωνιστικά ή χορτοκοπτικές μηχανές. 20. Σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εν γένει εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας και βόθρων εφόσον οι ζημιές προξενήθηκαν από το βάρος του ασφαλιζομένου οχήματος. 21. Σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους εφόσον αυτές προξενήθηκαν από την κίνηση σε αυτά του καλυπτόμενου οχήματος, εκτός αν αυτό κινηθεί σε αυτά λόγω ή προς αποφυγή ατυχήματος. 22. Στην ενδυμασία των επιβαινόντων του καλυπτόμενου οχήματος, εφόσον οφείλονται σε κακή συντήρηση του αυτοκινήτου, όπως και ζημιές ή απώλειες τιμαλφών ειδών ή χρημάτων, που μεταφέρονται από τους επιβαίνοντες. Στις παραπάνω περιπτώσεις, αν ο ασφαλιστής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν ή μετά από δικαστική απόφαση, υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισμένου και του λήπτη της ασφάλισης. Άρθρο 10 Καθορισμός Ασφαλίστρου Τα εκάστοτε ισχύοντα ασφάλιστρα ανά κίνδυνο, προσδιορίζονται µε βάση τη χρήση του οχήματος, τους φορολογήσιμους ίππους, την πραγματική ιπποδύναμη του κινητήρα, την έδρα του οχήματος, τις θέσεις, την ηλικία και την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος. Τα εκάστοτε ισχύοντα ασφάλιστρα μπορεί να επιβαρύνονται με επασφάλιστρο, ανάλογα της επιτάσεως του κινδύνου κατά την κρίση του ασφαλιστή. Ομοίως τα εκάστοτε ισχύοντα ασφάλιστρα επιβαρύνονται με επασφάλιστρο σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα με υπαιτιότητα του προξένησε ζημιά εντός της ασφαλιστικής περιόδου. Τα ποσοστά του επασφαλίστρου σε κάθε περίπτωση ορίζονται από τον ασφαλιστή. Ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του λήπτη ασφαλίσεως ή του ασφαλισμένου, όποτε κρίνει αυτό απαραίτητο ή κατά την πρώτη μετά την τιμολογιακή αναπροσαρμογή ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση αύξησης των κατώτατων υποχρεωτικών ορίων καλύψεως της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων θα ισχύει από την ημερομηνία ισχύος των νέων ορίων. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιούν στον ασφαλιστή κάθε μεταβολή του οχήματος ή στοιχείων του οχήματος ιδίως όταν τα στοιχεία αυτά επιδρούν στον καθορισμό των ασφαλίστρων. Άρθρο 11 Δικαιώµατα του Ασφαλισµένου και Υποχρεώσεις 1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισµένος έχει δικαίωµα να παραλάβει το ασφαλιστήριο µε την έγγραφη βεβαίωση και το ειδικό σήμα ασφάλισης, καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό µε την ασφάλιση. 2. Καμία απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει, αν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή µηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόµιµα την Εταιρία, σύμφωνα µε το καταστατικό της ή µε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της

15 3. Σε περίπτωση µη πληρωμής των ασφαλίστρων, αν τυχόν ο ασφαλιστής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν ή μετά από δικαστική απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισμένου ή και του λήπτη της ασφάλισης. Άρθρο 12 Ασφάλιση µε περισσότερους Ασφαλιστές Αν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, ισχύει μόνον η τελευταία και αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημίωσης στον ζημιωθέντα τρίτο είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. Οι προγενέστερες ασφαλίσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση ή καταγγελία. Άρθρο 13 Μεταβολή κυριότητας Ο λήπτης της ασφαλίσεως ή και οι ασφαλιζόμενοι, υποχρεώνονται να γνωστοποιήσουν αμέσως στον ασφαλιστή οποιαδήποτε μεταβολή επί της κυριότητας ή και της κατοχής του ασφαλισμένου οχήματος. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος εξαιτίας θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κληρονομημένου από την ασφάλιση, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός και αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως τον ασφαλιστή για την μη αποδοχή της, εντός 30 ημερών από την γνώση του κληρονομικού του δικαιώματος. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του οχήματος με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση των 30 ημερών από την ημερομηνία μεταβιβάσεως, ο δε ασφαλιστής υποχρεούται σε επιστροφή τυχόν μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Η λύση της συμβάσεως ισχύει έναντι πάντων χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της εταιρίας οποιαδήποτε ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση μετά την μεταβίβαση του οχήματος με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο συναφθεί νέα ασφαλιστική σύμβαση για το ίδιο όχημα η υφιστάμενη ασφαλιστική σύμβαση παύει να ισχύει και μόνος υπεύθυνος έναντι των ζημιωθέντων τρίτων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. Άρθρο 14 Ακύρωση της Ασφαλιστικής Σύμβασης Η ασφαλιστική σύμβαση λύεται οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, μετά από έγγραφη και επί αποδείξει ειδοποίηση εις εκ των δύο μερών προς τον άλλο. Στην έγγραφη και επί αποδείξει ειδοποίηση ορίζεται ο χρόνος λύσεως της ασφαλιστικής συμβάσεως, εκτός και εάν ο λόγος λύσης της ασφ. συμβάσεως είναι η μη εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλίστρων όπου η λύσις έχει άμεση ισχύ. Ο ασφαλιστής υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να γνωστοποιήσει στο αρμόδιο κέντρο πληροφοριών την λύση της συμβάσεως. Μετά την, για οποιοδήποτε λόγο, λύση της συμβάσεως και την γνωστοποίηση αυτής στο κέντρο πληροφοριών ο ασφαλιστής δε έχει καμία ευθύνη από την απορρέουσα σύμβαση. Εάν ο ασφαλιστής μετά την γνωστοποίηση στο κέντρο πληροφοριών υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης σε τρίτους, διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης του οποιουδήποτε ποσού κατέβαλλε από τον ασφαλισμένο ή και λήπτη της ασφαλίσεως

16 Άρθρο 15 Τροποποίηση της Ασφαλιστικής Σύµβασης Μετά από έγγραφη συναίνεση του ασφαλιστή και µε έναρξη ισχύος τουλάχιστον από την επομένη της αίτησης του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η ισχύουσα ασφαλιστική σύμβαση. Άρθρο 16 Ανακοινώσεις και Δηλώσεις Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου συντάσσονται εγγράφως και απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα. Άρθρο 17 Διακανονισµός Ζηµιάς Ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημιάς και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του ασφαλισμένου κινδύνου, κατά το χρόνο του ατυχήματος. Άρθρο 18 Αρµοδιότητα Δικαστηρίων Συμφωνείται ρητώς ότι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν μεταξύ της Εταιρίας και των Ασφαλισμένων από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα µε τους παρόντες όρους, είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρίας. Οποιαδήποτε ειδοποίηση, κλήση, αγωγή, δικόγραφο εναντίον της Εταιρίας σχετικά µε αυτή την ασφάλιση πρέπει να κοινοποιείται στην έδρα της Εταιρίας που είναι Λεωφ. Συγγρού 320, Καλλιθέα. Άρθρο 19 Παραγραφή Κάθε αξίωση ή απαίτηση που πηγάζει από το ασφαλιστήριο αυτό, παραγράφεται µετά τέσσερα έτη από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση, εκτός αν έχει µεσολαβήσει νόμιμη αναστολή ή διακοπή της παραγραφής, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1Ο του νόμου 489/76. Άρθρο 20 Αναπροσαρμογή Ασφαλίστρων Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το ασφάλιστρο και τους όρους. Αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος δεν αποδέχεται την µμεταβολή που επέρχεται µε τον τρόπο αυτό, δηλώνει τούτο στην Εταιρία, και λύεται αμέσως η σύμβαση για το επόμενο διάστημα. Η καταβολή όμως των ασφαλίστρων µετά την παραπάνω αναπροσαρμογή από µέρους του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων του συμβολαίου

17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.2 ΠΕΡ.Η Ν.Δ/ΤΟΣ 400ΠΟ Σε σχέση µε την παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση µε την Εταιρία µας σας παρέχονται οι κάτωθι πληροφορίες: 1. Η πλήρης επωνυµία της συµβαλλόµενης Ασφαλιστικής Επιχείρησης έχει ως εξής: ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ. 2. Η έδρα της Ασφαλιστικής Επιχείρησης βρίσκεται επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 320, Καλλιθέα. 3. Εφαρµοστέο Δίκαιο που θα διέπει την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση, θα είναι το Ελληνικό. Εντός ευλόγου χρόνου η ασφαλιστική επιχείρηση θα απαντά εγγράφως σε κάθε πρόβληµα ή παρατήρησή σας, η οποία θα έχει υποβληθεί στην επιχείρησή µας, εγγράφως, µε συστημένη επιστολή στα Κεντρικά µας Γραφεία στην έδρα της επιχείρησης Λεωφ. Συγγρού 320, Καλλιθέα, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας άσκησης ενδίκου μέσου

18 ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠOΛOΓlΣMOΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Άρθρο 1 Ειδικοί όροι εκπτώσεων λόγω µη ζηµιών (Bonus-Malus) Τα ασφάλιστρα της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης αναπροσαρμόζονται μετά τη λήξη κάθε αδιαίρετης και συνεχούς δωδεκάμηνης περιόδου ασφάλισης, στην ίδια ή σε άλλη Ασφαλιστική Εταιρία, ανάλογα µε την έλλειψη ζηµιός, κατά την εν λόγω δωδεκάµηνη περίοδο ή ανάλογα µε τον αριθµό των ζηµιών που συνέβησαν, κατά την περίοδο αυτή, τηρουµένων των πιο κάτω αναφεροµένων κανόνων: Κατηγορίες και αντίστοιχα ασφάλιστρα 1. Στο ασφαλιστήριο αναγράφονται υποχρεωτικά η κατηγορία και τα κατά την έναρξη ισχύος της ασφάλισης αντιστοιχούντα στην κατηγορία σσφάλιστρα. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος µεταφέρει την ασφάλιση του σε άλλη Ασφαλιστική Εταιρία αυτή πρέπει κατά τις διατάξεις του παρόντος, να καθορίσει την κατηγορία και τα αντιστοιχούντα, κατά την έναρξη της ισχύος της δικής της ασφάλισης ασφάλιστρα, βάσει βεβαίωσης, της κατά το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο διάστηµα προηγούµενης Ασφαλιστικής Εταιρίας, που εκδίδεται υποχρεωτικά από αυτήν και στην οποία πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα τα εξής: α. Ο αριθµός ασφαλιστηρίου αυτής. β. Η αµέσως προηγούµενη δωδεκάµηνη ασφαλιστική περίοδος. γ. Η κατηγορία και τα ασφάλιστρα τα οποία αντιστοιχούν σ αυτήν την ασφαλιστική περίοδο. δ. Ο αριθµός των προηγούµενων συνεχών δωδεκαµήνων στα οποία δεν συνέβη ζηµιά. ε. Ο αριθµός των ζηµιών που δηλώθηκαν κατά την διάρκεια της παραπάνω τελευταίας ασφαλιστικής περιόδου. 2. Σε περίπτωση µεταβολής της κυριότητας ή της κατοχής του αυτοκινήτου η Ασφαλιστική Εταιρία αναπροσαρµόζει εκ νέου τα ασφάλιστρα που πρέπει να εφαρμοστούν από τη μεταβολή, βάσει της κατηγορίας στην οποία υπάγεται ο νέος ασφαλισμένος. 3. Για τον, για πρώτη φορά (χωρίς προηγούμενη κάλυψη σε άλλη Ασφαλιστική Εταιρία) ασφαλισμένο αναγράφονται στο ασφαλιστήριο τα ασφάλιστρα βάσης, τα οποία αντιστοιχούν στην κατηγορία 1Ο, δηλαδή ασφάλιστρα 100% του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου. Για τα επόμενα δωδεκάμηνα ασφάλισης τα ασφάλιστρα υπολογίζονται µε βάση τον αριθμό των ζηµιών ή όχι, δηλαδή µε βάση την κατηγορία των ασφαλίστρων. 4. Κάθε δωδεκάμηνο χωρίς ζηµιά, εφόσον υπήρχε σε ισχύ ασφάλιση για ολόκληρο το δωδεκάμηνο, στην ίδια ή σε περισσότερες διαδοχικά Ασφαλιστικές Εταιρίες, συνεπάγεται για το επόμενο δωδεκάμηνο, κάθοδο ενός βαθμού της κατηγορίας, στην οποία βρισκόταν το ασφαλιστήριο κατά τη λήξη του προηγούµενου δωδεκαµήνου, µε εφαρµογή της αντίστοιχης κατηγορίας ασφαλίστρων. 5. Κάθε ζηµιά κατά την δωδεκάµηνη περίοδο ασφάλισης συνεπάγεται για το επόμενο δωδεκάμηνο άνοδο δύο (2) βαθμών από την κατηγορία στην οποία βρισκόταν το ασφαλιστήριο κατά τη λήξη του προηγούμενου δωδεκαμήνου, µε εφαρμογή της αντίστοιχης κατηγορίας ασφαλίστρων. Η άνοδος τελειώνει στην κατηγορία Εφόσον ο ασφαλισµένος δεν είχε ζηµιά για τέσσερα (4) συνεχή χρόνια, και η κατά τον πίνακα κατάταξή του εμπίπτει σε κατηγορία ανώτερη του δέκα (10), µεταφέρεται αυτόµατα κατά την επόµενη ανανέωση στην κατηγορία Ως «ζηµιά» κατά τα παραπάνω, θεωρείται κάθε ζηµιά για την οποία Ασφαλιστική Εταιρία

19 κατέβαλε αποζηµίωση στον ασφαλισµένο ή σε τρίτο ή τρίτους ζηµιωθέντες ή εφόσον οφείλει να καταβάλει τέτοια αποζηµίωση. 8. Ζηµιές που δεν υπερβαίνουν το ποσόν της τυχόν συµφωνηµένης αφαιρετέας απαλλαγής δεν υπολογίζονται για την επιβάρυνση των ασφαλίστρων. Επίσης δεν υπολογίζονται ζηµιές τις οποίες ανέλαβε ο ασφαλισµένος σε βάρος του και στο σύνολο τους υπό τον όρο της απόδοσης από τον ασφαλισµένο προς την Ασφαλιστική Εταιρία των αποζηµιώσεων που τυχόν αυτή κατέβαλε. 9. Σε περίπτωση αναστολής της ασφάλισης και χορήγησης παράτασης λόγω αυτής της αναστολής η παράταση αυτή συνυπολογίζεται στον υπολογισµό του δωδεκαµήνου. Δεν υπολογίζεται όµως η διάρκεια της αναστολής. 10. Στην έννοια της παραπάνω «αδιαιρέτου και συνεχούς δωδεκαµήνου περιόδου ασφάλισης» περιλαµβάνονται όχι µόνο τα ασφαλιστήρια µε ετήσια διάρκεια, αλλά και αυτά µε µικρότερη χρονική διάρκεια υπό την προϋπόθεση ότι α) εκδίδονται συνεχώς και χωρίς διακοπή και β) το άθροισµα των διαρκειών τους αποτελεί δωδεκάµηνο συνεχή περίοδο ασφάλισης σε µία ή περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρίες. Αν µετά τη λήξη του δωδεκαµήνου ο υπολειπόµενος χρόνος της ασφάλισης δεν συμπληρώνει νέο 12µηνο, η κάθοδος εφόσον πρόκειται για 12µηνο χωρίς ζημιά γίνεται µόνο εφόσον η ασφάλιση θα παρατείνεται για τη συµπλήρωση 12µήνου, ενώ για τη βάσει ζημιών προσαρμογή των ασφαλίστρων, λαμβάνονται υπόψη οι ζημιές που έχουν συμβεί. Στο ασφαλιστικό έγγραφο στο οποίο καθορίζεται η προσαρμογή των ασφαλίστρων πρέπει να µνηµονεύονται λεπτομερώς τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που συμπληρώνουν τον ετήσιο κύκλο της ασφάλισης. 11. Η προσαρμογή των ασφαλίστρων σύμφωνα µε τα παραπάνω γίνεται και στην περίπτωση ομαδικής ασφάλισης σε περισσότερα του ενός αυτοκίνητα, υπολογιζόμενη πάνω στα ασφάλιστρα κάθε ενός αυτοκινήτου, ανάλογα µε την ύπαρξη ή µη ζημιών για καθένα από αυτά. 12. Η προσαρµογή αυτή γίνεται και για την ασφάλιση των από το εξωτερικό προερχοµένων αυτοκινήτων, βάσει πιστοποιητικού των ασφαλιστικών Εταιριών που ασφάλιζαν στην αλλοδαπή το αυτοκίνητο, µε τον όρο ότι στο πιστοποιητικό θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α. το όνοµα του ασφαλισµένου β. ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή ο αριθμός πλαισίου και κινητήρα γ. η διάρκεια της ασφάλισης στην αλλοδαπή από τις εκεί ασφαλιστικές εταιρίες δ. ο αριθμός των ζημιών που δηλώθηκαν κατά την τελευταία πενταετία ασφάλισης ή ο αριθμός των χωρίς ζημιά δωδεκαµήνων. 13. Πολυετή ασφαλιστήρια, των οποίων η έκδοση επιτρέπεται, θεωρούνται για την εφαρµογή του συστήµατος εκπτώσεων-επιβαρύνσεων σαν ετήσια εκδιδόµενα ή που εκδόθηκαν διαδοχικά. Εποµένως µετά τη λήξη κάθε δωδεκαµήνου διενεργείται η κατά τα παραπάνω αναπροσαρμογή. 14. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο παραμένει ανασφάλιστο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός τότε: α. αν ήταν σε κατηγορία μικρότερη του 10, η ασφάλισή του θα συνεχίσει στην κατηγορία 10 ή β. αν ήταν σε κατηγορία μεγαλύτερη του 10, η ασφάλισή του θα συνεχίσει στην κατηγορία malus που βρισκόταν

20 Άρθρο 2 Ειδικοί Όροι κάτω των 23 ετών 1. Δηλούται και συµφωνείται µε το παρόν, ότι σε περίπτωση ατυχήµατος που συνεπάγεται αστική ευθύνη και επέρχεται κατά τη στιγμή που το αναφερόμενο αυτοκίνητο οδηγούσε οδηγός ηλικίας µικρότερης των 23 ετών (της ηλικίας υπολογιζόµενης από 1ης Ιανουαρίου του έτους γέννησης), χωρίς να έχει δηλωθεί αυτή η ηλικία και καταβληθεί κατά τη σύναψη της ασφάλισης το υπό του Τιµολογίου Ασφαλίστρων της Εταιρίας προβλεπόμενο σχετικό πρόσθετο ασφάλιστρο, η Εταιρία καµία ευθύνη απoζημίωσης δεν φέρει, εκτός αν ο ασφαλισµένος καταβάλει µε Πρόσθετη Πράξη αµέσως µετά την δήλωση του ατυχήµατος επασφάλιστρο 60% εφόσον ο οδηγός έχει ερασιτεχνική άδεια ή επασφάλιστρο 30% εφόσον ο οδηγός έχει επαγγελµατική άδεια. Το επασφάλιστρο αυτό υπολογίζεται στα προβλεπόµενα κάθε φορά από το ισχύον τιµολόγιο ασφάλιστρα, για τους καλυπτόµενους κινδύνους και για ολόκληρη τη διάρκεια της ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 2. Δηλούται και συµφωνείται µε το παρόν, ότι σε περίπτωση που το ασφαλιστήριο συµβόλαιο καλύπτει και τον κίνδυνο των Ιδίων Ζηµιών του Αυτοκινήτου και συµβεί ατύχηµα το οποίο θα επιφέρει ίδιες ζηµιές στο ασφαλισµένο αυτοκίνητο κατά τη στιγµή που το οδηγούσε οδηγός ηλικίας µικρότερης των 23 ετών (της ηλικίας υπολογιζόµενης από 1ης Ιανουαρίου του έτους γέννησης), χωρίς να έχει δηλωθεί αυτή η ηλικία και καταβληθεί κατά τη σύναψη της ασφάλισης το υπό του Τιµολογίου Ασφαλίστρων της Εταιρίας προβλεπόµενο σχετικό πρόσθετο ασφάλιστρο, η Εταιρία θα καταβάλει το µισό µόνο (50%) της ζηµιάς του αυτοκινήτου από σύγκρουση ή πρόσκρουση ή εκτροπή ή ανατροπή ή κατάπτωση, του ασφαλισµένου αυτοκινήτου αφού αφαιρεθεί η συµφωνηθείσα απαλλαγή κατά την δήλωση του ατυχήµατος, χωρίς να επιτρέπεται η κάλυψη του συνόλου της ζηµιάς έστω και µε προσφορά επασφαλίστρου. Άρθρο 3 Ειδικοί Όροι Νέων Οδηγών 1. Δηλούται και συµφωνείται µε το παρόν, ότι σε περίπτωση ατυχήµατος που συνεπάγεται αστική ευθύνη και επέρχεται κατά τη στιγµή που το στο παρόν ασφαλιστήριο αναφερόµενο αυτοκίνητο οδηγούσε οδηγός, που έλαβε για πρώτη φορά άδεια ικανότητος, η οποία εκδόθηκε εντός του τελευταίου προ της ηµεροµηνίας επέλευσης του ατυχήµατος δωδεκαµήνου, χωρίς να έχει καταβληθεί κατά τη σύναψη της ασφάλισης το υπό του Τιµολογίου Ασφαλίστρων της Εταιρίας προβλεπόµενο σχετικό πρόσθετο ασφάλιστρο, η Εταιρία καµία ευθύνη αποζηµίωσης δεν φέρει, εκτός αν ο ασφαλισµένος καταβάλει µε Πρόσθετη Πράξη αµέσως µετά την δήλωση του ατυχήµατος επασφάλιστρο 60%, ανεξάρτητα εάν ο οδηγός έχει ερασιτεχνική ή επαγγελµατική άδεια. Το επασφάλιστρο αυτό υπολογίζεται στα προβλεπόµενα κάθε φορά από το ισχύον τιµολόγιο ασφάλιστρα, για τους καλυπτόµενους κινδύνους και για ολόκληρη τη διάρκεια της ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 2. Δηλούται και συμφωνείται µε το παρόν, ότι σε περίπτωση που το ασφαλιστήριο συµβόλαιο καλύπτει τον κίνδυνο των Ιδίων Ζηµιών του Αυτοκινήτου και συμβεί ατύχημα το οποίο θα επιφέρει ίδιες ζηµιές στο ασφαλισµένο αυτοκίνητο κατά τη στιγμή που το οδηγούσε οδηγός που έλαβε για πρώτη φορά άδεια ικανότητος, η οποία εκδόθηκε εντός του τελευταίου προ της ημερομηνίας επέλευσης του ατυχήματος δωδεκαμήνου, χωρίς να έχει καταβληθεί κατά τη σύναψη της ασφάλισης το υπό του Τιμολογίου Ασφαλίστρων της Εταιρίας προβλεπόμενο σχετικό πρόσθετο ασφάλιστρο, η Εταιρία θα καταβάλει το μισό µόνο (50%) της ζηµιάς

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, του π.δ 237/86 του Ν.2496/97,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 01/07/2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/ τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του από το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρόντες Γενικοί Ασφαλιστικοί Όροι ισχύουν για όλες ανεξαιρέτως τις καλύψεις που παρέχονται με αυτήν την ασφαλιστική σύμβαση, εκτός και εάν τροποποιούνται από κάποιον αντίθετο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Σ Διαβάστε με προσοχή το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εντύπου. Φοράτε πάντα εσείς και οι επιβάτες του αυτοκινήτου σας τις ζώνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 19027 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4364/2016, ν.489/1976, του π.δ. 237/1986, του ν. 2496/1997

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από Δεκέμβριο 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, όπως ισχύει, τις διατάξεις που περιέχονται στην Κ4/585/1978 Α.Υ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 795/8-4-1978 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ασφάλιση Αυτοκινήτου Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του N.Δ 400/70 του N.489/76, που κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3557/2007,

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Σεπτέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων.

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Μάϊος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οχημάτων Σελίδα 1 από 13 Σελίδες Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MOTOR CARE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MOTOR CARE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MOTOR CARE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι... 3 Γ E N I K O I O P O I... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΣTIKHΣ EYΘYNHΣ AYTOKINHTΩN & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ KAΛYΨEΩN... 3 Άρθρο 1. Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. /τος 400/70, του Ν.489/76, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία.

γ. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 15ο - Επίδοµα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ιδίου οχήµατος από πυρκαγιά ή ολική κλοπή του οχήµατος (Επίδοµα συνεπεία Πυρός, Κλοπής)...

ΑΡΘΡΟ 15ο - Επίδοµα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ιδίου οχήµατος από πυρκαγιά ή ολική κλοπή του οχήµατος (Επίδοµα συνεπεία Πυρός, Κλοπής)... Περιεχόμενα Κεφάλαιο Α Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων... 3 ΑΡΘΡΟ 1ο - Κατάρτιση της Ασφαλιστικής Σύµβασης... 3 ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύς της Ασφάλισης... 3 ΑΡΘΡΟ 3ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σελίδα 5. 1.Ορισμοί Σελίδα 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σελίδα 5. 1.Ορισμοί Σελίδα 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σελίδα 5 1.Ορισμοί Σελίδα 5 2.Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Σελίδα 5 3.Ισχύς της Ασφάλισης Σελίδα 5 4.Αντικείμενο Ασφαλίσεως

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Οκτώβριος 2016 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν παραδίδεται στο λήπτη της ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχημάτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ένα ενιαίο σύνολο.

Το παρόν παραδίδεται στο λήπτη της ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχημάτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ένα ενιαίο σύνολο. Το παρόν παραδίδεται στο λήπτη της ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχημάτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ένα ενιαίο σύνολο. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α Ημερομηνία έκδοσης: Ιανουάριος 2015 Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 φορτηγά Ι.Χ. λεωφορεία Ι.Χ.

DEMCO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 φορτηγά Ι.Χ. λεωφορεία Ι.Χ. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (φορτηγό, λεωφορείο) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών (μέχρι 1.000). Σελίδα 1 από 6 ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 5. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. όπως τροποποιείται από τον Ν. 3557/2007, τον

Άρθρο 5. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. όπως τροποποιείται από τον Ν. 3557/2007, τον Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ασφαλιστικής κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 6 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 6 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε στην Anytime

Καλωσήρθατε στην Anytime INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον ασφαλισμένο και τον

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΟΙ ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 19.12/1.6.2012. Γενικοί όροι Άρθρα από 1 έως και 21

Α. ΟΡΟΙ ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 19.12/1.6.2012. Γενικοί όροι Άρθρα από 1 έως και 21 Α. ΟΡΟΙ ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 19.12/1.6.2012 Γενικοί και Ειδικοί Όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών κινδύνων. Γενικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4

ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ... 2 1.1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 2 1.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 1.3 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ... 4 1. 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014 ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP. NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP. NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, η οποία στο εξής θα καλείται Ασφαλιστής, αναλαμβάνει την κάλυψη Οδικής Βοήθειας σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΣΦΑΛΙ ΙΣΣΤΤΗΡΡΙ ΙΟ ΣΣΥΥΜΒΒΟΛΑΙ ΙΟ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΚΗΣΣ ΑΣΣΤΤΙ ΙΚΚΗΣΣ ΕΕΥΥΘΥΥΝΗΣΣ ΛΟΓΓΙ ΙΣΣΤΤΩΝ ΕΕΛΕΕΥΥΘΕΕΡΡΟΙ Ι ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΕΕΣΣ 1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Σύμφωνα με τους όρους, τα Όρια

Διαβάστε περισσότερα