ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MOTOR CARE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MOTOR CARE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MOTOR CARE - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι... 3 Γ E N I K O I O P O I... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΣTIKHΣ EYΘYNHΣ AYTOKINHTΩN & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ KAΛYΨEΩN... 3 Άρθρο 1. Κατάρτιση και ισχύς της ασφαλιστικής σύμβασης... 3 Άρθρο 2. Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι... 4 Άρθρο 3. Τοπικά όρια ισχύος... 4 Άρθρο 4. Διάρκεια ασφάλισης... 4 Άρθρο 5. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές... 4 Άρθρο 6. Ασφαλιστικά βάρη Προσυμβατική δήλωση... 4 Άρθρο 7. Μεταβολή της κυριότητας... 5 Άρθρο 8. Αυτοκίνητο σχολής οδηγών... 5 Άρθρο 9. Γενικές υποχρεώσεις του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημιάς... 5 Άρθρο 10. Καθορισμός ασφαλίστρων... 6 Άρθρο 11. Ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης... 7 Άρθρο 12. Αρμοδιότητα δικαστηρίων Δίκαιο που διέπει την ασφαλιστική σύμβαση... 7 Άρθρο 13. Διεύθυνση επικοινωνίας... 7 Άρθρο 14. Γενικές εξαιρέσεις... 8 Άρθρο 15. Παραγραφή... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ B. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ AΣΦAΛIΣHΣ AΣTIKHΣ EYΘYNHΣ AYTOKINHTΩN ENANTI TPITΩN Άρθρο 1. Αντικείμενο ασφάλισης Άρθρο 2. Ανώτατα όρια ευθύνης της Εταιρείας Άρθρο 3. Εξαιρέσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΔIATAΞEIΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Άρθρο 1. Έκταση ασφάλισης Άρθρο 2. Όριο ευθύνης της Εταιρείας Υπολογισμός αποζημίωσης Άρθρο 3. Υποκατάσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Άρθρο 1. Ασφάλιση ζημιών ιδίου αυτοκινήτου (μικτή) Άρθρο 2. Ασφάλιση πυρκαγιάς Άρθρο 3. Ασφάλιση πυρκαγιάς και έκρηξης από τρομοκρατικές ενέργειες Άρθρο 4. Ασφάλιση ολικής κλοπής Άρθρο 5. Ασφάλιση μερικής κλοπής Άρθρο 6. Ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων Άρθρο 7. Ασφάλιση θεομηνιών Άρθρο 8. Ασφάλιση πράξεων δολιοφθοράς (κακόβουλες- ηθελημένες πράξεις) Άρθρο 9. Ασφάλιση ζημιών ιδίου αυτοκινήτου εντός φυλασσομένων χώρων ή κατά τη μεταφορά του Άρθρο 10. Ασφάλιση υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα Άρθρο 11. Προστασία bonus / malus Άρθρο 12. Ασφάλιση προσωρινής αντικατάστασης αυτοκινήτου Άρθρο 13. Ασφάλιση αστικής ευθύνης κατά τη διάρκεια λειτουργίας του οχήματος ως εργαλείου Άρθρο 14. Ασφάλιση πυρκαγιάς ψυκτικού μηχανήματος Άρθρο 15. Ασφάλιση πυρκαγιάς και έκρηξης από τρομοκρατικές ενέργειες ψυκτικού μηχανήματος Άρθρο 16. Ασφάλιση ζημιών ιδίου ψυκτικού μηχανήματος Άρθρο 17. Ασφάλιση θεομηνιών ψυκτικού μηχανήματος Άρθρο 18. Ασφάλιση πράξεων δολιοφθοράς ψυκτικού μηχανήματος (κακόβουλες ηθελημένες πράξεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. AΣΦAΛIΣH ΠPOΣΩΠIKOY ATYXHMATOΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Άρθρο 1. Τοπικά όρια και έκταση ισχύος Άρθρο 2. Θάνατος Άρθρο 3. Μόνιμη ολική ανικανότητα Άρθρο 4. Μόνιμη μερική ανικανότητα Άρθρο 5. Έξοδα νοσηλείας Κάρτα νοσηλείας Άρθρο 6. Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημίωσης Ασφάλιση αυτοκινήτου Motor Care Σελίδα 1 από 38

2 Άρθρο 7. Εξαιρέσεις Άρθρο 8. Υποχρεώσεις ασφαλισμένου Άρθρο 9. Καταγγελία ασφαλιστικής σύμβασης Άρθρο 10. Αρμοδιότητα δικαστηρίου νόμισμα - δίκαιο Άρθρο 11. Υποκατάσταση Άρθρο 12. Τελικές διατάξεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. AΣΦAΛIΣH NOMIKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ OPOI NOMIKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ Άρθρο 1. Κατάρτιση και ισχύς της ασφαλιστικής σύμβασης Άρθρο 2. Τοπικά όρια ισχύος Άρθρο 3. Έναρξη και διάρκεια ασφάλισης Άρθρο 4. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές Άρθρο 5. Επίταση του κινδύνου Άρθρο 6. Ασφάλιστρα Άρθρο 7. Ύψος παροχών Άρθρο 8. Δικαιούχοι Άρθρο 9. Επιλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής Άρθρο 10. Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα συμβαλλομένων Άρθρο 11. Επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης Άρθρο 12. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης Άρθρο 13. Υποχρεώσεις της Εταιρείας Άρθρο 14. Έκταση ασφαλιστικής προστασίας Άρθρο 15. Εξαιρέσεις Άρθρο 16. Αρμοδιότητα δικαστηρίου νόμισμα - δίκαιο Άρθρο 17. Επιδόσεις Άρθρο 18. Καταγγελία Άρθρο 19. Εκχώρηση δικαιωμάτων Άρθρο 20. Υποκατάσταση Άρθρο 21. Παραγραφή Άρθρο 22. Τελικές διατάξεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ). 27 Άρθρο 1. Ορισμοί Γεωγραφικά όρια ισχύος Άρθρο 2. Αντικείμενο ασφάλισης Άρθρο 3. Ασφαλιστική κάλυψη Άρθρο 4. Προϋποθέσεις & διάρκεια ισχύος της κάλυψης οδικής βοήθειας συνεπεία ατυχήματος (Φροντίδα ατυχήματος) Άρθρο 5. Διευκρινίσεις ειδικές περιπτώσεις Άρθρο 6. Ο Ασφαλιστής, ο Πάροχος φροντίδας ατυχήματος και οι συνεργάτες του δεν υποχρεούνται : Άρθρο 7. Ο Ασφαλιστής, ο Πάροχος φροντίδας ατυχήματος και οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται : Άρθρο 8. Ο Ασφαλιστής, ο Πάροχος φροντίδας ατυχήματος και οι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα: Άρθρο 9. Εξαιρέσεις περιπτώσεις ανωτέρας βίας Άρθρο 10. Υποχρεώσεις ασφαλισμένων Άρθρο 11. Παραγραφή Άρθρο 12. Αρμοδιότητα δικαστηρίων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Άρθρο 1. Ορισμοί Άρθρο 2. Κάλυψη οχήματος Άρθρο 3. Προϋποθέσεις και διάρκεια ισχύος της κάλυψης οδικής βοήθειας Άρθρο 4. Διευκρινίσεις Ειδικές περιπτώσεις Άρθρο 5. Εξαιρέσεις περιπτώσεις ανωτέρας βίας Άρθρο 6. Υποχρεώσεις Ασφαλισμένων Άρθρο 7. Παραγραφή απαιτήσεων Επίλυση διαφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ MOTOR CARE FEMINA 10% Περιγραφή πρόσθετων ασφαλιστικών καλύψεων Ασφάλιση αυτοκινήτου Motor Care Σελίδα 2 από 38

3 ΟΡΙΣΜΟΙ Εταιρεία- Ασφαλιστής: Η GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λήπτης της ασφάλισης / Συμβαλλόμενος: Το πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με την Εταιρεία για την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης. Ασφαλιζόμενος (ή Ασφαλισμένος): Το πρόσωπο, το οποίο απειλείται από την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο: Το έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, περιέχει τα εξατομικευμένα στοιχεία της και φέρει την υπογραφή του εκπροσώπου της Εταιρείας. Ασφαλισμένο αυτοκίνητο (όχημα): Το συγκεκριμένο και λεπτομερώς περιγραφόμενο στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο όχημα. Ασφαλιζόμενος κίνδυνος: Η δυνατότητα επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος έναντι του οποίου ασφαλίζεται ο Ασφαλιζόμενος και από την πραγματοποίηση του οποίου γεννάται η υποχρέωση της Εταιρείας για αποζημίωση. Ασφάλιστρο/α: Το ποσό που πληρώνει ο Ασφαλιζόμενος στην Εταιρεία για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη. Ασφαλιστικό ποσό, ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: Το ποσό μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) ευθύνεται η Εταιρεία σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου. Ασφάλισμα: Το ποσό αποζημίωσης που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η Εταιρεία σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου. ΓENIKOI OPOI ΚΕΦΑΛΑΙΟ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΣTIKHΣ EYΘYNHΣ AYTOKINHTΩN & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ KAΛYΨEΩN H GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία καλείται στο εξής, η Εταιρεία, καλύπτει τους στο παρόν αναφερόμενους κινδύνους έναντι καταβολής ασφαλίστρων, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις καλύψεις, όπως αναφέρονται στο "ασφαλιστήριο συμβόλαιο", το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. H παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του N.Δ.400/70, του Π.Δ. 237/86 ως ισχύει, καθώς και του N. 2496/97, όπου δεν αντιτίθεται στους άνω ειδικούς επί της ασφάλισης αυτοκινήτων νόμους. Άρθρο 1. Κατάρτιση και ισχύς της ασφαλιστικής σύμβασης 1. H παρούσα ασφαλιστική σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την Πρόταση ασφάλισης που έχει υποβάλει ο Λήπτης της Ασφάλισης στην Εταιρεία και τις έγγραφες απαντήσεις σε όποια συμπληρωματική πληροφορία έχει ζητηθεί. 2. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισμένου καθορίζονται από: την πρόταση ασφάλισης το ασφαλιστήριο τους γενικούς και ειδικούς όρους τις πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις της ασφαλιστικής σύμβασης το τιμολόγιο ασφαλίστρων της Εταιρείας, που ισχύει, τα οποία ετέθησαν στη διάθεση του Λήπτη της Ασφάλισης/ Ασφαλισμένου, τα γνωρίζει πλήρως και αποδέχεται, ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης. Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου, η καταβολή του ασφαλίστρου ή η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από το ασφαλιστήριο τεκμαίρουν πλήρη γνώση και συνεπάγονται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της σύμβασης από τον Λήπτη της ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο. Ασφάλιση αυτοκινήτου Motor Care Σελίδα 3 από 38

4 Το ασφαλιστήριο, οι γενικοί και ειδικοί όροι, οι πρόσθετες πράξεις και οι αποδείξεις εξόφλησης των ασφαλίστρων και οποιοδήποτε εν γένει ασφαλιστικό έγγραφο δεν ισχύουν αν δεν είναι υπογεγραμμένα από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εταιρείας. Οι ειδικοί όροι υπερισχύουν των γενικών. Άρθρο 2. Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι 1. Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι και επεκτάσεις αυτών που αναφέρονται στο παρόν ισχύουν μόνον αν στις στήλες AΣΦAΛIZOMENA KEΦAΛAIA - AΣΦAΛIΣTPA του ΠINAKA KAΛYΨEΩN αναγράφονται τα αντίστοιχα ποσά ή η ένδειξη IΣXYEI. 2. Για να ισχύει η ασφάλιση οποιασδήποτε κάλυψης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πληρωμή του καθορισμένου από την Εταιρεία ασφαλίστρου. Άρθρο 3. Τοπικά όρια ισχύος 1. H υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει για τα γεωγραφικά όρια της Ελλάδος, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόζουν το Τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας. Για τις υπόλοιπες χώρες, εκτός των ανωτέρω, απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση της Εταιρείας, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αίτησης του Λήπτη της ασφάλισης με την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. 2. Οι προαιρετικές καλύψεις και οι τυχόν παρεχόμενες επεκτάσεις αστικής ευθύνης ισχύουν αποκλειστικά και μόνο εντός της Ελλάδος. Άρθρο 4. Διάρκεια ασφάλισης 1. Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει και αποδεικνύεται με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου και τη χορήγηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα το οποίο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και με την προϋπόθεση προκαταβολής ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 2. Η ασφάλιση των προαιρετικών καλύψεων λήγει οριστικά την ημερομηνία που αναγράφεται ως λήξη στο ασφαλιστήριο και δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται αυτόματα χωρίς έγγραφη συμφωνία των μερών. Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης ανανεώνεται μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως τη λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης. Άρθρο 5. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα καλύπτεται και από άλλες ασφαλίσεις που έχουν συναφθεί με τρίτες ασφαλιστικές εταιρείες, το ασφάλισμα της παρούσας ασφαλιστικής σύμβασης θα περιορίζεται στο μέτρο, που δεν καλύπτεται από τις άλλες ασφαλιστικές συμβάσεις. Ειδικά για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, αν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, ισχύει μόνο η τελευταία και αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης στον ζημιωθέντα τρίτο είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. Άρθρο 6. Ασφαλιστικά βάρη Προσυμβατική δήλωση 1. Κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Λήπτης της ασφάλισης ή / και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Εταιρεία τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος, την τρέχουσα αξία αυτού, τα στοιχεία και τη διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του κυρίου ή κατόχου του οχήματος και να γνωρίσουν σ' αυτήν κάθε στοιχείο ή περιστατικό, τα οποία μπορεί να έχουν επίδραση στην ανάληψη των κινδύνων και στον υπολογισμό των καταβλητέων ασφαλίστρων και ιδίως τυχόν μίσθωση του ασφαλισμένου οχήματος. 2. Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή του Λήπτη της ασφάλισης ή / και του Ασφαλισμένου, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας τα ανωτέρω στοιχεία, η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, ή να ζητήσει την τροποποίησή της μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός, αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών. 3. H πρόταση της Εταιρείας για τροποποίηση της ασφαλιστικής σύμβασης θεωρείται καταγγελία, αν μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την λήψη της από το Λήπτη της ασφάλισης ή και τον Ασφαλισμένο δε γίνει δεκτή και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της πρότασης. 4. Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί η ασφαλιστική σύμβαση ή πριν η καταγγελία παράγει τα Ασφάλιση αυτοκινήτου Motor Care Σελίδα 4 από 38

5 αποτελέσματα της, το ασφάλισμα που θα καταβληθεί θα είναι μειωμένο κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί προς το ασφάλιστρο το οποίο θα είχε καθοριστεί αν δεν υπήρχε η παράβαση. 5. α. Σε περίπτωση που παραβιαστεί με δόλο η υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της άνω προθεσμίας, η Εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς καταβολή του ασφαλίσματος. O Λήπτης της ασφάλισης ή / και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας της Εταιρείας. β. Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκ μέρους του Λήπτη της ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου και εφόσον η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν απ την εκ μέρους της Εταιρείας γνώση της παράβασης, η Εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς καταβολή του ασφαλίσματος. 6. H καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της Εταιρείας που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου αυτού επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον Λήπτη της ασφάλισης ή μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης της παραγράφου 3. Στην περίπτωση δόλιας παράβασης της υποχρέωσης που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. 7. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Λήπτης της ασφάλισης ή και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν στη Εταιρεία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθαν σε γνώση τους κάθε μεταβολή των στοιχείων και της τρέχουσας αξίας του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό και ιδίως την τυχόν μίσθωση του ασφαλισμένου οχήματος που μπορούν να επιφέρουν σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που αν η Εταιρεία το γνώριζε δε θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δε θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρεία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζονται οι παραπάνω παράγραφοι του παρόντος άρθρου. Επίσης ο Λήπτης της ασφάλισης ή και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως και εγγράφως στην Εταιρεία κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή της έδρας της επιχείρησης του. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή / και ο Ασφαλισμένος οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια προς αποφυγή της επέλευσης ή της επίτασης των ασφαλιστικών κινδύνων και να συμπεριφέρονται εν γένει ως συνετοί ιδιοκτήτες οχήματος. Άρθρο 7. Μεταβολή της κυριότητας 1. Λήπτης της ασφάλισης ή / και ο Ασφαλισμένος, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αμέσως στην Εταιρεία κάθε μεταβολή της κυριότητας ή της κατοχής του ασφαλιζομένου οχήματος ή και οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του οχήματος, ιδίως όταν αυτά επιδρούν στον καθορισμό των ασφαλίστρων. 2. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου οχήματος αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κληρονομούμενου από την ασφάλιση, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία για τη μη αποδοχή τους εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και του λόγου της. 3. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης. Η λύση της σύμβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της Εταιρείας οποιαδήποτε ενέργεια. Άρθρο 8. Αυτοκίνητο σχολής οδηγών Οι καλύψεις του παρόντος ισχύουν και στις περιπτώσεις που το ειδικών προδιαγραφών ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο σχολής οδηγών οδηγείται από μαθητευόμενο οδηγό, με την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις αυτές θα βρίσκεται δίπλα στο πηδάλιο και διπλωματούχος εκγυμναστής, που θα εποπτεύει τον χειρισμό. Αν δεν τηρείται η αναφερθείσα προϋπόθεση ο Λήπτης της ασφάλισης ή /και ο Aσφαλισμένος εκπίπτει παντός δικαιώματός του από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση. Άρθρο 9. Γενικές υποχρεώσεις του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημιάς Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται: 1. Να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία μέσα σε 8 εργάσιμες ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός και να δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου. 2. Να ειδοποιήσει αμέσως μόλις μάθει το ζημιογόνο γεγονός τις Αστυνομικές ή άλλες αρμόδιες Αρχές. Ασφάλιση αυτοκινήτου Motor Care Σελίδα 5 από 38

6 3. Να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή ή μείωση της ζημιάς, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σα να μην ήταν ασφαλισμένος και να ακολουθεί τις οδηγίες της Εταιρείας. 4. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρείας για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών. 5. Να προωθεί άμεσα στην Εταιρεία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, απ όπου και αν προέρχεται αυτό. 6. Να μην προβαίνει σε ομολογίες ευθύνης προς τρίτους. Οποιαδήποτε ομολογία ευθύνης ή αναγνώριση οφειλής από τον Ασφαλισμένο ή τον Λήπτη της ασφάλισης προς τρίτο δε δεσμεύουν την Εταιρεία. 7. Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό της καλυπτόμενης ζημιάς χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του Ασφαλισμένου ή και του Λήπτη της ασφάλισης την απόκρουση ή και το διακανονισμό απαίτησης. Η Εταιρεία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια χειρισμού όσον αφορά στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο Ασφαλισμένος και ο Λήπτης της ασφάλισης υποχρεούνται να παρέχουν στην Εταιρεία, εφόσον τους ζητηθεί κάθε άλλη πληροφορία και έγγραφο που είναι στη διάθεση του και κρίνονται αναγκαία στο πλαίσιο δίκης, την οποία διεξάγει ή προτίθεται να διεξάγει η Εταιρεία, καθώς και την ειδική πληρεξουσιότητα να τους εκπροσωπεί ενώπιον πάσης Αρχής ή Δικαστηρίου. Η υπαίτια παράβαση από το Λήπτη της ασφάλισης ή και τον Ασφαλισμένο των ως άνω υποχρεώσεων τους, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση και την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της, ενδεικτικά δε, περαιτέρω αποζημίωση, τόκους και έξοδα, καταβλητέα προς τρίτους. 8. Για καλυπτόμενες από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα, ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να θέσει άμεσα στη διάθεση της Εταιρείας το ασφαλισμένο όχημα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Αν παρόλα αυτά, ο Ασφαλισμένος προβεί σε αποκατάσταση της ζημιάς του οχήματος του, χωρίς προηγούμενα να το θέσει στη διάθεση της Εταιρείας για πραγματογνωμοσύνη, δε δικαιούται αποζημίωσης. Άρθρο 10. Καθορισμός ασφαλίστρων 1. Τα ασφάλιστρα καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της Εταιρείας και προσδιορίζονται κυρίως με βάση τη χρήση, την ιπποδύναμη, την έδρα του αυτοκινήτου, την ύπαρξη ή μη ζημιών, την ηλικία του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος, το δίπλωμα του, καθώς και τις λοιπές παραμέτρους, όπως ισχύουν κάθε φορά στο τιμολόγιο της Εταιρείας. 2. Η καταβολή χρημάτων χωρίς τη χορήγηση ασφαλιστικών εγγράφων δε γεννά υποχρέωση για την έκδοση ασφαλιστηρίου, ούτε άλλη υποχρέωση εκτός από την επιστροφή χρημάτων. 3. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα κατά την τιμολόγηση των υπηρεσιών της, όταν συνάπτεται ή ανανεώνεται η σύμβαση ασφάλισης να επιβάλλει επιπλέον ασφάλιστρο με βάση τα αναφερόμενα στο ασφαλιστήριο και ισχύοντα, γενικώς για τους ασφαλισμένους της, αντικειμενικά κριτήρια, στις περιπτώσεις που: α) Ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος έχει υποβάλει δήλωση με την οποία αποδέχεται την υπαιτιότητά του ως προς την πρόκληση του ατυχήματος, β) Η Εταιρεία έχει καταβάλει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε πρόσωπο που ενεπλάκη σε ατύχημα με τον Ασφαλισμένο της. Το σύστημα εκπτώσεων και επιβαρύνσεων βάσει της ύπαρξης ή μη ζημιάς (BONUS MALUS), έχει ως εξής: Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει κλίμακα κατηγοριών ασφαλίστρων, την οποία μπορεί ελεύθερα να τροποποιεί και με τη νέα της μορφή να την εφαρμόζει κατά την ανανέωση κάθε ασφαλιστηρίου. Τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα για τις καλύψεις αστικής ευθύνης προς τρίτους και ζημιών ιδίου οχήματος (μικτής) αναπροσαρμόζονται μετά από κάθε λήξη αδιαίρετης δωδεκάμηνης περιόδου ασφάλισης ανάλογα με την έλλειψη ζημιάς κατά τη συγκεκριμένη δωδεκάμηνη περίοδο ή ανάλογα με τον αριθμό των ζημιών που επήλθαν κατά την περίοδο αυτή. Κάθε συνεχής αδιαίρετη δωδεκάμηνη περίοδος ασφάλισης χωρίς ζημιά συνεπάγεται για την επόμενη δωδεκάμηνη ασφαλιστική περίοδο υπαγωγή στην αμέσως χαμηλότερη κατηγορία από αυτήν που βρισκόταν. Κατώτατη κατηγορία ασφάλισης είναι η κατηγορία 2. Κάθε ζημιά της δωδεκάμηνης περιόδου ασφάλισης συνεπάγεται για την επόμενη δωδεκάμηνη ασφαλιστική περίοδο άνοδο δύο κατηγοριών από αυτήν που βρισκόταν. Ανώτατη κατηγορία ασφάλισης είναι η κατηγορία 20. Οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των δωδεκάμηνων χωρίς ζημιά ή ο αριθμός των ζημιών δεν επιτρέπεται υπέρβαση της κατώτατης κατηγορίας ή αντίστοιχα της ανώτατης. Η παραπάνω αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων γίνεται για το ποσοστό που έχει καθοριστεί από την Εταιρεία και είναι ίδιο για όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλισμένους. Ασφάλιση αυτοκινήτου Motor Care Σελίδα 6 από 38

7 Για την υπαγωγή στις πιο πάνω κατηγορίες ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη και το πλήθος ζημιών καθώς και τα αδιαίρετα συνεχή δωδεκάμηνα χωρίς ζημιά που έτρεξαν σε ασφάλιση σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες. Σε περίπτωση μεταβολής της κυριότητας ή της κατοχής του αυτοκινήτου, καθορίζονται εκ νέου τα ασφάλιστρα με βάση την κατηγορία στην οποία υπάγεται ο νέος Ασφαλισμένος (κύριος ή κάτοχος). 4. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το Ασφάλιστρο, τους όρους και τις παραμέτρους υπολογισμού του ασφαλίστρου κατά την ανανέωση του ασφαλιστηρίου.. 5. Σε περίπτωση υποχρεωτικής αναπροσαρμογής των κατωτάτων ασφαλιζομένων κεφαλαίων, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης τα οφειλόμενα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται από την ισχύ της αναπροσαρμογής μέχρι τη λήξη της, σύμφωνα με το τιμολόγιο της Εταιρείας. 6. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή /και ο Ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιούν στην Εταιρεία εάν το ασφαλιζόμενο όχημα οδηγείται και από άτομο το οποίο είναι ηλικίας κάτω των 23 ετών ( της ηλικίας υπολογιζόμενης από την 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης) ή και από άτομο που έχει στην κατοχή του την άδεια οδήγησης για διάστημα λιγότερο από 12 μήνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται επασφάλιστρο νέου οδηγού, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά τιμολόγιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η πιο πάνω γνωστοποίηση στην Εταιρεία, δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο επασφάλιστρο νέου οδηγού και επέλθει ζημία, τότε ο Ασφαλισμένος ή/και ο Λήπτης της ασφάλισης υποχρεούνται να καταβάλλουν πρόστιμο 100% επί των ετησίων ασφαλίστρων, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ατυχήματος. 7. Σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων, αν η Εταιρεία υποχρεωθεί δικαστικώς ή εξωδίκως να καταβάλει αποζημίωση έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του Aσφαλισμένου και του Λήπτη της ασφάλισης. Άρθρο 11. Ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης 1. H Ασφαλιστική σύμβαση μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε με έγγραφη συμφωνία και των δύο μερών. 2. Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση, οποτεδήποτε, με επιστολή που αποστέλλεται είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η Εταιρία στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους έντυπα της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη επέρχονται άμεσα από την ημερομηνία περιέλευσης αυτής στην Εταιρία. 3. Η Εταιρεία μπορεί με γραπτή δήλωση να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον Λήπτη της ασφάλισης ή/και τον Ασφαλισμένο. 4. Η ακύρωση με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο της σύμβασης που καλύπτει τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης προς τρίτους επιφέρει ταυτόχρονα και τη λύση της ασφαλιστικής κάλυψης και για τις προαιρετικές καλύψεις. 5. Σε κάθε περίπτωση λύσης της ασφαλιστικής σύμβασης επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο ασφάλισης.. 6. Σε περίπτωση ζημιάς λόγω ολικής καταστροφής ή ολικής κλοπής του ασφαλισμένου οχήματος και εφόσον καταβλήθηκε ή εκκρεμεί να καταβληθεί αποζημίωση, τότε το συμβόλαιο θεωρείται αυτοδίκαια άκυρο και δεν επιστρέφονται ασφάλιστρα, γιατί θεωρούνται δεδουλευμένα στο σύνολο τους. 7. Εφόσον έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα για την επέκταση της αστικής ευθύνης στο εξωτερικό, τότε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για όλη τη διάρκεια ισχύος της πράσινης κάρτας δε μπορεί να ακυρωθεί. 8. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Aσφαλισμένος ή και ο Λήπτης της ασφάλισης έχουν την υποχρέωση να επιστρέψουν στην Εταιρεία το ασφαλιστήριο,. 9. Εάν η Εταιρεία υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση σε τρίτους παθόντες, σε περίπτωση που το ασφαλιστήριο δεν είναι σε ισχύ ή συντρέχει κάποιος λόγος εξαίρεσης από την κάλυψη, τότε έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ασφαλισμένο ή και τον Λήπτη της ασφάλισης οποιοδήποτε ποσό κατέβαλε. Άρθρο 12. Αρμοδιότητα δικαστηρίων Δίκαιο που διέπει την ασφαλιστική σύμβαση 1. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που ενδεχομένως θα προκύψει από την ασφαλιστική αυτή σύμβαση, αρμόδια θα είναι αποκλειστικά και μόνο τα Δικαστήρια της Αθήνας. 2. H παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Άρθρο 13. Διεύθυνση επικοινωνίας Κάθε κοινοποίηση της Εταιρείας προς τον Λήπτη της ασφάλισης ή/ και Aσφαλισμένο, η οποία έχει σχέση με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, θα γίνεται στη διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του Λήπτη της ασφάλισης ή/και του Ασφαλισμένου. Ως κατοικία ή διαμονή θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος δήλωσαν εγγράφως στην Εταιρεία και αναφέρεται στο ασφαλιστήριο. Η έγγραφη επικοινωνία Ασφάλιση αυτοκινήτου Motor Care Σελίδα 7 από 38

8 μπορεί να γίνεται είτε με επιστολή είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεομοιοτυπία ή με αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι έχουν δηλώσει εγγράφως ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία ότι επιθυμούν μέσω αυτών να συναλλάσσονται με την Εταιρία. Άρθρο 14. Γενικές εξαιρέσεις Ι. Δεν καλύπτονται και αποκλείονται από την ασφάλιση εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη τους με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο -, ζημιές που προξενούνται ή οφείλονται ή προέρχονται από τις παρακάτω αιτίες, ανεξάρτητα αν αυτές οι αιτίες έχουν συντελέσει στην επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι προσδιορίζονται ρητά στην οικεία ρύθμιση κάθε ασφαλιστικής κάλυψης: 1. α. Από πρόθεση ή βαριά αμέλεια του Λήπτη της ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου ή των προστηθέντων από αυτούς προσώπων στην οδήγηση του οχήματος. β. Από πρόθεση ή βαριά αμέλεια του Λήπτη της ασφάλισης ή του Ασφαλισμένου ή των προστηθέντων από αυτούς προσώπων στην οδήγηση του οχήματος, καθώς και του δικαιούχου του ασφαλίσματος, των προσώπων που συνοικούν μαζί τους, του νομίμου αντιπροσώπου, των εκπροσώπων ή τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του ασφαλισμένου οχήματος. 2. Από τη συμμετοχή του ασφαλιζόμενου οχήματος σε επιδείξεις, ή εορταστικές παρελάσεις, ή σε επίσημους ή μη αγώνες, ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις) 3. α. Από επιδρομή, εχθροπραξία ή πολεμική επιχείρηση, είτε προ είτε μετά την κήρυξη του πολέμου, εμφυλίου πολέμου, στάσεις, πραξικοπήματα ή επαναστάσεις & πάσης φύσης επίταξη. β. Από τρομοκρατικές ενέργειες, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, απεργίες και πολιτικές ταραχές. OPIΣMOΣ Τρομοκρατική ενέργεια σημαίνει μία ενέργεια που περιλαμβάνει χρήση δύναμης ή βίας και/ ή απειλής, προερχόμενη είτε από ένα άτομο είτε από ομάδα ατόμων, που είτε δρουν μόνοι τους είτε για λογαριασμό ή σε συνεργασία με άλλη/ες οργάνωση/εις ή κυβέρνηση/εις, για πολιτικοκοινωνικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή εθνικούς σκοπούς ή λόγους ή τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή ντε φάκτο Αρχής ή κυβέρνησης, ανεξάρτητα από το αν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης. 4. Από κακόβουλες πράξεις τρίτων στο ασφαλισμένο όχημα. 5. Άμεσα ή έμμεσα είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτιών, από βιολογική ή χημική μόλυνση ή από πυραύλους ή βλήματα, από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από ραδιενεργό μόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα, ή κατάλοιπο της καύσης πυρηνικού καυσίμου, ή από οποιαδήποτε αιτία από υλικά πυρηνικών όπλων. Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη (PROCESS) πυρηνικής σχάσης. «Μόλυνση» σημαίνει δηλητηρίαση ή παρεμπόδιση και/ ή περιορισμός της χρήσης αντικειμένων εξαιτίας της επίδρασης χημικών και/ ή βιολογικών ουσιών. 6. Άμεσα ή έμμεσα από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό ή άλλη φυσική διαταραχή. 7. Από οδηγό ο οποίος δεν έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί ή η άδεια του έχει λήξει. 8. Όταν ο οδηγός είναι μικρότερος των 23 ετών ή έχει άδεια οδήγησης, η οποία εκδόθηκε εντός του τελευταίου προ της ημερομηνίας επέλευσης του ατυχήματος δωδεκαμήνου. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασφαλισμένος ή / και ο Λήπτης της ασφάλισης υποχρεούνται να καταβάλουν πρόστιμο 100% επί των ετησίων ασφαλίστρων, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ατυχήματος, διαφορετικά η Εταιρεία απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της. 9. Από πρόσωπα που επιλήφθηκαν αυτογνωμόνως του οχήματος, με αξιόποινη πράξη 10. Αν κατά το ατύχημα ο οδηγός του οχήματος τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του νόμου κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. 11. Αν το όχημα χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από εκείνη που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο ή/και στην άδεια κυκλοφορίας του. Στην εξαίρεση αυτή υπάγονται και οι ζημιές που προκαλούνται από δίκυκλα ή Ε.Ι.Χ., κατά το χρόνο που αυτά χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση, όπως ενδεικτικά, μεταφορά και διανομή κατ οίκον τροφίμων ή άλλων προϊόντων. 12. Εξαιτίας του μεταφερομένου ή επί του μεταφερομένου με το όχημα, φορτίου. 13. Αν το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέραν του ανωτάτου ορίου που επιτρέπουν η άδεια κυκλοφορίας του ή οι σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων αρχών. 14. Άμεσα ή έμμεσα από έκρηξη, ή φλόγα του οχήματος, ή πυρκαγιά, η οποία μεταδόθηκε από αυτό, όπως και ζημιές από τη διαρροή υγρών ή υγραερίων, οποιασδήποτε φύσης, που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού. Ασφάλιση αυτοκινήτου Motor Care Σελίδα 8 από 38

9 15. Όταν το όχημα κινείται χωρίς τον οδηγό, ή ωθείται από οτιδήποτε εκτός της δικής του δύναμης, ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο κινούμενο ή μη σε τροχούς, ή ρυμουλκεί άλλο όχημα. 16. Εντός φυλασσομένων χώρων στάθμευσης, ή συνεργείων επισκευής οχημάτων, ή εκθέσεων αυτοκινήτων. 17. Από ή επί αυτοκινήτων οχημάτων χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, ασφαλισμένων για ατύχημα αποκλειστικά μέσα σε συγκεκριμένο χώρο, εφ' όσον το ατύχημα προξενηθεί εκτός του χώρου αυτού. 18. Όταν το ασφαλιζόμενο όχημα ή μηχάνημα βρίσκεται σε φορτηγίδα, πλοίο, ή πορθμείο, ή σιδηρόδρομο, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωσή του από αυτά, καθώς και κάθε ζημιά προκαλούμενη προς τρίτους κατά τη μεταφορά με οποιοδήποτε τρόπο του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου. 19. Από ή σε ειδικού τύπου οχήματα εργαλεία ή μηχανήματα, προερχόμενες όχι κατά τη μετακίνηση τους, αλλά από τη λειτουργία τους ως εργαλεία. 20. Από επιβολή προστίμων ή εξαγορά ποινών επιβαλλόμενων από διοικητικές, αστυνομικές ή δικαστικές αρχές συνεπεία παραβάσεων νόμων ή αστυνομικών διατάξεων από τον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της ασφάλισης, καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξοδα που προέρχονται από απόφαση των παραπάνω αρχών. 21. Σε θημωνιές και γεωργικά προϊόντα εν γένει συνεπεία πυρκαγιάς η οποία προκλήθηκε από οχήματα αλωνιστικών ή θεριστικών ή θεριζοαλωνιστικών ή χορτοκοπτικών μηχανημάτων. 22. Σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εν γένει εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας και βόθρους, εφ' όσον οι ζημιές προξενήθηκαν από το βάρος του ασφαλιζόμενου οχήματος. 23. Όταν το ασφαλισμένο όχημα κινείται σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια, ή πρόβαθρα οικιών, καθώς και οι ζημιές στα ίδια τα πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πρόβαθρα. Όταν το όχημα κινείται εκτός οδών προοριζομένων για κυκλοφορία οχημάτων ή σε οδούς όπου απαγορεύεται από τις Αρχές η κυκλοφορία τους. 24. Στην ενδυμασία των επιβαινόντων του καλυπτόμενου οχήματος εφ' όσον οφείλονται σε κακή συντήρηση του αυτοκινήτου καθώς και ζημιές ή απώλειες τιμαλφών ειδών ή χρημάτων τα οποία μεταφέρονται από τους επιβαίνοντες. 25. Από φθορές λόγω χρήσης, μείωσης απόδοσης, μείωσης εμπορικής αξίας, καθώς και αποθετικές ζημιές από τη στέρηση της χρήσης του ασφαλισμένου οχήματος. 26. Ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα συνεπεία κακής συντήρησής του ή από ελάττωμα του κατασκευαστή. 27. Στους τροχούς (ζάντες και ελαστικά) του ασφαλισμένου οχήματος εφόσον αυτές δεν συντρέχουν με άλλες ζημιές καλυπτόμενες από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση. 28. Ζημιές των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων εν γένει από οποιαδήποτε αιτία σε περίπτωση ασφάλισης αυτοκινήτων ψυγείων ή θερμοθαλάμων. 29. Όταν το ασφαλισμένο όχημα δε διαθέτει το πιστοποιητικό ελέγχου ΚΤΕΟ που να το κρίνει κατάλληλο για κυκλοφορία, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω της παλαιότητας του οχήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. II. Αν σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρεία, σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου ή μετά από δικαστική απόφαση, υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισμένου. Άρθρο 15. Παραγραφή Κάθε αξίωση ή απαίτηση που πηγάζει από αυτήν την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφεται μέσα σε τέσσερα (4) έτη από το τέλος του έτους εντός του οποίου γεννήθηκε η αξίωση. Ασφάλιση αυτοκινήτου Motor Care Σελίδα 9 από 38

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ B. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ AΣΦAΛIΣHΣ AΣTIKHΣ EYΘYNHΣ AYTOKINHTΩN ENANTI TPITΩN Άρθρο 1. Αντικείμενο ασφάλισης Mε την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση αστικής ευθύνης η Eταιρεία, αναλαμβάνει την υποχρέωση σύμφωνα και με τους πιο πάνω όρους να ικανοποιεί απαιτήσεις αποζημίωσης τρίτων, κατά του κυρίου του καλυπτόμενου οχήματος, του νόμιμου κατόχου του και του υπ' αυτών προστηθέντος οδηγού εκτός των προσώπων που επιλήφθησαν του αυτοκινήτου με κλοπή ή βία, από την κυκλοφορία του περιγραφομένου στο ασφαλιστήριο οχήματος συνεπεία της, χωρίς πρόθεση, πρόκλησης: α. Θανάτου ή σωματικών βλαβών σε τρίτα πρόσωπα. β. Υλικών ζημιών σε πράγματα τρίτων που δε μεταφέρονται με το ασφαλιζόμενο όχημα. γ. Υλικών ζημιών σε πράγματα προσώπων που δεν ανήκουν στην οικογένεια του Ασφαλισμένου, του οδηγού ή του Λήπτη της ασφάλισης. Άρθρο 2. Ανώτατα όρια ευθύνης της Εταιρείας 1. Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για κάθε ατύχημα στο οποίο περιλαμβάνονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, τα δικαστικά έξοδα και κάθε φύσης αμοιβές τρίτων, δεν είναι δυνατό να υπερβεί το αναγραφόμενο στον "ΠINAKA KAΛYΨEΩN" του ασφαλιστηρίου ποσό για κάθε είδος καλυπτόμενου κινδύνου. 2. Αν η Εταιρεία υποχρεωθεί δικαστικώς ή εξωδίκως να καταβάλει πέραν του ασφαλιστικού ποσού, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των Ασφαλισμένων και του Λήπτη της ασφάλισης. Άρθρο 3. Εξαιρέσεις Εκτός των εξαιρέσεων των προβλεπομένων από τις διατάξεις του Ν.2496/97 και ΠΔ 237/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περαιτέρω και σε συμφωνία με τις άνω ρυθμίσεις δεν καλύπτονται και αποκλείονται από την ασφάλιση οι περιπτώσεις των παραγράφων 1α, 2, 3, 5, 7, 9 έως 11, 13 και 19 έως 24 του άρθρου 14, «ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ» του κεφαλαίου Α του παρόντος. Ασφάλιση αυτοκινήτου Motor Care Σελίδα 10 από 38

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΔIATAΞEIΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση καλύπτει ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος, στις περιπτώσεις εκείνες που περιγράφονται παρακάτω και για τις οποίες έχει καταβληθεί το αντίστοιχο ασφάλιστρο σύμφωνα με τον "ΠINAKA KAΛYΨEΩN" του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Άρθρο 1. Έκταση ασφάλισης Η Εταιρεία ευθύνεται κατ' ατύχημα μόνο για την πέραν του ποσού της τυχόν απαλλαγής ζημιά και μέχρι του ανωτάτου ορίου του ασφαλιστικού ποσού που αναφέρεται στον "ΠINAKA KAΛYΨEΩN". Άρθρο 2. Όριο ευθύνης της Εταιρείας Υπολογισμός αποζημίωσης 1. Σε όλες τις ασφαλίσεις των προαιρετικών καλύψεων εκτός των επεκτάσεων αστικής ευθύνης, το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας, για ένα ή περισσότερα ατυχήματα εντός της ασφαλιστικής περιόδου, δε μπορεί να υπερβεί το αναγραφόμενο στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ» του ασφαλιστηρίου ποσό για κάθε είδος καλυπτομένου κινδύνου. 2. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για τις προαιρετικές καλύψεις ορίζεται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ» του ασφαλιστηρίου και έχει υπολογισθεί με βάση τον τύπο και την παλαιότητα του ασφαλιζόμενου οχήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Εταιρεία. Εφόσον ο Συμβαλλόμενος/Λήπτης της ασφάλισης δεν εναντιώνεται στον παραπάνω προσδιορισμό εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου, τεκμαίρεται ότι τον αποδέχεται. Σε περίπτωση ζημιάς, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, θα λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η τρέχουσα αξία του οχήματος κατά τον χρόνο επέλευσής της, οπότε και θα κρίνεται η τυχόν υπασφάλιση ή υπερασφάλισή του. 3. H ευθύνη της Εταιρείας ανέρχεται μέχρι το ασφαλιστικό ποσό και αν ακόμη από το ίδιο ατύχημα επήλθαν περισσότεροι ασφαλιστικοί κίνδυνοι. 4. H Εταιρεία δικαιούται αντί της καταβολής χρηματικής αποζημίωσης να αναλάβει την επισκευή του οχήματος. 5. Aν το ασφαλιστικό ποσό καλύπτει μέρος μόνο της τρέχουσας εμπορικής αξίας του οχήματος, ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένος αναλαμβάνει ανάλογο μέρος των ζημιών ή απωλειών. Σε περίπτωση που η ασφάλιση περιλαμβάνει τη ρήτρα "σε πρώτο κίνδυνο", τότε δεν έχει εφαρμογή ο αναλογικός κανόνας του όρου συνασφάλισης και σε περίπτωση ζημιάς, καταβάλλεται όλη η αποζημίωση, μέχρι του ασφαλιζομένου ποσού, που δε μπορεί να υπερβεί την αξία του ασφαλισμένου οχήματος. 6. Εφόσον το ποσό της αποζημίωσης (ασφάλισμα) φτάνει μέχρι την αξία του ασφαλισμένου οχήματος εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα οριζόμενα από την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του κεφαλαίου Δ (μεταβίβαση ευρεθέντος οχήματος που ήταν ασφαλισμένο με ασφάλιση ολικής κλοπής). 7. Tα έξοδα, τέλη και χαρτόσημα εξόφλησης της αποζημίωσης βαρύνουν τον Λήπτη της ασφάλισης. 8. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης κάποιου από τους κινδύνους των προαιρετικών καλύψεων, λαμβάνεται ως βάση η τρέχουσα εμπορική αξία του ασφαλισμένου οχήματος ή των βλαβέντων ανταλλακτικών του. Ως τρέχουσα εμπορική αξία θα θεωρείται η αξία την οποία ευλόγως θα εισέπραττε ο Ασφαλιζόμενος τη στιγμή αμέσως πριν από τη ζημιά, εάν πωλούσε το ασφαλισμένο όχημα ως μεταχειρισμένο, λαμβανομένης υπόψη της φθοράς και παλαιότητας του. 9. Δασμοί, εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις προς τρίτους, που αναφέρονται στην κτήση του οχήματος και των ανταλλακτικών, δε συνυπολογίζονται στο ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης, εφόσον ο δικαιούχος της αποζημίωσης κύριος του οχήματος απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής τους. Σε περίπτωση μερικής ζημιάς, εφόσον η ασφαλισμένη αξία του οχήματος έχει υπολογισθεί χωρίς δασμούς κ.λ.π., η Εταιρεία δικαιούται να αφαιρεί από την αξία των απαιτουμένων για την επισκευή ανταλλακτικών το ποσό που αναλογεί στους δασμούς. Άρθρο 3. Υποκατάσταση 1. Mε την καταβολή εκ μέρους της Εταιρείας οποιασδήποτε ασφαλιστικής αποζημίωσης (σε χρήμα ή σε είδος), η οποία πηγάζει από την ασφαλιστική σύμβαση, αυτή υποκαθίσταται έναντι των τρίτων στα δικαιώματα του Λήπτη της ασφάλισης ή/και Aσφαλισμένου. 2. O Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Aσφαλισμένος υποχρεούται να παράσχει στην Εταιρεία, κάθε υποστήριξη προκειμένου αυτή να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματά της. Κυρίως, ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Aσφαλισμένος υποχρεούται να παραδώσει τα έγγραφα, στα οποία στηρίζονται οι αξιώσεις, όπως και τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την είσπραξη των απαιτήσεων. Ασφάλιση αυτοκινήτου Motor Care Σελίδα 11 από 38

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Άρθρο 1. Ασφάλιση ζημιών ιδίου αυτοκινήτου (μικτή) Καλύπτονται οι ίδιες ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου που προκαλούνται αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, κατάπτωση και ανατροπή του. Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 14 «Γενικές Εξαιρέσεις» του κεφαλαίου Α του παρόντος. Επίσης, ορίζεται ότι εάν ο οδηγός είναι ηλικίας κάτω των 23 ετών ή έχει άδεια οδήγησης με ημερομηνία έκδοσης μικρότερη του ενός (1) έτους, εάν δεν έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών, με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο, ο Ασφαλισμένος ή/ και ο Λήπτης της ασφάλισης συμμετέχει στη ζημιά σε ποσοστό 50% αφαιρούμενης και της συμφωνηθείσας απαλλαγής και εφόσον έχει καταβάλει έγκαιρα το προβλεπόμενο πρόστιμο από την παράγραφο 8, του άρθρου 14, του κεφαλαίου Α. Άρθρο 2. Ασφάλιση πυρκαγιάς Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος συνεπεία πυρκαγιάς (συμπεριλαμβανομένης πυρκαγιάς που μεταδίδεται σε αυτό από άλλο αντικείμενο), αυτόματης ανάφλεξης και πτώσης κεραυνού. Επίσης καλύπτονται και οι ζημιές του οχήματος που θα προκληθούν συνεπεία έκρηξής του. Πέραν των άλλων, εξαιρείται η επέλευση βραχυκυκλώματος και οι συνέπειές του, εκτός από την περίπτωση που θα προκληθεί πυρκαγιά στο ασφαλισμένο όχημα. Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται οι περιπτώσεις των παραγράφων 1β, 2, 3, 5 έως 7, 9 έως 12, 18 έως 29 του άρθρου 14 «Γενικές Εξαιρέσεις» του κεφαλαίου Α του παρόντος. Επίσης, εξαιρούνται ζημιές από κλοπές ή απώλειες κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης του κινδύνου ή αμέσως ύστερα απ αυτόν ή εξαιτίας των μέτρων διάγνωσης, αποτροπής ή περιστολής της ζημιάς. Άρθρο 3. Ασφάλιση πυρκαγιάς και έκρηξης από τρομοκρατικές ενέργειες Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλιζόμενου οχήματος που προξενούνται από πυρκαγιά ή έκρηξη που θα προκληθούν από τρομοκρατικές ενέργειες τρίτων, μεμονωμένες ή όχι. Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται οι περιπτώσεις των παραγράφων 1β, 2, 3α, 5 έως 7, 9 έως 12 και 18 έως 29 του άρθρου 14 «Γενικές Εξαιρέσεις» του κεφαλαίου Α του παρόντος. Επίσης, εξαιρούνται ζημιές από κλοπές ή απώλειες κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης του κινδύνου ή αμέσως ύστερα απ αυτόν ή εξαιτίας των μέτρων διάγνωσης, αποτροπής ή περιστολής της ζημιάς. Άρθρο 4. Ασφάλιση ολικής κλοπής 1. Καλύπτεται ο κίνδυνος της ολικής απώλειας του ασφαλισμένου οχήματος συνεπεία κλοπής. 2. H Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει την αποζημίωση μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών αφότου υποβλήθηκε η σχετική μήνυση και εφόσον προσκομισθεί βεβαίωση ότι η μήνυση εκκρεμεί ακόμη και δεν προκύπτει από οποιοδήποτε στοιχείο ότι το όχημα βρέθηκε εντός της προθεσμίας αυτής σε οποιαδήποτε κατάσταση, ακόμα και ολοσχερώς κατεστραμμένο. H Εταιρεία ευθύνεται για την καταβολή της αποζημίωσης, έστω κι αν το όχημα βρεθεί μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας. O μηνυτής δε δικαιούται να αποσύρει τη μήνυση ούτε μετά την καταβολή της αποζημίωσης, διαφορετικά υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημιάς της Εταιρείας. 3. Δεν καλύπτονται οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες τμημάτων ή εξαρτημάτων του οχήματος που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλοπής του, εκτός εάν είχε συναφθεί ασφάλιση μερικής κλοπής. 4. Για την καταβολή της αποζημίωσης, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει: α) την παροχή από τον κύριο του οχήματος έγγραφης εντολής και ανέκκλητης πληρεξουσιότητας με την οποία θα δίνεται στην Εταιρεία το δικαίωμα να πωλήσει το όχημα που θα βρεθεί και να κρατήσει το τίμημα. β) την υπογραφή συμβολαιογραφικού προσύμφωνου, που θα παρέχει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να ζητήσει την υπογραφή οριστικού συμβολαίου για τη μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος, που θα βρεθεί, είτε στην ίδια την Εταιρεία, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο που θα υποδειχθεί από την Εταιρεία. γ) Κάθε άλλο έγγραφο απαραίτητο για τη μεταβίβαση του. Εφόσον το όχημα έχει βρεθεί μέχρι την ημέρα της πληρωμής, η Εταιρεία μπορεί να την αρνηθεί, αν δεν προηγηθεί νόμιμη μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος σ' αυτήν ή σε οποιονδήποτε τρίτον που θα υποδειχθεί από αυτήν. 5. Αν το όχημα βρεθεί μετά την καταβολή της αποζημίωσης, ο Λήπτης της ασφάλισης ή/ και ο Aσφαλισμένος έχουν υποχρέωση να ειδοποιήσουν την Εταιρεία, αμέσως μόλις λάβουν γνώση της ανεύρεσης. Ασφάλιση αυτοκινήτου Motor Care Σελίδα 12 από 38

13 H Εταιρεία εξάλλου αφού λάβει γνώση της ανεύρεσης του οχήματος, δύναται να καλέσει εγγράφως τον Λήπτη της ασφάλισης ή/ και τον Ασφαλισμένο στη δηλωθείσα διεύθυνσή του, για να δηλώσει εγγράφως και μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών, αν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα που βρέθηκε, επιστρέφοντας συγχρόνως την καταβληθείσα αποζημίωση με τους τόκους και τα έξοδα. Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλισμένος δεν απαντήσει μέσα στην προθεσμία των δέκα ημερών, εκπίπτει αυτού του δικαιώματος. Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται οι περιπτώσεις των παραγράφων 1β, 3, 5, 6, 11, 20, 24 και 25 του άρθρου 14 «Γενικές Εξαιρέσεις» του κεφαλαίου Α του παρόντος. Επίσης, δεν καλύπτεται η απώλεια του ασφαλισμένου οχήματος συνεπεία υπεξαίρεσης. Άρθρο 5. Ασφάλιση μερικής κλοπής 1. Η ασφάλιση μερικής κλοπής καλύπτει : Μόνο την αξία των κλαπέντων τεμαχίων ή εξαρτημάτων του οχήματος που είναι στερεά προσδεδεμένα σε αυτό και είναι απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του, καθώς και τις υλικές ζημιές που θα προξενηθούν στο σώμα (αμάξωμα) του οχήματος κατά την ώρα της αφαίρεσης αυτών των τεμαχίων ή εξαρτημάτων. 2. Συστήματα ήχου, εικόνας και τηλεπικοινωνίας με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σταθερά προσδεδεμένα στο αμάξωμα του οχήματος και εφόσον έχουν δηλωθεί και περιγραφεί αναλυτικά στην αίτηση ασφάλισης, εξαιρουμένων των συσκευών που εκ της κατασκευής τους πρέπει να αφαιρούνται από το όχημα για προστασία κατά της κλοπής (αφαιρούμενες προσόψεις, αφαιρούμενες συσκευές κ.λ.π.) Στις παραπάνω περιπτώσεις (1&2) απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στο ασφαλισμένο όχημα. 3. Τις ζημιές που θα υποστεί το ασφαλισμένο όχημα (ίδιες ζημιές) από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, κατάπτωση ή ανατροπή του κατά τη διάρκεια κλοπής του. Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης ζημιές που θα προκληθούν σε όχημα ανοικτού τύπου (Cabrio), εφόσον δεν έχει δηλωθεί εξ αρχής στην πρόταση ασφάλισης ότι το ασφαλισμένο όχημα είναι του συγκεκριμένου τύπου. Με την ασφάλιση της μερικής κλοπής δεν καλύπτεται η ολική απώλεια του οχήματος. Συνεπώς σε περίπτωση ολικής απώλειας του οχήματος δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση. Επίσης, εξαιρούνται και οι περιπτώσεις των παραγράφων 1β, 3, 5, 6, 11, 20, 24, 25 και 27 του άρθρου 14 «Γενικές Εξαιρέσεις» του κεφαλαίου Α του παρόντος. Άρθρο 6. Ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων Καλύπτονται σε «πρώτο κίνδυνο», οι ζημιές που θα υποστούν συνεπεία θραύσης ή ρωγμής, από οποιαδήποτε αιτία, οι εξής και μόνο γυάλινες επιφάνειες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου: Παρμπρίζ και φινιστρίνια με τα ελαστικά μέρη που είναι περιμετρικά σε αυτά εφόσον είναι εκ κατασκευής κολλημένα, τζάμια παραθύρων και ηλιοροφή. H υποχρέωση της Εταιρείας περιορίζεται μόνο στην αξία αντικατάστασης του ασφαλιζομένου κρυστάλλου και στα έξοδα επανεγκατάστασής του (ανταλλακτικά και εργασία) Δεν καλύπτονται: 1. Η ευθυγράμμιση των πλαισίων των καλυπτομένων γυάλινων επιφανειών σε περίπτωση μετατόπισης ή στρέβλωσής τους. 2. Η θραύση που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα εκτός αν αποκλειστικά υπαίτιος αυτού είναι ο οδηγός του ασφαλιζομένου οχήματος. 3. Θραύση προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από αιτία για την οποία οφείλεται αποζημίωση από άλλο καλυπτόμενο κίνδυνο από το Ασφαλιστήριο αυτό. 4. Επιφανειακές ζημιές κρυστάλλων (π.χ. γραμμώσεις από υαλοκαθαριστήρες) 5. Ζημιά παραθύρων, που είναι ενσωματωμένα στα σκέπαστρα των ανοιχτών, τύπου cabrio αυτοκινήτων. Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται επίσης οι περιπτώσεις των παραγράφων 1β, 2, 3α, 5, 7, 10 έως 12 και 19 του άρθρου 14 «Γενικές Εξαιρέσεις» του κεφαλαίου Α του παρόντος. Άρθρο 7. Ασφάλιση θεομηνιών Καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα άμεσα ή έμμεσα από ακραία φαινόμενα που συνιστούν ανωτέρα βία όπως, πλημμύρα, τυφώνας, λαίλαπα, ανεμοθύελλα (άνεμοι εντάσεως 8 Μποφώρ και άνω), καταιγίδα (δυνατή βροχόπτωση το ύψος της οποίας ξεπερνά τα 5 mm/ ώρα/ τετραγωνικό εκατοστό), έκρηξη ηφαιστείου, σεισμός, ή άλλη φυσική διαταραχή υπό την προϋπόθεση ότι τα φαινόμενα αυτά θα προκαλέσουν καταστροφές μαζικής έκτασης. Ρητά αναφέρεται και συμφωνείται ότι δεν καλύπτονται οι μηχανικές βλάβες που έχουν ως αιτία τον παγετό. Ασφάλιση αυτοκινήτου Motor Care Σελίδα 13 από 38

14 Ο Λήπτης της ασφάλισης ή/ και ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να αποδείξει την επέλευση του κινδύνου με δελτίο της ΕΜΥ ή/και δελτίο Τύπου. Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται οι περιπτώσεις των παραγράφων 1β, 2, 3, 5, 7,9 έως 15, 17 έως και 29 του άρθρου 14 «Γενικές Εξαιρέσεις» του κεφαλαίου Α του παρόντος. Άρθρο 8. Ασφάλιση πράξεων δολιοφθοράς (κακόβουλες- ηθελημένες πράξεις) Καλύπτονται ζημιές που θα προξενηθούν στο ασφαλισμένο όχημα από κακόβουλες πράξεις τρίτων, εξαιρουμένων των ζημιών που προκαλούνται κατά τη διάρκεια κλοπής ή απόπειρας κλοπής του ασφαλιζόμενου οχήματος ή προξενούνται με εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης σ' αυτό, καθώς και των ζημιών σε φανούς και καθρέπτες. Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται οι περιπτώσεις των παραγράφων 1β, 2, 3α, 5, 9, 27 και 28 του άρθρου 14 «Γενικές Εξαιρέσεις» του κεφαλαίου Α του παρόντος. Άρθρο 9. Ασφάλιση ζημιών ιδίου αυτοκινήτου εντός φυλασσομένων χώρων ή κατά τη μεταφορά του Καλύπτονται οι ίδιες ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος που προκαλούνται από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, κατάπτωση και ανατροπή του όταν βρίσκεται εντός φυλασσόμενων χώρων (προβλήτες, σταθμοί, γκαράζ, συνεργεία, εκθέσεις κλπ) καθώς επίσης και κατά τη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωσή του σε επιβατηγό πλοίο, τρένο, αεροπλάνο, το οποίο εκτελεί κανονικό δρομολόγιο υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές μεταφοράς οχημάτων. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης, οι ζημιές που θα προκληθούν ενόσω το ασφαλισμένο όχημα μεταφέρεται ή ρυμουλκείται από οποιουδήποτε τύπου άλλο όχημα, όπως γερανό, φορτηγό, όχημα οδικής βοήθειας κλπ. ή κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση του από τα μέσα αυτά. Από την παρούσα κάλυψη εξαιρούνται οι περιπτώσεις των παραγράφων 1β, 2 έως 15, 17, 19 έως 29 του άρθρου 14 «Γενικές Εξαιρέσεις» του κεφαλαίου Α του παρόντος. Άρθρο 10. Ασφάλιση υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα Καλύπτονται οι υλικές ζημίες και μόνο, που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα, από σύγκρουσή του με άλλο ανασφάλιστο όχημα ταξινομημένο στην Ελλάδα. Προϋποθέσεις αποζημίωσης του Λήπτη της ασφάλισης ή/ και του Ασφαλισμένου, που πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά, αποτελούν: α) Η διαπίστωση της αποκλειστικής υπαιτιότητας του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος στην πρόκληση του ατυχήματος, καθώς και ο χαρακτηρισμός του ζημιογόνου οχήματος ως ανασφαλίστου, τα οποία πρέπει να προκύπτουν χωρίς αμφισβήτηση από ικανά αποδεικτικά στοιχεία. Ιδίως από δημόσια έγγραφα, αντίγραφο δελτίου συμβάντος της Αστυνομικής Αρχής, που επιλήφθηκε του ατυχήματος, ποινική δικογραφία, βεβαίωση Υ.Σ.Α.Ε, Κέντρου Πληροφοριών κ.λ.π. β) Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του Λήπτη της ασφάλισης ή/ και του Ασφαλισμένου εναντίον οποιουδήποτε προς αποζημίωση του. Για τον προσδιορισμό του ασφαλιστικού ποσού της καλύψεως αυτής ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό (ασφαλιστικό ποσό) δε μπορεί να υπερβαίνει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της καλύψεως των υλικών ζημιών της αστικής ευθύνης που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου. Απ την παρούσα κάλυψη εξαιρείται μόνο η περίπτωση της παραγράφου 25 του άρθρου 14 «Γενικές Εξαιρέσεις» του κεφαλαίου Α του παρόντος. Άρθρο 11. Προστασία bonus / malus Με την καταβολή του πρόσθετου ασφαλίστρου που αναγράφεται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ» δε θα επηρεάζεται η κατηγορία bonus-malus αποκλειστικά και μόνο από τις δύο πρώτες ζημιές που τυχόν θα συμβούν μέσα σε κάθε δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης και ο Ασφαλισμένος θα παραμένει στην ίδια κατηγορία bonus-malus στην οποία βρισκόταν κατά τη λήξη της αμέσως προηγούμενης δωδεκάμηνης ασφαλιστικής περιόδου. Κάθε επόμενη ζημία συνεπάγεται αυτόματα για το επόμενο δωδεκάμηνο άνοδο δύο κατηγοριών από αυτή που βρισκόταν. Άρθρο 12. Ασφάλιση προσωρινής αντικατάστασης αυτοκινήτου Στην περίπτωση που προκληθεί ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα από οποιονδήποτε καλυπτόμενο κίνδυνο πλην των εξής τυχόν καλυπτομένων: α) Θραύση κρυστάλλων, β) Προσωπικό Ατύχημα, γ) Νομική Προστασία, παρέχεται στον Aσφαλισμένο η χρήση ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου για όσο συνεχές χρονικό διάστημα διαρκεί η επισκευή του, το οποίο (διάστημα) δε θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Προϋποθέσεις: Ασφάλιση αυτοκινήτου Motor Care Σελίδα 14 από 38

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ E N I K O I O P O I 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΣTIKHΣ EYΘYNHΣ AYTOKINHTΩN & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ KAΛYΨEΩN 3 Άρθρο 1. Κατάρτιση και ισχύς της ασφαλιστικής σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Π Ο Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Α Ο Χ Η Μ Α Τ Α Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/ τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του από το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, του π.δ 237/86 του Ν.2496/97,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 9 Άρθρο 1 Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 9 Άρθρο 2 Ισχύς της Ασφάλισης 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/2/2018

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/2/2018 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/2/2018 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Σελ.: 3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ.400/70,

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου θα σας ενημερώσει για τα απαραίτητα ως προς την εξυπηρέτηση σας.

Ο υπάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου θα σας ενημερώσει για τα απαραίτητα ως προς την εξυπηρέτηση σας. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας έχει ακινητοποιηθεί ως συνέπεια ατυχήματος και χρειάζεστε όχημα αντικατάστασης, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες για να εξυπηρετηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10) Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4364/2016, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, και την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10) Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4364/2016, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, και την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ασφάλιση Αυτοκινήτου Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του N.Δ 400/70 του N.489/76, που κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3557/2007,

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κ10) Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ./τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, και την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Σεπτέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Policy Number): 55489 / 72657 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 439261 ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Policy Holder) ΘΗΣΕΩΣ 4 ΑΦΜ: 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΔΟΥ : Τηλ.: 2299076469 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : 439261

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ισχύουν από Ιούνιο 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από Δεκέμβριο 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Μάϊος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Σ Διαβάστε με προσοχή το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εντύπου. Φοράτε πάντα εσείς και οι επιβάτες του αυτοκινήτου σας τις ζώνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης:

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης: Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του οχήματός σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματός σας και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Αυτοκινήτων Γενικοί & Ειδικοί Ασφαλιστικοί Όροι. Road Safe Insurance

Κλάδος Αυτοκινήτων Γενικοί & Ειδικοί Ασφαλιστικοί Όροι. Road Safe Insurance Road Safe Insurance Κλάδος Αυτοκινήτων Γενικοί & Ειδικοί Ασφαλιστικοί Όροι ΟΡΙΣΜΟΙ Εταιρεία / Ασφαλιστής: Η εκάστοτε εταιρεία όπως αυτή αναφέρεται στους γενικούς και ειδικούς όρους του παρόντος με την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρόντες Γενικοί Ασφαλιστικοί Όροι ισχύουν για όλες ανεξαιρέτως τις καλύψεις που παρέχονται με αυτήν την ασφαλιστική σύμβαση, εκτός και εάν τροποποιούνται από κάποιον αντίθετο

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 φορτηγά Ι.Χ. λεωφορεία Ι.Χ.

DEMCO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 φορτηγά Ι.Χ. λεωφορεία Ι.Χ. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (φορτηγό, λεωφορείο) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών (μέχρι 1.000). Σελίδα 1 από 6 ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων.

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, όπως ισχύει, τις διατάξεις που περιέχονται στην Κ4/585/1978 Α.Υ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 795/8-4-1978 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οχημάτων Σελίδα 1 από 13 Σελίδες Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 19027 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4364/2016, ν.489/1976, του π.δ. 237/1986, του ν. 2496/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ι.ΟΡΙΣΜΟΙ α) «Ασφαλιστής» η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με την επωνυμία EUROP ASSISTANCE S.A. GREEK BRANCH,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (Ιδιώτης) Φυσικό Πρόσωπο Νομικό πρόσωπο δημόσιος Οργανισμός Ελεύθερος Επαγγελματίας Άλλο Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: ΑΦΜ: ΟΥ: Ημ. Γέννησης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Απρίλιος 10 Σελίδα 1 από 6 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργασίες συναρμολόγησης μέχρι ΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕ ΧΟΜΕΝΑ. Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου. 1.Ορισμοί Σελίδα 4. 2.Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Σελίδα 4

ΠΕΡΙΕ ΧΟΜΕΝΑ. Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου. 1.Ορισμοί Σελίδα 4. 2.Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Σελίδα 4 ΠΕΡΙΕ ΧΟΜΕΝΑ Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου 1.Ορισμοί Σελίδα 4 2.Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Σελίδα 4 3.Ισχύς της Ασφάλισης Σελίδα 4 4.Αντικείμενο Ασφαλίσεως Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/

Γ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/ Γ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ΠΚΑΣΤ/ Αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 6 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 6 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1. ΚΑΛΥΠTΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Aρθρο 1ο. Αυτό το ασφαλιστήριο καλύπτει τον λήπτη της ασφάλισης από τις συνέπειες της από αδικοπραξία Αστικής Ευθύνης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Οκτώβριος 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ.4 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 4 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Αυτοκινήτου

Όροι Ασφαλιστηρίου Αυτοκινήτου Όροι Ασφαλιστηρίου Αυτοκινήτου Περιεχόμενα Εισαγωγή Ασφαλιστήριο... 3 Νομοθεσία... 3 Γενικοί Όροι Ορισμοί... 4 Ευθύνη της Eταιρίας... 5 Έναρξη - Διάρκεια - Ανανέωση Ασφάλισης... 6 Ασφάλιστρο... 6 Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 5. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. όπως τροποποιείται από τον Ν. 3557/2007, τον

Άρθρο 5. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. όπως τροποποιείται από τον Ν. 3557/2007, τον Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ασφαλιστικής κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία.

γ. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Μάϊος 2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 3 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (Αφορά Διακηρύξεις για σύναψη Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών)

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (Αφορά Διακηρύξεις για σύναψη Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/7/2017 Για την ανάδειξη Αναδόχου για τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» «ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σελίδα 5. 1.Ορισμοί Σελίδα 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σελίδα 5. 1.Ορισμοί Σελίδα 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σελίδα 5 1.Ορισμοί Σελίδα 5 2.Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Σελίδα 5 3.Ισχύς της Ασφάλισης Σελίδα 5 4.Αντικείμενο Ασφαλίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός:322 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Οκτώβριος 2016 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 15ο - Επίδοµα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ιδίου οχήµατος από πυρκαγιά ή ολική κλοπή του οχήµατος (Επίδοµα συνεπεία Πυρός, Κλοπής)...

ΑΡΘΡΟ 15ο - Επίδοµα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του ιδίου οχήµατος από πυρκαγιά ή ολική κλοπή του οχήµατος (Επίδοµα συνεπεία Πυρός, Κλοπής)... Περιεχόμενα Κεφάλαιο Α Γενικοί Όροι Υποχρεωτικής Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων... 3 ΑΡΘΡΟ 1ο - Κατάρτιση της Ασφαλιστικής Σύµβασης... 3 ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύς της Ασφάλισης... 3 ΑΡΘΡΟ 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Κατοικίας

Μελέτη Ασφάλισης Κατοικίας Μελέτη Ασφάλισης Κατοικίας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: MORTEN OLSEN Πελάτης: Α.Φ.Μ.: MORTEN OLSEN Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Μάιος 2016 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ Ασφαλιζόμενος: Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, ψυκτικός υδραυλικός - συντηρητής και/ή εγκαταστάτης καυστήρων ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα