Χρήστος Ξενάκης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήστος Ξενάκης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων"

Transcript

1 Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Χρήστος Ξενάκης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά

2 Αντικείμενο μελέτης Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία, απαραίτητη για την Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών Χαρακτηριστικά των σημαντικότερων αλγορίθμων Συναρτήσεις σύνοψης (hash functions) για παραγωγή κώδικα αυθεντικοποίησης μηνυμάτων (message authentication code) Συστήματα κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού (public-key) Παραγωγή και επαλήθευση ψηφιακών υπογραφών (digital signatures) 2/73

3 Συμμετρικά Κρυπτοσυστήματα Κανόνες Συμμετρικής Κρυπτογραφίας Ένα σχήμα συμμετρικής-συμβατικής κρυπτογραφίας αποτελείται από πέντε επιμέρους οντότητες: Αρχικό κείμενο (plaintext) Αλγόριθμο κρυπτογράφησης (encryption algorithm) Μυστικό κλειδί (secret key) Κρυπτογράφημα ή κρυπτογραφημένο μήνυμα (ciphertext) Αλγόριθμο αποκρυπτογράφησης (decryption algorithm) 3/73

4 Aπλοποιημένο Μοντέλο Συμβατικής Κρυπτογραφίας Πίνακας 4/73

5 Προϋποθέσεις για την ασφαλή χρήση της συμβατικής κρυπτογραφίας Η ύπαρξη ενός ισχυρού (strong) αλγορίθμου κρυπτογράφησης Πομπός και Δέκτης έχουν παραλάβει τα αντίγραφα του μυστικού κλειδιού με ασφαλή τρόπο και τα διαφυλάσσουν σε ασφαλές μέρος Αδύναμος κρίκος: η μυστικότητα του κλειδιού και όχι η μυστικότητα του αλγορίθμου που χρησιμοποιείται 5/73

6 Κριτήρια Ταξινόμησης Μεθόδων Κρυπτογράφησης Ο τύπος των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για το μετασχηματισμό μ του αρχικού κειμένου σε κρυπτογράφημα Ο αριθμός των κλειδιών που χρησιμοποιούνται Ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζεται το αρχικό κείμενο 6/73

7 Διάφοροι φρ τύποι επιθέσεων Κρυπτανάλυσης Τύπος Επίθεσης Επίθεση κρυπτογραφήματος (ciphertext only attack) Στοιχεία γνωστά στον κρυπταναλυτή Αλγόριθμος κρυπτογράφησης Κρυπτογράφημα Επίθεση γνωστού αρχικού Αλγόριθμος κρυπτογράφησης κειμένου (known plaintext Κρυπτογράφημα attack) Ένα ή περισσότερα ζεύγη (αρχικού κειμένου, κρυπτογραφήματος) παραγόμενα από το μυστικό κλειδί Επίθεση επιλεγμένου αρχικού Αλγόριθμος κρυπτογράφησης κειμένου Κρυπτογράφημα (chosen plaintext attack) Αρχικό κείμενο επιλεγμένο από τον κρυπταναλυτή, σε συνδυασμό με το αντίστοιχο κρυπτογράφημα που παράγεται με το μυστικό κλειδί Επίθεση επιλεγμένου Αλγόριθμος κρυπτογράφησης κρυπτογραφήματος Κρυπτογράφημα (chosen ciphertext attack) Επιλεγμένο από τον κρυπταναλυτή κρυπτογράφημα,, μαζί με το αντίστοιχο αποκρυπτογραφημένο αρχικό κείμενο που παράχθηκε με το μυστικό κλειδί Πίνακας Επίθεση επιλεγμένου κειμένου (chosen text attack) Αλγόριθμος κρυπτογράφησης Κρυπτογράφημα Επιλεγμένο από τον κρυπταναλυτή μήνυμα αρχικού κειμένου, μαζί με το αντίστοιχο κρυπτογράφημα που παράχθηκε με το μυστικό κλειδί Επιλεγμένο από τον κρυπταναλυτή κρυπτογράφημα, μαζί με το αντίστοιχο 7/73 αποκρυπτογραφημένο αρχικό κείμενο που παράχθηκε με το μυστικό κλειδί

8 Ορισμός υπολογιστικά ασφαλούς σχήματος κρυπτογράφησης Ένα σχήμα κρυπτογράφησης θεωρείται υπολογιστικά ασφαλές (computationally secure) εφόσον το κρυπτογράφημα που παράγεται πληροί ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια: Το κόστος της παραβίασης του κρυπτομηνύματος να υπερβαίνει την αξία των τελικά λαμβανομένων πληροφοριών από τη διαδικασία της κρυπτανάλυσης Ο Ο χρόνος που απαιτείται για την κρυπτανάλυση του κρυπτομηνύματος πρέπει να υπερβαίνει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των λαμβανομένων πληροφοριών 8/73

9 Μέσος χρόνος που απαιτείται για εξαντλητική αναζήτηση κλειδιών 9/73

10 Η Δομή Κρυπτογραφίας του Feistel Σχεδόν το σύνολο των συμβατικών αλγορίθμων κρυπτογραφίας τμημάτων δεδομένων, του DΕS συμπεριλαμβανομένου, περιλαμβάνουν μία δομή που περιγράφηκε πρώτα από τον H. Feistel της ΙΒΜ το /73

11 Κλασικό δίκτυο Feistel Αρχικό κείμενο (2w bits) Κλειδί L 0 w bits w bits R 0 Κύκλος 1 K 1 F Αλγόριθμος παραγωγής δευτερευόντων κλειδιών L 1 R 1 Κύκλος i K i F L i R i Κύκλος n K n F L n R n L n+1 R n+1 Κρυπτογραφημένο κείμενο (2w bits) 11/73

12 Παράμετροι για υλοποίηση δικτύου Feistel Μέγεθος των τμημάτων (block size) Μέγεθος γ ς κλειδιού (key size) Αριθμός κύκλων (number of rounds) Αλγόριθμοςό θ παραγωγής δευτερευόντων κλειδιών (subkey generation algorithm) Συνάρτηση κύκλου (round cycle) 12/73

13 Συμβατικοί Αλγόριθμοι Κρυπτογραφίας Data Encryption Standard (DES) Tο σχήμα κρυπτογράφησης που έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα είναι το Data Encryption Standard DES Σχεδιάστηκε από την IBM, υιοθετήθηκε το 1977 από το National Institute of Standards and Technology NIST, USA, ως Federal Information Processing Standard 46 FIPS PUB 46. Ο αλγόριθμος που έχει υλοποιηθεί στο σύστημα DES αναφέρεται ως Data Encryption Algorithm - DEA Πίνακας 13/73

14 Γενική περιγραφή του αλγορίθμου κρυπτογράφησης DES Πίνακας 14/73

15 Ένας κύκλος του αλγορίθμου DES 15/73

16 Χρόνος που απαιτείται για τη διάσπαση ενός κώδικα (υποθέτοντας 10 6 αποκρυπτογραφήσεις/μs) 16/73

17 Συμβατικοί Αλγόριθμοι Κρυπτογραφίας Triple Data Encryption Standard (TDES) Το TDES ή 3DES χρησιμοποιεί τρία κλειδιά και τρεις εκτελέσεις του αλγορίθμου DES. Ο αλγόριθμος ακολουθεί τη διαδοχή: κρυπτογράφηση, αποκρυπτογράφηση, κρυπτογράφηση (EDE encryption decryption - encryption): C = E K3 [D K2 [E K1 [P]]] όπου: C = κρυπτογράφημα P = αρχικό κείμενο E K [X] = κρυπτογράφηση του Χ με χρήση του κλειδιού Κ D K [Y] = αποκρυπτογράφηση του Χ με χρήση του κλειδιού Κ Η αποκρυπτογράφηση ακολουθεί ακριβώς την ίδια διαδικασία με τα κλειδιά σε αντίστροφη χρήση: P = D K1 [E K2 [D K3 [C]]] K1 K2 K3 17/73

18 O αλγόριθμος TDES K 1 K 2 K 3 P E A D B E C (α) Κρυπτογράφηση K 3 K 2 K 1 C D B E A D P (β) Αποκρυπτογράφηση 18/73

19 Oδηγίες FIPS 46-3 για το TDES TDES (3 διαφορετικά κλειδιά, διαθέτει κλειδί 168-bit) Στο FIPS 46-3 επιτρέπεται χρήση δύο κλειδιών K1, K2, με K1 = K3. Έτσι εξασφαλίζει μήκος κλειδιού 112-bit. 19/73

20 Advanced Encryption Standard (AES) Κύριο ρ μειονέκτημα του TDES: Eίναι σχετικά αργός σε υλοποιήσεις με χρήση λογισμικού. Προηγμένο Πρότυπο Κρυπτογράφησης Advanced Encryption Standard AES Kριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης : Ασφάλεια Κόστος Απλότητα 20/73

21 Αλγόριθμοι που έγιναν αποδεκτοί στην τελική φάση και τα βασικά χαρακτηριστικά τους MARS: 32 κύκλοι μετασχηματισμών. RC6: 20 κύκλοι μετασχηματισμών. Serpent: 32 κύκλοι μετασχηματισμών. Twofish: 6 κύκλοι, Rijndael: έχει υιοθετηθεί πλέον ως ο αλγόριθμος AES, χαρακτηρίζεται από απλότητα, ευελιξία, ρωμαλεότητα σε όλες τις γνωστές κρυπταναλυτικές επιθέσεις υψηλή ταχύτητα λειτουργίας. 21/73

22 Λοιποί Συμμετρικοί Κωδικοποιητές Τμημάτων Αλγόριθμος Μήκος Κλειδιού Αριθμός Κύκλων Μαθηματικές Πράξεις Εφαρμογές DES 56 bits 16 XOR, σταθερά S-boxes SET, Kerberos Triple DES 112 ή 168 bits 48 XOR, σταθερά S-boxes Financial key management, PGP, S/MIME IDEA 128 bits 8 XOR, πρόσθεση, πολλαπλασιασμός Blowfish Μεταβλητό μέχρι 448 bits 16 XOR, μεταβλητά S- boxes, πρόσθεση PGP RC5 Μεταβλητό μέχρι 2048 bits Μεταβλητό μέχρι 255 Πρόσθεση, αφαίρεση, XOR, περιστροφή CAST μέχρι 128 bits 16 Πρόσθεση, αφαίρεση, XOR, περιστροφή, σταθερά S-boxes PGP 22/73

23 Τρόποι Λειτουργίας Κωδικοποιητών Τμημάτων Ένας ς συμμετρικός κωδικοποιητής ηήςτμημάτων (symmetric block cipher) επεξεργάζεται τμήματα δεδομένων κάθε φορά. DES και TDES το μέγεθος του τμήματος είναι 64-bit. Αν το αρχικό κείμενο έχει μεγαλύτερο μέγεθος των 64-bit, Επέκταση η - padding. Ο απλούστερος τρόπος επεξεργασίας Electronic CodeBook ECB. Η κρυπτογράφηση ενός τμήματος μηνύματος εξαρτάται αποκλειστικά από το κλειδί και από το τμήμα του μηνύματος. μ 23/73

24 Αντιμετώπιση των ρηγμάτων ασφάλειας του ECB Μέθοδο Αλυσιδωτής Κρυπτογράφησης Τμημάτων CBC (Cipher Block Chaining) Μέθοδο Ανάδρασης Κρυπτογραφημάτων CFB (Cipher FeedBack) Μέθοδο Ανάδρασης Εξόδου OFB (Output Feedback) 24/73

25 Αντιμετώπιση των ρηγμάτων ασφάλειας του ECB Μέθοδος Cipher Block Chaining (CBC) Στιγμή = 1 Στιγμή = 2 Στιγμή = N IV P 1 P 2 P N C N-1 + K DES κρυπτογράφηση K DES κρυπτογράφηση... K DES κρυπτογράφηση C 1 C 2 C N (α) Κρυπτογράφηση... C 1 C 2... C N K DES αποκρυπτογράφηση K DES αποκρυπτογράφηση... K DES αποκρυπτογράφηση IV C N-1 P 1 P 2 P N... (β) Αποκρυπτογράφηση 25/73

26 Αντιμετώπιση των ρηγμάτων ασφάλειας του ECB Μέθοδος Ανάδρασης Κρυπτογραφημάτων - CFB IV C M - 1 Καταχωρητής ολίσθησης ης Καταχωρητής ολίσθησης ης Καταχωρητής ολίσθησης ης 64 - j bits j bits 64 - j bits j bits 64 - j bits j bits 64 DES DES K K K Κρυπτογράφηση Κρυπτογράφηση DES Κρυπτογράφηση 64 Επέλεξε Απόρριψε Επέλεξε Απόρριψε Επέλεξε Απόρριψε j bits 64 - j bits j bits 64 - j bits j bits 64 - j bits j j C 1 C 2 C M j P 1 P 2 P M (α) Κρυπτογράφηση IV C M - 1 Καταχωρητής ολίσθησης 64 - j bits j bits Καταχωρητής ολίσθησης 64 - j bits j bits Καταχωρητής ολίσθησης 64 - j bits j bits K DES Κρυπτογράφηση Επέλεξε Απόρριψε j bits 64 - j bits K DES Κρυπτογράφηση Επέλεξε Απόρριψε j bits 64 - j bits... K DES Κρυπτογράφηση Επέλεξε Απόρριψε j bits 64 - j bits C 1 C 2 C M P 1 P 2 P M (β) Αποκρυπτογράφηση 26/73

27 Αντιμετώπιση των ρηγμάτων ασφάλειας του ECB Μέθοδος Ανάδρασης Εξόδου - OFB Η μέθοδος λειτουργίας OFB του DES είναι παρόμοια, με τη μέθοδο λειτουργίας CFB. Η κύρια διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι ο καταχωρητής ολίσθησης επανατροφοδοτείται από την έξοδο της λειτουργίας κρυπτογράφησης, ης, ενώ στη μέθοδο CFB ο καταχωρητής ολίσθησης επανατροφοδοτείται από την κρυπτογραφημένη ακολουθία. Το βασικό πλεονέκτημα της OFB μεθόδου είναι ότι επιτυγχάνεται ο περιορισμός διάδοσης σφαλμάτων. 27/73

28 Τοποθέτηση Συσκευών Κρυπτογράφησης Κρυπτογράφηση διαμέσου ενός δικτύου μεταγωγής πακέτων PSN PSN Δίκτυο μεταγωγής πακέτων PSN PSN = Συσκευή κρυπτογράφησης από-άκρη-σε-άκρη = Συσκευή κρυπτογράφησης ζεύξης PSN = Packet switching node 28/73

29 Διανομή Κρυπτογραφικών Κλειδιών Η διανομή κλειδιών μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους για δύο συμβαλλόμενα μέρη Α και Β: Ένα κλειδί θα μπορούσε να επιλεγεί από τον Α και να παραδοθεί με φυσικό τρόπο στον Β. Ένας έμπιστος τρίτος θα μπορούσε να επιλέξει το κλειδί και να το παραδώσει με φυσικό τρόπο στους Α και Β. Εάν ο Α και ο Β έχουν χρησιμοποιήσει πρόσφατα κάποιο κλειδί που παραμένει μυστικό, θα μπορούσε ο ένας να διαβιβάσει στον άλλο το νέο κλειδί, κρυπτογραφώντας το με το παλαιό κλειδί. Εάν οι Α και Β διατηρούν μία κρυπτογραφημένη σύνδεση με έναν τρίτο Γ, ο Γ θα μπορούσε να παραδώσει ένα κλειδί μέσω της κρυπτογραφημένης σύνδεσης στους Α και Β. 29/73

30 Αυτόματη διανομή κλειδιών σε πρωτόκολλο προσανατολισμένο στη σύνδεση Για τη λειτουργία αυτή, προσδιορίζονται δύο είδη κλειδιών: Κλειδί συνόδου (session key) Μόνιμο κλειδί (permanent key) Η διαμόρφωση (configuration) περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Κέντρο διανομής κλειδιού (key distribution center KDC) Μετωπικός επεξεργαστής (front-end processor FEP) 30/73

31 Αυτόματη διανομή κλειδιών σε πρωτόκολλο προσανατολισμένο στη σύνδεση (σχήμα) 1. O αποστολέας στέλνει ένα πακέτο αίτησης σύνδεσης 2. Ο FEP αποθηκεύει το πακέτο και ζητάει σύνδεση απο το KDC 3. KDC διανέμει το κλειδί συνόδου και προς της δύο άκρες 4. Αποστέλνει το πακέτο αιτήματος σύνδεσης FEP = front-end processor KDC = key distribution center 2 KDC FEP 3 Host 1 F E P Δίκτυο 4 F E P Host 31/73

32 Βήματα για την εγκατάσταση μιας σύνδεσης ύδ Βήμα 1. Αποστολή πακέτου αίτησης σύνδεσης (connection-request packet) Βήμα 2. Ο FEP αποθηκεύει το πακέτο και αποστέλλει μία αίτηση στο KDC για την επίτευξη της σύνδεσης Βήμα 3. Η επικοινωνία μεταξύ του FEP και του KDC κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας ένα κύριο κλειδί, που γνωρίζουν μόνον οι FEP και KDC. Εάν το KDC εγκρίνει το αίτημα σύνδεσης, τότε δημιουργεί το κλειδί συνόδου και το παραδίδει στους δύο κατάλληλους FEP χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό μόνιμο κλειδί για κάθε FEP Βήμα 4. Ο FEP έχει τη δυνατότητα να αποστείλει το πακέτο αιτήματος σύνδεσης και να πραγματοποιηθεί μία σύνδεση μεταξύ των δύο συστημάτων. Τα δεδομένα του χρήστη κρυπτογραφούνται από τους αντίστοιχους FEP χρησιμοποιώντας το κλειδί συνόδου μιας χρήσης 32/73

33 Ασύμμετρα Κρυπτοσυστήματα και Αυθεντικοποίηση οίη η Μηνυμάτων Αυθεντικοποίηση Μηνυμάτων Αυθεντικοποίηση με χρήση Συμβατικής Κρυπτογράφησης Αυθεντικοποίηση Μηνυμάτων χωρίς Κρυπτογράφηση 33/73

34 Κώδικας Αυθεντικοποίησης Μηνυμάτων - MAC Μήνυμα K Αποστολή Mac Αλγόριθμος Σύγκριση Mac Αλγόριθμος MAC K 34/73

35 Μονόδρομες Συναρτήσεις Σύνοψης Μία παραλλαγή του κώδικα αυθεντικοποίησης μηνυμάτων, που έχει ιδιαίτερη σημασία στις σύγχρονες κρυπτογραφικές εφαρμογές μονόδρομης συνάρτησης σύνοψης (one-way hash function) 35/73

36 Αυθεντικοποίηση ημηνύματος μ με χρήση μονόδρομης συνάρτησης σύνοψης Μύνημα Μύνημα Μύνημα H K Σύγκριση H K D E α) Χρησιμοποιώντας συμμετρική κρυπτογράφηση Μύνημα Μύνημα Μύνημα H Κ-δημόσιο Σύγκριση H K-ιδιωτικό E D β)χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού Μύνημα Μύνημα Μύνημα H Συγκριση H γ) Χρησιμοποιώντας συνάρτηση σύνοψης 36/73

37 Ασφαλείς Συναρτήσεις Σύνοψης και HMAC Η συνάρτηση Ηπρέπει: Απαιτήσεις Συναρτήσεων Σύνοψης Να μπορεί να εφαρμοστεί σε τμήμα δεδομένων οποιουδήποτε μεγέθους Να παράγει έξοδο συγκεκριμένου μικρού σταθερού μήκους Να είναι εύκολα υπολογίσιμη για δοθέν x, καθιστώντας πρακτική την υλοποίηση είτε με λογισμικό είτε με υλικό Πρέπει να είναι υπολογιστικά ανέφικτο (computationally infeasible): e): Για κάθε δοθέν h να βρεθεί x, τέτοιο ώστε H(x)=h Για δοθέν τμήμα δεδομένων x, να βρεθεί κάποιο y x, τέτοιο ώστε H(y)=H(x) Να βρεθεί ζεύγος (x,y) τέτοιο ώστε H(x)=H(y) 37/73

38 Γενικές Αρχές Ασφαλών Συναρτήσεων Σύνοψης Συγκριτική παρουσίαση των αλγορίθμων σύνοψης MD5, SHA-1, RIPEMD-160 MD5 SHA-1 RIPEMD-160 Μήκος Σύνοψης Βασική μονάδα επεξεργασίας Αριθμός βημάτων 128 bits 160 bits 160 bits 512 bits 512 bits 512 bits 64 (4 rounds of 16) 80 (4 rounds of 20) 160 (5 paired rounds of 16) Μέγιστο μέγεθος μηνύματος bits Αρχική τοπική συνάρτηση Επιιπλέον χρησιμοποιούμενες σταθερές /73

39 Αλγόριθμοι σύνοψης Ο αλγόριθμος MD5 (Message Digest) αναπτύχθηκε από τον R. Rivest και περιγράφεται στο RFC 1321 Ο αλγόριθμος RIPEMD-160 αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου RIPE - RACE Integrity Primitives Evaluation από ομάδα ερευνητών που είχαν επιχειρήσει επιτυχείς επιθέσεις στους αλγορίθμους MD4 και MD5 39/73

40 HMAC Υπήρξε ενδιαφέρον για τη δημιουργία MAC από κρυπτογραφική σύνοψη Τα κίνητρα ήταν: Οι κρυπτογραφικές συναρτήσεις σύνοψης εκτελούνται ταχύτερα με χρήση κατάλληλου λογισμικού από ότι οι συμβατικοί αλγόριθμοι κρυπτογραφίας, όπως ο DES Οι βιβλιοθήκες κώδικα για κρυπτογραφικές συναρτήσεις σύνοψης είναι ευρέως διαθέσιμες Δεν υπάρχουν πλέον νομικοί περιορισμοί εξαγωγής κρυπτογραφικών συναρτήσεων σύνοψης ούτε από τις ΗΠΑ, ούτε από άλλη χώρα 40/73

41 Σχεδιαστικοί Στόχοι Σό HMAC Να χρησιμοποιούνται χωρίς μετατροπές συναρτήσεις σύνοψης Να επιτρέπεται η εύκολη αντικατάσταση της συνάρτησης σύνοψης στο HMAC Να διατηρείται η αρχική απόδοση της συνάρτησης σύνοψης, Να χρησιμοποιούνται κλειδιά και να γίνονται αντικείμενο διαχείρισης με εύκολο τρόπο Να υπάρχει σαφής κρυπτογραφική ανάλυση των δυνατοτήτων του μηχανισμού αυθεντικοποίησης, 41/73

42 Το HMAC μεταχειρίζεται τη συνάρτηση σύνοψης ως μαύρο κουτί Το γεγονός αυτό έχει δύο πλεονεκτήματα: Μία υπάρχουσα υλοποίηση μιας συνάρτησης σύνοψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση στην υλοποίηση του HMAC. Το κύριο μέρος του κώδικα του HMAC μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καμία απολύτως μετατροπή. Όπου απαιτηθεί η αντικατάσταση της συνάρτησης σύνοψης του HMAC το μόνο που απαιτείται είναι η αφαίρεση του υπάρχοντος κώδικα της συνάρτησης και η εισαγωγή του διαδόχου. 42/73

43 Αλγόριθμος HMAC (επεξήγηση συμβόλων) H = ενσωματωμένη συνάρτηση σύνοψης (π.χ. SHA-1) Μ = μήνυμα που αποτελεί είσοδο στο HMAC, μαζί με το πλήθος των bits που έχουν προσαρτηθεί σύμφωνα με την Η Yi =iτμήμα του Μ, με 0 i L-1 L = αριθμός τμημάτων του Μ B = αριθμός bits ενός τμήματος N = το μήκος της σύνοψης που παράγεται από την ενσωματωμένη συνάρτηση σύνοψης Κ = το μυστικό κλειδί. Αν το μήκος του κλειδιού είναι μεγαλύτερο από b, το κλειδί είναι είσοδος στη συνάρτηση σύνοψης ώστε να παραχθεί ένα κλειδί n-bits. Το μήκος πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του n. K + = το Κ μετά από προσάρτηση μηδενικών από τα αριστερά, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι b bits σε μήκος. ipad = (36 στο δεκαεξαδικό) επαναλαμβανόμενο b/8 φορές opad = (5C στο δεκαεξαδικό) επαναλαμβανόμενο b/8 φορές 43/73

44 Λειτουργία του HMAC K + + ipad b bits b bits b bits... S i Y 0 Y 1 Y L-1 IV n bits Σύνοψη K + + opad b bits n bits H(S i M) pad to b bits S 0 IV n bits Σύνοψη n bits HMAC K (M) 44/73

45 Έκφραση του HMAC: HMAC K = H [(K + opad) H [(K + ipad) M]] Αναλυτικά: Βήμα 1 Προσθήκη μηδενικών στο Κ από τα αριστερά για να δημιουργηθεί μία συμβολοσειρά K + μήκους b bits. Βήμα 2 Εφαρμογή XOR στο K + και στο ipad για να παραχθεί το τμήμα S i από b bits. Βήμα 3 Προσάρτηση του Μ στο S i. Βήμα 4 Εφαρμογή της Η στο αποτέλεσμα του βήματος 3. Βήμα 5 Εφαρμογή XOR στο K + και στο opad για να παραχθεί το τμήμα S ο από b bits. Βήμα 6 Προσάρτηση του αποτελέσματος του βήματος 4 στο S ο. Βήμα 7 Εφαρμογή της Η στο αποτέλεσμα του βήματος 6. Η έξοδος της Η είναι το τελικό αποτέλεσμα του αλγορίθμου. 45/73

46 Αρχές Ασύμμετρων Κρυπτοσυστημάτων Η κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού (public-key cryptography) αξιοποιείται κατά προτεραιότητα: για αυθεντικοποίηση μηνυμάτων για διανομή μυστικών κλειδιών. 46/73

47 Δομή Κρυπτοσυστημάτων Δημοσίου Κλειδιού (1/2) Μία δομή κρυπτοσυστήματος δημοσίου κλειδιού αποτελείται από τις ακόλουθες συνιστώσες: Αλγόριθμος κρυπτογράφησης (encryption algorithm) Αρχικό κείμενο (plaintext) Ζεύγος δημόσιου (public) και ιδιωτικού (private) κλειδιού Κρυπτογράφημα ή κρυπτογραφημένο μήνυμα (ciphertext) Αλγόριθμος αποκρυπτογράφησης (decryption algorithm) 47/73

48 Δομή Κρυπτοσυστημάτων Δημοσίου Κλειδιού (2/2) Joy Mike Τα δημόσια κλειδιά του Bob Ted Alice Το δημόσιο κλειδί της Alice Αποστελλόμενο Κρυπτογράφημα Το ιδιωτικό κλειδί της Alice Αρχικό κείμενο Αλγόριθμος κρυπτογράφησης (π.χ., DES) Αλγόριθμος αποκρυπτογράφησης Αρχικό κείμενο α) Κρυπτογράφηση Το ιδιωτικό κλειδί του Bob Joy Mike Τα δημόσια κλειδιά της Alice Ted Bob Το δημόσιο κλειδί του Bob Αποστελλόμενο Κρυπτογράφημα Αρχικό κείμενο Αλγόριθμος κρυπτογράφησης (π.χ., DES) Αλγόριθμος αποκρυπτογράφησης Αρχικό κείμενο 48/73 β) Αυθεντικοποίηση

49 Εφαρμογές Κρυπτοσυστημάτων Δημοσίου Κλειδιού Κρυπτογράφηση/Αποκρυπτογράφηση Decryption) (Encryption/ Ψηφιακή υπογραφή (Digital Signature) Ανταλλαγή κλειδιών (Key Exchange) 49/73

50 Αλγόριθμοι δημοσίου κλειδιού και υποστηριζόμενες εφαρμογές Αλγόριθμος Κρυπτογράφηση/ Ψηφιακή Ανταλλαγή Αποκρυπτογράφηση Υπογραφή Κλειδιών RSA x x x Diffie- Hll Hellman - - x DSS - x - Elliptic Curve x x x 50/73

51 Απαιτήσεις σε Περιβάλλον ρβ Κρυπτογραφίας Δημοσίου Κλειδιού (1/2) Ένας τέτοιος αλγόριθμος πρέπει: Να είναι υπολογιστικά εύκολο: για κάποιο φορέα Β να δημιουργήσει ένα ζεύγος κλειδιών (δημόσιο κλειδί KU b, ιδιωτικό κλειδί KR b ) για τον αποστολέα Α, γνωρίζοντας το δημόσιο κλειδί και το μήνυμα προς κρυπτογράφηση Μ, να δημιουργήσει το αντίστοιχο κρυπτογραφημένο μήνυμα C = E KUb (M) για τον παραλήπτη Β να αποκρυπτογραφήσει το κρυπτογραφημένο μήνυμα C, χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί, ώστε να ανακτήσει το αρχικό μήνυμα: M = D KRb (C) = D KRb [E KUb (M)] 51/73

52 Απαιτήσεις σε Περιβάλλον ρβ Κρυπτογραφίας Δημοσίου Κλειδιού (2/2) Να είναι υπολογιστικά ανέφικτο (computationally infeasible) για έναν επιτιθέμενο γνωρίζοντας το δημόσιο κλειδί KU b να υπολογίσει το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί KR b Καθώς και το κρυπτογραφημένο κείμενο C να ανακτήσει το αρχικό κείμενο M. Προαιρετικά: Οποιοδήποτε από τα δύο συσχετιζόμενα κλειδιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κρυπτογράφηση και το άλλο για την αποκρυπτογράφηση, δηλαδή δήισχύει: M = D KRb [E KUb (M)] = D KUb [E KRb (M)] 52/73

53 Αλγόριθμοι για Ασύμμετρα Κρυπτοσυστήματα Αλγόριθμος RSA Αλγόριθμος των Diffie-Hellman Αλγόριθμος Digital Signature Standard (DSS) Αλγόριθμος Elliptic-Curve Cryptography (ECC). 53/73

54 Αλγόριθμος RSA (1/2) Ο RSA βασίζεται στη δυσκολία παραγοντοποίησης μεγάλων αριθμών (σήμερα, συνήθως της τάξης των 1024 με 2048 bits). Για να είναι ικανοποιητικός ο αλγόριθμος θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: Είναι δυνατό να βρεθούν τιμές για τα e,d,n, τέτοιες ώστε να ισχύει: M ed = Μ mod n, για κάθε Μ<n Είναι σχετικά εύκολο να υπολογιστούν τα M e και C, για κάθε Μ<n Είναι αδύνατο να προσδιοριστεί ρ το d, δοθέντων των e και n 54/73

55 Αλγόριθμος RSA (2/2) Παραγωγή κλειδίου Επέλεξε p, q p και q κι οι δύο πρώτοι Υπολόγισε n = p x q Υπολόγισε (n) = (p - 1)(q - 1) Επέλεξε ακέραιο e Υπολόγισε d gcd( (n), e) = 1; 1 < e< (n) d =e -1 mod (n) Δημόσιο κλειδί KU = {e, n} Ιδιωτικό κλειδί KR = {d, n} } Κρυπτογράφηση Κρυπτογράφημα: M < n Αρχικό κείμενο: C = M e (mod n) Αποκρυπτογράφηση Κρυπτογράφημα: C Αρχικό κείμενο: M = C d (mod n) 55/73 Φ(n) Η συνάρτηση του Euler. Ο αριθμός των θετικών ακεραίων που είναι μικρότεροι του n και είναι πρώτοι με αυτόν

56 Παράδειγμα αλγορίθμου RSA Κρυπτογράφηση Αρχικό κείμενο = = 119 Αποκρυπτογράφηση με υπόλοιπο το Κρυπτογράφημα x 10 με = x = υπόλοιπο το Αρχικό κείμενο 19 KU = 5, 119 KR = 77, /73

57 Ανταλλαγή Κλειδιών κατά Diffie Hellman Καθολικά δημόσια στοιχεία q πρώτος αριθμός < q και μία πρώτη ρίζα του q Παραγωγή κλειδιού για το χρήστη Α Επέλεξε ιδιωτικό X A X A <q Υπολόγισε δημόσιο Y A Y A = a X A mod q Παραγωγή κλειδιού για το χρήστη B Επέλεξε ιδιωτικό X B X B <q Υπολόγισε δημόσιο Y B X Y B = a B mod q Παραγωγή μυστικού κλειδιόυ από το χρήστη A X K = (Y B ) A mod q Παραγωγή μυστικού κλειδιόυ από το χρήστη Β X K = (Y A ) B mod q a mod q, a 2 mod q,, a q-1 mod q generate 1 q-1 with some permutation!! 57/73

58 Παράδειγμα ανταλλαγής κλειδιών κατά Diffie-Hellman Hll Χρήστης A Παρήγαγε τυχαίο X A < q; Υπολόγισε Y A = A Χ Α mod q Υπολόγισε X A K = (Y B ) mod q Y A Y B Χρήστης B Παρήγαγε τυχαίο X B <q; Υπολόγισε X B Y B =a modq; Υπολόγισε X B K = (Y A ) mod q application of the discrete logarithm problem 58/65

59 Πρότυπο Ψηφιακής Υπογραφής -DSS Πρότυπο FIPS - Federal Information Processing Standard PUB 186, γνωστό ως Digital Signature Standard - DSS. Το DSS χρησιμοποιεί: τη συνάρτηση σύνοψης SHA-1 και παρουσιάζει μία νέα τεχνική για ψηφιακές υπογραφές, τον Αλγόριθμο Digital Signature Algorithm DSA έχει σχεδιαστεί να παρέχει μόνο συνάρτηση ψηφιακής υπογραφής. Αντίθετα από το RSA, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η για κρυπτογράφηση ή ανταλλαγή κλειδιών. 59/73

60 Κρυπτογραφία Ελλειπτικής Καμπύλης ΕCC Ανταγωνιστικό σύστημα του RSA Κρυπτογραφία Ελλειπτικής Καμπύλης (Elliptic Curve Cryptography - ECC). Ο κύριος λόγος που καθιστά ελκυστικό το ECC, συγκρινόμενο με τον αλγόριθμο RSA, προσφέρει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για μικρότερο πλήθος bits, Μειώνεται ο απαιτούμενος υπολογιστικός χρόνος και φόρτος εργασίας. 60/73

61 Ψηφιακές Υπογραφές Η κρυπτογράφηση με το ασύμμετρο κρυπτοσύστημα μπορεί να αξιοποιηθεί όταν δεν επιθυμείται η εμπιστευτικότητα του κειμένου Αλλά ο παραλήπτης επιθυμεί να είναι σίγουρος για την προέλευσή του, δηλαδή απαιτείται η αυθεντικοποίηση (authenticity) του αποστολέα του μηνύματος. Ο παραλήπτης αποκρυπτογραφεί με το δημόσιο κλειδί το μήνυμα. Έτσι, όλο το κρυπτογραφημένο κείμενο αποτελεί μία ψηφιακή υπογραφή (digital signature) του αποστολέα. 61/73

62 Διαχείριση Δημόσιων Κλειδιών Η διανομή των δημόσιων κλειδιών Η χρήση του ασύμμετρου κρυπτοσυστήματος για τη διανομή μυστικών κλειδιών, δηλαδή των κλειδιών που χρησιμοποιούνται στο συμμετρικό κρυπτοσύστημα. 62/73

63 Ψηφιακά Πιστοποιητικά (Ψηφιακές υπογραφές) Μη υπογεγραμμένο πιστοποιητικό: περιλαμβάνει το δημόσιο κλειδί και έναν κωδικό του κατόχου του κλειδιού Παραγωγή κώδικα σύνοψης ενός μη υπογεγραμμένου πιστοποιητικού H E Κρυπτογραφηση κώδικα σύνοψης Με ιδιωτικό κλειδί CA για την δημιουργία υπογραφής Υπογεγραμμένο γγρμμ πιστοποιητικό: Ο παραλήπτης μπορεί να επαληθεύσει την υπογραφή χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του CA. 63/73

64 Διανομή Μυστικών Κλειδιών με Ασύμμετρο Κρυπτοσύστημα Τα βήματα για να αποστείλει ο Β στον Α το μυστικό κλειδί: Ο Β ετοιμάζει το προς αποστολή μήνυμα Ο Β κρυπτογραφεί το μήνυμα με συμβατικό κρυπτοσύστημα, χρησιμοποιώντας ένα μυστικό κλειδί που δημιούργησε Ο Β κρυπτογραφεί το μυστικό αυτό κλειδί με το δημόσιο κλειδί του Α Ο Β επισυνάπτει το κρυπτογραφημένο αυτό κλειδί στο μήνυμα και το αποστέλλει στον Α. 64/73

65 Βασικά Θέματα Κρυπτογραφίας Ερωτήσεις... 65/73

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση (Κρυπτογραφία Δημόσιου Κλειδιού) Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Ψηφιακή Υπογραφή και Αυθεντικοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο. Ψηφιακή Υπογραφή και Αυθεντικοποίηση Μηνύματος

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο. Ψηφιακή Υπογραφή και Αυθεντικοποίηση Μηνύματος ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Ψηφιακή Υπογραφή και Αυθεντικοποίηση Μηνύματος 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ψηφιακές Υπογραφές Ασύμμετρης Κρυπτογραφίας Συστήματα ψηφιακής υπογραφής με αυτοανάκτηση Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Συμμετρική Κρυπτογραφία

ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Συμμετρική Κρυπτογραφία ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Συμμετρική Κρυπτογραφία Εισαγωγή Στην συνηθισμένη κρυπτογραφία, ο αποστολέας και ο παραλήπτης ενός μηνύματος γνωρίζουν και χρησιμοποιούν το ίδιο μυστικό κλειδί.

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κωνσταντίνου Ελισάβετ

Κρυπτογραφία. Κωνσταντίνου Ελισάβετ Κρυπτογραφία Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Συμμετρικά Κρυπτοσυστήματα κλειδί k Αρχικό κείμενο (m) Αλγόριθμος Κρυπτογράφησης Ε c = E k (m) Κρυπτογραφημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο. HE 7 Τεχνολογίες ασφάλειας

Ηλεκτρονικό εμπόριο. HE 7 Τεχνολογίες ασφάλειας Ηλεκτρονικό εμπόριο HE 7 Τεχνολογίες ασφάλειας Πρόκληση ανάπτυξης ασφαλών συστημάτων Η υποδομή του διαδικτύου παρουσίαζε έλλειψη υπηρεσιών ασφάλειας καθώς η οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP στην οποία στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21. Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού και πιστοποίηση ταυτότητας μηνυμάτων

Κεφάλαιο 21. Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού και πιστοποίηση ταυτότητας μηνυμάτων Κεφάλαιο 21 Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού και πιστοποίηση ταυτότητας μηνυμάτων Κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού RSA Αναπτύχθηκε το 1977 από τους Rivest, Shamir και Adleman στο MIT Ο πιο γνωστός και ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία και τις Ψηφιακές Υπογραφές

Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία και τις Ψηφιακές Υπογραφές Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία και τις Ψηφιακές Υπογραφές Βαγγέλης Φλώρος, BSc, MSc Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εν αρχή είναι... Η Πληροφορία - Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι δηµόσιου κλειδιού

Αλγόριθµοι δηµόσιου κλειδιού Αλγόριθµοι δηµόσιου κλειδιού Αλγόριθµοι δηµόσιου κλειδιού Ηδιανοµή του κλειδιού είναι ο πιο αδύναµος κρίκος στα περισσότερα κρυπτογραφικά συστήµατα Diffie και Hellman, 1976 (Stanford Un.) πρότειναν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Κρυπτογραφικά εργαλεία

Κεφάλαιο 2. Κρυπτογραφικά εργαλεία Κεφάλαιο 2 Κρυπτογραφικά εργαλεία Συμμετρική κρυπτογράφηση Καθολικά αποδεκτή τεχνική που χρησιμοποιείται για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας δεδομένων τα οποία μεταδίδονται ή αποθηκεύονται Γνωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ορισµοί Κρυπτογράφηση: η διεργασία µετασχηµατισµού ενός µηνύµατος µεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη σε µια ακατανόητη µορφή ώστε αυτό να µην είναι αναγνώσιµο από τρίτους Αποκρυπτογράφηση: η διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Εξάμηνο. Κρυπτογραφία: Συμμετρική Κρυπτογράφηση

Δ Εξάμηνο. Κρυπτογραφία: Συμμετρική Κρυπτογράφηση ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Κρυπτογραφία: Συμμετρική Κρυπτογράφηση Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος http://www.diceslab.cied.teiwest.gr Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό επεξηγούνται οι βασικές ενότητες από την Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία που θεωρούνται απαραίτητες για

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία

Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Συμμετρικά κρυπτοσυστήματα Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ 1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Aσφάλεια

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Aσφάλεια Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Aσφάλεια Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι συµµετρικού κλειδιού

Αλγόριθµοι συµµετρικού κλειδιού Αλγόριθµοι συµµετρικού κλειδιού Αλγόριθµοι συµµετρικού κλειδιού Χρησιµοποιούν το ίδιο κλειδί για την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση Υλοποιούνται τόσο µε υλικό (hardware) όσο και µε λογισµικό (software)

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετρικά κρυπτοσυστήματα

Συμμετρικά κρυπτοσυστήματα Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών και Κρυπτογραφία Συμμετρικά κρυπτοσυστήματα Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών Δίκτυα Feistel Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πρωτοκόλλων Κρυπτογραφίας

Μελέτη Πρωτοκόλλων Κρυπτογραφίας AΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ T.Τ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Πρωτοκόλλων Κρυπτογραφίας Άννα Ελένη Κ. Γεωργοπούλου Εισηγητής: Δρ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι ακεραιότητα δεδομένων, με ποιους μηχανισμούς επιτυγχάνετε κ πότε θα χρησιμοποιούσατε τον καθένα εξ αυτών;

1. Τι είναι ακεραιότητα δεδομένων, με ποιους μηχανισμούς επιτυγχάνετε κ πότε θα χρησιμοποιούσατε τον καθένα εξ αυτών; 1. Τι είναι ακεραιότητα δεδομένων, με ποιους μηχανισμούς επιτυγχάνετε κ πότε θα χρησιμοποιούσατε τον καθένα εξ αυτών; Η ακεραιότητα δεδομένων(data integrity) Είναι η ιδιότητα που μας εξασφαλίζει ότι δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των. Aσφάλεια Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Aσφάλεια Περιεχόμενα Πλευρές Ασφάλειας Ιδιωτικό Απόρρητο Μέθοδος Μυστικού Κλειδιού (Συμμετρική Κρυπτογράφηση) Μέθοδος Δημόσιου Κλειδιού (Ασύμμετρη

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετρική Κρυπτογραφία

Συμμετρική Κρυπτογραφία ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Εργαστήριο Συμμετρική Κρυπτογραφία Konstantinos Fysarakis, PhD kfysarakis@staff.teicrete.gr Εισαγωγή } Στην συνηθισμένη κρυπτογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Aσφάλεια

Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Aσφάλεια Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών Aσφάλεια ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ορισµός τριών στόχων ασφάλειας - Εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα Επιθέσεις Υπηρεσίες και Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 2: Συμμετρική κρυπτογραφία Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Συναρτήσεις Κατακερματισμού και Πιστοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Συμμετρικά Κρυπτοσυστήματα κλειδί k Αρχικό κείμενο (m) Αλγόριθμος Κρυπτογράφησης Ε c = E

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση Κρυπτογραφία Κεφάλαιο 1 Γενική επισκόπηση Ανασκόπηση ύλης Στόχοι της κρυπτογραφίας Ιστορικό Γενικά χαρακτηριστικά Κλασσική κρυπτογραφία Συμμετρικού κλειδιού (block ciphers stream ciphers) Δημοσίου κλειδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) Ενότητα 5: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Κατάλογος Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ CRYPTOOL... 3 DOWNLOADING CRYPTOOL... 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΑΛΓΌΡΙΘΜΟΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΊΑΣ ΣΤΟ CRYPTOOL...

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κρυπτοσυστήματα τμήματος (Block ciphers) Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Πέτρος Ποτίκας

Κρυπτογραφία. Κρυπτοσυστήματα τμήματος (Block ciphers) Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Πέτρος Ποτίκας Κρυπτογραφία Κρυπτοσυστήματα τμήματος (Block ciphers) Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Πέτρος Ποτίκας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Block ciphers και ψευδοτυχαίες

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κρυπτοσυστήματα τμήματος (Block ciphers) Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Πέτρος Ποτίκας

Κρυπτογραφία. Κρυπτοσυστήματα τμήματος (Block ciphers) Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Πέτρος Ποτίκας Κρυπτογραφία Κρυπτοσυστήματα τμήματος (Block ciphers) Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Πέτρος Ποτίκας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Κρυπτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία

ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία ΕΠΛ 674: Εργαστήριο 1 Ασφάλεια Επικοινωνιακών Συστημάτων - Κρυπτογραφία Παύλος Αντωνίου Γραφείο: ΘΕΕ 02 B176 Εαρινό Εξάμηνο 2011 Department of Computer Science Ασφάλεια - Απειλές Ασφάλεια Γενικά (Ι) Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κρυπτοσυστήματα τμήματος (Block ciphers) Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Πέτρος Ποτίκας

Κρυπτογραφία. Κρυπτοσυστήματα τμήματος (Block ciphers) Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Πέτρος Ποτίκας Κρυπτογραφία Κρυπτοσυστήματα τμήματος (Block ciphers) Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Πέτρος Ποτίκας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Block ciphers (κρυπτοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Κρυπτογραφία. Εισαγωγή. Χρήστος Ξενάκης

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Κρυπτογραφία. Εισαγωγή. Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Κρυπτογραφία Εισαγωγή Χρήστος Ξενάκης Στόχος του μαθήματος Η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών θεμάτων της θεωρίας κρυπτογραφίας. Οι εφαρμογές της κρυπτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ασφάλεια Δεδομένων.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ασφάλεια Δεδομένων. Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-015 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα που ανταλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κρυπτοσυστήματα πακέτου (Block ciphers) Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Πέτρος Ποτίκας

Κρυπτογραφία. Κρυπτοσυστήματα πακέτου (Block ciphers) Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Πέτρος Ποτίκας Κρυπτογραφία Κρυπτοσυστήματα πακέτου (Block ciphers) Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Πέτρος Ποτίκας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Block ciphers και ψευδοτυχαίες

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κρυπτοσυστήματα τμήματος (Block ciphers) Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Πέτρος Ποτίκας

Κρυπτογραφία. Κρυπτοσυστήματα τμήματος (Block ciphers) Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Πέτρος Ποτίκας Κρυπτογραφία Κρυπτοσυστήματα τμήματος (Block ciphers) Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Πέτρος Ποτίκας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ 1 / 26

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Εισαγωγή- Βασικές Έννοιες Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος diceslab.cied.teiwest.gr Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπ Κρ το υπ γραφία Κρυπ Κρ το υπ λογίας

Κρυπ Κρ το υπ γραφία Κρυπ Κρ το υπ λογίας Διαχείριση και Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Κρυπτογραφία Κρυπτογραφία Η Κρυπτογραφία (cryptography) είναι ένας κλάδος της επιστήμης της Κρυπτολογίας (cryptology), η οποία ασχολείται με την μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 3: Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ΣΤΑΥΡΟΣ Ν ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΛΟΓΙΑ

Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ΣΤΑΥΡΟΣ Ν ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΛΟΓΙΑ Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ΣΤΑΥΡΟΣ Ν ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΛΟΓΙΑ Περιγραφή μαθήματος Η Κρυπτολογία είναι κλάδος των Μαθηματικών, που ασχολείται με: Ανάλυση Λογικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας

Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας Παύλος Εφραιμίδης Κρυπτογραφία Βασικές Έννοιες 1 Τι θα μάθουμε Obscurity vs. Security Βασικές υπηρεσίες κρυπτογραφίας: Confidentiality, Authentication, Integrity, Non- Repudiation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) Ενότητα 4: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Συνολικό Πλαίσιο Ασφάλεια ΠΕΣ Εμπιστευτικότητα Ακεραιότητα Πιστοποίηση Μη-αποποίηση Κρυπτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαια 2&21. Συναρτήσεις κατακερματισμού Πιστοποίηση ταυτότητας μηνυμάτων

Κεφάλαια 2&21. Συναρτήσεις κατακερματισμού Πιστοποίηση ταυτότητας μηνυμάτων Κεφάλαια 2&21 Συναρτήσεις κατακερματισμού Πιστοποίηση ταυτότητας μηνυμάτων Ενεργητικές επιθέσεις Η κρυπτογράφηση παρέχει προστασία από παθητικές επιθέσεις (υποκλοπή). Μια διαφορετική απαίτηση είναι η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Εισαγωγή- Βασικές Έννοιες Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο 2015 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΠΤΟΛΟΓΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Κ. Σ. Χειλάς, ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ, Τ.Ε.Ι. Σερρών, 2007

ρ. Κ. Σ. Χειλάς, ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ, Τ.Ε.Ι. Σερρών, 2007 Ψηφιακές υπογραφές Ψηφιακές υπογραφές Υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης των χειρόγραφων υπογραφών µε ψηφιακές (ΨΥ) Αυτές πρέπει να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ο παραλήπτης πρέπει να είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 4 Αλγόριθμοι Δημοσίου Κλειδιού (ή ασύμμετροι αλγόριθμοι)

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 4 Αλγόριθμοι Δημοσίου Κλειδιού (ή ασύμμετροι αλγόριθμοι) Κρυπτογραφία Κεφάλαιο 4 Αλγόριθμοι Δημοσίου Κλειδιού (ή ασύμμετροι αλγόριθμοι) Κρυπτοσυστήματα Δημοσίου κλειδιού Αποστολέας P Encryption C Decryption P Παραλήπτης Προτάθηκαν το 1976 Κάθε συμμετέχων στο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Κρυπτογραφία. Κρυπτογραφικές Συναρτήσεις. Χρήστος Ξενάκης

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Κρυπτογραφία. Κρυπτογραφικές Συναρτήσεις. Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Κρυπτογραφία Κρυπτογραφικές Συναρτήσεις Χρήστος Ξενάκης Ψευδοτυχαίες ακολουθίες Η επιλογή τυχαίων αριθμών είναι ένα βασικό σημείο στην ασφάλεια των κρυπτοσυστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικοποίηση μηνύματος και Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού

Αυθεντικοποίηση μηνύματος και Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού Αυθεντικοποίηση μηνύματος και Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού Μ. Αναγνώστου 13 Νοεμβρίου 2018 Συναρτήσεις κατακερματισμού Απλές συναρτήσεις κατακερματισμού Κρυπτογραφικές συναρτήσεις κατακερματισμού Secure

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Lab 3

ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Lab 3 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Lab 3 Η Aσύμμετρη Kρυπτογραφία ή Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά κλειδιά για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση. Eπινοήθηκε στο τέλος της δεκαετίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) Ενότητα 6: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια ικτύων (Computer Security)

Ασφάλεια ικτύων (Computer Security) Ασφάλεια ικτύων (Computer Security) Τι Εννοούµε µε τον Όρο Ασφάλεια ικτύων; Ασφάλεια Μόνο ο αποστολέας και ο προοριζόµενος παραλήπτης µπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν ένα µήνυµα. Ο αποστολέας το

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Επικοινωνιών Ασύρματες Επικοινωνίες Μέρος V Χρήστος Ξενάκης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Slide: 1/30 Περιεχόμενα IEEE 802.11i ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ CCMP Γενικά Λίγα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα 6: Κρυπτογραφία Ι Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Εφραιμίδης. Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας. Ασφ Υπολ Συστ

Παύλος Εφραιμίδης. Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας. Ασφ Υπολ Συστ Παύλος Εφραιμίδης Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας Ασφ Υπολ Συστ 1 Βασικές υπηρεσίες/εφαρμογές κρυπτογραφίες: Confidentiality, Authentication, Integrity, Non- Repudiation Βασικές έννοιες κρυπτογραφίας 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κρυπτολογία 3. Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Κωδικός DIΤ114 Σταύρος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εισαγωγή στην Κρυπτολογία 3. Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Κωδικός DIΤ114 Σταύρος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Εισαγωγή στην Κρυπτολογία 3 Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Κωδικός DIΤ114 Σταύρος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ακεραιότητα Μονόδρομη Κρυπτογράφηση Ακεραιότητα Αυθεντικότητα μηνύματος Ακεραιότητα μηνύματος Αυθεντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Chapter 9. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Chapter 9. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Chapter 9 Fifth Edition by William Stallings Chapter 9 Κρυπτογραφια Δημοσιου Κλειδιου και RSA Every Egyptian received two names, which were known respectively as the true

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ξενάκης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά

Χρήστος Ξενάκης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Ασφάλεια στο Internet: Πρωτόκολλα Ασφάλειας Επιπέδου Εφαρμογής Χρήστος Ξενάκης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Το μοντέλο του Internet t 2/36 Σχέσεις πρωτοκόλλων ασφαλείας και TCP/IP στοίβας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΜΣ Κρυπτογραφία και Εφαρμογές Διαλέξεις Ακ. Έτους

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΜΣ Κρυπτογραφία και Εφαρμογές Διαλέξεις Ακ. Έτους Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΜΣ Κρυπτογραφία και Εφαρμογές Διαλέξεις Ακ. Έτους 2011-2012 Μαριάς Ιωάννης Μαρκάκης Ευάγγελος marias@aueb.gr markakis@gmail.com Διάλεξη 6-1 5-1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ψηφιακές Υπογραφές Ορίζονται πάνω σε μηνύματα και είναι αριθμοί που εξαρτώνται από κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΝΙΑ ΜΑΙΟΣ 2013 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΡΜΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφικά εργαλεία

Κρυπτογραφικά εργαλεία Κρυπτογραφικά εργαλεία Μ. Αναγνώστου 22 Μαρτίου 2018 Συμμετρική κρυπτογράφηση Βασικές έννοιες και προϋποθέσεις Μέθοδοι επίθεσης Τμηματική κρυπτογράφηση Κρυπτογράφηση ρεύματος Αυθεντικότητα μηνυμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

κρυπτογραϕία Ψηφιακή ασφάλεια και ιδιωτικότητα Γεώργιος Σπαθούλας Msc Πληροφορική και υπολογιστική βιοιατρική Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

κρυπτογραϕία Ψηφιακή ασφάλεια και ιδιωτικότητα Γεώργιος Σπαθούλας Msc Πληροφορική και υπολογιστική βιοιατρική Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κρυπτογραϕία Ψηφιακή ασφάλεια και ιδιωτικότητα Γεώργιος Σπαθούλας Msc Πληροφορική και υπολογιστική βιοιατρική Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδιότητες ασϕάλειας ιδιότητες ασϕάλειας αγαθών Εμπιστευτικότητα (Confidentiality)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Κρυπτογραφία. Ασύμμετρη Κρυπτογραφία. Χρήστος Ξενάκης

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Κρυπτογραφία. Ασύμμετρη Κρυπτογραφία. Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Κρυπτογραφία Ασύμμετρη Κρυπτογραφία Χρήστος Ξενάκης Ασύμμετρη κρυπτογραφία Μονόδρομες συναρτήσεις με μυστική πόρτα Μια συνάρτηση f είναι μονόδρομη, όταν δοθέντος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 11η Διάλεξη: Ασφάλεια στο Web

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 11η Διάλεξη: Ασφάλεια στο Web Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 11η Διάλεξη: Ασφάλεια στο Web Δρ. Απόστολος Γκάμας Λέκτορας (407/80) gkamas@uop.gr Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου Διαφάνεια 1 1 Εισαγωγικά Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Hash Functions. μεγεθος h = H(M) ολους. στο μηνυμα. στο συγκεκριμενο hash (one-way property)

Hash Functions. μεγεθος h = H(M) ολους. στο μηνυμα. στο συγκεκριμενο hash (one-way property) Hash Functions Συρρικνωνει μηνυμα οποιουδηποτε μηκους σε σταθερο μεγεθος h = H(M) Συνηθως θεωρουμε οτι η hash function ειναι γνωστη σε ολους Το hash χρησιμοποιειται για να ανιχνευσει τυχον αλλαγες στο

Διαβάστε περισσότερα

YΒΡΙΔΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

YΒΡΙΔΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΙ Κρητης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Εργαστήριο Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων YΒΡΙΔΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή Ο στόχος της υβριδικής μεθόδου είναι να αντισταθμίσει τα μειονεκτήματα της συμμετρικής

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Κρυπτογραφίας

Στοιχεία Κρυπτογραφίας Κεφάλαιο 1 ο Στοιχεία Κρυπτογραφίας 1.1 Εισαγωγή Κρυπτογραφία (cryptography) είναι η μελέτη τεχνικών που βασίζονται σε μαθηματικά προβλήματα με δύσκολη επίλυση, με σκοπό την εξασφάλιση της α- σφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Τοπολογίες Διατάξεων Κρυπτογράφησης- Ασφάλεια Δικτύων και Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Εφραιμίδης. Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας. Ασφ Υπολ Συστ

Παύλος Εφραιμίδης. Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας. Ασφ Υπολ Συστ Παύλος Εφραιμίδης Βασικές Έννοιες Κρυπτογραφίας Ασφ Υπολ Συστ 1 θα εξετάσουμε τα ακόλουθα εργαλεία κρυπτογραφίας: ψηφιακές υπογραφές κατακερματισμός (hashing) συνόψεις μηνυμάτων μ (message digests) ψευδοτυχαίοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα μηχανικών πληροφοριακών & επικοινωνιακών συστημάτων Βασικές έννοιες Κρυπτογραφίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα μηχανικών πληροφοριακών & επικοινωνιακών συστημάτων Βασικές έννοιες Κρυπτογραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα μηχανικών πληροφοριακών & επικοινωνιακών συστημάτων Βασικές έννοιες Κρυπτογραφίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου CIA και οχι

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικότητα Μηνυμάτων Συναρτήσεις Hash/MAC

Αυθεντικότητα Μηνυμάτων Συναρτήσεις Hash/MAC Αυθεντικότητα Μηνυμάτων Συναρτήσεις Hash/MAC Τμήμα Μηχ. Πληροφορικής ΤΕΙ Κρήτης Αυθεντικότητα Μηνυμάτων 1 Αυθεντικότητα Μηνύματος Εφαρμογές Προστασία ακεραιότητας Εξακρίβωση ταυτότητας αποστολέα Μη άρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ(Θ) Ενότητα 3: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Κρυπτογραφία/Ψηφιακές Υπογραφές Διάλεξη 2η Δρ. Β. Βασιλειάδης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Kρυπτανάλυση Προσπαθούμε να σπάσουμε τον κώδικα. Ξέρουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Τοπολογίες Διατάξεων Κρυπτογράφησης- Εισαγωγή στην Ασφάλεια Δικτύων και Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή Άρης Παγουρτζής Στάθης Ζάχος Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Διοικητικά του μαθήματος Διδάσκοντες Στάθης Ζάχος Άρης Παγουρτζής Πέτρος Ποτίκας (2017-18) Βοηθοί διδασκαλίας Παναγιώτης Γροντάς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές έννοιες στην κρυπτογραφία

Κεφάλαιο 1. Βασικές έννοιες στην κρυπτογραφία Κεφάλαιο 1. Κρυπτογραφία (cryptography) είναι η μελέτη τεχνικών που βασίζονται σε μαθηματικά προβλήματα δύσκολο να λυθούν, με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αυθεντικότητα)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ι Κωνσταντίνου Ελισάβετ ekonstantinou@aegean.gr http://www.icsd.aegean.gr/ekonstantinou Ιστορία Ασύμμετρης Κρυπτογραφίας Η αρχή έγινε το 1976 με την εργασία των Diffie-Hellman

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το διαδίκτυο προσφέρει: Μετατροπή των δεδομένων σε ψηφιακή - ηλεκτρονική μορφή. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Συμμετρική Κρυπτογραφία ΙΙ. Τμήμα Μηχ. Πληροφορικής ΤΕΙ Κρήτης. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Συμμετρική Κρυπτογραφία ΙΙ. Τμήμα Μηχ. Πληροφορικής ΤΕΙ Κρήτης. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Συμμετρική Κρυπτογραφία ΙΙ Τμήμα Μηχ. Πληροφορικής ΤΕΙ Κρήτης Συμμετρική Κρυπτογραφία ΙΙ 1 Συμβατική κρυπτογραφία Συμμετρική Κρυπτογραφία ΙΙ 2 Triple DES Χρειαζόταν αντικαταστάτης του DES Θεωρητικές επιθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα Ενότητα 5: ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι τμήματος Block ciphers

Κρυπτογραφία. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι τμήματος Block ciphers Κρυπτογραφία Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι τμήματος Block ciphers Αλγόριθμοι τμήματος Τμήμα (μπλοκ) αρχικού μηνύματος μήκους n encrypt decrypt Τμήμα (μπλοκ) κρυπτογράμματος μήκους n 2 Σχηματική αναπαράσταση Plaintext

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Κρυπτογραφία/Ψηφιακές Υπογραφές Διάλεξη 3η Δρ. A. Στεφανή Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Ψηφιακές Υπογραφές- Βασικές Αρχές Η Ψηφιακή Υπογραφή είναι ένα µαθηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 4: Pretty Good Privacy (PGP) Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

UP class. & DES και AES

UP class. & DES και AES Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σημειώσεις Διαλέξεων UP class & DES και AES Επιμέλεια σημειώσεων: Ιωάννης Νέμπαρης Μάριος Κουβαράς Διδάσκοντες: Στάθης Ζάχος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι. Μάθημα 10 ο Ασφάλεια. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Πληροφορική Ι. Μάθημα 10 ο Ασφάλεια. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Δρ. Γκόγκος Χρήστος Οι διαφάνειες έχουν βασιστεί στο βιβλίο «Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών» του B. Forouzanκαι Firoyz Mosharraf(2 η έκδοση-2010) Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 1

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 1 Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 1 Βασικοί όροι Με τον όρο κρυπτογραφία εννοούμε τη μελέτη μαθηματικών τεχνικών που στοχεύουν στην εξασφάλιση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας μετάδοσης της πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 6: Secure Sockets Layer - SSL

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 6: Secure Sockets Layer - SSL Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 6: Secure Sockets Layer - SSL Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Θεωρία αριθμών Αλγεβρικές δομές 3. Οι κρυπταλγόριθμοι και οι ιδιότητές τους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Θεωρία αριθμών Αλγεβρικές δομές  3. Οι κρυπταλγόριθμοι και οι ιδιότητές τους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1. Ορισμοί και ορολογία... 2 1.1.1. Συμμετρικά και ασύμμετρα κρυπτοσυστήματα... 4 1.1.2. Κρυπτογραφικές υπηρεσίες και πρωτόκολλα... 9 1.1.3. Αρχές μέτρησης κρυπτογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Διάλεξη 7 Κρυπταλγόριθμοι τμήματος: Αλγόριθμος AES Τρόποι λειτουργίας

Κρυπτογραφία. Διάλεξη 7 Κρυπταλγόριθμοι τμήματος: Αλγόριθμος AES Τρόποι λειτουργίας Κρυπτογραφία Διάλεξη 7 Κρυπταλγόριθμοι τμήματος: Αλγόριθμος AES Τρόποι λειτουργίας AES- Advanced Encryption Standard Το 1997, ο NIST προσκάλεσε δημόσια για ορισμό νέου προτύπου που θα λάμβανε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Εισ. Στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Διάλεξη 8 η. Βασίλης Στεφανής

Εισ. Στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Διάλεξη 8 η. Βασίλης Στεφανής Εισ. Στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Διάλεξη 8 η Βασίλης Στεφανής Περιεχόμενα Τι είναι κρυπτογραφία Ιστορική αναδρομή Αλγόριθμοι: Καίσαρα Μονοαλφαβιτικοί Vigenere Vernam Κρυπτογραφία σήμερα Κρυπτογραφία Σκοπός Αποστολέας

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κραβαρίτης Αλέξανδρος Μαργώνη Αγγελική Χαλιμούρδα Κων/να

Κρυπτογραφία και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κραβαρίτης Αλέξανδρος Μαργώνη Αγγελική Χαλιμούρδα Κων/να Κρυπτογραφία και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κραβαρίτης Αλέξανδρος Μαργώνη Αγγελική Χαλιμούρδα Κων/να Ορισμός κρυπτογραφίας Με τον όρο κρυπτογραφία, αναφερόμαστε στη μελέτη μαθηματικών τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. MAC - Γνησιότητα/Ακεραιότητα μηνύματος. Πέτρος Ποτίκας

Κρυπτογραφία. MAC - Γνησιότητα/Ακεραιότητα μηνύματος. Πέτρος Ποτίκας Κρυπτογραφία MAC - Γνησιότητα/Ακεραιότητα μηνύματος Πέτρος Ποτίκας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Κρυπτογραφία 1 / 35 Περιεχόμενα 1 Message

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Κρυπτογραφία. Συμμετρική Κρυπτογραφία. Χρήστος Ξενάκης

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Κρυπτογραφία. Συμμετρική Κρυπτογραφία. Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Κρυπτογραφία Συμμετρική Κρυπτογραφία Χρήστος Ξενάκης Χρονολογείται από την Αρχαία Αίγυπτο Η πλειοψηφία των συμμετρικών κρυπτοαλγορίθμων είναι κρυπτοαλγόριθμοι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα Κρυπτογραφία και Εφαρμογές Διαλέξεις Ακ.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα Κρυπτογραφία και Εφαρμογές Διαλέξεις Ακ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα Κρυπτογραφία και Εφαρμογές Διαλέξεις Ακ. Έτους 2015-2016 Μαρκάκης Ευάγγελος markakis@aueb.gr Ντούσκας Θεόδωρος tntouskas@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

El Gamal Αλγόριθμος. Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία - Εργαστηριακό μάθημα 7 2

El Gamal Αλγόριθμος. Κώστας Λιμνιώτης Κρυπτογραφία - Εργαστηριακό μάθημα 7 2 Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 7 (Αλγόριθμοι Δημοσίου Κλειδιού) α) El Gamal β) Diffie-Hellman αλγόριθμος για την ανταλλαγή συμμετρικού κλειδιού κρυπτογράφησης El Gamal Αλγόριθμος Παράμετροι συστήματος:

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις

8.3 Ασφάλεια ικτύων. Ερωτήσεις 8.3 Ασφάλεια ικτύων Ερωτήσεις 1. Με τι ασχολείται η ασφάλεια των συστηµάτων; 2. Τι είναι αυτό που προστατεύεται στην ασφάλεια των συστηµάτων και για ποιο λόγο γίνεται αυτό; 3. Ποια η διαφορά ανάµεσα στους

Διαβάστε περισσότερα