ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 13/10/2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRAS PALACE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 13/10/2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRAS PALACE"

Transcript

1

2 Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Δικτύωση Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση Κατάρτιση & Επιμόρφωση Ωφελουμένων Συμβουλευτική Υποστήριξη Ωφελουμένων Συμβουλευτική Υποστήριξη Εργοδοτών

3 Παρουσίαση του Έργου

4 Φορέας Υλοποίησης Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Δίκτυο συνεργασίας για την απασχόληση μονογονεϊκων οικογενειών, ατόμων στα όρια φτώχειας, ψυχικά ασθενών, χρηστών ουσιών και ατόμων με σωματικές αναπηρίες» Employment Network for Single parent families, poor, Former Mentally ill Substance abusers and Handicaps E-NetS For Meni Hands

5 Φορέας Υλοποίησης Σύμπραξη φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα Αναπτυξιακή Σύμπραξη «E-NetS For Meni Hands» DATA RC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΪΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΟΨΥ) ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΠΟΜΑμεΑ) EUROTEAM ΚΕΚ ΑΕ

6 Προγραμματικό Πλαίσιο Το έργο «Δράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων Δήμου Πατρέων, περιφερειακής ενότητας Αχαΐας» εντάσσεται στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ».

7 Περιοχή Παρέμβασης Δήμος Πατρέων με έδρα την Πάτρα, αποτελείται από τους πρώην δήμους: α) Πατρέων, β) Βραχναιίκων, γ) Ρίου, δ) Μεσσάτιδος και ε) Παραλίας

8 Στόχος του Έργου Στόχος του Έργου είναι η ενημέρωση και ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και η προετοιμασία ανέργων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, για την είσοδο ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Κοινωνική Ένταξη Προετοιμασία για είσοδο στην αγορά εργασίας Απασχόληση

9 Επιλέξιμος Πληθυσμός (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΚΟ) Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών: Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια: Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Πρώην χρήστες ουσιών: Άτομα πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών που φέρουν βεβαίωση από επίσημο φορέα ή άλλο θεραπευτικό ίδρυμα ότι διατέλεσαν στο παρελθόν χρήστες ναρκωτικών ή άλλων ουσιών.

10 Επιλέξιμος Πληθυσμός (2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΚΟ) Άτομα με αναπηρία Ψυχικά Πάσχοντες. Νοούνται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων, άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω.

11 Επιλέξιμος Πληθυσμός (3) Το Έργο αφορά σε 80 ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις του Έργου έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Πατρέων γ) να ανήκουν τουλάχιστον σε μία από τις ομάδες στόχο δ) να είναι άνω των 18 ετών ε) να έχει γίνει εξατομικευμένη παρέμβαση και να έχει συνταχθεί Ατομικό Σχέδιο Δράσης η) να έχουν αποδεδειγμένα ενδιαφέρον για το αντικείμενο του έργου και να θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας

12 Ωφελούμενοι του Έργου Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών Άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια Πρώην χρήστες ουσιών 80 άτομα από τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες του Πληθυσμού Άτομα με αναπηρία Ψυχικά πάσχοντες

13 Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων (1) Ενημέρωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Υπόδειξη: Η Δ.Υ.Α. προτείνει ανέργους ευπαθών κοινωνικά ομάδων προς ένταξη και συγκεκριμένα που ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις ομάδεςστόχο Ενημέρωση φορέων που εκπροσωπούν τα άτομα ΕΚΟ Υπόδειξη: Ο φορέας υποδεικνύει στην Α.Σ. ανέργους ευπαθών κοινωνικά ομάδων που θα μπορούσαν να επιλεγούν ως ωφελούμενοι για την πράξη Εξεύρεση υποψηφίων ωφελούμενων με πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: Ανοιχτή πρόσκληση, απευθυνόμενη στην ομάδα στόχο της περιοχής υλοποίησης της πράξης. Η πρόσκληση έχει πολλές μορφές : ανακοίνωση σε εφημερίδες, ανάρτηση της πρόσκλησης σε ενώσεις των ωφελουμένων, αρμόδιους φορείς, ανακοινώσεις από τα ΜΜΕ, κλπ.

14 Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων (2) Διάγνωση Αναγκών ωφελούμενων Προσδιορισμός ιδιαίτερων αναγκών για κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη Προσδιορισμός ιδιαίτερων ικανοτήτων ώστε να οδηγηθούν σε επαγγελματικές επιλογές Συγκέντρωση όλων των υποψηφίων Ερωτηματολόγιο Αίτηση Συμμετοχής Τεστ προσωπικότητας και ικανοτήτων Συνέντευξη υποψηφίων Επιτροπή Επιλογής Η επιτροπή επιλογής του υποψηφίου αναδόχου έχει την ευθύνη του συντονισμού της διαδικασίας της επιλογής.

15 Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων (3) Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων Συντελεστής βαρύτητας ανά κριτήριο Κ1: ΠΡΟΣΟΝΤΑ 0,15 Κ2: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,1 Κ3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 0,18 Κ4: ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 0,02 Κ5: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 0,1 Κ6: ΤΕΣΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,25 Κ7: ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 0,2

16 Κριτήρια Επιλογής Ωφελουμένων Προσόντα (επίπεδο σπουδών, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, συνάφεια σπουδών, ξένες γλώσσες) Εργασιακή εμπειρία Κοινωνικά Κριτήρια (προστατευόμενα μέλη, οικογενειακή κατάσταση, μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα) Ποσότητα επιδοτούμενων προγραμμάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος Κριτήρια Συνέντευξης (Επικοινωνία, παρουσία, εμφάνιση, συμπεριφορά, ευστροφία, εργατικότητα/ επαγγελματικοί στόχοι, ενδιαφέρον/ καταλληλότητα για το πρόγραμμα κ.λπ.) Κριτήρια προσωπικότητας/ ενδιαφερόντων (ειδικό ερωτηματολόγιο) Κριτήρια δοκιμασίας δεξιοτήτων: λεκτική ικανότητα και κατανόηση κειμένου, αριθμητικός και αναλυτικός συλλογισμός, χωροχρονική αντίληψη Κριτήρια χρονικής διάρκειας ανεργίας

17 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Έργο είναι: Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία του υποψηφίου (παραλαμβάνεται από το γραφείο ενημέρωσης) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου Κάρτα ανεργίας σε ισχύ Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας του υποψηφίου Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ότι ο υποψήφιος ανήκει σε μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες κατηγορίες Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών/ ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν) Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)

18 Παρουσίαση του Έργου (1) ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη Τοπικής Αγοράς Εργασίας ΔΙΚΤΥΩΣΗ Δημιουργία και λειτουργία άτυπης δομής δικτύωσης της Α.Σ. και δικτύου εσωτερικής οργάνωσης Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Τοπικών και Υπερτοπικών Φορέων Δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση ανοιχτού portal

19 Παρουσίαση του Έργου (2) ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Διοργάνωση Ημερίδων Έντυπο ενημερωτικό υλικό και δημοσιεύσεις- διαφημίσεις σε ΜΜΕ Δημιουργία και οργάνωση γραφείου infodesk ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Κατάρτιση ωφελούμενων Επιμόρφωση ωφελούμενων

20 Παρουσίαση του Έργου (3) ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Συμβουλευτική Υποστήριξη Εργοδοτών (Mentoring) Επιχειρηματική Συμβουλευτική Συμβουλευτική υποστήριξη Ωφελουμένων

21 Εκτιμώμενα Αποτελέσματα (1) Στόχος του Έργου είναι, αφού οι ωφελούμενοι ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε: να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/ επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα

22 Εκτιμώμενα Αποτελέσματα (2) Εκτιμώμενα αποτελέσματα αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα Σύνολο ωφελουμένων 80

23 Χρονοδιάγραμμα Έργου Ημερομηνία Έναρξης Έργου: 1/7/2012 Ημερομηνία Λήξης Έργου: 31/5/2014

24 Δράσεις για Ανέργους ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗ Τέσσερα (4) προγράμματα κατάρτισης (72 ώρες θεωρία και 48 ώρες πρακτική) Τρεις (3) κύκλοι μαθημάτων σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και κοινωνικής οικονομίας Εξατομικευμένη ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων για την είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας Επιχειρηματική συμβουλευτική Δημιουργία ανοιχτού portal επικοινωνίας όπου θα γίνονται συζητήσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, τα επιδοτούμενα προγράμματα, κλπ.

25 Δικτύωση Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση

26 Βασικές Ενέργειες Δικτύωσης ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Στόχος της δράσης αποτελεί η δικτύωση της ΑΣ με τρίτους και συγκεκριμένα: α) επιχειρήσεις των κρίσιμων κλάδων υπαγωγής του Σχεδίου Δράσης, β) τοπικούς φορείς που ασχολούνται άμεσα και έμμεσα με την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, γ) κοινωνικούς εταίρους, δ) θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης των ομάδων στόχου, ε) άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις με συναφή ή και μη αντικείμενα Έργου σε γειτονικές, ή μη, περιοχές παρέμβασης, κ.λπ. (ενδεικτικά: επιμελητήρια, ΣΕΒ, εμπορικοί σύλλογοι Εργατικό Κέντρο και γενικά εκπρόσωποι εργαζομένων, ΟΑΕΔ, σύλλογοι πολιτών με κοινωνικά ενδιαφέροντα, εκκλησία, φιλανθρωπικά σωματεία κ.ά.).

27 Δικτύωση Ενημέρωση PORTAL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Στόχος της δράσης είναι η συνεχής ενημέρωση και πρόσβαση των συμμετεχόντων φορέων, τρίτων φορέων, ωφελουμένων και πολιτών σε υπηρεσίες 24 ώρες το 24ώρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Το πλήθος πληροφοριών που θα διαθέτει (δράσεις της ΑΣ, προτάσεις, υλοποιούμενες παρεμβάσεις, κλπ.), θα ταξινομηθεί κατάλληλα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η φιλικότητα προς κάθε χρήστη και η εύκολη προσπέλαση των φιλοξενούμενων ιστοσελίδων. Επιπλέον, θα σχεδιαστεί η δυνατότητα περαιτέρω δικτύωσης της ίδιας της πύλης, ώστε να υπάρξει το μέγιστο αποτέλεσμα στη χρησιμότητα και την ωφέλεια της πληροφορίας (π.χ. key words στις δημοφιλέστερες μηχανές αναζήτησης). Στους κόλπους της διαδικτυακής πύλης θα φιλοξενείται forum ανοιχτής συζήτησης.

28 Γραφείο Ενημέρωσης (INFO-Desk) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ INFO DESK Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία ενός σταθερού σημείου ενημέρωσης και αμφίδρομης επικοινωνίας για την συστηματική ενημέρωση όλων των κατηγοριών κοινού και την συνεχή υποστήριξη στον τοπικό πληθυσμό. Από το σταθερό αυτό σημείο θα παρέχονται πληροφορίες, έντυπο ενημερωτικό υλικό (αιτήσεις, φυλλάδια, μπροσούρες, οδηγούς, αφίσες, κλπ.) αλλά και ηλεκτρονικό (cd, dvd, κλπ.) σχετικά με τους στόχους και τις διαδικασίες υλοποίησης του Έργου, ενώ θα παρέχεται συνεχής τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ενημέρωσης του κοινού και διάχυσης της πληροφορίας του προγράμματος.

29 Γραφείο Ενημέρωσης (INFO-Desk) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 5, 26222, ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνο: Fax: Ηλεκτρονική Δ/νση :

30 Κατάρτιση & Επιμόρφωση Ωφελουμένων

31 Κατάρτιση & Επιμόρφωση Ένταξη ωφελούμενων στην αγορά εργασίας μέσω της κατάλληλης προετοιμασίας τους Προβλέπεται: η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης (διάρκειας 120 ωρών). ο σχεδιασμός και ο καθορισμός σχετικών βέλτιστων πρακτικών που αφορά την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων και οι οποίες (πρακτικές) θα αποτελέσουν αντικείμενο διάχυσης σε όλη τη χώρα. η ανάπτυξη ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

32 Κατάρτιση & Επιμόρφωση ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Service Καταστημάτων Μαζικής Εστίασης 2 τμήματα 20 άτομα/ τμήμα Ηλεκτρονικό εμπόριο Οργάνωση πωλήσεων επιχειρήσεων Επιχειρηματικές Στρατηγικές 2 τμήματα 20 άτομα/ τμήμα ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2 τμήματα 10 άτομα/ τμήμα «Ανοικτά» σεμινάρια ειδικής θεματολογίας 5 τμήματα 10 άτομα/ τμήμα Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα 1 τμήμα 10 άτομα/ τμήμα

33 Συμβουλευτική Υποστήριξη

34 Συμβουλευτική Υποστήριξη Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανέργων Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη Επιχειρηματική Συμβουλευτική

35 Υποστήριξη Ανέργων Ενημέρωση και υποστήριξη των ωφελουμένων για τη συνολική προετοιμασία τους προκειμένου να προχωρήσουν σε είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Τεκμηριωμένη πληροφόρηση για την τοπική αγορά εργασίας Ψυχοκοινωνική στήριξη Συμβουλευτική Απασχόλησης Διαχείριση Σταδιοδρομίας Νομική Συμβουλευτική

36 Επιχειρηματική Συμβουλευτική (1) Παροχή τεχνικής, νομικής και άλλης στήριξης των ωφελουμένων που θα ιδρύσουν νέες κοινωνικές επιχειρήσεις ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) Στήριξη κατά την αναζήτηση και διαμόρφωση επαγγελματικού χώρου και διερεύνηση για την αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού. Στήριξη στις διαδικασίες νομικής σύστασης της επιχείρησης Σύνδεση με τοπικούς φορείς που μπορεί να τους στηρίξουν Στήριξη για την αναζήτηση χρηματοδότησης από άλλα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

37 Επιχειρηματική Συμβουλευτική (2) ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Στήριξη για την κατάρτιση και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας σε κάποιο από τα επιδοτούμενα προγράμματα Έρευνα αγοράς για την εκτίμηση εισόδου της νέας επιχείρησης στην τοπική αγορά και τον προσδιορισμό του μεριδίου που δύναται να διεκδικήσει ως νεοεισερχόμενη επιχείρηση στον κλάδο Επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού σε περίπτωση που απαιτηθεί στελέχωση για την έναρξη ή/ και περαιτέρω λειτουργία της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας Προώθηση συμφωνιών μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και μεγάλων ιδιωτικών τοπικών επιχειρήσεων

38 Δράσεις για τους Εργοδότες ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (MENTORING) ΔΙΚΤΥΩΣΗ Συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση εργοδοτών για τους στόχους και την πορεία υλοποίησης του προγράμματος Ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα υπάρχοντα κίνητρα για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κλπ. Δημιουργία ανοιχτού portal επικοινωνίας όπου θα γίνονται συζητήσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, τα επιδοτούμενα προγράμματα, κλπ.

39 Υποστήριξη Εργοδοτών (1) ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ Ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα υπάρχοντα κίνητρα για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων Δημιουργία και παρακολούθηση σχεδίου ανάπτυξης των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων Ενημέρωση πληροφόρηση των επιχειρήσεων της περιοχής αναφορικά με το σχέδιο δράσης Αναζήτηση και προσέγγιση των επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να προσλάβουν ωφελούμενους του σχεδίου δράσης

40 Υποστήριξη Εργοδοτών (2) ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ Πληροφόρηση των επιχειρήσεων για πολιτικές που σχετίζονται με την διαχείριση της διαφορετικότητας Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των εργοδοτών σε ζητήματα διαφορετικότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Πληροφόρηση των εργοδοτών για κίνητρα που προσφέρονται μέσω προγραμμάτων για την δημιουργία θέσεων εργασίας σε ειδικές κοινωνικές ομάδες Παρουσίαση καλών πρακτικών επιχειρήσεων και εργοδοτών που ακολουθούν πρακτικές διαχείρισης της διαφορετικότητας σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

41 Υποστήριξη Εργοδοτών (3) ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ Διοργάνωση ειδικών προγραμμάτων διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, παροχή ειδικής συμβουλευτικής για την επιλογή, ενσωμάτωση των νεοπροσληφθέντων ωφελούμενων στο εργασιακό περιβάλλον και την ανάπτυξη τους Υποστήριξη των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση αναζήτησης, συμμετοχής σε προγράμματα επιχειρησιακής ανάπτυξης και χρηματοδότησης

42

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ανακυκλω-ΖΩ. www.anakyklozo.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ανακυκλω-ΖΩ. www.anakyklozo.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ανακυκλω-ΖΩ www.anakyklozo.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Δίκτυο τοπικών φορέων για την δημιουργία απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «MEΣΟΓΑΙΑ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τηλ: (23330) 28010 Fax: (23330) 53060 www.alexandrinigi.gr, e-mail: alexandria@kaele.gr (Εταίροι: Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Σελίδα1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» η οποία εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τρίκαλα, 5 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Ανάδειξης & Αξιοποίησης του Τοπικού Πολιτισμού» με εταίρους : Την Αναπτυξιακή Τρικάλων Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48 Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ανάταξη και Τόνωση της Απασχόλησης στον Τουριστικό Κλάδο της Αττικής μέσα από την προώθηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» Τίτλος Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά» με κωδικό MIS 299929

Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» Τίτλος Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά» με κωδικό MIS 299929 ISBN: 978-960-99431-6-1 ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2013 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Διαχείρισης Σταδιοδρομίας» Τίτλος Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά» με κωδικό MIS 299929 Υπεύθυνος Πράξης: Δρ Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα