Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής."

Transcript

1

2

3 Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό, ο ΣΕΒ πρότεινε την υιοθέτηση κυβερνητικού οργάνου που θα προωθήσει μια νέα και αποτελεσματική βιομηχανική πολιτική με έμφαση στην ενθάρρυνση της καινοτομίας στο σύνολο των επιχειρήσεων και της οικονομίας και με μοχλό τη συνεργασία επιχειρήσεων μεταξύ τους και με τα σημεία παραγωγής γνώσης. Ο ΣΕΒ έχει συγκροτήσει μηχανισμό αποτύπωσης των τεχνολογικών προτεραιοτήτων της χώρας με τρόπο πρακτικό που συμβάλλει στον εντοπισμό εστιών παραγωγής καινοτομίας από ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητές (Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης). Το Δίκτυο, το οποίο αποτελούν έγκυροι εμπειρογνώμονες από την επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα έχει εντοπίσει βασικές τεχνολογίες αιχμής για την ελληνική οικονομία. Το Δίκτυο προχώρησε περαιτέρω στη διατύπωση των μεταξύ τους σχέσεων και της αναγκαίας συνέργειας που θα απαντήσει σε ανάγκες συγκεκριμένων νέων δυναμικών αγορών. Σύνοψη των σχετικών ευρημάτων του Δικτύου που αφορούν την περιοχή των τεχνολογιών τροφίμων παρουσιάζεται στην ενημερωτική έκθεση που ακολουθεί. Ο ΣΕΒ εκτιμά ότι κρίσιμο σημείο για το σχηματισμό βιομηχανικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι η ανίχνευση των δυνατοτήτων συνεργειών μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας στην Ελλάδα. Με βάση αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατόν να εντοπισθούν οι ομάδες τεχνολογιών που συνιστούν κρίσιμες επενδυτικές προτεραιότητες. Η στήριξη πρωτοβουλιών με τις παραπάνω ομάδες τεχνολογιών αιχμής, μπορεί να αποτελέσει βάση για τη χάραξη προτεραιοτήτων βιομηχανικής πολιτικής της χώρας και εργαλείο για την εκπόνηση ουσιαστικών προτάσεων έξυπνης εξειδίκευσης. O ΣΕΒ εκπροσωπώντας τις σύγχρονες οργανωμένες επιχειρήσεις, εισάγει εμφατικά την τεχνολογία και καινοτομία στον δημόσιο διάλογο, και θέτει αυτό το υλικό καθώς και τον μηχανισμό παραγωγής του στη διάθεση τόσο της πολιτείας όσο και της επιχειρηματικής κοινότητας, επιθυμώντας να συμβάλει στην οριοθέτηση των τεχνολογικών προτεραιοτήτων της ελληνικής οικονομίας. Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Παράμετροι που προσδιορίζουν τις εξελίξεις στον τομέα ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΡΟΣ Β: ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ- ΔΑΣ - ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ, ΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

5 ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς τροφίμων είναι η παγκοσμιοποιοποίησή της σε βασικές πρώτες ύλες (commodities) και η περιφερειακή ανάπτυξή της στην διάθεση τελικών προϊόντων, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο τομέας εκτίθεται στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, τις αυξανόμενες τιμές πρώτων υλών και τις εντεινόμενες απαιτήσεις για τρόφιμα ασφαλή και ποιοτικά. Οι διεθνείς αυτές τάσεις επηρεάζουν και τον κλάδο στην Ελλάδα. Το μερίδιο της Ευρώπης (ΕΕ) στο παγκόσμιο εμπόριο τροφίμων έχει υποχωρήσει την τελευταία δεκαετία, καθώς αναδεικνύεται μία τάση αύξησης των εξαγωγών των αναπτυσσόμενων οικονομιών συγκριτικά με τις ανεπτυγμένες. Όμως η ΕΕ παραμένει πρώτη στις εξαγωγές τροφίμων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Στην ΕΕ ο κλάδος των τροφίμων, συγκρινόμενος με της τομείς της μεταποίησης κατατάσσεται στην πρώτη θέση σε κύκλο εργασιών, απασχόληση και προστιθέμενη αξία. Ο ευρωπαϊκός κλάδος χαρακτηρίζεται από το μικρό και μεσαίο μέγεθος επιχειρήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99,1% του συνόλου των επιχειρήσεων Η ζήτηση για επεξεργασμένα τρόφιμα και ποτά φαίνεται λοιπόν ότι είναι λιγότερο ευάλωτη στη μεταβλητότητα των οικονομικών παραγόντων, σε σύγκριση με τη ζήτηση σε μεταποιητικούς τομείς. Ωστόσο, η βιομηχανία πρέπει να λάβει υπόψη τις προσδοκίες των καταναλωτών, που είναι τόσο μεταβαλλόμενες όσο και αυξανόμενες: νέα τρόφιμα, λειτουργικά τρόφιμα, βιολογικά προϊόντα, έτοιμο συσκευασμένο φαγητό, υπερτροφές, κ.ά. Ο ελληνικός τομέας τροφίμων διαχρονικά χαρακτηρίζεται ως ιδιαιτέρως δυναμικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής. Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων καλύπτει σήμερα το 25% των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων και παρά τη δυσμενή περίοδο που διανύει η χώρα, οι εξαγωγές του κλάδου αυξήθηκαν σημαντικά. Παράμετροι που προσδιορίζουν τις εξελίξεις στον τομέα. Τα μεγάλα ζητήματα του τομέα στρέφονται γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη σε σχέση με τη γεωργία και τη βιομηχανία τροφίμων: Αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Βιώσιμη γεωργία και βιομηχανία τροφίμων. Νέες καταναλωτικές τάσεις και προτιμήσεις. Ασφάλεια τροφίμων, ιχνηλασιμότητα, διαφάνεια στην διατροφική αλυσίδα. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

6 ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο αυτό, ένα σημαντικό θέμα για τη γεωργία και τη βιομηχανία τροφίμων είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων με αξιοποίησή τους όχι μόνον στην διατροφική αλυσίδα αλλά και σε άλλες χρήσεις. Παρότι κάποιοι φυσικοί πόροι αποτελούν ήδη αντικείμενο αντιπαράθεσης όσον αφορά την ενδεδειγμένη χρήση τους, άλλοι φυσικοί πόροι μπορούν επίσης να αξιολογηθούν. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στη βιοχημεία επιτρέπουν, για παράδειγμα, τη δημιουργία νέων λειτουργικών μορίων και τη δημιουργία νέων υλικών φυτικής προέλευσης με χρήση σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας (πλαστικά, ένδυμα, βιοιατρική, κ.ά.). Η αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου αποτελεί επίσης προτεραιότητα, τόσο γιατί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αλιευτικών αποθεμάτων είναι πλέον επιτακτική, όσο και γιατί στο πεδίο αυτό διαφαίνεται μία μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης νέων διατροφικών προϊόντων. Ο αγροδιατροφικός τομέας πρέπει επίσης απαντήσει στα μεγάλα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Νέες ποικιλίες φυτών μπορούν να επιλεγούν ώστε να προσαρμοστεί η γεωργία στις κλιματικές μεταβολές, στην ανάγκη υψηλής απόδοσης με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση των συντελεστών της παραγωγής, διασφαλίζοντας παράλληλα την υψηλή οργανοληπτική αξία των προϊόντων. Στην οπτική για βιώσιμη ανάπτυξη, εκτός από τα προϊόντα καθαυτά, νέες διεργασίες παραγωγής αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στον αγροδιατροφικό τομέα : βελτιστοποίηση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας, μείωση των εκπομπών CO 2, τεχνολογίες διαχείρισης των αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων, κ.ά. Η κατανόηση των επιλογών των καταναλωτών αποτελεί πρόκληση για τη βιομηχανία τροφίμων: διατροφή στην υπηρεσία του ευ-ζην και της υγείας, βιολογικά προϊόντα, ιχνηλασιμότητα και διατροφική ασφάλεια, διαφάνεια στην διατροφική και εφοδιαστική αλυσίδα. Η καινοτομία στο χώρο των τροφίμων και ποτών, δεν είναι μόνο αυστηρά τεχνολογική, αλλά περικλείει και ένα μεγάλο εύρος παραγόντων που σχετίζονται με τη γεύση, την υφή, την προέλευση των πρώτων υλών, την τυποποίηση, την αισθητική, τη χρηστικότητα και τη διαφοροποίηση της συσκευασίας, αλλά ακόμη και τα κανάλια διανομής και προώθησης. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ένωση βιομηχανιών τροφίμων και ποτών FoodDrinkEurope, η καινοτομία στο χώρο των τροφίμων και ποτών μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε διαφορετικές τάσεις οι οποίες ανήκουν σε πέντε βασικούς άξονες: Απόλαυση, Υγεία, Ευεξία, Ευκολία και Ηθική-Περιβάλλον. 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

7 ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οι κοινωνικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη γεωργία, τη βιο-οικονομία, την ασφάλεια τροφίμων προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις τεχνολογικές τάσεις και διακυβεύματα στον τομέα. Οι προοπτικές ανάπτυξης της παραγωγικής αλυσίδας τροφίμων περιλαμβάνουν: Βιοτεχνολογία οι εξελίξεις στον τομέα της βιοτεχνολογίας και της γονιδιωματικής επηρεάζουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως την ανάπτυξη εξατομικευμένης δίαιτας και διατροφής, την ανάπτυξη νέων ποικιλιών φυτών και τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών. Η αξιοποίηση της σχέσης βιοτεχνολογίας με τρόφιμα και υγεία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάδειξη και τεκμηρίωση των λειτουργικών και βιοενεργών συστατικών που σχετίζονται με την ελληνική διατροφή και παραγωγή. Ιχνηλασιμότητα έλεγχο ασφάλειας τροφίμων: το σύνολο των τεχνολογιών που συνεργούν στην διασφάλιση ιχνηλασιμότητας των τροφίμων αποκτά πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα και συνιστά ένα σημαντικό πεδίο τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο. Η ανάπτυξη νέων μεθόδων γρήγορου ελέγχου ασφάλειας τροφίμων, καθώς και νέων μεθόδων κατεργασίας αναδεικνύεται σε κρίσιμης σημασίας παράγοντα για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της βιομηχανίας τροφίμων. ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Διαδραστική συσκευασία. Η ενεργός συσκευασία είναι ένα σύνολο από συστήματα που δρουν συμπληρωματικά προς την κύρια συσκευασία ενός τροφίμου και έχουν την ιδιότητα να αλληλεπιδρούν με το υλικό, την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του περιέκτη ή με το ίδιο το τρόφιμο, κατά τρόπο ελεγχόμενο και επιθυμητό, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην καλύτερη διατήρηση της ποιότητας και των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του συσκευασμένου προϊόντος. Η εφαρμογή της στηρίζεται κυρίως στη σταδιακή απελευθέρωση συντηρητικών ή αντιοξειδωτικών (βιοδραστικών) ουσιών από το υλικό συσκευασίας προς το τρόφιμο ή τον αέριο χώρο της συσκευασίας. Η έξυπνη συσκευασία αλληλεπιδρά με το προϊόν ή το περιβάλλον στο οποίο φυλάσσεται, επεξεργάζεται το συσκευασμένο προϊόν και παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα ποιότητα και την ασφάλειά του. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

8 ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Έξυπνη ετικέτα στη συσκευασία ενημερώνει τον καταναλωτή για τη φρεσκότητα του προϊόντος. Συσκευασία νέας γενιάς με ετικέτα που γνωρίζει πότε ένα τρόφιμο έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει, θα προειδοποιεί τους καταναλωτές ώστε είτε να προλάβουν να καταναλώσουν το προϊόν είτε να το πετάξουν, αν είναι πια αργά. Την καινοτομία αναπτύσσουν ερευνητές με στόχο τόσο τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων, όσο και τη μείωση των ληγμένων συσκευασμένων τροφίμων που αποσύρρονται χωρίς να καταναλωθούν. Η καινοτομία βασίζεται σε εξελιγμένους δείκτες-αισθητήρες τους Χρονοθερμοκρασιακούς Δείκτες ΤΤΙ (Time-Temperature Indicators) που επιτρέπουν τον έλεγχο ενδεχόμενης κακομεταχείρισης των προϊόντων όσον αφορά τη θερμοκρασία συντήρησης. Πώς λειτουργούν οι έξυπνες ετικέτες; Οι χρονοθερμοκρασιακοί Δείκτες ενσωματωμένοι ως ετικέτα στην έξυπνη συσκευασία του προϊόντος προειδοποιούν τον καταναλωτή με το να αλλάζουν χρώμα, όταν το τρόφιμο χάνει την φρεσκάδα του ή όταν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης. Μεταφράζουν, δηλαδή, το χρονοθερμοκρασιακό ιστορικό ενός τροφίμου -ενώ αυτό συντηρείται στο ράφι ενός super market ή σε οικιακό ψυγείο- σε μία χρωματική ένδειξη που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο φρεσκότητας τροφίμου. Η ανάπτυξη αυτών των έξυπνων ετικετών για ψυγμένα και κατεψυγμένα τρόφιμα και η προώθηση της χρήσης τους, ώστε να μειωθούν οι επιστροφές και να επηρεαστεί θετικά η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων κατά την παραγωγή και διακίνησή τους, γίνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος IQ-FRESHLA- BEL (http://www.iq-freshlabel.eu/). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ-Ένωση Καταναλωτών για την Ποιότητα Ζωής. 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

9 ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Ήπιες μη θερμικές επεξεργασίες τροφίμων. Στόχος της βιομηχανίας παραγωγής τροφίμων είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων με την όσο το δυνατόν μικρότερη υποβάθμιση των ποιοτικών, διατροφικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους κατά την επεξεργασία. Η θερμική επεξεργασία μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση στη δομή των πρωτεϊνών, μεταβολές στους υδατάνθρακες που αφορούν τη διαλυτότητα, υδρόλυση και ζελατινοποίηση του αμύλου, καραμελοποίηση των υδατανθράκων, καθώς και αντιδράσεις καστάνωσης με συνέπεια τη μεταβολή του χρώματος των προϊόντων. Επιπλέον, κατά τη θερμική κατεργασία προκαλούνται μεταβολές στις αρωματικές και γευστικές ενώσεις των τροφίμων, μιάς και πρόκειται για πτητικές, θερμοευαίσθητες ενώσεις. Ευαισθησία στη θερμική επεξεργασία εμφανίζουν επίσης οι βιταμίνες C και Β1. Νέες ήπιες μη θερμικές επεξεργασίες όπως οι υπέρηχοι, τα παλλόμενα ηλεκτρικά πεδία, η υπεριώδης ακτινοβολία, η ακτινοβόληση, η χρήση πυκνής φάσης διοξειδίου του άνθρακα, το κρυόπλασμα, καθώς και η Υπερυψηλή Υδροστατική Πίεση, ως μέθοδοι συντήρησης των τροφίμων, προσφέρουν δυνατότητες σημαντικής επιμήκυνσης του χρόνου ζωής και βελτίωσης της οργανοληπτικής ποιότητας τροφίμων, όπως τα αρωματικά στοιχεία, το χρώμα, η υφή κ.λπ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Πρότυπη μονάδα έρευνας της τεχνολογίας Υπερυψηλής Πίεσης Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.itap-nagref.gr) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (www.chemeng.ntua.gr) σχεδίασαν και εγκατέστησαν πρότυπη μονάδα έρευνας της τεχνολογίας Υπερυψηλής Υδροστατικής Πίεσης στο ΙΤΕΓΕΠ. Η μονάδα αυτή, μοναδική στον ελληνικό χώρο, είναι από τις πλέον προηγμένες σε σύγκριση με ανάλογο εξοπλισμό διεθνών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων που ερευνούν τη νέα αυτή τεχνολογία και τις εφαρμογές της. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

10 ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Βελτιωμένη γεύση στο φρέσκο χυμό με την τεχνολογία της Υπερύψηλης Πίεσης Την τεχνολογία της Υπερυψηλής Υδροστατικής Πίεσης (ΥΥΠ) διερευνά η Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Ασπίς Α.Ε. (www.hji.gr) με στόχο την παραγωγή και διάθεση μη συμπυκνωμένου χυμού. Η παραγωγή αυτού του προϊόντος από την κύρια καλλιεργούμενη ποικιλία Navel αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανάπτυξης πικρής γεύσης. Η επίλυση αυτού του προβλήματος θα εξασφάλιζε βιωσιμότητα στην παραγωγή πορτοκαλοχυμού και απορρόφηση της παραγωγής πορτοκαλιού. Στο πλαίσιο Ερευνητικού έργου με τίτλο: «Χρήση νέων τεχνολογιών για την παραγωγή μη συμπυκνωμένου χυμού ελληνικών ποικιλιών πορτοκαλιού με αριστοποιημένη ποιότητα», η εταιρεία επικεντρώνεται στο φαινόμενο της πίκρανσης στο χυμό των εσπεριδοειδών και στη διερεύνηση καινοτόμων διεργασιών αποπίκρανσης. Η αποπίκρανση χωρίς υποβάθμιση και επιπλέον στάδια διεργασίας, που απαιτεί η συμβατική επεξεργασία με ρητίνες, μπορεί να επιτευχθεί με χρήση νέων ενζυμικών και μη θερμικών μεθόδων, όπως η Υπερυψηλή Πίεση. Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν και το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (www.chemeng.ntua.gr/the_food_chemistry_and_technology_lab) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.itap-nagref.gr). Τα αποτελέσματα του έργου έχουν αναδείξει το σημαντικό όφελος που προσφέρει η τεχνολογία της ΥΥΠ όσον αφορά στην παραγωγή ποιοτικών τελικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον από Ελληνικές εταιρείες για την υιοθέτησή της. Βιοενεργά συστατικά και υγεία: Επιστημονική γνώση και τεχνολογίες για την παραγωγή νέων λειτουργικών τροφίμων και την ανάδειξη προϊόντων της μεσογειακής διατροφής. Ο σύγχρονος καταναλωτής θεωρεί τη διατροφή μία σημαντική παράμετρο για τη διατήρηση καλής υγείας και την αντιμετώπιση ή ακόμα και πρόληψη ασθενειών. Με τον όρο βιοενεργά συστατικά εννοούμε τα συστατικά εκείνα των τροφίμων για τα οποία υπάρχουν επαρκώς τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα ότι μπορούν να επιτελέσουν μια συγκεκριμένη λειτουργία εντός του οργανισμού. Πρόκειται για ουσίες που βρίσκονται σε συμβατικά τρόφιμα και που αποδεικνύεται από κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες ότι συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας μέσω της μείωσης του κινδύνου εμφάνισης ασθενειών ή της βελτίωσης της λειτουργίας των συστημάτων του οργανισμού. Τέτοιες ουσίες μπορεί να ανήκουν στα μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά (βιταμίνες, λιπαρά οξέα κ.ά.) ή να ανήκουν σε άλλες κατηγορίες (φυτοχημικές ουσίες, πολυφαινόλες, ταννίνες κ.ά.). Τα βιοενεργά συστατικά βρίσκονται σε πλήθος φυτικών και ζωικών τροφών, που θα μπορούσαμε να πούμε φυσικά λειτουργικά τρόφιμα. 8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

11 ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Η Ελλάδα ενδείκνυται για την ανάπτυξη επιχειρήσεων παραγωγής βιοδραστικών συστατικών, καθώς πολλά γηγενή προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την απομόνωση βιοδραστικών συστατικών. Έλληνες επιστήμονες μελετούν τα παραδοσιακά τρόφιμα της χώρας και ορισμένα συστατικά τους με έμφαση στα βιοδραστικά συστατικά και στη στενή σχέση αυτών με την αποδεδειγμένα ωφέλιμη Μεσογειακή Διατροφή. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ελληνικές υπερ-τροφές από τη Superfoods H εταιρεία Superfoods (www.superfoods.gr) έγινε το 2012 η πρώτη ελληνική εταιρεία, της οποίας τα προϊόντα πέρασαν τα αυστηρά τεστ του οργανισμού FDA που ελέγχει την ποιότητα τροφών και φαρμάκων στις ΗΠΑ, και πωλούνται ήδη με επιτυχία στην αμερικανική αγορά. Η εταιρεία Superfoods δημιουργεί τα δικά της προϊόντα από το Τα προϊόντα της προτείνουν λύσεις για το ζάχαρο, για τα οστά, για τη χώνευση, για την καρδιά, για τα μάτια, για τη σεξουαλική υγεία, για τον ύπνο, για το αδυνάτισμα, για την αποτοξίνωση, για το ανοσοποιητικό σύστημα, για το συκώτι, για την προστασία από τον ήλιο καθώς και βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής για αντοχή και ενέργεια. Μέσα σε διάστημα πέντε ετών, η εταιρεία κατάφερε να κάνει γνωστά και ευρέως αποδεκτά στην Ελλάδα προϊόντα της όπως το Ιπποφαές EUBIAS, τη Σπιρουλίνα Gold EUBIAS, το Βασιλικό Πολτό EUBIAS, τις Κάψουλες Κανέλας Extra EUBIAS, το Ομανίτους, το Umbrella Policosanol κ.ά. Στο διαγωνισμό Corporate Superbrands Greece , η εταιρεία έλαβε το βραβείο «Χρυσός Ήλιος» ως η Κορυφαία Ανερχόμενη Ελληνική Εταιρική Επωνυμία, ενώ στο διήμερο Φαρμακευτικό Συνέδριο Hellas Pharm 2013, η εταιρεία έλαβε τιμητική διάκριση για την καθιέρωση των υπερτροφών στην Ελλάδα. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

12 ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Ταχείες τεχνικές ανίχνευσης και διαχείρισης πηγών κινδύνου Η εκτίμηση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων αποτελεί στόχο εξαιρετικά υψηλής σημασίας για τη βιομηχανία τροφίμων. Οι διατροφικές κρίσεις του παρελθόντος που οφείλονταν σε μικροβιολογικούς και φυσικοχημικούς κινδύνους έχουν δημιουργήσει κλίμα δυσπιστίας μεταξύ των καταναλωτών, με αποτέλεσμα σήμερα η βιομηχανία τροφίμων να προβαίνει σε συστηματικές μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις. Οι μέθοδοι χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών στα τρόφιμα σήμερα είναι μεν εξαιρετικά ακριβείς αλλά, παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι χρονοβόρες και απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό έχει ως συνέπεια να εξετάζονται στατιστικά πολύ λίγα δείγματα το χρόνο σε όλη την Ευρώπη σε σχέση με αυτά που καταλήγουν στο τραπέζι μας. Η βιομηχανία χρειάζεται ταχείες, απλές και μη καταστρεπτικές (non-invasive), γρήγορες, απλές, χαμηλού κόστους αναλυτικές τεχνικές, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στην γραμμή παραγωγής, με σκοπό την παροχή πληροφοριών για την ποιότητα και ασφάλεια των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων. Σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στον χώρο των καινοτόμων τεχνικών ανίχνευσης αναπτύσσουν ερευνητικές ομάδες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. 10 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

13 ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Συσκευή τσέπης που εντοπίζει φυτοφάρμακα και τοξίνες Ερευνητές του Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών και του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος εργάζονται, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FOODSNIFFER (www.foodsniffer.eu), πάνω στην κατασκευή μιας φορητής συσκευής που θα μπορεί γρήγορα, φτηνά και αποτελεσματικά να ελέγχει αν οι τροφές που κυκλοφορούν στο εμπόριο περιέχουν φυτοφάρμακα, αλλεργιογόνα ή τοξίνες. Το έργο αυτό, στο οποίο συμμετέχουν ερευνητικοί και βιομηχανικοί φορείς από την Ελλάδα, τη Φινλανδία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ισπανία, συντονίζεται από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και σκοπό έχει την κατασκευή μιας συσκευής που να μπορεί να ελέγχει την παρουσία επιβλαβών ουσιών σε τρόφιμα, να συνδέεται ασύρματα με οποιοδήποτε smartphone και να μεταδίδει άμεσα τα αποτελέσματα του ελέγχου στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία. Με αισθητήρες μίας χρήσεως, θα μπορεί να ελεγχθεί σε οποιοδήποτε χώρο, οποιοδήποτε προϊόν, για την περιεκτικότητά του ως προς δέκα ουσίες που ανήκουν στις κατηγορίες των φυτοφαρμάκων, των αλλεργιογόνων και των τοξινών. Η συσκευή μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους καταναλωτές και όσο και για παραγωγούς αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, εμπόρους τροφίμων, ελεγκτικούς οργανισμούς. Επίσης μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ανθρώπους με διατροφικές ιδιαιτερότητες, όπως αλλεργίες ή δυσανεξίες. H πρώτη ουσία που οι ερευνητές κατάφεραν να ανιχνεύσουν με τη χρήση αυτής της συσκευής, είναι η καζεΐνη, η βασική πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος, η οποία διαφέρει από αυτήν του κατσικίσιου. Στην περίπτωση ανθρώπων που έχουν δυσανεξία στο αγελαδινό γάλα και απαιτείται να καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα εξ ολοκλήρου από κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα, η συσκευή αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ελέγχου της αυθεντικότητας και επομένως της ασφάλειας των προϊόντων που αγοράζουν. Τα επόμενα βήματα της ερευνητικής ομάδας αφορούν την ανίχνευση επιπλέον αλλεργιογόνων ουσιών, όπως πρωτεΐνες που βρίσκονται στη σόγια και στα φιστίκια, γλουτένη, καθώς και μυκοτοξινών (ωχρατοξίνη Α, αφλατοξίνες, κ.ά.) που βρίσκονται σε τρόφιμα και έχουν ισχυρή καρκινογόνο δράση. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

14 ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Καινοτομικός ανιχνευτής φυτοφαρμάκων που μιμείται τη φύση Μια νέα λύση για ασφαλέστερα αγροτικά προϊόντα, προσφέρει η τεχνολογία κυτταρικών βιο-αισθητήρων που έχουν αναπτύξει ερευνητές στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (www. gbt.aua.gr). Η συγκεκριμένη τεχνολογία εξετάζει σε ελάχιστο χρόνο για τυχόν υπολείμματα από τις τρεις βασικότερες κατηγορίες φυτοφαρμάκων, οι οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα στο 80% των καλλιεργειών. Η συσκευή επιτρέπει έναν προκαταρκτικό έλεγχο, ώστε τα δείγματα να παραπέμπονται στα χημικά εργαστήρια για πιο λεπτομερή εξέταση μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν όντως ίχνη φυτοφαρμάκων. Δεδομένου ότι ο προκαταρκτικός έλεγχος που κάνουν οι κυτταρικοί βιο-αισθητήρες διαρκεί μόλις 3 λεπτά, οι ερευνητές εκτιμούν πως τα εργαστήρια θα έχουν τη δυνατότητα να σκανάρουν 1 τρισεκατομμύριο δείγματα τον χρόνο - πρακτικά, το 80% από τις παρτίδες τροφίμων που διακινούνται στην Ευρώπη. Ουσιαστικά, η τεχνολογία κυτταρικών βιοαισθητήρων αντιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος οργανισμός ανιχνεύει χημικές ουσίες, μέσω της γεύσης ή της όσφρησης. Ο ανθρώπινος οργανισμός χρησιμοποιεί εξειδικευμένα νευρικά κύτταρα, με υποδοχείς στην επιφάνειά τους που αναγνωρίζουν το συγκεκριμένο μόριο. Όταν οι υποδοχείς στην επιφάνεια του κυττάρου αντιληφθούν το μόριο/ουσία, τα κύτταρα μεταβιβάζουν ένα ηλεκτρικό σήμα στον εγκέφαλο, ο οποίος το επεξεργάζεται μεταφράζοντάς το στο αντίστοιχο ερέθισμα. Η τεχνολογία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Foodscan (FP7-SME του 7ου ΠΠ), στο οποίο συμμετέχουν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ερευνητές από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και η εταιρεία βιοτεχνολογίας EMBIO Diagnostics (www.embiodiagnostics.com). Η συσκευή έχει μέγεθος όσο ένα βιβλίο τσέπης. Σε μαζική παραγωγή, η τιμή της συσκευής εκτιμάται ότι δεν θα ξεπερνά το κόστος αγοράς ενός smartphone, και ανάλογα χαμηλό θα είναι το κόστος κάθε εξέτασης. Συνεπώς, ακόμη και οι ίδιοι οι παραγωγοί ή τα σούπερ μάρκετ θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στα τρόφιμα. 12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

15 ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ανίχνευση καρκινογόνου ουσίας TCA στον φελλό Μέσα από το ίδιο έργο (Foodscan) οι ερευνητές προχωρούν στην εφαρμογή της τεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, πέραν του εντοπισμού υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, και για την ανίχνευση της ουσίας TCA στον φελλό. Η ουσία αυτή παράγεται από τη μικροβιακή προσβολή του φελλού και, εκτός από την αλλοίωση που προκαλεί στη γεύση του κρασιού, είναι και καρκινογόνος. Οι ερευνητές απέδειξαν πως η τεχνική κυτταρικών βιοαισθητήρων έχει χίλιες φορές μεγαλύτερη ευαισθησία από τις υπάρχουσες μεθόδους ανίχνευσης. Η σύνθεση των κατάλληλων κυτταρικών υποδοχέων για την προσαρμογή της μεθόδου έγινε από την ομάδα του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

16 ΜΕΡΟΣ Β: ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Πέραν των πολύ συγκεκριμένων τεχνολογιών αιχμής που εντάσσονται στον Τομέα των Τροφίμων, αυτό που καθορίζει αλλαγές και μετατοπίσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η αλληλεπίδραση τεχνολογιών αιχμής από διαφορετικούς τομείς (π.χ. Υγεία, Νανοτεχνολογία, Υλικά κ.ά.). Το κρίσιμο σημείο και αφετηρία για το σχηματισμό βιομηχανικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι η ανίχνευση συνεργειών τεχνολογιών της βιομηχανίας τροφίμων με διαφορετικούς τεχνολογικούς κλάδους για την διαχείριση των προκλήσεων της αγοράς τροφίμων. Οι συνεργασίες μεταξύ επιχειρηματικού και ερευνητικού τομέα θα καθορίσουν τις εθνικές δυνατότητες και θα βοηθήσουν στην εστίαση των διαθέσιμων πόρων. 14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

17 ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡ ΤΡΟΦΙ ΠΡΟΩΘΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΕΝ ΣΥΣΤΑ Σύγχρονες τεχνολογίες στον τομέα των Υλικών, των του τροφίμου, εντός ή εκτός συσκευασίας και τη μετατρέπουν σε ένα ηλεκτρονικά ανιχνεύσιμο σήμα. Το Δικτύων Αισθητήρων και της Νανοτεχνολογίας αλληλεπιδρούν με στόχο τη βελτιστοποίηση ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ της ιχνηλασιμότητας των τροφίμων & συγκεκριμένο σήμα παρέχει πληροφορίες χρήσιμες ΒΙΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ και τελικά την παροχή ΜΟΡΙΑΚΗ ασφαλέστερου τροφίμου στους καταναλωτές. ρη διαχείριση του τροφίμου με βάση τον δυναμικό για την ιχνηλασιμότητα, την απόρριψη ή την ορθότε- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ υπολειπόμενο εμπορικό χρόνο ζωής του. Οι (βιο-)αισθητήρες αποτελούν το θεμέλιο λίθο της έξυπνης (διαδραστικής) συσκευασίας των τροφίμων, ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ η οποία επικοινωνεί ΝΕΕΣ με ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ το τρόφιμο και το εσωτερικό περιβάλλον της συσκευασίας και παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα ποιότητα και την ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ασφάλειά του. Οι εφαρμογές με τρόφιμα που στηρίζονται στους αισθητήρες χρησιμοποιούν σύνθετα/ ΤΡΟΦΙΜΩΝ πολυ-λειτουργικά υλικά και νανοϋλικά τα οποία ανιχνεύουν μία ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ βιολογική ή χημική μεταβολή εντός ή ΔΙΑΧΥΤΗ επί ΕΥΦΥΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Νανοσύνθετα και λειτουργικά υλικά χρησιμοποιούνται ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ στην ανάπτυξη της ενεργούς συσκευασίας, η οποία επιπλέον αλληλεπιδρά με το τρόφιμο και το εσωτερικό περιβάλλον της συσκευασίας, προκειμένου να διατηρήσει ή ακόμη και να βελτιώσει την ποιότητα και την ασφάλεια αυτού, παρατείνοντας το χρόνο ζωής ΤΑΧΕΙΕΣτου τροφίμου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΗΠΙΑ ΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛ ΦΙΛΙΚΗ - ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΛΥΛΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

18 ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Χρονοθερμοκρασιακοί δείκτες (ΤΤΙs) στην εφοδιαστική αλυσίδα Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος IQ-FRESHLABEL, στο οποίο συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η εταιρεία Κοντοβερός Α.Ε. (www.kontoveros.com), πραγματοποιείται έρευνα πεδίου (field testing) με προϊόντα της εταιρείας. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με μια μεγάλη αλυσίδα super market στην Ελλάδα, τοποθετήθηκαν κατάλληλα επιλεγμένοι χρονοθερμοκρασιακοί δείκτες (ΤΤΙ) σε κάποια προϊόντα της εταιρείας, προκειμένου να να αξιολογηθεί η εφαρμοσιμότητα των χρονο-θερμοκρασιακών δεικτών (ως έξυπνες ετικέτες ) στην εφοδιαστική αλυσίδα και να αναδειχθεί το όφελος που προσφέρουν για ποιοτικότερα και ασφαλέστερα τρόφιμα με μεγαλύτερη υπολειπόμενη διάρκεια ζωής μέσω της διαχείρισης της ψυκτικής αλυσίδας. 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

19 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ & ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΝΕΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΈΣ - ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΈΘΟΔΟΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΉΣ ΝΑΝΟΔΟΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ & ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΥΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΒΙΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΝΕΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΦΥΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ & ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΧΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική διαγνωστική (μοριακή διαγνωστική, βιοαπεικόνιση) βρίσκουν εφαρμογή και στην ταχεία ανίχνευση πηγών κινδύνων στα τρόφιμα, δημιουργώντας μία ΗΠΙΑ νέα ΜΗ αγορά ΘΕΡΜΙΚΗ για ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ την ασφάλεια των τροφίμων τόσο σε επίπεδο πρωτογενούς όσο και δευτερογενούς παραγωγής. Με την ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ συνδρομή της Νανοτεχνολογίας ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ και της Πληροφορικής (τεχνολογίες ΦΙΛΙΚΗ - ΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ διάχυτης νοημοσύνης και ευφυούς ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ανάλυσης δεδομένων), η νέα αυτή αγορά περιλαμβάνει διαγνωστικά προϊόντα και συσκευές ανάλυσης ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ τροφίμων, καθώς και παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και ελέγχου ποιότητας. Ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων - ολιστική αντιμετώπιση, σε πραγματικό χρόνο! ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

20 ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ενημέρωση για την ποιότητα των προϊόντων μέσω smart phone Ερευνητές από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών επιχειρούν την ανάπτυξη έμμεσων, ταχέων και μη επεμβατικών τεχνικών, που θα ικανοποιούν τις ανάγκες της βιομηχανίας για αξιόπιστες και χαμηλού κόστους αναλύσεις. Η εφαρμογή της ιδέας βρίσκεται σε εξέλιξη και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι (Intelligent multi-sensor system for meat analysis - imeatsense). Η δυναμική του έργου έγκειται σε μία διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας της πρόβλεψης της αλλοίωσης του κρέατος. Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή των προτεινόμενων μεθοδολογιών θα είναι η διερεύνηση και εφαρμογή μιας πρωτότυπης διαδικτυακής πλατφόρμας στην υπηρεσία του χρήστη μέσω του διακομιστή του ΓΠΑ. Οι καταναλωτές θα έχουν δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις για την ποιότητα των προϊόντων μέσω ενός έξυπνου τηλεφώνου, π.χ. φωτογραφίζοντας το προϊόν και λαμβάνοντας άμεσα την απάντηση του ελέγχου που θα πραγματοποιείται σχετικά με την πρόβλεψη/διάγνωση της αλλοίωσης. 18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2013

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πέτρος Α. Ταραντίλης, Καθηγητής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα Κοντζικλίδης Ευθύµιος Περιφέρεια Θεσσαλίας / Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Ποιοτικός έλεγχος & ασφάλεια στην αλυσίδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις

Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις Γ. Γαροφαλάκης Δ/νση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών, ΕΦΕΤ Είδη οριζόντιων δράσεων Υποστηρικτικές δράσεις (διάχυση αποτελεσμάτων, διάλογος, μελέτες σκοπιμότητας, κ.λπ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αγροδιατροφικός Τομέας

Αγροδιατροφικός Τομέας Αγροδιατροφικός Τομέας Growth stories Συνεργασίες με άλλες ΘΟΕ Επόμενα Βήματα Λάρισα, 30 Δεκεμβρίου 2013 Τα Γενικά Συμπεράσματα: Το Παραγωγικό Σύστημα Ο Δευτερογενής Τομέας της Θεσσαλίας παρουσιάζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Στα πλαίσια του διαγωνισμού Ecotrophelia 2013 που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) στις 29/7/2013, και ο οποίος αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της πλατφόρμας αγροδιατροφής και του πλαισίου της επιχειρηματικής ανακάλυψης

Παρουσίαση της πλατφόρμας αγροδιατροφής και του πλαισίου της επιχειρηματικής ανακάλυψης Παρουσίαση της πλατφόρμας αγροδιατροφής και του πλαισίου της επιχειρηματικής ανακάλυψης Θωμάς Μπαρτζάνας Διευθυντής Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ινστιτούτο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λώλος, Μέλος ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ. Ανοικτή Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στις ΜΜΕ του Κλάδου των Τροφίμων

Γεώργιος Λώλος, Μέλος ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ. Ανοικτή Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στις ΜΜΕ του Κλάδου των Τροφίμων Γεώργιος Λώλος, Μέλος ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ Ανοικτή Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στις ΜΜΕ του Κλάδου των Τροφίμων Χαρακτηριστικά του Κλάδου Τροφίμων & Ποτών Εκθεση ΙΟΒΕ-2014 Αριθμός Επιχειρήσεων: ~14.000 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της πλατφόρµας αγροδιατροφής και του πλαισίου της επιχειρηµατικής ανακάλυψης

Παρουσίαση της πλατφόρµας αγροδιατροφής και του πλαισίου της επιχειρηµατικής ανακάλυψης Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 Συνεδριακό Παρουσίαση της πλατφόρµας αγροδιατροφής και του πλαισίου της επιχειρηµατικής ανακάλυψης Θωµάς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ της Χαρίκλειας Βαϊκούση, Γεωπόνου με τίτλο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Αποτελεί τον μεγαλύτερο μεταποιητικό κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΙΕΤΕΘ /ΕΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Σύντομη παρουσίαση της GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση Αγροδιατροφή

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση Αγροδιατροφή Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Αγροδιατροφή Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΤΘ Συντονιστής Πλατφόρμας Αγροδιατροφής Αλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Ιχνηλασιμότητα και Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Διάρθρωση διαλέξεων

Συσκευασία Τροφίμων. Διάρθρωση διαλέξεων Συσκευασία Τροφίμων Εισαγωγή Αθανάσιος Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής Τροφίμων Διάρθρωση διαλέξεων Εισαγωγή Πλαστική συσκευασία Μεταλλική συσκευασία Γυάλινη συσκευασία Χάρτινη συσκευασία Ασηπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΣΕΒ Ο ρόλος των συνεργατικών σχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Μάρτιος 2015 Η α Φορέας lobbying μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτείας ΕΕ/κοινωνικών εταίρων Ηγετικός οργανισμός γνώσης υπέρ μιας ανοιχτής, εξωστρεφούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιτραπέζια ελιά ως λειτουργικό προϊόν- Μια νέα προσέγγιση»

«Η επιτραπέζια ελιά ως λειτουργικό προϊόν- Μια νέα προσέγγιση» «Η επιτραπέζια ελιά ως λειτουργικό προϊόν- Μια νέα προσέγγιση» Ευστάθιος Ζ. Πανάγου - Σταµατούλα Μπονάτσου Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων & Διατροφής του Ανθρώπου Τι είναι τα λειτουργικά τρόφιµα; «Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης

Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης Ο ρόλος του ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης στον σχεδιασμό και και την υποστήριξη της ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού τομέα της Κρήτης. Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ-ΠΚ,. Η Κρήτη είναι μια περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας. Δρ Κωνσταντίνος Μακρής

Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας. Δρ Κωνσταντίνος Μακρής Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας Δρ Κωνσταντίνος Μακρής Ποιοι είμαστε; Εργαστήριο Νερό και Υγεία - Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία Πληθυσμιακές Μελέτες: Αξιολόγηση έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης. Θεματική Περιοχή Τρόφιμα. Πιλοτική Δράση Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ. Βάσω Παπαδημητρίου

Η Εθνική Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης. Θεματική Περιοχή Τρόφιμα. Πιλοτική Δράση Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ. Βάσω Παπαδημητρίου Η Εθνική Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 Πιλοτική Δράση Θεματική Περιοχή Τρόφιμα Βάσω Παπαδημητρίου Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ Περιεχόμενα Ποιος είναι ο ΣΕΒΤ Η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙςΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΙςΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΙςΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗςΗς ΓΙΑ ΑΥΞΗςΗ ΤΗς ΠΡΟςΤΙΘΕΜΕΝΗς ΑΞΙΑς ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κωνσταντίνος Πετρωτός Αναπληρωτής Καθηγητής Μηχανικής Γεωργικών Βιομηχανιών και Βιομηχανιών Τροφίμων Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Ασφάλεια Τροφίμων: Ενισχύοντας το παρόν με το βλέμμα στο μέλλον»

«Ασφάλεια Τροφίμων: Ενισχύοντας το παρόν με το βλέμμα στο μέλλον» «Ασφάλεια Τροφίμων: Ενισχύοντας το παρόν με το βλέμμα στο μέλλον» Δρ. Φραγκίσκος Γαΐτης Βιολόγος-Μικροβιολόγος τροφίμων Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ Σε μια οικονομία και μια κοινωνία που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Λευκωσία, 6/5/2014 Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Η ιστορία της ελιάς, η καλλιέργειά της, ο καρπός & ο χυμός της το ελαιόλαδο, συνδέθηκαν άρρηκτα με τους λαούς της Μεσογείου. Η ελιά αγαπάει τη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα

SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ω Μ Ω Ν Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ω Ν Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 2011-2012 ΟΜΑΔΑ Γ Χεριστανίδου Πελαγία Αγατσίκογλου Γεωργία Κατραντζόγλου Κυριακή Τσουρή Στέλλα Οκριασβίλι Θεώνη ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Εισαγωγή - Γενικά Ιστορικά Η προσπάθεια του ανθρώπου να επεξεργασθεί και να συντηρήσει τα τρόφιμα σηματοδοτεί την αρχή του πολιτισμού. Σε αυτό συντέλεσαν μια σειρά από ανακαλύψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/3/2017 Α.Π: _1. ΘΕΜΑ: Ομιλία προέδρου ΠΕΤΕΤ σε ημερίδα ΠΑΚΟΕ για την παγκόσμια ημέρα καταναλωτή. Κυρίες και κύριοι

Αθήνα 15/3/2017 Α.Π: _1. ΘΕΜΑ: Ομιλία προέδρου ΠΕΤΕΤ σε ημερίδα ΠΑΚΟΕ για την παγκόσμια ημέρα καταναλωτή. Κυρίες και κύριοι ΘΕΜΑ: Ομιλία προέδρου ΠΕΤΕΤ σε ημερίδα ΠΑΚΟΕ για την παγκόσμια ημέρα καταναλωτή. Αθήνα 15/3/2017 Α.Π: 170315_1 Κυρίες και κύριοι Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκδήλωση σας, για την παγκόσμια ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.1: Ασφάλεια βιολογικών τροφίμων & προστασία καταναλωτών Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 INTERREG Greece Bulgaria «Smart Specialisation» Θεσσαλονίκη, 24/11/2014, ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Αειφορική Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το πρόγραμμα EU.WATER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Πανελληνιά Ένωση Νέων Αγροτών ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών έχει προτείνει μια σειρά από λύσεις για την εν γένει ανασυγκρότηση της πρωτογενούς παράγωγης Ειδικότερα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική ευφυΐα και τουρισμός

Επιχειρηματική ευφυΐα και τουρισμός Σεμινάρια Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματική ευφυΐα και τουρισμός Σπύρος Αβδημιώτης Αθανάσιος Δερμετζόπουλος Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου 2015 Σε μια Ευρώπη/ Ελλάδα που επαναπροσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.4 : Συστήματα διασφάλισης ποιότητας βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Δημήτρης Κουρέτας, Καθηγητής ΠΘ, Πρόεδρος Αναπληρωτής Πρύτανη ΠΘ RIS3 Μεθοδολογία και αποτελέσματα εργασιών 16 Οκτωβρίου 2013 Έναρξη εργασιών: Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Τροφίμων. Γενετικά Μεταλλαγμένα Τρόφιμα (GMFs)

Υγιεινή Τροφίμων. Γενετικά Μεταλλαγμένα Τρόφιμα (GMFs) Υγιεινή Τροφίμων Γενετικά Μεταλλαγμένα Τρόφιμα (GMFs) Γενετική τροποποίηση Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί προκύπτουν από την ενσωμάτωση στο γενετικό τους υλικό συγκεκριμένων γονιδίων τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Προτεραιότητες της Θεματικής Περιοχής «Τρόφιμα» ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ

Ερευνητικές Προτεραιότητες της Θεματικής Περιοχής «Τρόφιμα» ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ Ερευνητικές Προτεραιότητες της Θεματικής Περιοχής «Τρόφιμα» Βάσω Παπαδημητρίου Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ Kέλλυ Καλατζή Δ/ντρια Διασφάλισης Ποιότητας ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ Περιεχόμενα Ποιος είναι ο ΣΕΒΤ Η Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Διαδικασία ανάλυσης προοπτικών της ΜΕΓΕ με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών, εμφανίζει σοβαρή

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ Πέτρος Κουτσοβίτης Επιστημονικοί Συνεργάτες: Αμαλία Ρούφη Δρ Παύλος Τυρολόγου Υπόβαθρο Το έργο INTRAW είναι μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορίζοντας 2020

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Συστάδες Συνεργατικών Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α. Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Logistics Conferences Γλυφάδα Golf Gardens, 19-20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τι καλείται τρόφιμο; Τρόφιμο ονομάζουμε οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, είτε αυτό έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2016 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της αλυσίδας διακίνησης από τη βιομηχανία τροφίμων - Κανόνες και εργαλεία. Ρόδιος Γαμβρός: Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΒΤ

Έλεγχος της αλυσίδας διακίνησης από τη βιομηχανία τροφίμων - Κανόνες και εργαλεία. Ρόδιος Γαμβρός: Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΒΤ Έλεγχος της αλυσίδας διακίνησης από τη βιομηχανία τροφίμων - Κανόνες και εργαλεία Ρόδιος Γαμβρός: Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΣΕΒΤ Ποιος είναι ο ΣΕΒΤ 1978: Επίσημο όργανο εκπροσώπησης των κοινών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο πρότασης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

Σχέδιο πρότασης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Σχέδιο πρότασης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 2Σχέδιο πρότασης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Τίτλος πρότασης: Θεματικός Τομέας και Θεματικός Υποτομέας Προτεραιότητας: (Επιλέγονται ο

Διαβάστε περισσότερα

Τι τρώμε ; Τα τρελά κολοκυθάκια. Βουκάι Αντελίνα Δοβλιατίδου Άννα Λαδοπούλου Σοφία Ξανθοπούλου Άννα Παπαδοπούλου Αναστασία

Τι τρώμε ; Τα τρελά κολοκυθάκια. Βουκάι Αντελίνα Δοβλιατίδου Άννα Λαδοπούλου Σοφία Ξανθοπούλου Άννα Παπαδοπούλου Αναστασία Τι τρώμε ; Ομάδα 1 : Τα τρελά κολοκυθάκια Βουκάι Αντελίνα Δοβλιατίδου Άννα Λαδοπούλου Σοφία Ξανθοπούλου Άννα Παπαδοπούλου Αναστασία Ιστορική αναδρομή εξέλιξης τροφίμων Παράλληλα με την εξέλιξη του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνη συσκευασία: Προσδοκίες και προβληματισμοί από την πλευρά των χρηστών - Ευρωπαϊκή έρευνα

Έξυπνη συσκευασία: Προσδοκίες και προβληματισμοί από την πλευρά των χρηστών - Ευρωπαϊκή έρευνα 1 Έξυπνη συσκευασία: - Ευρωπαϊκή έρευνα Θεοφανία Τσιρώνη Χημικός Μηχανικός (PhD), Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πέτρος Ταούκης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α.

Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α. Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α. 1 Έννοιατωναγροτικώνπροϊόντων Αγροτικά προϊόντα είναι υλικά αγαθά που παράγονταιαπόφυτάκαιζώαµετο συνδυασµό των διαφόρων συντελεστών της αγροτικήςπαραγωγής, δηλαδήτουεδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Εισαγωγή. ιάρθρωση διαλέξεων

Συσκευασία Τροφίµων. Εισαγωγή. ιάρθρωση διαλέξεων Συσκευασία Τροφίµων Εισαγωγή ιάρθρωση διαλέξεων Εισαγωγή Πλαστική συσκευασία Μεταλλική συσκευασία Γυάλινη συσκευασία Χάρτινη συσκευασία Ασηπτική συσκευασία Συσκευασία τροποποιηµένης ατµόσφαιρας Ενεργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Ανακάλυψη: από τη Διαβούλευση στις Νέες Δράσεις

Επιχειρηματική Ανακάλυψη: από τη Διαβούλευση στις Νέες Δράσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Επιχειρηματική Ανακάλυψη: από τη Διαβούλευση στις Νέες Δράσεις Δρ. Αγνή Σπηλιώτη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα