E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε."

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5 3. Τα κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 7 4. Όραμα και αποστολή 7 5. Οι αξίες της ΕΛΒΑΛ 8 6. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 9 7. Προϊόντα Εργοστάσια Ομίλου ΕΛΒΑΛ Ανθρώπινο Δυναμικό Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθυντικά Στελέχη Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 32 E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε.

3 το 2009 με μια ματιά Πωλήσεις: 690 εκ. Eυρώ Παραδόσεις: 254 χιλ. τόνοι Προσωπικό: άτομα Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Εξαγωγές: Το 83% των πωλήσεων, αξίας 576 εκ. Eυρώ, διατέθηκαν σε 83 χώρες Επενδύσεις: 51 εκ. Eυρώ Αποσβέσεις: 44 εκ. Eυρώ Ταμιακά διαθέσιμα: 22 εκ. Eυρώ Συνολικές υποχρεώσεις: 432 εκ. Eυρώ Καθαρή θέση: 557 εκ. Eυρώ Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (ποσά σε εκ. Ευρώ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Στο 2009 εντάθηκε περαιτέρω η αρνητική εικόνα του 2008 με τις πρωτόγνωρες και δυσμενείς επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης και οικονομικής ύφεσης. Παρόλη την συρρίκνωση της ζήτησης διεθνώς και κατ επέκταση της δραστηριότητας στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ κατάφερε με τη συστηματική λειτουργική βελτίωση και τις συνεχείς ενέργειες εξορθολογισμού των δαπανών και της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, να μειώσει σημαντικά τις ζημίες, να ενισχύσει τη ρευστότητα και να μειώσει δραστικά το δανεισμό του, δημιουργώντας έτσι τα θεμέλια για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η παγκόσμια αγορά του αλουμινίου και ειδικότερα η αγορά προϊόντων έλασης διήνυσε άλλη μία δύσκολη χρονιά με σημαντικές απώλειες της δραστηριότητας λόγω της διεθνούς ύφεσης. Νευραλγικοί κλάδοι της οικονομίας και πρώτης ζήτησης για τα προϊόντα του Ομίλου όπως ο κατασκευαστικός, ο ναυπηγικός και οι μεταφορές παρουσίασαν σημαντική πτώση με τη ζήτηση των τελικών προϊόντων να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με προφανή επίδραση και στους όγκους πωλήσεων και στις τιμές κατεργασίας. Οι τιμές του αλουμινίου LME κινήθηκαν ανοδικά στο 2009 από τα Ευρώ στα στο τέλος της χρήσης που διανύσαμε. Παρόλα αυτά, λόγω της χρονικής υστέρησης αποτύπωσης των τιμών αυτών στα προϊόντα του ομίλου, οι τιμές πώλησης διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Υπό αυτό το πρίσμα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 690 εκ. Ευρώ, μειωμένος κατά 23,5% έναντι του 2008 με τα μικτά κέρδη να ανέρχονται σε 51,5 εκ. Ευρώ, αυξημένα κατά 21,3%. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση στο 2009 κατά 33,7% και ανήλθαν σε 43,5 εκ. Ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 6,4 εκ. Ευρώ έναντι ζημιών 8,9 εκ. Ευρώ το Η ΕΛΒΑΛ και στο 2009 διατήρησε το ευρύ πελατολόγιό της με την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία ξεπέρασε το 80% του κύκλου εργασιών του ομίλου. Τα προϊόντα της ΕΛΒΑΛ προορίζονται σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας με σημαντικές εφαρμογές στη ναυπηγική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις κατασκευές και κυρίως στη συσκευασία, την κονσερβοποιία και την αποθήκευση και προστασία ευπαθών προϊόντων. Με στόχο την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και στο 2009 ο Όμιλος ολοκλήρωσε επενδύσεις συνολικού ύψους 51 εκ. Ευρώ. Παράλληλα ολοκληρώθηκαν ενέργειες αναδιάρθρωσης των εταιριών του ομίλου με στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργικότητα. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε συμφωνία με την FURUKAWA SKY ALUMINUM CORP. για την απόκτηση 25% συμμετοχής στη θυγατρική του Ομίλου BRIDGNORTH ALUMINIUM μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της δεύτερης ύψους 14 εκ. Λιρών Αγγλίας. 2 E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε.

5 Όσον αφορά στις προοπτικές του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση, ήδη παρατηρείται θετική πορεία και αναστροφή με ενίσχυση της δραστηριότητας, ενώ αξιοποιείται πλέον σχεδόν πλήρως η δυναμικότητα των εργοστασίων Οινοφύτων και Μεγάλης Βρετανίας. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω εξελίξεων, ο Όμιλος εντείνει τις προσπάθειες για συνεχή ενίσχυση της παραγωγικότητας αξιοποιώντας τις νέες επενδύσεις οι οποίες τίθενται σταδιακά σε λειτουργία. Κινητήριος δύναμη της ΕΛΒΑΛ και στο 2009 υπήρξε το άριστο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο διασφάλισε την υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της καθώς και την αδιάλειπτη ικανοποίηση του δικτύου πελατών του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΛΒΑΛ συνέχισε και στο 2009 τις προσπάθειες για την εξασφάλιση ενός ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο προωθεί την προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη των εργαζομένων. Τα μικτά κέρδη ανέρχονται σε 51,5 εκ. Ευρώ, αυξημένα κατά 21,3%. Ταυτόχρονα, μέσα στη χρήση που πέρασε ο Όμιλος συνέχισε να αποδεικνύει έμπρακτα την προσήλωσή του στην προστασία του περιβάλλοντος, υιοθετώντας πρακτικές που περιορίζουν την έκταση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Προς αυτή τη κατεύθυνση ξεκίνησε την υλοποίηση νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους 3,4 εκ. Ευρώ για την ανακύκλωση του βιομηχανικού νερού με στόχο την μηδενική απόρριψη του, ενώ συνέχισε τις προσπάθειές για ευρεία χρήση ανακυκλωμένων μετάλλων στην παραγωγική διαδικασία. Έχοντας ως προτεραιότητα την ουσιαστική εξέλιξη του Ομίλου, η Διοίκηση της ΕΛΒΑΛ παραμένει και στην τρέχουσα χρήση προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού. Με κινητήριο δύναμη το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου και λειτουργώντας πάντοτε στο πλαίσιο των αρχών και αξιών που την χαρακτηρίζουν, η ΕΛΒΑΛ βαδίζει με προσεκτικά αλλά δυναμικά βήματα στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, θέτοντας τις βάσεις για την βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη της. Λάμπρος Βαρούχας Γενικός Διευθυντής 3

6 4 E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε.

7 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας προϊόντων αλουμινίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Με αφετηρία την απορρόφηση του κλάδου αλουμινίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ το 1973 και μέσα από μια επιτυχημένη πορεία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών η ΕΛΒΑΛ έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς Ομίλους έλασης αλουμινίου διεθνώς, με 11 θυγατρικές εταιρίες, εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 80 χώρες και παραγωγική παρουσία στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Μεγάλη Βρετανία. Αιχμή του δόρατος του Ομίλου αποτελεί η ισχυρή εγκαταστημένη παραγωγική του βάση, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 10 εργοστάσια, τα οποία δραστηριοποιούνται στην έλαση και διέλαση αλουμινίου, προσφέροντας προϊόντα που απευθύνονται μεταξύ άλλων στους κλάδους της δόμησης, των κατασκευών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των τροφίμων, των εκτυπώσεων και των ναυπηγείων. Οι κυριότερες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ΕΛΒΑΛ είναι οι ακόλουθες: ΕΤΕΜ: Δραστηριοποιείται στην παραγωγή αρχιτεκτονικών και βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου. ΣΥΜΕΤΑΛ: Δραστηριοποιείται στην παραγωγή foil αλουμινίου, καθώς Αιχμή του δόρατος του και στην παραγωγή επιχαρτωμένου foil για συσκευασίες τροφίμων. Ομίλου αποτελεί η Στους πελάτες της συγκατελέγονται εγχώριες καπνοβιομηχανίες και ισχυρή εγκαταστημένη βιομηχανίες τροφίμων. παραγωγική BRIDGNORTH ALUMUNIUM: Με έδρα και παραγωγικές εγκαταστάσεις του βάση, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 10 στη Μεγάλη Βρετανία δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή ταινιών λιθογραφίας που προορίζονται για την παραγωγή λιθογραφικών εργοστάσια πλακών για εκτυπώσεις offset. Στους πελάτες της συγκαταλέγονται μεγάλες πολυεθνικές βιομηχανίες. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ αποτελεί ένα ευέλικτο, ανεξάρτητο παραγωγό προϊόντων αλουμινίου με αναβαθμισμένο σύγχρονο εξοπλισμό και εστίαση στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων. Στα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται το εκτεταμένο δίκτυο διανομής, η σημαντική παρουσία στην αγορά της λιθογραφίας, οι στρατηγικές συνεργασίες ανταλλαγής τεχνογνωσίας με διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους, η ηγετική θέση στην ελληνική αγορά αλλά και η αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα. Οι μετοχές της μητρικής εταιρίας ΕΛΒΑΛ και της θυγατρικής της ΕΤΕΜ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι εταιρίες, οι οποίες ενοποιήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΒΑΛ στο τέλος της χρήσης 2009 είναι οι ακόλουθες: Επωνυμία εταιρίας Χώρα Καταστατικής Ποσοστό Μέθοδος Έδρα Συμμετοχής ενσωμάτωσης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΕΜ Ελλάδα 58,78% Ολική Ενοποίηση ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. Ελλάδα 99,99% Ολική Ενοποίηση ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε. Ελλάδα 50,00% Ολική Ενοποίηση ELVAL COLOUR A.E. Ελλάδα 95,94% Ολική Ενοποίηση ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ Ελλάδα 73,33% Ολική Ενοποίηση BRIDGNORTH ALUMINIUM Ltd Αγγλία 75,00% Ολική Ενοποίηση BLYTHE Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Ενοποίηση STEELMET ROMANIA S.A. Ρουμανία 51,76% Ολική Ενοποίηση ΚΑΝΑΛ Α.Ε. Ελλάδα 89,70% Ολική Ενοποίηση ATHENS ART CENTRE Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. Ελλάδα 81,45% Ολική Ενοποίηση ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. Ελλάδα 26,67% Καθαρή Θέση ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. Ελλάδα 29,56% Καθαρή Θέση ΔΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 33,33% Καθαρή Θέση ΒΕΠΕΜ Α.Ε. Ελλάδα 50,00% Καθαρή Θέση ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. Ελλάδα 40,00% Καθαρή Θέση TEPRO METAL AG Γερμανία 40,39% Καθαρή Θέση METAL GLOBE Doo Σερβία 40,00% Καθαρή Θέση ΑΦΣΕΛ. Α.Ε. Ελλάδα 50,00% Καθαρή Θέση 5

8 6 E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε.

9 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ Τα κυριότερα γεγονότα στην ιστορία του Ομίλου ΕΛΒΑΛ παρατίθενται ακολούθως: 1971 Ίδρυση της ΕΤΕΜ και έναρξη λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας στη Μαγούλα Ίδρυση της ΕΛΒΑΛ και απορρόφηση του κλάδου αλουμινίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ξεκινά η λειτουργία της μονάδας έλασης της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση και ξεκινά η παραγωγική διαδικασία του χυτηρίου μετάλλων της ΕΤΕΜ στον Άγιο Θωμά Ξεκινά τη λειτουργία του το νέο θερμό έλαστρο της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα για πλάκες πλάτους μέχρι 2,5 m Οι μετοχές της ΕΤΕΜ εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ιδρύεται η θυγατρική εταιρία STEELMET με έδρα στη Σόφια Βουλγαρίας Οι μετοχές της ΕΛΒΑΛ εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση και ξεκινά η λειτουργία της νέας μονάδας συνεχούς χύτευσης στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα Εγκαθίσταται στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ νέα γραμμή βαφής φύλλων ταινιών και τίθεται σε λειτουργία το νέο έλαστρο foil για ρόλους πλάτους μέχρι 2 m Η θυγατρική εταιρία BRIDGNORTH ALUMINIUM εξαγοράζει τον κλάδο λιθογραφίας της LAWSON MARDON STAR στην Μεγάλη Βρετανία. Ξεκινά η παραγωγική διαδικασία στο νέο ψυχρό έλαστρο της ΕΛΒΑΛ για ρόλους πλάτους μέχρι 2,5 m. Ολοκληρώνεται η κατασκευή των νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της ΕΤΕΜ στη Μαγούλα Τίθεται σε λειτουργία στο εργοστάσιο των Οινοφύτων η νέα μονάδα τήξης - χύτευσης για παραγωγή πλακών μήκους 8m Πραγματοποιούνται εκτεταμένες επενδύσεις στο εργοστάσιο της BRIDGNORTH ALUMINIUM με στόχο την αύξηση της παραγωγικής του δυναμικότητας Σύσταση της εταιρίας ΑΦΣΕΛ σε συνεργασία με την ιαπωνική FURUKAWA SKY ALUMINIUM με στόχο την προώθηση προϊόντων σε βιομηχανίες εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία Η στρατηγική συνεργασία της ΕΛΒΑΛ με την FURUKAWA SKY ALUMINIUM ενισχύεται περαιτέρω μέσα από τη συμμετοχή της δεύτερης στο μετοχικό κεφάλαιο της BRIDGNORTH ALUMINIUM με ποσοστό 25% Ολοκληρώνεται το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που σχεδίασε και υλοποίησε ο Όμιλος στις παραγωγικές μονάδες των Οινοφύτων. 4. Όραμα και αποστολή Κύριος γνώμονας όλων των αναπτυξιακών προσπαθειών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΕΛΒΑΛ είναι η ουσιαστική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου και η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του στις διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται Υπό αυτό το πρίσμα ο Όμιλος είναι σταθερά προσανατολισμένος στη διαρκή ενίσχυση της τεχνογνωσίας που διαθέτει, είτε μέσα από την έρευνα και ανάπτυξη σε μεμονωμένη βάση, είτε μέσα από διεθνείς συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού που μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος θέτει ψηλά στις προτεραιότητες του την υιοθέτηση μιας ευρύτερα πελατοκεντρικής αντίληψης σε όλες του τις λειτουργίες, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες του. Ουσιαστικό θεμέλιο για την επιτυχή υλοποίηση του οράματος της ΕΛΒΑΛ είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, η ανάπτυξη και εξέλιξη του οποίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ουσιαστική πρόοδο ολόκληρου του Ομίλου. 7

10 5. Οι αξίες της ΕΛΒΑΛ Ακεραιότητα Η ΕΛΒΑΛ απαιτεί και αναμένει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της εταιρίας λειτουργούν με βάση τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνεται η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία και δίνεται έμφαση στην εντιμότητα, στη συμπεριφορά και στις πράξεις όλων. Περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια Η ανθρώπινη ζωή βρίσκεται στην κορυφή των αξιών της ΕΛΒΑΛ. Γι αυτό η διαρκής βελτίωση των συστημάτων και των διαδικασιών προάσπισης του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο αποτελεί πάγια προτεραιότητα για την εταιρία. Στο πλαίσιο αυτό η συμμόρφωση με τη νομοθεσία αποτελεί αυτονόητη συνθήκη που θέτει αυστηρά κριτήρια τόσο για την ΕΛΒΑΛ όσο και στους προμηθευτές της. Οι άνθρωποι Ο σημαντικότερος παράγων επιτυχίας της ΕΛΒΑΛ είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη συμβολή των ανθρώπων της, η εταιρία στέκεται πάντα δίπλα τους ενεργώντας με κατανόηση και σεβασμό προς τις ανάγκες τους. Η αξιοκρατία αποτελεί θεμελιώδη αξία που συνοδεύεται από ευκαιρίες για διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξή των εργαζομένων μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, ομαδικής εργασίας και ανοιχτής επικοινωνίας. Καινοτομία Για την ΕΛΒΑΛ η πρωτοπόρος σκέψη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού και των στόχων της. Γι αυτό η εταιρία αναζητά συνεχώς νέες ιδέες και προτάσεις ενθαρρύνοντας την καινοτομία που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ανάπτυξής της. Προτεραιότητα στον πελάτη Η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας αποτελεί πρωτεύον μέλημα για όλους στην ΕΛΒΑΛ. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες διασφαλίζοντας την ικανοποίησή τους όσον αφορά στην ποιότητα και τους χρόνους παράδοσης των προϊόντων. Υπευθυνότητα και Αποτελεσματικότητα Στην ΕΛΒΑΛ η υπεύθυνη συμπεριφορά βρίσκεται στη βάση της λειτουργίας της εταιρίας, η οποία είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών της και να αποδεχθεί τις συνέπειες που τυχόν προκύπτουν. Ελαχιστοποιώντας πιθανούς κινδύνους, η ΕΛΒΑΛ αξιοποιεί παραγωγικά όλους τους οικονομικούς της πόρους, ώστε να αποφεύγονται απώλειες σε χρόνο, εργασία και υλικά. Επιπλέον, επιδιώκεται η υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στοχεύοντας στην επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων στη δραστηριότητα της εταιρίας. 8 E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε.

11 6. Στρατηγική Στόχοι Προοπτικές Με γνώμονα την ουσιαστική ανάπτυξη του Ομίλου, η Διοίκηση της ΕΛΒΑΛ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, τόσο στις διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται, όσο και στην Ελληνική και ανάλογα προσαρμόζει τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό της προγραμματισμό. Στο πλαίσιο περαιτέρω επέκτασης των δραστηριοτήτων της ΕΛΒΑΛ και των θυγατρικών της, οι κύριοι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι: Ενίσχυση παραγωγικής βάσης Υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της δυναμικότητας των εργοστασίων του Ομίλου. Ενίσχυση σειράς προϊόντων Ενίσχυση της σειράς των προϊόντων του Ομίλου με νέα καινοτόμα προϊόντα άριστης ποιότητας, και έμφαση στα προϊόντα τα οποία προσφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία στους πελάτες. Περαιτέρω βελτίωση ποιότητας προϊόντων Περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας των προϊόντων, μέσα από την απόκτηση σχετικής τεχνογνωσίας, τόσο μέσω συνεργασιών με μεγάλα Ευρωπαϊκά κέντρα έρευνας, όσο και στο πλαίσιο της μακροχρόνιας τεχνικής συμφωνίας με την FURUKAWA SKY ALUMINIUM. Βελτίωση παραγωγικότητας Μείωση του κύκλου παραγωγής των εργοστασίων με την εγκατάσταση και υιοθέτηση νέου λογισμικού προγραμματισμού παραγωγής. Διατήρηση μεριδίων αγοράς Διατήρηση της δυναμικής παρουσίας του Ομίλου σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται. Ενίσχυση παρουσίας στην αγορά Λιθογραφίας Περαιτέρω αύξηση της δραστηριότητας της BRIDGNORTH ALUMINIUM, μέσα από την υποστήριξη της μετάπτωσης των πελατών της από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία εκτύπωσης. Εμπορική ενίσχυση ΕΤΕΜ Ενδυνάμωση της ΕΤΕΜ σε εμπορικό επίπεδο μέσα από την ενίσχυση και αναδιοργάνωση του δικτύου διανομής της. Έμφαση στην Ασφάλεια & Υγιεινή Έμπρακτη εστίαση στην ασφάλεια και στην υγιεινή των παραγωγικών μονάδων, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από νέες επενδύσεις. 9

12 10 E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε.

13 7. Προϊόντα Εισαγωγή Στα εργοστάσια του Ομίλου ΕΛΒΑΛ στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Μεγάλη Βρετανία παράγεται μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου τα οποία διατίθενται σε περισσότερες από 80 χώρες. Κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των προϊόντων της ΕΛΒΑΛ είναι η άριστη ποιότητα κατασκευής, τα καινοτόμα χαρακτηριστικά αλλά και η προστιθέμενη αξία που εξασφαλίζουν στους πελάτες του Ομίλου. Έμπρακτη απόδειξη των ανωτέρω αποτελεί το γεγονός ότι το 83% των πωλήσεων του Ομίλου πραγματοποιείται εκτός των Ελληνικών συνόρων, όπου ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος και οι ποιοτικές απαιτήσεις μη διαπραγματεύσιμες. Η ευρεία οικογένεια προϊόντων της ΕΛΒΑΛ και των θυγατρικών της περιλαμβάνει από συστήματα σκίασης κτιρίων και κουτιά αναψυκτικών, μέχρι foil αλουμινίου για συσκευασίες τσιγάρων και από ταινίες λιθογραφίας για τον εκτυπωτικό κλάδο, μέχρι προϊόντα αλουμινίου για τη ναυπηγική βιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα του Ομίλου διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 2% ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΝΕΛ 4% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 4% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 12% ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 19% ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ Πωλήσεις Ομίλου ΕΛΒΑΛ ανά κατηγορία προϊόντος [2009] 39% ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20% ΔΟΜΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Προϊόντα Ελασης Προϊόντα κλάδου δόμησης Προϊόντα άκαμπτης συσκευασίας Προϊόντα εύκαμπτης συσκευασίας Προϊόντα κλάδου μεταφορών Ταινίες λιθογραφίας Σύνθετα panels etalbond Προϊόντα Διέλασης Αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου Βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου Αγορές Με βασικό υπόβαθρο την ανταγωνιστική του παραγωγική βάση και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων του, αλλά και μέσα από ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό δίκτυο πωλήσεων, ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ πραγματοποιεί το 83% των πωλήσεών του εκτός των ελληνικών συνόρων. Κύριος γεωγραφικός προορισμός των πωλήσεων του Ομίλου εκτός Ελλάδος είναι οι λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες πραγματοποιήθηκε το 62% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της χρήσης Ακολουθούν οι αγορές της Αμερικής με 8% και της Ασίας με 7% των συνολικών πωλήσεων. Πωλήσεις Ομίλου ΕΛΒΑΛ 2009 ανά γεωγραφική περιοχή (εκ. Ευρώ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΛΛΑΔΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 11

14 Προκειμένου να στηρίξει και να επεκτείνει την ισχυρή του παρουσία εκτός των ελληνικών συνόρων, ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ αξιοποιεί το ευρύ εμπορικό δίκτυο της ΒΙΟΧΑΛΚΟ το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εταιρίες: METAL AGENCIES (Μεγάλη Βρετανία & Ιρλανδία) TEPRO METALL (Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο) GENECOS (Γαλλία) ALURAME (Ιταλία) STEELMET (Ρουμανία & Βουλγαρία) METAL GLOBE (Σερβία) Ταυτόχρονα, η ΕΛΒΑΛ έχει αναπτύξει εμπορικές συνεργασίες και με ανεξάρτητους αντιπροσώπους. Κατηγορίες Προϊόντων 1. Προϊόντα Έλασης 1.1. Προϊόντα κλάδου δόμησης Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΛΒΑΛ και των θυγατρικών της πραγματοποιείται η παραγωγή φύλλων και ταινιών αλουμινίου για χρήση σε γενικές κατασκευές, καθώς και σε βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Τα προϊόντα παράγονται σε μια ποικιλία κραμάτων, καταστάσεων σκληρότητας και επιφάνειας και παραδίδονται στους πελάτες είτε άβαφα, είτε βαμμένα με ειδικά συστήματα βαφής. Οι κυριότερες κατηγορίες προϊόντων κλάδου δόμησης είναι οι ακόλουθες: Βαμμένες και άβαφες ταινίες και φύλλα για ψευδοροφές, ηχοπετάσματα εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων, πάνελ για πόρτες αλουμινίου και ψευδοτοίχους, κατασκευή αεραγωγών και εξωτερικών υδρορροών. Μονωτικές επενδύσεις. Αυλακωτά φύλλα για στέγες και πλαγιοκαλύψεις, απλά ή σε σάντουϊτς πολυουρεθάνης - ορυκτοβάμβακα. 12 E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε.

15 Βαμμένα φύλλα & ταινίες ειδικών προδιαγραφών, για εξωτερικές επικαλύψεις παλαιών και νέων κτιρίων (facades). Συστήματα σκίασης κτιρίων (διάτρητα ή διαμορφωμένα βαμμένα φύλλα αλουμινίου). Βαμμένες ταινίες για ρολά αλουμινίου και γκαραζόπορτες. Στα προϊόντα δόμησης εντάσσεται και η παραγωγή κάποιων ειδικών κραμάτων αλουμινίου για χρήση στην παραγωγή μαγειρικών σκευών και ειδικών εξαρτημάτων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (θερμαντικές πλάκες) Προϊόντα άκαμπτης συσκευασίας Η παραγωγή των προϊόντων άκαμπτης συσκευασίας πραγματοποιείται είτε με βαμμένο είτε με άβαφο αλουμίνιο. Τα τελικά προϊόντα χωρίζονται κατά κύριο λόγο στις ακόλουθες κατηγορίες: Κουτιά αναψυκτικών (βαμμένο ή άβαφο αλουμίνιο) Κονσέρβες (βαμμένο ή άβαφο αλουμίνιο) Καπάκια εμφιάλωσης (βαμμένο αλουμίνιο) Σε ότι αφορά τα κουτιά αναψυκτικών και τις κονσέρβες, τα συστατικά μέρη των σχετικών προϊόντων διακρίνονται ως ακολούθως: στο αλουμίνιο για το "σώμα" του κουτιού ή της κονσέρβας, στο αλουμίνιο για το καπάκι και στο αλουμίνιο για τον κρίκο ανοίγματος της συσκευασίας Προϊόντα εύκαμπτης συσκευασίας Οι εργοστασιακές μονάδες του Ομίλου ΕΛΒΑΛ παράγουν foil αλουμινίου (αλουμινόχαρτο), το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως τόσο για οικιακή χρήση, όσο και στις συσκευασίες αρκετών καταναλωτικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα το foil αλουμινίου περιλαμβάνεται σε συσκευασίες τσιγάρων, ασηπτικές συσκευασίες Tetrapak, συσκευασίες σοκολάτας και γλυκών ζαχαροπλαστείου, εύκαμπτες συσκευασίες φαρμάκων, καθώς και σκεύη για έτοιμο φαγητό. Το foil αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ παράγεται σε διάφορες διαστάσεις και περνά από μια ποικιλία επεξεργασιών. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, διαθέτοντας τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό, είναι σε 13

16 θέση να προσφέρουν foil αλουμινίου σε διαστάσεις πάχους 6, μικρά (1 μικρό =0,001mm) και πλάτους mm, ενώ υπάρχει δυνατότητα βαφής μιας ή δύο πλευρών, δυνατότητα βαφής με εποξειδική πλάκα, δυνατότητα επίστρωσης ειδικού λαδιού για βαθειά εξέλαση και δυνατότητα για μάτ ή γυαλιστερή κατάσταση επιφάνειας Προϊόντα κλάδου μεταφορών Χρησιμοποιώντας κράματα αλουμινίου υψηλής περιεκτικότητας σε μαγνήσιο, η ΕΛΒΑΛ παράγει μια σειρά από προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των ακόλουθων αγορών: Ναυπηγική βιομηχανία: ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, fast-ferry, catamaran και σκαφών αναψυχής. Αυτοκινητοβιομηχανία: μέρη για σασί, διάφορα εξαρτήματα και ηχοθερμομονωτικά. Ειδικές κατασκευές: σιλό, δεξαμενές καυσίμων, βυτία μεταφοράς, κάδοι απορριμματοφόρων αυτοκινήτων και βαγόνια επιβατικών και εμπορικών τραίνων. Κατασκευές έργων υποδομής: γεφυροποιία, πυλώνες οδικής σήμανσης και στύλοι φωτισμού. Τα κράματα αλουμινίου υψηλής περιεκτικότητας σε μαγνήσιο χαρακτηρίζονται από μεγάλη αντοχή σε διάβρωση, καλή συγκολλησιμότητα και κατεργαστικότητα, ενώ διαθέτουν υψηλή σκληρότητα Ταινίες λιθογραφίας Η παραγωγή ταινιών λιθογραφίας πραγματοποιείται από την θυγατρική εταιρία BRIDGNORTH ALUMINIUM, στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στη μεγάλη Βρετανία. Έπειτα από μια σειρά εκτεταμένων επενδύσεων, το εργοστάσιο της εταιρίας διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και είναι σε θέση να παράγει ταινίες λιθογραφίας υψηλής ποιότητας, επιφάνειας και επιπεδότητας, οι οποίες προορίζονται για την παραγωγή λιθογραφικών πλακών εκτυπωτικών μονάδων με εξαιρετικά αποτελέσματα. Με δεδομένες τις άριστες τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων που παράγει, η BRIDGNORTH ALUMINIUM κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς και στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται γνωστές πολυεθνικές βιομηχανίες. 14 E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε.

17 1.6. Σύνθετα panels ETALBOND Τα σύνθετα panels αλουμινίου ETALBOND αποτελούν μια οικογένεια προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία για τον τελικό πελάτη, ιδιαίτερα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και ευρεία χρήση σε ποικίλες αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Το ETALBOND είναι ένα δύσκαμπτο, ελαφρύ και ανθεκτικό panel, το οποίο χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικές μονωτικές ιδιότητες, εύκολη μορφοποίηση και απλή διαδικασία εγκατάστασης, αποτελώντας την ιδανική λύση μεταλλικής επικάλυψης εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Τα φύλλα ETALBOND παράγονται με διαφορετικά πάχη πυρήνα 1,4 έως και 5mm με φύλλα αλουμινίου 0,3 και 0,5mm, με καθιερωμένα πλάτη φύλλων 1000, 1250, 1500 και 2000mm και μήκη από 1000 έως 5000mm. Έτσι, το συνολικό πάχος διαμορφώνεται από 2 έως 6mm. Οι εφαρμογές του ETALBOND περιλαμβάνουν ενδεικτικά προσόψεις κτιρίων, εσωτερικά χωρίσματα, ψευδοροφές, περιβλήματα εσωτερικών δοκών, καλύμματα κολόνων, καμπύλες ταμπέλες και εμπορευματοκιβώτια, ενώ διάφορες μορφές του προϊόντος έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα έργα όπως το κτίριο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, το ξενοδοχείο Sofitel και το συγκρότημα γραφείων του ΝΑΤ. 2. Προϊόντα Διέλασης 2.1. Αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου Η οικογένεια αρχιτεκτονικών προφίλ αλουμινίου της ΕΤΕΜ περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες προϊόντων: Προϊόντα για κατοικίες: συστήματα για πόρτες & παράθυρα ανοιγόμενα, ή συρόμενα, ρολά και περσίδες καθώς επίσης και φωτοβολταϊκά συστήματα. Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι οι άριστες ιδιότητες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, στεγανότητας και ασφάλειας. Προϊόντα για επαγγελματικούς χώρους: αεριζόμενες προσόψεις, διαχωριστικά εσωτερικών χώρων, προϊόντα επένδυσης επιφανειών, συστήματα σκίασης, υαλο πετάσματα και φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου της ΕΤΕΜ για επαγγελματικούς χώρους έχουν χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά από απαιτητικές εφαρμογές, όπως η στέγη Καλατράβα του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών καθώς επίσης και διάφορα κτίσματα του Ολυμπιακού Χωριού. 15

18 2.2. Βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου Τα βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου του Ομίλου ΕΛΒΑΛ παράγονται στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής εταιρίας ΕΤΕΜ και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: Κατά παραγγελία προφίλ για γενικές εφαρμογές. Κατεργασμένες ράβδους σκληρών κραμάτων και τυποποιημένα προφίλ για βιομηχανικές εφαρμογές (στρογγυλές ράβδοι διαμέτρου από 12 έως 180mm). Βιομηχανικά προφίλ για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η ΕΤΕΜ προμηθεύει άμεσα την BMW, με εξαρτήματα του σασί των σειρών 1 και 3, ενώ έμμεσα προμηθεύει πόρτες και σκελετούς στήριξης σασί, για οχήματα της AUDI και VOLKSWAGEN. Επιπρόσθετα, παράγει βιομηχανικά προφίλ για αμαξώματα και σασί φορτηγών και λεωφορείων. Συστήματα βιομηχανικών προφίλ για οδικές ή άλλου τύπου πινακίδες (απόλυτα επίπεδα προφίλ πλάτους mm). Ειδικά προφίλ για αρχιτεκτονικές εφαρμογές (συστήματα σκίασης και κατά παραγγελία αρχιτεκτονικά συστήματα, συστήματα κουφωμάτων, θερμοκήπια, πυραμίδες και θόλους). Ποιότητα Προϊόντων Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ έχει εντάξει την ποιότητα των προϊόντων του στην κορυφή των βασικών προτεραιοτήτων λειτουργίας όλων των εταιριών του. Σε αυτό το πλαίσιο όλες οι εργοστασιακές μονάδες του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι πιστοποιημένες από οργανισμούς κύρους για την ποιότητα των προϊόντων που παράγουν. Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα, η παραγωγική διαδικασία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001/2000, ενώ τα προϊόντα της πληρούν τις κυριότερες Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές προδιαγραφές και διαθέτουν σήματα ποιότητας διεθνών οργανισμών, όπως οι GERMANISCHER LLOYD, TUV, DET NORSKE VERITAS και BUREAU VERITAS. Ταυτόχρονα, η θυγατρική εταιρία ΕΤΕΜ ήταν από τις πρώτες εταιρίες στον κλάδο της που υιοθέτησε και εφάρμοσε Σύστημα Ποιότητας πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ. Σήμερα η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 για «Σχεδιασμό, παραγωγή, εμπορία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου και παραγωγή αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία». Επιπρόσθετα, οι δραστηριότητες παραγωγής του ETALBOND στην παραγωγική μονάδα του Ομίλου στα Οινόφυτα φέρουν πιστοποιητικό για «Παραγωγή και εμπορία σύνθετων πάνελς αλουμινίου». Τέλος, ο Όμιλος κατέχει και πιστοποιητικό για την περιβαλλοντική διαχείριση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001/ E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε.

19 8. Εργοστάσια Ομίλου ΕΛΒΑΛ Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ διαθέτει 10 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Μεγάλη Βρετανία: Τοποθεσία Εταιρία Αντικείμενο Δραστηριότητας Οινόφυτα (Ελλάδα) ΕΛΒΑΛ Έλαση αλουμινίου Μαγούλα (Ελλάδα) ΕΤΕΜ Διέλαση αλουμινίου Bridgnorth (Μεγ. Βρετανία) BRIDGNORTH ALUMINIUM Έλαση αλουμινίου Ταινίες Λιθογραφίας Θήβα (Ελλάδα) ELVAL COLOUR Βαφή ταινιών αλουμινίου Μάνδρα (Ελλάδα) ΣΥΜΕΤΑΛ Επιχάρτωση αλουμινίου Οινόφυτα (Ελλάδα) ΣΥΜΕΤΑΛ Παραγωγή Foil Άγιος Θωμάς (Ελλάδα) ΑΝΟΞΑΛ Χυτήριο Άγιος Θωμάς (Ελλάδα) ELVAL COLOUR (ETALBOND) * Παραγωγή σύνθετων panels αλουμινίου Σόφια (Βουλγαρία) STEELMET Διέλαση αλουμινίου Νέα Αρτάκη (Ελλάδα) ΒΙΟΜΑΛ Μορφοποίηση αλουμινίου 1. Εργοστάσιο ΕΛΒΑΛ (Οινόφυτα) Έλαση αλουμινίου Στη μονάδα της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα πραγματοποιείται η παραγωγή μιας ευρείας γκάμας προϊόντων που περιλαμβάνει ταινίες και φύλλα αλουμινίου για συσκευασίες αναψυκτικών και τροφίμων, ειδικά κράματα αλουμινίου για τα ναυπηγεία, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη γεφυροποιία και τους πυλώνες οδικής σήμανσης, καθώς και φύλλα αλουμινίου βαμμένα ή άβαφα για βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Η λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε το 1973 και σήμερα, μετά την ολοκλήρωση εξαιρετικά σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων, αποτελεί μια σύγχρονη παραγωγική μονάδα με ετήσια δυναμικότητα που αγγίζει τους τόνους. Η συνολική επιφάνεια των κτιριακών του εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 133 χιλ. τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής έκτασης 444 χιλ. τ.μ. Η παραγωγή ρόλων, ταινιών και φύλλων αλουμινίου πραγματοποιείται στις ακόλουθες φάσεις: 1. Κραματοποίηση και χύτευση του αλουμινίου σε πλάκες πάχους 0,6 μέτρων, πλάτους μέχρι 2,5 μέτρων και μήκους μέχρι 8 μέτρων. 2. Θερμή έλαση, κατά την οποία η πλάκα διαμορφώνεται σε ρόλους, πάχους λίγων χιλιοστών του μέτρου. Εναλλακτική των δύο προηγουμένων σταδίων είναι η συνεχής χύτευση, όπου το λιωμένο αλουμίνιο χυτεύεται κατευθείαν σε ρόλους πάχους μερικών χιλιοστών. 3. Ψυχρή έλαση, όπου ο ρόλος, που παράγεται από τη θερμή έλαση ή τη συνεχή χύτευση, φθάνει στο πάχος που προδιαγράφεται για το τελικό προϊόν. 4. Ενδιάμεσες ή τελικές θερμικές κατεργασίες των ρόλων ή των τελικών προϊόντων, σε φούρνους, ώστε να αποκτηθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες του προϊόντος, όπως σκληρότητα και ευκολία περαιτέρω επεξεργασίας κλπ. 5. Βαφή ή άλλη επεξεργασία της επιφάνειας του ρόλου αλουμινίου (π.χ. ανάγλυφη μορφή). 6. Κοπή του μητρικού ρόλου σε ταινίες ή φύλλα, με ειδικές μηχανές. 7. Συσκευασία του τελικού προϊόντος σε δέματα ή παλέτες, με σύγχρονες μεθόδους και υλικά, που προστατεύουν το αλουμίνιο έως την τελική του χρήση. 2. Εργοστάσιο ΕΤΕΜ (Μαγούλα) Διέλαση αλουμινίου Το εργοστάσιο της ΕΤΕΜ στη Μαγούλα παράγει προφίλ αλουμινίου και εξαρτήματα για πόρτες, παράθυρα και υαλοπετάσματα, θερμομονωτικά και άλλα συστήματα. Επίσης, παράγει ράβδους αλουμινίου διαφόρων διατομών και κραμάτων καθώς επίσης και ειδικά προφίλ αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1971 και μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβαθμίσεων και επεκτάσεων έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο εργοστάσιο συνολικής ετήσιας δυναμικότητας τόνων που περιλαμβάνει 3 γραμμές διέλασης (ωστικής ικανότητας 2.200, και τόνων), μια υπερσύγχρονη μονάδα κάθετης ηλεκτροστατικής βαφής, μια οριζόντια γραμμή ηλεκτροστατικής βαφής για εφέ ξύλου και μια γραμμή παραγωγής θερμομονωτικών συστημάτων αλουμινίου. Η συνολική επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου ανέρχεται σε 27 χιλ. τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής έκτασης 73 χιλ. τ.μ. 17

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ To 2010 με μια ματιά Πωλήσεις: 930 εκ. ευρώ Παραδόσεις: 301 χιλ. τόνοι Προσωπικό: 2.230 άτομα Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Εξαγωγές: Το 79% των πωλήσεων, διατέθηκαν σε περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 4. Όραμα 5. Αποστολή 6.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 4. Όραμα 5. Αποστολή 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 4 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4. Όραμα 8 5. Αποστολή 8 6. Οι αξίες μας 8 7. Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ 11 8. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3. 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5. 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8. 4 Όραμα 11.

Περιεχόμενα. 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3. 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5. 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8. 4 Όραμα 11. Περιεχόμενα 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4 Όραμα 11 5 Αποστολή 11 6 Οι αξίες μας 11 7 Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ 12 8 Προϊόντα 15 9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά 1.200 1.044 -56-22 -16. Κύρια Μεγέθη Ομίλου (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες

Με μια ματιά 1.200 1.044 -56-22 -16. Κύρια Μεγέθη Ομίλου (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες Με μια ματιά Δραστηριότητες Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Το αντικείμενο δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 02 Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΒΑΛ 04 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 08 1.1 Η Εταιρία 08 1.2 Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Προφίλ 6 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιοσ Απολογισμοσ 2010

Ετήσιοσ Απολογισμοσ 2010 Ετήσιος Απολογισμός 2010 Ετήσιος Απολογισμός 2010 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Γενικού Διευθυντή... 5 Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ... 7 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου... 10 Ο Όμιλος ΕΤΕΜ... 13 Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Financial Statements 2013

Financial Statements 2013 Annual Report Financial Statements 2013 CSR Report GRI index ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 5 3. Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ 8 4. Φιλοσοφία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 19018 Μαγούλα Τηλ.: 210 48 98 605, 800 111 48 46 (Γραμμή χωρίς χρέωση) Fax: 210 48 98 500 e-mail: marketing@etem.com http://www.etem.com ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά Μεγαλύτερος παραγωγός καλωδίων στην ΝΑ Ευρώπη, με 5 εργοστάσια 1.275 εργαζόμενους εξαγωγές σε πάνω από 50 χώρες (ποσά σε εκ. ευρώ) 2007 2008 2009 2010 2011 Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Όμιλος Ελληνικά Καλώδια με μια ματιά 1 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια 4 3. Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 01 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 1. Εταιρικό Προφίλ 04 1.1 Σημαντικοί Ιστορικοί Σταθμοί της ΧΑΛΚΟΡ 09 1.2 Στοιχεία της Εταιρίας 09 1.3 Συμμετοχές σε Δίκτυα 10 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.3556/2007 ΤΗΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 340401000 Λ.Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.3556/2007 ΤΗΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 340401000 Λ.Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Επισκόπηση της Viohalco 2 Δραστηριότητες 2 Αναδιάρθρωση Ομίλου 5 Με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 1 Μήνυμα της Διοίκησης 2 Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 8 1.1 Οικονομική Επίδοση Συμβολή στην Οικονομία 10 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ALUMINCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ALUMINCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ), ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή...2. 4. Θυγατρικές Εταιρίες...8. 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές...10. 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική Διαδικασία...

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή...2. 4. Θυγατρικές Εταιρίες...8. 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές...10. 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική Διαδικασία... 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή...2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ...4 3. Δραστηριότητες...7 4. Θυγατρικές Εταιρίες...8 5. Γεγονότα - Σταθμοί...8 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές...10 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 1 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό 02 Ο Όμιλος με μία ματιά 04 1α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 / 127. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 / 127. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2005 1 1 / 127 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------2

Διαβάστε περισσότερα

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5 3. Δραστηριότητες 7 4. Θυγατρικές Εταιρίες 7 5. Γεγονότα - Σταθμοί 8 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές 11 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 25 (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.26 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 26 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ... 3 Γενικές Πληροφορίες... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Βάσει του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 Πύργος Αθηνών, Β Κτίριο, Μεσογείων 2-4, Αθήνα, ΤΚ 115 27 www.cablel.gr ΓΕ.Μ.Η. 281701000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα