ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 4. Όραμα 5. Αποστολή 6.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 4. Όραμα 5. Αποστολή 6."

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 4 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4. Όραμα 8 5. Αποστολή 8 6. Οι αξίες μας 8 7. Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ Προϊόντα Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθυντικά Στελέχη Η Εταιρική Υπευθυνότητα για την ΕΛΒΑΛ Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 34

3 Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (ποσά σε εκ. ευρώ) Κύκλος Εργασιών To 2011 με μια ματιά Πωλήσεις Ομίλου: εκ. ευρώ Παραδόσεις: 319 χιλ. τόνοι Αποτελέσματα προ φόρων Προσωπικό Ομίλου: άτομα Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Εξαγωγές: Ποσοστό 88% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών διατέθηκε εκτός Ελλάδος, σε περισσότερες από 80 χώρες Ίδια Κεφάλαια Επενδύσεις: 41,3 εκ. ευρώ 575 Αποσβέσεις: 50 εκ. ευρώ Ταμειακά διαθέσιμα: 60 εκ. ευρώ Συνολικές υποχρεώσεις: 477 εκ. ευρώ Ίδια Κεφάλαια: 575 εκ. ευρώ Σύνολο Ενεργητικού Θετικές Λειτουργικές Ροές 72,1 εκ. ευρώ

4 2

5 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Οι ανοδικές τάσεις που επικράτησαν στις διεθνείς αγορές αλουμινίου το 2010 διατηρήθηκαν και στο 2011 διαμορφώνοντας πρόσφορο έδαφος για τη συνέχιση των αναπτυξιακών προσπαθειών του Ομίλου ΕΛΒΑΛ. Οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές κατεργασίας σε συνδυασμό με την ισχυρή ζήτηση προϊόντων έλασης αλουμινίου, κυρίως στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, έδωσαν στην ΕΛΒΑΛ την ευκαιρία να αξιοποιήσει πλήρως την αυξημένη παραγωγική της δυναμικότητα και να διευρύνει σημαντικά τις πωλήσεις της σε σχέση με τις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. Στον αντίποδα των εξελίξεων στα προϊόντα έλασης, ο τομέας διέλασης αλουμινίου, στενά συνδεδεμένος με την υποτονική εγχώρια ζήτηση και τη σημαντική πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας, εξακολούθησε να δέχεται σημαντικές πιέσεις και στην τρέχουσα χρήση συγκρατώντας μερικώς τους συνολικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς του Ομίλου και καθιστώντας τον εξαγωγικό προσανατολισμό της ΕΛΒΑΛ και των θυγατρικών της περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Σε επίπεδο κοστολογικής βάσης, τα αποτελέσματα του Ομίλου δέχθηκαν πιέσεις κυρίως από το αυξημένο κόστος ενέργειας, το οποίο επιβαρύνθηκε και με ειδικό φόρο κατανάλωσης στο φυσικό αέριο καθώς και από τη διεύρυνση του χρηματοοικονομικού κόστους λόγω της μεγάλης αύξησης των περιθωρίων των τραπεζών. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω εξελίξεων, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΒΑΛ και των θυγατρικών της εταιριών διαμορφώθηκε στο 2011 σε εκ. ευρώ έναντι 930 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 14,2%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 20,3% και ανήλθαν σε 82,4 εκ. ευρώ έναντι 68,4 εκ. ευρώ το Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στη χρήση 2011 σε 17,4 εκ. ευρώ έναντι 8,5 εκ. ευρώ το 2010, αυξημένα κατά 103,9%. Σημειώνεται ότι, λόγω της μείωσης στην τιμή του αλουμινίου στο τέλος τους έτους, ο Όμιλος σχημάτισε πρόβλεψη υποτίμησης μέρους των αποθεμάτων του συνολικής αξίας 3,3 εκ. ευρώ. Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου, αυτές διαμορφώθηκαν σε 41,3 εκ. ευρώ εκ των οποίων 21,9 εκ. ευρώ για τη μητρική εταιρία και 19,4 εκ. ευρώ για τις θυγατρικές της. Η επιτυχημένη πορεία του Ομίλου ήταν, είναι και θα είναι πάντα συνδεδεμένη με την αφοσίωση και την αποδοτικότητα του εργατικού του δυναμικού. Ο επαγγελματισμός, η υψηλή κατάρτιση και η εξειδίκευση των ανθρώπων της ΕΛΒΑΛ και των θυγατρικών της εταιριών είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από τη σταθερή και ανταγωνιστική ποιότητα των προϊόντων τους. Παράλληλα αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη που διασφαλίζει τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με τους πελάτες σφραγίζοντας τη διαρκή ανάπτυξη και τη διατήρηση της ηγετικής θέσης στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, οι προσπάθειες που καταβάλλονται είναι διαρκείς, άοκνες και συντεταγμένες. Μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές επεξεργασίας υδάτινων αποβλήτων με στόχο τη μηδενική απόρριψή τους και την αυξανόμενη χρήση ανακυκλωμένου αλουμινίου στην παραγωγική διαδικασία, ο Όμιλος αποδεικνύει στην πράξη ότι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του είναι προτεραιότητα καίριας σημασίας. Παραμένοντας συνεπής στο όραμα και τις αξίες που τη διέπουν η ΕΛΒΑΛ συνεχίζει και στη χρήση 2012 την απρόσκοπτη υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές αλουμινίου και με βασικό ζητούμενο τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κεφαλαιοποιεί τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά του, εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων. Λάμπρος Βαρούχας Γενικός Διευθυντής 3

6 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ αποτελεί τον κλάδο, επεξεργασίας και εμπορίας αλουμινίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Με κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη διευρυμένη παραγωγική βάση, αλλά και ουσιαστικά εξωστρεφή εμπορικό προσανατολισμό, η ΕΛΒΑΛ και οι θυγατρικές της έχουν καταγράψει μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία 40 και πλέον ετών και αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο Ελληνικό Όμιλο επεξεργασίας αλουμινίου. Στα βασικά συστατικά της επιτυχημένης επιχειρηματικής πορείας του Ομίλου περιλαμβάνονται η προσήλωση στην έρευνα και την καινοτομία, η ευελιξία σε επίπεδο παραγωγής, οι στρατηγικές συνεργασίες ανταλλαγής τεχνογνωσίας αλλά και το αποτελεσματικό δίκτυο πωλήσεων. Η διευρυμένη βιομηχανική βάση του Ομίλου αποτελείται από 12 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες παράγουν μια εκτεταμένη γκάμα προϊόντων που διατίθεται σε περισσότερες από 80 χώρες και στις 5 ηπείρους. Βασικές Εταιρίες Ομίλου ΕΛΒΑΛ ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΕΜ Α.Ε. ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε. ELVAL COLOUR A.E. BRIDGNORTH ALUMINIUM LTD ΑΦΣΕΛ Α.Ε. Παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου Παραγωγή αρχιτεκτονικών και βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου Παραγωγή foil αλουμινίου Μορφοποίηση ταινιών αλουμινίου για την κατασκευή ρολών θυρών και παραθύρων Βαφή ταινιοελασμάτων αλουμινίου, παραγωγή σύνθετων panel αλουμινίου αυλακωτών και διάτρητων φύλλων Παραγωγή ταινιών λιθογραφίας Εμπορία προϊόντων Brazing ΕΛΒΑΛ Α.Ε. Η ΕΛΒΑΛ Α.Ε. είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορική διάθεση προϊόντων έλασης αλουμινίου. Το βιομηχανικό συγκρότημα της εταιρίας στα Οινόφυτα αποτελεί το βασικό πυρήνα της παραγωγικής δραστηριότητας του Ομίλου και με συνολική ετήσια δυναμικότητα που αγγίζει τους 240 χιλ. τόνους υποστηρίζει το μεγαλύτερο μέρος των ενοποιημένων πωλήσεων. Η διευρυμένη γκάμα προϊόντων της ΕΛΒΑΛ περιλαμβάνει φύλλα και ταινίες αλουμινίου για βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, για χρήση στον κλάδο της ναυπηγικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας, στον κλάδο των τροφίμων καθώς και για την κατασκευή οικιακών συσκευών. Οι μετοχές της εταιρίας ΕΛΒΑΛ είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. ΕΤΕΜ Α.Ε. Η ΕΤΕΜ Α.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1971 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή προφίλ αλουμινίου και εξαρτημάτων για τον κλάδο της δόμησης, ράβδων αλουμινίου καθώς και ειδικών προφίλ για την αυτοκινητοβιομηχανία. Διαθέτει μονάδα διέλασης αλουμινίου στη Μαγούλα Αττικής, ενώ η θυγατρική της εταιρία ETEM BULGARIA, διατηρεί μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και logistic center στη Σόφια Βουλγαρίας. Οι μετοχές της ΕΤΕΜ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 4

7 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. H ΣΥΜΕΤΑΛ δραστηριοποιείται στην παραγωγή foil αλουμινίου (από 6 έως 180 mic) και προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας αλουμινίου για τις βιομηχανίες καπνού και τον κλάδο τροφίμων. Διαθέτει 2 παραγωγικές εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα και στη Μάνδρα Αττικής και στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται μεγάλες πολυεθνικές όπως η Amcor, η Constantia, η Imperial Tobacco, η Japan Tobacco International, η Kraft και η Wrigley. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1977, με το εργοστάσιο της Μάνδρας και ακολουθώντας ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο μοντέλο ανάπτυξης κατάφερε μέσα σε 3 δεκαετίες να δωδεκαπλασιάσει το μέγεθος της παραγωγικής μονάδας. Το 90% των πωλήσεων της ΣΥΜΕΤΑΛ πραγματοποιείται στο εξωτερικό σε περισσότερες από 40 χώρες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Άπω Ανατολή και την Αυστραλία. ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε. Η ΒΙΟΜΑΛ δραστηριοποιείται από το 1985 στην επεξεργασία ταινιών αλουμινίου για την κατασκευή ρολών για πόρτες και παράθυρα, συστημάτων σήτας και σκίασης, πτυσσόμενων θυρών ασφαλείας και διπλών τζαμιών. Η εταιρία διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και κέντρο διανομής προϊόντων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της Βορείου Ελλάδος και των αγορών επιλεγμένων Βαλκανικών χωρών. ELVAL COLOUR Α.Ε. Η ELVAL COLOUR δραστηριοποιείται στη βαφή προϊόντων έλασης αλουμινίου και στην παραγωγή σύνθετων panel αλουμινίου, αυλακωτών και διάτρητων φύλλων. Διαθέτει τρείς μονάδες παραγωγής στη Θήβα, στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας και στα Οινόφυτα, στις οποίες παράγεται μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων, που περιλαμβάνει συνολικές λύσεις δόμησης για το κέλυφος των κτιρίων. Στις εγκαταστάσεις της ELVAL COLOUR παράγονται μεταξύ άλλων σύνθετα μεταλλικά πάνελ etalbond για 5

8 αρχιτεκτονικές εφαρμογές και εφαρμογές διακόσμησης, προσόψεις κτιρίων ELVAL ENF, υδρορροές και επικαλύψεις τοίχων. Επιπρόσθετα, η ELVAL COLOUR συμπληρώνει την παραγωγική διαδικασία της ΕΛΒΑΛ στο κομμάτι της παραγωγής φύλλων αλουμινίου για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το 90% των πωλήσεων της εταιρίας πραγματοποιείται εκτός Ελλάδος με κυριότερες αγορές αυτές της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Γαλλίας, της Σιγκαπούρης και της Ινδίας. BRIDGNORTH ALUMINIUM Ltd Η BRIDGNORTH ALUMINIUM δραστηριοποιείται στην παραγωγή ταινιών λιθογραφίας καθώς και ημιέτοιμων ρόλων αλουμινίου. Διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στο Bridgnorth του Ηνωμένου Βασιλείου και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών λιθογραφικών ταινιών διεθνώς. Το 2001 η εταιρία αγόρασε τον κλάδο λιθογραφίας της LAWSON MARDON STAR, θυγατρικής του πολυεθνικού Ομίλου ALCAN ALUMINIUM. Έκτοτε, στις σχετικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις της BRIDGNORTH ALUMINIUM έχει υλοποιηθεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση της παραγωγικής αποδοτικότητας και την επέκταση της δυναμικότητας, οι συνολικές δαπάνες του οποίου αγγίζουν για την περίοδο τα 91 εκ. ευρώ. ΑΦΣΕΛ Η ΑΦΣΕΛ αποτελεί κοινοπραξία της ΕΛΒΑΛ με την ιαπωνική εταιρία FURUKAWA SKY ALUMINUM Corp. και δραστηριοποιείται στην προώθηση και εμπορική διάθεση προϊόντων αλουμινίου σε βιομηχανίες εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία. 6

9 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Εταιρίες που ενοποιήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΒΑΛ στο τέλος της χρήσης 2011 Επωνυμία εταιρίας Αντικείμενο Χώρα Ποσοστό Μέθοδος δραστηριότητας καταστατικής έδρας συμμετοχής ενσωμάτωσης ΕΛΒΑΛ Α.Ε. Έλαση Αλουμινίου Ελλάδα Μητρική Μητρική ΕΤΕΜ Α.Ε. Διέλαση Αλουμινίου Ελλάδα 64,78% Ολική Ενοποίηση ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. Έλαση & Επιχάρτωση Αλουμινίου Ελλάδα 99,99% Ολική Ενοποίηση ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε. Μορφοποίηση ταινιών Αλουμινίου Ελλάδα 50,00% Ολική Ενοποίηση ELVAL COLOUR A.E. Βαφή Προϊόντων έλασης Αλουμινίου Ελλάδα 97,29% Ολική Ενοποίηση Παραγωγή πάνελ αλουμινίου, διάτρητα και αυλακωτά φύλλα ΒΙΕΞΑΛ A.E. Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 73,33% Ολική Ενοποίηση BRIDGNORTH ALUMINIUM Ltd Έλαση ταινίες λιθογραφίας Αγγλία 75,00% Ολική Ενοποίηση BLYTHE Ltd Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κύπρος 100,00% Ολική Ενοποίηση STEELMET ROMANIA S.A. Εμπορία Ρουμανία 52,96% Ολική Ενοποίηση ΚΑΝΑΛ Α.Ε. Εμπορία Ελλάδα 91,20% Ολική Ενοποίηση ATHENS ART CENTRE Υπηρεσίες Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. Επεξεργασία και Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση Ανακύκλωση μετάλλων ALURAME Spa Εμπορία Ιταλία 82,50% Ολική Ενοποίηση ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. Εμπορία Ελλάδα 26,67% Καθαρή Θέση ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. Εμπορία Ελλάδα 29,56% Καθαρή Θέση ΔΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Εμπορία Ελλάδα 33,33% Καθαρή Θέση ΒΕΠΕΜ Α.Ε. Επεξεργασία και εμπορία μετάλλων Ελλάδα 50,00% Καθαρή Θέση ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. Μεταλλουργική Έρευνα Ελλάδα 40,00% Καθαρή Θέση TEPRO METAL AG Εμπορία Γερμανία 46,35% Καθαρή Θέση METAL GLOBE Doo Εμπορία Σερβία 40,00% Καθαρή Θέση ΑΦΣΕΛ Α.Ε. Υπηρεσίες Ελλάδα 50,00% Καθαρή Θέση 7

10 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία του Ομίλου ΕΛΒΑΛ Ξεκινά η λειτουργική δραστηριότητα της ΕΤΕΜ σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη Μαγούλα. Ξεκινά η παραγωγή ταινιών αλουμινίου για κουτιά μπύρας και αναψυκτικών Εγκαθίσταται στη βιομηχανική μονάδα της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα θερμό έλαστρο για πλάκες πλάτους μέχρι 2,5 μέτρα Έναρξη παραγωγής και διάθεσης του σύνθετου panel αλουμινίου etalbond. Τίθεται σε λειτουργία η νέα μονάδα συνεχούς χύτευσης της ΕΛΒΑΛ στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρίας στα Οινόφυτα Ξεκινά η λειτουργία της εταιρίας ΕΛΒΑΛ, η οποία απορροφά τον κλάδο αλουμινίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Λειτουργούν για πρώτη φορά οι νέες εγκαταστάσεις χύτευσης μετάλλων της ΕΤΕΜ στον Άγιο Θωμά. Εισαγωγή των μετοχών της ΕΤΕΜ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξεκινά η λειτουργία της θυγατρικής εταιρίας STEELMET στη Σόφια Βουλγαρίας. Εισαγωγή των μετοχών της ΕΛΒΑΛ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξεκινά η παραγωγή φύλλων υψηλού μαγνησίου για ναυπηγικές χρήσεις. 4. Όραμα Η ΕΛΒΑΛ έχει ως στόχο να βελτιώνει συνεχώς τη θέση της μεταξύ των πλέον σημαντικών παραγωγών προϊόντων ελάσεως αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο. 5. Αποστολή Επενδύοντας σε έρευνα και ανάπτυξη και με τη δημιουργία διεθνών συνεργασιών, η ΕΛΒΑΛ επιδιώκει την τεχνολογική εξέλιξη και τη συνεχή βελτίωση του εξοπλισμού της δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, με κινητήρια δύναμη το συνεχώς εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό της. Σταθερή επιδίωξη της εταιρίας αποτελεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της διαρκούς ποιοτικής βελτίωσης των παραγομένων προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών της σε όλους τους τομείς παρουσίας και δράσης της, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής οικονομίας, των πελατών και των μετόχων της. 6. Οι αξίες μας Ακεραιότητα Απαιτούμε από τους εαυτούς μας, τους συναδέλφους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής. Επικοινωνούμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια και επιδεικνύουμε εντιμότητα στη συμπεριφορά και τις πράξεις μας. Περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια Δίνουμε αξία πάνω από όλα στην ανθρώπινη ζωή. Εστιάζουμε στη συνεχή βελτίωση των συστημάτων και των διαδικασιών προάσπισης του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία θέτοντας αυστηρά κριτήρια τόσο σε εμάς όσο και στους προμηθευτές μας. 8 Οι άνθρωποι Αναγνωρίζουμε ότι ο σημαντικότερος παράγων επιτυχίας της ΕΛΒΑΛ είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

11 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Έναρξη παραγωγής και διάθεσης βαμμένων φύλλων ΕLVAL ENF για ενεργειακές προσόψεις κτιρίων Έναρξη νέας μονάδας τήξης - χύτευσης για πλάκες μήκους 8 μέτρων στη βιομηχανική εγκατάσταση Οινοφύτων Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της BRIDGNORTH ALUMINIUM με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας Η FURUKAWA SKY ALUMINUM Corp. αποκτά ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου της BRIDGNORTH ALUMINIUM Ξεκινά στα Οινόφυτα η παραγωγική λειτουργία της νέας γραμμής βαφής φύλλων ταινιών της ΕΛΒΑΛ καθώς και του νέου ελάστρου foil για ρόλους πλάτους μέχρι 2 μέτρα. Εξαγορά του κλάδου λιθογραφίας της εταιρίας LAWSON MARDON STAR στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη θυγατρική BRIDGNORTH ALUMINIUM και κατοχύρωση του brand name STAR LITHO. Έναρξη λειτουργίας νέου ψυχρού ελάστρου για ρόλους πλάτους μέχρι 2,5 μέτρα στις εγκαταστάσεις της ΕΛ- ΒΑΛ στα Οινόφυτα. Εγκαινιάζονται οι νέες αποθηκευτικές μονάδες της ΕΤΕΜ στις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις στη Μαγούλα. Η ΕΛΒΑΛ ιδρύει σε συνεργασία με τη FURUKAWA SKY ALUMINUM Corp. την εταιρία ΑΦΣΕΛ. Στόχος της κοινοπραξίας είναι η προώθηση προϊόντων σε βιομηχανίες εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Ολοκλήρωση εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις των Οινοφύτων, η οποία διαμορφώνει την παραγωγική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων σε 240 χιλ. τόνους ετησίως. Ο Όμιλος ξεκινά τη διάθεση φύλλων αλουμινίου ELVAL - GRAIN που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δαπέδων ψυκτικών θαλάμων φορτηγών ψυγείων. Στηρίζουμε τους ανθρώπους μας ενεργώντας πάντα με κατανόηση και σεβασμό προς τις ανάγκες τους, πιστεύουμε στην αξιοκρατία και φροντίζουμε για τη διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξή τους μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, ομαδικής εργασίας και ανοιχτής επικοινωνίας. Καινοτομία Αναζητούμε συνεχώς νέες ιδέες και προτάσεις ενθαρρύνοντας την καινοτομία που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ανάπτυξής μας. Προτεραιότητα στον πελάτη Οικοδομούμε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας έχοντας ως πρωτεύον μέλημά μας την άριστη εξυπηρέτησή τους ειδικά όσον αφορά την ποιότητα, την ποσότητα και το χρόνο παράδοσης. Αποτελεσματικότητα Αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας και αποδεχόμαστε τις συνέπειές τους. Εφαρμόζουμε συνεχώς τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης της εταιρίας. Χρησιμοποιούμε παραγωγικά όλους τους οικονομικούς μας πόρους ώστε να αποφεύγουμε απώλειες σε χρόνο, εργασία και υλικά. Επιδιώκουμε την επίτευξη των στόχων που θέτουμε αναζητώντας πάντα άριστα αποτελέσματα στη δουλειά μας. Υπευθυνότητα Για μας η υπεύθυνη συμπεριφορά αποτελεί στρατηγική επιλογή διαχείρισης και βασική προϋπόθεση για την πορεία μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. 9

12

13 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στρατηγικοί στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ Οι βασικοί άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης του Ομίλου ΕΛΒΑΛ είναι οι ακόλουθοι: Παραγωγική βάση Ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας των βιομηχανικών μονάδων όπου είναι εφικτό, μέσα από αυτοματισμούς και βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία. Επίτευξη περαιτέρω βελτιστοποιήσεων στους κύκλους παραγωγής και στη διαχείριση αποθεμάτων. Εμπορική παρουσία Πλήρης αξιοποίηση σε εμπορικό επίπεδο της αυξημένης παραγωγικής δυναμικότητας. Περαιτέρω ενίσχυση της οικογένειας προϊόντων με καινοτόμες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες. Ενίσχυση παρουσίας και μεριδίων αγοράς του Ομίλου στις γεωγραφικές αγορές που δραστηριοποιείται. Ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά ταινιών λιθογραφίας. Υποστήριξη των πελατών της BRIDGNORTH ALUMI- NIUM στη μετάπτωσή τους από την αναλογική στη ψηφιακή τεχνολογία εκτύπωσης. Διεύρυνση των πωλήσεων εξωτερικού του τομέα διέλασης. Αναδιοργάνωση του δικτύου διανομής της ΕΤΕΜ. Ποιότητα και περιβάλλον Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μέσα από την αξιοποίηση των συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα και τη FURUKAWA SKY ALUMINUM Corp. Περαιτέρω έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας μέσα από νέες επενδύσεις. 11

14 8. Προϊόντα Εισαγωγή Ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου είναι η διευρυμένη οικογένεια προϊόντων των εταιριών του που περιλαμβάνει συνολικές λύσεις για κάθε κατηγορία πελάτη, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλά πρότυπα ποιότητας και μεγάλη παραγωγική ευελιξία. Στην προϊοντική γκάμα του Ομίλου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ταινίες για κουτιά αναψυκτικών από αλουμίνιο, αλουμινόχαρτο για οικιακή χρήση, foil αλουμινίου για χρήση σε συσκευασίες τροφίμων και τσιγάρων, φύλλα αλουμινίου για στέγες, συστήματα σκίασης, ταινίες για ρολά αλουμινίου, ταινίες λιθογραφίας, καθώς και αρχιτεκτονικά και βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου. Κατηγορίες Προϊόντων Ομίλου ΕΛΒΑΛ Προϊόντα Ελασης Προϊόντα κλάδου δόμησης Προϊόντα άκαμπτης συσκευασίας Προϊόντα εύκαμπτης συσκευασίας Προϊόντα κλάδου μεταφορών Ταινίες λιθογραφίας Σύνθετα panel etalbond Προϊόντα Διέλασης Αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου Βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου Διεθνής εμπορικός προσανατολισμός Πωλήσεις Ομίλου ΕΛΒΑΛ 2011 ανά κατηγορία προϊόντος Μεταφορές Συσκευασία Αρχιτεκτονικό Βιομηχανικά προφίλ προφίλ Λιθογραφία 4% 12,2% 43,3% 16,2% 2,6% 21,7% Δόμηση & Κατασκευές Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ χαρακτηρίζεται από έναν ξεκάθαρα εξαγωγικό εμπορικό προσανατολισμό, με το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών του να πραγματοποιείται στις εκτός Ελλάδος αγορές. Στη χρήση 2011 το ποσοστό των πωλήσεων εξωτερικού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 87,6% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, το 68,9% των πωλήσεων κατευθύνθηκε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 6,1% σε τρίτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, το 4,8% στην Ασία, το 7,2% στην Αμερική, το 0,3% στην Αφρική, το 0,2% στην Ωκεανία και το 12,4% στην Ελλάδα. Η εμπορική λειτουργία του Ομίλου ΕΛΒΑΛ υποστηρίζεται τόσο από τις ομάδες πωλήσεων της μητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της, όσο και μέσα από τις υπόλοιπες εταιρίες που εντάσσονται στο ευρύτερο εμπο ρικό δίκτυο της ΒΙΟΧΑΛΚΟ: METAL AGENCIES (Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία) ALURAME (Ιταλία) TEPRO METALL (Γερμανία, Βέλγιο, STEELMET ROMANIA (Ρουμανία) Ολλανδία, Λουξεμβούργο) ΕΤΕΜ BULGARIA (Βουλγαρία) GENECOS (Γαλλία) BASE METALS (Τουρκία) 12

15 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Έμφαση στην προηγμένη τεχνογνωσία Προκειμένου να διατηρήσει στο ακέραιο το πλεονέκτημα που διαθέτει σε επίπεδο προϊοντικής βάσης, η ΕΛΒΑΛ επενδύει όχι μόνο στη διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των εργοστασίων της αλλά και στη συστηματική ενίσχυση της τεχνογνωσίας της μέσα από συνεργασίες με αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα και τεχνικές συμφωνίες με οίκους του εξωτερικού όπως η FURUKAWA SKY ALUMINUM Corp. Κεφαλαιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και την πλούσια τεχνογνωσία στην παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων λύσεων, ο Όμιλος έχει λάβει τη στρατηγική απόφαση να εμπλουτίσει το εμπορικό του χαρτοφυλάκιο με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα mirror surface προϊόντα αλουμινίου για εσωτερικές διακοσμήσεις και ηλιακούς ανακλαστήρες, η παραγωγή των οποίων απαιτεί όχι μόνο μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών αλλά και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με πολυετή εμπειρία. Είσοδος σε νέες αγορές Ταυτόχρονα με την επικέντρωση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για την εμπορική επέκταση σε νέους τομείς των διεθνών αγορών αλουμινίου, όπως τα φύλλα αλουμινίου για την κατασκευή επιβατηγών πλοίων και σκαφών αναψυχής, τα φύλλα αλουμινίου για την παραγωγή φορτηγών βυτίων, τα προϊόντα αλουμινίου για την παραγωγή ψυγείων αυτοκινήτων καθώς και τα αλουμινένια καπάκια spray cans. Στο επιτυχημένο ιστορικό του Ομίλου συμπεριλαμβάνεται ήδη η δυναμική είσοδος στην αγορά των φορτηγών ψυγείων το 2010 με το προϊόν ELVAL GRAIN, όπου μετά από 2 μόλις χρόνια παρουσίας, η ΕΛΒΑΛ έχει αναδειχθεί στο μεγαλύτερο προμηθευτή σχετικών εξαρτημάτων αλουμινίου στην Ευρώπη με πελατολόγιο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εταιρίες όπως η SCHMITZ CARGOBULL και η KRONE. 13

16 14

17 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Κατηγορίες Προϊόντων 1. Προϊόντα Έλασης 1.1. Προϊόντα κλάδου δόμησης Στην κατηγορία προϊόντων κλάδου δόμησης συγκαταλέγονται φύλλα και ταινίες αλουμινίου προς χρήση σε γενικές κατασκευές καθώς και σε βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Οι κυριότερες υποκατηγορίες προϊόντων είναι οι ακόλουθες: Βαμμένες και άβαφες ταινίες και φύλλα για ψευδοροφές, ηχοπετάσματα εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων, πάνελ για πόρτες αλουμινίου και ψευδοτοίχους, κατασκευή αεραγωγών και εξωτερικών υδρορροών. Μονωτικές επενδύσεις. Αυλακωτά φύλλα για στέγες και πλαγιοκαλύψεις, απλά ή σε σάντουιτς πολυουρεθάνης - ορυκτοβάμβακα. Βαμμένα φύλλα & ταινίες ειδικών προδιαγραφών, για εξωτερικές επικαλύψεις κτιρίων (façades) και σύνθετα panel αλουμινίου. Συστήματα σκίασης κτιρίων (διάτρητα ή διαμορφωμένα βαμμένα φύλλα αλουμινίου). Βαμμένες ταινίες για ρολά αλουμινίου και γκαραζόπορτες. Τα προϊόντα του κλάδου δόμησης παράγονται σε μια σειρά κραμάτων, καθώς και σε διάφορες καταστάσεις σκληρότητας και επιφάνειας και διατίθενται στους πελάτες βαμμένα με ειδικά συστήματα βαφής ή άβαφα. Ένα από τα βασικά προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι οι ενεργειακές προσόψεις ELVAL ENF, οι οποίες αποτελούνται από προβαμμένα φύλλα αλουμινίου τα οποία χρησιμοποιούνται στην επένδυση κτιρίων. Τα ELVAL ENF είναι μη εύφλεκτα (ΕΝ , Α1,s1,d0) και χαρακτηρίζονται από υψηλή ενεργειακή απόδοση, ανθεκτική κατασκευή, χαμηλό βάρος, αντοχή στη διάβρωση, μεγάλη διάρκεια ζωής και δυνατότητα πλήρους ανακύκλωσης. Στον κλάδο δόμησης εντάσσεται και το etalbond. Τα σύνθετα panel αλουμινίου etalbond είναι εύκολα μορφοποιήσιμα με εξαιρετική επιπεδότητα, μεγάλη αντοχή και μικρό βάρος. Διακρίνονται για την υψηλή ενεργειακή απόδοση, ανθεκτική κατασκευή, αντοχή στη διάβρωση, μεγάλη διάρκεια ζωής και δυνατότητα πλήρους ανακύκλωσης. Προσφέρονται με πυρήνα πολυαιθυλενίου ή βραδύκαυστο (ΕΝ , Β1,s1,d0). Παράγονται με διαφορετικά πάχη πυρήνα 1,4 έως και 7mm με φύλλα αλουμινίου πάχους από 0,2 εως και 0,7mm, με καθιερωμένα πλάτη φύλλων 1.000, 1.250, και mm και μήκη από έως mm. Έτσι, το συνολικό πάχος διαμορφώνεται από 2 έως 8mm. Οι χρήσεις των etalbond είναι πολλαπλές και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν εφαρμογές για προσόψεις κτιρίων, εσωτερικά χωρίσματα, ψευδοροφές, περιβλήματα εσωτερικών δοκών, εμπορευματοκιβώτια, αρχιτεκτονικές μεταλλικές επικαλύψεις, καλύμματα εσωτερικών τοίχων, στοιχεία εσωτερικής διακόσμησης καθώς και κουβούκλια μηχανών. Τα σύνθετα panel etalbond είναι ιδανικά στοιχεία για αεριζόμενες προσόψεις και σε συνδυασμό με βαφές υψηλής ανακλαστικότητας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου. Τα etalbond έχουν χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά από έργα στην Ελλάδα, όπως το κτίριο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, το ξενοδοχείο SOFITEL στο διεθνή αερολιμένα Αθηνών, το συγκρότημα γραφείων του ΝΑΤ και το Κέντρο Διαχείρισης Υλικών του ΟΤΕ στην Αθήνα. Επιπρόσθετα έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλά έργα στο εξωτερικό, όπως η Mauritius Commercial Bank στο Μαυρίκιο, το Project Sports Arena στην Ολλανδία, το Silicone Oasis στο Dubai και το Zayed University στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 15

18 1.2. Προϊόντα άκαμπτης συσκευασίας Στην κατηγορία άκαμπτης συσκευασίας συμπεριλαμβάνονται προϊόντα βαμμένου ή άβαφου αλουμίνιου για κουτιά μπύρας και αναψυκτικών, κονσέρβες, πώματα και καπάκια εμφιάλωσης. Αλουμίνιο για κουτιά μπύρας και αναψυκτικών: ρόλοι αλουμινίου για το σώμα του κουτιού, βαμμένο αλουμίνιο για το καπάκι και γυμνό ή βαμμένο αλουμίνιο για τον κρίκο ανοίγματος. Αλουμίνιο για κονσέρβες τροφίμων: βαμμένο μέταλλο για το «σώμα» και το πώμα ορθογώνιων ή στρογγυλών κονσερβών. Αλουμίνιο για πώματα και καπάκια: ρόλοι αλουμινίου προκατεργασμένου και βαμμένου και φύλλα αλουμινίου για την παραγωγή καπακιών ασφαλείας. Στα τελικά προϊόντα συμπεριλαμβάνονται πώματα για ποτά με ανθρακικό ή χωρίς ανθρακικό, πώματα για ποτά με αλκοόλ ή χωρίς αλκοόλ, καθώς και πώματα για φαρμακευτικά προϊόντα Προϊόντα εύκαμπτης συσκευασίας Στα προϊόντα εύκαμπτης συσκευασίας συγκαταλέγεται το foil αλουμινίου (αλουμινόχαρτο) για οικιακή χρήση, καθώς και foil για βιομηχανική χρήση ως υλικό συσκευασίας τσιγάρων, τροφίμων, φαρμάκων καθώς και ασηπτικών συσκευασιών. Στις βιομηχανικές του εφαρμογές το foil χρησιμοποιείται είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με πρόσθετα υλικά. Οι πελάτες του Ομίλου έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά επιλογών foil αλουμινίου σε διαστάσεις πάχους από 6,35 έως 200 mic (1 mic = 0,001 mm) και πλάτους mm, ενώ υπάρχει δυνατότητα βαφής μιας ή δύο πλευρών, δυνατότητα βαφής με εποξειδική λάκα, δυνατότητα επίστρωσης ειδικού λαδιού για βαθειά εξέλαση και δυνατότητα για ματ ή γυαλιστερή κατάσταση επιφάνειας Προϊόντα κλάδου μεταφορών Η κατηγορία προϊόντων κλάδου μεταφορών περιλαμβάνει λύσεις που απευθύνονται στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα ναυπηγεία και τις κατασκευαστικές εταιρίες: Ναυπηγική βιομηχανία: ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, fast-ferry, catamaran και σκαφών αναψυχής. Αυτοκινητοβιομηχανία: μέρη πλαισίου, εσωτερικά μέρη αμαξωμάτων, μέρη του κινητήρα και του συστήματος μετάδοσης κίνησης, εναλλάκτες θερμότητας, καθώς και λοιπά εξαρτήματα. Ειδικές κατασκευές: σιλό, δεξαμενές καυσίμων, βυτία μεταφοράς, κάδοι απορριμματοφόρων αυτοκινήτων και βαγόνια επιβατικών και εμπορικών τραίνων. Κατασκευές έργων υποδομής: γεφυροποιία, πυλώνες οδικής σήμανσης και στύλοι φωτισμού. Τα ανωτέρω προϊόντα παράγονται με κράματα αλουμινίου υψηλής περιεκτικότητας σε μαγνήσιο που χαρακτηρίζονται από μεγάλη αντοχή σε διάβρωση, καλή συγκολλησιμότητα και κατεργασιμότητα καθώς επίσης και υψηλή σκληρότητα Ταινίες λιθογραφίας Στις πλήρως εξοπλισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της θυγατρικής εταιρίας BRIDGNORTH ALUMINIUM στο Ηνωμένο Βασίλειο παράγονται ταινίες λιθογραφίας υψηλής ποιότητας, επιφάνειας και επιπεδότητας, οι οποίες προορίζονται για την παραγωγή λιθογραφικών πλακών εκτυπωτικών μονάδων. Η BRIDGNORTH ALUMINIUM διακρίνεται για τις άριστες ποιοτικές της προδιαγραφές και στο χαρτοφυλάκιο πελατών της συμπεριλαμβάνονται μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες. 2. Προϊόντα Διέλασης 2.1. Αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου Η κατηγορία αρχιτεκτονικών προφίλ αλουμινίου παράγεται από την ΕΤΕΜ και περιλαμβάνει: 16

19 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Προϊόντα για κατοικίες: συστήματα για πόρτες & παράθυρα ανοιγόμενα, ή συρόμενα, ρολά και περσίδες, καθώς επίσης και φωτοβολταϊκά συστήματα στήριξης. Τα προφίλ αλουμινίου της ΕΤΕΜ διαθέτουν άριστες ιδιότητες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, στεγανότητας και ασφάλειας. Προϊόντα για επαγγελματικούς χώρους: αεριζόμενες προσόψεις, διαχωριστικά εσωτερικών χώρων, προϊόντα επένδυσης επιφανειών, συστήματα σκίασης, υαλοπετάσματα και φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα προφίλ αλουμινίου της ΕΤΕΜ έχουν χρησιμοποιηθεί σε ιδιαίτερα απαιτητικά έργα, όπως η στέγη Καλατράβα του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών καθώς και διάφορα κτίσματα του Ολυμπιακού Χωριού Βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου Η κατηγορία βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου της ΕΤΕΜ περιλαμβάνει: Κατά παραγγελία προφίλ για γενικές εφαρμογές. Βιομηχανικά προφίλ για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η ΕΤΕΜ προμηθεύει άμεσα την BMW, με εξαρτήματα του σασί των σειρών 1 και 3, ενώ έμμεσα προμηθεύει πόρτες και σκελετούς στήριξης σασί, για οχήματα της AUDI και VOLKSWAGEN. Επιπρόσθετα, παράγει βιομηχανικά προφίλ για αμαξώματα και σασί φορτηγών και λεωφορείων. Συστήματα βιομηχανικών προφίλ για οδικές ή άλλου τύπου πινακίδες (απόλυτα επίπεδα προφίλ πλάτους mm). Ειδικά προφίλ για αρχιτεκτονικές εφαρμογές (συστήματα σκίασης και κατά παραγγελία αρχιτεκτονικά συστήματα, συστήματα κουφωμάτων, θερμοκήπια, πυραμίδες και θόλους). Ποιότητα Προϊόντων Για τον Όμιλο ΕΛΒΑΛ η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων του ήταν ανέκαθεν αδιαπραγμάτευτη αξία και επιχειρηματικός στόχος, που κατοχυρώνει την ηγετική του θέση στη διεθνή αγορά. Η ποιότητα των προϊόντων αποτελεί κομμάτι της δέσμευσης του Ομίλου προς το διευρυνόμενο πελατολόγιό του, αλλά και της αξιοπιστίας του ονόματός του σε περισσότερες από 80 χώρες στις οποίες έχει εμπορική παρουσία. Στο πλαίσιο αυτό, η διατήρηση των άριστων διαδικασιών παραγωγής βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής πρακτικής του Ομίλου, και υλοποιείται με την πιστοποίηση των βιομηχανικών μονάδων της ΕΛΒΑΛ και των θυγατρικών της από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης ποιότητας. Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα η παραγωγική διαδικασία είναι πιστοποιημένη με βάση το πρότυπο ΙSO 9001/2000 και τα προϊόντα της πληρούν τις κυριότερες Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές προδιαγραφές και διαθέτουν σήματα ποιότητας διεθνών οργανισμών, όπως οι GERMANISCHER LLOYD, TÜV, DET NORSKE VERITAS και BUREAU VERITAS. Επιπρόσθετα, μέσα στο 2011 η ΕΛΒΑΛ πιστοποιήθηκε και με βάση το πρότυπο OHSAS 18001:

20 18 Η ΕΤΕΜ είναι από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου που υιοθέτησαν Σύστημα Ποιότητας πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ και σήμερα φέρει μεταξύ άλλων πιστοποίηση ISO 9001:2000 για «Σχεδιασμό, παραγωγή, εμπορία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου και παραγωγή αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία». Ταυτόχρονα, η θυγατρική της ΕΤΕΜ BULGARIA διαθέτει πιστοποιήσεις με βάση τα πρότυπα BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 και OHSAS 18001:2007 καθώς και σήμα ποιότητας Chrome free painting technology.

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 1 Μήνυμα της Διοίκησης 2 Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 8 1.1 Οικονομική Επίδοση Συμβολή στην Οικονομία 10 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 1 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό 02 Ο Όμιλος με μία ματιά 04 1α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5 3. Δραστηριότητες 7 4. Θυγατρικές Εταιρίες 7 5. Γεγονότα - Σταθμοί 8 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές 11 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Όμιλος Ελληνικά Καλώδια με μια ματιά 1 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια 4 3. Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 19018 Μαγούλα Τηλ.: 210 48 98 605, 800 111 48 46 (Γραμμή χωρίς χρέωση) Fax: 210 48 98 500 e-mail: marketing@etem.com http://www.etem.com ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά Μεγαλύτερος παραγωγός καλωδίων στην ΝΑ Ευρώπη, με 5 εργοστάσια 1.275 εργαζόμενους εξαγωγές σε πάνω από 50 χώρες (ποσά σε εκ. ευρώ) 2007 2008 2009 2010 2011 Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα

Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 4 3. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 7 4. Δραστηριότητες 8 5. Κύρια γεγονότα στην ιστορία της Εταιρίας 12 6. Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 / 127. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 / 127. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2005 1 1 / 127 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------2

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2012 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο

Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο Η Frigoglass με μια ματιά 01 Οικονομική Ανασκόπηση 02 Εταιρικό Προφίλ 04 Επιστολή Προέδρου 06 Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου Επιχειρηματική Ανασκόπηση 08 Ecocool

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κλωστοϋφαντουργίας και η επιρροή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων της «Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ` Αθήνα, Ιούνιος 2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 5/204/14.11.2000 και 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

Η METKA με μια ματιά. Τομείς Δραστηριοποίησης. Δραστηριότητες

Η METKA με μια ματιά. Τομείς Δραστηριοποίησης. Δραστηριότητες Περιεχόμενα 2 Η ΜΕΤΚΑ με μια ματιά 4 Η Εταιρεία Σήμερα 6 Τομείς Δραστηριοποίησης 10 Επιχειρηματική Αριστεία 12 Διεθνής Παρουσία 16 Αξιοσημείωτα Έργα 22 Οι Άνθρωποί Μας 24 Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002-2004...3

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Γ.Ε.ΜΗ. 1351401000 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

A. Mεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα Τηλ: +30 210 616 5700, Fax: +30 210 619 9097 www. frigoglass.com. Ετήσιο Δελτίο

A. Mεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα Τηλ: +30 210 616 5700, Fax: +30 210 619 9097 www. frigoglass.com. Ετήσιο Δελτίο A. Mεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα Τηλ: +30 210 616 5700, Fax: +30 210 619 9097 www. frigoglass.com 05 Ετήσιο Δελτίο Ηταν μια καταπληκτική χρονιά... 2003 234 48 2004 2005 307 262 61 ΠΩΛΗΣΕΙΣ εκατ. 50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 03 ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ο Όµιλος Εταιρειών J&P ΑΒΑΞ είναι ένας από τους πλέον ισχυρούς κατασκευαστικούς Οµίλους στην Ελλάδα, µε σηµαντική παρουσία στα µεγαλύτερα έργα της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Για να είναι η INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Eτήσιος Απολογισμός 2010 Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Περιεχόμενα 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους... 4 Ο Όμιλος συνοπτικά... 8 Εταιρική Δομή Ομίλου... 9 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου... 10 Ο Όμιλος το 2010...

Διαβάστε περισσότερα