ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 4. Όραμα 5. Αποστολή 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 4. Όραμα 5. Αποστολή 6."

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 4 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4. Όραμα 8 5. Αποστολή 8 6. Οι αξίες μας 8 7. Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ Προϊόντα Παραγωγικές Εγκαταστάσεις Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθυντικά Στελέχη Η Εταιρική Υπευθυνότητα για την ΕΛΒΑΛ Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 34

3 Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (ποσά σε εκ. ευρώ) Κύκλος Εργασιών To 2011 με μια ματιά Πωλήσεις Ομίλου: εκ. ευρώ Παραδόσεις: 319 χιλ. τόνοι Αποτελέσματα προ φόρων Προσωπικό Ομίλου: άτομα Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Εξαγωγές: Ποσοστό 88% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών διατέθηκε εκτός Ελλάδος, σε περισσότερες από 80 χώρες Ίδια Κεφάλαια Επενδύσεις: 41,3 εκ. ευρώ 575 Αποσβέσεις: 50 εκ. ευρώ Ταμειακά διαθέσιμα: 60 εκ. ευρώ Συνολικές υποχρεώσεις: 477 εκ. ευρώ Ίδια Κεφάλαια: 575 εκ. ευρώ Σύνολο Ενεργητικού Θετικές Λειτουργικές Ροές 72,1 εκ. ευρώ

4 2

5 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Οι ανοδικές τάσεις που επικράτησαν στις διεθνείς αγορές αλουμινίου το 2010 διατηρήθηκαν και στο 2011 διαμορφώνοντας πρόσφορο έδαφος για τη συνέχιση των αναπτυξιακών προσπαθειών του Ομίλου ΕΛΒΑΛ. Οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές κατεργασίας σε συνδυασμό με την ισχυρή ζήτηση προϊόντων έλασης αλουμινίου, κυρίως στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, έδωσαν στην ΕΛΒΑΛ την ευκαιρία να αξιοποιήσει πλήρως την αυξημένη παραγωγική της δυναμικότητα και να διευρύνει σημαντικά τις πωλήσεις της σε σχέση με τις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. Στον αντίποδα των εξελίξεων στα προϊόντα έλασης, ο τομέας διέλασης αλουμινίου, στενά συνδεδεμένος με την υποτονική εγχώρια ζήτηση και τη σημαντική πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας, εξακολούθησε να δέχεται σημαντικές πιέσεις και στην τρέχουσα χρήση συγκρατώντας μερικώς τους συνολικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς του Ομίλου και καθιστώντας τον εξαγωγικό προσανατολισμό της ΕΛΒΑΛ και των θυγατρικών της περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Σε επίπεδο κοστολογικής βάσης, τα αποτελέσματα του Ομίλου δέχθηκαν πιέσεις κυρίως από το αυξημένο κόστος ενέργειας, το οποίο επιβαρύνθηκε και με ειδικό φόρο κατανάλωσης στο φυσικό αέριο καθώς και από τη διεύρυνση του χρηματοοικονομικού κόστους λόγω της μεγάλης αύξησης των περιθωρίων των τραπεζών. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω εξελίξεων, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΒΑΛ και των θυγατρικών της εταιριών διαμορφώθηκε στο 2011 σε εκ. ευρώ έναντι 930 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 14,2%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 20,3% και ανήλθαν σε 82,4 εκ. ευρώ έναντι 68,4 εκ. ευρώ το Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στη χρήση 2011 σε 17,4 εκ. ευρώ έναντι 8,5 εκ. ευρώ το 2010, αυξημένα κατά 103,9%. Σημειώνεται ότι, λόγω της μείωσης στην τιμή του αλουμινίου στο τέλος τους έτους, ο Όμιλος σχημάτισε πρόβλεψη υποτίμησης μέρους των αποθεμάτων του συνολικής αξίας 3,3 εκ. ευρώ. Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου, αυτές διαμορφώθηκαν σε 41,3 εκ. ευρώ εκ των οποίων 21,9 εκ. ευρώ για τη μητρική εταιρία και 19,4 εκ. ευρώ για τις θυγατρικές της. Η επιτυχημένη πορεία του Ομίλου ήταν, είναι και θα είναι πάντα συνδεδεμένη με την αφοσίωση και την αποδοτικότητα του εργατικού του δυναμικού. Ο επαγγελματισμός, η υψηλή κατάρτιση και η εξειδίκευση των ανθρώπων της ΕΛΒΑΛ και των θυγατρικών της εταιριών είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από τη σταθερή και ανταγωνιστική ποιότητα των προϊόντων τους. Παράλληλα αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη που διασφαλίζει τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με τους πελάτες σφραγίζοντας τη διαρκή ανάπτυξη και τη διατήρηση της ηγετικής θέσης στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, οι προσπάθειες που καταβάλλονται είναι διαρκείς, άοκνες και συντεταγμένες. Μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές επεξεργασίας υδάτινων αποβλήτων με στόχο τη μηδενική απόρριψή τους και την αυξανόμενη χρήση ανακυκλωμένου αλουμινίου στην παραγωγική διαδικασία, ο Όμιλος αποδεικνύει στην πράξη ότι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του είναι προτεραιότητα καίριας σημασίας. Παραμένοντας συνεπής στο όραμα και τις αξίες που τη διέπουν η ΕΛΒΑΛ συνεχίζει και στη χρήση 2012 την απρόσκοπτη υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές αλουμινίου και με βασικό ζητούμενο τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κεφαλαιοποιεί τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά του, εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων. Λάμπρος Βαρούχας Γενικός Διευθυντής 3

6 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ αποτελεί τον κλάδο, επεξεργασίας και εμπορίας αλουμινίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Με κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη διευρυμένη παραγωγική βάση, αλλά και ουσιαστικά εξωστρεφή εμπορικό προσανατολισμό, η ΕΛΒΑΛ και οι θυγατρικές της έχουν καταγράψει μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία 40 και πλέον ετών και αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο Ελληνικό Όμιλο επεξεργασίας αλουμινίου. Στα βασικά συστατικά της επιτυχημένης επιχειρηματικής πορείας του Ομίλου περιλαμβάνονται η προσήλωση στην έρευνα και την καινοτομία, η ευελιξία σε επίπεδο παραγωγής, οι στρατηγικές συνεργασίες ανταλλαγής τεχνογνωσίας αλλά και το αποτελεσματικό δίκτυο πωλήσεων. Η διευρυμένη βιομηχανική βάση του Ομίλου αποτελείται από 12 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες παράγουν μια εκτεταμένη γκάμα προϊόντων που διατίθεται σε περισσότερες από 80 χώρες και στις 5 ηπείρους. Βασικές Εταιρίες Ομίλου ΕΛΒΑΛ ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΕΜ Α.Ε. ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε. ELVAL COLOUR A.E. BRIDGNORTH ALUMINIUM LTD ΑΦΣΕΛ Α.Ε. Παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου Παραγωγή αρχιτεκτονικών και βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου Παραγωγή foil αλουμινίου Μορφοποίηση ταινιών αλουμινίου για την κατασκευή ρολών θυρών και παραθύρων Βαφή ταινιοελασμάτων αλουμινίου, παραγωγή σύνθετων panel αλουμινίου αυλακωτών και διάτρητων φύλλων Παραγωγή ταινιών λιθογραφίας Εμπορία προϊόντων Brazing ΕΛΒΑΛ Α.Ε. Η ΕΛΒΑΛ Α.Ε. είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορική διάθεση προϊόντων έλασης αλουμινίου. Το βιομηχανικό συγκρότημα της εταιρίας στα Οινόφυτα αποτελεί το βασικό πυρήνα της παραγωγικής δραστηριότητας του Ομίλου και με συνολική ετήσια δυναμικότητα που αγγίζει τους 240 χιλ. τόνους υποστηρίζει το μεγαλύτερο μέρος των ενοποιημένων πωλήσεων. Η διευρυμένη γκάμα προϊόντων της ΕΛΒΑΛ περιλαμβάνει φύλλα και ταινίες αλουμινίου για βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, για χρήση στον κλάδο της ναυπηγικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας, στον κλάδο των τροφίμων καθώς και για την κατασκευή οικιακών συσκευών. Οι μετοχές της εταιρίας ΕΛΒΑΛ είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. ΕΤΕΜ Α.Ε. Η ΕΤΕΜ Α.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1971 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή προφίλ αλουμινίου και εξαρτημάτων για τον κλάδο της δόμησης, ράβδων αλουμινίου καθώς και ειδικών προφίλ για την αυτοκινητοβιομηχανία. Διαθέτει μονάδα διέλασης αλουμινίου στη Μαγούλα Αττικής, ενώ η θυγατρική της εταιρία ETEM BULGARIA, διατηρεί μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και logistic center στη Σόφια Βουλγαρίας. Οι μετοχές της ΕΤΕΜ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 4

7 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. H ΣΥΜΕΤΑΛ δραστηριοποιείται στην παραγωγή foil αλουμινίου (από 6 έως 180 mic) και προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας αλουμινίου για τις βιομηχανίες καπνού και τον κλάδο τροφίμων. Διαθέτει 2 παραγωγικές εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα και στη Μάνδρα Αττικής και στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται μεγάλες πολυεθνικές όπως η Amcor, η Constantia, η Imperial Tobacco, η Japan Tobacco International, η Kraft και η Wrigley. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1977, με το εργοστάσιο της Μάνδρας και ακολουθώντας ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο μοντέλο ανάπτυξης κατάφερε μέσα σε 3 δεκαετίες να δωδεκαπλασιάσει το μέγεθος της παραγωγικής μονάδας. Το 90% των πωλήσεων της ΣΥΜΕΤΑΛ πραγματοποιείται στο εξωτερικό σε περισσότερες από 40 χώρες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Άπω Ανατολή και την Αυστραλία. ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε. Η ΒΙΟΜΑΛ δραστηριοποιείται από το 1985 στην επεξεργασία ταινιών αλουμινίου για την κατασκευή ρολών για πόρτες και παράθυρα, συστημάτων σήτας και σκίασης, πτυσσόμενων θυρών ασφαλείας και διπλών τζαμιών. Η εταιρία διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και κέντρο διανομής προϊόντων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της Βορείου Ελλάδος και των αγορών επιλεγμένων Βαλκανικών χωρών. ELVAL COLOUR Α.Ε. Η ELVAL COLOUR δραστηριοποιείται στη βαφή προϊόντων έλασης αλουμινίου και στην παραγωγή σύνθετων panel αλουμινίου, αυλακωτών και διάτρητων φύλλων. Διαθέτει τρείς μονάδες παραγωγής στη Θήβα, στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας και στα Οινόφυτα, στις οποίες παράγεται μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων, που περιλαμβάνει συνολικές λύσεις δόμησης για το κέλυφος των κτιρίων. Στις εγκαταστάσεις της ELVAL COLOUR παράγονται μεταξύ άλλων σύνθετα μεταλλικά πάνελ etalbond για 5

8 αρχιτεκτονικές εφαρμογές και εφαρμογές διακόσμησης, προσόψεις κτιρίων ELVAL ENF, υδρορροές και επικαλύψεις τοίχων. Επιπρόσθετα, η ELVAL COLOUR συμπληρώνει την παραγωγική διαδικασία της ΕΛΒΑΛ στο κομμάτι της παραγωγής φύλλων αλουμινίου για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το 90% των πωλήσεων της εταιρίας πραγματοποιείται εκτός Ελλάδος με κυριότερες αγορές αυτές της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Γαλλίας, της Σιγκαπούρης και της Ινδίας. BRIDGNORTH ALUMINIUM Ltd Η BRIDGNORTH ALUMINIUM δραστηριοποιείται στην παραγωγή ταινιών λιθογραφίας καθώς και ημιέτοιμων ρόλων αλουμινίου. Διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στο Bridgnorth του Ηνωμένου Βασιλείου και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών λιθογραφικών ταινιών διεθνώς. Το 2001 η εταιρία αγόρασε τον κλάδο λιθογραφίας της LAWSON MARDON STAR, θυγατρικής του πολυεθνικού Ομίλου ALCAN ALUMINIUM. Έκτοτε, στις σχετικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις της BRIDGNORTH ALUMINIUM έχει υλοποιηθεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση της παραγωγικής αποδοτικότητας και την επέκταση της δυναμικότητας, οι συνολικές δαπάνες του οποίου αγγίζουν για την περίοδο τα 91 εκ. ευρώ. ΑΦΣΕΛ Η ΑΦΣΕΛ αποτελεί κοινοπραξία της ΕΛΒΑΛ με την ιαπωνική εταιρία FURUKAWA SKY ALUMINUM Corp. και δραστηριοποιείται στην προώθηση και εμπορική διάθεση προϊόντων αλουμινίου σε βιομηχανίες εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία. 6

9 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Εταιρίες που ενοποιήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΒΑΛ στο τέλος της χρήσης 2011 Επωνυμία εταιρίας Αντικείμενο Χώρα Ποσοστό Μέθοδος δραστηριότητας καταστατικής έδρας συμμετοχής ενσωμάτωσης ΕΛΒΑΛ Α.Ε. Έλαση Αλουμινίου Ελλάδα Μητρική Μητρική ΕΤΕΜ Α.Ε. Διέλαση Αλουμινίου Ελλάδα 64,78% Ολική Ενοποίηση ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. Έλαση & Επιχάρτωση Αλουμινίου Ελλάδα 99,99% Ολική Ενοποίηση ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε. Μορφοποίηση ταινιών Αλουμινίου Ελλάδα 50,00% Ολική Ενοποίηση ELVAL COLOUR A.E. Βαφή Προϊόντων έλασης Αλουμινίου Ελλάδα 97,29% Ολική Ενοποίηση Παραγωγή πάνελ αλουμινίου, διάτρητα και αυλακωτά φύλλα ΒΙΕΞΑΛ A.E. Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες Ελλάδα 73,33% Ολική Ενοποίηση BRIDGNORTH ALUMINIUM Ltd Έλαση ταινίες λιθογραφίας Αγγλία 75,00% Ολική Ενοποίηση BLYTHE Ltd Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κύπρος 100,00% Ολική Ενοποίηση STEELMET ROMANIA S.A. Εμπορία Ρουμανία 52,96% Ολική Ενοποίηση ΚΑΝΑΛ Α.Ε. Εμπορία Ελλάδα 91,20% Ολική Ενοποίηση ATHENS ART CENTRE Υπηρεσίες Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. Επεξεργασία και Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση Ανακύκλωση μετάλλων ALURAME Spa Εμπορία Ιταλία 82,50% Ολική Ενοποίηση ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. Εμπορία Ελλάδα 26,67% Καθαρή Θέση ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. Εμπορία Ελλάδα 29,56% Καθαρή Θέση ΔΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Εμπορία Ελλάδα 33,33% Καθαρή Θέση ΒΕΠΕΜ Α.Ε. Επεξεργασία και εμπορία μετάλλων Ελλάδα 50,00% Καθαρή Θέση ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. Μεταλλουργική Έρευνα Ελλάδα 40,00% Καθαρή Θέση TEPRO METAL AG Εμπορία Γερμανία 46,35% Καθαρή Θέση METAL GLOBE Doo Εμπορία Σερβία 40,00% Καθαρή Θέση ΑΦΣΕΛ Α.Ε. Υπηρεσίες Ελλάδα 50,00% Καθαρή Θέση 7

10 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία του Ομίλου ΕΛΒΑΛ Ξεκινά η λειτουργική δραστηριότητα της ΕΤΕΜ σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη Μαγούλα. Ξεκινά η παραγωγή ταινιών αλουμινίου για κουτιά μπύρας και αναψυκτικών Εγκαθίσταται στη βιομηχανική μονάδα της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα θερμό έλαστρο για πλάκες πλάτους μέχρι 2,5 μέτρα Έναρξη παραγωγής και διάθεσης του σύνθετου panel αλουμινίου etalbond. Τίθεται σε λειτουργία η νέα μονάδα συνεχούς χύτευσης της ΕΛΒΑΛ στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρίας στα Οινόφυτα Ξεκινά η λειτουργία της εταιρίας ΕΛΒΑΛ, η οποία απορροφά τον κλάδο αλουμινίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Λειτουργούν για πρώτη φορά οι νέες εγκαταστάσεις χύτευσης μετάλλων της ΕΤΕΜ στον Άγιο Θωμά. Εισαγωγή των μετοχών της ΕΤΕΜ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξεκινά η λειτουργία της θυγατρικής εταιρίας STEELMET στη Σόφια Βουλγαρίας. Εισαγωγή των μετοχών της ΕΛΒΑΛ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξεκινά η παραγωγή φύλλων υψηλού μαγνησίου για ναυπηγικές χρήσεις. 4. Όραμα Η ΕΛΒΑΛ έχει ως στόχο να βελτιώνει συνεχώς τη θέση της μεταξύ των πλέον σημαντικών παραγωγών προϊόντων ελάσεως αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο. 5. Αποστολή Επενδύοντας σε έρευνα και ανάπτυξη και με τη δημιουργία διεθνών συνεργασιών, η ΕΛΒΑΛ επιδιώκει την τεχνολογική εξέλιξη και τη συνεχή βελτίωση του εξοπλισμού της δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, με κινητήρια δύναμη το συνεχώς εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό της. Σταθερή επιδίωξη της εταιρίας αποτελεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της διαρκούς ποιοτικής βελτίωσης των παραγομένων προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών της σε όλους τους τομείς παρουσίας και δράσης της, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής οικονομίας, των πελατών και των μετόχων της. 6. Οι αξίες μας Ακεραιότητα Απαιτούμε από τους εαυτούς μας, τους συναδέλφους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής. Επικοινωνούμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια και επιδεικνύουμε εντιμότητα στη συμπεριφορά και τις πράξεις μας. Περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια Δίνουμε αξία πάνω από όλα στην ανθρώπινη ζωή. Εστιάζουμε στη συνεχή βελτίωση των συστημάτων και των διαδικασιών προάσπισης του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία θέτοντας αυστηρά κριτήρια τόσο σε εμάς όσο και στους προμηθευτές μας. 8 Οι άνθρωποι Αναγνωρίζουμε ότι ο σημαντικότερος παράγων επιτυχίας της ΕΛΒΑΛ είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

11 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Έναρξη παραγωγής και διάθεσης βαμμένων φύλλων ΕLVAL ENF για ενεργειακές προσόψεις κτιρίων Έναρξη νέας μονάδας τήξης - χύτευσης για πλάκες μήκους 8 μέτρων στη βιομηχανική εγκατάσταση Οινοφύτων Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της BRIDGNORTH ALUMINIUM με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας Η FURUKAWA SKY ALUMINUM Corp. αποκτά ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου της BRIDGNORTH ALUMINIUM Ξεκινά στα Οινόφυτα η παραγωγική λειτουργία της νέας γραμμής βαφής φύλλων ταινιών της ΕΛΒΑΛ καθώς και του νέου ελάστρου foil για ρόλους πλάτους μέχρι 2 μέτρα. Εξαγορά του κλάδου λιθογραφίας της εταιρίας LAWSON MARDON STAR στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη θυγατρική BRIDGNORTH ALUMINIUM και κατοχύρωση του brand name STAR LITHO. Έναρξη λειτουργίας νέου ψυχρού ελάστρου για ρόλους πλάτους μέχρι 2,5 μέτρα στις εγκαταστάσεις της ΕΛ- ΒΑΛ στα Οινόφυτα. Εγκαινιάζονται οι νέες αποθηκευτικές μονάδες της ΕΤΕΜ στις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις στη Μαγούλα. Η ΕΛΒΑΛ ιδρύει σε συνεργασία με τη FURUKAWA SKY ALUMINUM Corp. την εταιρία ΑΦΣΕΛ. Στόχος της κοινοπραξίας είναι η προώθηση προϊόντων σε βιομηχανίες εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Ολοκλήρωση εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις των Οινοφύτων, η οποία διαμορφώνει την παραγωγική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων σε 240 χιλ. τόνους ετησίως. Ο Όμιλος ξεκινά τη διάθεση φύλλων αλουμινίου ELVAL - GRAIN που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δαπέδων ψυκτικών θαλάμων φορτηγών ψυγείων. Στηρίζουμε τους ανθρώπους μας ενεργώντας πάντα με κατανόηση και σεβασμό προς τις ανάγκες τους, πιστεύουμε στην αξιοκρατία και φροντίζουμε για τη διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξή τους μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, ομαδικής εργασίας και ανοιχτής επικοινωνίας. Καινοτομία Αναζητούμε συνεχώς νέες ιδέες και προτάσεις ενθαρρύνοντας την καινοτομία που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ανάπτυξής μας. Προτεραιότητα στον πελάτη Οικοδομούμε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας έχοντας ως πρωτεύον μέλημά μας την άριστη εξυπηρέτησή τους ειδικά όσον αφορά την ποιότητα, την ποσότητα και το χρόνο παράδοσης. Αποτελεσματικότητα Αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας και αποδεχόμαστε τις συνέπειές τους. Εφαρμόζουμε συνεχώς τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης της εταιρίας. Χρησιμοποιούμε παραγωγικά όλους τους οικονομικούς μας πόρους ώστε να αποφεύγουμε απώλειες σε χρόνο, εργασία και υλικά. Επιδιώκουμε την επίτευξη των στόχων που θέτουμε αναζητώντας πάντα άριστα αποτελέσματα στη δουλειά μας. Υπευθυνότητα Για μας η υπεύθυνη συμπεριφορά αποτελεί στρατηγική επιλογή διαχείρισης και βασική προϋπόθεση για την πορεία μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. 9

12

13 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στρατηγικοί στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ Οι βασικοί άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης του Ομίλου ΕΛΒΑΛ είναι οι ακόλουθοι: Παραγωγική βάση Ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας των βιομηχανικών μονάδων όπου είναι εφικτό, μέσα από αυτοματισμούς και βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία. Επίτευξη περαιτέρω βελτιστοποιήσεων στους κύκλους παραγωγής και στη διαχείριση αποθεμάτων. Εμπορική παρουσία Πλήρης αξιοποίηση σε εμπορικό επίπεδο της αυξημένης παραγωγικής δυναμικότητας. Περαιτέρω ενίσχυση της οικογένειας προϊόντων με καινοτόμες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες. Ενίσχυση παρουσίας και μεριδίων αγοράς του Ομίλου στις γεωγραφικές αγορές που δραστηριοποιείται. Ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά ταινιών λιθογραφίας. Υποστήριξη των πελατών της BRIDGNORTH ALUMI- NIUM στη μετάπτωσή τους από την αναλογική στη ψηφιακή τεχνολογία εκτύπωσης. Διεύρυνση των πωλήσεων εξωτερικού του τομέα διέλασης. Αναδιοργάνωση του δικτύου διανομής της ΕΤΕΜ. Ποιότητα και περιβάλλον Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μέσα από την αξιοποίηση των συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα και τη FURUKAWA SKY ALUMINUM Corp. Περαιτέρω έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας μέσα από νέες επενδύσεις. 11

14 8. Προϊόντα Εισαγωγή Ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου είναι η διευρυμένη οικογένεια προϊόντων των εταιριών του που περιλαμβάνει συνολικές λύσεις για κάθε κατηγορία πελάτη, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλά πρότυπα ποιότητας και μεγάλη παραγωγική ευελιξία. Στην προϊοντική γκάμα του Ομίλου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ταινίες για κουτιά αναψυκτικών από αλουμίνιο, αλουμινόχαρτο για οικιακή χρήση, foil αλουμινίου για χρήση σε συσκευασίες τροφίμων και τσιγάρων, φύλλα αλουμινίου για στέγες, συστήματα σκίασης, ταινίες για ρολά αλουμινίου, ταινίες λιθογραφίας, καθώς και αρχιτεκτονικά και βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου. Κατηγορίες Προϊόντων Ομίλου ΕΛΒΑΛ Προϊόντα Ελασης Προϊόντα κλάδου δόμησης Προϊόντα άκαμπτης συσκευασίας Προϊόντα εύκαμπτης συσκευασίας Προϊόντα κλάδου μεταφορών Ταινίες λιθογραφίας Σύνθετα panel etalbond Προϊόντα Διέλασης Αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου Βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου Διεθνής εμπορικός προσανατολισμός Πωλήσεις Ομίλου ΕΛΒΑΛ 2011 ανά κατηγορία προϊόντος Μεταφορές Συσκευασία Αρχιτεκτονικό Βιομηχανικά προφίλ προφίλ Λιθογραφία 4% 12,2% 43,3% 16,2% 2,6% 21,7% Δόμηση & Κατασκευές Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ χαρακτηρίζεται από έναν ξεκάθαρα εξαγωγικό εμπορικό προσανατολισμό, με το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών του να πραγματοποιείται στις εκτός Ελλάδος αγορές. Στη χρήση 2011 το ποσοστό των πωλήσεων εξωτερικού του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 87,6% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, το 68,9% των πωλήσεων κατευθύνθηκε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 6,1% σε τρίτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, το 4,8% στην Ασία, το 7,2% στην Αμερική, το 0,3% στην Αφρική, το 0,2% στην Ωκεανία και το 12,4% στην Ελλάδα. Η εμπορική λειτουργία του Ομίλου ΕΛΒΑΛ υποστηρίζεται τόσο από τις ομάδες πωλήσεων της μητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της, όσο και μέσα από τις υπόλοιπες εταιρίες που εντάσσονται στο ευρύτερο εμπο ρικό δίκτυο της ΒΙΟΧΑΛΚΟ: METAL AGENCIES (Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία) ALURAME (Ιταλία) TEPRO METALL (Γερμανία, Βέλγιο, STEELMET ROMANIA (Ρουμανία) Ολλανδία, Λουξεμβούργο) ΕΤΕΜ BULGARIA (Βουλγαρία) GENECOS (Γαλλία) BASE METALS (Τουρκία) 12

15 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Έμφαση στην προηγμένη τεχνογνωσία Προκειμένου να διατηρήσει στο ακέραιο το πλεονέκτημα που διαθέτει σε επίπεδο προϊοντικής βάσης, η ΕΛΒΑΛ επενδύει όχι μόνο στη διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των εργοστασίων της αλλά και στη συστηματική ενίσχυση της τεχνογνωσίας της μέσα από συνεργασίες με αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα και τεχνικές συμφωνίες με οίκους του εξωτερικού όπως η FURUKAWA SKY ALUMINUM Corp. Κεφαλαιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και την πλούσια τεχνογνωσία στην παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων λύσεων, ο Όμιλος έχει λάβει τη στρατηγική απόφαση να εμπλουτίσει το εμπορικό του χαρτοφυλάκιο με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα mirror surface προϊόντα αλουμινίου για εσωτερικές διακοσμήσεις και ηλιακούς ανακλαστήρες, η παραγωγή των οποίων απαιτεί όχι μόνο μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών αλλά και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με πολυετή εμπειρία. Είσοδος σε νέες αγορές Ταυτόχρονα με την επικέντρωση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για την εμπορική επέκταση σε νέους τομείς των διεθνών αγορών αλουμινίου, όπως τα φύλλα αλουμινίου για την κατασκευή επιβατηγών πλοίων και σκαφών αναψυχής, τα φύλλα αλουμινίου για την παραγωγή φορτηγών βυτίων, τα προϊόντα αλουμινίου για την παραγωγή ψυγείων αυτοκινήτων καθώς και τα αλουμινένια καπάκια spray cans. Στο επιτυχημένο ιστορικό του Ομίλου συμπεριλαμβάνεται ήδη η δυναμική είσοδος στην αγορά των φορτηγών ψυγείων το 2010 με το προϊόν ELVAL GRAIN, όπου μετά από 2 μόλις χρόνια παρουσίας, η ΕΛΒΑΛ έχει αναδειχθεί στο μεγαλύτερο προμηθευτή σχετικών εξαρτημάτων αλουμινίου στην Ευρώπη με πελατολόγιο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εταιρίες όπως η SCHMITZ CARGOBULL και η KRONE. 13

16 14

17 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Κατηγορίες Προϊόντων 1. Προϊόντα Έλασης 1.1. Προϊόντα κλάδου δόμησης Στην κατηγορία προϊόντων κλάδου δόμησης συγκαταλέγονται φύλλα και ταινίες αλουμινίου προς χρήση σε γενικές κατασκευές καθώς και σε βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Οι κυριότερες υποκατηγορίες προϊόντων είναι οι ακόλουθες: Βαμμένες και άβαφες ταινίες και φύλλα για ψευδοροφές, ηχοπετάσματα εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων, πάνελ για πόρτες αλουμινίου και ψευδοτοίχους, κατασκευή αεραγωγών και εξωτερικών υδρορροών. Μονωτικές επενδύσεις. Αυλακωτά φύλλα για στέγες και πλαγιοκαλύψεις, απλά ή σε σάντουιτς πολυουρεθάνης - ορυκτοβάμβακα. Βαμμένα φύλλα & ταινίες ειδικών προδιαγραφών, για εξωτερικές επικαλύψεις κτιρίων (façades) και σύνθετα panel αλουμινίου. Συστήματα σκίασης κτιρίων (διάτρητα ή διαμορφωμένα βαμμένα φύλλα αλουμινίου). Βαμμένες ταινίες για ρολά αλουμινίου και γκαραζόπορτες. Τα προϊόντα του κλάδου δόμησης παράγονται σε μια σειρά κραμάτων, καθώς και σε διάφορες καταστάσεις σκληρότητας και επιφάνειας και διατίθενται στους πελάτες βαμμένα με ειδικά συστήματα βαφής ή άβαφα. Ένα από τα βασικά προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι οι ενεργειακές προσόψεις ELVAL ENF, οι οποίες αποτελούνται από προβαμμένα φύλλα αλουμινίου τα οποία χρησιμοποιούνται στην επένδυση κτιρίων. Τα ELVAL ENF είναι μη εύφλεκτα (ΕΝ , Α1,s1,d0) και χαρακτηρίζονται από υψηλή ενεργειακή απόδοση, ανθεκτική κατασκευή, χαμηλό βάρος, αντοχή στη διάβρωση, μεγάλη διάρκεια ζωής και δυνατότητα πλήρους ανακύκλωσης. Στον κλάδο δόμησης εντάσσεται και το etalbond. Τα σύνθετα panel αλουμινίου etalbond είναι εύκολα μορφοποιήσιμα με εξαιρετική επιπεδότητα, μεγάλη αντοχή και μικρό βάρος. Διακρίνονται για την υψηλή ενεργειακή απόδοση, ανθεκτική κατασκευή, αντοχή στη διάβρωση, μεγάλη διάρκεια ζωής και δυνατότητα πλήρους ανακύκλωσης. Προσφέρονται με πυρήνα πολυαιθυλενίου ή βραδύκαυστο (ΕΝ , Β1,s1,d0). Παράγονται με διαφορετικά πάχη πυρήνα 1,4 έως και 7mm με φύλλα αλουμινίου πάχους από 0,2 εως και 0,7mm, με καθιερωμένα πλάτη φύλλων 1.000, 1.250, και mm και μήκη από έως mm. Έτσι, το συνολικό πάχος διαμορφώνεται από 2 έως 8mm. Οι χρήσεις των etalbond είναι πολλαπλές και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν εφαρμογές για προσόψεις κτιρίων, εσωτερικά χωρίσματα, ψευδοροφές, περιβλήματα εσωτερικών δοκών, εμπορευματοκιβώτια, αρχιτεκτονικές μεταλλικές επικαλύψεις, καλύμματα εσωτερικών τοίχων, στοιχεία εσωτερικής διακόσμησης καθώς και κουβούκλια μηχανών. Τα σύνθετα panel etalbond είναι ιδανικά στοιχεία για αεριζόμενες προσόψεις και σε συνδυασμό με βαφές υψηλής ανακλαστικότητας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου. Τα etalbond έχουν χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά από έργα στην Ελλάδα, όπως το κτίριο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, το ξενοδοχείο SOFITEL στο διεθνή αερολιμένα Αθηνών, το συγκρότημα γραφείων του ΝΑΤ και το Κέντρο Διαχείρισης Υλικών του ΟΤΕ στην Αθήνα. Επιπρόσθετα έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλά έργα στο εξωτερικό, όπως η Mauritius Commercial Bank στο Μαυρίκιο, το Project Sports Arena στην Ολλανδία, το Silicone Oasis στο Dubai και το Zayed University στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 15

18 1.2. Προϊόντα άκαμπτης συσκευασίας Στην κατηγορία άκαμπτης συσκευασίας συμπεριλαμβάνονται προϊόντα βαμμένου ή άβαφου αλουμίνιου για κουτιά μπύρας και αναψυκτικών, κονσέρβες, πώματα και καπάκια εμφιάλωσης. Αλουμίνιο για κουτιά μπύρας και αναψυκτικών: ρόλοι αλουμινίου για το σώμα του κουτιού, βαμμένο αλουμίνιο για το καπάκι και γυμνό ή βαμμένο αλουμίνιο για τον κρίκο ανοίγματος. Αλουμίνιο για κονσέρβες τροφίμων: βαμμένο μέταλλο για το «σώμα» και το πώμα ορθογώνιων ή στρογγυλών κονσερβών. Αλουμίνιο για πώματα και καπάκια: ρόλοι αλουμινίου προκατεργασμένου και βαμμένου και φύλλα αλουμινίου για την παραγωγή καπακιών ασφαλείας. Στα τελικά προϊόντα συμπεριλαμβάνονται πώματα για ποτά με ανθρακικό ή χωρίς ανθρακικό, πώματα για ποτά με αλκοόλ ή χωρίς αλκοόλ, καθώς και πώματα για φαρμακευτικά προϊόντα Προϊόντα εύκαμπτης συσκευασίας Στα προϊόντα εύκαμπτης συσκευασίας συγκαταλέγεται το foil αλουμινίου (αλουμινόχαρτο) για οικιακή χρήση, καθώς και foil για βιομηχανική χρήση ως υλικό συσκευασίας τσιγάρων, τροφίμων, φαρμάκων καθώς και ασηπτικών συσκευασιών. Στις βιομηχανικές του εφαρμογές το foil χρησιμοποιείται είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με πρόσθετα υλικά. Οι πελάτες του Ομίλου έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά επιλογών foil αλουμινίου σε διαστάσεις πάχους από 6,35 έως 200 mic (1 mic = 0,001 mm) και πλάτους mm, ενώ υπάρχει δυνατότητα βαφής μιας ή δύο πλευρών, δυνατότητα βαφής με εποξειδική λάκα, δυνατότητα επίστρωσης ειδικού λαδιού για βαθειά εξέλαση και δυνατότητα για ματ ή γυαλιστερή κατάσταση επιφάνειας Προϊόντα κλάδου μεταφορών Η κατηγορία προϊόντων κλάδου μεταφορών περιλαμβάνει λύσεις που απευθύνονται στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα ναυπηγεία και τις κατασκευαστικές εταιρίες: Ναυπηγική βιομηχανία: ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, fast-ferry, catamaran και σκαφών αναψυχής. Αυτοκινητοβιομηχανία: μέρη πλαισίου, εσωτερικά μέρη αμαξωμάτων, μέρη του κινητήρα και του συστήματος μετάδοσης κίνησης, εναλλάκτες θερμότητας, καθώς και λοιπά εξαρτήματα. Ειδικές κατασκευές: σιλό, δεξαμενές καυσίμων, βυτία μεταφοράς, κάδοι απορριμματοφόρων αυτοκινήτων και βαγόνια επιβατικών και εμπορικών τραίνων. Κατασκευές έργων υποδομής: γεφυροποιία, πυλώνες οδικής σήμανσης και στύλοι φωτισμού. Τα ανωτέρω προϊόντα παράγονται με κράματα αλουμινίου υψηλής περιεκτικότητας σε μαγνήσιο που χαρακτηρίζονται από μεγάλη αντοχή σε διάβρωση, καλή συγκολλησιμότητα και κατεργασιμότητα καθώς επίσης και υψηλή σκληρότητα Ταινίες λιθογραφίας Στις πλήρως εξοπλισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της θυγατρικής εταιρίας BRIDGNORTH ALUMINIUM στο Ηνωμένο Βασίλειο παράγονται ταινίες λιθογραφίας υψηλής ποιότητας, επιφάνειας και επιπεδότητας, οι οποίες προορίζονται για την παραγωγή λιθογραφικών πλακών εκτυπωτικών μονάδων. Η BRIDGNORTH ALUMINIUM διακρίνεται για τις άριστες ποιοτικές της προδιαγραφές και στο χαρτοφυλάκιο πελατών της συμπεριλαμβάνονται μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες. 2. Προϊόντα Διέλασης 2.1. Αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου Η κατηγορία αρχιτεκτονικών προφίλ αλουμινίου παράγεται από την ΕΤΕΜ και περιλαμβάνει: 16

19 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Προϊόντα για κατοικίες: συστήματα για πόρτες & παράθυρα ανοιγόμενα, ή συρόμενα, ρολά και περσίδες, καθώς επίσης και φωτοβολταϊκά συστήματα στήριξης. Τα προφίλ αλουμινίου της ΕΤΕΜ διαθέτουν άριστες ιδιότητες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, στεγανότητας και ασφάλειας. Προϊόντα για επαγγελματικούς χώρους: αεριζόμενες προσόψεις, διαχωριστικά εσωτερικών χώρων, προϊόντα επένδυσης επιφανειών, συστήματα σκίασης, υαλοπετάσματα και φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα προφίλ αλουμινίου της ΕΤΕΜ έχουν χρησιμοποιηθεί σε ιδιαίτερα απαιτητικά έργα, όπως η στέγη Καλατράβα του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών καθώς και διάφορα κτίσματα του Ολυμπιακού Χωριού Βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου Η κατηγορία βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου της ΕΤΕΜ περιλαμβάνει: Κατά παραγγελία προφίλ για γενικές εφαρμογές. Βιομηχανικά προφίλ για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η ΕΤΕΜ προμηθεύει άμεσα την BMW, με εξαρτήματα του σασί των σειρών 1 και 3, ενώ έμμεσα προμηθεύει πόρτες και σκελετούς στήριξης σασί, για οχήματα της AUDI και VOLKSWAGEN. Επιπρόσθετα, παράγει βιομηχανικά προφίλ για αμαξώματα και σασί φορτηγών και λεωφορείων. Συστήματα βιομηχανικών προφίλ για οδικές ή άλλου τύπου πινακίδες (απόλυτα επίπεδα προφίλ πλάτους mm). Ειδικά προφίλ για αρχιτεκτονικές εφαρμογές (συστήματα σκίασης και κατά παραγγελία αρχιτεκτονικά συστήματα, συστήματα κουφωμάτων, θερμοκήπια, πυραμίδες και θόλους). Ποιότητα Προϊόντων Για τον Όμιλο ΕΛΒΑΛ η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων του ήταν ανέκαθεν αδιαπραγμάτευτη αξία και επιχειρηματικός στόχος, που κατοχυρώνει την ηγετική του θέση στη διεθνή αγορά. Η ποιότητα των προϊόντων αποτελεί κομμάτι της δέσμευσης του Ομίλου προς το διευρυνόμενο πελατολόγιό του, αλλά και της αξιοπιστίας του ονόματός του σε περισσότερες από 80 χώρες στις οποίες έχει εμπορική παρουσία. Στο πλαίσιο αυτό, η διατήρηση των άριστων διαδικασιών παραγωγής βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής πρακτικής του Ομίλου, και υλοποιείται με την πιστοποίηση των βιομηχανικών μονάδων της ΕΛΒΑΛ και των θυγατρικών της από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης ποιότητας. Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα η παραγωγική διαδικασία είναι πιστοποιημένη με βάση το πρότυπο ΙSO 9001/2000 και τα προϊόντα της πληρούν τις κυριότερες Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές προδιαγραφές και διαθέτουν σήματα ποιότητας διεθνών οργανισμών, όπως οι GERMANISCHER LLOYD, TÜV, DET NORSKE VERITAS και BUREAU VERITAS. Επιπρόσθετα, μέσα στο 2011 η ΕΛΒΑΛ πιστοποιήθηκε και με βάση το πρότυπο OHSAS 18001:

20 18 Η ΕΤΕΜ είναι από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου που υιοθέτησαν Σύστημα Ποιότητας πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ και σήμερα φέρει μεταξύ άλλων πιστοποίηση ISO 9001:2000 για «Σχεδιασμό, παραγωγή, εμπορία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου και παραγωγή αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία». Ταυτόχρονα, η θυγατρική της ΕΤΕΜ BULGARIA διαθέτει πιστοποιήσεις με βάση τα πρότυπα BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 και OHSAS 18001:2007 καθώς και σήμα ποιότητας Chrome free painting technology.

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2014 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2015. Εταιρική Παρουσίαση

Μάιος 2015. Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2015 Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2015 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 5 Μαΐου, 2008 Agenda Επισκόπηση Ανάλυση Πωλήσεων Οικονομική Ανάλυση Στρατηγικοί Στόχοι Εξέλιξη Μετοχής 1 Επισκόπηση Ανάλυση Πωλήσεων Οικονομική Ανάλυση Στρατηγικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7/04/2006 Agenda I. Επισκόπηση II. Προφίλ Ομίλου III. Οικονομικά Στοιχεία IV. Στόχοι Ομίλου Επισκόπηση Ποσοστά Συμμετοχής & Αριθ. Μετοχών ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε....64,13% Λοιποί Μέτοχοι...35,87%

Διαβάστε περισσότερα

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ To 2010 με μια ματιά Πωλήσεις: 930 εκ. ευρώ Παραδόσεις: 301 χιλ. τόνοι Προσωπικό: 2.230 άτομα Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Εξαγωγές: Το 79% των πωλήσεων, διατέθηκαν σε περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ To 2010 με μια ματιά Πωλήσεις: 930 εκ. ευρώ Παραδόσεις: 301 χιλ. τόνοι Προσωπικό: 2.230 άτομα Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Εξαγωγές: Το 79% των πωλήσεων, διατέθηκαν σε περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης.

Περιεχόμενα. Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης. Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 4 3. Ιστορικό 6 4. Όραμα και Αποστολή 7 5. Οι Αξίες της ΕΛΒΑΛ 8 6. Στρατηγική, Στόχοι, Προοπτικές 10 7. Προϊόντα 10 8. Η Παραγωγική Βάση του

Διαβάστε περισσότερα

E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε.

E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5 3. Τα κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 7 4. Όραμα και αποστολή 7 5. Οι αξίες της ΕΛΒΑΛ 8 6. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 9 7.

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2013. Εταιρική Παρουσίαση

Μάιος 2013. Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2013 Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2013 σελ. 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος Ελληνικός Όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 6 Μαΐου 2009

Εταιρική Παρουσίαση Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 6 Μαΐου 2009 Εταιρική Παρουσίαση Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 6 Μαΐου 2009 2 Agenda Ποιοί Οικονομικά Ποιοί 4 Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ποιοί Μέλος του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, του μεγαλύτερου Μεταλλουργικού Ομίλου στη Ελλάδα, στους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Εταιρική Παρουσίαση ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 2 Μαΐου 2012 2 Agenda Ποιοί Οικονομικά Ποιοί 4 Ο Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ποιοί Μέλος της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, του μεγαλύτερου Μεταλλουργικού Ομίλου στην Ελλάδα, στους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

1.062 1.064 23,1 22,6 16,6 1.033 1.051 1.031

1.062 1.064 23,1 22,6 16,6 1.033 1.051 1.031 περιεχόμενα 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 4 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4. Όραμα 10 5. Αποστολή 10 6. Οι αξίες μας 10 7. Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ 12 8. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3. 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5. 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8. 4 Όραμα 11.

Περιεχόμενα. 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3. 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5. 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8. 4 Όραμα 11. Περιεχόμενα 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4 Όραμα 11 5 Αποστολή 11 6 Οι αξίες μας 11 7 Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ 12 8 Προϊόντα 15 9

Διαβάστε περισσότερα

To 2014 με μια ματιά

To 2014 με μια ματιά Όμιλος Ελβάλ To 2014 με μια ματιά Πωλήσεις Ομίλου: 1.060 εκ. ευρώ Παραδόσεις: 350,9 χιλ. τόνοι Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Διεθνείς πωλήσεις: Ποσοστό 90,2% του ενοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2014

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2014 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Financial Statements 2013

Financial Statements 2013 Annual Report Financial Statements 2013 CSR Report GRI index Περιεχόμενα 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4 Όραμα 11 5 Αποστολή 11 6 Οι αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση 2008

Εταιρική Παρουσίαση 2008 Εταιρική Παρουσίαση Μάϊος 2008 1 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Η µητρική εταιρία του µεγαλύτερου µεταλλουργικού συγκροτήµατος στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στους τοµείς του Χάλυβα, του Αλουµινίου και του Χαλκού, ενώ πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2015

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2015 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2015 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμηση. Επαγγελματισμός. Όραμα. Άνθρωπος

Δόμηση. Επαγγελματισμός. Όραμα. Άνθρωπος ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δόμηση Επαγγελματισμός Όραμα Άνθρωπος Εμπειρία Αξιοπιστία Αναζητούμε τους τρόπους, τα υλικά, τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Προφίλ 6 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3 1.Προφίλ Εταιρίας 5 1.1. Βασικά Στοιχεία Ομίλου 5 1.2. Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου - ΕΛΒΑΛ 8 1.3. Σύντομο Ιστορικό 9 1.4. Όραμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 02 Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΒΑΛ 04 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 08 1.1 Η Εταιρία 08 1.2 Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2014

Ετήσιος Απολογισμός 2014 Με μια ματιά 800 Ετήσιος Απολογισμός 2014 Με μια ματιά 1 Περιεχόμενα Viohalco S.A. 2 Βασικά στοιχεία της Viohalco 2 Βασικά μεγέθη της Viohalco το 2014 2 Επενδύσεις θυγατρικών 2 Παρουσία των εταιριών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 02 Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΒΑΛ 04 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 08 1.1 Η Εταιρία 08 1.2 Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004

Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004 Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, ΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε., BLYTHE LIMITED, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., BRIDGNORTH ALUMINIUM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας. Απολογισμός ΕΚΕ GRI ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πίνακας. Απολογισμός ΕΚΕ GRI ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 14 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης.

Περιεχόμενα. Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης. Περιεχόμενα 1. Σχετικά με τον Απολογισμό 1 2. Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 3 3. Η Εταιρική Υπευθυνότητα στην ΕΛΒΑΛ 4 4. Οικονομική Επίδραση 8 5. Περιβαλλοντική Επίδραση 22 6. Κοινωνική Επίδραση 36 7. Πίνακας Αντιστοίχισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Α Τρίμηνο 2005

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Α Τρίμηνο 2005 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Α Τρίμηνο 2005 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3954/06/Β/86/13 Λ.Μεσογείων 2-4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κλάδου έλασης αλουμινίου στην Ελλάδα με αντικείμενο την παραγωγή επίπεδων προϊόντων αλουμινίου της εταιρείας ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2009 ALUMIL S.A. COP REPORT 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ...4 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ...6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ...8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...9 ALUMIL S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΑLUMIL ΚΑΙ Ε.Λ.Β.Α.Λ Υπό

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 5. 3. Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ 8. 4. Φιλοσοφία και Στρατηγική 10. 5.

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 5. 3. Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ 8. 4. Φιλοσοφία και Στρατηγική 10. 5. 12 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 5 3. Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ 8 4. Φιλοσοφία και Στρατηγική 10 5. Προϊόντα 13 6. Παραγωγικές Μονάδες Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Έµπνευσή µας ο Ήλιος

Έµπνευσή µας ο Ήλιος Έµπνευσή µας ο Ήλιος Η ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Φ ΤΟΒΟΛΤΑΪΚ Ν (Φ/Β) Η παγκόσµια αγορά Φ/Β συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία και το 2011. Παρά τη διεθνή οικονοµική κρίση της περιόδου 2009-2011, το 2011 υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 1. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Εξαμηνιαία Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 www.elval.gr Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015 Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI Εστίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Εξαμηνιαία Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Ηπαρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια και συστήματα υψηλής απόδοσης

Φωτοβολταϊκά πλαίσια και συστήματα υψηλής απόδοσης Φωτοβολταϊκά πλαίσια και συστήματα υψηλής απόδοσης Η Enfoton Solar Ltd (Ένφοτον Σόλαρ Λτδ) ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2002. Στόχος των ιδρυτών της ήταν να εξυπηρετήσουν ένα μεγάλο φάσμα χρήσεων ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 801 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Viohalco Ετήσιος Απολογισμός 2015 1 Περιεχόμενα Viohalco S.A. 2 Μήνυμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 4 Χαρτοφυλάκιο της Viohalco Επιχειρηματικοί κλάδοι 8 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2010 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε.

Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. Company Profile TOP ELECTRONIC COMPONENTS Α.Ε. TOP Electronic Components Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ιστορία Η εταιρία TOP Electronic Components Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com. NICOLAIDES & KOUNTOURIS Metal Company Ltd ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.cy Ουσιαστική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013 30 Αυγούστου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013 Η MIG επιτυγχάνει θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κέρδη 11,1εκ έναντι ζημιών 1,6εκ το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ.

Key Points. μαρμάρων, γρανιτών & λοιπών διακοσμητικών. Κεφαλαιοποίηση: 11,4 εκατ. Κύκλος Εργασιών 2005 (Ε): 14,2 εκατ. ΕΑΤ 2005 (Ε): 753 χιλ. Περιεχόμενα 1. ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε.

YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ένωση Θεσμικών Επενδυτών -Ιούνιος 2009 1 Κύρια Σημεία της Ιστορίας της YALCO 1920: ίδρυση της YALCO στη Δράμα 1933: ο ιδρυτής της μεταφέρει την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Η EUROPA είναι στη θέση να παράγει τα περισσότερα κράματα αλουμινίου της σειράς 6ΧΧΧ σε διάφορες διεργασίες γήρανσης. Τα πιο συνηθισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία»

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» «Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» Έρευνα: Ι.Β. Πλεμμένος 1 Επιστημονική Ευθύνη-Συντονισμός: Θ.Β. Παλάσκας 2 1: Ερευνητικός Συνεργάτης ΙΟΒΕ 2: Καθηγητής Παντείου Παν/ίου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

www.berling.gr Company Profile

www.berling.gr Company Profile www.berling.gr Company Profile Μια ζωή γεμάτη χρώμα Η εταιρεία BERLING ABEE - ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ιδρύθηκε το 1968 με την αρχική επωνυμία ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Μετά από μετασχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αύξηση 23% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 68,5εκ έναντι 55,5εκ το Α Εξάμηνο 2015 Τα λειτουργικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ο Όμιλος SABO ιδρύθηκε το 1984 και η έδρα του στεγάζεται στο Βασιλικό Ευβοίας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 25.000

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό. Η συνέχεια. Πωλήσεις

Ιστορικό. Η συνέχεια. Πωλήσεις Ιστορικό Το 1981 ο Λευτέρης Κιτάντζης, γεωπόνος τρίτης γενιάς, δημιουργεί μια επιτυχημένη εταιρεία παραγωγής και εξαγωγής φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Αυτή η επιτυχία τον ενθαρρύνει να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014. Μία νέα στρατηγική συμμαχία δημιουργείται στην ελληνική φαρμακευτική αγορά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΛΒΑΛ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΛΒΑΛ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΛΒΑΛ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Συστάδες Συνεργατικών Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α. Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Logistics Conferences Γλυφάδα Golf Gardens, 19-20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

B1. Top Industrial Company

B1. Top Industrial Company B1. Top Industrial Company H HELESI A.E.B.E. "Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων" μελετά, σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων. Παράγει πλαστικούς κάδους απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.3556/2007 ΤΗΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 340401000 Λ.Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

company profile ΒIOMETAΛ

company profile ΒIOMETAΛ company profile ΒIOMETAΛ 1 Η εταιρι α «ΒΙΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.», ει ναι η μεγαλύτερη εταιρι α παραγωγής υδροροών στα Βαλκάνια και σι γουρα μια από τις μεγαλύτερες εταιρι ες της Ευρώπης. Ει ναι μια επιχει ρηση που

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία-Ιστορία 5 Φιλοσοφία 7 Προϊόντα-Υπηρεσίες 9 Δίκτυο Διανομής 11 Εγκαταστάσεις-Επενδύσεις 13 Ανθρώπινο Δυναμικό Συνεργασίες 15 Οικονομικά

Εταιρεία-Ιστορία 5 Φιλοσοφία 7 Προϊόντα-Υπηρεσίες 9 Δίκτυο Διανομής 11 Εγκαταστάσεις-Επενδύσεις 13 Ανθρώπινο Δυναμικό Συνεργασίες 15 Οικονομικά Εταιρεία-Ιστορία 5 Φιλοσοφία 7 Προϊόντα-Υπηρεσίες 9 Δίκτυο Διανομής 11 Εγκαταστάσεις-Επενδύσεις 13 Ανθρώπινο Δυναμικό Συνεργασίες 15 Οικονομικά Μεγέθη 17 Διασφάλιση Ποιότητας 19 Eπικοινωνία με ιδρυτές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα