Περιεχόμενα. Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης."

Transcript

1

2 Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 4 3. Ιστορικό 6 4. Όραμα και Αποστολή 7 5. Οι Αξίες της ΕΛΒΑΛ 8 6. Στρατηγική, Στόχοι, Προοπτικές Προϊόντα Η Παραγωγική Βάση του Ομίλου ΕΛΒΑΛ Ανθρώπινο Δυναμικό Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη Διοικητικό Συμβούλιο 30 Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης.

3 το 2008 με μια ματιά Πωλήσεις: 902 εκ. ευρώ Παραδόσεις: 267 χιλ. τόνοι Προσωπικό: άτομα Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Εξαγωγές: Το 83% των πωλήσεων, αξίας 747 εκ. ευρώ, διατέθηκαν σε 85 χώρες και κυρίως στις 27 της Ε.Ε. Επενδύσεις: 73,9 εκ. ευρώ Αποσβέσεις: 44,9 εκ. ευρώ Ταμειακά διαθέσιμα: 12,3 εκ. ευρώ Συνολικές υποχρεώσεις: 509 εκ. ευρώ Καθαρή θέση: 507,6 εκ. ευρώ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚ. ΕΥΡΩ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ IΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4 Ε Λ Β Α Λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Το 2008 χαρακτηρίστηκε από ένα ιδιαίτερα δυσμενές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο οι αρνητικές συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της συνακόλουθης οικονομικής στασιμότητας εκδηλώθηκαν μέσα από ραγδαίες μεταβολές των κυριότερων εξωγενών παραμέτρων που επηρεάζουν την δραστηριότητα του Ομίλου ΕΛΒΑΛ. Πιο συγκεκριμένα, καταλυτικές υπήρξαν για τα αποτελέσματα του Ομίλου, οι έντονες διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου και ευρύτερα των πρώτων υλών, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε ακραία υψηλά επίπεδα κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, παρουσιάζοντας σημαντική πτώση στο δεύτερο. Ειδικά σε ότι αφορά την τιμή του αλουμινίου, το εύρος υποχώρησης των τιμών ήταν τόσο έντονο, που οδήγησε τις εταιρίες του Ομίλου σε σημαντική υποτίμηση των αποθεμάτων τους κατά 20,3 εκ. ευρώ. Επιπρόσθετα, τα εμφανή σημάδια της κρίσης σε διεθνές επίπεδο κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης μείωσαν σημαντικά την ζήτηση των προϊόντων του Ομίλου, περιορίζοντας ταυτόχρονα τα σχετικά περιθώρια κερδοφορίας. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω εξελίξεων, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΒΑΛ ανήλθε στο 2008 σε 902,5 εκ. ευρώ έναντι 979,6 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 29,2 εκ. ευρώ έναντι κερδών 30,9 εκ. ευρώ στο Η Διοίκηση του Ομίλου, ανταποκρινόμενη στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε στο 2008, προσάρμοσε ανάλογα τον μεσοπρόθεσμο στρατηγικό της σχεδιασμό, του οποίου ακρογωνιαίος λίθος είναι το επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης και επέκτασης των παραγωγικών μονάδων της ΕΛΒΑΛ και των θυγατρικών της. Μέσα στη χρήση ο Όμιλος προχώρησε στην υλοποίηση επενδυτικών δαπανών ύψους 73,8 εκ. ευρώ εκ των οποίων 27 εκ. ευρώ αφορούσαν στην μητρική εταιρία και 46,8 εκ. ευρώ τις θυγατρικές. Μεταξύ άλλων, δαπανήθηκαν 15 εκ. ευρώ για την αναβάθμιση της παραγωγικής

5 ετήσιος 8 απολογισμός μονάδας της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα, 10,3 εκ. ευρώ για την αναβάθμιση των παραγωγικών μονάδων της ΕΤΕΜ και 15 εκ. ευρώ για το επενδυτικό πρόγραμμα της θυγατρικής ΣΥΜΕΤΑΛ, το οποίο κατά το μεγαλύτερο μέρος του αφορά στην εγκατάσταση νέου έλαστρου στο εργοστάσιο της εταιρίας. Τέλος, η θυγατρική του Ομίλου στη Βουλγαρία STEELMET προχώρησε σε επενδυτικές δαπάνες ύψους 11,8 εκ. ευρώ για την κατασκευή νέων αποθηκευτικών χώρων, παραγωγικής μονάδας πλαστικών προφίλ και κτιρίου γραφείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο 2008 ο Όμιλος προχώρησε και σε μια σειρά αγορών οικοπέδων στην περιοχή των Οινοφύτων με μεσοπρόθεσμο στόχο την επέκταση των παραγωγικών του εγκαταστάσεων. Η επιτυχημένη υλοποίηση των ανωτέρω επενδύσεων αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της αδιάλειπτης εφαρμογής του σχεδιασμού της Διοίκησης του Ομίλου, η οποία θα συνεχιστεί και στην τρέχουσα χρήση. Οι κύριοι στρατηγικοί άξονες των ενεργειών εντός του 2009 περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση της εμπορικής παρουσίας του Ομίλου στα τμήματα εκείνα των αγορών, τα οποία δεν έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, αλλά και την παραμονή του στους τομείς με μειωμένη ζήτηση, με βασικό στόχο την μεγέθυνση των σχετικών μεριδίων, όταν οι συνθήκες αναστραφούν. Σε παραγωγικό επίπεδο, ο Όμιλος θα συνεχίσει απρόσκοπτα την αναβάθμιση των εργοστασιακών του μονάδων, στοχεύοντας στον εμπλουτισμό της οικογένειας προϊόντων του με νέες καινοτόμες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και στην ταυτόχρονη αναδιάρθρωση της κοστολογικής του βάσης. Ταυτόχρονα, σε ότι αφορά την διεθνή του ανάπτυξη, ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ προχωρά σε περαιτέρω ισχυροποίηση των δεσμών του με την FURUKAWA SKY ALUMINIUM, η οποία απέκτησε το 25% της θυγατρικής του εταιρίας BRIDGNORTH ALUMINIUM. Η επιτυχής υλοποίηση των στόχων του Ομίλου στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ικανότητες και τις προσπάθειες του ανθρώπινου δυναμικού του, το οποίο αποτελεί και την αιχμή του δόρατος κάθε προσπάθειας ανάπτυξης. Η ΕΛΒΑΛ έχει επενδύσει ουσιαστικά στο ανθρώπινο δυναμικό, θέτοντας ως κύρια προτεραιότητα την δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο θα εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες προς όλους και διαρκείς δυνατότητες εξέλιξης. Ταυτόχρονα, εξίσου σημαντική είναι και η επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί στην προστασία του περιβάλλοντος, με την υπό ανέγερση, νέα, φιλική στο περιβάλλον μονάδα ανακύκλωσης βαμμένου Αλουμινίου (Green melt), με την λειτουργία του Κέντρου Ανακύκλωσης Αλουμινίου και την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο εμπεριέχει μηχανισμούς πρόληψης και ελαχιστοποίησης των τυχόν συνεπειών προς το περιβάλλον και είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και στοχεύοντας στην ουσιαστική ανάπτυξη και επέκταση του Ομίλου η Διοίκηση της ΕΛΒΑΛ αντιμετωπίζει με προσοχή αλλά και αισιοδοξία τις συνθήκες που διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές στο 2009, παραμένοντας προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού. Λάμπρος Βαρούχας Γενικός Διευθυντής

6 Ε Λ Β Α Λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Η ΕΛΒΑΛ σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σημαντικά βιομηχανικά συγκροτήματα έλασης αλουμινίου διεθνώς. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας προϊόντων αλουμινίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Η ΕΛΒΑΛ ξεκίνησε την δραστηριότητά της το 1973 και σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σημαντικά βιομηχανικά συγκροτήματα έλασης αλουμινίου διεθνώς, ενώ αποτελεί και τον μοναδικό Όμιλο που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο σε αυτό το αντικείμενο. Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου συγκαταλέγονται η ευελιξία στην παραγωγή, η ισχυρή παρουσία εκτός Ελλάδας, η σημαντική παρουσία στην αγορά της λιθογραφίας, η ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, το εκτεταμένο δίκτυο διανομής και οι στρατηγικές συνεργασίες ανταλλαγής τεχνογνωσίας με διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους. Στη διευρυμένη παραγωγική βάση του Ομίλου ΕΛΒΑΛ, η οποία περιλαμβάνει 10 εργοστασιακές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Μεγάλη Βρετανία, παράγεται μια σειρά προϊόντων αλουμινίου, που καλύπτει τις ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων, των ναυπηγείων, της αυτοκινητοβιομηχανίας, του κλάδου κατασκευών και του κλάδου εκτυπώσεων. Οι κυριότερες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΕΛΒΑΛ είναι οι ακόλουθες: ΕΤΕΜ: Δραστηριοποιείται στην παραγωγή προφίλ αλουμινίου για βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές χρήσεις. ΣΥΜΕΤΑΛ: Δραστηριοποιείται στην παραγωγή Foil αλουμινίου καθώς και στην παραγωγή επιχαρτωμένου foil για συσκευασίες τροφίμων. Πρόσφατα απέκτησε το κλάδο Foil που αποσχίσθηκε από την ΕΛΒΑΛ. BRIDGNORTH ALUMINIUM: Με έδρα στην Μεγάλη Βρετανία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ταινιών λιθογραφίας.

7 ετήσιος 8 απολογισμός 10 εργοστασιακές μονάδες: στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Μεγάλη Βρετανία Τόσο η ΕΛΒΑΛ, όσο και η θυγατρική της εταιρία ΕΤΕΜ, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η ΕΛΒΑΛ απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: Επωνυμία εταιρίας Έδρα Ποσοστό Συμμετοχής Ομίλου ΕΛΒΑΛ Α.Ε. Ελλάδα Μητρική ΕΤΕΜ Α.Ε. Ελλάδα 58,78% ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. Ελλάδα 99,99% ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε. Ελλάδα 50,00% ELVAL COLOUR A.E. Ελλάδα 95,94% ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ Ελλάδα 73,33% BRIDGNORTH ALUMINIUM Ltd Αγγλία 100,00% BLYTHE Ltd Κύπρος 100,00% STEELMET ROMANIA S.A. Ρουμανία 51,76% ΚΑΝΑΛ Α.Ε. Ελλάδα 89,70% ATHENS ART CENTRE Ελλάδα 100,00% ΕΛΒΑΛ SERVICE CENTER (πρώην ΚΕΡΩΝΙΑ Α.Ε.) Ελλάδα 100,00% ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. Ελλάδα 26,67% ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. Ελλάδα 29,56% ΔΙΑΠΕΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 33,33% ΒΕΠΕΜ Α.Ε. Ελλάδα 50,00% ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε. Ελλάδα 40,00% TEPRO METAL AG Γερμανία 40,39% METAL GLOBE Doo Σερβία 40,00% ΑΦΣΕΛ. Α.Ε. Ελλάδα 50,00%

8 Ε Λ Β Α Λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ. Ιστορικό 1971 Σύσταση της ΕΤΕΜ με εγκαταστάσεις στη βιομηχανική ζώνη της Μαγούλας Ίδρυση της ΕΛΒΑΛ και απορρόφηση του κλάδου αλουμινίου από τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ Έναρξη λειτουργίας μονάδας έλασης στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα Εγκατάσταση χυτηρίου μετάλλων της ΕΤΕΜ στον Άγιο Θωμά Εγκατάσταση νέου θερμού ελάστρου για πλάκες πλάτους μέχρι 2,5 m στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα Εισαγωγή της ΕΤΕΜ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σύσταση της STEELMET στη Σόφια Βουλγαρίας Εισαγωγή της ΕΛΒΑΛ στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εγκατάσταση νέας μονάδας συνεχούς χύτευσης στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα Εγκατάσταση νέας γραμμής βαφής φύλλων ταινιών και λειτουργία νέου ελάστρου foil για ρόλους πλάτους μέχρι 2 m στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα Εξαγορά από την θυγατρική BRIDGNORTH ALUMINIUM του κλάδου λιθογραφίας της LAWSON MARDON STAR στην Μ. Βρετανία. Λειτουργία νέου ψυχρού ελάστρου για ρόλους πλάτους μέχρι 2,5 m στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα. Κατασκευή νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της ΕΤΕΜ στη Μαγούλα Λειτουργία νέας μονάδας τήξης - χύτευσης για παραγωγή πλακών μήκους 8m στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα Υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στην θυγατρική BRIDGNORTH ALUMINIUM με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας Ίδρυση από κοινού με την ιαπωνική FURUKAWA SKY ALUMINIUM της εταιρίας ΑΦΣΕΛ, η οποία δραστηριοποιείται στην προώθηση προϊόντων σε βιομηχανίες εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία.

9 ετήσιος 8 απολογισμός Συνεχής τεχνολογική αναβάθμιση μέσα από σημαντικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς επίσης και μέσα από ουσιαστικές διεθνείς συνεργασίες. Όραμα & Αποστολή Βασικός στόχος της ΕΛΒΑΛ είναι η διαρκής βελτίωση της θέσης της μεταξύ των κυριότερων παραγωγών προϊόντων έλασης αλουμινίου διεθνώς. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκεται η συνεχής τεχνολογική αναβάθμιση μέσα από σημαντικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς επίσης και μέσα από ουσιαστικές διεθνείς συνεργασίες. Ταυτόχρονα, αποτελεί βασική στρατηγική κατεύθυνση για τον Όμιλο η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής οικονομίας, των πελατών και των μετόχων του. Κινητήρια δύναμη σε αυτή την συνολική προσπάθεια αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛΒΑΛ, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο ουσιώδη ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.

10 Ε Λ Β Α Λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Ο σημαντικότερος παράγων επιτυχίας της ΕΛΒΑΛ είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.. Οι Αξίες της ΕΛΒΑΛ Ακεραιότητα Η ΕΛΒΑΛ απαιτεί και αναμένει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της Εταιρίας λειτουργούν με βάση τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής. Ως εκ τούτου ενθαρρύνεται η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία και δίνεται έμφαση στην εντιμότητα, στη συμπεριφορά και στις πράξεις όλων. Περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια Η ανθρώπινη ζωή βρίσκεται στην κορυφή των αξιών της ΕΛΒΑΛ. Γι αυτό η διαρκής βελτίωση των συστημάτων και των διαδικασιών προάσπισης του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο αποτελεί πάγια προτεραιότητα για την Εταιρία. Στο πλαίσιο αυτό η συμμόρφωση με τη νομοθεσία αποτελεί αυτονόητη συνθήκη που θέτει αυστηρά κριτήρια τόσο για την ΕΛΒΑΛ όσο και στους προμηθευτές της. Οι άνθρωποι Ο σημαντικότερος παράγων επιτυχίας της ΕΛΒΑΛ είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη συμβολή των ανθρώπων της, η Εταιρία στέκεται πάντα δίπλα τους ενεργώντας με κατανόηση και σεβασμό προς τις ανάγκες τους. Η αξιοκρατία αποτελεί θεμελιώδη αξία που συνοδεύεται από ευκαιρίες για διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξή των εργαζομένων μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, ομαδικής εργασίας και ανοιχτής επικοινωνίας. 8

11 ετήσιος 8 απολογισμός Ελαχιστοποιώντας πιθανούς κινδύνους, η ΕΛΒΑΛ αξιοποιεί παραγωγικά όλους τους οικονομικούς της πόρους, ώστε να αποφεύγονται απώλειες σε χρόνο, εργασία και υλικά. Καινοτομία Για την ΕΛΒΑΛ η πρωτοπόρος σκέψη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού και των στόχων της. Γι αυτό η Εταιρία αναζητά συνεχώς νέες ιδέες και προτάσεις ενθαρρύνοντας την καινοτομία που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ανάπτυξής της. Προτεραιότητα στον πελάτη Η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της Εταιρίας αποτελεί πρωτεύον μέλημα για όλους στην ΕΛΒΑΛ. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες διασφαλίζοντας την ικανοποίησή τους όσον αφορά στην ποιότητα, την ποσότητα και στον χρόνο παράδοσης. Υπευθυνότητα και Αποτελεσματικότητα Στην ΕΛΒΑΛ η υπεύθυνη συμπεριφορά βρίσκεται στη βάση της λειτουργίας της Εταιρίας, η οποία είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών της και να αποδεχθεί τις συνέπειες που τυχόν προκύπτουν. Ελαχιστοποιώντας πιθανούς κινδύνους, η ΕΛΒΑΛ αξιοποιεί παραγωγικά όλους τους οικονομικούς της πόρους, ώστε να αποφεύγονται απώλειες σε χρόνο, εργασία και υλικά. Επιπλέον, επιδιώκεται η υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στοχεύοντας στην επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων στη δραστηριότητα της Εταιρίας.

12 Ε Λ Β Α Λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ. Στρατηγική Στόχοι - Προοπτικές Οι κύριοι στρατηγικοί άξονες του Ομίλου ΕΛΒΑΛ είναι οι ακόλουθοι: Συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της αποδοτικότητας και αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας των βιομηχανικών μονάδων του Ομίλου μέσα από την συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού. Διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων του Ομίλου και εμπλουτισμός του με νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ενίσχυση της παρουσίας στην Ευρωπαϊκή αγορά εναλλακτών θερμότητας μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΑΦΣΕΛ, που συστάθηκε από κοινού με την FURUKAWA SKY ALUMINIUM. Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, μέσω των συνεργασιών με μεγάλα Ευρωπαϊκά κέντρα έρευνας και της μακροχρόνιας τεχνικής συμφωνίας με την FURUKAWA SKY ALUMINIUM. Μείωση του κύκλου παραγωγής των εργοστασίων του Ομίλου μέσω της εφαρμογής νέου λογισμικού προγραμματισμού παραγωγής. Γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ενίσχυση και αναδιοργάνωση του δικτύου διανομής της ΕΤΕΜ στην Ελλάδα και επέκταση της παρουσίας της στην Β. Αφρική μέσα απο τη νέα επένδυση στη Λιβύη. Περαιτέρω αύξηση της δραστηριότητας της BRIDGNORTH ALUMINIUM μέσα από την υποστήριξη της μετάπτωσης των πελατών της από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία εκτύπωσης.. Προϊόντα Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ δραστηριοποιείται στην έλαση και διέλαση αλουμινίου, παράγοντας μια σειρά διαφοροποιημένων προϊόντων, που περιλαμβάνει από foil αλουμινίου για οικιακή χρήση και ειδικά κράματα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, μέχρι ταινίες και φύλλα αλουμινίου για κουτιά αναψυκτικών και κονσέρβες τροφίμων. Σε ότι αφορά την χρήση 2008, οι πωλήσεις προϊόντων έλασης αντιπροσώπευσαν το 90% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ενώ οι πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 10%. Οι οικογένειες προϊόντων του Ομίλου ΕΛΒΑΛ διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Προϊόντα Ελασης Προϊόντα Διέλασης Προϊόντα κλάδου δόμησης Αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου Προϊόντα άκαμπτης συσκευασίας Βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου Προϊόντα εύκαμπτης συσκευασίας Προϊόντα κλάδου μεταφορών Ταινίες λιθογραφίας Σύνθετα panels etalbond Αρχιτεκτονικά προφίλ Σύνθετα 4% panels 2% Ταινίες Λιθογραφίας 20% Προΐόντα κλαδού μεταφορών 15% Βιομηχανικά προφίλ 6% Δόμηση και Κατασκευές 20% Προϊόντα κλαδού συσκευασίας 33% 1

13 ετήσιος 8 απολογισμός Σε ότι αφορά την χρήση 2008, οι πωλήσεις προϊόντων έλασης αντιπροσώπευσαν το 90% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ενώ οι πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 10%. 11

14 Ε Λ Β Α Λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Αγορές Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ έχει έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό με το 83% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών να πραγματοποιείται εκτός Ελλάδος. Οι κύριες εμπορικές αγορές του Ομίλου βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (60% των ενοποιημένων πωλήσεων, εξαιρουμένης της Ελλάδας), ενώ ακολουθούν οι αγορές της Βόρειας Αμερικής (9%) και της Ασίας (8%). ΕνΟΠΟιημΕνΟΣ κυκλοσ ΕργΑΣιων (Ελλάδα - Εξωτερικό) % % % % % % Πωλήσεις - Ελλάδα Πωλήσεις - Εξωτερικό Υπό το πρίσμα της αυξημένης εξαγωγικής του δραστηριότητας, και προκειμένου να προωθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προϊόντα του στις εκτός Ελλάδος αγορές, ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ έχει αξιοποιήσει το δίκτυο των εμπορικών εταιριών, που έχει αναπτύξει ο Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ το οποίο αποτελείται από τις εταιρείες METAL AGENCIES (Μεγάλη Βρετανία & Ιρλανδία), TEPRO METALL (Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), GENECOS (Γαλλία), ALURAME (Ιταλία), STEELMET (Ρουμανία & Βουλγαρία) και METAL GLOBE (Σερβία), ενώ συνεργάζεται και με ανεξάρτητους αντιπροσώπους. 1

15 ετήσιος 8 απολογισμός Κατηγορίες Προϊόντων 1. Προϊόντα Ελασης 1.1. Προϊόντα κλάδου δόμησης Η ΕΛΒΑΛ παράγει φύλλα και ταινίες αλουμινίου για γενικές κατασκευές καθώς επίσης και για βιομηχανικές & αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Τα προϊόντα διατίθενται είτε άβαφα είτε βαμμένα με ειδικά συστήματα βαφής και παράγονται σε ποικιλία κραμάτων, καταστάσεων σκληρότητας και επιφάνειας. Στα προϊόντα κλάδου δόμησης περιλαμβάνονται: Βαμμένες και άβαφες ταινίες και φύλλα για ψευδοροφές, ηχοπετάσματα εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων, πάνελ για πόρτες αλουμινίου και ψευδοτοίχους, κατασκευή αεραγωγών, εξωτερικών υδρορροών. Μονωτικές επενδύσεις. Αυλακωτά φύλλα για στέγες και πλαγιοκαλύψεις, απλά ή σε σάντουϊτς πολυουρεθάνης - ορυκτοβάμβακα. Βαμμένα φύλλα & ταινίες ειδικών προδιαγραφών, για εξωτερικές επικαλύψεις παλαιών και νέων κτιρίων (facades). Συστήματα σκίασης κτιρίων (διάτρητα ή διαμορφωμένα βαμμένα φύλλα αλουμινίου). Βαμμένες ταινίες για roller shutters και γκαραζόπορτες. Στην οικογένεια προϊόντων δόμησης εντάσσονται και ειδικά κράματα αλουμινίου τα οποία προορίζονται για διαφορετικού τύπου χρήσεις και εφαρμογές όπως η παραγωγή μαγειρικών σκευών (σε μορφή δίσκων ή φύλλων) και ειδικών τεμαχίων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (θερμαντικές πλάκες). 1

16 Ε Λ Β Α Λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ 1.2. Προϊόντα άκαμπτης συσκευασίας Τα προϊόντα άκαμπτης συσκευασίας παράγονται από βαμμένο ή άβαφο αλουμίνιο και χωρίζονται σε τρείς μεγάλες κατηγορίες: κουτιά αναψυκτικών (βαμμένο ή άβαφο αλουμίνιο) κονσέρβες (βαμμένο ή άβαφο αλουμίνιο) καπάκια εμφιάλωσης (βαμμένο αλουμίνιο) Ειδικότερα, για τις δύο πρώτες κατηγορίες τα συστατικά μέρη διακρίνονται σε: αλουμίνιο για το "σώμα" του κουτιού ή της κονσέρβας, αλουμίνιο για το καπάκι και αλουμίνιο για τον κρίκο ανοίγματος Προϊόντα εύκαμπτης συσκευασίας Η οικογένεια προϊόντων εύκαμπτης συσκευασίας περιλαμβάνει foil αλουμινίου (αλουμινόχαρτο) το οποίο παράγεται σε διάφορες διαστάσεις και περνά από μια ποικιλία επεξεργασιών. Το foil μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με τρίτα υλικά όπως πλαστικό, χαρτί και χαρτόνι και βρίσκει εφαρμογή σε μια σειρά από καταναλωτικά προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνεται σε συσκευασίες τσιγάρων, ασηπτικές συσκευασίες Tetrapak, συσκευασίες σοκολάτας και γλυκών ζαχαροπλαστείου, εύκαμπτες συσκευασίες φαρμάκων, «σκεύη» για έτοιμο φαγητό, αλουμινόχαρτο για οικιακή χρήση κλπ. Η ΕΛΒΑΛ, με δεδομένη την τεχνική πληρότητα των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, είναι σε θέση να προσφέρει foil αλουμινίου σε διαστάσεις πάχους 6, μικρά (1 μικρό =0,001mm) 1

17 ετήσιος 8 απολογισμός και πλάτους mm, ενώ υπάρχει δυνατότητα βαφής μιας ή δύο πλευρών, δυνατότητα βαφής με εποξειδική πλάκα, δυνατότητα επίστρωσης ειδικού λαδιού για βαθειά εξέλαση και δυνατότητα για μάτ ή γυαλιστερή κατάσταση επιφάνειας Προϊόντα κλάδου μεταφορών Η ΕΛΒΑΛ παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με κράματα αλουμινίου υψηλής περιεκτικότητας σε μαγνήσιο, τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλη αντοχή σε διάβρωση, καλή συγκολλησιμότητα και κατεργαστικότητα, ενώ διαθέτουν μεγάλη σκληρότητα. Οι εφαρμογές των ανωτέρω προϊόντων αφορούν κατά κύριο λόγω στις ακόλουθες αγορές: Ναυπηγική βιομηχανία (ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, fast-ferry, catamaran, σκαφών αναψυχής). Αυτοκινητοβιομηχανία (μέρη για σασί, διάφορα εξαρτήματα, ηχοθερμομονωτικά). Ειδικές κατασκευές (σιλό, δεξαμενές καυσίμων, βυτίων μεταφοράς τσιμέντου, δημητριακών, κάδων αποριμματοφόρων αυτοκινήτων, βαγόνια επιβατικών και εμπορικών τραίνων). Κατασκευές έργων υποδομής (γεφυροποιία, πυλώνες οδικής σήμανσης, στύλοι φωτισμού) Ταινίες λιθογραφίας Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων λιθογραφίας μέσω της θυγατρικής του εταιρίας BRIDGNORTH ALUMINIUM στην Μεγάλη Βρετανία. Στο τεχνολογικά άρτιο εργοστάσιο της BRIDGNORTH παράγονται ταινίες λιθογραφίας υψηλής ποιότητας, επιφάνειας και επιπεδότητας, οι οποίες προορίζονται για την παραγωγή λιθογραφικών πλακών εκτυπωτικών μονάδων με εξαιρετικά αποτελέσματα. 1

18 Ε Λ Β Α Λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ ETALBOND: είναι ένα δύσκαμπτο, ελαφρύ και ανθεκτικό panel 1.6. Σύνθετα panels ETALBOND Το Etalbond είναι ένα σύνθετο panel αλουμινίου, με ιδιαίτερα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, το οποίο διακρίνεται για το εύρος των αρχιτεκτονικών του εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, είναι ένα δύσκαμπτο, ελαφρύ και ανθεκτικό panel, το οποίο χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικές μονωτικές ιδιότητες, εύκολη μορφοποίηση και απλή διαδικασία εγκατάστασης, αποτελώντας την ιδανική λύση μεταλλικής επικάλυψης εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Τα φύλλα ETALBOND παράγονται με διαφορετικά πάχη πυρήνα 2, 3 και 5mm με φύλλα αλουμινίου 0,3 και 0,5mm, με καθιερωμένα πλάτη φύλλων 1000, 1250, 1500 και 2000mm και μήκη από 1000 έως 5000mm. Έτσι, το συνολικό πάχος του διαμορφώνεται σε 3, 4 και 6mm. Οι εφαρμογές του ETALBOND περιλαμβάνουν ενδεικτικά προσόψεις κτιρίων, εσωτερικά χωρίσματα, ψευδοροφές, περιβλήματα εσωτερικών δοκών, καλύμματα κολόνων, καμπύλες ταμπέλες και εμπορευματοκιβώτια, ενώ διάφορες μορφές του προϊόντος έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα έργα όπως το κτίριο του Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το ξενοδοχείο Sofitel, το συγκρότημα γραφείων & κτιρίων ΝΑΤ κλπ. 2. Προϊόντα Διέλασης 2.1. Αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου Στα αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου της ΕΤΕΜ περιλαμβάνονται προϊόντα για χρήση σε κατοικίες καθώς επίσης και προφίλ για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους. Η σειρά προϊόντων για κατοικίες περιλαμβάνει συστήματα για πόρτες & παράθυρα ανοιγόμενα, ή συρόμενα, ρολά και περσίδες καθώς επίσης και φωτοβολταϊκά συστήματα. Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι οι άριστες ιδιότητες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, στεγανότητας και ασφάλειας. 1

19 ετήσιος 8 απολογισμός Η ΕΤΕΜ προμηθεύει άμεσα και έμμεσα γνωστές αυτοκινητο βιομηχανίες με εξαρτήματα του σασί και της μηχανής Η σειρά προϊόντων για επαγγελματικούς χώρους περιλαμβάνει αεριζόμενες προσόψεις, διαχωριστικά εσωτερικών χώρων, προϊόντα επένδυσης επιφανειών, συστήματα σκίασης, υαλοπετάσματα και φωτοβολταϊκά συστήματα. Η ποιοτική ανωτερότητα των αρχιτεκτονικών προφίλ αλουμινίου της ΕΤΕΜ για επαγγελματικούς χώρους αποδεικνύεται έμπρακτα από την χρήση τους σε μεγάλα έργα, όπως η στέγη Καλατράβα του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών καθώς επίσης και τα διάφορα κτίσματα του Ολυμπιακού Χωριού Βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου Τα προϊόντα διέλασης για βιομηχανική χρήση που παράγει ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής του εταιρίας ΕΤΕΜ, περιλαμβάνουν: Κατά παραγγελία προφίλ για γενικές εφαρμογές. Κατεργασμένες ράβδους σκληρών κραμάτων και τυποποιημένα προφίλ για βιομηχανικές εφαρμογές (στρογγυλές ράβδοι διαμέτρου από 12 έως 180mm). Βιομηχανικά προφίλ για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η ΕΤΕΜ προμηθεύει άμεσα την BMW, με εξαρτήματα του σασί των σειρών 1 και 3, ενώ έμμεσα προμηθεύει πόρτες και σκελετούς στήριξης σασί, για οχήματα της AUDI και VOLKSWAGEN. Επιπρόσθετα, παράγει βιομηχανικά προφίλ για αμαξώματα και σασί φορτηγών και λεωφορείων. Συστήματα βιομηχανικών προφίλ για οδικές ή άλλου τύπου πινακίδες (απόλυτα επίπεδα προφίλ πλάτους mm). Ειδικά προφίλ για αρχιτεκτονικές εφαρμογές (συστήματα σκίασης και κατά παραγγελία αρχιτεκτονικά συστήματα, συστήματα κουφωμάτων, θερμοκήπια, πυραμίδες και θόλους). 1

20 Ε Λ Β Α Λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Το επίπεδο ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εμπορικής τους επιτυχίας Ποιότητα Προϊόντων Με δεδομένο τον ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό του Ομίλου ΕΛΒΑΛ, το επίπεδο ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εμπορικής τους επιτυχίας. Υπό αυτό το πρίσμα, όλες οι βασικές παραγωγικές μονάδες του Ομίλου είναι πιστοποιημένες από τοπικούς ή / και διεθνείς οργανισμούς κύρους για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Σε ότι αφορά τις παραγωγικές μονάδες έλασης αλουμινίου, η παραγωγική διαδικασία του βιομηχανικού συγκροτήματος της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα, είναι πλήρως πιστοποιημένη με το πρότυπο ΙSO 9001/2000, ενώ τα προϊόντα τηρούν τις κυριότερες Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές προδιαγραφές και διαθέτουν σήματα ποιότητας διεθνών οργανισμών, όπως GERMANISCHER LLOYD, TUV, DET NORSKE VERITAS κλπ. Επιπρόσθετα, η θυγατρική εταιρία ΕΤΕΜ αποτελεί μια από τις πρώτες εταιρείες στο χώρο που εφάρμοσε Σύστημα Ποιότητας, το οποίο μάλιστα πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ. Η ΕΤΕΜ σήμερα είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 για «Σχεδιασμό, παραγωγή, εμπορία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου και παραγωγή αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία», ενώ διαχωρίζονται οι δραστηριότητες του ETALBOND που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις των Οινοφύτων καθώς έχουν πιστοποιητικό για «Παραγωγή και εμπορία σύνθετων πάνελς αλουμινίου». Ο Όμιλος έλαβε μέσα στη χρήση 2008 πιστοποιητικό για την περιβαλλοντική διαχείριση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001/

21 ετήσιος 8 απολογισμός 8. Η Παραγωγική Βάση του Ομίλου ΕΛΒΑΛ Παραγωγικές εγκαταστάσεις Η παραγωγική βάση του Ομίλου ΕΛΒΑΛ περιλαμβάνει 10 βασικές βιομηχανικές μονάδες, εκ των οποίων 8 είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και 2 στη Μεγάλη Βρετανία και τη Βουλγαρία. Εργοστάσια Ομίλου ΕΛΒΑΛ Τοποθεσία Εταιρία Αντικείμενο Παραγωγής Οινόφυτα (Ελλάδα) ΕΛΒΑΛ Έλαση αλουμινίου Μαγούλα (Ελλάδα) ΕΤΕΜ Διέλαση αλουμινίου Bridgnorth (Μεγ. Βρετανία) BRIDGNORTH Έλαση αλουμινίου Ταινίες Λιθογραφίας Θήβα (Ελλάδα) ELVAL COLOUR Βαφή ταινιών αλουμινίου Μάνδρα (Ελλάδα) ΣΥΜΕΤΑΛ Επιχάρτωση αλουμινίου Οινόφυτα (Ελλάδα) ΣΥΜΕΤΑΛ Παραγωγή Foil Άγιος Θωμάς (Ελλάδα) ΑΝΟΞΑΛ Χυτήριο Άγιος Θωμάς (Ελλάδα) ETALBOND Παραγωγή σύνθετων panels αλουμινίου Σόφια (Βουλγαρία) STEELMET Διέλαση αλουμινίου Νέα Αρτάκη (Ελλάδα) ΒΙΟΜΑΛ Μορφοποίηση αλουμινίου 1. Εργοστάσιο ΕΛΒΑΛ (Οινόφυτα) Έλαση αλουμινίου Το εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1973 και μέσα από ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο βιομηχανικό συγκρότημα συνολικής ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας τόνων. Η συνολική επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου ανέρχεται σε 127 χιλ. τ.μ. εντός οικοπέδου επιφάνειας 400 χιλ. τ.μ. Στην παραγωγική μονάδα των Οινοφύτων παράγονται, μεταξύ άλλων, ταινίες και φύλλα αλουμινίου για κουτιά μπύρας και κονσέρβες τροφίμων, ειδικά κράματα αλουμινίου για τα ναυπηγεία, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη γεφυροποιία και τους πυλώνες οδικής σήμανσης. Επιπρόσθετα, φύλλα αλουμινίου, βαμμένα ή άβαφα, για βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Η παραγωγή των ρολών, ταινιών και φύλλων αλουμινίου πραγματοποιείται στις ακόλουθες φάσεις: 1. Κραματοποίηση και χύτευση του αλουμινίου σε πλάκες πάχους 0,6 μέτρων, πλάτους μέχρι 2,5 μέτρων και μήκους μέχρι 8 μέτρων. 2. Θερμή έλαση, κατά την οποία η πλάκα διαμορφώνεται σε ρολό, πάχους λίγων χιλιοστών του μέτρου. Εναλλακτική των δύο προηγουμένων σταδίων είναι η συνεχής χύτευση, όπου το λιωμένο αλουμίνιο χυτεύεται κατευθείαν σε ρόλους πάχους μερικών χιλιοστών. 3. Ψυχρή έλαση, όπου ο ρόλος, που παράγεται από τη θερμή έλαση ή τη συνεχή χύτευση, φθάνει στο πάχος που προδιαγράφεται για το τελικό προϊόν. 4. Ενδιάμεσες ή τελικές θερμικές κατεργασίες των ρόλων ή των τελικών προϊόντων, σε φούρνους, ώστε να αποκτηθούν οι απαιτούμενες ιδιότητες του προϊόντος, όπως σκληρότητα, ευκολία 1

22 Ε Λ Β Α Λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ περαιτέρω επεξεργασίας κλπ. 5. Βαφή ή άλλη επεξεργασία της επιφάνειας του ρόλου αλουμινίου (π.χ. ανάγλυφη μορφή). 6. Κοπή του μητρικού ρόλου σε ταινίες ή φύλλα, με ειδικές μηχανές. 7. Συσκευασία του τελικού προϊόντος σε δέματα ή παλέτες, με σύγχρονες μεθόδους και υλικά, που προστατεύουν το αλουμίνιο έως την τελική του χρήση. 2. Εργοστάσιο ΕΤΕΜ (Μαγούλα) Διέλαση αλουμινίου Η ΕΤΕΜ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή αρχιτεκτονικών συστημάτων, βιομηχανικών προφίλ και σύνθετων πάνελ αλουμινίου (ΕΤALBOND ). Διαθέτει εγκαταστάσεις διέλασης αλουμινίου στη Μαγούλα Αττικής και στη Σόφια Βουλγαρίας. Η λειτουργία του εργοστασίου στη Μαγούλα ξεκίνησε το 1971 και σήμερα διαθέτει 3 γραμμές διέλασης (ωστικής ικανότητας 2.200, και τόνων), μια υπερσύγχρονη μονάδα κάθετης ηλεκτροστατικής βαφής, μια οριζόντια γραμμή ηλεκτροστατικής βαφής για εφέ ξύλου και μια γραμμή παραγωγής θερμομονωτικών συστημάτων αλουμινίου. Η συνολική του ετήσια παραγωγική δυναμικότητα αγγίζει τους τόνους. Η συνολική επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου ανέρχεται σε 27 χιλ. τ.μ. εντός οικοπέδου επιφάνειας 73 χιλ. τ.μ. Στο εργοστάσιο παράγονται προφίλ αλουμινίου και εξαρτήματα για πόρτες, παράθυρα και υαλοπετάσματα, θερμομονωτικά και άλλα συστήματα, βαμμένα ηλεκτροστατικά ή ανοδιωμένα. Επίσης, παράγονται ράβδοι αλουμινίου διαφόρων διατομών και κραμάτων καθώς επίσης και ειδικά προφίλ αλουμινίου για την αυτοκινητοβιομηχανία. 3. Εργοστάσιο BRIDGNORTH (Bridgnorth - Μεγάλη Βρετανία) Έλαση αλουμινίου Ταινίες Λιθογραφίας Το εργοστάσιο της BRIDGNORTH ALUMINIUM στη Μεγάλη Βρετανία εντάχθηκε στην παραγωγική βάση του Ομίλου ΕΛΒΑΛ το 2001, με την εξαγορά του κλάδου λιθογραφίας της LAWSON MARDON STAR. Σε αυτό παράγονται ταινίες λιθογραφίας που προορίζονται για την παραγωγή λιθογραφικών πλακών για εκτυπώσεις offset και ημιέτοιμοι ρόλοι για παραγωγή, κυρίως, foil αλουμινίου. Από την εξαγορά των εγκαταστάσεων και μετά υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 79,5 εκ. Ευρώ, το οποίο οδήγησε στην σημαντική αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων του. Σήμερα, το εργοστάσιο έχει συνολική επιφάνεια 28 χιλ. τ.μ., απασχολεί 228 άτομα και η συνολική του ετήσια παραγωγική δυναμικότητα αγγίζει τους 110 χιλ. τόνους. Με δεδομένες τις άριστες τεχνικές προδιαγραφές των ταινιών λιθογραφίας που παράγει η BRIDGNORTH ALUMINIUM, κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς και στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται γνωστές πολυεθνικές βιομηχανίες. Η παραγωγική διαδικασία ταινιών λιθογραφίας περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο, της θερμής έλασης, οι πλάκες μετατρέπονται σε ταινίες πάχους 2,3mm, ενώ παράλληλα ελέγχεται πλήρως η καθαρότητα της επιφάνειας. Στο δεύτερο στάδιο, της ψυχρής έλασης, στη μονάδα λεπτής έλασης (thin strip mill), οι ταινίες υποβιβάζονται περαιτέρω μέχρι το τελικό επιθυμητό πάχος, ελέγχονται για την επιπεδότητα και το πάχος σε ταχύτητες που ξεπερνούν τα 800m/min ενώ οι διαδικασίες επιπεδοποιήσης και ελέγχου της επιφάνειας πραγματοποιούνται με ταχύτητες έως και 300m/min. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τον τελικό έλεγχο μέσω ειδικών συστημάτων λείζερ.

23 ετήσιος 8 απολογισμός Στην BRIDGNORTH ALUMINIUM παράγονται ταινίες λιθογραφίας που προορίζονται για την παραγωγή λιθογραφικών πλακών για εκτυπώσεις offset και ημιέτοιμοι ρόλοι για παραγωγή 4. Εργοστάσιο ELVAL COLOUR (Θήβα) Βαφή ταινιών αλουμινίου Στο εργοστάσιο της θυγατρικής εταιρίας ΕLVAL COLOUR πραγματοποιείται η βαφή ελασμάτων αλουμινίου και χάλυβα. Η λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε το 1982 και σήμερα απασχολεί συνολικά 76 άτομα. Η συνολική επιφάνεια των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 12,5 χιλ. τ.μ., εντός οικοπέδου έκτασης 41 χιλ. τ.μ. Η συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου φτάνει τους τόνους. 5. Εργοστάσιο ΣΥΜΕΤΑΛ (Μάνδρα) Επιχάρτωση αλουμινίου Στις παραγωγικές μονάδες της ΣΥΜΕΤΑΛ στη Μάνδρα πραγματοποιείται η παραγωγή ειδών συσκευασίας και άλλων προϊόντων από χαρτί και αλουμίνιο με κύριους αποδέκτες τις εγχώριες καπνοβιομηχανίες και τις βιομηχανίες τροφίμων. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου ανέρχεται σε τόνους. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1977 και σήμερα απασχολεί 84 άτομα. Η συνολική επιφάνεια των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 8,6 χιλ. τ.μ., εντός οικοπέδου έκτασης 24 χιλ. τ.μ. 6. Εργοστάσιο ΣΥΜΕΤΑΛ (Οινόφυτα) Παραγωγή Foil Από τον Φεβρουάριο του 2008 η ΣΥΜΕΤΑΛ έχει αναλάβει την λειτουργία της μονάδας παραγωγής foil της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα που παράγει ρόλους αλουμινίου τελικού πάχους 6,3 έως 180 mic. 1

24 Ε Λ Β Α Λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Το εργοστάσιο στεγάζεται σε αίθουσες 11 χιλ. τ. μ., μισθωμένες από την ΕΛΒΑΛ, αποτελείται από ένα έλαστρο που υποβιβάζει το πάχος foil από 300 mic σε 6 mic ελάχιστο, 2 κοπτικά με σύστημα προλίπανσης, ένα κοπτικό για converter foil και blister, και 5 φούρνους ανόπτησης και απασχολεί 106 άτομα. Η παραγωγική διαδικασία είναι η παρακάτω: 1. Έλαση για υποβιβασμό πάχους αλουμινίου. 2. Κοπή, με ή χωρίς προλίπανση αλουμινίου. 3. Συσκευασία. Ανάλογα με το προϊόν γίνονται και ανοπτήσεις πριν ή μετά την κοπή. 7. Εργοστάσιο ΑΝΟΞΑΛ (Άγιος Θωμάς Βοιωτίας) Χυτήριο Στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας είναι εγκατεστημένο από το 1985 το χυτήριο του Ομίλου ΕΛΒΑΛ, το οποίο στο τέλος του 2008 εισφέρθηκε από την ΕΤΕΜ στην θυγατρική εταιρία ΑΝΟΞΑΛ. Το χυτήριο δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση και χύτευση αλουμινίου για την παραγωγή μπιγιετών και πλακών και περιλαμβάνει: 1 οριζόντια μονάδα χύτευσης συνολικής ετήσιας παραγωγικής ικανότητας τόνων. 3 φούρνους χύτευσης. 3 φούρνους ομογενοποίησης. 8. Εργοστάσιο ETALBOND (Άγιος Θωμάς Βοιωτίας) Σύνθετα panels αλουμινίου ΣτονΆγιο Θωμά Βοιωτίας είναι εγκατεστημένες τρεις μονάδες παραγωγής σύνθετου πάνελ ETALBOND, οι οποίες μετά την απόσχιση του κλάδου ETALBOND από την ΕΤΕΜ ανήκουν πλέον στην θυγατρική εταιρία ETALBOND ΑΕ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Στο εργοστάσιο παράγονται τα ομώνυμα φύλλα ειδικής κατασκευής (sandwich panel) από αλουμίνιο με ενδιάμεση μόνωση πολυαιθυλενίου ΕΤΑLBOND LIGHT. Η συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας φτάνει τα τ.μ. 9. Εργοστάσιο STEELMET (Σόφια Βουλγαρία) Διέλαση αλουμινίου Το εργοστάσιο της θυγατρικής εταιρίας STEELMET στη Σόφια Βουλγαρίας ξεκίνησε την λειτουργία του το 1999 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή βιομηχανικών και αρχιτεκτονικών προφίλ

25 ετήσιος 8 απολογισμός αλουμινίου. Οι παραγωγικές του εγκαταστάσεις εκτείνονται σε κτίρια συνολικής επιφάνειας 40 χιλ. τ.μ. και περιλαμβάνουν: 3 γραμμές διέλασης ωστικής ικανότητας 1.500, και τόνων 1 υπερσύγχρονη μονάδα κάθετης ηλεκτροστατικής βαφής 1 οριζόντια γραμμή ηλεκτροστατικής βαφής για εφέ ξύλου 2 γραμμές παραγωγής θερμομονωτικών συστημάτων αλουμινίου Στο οικόπεδο που διαθέτει η STEELMET στη Σόφια, συνολικής επιφάνειας 131 χιλ. τ.μ., δημιουργήθηκε στα μέσα του 2008 ένα σύγχρονο κέντρο διανομής προϊόντων για την κάλυψη της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής των Βαλκανίων, της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. 10. Εργοστάσιο ΒΙΟΜΑΛ (Νέα Αρτάκη) Μορφοποίηση αλουμινίου Στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΒΙΟΜΑΛ στη Νέα Αρτάκη πραγματοποιείται η μορφοποίηση ταινιών αλουμινίου ποικίλων χρωματισμών, για την κατασκευή ρολών θυρών και παραθύρων οικοδομών, καθώς και παραγωγή ειδικής σήτας. Η εταιρία διαθέτει βιομηχανοστάσια 8 χιλ. τ.μ. σε οικόπεδο γήπεδο 36 χιλ. τ.μ. και για την προώθηση των προϊόντων της λειτουργεί μισθωμένο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο στεγάζονται εκθεσιακός και αποθηκευτικός χώρος.

26 Ε Λ Β Α Λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Επενδύσεις Από το 2001 σημαντικές επενδύσεις έχουν ολοκληρωθεί σε όλα τα εργοστάσια του Ομίλου και οι επενδυτικές δαπάνες έως το 2008 έχουν ανέλθει σε 430 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα στην μητρική εταιρία ΕΛΒΑΛ έχουν επενδυθεί 208 εκ. ευρώ, στο εργοστάσιο της Μεγάλης Βρετανίας (BRIDGNORTH) 81 εκ. ευρώ και στο σύνολο των εταιριών διέλασης της ΕΤΕΜ 100 εκ. ευρώ. Κατά το 2008, οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου ανήλθαν σε 73,8 εκ. ευρώ και της Εταιρίας σε 27 εκ. ευρώ. Σε εταιρικό επίπεδο και εντός του 2008 έγιναν αγορές οικοπέδων στα Οινόφυτα, συνολικής έκτασης 18 χιλ. τ.μ. τα οποία ενσωματώθηκαν στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Επίσης, στα πλαίσια του τριετούς επενδυτικού προγράμματος στο εργοστάσιο Οινοφύτων, εκταμιεύθηκαν 15 εκ. ευρώ και έχει ήδη ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του. Η ΣΥΜΕΤΑΛ πραγματοποίησε επενδυτικές δαπάνες ύψους 15 εκ. ευρώ στο πλαίσιο επενδυτικού προγράμματος αγοράς και εγκατάστασης ενός νέου ελάστρου. Τέλος, οι εταιρίες διέλασης πραγματοποίησαν επενδύσεις συνολικής αξίας 22,1 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10,3 εκ. ευρώ αποτελούν επενδύσεις της ΕΤΕΜ, καθώς και την εγκατάσταση γραμμής απολακοποίησης στο εργοστάσιο του Αγίου Θωμά Βοιωτίας και 11,8 εκ. ευρώ επενδύσεις της θυγατρικής της Steelmet S.A. στην Βουλγαρία, και αφορούν κυρίως την κατασκευή νέων αποθηκευτικών χώρων, εργοστασίου πλαστικών προφίλ και κτιρίου γραφείων στην Σόφια Βουλγαρίας. Πρώτες Ύλες Η ΕΛΒΑΛ καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της σε πρωτόχυτο αλουμίνιο, από την διεθνή αγορά, ενώ ένα σχετικά μικρό ποσοστό το προμηθεύεται από την ελληνική. Ταυτόχρονα μέρος των αναγκών της σε πρώτη ύλη το καλύπτει από ανακυκλούμενο αλουμίνιο 24

27 ετήσιος 8 απολογισμός Είναι συνεχείς οι προσπάθειες για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων για θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας στην εργασία (σκραπ). Σημαντική προσπάθεια έχει γίνει για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης στην Ελλάδα και γι αυτό το σκοπό λειτουργεί από το 2003 το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ) στο Μαρούσι, το οποίο έχει την δυνατότητα να δέχεται ετησίως 2800 τόνους χρησιμοποιημένων κουτιών.. Ανθρώπινο Δυναμικό Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου ΕΛΒΑΛ αποτελεί το κύριο ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα και έναν από τους πιο ουσιαστικούς παράγοντες της επιτυχημένης επιχειρηματικής του πορείας. Η ΕΛΒΑΛ, επενδύοντας στον ανθρώπινο παράγοντα έχει ξεκινήσει από το 2004 ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού, με την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων διαδικασιών και την εισαγωγή νέων Συστημάτων Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, και νέων οργανωτικών δομών, για υψηλότερη ποιότητα εργασίας. Ταυτόχρονα, είναι συνεχείς οι προσπάθειες της Διοίκησης του Ομίλου για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων για θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας στην εργασία και σε αυτό το πλαίσιο συνεχίστηκε η λειτουργία του μακροχρόνιου προγράμματος εκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας.

28 Ε Λ Β Α Λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ 1. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα ποσά σε χιλ. ευρώ Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων & τόκων Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας Εξέλιξη μεγεθών (%) Κύκλος Εργασιών 21,8% 13,9% -7,9% Μικτό Κέρδος 18,3% 17,7% -52,9% Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων 25,9% 4,0% -61,6% Κέρδη προ φόρων & τόκων 55,6% 10,4% n/a Κέρδη προ φόρων 85,6% 4,1% n/a Κέρδη μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας 108,7% 4,5% n/a κύκλος Εργασιών Εκ. Ευρώ ,8% ,9% 902-7,9%

29 ετήσιος 8 απολογισμός Οικονομικά Αποτελέσματα Εκ. ευρώ Mεικτό Κέρδος Κέρδη προ φόρων & τόκων Κέρδη μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων Περιθώρια κέρδους % 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0 9,8% 8,9% 4,4% 3,5% 2,4% 9,2% 8,9% 4,2% 3,2% 2,2% 4,7% 3,7% MεικτόΚέρδος Κέρδη προ φόρων & τόκων Κέρδη μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων Περιθώρια κέρδους Μικτό Κέρδος 8,9% 9,2% 4,7% Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων 9,8% 8,9% 3,7% Κέρδη προ φόρων & τόκων 4,4% 4,2% n/a Κέρδη προ φόρων 3,5% 3,2% n/a Κέρδη μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας 2,4% 2,2% n/a

30 Ε Λ Β Α Λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Στοιχεία Ενοποιημένου ισολογισμού ποσά σε χιλ. ευρώ ΕνΕργηΤικΟ Πάγια στοιχεία ενεργητικού Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες & λοιπούς Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ΣυνΟΛΟ ΕνΕργηΤικΟυ ιδια κεφαλαια και υποχρεωσεισ Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο καθαρής Θέσης ΣυνΟΛΟ υποχρεωσεων και καθαρησ ΘΕΣηΣ Εξέλιξη ιδίων κεφαλαίων & Δανεισμού Εκ. ευρώ Δανεισμός Ίδια Κεφάλαια 8

31 ετήσιος 8 απολογισμός Ενοποιημένες Ταμειακές ροές ποσά σε χιλ. ευρώ Λειτουργικές Ταμειακές Ροές Επενδυτικές Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικές Ταμειακές Ροές Συνολικές Ταμειακές Ροές Ταμειακά Διαθέσιμα στην αρχή του έτους Συναλλαγματικές διαφορές Ταμειακά Διαθέσιμα στο τέλος του έτους ΧρημΑΤΟΟικΟνΟμικΟι ΔΕικΤΕΣ ρευστοτητασ Γενική ρευστότητα Φορές 2,80 2,53 1,66 Ειδική ρευστότητα Φορές 1,37 1,26 0,89 ΔρΑΣΤηριΟΤηΤΑΣ Ταχ. Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Μέρες Ταχ. Εισπράξεως Απαιτήσεων Μέρες Ταχ. Πληρωμής Υποχρεώσεων Μέρες ΒιωΣιμΟΤηΤΑΣ Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Εξόδων Φορές 6,05 4,86 1,31 Ξένα προς Ίδια κεφάλαια Φορές 0,80 0,84 1,00 ΑΠΟΔΟΤικΟΤηΤΑΣ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων % 3,66% 3,82% -1,74% Αποδοτικότητα Ενεργητικού % 2,04% 2,08% -0,87%

32 Ε Λ Β Α Λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ ΕΠΕνΔυΤικΟι ΑριΘμΟΔΕικΤΕΣ EBITDA / Μετοχή Ευρώ 0,68 0,71 0,27 P/E x 17,53 22,67 n/a P/BV x 0,64 0,87 0,46 P/SALES x 0,42 0,50 0,26 P/EBITDA x 4,32 5,61 7,00 Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών (000 τεμ.) Μέση τιμη μετοχής Ευρώ 2,93 3,96 1,9 Σύμβολα μετοχής: ΕΛΒΑ, ELBA (ATHEX) VAL.AT (REUTERS) ELBA GA (BLOOMBERG) 11. Διοικητικό Συμβούλιο & Διοίκηση Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι το ακόλουθο: ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (Πρόεδρος/Μη Εκτελεστικό Μέλος) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος/Εκτελεστικό Μέλος) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Εκτελεστικό Μέλος) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος) ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος) ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος) ΜΕΓΗΡ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΗ Εκτελεστικό Μέλος) ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος) WAGNER REINHOLD (Μη Εκτελεστικό Μέλος) DECOSTER GERARD (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) Διευθυντικά Στελέχη Η διεύθυνση της εταιρίας ασκείται από την ακόλουθη ομάδα διευθυντικών στελεχών: 1. Λάμπρος Βαρούχας, Γενικός Διευθυντής, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ, εργάζεται στον Όμιλο από το Κωνσταντίνος Κατσαρός, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Διεθνής Ανάπτυξη, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, Αεροναυπηγός και Μηχανικός, εργάζεται στον Όμιλο από το Σταύρος Βολουδάκης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Διοικητικός & Οικονομικός Τομέας, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc in Artificial Intelligence, εργάζεται στον Όμιλο από το 2003.

33 ετήσιος 8 απολογισμός 4. Δημήτριος Πουρής, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Εμπορικός Τομέας, πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Roosevelt University of Chicago, εργάζεται στον Όμιλο από το Ανδρέας Μαυρουδής, Επιχειρησιακός Διευθυντής (Παραγωγής / Συντήρησης), B.SC. Mechanical Engineering - M.Phil mechanical engineering and applied mechanics, Newcastle University, εργάζεται στον Όμιλο από το Νικόλαος Ψυράκης, Οικονομικός Διευθυντής, Οικονομολόγος, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΜΒΑ, εργάζεται στον Όμιλο από το Ηλίας Θανούκος, Τεχνικός Διευθυντής, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, εργάζεται στον Όμιλο από το Γεώργιος Ανδριόπουλος, Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού, Οικονομολόγος, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, εργάζεται στην εταιρία από το Steven Ping, Διευθυντής Τεχνολογίας, Μεταλλουργός, BSc, Physical Metallurgy, Washington State University, εργάζεται στην εταιρία από το Στέλιος Λεκκός, Διευθυντής Συντήρησης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, εργάζεται στην εταιρία από το Θεόδωρος Αραμπατζής, Διευθυντής Πληροφορικής και Αυτοματισμών, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc from Imperial College, εργάζεται στον Όμιλο από Αλέξανδρος Τσουκιάς, Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, Οικονομολόγος, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Master in Computer Science, εργάζεται στον Όμιλο από το ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥ- ΜΙΝΙΟΥ» Αρ.ΜΑΕ 3954/06/Β/86/13 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας «ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλεί τους μετόχους της σετακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουνίου 2009, ημέρατετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα. ΘΕμΑΤΑ ημερησιασ ΔιΑΤΑΞηΣ 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Τροποποίηση του άρθρου 11 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρίας περί του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/ Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/ Κάλυψη ιδίας συμμετοχής επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/ Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 12 Iουνίου 2009, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας, Χειμάρας 16, Μαρούσι (τηλ.: , fax: ), τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας. Αθήνα, 20 μαΐου 2009 ΤΟ ΔιΟικηΤικΟ ΣυμΒΟυΛιΟ 1

34 Ε Λ Β Α Λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΒΑΛ Η λειτουργία των εταιριών του Ομίλου της ΕΛΒΑΛ βασίζεται σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη για την ΕΛΒΑΛ εκφράζεται μέσα από την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική εξέλιξη των προϊόντων της, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των βιομηχανικών μονάδων του Ομίλου, τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού, την περαιτέρω διεύρυνση της γκάμας και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της, με την παράλληλη και σταθερή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας. Η Κοινωνική Υπευθυνότητα για την ΕΛΒΑΛ αποτυπώνεται στην αναγνώριση της σημασίας που έχει η παρουσία της στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι βιομηχανικές μονάδες της, στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό της, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση της νέας γενιάς σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και στα οφέλη της ανακύκλωσης. Η επιχειρηματική ανάπτυξη της ΕΛΒΑΛ βασίζεται στη δέσμευσή της για ακεραιότητα στην επιχειρηματική λειτουργία της, στην έμφαση για Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων της και στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προέρχεται από τη βιομηχανική δραστηριότητά της. Οι άξονες της Κοινωνικής Υπευθυνότητας στην ΕΛΒΑΛ αφορούν την Κοινωνία, το Περιβάλλον και την Οικονομία. Ποιότητα Η αντίληψη της Ποιότητας έχει στρατηγική σημασία για την προώθηση των πωλήσεων της εταιρίας στη διεθνή αγορά. Οι διαδικασίες της παραγωγής έχουν πιστοποιηθεί βάσει του προτύπου ΙSO 9001:2000, ενώ τα προϊόντα της εταιρίας τηρούν πιστά τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές προδιαγραφές και διαθέτουν σήματα ποιότητας αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών. Χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία και απασχολώντας εξειδικευμένο προσωπικό, η ΕΛΒΑΛ δημιουργεί νέα, καινοτόμα προϊόντα, χάρις στην υλοποίηση μεγάλης κλίμακας επενδυτικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στη διαρκή πρωτοπορία. Περιβάλλον Η Βιώσιµη Ανάπτυξη αποτελεί κεντρικό πυλώνα του τρόπου λειτουργίας της ΕΛΒΑΛ, ώστε να διασφαλίζεται η μακροχρόνια συνύπαρξή της με το ευρύτερο φυσικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Η ΕΛΒΑΛ Α.Ε. έχει ενσωματώσει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη λειτουργία της, ενστερνιζόμενη τη φιλοσοφία να λειτουργεί σε καθεστώς διαφάνειας και απόλυτης συµµόρφωσης µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και έχει πιστοποιηθεί με ISO 14001:2004. Ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι θεμελιώδης και αδιαπραγμάτευτη αρχή για την ΕΛΒΑΛ. υγεία & Ασφάλεια Η Υγεία και η Ασφάλεια του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την ΕΛΒΑΛ. Η έκφραση αυτής της δέσμευσης αποτυπώνεται στις μελέτες επικινδυνότητας, τις επενδύσεις αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού στους χώρους παραγωγής για την εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς εργασίας. Η ΕΛΒΑΛ αντιλαμβάνεται την Εταιρική Υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς της. Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθεί ο πρώτος απολογισμός των δράσεων της Εταιρικής Υπευθυνότητάς και της Βιώσιμης Ανάπτυξης της ως ξεχωριστό τμήμα του ετήσιου απολογισμού, καταδεικνύοντας την ιδιαίτερη αξία που αποδίδει η εταιρία σε αυτόν τον τομέα.

E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε.

E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5 3. Τα κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 7 4. Όραμα και αποστολή 7 5. Οι αξίες της ΕΛΒΑΛ 8 6. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 9 7.

Διαβάστε περισσότερα

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ To 2010 με μια ματιά Πωλήσεις: 930 εκ. ευρώ Παραδόσεις: 301 χιλ. τόνοι Προσωπικό: 2.230 άτομα Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Εξαγωγές: Το 79% των πωλήσεων, διατέθηκαν σε περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ To 2010 με μια ματιά Πωλήσεις: 930 εκ. ευρώ Παραδόσεις: 301 χιλ. τόνοι Προσωπικό: 2.230 άτομα Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Εξαγωγές: Το 79% των πωλήσεων, διατέθηκαν σε περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 4. Όραμα 5. Αποστολή 6.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 4. Όραμα 5. Αποστολή 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 4 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4. Όραμα 8 5. Αποστολή 8 6. Οι αξίες μας 8 7. Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ 11 8. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

1.062 1.064 23,1 22,6 16,6 1.033 1.051 1.031

1.062 1.064 23,1 22,6 16,6 1.033 1.051 1.031 περιεχόμενα 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 4 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4. Όραμα 10 5. Αποστολή 10 6. Οι αξίες μας 10 7. Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ 12 8. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3. 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5. 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8. 4 Όραμα 11.

Περιεχόμενα. 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3. 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5. 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8. 4 Όραμα 11. Περιεχόμενα 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4 Όραμα 11 5 Αποστολή 11 6 Οι αξίες μας 11 7 Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ 12 8 Προϊόντα 15 9

Διαβάστε περισσότερα

To 2014 με μια ματιά

To 2014 με μια ματιά Όμιλος Ελβάλ To 2014 με μια ματιά Πωλήσεις Ομίλου: 1.060 εκ. ευρώ Παραδόσεις: 350,9 χιλ. τόνοι Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Διεθνείς πωλήσεις: Ποσοστό 90,2% του ενοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

Financial Statements 2013

Financial Statements 2013 Annual Report Financial Statements 2013 CSR Report GRI index Περιεχόμενα 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4 Όραμα 11 5 Αποστολή 11 6 Οι αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3 1.Προφίλ Εταιρίας 5 1.1. Βασικά Στοιχεία Ομίλου 5 1.2. Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου - ΕΛΒΑΛ 8 1.3. Σύντομο Ιστορικό 9 1.4. Όραμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά 1.200 1.044 -56-22 -16. Κύρια Μεγέθη Ομίλου (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες

Με μια ματιά 1.200 1.044 -56-22 -16. Κύρια Μεγέθη Ομίλου (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες Με μια ματιά Δραστηριότητες Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Το αντικείμενο δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 02 Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΒΑΛ 04 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 08 1.1 Η Εταιρία 08 1.2 Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Το 2011 με μια ματιά 1.249-22-16 -11 679 1.044. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες

Το 2011 με μια ματιά 1.249-22-16 -11 679 1.044. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες Το 2011 με μια ματιά Δραστηριότητες Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Αποτελείται από 19 εταιρίες στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Προφίλ 6 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιοσ Απολογισμοσ 2010

Ετήσιοσ Απολογισμοσ 2010 Ετήσιος Απολογισμός 2010 Ετήσιος Απολογισμός 2010 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Γενικού Διευθυντή... 5 Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ... 7 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου... 10 Ο Όμιλος ΕΤΕΜ... 13 Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Financial Statements 2013

Financial Statements 2013 Annual Report Financial Statements 2013 CSR Report GRI index ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 5 3. Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ 8 4. Φιλοσοφία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ένωση Θεσμικών Επενδυτών 5 Μαΐου, 2008 Agenda Επισκόπηση Ανάλυση Πωλήσεων Οικονομική Ανάλυση Στρατηγικοί Στόχοι Εξέλιξη Μετοχής 1 Επισκόπηση Ανάλυση Πωλήσεων Οικονομική Ανάλυση Στρατηγικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 2 ETEM A.E. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Ετήσιος Απολογισμός 2012 περιεχομενα μήνυμα γενικου ΔιΕΥθΥΝτή 5 προσκλήσή τακτικής γενικής συνέλευσης 6 προφιλ ομιλου ETEM 9 θυγατρικές

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 01 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 1. Εταιρικό Προφίλ 04 1.1 Σημαντικοί Ιστορικοί Σταθμοί της ΧΑΛΚΟΡ 09 1.2 Στοιχεία της Εταιρίας 09 1.3 Συμμετοχές σε Δίκτυα 10 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ. Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Όμιλος Ελληνικά Καλώδια με μια ματιά 1 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια 4 3. Ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 19018 Μαγούλα Τηλ.: 210 48 98 605, 800 111 48 46 (Γραμμή χωρίς χρέωση) Fax: 210 48 98 500 e-mail: marketing@etem.com http://www.etem.com ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2015. Εταιρική Παρουσίαση

Μάιος 2015. Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2015 Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2015 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης

Διαβάστε περισσότερα

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά Μεγαλύτερος παραγωγός καλωδίων στην ΝΑ Ευρώπη, με 5 εργοστάσια 1.275 εργαζόμενους εξαγωγές σε πάνω από 50 χώρες (ποσά σε εκ. ευρώ) 2007 2008 2009 2010 2011 Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Αθήνα, ΜΑΪΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2014 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Επισκόπηση της Viohalco 2 Δραστηριότητες 2 Αναδιάρθρωση Ομίλου 5 Με

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας. Απολογισμός ΕΚΕ GRI. Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πίνακας. Απολογισμός ΕΚΕ GRI. Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 2014 Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Financial Statements 2013

Financial Statements 2013 Annual Report Financial Statements 2013 CSR Report GRI index ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ με μια ματιά... 1 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 4 3. Ιστορική Αναδρομή 4

Διαβάστε περισσότερα