Κ. Νεοχωρίτης (γραµµατέας οργανωτικής επιτροπής)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ. Νεοχωρίτης (γραµµατέας οργανωτικής επιτροπής)"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2 Τιµητική Οργανωτική Επιτροπή Α. Ανδρεόπουλος, Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Π. Ψωµιάδης, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Ι. Μπουτάρης, ήµαρχος Θεσσαλονίκης Ι. Μυλόπουλος, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Τ. Αλµπάνης, Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Π. Σταθακόπουλος, Πρόεδρος Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσ/κης Π. Παπαϊωάννου, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ν. Παπαδάκης, /νων Σύµβουλος ΕΥΑΘ Α. Παπουτσής, Πρόεδρος Τµήµατος Χηµείας ΑΠΘ Ν. Κάρναβος, Πρόεδρος ΠΣΧΜ-ΤΚ Μ Π. Παπαδοπούλου, Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Κεν. Μακ. Φ. Βοσνιάκος, Πρόεδρος ΒΕΝΑ Κ. Πούλος, Πρόεδρος Ελληνικού ικτύου Πράσινης Χηµείας Γ. Αρβανίτης, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χηµικών Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚ Μ Ν. Αργυρόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσµου Χηµικών Βόρειας Ελλάδας Π. Μελίδης ( ΠΘ) Κ. Νικολάου (ΟΡΘ) Α. Ξενίδης (ΕΜΠ) Ν. Οικονόµου (ΑΠΘ). Παντελίδου (. Εχεδώρου) Ν. Παπαδάκης (ΑΠΘ) Β. Παπαδηµητρίου (ΠΘ) Μ. Πετρακάκης (. Θεσ/κης) Ι. Πούλιος (ΑΠΘ) Κ. Πούλος (ΠΠ) Κ. Σαµαρά (ΑΠΘ) Π. Σαµαράς (ΤΕΙΘ). Σαρηγιάννης (EC JRC) Ι. Σιταράς (Πρόεδρος Τµ. Περιβ. ΕΕΧ) Σ. Σκλαρή (ΕΚΕΤΑ) Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ) Α. Τριανταφύλλου (ΤΕΙ Μ) Ε. Τσούκαλη (ΑΠΘ) Κ. Φυτιάνος (ΑΠΘ) Επιστηµονική Επιτροπή. Αχιλιάς (ΑΠΘ) Γ. Βασιλικιώτης (ΑΠΘ) Α. Βουλγαρόπουλος (ΑΠΘ). Βουτσά (ΑΠΘ) Α. Γεωργόπουλος (ΑΠΘ) M. ασενάκης (ΕΚΠΑ) Κ. ηµάδης (Παν. Κρήτης) Ε. ιαµαντόπουλος (Πολ. Κρήτης) Α. Ζουµπούλης (ΑΠΘ) Α. Καραγιαννίδης (ΑΠΘ) Π. Κασωµένος (ΠΙ) Ι. Κατσογιάννης (EAWAG, CH) Α. Κούγκολος (ΠΘ) Θ. Κουϊµτζής (Πρόεδρος Φορέα ιαχ.. Αξιού) Ι. Κωνσταντίνου (ΠΙ). Λαµπροπούλου (ΑΠΘ) Κ. Μάτης (ΑΠΘ) Οργανωτική Επιτροπή Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου Α. Ζουµπούλης (Αντιπρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚ Μ) Ι. Βαφειάδης (Γεν. Γραµµατέας ΕΕΧ-ΠΤΚ Μ) Ν. Αργυρόπουλος (Ταµίας, ΕΕΧ-ΠΤΚ Μ). Γιαννακουδάκης ( Ε, ΕΕΧ-ΠΤΚ Μ) Σ. Γωγάκος ( Ε, ΕΕΧ-ΠΤΚ Μ) Ι. Ζώη ( Ε, ΕΕΧ-ΠΤΚ Μ) Σ. Αγγελοπούλου (ΕΕΧ-ΠΤΚ Μ) Χ. Βίζµπα (ΣΑΣΘ) Α. Κελέσης ( Θ) Θ. Μαλαµατάρη (ΕΕΧ-ΠΤΚ Μ) Ν. Παπαδάκης (ΕΕΧ-ΠΤΚ Μ) Β. Πλαστήρας (ΕΕΧ-ΠΤΚ Μ) Μ. Ράδου (ΟΡΘ) Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ) Κ. Νεοχωρίτης (γραµµατέας οργανωτικής επιτροπής)

3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήµα για τους επιστήµονες, µηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τοµείς του περιβάλλοντος, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωµένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου πολίτη, στη διατύπωση συµπερασµάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος µε παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από: α) το ευρύ φάσµα των ειδικοτήτων των συγγραφέων, που συµµετέχουν στις επιστηµονικές εργασίες, β) την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γ) το ευρύ φάσµα των θεµατικών ενοτήτων των ανακοινώσεων δ) την αξιοσηµείωτη συµµετοχή στις ανακοινώσεις επιστηµόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού. Οι επιστηµονικές εργασίες του 4 ου Συνεδρίου ταξινοµήθηκαν σε δέκα θεµατικές ενότητες: 1. Ατµόσφαιρα 2. Νερά 3. Αστικά Στερεά Απορρίµµατα 4. Ενέργεια και Περιβάλλον 5. Φυσικό Περιβάλλον και Οικοσυστήµατα 6. Υγεία και Περιβάλλον 7. Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και ιαχείριση 8. Πράσινη Χηµεία και Τεχνολογία 9. Κατεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων 10. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Οι εργασίες που έγιναν δεκτές περιλαµβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου (Βιβλίο των Περιλήψεων και CD µε τα πλήρη κείµενα των εργασιών). Επίσης, όσες εργασίες περιλαµβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου και εφόσον το ζητήσουν οι συγγραφείς, µπορούν να προωθηθούν για δηµοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Environmental Protection and Ecology, έπειτα από απόδοσή τους στα Αγγλικά και ακολουθώντας τις διαδικασίες κρίσης και δηµοσίευσης του περιοδικού (http://babel.noc.teithe.gr/~bena/benahome.html). ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS Το πρόγραµµα του Συνεδρίου περιλαµβάνει προφορικές παρουσιάσεις και αναρτηµένες ανακοινώσεις. Οι δύο µορφές παρουσίασης αντιµετωπίζονται ισότιµα στο πρόγραµµα και στα πρακτικά του Συνεδρίου. Οδηγίες προφορικής παρουσίασης: 1. Ο χρόνος για όλες τις προφορικές παρουσιάσεις είναι 15 λεπτά 2. Η συζήτηση για όλες τις παρουσιάσεις θα πραγµατοποιηθεί στο τέλος κάθε συνεδρίασης και θα διαρκεί 15 λεπτά 3. Μια µόνο µέθοδος παρουσίασης είναι διαθέσιµη: Παρουσίαση διαµέσου ηλεκτρονικού υπολογιστή µε χρήση αρχείου Microsoft Power Point 4. Οι οµιλητές θα χρησιµοποιήσουν δικό µας υπολογιστή και προβολικό σύστηµα 5. Οι οµιλητές πρέπει να έχουν µαζί τους την παρουσίασή τους αποθηκευµένη σε CD ROM ή Memory Flash (όχι δισκέτα) σε αρχείο Microsoft Power Point 6. Οι οµιλητές πρέπει να προσκοµίσουν στην οργανωτική επιτροπή το αρχείο µε την παρουσίασή τους 15 λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία ανήκει η παρουσίασή τους

4 Οδηγίες αναρτηµένης ανακοίνωσης / poster: 1. Το Συνέδριο θα προµηθεύσει πίνακες για τα posters. Η θέση του κάθε poster ταυτοποιείται µε τον αριθµό του poster που εµφανίζεται στο τελικό πρόγραµµα του Συνεδρίου 2. Η συνολική επιφάνεια του poster πρέπει να έχει πλάτος 90 εκ και ύψος 1.20 εκ. 3. Για την προετοιµασία του poster να ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να είναι αναγνώσιµο από αποστάσεις του 1µ έως 1,5µ 4. Το poster πρέπει να αναρτηθεί στις 9.00 το πρωί της ηµέρας που έχει καθορισθεί η παρουσίασή του σύµφωνα µε το πρόγραµµα και να αποµακρυνθεί στις της ίδιας ηµέρας 5. Τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς του poster πρέπει να είναι παρών µπροστά από το poster κατά τη διάρκεια των προβλεποµένων από το πρόγραµµα χρονικών περιόδων της ηµέρας για συζήτηση µε τους ενδιαφερόµενους ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ Το 4 ο Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερµανός» (Περίπτερο 8) της ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης - HELEXPO από 18 έως 20 Μαρτίου του ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σύνεδροι/Εισηγητές 80 Σπουδαστές 50 Στο κόστος συµµετοχής περιλαµβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ένωση Ελλήνων Χηµικών ΠΤΚ Μ Αριστοτέλους 6, Θεσσαλονίκη Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚ Μ, τηλ (απόγευµα): Συντονιστής Συνεδρίου ρ. Κώστας Νικολάου τηλ. (πρωί): Ιστοσελίδες στο ιαδίκτυο:

5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Εγγραφές πραγµατοποιούνται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011 Αίθουσα Β η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός & ιαχείριση Ι ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός & ιαχείριση IΙ ιάλειµµα η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός & ιαχείριση III ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός & ιαχείριση IV Αίθουσα C η Συνεδρίαση: Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων Ι ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων II ιάλειµµα η Συνεδρίαση: Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήµατα I ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήµατα II Αίθουσα Α Τελετή Έναρξης εξίωση Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 Αίθουσα Β η Συνεδρίαση: Πράσινη Χηµεία & Τεχνολογία I ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Πράσινη Χηµεία & Τεχνολογία II ιάλειµµα η Συνεδρίαση: Πράσινη Χηµεία & Τεχνολογία III ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Ενέργεια & Περιβάλλον Αίθουσα C η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση I ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση II ιάλειµµα η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση III ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Υγεία & Περιβάλλον Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 Αίθουσα Β η Συνεδρίαση: Ατµόσφαιρα I ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Ατµόσφαιρα II Αίθουσα C η Συνεδρίαση: Αστικά Στερεά Απορρίµµατα ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Νερά Αίθουσα Β Κλείσιµο Συνεδρίου

6 Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011 Αίθουσα Α Τελετή Έναρξης Προεδρείο: Γ. Αρβανίτης, Πρόεδρος ΕΕΧ Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΠΤΚ Μ της ΕΕΧ Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου Προσκεκληµένοι κεντρικοί οµιλητές: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ευαγγελία Μπαλλά Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Ποιότητας Ζωής, Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΗΛΙΟ, ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος Αν. Καθηγητής Τµ. Χηµικών Μηχανικών ΑΠΘ, ιευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ) και του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Σωµατιδίων και Αερολυµάτων του ΙΤΧΗ / ΕΚΕΤΑ εξίωση

7 Αίθουσα Β η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός & ιαχείριση Ι Προεδρείο: Μουσιόπουλος Ν., Μπάσµπας Σ., Καρατζάς Κ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. Αχίλλας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Βλαχοκώστας, Γ. Μπανιάς, Ε. Σκερλετίδου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 25 ΕΤΗ ΣΤΑ 27 ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ Στ. Κοντογιάννη, Α. Καραγιαννίδης, Ι.-Σ. Αντωνόπουλος, Ν. Μουσσιόπουλος, J. Schmidt, B. Weidema, J. Villeneuveo και P. Brunneroo ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΩΡΙ ΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Μπάσµπας, Γ.Κητής, Η.Στάµος, Ι.Τζεβελέκης Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Πολίτης Ι., Παπαϊωάννου Π., Μπάσµπας Σ., Βίζµπα Χ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Καρατζάς Κ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Ε ΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ INSPIRE: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ GS-SOIL Επιτρόπου Β., Μπασούκος Α. και Καρατζάς Κ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΙΝ ΟΥ, ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι.-Σ. Αντωνόπουλος, Α. Καραγιαννίδης, Α. Ζουµπούλης, Π. Σαµαράς και Χ. Καρκανιάς Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Καπετανάκη Κ., Καπασσά Μ ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός & ιαχείριση IΙ Προεδρείο: Γωγάκος Σ., Ζώη Ι., Παντελίδου. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΣ Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ- Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Ευαγγελία Κουφοπαντελή, Απόστολος Παραλίκας

8 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ «EVROS 2010» Κρυσταλλίδου Χ., Παραλίκας Απ. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Τσαλακανίδου Ι., Πατήλα Ε., Πήτα Ε., Σαββάκη Κ., Κωνσταντίνου Κ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Λευκοθέα Γιάνναρου, Ευθύµιος Ζέρβας ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. Καΐκα., Μπαµπάτσου Χ., Ζέρβας Ε. Ο ΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κωνσταντινίδης Κ. και Κωνσταντινίδης. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Γκαϊντατζής Γ., ηµητρίου Μ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΥΣΟΥ Γκαϊντατζής Γ., Παλασοπούλου Χ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γκαϊντατζής Γ., Αγγελάκογλου Κ ιάλειµµα η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός & ιαχείριση III Προεδρείο: Βαφειάδης Ι., Γιαννακουδάκης., Μαλαµατάρη Θ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ηλιάδης Φ., Κυριακίδης Χ., Μπόζου Ε., Σιουτοπούλου Α. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΕΝΑ ΚΑΙΡΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ηλιάδης Φ., Κυριακίδης Χ., Σιουτοπούλου Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ευαγγέλου Θ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΟΥ ΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ «ΗΣΥΧΩΝ» ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΚΥΚΛΩΝ Μαργαρίτης., Τούλιου Α., Τριανταφύλλου Α.

9 ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΒΩΞΙΤΗ Ξενίδης, A., Μπουφούνος, ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός & ιαχείριση IV Προεδρείο: Πλαστήρας Β., Αγγελοπούλου Σ., Ζιάνκας Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ» Ζιάνκας Γ. και Νικολάου Κ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ Αλεξανδρίδου Σ. και Νικολάου Κ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ ΑΣ Μασλαρινού Ο., Μπίρτσας Π. και Νικολάου Κ. Αίθουσα Α Τελετή Έναρξης εξίωση

10 Αίθουσα C η Συνεδρίαση: Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων Ι Προεδρείο: ιαµαντόπουλος Ε., Κωνσταντίνου Ι., Λαµπροπούλου. Υ ΡΟΓΟΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Κωνσταντίνος A. Καρανάσιος, έσποινα Κοκκινίδου, Σωτηρία Π. Μακρή, Ιωάννα A. Βασιλειάδου, Σταύρος Παύλου, ηµήτρης B. Βαγενάς ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΑΣΑΣ Καλπακίδου Κ., Τρώντσιου Α., Σκλαρή Σ., Παπαστεργιάδης Ε., Σαµαράς Π., Ζουµπούλης Α. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙ Η ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Ιωάννης Χ. Σάλµας, Βασιλική I. Μπότη και Τριαντάφυλλος A. Αλµπάνης ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ FENHEXAMID ΣΕ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ TIO 2 : ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ Λαµπροπούλου., Κωνσταντίνου Ι., Αλµπάνης Τ. και Fernández-alba Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ N. Σταµάτης,. Χελά, I. Kωνσταντίνου ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ IN SITU ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Λουπασάκη Ε., ιαµαντόπουλος Ε. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ Φιλιππίδης Α., Μουστάκα-Γούνη Μ., Κατσιάπη Μ. & Φιλιππίδης Σ ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων II Προεδρείο: Λαζαρίδης Ν., Σαµαράς Π., εληγιάννη Ε. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΖΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΤΟΦΩΝ (ΑΒ ΕΛΛΑ EΒΡΟΥ) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε. Τζάµος, Ν. Αποστολίδης, Ι. Παραγιός, Ν. Καντηράνης, Γ. Παπαστέργιος, Α. Φιλιππίδης, Κ. Σικαλίδης, Α. Τσιραµπίδης ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ Μπουρλίβα Α., Μιχαηλίδης Κ., Σικαλίδης Κ., Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Μπέτσιου Μ. και Μπάντσης Γ.

11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΝΑΝΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ.Β. Πλάκας, Α.Ι. Καράµπελας ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ ΥΒΡΙ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ Μιχαηλίδης Μ., Χερουβείµ Ε., Τεκερλεκοπούλου Α., Ακράτος Χ.Σ. και Βαγενάς.Β. ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ιαµαντής Β.Ι., Αναγνωστόπουλος Κ., Μελίδης Π. και Αϊβαζίδης Α. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ACETAMIPRID ΣΕ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ FENTON Μήτσικα Έλενα, Χριστοφορίδης Χριστόφορος, Φυτιάνος Κωνσταντίνος AΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ Υ ΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΦΗΣΗΣ Κύζας Ζ.Γ., αφνοπατίδου Κ.Ε., Μπικιάρης.Ν. και Λαζαρίδης Ν.Κ. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΝΑΝΟ-Υ ΡΟΞΥ-ΟΞΕΙ ΙΑ ΤΟΥ ΣΙ ΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΠΕΝΤΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ εληγιάννη Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Κεσκιλίδου Ε., Σαµαράς Π ιάλειµµα η Συνεδρίαση: Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήµατα I Προεδρείο: Κουτούλη-Αργυροπούλου Ε., Μαλούπα Ε. ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ Π. Μιχόπουλος, Γ. Μπαλούτσος, Α. Οικονόµου, Α. Μπουρλέτσικας, Ν. Θωµαΐδης, Κ. Σαµαρά, Ε. Φαρµάκη, Ι. Πασιάς, Κ. Μπαρκονίκος, Α. Κούρας, και Σ. Κασσιώτη ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Περιστέρα Κουράκλη και Παναγιώτης Στεφανίδης EX SITU ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαλούπα Ε., Κρίγκας Ν., Καρύδας Α., Παπαναστάση Κ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μπιµπίτσος Χ., Πέκκα Β. και Πετρίδου Ε. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ Μ. Ζωϊδου & Γ. Συλαίος

12 ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήµατα II Προεδρείο: Αργυρόπουλος Ν., Παπασιώπη Ν. Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ζωγόπουλος Ε. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝ ΟΓΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΟ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΕ Ε ΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Βαξεβανίδου, Κ., Γιαννίκου, Σ. και Παπασιώπη, Ν. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ ΟΡΟΥΣ Γκανάτσας Π., Παρτόζης Θ., Τοπαλούδης Θ. Αίθουσα Α Τελετή Έναρξης εξίωση

13 Αναρτηµένες ανακοινώσεις / Posters Π1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. και Νικολάου Κ. Π2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αγτζίδου Ε. και Νικολάου Κ. Π3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Παπαδόπουλος Ι. και Νικολάου Κ. Π4. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ Αλεξιάδου Π. και Νικολάου Κ. Π5. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ εµερτζής Φ. και Νικολάου Κ. Π6. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟ ΣΤΡ/ Ο ΕΜΜ. ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Παναγιωτόπουλος Ελ., Καριώτης Γ., Θεοδωρίδου Μ.Ε., Καριώτου Γ., Καριώτης Σ. Π7. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ραουζαίος M. Π8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ηµήτριος Μπέλλος Π9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI ΤΩΝ ΕΠΙ ΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΙΜΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Χασκοπούλου Α., Θρασυβούλου Α., Λάθαµ Μ., Ζιάνκας Γ., και Μιαούλης Μ. Π10. ΣΥΝΘΕΣΗ Υ ΡΟΞΥ-ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Τρεσίντση Σ., Συµεωνίδης Κ., Μήτρακας Μ. Π11. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ Zn(II), Cu(II), Ni(II) KAI Cd(II) ΑΠΟ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΟΥ Αναστόπουλος Ι., Ιωάννου. και Καλλιάνου Χ. Π12. ΥΒΡΙ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΜΙΚΡΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ Α. Ι. Ζουµπούλης,. Ζαµπούλης, K. Szymanska Π13. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ TRIMETHORPIM ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ Χριστίνα Ι. Κοσµά, ήµητρα Α. Λαµπροπούλου, Τριαντάφυλλος Α. Αλµπάνης Π14. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΞΙΝΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΤΟΦΦΟ ΜΕ ΦΙΛΛΙΠΣΙΤΗ Μισαηλίδης Π., Μπαµπαΐτη Α., Νόλη Φ., Ζαµπούλης., Παυλίδου Ε., Γκοντελίτσας Α.

14 Π15. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ Β. Κωστακοπούλου, Ν. Σταµάτης, Α.Α. Θωµάτου, I. Kωνσταντίνου Π16. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙ ΙΩΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Κόλλιας Π., Κόλλιας Β., Κόλλιας Σ. Π17. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΑΡΑΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Πελέκα Ε.Ν., Αµούντζια Ι.Π., Τέου Ξ.Ν. και Μάτης Κ.Α. Π18. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΑΧΩ ΟΥΣ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Σγούρος. Π19. ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥ ΑΣ (URSUS ARCTOS L.) ΣΤΑ ΑΓΡΟ ΑΣΟΛΙΒΑ ΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ε65 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Χουβαρδάς., Βραχνάκης Μ.,. Μπούσµπουρας, Χ. Ευαγγέλου, Ε. Λάµπου και Λ. Γεωργιάδης Π20. ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΟΞΙΝΟ Ε ΑΦΟΣ Μπαστουνοπούλου Μ., Γασπαράτος. και Χαϊντούτη Κ. Π21. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΒΑ ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΗΜΙΚΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ Βραχνάκης Μ., Φωτιάδης Γ. και Καζόγλου Ι. Π22. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΥΜΟΠΟΙΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΝΘΙΚΗ ΠΑΝΙ Α ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Καραούζας Ι., Αλµπάνης Τ., Καµαριανός A., Κώτου E., Σκουλικίδης N., Γιαννάκου O. Π23. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ Reactive Red 195 ΑΠΟ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ TiO 2 Μπέλεση Β., Ρωµανός Γ., Μπούκος Ν., Λαµπροπούλου. και Τράπαλης Χ. Π24. H ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ Μανάκου Β., Τσιάκης Θ. και Κούγκολος Α.

15 Σάββατο 19 Μαρτίου 2011 Αίθουσα Β η Συνεδρίαση: Πράσινη Χηµεία & Τεχνολογία I Προεδρείο: Μάτης Κ., ασενάκης Μ., Κατσογιάννης Ι. ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Τζούπανος Ν.., Σαµαράς Π., Barjenbruch M., Ünligil S., Ζουµπούλης Α. Ι. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΨΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Παναγιωτούλιας Ι., Σταθοπούλου Ε., ασενάκης Μ., Σκούλλος Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΡΡΥΠΩΝ ΑΠΟ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ Ο 3 /H 2 O 2 ΚΑΙ UV/H 2 O 2 Ιωάννης Α. Κατσογιάννης, Silvio Canonica και Urs von Gunten ΟΙ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΦΟΥΛΛΕΡΕΝΙΟΥ C 60 ΒΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συνοδινού Κόστιτς Σ. ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ 2,4,6-ΤΡΙΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΜΙΑ Fe-ΠΟΡΦΥΡΙΝΗ Σεριστατίδου E., Χριστοφορίδης K., Λουλούδη M., Kωνσταντίνου I.K., Milaeva E.R., εληγιαννάκης Γ. ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Cr(III) ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Cr(III) ΜΕ Fe(II) Μ.Ζαρκογιάννη, Ε.Κουτούλη-Αργυροπούλου, Κ.Σαµαρά, Ν.Νικολαίδης, Ε.Τσατσαρώνη ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΣΤΙΝΗΣ-LR ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΑΝΟ ΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ TIO 2 Α. Χισκιά, Θ. Τριάντης, Θ. Φωτίου, Τ. Καλούδης, Π. Φαλάρας,. ιονυσίου ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Πράσινη Χηµεία & Τεχνολογία II Προεδρείο: Ζουµπούλης Α., Πούλιος Ι., Σκλαρή Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚHΣ ΒΑΦΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Παρασκευάς., Γούλας Π. και Μελίδης Π. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒ Ο ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΦΥΤΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( ΤΡΙΦΥΛΛΙ)

16 Σαχινίδης Σ., Χριστοφορίδης Α., Λαζαρίδου Α. ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΟΛΛΟΕΙ ΟΥΣ SiO 2 KAI H ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ Άννα Τσιστράκη, Ιωάννα Αντωνακάκη και Κωνσταντίνος. ηµάδης ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ M. Αντωνοπούλου, N. Σταµάτης, I. Kωνσταντίνου ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ K. Χασάπης, E. Βρεττού, E. Κοντεζάκη, M. Ρούλια ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ Τεκερλεκοπούλου Α.Γ, Τσιάµης Γ., Μπούρτζης Κ., Βαγενάς.Β ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ Καδδά Ι., Ταρτάρας Μ., Σκλαρή Σ., Σαµαράς Π. MΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΑΕΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ SOFC Βασιλειάδης Σ., Ζιάκα Ζ., Τσιµπά Μ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ-ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΥΒΡΙ ΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Χατζητάκης Α., Νικολακάκη Ε., Σωτηρόπουλος Σ., Πούλιος I ιάλειµµα η Συνεδρίαση: Πράσινη Χηµεία & Τεχνολογία III Προεδρείο: Πούλος Κ., Αχιλιάς., Τριανταφυλλίδης Κ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ Οικονόµου Χ. Ν., Αγγελής Γ., Παύλου Σ. και Βαγενάς. Β. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ Υ ΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Χ. Νίτσος, Κ. Τριανταφυλλίδης, και Κ. Μάτης ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΛΙΓΝΙΝΗΣ, ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑ ΒΙΟΜΑΖΑ Στυλιανός. Στεφανίδης, Κωνσταντίνος Γ. Καλογιάννης, Άγγελος Α. Λάππας, Πέτρος Α. Πηλαβάκης ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ Υ ΡΟΑΠΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ Ε.Σ. Βασιλειάδου, A.A. Λεµονίδου ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟY

17 ηµήτρης Σ. Αχιλιάς, Βασιλική Μποζάνη, Mαγδαληνή Μισχοπούλου ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Ενέργεια & Περιβάλλον Προεδρείο: Αξαρλή Κ., Κοσµόπουλος Π., Ζέρβας Ε. ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (L.E.E.D., B.R.E.E.A.M. ΚΑΙ C.A.S.B.E.E.) Αξαρλή Κ. και Mπαµπούρης Β. ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Χριστίνα Μπαµπάτσου, Ευθύµιος Ζέρβας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κοσµόπουλος Πάνος, Φραγγίδου Ιωάννα-Πηνελόπη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ Κοσµόπουλος Πάνος, Καντζιούρα Αθηνά, Κοσµόπουλος Ιωάννης ZED-KIM: ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Κοσµόπουλος Πάνος, Γρηγοριάδης ηµήτριος ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (K-V) Κοσµόπουλος Πάνος, Βουτσάς ηµήτριος

18 Αίθουσα C η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση I Προεδρείο: Ταµουτσέλη K., Χατζηλεοντιάδου Σ., Παπαδοπούλου Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΝ ΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ταµουτσέλη K., Πολύζου E. ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ηµήτριος ικαιάκος και Μιχαήλ Σκούλλος ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ:ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΕΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Βάος Α., Μάρκου Α., Παρινός Κ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βάος Α., Παρινός Κ., Μάρκου Α. Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΣΤΟΧΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ Μόρφα Ε. και Χατζηλεοντιάδου Σ. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Μοντεσάντου Ε. και Χατζηλεοντιάδου Σ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Μακρή Κ. και Τζάµος Ε. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Τζαµπερής Νεζάµ, Μίσιου Μαριάννα ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση II Προεδρείο: Οικονόµου Α., Περδίκης Γ., Αγγελίδης Ζ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ Α ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Κυρκενίδης Β.Ι., Ανδρεοπούλου Ζ.Σ.,Κοκκινάκης Α.Κ., και Λεφάκης Π.

19 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΜΕΛΙΤΗΣ «ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ» Γ. αϊκόπουλος, Ν.Νάνης, Θ. Τσούλης, Α.Αντωνιάδης, Κ.Μακρή O ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ. Οικονόµου Ανδρέας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κούρου Α., Γκουντροµίχου Χ., Κέρπελης Π., Πανουτσοπούλου Μ. και Μακρόπουλος Κ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕ Αντωνίου Θεόδωρος, Τζαµπερής Νεζάµ, Τζαµπερή Νατάσα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Κωνσταντίνα Μπολιεράκη, Μαρίνα Μαραβελάκη, Μελποµένη-(Μελίνα) Κυζερίδη, Τριανταφυλλιά Φυντανίδου Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΜΑΝΛΙ Π. Κασάπη και Ι. Ισπικούδης Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Χριστοδουλοπούλου Κωνσταντίνα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ: ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ Κροµυάδου, Χ ιάλειµµα η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση III Προεδρείο: Σουβατζή., Φαρµάκης Ι., Λάσκαρης Σ. Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ WWF. Αικατερίνη Αβδελά ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ» Ειρήνη Ντόνα, ηµήτρης Τσακστάρας Η ΛΙΜΝΗ ΛΑΓΚΑ Α ΚΑΙ Η ΜΥΓ ΟΝΙΑ ΛΕΚΑΝΗ. O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γεωργίτσα ήµου, Βασίλειος Εγγονόπουλος-Παπαδόπουλος ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ OIKOΝΟMΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Λάσκαρης Σταύρος ΣΕ ΑΣΗ ΚΑΙ ΒΟΥΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΛΑΗ ΑΝΕ ΠΟΥΛΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑ ΙΟΥ ΤΩΡΑ?

20 Αγαπιάδου Πασχαλίνα ιάλειµµα Αναρτηµένες Ανακοινώσεις η Συνεδρίαση: Υγεία & Περιβάλλον Προεδρείο: Παπαδάκης Ν, Σαρηγιάννης., Βοσνιάκος Φ. ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΗΓΕΣ.Α. Σαρηγιάννης, A. Gotti, Σ. Καρακίτσιος ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΜΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ..Α. Σαρηγιάνης, A. Gotti, Ν.Ι. Σηφάκης, Α. Καράµπελας, Ε. Σολωµού, Σ. Νικολάκη, Σ.Π. Καρακίτσιος, Ε. Αµανατίδου, Κ. Μούσιου ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Παπαδάκης Ν, Χαραλαµπίδης, Γεωργιανός Π, Τσαχουρίδου Ο, Γεωργιανός Π, Παπαδάκης Γ, Μπένος Α ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Παπαδάκης Ν, Γεωργιανός Π, Χαραλαµπίδης, Παπαδάκης Γ, Τσαχουρίδου Ο, Μπένος Α ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΣΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παπαπρεπώνης Π., Παντζιαρέλα Ε., Σεραφειµίδου Ο., Τσικόπουλος Ι., Τσικόπουλος Κ., Βαγδατλή Ε., Βοσνιάκος Φ.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

By ecologconference 2008 at 8:50 pm, Nov 12, 2008

By ecologconference 2008 at 8:50 pm, Nov 12, 2008 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας "Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία" ΤΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΕΡΟΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χημικός Μηχανικός ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β').

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β'). ΥΠ.Π. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β') : "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 ΧΑΤΖΗΜΑΥΡΟΥ Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ, ΒΑΡΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΛΕΑΝ ΡΟΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΡΑΜΑ & ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑ & ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΣΥΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα