Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ"

Transcript

1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης Κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδίκευση:«Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ: ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ 3. ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4. ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Β 5. ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ: 2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 2 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 7,5 Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριμένο μάθημα, ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης των Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων του Νέου ΠΜΣ του Τ.Ο.Π.Α., στόχο έχει την πληρέστερη δυνατή εκπαίδευση φοιτητών, που υπό οποιαδήποτε επαγγελματική ιδιότητα έχουν ήδη αρχίσει να ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν μετά το πέρας των μεταπτυχιακών τους σπουδών με τα της αγοράς ακινήτων υπό την πλέον ευρεία θεώρησή της (κάλυψη αναγκών ατομικής και επαγγελματικής στέγης, εκμετάλλευση ακινήτων κλπ). Η ιδιαίτερη εστίαση του μαθήματος περιλαμβάνει, μεταξύ αρκετών ακόμη, την χρηματοπιστωτική/χρηματοοικονομική διάσταση της Αγοράς Ακινήτων, υπό την αναγκαία διπλή διερεύνηση τόσο όσον αφορά στη θεσμική-νομική της διάσταση, όσο και στην οικονομικήδιαχειριστική της πλευρά. Τα κατάλληλα επιλεγμένα από τους διδάσκοντες ζητήματα που συναπαρτίζουν τον κατά Νόμο απαιτούμενο κύκλο των δέκα τριών (13) εισηγήσεων του όλου μαθήματος (κατωτ. υπό Ε), έχει γίνει προσπάθεια να παρουσιάζουν σχετική ανά εισήγηση

2 επιστημονική και πρακτική ομοιογένεια, ώστε να διευκολύνεται στον μεγαλύτερο εφικτό βαθμό αφενός μεν η ομαλή αφομοίωσή τους από τους φοιτητές, αφετέρου δε η ευχέρεια ενεργής συμμετοχής των τελευταίων στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Γ. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ Τ.Ο.Π.Α. - Καθηγητής Βασίλειος Δούβλης (υπεύθυνος διδασκαλίας) - Επ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Λιάπης (συνδιδάσκων) Δ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΑΙ ΜΗ) - Ζαφείρης Τσολακίδης, Επ. Καθηγητής Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών - Δημήτριος Ρούσσης, Δ.Ν. - Δικηγόρος - Σωτήριος Βασιλόπουλος, Δ.Ν. - Δικηγόρος - Ευάγγελος Πολίτης, Οικονομολόγος Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ * Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Αντικείμενο του παρόντος κύκλου μαθημάτων Ένταξη των θιγόμενων θεμάτων στην τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα Οι ιδιομορφίες της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής/χρηματοοικονομικής κρίσης σε ΗΠΑ και Ε.Ε. Οι δυσμενείς επιπτώσεις της παρούσας κρίσης επί των ακινήτων, ιδιαιτέρως των επιχειρηματικών Το πρόβλημα στη διεθνή του διάσταση και η ελληνική πραγματικότητα Οι διαφαινόμενες ευκαιρίες επενδυτικών τοποθετήσεων σήμερα και στο άμεσο μέλλον Η σταδιακά αυξανόμενη απεξάρτηση της εκμετάλλευσης ακινήτων από τον χρηματοπιστωτικό τομέα λόγω των υποχρεώσεων αναδιάρθρωσης των ελληνικών συστημικών τραπεζών έναντι της Commission έως το Οι συνήθεις μορφές τραπεζικής χρηματοδότησης για την αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο παροχής προσωπικών και επιχειρηματικών δανείων Τυπολογία δανείων Η δυνατότητα προσφυγής σε ευρωπαϊκές πηγές τραπεζικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων και παροχής υπηρεσιών στην Ε.Ε. Το πεδίο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων επιχειρηματικής στήριξης σε σχέση με τα ακίνητα Τρόποι οργανωμένης εκμετάλλευσης τραπεζικών ακινήτων Το leasing ως ιδιαίτερη χρηματοδοτική μορφή χρηματοπιστωτικής επέκτασης Ισχύον θεσμικό καθεστώς και κρατούσες τάσεις

3 3. Οι συνήθεις μορφές έξασφάλισης τραπεζικών δανείων Εμπράγματες διασφαλίσεις και εγγύηση Το ισχύον ελληνικό θεσμικό καθεστώς και οι ιδιαιτερότητες του ν.δ υπέρ ανωνύμων εταιρειών και πιστωτικών ιδρυμάτων Λοιπές ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ του χρηματοπιστωτικού τομέα Η χορήγηση ομολογιακών και κοινοπρακτικών δανείων για τοποθετήσεις σε ακίνητα Μορφές και ιδιαιτερότητες ομολογιακών δανείων 4. Τιτλοποιήσεις απαιτήσεων σχετιζόμενων με ακίνητα Ο αυξανόμενος ρόλος της τιτλοποίησης στον σύγχρονο τραπεζικό τομέα Στόχοι, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Η βελτίωση του δείκτη χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας, η επαύξηση της τραπεζικής ρευστότητας και το ζήτημα της μόχλευσης (leverage) Το ισχύον θεσμικό καθεστώς και οι κρατούσες τάσεις σε Ε.Ε. και ΗΠΑ Η ελληνική περίπτωση υπό το κράτος της βιούμενης οικονομικής κρίσης Λοιπές τραπεζικές επενδυτικές δραστηριότητες σχετιζόμενες με ακίνητα Η περίπτωση του Bankassurance και ο συσχετισμός με το σύστημα των ατομικών καθώς και εμπορικών δανειοδοτήσεων Η εκμετάλλευση τουριστικών ακινήτων 5. Τα επιχειρηματικά ακίνητα στη διελκυστίνδα μεταξύ ρυθμίσεων εταιρικού και φορολογικού δικαίου Το ιδιαίτερο ελληνικό πρόβλημα Το θεσμικό καθεστώς και τα φορολογικά πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 1-20 ν. 2778/1999) Το θεσμικό καθεστώς λειτουργίας και τα φορολογικά πλεονεκτήματα των Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (άρθρα ν. 2778/1999, όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 19 ν. 4141/2013), κατ απομίμηση των αμερικανικών REITS (Real Estate Investment Trusts) Οι αδυναμίες της κοινοτικής φορολογικής εναρμόνισης Η ειδικότερη πλευρά των επιχειρηματικών αναδιαρθρώσεων Η προστασία των δανειοληπτών και η επέκταση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες Η ιδιαίτερη θέση των ακινήτων στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Το ισχύον θεσμικό καθεστώς και οι διαφαινόμενες τάσεις 6. Η εμπλοκή των εξωχώριων εταιρειών (offshores companies) στην αγορά ακινήτων Οι επενδύσεις σε ακίνητα ως μέθοδος νομιμοποίησης παράνομων εσόδων (ξέπλυμα βρώμικου ή μαύρου χρήματος) Κίνδυνοι και αποτροπή βάσει του σχετικού θεσμικού καθεστώτος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο Η ιδιαίτερη σημασία συμμόρφωσης με το ισχύον στον τόπο του ακινήτου αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο Η φοροδιαφυγή ως σύγχρονη «πύλη εισόδου» στο

4 έγκλημα του ξεπλύματος Ο ειδικότερος κίνδυνος εμπλοκής παρεχόντων συμβουλευτικό έργο ή τεχνικοοικονομική υποστήριξη ελεύθερων επαγγελματιών 7. Η διευθέτηση της τύχης επιχειρηματικών και μη ακινήτων σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, εξυγίανσης και εκκαθάρισης του ιδιοκτήτη ή της εκμεταλλευόμενης αυτά επιχείρησης Η θέση των ακινήτων στις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας Το ισχύον θεσμικό καθεστώς και οι κρατούσες ρυθμιστικές τάσεις σε Ε.Ε. και ΗΠΑ Η τύχη των τραπεζικών ακινήτων σε περίπτωση εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Θεσμικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με το αντίστοιχο κοινό καθεστώς εξυγίανσης και εκκαθάρισης επιχειρήσεων Η ειδικότερη σημασία των τραπεζικών ακινήτων παραγωγικού χαρακτήρα υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία Ακίνητα και αποκρατικοποιήσεις Οι σχετικά διαφαινόμενες τάσεις σε Ελλάδα, Ε.Ε. και ΗΠΑ 8. Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική διοίκηση Η χρηματοδοτική διοίκηση σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση Η διαχρονική αξία του χρήματος Οικονομικές επιλογές και αποτίμησή τους Πραγματικές επιλογές Κεφαλαιακή διάρθρωση Μερισματική πολιτική Χρηματοδοτική μίσθωση Υβριδική χρηματοδότηση: Preferred Stock, Warrants και Convertibles Αρχικές δημόσιες προσφορές, επενδυτική τραπεζική επένδυση και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση Πτώχευση, αναδιοργάνωση και εκκαθάριση Συγχωνεύσεις Μοχλευμένες εξαγορές (LBOs) Εταιρείες μεταβιβάσεων και εταιρείες χαρτοφυλακίου Παράγωγα και διαχείριση κινδύνων Χρηματοδοτική διοίκηση για μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις 9. Χρηματοοικονομικές Αγορές και Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα Φυσικές Αγορές (Physical Asset Markets) vs Χρηματοοικονομικές Αγορές (Financial Asset Markets) Αγορές στο χρόνο τους (Spot Markets) vs Μελλοντικές Αγορές (Futures Markets) Χρηματαγορές (Money Markets) vs Κεφαλαιαγορές (Capital Markets) Πρωτογενείς Αγορές (Primary Markets) vs Δευτερογενείς Αγορές (Secondary Markets) Η σχέση των ανωτέρω αγορών με τα ακίνητα και τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε αυτά 10. Κόστος χρήματος και επιτόκια Προσδιοριστικοί παράγοντες επιτοκίων στις Αγορές χρήματος και κεφαλαίων Η δομή των τίτλων χρηματαγοράς και τα επιτόκια Παράγοντες επηρεασμού της κλίσης της καμπύλης αποδόσεων Διεθνείς παράγοντες κινδύνου Κίνδυνος χώρας και συναλλαγματικών ισοτιμιών Οικονομικοί παράγοντες Ελλείμματα ή πλεονάσματα

5 προϋπολογισμού Εμπορικά ελλείμματα ή πλεονάσματα Ο παράγοντας της επιχειρηματικής δραστηριότητας 11. Διαχρονική αξία χρήματος και ταμειοροές Προεξοφλήσεις και ανατοκισμοί δανειακών συμβάσεων, τίτλων Κτηματαγοράς και τίτλων Κεφαλαιαγοράς Ταμειακές ροές επενδύσεων ακινήτων Χαρτοφυλάκια ακινήτων Η τιμολόγηση ομολόγων τιτλοποίησης ακινήτων Τα μαθηματικά της τιτλοποίησης χαρτοφυλακίων ακινήτων 12. Ομόλογα, convertible bonds, bonds with warrants, income bonds, purchasing power (indexed) bonds, mortgage bonds, debentures, subordinated debentures, junk bonds, development bonds and insured municipal bonds Αξία ομολόγων, Yield to maturity (YTM), Yield to call (YTC) Τιμολόγηση ομολόγων με βάση τον κίνδυνο, diversifiable risk, market risk, Arbitrage Pricing Theory (APT), Fama-French three-factor model, behavioral finance, flotation cost adjustments, component cost of preferred stock, cost of common equity, target capital structure 13. Ειδικά θέματα Η χρηματοδότηση εταιρείων ακινήτων Η εσωτερική χρηματοδότηση μέσω αύξησης κοινών κεφαλαίων, προνομιούχων και υβριδικών καθώς και αποθεματοποίησης κερδών Η εξωτερική χρηματοδότηση Βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις Οι εμπορικές πιστώσεις Η χρηματοδότηση που εξασφαλίζεται με απαιτήσεις (factoring) ή με εκχωρήσεις ενοικίων Μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης Το επιχειρηματικό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου (venture capital) Ζητήματα χρηματοδότησης εταιρειών επενδύσεων ακινήτων * Οι ενότητες 1-7 είναι διδακτικής ευθύνης του Καθηγητή Β. Δούβλη, ενώ οι επόμενες ενότητες 8-13 τελούν υπό τη διδακτική ευθύνη του Επ. Καθηγητή Κ. Λιάπη ΙΙ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Χαρακτηριστικά και Ιδιομορφίες Σύγχρονων Αγορών Επιπτώσεις στην Αγορά Ακινήτων Χρηματοοικονομική Κρίση και Αγορές Ακινήτων Επενδυτικές Συμπεριφορές και Αποτελέσματα Τραπεζική Χρηματοδότηση Ακινήτων στην Ελλάδα, την Ε.Ε και Διεθνώς Μορφές Τραπεζικής Εκμετάλλευσης Ακινήτων

6 Ο ρόλος του Εθνικού Κτηματολόγιου Τραπεζικές Διασφαλίσεις και Ικανοποίηση Χρηματοπιστωτικών Απαιτήσεων επί Ακινήτων Μοντέλα Φορολόγησης Ακινήτων Φοροδιαφυγή Offshores Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων Αναδιαρθρώσεις Επιχειρήσεων και Ακίνητα Ατομική και Επιχειρηματική Αφερεγγυότητα Επιπτώσεις στην Αγορά Ακινήτων Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακινήτων Μοντέλα Χρηματαγορών Ακινήτων Επενδυτικά Κεφάλαια και Ακίνητα ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Δυνατότητα ανάπτυξης προφορικών εισηγήσεων ανά μάθημα και κατάθεση αντίστοιχων γραπτών εργασιών Ενεργή συμμετοχή στις συζητήσεις των μαθημάτων και σεμιναρίων Εξέταση εξαμήνου Ζ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ I. Γ Ε Ν Ι Κ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν Ο Μ Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α * Επιμέλεια: Καθηγητής Β. Δ ο ύ β λ η ς Ενημέρωση: Οκτώβριος 2014 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟ ΣΗΣ Μ. Αδαμοπούλου, Υποθήκη σε μηχανήματα κατά τον Ν. Α. Σάκκουλας /1929 Κ. Αθανασόπουλος, Εμπράγματο Δίκαιο Α. Σάκκουλας 2001 Ο ίδιος, Εμπράγματο Δίκαιο και Εθνικό Γ. Αθανασοπούλου 2010 Κτηματολόγιο Σ. Αλεξιάδης, Τα οικονομικά του εγκλήματος Σάκκουλας Π. Αλικάκος, Κατάχρηση εμπράγματου δικαιώματος Σάκκουλας ΣΕΛ.

7 Γ. Αναστασάκης, Η επίδρασις της φορολογικής νομοθεσίας Ιδιωτ. Έκδ επί των συμβάσεων Κ. Αραβώσης, Κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών Νομική Βιβλιοθήκη 2003 σχεδίων και προγραμμάτων Κ. Αραβώσης/Α. Τεχνοοικονομική αξιολόγηση επενδύσεων Νομική Βιβλιοθήκη 2012 Καρμπέρης κ.ά, Δ. Αργυρίου/Π. Βέλλας κ.ά, Το δίκαιο των ακινήτων Νομική Βιβλιοθήκη (τ. Α - ΣΤ ) Δ. Αργυρίου, Το δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Νομική Βιβλιοθήκη 2013 Ο ίδιος, Το δίκαιο του Κτηματολογίου Νομική Βιβλιοθήκη 2013 Γ. Αρχανιωτάκης, Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης Σάκκουλας Ο ίδιος, Η επαγγελματική μίσθωση Σάκκουλας Δ. Αυγητίδης, Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Νομική Βιβλιοθήκη 2014 Ο ίδιος, Εξυγίανση επιχειρήσεων Η πρόληψη της Νομική Βιβλιοθήκη 2011 πτώχευσης μέσω προπτωχευτικών συμφωνιών Α. Βαλτούδης, Πώληση επιχείρησης Σάκκουλας Β. Βασιλαντωνοπούλου, «Λευκά κολλάρα» και οικονομικό έγκλημα Αφοι Π. Σάκκουλα 2014 Π. Βαφειάδου/Ε. Δίκαιο πτώχευσης, εξυγίανσης και ειδικής Νομική Βιβλιοθήκη 1997 Γιαννοπούλου, εκκαθάρισης των επιχειρήσεων Μ. Βελεγράκης, Η έννοια της δημόσιας κτήσης στο ελληνικό Νομική Βιβλιοθήκη 2012 δίκαιο Γ. Βελέντζας, Η συνταγματική εγγύηση της ιδιοκτησίας Σάκκουλας θεμελιώδες αντικείμενο του Οικονομικού Δικαίου Ο ίδιος, Οικονομικό Φορολογικό Δίκαιο Jus 2004 (τ. Α ) Ο ίδιος, Τράπεζες Τραπεζικές εργασίες Jus Νομική Τράπεζα 2010 Ι. Βενιέρης, Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το Α. Σάκκουλας 2005

8 Ν. 3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής Ι. Βενιέρης/Θ. Κατσάς, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα Νομική Βιβλιοθήκη 2013 υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Γ. Βερβενιώτης, Εκτέλεση έργων με παραχώρηση της Α. Σάκκουλας 1993 εκμετάλλευσης ΒΟΤ Χ. Βούσουρας, Η προστασία των δανειστών στη Σάκκουλας μετατροπή των εταιριών Α. Γαλανοπούλου- Η μέχρι σήμερα νομολογιακή εφαρμογή του Σάκκουλας Μητροπούλου, ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά Η ίδια, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Νομική Σάκκουλας αντιμετώπιση Λ. Γεωργακόπουλος, Εγχειρίδιο Εμπορικού δικαίου τ. Ι/τεύχ. Γ, Αφοι Π. Σάκκουλα 1997 Πτώχευση και εξυγίανση Απ. Γεωργιάδης, Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης Α. Σάκκουλας 2008 οικονομίας Ο ίδιος, Η εξασφάλιση των πιστώσεων Αφοι Π. Σάκκουλα 2008 Ο ίδιος, Εμπράγματο Δίκαιο Σάκκουλας Σ. Γεωργιάδης, Η ευθύνη της επιχείρησης παροχής Α. Σάκκουλας 2003 επενδυτικών υπηρεσιών από την παροχή επενδυτικών συμβουλών Μ. Γεωργιάδου, Το δίκαιο των ακινήτων Πολεοδομία - Νομική Βιβλιοθήκη 2011 Δόμηση Η ίδια, Αναγκαστική απαλλοτρίωση Νομική Βιβλιοθήκη 2014 Ε. Γεωργιακάκη, Μίσθωση επαγγελματικής στέγης Α. Σάκκουλας 2009 Γ. Γιαννακούρου, Χωροταξική Πολεοδομική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη 2011 Α. Γιαννοπούλου- Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Νομική Βιβλιοθήκη 2011 Μητροπούλου, Π. Γκλαβίνης, Το Μνημόνιο της Ελλάδος Σάκκουλας Α. Δανηλάτου, Κοινόχρηστοι χώροι και πράγματα στο Νομική Βιβλιοθήκη 2014 Δημόσιο και Ιδιωτικό δίκαιο Χ. Δεληγιάννη- Trust και καταπίστευση Σάκκουλας- 2002

9 Δημητράκου, Γ. Διαμαντόπουλος κ.ά, Δίκαιο Κτηματολογίου Σάκκουλας Ε. Δικαίος, Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική στην εποχή των Σάκκουλας Μνημονίων Β. Δούβλης, Συγχώνευση εμπορικών εταιριών και θεωρία Α. Σάκκουλας 1986 της επιχείρησης Ο ίδιος, Μέθοδοι και νομικό καθεστώς Αφοι Π. Σάκκουλα 1988 ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων στο ελληνικό οικονομικό δίκαιο Ο ίδιος, Η μεταβίβαση τραπεζικής πίστωσης με Α. Σάκκουλας 1994 αλληλόχρεο λογαριασμό Ο ίδιος, Η απελευθέρωση των τραπεζικών Α. Σάκκουλας 1998 εγγυητών κατ άρθρο 862 ΑΚ Ο ίδιος, Ο νομικός έλεγχος των πολυεθνικών Α. Σάκκουλας 2001 επιχειρήσεων. Το πρόβλημα υπό τη νέα παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα Ο ίδιος, Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο Α. Σάκκουλας 2003 Ο ίδιος, Η εξελικτική πορεία των τραπεζικών ΓΟΣ Αφοι Π. Σάκκουλα 2010 στο ελληνικό δίκαιο Α. Δράγιος/Β. Φορολογία ακινήτων Νομική Βιβλιοθήκη 2014 Μιχελινάκης, Ελληνική Εταιρία Το νομικό καθεστώς των διεθνών Σάκκουλας Διεθνούς Δικαίου και επενδύσεων Διεθνών Σχέσεων, Ελληνική Εταιρεία Ενιαία εποπτεία του χρηματοπιστωτικού Νομική Βιβλιοθήκη 2008 Τραπεζικού Δικαίου και τομέα Τιτλοποίηση απαιτήσεων Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, Ελληνική Εταιρία Αμοιβαία επίδραση Ιδιωτικού και Α. Σάκκουλας 2006 Φορολογικού Δικαίου και Φορολογικού Δικαίου Δημοσιονομικών Μελετών κ.ά, Γ. Ιατράκης, Δικαιοπραξίες επί ακινήτων σε Α. Σάκκουλας 2009 παραμεθόριες και αμυντικές περιοχές

10 Χ. Ιωάννου, Κυπριακό δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας Νομική Βιβλιοθήκη 2014 Π. Καλαμπούκα- Ο ρόλος της Δικαιοσύνης στην άσκηση της Νομική Βιβλιοθήκη 2012 Γιαννοπούλου, επιχειρηματικής δραστηριότητας Α. Καραγκουνίδης, Ανώμαλη συγχώνευση και διάσπαση Σάκκουλας ανωνύμων εταιριών Ν. Κατηφόρης, Αναστολή πλειστηριασμού της κύριας Σάκκουλας κατοικίας Ε. Κινινή, Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας στο Α. Σάκκουλας 2007 ευρωπαϊκό δίκαιο της αφερεγγυότητας Σ. Κιντής, Περιβάλλον και δίκαιο των επιχειρήσεων Αφοι Π. Σάκκουλα 1987 Ν. Κοσμίδης, Διεθνείς συγκεντρώσεις επιχειρήσεων Νομική Βιβλιοθήκη 2002 Λ. Κοτσίρης, Πτωχευτικό δίκαιο Σάκκουλας Ο ίδιος, Η διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον Σάκκουλας Πτωχευτικό Κώδικα Λ. Κοτσίρης/Ρ. Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης Σάκκουλας Χατζηνικολάου- Αγγελίδου, προβληματικών επιχειρήσεων Ν. Κουράκης (επιμ.), Τα οικονομικά εγκλήματα, τ. Ι-ΙΙΙ Α. Σάκκουλας 2007 Χ. Κούσουλας, Το δίκαιο του κτηματολογίου Σάκκουλας Α. Κουτογλίδου, Δίκαιο ξένων επενδύσεων Σάκκουλας Α. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων Σάκκουλας φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010) Ι. Κωτούλας, Το δίκαιο της κατάτμησης των γεωτεμαχίων Σάκκουλας Γ. Λέκκας, Εμπράγματη εξασφάλιση του ομολογιακού Α. Σάκκουλας 2005 δανείου και τιτλοποίηση απαιτήσεων Θ. Λιακόπουλος, Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης Αφοι Π. Σάκκουλα 1994 επιχειρήσεων Χ. Λιβαδά, Το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για Νομική Βιβλιοθήκη 2008 την καταναλωτική πίστη Π. Μάζης, Εμπράγματη εξασφάλιση Τραπεζών και Α.Ε Αφοι Π. Σάκκουλα 1993

11 Ο ίδιος, Η ειδική εκκαθάριση των προβληματικών Αφοι Π. Σάκκουλα 2005 επιχειρήσεων Ο ίδιος, Εκκαθάριση και διανομή της πτωχευτικής Αφοι Π. Σάκκουλα 2008 περιουσίας Ο ίδιος, Η χρηματοδοτική μίσθωση - Leasing Αφοι Π. Σάκκουλα 2010 Λ. Μαργαρίτης/Κ. Καταδολίευση δανειστών Νομική Βιβλιοθήκη 2013 Χριστοδούλου, Ε-Α. Μαριά, Δασική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη 2011 Μ-Θ. Μαρίνος (επιμ.), Η ανώνυμη εταιρία μεταξύ εταιρικού και Αφοι Π. Σάκκουλα 2011 πτωχευτικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς Γ. Μεντής, Αμυνα και απελευθέρωση του Αφοι Π. Σάκκουλα 2012 υπερχρεωμένου οφειλέτη Γ. Μιχαλόπουλος, Διασυνοριακές κοινοτικές πτωχεύσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2007 Ο ίδιος, Οι προπτωχευτικές διαδικασίες Νομική Βιβλιοθήκη 2013 αφερεγγυότητας του Πτωχευτικού Κώδικα Σ. Μούζουλας, Το αμοιβαίο κεφάλαιο (οικο)νομική Σάκκουλας οντότητα Χ. Παμπούκης (επιμ.), Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών Νομική Βιβλιοθήκη 2010 Π. Παναγιώτου, Η μεταβίβαση της επιχείρησης και η ευθύνη Νομική Βιβλιοθήκη 2011 για τα χρέη της Γ. Παπαγιάννης, Η δασική ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη 2011 Α. Παπαδοπούλου, Το κέντρο των κύριων συμφερόντων του Νομική Βιβλιοθήκη 2014 οφειλέτη στη διαδικασία αφερεγγυότητας Γ. Παπαϊωάννου, Η προστασία του καταναλωτή στο Α. Σάκκουλας 2007 ουσιαστικό ευρωπαϊκό δίκαιο της καταναλωτικής πίστης Α. Παπανεοφύτου, Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων Νομική Βιβλιοθήκη 2012 Μ. Παπαντώνη, Επενδυτικές συμβουλές και διαχείριση Νομική Βιβλιοθήκη 2000 χαρτοφυλακίου Δ. Παπαστερίου, Εμπράγματο Δίκαιο Σάκκουλας Ο ίδιος, Κτηματολογικό δίκαιο Σάκκουλας Ο ίδιος, Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Σάκκουλας- 2014

12 Κτηματολογικό Δίκαιο Α. Πελλένη- Ζητήματα από τις νέες ρυθμίσεις για τις Α. Σάκκουλας 2012 Παπαγεωργίου, συμβάσεις καταναλωτικής πίστης Ε. Περάκης, Εισαγωγή στο δίκαιο της εξυγίανσης των Α. Σάκκουλας 1987 επιχειρήσεων Ο ίδιος, Διεθνή αποτελέσματα της πτώχευσης που Α. Σάκκουλας 1990 κηρύσσεται στην Ελλάδα Ο ίδιος, Η πτώχευση του αλλοδαπού εμπόρου και η Νομική Βιβλιοθήκη 1990 αναγνώριση των αλλοδαπών πτωχεύσεων στην Ελλάδα Ο ίδιος, Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης Νομική Βιβλιοθήκη 1993 κατά τα άρθρα 44 και 45 ν. 1892/90 Ο ίδιος, Πτωχευτικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη 2012 Ε. Περβολαράκη, Η δημοσιότητα στο leasing, στο factoring Α. Σάκκουλας 2006 και στο πλασματικό ενέχυρο Α. Πλιάκος, Εισαγωγή στο Οικονομικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη 2011 Σ. Ρεπούσης, Τραπεζικές πιστοδοτήσεις Σάκκουλας Σ. Ρηγάκου, Κρατικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση Νομική Βιβλιοθήκη 2011 της χρηματοπιστωτικής κρίσης Ε. Ρίζος, Οι προϋποθέσεις διάρρηξης της Σάκκουλας καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης Α. Ρόκας, Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης Σάκκουλας επιχειρήσεων Ι. Ρόκας/Χ. Ταρνανίδου Η Κεφαλαιαγορά Νομική Βιβλιοθήκη 2010 κ.ά, Ν. Ρόκας/Χ. Γκόρτσος, Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη 2012 Δ. Ρούσσης, Καταστρατήγηση δικαίου στις τραπεζικές Αφοι Π. Σάκκουλα 2010 συμβάσεις Ο ίδιος, Δίκαιο εκκαθάρισης τραπεζών Νομική Βιβλιοθήκη 2014 Κ. Σαββαϊδου, Οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Νομική Βιβλιοθήκη 2009 Ο.Τ.Α. Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο Α. Σάκκουλας 2001 Ο ίδιος, Το Κτηματολόγιο Α. Σάκκουλας 2007 Ο ίδιος, Leasing Α. Σάκκουλας 2007

13 Ο ίδιος, Η διαδικασία συνδιαλλαγής Α. Σάκκουλας 2011 Ο ίδιος, Αναστολή πλειστηριασμού κύριας κατοικίας Α. Σάκκουλας 2014 Ι. Σπυριδάκης/Ε. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων Α. Σάκκουλας 2014 Γεωργιακάκη, φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010) Π. Στάγκος, Το νομικό πλαίσιο των διεθνών Σάκκουλας επενδύσεων Θ. Στίγκας (επιμ.), Κτηματολόγιο Υποθηκοφυλακεία - Νομική Βιβλιοθήκη 2006 Μεταγραφή Σύνδεσμος Ελλήνων Σύγχρονα προβλήματα του πτωχευτικού Α. Σάκκουλας 1998 Εμπορικολόγων, δικαίου και προτάσεις νομοθετικής ρύθμισης (Πρακτικά 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου) Σύνδεσμος Ελλήνων Εξαγορά επιχειρήσεων (Πρακτικά 10 ου Α. Σάκκουλας 2001 Εμπορικολόγων, Πανελλήνιου Συνεδρίου) Σύνδεσμος Ελλήνων Α.Ε και κεφαλαιαγορά. Η προστασία του Α. Σάκκουλας 2002 Εμπορικολόγων, επενδυτή (Πρακτικά 11 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου) Σύνδεσμος Ελλήνων Η οργάνωση της επιχείρησης των Νομική Βιβλιοθήκη 2004 Εμπορικολόγων, κεφαλαιουχικών εταιριών (Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου) Σύνδεσμος Ελλήνων Το εμπορικό δίκαιο και η οικονομική κρίση Νομική Βιβλιοθήκη 2010 Εμπορικολόγων, (Πρακτικά 19 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου) Σύνδεσμος Ελλήνων Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας Νομική Βιβλιοθήκη 2014 Εμπορικολόγων, (Πρακτικά 23 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου) Ε-Τ. Συνοδινού, Κυπριακό Εμπράγματο Δίκαιο Σάκκουλας Α. Τάχος, Προστασία και εκμετάλλευση της Σάκκουλας ιδιοκτησίας-περιουσίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα Ο ίδιος, Κτήση κυριότητας επί δημοσίων κτημάτων Σάκκουλας Ν. Τριάντος, Δουλείες Μεταγραφή - Κτηματολόγιο Νομική Βιβλιοθήκη 2000 Ι. Τριπιδάκης, Η έννοια της «μονίμου εγκαταστάσεως» Α. Σάκκουλας 2002 στο διεθνές φορολογικό δίκαιο Π. Τσιρίδης, Ο νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος (Ν. Νομική Βιβλιοθήκη 2009

14 3691/2008) Α. Τσιρωνάς, Αποκρατικοποιήσεις Σάκκουλας Ζ. Τσολακίδης, Ακύρωση δικαιοπραξίας με αντικείμενο Α. Σάκκουλας 2003 ακίνητο και προστασία των τρίτων κατά το σύστημα μεταγραφών και κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο Ο ίδιος, Η δημοσιότητα των πράξεων και των Αφοι Π. Σάκκουλα 2013 δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο Β. Τσούμας, Η εμπορική μίσθωση Νομική Βιβλιοθήκη 2004 Ο ίδιος, Η οικοδόμηση με αντιπαροχή Νομική Βιβλιοθήκη 2006 Ο ίδιος, Εγγύηση και εγγυοδοσία Νομική Βιβλιοθήκη 2006 Ο ίδιος, Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη 2009 Ο ίδιος, Ειδικές μισθωτικές συμβάσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2009 Π. Φίλιος, Μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική Αφοι Π. Σάκκουλα 2011 στέγη Ο ίδιος, Εμπράγματο Δίκαιο Σάκκουλας Χ. Φίλιος, Οι εξασφαλιστικές μεταβιβάσεις Α. Σάκκουλας 2002 Μ. Φίλιππας, Συγκρούσεις νόμων και δικαιοδοσιών στην Α. Σάκκουλας 2003 πτώχευση Ν. Φλώρος, Η ευθύνη των εποπτικών αρχών στο Νομική Βιβλιοθήκη 2012 χρηματοπιστωτικό τομέα Ν. Φράγκος, Απόσχιση κλάδου Νομική Βιβλιοθήκη 2012 Μ. Χαϊνταρλής, Περιβαλλοντική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη 2014 Α. Χελιδόνης, Οι ενστάσεις του εγγυητή κατά τον Αστικό Νομική Βιβλιοθήκη 2012 Κώδικα Κ. Χριστακάκου- Η επικαρπία σε επιχείρηση Αφοι Π. Σάκκουλα 1994 Φωτιάδη, Η ίδια, Η εξασφάλιση του δανειστή Αφοι Π. Σάκκουλα 2002 Η ίδια, Το αντικείμενο των εμπράγματων Αφοι Π. Σάκκουλα 2014 δικαιωμάτων κατά τον ΑΚ Κ. Χριστοδούλου, Δίκαιο Κτηματολογίου Α. Σάκκουλας 2013 Χ. Χρυσανθάκης, Παραμεθόρια ακίνητα και αλλοδαποί Α. Σάκκουλας 1999 Σ. Ψυχομάνης, Τραπεζικές δραστηριότητες Σάκκουλας- 2002

15 αμφισβητούμενης νομιμότητας Ο ίδιος, Τραπεζικό δίκαιο Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων, τεύχ. Ι και ΙΙ Σάκκουλας- Ο ίδιος, Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος Οι Σάκκουλαςτράπεζες και η εποπτεία τους Ο ίδιος, Εγχειρίδιο Τραπεζικού Δικαίου Σάκκουλας- Ο ίδιος, Το ελληνικό οικονομικό πρόβλημα Σάκκουλας- Ο ίδιος, Πτωχευτικό δίκαιο και Δίκαιο ρύθμισης Σάκκουλαςοφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Ο ίδιος, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων Σάκκουλαςφυσικών προσώπων (Μετά και το Ν. 4161/2013) 2008 και * Ξενόγλωσση Νομική Βιβλιογραφία θα δοθεί από τον κ. Δούβλη και τους λοιπούς διδάσκοντες χωριστά ανά μάθημα/σεμινάριο II. Γ Ε Ν Ι Κ Η Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α * 1. D.B. Crane, Financial Management, John Wiley & Sons, E.F. Brigham and M.C. Ehrhardt, Financial Management Theory and Practice, Thomson Higher Education, USA, I.M. Pandey, Financial Management, Vikas Publishing House Pvt Ltd, R. Higgins, Analysis for Financial Management, Kindle Edition, 2011 * Αναλυτικότερη Ελληνική και Ξενόγλωσση Οικονομική Βιβλιογραφία θα δοθεί από τους κ.κ. Λιάπη και Πολίτη ανά μάθημα/σεμινάριο

16 Η. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Ι. Β. ΔΟΥΒΛΗΣ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Όνομα Μητρός Β α σ ί λ ε ι ο ς Δ ο ύ β λ η ς Αλέξανδρος Μαγδαληνή Τόπος και Χρόνος Γέννησης Αθήνα, 1954 Ξένες Γλώσσες Οικογενειακή Κατάσταση Στρατιωτική Θητεία Αγγλικά, Γαλλικά Έγγαμος, με μία κόρη Από έως , έφεδρος υπαξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας ΙΙ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βαθμίδα Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ.Ο.Π.Α.) Παντείου Πανεπιστημίου Γνωστικό Αντικείμενο Πανεπιστημιακή Εξέλιξη Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο Από (εκλογή ομοφώνως την ), Λέκτορας Γενικού Τμήματος Δικαίου (Γ.Τ.Δ.) Παντείου Πανεπιστημίου Από (εκλογή ομοφώνως την ), Επίκουρος Καθηγητής Γ.Τ.Δ. Από (εκλογή ομοφώνως την ), Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Γ.Τ.Δ. Από (εκλογή ομοφώνως την ), Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Τ.Δ. Από (εκλογή ομοφώνως την ), Καθηγητής Γ.Τ.Δ. Από , ένταξη στο Τ.Ο.Π.Α. (ΦΕΚ/Β/1592/ ) κατόπιν διάλυσης του Γ.Τ.Δ. (π.δ. 76/2013) III. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

17 Γραφείο Λ. Συγγρού 136 (Κτήριο Στασινόπουλου, Γρ. 205 Α όροφος) ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο Ώρες υποδοχής φοιτητών Παρασκευή: IV. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Απολυτήριο ΙΑ Γυμνασίου Αθηνών (1972) Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (Μάρτιος Βαθμός: Άριστα) Diplôme d Etudes Approfondies (D.E.A.) στο Δίκαιο των Συναλλαγών (Droit des Affaires) από το Université de Paris X (Φεβρουάριος 1979). Αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. με την υπ αριθ / σχετική βεβαίωση Doctorat de 3e cycle στην Πολιτική Οικονομία (Economie Politique) από το Université de Paris VIII ( ). Θέμα διδακτορικής διατριβής (252 δακτ. σελ.): Internationalisation du capital et firmes multinationales: caractères structurels du capitalisme mondial (Μνεία: Très bien). Αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. με την υπ αριθ. 3143/ σχετική βεβαίωση Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ( ). Θέμα διδακτορικής διατριβής: Συγχώνευση εμπορικών εταιριών και θεωρία της επιχείρησης (334 δακτ. σελ.) V. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (10/2014) Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου των εταιριών με το κοινοτικό δίκαιο (σε συνεργασία με τη Δ.Ν.-Δικηγόρο A. Σαμαρά), εκδ. Α. Σάκκουλα, 1983 (186 σελ.). Σχετικές βιβλιοκρισίες έχουν δημοσιευθεί από τον Καθηγητή Α. Αργυριάδη (Επιθεώρησις του Εμπορικού Δικαίου ΕΕμπΔ 1983, σ. 551) και τις Συντάξεις των περιοδικών «Πειραϊκή Νομολογία» (ΠειρΝ 1983, σ. 369) και «Revue des sociétés» (Rev.soc. 1983, p. 875) 2. Συγχώνευση εμπορικών εταιριών και θεωρία της επιχείρησης, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1986 (260 σελ.). Σχετική βιβλιοκρισία έχει δημοσιευθεί από τον Καθηγητή Α. Λουκόπουλο (Εφημερίς Ελλήνων Νομικών ΕΕΝ 1989, σ. 78) 3. Κοινός διαζευκτικός λογαριασμός, προσβολή της νόμιμης μοίρας και κάμψη του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1987 (73 σελ.). Σχετική βιβλιοκρισία έχει δημοσιευθεί από τον Καθηγητή Απ. Γεωργιάδη (Ελληνική Δικαιοσύνη ΕλλΔνη 1989, σ. 1272) 4. Μέθοδοι και νομικό καθεστώς ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων στο ελληνικό οικονομικό

18 δίκαιο, εκδ. Αφοι Π. Σάκκουλα, 1988 (235 σελ.). Σχετική βιβλιοκρισία έχει δημοσιευθεί από τον Καθηγητή Ε. Περάκη (ΕλλΔνη 1990, σ επ) 5. Η μεταβίβαση τραπεζικής πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1994 (329 σελ.). Σχετική βιβλιοκρισία έχει δημοσιευθεί από τον Δ.Ν-Δικηγόρο Γ. Βελέντζα (Επιθεώρηση Τραπεζικού-Αξιογραφικού-Χρηματιστηριακού Δικαίου ΕΤρΑξΧρΔ 1994, σ. 525 επ) 6. Η τοκοφορία των εργατικών απαιτήσεων στην πτώχευση, την εξυγίανση και την εκκαθάριση υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1996 (109 σελ.) 7. Η απελευθέρωση των τραπεζικών εγγυητών κατ άρθρο 862 ΑΚ, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1998 (271 σελ.) 8. Ο νομικός έλεγχος των πολυεθνικών επιχειρήσεων Το πρόβλημα υπό τη νέα παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα, εκδ. Α. Σάκκουλα, 2001 (121 σελ.). Σχετική βιβλιοκρισία έχει δημοσιευθεί από τον Καθηγητή Θ. Χατζηγάγιο (ΕΤρΑξΧρΔ 2001, σ. 796) 9. Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο, εκδ. Α. Σάκκουλα, 2003 (272 σελ.). Σχετικές βιβλιοκρισίες έχουν δημοσιευθεί από τον Καθηγητή Χ. Γκόρτσο (Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Δελτ.ΕΕΤ, τεύχ. 34/2003, σ. 190) και τον Δ.Ν-Δικηγόρο Γ. Βελέντζα (ΕΤρΑξΧρΔ 2003, σ. 411 επ) 10. Επιμέλεια, μαζί με τον Λέκτορα Γ.Τ.Δ. Α. Μπώλο, του συλλογικού έργου: Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών, τ. Ι-ΙΙ, εκδ. Σάκκουλα, 2008 (1736 σελ.). Σχετική βιβλιοκρισία έχει δημοσιευθεί από τον Καθηγητή Σ. Ψυχομάνη (Νομικό Βήμα ΝοΒ 2008, ) 11. Η εξελικτική πορεία των τραπεζικών ΓΟΣ στο ελληνικό δίκαιο, εκδ. Αφοι Π. Σάκκουλα, 2010, (179 σελ.) Β. ΑΡΘΡΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή στην έννοια του δικαίου της επιχείρησης, ΠειρΝ 1981, σ La société unipersonnelle en droit hellénique (préface de J. Guyénot, Maître de Conférences à l Univ. de Paris 2-Sorbonne), Les Petites Affiches (P.A.), Paris, 1981, no 26 (2.3.81), pp Η ενοποιημένη διανομή, ΠειρΝ 1982, σ Internationalisation du capital et firmes multinationales: caractères structurels du capitalisme mondial (αποσπάσματα της αντίστοιχης διδακτορικής διατριβής), P.A. 1984, nos 97( ), pp. 4-8, 98 ( ), pp. 2-5, 99 ( ), pp. 8-11, 100 ( ), pp Η συμβολή του δικαίου της επιχείρησης στην επίλυση του προβλήματος της μονοπρόσωπης εταιρίας, Αφ. εις Κ. Ρόκαν, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1985, σ Η αμοιβαία συμμετοχή στο κεφάλαιο των εμπορικών εταιριών, ΕΕμπΔ 1986, σ Les participations réciproques entre des sociétés commerciales: l état du droit positif hellénique et son devenir perceptible sous l influence du droit européen, P.A. 1986, no 95 (8.8.86), pp Το πρόβλημα του ουσιαστικού πυρήνα της μετοχής στο ελληνικό Οικονομικό δίκαιο, ΕλλΔνη 1988, σ = Σύμμεικτα εις μνήμην Ι. Χατζηδίνα, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Α, 1989, σ.

19 Η εφαρμογή του άρθρου 23α ν. 2190/20 στις συναλλαγές και ιδιαίτερα στην παροχή τραπεζικών εγγυήσεων, Δελτ.ΕΕΤ, τεύχ. 23/1989, σ Η οργάνωση και λειτουργία του Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών, ΕλλΔνη 1990, σ Η έννοια της επιχείρησης και οι συμφωνίες αποκλειστικής διανομής και διάθεσης στη νομολογία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού - Επιτροπής Ανταγωνισμού του ν. 703/77, ΕλλΔνη 1991, σ = Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, (συλλογικό έργο υπό την εποπτεία του Καθηγητή Ι. Σχινά), εκδ. Α. Σάκκουλα, 1992, σ , Το αποθετήριο των χρηματιστηριακών τίτλων σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για τα Χρηματιστήρια Αξιών, ΕλλΔνη 1992, σ = Αφ. εις Α. Λουκόπουλον, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1993, σ Οι συμφωνίες franchising στα πλαίσια της ενοποιημένης διανομής (Εισήγηση στο Συνέδριο «Franchising in Greece», που διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο και άλλους φορείς την ), Δελτίο Δικαστικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Δελτ.Δικ.ΕΤΕ), τεύχ. Α /1993, σ Η νομική ρύθμιση των εταιριών αμοιβαίας εγγύησης στη Γαλλία και η προοπτική εισαγωγής του θεσμού στην Ελλάδα, Δελτ.ΕΕΤ, τεύχ. 42/1994, σ = ΕΤρΑξΧρΔ 1996, σ Η αντιμετώπιση του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» από την ελληνική τραπεζική νομοθεσία, ΕλλΔνη 1995, σ = Δελτ.ΕΕΤ, τεύχ. 2/1995, σ Η ελληνική νομοθεσία για τις εξωχώριες (off-shore) επιχειρήσεις, ΕΤρΑξΧρΔ 1996, σ = Ενθύμ. Α. Αργυριάδη, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1996, τ. Β, σ = Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Διαβαλκανικής Νομικής Συνεργασίας, εκδ. Παντείου Πανεπιστημίου, 1997, σ Οι πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο εφαρμογής των ΑΚ στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, Δελτίο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ) 1998, σ Ο δικαστικός έλεγχος λειτουργίας των ΓΟΣ στις τραπεζικές συναλλαγές, ΕΤρΑξΧρΔ 1999, σ Υιοθεσία βρέφους από ζευγάρι που υπερβαίνουν και οι δύο κατά πέντε έτη το ανώτατο όριο ηλικίας του άρθρου 1544, εδ. α ΑΚ Επιτρεπτό υιοθεσίας βάσει του συμφέροντος του υιοθετουμένου σύμφωνα με τα άρθρα 1542, εδ. β και 1558 ΑΚ (γνμδ), ΕλλΔνη 2001, σ Η προστασία των Ελλήνων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων από γενικές συναλλακτικές ρήτρες εφαρμοστέου αλλοδαπού δικαίου, ΔΕΕ 2002, σ Ο νομικός έλεγχος των πολυεθνικών επιχειρήσεων, Αναμν. Τόμ. Ο. Φαρμακίδη, εκδ. Α. Σάκκουλα, 2002, σ Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό εταιρικό δίκαιο, Δίκαιο της Ανώνυμης

20 Εταιρίας (συλλογικό έργο υπό την εποπτεία του Καθηγητή Ε. Περάκη), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, τ. 1, Εισαγ. IV, 2002 (2η έκδ), σ Νομικά προβλήματα διασυνοριακών συγχωνεύσεων τραπεζών στην Ε.Ε Ενας ακόμη κοινός τόπος εταιρικού, τραπεζικού και Οικονομικού δικαίου, ΕΤρΑξΧρΔ 2003, σ Η υπαγωγή ή μη των τραπεζικών εγγυητών στον ν. 2251/94 για την προστασία των καταναλωτών, ΔΕΕ 2003, σ Διαδικασία πώλησης ακινήτων σε εκκαθάριση ευρισκόμενης «οικογενειακής» α.ε από τους εκκαθαριστές συζύγους και μόνους μετόχους στους ίδιους με αυτοσύμβαση κατ ΑΚ 235 Επιτρεπτό μεταβίβασης χωρίς μεσολάβηση της κατ άρθρο 49 παρ. 4, εδ. δ ν. 2190/20 δικαστικής άδειας Μη εφαρμογή επίσης των ΑΚ 66, 69 (γνμδ), ΕλλΔνη 2003, σ Legal regime of credit institutions merger in Greece, Αφ. Λ. Κοτσίρη, έκδ. Τμ. Νομικής Παν/μίου Θεσσαλονίκης, 2004, σ = ΕΤρΑξΧρΔ 2004, σ Οι τάσεις ενοποίησης του περιουσιακού δικαίου και ο ρόλος του εμπορικού δικαίου, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ) 2005, σ Ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια ΑΤΕ - Κατάργηση από τον ν. 2076/1992 Αντισυνταγματικότητα Παραβίαση αρχών ΚΠολΔ περί αναγκαστικής εκτέλεσης και θεμελιωδών κανόνων του ουσιαστικού καθώς και του δικονομικού ευρωπαϊκού δικαίου Παραβίαση κοινοτικών και εθνικών κανόνων περί ελεύθερου ανταγωνισμού Νομολογιακά δεδομένα (γνμδ), ΧρΙΔ 2006, σ Το αντίστροφο των παρ. 1, εδ. α και 3 του άρθρου 23α ν. 2190/20: Μία υποτιμημένη νομολογιακή παράμετρος εφαρμογής της παρ. 2 του υπόψη άρθρου στις εταιρικές συναλλαγές, ΕλλΔνη 2007, σ Εκκαθάριση κοινωφελούς ιδιωτικού ιδρύματος Κρατικού ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας Υποχρεώσεις εκκαθαριστών Τύχη εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων Τρόπος ικανοποίησης δανειστών μετά το πέρας της εκκαθάρισης, (γνμδ), ΧρΙΔ 2008, σ = Δελτ.Δικ.ΕΤΕ, τεύχ. 68/2008, σ Η διαμόρφωση του άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920 βάσει του άρθρου 33 ν. 3604/2007, ΔΕΕ 2008, σ = Δελτ.Δικ.ΕΤΕ, τεύχ. 68/2008, σ Νομολογιακή αντιμετώπιση καταναλωτικών ΓΟΣ, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών (ΔικΠΚ), εκδ. Σάκκουλα, 2008, σ Σύστημα εγγύησης καταθέσεων, ΔικΠΚ, 2008, σ Διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων, συναλλαγές με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής και διακανονισμός συστημάτων πληρωμών καθώς και αξιογράφων, ΔικΠΚ, 2008, σ Ακυρη επίδοση σε ίδρυμα στερούμενο παντελώς διοίκησης Μη ύπαρξη συμβατικής ή εξωσυμβατικής ευθύνης έναντι κατασκευαστικής εταιρείας Ζημία από οικείο πταίσμα λόγω

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Β α σ ί λ ε ι ο ς Δ ο ύ β λ η ς Όνομα Πατρός Αλέξανδρος Όνομα Μητρός Μαγδαληνή Τόπος και Χρόνος Γέννησης Αθήνα, 1954

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

1Α. Προσωπικά Στοιχεία 1Β. Επαγγελματική Θέση 12/ Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής 6/ /2015: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

1Α. Προσωπικά Στοιχεία 1Β. Επαγγελματική Θέση 12/ Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής 6/ /2015: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 1Α. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Λιάπης Πατρώνυμο : Ιωάννης Μητρώνυμο : Αθηνά Ημ/νία Γέννησης : 09/10/1964 Δ/νση Εργασίας : Λεωφ. Συγγρού 136, Αθήνα Δ/νση Κατοικίας : Ερμού 64, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ. ΛΙΑΠΗΣ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Λιάπης Πατρώνυμο : Ιωάννης Μητρώνυμο : Αθηνά Ημ/νία Γέννησης : 09/10/1964 Διεύθυνση Κατοικίας : Φαλήρου 12, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Ώρες Υποδοχής Τηλέφωνο Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ [Αφορά όλους τους φοιτητές που φοιτούν στη Σχολή, σε οποιαδήποτε εξάμηνο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Ωστόσο, για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στη Σχολή πριν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [05]

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [05] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [05] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ [05.01.---.] Ψυχομάνης Σπ. Δ. Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) Εκδόσεις Σάκκουλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Α Λ Λ Ι Ο Π Η Σ Κ Α Λ Α Μ Π Ο Υ Κ Α ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΠΙΘΕΤΟ : ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών» Το νέο Π.Μ.Σ. Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελίζα Αλεξανδρίδου Χριστόφορος Δ. Αργυρόπουλος Δημήτρης Κ. Αυγητίδης Γιάννης Ε. Βελέντζας Ιάκωβος Ε. Βενιέρης Νικόλαος Βερβεσός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελίζα Αλεξανδρίδου Χριστόφορος Δ. Αργυρόπουλος Δημήτρης Κ. Αυγητίδης Γιάννης Ε. Βελέντζας Ιάκωβος Ε. Βενιέρης Νικόλαος Βερβεσός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ελίζα Αλεξανδρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ο τροποποιημένος νόμος για την προστασία του καταναλωτή από τη σκοπιά ενός εμπορικολόγου... 1 2. Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

E-mail address: clivada@hba.gr

E-mail address: clivada@hba.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Λιβαδά Όνοµα: Χριστίνα Ηµεροµηνία Γεννήσεως: 02.01.1973 ιεύθυνση: Βασιλέως Κων/νου 33 Τηλέφωνο: 0030 210 3386528, 6977657973 E-mail address: clivada@hba.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1990-1995:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : babalioutas.l@dsa.gr ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Από τα αρχαιότερα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα (1927) Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς.

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ Διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 26 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54641 Διεύθυνση Γραφείου Ερμού 41- Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624 Κινητό τηλέφωνο 6948304620

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. 1. Βιογραφικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου Ονομα : Ευανθία Ημερ. Γέννησης : 21.01.1957 Οικ. Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ηµήτριος Κωνσταντίνου Αυγητίδης, Επίκουρος Καθηγητής Εµπορικού ικαίου, Νοµική Σχολή ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης ΗΜ/ΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19/05/1964, Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ Τσιφόρα ΟΝΟΜΑ Ευδοκία ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Ισίδωρος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 17011971 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνική ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Ζωοδόχου Πηγής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Γεννήθηκε το 1957 στην Καβάλα. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΔΠΘ (1980) και Διδάκτωρ του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου της ίδιας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα:

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: 1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) Ερμηνεία των Νομών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013) a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 1 Α1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Λογιστική 1) / Α ACCOUNTING 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΛΟΚΩΝ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΛΟΚΩΝ) Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 15-18 Απριλίου 2013 Η χορήγηση δανείων και η παροχή πιστώσεων αποτελεί κύρια τραπεζική δραστηριότητα. Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες από τη μη ομαλή εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΚΡΝΟΦ ΤΣΕΧΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 15-16 Μαρτίου 2010 Η χρηματοδοτική δραστηριότητα αποτελεί σημαντική λειτουργία των τραπεζών που απαιτεί μεγάλη προσοχή, λόγω των κινδύνων που αναλαμβάνονται και της πολυπλοκότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 24-26 Φεβρουαρίου 2014 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον με έχει ως συνέπεια τη μετεξέλιξη των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου. Η στοιχειώδης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 13 Μαρτίου 17 Απριλίου 2008 Η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006 θεσμοθέτησε τη λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Αθήνα, 19-4-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : A. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 4-9-2015 -Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο. Δευτέρα 7-9-2015 -Αστικό Δικονομικο Δίκαιο (Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση)

Παρασκευή 4-9-2015 -Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο. Δευτέρα 7-9-2015 -Αστικό Δικονομικο Δίκαιο (Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη 3-9-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τετάρτη 2-9-2015 -Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρηματοπιστωτικό/Τραπεζικό Δίκαιο

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρηματοπιστωτικό/Τραπεζικό Δίκαιο 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1205005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρηματοπιστωτικό/Τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Ημερομηνία 30 & 31/10/2013 Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Αναπτυξιακής Λευκάδας Δ/νση : Γολέμη 5-7 2 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Διόρθωση: Πάολα-Νίκη Ευσταθοπούλου Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Επιμέλεια Διόρθωση: Πάολα-Νίκη Ευσταθοπούλου Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Tίτλος: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ Επιμέλεια Διόρθωση: Πάολα-Νίκη Ευσταθοπούλου Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Copyright : Δημήτριος Α. Κυριαζής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Αγαπητοί Σύνεδροι, Το ΑΤΗΕΝS LAW FORUM ON TAXATION που διοργανώθηκε από την Palladian, υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ και του OEE, στέφθηκε με επιτυχία τόσο από πλευράς παρουσίασης και διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΛΟΚΩΝ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΛΟΚΩΝ) Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 9-12 Ιουνίου 2008 Η χορήγηση δανείων και η παροχή πιστώσεων εξακολουθεί ν αποτελεί την κύρια τραπεζική δραστηριότητα παρά την ανάπτυξη νέων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Tίτλος: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ FINANCIAL MANAGEMENT Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Copyright : Βασίλειος Φ. Φίλιος Copyright 2016: Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μάϊος 2007 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σε νέο νομοθετικό περιβάλλον καλούνται να λειτουργήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η προσαρμογή στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Αγγελίνα Παρασκευοπούλου. Σπουδές: 8/2007: Διορισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Αγγελίνα Παρασκευοπούλου. Σπουδές: 8/2007: Διορισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγγελίνα Π. Παρασκευοπούλου Ορφανίδου 24- Αθήνα (Α. Πατήσια), Τ.Κ. 111 41 Τηλ/fax: 0030-210-3212238 e-mail: angelinapar@yahoo.gr ----------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 12 Μαρτίου 14 Απριλίου 2009 Η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006 θεσμοθέτησε τη λειτουργία της κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου.

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Εισηγήτρια: Άρτεμις Παναγιωτοπούλου Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2) 24-25 Οκτωβρίου 2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ & ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ & ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 13 16 Δεκεμβρίου 2010 Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον επιβάλλουν αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής των τραπεζών στον τομέα των πιστοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 25 Νοεμβρίου 2008 Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

121- Νομικής. Πληροφορίες Προπτυχιακά

121- Νομικής. Πληροφορίες Προπτυχιακά 121- Νομικής Ιστορία Το τμήμα Νομικής ιδρύθηκε το 1974 και άρχισε να λειτουργεί την ίδια χρονιά. Δέχεται κατ' έτος 600 περίπου φοιτητές. Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της Νομικής Επιστήμης. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αγορά παραγώγων Δήλωση Η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS Πρόγραμμα 107 Πρακτικό Σεμινάριο για Απόκτηση Διεθνής Πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) - IACAFM - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών Τίτλος Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ )

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ ) (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 - ΙΒ 19 - ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 Βιογραφικό Σημείωμα Σπουδές: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 2003: Αποφοίτηση από το Ενιαίο Λύκειο Αρτέμιδας Αττικής «Οδυσσέας Ελύτης»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 2014 Διδάσκοντες: Σ. Παπαδόπουλος Στρ. Λιβάνης Γραφείο : 230 325 Τηλ.: 2310891665 2310891685 e-mail: spapado@uom.gr slivanis@uom.gr Περιγραφή και στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 27 714 09, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΗΛ (2810) 211911-2126640, FAX (2810) 211929, E-mail: info@critida.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ - CAREER SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη, 6-5-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εξεταστική: 6/6/2015 4/7/2015 Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα