Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ"

Transcript

1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης Κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδίκευση:«Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ: ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ 3. ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4. ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Β 5. ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ: 2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 2 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 7,5 Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριμένο μάθημα, ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης των Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων του Νέου ΠΜΣ του Τ.Ο.Π.Α., στόχο έχει την πληρέστερη δυνατή εκπαίδευση φοιτητών, που υπό οποιαδήποτε επαγγελματική ιδιότητα έχουν ήδη αρχίσει να ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν μετά το πέρας των μεταπτυχιακών τους σπουδών με τα της αγοράς ακινήτων υπό την πλέον ευρεία θεώρησή της (κάλυψη αναγκών ατομικής και επαγγελματικής στέγης, εκμετάλλευση ακινήτων κλπ). Η ιδιαίτερη εστίαση του μαθήματος περιλαμβάνει, μεταξύ αρκετών ακόμη, την χρηματοπιστωτική/χρηματοοικονομική διάσταση της Αγοράς Ακινήτων, υπό την αναγκαία διπλή διερεύνηση τόσο όσον αφορά στη θεσμική-νομική της διάσταση, όσο και στην οικονομικήδιαχειριστική της πλευρά. Τα κατάλληλα επιλεγμένα από τους διδάσκοντες ζητήματα που συναπαρτίζουν τον κατά Νόμο απαιτούμενο κύκλο των δέκα τριών (13) εισηγήσεων του όλου μαθήματος (κατωτ. υπό Ε), έχει γίνει προσπάθεια να παρουσιάζουν σχετική ανά εισήγηση

2 επιστημονική και πρακτική ομοιογένεια, ώστε να διευκολύνεται στον μεγαλύτερο εφικτό βαθμό αφενός μεν η ομαλή αφομοίωσή τους από τους φοιτητές, αφετέρου δε η ευχέρεια ενεργής συμμετοχής των τελευταίων στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Γ. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ Τ.Ο.Π.Α. - Καθηγητής Βασίλειος Δούβλης (υπεύθυνος διδασκαλίας) - Επ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Λιάπης (συνδιδάσκων) Δ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΑΙ ΜΗ) - Ζαφείρης Τσολακίδης, Επ. Καθηγητής Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών - Δημήτριος Ρούσσης, Δ.Ν. - Δικηγόρος - Σωτήριος Βασιλόπουλος, Δ.Ν. - Δικηγόρος - Ευάγγελος Πολίτης, Οικονομολόγος Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ * Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Αντικείμενο του παρόντος κύκλου μαθημάτων Ένταξη των θιγόμενων θεμάτων στην τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα Οι ιδιομορφίες της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής/χρηματοοικονομικής κρίσης σε ΗΠΑ και Ε.Ε. Οι δυσμενείς επιπτώσεις της παρούσας κρίσης επί των ακινήτων, ιδιαιτέρως των επιχειρηματικών Το πρόβλημα στη διεθνή του διάσταση και η ελληνική πραγματικότητα Οι διαφαινόμενες ευκαιρίες επενδυτικών τοποθετήσεων σήμερα και στο άμεσο μέλλον Η σταδιακά αυξανόμενη απεξάρτηση της εκμετάλλευσης ακινήτων από τον χρηματοπιστωτικό τομέα λόγω των υποχρεώσεων αναδιάρθρωσης των ελληνικών συστημικών τραπεζών έναντι της Commission έως το Οι συνήθεις μορφές τραπεζικής χρηματοδότησης για την αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο παροχής προσωπικών και επιχειρηματικών δανείων Τυπολογία δανείων Η δυνατότητα προσφυγής σε ευρωπαϊκές πηγές τραπεζικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων και παροχής υπηρεσιών στην Ε.Ε. Το πεδίο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων επιχειρηματικής στήριξης σε σχέση με τα ακίνητα Τρόποι οργανωμένης εκμετάλλευσης τραπεζικών ακινήτων Το leasing ως ιδιαίτερη χρηματοδοτική μορφή χρηματοπιστωτικής επέκτασης Ισχύον θεσμικό καθεστώς και κρατούσες τάσεις

3 3. Οι συνήθεις μορφές έξασφάλισης τραπεζικών δανείων Εμπράγματες διασφαλίσεις και εγγύηση Το ισχύον ελληνικό θεσμικό καθεστώς και οι ιδιαιτερότητες του ν.δ υπέρ ανωνύμων εταιρειών και πιστωτικών ιδρυμάτων Λοιπές ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ του χρηματοπιστωτικού τομέα Η χορήγηση ομολογιακών και κοινοπρακτικών δανείων για τοποθετήσεις σε ακίνητα Μορφές και ιδιαιτερότητες ομολογιακών δανείων 4. Τιτλοποιήσεις απαιτήσεων σχετιζόμενων με ακίνητα Ο αυξανόμενος ρόλος της τιτλοποίησης στον σύγχρονο τραπεζικό τομέα Στόχοι, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Η βελτίωση του δείκτη χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας, η επαύξηση της τραπεζικής ρευστότητας και το ζήτημα της μόχλευσης (leverage) Το ισχύον θεσμικό καθεστώς και οι κρατούσες τάσεις σε Ε.Ε. και ΗΠΑ Η ελληνική περίπτωση υπό το κράτος της βιούμενης οικονομικής κρίσης Λοιπές τραπεζικές επενδυτικές δραστηριότητες σχετιζόμενες με ακίνητα Η περίπτωση του Bankassurance και ο συσχετισμός με το σύστημα των ατομικών καθώς και εμπορικών δανειοδοτήσεων Η εκμετάλλευση τουριστικών ακινήτων 5. Τα επιχειρηματικά ακίνητα στη διελκυστίνδα μεταξύ ρυθμίσεων εταιρικού και φορολογικού δικαίου Το ιδιαίτερο ελληνικό πρόβλημα Το θεσμικό καθεστώς και τα φορολογικά πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 1-20 ν. 2778/1999) Το θεσμικό καθεστώς λειτουργίας και τα φορολογικά πλεονεκτήματα των Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (άρθρα ν. 2778/1999, όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 19 ν. 4141/2013), κατ απομίμηση των αμερικανικών REITS (Real Estate Investment Trusts) Οι αδυναμίες της κοινοτικής φορολογικής εναρμόνισης Η ειδικότερη πλευρά των επιχειρηματικών αναδιαρθρώσεων Η προστασία των δανειοληπτών και η επέκταση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες Η ιδιαίτερη θέση των ακινήτων στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Το ισχύον θεσμικό καθεστώς και οι διαφαινόμενες τάσεις 6. Η εμπλοκή των εξωχώριων εταιρειών (offshores companies) στην αγορά ακινήτων Οι επενδύσεις σε ακίνητα ως μέθοδος νομιμοποίησης παράνομων εσόδων (ξέπλυμα βρώμικου ή μαύρου χρήματος) Κίνδυνοι και αποτροπή βάσει του σχετικού θεσμικού καθεστώτος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο Η ιδιαίτερη σημασία συμμόρφωσης με το ισχύον στον τόπο του ακινήτου αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο Η φοροδιαφυγή ως σύγχρονη «πύλη εισόδου» στο

4 έγκλημα του ξεπλύματος Ο ειδικότερος κίνδυνος εμπλοκής παρεχόντων συμβουλευτικό έργο ή τεχνικοοικονομική υποστήριξη ελεύθερων επαγγελματιών 7. Η διευθέτηση της τύχης επιχειρηματικών και μη ακινήτων σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, εξυγίανσης και εκκαθάρισης του ιδιοκτήτη ή της εκμεταλλευόμενης αυτά επιχείρησης Η θέση των ακινήτων στις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας Το ισχύον θεσμικό καθεστώς και οι κρατούσες ρυθμιστικές τάσεις σε Ε.Ε. και ΗΠΑ Η τύχη των τραπεζικών ακινήτων σε περίπτωση εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Θεσμικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με το αντίστοιχο κοινό καθεστώς εξυγίανσης και εκκαθάρισης επιχειρήσεων Η ειδικότερη σημασία των τραπεζικών ακινήτων παραγωγικού χαρακτήρα υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία Ακίνητα και αποκρατικοποιήσεις Οι σχετικά διαφαινόμενες τάσεις σε Ελλάδα, Ε.Ε. και ΗΠΑ 8. Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική διοίκηση Η χρηματοδοτική διοίκηση σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση Η διαχρονική αξία του χρήματος Οικονομικές επιλογές και αποτίμησή τους Πραγματικές επιλογές Κεφαλαιακή διάρθρωση Μερισματική πολιτική Χρηματοδοτική μίσθωση Υβριδική χρηματοδότηση: Preferred Stock, Warrants και Convertibles Αρχικές δημόσιες προσφορές, επενδυτική τραπεζική επένδυση και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση Πτώχευση, αναδιοργάνωση και εκκαθάριση Συγχωνεύσεις Μοχλευμένες εξαγορές (LBOs) Εταιρείες μεταβιβάσεων και εταιρείες χαρτοφυλακίου Παράγωγα και διαχείριση κινδύνων Χρηματοδοτική διοίκηση για μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις 9. Χρηματοοικονομικές Αγορές και Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα Φυσικές Αγορές (Physical Asset Markets) vs Χρηματοοικονομικές Αγορές (Financial Asset Markets) Αγορές στο χρόνο τους (Spot Markets) vs Μελλοντικές Αγορές (Futures Markets) Χρηματαγορές (Money Markets) vs Κεφαλαιαγορές (Capital Markets) Πρωτογενείς Αγορές (Primary Markets) vs Δευτερογενείς Αγορές (Secondary Markets) Η σχέση των ανωτέρω αγορών με τα ακίνητα και τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε αυτά 10. Κόστος χρήματος και επιτόκια Προσδιοριστικοί παράγοντες επιτοκίων στις Αγορές χρήματος και κεφαλαίων Η δομή των τίτλων χρηματαγοράς και τα επιτόκια Παράγοντες επηρεασμού της κλίσης της καμπύλης αποδόσεων Διεθνείς παράγοντες κινδύνου Κίνδυνος χώρας και συναλλαγματικών ισοτιμιών Οικονομικοί παράγοντες Ελλείμματα ή πλεονάσματα

5 προϋπολογισμού Εμπορικά ελλείμματα ή πλεονάσματα Ο παράγοντας της επιχειρηματικής δραστηριότητας 11. Διαχρονική αξία χρήματος και ταμειοροές Προεξοφλήσεις και ανατοκισμοί δανειακών συμβάσεων, τίτλων Κτηματαγοράς και τίτλων Κεφαλαιαγοράς Ταμειακές ροές επενδύσεων ακινήτων Χαρτοφυλάκια ακινήτων Η τιμολόγηση ομολόγων τιτλοποίησης ακινήτων Τα μαθηματικά της τιτλοποίησης χαρτοφυλακίων ακινήτων 12. Ομόλογα, convertible bonds, bonds with warrants, income bonds, purchasing power (indexed) bonds, mortgage bonds, debentures, subordinated debentures, junk bonds, development bonds and insured municipal bonds Αξία ομολόγων, Yield to maturity (YTM), Yield to call (YTC) Τιμολόγηση ομολόγων με βάση τον κίνδυνο, diversifiable risk, market risk, Arbitrage Pricing Theory (APT), Fama-French three-factor model, behavioral finance, flotation cost adjustments, component cost of preferred stock, cost of common equity, target capital structure 13. Ειδικά θέματα Η χρηματοδότηση εταιρείων ακινήτων Η εσωτερική χρηματοδότηση μέσω αύξησης κοινών κεφαλαίων, προνομιούχων και υβριδικών καθώς και αποθεματοποίησης κερδών Η εξωτερική χρηματοδότηση Βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις Οι εμπορικές πιστώσεις Η χρηματοδότηση που εξασφαλίζεται με απαιτήσεις (factoring) ή με εκχωρήσεις ενοικίων Μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης Το επιχειρηματικό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου (venture capital) Ζητήματα χρηματοδότησης εταιρειών επενδύσεων ακινήτων * Οι ενότητες 1-7 είναι διδακτικής ευθύνης του Καθηγητή Β. Δούβλη, ενώ οι επόμενες ενότητες 8-13 τελούν υπό τη διδακτική ευθύνη του Επ. Καθηγητή Κ. Λιάπη ΙΙ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Χαρακτηριστικά και Ιδιομορφίες Σύγχρονων Αγορών Επιπτώσεις στην Αγορά Ακινήτων Χρηματοοικονομική Κρίση και Αγορές Ακινήτων Επενδυτικές Συμπεριφορές και Αποτελέσματα Τραπεζική Χρηματοδότηση Ακινήτων στην Ελλάδα, την Ε.Ε και Διεθνώς Μορφές Τραπεζικής Εκμετάλλευσης Ακινήτων

6 Ο ρόλος του Εθνικού Κτηματολόγιου Τραπεζικές Διασφαλίσεις και Ικανοποίηση Χρηματοπιστωτικών Απαιτήσεων επί Ακινήτων Μοντέλα Φορολόγησης Ακινήτων Φοροδιαφυγή Offshores Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων Αναδιαρθρώσεις Επιχειρήσεων και Ακίνητα Ατομική και Επιχειρηματική Αφερεγγυότητα Επιπτώσεις στην Αγορά Ακινήτων Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακινήτων Μοντέλα Χρηματαγορών Ακινήτων Επενδυτικά Κεφάλαια και Ακίνητα ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Δυνατότητα ανάπτυξης προφορικών εισηγήσεων ανά μάθημα και κατάθεση αντίστοιχων γραπτών εργασιών Ενεργή συμμετοχή στις συζητήσεις των μαθημάτων και σεμιναρίων Εξέταση εξαμήνου Ζ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ I. Γ Ε Ν Ι Κ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν Ο Μ Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α * Επιμέλεια: Καθηγητής Β. Δ ο ύ β λ η ς Ενημέρωση: Οκτώβριος 2014 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟ ΣΗΣ Μ. Αδαμοπούλου, Υποθήκη σε μηχανήματα κατά τον Ν. Α. Σάκκουλας /1929 Κ. Αθανασόπουλος, Εμπράγματο Δίκαιο Α. Σάκκουλας 2001 Ο ίδιος, Εμπράγματο Δίκαιο και Εθνικό Γ. Αθανασοπούλου 2010 Κτηματολόγιο Σ. Αλεξιάδης, Τα οικονομικά του εγκλήματος Σάκκουλας Π. Αλικάκος, Κατάχρηση εμπράγματου δικαιώματος Σάκκουλας ΣΕΛ.

7 Γ. Αναστασάκης, Η επίδρασις της φορολογικής νομοθεσίας Ιδιωτ. Έκδ επί των συμβάσεων Κ. Αραβώσης, Κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών Νομική Βιβλιοθήκη 2003 σχεδίων και προγραμμάτων Κ. Αραβώσης/Α. Τεχνοοικονομική αξιολόγηση επενδύσεων Νομική Βιβλιοθήκη 2012 Καρμπέρης κ.ά, Δ. Αργυρίου/Π. Βέλλας κ.ά, Το δίκαιο των ακινήτων Νομική Βιβλιοθήκη (τ. Α - ΣΤ ) Δ. Αργυρίου, Το δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Νομική Βιβλιοθήκη 2013 Ο ίδιος, Το δίκαιο του Κτηματολογίου Νομική Βιβλιοθήκη 2013 Γ. Αρχανιωτάκης, Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης Σάκκουλας Ο ίδιος, Η επαγγελματική μίσθωση Σάκκουλας Δ. Αυγητίδης, Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Νομική Βιβλιοθήκη 2014 Ο ίδιος, Εξυγίανση επιχειρήσεων Η πρόληψη της Νομική Βιβλιοθήκη 2011 πτώχευσης μέσω προπτωχευτικών συμφωνιών Α. Βαλτούδης, Πώληση επιχείρησης Σάκκουλας Β. Βασιλαντωνοπούλου, «Λευκά κολλάρα» και οικονομικό έγκλημα Αφοι Π. Σάκκουλα 2014 Π. Βαφειάδου/Ε. Δίκαιο πτώχευσης, εξυγίανσης και ειδικής Νομική Βιβλιοθήκη 1997 Γιαννοπούλου, εκκαθάρισης των επιχειρήσεων Μ. Βελεγράκης, Η έννοια της δημόσιας κτήσης στο ελληνικό Νομική Βιβλιοθήκη 2012 δίκαιο Γ. Βελέντζας, Η συνταγματική εγγύηση της ιδιοκτησίας Σάκκουλας θεμελιώδες αντικείμενο του Οικονομικού Δικαίου Ο ίδιος, Οικονομικό Φορολογικό Δίκαιο Jus 2004 (τ. Α ) Ο ίδιος, Τράπεζες Τραπεζικές εργασίες Jus Νομική Τράπεζα 2010 Ι. Βενιέρης, Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το Α. Σάκκουλας 2005

8 Ν. 3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής Ι. Βενιέρης/Θ. Κατσάς, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα Νομική Βιβλιοθήκη 2013 υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Γ. Βερβενιώτης, Εκτέλεση έργων με παραχώρηση της Α. Σάκκουλας 1993 εκμετάλλευσης ΒΟΤ Χ. Βούσουρας, Η προστασία των δανειστών στη Σάκκουλας μετατροπή των εταιριών Α. Γαλανοπούλου- Η μέχρι σήμερα νομολογιακή εφαρμογή του Σάκκουλας Μητροπούλου, ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά Η ίδια, Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Νομική Σάκκουλας αντιμετώπιση Λ. Γεωργακόπουλος, Εγχειρίδιο Εμπορικού δικαίου τ. Ι/τεύχ. Γ, Αφοι Π. Σάκκουλα 1997 Πτώχευση και εξυγίανση Απ. Γεωργιάδης, Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης Α. Σάκκουλας 2008 οικονομίας Ο ίδιος, Η εξασφάλιση των πιστώσεων Αφοι Π. Σάκκουλα 2008 Ο ίδιος, Εμπράγματο Δίκαιο Σάκκουλας Σ. Γεωργιάδης, Η ευθύνη της επιχείρησης παροχής Α. Σάκκουλας 2003 επενδυτικών υπηρεσιών από την παροχή επενδυτικών συμβουλών Μ. Γεωργιάδου, Το δίκαιο των ακινήτων Πολεοδομία - Νομική Βιβλιοθήκη 2011 Δόμηση Η ίδια, Αναγκαστική απαλλοτρίωση Νομική Βιβλιοθήκη 2014 Ε. Γεωργιακάκη, Μίσθωση επαγγελματικής στέγης Α. Σάκκουλας 2009 Γ. Γιαννακούρου, Χωροταξική Πολεοδομική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη 2011 Α. Γιαννοπούλου- Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Νομική Βιβλιοθήκη 2011 Μητροπούλου, Π. Γκλαβίνης, Το Μνημόνιο της Ελλάδος Σάκκουλας Α. Δανηλάτου, Κοινόχρηστοι χώροι και πράγματα στο Νομική Βιβλιοθήκη 2014 Δημόσιο και Ιδιωτικό δίκαιο Χ. Δεληγιάννη- Trust και καταπίστευση Σάκκουλας- 2002

9 Δημητράκου, Γ. Διαμαντόπουλος κ.ά, Δίκαιο Κτηματολογίου Σάκκουλας Ε. Δικαίος, Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική στην εποχή των Σάκκουλας Μνημονίων Β. Δούβλης, Συγχώνευση εμπορικών εταιριών και θεωρία Α. Σάκκουλας 1986 της επιχείρησης Ο ίδιος, Μέθοδοι και νομικό καθεστώς Αφοι Π. Σάκκουλα 1988 ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων στο ελληνικό οικονομικό δίκαιο Ο ίδιος, Η μεταβίβαση τραπεζικής πίστωσης με Α. Σάκκουλας 1994 αλληλόχρεο λογαριασμό Ο ίδιος, Η απελευθέρωση των τραπεζικών Α. Σάκκουλας 1998 εγγυητών κατ άρθρο 862 ΑΚ Ο ίδιος, Ο νομικός έλεγχος των πολυεθνικών Α. Σάκκουλας 2001 επιχειρήσεων. Το πρόβλημα υπό τη νέα παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα Ο ίδιος, Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο Α. Σάκκουλας 2003 Ο ίδιος, Η εξελικτική πορεία των τραπεζικών ΓΟΣ Αφοι Π. Σάκκουλα 2010 στο ελληνικό δίκαιο Α. Δράγιος/Β. Φορολογία ακινήτων Νομική Βιβλιοθήκη 2014 Μιχελινάκης, Ελληνική Εταιρία Το νομικό καθεστώς των διεθνών Σάκκουλας Διεθνούς Δικαίου και επενδύσεων Διεθνών Σχέσεων, Ελληνική Εταιρεία Ενιαία εποπτεία του χρηματοπιστωτικού Νομική Βιβλιοθήκη 2008 Τραπεζικού Δικαίου και τομέα Τιτλοποίηση απαιτήσεων Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, Ελληνική Εταιρία Αμοιβαία επίδραση Ιδιωτικού και Α. Σάκκουλας 2006 Φορολογικού Δικαίου και Φορολογικού Δικαίου Δημοσιονομικών Μελετών κ.ά, Γ. Ιατράκης, Δικαιοπραξίες επί ακινήτων σε Α. Σάκκουλας 2009 παραμεθόριες και αμυντικές περιοχές

10 Χ. Ιωάννου, Κυπριακό δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας Νομική Βιβλιοθήκη 2014 Π. Καλαμπούκα- Ο ρόλος της Δικαιοσύνης στην άσκηση της Νομική Βιβλιοθήκη 2012 Γιαννοπούλου, επιχειρηματικής δραστηριότητας Α. Καραγκουνίδης, Ανώμαλη συγχώνευση και διάσπαση Σάκκουλας ανωνύμων εταιριών Ν. Κατηφόρης, Αναστολή πλειστηριασμού της κύριας Σάκκουλας κατοικίας Ε. Κινινή, Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας στο Α. Σάκκουλας 2007 ευρωπαϊκό δίκαιο της αφερεγγυότητας Σ. Κιντής, Περιβάλλον και δίκαιο των επιχειρήσεων Αφοι Π. Σάκκουλα 1987 Ν. Κοσμίδης, Διεθνείς συγκεντρώσεις επιχειρήσεων Νομική Βιβλιοθήκη 2002 Λ. Κοτσίρης, Πτωχευτικό δίκαιο Σάκκουλας Ο ίδιος, Η διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον Σάκκουλας Πτωχευτικό Κώδικα Λ. Κοτσίρης/Ρ. Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης Σάκκουλας Χατζηνικολάου- Αγγελίδου, προβληματικών επιχειρήσεων Ν. Κουράκης (επιμ.), Τα οικονομικά εγκλήματα, τ. Ι-ΙΙΙ Α. Σάκκουλας 2007 Χ. Κούσουλας, Το δίκαιο του κτηματολογίου Σάκκουλας Α. Κουτογλίδου, Δίκαιο ξένων επενδύσεων Σάκκουλας Α. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων Σάκκουλας φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010) Ι. Κωτούλας, Το δίκαιο της κατάτμησης των γεωτεμαχίων Σάκκουλας Γ. Λέκκας, Εμπράγματη εξασφάλιση του ομολογιακού Α. Σάκκουλας 2005 δανείου και τιτλοποίηση απαιτήσεων Θ. Λιακόπουλος, Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης Αφοι Π. Σάκκουλα 1994 επιχειρήσεων Χ. Λιβαδά, Το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για Νομική Βιβλιοθήκη 2008 την καταναλωτική πίστη Π. Μάζης, Εμπράγματη εξασφάλιση Τραπεζών και Α.Ε Αφοι Π. Σάκκουλα 1993

11 Ο ίδιος, Η ειδική εκκαθάριση των προβληματικών Αφοι Π. Σάκκουλα 2005 επιχειρήσεων Ο ίδιος, Εκκαθάριση και διανομή της πτωχευτικής Αφοι Π. Σάκκουλα 2008 περιουσίας Ο ίδιος, Η χρηματοδοτική μίσθωση - Leasing Αφοι Π. Σάκκουλα 2010 Λ. Μαργαρίτης/Κ. Καταδολίευση δανειστών Νομική Βιβλιοθήκη 2013 Χριστοδούλου, Ε-Α. Μαριά, Δασική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη 2011 Μ-Θ. Μαρίνος (επιμ.), Η ανώνυμη εταιρία μεταξύ εταιρικού και Αφοι Π. Σάκκουλα 2011 πτωχευτικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς Γ. Μεντής, Αμυνα και απελευθέρωση του Αφοι Π. Σάκκουλα 2012 υπερχρεωμένου οφειλέτη Γ. Μιχαλόπουλος, Διασυνοριακές κοινοτικές πτωχεύσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2007 Ο ίδιος, Οι προπτωχευτικές διαδικασίες Νομική Βιβλιοθήκη 2013 αφερεγγυότητας του Πτωχευτικού Κώδικα Σ. Μούζουλας, Το αμοιβαίο κεφάλαιο (οικο)νομική Σάκκουλας οντότητα Χ. Παμπούκης (επιμ.), Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών Νομική Βιβλιοθήκη 2010 Π. Παναγιώτου, Η μεταβίβαση της επιχείρησης και η ευθύνη Νομική Βιβλιοθήκη 2011 για τα χρέη της Γ. Παπαγιάννης, Η δασική ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη 2011 Α. Παπαδοπούλου, Το κέντρο των κύριων συμφερόντων του Νομική Βιβλιοθήκη 2014 οφειλέτη στη διαδικασία αφερεγγυότητας Γ. Παπαϊωάννου, Η προστασία του καταναλωτή στο Α. Σάκκουλας 2007 ουσιαστικό ευρωπαϊκό δίκαιο της καταναλωτικής πίστης Α. Παπανεοφύτου, Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων Νομική Βιβλιοθήκη 2012 Μ. Παπαντώνη, Επενδυτικές συμβουλές και διαχείριση Νομική Βιβλιοθήκη 2000 χαρτοφυλακίου Δ. Παπαστερίου, Εμπράγματο Δίκαιο Σάκκουλας Ο ίδιος, Κτηματολογικό δίκαιο Σάκκουλας Ο ίδιος, Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Σάκκουλας- 2014

12 Κτηματολογικό Δίκαιο Α. Πελλένη- Ζητήματα από τις νέες ρυθμίσεις για τις Α. Σάκκουλας 2012 Παπαγεωργίου, συμβάσεις καταναλωτικής πίστης Ε. Περάκης, Εισαγωγή στο δίκαιο της εξυγίανσης των Α. Σάκκουλας 1987 επιχειρήσεων Ο ίδιος, Διεθνή αποτελέσματα της πτώχευσης που Α. Σάκκουλας 1990 κηρύσσεται στην Ελλάδα Ο ίδιος, Η πτώχευση του αλλοδαπού εμπόρου και η Νομική Βιβλιοθήκη 1990 αναγνώριση των αλλοδαπών πτωχεύσεων στην Ελλάδα Ο ίδιος, Η συμφωνία πιστωτών και επιχείρησης Νομική Βιβλιοθήκη 1993 κατά τα άρθρα 44 και 45 ν. 1892/90 Ο ίδιος, Πτωχευτικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη 2012 Ε. Περβολαράκη, Η δημοσιότητα στο leasing, στο factoring Α. Σάκκουλας 2006 και στο πλασματικό ενέχυρο Α. Πλιάκος, Εισαγωγή στο Οικονομικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη 2011 Σ. Ρεπούσης, Τραπεζικές πιστοδοτήσεις Σάκκουλας Σ. Ρηγάκου, Κρατικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση Νομική Βιβλιοθήκη 2011 της χρηματοπιστωτικής κρίσης Ε. Ρίζος, Οι προϋποθέσεις διάρρηξης της Σάκκουλας καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης Α. Ρόκας, Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης Σάκκουλας επιχειρήσεων Ι. Ρόκας/Χ. Ταρνανίδου Η Κεφαλαιαγορά Νομική Βιβλιοθήκη 2010 κ.ά, Ν. Ρόκας/Χ. Γκόρτσος, Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη 2012 Δ. Ρούσσης, Καταστρατήγηση δικαίου στις τραπεζικές Αφοι Π. Σάκκουλα 2010 συμβάσεις Ο ίδιος, Δίκαιο εκκαθάρισης τραπεζών Νομική Βιβλιοθήκη 2014 Κ. Σαββαϊδου, Οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Νομική Βιβλιοθήκη 2009 Ο.Τ.Α. Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο Α. Σάκκουλας 2001 Ο ίδιος, Το Κτηματολόγιο Α. Σάκκουλας 2007 Ο ίδιος, Leasing Α. Σάκκουλας 2007

13 Ο ίδιος, Η διαδικασία συνδιαλλαγής Α. Σάκκουλας 2011 Ο ίδιος, Αναστολή πλειστηριασμού κύριας κατοικίας Α. Σάκκουλας 2014 Ι. Σπυριδάκης/Ε. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων Α. Σάκκουλας 2014 Γεωργιακάκη, φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010) Π. Στάγκος, Το νομικό πλαίσιο των διεθνών Σάκκουλας επενδύσεων Θ. Στίγκας (επιμ.), Κτηματολόγιο Υποθηκοφυλακεία - Νομική Βιβλιοθήκη 2006 Μεταγραφή Σύνδεσμος Ελλήνων Σύγχρονα προβλήματα του πτωχευτικού Α. Σάκκουλας 1998 Εμπορικολόγων, δικαίου και προτάσεις νομοθετικής ρύθμισης (Πρακτικά 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου) Σύνδεσμος Ελλήνων Εξαγορά επιχειρήσεων (Πρακτικά 10 ου Α. Σάκκουλας 2001 Εμπορικολόγων, Πανελλήνιου Συνεδρίου) Σύνδεσμος Ελλήνων Α.Ε και κεφαλαιαγορά. Η προστασία του Α. Σάκκουλας 2002 Εμπορικολόγων, επενδυτή (Πρακτικά 11 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου) Σύνδεσμος Ελλήνων Η οργάνωση της επιχείρησης των Νομική Βιβλιοθήκη 2004 Εμπορικολόγων, κεφαλαιουχικών εταιριών (Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου) Σύνδεσμος Ελλήνων Το εμπορικό δίκαιο και η οικονομική κρίση Νομική Βιβλιοθήκη 2010 Εμπορικολόγων, (Πρακτικά 19 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου) Σύνδεσμος Ελλήνων Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας Νομική Βιβλιοθήκη 2014 Εμπορικολόγων, (Πρακτικά 23 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου) Ε-Τ. Συνοδινού, Κυπριακό Εμπράγματο Δίκαιο Σάκκουλας Α. Τάχος, Προστασία και εκμετάλλευση της Σάκκουλας ιδιοκτησίας-περιουσίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα Ο ίδιος, Κτήση κυριότητας επί δημοσίων κτημάτων Σάκκουλας Ν. Τριάντος, Δουλείες Μεταγραφή - Κτηματολόγιο Νομική Βιβλιοθήκη 2000 Ι. Τριπιδάκης, Η έννοια της «μονίμου εγκαταστάσεως» Α. Σάκκουλας 2002 στο διεθνές φορολογικό δίκαιο Π. Τσιρίδης, Ο νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος (Ν. Νομική Βιβλιοθήκη 2009

14 3691/2008) Α. Τσιρωνάς, Αποκρατικοποιήσεις Σάκκουλας Ζ. Τσολακίδης, Ακύρωση δικαιοπραξίας με αντικείμενο Α. Σάκκουλας 2003 ακίνητο και προστασία των τρίτων κατά το σύστημα μεταγραφών και κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο Ο ίδιος, Η δημοσιότητα των πράξεων και των Αφοι Π. Σάκκουλα 2013 δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο Β. Τσούμας, Η εμπορική μίσθωση Νομική Βιβλιοθήκη 2004 Ο ίδιος, Η οικοδόμηση με αντιπαροχή Νομική Βιβλιοθήκη 2006 Ο ίδιος, Εγγύηση και εγγυοδοσία Νομική Βιβλιοθήκη 2006 Ο ίδιος, Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη 2009 Ο ίδιος, Ειδικές μισθωτικές συμβάσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2009 Π. Φίλιος, Μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική Αφοι Π. Σάκκουλα 2011 στέγη Ο ίδιος, Εμπράγματο Δίκαιο Σάκκουλας Χ. Φίλιος, Οι εξασφαλιστικές μεταβιβάσεις Α. Σάκκουλας 2002 Μ. Φίλιππας, Συγκρούσεις νόμων και δικαιοδοσιών στην Α. Σάκκουλας 2003 πτώχευση Ν. Φλώρος, Η ευθύνη των εποπτικών αρχών στο Νομική Βιβλιοθήκη 2012 χρηματοπιστωτικό τομέα Ν. Φράγκος, Απόσχιση κλάδου Νομική Βιβλιοθήκη 2012 Μ. Χαϊνταρλής, Περιβαλλοντική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη 2014 Α. Χελιδόνης, Οι ενστάσεις του εγγυητή κατά τον Αστικό Νομική Βιβλιοθήκη 2012 Κώδικα Κ. Χριστακάκου- Η επικαρπία σε επιχείρηση Αφοι Π. Σάκκουλα 1994 Φωτιάδη, Η ίδια, Η εξασφάλιση του δανειστή Αφοι Π. Σάκκουλα 2002 Η ίδια, Το αντικείμενο των εμπράγματων Αφοι Π. Σάκκουλα 2014 δικαιωμάτων κατά τον ΑΚ Κ. Χριστοδούλου, Δίκαιο Κτηματολογίου Α. Σάκκουλας 2013 Χ. Χρυσανθάκης, Παραμεθόρια ακίνητα και αλλοδαποί Α. Σάκκουλας 1999 Σ. Ψυχομάνης, Τραπεζικές δραστηριότητες Σάκκουλας- 2002

15 αμφισβητούμενης νομιμότητας Ο ίδιος, Τραπεζικό δίκαιο Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων, τεύχ. Ι και ΙΙ Σάκκουλας- Ο ίδιος, Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος Οι Σάκκουλαςτράπεζες και η εποπτεία τους Ο ίδιος, Εγχειρίδιο Τραπεζικού Δικαίου Σάκκουλας- Ο ίδιος, Το ελληνικό οικονομικό πρόβλημα Σάκκουλας- Ο ίδιος, Πτωχευτικό δίκαιο και Δίκαιο ρύθμισης Σάκκουλαςοφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Ο ίδιος, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων Σάκκουλαςφυσικών προσώπων (Μετά και το Ν. 4161/2013) 2008 και * Ξενόγλωσση Νομική Βιβλιογραφία θα δοθεί από τον κ. Δούβλη και τους λοιπούς διδάσκοντες χωριστά ανά μάθημα/σεμινάριο II. Γ Ε Ν Ι Κ Η Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α * 1. D.B. Crane, Financial Management, John Wiley & Sons, E.F. Brigham and M.C. Ehrhardt, Financial Management Theory and Practice, Thomson Higher Education, USA, I.M. Pandey, Financial Management, Vikas Publishing House Pvt Ltd, R. Higgins, Analysis for Financial Management, Kindle Edition, 2011 * Αναλυτικότερη Ελληνική και Ξενόγλωσση Οικονομική Βιβλιογραφία θα δοθεί από τους κ.κ. Λιάπη και Πολίτη ανά μάθημα/σεμινάριο

16 Η. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Ι. Β. ΔΟΥΒΛΗΣ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Όνομα Μητρός Β α σ ί λ ε ι ο ς Δ ο ύ β λ η ς Αλέξανδρος Μαγδαληνή Τόπος και Χρόνος Γέννησης Αθήνα, 1954 Ξένες Γλώσσες Οικογενειακή Κατάσταση Στρατιωτική Θητεία Αγγλικά, Γαλλικά Έγγαμος, με μία κόρη Από έως , έφεδρος υπαξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας ΙΙ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βαθμίδα Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ.Ο.Π.Α.) Παντείου Πανεπιστημίου Γνωστικό Αντικείμενο Πανεπιστημιακή Εξέλιξη Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο Από (εκλογή ομοφώνως την ), Λέκτορας Γενικού Τμήματος Δικαίου (Γ.Τ.Δ.) Παντείου Πανεπιστημίου Από (εκλογή ομοφώνως την ), Επίκουρος Καθηγητής Γ.Τ.Δ. Από (εκλογή ομοφώνως την ), Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Γ.Τ.Δ. Από (εκλογή ομοφώνως την ), Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Τ.Δ. Από (εκλογή ομοφώνως την ), Καθηγητής Γ.Τ.Δ. Από , ένταξη στο Τ.Ο.Π.Α. (ΦΕΚ/Β/1592/ ) κατόπιν διάλυσης του Γ.Τ.Δ. (π.δ. 76/2013) III. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

17 Γραφείο Λ. Συγγρού 136 (Κτήριο Στασινόπουλου, Γρ. 205 Α όροφος) ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο Ώρες υποδοχής φοιτητών Παρασκευή: IV. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Απολυτήριο ΙΑ Γυμνασίου Αθηνών (1972) Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (Μάρτιος Βαθμός: Άριστα) Diplôme d Etudes Approfondies (D.E.A.) στο Δίκαιο των Συναλλαγών (Droit des Affaires) από το Université de Paris X (Φεβρουάριος 1979). Αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. με την υπ αριθ / σχετική βεβαίωση Doctorat de 3e cycle στην Πολιτική Οικονομία (Economie Politique) από το Université de Paris VIII ( ). Θέμα διδακτορικής διατριβής (252 δακτ. σελ.): Internationalisation du capital et firmes multinationales: caractères structurels du capitalisme mondial (Μνεία: Très bien). Αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. με την υπ αριθ. 3143/ σχετική βεβαίωση Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ( ). Θέμα διδακτορικής διατριβής: Συγχώνευση εμπορικών εταιριών και θεωρία της επιχείρησης (334 δακτ. σελ.) V. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (10/2014) Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου των εταιριών με το κοινοτικό δίκαιο (σε συνεργασία με τη Δ.Ν.-Δικηγόρο A. Σαμαρά), εκδ. Α. Σάκκουλα, 1983 (186 σελ.). Σχετικές βιβλιοκρισίες έχουν δημοσιευθεί από τον Καθηγητή Α. Αργυριάδη (Επιθεώρησις του Εμπορικού Δικαίου ΕΕμπΔ 1983, σ. 551) και τις Συντάξεις των περιοδικών «Πειραϊκή Νομολογία» (ΠειρΝ 1983, σ. 369) και «Revue des sociétés» (Rev.soc. 1983, p. 875) 2. Συγχώνευση εμπορικών εταιριών και θεωρία της επιχείρησης, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1986 (260 σελ.). Σχετική βιβλιοκρισία έχει δημοσιευθεί από τον Καθηγητή Α. Λουκόπουλο (Εφημερίς Ελλήνων Νομικών ΕΕΝ 1989, σ. 78) 3. Κοινός διαζευκτικός λογαριασμός, προσβολή της νόμιμης μοίρας και κάμψη του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1987 (73 σελ.). Σχετική βιβλιοκρισία έχει δημοσιευθεί από τον Καθηγητή Απ. Γεωργιάδη (Ελληνική Δικαιοσύνη ΕλλΔνη 1989, σ. 1272) 4. Μέθοδοι και νομικό καθεστώς ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων στο ελληνικό οικονομικό

18 δίκαιο, εκδ. Αφοι Π. Σάκκουλα, 1988 (235 σελ.). Σχετική βιβλιοκρισία έχει δημοσιευθεί από τον Καθηγητή Ε. Περάκη (ΕλλΔνη 1990, σ επ) 5. Η μεταβίβαση τραπεζικής πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1994 (329 σελ.). Σχετική βιβλιοκρισία έχει δημοσιευθεί από τον Δ.Ν-Δικηγόρο Γ. Βελέντζα (Επιθεώρηση Τραπεζικού-Αξιογραφικού-Χρηματιστηριακού Δικαίου ΕΤρΑξΧρΔ 1994, σ. 525 επ) 6. Η τοκοφορία των εργατικών απαιτήσεων στην πτώχευση, την εξυγίανση και την εκκαθάριση υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1996 (109 σελ.) 7. Η απελευθέρωση των τραπεζικών εγγυητών κατ άρθρο 862 ΑΚ, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1998 (271 σελ.) 8. Ο νομικός έλεγχος των πολυεθνικών επιχειρήσεων Το πρόβλημα υπό τη νέα παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα, εκδ. Α. Σάκκουλα, 2001 (121 σελ.). Σχετική βιβλιοκρισία έχει δημοσιευθεί από τον Καθηγητή Θ. Χατζηγάγιο (ΕΤρΑξΧρΔ 2001, σ. 796) 9. Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο, εκδ. Α. Σάκκουλα, 2003 (272 σελ.). Σχετικές βιβλιοκρισίες έχουν δημοσιευθεί από τον Καθηγητή Χ. Γκόρτσο (Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Δελτ.ΕΕΤ, τεύχ. 34/2003, σ. 190) και τον Δ.Ν-Δικηγόρο Γ. Βελέντζα (ΕΤρΑξΧρΔ 2003, σ. 411 επ) 10. Επιμέλεια, μαζί με τον Λέκτορα Γ.Τ.Δ. Α. Μπώλο, του συλλογικού έργου: Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών, τ. Ι-ΙΙ, εκδ. Σάκκουλα, 2008 (1736 σελ.). Σχετική βιβλιοκρισία έχει δημοσιευθεί από τον Καθηγητή Σ. Ψυχομάνη (Νομικό Βήμα ΝοΒ 2008, ) 11. Η εξελικτική πορεία των τραπεζικών ΓΟΣ στο ελληνικό δίκαιο, εκδ. Αφοι Π. Σάκκουλα, 2010, (179 σελ.) Β. ΑΡΘΡΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή στην έννοια του δικαίου της επιχείρησης, ΠειρΝ 1981, σ La société unipersonnelle en droit hellénique (préface de J. Guyénot, Maître de Conférences à l Univ. de Paris 2-Sorbonne), Les Petites Affiches (P.A.), Paris, 1981, no 26 (2.3.81), pp Η ενοποιημένη διανομή, ΠειρΝ 1982, σ Internationalisation du capital et firmes multinationales: caractères structurels du capitalisme mondial (αποσπάσματα της αντίστοιχης διδακτορικής διατριβής), P.A. 1984, nos 97( ), pp. 4-8, 98 ( ), pp. 2-5, 99 ( ), pp. 8-11, 100 ( ), pp Η συμβολή του δικαίου της επιχείρησης στην επίλυση του προβλήματος της μονοπρόσωπης εταιρίας, Αφ. εις Κ. Ρόκαν, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1985, σ Η αμοιβαία συμμετοχή στο κεφάλαιο των εμπορικών εταιριών, ΕΕμπΔ 1986, σ Les participations réciproques entre des sociétés commerciales: l état du droit positif hellénique et son devenir perceptible sous l influence du droit européen, P.A. 1986, no 95 (8.8.86), pp Το πρόβλημα του ουσιαστικού πυρήνα της μετοχής στο ελληνικό Οικονομικό δίκαιο, ΕλλΔνη 1988, σ = Σύμμεικτα εις μνήμην Ι. Χατζηδίνα, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Α, 1989, σ.

19 Η εφαρμογή του άρθρου 23α ν. 2190/20 στις συναλλαγές και ιδιαίτερα στην παροχή τραπεζικών εγγυήσεων, Δελτ.ΕΕΤ, τεύχ. 23/1989, σ Η οργάνωση και λειτουργία του Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών, ΕλλΔνη 1990, σ Η έννοια της επιχείρησης και οι συμφωνίες αποκλειστικής διανομής και διάθεσης στη νομολογία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού - Επιτροπής Ανταγωνισμού του ν. 703/77, ΕλλΔνη 1991, σ = Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, (συλλογικό έργο υπό την εποπτεία του Καθηγητή Ι. Σχινά), εκδ. Α. Σάκκουλα, 1992, σ , Το αποθετήριο των χρηματιστηριακών τίτλων σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για τα Χρηματιστήρια Αξιών, ΕλλΔνη 1992, σ = Αφ. εις Α. Λουκόπουλον, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1993, σ Οι συμφωνίες franchising στα πλαίσια της ενοποιημένης διανομής (Εισήγηση στο Συνέδριο «Franchising in Greece», που διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο και άλλους φορείς την ), Δελτίο Δικαστικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Δελτ.Δικ.ΕΤΕ), τεύχ. Α /1993, σ Η νομική ρύθμιση των εταιριών αμοιβαίας εγγύησης στη Γαλλία και η προοπτική εισαγωγής του θεσμού στην Ελλάδα, Δελτ.ΕΕΤ, τεύχ. 42/1994, σ = ΕΤρΑξΧρΔ 1996, σ Η αντιμετώπιση του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» από την ελληνική τραπεζική νομοθεσία, ΕλλΔνη 1995, σ = Δελτ.ΕΕΤ, τεύχ. 2/1995, σ Η ελληνική νομοθεσία για τις εξωχώριες (off-shore) επιχειρήσεις, ΕΤρΑξΧρΔ 1996, σ = Ενθύμ. Α. Αργυριάδη, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1996, τ. Β, σ = Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Διαβαλκανικής Νομικής Συνεργασίας, εκδ. Παντείου Πανεπιστημίου, 1997, σ Οι πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο εφαρμογής των ΑΚ στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, Δελτίο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ) 1998, σ Ο δικαστικός έλεγχος λειτουργίας των ΓΟΣ στις τραπεζικές συναλλαγές, ΕΤρΑξΧρΔ 1999, σ Υιοθεσία βρέφους από ζευγάρι που υπερβαίνουν και οι δύο κατά πέντε έτη το ανώτατο όριο ηλικίας του άρθρου 1544, εδ. α ΑΚ Επιτρεπτό υιοθεσίας βάσει του συμφέροντος του υιοθετουμένου σύμφωνα με τα άρθρα 1542, εδ. β και 1558 ΑΚ (γνμδ), ΕλλΔνη 2001, σ Η προστασία των Ελλήνων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων από γενικές συναλλακτικές ρήτρες εφαρμοστέου αλλοδαπού δικαίου, ΔΕΕ 2002, σ Ο νομικός έλεγχος των πολυεθνικών επιχειρήσεων, Αναμν. Τόμ. Ο. Φαρμακίδη, εκδ. Α. Σάκκουλα, 2002, σ Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό εταιρικό δίκαιο, Δίκαιο της Ανώνυμης

20 Εταιρίας (συλλογικό έργο υπό την εποπτεία του Καθηγητή Ε. Περάκη), εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, τ. 1, Εισαγ. IV, 2002 (2η έκδ), σ Νομικά προβλήματα διασυνοριακών συγχωνεύσεων τραπεζών στην Ε.Ε Ενας ακόμη κοινός τόπος εταιρικού, τραπεζικού και Οικονομικού δικαίου, ΕΤρΑξΧρΔ 2003, σ Η υπαγωγή ή μη των τραπεζικών εγγυητών στον ν. 2251/94 για την προστασία των καταναλωτών, ΔΕΕ 2003, σ Διαδικασία πώλησης ακινήτων σε εκκαθάριση ευρισκόμενης «οικογενειακής» α.ε από τους εκκαθαριστές συζύγους και μόνους μετόχους στους ίδιους με αυτοσύμβαση κατ ΑΚ 235 Επιτρεπτό μεταβίβασης χωρίς μεσολάβηση της κατ άρθρο 49 παρ. 4, εδ. δ ν. 2190/20 δικαστικής άδειας Μη εφαρμογή επίσης των ΑΚ 66, 69 (γνμδ), ΕλλΔνη 2003, σ Legal regime of credit institutions merger in Greece, Αφ. Λ. Κοτσίρη, έκδ. Τμ. Νομικής Παν/μίου Θεσσαλονίκης, 2004, σ = ΕΤρΑξΧρΔ 2004, σ Οι τάσεις ενοποίησης του περιουσιακού δικαίου και ο ρόλος του εμπορικού δικαίου, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ) 2005, σ Ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια ΑΤΕ - Κατάργηση από τον ν. 2076/1992 Αντισυνταγματικότητα Παραβίαση αρχών ΚΠολΔ περί αναγκαστικής εκτέλεσης και θεμελιωδών κανόνων του ουσιαστικού καθώς και του δικονομικού ευρωπαϊκού δικαίου Παραβίαση κοινοτικών και εθνικών κανόνων περί ελεύθερου ανταγωνισμού Νομολογιακά δεδομένα (γνμδ), ΧρΙΔ 2006, σ Το αντίστροφο των παρ. 1, εδ. α και 3 του άρθρου 23α ν. 2190/20: Μία υποτιμημένη νομολογιακή παράμετρος εφαρμογής της παρ. 2 του υπόψη άρθρου στις εταιρικές συναλλαγές, ΕλλΔνη 2007, σ Εκκαθάριση κοινωφελούς ιδιωτικού ιδρύματος Κρατικού ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας Υποχρεώσεις εκκαθαριστών Τύχη εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων Τρόπος ικανοποίησης δανειστών μετά το πέρας της εκκαθάρισης, (γνμδ), ΧρΙΔ 2008, σ = Δελτ.Δικ.ΕΤΕ, τεύχ. 68/2008, σ Η διαμόρφωση του άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920 βάσει του άρθρου 33 ν. 3604/2007, ΔΕΕ 2008, σ = Δελτ.Δικ.ΕΤΕ, τεύχ. 68/2008, σ Νομολογιακή αντιμετώπιση καταναλωτικών ΓΟΣ, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών (ΔικΠΚ), εκδ. Σάκκουλα, 2008, σ Σύστημα εγγύησης καταθέσεων, ΔικΠΚ, 2008, σ Διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων, συναλλαγές με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής και διακανονισμός συστημάτων πληρωμών καθώς και αξιογράφων, ΔικΠΚ, 2008, σ Ακυρη επίδοση σε ίδρυμα στερούμενο παντελώς διοίκησης Μη ύπαρξη συμβατικής ή εξωσυμβατικής ευθύνης έναντι κατασκευαστικής εταιρείας Ζημία από οικείο πταίσμα λόγω

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Β α σ ί λ ε ι ο ς Δ ο ύ β λ η ς Όνομα Πατρός Αλέξανδρος Όνομα Μητρός Μαγδαληνή Τόπος και Χρόνος Γέννησης Αθήνα, 1954

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ. ΛΙΑΠΗΣ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Λιάπης Πατρώνυμο : Ιωάννης Μητρώνυμο : Αθηνά Ημ/νία Γέννησης : 09/10/1964 Διεύθυνση Κατοικίας : Φαλήρου 12, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Dr. M.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ. Τηλ.:+ 302461068163 E-mail: drjohnvel@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Dr. M.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ. Τηλ.:+ 302461068163 E-mail: drjohnvel@gmail.com ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ GR 50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Dr. M.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ του Αθανασίου ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1951 Καμ. Βούρλα Φθιώτιδος ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Δεξαμενής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

25-28 Οκτωβρίου 2008. Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ

25-28 Οκτωβρίου 2008. Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ 5 o Δικαιοσύνη, Εποπτικές Αρχές και Εποπτευόµενοι Φορείς στο νέο Ευρωπαϊκό Χρηµατοπιστωτικό Περιβάλλον Τριήµερο Συνέδριο 25-28 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 2 3 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Ιστορία της Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 [2] A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324 Website:

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου είναι οι κκ. Ευάγγελος Δελής, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2013

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2013 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Γεώργιος Ζανιάς Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι Σταύρος Λεκκάκος Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Λιβαδά Όνομα: Χριστίνα Ημερομηνία Γεννήσεως: 02.01.1973 Διεύθυνση: Βασιλέως Κων/νου 33 Τηλέφωνο: 0030 6977657973 E-mail address: clivada@hba.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1990-1995: Νομική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012) Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.2716/06/Β/86/43 ΤΑΚΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

www.palladianconferences.gr

www.palladianconferences.gr www.palladianconferences.gr UNDER THE AUSPICES OF SILVER SPONSOR BRONZE SPONSOR CONTRIBUTORS SUPPORTER ACADEMIC PARTNER INTELLIGENCE PARTNER COMMUNICATION SPONSORS 3 agenda 09.30-10.00 Προσέλευση & Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Σχεδίαση Ανάπτυξη Παραγωγή Εγκατάσταση & Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής Α.Μ.Α.Ε. 14514/06/Β/86/5 ΑΦΜ 094181088 www.logismos.gr ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 9 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα