14η Επιστηµονική Συνάντηση. Ρευµατολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδας Μέτσοβο, 21 Ιανουαρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14η Επιστηµονική Συνάντηση. Ρευµατολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδας Μέτσοβο, 21 Ιανουαρίου 2012"

Transcript

1 Ο άξονας οστού-εντέρου-κνσ Ο ρόλος της σεροτονίνης 14η Επιστηµονική Συνάντηση Ρευµατολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδας Μέτσοβο, 21 Ιανουαρίου 2012 αούσης ηµήτρης Λέκτορας Παθολογίας/Ρευµατολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών

2 Ο σκελετός εν προσφέρει απλά µηχανική υποστήριξη Όργανο µε πολύπλοκη λειτουργία Σε συνεχή και ενεργό επικοινωνία µε τα υπόλοιπα όργανα

3 Μια ρόσφατη σηµαντική ανακάλυψη οστεοκαλσίνη Το οστό µέσω παραγωγής οστεοκαλσίνης είναι σηµαντικός ρυθµιστής της ανδρικής γονιµότητας στα ποντίκια

4 Το οστό είναι ένας ζωντανός ιστός ου ανα λάθεται συνεχώς. Οστεοβλάστες Υπεύθυνοι για παραγωγή νέου οστού Οστεοκλάστες Αποδοµούν το οστό Η οστική αναδόµηση (bone remodeling) είναι απαραίτητη για την επιδιόρθωση µικροκαταγµάτων Πλήρης ανανέωση κάθε 7-10 χρόνια

5 Οστεο όρωση Η οστεοπόρωση είναι µείζον πρόβληµα στον αναπτυγµένο κόσµο Μεγάλο ενδιαφέρον για αναβολικές θεραπείες

6 Τα ειράµατα της φύσης.. Σπάνιες γενετικές παθήσεις βοηθούν στην κατανόηση νέων µηχανισµών

7 LRP5:Μόριο κλειδί στην ρύθµιση οστικής µάζας Σύνδροµο αυξηµένης οστικής µάζας «ιεγερτική» µετάλλαξη στο LRP5 Σύνδροµο οστεοπόρωσης- ψευδογλοιώµατος «Αδρανοποιός» µετάλλαξη στο LRP5

8 LRP5 και Wntµονο άτι Έως τώρα πιστεύαµε ότι η δράση του LRP5 είναι µέσω του Wnt µονοπατιού

9 Τι ιστεύαµε έως τώρα.. Σύνδροµο υψηλής οστικής µάζας Σύνδροµο οστεοπόρωσης- ψευδογλοιώµατος Aυξηµένη ενεργότητα LRP5 Μειωµένη ενεργότητα LRP5 Αυξηµένη ενεργότητα Wnt µονοπατιού Μειωµένη ενεργότητα Wnt µονοπατιού Αυξηµένη οστική µάζα Μειωµένη οστική µάζα

10 Το LRP5 knockout οντίκι Το LRP5-/- ποντίκι έχει οστεοπόρωση λόγω καταστολής οστεοβλαστών Οι οστεοβλάστες όµως από το LRP5-/- ποντίκι δεν έχουν πρόβληµα ex vivo

11 Η έκ ληξη.. Το LRP5-/-ποντίκι υπερεκφράζει Tph1 (ένζυµο υπεύθυνο για την σύνθεση της σεροτονίνης) Η υπερέκφραση αυτή αφορά κυρίως το 12δάκτυλο και όχι το οστό

12 Α οδείχθηκε ότι στο οντίκι αυτό Τα επίπεδα σεροτονίνης αυξάνονται προοδευτικά µε την ηλικία παράλληλα µε την µείωση της οστικής µάζας Η σεροτονίνη είναι υπεύθυνη για την οστεοπόρωση µέσω άµεσης καταστολής της οστεοβλαστικής δραστηριότητας

13 Προτεινόµενος µηχανισµός

14 Ο άξονας εντέρου-οστούοστού

15 Τα νοσήµατα αυτά είναι ερισσότερο αθήσεις του εντέρου αρά του οστού!!!! Σύνδροµο υψηλής οστικής µάζας Aυξηµένη ενεργότητα LRP5 Μειωµένη έκφραση Tph1 Μειωµένη σεροτονίνη Αυξηµένη οστική µάζα Σύνδροµο οστεοπόρωσης- ψευδογλοιώµατος Μειωµένη ενεργότητα LRP5 Αυξηµένη έκφραση Tph1 Αυξηµένη σεροτονίνη Μειωµένη οστική µάζα

16 Λίγα λόγια για την σεροτονίνη Παράγεται ΓΕΣ (enterochromaffin cells). Παράγεται από την Tph1 ΚΝΣ (νευρώνες στελέχους). Παράγεται από την Tph2 εν περνά τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό

17 Στο ΚΝΣ.. Σηµαντικός ο ρόλος στο ΚΝΣ Κεντρικός ρυθµιστής της ψυχικής σφαίρας Αλλά και της όρεξης.

18 Στην εριφέρεια Παράγεται από το έντερο. Ρυθµίζει τον περισταλτισµό >95% παραµένει αποθηκευµένη στα αιµοπετάλια-ρόλος στην αιµόσταση Η κυκλοφορούσα σεροτονίνη έχει ενδοκρινικό ρόλο?

19 Ε ιδρά το ΚΝΣ στο οστό? Η οστική αναδόµηση είναι ουσιαστικά µια οµοιοστατική λειτουργία Όλες οι οµοιστατικές λειτουργίες υπόκειται σε έλεγχο από το ΚΝΣ Υπάρχει κεντρικός µηχανισµός ελέγχου της οστικής αναδόµησης???

20 Η α άντηση ήταν ανα άντεχη.. Το ob/obποντίκι (πλήρης έλλειψη λεπτίνης) Παχυσαρκία Υπογοναδισµός Πολύ υψηλή οστική µάζα!!!!!

21 Λε τίνη Παράγεται από τον λιπώδη ιστό Ρυθµίζει τον µεταβολισµό και την όρεξη µεταξύ άλλων

22 Ο ρόλος της λε τίνης όρεξη Οστικός µεταβολισµός λεπτίνη Σεξουαλική λειτουργία

23 Λε τίνη και οστικός µεταβολισµός Η αύξηση της οστικής µάζας οφείλεται στην έλλειψη λεπτίνης και όχι στην παχυσαρκία. Πως δρα η λεπτίνη στο οστό??

24 Η λε τίνη ρυθµίζει την οστική µάζα µέσω του ΚΝΣ και όχι εριφερικά Η λεπτίνη δεν δρα απευθείας στους οστεοβλάστες Η χορήγηση λεπτίνης κατευθείαν στο ΚΝΣ µειώνει την οστική µάζα όχι µόνον στα ob/ob ποντίκια αλλά και στα φυσιολογικά!!!!

25 Πως ε ικοινωνεί το ΚΝΣ µε το οστό? Πειράµατα έδειξαν ότι η επικοινωνία αυτή δεν γίνεται µε «ενδοκρινικό» τρόπο Η επικοινωνία γίνεται µέσω του συµπαθητικού

26 Ο τόνος του συµ αθητικού ρυθµίζει την οστική µάζα Τα οστά έχουν β2ar Τα β2ar-/- ποντίκια έχουν υψηλή οστική µάζα Τα β2ar 2AR-/- ποντίκια που έχουν υποστεί γοναδεκτοµή προστατεύονται από οστεοπόρωση Στα ποντίκια Η ισοπρετερενόλη µειώνει την οστική µάζα Η προπρανολόλη την αυξάνει

27 Κατά συνέ εια Αυξηµένος τόνος συµ αθητικού Μειωµένος τόνος συµ αθητικού Οστεοπόρωση Αυξηµένη οστική µάζα

28 Η ρύθµιση της οστικής µάζας α ό το συµ αθητικό δεν α οτελεί έκ ληξη.. Η αλγοδυστροφία αποτελεί τυπικό παράδειγµα (reflex sympathetic dystrophy) Τοπική οστεπόρωση από υπερδραστηριότητα του συµπαθητικού

29 Η δράση της λε τίνης ε ιτυγχάνεται µέσω ρύθµισης του τόνου του συµ αθητικού Η λεπτίνη «διεγείρει» τον τόνο του συµπαθητικού Τα ob/obποντίκια έχουν χαµηλό τόνο συµπαθητικού

30 Που δρά η λε τίνη Έως πρόσφατα πιστεύαµε ότι η δράση της ήταν στον υποθάλαµο Μεσοκοιλιακός πυρήνας (VMH) για ρύθµιση οστικής µάζας Τοξοειδής πυρήνας (ARC) για ρύθµιση όρεξης

31 Η δράση της λε τίνης δεν είναι άµεση Η εξάλειψη του υποδοχέα της λεπτίνης εκλεκτικά από τον VMH και ARCπυρήνα δεν δηµιουργούσε προβλήµατα Η λεπτίνη δεν δρα απευθείας στον υποθάλαµο Υ όθεση: Η λε τίνη ασκεί την δράση της µέσω ενός ενδιάµεσου µεσολαβητή

32 Νέα έκ ληξη!!! Ο µεσολαβητής αυτός είναι η σεροτονίνη Η σεροτονίνη είναι γνωστός ρυθµιστής της όρεξης

33 Η σεροτονίνη του ΚΝΣ ευοδώνει την οστεοπαραγωγή Η σεροτονίνη του ΚΝΣ διεγείρει την οστεοπαραγωγή καταστέλλοντας τον τόνο του συµπαθητικού

34 Η συνολική εικόνα

35 ΚΝΣ λεπτίνη συµπαθητικό Λίπος- Μεταβολισµός??? οστό

36 Και όµως το οστό συµµετέχει στην ρύθµιση του µεταβολισµού. Η επικοινωνία γίνεται µέσω οστεοκαλσίνης Η οστεοκαλσίνη διεγείρει την παραγωγή ινσουλίνης και αδιπονεκτίνης

37 ΚΝΣ λεπτίνη συµπαθητικό Λίπος- Μεταβολισµός οστεοκαλσίνη οστό

38 Ερωτήµατα Γιατί να συνδέεται η οστική αναδόµηση µε την ρύθµιση του µεταβολισµού?? Σε πρώιµες φάσεις της ανθρώπινης εξέλιξης η «επισκευή» των καταγµάτων ήταν κριτικής σηµασίας για την επιβίωση

39 Ενδιαφέρουσα θεωρία Ο σκελετός εµφανίσθηκε αργά στη εξέλιξη Τότε περίπου εµφανίσθηκε και η λεπτίνη Μήπως η λεπτίνη δηµιουργήθηκε για αυτό τον ρόλο? (σύνδεση οστικής αναδόµησης και µεταβολισµού)

40 Γιατί να µας ενδιαφέρουν όλα αυτά?? Μεγάλο ενδιαφέρον για «οστεοαναβολικές» θεραπείες. Θα µπορούσαµε να αναστείλουµε την σεροτονίνη που παράγεται από το έντερο για να αυξήσουµε την οστική µάζα?

41 Αναστολέας του Tph1 σε ποντίκια που έχουν υποστεί γοναδεκτοµή βελτιώνει θεαµατικά την οστική µάζα Το φάρµακο αυτό δοκιµάζετα ήδη κλινικά σε ανθρώπους για το σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου

42 ράση συγκρίσιµη µε την PTH Η δράση αυτή επιτυγχάνεται µε µέτρια µείωση των επιπέδων σεροτονίνης (<50%) Όχι επιπτώσεις σε αιµόσταση και κινητικότητα εντέρου

43 Τι κάνουν τα SSRIστα οστά? ηµοφιλή φάρµακα Επηρεάζουν την οστεοπαραγωγή??

44 Φαίνεται ως ΝΑΙ!! Η χρήση SSRI αυξάνει το κίνδυνο κατάγµατος Ίσως αυξάνουν τοπικά στο µικροπεριβάλον του οστού τα επίπεδα σεροτονίνης και αναστέλλουν έτσι την οστεοπαραγωγή Έχει ήδη εκδοθεί οδηγία για την προσεκτική χρήση τους σε εφήβους

45 Σχετίζεται η σεροτονίνη µε οστεο όρωση??? Υπο εντατική διερεύνηση

46 Συµ εράσµατα «Περιφερικός» µηχανισµός Η «περιφερική» σεροτονίνη µειώνει την οστική µάζα

47 Κεντρικός µηχανισµός.. Η «κεντρική» σεροτονίνη αυξάνει την όρεξη και την οστική µάζα

48 Ο άξονας εντέρου-οστού-κνσ

49 Οι αναστολείς Tph1 είναι υποσχόµενα µόρια για την θεραπεία της οστεπόρωσης Τα SSRI µάλλον αυξάνουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

50 ευχαριστώ!

Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ. Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ. Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ. ΠΑΝΙ ΗΣ ΠΑΧ ΥΣΑΡΚΙΑ Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Αίτια, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση Η. ΚΑΤΣΙΚΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ Α ΥΝΑΤΙΣΜΑ"

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ Α ΥΝΑΤΙΣΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ) ΤΜΗΜΑ : ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ "ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ Α ΥΝΑΤΙΣΜΑ" ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 7 - Αναφορά στα οστά και γενικά στοιχεία 1.1 Οστεολογία Οστεολογία ονοµάζουµε τον ειδικό εκείνο κλάδο της ανατοµίας που ασχολείται αποκλειστικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κλινικές κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες Χειρουργική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Φώτης Καλφαρέντζος Οι μεταβολές της έκκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευθυμία

Διαβάστε περισσότερα

Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας

Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας Το οστούν και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του μέχρι την επίτευξη του μέγιστου της οστικής μάζας Ευρεία ανασκόπηση Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει την ανάπτυξη της οστικής πυκνότητας και αντοχής σε υγιή άτομα.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε μακροχρόνια ερωτήματα;

Απαντήσεις σε μακροχρόνια ερωτήματα; 48 SABCS 2010: Απαντήσεις σε μακροχρόνια ερωτήματα; Το μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο για τον καρκίνο του μαστού πραγματοποιήθηκε και φέτος στο Σαν Αντόνιο του Τέξας από τις 8 έως τις 12 Δεκεμβρίου, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός. Βασικές γνώσεις για την καθημερινή πράξη

Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός. Βασικές γνώσεις για την καθημερινή πράξη Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός Βασικές γνώσεις για την καθημερινή πράξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡOYΡΓΙΚΗΣ OΡΘOΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤOΛOΓΙΑΣ Γεώργιος Καπετάνος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ. Η οστεοπόρωση και

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΣΑΦ: Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Φάρµακα Είναι συµπτωµατικά, αντιφλεγµονώδη, αντιπυρετικά και αναλγητικά φάρµακα. Συµπτωµατικά σηµαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ «Οι κακώσεις του θώρακα, της αυχενικής και θωρακικής µοίρας της Σπονδυλικής Στήλης. Η σηµασία των κακώσεων αυτών στην καθηµερινή ζωή.»

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική υποθαλαµική ανωορρηξία - αµηνόρροια: σηµασία διατροφής και αναπαραγωγικού άξονα. 14 Ενδοκρινολόγος

Λειτουργική υποθαλαµική ανωορρηξία - αµηνόρροια: σηµασία διατροφής και αναπαραγωγικού άξονα. 14 Ενδοκρινολόγος Λειτουργική υποθαλαµική ανωορρηξία - αµηνόρροια: σηµασία διατροφής και αναπαραγωγικού άξονα Μ. ΛΙΠΑΡΑΚΗ 14 Ενδοκρινολόγος ΕΙΣΑΓΩΓΗ λειτουργική υποθαλαμική αμηνόρροια αφορά το 15-48 % της δευτεροπαθούς

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη Δείκτη Μάζας Σώματος, παιδιών ηλικίας 15 18 ετών, και συσχέτιση αυτού με τη συχνότητα και την ποιότητα του πρωινού»

«Μελέτη Δείκτη Μάζας Σώματος, παιδιών ηλικίας 15 18 ετών, και συσχέτιση αυτού με τη συχνότητα και την ποιότητα του πρωινού» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη Δείκτη Μάζας Σώματος, παιδιών ηλικίας 15 18 ετών, και συσχέτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΩΣ ΠΡΩΙΜΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΕΝ ΟΘΗΛΙΟΠΑΘΕΙΑΣ, ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΜΠΟΛΟΝΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΩΣ ΠΡΩΙΜΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΕΝ ΟΘΗΛΙΟΠΑΘΕΙΑΣ, ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΜΠΟΛΟΝΗ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΠΟΝΤΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΑΡΙΘΜ. 2521 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες Η σημασία της πρώιμης διάγνωσης Δαούσης Δημήτριος Λέκτορας Παθολογίας/Ρευματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

κλιμακτηρίου, εμμηνόπαυσης"

κλιμακτηρίου, εμμηνόπαυσης "Φυσιολογία κλιμακτηρίου, εμμηνόπαυσης" ης Αρετή Αυγουλέα, MD, MSc, PhD Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης Β Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

υγεία ...φοβού τους «δωρίζοντας» Hφιλανθρωπία τού ΣΦΕΕ δεν είναι Βits 'n' pieces Αφιέρωμα: Καρκίνος του μαστού Ανδρόπαυση 25-26-27 10 2013 [σελ.

υγεία ...φοβού τους «δωρίζοντας» Hφιλανθρωπία τού ΣΦΕΕ δεν είναι Βits 'n' pieces Αφιέρωμα: Καρκίνος του μαστού Ανδρόπαυση 25-26-27 10 2013 [σελ. ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ υγεία 25-26-27 10 2013 Βits 'n' pieces Πέντε επιστημονικές δημοσιεύσεις δείχνουν πως... οι γυναίκες μάχονται! Ερευνητές, επιστημονικές ομάδες, πανεπιστήμια και εργαστήρια καταδεικνύουν συμπεράσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Φοιτήτρια: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ Η βασική αρχή της Κινεζικής Παραδοσιακής Ιατρικής είναι η ύπαρξη της Ζωτικής Ενέργειας. Η ζωτική ενέργεια δεν κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

«Η διατροφικές συνήθειες των µαθητών και το ιδανικό. κυλικείο» Ερευνητική Εργασία Project. Β Τάξη του 8 ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Τµήµα Ενδιαφέροντος: Ε3

«Η διατροφικές συνήθειες των µαθητών και το ιδανικό. κυλικείο» Ερευνητική Εργασία Project. Β Τάξη του 8 ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Τµήµα Ενδιαφέροντος: Ε3 «Η διατροφικές συνήθειες των µαθητών και το ιδανικό κυλικείο» Ερευνητική Εργασία Project Β Τάξη του 8 ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Τµήµα Ενδιαφέροντος: Ε3 Σχολικό έτος 2012-2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 1ο Κεφάλαιο...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/NIΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΖΕΡΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ΣΧΟΛΗ ΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπέρταση Και Παχυσαρκία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΓΚΙΖΑΝΗ ΒΑΙΑ (A.M279)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ- ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ της ΙΓΝΑΤΙΑ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ (Α.Μ. 2904) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Μύθος και Πραγματικότητα Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Α. Καραγιάννης Αθήναι 2008 ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ THE IMPORTANCE OF TELOMERASE IN CELLULAR SENESCENCE AND THE FUTURE PROSPECTS OF INTERFERING

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Το σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών σε συσχέτιση µε τη διατροφή Λένη Βασιλένα - Σουλτανιά Βασιλική Επιβλέπων καθηγητής: Τσιριγωτάκης Ιωάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνδροµο

Διαβάστε περισσότερα