ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 18/12/2009 ΦΒ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΦΒ1 Αιολικά Συστήματα ΦΒ1.1 Μικρά αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 30 kw ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: Φυσικά πρόσωπα, στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, τα οποία ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα (σχολικές εφορίες, αγαθοεργή ιδρύματα, μοναστήρια, εκκλησίες, δήμοι, κοινότητες, κρατικές υπηρεσίες κλπ.) που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Φυσικά πρόσωπα και Οργανισμοί τα οποία δεν έχουν πτωχεύσει, ούτε τελούν υπό πτώχευση και δεν διώκονται ποινικά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Οι αιτήσεις αφορούν επενδύσεις για την εγκατάσταση μικρών αιολικών συστημάτων (αυτόνομων ή συνδεδεμένων με το δίκτυο) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δυναμικότητας μέχρι 30 kw. 2. Αιτήσεις γίνονται δεκτές για συστήματα που αγοράστηκαν και εγκαταστάθηκαν μετά την 01/01/2008 και μέχρι τις 18/12/2009. Επίσης μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις πριν από την αγορά και εγκατάσταση των συστημάτων για επενδύσεις που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν μεταγενέστερα και εντός χρονικής περιόδου 18 μηνών, από την ημερομηνία προέγκρισης της αίτησης. 3. Η αγορά παρατεταμένης εγγύησης δεν επιχορηγείται. 4. Για επενδύσεις που αφορούν εγκαταστάσεις σε νόμιμα υφισταμένες ή υπό ανέγερση αδειούχες οικοδομές, όλοι οι ιδιοκτήτες της οικοδομής πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι συμφωνούν με την πραγματοποίηση της εν λόγω εγκατάστασης. 5. Η αίτηση δεν θα προωθείται προς εξέταση στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε αν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη ή αν δεν συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.

2 ΦΒ1.1 Μικρά αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 30 kw 2/8 ΜΕΡΟΣ Α 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Όνομα Αιτητή:...Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας:. Ταχυδρομικός Κώδικας: Δήμος/Κοινότητα:.. Επαρχία: Αριθμός Τηλεφώνου: Αριθμός Φαξ: .. Διεύθυνση Υποστατικού που θα πραγματοποιηθεί η επένδυση: (αν είναι η ίδια με τη διεύθυνση αλληλογραφίας αφήστε κενό) Ταχυδρομικός Κώδικας: Δήμος/Κοινότητα:.. Επαρχία: Διεύθυνση Αποστολής της Χορηγίας: (αν είναι η ίδια με τη διεύθυνση αλληλογραφίας αφήστε κενό).. Ταχυδρομικός Κώδικας: Δήμος/Κοινότητα:.. Επαρχία: ΜΕΡΟΣ Β 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Είδος Υποστατικού: (σημειώστε με όποιο εφαρμόζει) Μόνιμη Κατοικία Εξοχική Κατοικία Άλλου Είδους Εμβαδό (m 2 ):. Εμβαδό (m 2 ):. Εμβαδό (m 2 ):. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Χώρου Εγκατάστασης: (σημειώστε με όποιο εφαρμόζει) Ιδιόκτητος Ενοικίαση Άλλου Είδους Σημείο Εγκατάστασης: Υψόμετρο (m): Συντεταγμένες:... Απόσταση από το Δίκτυο της ΑΗΚ (km): Τάση Σύνδεσης (V):.. 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Σύμβουλοι Μηχανικοί Έργου (αν υπάρχουν) Εταιρεία:.Μελετητής:. Διεύθυνση:.. Ταχυδρομικός Κώδικας:.Πόλη: Επαρχία:..

3 ΦΒ1.1 Μικρά αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 30 kw 3/8 Αριθμός Τηλεφώνου:.Αριθμός Φαξ:... .Ιστοσελίδα: Προμηθευτές Εξοπλισμού Επένδυσης Εταιρεία:.Υπεύθυνος:... Διεύθυνση:.. Ταχυδρομικός Κώδικας:.Πόλη: Επαρχία:.. Αριθμός Τηλεφώνου:.Αριθμός Φαξ:... .Ιστοσελίδα: Εργολάβοι Έργου Εταιρεία:.Υπεύθυνος:... Διεύθυνση:.. Ταχυδρομικός Κώδικας:.Πόλη: Επαρχία:.. Αριθμός Τηλεφώνου:.Αριθμός Φαξ:... .Ιστοσελίδα: 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 4.1 Ανεμογεννήτριες Αριθμός ανεμογεννητριών: Συνολική μέγιστη ισχύς (kw): Είδος ανεμογεννήτριας (manufacture) Τύπος ανεμογεννήτριας (model) Ισχύς ανεμογεννήτριας (Wp) Αριθμός εγκατεστημένων ανεμογεννητριών Μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς (kw) Ταχύτητα ανέμου για μέγιστη παραγωγή (m/s) Είδος έλικα (Κάθετος/Οριζόντιος) Διάμετρος έλικα (m) Συνολικό ύψος ανεμογεννήτριας, συμπεριλαμβανομένων των πτερυγίων (m) Ελάχιστη ταχύτητα ανέμου για παραγωγή (m/s) Έλεγχος γωνίας πτερυγίων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Κιβώτιο ταχυτήτων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Είδος ιστού (Κάθετος/Οριζόντιος) Άλλα στοιχεία: Τάση λειτουργίας του συστήματος (V):..Αριθμός Φάσεων:...

4 ΦΒ1.1 Μικρά αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 30 kw 4/8 4.2 Μπαταρία Αριθμός Μπαταριών:.Τάση (Volts): Συνολική Χωρητικότητα Είδος Μπαταριών Ελάχιστο ασφαλές ποσοστό εκφόρτισης (%): Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής των μπαταριών, σύμφωνα με το σχεδιασμό του προτεινόμενου συστήματος: (α) σε χρόνια ή (β) μέγιστος αριθμός κύκλων φορτοεκφόρτωσης Τρόπος σύνδεσης μπαταριών: 4.3 Μετατροπείς Τάσης Αριθμός Μετατροπέων τάσεως:... Α/Α Ισχύς (kw) Είδος 1 Κατασκευαστής Μοντέλο Χρόνια Εγγύησης Τάση Εισόδου (V) Τάση Εξόδου (V) Καλώδια και Άλλος Εξοπλισμός ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέσος όρος ταχύτητας ανέμου (m/sec):.. σε ύψος:...(m) Χρονική διάρκεια καταμέτρησης αιολικού δυναμικού:.. Όνομα και στοιχεία ατόμου/εταιρείας/οργανισμού που διεξήγαγε την καταμέτρηση:. Συνολική υπολογισμένη ετήσια διάρκεια λειτουργίας αναφοράς 2 (ώρες/έτος): Προβλεπόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το σύστημα (kwh):... 1 Δηλώστε πια από τις πιο κάτω κύριες κατηγορίες εφαρμόζει για κάθε ένα από τους μετατροπείς τάσεως: Α. Πραγματικής ημιτονοειδούς μορφής (true sine wave) Β. Τροποποιημένης ημιτονοειδούς μορφής (modified sine wave) Γ. Τετραγωνικής μορφής (square wave) Δ. Άλλος τύπος 2 Σύμφωνα με το υπολογισμένο αιολικό δυναμικό και τις προδιαγραφές των ανεμογεννητριών που προτείνονται.

5 ΦΒ1.1 Μικρά αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 30 kw 5/8 ΠΡΙΝ από την υλοποίηση της επένδυσης ΜΕΤΑ από την υλοποίηση της επένδυσης (εκτίμηση) Συνολική κατανάλωση (kwh/χρόνο): Συμβατικές μορφές ενέργειας Καύσιμο: Ισχύς (kw): Ετήσια Κατανάλωση (kwh): Ετήσιο κόστος καυσίμων ( ): Ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτεται από ΑΠΕ (%): ΜΕΡΟΣ Γ 6. ΧΟΡΗΓΙΑ Χορηγία: Κεφαλαιουχική ενίσχυση 55% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού, υπό τον περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ποσό χορηγίας τις Τα μέγιστα αποδεκτά κόστη επενδύσεων για την κατηγορία ΦΒ1.1 καθορίζονται στα ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για εγκατάσταση συστήματος το οποίο θα ξεπερνά τα μέγιστα αποδεκτά κόστη η αίτηση θα εξετάζεται και σε περίπτωση που θα εγκριθεί, η επιχορήγηση που θα δίνεται δεν θα ξεπερνά το μέγιστο ποσό χορηγίας ( ). Παρατεταμένη Εγγύηση: Αναφέρετε αν θα αγορασθεί παρατεταμένη εγγύηση, τη χρονική διάρκεια, τα μηχανήματα τα οποία καλύπτει και το σχετικό επιπρόσθετο κόστος: Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τα ακόλουθα: Πραγματικό ή εκτιμώμενο συνολικό επιλέξιμο κόστος της αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού (πλην ΦΠΑ)

6 ΦΒ1.1 Μικρά αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 30 kw 6/8 Αιτούμενο ποσό χορηγίας (55% του συνολικού επιλέξιμου κόστους) Ανώτατο ποσό χορηγίας, Δηλώστε αν έχετε εξασφαλίσει χορηγία από Κυβερνητική ή άλλη πηγή ή κατά πόσο εκκρεμεί η εξέταση σχετικής αίτησης για το ίδιο σύστημα ή εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στην παρούσα αίτηση. Να δοθούν όλες οι σχετικές λεπτομέρειες (ημερομηνίες, ύψος τυχόν παραχωρηθέντων χορηγιών):... ΜΕΡΟΣ Δ 7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 7.1 Απαιτούμενα Πιστοποιητικά που πρέπει να Υποβληθούν μαζί με την Αίτηση Φέρεται σε γνώση των αιτητών ότι ουδεμία αίτηση θα προωθείται προς αξιολόγηση στην Επι τροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, εάν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη και δεν συνοδεύεται με όλα τα αναγκαία στοιχεία και πιστοποιητικά που αναφέρονται πιο κάτω: 1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ) Τεχνοοικονομική μελέτη στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται το μέγεθος της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας και το συνολικό κόστος της επένδυσης. Θα γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα: i) Αναλυτικές Μετρήσεις με ανεμόμετρα στο προτεινόμενο τεμάχιο γης από τους ίδιους τους Αιτητές, για επιβεβαιωμένη περίοδο έξη (6) μηνών τουλάχιστον. Οι μετρήσεις θα προσκομίζονται μαζί με όλα τα στοιχεία καταγραφής (data logger) του ανεμόμετρου στο ύψος του προτεινόμενου ρότορα της Ανεμογεννήτριας ή θα προσομοιώνονται σ αυτό το ύψος. ii) Αναλυτικές μετρήσεις του πλησιέστερου Μετεωρολογικού Σταθμού, της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, διάρκειας ενός (1) έτους τουλάχιστον, προσομοιωμένες στο προτεινόμενο τεμάχιο γης που θα εγκατασταθεί η Ανεμογεννήτρια. iii) Αναλυτικές Μετρήσεις από εγκεκριμένους Αιολικούς Χάρτες, και καλύπτουν περίοδο, τουλάχιστον ενός (1) έτους. (Η μελέτη πρέπει να ετοιμάζεται και να υπογράφεται από διπλωματούχο μηχανικό εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΕΤΕΚ). Αντίγραφο προσφοράς/προτιμολογίου των μηχανημάτων και του εξοπλισμού. Στην προσφορά ή στα 2 προτιμολόγια πρέπει να φαίνεται το συνολικό κόστος, το κόστος εγκατάστασης, αλλά και τα επιμέρους κόστη των βασικών μερών του συστήματος και το κόστος της μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια εγκατάστασης και σύνδεσης των διαφόρων μερών του συστήματος. Πάνω στα σχέ δια θα πρέπει να αναγράφονται τα τοπογραφικά στοιχεία και τα ταχυδρομικά σ τοιχεία του χώρου εγκατάστασης αν υπάρχουν. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης 3 (declaration of conformity) με τις συναφείς ευρωπαϊκές οδηγίες από τον κατασκευαστή, για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί. Αντίγραφο εντύπου/βιβλιαρίου τεχνικών προδιαγραφών 3 του κατασκευαστή για κάθε σύστημα/μηχάνημα ή εξοπλισμό που πρόκειται να εγκατασταθεί και αφορά την υπό αίτηση επένδυση. 6 Βεβαίωση Μόνιμης Διαμονής 4 (για αιτητές που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα). 7 Μονογραμμικό, ευκρινές, διάγραμμα της προτεινόμενης εγκατάστασης (κάτοψη και πλάγια όψη), στο οποίο να φαίνεται καθαρά και ο τρόπος τοποθέτησης των διαφόρων μερών του συστήματος. 8 Φωτογραφία του προτεινόμενου σημείου εγκατάστασης. 3 Σε περίπτωση όπου ο προμηθευτής έχει ήδη υποβάλει τον τεχνικό φάκελο για παρόμοιου τύπου εξοπλισμό, τότε τα πιστοποιητικά αυτά δεν είναι απαραίτητο να προσκομισθούν. 4 Αφορά μόνο αιτητές που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα και οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση Μόνιμης Διαμονής από το Υπουργείο Εσωτερικών Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή έξι (6) τουλάχιστον λογαριασμούς της ΑΗΚ ή βεβαίωση ότι για ένα χρόνο τουλάχιστον υπάρχει λογαριασμός στην ΑΗΚ και αφορά την εν λόγω οικιστική μονάδα.

7 ΦΒ1.1 Μικρά αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 30 kw 7/8 Τοπογραφικό σχέδιο με την σφραγίδα του κτηματολογίου, του οικοπέδου στο οποίο θα γίνει η 9 εγκατάσταση. Οι προκαταρτικές απόψεις της Πολεοδομίας ή Πολεοδομική Άδεια από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών. 10 (Η πολεοδομική άδεια, για τις εγκαταστάσεις και τα συστήματα παραγωγής ενέργειας που θα εγκατασταθούν πρέπει να προσκομιστεί πριν από την υπογραφή της συμφωνίας παροχής χορηγίας σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης.) 11 Πιστοποιητικό αποδοχής των τεχνικών και άλλων όρων διασύνδεσης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, σε περίπτωση που θα γίνει και σύνδεση. 11 Νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο χρήσης του γηπέδου. 7.2 Απαιτούμενα Πιστοποιητικά που πρέπει να Υποβληθούν μετά την Έγκριση της Αίτησης και πριν από την Υπογραφή της Συμφωνίας Παροχής της Επιδότησης/Χορηγίας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Πολεοδομική Άδεια για την νέα εγκατάσταση. 2 Άδεια από την ΑΗΚ για διασύνδεση του αιολικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με το δίκτυο (σε περίπτωση διασύνδεσης). 3 Άδεια ή εξαίρεση από άδεια, για παραγωγή ηλεκτρισμού, από τη ΡΑΕΚ όπου εφαρμόζει. 4 5 Πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής ή/και αποδεικτικά στοιχεία κόστους κατασκευής των μηχανημάτων και του εξοπλισμού. Άδεια παραγωγής ηλεκτρισμού από τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, η οποία εκδοθεί μετά από επιθεώρηση των εγκαταστάσεων από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία. 6 Σύμβαση αγοράς της παραγόμενης ενέργειας από την ΑΗΚ (σε περίπτωση διασύνδεσης με το δίκτυο). 7 Βεβαίωση από τον μηχανικό μελετητή με την οποία να πιστοποιεί την πραγματοποίηση της υπολογισμένης ενέργειας και ορθή (σύμφωνα με την μελέτη), λειτουργία του συστήματος. θα Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ε 8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Τα έντυπα αιτήσεων μπορούν να αποστέλλονται στην πιο κάτω ταχυδρομική διεύθυνση: Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Αγαπήνορος 2 και Μακαρίου, Μέγαρο Ίρις 1 ος όροφος 1076 Λευκωσία Αίτηση για κατηγορία ΦΒ1.1 Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης μπορείτε να αποτείνεστε στο Ίδρυμα Ενέργειας Κ ύπρου, Τηλ: και Τονίζεται ότι θα προωθούνται προς αξιολόγηση στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε μόνο όσες αιτήσεις είναι πλήρως συμπληρωμένες. Αιτήσεις που είναι ελλιπείς ή περιέχουν ανεπαρκή στοιχεία θα επιστρέφονται ταχυδρομικώς στην δηλωμένη από τον αιτητή διεύθυνση αλληλογραφίας που φαίνεται στο ΜΕΡΟΣ Α του έντυπου αίτησης.

8 ΦΒ1.1 Μικρά αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 30 kw 8/8 ΜΕΡΟΣ ΣΤ 9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται είναι αληθή και γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησής μου και στέρηση του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης κάτω από το παρόν Σχέδιο. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, είναι δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον μου. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου για ΑΠΕ και ΕΞ.Ε διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία και να διενεργεί επί τόπου ελέγχους και μετρήσεις καταγραφής όλων των σχετικών παραμέτρων για τους σκοπούς του Σχεδίου, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο. Γνωρίζω επίσης, ότι τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός τα οποία θα τύχουν επιχορήγησης πρέπει να παραμείνουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία για τουλάχιστο πέντε (5) χρόνια από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης παροχής χορηγίας. Γνωρίζω, ότι σε περίπτωση οριστικής διακοπής ή μη αποτελεσματικής λειτουργίας ή αποξένωσης του συστήματος πριν την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας για παραχώρηση της χορηγίας, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Διαχείρισης του ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, θα επιστρέφεται το ποσό της χορηγίας για το οποίο δεν έχουν γίνει οι αποσβέσεις. Γνωρίζω επίσης, ότι τα τιμολόγια που έχουν προσκομιστεί για τους σκοπούς αυτής της αίτησης, δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν για υποβολή άλλης αίτησης εκτός αν τα μηχανήματα/εξοπλισμός που αναγράφονται σε αυτά δεν θα τύχουν επιχορήγησης από το παρόν Σχέδιο. Δηλώνω επίσης ότι έχω μελετήσει και κατανοήσει τα πορίσματα της επισυναπτόμενης στο έντυπο αίτησης μελέτης. Ημερομηνία: Ονοματεπώνυμο: Θέση (σε περίπτωση Οργανισμού): Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας: Υπογραφή: Σφραγίδα Οργανισμού (όπου εφαρμόζεται)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Νοέμβριος 2009 www. go-e.mcit.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα