ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ HOTELSOL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ HOTELSOL"

Transcript

1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ HOTELSOL

2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ HOTELSOL a Μενού Δεδομένα (Data) Ενεργοποίηση της διαδικασίας εισαγωγής / ανανέωσης των δεδομένων της εφαρμογής. Με αυτή την επιλογή ενεργοποιείται το παράθυρο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ανάλυση (Analysis) Ενεργοποίηση της Τεχνο-οικονομικής Ανάλυσης του υπό εξέταση συστήματος. Με αυτή την επιλογή ενεργοποιείται το παράθυρο ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Έξοδος (Exit) Τερματισμός εφαρμογής. Με αυτή την επιλογή ενεργοποιείται το παράθυρο ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Βοήθεια (Help) Παρουσίαση του αρχείου ΒΟΗΘΕΙΑΣ της εφαρμογής. Με αυτή την επιλογή ενεργοποιείται η εφαρμογή MS Word, και στη συνέχεια ανοίγει το αρχείο HOTELSOL-MANUAL.doc (από τον φάκελο C:/My Documents). Αυτό το αρχείο περιλαμβάνεται στο HOTELSOL.zip αρχείο που περιέχει το αρχείο της εφαρμογής σε συμπιεσμένη μορφή.

3 Παράθυρα Εκκίνηση Εφαρμογής Είναι το πρώτο παράθυρο της εφαρμογής. Μέσω αυτού ο χρήστης μπορεί να διαλέξει την έκδοση (Ελληνική ή Αγγλική) της εφαρμογής. Καταχώρηση Δεδομένων (Data Entry) Είναι το παράθυρο μέσω του οποίου ο χρήστης καθορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής. Η καταχώρηση των δεδομένων γίνεται στα αντίστοιχα πεδία (όπως αυτά παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα), στα οποία ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση είτε με τη χρήση του ποντικιού ή με την χρήση του πλήκτρου Tab, οπότε και τα διατρέχει ένα προς ένα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Ενεργοποιώντας την επιλογή ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΑΣ), ενώ ενεργοποιώντας την επιλογή ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ανοίγει το παράθυρο ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Με την ενεργοποίηση της επιλογής ΕΞΟ ΟΣ, καταχωρούνται τα εισαχθέντα στοιχεία, και απενεργοποιείται το παράθυρο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Στην περίπτωση καταχώρησης λανθασμένου τύπου δεδομένων, αυτά απορρίπτονται από την εφαρμογή, και ο χρήστης ειδοποιείται κατάλληλα. Για να συνεχίσετε την καταχώρηση, επιλέξτε ΟΚ, και καταχωρήστε τα δεδομένα με τον σωστό τρόπο. Πληρότητα Μονάδας (Hotel Occupancy) Είναι ένα επιμέρους παράθυρο (ενεργοποιείται μέσω του παραθύρου ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, μέσω του οποίου ο χρήστης καθορίζει το ποσοστό πληρότητας του ξενοδοχείου και τον μέσο αριθμό λειτουργίας του δικτύου (ανά μήνα). Για την πρόσβαση στα πεδία της και την καταχώρηση των στοιχείων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω Ενεργοποιώντας την επιλογή ΕΞΟ ΟΣ, καταχωρούνται τα εισαχθέντα στοιχεία, απενεργοποιείται το παράθυρο ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΑΣ και ο έλεγχος επανέρχεται στο παράθυρο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τιμές Καυσίμων (Fuel Prices) Είναι το παράθυρο μέσω του οποίου ο χρήστης καθορίζει την τιμή (σε ΛΚ/Kg) των καυσίμων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μονάδας. Η πρόσβαση στο παράθυρο αυτό γίνεται από το παράθυρο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Για την πρόσβαση στα πεδία της και την

4 καταχώρηση των στοιχείων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω Ενεργοποιώντας την επιλογή ΕΞΟ ΟΣ, καταχωρούνται τα εισαχθέντα στοιχεία, απενεργοποιείται το παράθυρο ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ο έλεγχος επανέρχεται στο παράθυρο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Οικονομοτεχνική Ανάλυση (Techno- Economic Analysis) Είναι το παράθυρο μέσω του οποίου ο χρήστης αφενός καθορίζει τις παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν για την Οικονομο-τεχνική αξιολόγηση της εγκατάστασης, και αφετέρου πραγματοποιεί αυτήν την ανάλυση. Η πρόσβαση στο παράθυρο αυτό γίνεται μέσω της επιλογής ΑΝΑΛΥΣΗ του ΜΕΝΟΥ. Η καταχώρηση των δεδομένων γίνεται στα αντίστοιχα πεδία (όπως αυτά παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα), στα οποία ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση είτε με τη χρήση του ποντικιού ή με την χρήση του πλήκτρου Tab, οπότε και τα διατρέχει ένα προς ένα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ύο λειτουργίες συνδέονται με την ενεργοποίηση αυτού του παραθύρου: (α) Υπολογισμός της Απόδοσης του Ηλιακού Συστήματος, και (β) Οικονομική Αξιολόγηση του Ηλιακού Συστήματος Η απόδοση του Ηλιακού Συστήματος υπολογίζεται βάση των δεδομένων του συστήματος, όπως αυτά καθορίστηκαν μέσω των πεδίων των προηγούμενων παραθύρων, και υπολογίζεται για μια σειρά γωνιών τοποθέτησης των ηλιακών συλλεκτών (ο χρήστης μπορεί να ορίσει μέχρι τρεις διαφορετικές γωνίες). Κάθε φορά που αλλάζει η Τοποθεσία της Μονάδας θα πρέπει να υπολογίζονται οι Θερμοφυσικές Ιδιότητες του νερού (μέσω της αντίστοιχης επιλογής ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. O υπολογισμός της απόδοσης του Ηλιακού Συστήματος (που εκφράζεται ως το % ποσοστό κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της μονάδας από το Ηλιακό Σύστημα), γίνεται με την ενεργοποίηση της αντίστοιχης επιλογής ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Η δεύτερη λειτουργία που συνδέεται με την ενεργοποίηση αυτού του παραθύρου, αφορά στην Οικονομική Ανάλυση του Ηλιακού Συστήματος (που διαστασιοποιήθηκε με την παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία). Η οικονομική αποτελεσματικότητα του συστήματος, αξιολογείται με βάση τρείς παραμέτρους/μεθοδολογίες: (α) Έντοκος Περίοδος Αποπληρωμής (β) Καθαρή Παρούσα Αξία (γ) Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπ όψη αφορούν μεταξύ άλλων, στο είδος της καύσιμης ύλης που χρησιμοποιείται στη μονάδα, το κόστος

5 αγοράς ηλιακών συλλεκτών (ανά m 2 ), το κόστος αγοράς αποθήκης θερμού νερού (ανά m 3 ), το κόστος αγοράς του αναγκαίου συστήματος αυτοματισμού, το κόστος εγκατάστασης (ανά m 2 ), το επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία, τη λογιστική χρονική διάρκεια, και το ποσοστό ενδεχόμενης επιχορήγησης αρχικής εγκατάστασης. Παρουσίαση (Results Presentation) Τα αποτελέσματα της κάθε μεθοδολογίας ανάλυσης παρουσιάζονται στο χρήστη με την ενεργοποίηση της επιλογής ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη, όπως δημιουργήσει Αναφορές για τα αποτελέσματα των Τεχνοοικονομικών Αναλύσεων μέσω της επιλογής ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Χωροταξία Συστήματος (System Layout) Τέλος, μέσω της επιλογής ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ο χρήστης μπορεί να υπολογίσει τις χωροταξικές ανάγκες του υπό μελέτη Ηλιακού Συστήματος Ενεργοποιώντας την επιλογή ΕΞΟ ΟΣ, καταχωρούνται τα εισαχθέντα στοιχεία, και απενεργοποιείται το παράθυρο ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Τερματισμός Εφαρμογής Το παράθυρο αυτό ενεργοποιείται όταν ο χρήστης επιλέξει ΕΞΟ ΟΣ από το ΜΕΝΟΥ. Καλείται ο χρήστης να επιβεβαιώσει την επιλογή του για τερματισμό της εφαρμογής ή επαναφορά στο ΜΕΝΟΥ Εγκατάσταση Αρχική Εγκατάσταση Η εφαρμογή (HOTELSOL.xls) βρίσκεται στο συμπιεσμένο αρχείο HOTELSOL.zip. Αυτό περιέχει ακόμα τρία αρχεία, τα (α) HOTELSOL-MANUALgr.doc, (β) HOTELSOL-MANUALen.doc (γ) REPORT.doc Τα μεν δύο πρώτα είναι το αρχεία βοήθειας της εφαρμογής στην ελληνική και αγγλική (ενεργοποιούνται με την επιλογή Βοήθεια/Help από το MENOY, ενώ το τρίτο χρησιμοποιείται για την δημιουργία των αναφορών. Όταν αποσυμπιεστεί το αρχείο HOTELSOL.zip, τοποθετεί τα τέσσερα αρχεία που περιέχει στον φάκελλο C:/My Documents.

6 Για να λειτουργήσει σωστά η εφαρμογή, ΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να μετακινήσετε τα αρχεία (α) HOTELSOL-MANUALgr.doc, (β) HOTELSOL-MANUALen.doc (γ) REPORT.doc σε άλλο φάκελο, εν αντιθέσει με το αρχείο HOTELSOL.xls, που μπορεί να το μετακινήσετε σε όποιον φάκελο/υποφάκελο του δίσκου σας θέλετε. Θα πρέπει επίσης να ορίσετε τα σύμβολα για την υποδιαστολή (,) χιλιάδες (.) και list separator (;) του συστήματος. Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται από: Start >> Settings >> Control Panel >> Regional Settings>> Number Τέλος, για την διευκόλυνση των χρηστών, μιά ολοκληρωμένη σειρά δεδομένων είναι προ-αποθηκευμένη. Για την διασφάλιση της σωστής καταχώρησης των προ-αποθηκευμένων δεδομένων (την πρώτη φορά που θα ενεργοποιηθεί η εφαρμογή και αφού έχετε κάνει τις παραπάνω ρυθμίσεις), ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ όπως ακολουθήσετε την διαδικασία καταχώρησης των προ-αποθηκευμένων δεδομένων (ανατρέχοντας στα πεδία δεδομένων όλων των παραθύρων με το πλήκτρο Tab), έστω και αν αυτές οι τιμές δεν ανταποκρίνονται στην δική σας περίπτωση. Επίσης, θα πρέπει να θυμόσαστε ότι η εισαγωγή της υποδιαστολής (όπου αυτό χρειάζεται) γίνεται είτε με την χρήση του πλήκτρου, που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου (η λειτουργία του ενεργοποιείται με το πλήκτρο Num Lock), ή με το αντίστοιχο πλήκτρο που βρίσκεται στο κυρίως σώμα του πληκτρολογίου.

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.8.2.1

Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.8.2.1 Οδηγίες χρήσης Meridian Order II Έκδοση 3.8.2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order II Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order II θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή χειρός PDA με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα Εγχειρίδιο χρήσης 2-2014. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire V 17 Nitro Καλύπτει: Aspire VN7-791 Αυτή η αναθεώρηση: 07/2014 Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

The Lifestyle Concept Εκτίμηση Σωματικού Λίπους

The Lifestyle Concept Εκτίμηση Σωματικού Λίπους The Lifestyle Concept Εκτίμηση Σωματικού Λίπους Dr Κωνσταντίνος N. Παύλου Sc.D., FAAKPE Περιγραφή Σελίδα = - Πρόγραμμα εκτίμησης σωματικού λίπους 1.0 Εισαγωγή στο πρόγραμμα ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.1 Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Πρόγραμμα θερμομόνωσης

Εγχειρίδιο Χρήσης. Πρόγραμμα θερμομόνωσης Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Πρόγραμμα θερμομόνωσης Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικό Ενεργειακής Μελέτης σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. (πιστοποιημένο με την έγκριση 217/09-11-2011 του ΕΥΕΠΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση.

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Τι πρέπει να κάνετε... 3 Ανάκτηση και αντίγραφα ασφαλείας... 4 Τι είναι η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Φαρμακείου medi-win. Οδηγός χρήσης

Πρόγραμμα Φαρμακείου medi-win. Οδηγός χρήσης Πρόγραμμα Φαρμακείου medi-win Οδηγός χρήσης 1 - Πρόγραμμα Φαρμακείου mediwin ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΔΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ mediwin ( v.2, 7/ Αύγουστος 2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Λαδάς Σταύρος & ΣΙΑ ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σελ. 3 Εύρεση πελάτη σελ. 68 Κινήσεις πελατών σελ. 69 Καρτέλα πελάτη σελ. 71 Αλλαγή Ημερομηνίας Ώρας σελ. 5 Εκκίνηση Κλείσιμο του Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Εγχειρίδιο Χρήσης. Νεοελληνική Γλώσσα. Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα. Νεοελληνική Γλώσσα / Γενική Αγωγή.

Οδηγός Εγκατάστασης. Εγχειρίδιο Χρήσης. Νεοελληνική Γλώσσα. Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα. Νεοελληνική Γλώσσα / Γενική Αγωγή. Οδηγός Εγκατάστασης Εγχειρίδιο Χρήσης Νεοελληνική Γλώσσα Α-Γ Γυμνασίου Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα Νεοελληνική Γλώσσα / Γενική Αγωγή Τάξεις-Βαθμίδα Α-Γ Γυμνασίου Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE. Version 19.0

Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE. Version 19.0 Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE Version 19.0 RF 1 Εισαγωγή στην ηλεκτρονική κλειδαριά θυρών με χρήση κάρτας RF Το σύστημα ηλεκτρονικής κλειδαριάς, που απαρτίζεται από την συσκευή ανάγνωσης προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Quality makes the Difference ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Από έκδοση 1.1.14 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σημαντικές πληροφορίες...6 Πρώτα βήματα...7 ΠροYποθέσεις συστήματος...7 Εγκατάσταση λογισμικού...9 Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών Οδηγίες Λειτουργίας Πακέτου Εφαρµογών Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007 Σελίδα - 1 - 1 Εισαγωγή 4 1.1 Γενικά 4 1.2 Προδιαγραφές Λειτουργίας 4 1.2.1 Προδιαγραφές εξοπλισµού 4 1.2.2 Προδιαγραφές Λογισµικού 5 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot Έκδοση 3η SEMANTIC computing Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού Εγχειρίδιο χρήσης Apricot ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Apricot SEMANTIC computing Κεντρικής 146 59100 Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα