Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης"

Transcript

1 Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

2 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. 2

3 Περιεχόμενα Περίληψη... Error! Bookmark not defined. 1 Μενού Λογαριασμοί Φόρμα Καταχώρισης Εγγραφών Άρθρων Μενού Παράμετροι Κανόνες Φορολογικής Αναμόρφωσης Εκτυπώσεις Έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Κατάσταση Αποδοθέντων & Οφειλόμενων Φόρων Πληροφοριακή Εκτύπωση Φορολογικής Αναμόρφωσης

4 1 Μενού Λογαριασμοί Από το βασικό μενού Λογαριασμοί Εγγραφές Κύριο Λογιστικό Σχέδιο παρέχεται η δυνατότητα υπολογισμού των δαπανών μη εκπιπτόμενων (Λογιστικών διαφορών) με την προσθήκη επιπλέον tab στην καρτέλα μεταβολής των στοιχείων του λογαριασμού. Η φόρμα «Αναμόρφωση» εμφανίζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου οι λογαριασμοί είναι χαρακτηρισμένοι για τα βιβλία Β κατηγορίας ως Έξοδο ή ως Φ.Π.Α Εξόδων και για τα βιβλία Γ κατηγορίας ως Εισροή, ως Φ.Π.Α Εξόδων είτε ως Άλλο. Στο σημείο αυτό επιλέγοντας το πεδίο ενεργοποιείται η φόρμα, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε την εφαρμογή των παραμέτρων Φορολογικής Αναμόρφωσης με κανόνες είτε να εφαρμόσει Σταθερό Ποσοστό Δαπάνης η οποία εκπίπτει στην Φορολογία Εισοδήματος. Εάν επιλεχθεί το πεδίο εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας όπου σε κάθε άνοιγμα νέας χρήσης δημιουργείται νέα εγγραφή και ο κανόνας μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση στη νέα με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι σε ισχύ. 4

5 Στην στήλη «Κανόνας» εμφανίζονται οι κανόνες που έχουν οριστεί για τον συγκεκριμένο λογαριασμό και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να οριστεί απευθείας ο κανόνας της χρήσης επιλέγοντας από την drop down list τον κανόνα που επιθυμεί ο χρήστης. Η στήλη «Ποσοστό» δεν μεταβάλλεται μέσα από τα στοιχεία του λογαριασμού αλλά μόνο μεταβάλλοντάς το από τα στοιχεία του κανόνα, μεταβαίνοντας από το βασικό μενού Έντυπα - Παράμετροι Κανόνες Φορολογικής Αναμόρφωσης. Στη δεύτερη επιλογή, εφαρμόζοντας σταθερό ποσοστό, ο χρήστης ορίζει το ποσοστό με το οποίο θα υπολογιστεί η εκπιπτόμενη δαπάνη και την Αιτιολογία για παράδειγμα «Κ.Φ.Ε Άρθρο 15 παρ. γ». Επιπλέον θα πρέπει να επιλεχθεί το πεδίο «Είδος Δαπάνης» από την drop down list, ώστε να καθορίζεται το πεδίο ενημέρωσης στο έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης. 5

6 Με την εφαρμογή της τρίτης επιλογής παρέχεται η δυνατότητα αναμόρφωσης της εκάστοτε δαπάνης μέσα από την φόρμα καταχώρησης εγγραφών/άρθρων. Επίσης με την επιλογή του πεδίου «Είδος Δαπάνης» εμφανίζεται ως προεπιλογή στο tab «Αναμόρφωση» στην φόρμα καταχώρισης εγγραφών / άρθρων. 2 Φόρμα Καταχώρισης Εγγραφών Άρθρων Στην φόρμα καταχώρισης Εγγραφών / Άρθρων εμφανίζεται επιπλέον η καρτέλα «Αναμόρφωση» κατά την δημιουργία Εγγραφών/ Άρθρων, με την προϋπόθεση ότι το είδος των Εγγραφών Εσόδων Εξόδων είναι Έξοδο και αντίστοιχα ο Κωδικός Κίνησης των Άρθρων Γενικής Λογιστικής είναι είτε Συμψηφιστική είτε Αγορών, όπως φαίνεται παρακάτω 6

7 Στη στήλη «Κωδικός» εμφανίζονται αυτόματα οι λογαριασμοί οι οποίοι έχουν ενεργοποιημένη την επιλογή «Αναμόρφωση κατά την καταχώριση εγγραφών/άρθρων» και στη στήλη «Περιγραφή Λογαριασμού» η περιγραφή τους. Επιπλέον, η στήλη «Ποσό» ενημερώνεται αυτόματα από την τιμή που έχει συμπληρωθεί στο tab «Ανάλυση». Από τη στήλη «Κανόνας» εμφανίζονται οι κανόνες Φορολογικής Αναμόρφωσης όπου επιλέγοντας από την διαθέσιμη λίστα συμπληρώνεται αυτόματα η στήλη «Ποσοστό» με το ποσοστό δαπάνης που εκπίπτει στην Φορολογία Εισοδήματος. Η στήλη «Εκπιπτόμενο» συμπληρώνεται αυτόματα με την καταχώριση της τιμής στην Καθαρή Αξία. Εάν ο χρήστης επέμβει και διαφοροποιήσει το ποσό ενημερώνεται αυτόματα και η στήλη «Μη Εκπιπτόμενο» με το Υπόλοιπο ποσό, το οποίο δεν εκπίπτει βάσει του αντίστοιχου ποσοστού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κατά την καταχώρηση της εγγραφής / άρθρου δεν έχει συμπληρωθεί τιμή στη στήλη «Μη Εκπιπτόμενο» του tab «Αναμόρφωση» εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της ενέργειας αποθήκευσης 7

8 Η στήλη «Είδος Δαπάνης» ενημερώνεται αυτόματα εάν έχει επιλεχθεί το πεδίο «Είδος Δαπάνης» με την επιλογή του πεδίου «Αναμόρφωση κατά την καταχώριση εγγραφών/άρθρων» στην καρτέλα «Αναμόρφωση» των στοιχείων του λογαριασμού. Για την εφαρμογή Γενικής Λογιστικής ακολουθείται η ίδια διαδικασία μέσω της καρτέλας «Αναμόρφωση» του εκάστοτε λογαριασμού, ώστε να απεικονιστεί το Εκπιπτόμενο και Μη Εκπιπτόμενο Ποσό στην καρτέλα «Αναμόρφωση» του Άρθρου Γενικής Λογιστικής όπως φαίνεται παρακάτω 3 Μενού Παράμετροι Από το μενού Έντυπα - Παράμετροι Κανόνες Φορολογικής Αναμόρφωσης παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα εμφάνισης και δημιουργίας Κανόνων 3.1 Κανόνες Φορολογικής Αναμόρφωσης Ο Κανόνας Φορολογικής Αναμόρφωσης είναι ο τρόπος με τον οποίο αναμορφώνονται στη Φορολογία Εισοδήματος οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Επιλέγοντας λοιπόν «Κανόνες Φορ. Αναμόρφωσης» εμφανίζεται πίνακας στον οποίο έχουν ενσωματωθεί ενδεικτικά Κανόνες Φορολογικής Αναμόρφωσης για την παρακολούθηση αυτών των Δαπανών. Οι κανόνες αυτοί καθώς και οι επιπλέον Κανόνες που θα δημιουργηθούν από τον χρήστη, είναι Γενικοί και εμφανίζονται στο σύνολο των εταιρειών. 8

9 Ενεργοποιώντας το πλήκτρο Κανόνα Αναμόρφωσης εμφανίζεται η φόρμα δημιουργίας νέου Στο πεδίο «Κωδικός» δίνεται δυνατότητα ορισμού του κωδικού και στο πεδίο «Περιγραφή» πληκτρολογεί ο χρήστης τον τίτλο του κανόνα που επιθυμεί. Η εντολή παρέχει τη δυνατότητα απόκρυψης των Κανόνων οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται από τον χρήστη χωρίς να απαιτείται η διαγραφή τους. Εάν δεν έχει επιλεχθεί το πεδίο αυτό, ο κανόνας θεωρείται «Ανενεργός» και εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά στον πίνακα και δεν εμφανίζεται στην drop down list επιλογής κανόνων στην φόρμα του λογαριασμού 9

10 Στην φόρμα των Περιόδων Εφαρμογής, ο χρήστης καλείται να επιλέξει τις χρήσεις (από το 2010 και μετά) για τις οποίες θα χρησιμοποιείται ο κανόνας αυτός. Το πεδίο «Έως» δεν είναι υποχρεωτικό προς καταχώρηση και στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο κανόνας θα ισχύει για όλες τις χρήσεις, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στη χρήση λήξης. Κατόπιν, ορίζοντας το ποσοστό της δαπάνης που εκπίπτει στη Φορολογία Εισοδήματος καθώς και το πεδίο «Είδος Δαπάνης» εντοπίζεται και απεικονίζεται το ποσό στο Έντυπο «Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης». Τέλος, συμπληρώνοντας την Αιτιολογία ολοκληρώνεται η εισαγωγή και η αποθήκευση του κανόνα, ενεργοποιώντας το πλήκτρο. Στη συνέχεια, έχοντας δημιουργήσει και επιλέξει τον Κανόνα πραγματοποιείται η σύνδεση των λογαριασμών που τον ενημερώνουν, επιλέγοντας το πλήκτρο. 10

11 Στη στήλη «Κωδικός» κάνοντας «Εισαγωγή» και κατόπιν πληκτρολογώντας το πλήκτρο F2 εμφανίζεται ο πίνακας του λογιστικού σχεδίου όπου επιλέγει τον λογαριασμό που επιθυμεί να συνδέσει με τον Κανόνα. Εναλλακτικά, δίνεται δυνατότητα επιλογής απευθείας του λογαριασμού από την drop down list. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται ότι οι λογαριασμοί που εμφανίζονται θα πρέπει ως είδος να είναι για τα βιβλία Β κατηγορίας «Έξοδο & Φπα Εξόδων» και 11

12 για τα βιβλία Γ κατηγορίας ως «Εισροή» ή «Άλλο». Στην περίπτωση που κάποιος λογαριασμός έχει διαφορετική τιμή στο είδος δεν θα εμφανιστεί στη λίστα. Επιπλέον παρέχεται δυνατότητα μαζικής εισαγωγής και σύνδεσης των λογαριασμών με τον κανόνα επιλέγοντας το πλήκτρο. Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται ο πίνακας μαζικής επιλογής λογαριασμών ώστε κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα πεδία να συνδεθούν ταυτόχρονα οι λογαριασμοί που έχουν επιλεχθεί στον Κανόνα Αναμόρφωσης. Ολοκληρώνοντας την αποθήκευση των εντολών με το πλήκτρο ο πίνακας με τους συνδεδεμένους λογαριασμούς στον συγκεκριμένο κανόνα εμφανίζεται 12

13 Στην περίπτωση που οριστεί λογαριασμός ο οποίος προηγουμένως έχει συνδεθεί με κανόνα με διαφορετικό Κανόνα Αναμόρφωσης και η περίοδος εφαρμογής συμπίπτει, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης για την αντικατάστασή του μόνο για τις Χρήσεις οι οποίες συμπίπτουν Επιλέγοντας την εντολή αντίστοιχο κανόνα για τις επικείμενες χρήσεις. ενημερώνεται αυτόματα ο λογαριασμός με τον 4 Εκτυπώσεις Από την επιλογή του μενού «Εκτυπώσεις» δίνονται στην διάθεση του χρήστη η εκτύπωση του Εντύπου Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης και η πληροφοριακή εκτύπωση των αποτελεσμάτων Φορολογικής Αναμόρφωσης. 4.1 Έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης Ακολουθώντας την διαδρομή από το βασικό μενού Εκτυπώσεις Έντυπα - Φορολογική Αναμόρφωση παρέχεται η δυνατότητα υπολογισμού και εκτύπωσης του εντύπου Φορολογικής Αναμόρφωσης. Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται η φόρμα του εντύπου, όπου ανακτώνται τα δεδομένα και εμφανίζονται τα ανάλογα στοιχεία. 13

14 Στη φόρμα «Ημερομηνία Υπολογισμού» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει την ημερομηνία πατώντας το βελάκι στην άκρη του πεδίου «Από» ή «Έως» ή να πληκτρολογήσει το χρονικό διάστημα που επιθυμεί απευθείας στα πεδία Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Στη φόρμα «Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης» ανακτώνται αυτόματα τα ποσά Αναμόρφωσης, σύμφωνα με το Είδος Δαπάνης, το οποίο έχουν ομαδοποιηθεί οι αντίστοιχοι λογαριασμοί. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επέμβασης στο Ποσό της Αναμόρφωσης από τον χρήστη και στη συνέχεια, υπολογίζοντας τα δεδομένα, να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι υπολογισμοί των Συνόλων στο Έντυπο. 14

15 Το πεδίο Είδος Δαπάνης «Λοιπές Δαπάνες» εμφανίζεται ξεχωριστά, με τις νέες αλλαγές του Υπουργείου και για κάθε επιπλέον δαπάνη δίνεται δυνατότητα εισαγωγής με το πλήκτρο. Στη φόρμα «Κατάσταση Αυτοκινήτων Εταιρείας» δίνεται δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων Αυτοκινήτων Ε.Ι.Χ. της επιχείρησης, ορίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία του Ι.Χ Κατάσταση Αποδοθέντων & Οφειλόμενων Φόρων Στο συγκεκριμένο μενού συμπληρώνουμε τα πεδία των Προκύπτοντων και Αποδοθέντων Ποσών Φόρων και υπολογίζεται αυτόματα η στήλη «Διαφορά» από την εφαρμογή. 15

16 Το πεδίο «Λοιποί Φόροι» διαχωρίστηκε, μετά από αλλαγή του Υπουργείου, σε «Λοιποί Παρακρατηθέντες Φόροι» και «Λοιποί (Μη Παρακρατηθέντες) Φόροι». Πλέον, δίνεται δυνατότητα εισαγωγής νέας γραμμής και συμπλήρωσης του είδους φόρου και των αντίστοιχων τιμών από τον χρήστη, στα group των Παρακρατηθέντων Φόρων, ενεργοποιώντας το πλήκτρο. Στο κάτω μέρος της οθόνης, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: Με την επιλογή αντλούνται τα ποσά τα οποία έχουν αναμορφωθεί ανά λογαριασμό και συμπληρώνονται τα ποσά των αντίστοιχων πεδίων, σύμφωνα με το Είδος Δαπάνης που έχει καταχωρηθεί. Στην περίπτωση που δεν έχει συνδεθεί το Είδος Δαπάνης σε κάποιο λογαριασμό, πραγματοποιείται έλεγχος και εμφανίζεται σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα με τους λογαριασμούς στους οποίους δεν έχει αντιστοιχηθεί το Είδος Δαπάνης ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα υπολογισμού του Εντύπου χωρίς αντιστοίχιση οποιουδήποτε Είδους Δαπάνης. Τα στοιχεία που θα αντληθούν με την ανάκτηση, μπορούν να μεταβληθούν σύμφωνα με την επιθυμία του χρήστη και δίνοντας «Υπολογισμό» επιτυγχάνεται το τελικό αποτέλεσμα με βάση τις παρεμβάσεις αυτές. 16

17 Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου εκτελούνται οι απαραίτητοι υπολογισμοί πάνω του Εντύπου, είτε αφορούν δεδομένα που ανακτήθηκαν με την προηγούμενη επιλογή, είτε αφορούν δεδομένα που καταχωρήθηκαν από τον χρήστη. Επιλέγοντας το πλήκτρο πραγματοποιείται η εκτύπωση των πινάκων των Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης και πιο συγκεκριμένα σε λευκό χαρτί Α4, όπως έχουν τελικά διαμορφωθεί από τις καταχωρίσεις που πραγματοποιήθηκαν. 17

18 Κατάσταση Αυτοκινήτων Επιχειρήσεών Κατάσταση Αποδοθέντων & Οφειλόμενων Φόρων Εισοδήματος και Έμμεσων Φόρων Ενεργοποιώντας την εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης για την αποθήκευση των δεδομένων του Εντύπου Φορολογικής Αναμόρφωσης Στην περίπτωση που υπάρχει αποθηκευμένο έντυπο στην τρέχουσα χρήση, για την διασφάλιση των δεδομένων του χρήστη εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα επιβεβαίωσης για την αντικατάστασή του 18

19 Με την επιλογή και κατόπιν επιβεβαίωσης της ενέργειας με την επιλογή του πλήκτρου ανακτηθεί, είτε έχουν συμπληρωθεί από τον χρήστη. διαγράφονται όλα τα ποσά τα οποία είτε έχουν Ενεργοποιώντας το πλήκτρο πραγματοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι διασφάλισης των δεδομένων, για την ασφαλή εξαγωγή και αποστολή του αρχείου Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 4.2 Πληροφοριακή Εκτύπωση Φορολογικής Αναμόρφωσης Από το βασικό μενού Έντυπα Φορολογική Αναμόρφωση -Πληροφοριακή Εκτύπωση εμφανίζεται ο ακόλουθος πίνακας για τον υπολογισμό και την εκτύπωση των Λογιστικών Διαφορών. 19

20 Στη φόρμα «Περίοδος» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει την ημερομηνία πατώντας το βελάκι στην άκρη του πεδίου «Από» ή «Έως» ή να πληκτρολογήσει το χρονικό διάστημα που επιθυμεί απευθείας στα πεδία. Στη συνέχεια από τις μεθόδους Αναμόρφωσης ο χρήστης δύναται να επιλέξει τους κανόνες που επιθυμεί να υπολογιστούν και να εμφανιστούν στην εκτύπωση σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ορίσει στους αντίστοιχους λογαριασμούς. 20

21 Επιλέγοντας το πεδίο υπολογίζονται οι λογαριασμοί στους οποίους έχει οριστεί Κανόνας. Στο σημείο αυτό επιλέγοντας εμφανίζονται όλοι οι κανόνες στην εκτύπωση, ενώ επιλέγοντας ο χρήστης επιλέγει την εμφάνιση μόνο των Κανόνων που επιθυμεί να υπολογίσει και να επεξεργαστεί. Με την επιλογή της εντολής υπολογίζονται και εμφανίζονται μόνο οι λογαριασμοί στους οποίους έχει οριστεί σταθερό ποσοστό στην καρτέλα μεταβολής των στοιχείων του λογαριασμού «Αναμόρφωση». Ενεργοποιώντας την επιλογή του πεδίου υπολογίζονται και εμφανίζονται μόνο οι λογαριασμοί στους οποίους έχει οριστεί το πεδίο «Αναμόρφωση κατά την καταχώριση εγγραφών/άρθρων» στην καρτέλα μεταβολής των στοιχείων του λογαριασμού «Αναμόρφωση». Με την επιλογή ενεργοποιούνται οι επιλογές επιμερισμού βάσει Κωδικού Δαπανών (Ε3) οι οποίοι έχουν οριστεί ως πεδίο εντύπου Ε3 σε κάθε λογαριασμό ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχείρησης, βάσει Εσόδων (Ε3) όπου πραγματοποιείται ομαδοποίηση όλων των λογαριασμών εσόδων και των πεδίων του εντύπου που ενημερώνει σύμφωνα με τον υποπίνακα γ του εντύπου Ε3 και τέλος βάσει των Ποσοστών ανά Κλάδο όπου θα πρέπει να ορίσει ο χρήστης τα αντίστοιχα ποσοστά για Εμπορία Μεταποίηση / Παροχή Υπηρεσιών / Ελευθ. Επαγγελμάτων. 21

22 Στο πεδίο «Επιλογές Εκτύπωσης» εμφανίζεται ο τίτλος της εκτύπωσης όπου εναλλακτικά ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει τον τίτλο που θα εμφανίζεται στο header της εκτύπωσης Για την καλύτερη απεικόνιση των αποτελεσμάτων της εκτύπωσης δίνεται η δυνατότητα ταξινόμησης κατά Κωδικό, Περιγραφή, Υπόλοιπο και Ποσοστό. Στο πεδίο «Ομαδοποίηση» μπορεί να επιλέξει τον τρόπο ομαδοποίησης σύμφωνα με τον οποίο θα διαμορφωθεί η εκτύπωση. Με την επιλογή υπολογίζεται και εμφανίζεται στην εκτύπωση η στήλη «Κωδικός» του λογαριασμού, ενώ με την επιλογή η στήλη «Αιτιολογία». Επιλέγοντας την εντολή εμφανίζεται η στήλη «Κανόνας» στην εκτύπωση στην οποία απεικονίζεται ο Κανόνας Αναμόρφωσης που έχει καταχωρηθεί στην τρέχουσα χρήση στην καρτέλα «Αναμόρφωση» των στοιχείων του λογαριασμού. 22

23 Ενεργοποιώντας την επιλογή εμφανίζεται η στήλη «Είδος Δαπάνης» στην εκτύπωση στην οποία απεικονίζεται το Είδος Δαπάνης το οποίο έχει ορισθεί στην τρέχουσα χρήση στην καρτέλα «Αναμόρφωση» των στοιχείων του λογαριασμού. Με την επιλογή του checkbox, ο χρήστης μπορεί να συμπυκνώσει την εκτύπωση του ώστε να εξοικονομήσει χώρο στην σελίδα εκτύπωσης. Με την επιλογή του αντίστοιχου check box εμφανίζονται τα στοιχεία του Λογιστή στην εκτύπωση, εφόσον έχει γίνει η επιλογή του από την καρτέλα «Λοιπά» των στοιχείων μεταβολής της εταιρείας. Τέλος, στο κάτω μέρος της οθόνης, εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: με την επιλογή αυτή αντλούνται και εμφανίζονται τα ανάλογα δεδομένα στην καρτέλα Προεπισκόπηση της εκτύπωσης στην Κατάσταση με την εντολή αυτή εκτελούνται οι απαραίτητοι υπολογισμοί 23

24 με την οποία γίνεται η εκτύπωση της Κατάστασης Λογιστικών Διαφορών και του Επιμερισμού Λογιστικής Διαφοράς, όπως έχει διαμορφωθεί με την οποία διαγράφονται όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν ανακτηθεί, από την Προεπισκόπηση της εκτύπωσης με την ενέργεια αυτή εμφανίζεται η καρτέλα λογαριασμού που υπάρχει επιλεγμένος ώστε να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των κινήσεών του. Από την φόρμα αυτή μπορεί να αναζητήσει εγγραφές ορίζοντας την περίοδο που επιθυμεί, να προβάλλει τις κινήσεις στην οθόνη, να τις μεταβάλλει (εφόσον δεν είναι οριστικοποιημένες) και να εκτυπώσει την καρτέλα λογαριασμού 24

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Επιταγών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Επιταγών στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση της σειράς HyperΛογιστική. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Εντύπου Ε3

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Εντύπου Ε3 Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Εντύπου Ε3 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και υποβολής του εντύπου Ε3. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Ορισμού Παραμέτρων Γέφυρας Συναλλασσόμενου στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου

Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Βεβαίωσης Παρακράτησης Φόρου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία Αριθμοδείκτες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Αποδείξεων

Καταχώρηση Αποδείξεων Καταχώρηση Αποδείξεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Καταχώρησης Αποδείξεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Προϋπολογισμών. Παρακάτω προτείνεται μια

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Προϋπολογισμών. Παρακάτω προτείνεται μια Προϋπολογισμοί Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Προϋπολογισμών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Αναλυτική Λογιστική Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Λογιστικής Η Αναλυτική Λογιστική περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην διαχείριση του κυκλώματος της εικόνας της επιχείρησης. Παρακάτω προτείνεται μια

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην διαχείριση του κυκλώματος της εικόνας της επιχείρησης. Παρακάτω προτείνεται μια Εικόνα Επιχείρησης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην διαχείριση του κυκλώματος της εικόνας της επιχείρησης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας

Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Λειτουργίας Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας Βιβλία.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Σεναρίων Αποδείξεων. Παρακάτω προτείνεται μια

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Σεναρίων Αποδείξεων. Παρακάτω προτείνεται μια Σενάρια Αποδείξεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Σεναρίων Αποδείξεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Μαζική Υποβολή Εντύπων

Μαζική Υποβολή Εντύπων 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης μαζικής Υποβολής Εντύπων στην εφαρμογή της σειράς Business. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής ΦΠΑ

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής ΦΠΑ Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής ΦΠΑ Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Φ1. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εντύπου Φορολογικής Αναμορφώσης

Οδηγίες Εντύπου Φορολογικής Αναμορφώσης Οδηγίες Εντύπου Φορολογικής Αναμορφώσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Συμπλήρωσης του Εντύπου Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή Business Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή Άρθρου Μισθοδοσίας & Εισαγωγή

Εξαγωγή Άρθρου Μισθοδοσίας & Εισαγωγή Εξαγωγή Άρθρου Μισθοδοσίας & Εισαγωγή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Εξαγωγής Άρθρου Μισθοδοσίας & Εισαγωγή σε Λογιστική στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Ε3

Οδηγίες Συμπλήρωσης Ε3 Οδηγίες Συμπλήρωσης Ε3 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε3. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ

Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού και Αυτόματης Υποβολής Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εξαγωγής & Υποβολής Συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ . 2 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... 1 3 Συγχρονισμός Λογιστικού Σχεδίου... 5 4 Υπολογισμός Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.... 6 4.1 Αυτόματη Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής Δήλωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής Δήλωσης Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας του εντύπου Εκκαθαριστικής Δήλωσης. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Μητρώο Παγίων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Μητρώου Παγίων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υποκαταστημάτων στα Έσοδα - Έξοδα

Διαχείριση Υποκαταστημάτων στα Έσοδα - Έξοδα Διαχείριση Υποκαταστημάτων στα Έσοδα - Έξοδα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας παρακολούθησης Υποκαταστημάτων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή με χρήση εξουσιοδοτήσεων

Υποβολή με χρήση εξουσιοδοτήσεων Υποβολή με χρήση εξουσιοδοτήσεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Υποβολής Εντύπων μέσω Εξουσιοδοτήσεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Παρακάτω προτείνεται μια

διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Παρακάτω προτείνεται μια Οδηγίες ΕΝ.Φ.Ι.Α. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου ΕΝ.Φ.Ι.Α. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου

Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Λογιστικού Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Intrastat 1

Διαδικασία Intrastat 1 1 Διαδικασία Intrastat Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Intrastat. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής 1 Περίληψη Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή Hyper

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Διαμόρφωσης

Επιλογές Διαμόρφωσης Επιλογές Διαμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Κανόνα Απόσβεσης

Δημιουργία Κανόνα Απόσβεσης Δημιουργία Κανόνα Απόσβεσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Κανόνων Αποσβέσεων στη Διαχείριση Παγίου Ενεργητικού. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαζική Έκδοση Παραστατικών

Μαζική Έκδοση Παραστατικών Μαζική Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας μαζικής δημιουργίας και εκτύπωσης παραστατικών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π.

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π.

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου

Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας γρήγορου ελέγχου των Συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και αποστολή Ε9

Δημιουργία και αποστολή Ε9 Δημιουργία και αποστολή Ε9 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε9. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Υπόχρεου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Υπόχρεου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία Δημιουργία Υπόχρεου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Υπόχρεου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αποστολή Ε1

Δημιουργία και Αποστολή Ε1 Δημιουργία και Αποστολή Ε1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης, αυτόματης αποστολής εντύπου Ε1 & Υπολογισμού Εκκαθάρισης. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Φ01010

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Φ01010 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Φ01010 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και υπολογισμού του εντύπου Φ01 010. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Μέτρο 2.2.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Μέτρο 2.2.1 On line ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μέτρο 2.2.1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 3 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 3 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down list)... 3 1.3 Αναζήτηση... 3 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Γενικής με Αναλυτική Λογιστική

Έλεγχος Γενικής με Αναλυτική Λογιστική Έλεγχος Γενικής με Αναλυτική Λογιστική 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ελέγχου εκτύπωσης Γενικής με Αναλυτική Λογιστική. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των Βαρδιών

Διαχείριση των Βαρδιών Διαχείριση των Βαρδιών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των βαρδιών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία χρήσης module Αναλυτικής Λογιστική. (v.1.0.7)

Διαδικασία χρήσης module Αναλυτικής Λογιστική. (v.1.0.7) Διαδικασία χρήσης module Αναλυτικής Λογιστική (v.1.0.7) Περίληψη Με το Module της Αναλυτικής Λογιστικής πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από

Διαβάστε περισσότερα

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Είδη Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης 7 Στην καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.

Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Pylon Entry Προμηθευτές Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Προμηθευτή... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Εμπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Α/Α: Ο μοναδικός αριθμός (ID) αρίθμησης του φακέλου Α/Α Server: Ο μοναδικός αριθμός (ID) του φακέλου ο οποίος ενημερώνεται από την κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Σύνδεση με Στήλες Βιβλίου

Δημιουργία και Σύνδεση με Στήλες Βιβλίου Δημιουργία και Σύνδεση με Στήλες Βιβλίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Στηλών Βιβλίων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Αρχείων από Εμπορικό Epsilon

Εισαγωγή Αρχείων από Εμπορικό Epsilon Εισαγωγή Αρχείων από Εμπορικό Epsilon Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής αρχείου εγγραφών της Γενικής Λογιστικής από εφαρμογές της Business.

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Χρηστών.

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Χρηστών. Διαχείριση Χρηστών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Χρηστών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Pylon Entry Είδη Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5 Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε5. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων 1 Λήψη Στοιχείων από τη ΓΓΠΣ Εχει ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα λήψης στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για Φυσικά και Μη Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Pylon Entry Πελάτες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πελάτη... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Νέα διαδικασία ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Νέα διαδικασία ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 1 Νέα διαδικασία ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κέντρων Κόστους

Διαχείριση Κέντρων Κόστους Διαχείριση Κέντρων Κόστους Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Κέντρων Κόστους. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή.

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγής Αρχείου Ήφαιστος

Εξαγωγής Αρχείου Ήφαιστος Εξαγωγής Αρχείου Ήφαιστος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Εξαγωγής Αρχείου Ήφαιστοςστην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται Office Management Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.

Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία. Εκτυπώσεων & Προβολών

Δημιουργία. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία. Εκτυπώσεων & Προβολών Δημιουργία Εκτυπώσεων & Προβολών Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία Εκτυπώσεων & Προβολών Περιεχόμενα Διαχείριση Εκτυπώσεων & Προβολών 3 Εκτύπωση Γενικές Παράμετροι... 4 Φίλτρα... 4 Bands...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών

Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας του Ειδικού Βιβλίου Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση λογαριασμών με ΕΛΠ

Αντιστοίχιση λογαριασμών με ΕΛΠ Αντιστοίχιση λογαριασμών με ΕΛΠ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας αντιστοίχισης λογαριασμών με ΕΛΠ. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίας δημιουργίας Βαρδιών. να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Διαδικασίας δημιουργίας Βαρδιών. να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Δημιουργία Βαρδιών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας δημιουργίας Βαρδιών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών

Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών Σελίδα 1 από 15 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και υποβολής Οριστικής Δήλωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης.

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης. Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σχεδίασης μισθοδοτικής κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιλογή Κατάσταση Αρχείων εμφανίζεται ένας πίνακας με όλα τα Αρχεία της εφαρμογής και τον Αριθμό των Εγγραφών που έχουν εισαχθεί.

Με την επιλογή Κατάσταση Αρχείων εμφανίζεται ένας πίνακας με όλα τα Αρχεία της εφαρμογής και τον Αριθμό των Εγγραφών που έχουν εισαχθεί. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Γενική Λογιστική > Εργασίες Αρχείων Εργασίες Αρχείων Κατάσταση Αρχείων Με την επιλογή Κατάσταση Αρχείων εμφανίζεται ένας πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΕΣ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΕΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για δημιουργία εντύπου Ανάλωσης Κεφαλαίου

Οδηγίες για δημιουργία εντύπου Ανάλωσης Κεφαλαίου Οδηγίες για δημιουργία εντύπου Ανάλωσης Κεφαλαίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου Ανάλωσης Κεφαλαίου. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον χρήστη να κατανοήσει την ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Υποκαταστήματος στην Γενική Λογιστική

Δημιουργία Υποκαταστήματος στην Γενική Λογιστική Δημιουργία Υποκαταστήματος στην Γενική Λογιστική Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας υποκαταστημάτων στην Γενική Λογιστική. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων

Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Διαχείριση Γρήγορης Καταχώρησης Πωλήσεων Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η παραμετροποίηση και η χρήση της γρήγορης καταχώρησης πωλήσεων, καθώς και της κατηγορίας λιανικής των ειδών. Περιεχόμενα Παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε2

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε2 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε2 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας εντύπου Ε2 Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων Ακινήτων. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαζική Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων

Μαζική Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων Μαζική Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών μαζικής Υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα