ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. OTEplus ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. OTEplus ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.-οτε κατά την υπ αριθµό 2896/ (Θέµα. 7 o ) συνεδρίασή του) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ Μάρτιος 2012

2 Προοίµιο Καθορίζω Μετασχηµατίζω Καινοτοµώ! Αυτά θέλουµε να επιτύχουµε µε τη νέα στρατηγική του Οµίλου ΟΤΕ. Το κλειδί για την επιτυχία βρίσκεται σε µια εταιρική κουλτούρα που εκτείνεται σε όλο τον Όµιλο και η οποία χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα, ήθος και προσωπική ευθύνη. Οι ηθικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και το χώρο εργασίας καθίστανται ολοένα και πιο πολύπλοκες. Ο Κώδικας εοντολογίας είναι το πλαίσιο οδηγός της συµπεριφοράς όλων των εργαζοµένων του Οµίλου ΟΤΕ. Συνδέει την πάγια δέσµευσή µας στο σεβασµό των νόµων και των κανονισµών, µε τις ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στην ηθική συµπεριφορά και µαζί µε τις πέντε Βασικές Αρχές Εταιρικής Συµπεριφοράς, που στηρίζουν την επιτυχία του Οµίλου µας. Η συµµόρφωση µε τον Κώδικα εοντολογίας είναι µια προσωπική δέσµευση που θέτουµε στον εαυτό µας ως εργαζόµενοι, καθώς και µια υπόσχεση που δίνουµε σε όλους τους εκτός Οµίλου ΟΤΕ. Ο Κώδικας εοντολογίας είναι δυναµικός. Οι κανόνες δικαίου µπορεί να αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου µε συνέπεια τη θέσπιση νέων κανονισµών για τον σαφή προσδιορισµό της απαιτούµενης συµπεριφοράς. Το να είναι κάποιος µέρος του Οµίλου ΟΤΕ και να µοιράζεται την εταιρική ταυτότητα προϋποθέτει ότι αποδέχεται τις προσωπικές του ευθύνες. Ένα και µόνο περιστατικό παραβατικής συµπεριφοράς µπορεί να καταστρέψει όχι µόνο την επιτυχία του Οµίλου, αλλά και την καλή φήµη που έχει αποκτήσει ως αποτέλεσµα της υπευθυνότητας που επιδεικνύει καθηµερινά όλο το προσωπικό. Πρέπει να σεβόµαστε τα πρότυπα συµπεριφοράς. Εποµένως, δεν θα υπάρξει καµία ανοχή σε περίπτωση παραπτώµατος. 2/14

3 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή Βασικές Αρχές Εταιρικής Συµπεριφοράς Προτεραιότητά µου ο ενθουσιασµός του πελάτη Συµπεριφέροµαι µε σεβασµό και ακεραιότητα Είµαι µέλος της οµάδας Στηρίζω τις αποφάσεις της Εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστώ και να αναπτυχθώ Είµαι «OTEplus» Μπορείς να βασιστείς σ εµένα Απαιτήσεις συµπεριφοράς που σχετίζονται µε την ακεραιότητα Επιχειρηµατικές σχέσεις Επιχειρηµατικές σχέσεις µε πελάτες Επιχειρηµατικές σχέσεις µε ανταγωνιστές Επιχειρηµατικές σχέσεις µε προµηθευτές Σχέσεις µε τρίτους ιαχείριση πληροφοριών Αποτροπή σύγκρουσης συµφερόντων Συµµόρφωση µε πρότυπα συµπεριφοράς Ερωτήσεις, συµβουλές και προοπτική «Ρώτα µε!» «Πες µου!» Προοπτική /14

4 1 Εισαγωγή Με ποιο σκοπό εργαζόµαστε; Πώς θέλουµε να εργαζόµαστε; Αυτές οι δύο φαινοµενικά απλές ερωτήσεις δεν έχουν εύκολες απαντήσεις. Η απάντηση του Οµίλου ΟΤΕ στην πρώτη ερώτηση είναι το όραµά του: Θέλουµε να εξελισσόµαστε συνεχώς και να προσφέρουµε ολοκληρωµένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών έτσι ώστε να αποτελούµε την πρώτη επιλογή των πελατών στις χώρες που δραστηριοποιούµαστε. Ο παρών Κώδικας εοντολογίας πραγµατεύεται τη δεύτερη ερώτηση, «Πώς θέλουµε να εργαζόµαστε;» και εξαρτάται σηµαντικά από τις πέντε Βασικές Αρχές Εταιρικής Συµπεριφοράς του Οµίλου ΟΤΕ: Προτεραιότητά µου ο ενθουσιασµός του πελάτη Συµπεριφέροµαι µε σεβασµό και ακεραιότητα Είµαι µέλος της οµάδας Στηρίζω τις αποφάσεις της Εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστώ και να αναπτυχθώ Είµαι «OTEplus» Μπορείς να βασιστείς σ εµένα Οι αρχές αυτές περιγράφουν τι θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις συναλλαγές και την επικοινωνία µας τόσο µε τρίτους, όσο και µε άλλα πρόσωπα στον Όµιλο ΟΤΕ. Λειτουργούν επίσης ως βάση του παρόντος Κώδικα εοντολογίας, ο οποίος διευκρινίζει τη σηµασία των πέντε Βασικών Αρχών Εταιρικής Συµπεριφοράς στην καθηµερινή µας εργασία και τον τρόπο που επιδρούν σ αυτήν. Σε γενικές γραµµές, θέλουµε να εργαζόµαστε µε τρόπο που εµπνέει εµπιστοσύνη στους άλλους. Η εµπιστοσύνη είναι η βάση κάθε συνεργασίας. Και ενώ ο αγώνας για να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη των άλλων είναι µια µακροχρόνια και επίπονη διαδικασία, µπορεί να χαθεί µέσα σε µια στιγµή. Αυτό ακριβώς υπογραµµίζει τη σηµασία του παρόντος Κώδικα εοντολογίας ο οποίος περιλαµβάνει τις κατευθυντήριες γραµµές που βοηθούν να βρίσκουµε τρόπους ώστε να κερδίζουµε την εµπιστοσύνη των άλλων µέσα από την καθηµερινή µας εργασία. Επίσης, µας παρέχει αναλυτικά παραδείγµατα για το τι δεν επιτρέπεται να κάνουµε, ώστε να µην θέσουµε σε κίνδυνο την εµπιστοσύνη λόγω αµέλειας. Για ποιους ισχύει ο Κώδικας εοντολογίας; Ο παρών Κώδικας εοντολογίας ισχύει για όλους όσους εργάζονται στον Όµιλο ΟΤΕ, και συγκεκριµένα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τους διευθύνοντες συµβούλους, τα διοικητικά στελέχη και τους εργαζόµενους. Ισχύει επίσης για τους συµβούλους, συνεργάτες και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα των οποίων η εργασία είναι λειτουργικά αντίστοιχη µε την εργασία που εκτελούν οι εργαζόµενοι στον Όµιλο. Κατά την εφαρµογή του Κώδικα εοντολογίας, οι εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ σέβονται τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς της χώρας που δραστηριοποιούνται και κατ επέκταση, τα σχετικά πολιτισµικά έθιµα. Η νοµικά και ηθικά σωστή συµπεριφορά είναι ευθύνη όλων µας. Η κάθε εταιρεία του Οµίλου πρέπει να στηρίζει µια τέτοια συµπεριφορά, θέτοντας την ακεραιότητα πάνω από την αξία των επιχειρηµατικών αποτελεσµάτων. Με άλλα λόγια, θέλουµε να επιτυγχάνουµε τους στόχους µας, και παράλληλα να συµπεριφερόµαστε υπεύθυνα και παραδειγµατικά. 4/14

5 Για τους προϊσταµένους, αυτό σηµαίνει πως φέρουν την ευθύνη να λειτουργούν ως πρότυπα συµπεριφοράς για τους εργαζόµενους, µέσω των πράξεών τους. Επίσης, διασφαλίζουν ότι οι εργαζόµενοι γνωρίζουν και τηρούν τον Κώδικα εοντολογίας. Σε περίπτωση εσκεµµένης συµπεριφοράς που αντιβαίνει στους όρους του παρόντα Κώδικα θα λαµβάνονται µέτρα στο πλαίσιο των ισχυόντων νόµων, συµβάσεων και κανονισµών. Προκειµένου να διασφαλίσουµε τη δυνατότητα αναφοράς µιας τέτοιας συµπεριφοράς, παρέχουµε ένα περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόµενοι µπορούν να αναφέρουν τυχόν παραπτώµατα χωρίς να φοβούνται αρνητικές συνέπειες. 2 Βασικές Αρχές Εταιρικής Συµπεριφοράς 2.1 Προτεραιότητά µου ο ενθουσιασµός του πελάτη Ο ενθουσιασµός του πελάτη δεν είναι εύκολη υπόθεση. Επιτυγχάνεται για παράδειγµα, όταν αυτός είναι ο πρώτος που κρατάει στα χέρια του ένα νέο, καινοτόµο προϊόν, όταν λαµβάνει άψογη εξυπηρέτηση, όταν το πρόβληµά του αντιµετωπίζεται σωστά και επιλύεται άµεσα ή όταν λαµβάνει τις κατάλληλες συµβουλές. Για να είµαστε οι καλύτεροι στον κλάδο µας δεν αρκεί απλά να ικανοποιούµε τους πελάτες µας. Πρέπει να τους ενθουσιάζουµε. Να αντιλαµβανόµαστε τις επιθυµίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους και να τις εκπληρώνουµε στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Γνωρίζουµε την ευθύνη που έχουµε απέναντι στους πελάτες µας. Εκείνοι µας εµπιστεύονται και εµείς δεν θέλουµε, ούτε µας επιτρέπεται να κλονίσουµε την εµπιστοσύνη τους. Τα στοιχεία των πελατών µας συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιµοποιούνται σύµφωνα πάντα µε τις πολιτικές της κάθε εταιρείας του Οµίλου ΟΤΕ στο πλαίσιο της σχετικής τοπικής νοµοθεσίας. Για εµάς, είναι θέµα αρχής η µη διαφοροποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών άµεσα από την εταιρεία και τον Όµιλό µας, από αυτές που παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες, διότι ο κοινός στόχος όλων µας είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη. 2.2 Συµπεριφέροµαι µε σεβασµό και ακεραιότητα Ενεργούµε µε ήθος και υπακούµε στους νόµους και τις εταιρικές πολιτικές. Εάν δεν έχουµε αυτό σαν βασική αρχή για τις πράξεις µας, τότε θέτουµε σε σηµαντικό οικονοµικό κίνδυνο τόσο τον Όµιλο ΟΤΕ, όσο και τους εαυτούς µας και διακινδυνεύουµε τη φήµη της εταιρείας µας. Στον Όµιλο ΟΤΕ δηµιουργούµε κλίµα αµοιβαίας αποδοχής και εµπιστοσύνης, επιδεικνύοντας σεβασµό στην ιδιαιτερότητα των άλλων, ενεργώντας µε διαφάνεια και εντιµότητα, καλλιεργούµε την κουλτούρα της ατοµικότητας και της διαφορετικότητας. Ο Όµιλος ΟΤΕ αναπτύσσεται µέσα από την πολυµορφία του προσωπικού του στις διάφορες χώρες όπου δραστηριοποιείται επιδεικνύοντας σεβασµό σε κάθε διαφορά (π.χ. ηλικίας, φύλου φυλής/φυλετική, θρησκευτική, γνωστικού επιπέδου/ δεξιοτήτων, θέσης, σεξουαλικών προτιµήσεων κλπ.). Η διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα και ηλικία του προσωπικού του Οµίλου ενισχύουν αυτή την πολυµορφία. Σεβόµαστε τους συναδέλφους, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους µετόχους, την κοινωνία. εν ανεχόµαστε καµία µορφή παράνοµων διακρίσεων ή παρενοχλήσεων ούτε εντός της εταιρείας, ούτε στις εκτός αυτής επαγγελµατικές µας συναλλαγές. Επανεξετάζουµε πάντοτε τις πράξεις και τη συµπεριφορά µας και αναφέρουµε συµπεριφορές που είναι ανήθικες, παράνοµες και ενάντια στις εσωτερικές πολιτικές του Οµίλου ΟΤΕ. 5/14

6 2.3 Είµαι µέλος της οµάδας Στηρίζω τις αποφάσεις της Η «κουλτούρα συνεργασίας» µας χαρακτηρίζεται από την προσήλωσή στους στόχους ολόκληρου του Οµίλου OTE, καθώς και τη διατήρηση της ιδέας της ενιαίας εικόνας του. Για να το επιτύχουµε, έχουµε αναπτύξει ένα δια-λειτουργικό και διεθνή τρόπο σκέψης. εν αποδεχόµαστε την επιλεκτική µεταχείριση ορισµένων σε βάρος των πολλών. Ακούµε τους άλλους, συζητάµε τα θέµατα ανοιχτά και επαγγελµατικά, αναζητούµε ενεργά τη γνώµη των άλλων και προσπαθούµε να βρούµε την κατάλληλη λύση. Όταν ασκούµε κριτική, αναφερόµαστε στα θέµατα και όχι σε άτοµα. Στηρίζουµε σταθερά τις αποφάσεις της οµάδας και από κοινού καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση τους. Η κοινή προσπάθεια αποτελεί σηµείο αναφοράς για εµάς. Στην οµάδα µας διατηρούµε κουλτούρα ανοιχτής επικοινωνίας και ενθαρρύνουµε τους εργαζόµενους να εκφράζουν τις ιδέες τους και να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων και τις διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων. Ο Όµιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει το βασικό δικαίωµα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο των νόµων και κανονισµών των αντίστοιχων κρατών. Ο εποικοδοµητικός διάλογος µε δηµοκρατικά εκλεγµένους και/ή νόµιµους εκπροσώπους των εργαζοµένων οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσµατα. Αυτός είναι ο λόγος που ο Όµιλος ΟΤΕ συνεργάζεται µε συνέπεια µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, µε έντιµο και ανοιχτό τρόπο, προκειµένου να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ των συµφερόντων όλων των µερών. 2.4 Εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστώ και να αναπτυχθώ Το ικανό ανθρώπινο δυναµικό είναι ο βασικότερος παράγοντας για την επιτυχία κάθε εταιρίας του Οµίλου ΟΤΕ. Έχοντας υιοθετήσει την αρχή: «Εξαιρετικό περιβάλλον για να εργαστώ και να αναπτυχθώ», ο Όµιλος ΟΤΕ προσφέρει αξιόλογες επαγγελµατικές ευκαιρίες και συνθήκες που ευνοούν την προσωπική ανάπτυξη και τις προσωπικές ικανότητες των ατόµων. Εφαρµόζοντας διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές, αναπτύσσουµε τα ιδιαίτερα ταλέντα και τις δεξιότητες των στελεχών µας, µε αποτέλεσµα να εξασφαλίζουµε το επιτυχηµένο µέλλον του Οµίλου. Εστιάζουµε στις επιδόσεις και επικεντρωνόµαστε στην επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσµάτων. Αναγνωρίζουµε και ανταµείβουµε τις υψηλές επιδόσεις και ταυτόχρονα, λαµβάνουµε υπόψη τις ικανότητες και δεξιότητες του κάθε εργαζόµενου ξεχωριστά. Αυτή είναι µια σηµαντική ευθύνη, κοινή για όλους τους προϊσταµένους. ηµιουργούµε ένα περιβάλλον εργασίας, όπου αναγνωρίζεται η προσωπική αξία και τα άτοµα µπορούν να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελµατικά προς όφελος του Οµίλου, απολαµβάνοντας την εργασία τους. Στηρίζουµε κάθε µορφή συµπεριφοράς που προάγει τις αξίες του Οµίλου και το γεγονός αυτό προσδίδει αξία στον ίδιο τον Όµιλο ΟΤΕ. Είναι σηµαντικό να αναθέτουµε τις κατάλληλες εργασίες στους κατάλληλους ανθρώπους. Οι προϊστάµενοι στηρίζουν τους εργαζόµενους στην προσπάθειά τους να εξισορροπήσουν την επαγγελµατική µε την προσωπική τους ζωή. Με αυτό τον τρόπο θέτουν τα θεµέλια για παραγωγική εργασία. Ο Όµιλος διαθέτει καταρτισµένους εργαζόµενους, οι οποίοι αναλαµβάνουν την ευθύνη της προσωπικής τους ανάπτυξης και αντιλαµβάνονται τις αλλαγές ως ευκαιρίες εξέλιξης. 6/14

7 2.5 Είµαι «OTEplus» Μπορείς να βασιστείς σ εµένα Πραγµατοποιούµε ό,τι υποσχόµαστε. Είναι ο µόνος τρόπος για να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη και το σεβασµό των πελατών µας και, να επιβιώσουµε στην ανταγωνιστική αγορά. Αναλαµβάνουµε την εργασία που µας αναθέτουν µε υπευθυνότητα και όταν αυτό είναι απαραίτητο, εµπλέκουµε συναδέλφους στη διαχείριση δύσκολων θεµάτων, ώστε να εξασφαλίσουµε τον καλύτερο δυνατό χειρισµό τους. Είµαστε υπερήφανοι που ανήκουµε στην OTEplus µέλος της οικογένειας του Οµίλου ΟΤΕ και αυτό αντανακλάται στη συµπεριφορά µας. Εάν εντοπίσουµε λάθη σε επιχειρησιακές διαδικασίες, επιδιώκουµε το διάλογο µε τους συναδέλφους και τους προϊσταµένους µας προκειµένου να βρούµε τις κατάλληλες λύσεις. Μπορούµε να βασιζόµαστε ο ένας στον άλλο, όπως ακριβώς µπορούν να βασίζονται σε εµάς τόσο οι εξωτερικοί όσοι και οι εσωτερικοί πελάτες µας. Ως πρεσβευτές της OTEplus και του Οµίλου ΟΤΕ, φροντίζουµε να συµπεριφερόµαστε, τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας µας, κατά τρόπο που να προάγει την εικόνα της εταιρείας µας και να µην την εκθέτει σε καµία περίπτωση. Αντιµετωπίζουµε την καλοπροαίρετη κριτική προς την εταιρεία µας µε εποικοδοµητικό τρόπο. Αρνούµαστε να συµµετέχουµε σε διενέξεις. 3 Απαιτήσεις συµπεριφοράς που σχετίζονται µε την ακεραιότητα Η ακεραιότητα και ο σεβασµός στην εν γένει συµπεριφορά µας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δηµιουργία εµπιστοσύνης. Εργαζόµαστε σύµφωνα µε την τοπική νοµοθεσία, τις Βασικές Αρχές Εταιρικής Συµπεριφοράς και τις εσωτερικές πολιτικές µας. Σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται νοµικό πλαίσιο, τηρούµε τα ίδια υψηλά πρότυπα συµπεριφοράς που περιµένουµε από τους άλλους. Με αυτό τον τρόπο, ορίζουµε σαφώς το «ήθος» ως σηµείο αναφοράς για τη συµπεριφορά µας. 3.1 Επιχειρηµατικές σχέσεις Η εµπιστοσύνη, η εντιµότητα, και σε µεγάλο βαθµό η ανεξαρτησία κατά τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων χαρακτηρίζουν τις σχέσεις µας µε τους επιχειρηµατικούς εταίρους µας. Τα ιδιωτικά συµφέροντα ή το προσωπικό κέρδος δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν τις επιχειρηµατικές αποφάσεις µας Επιχειρηµατικές σχέσεις µε πελάτες Ο τρόπος συνδιαλλαγής µε τους πελάτες µας έχει µακροπρόθεσµη επίπτωση στην εικόνα του Οµίλου ΟΤΕ. Για το λόγο αυτό, στον ιδιαίτερα ευαίσθητο αυτό τοµέα, ενεργούµε πάντα µε ήθος και σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Στο πλαίσιο αυτό για παράδειγµα, προβαίνουµε σε προωθητικές ενέργειες προς τους πελάτες µας, µόνο όταν αυτό επιτρέπεται νοµικά. Επιπλέον, δεν προτείνουµε προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες όταν είναι σαφές ότι δεν τα χρειάζονται. 7/14

8 Ενεργητική δωροδοκία Για να διατηρήσουµε την εµπιστοσύνη των πελατών µας, απέχουµε από την εµπλοκή σε δωροδοκία οποιασδήποτε µορφής ή ακόµα και σε ενέργειες που θα µπορούσαν ενδεχοµένως να ερµηνευτούν ως δωροδοκία. εν επιτρέπεται να προσφέρουµε, να υποσχόµαστε ή να παρέχουµε παράνοµα οφέλη, οποιασδήποτε µορφής, σε δηµοσίους αξιωµατούχους εθνικών ή διεθνών οργανισµών ή σε υπευθύνους λήψης αποφάσεων που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τοµέα, προκειµένου να επιτύχουµε προνοµιακή µεταχείριση ή να επηρεάσουµε µια απόφαση προς όφελος του Οµίλου ΟΤΕ. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να το λαµβάνουµε αυτό υπόψη µας όταν για παράδειγµα, αποφασίζουµε σχετικά µε την προσφορά εταιρικών δώρων ή προσκλήσεων σε επαγγελµατικά γεύµατα και εκδηλώσεις. Σε περίπτωση που ένας δηµόσιος αξιωµατούχος ή ένας υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων στον ιδιωτικό τοµέα µας ζητήσει να παραβούµε αυτό τον κανόνα, θα πρέπει να ενηµερώσουµε τους προϊσταµένους µας σχετικά µε το γεγονός ή να το αναφέρουµε µέσω των καναλιών επικοινωνίας της διαδικασίας «Πες µου!». Παραγγελίες για το δηµόσιο τοµέα Ο δηµόσιος τοµέας αποτελεί σηµαντικό πελάτη του Οµίλου ΟΤΕ. Τηρούµε πάντοτε τους νόµους και κανονισµούς που αφορούν στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων σχετικών µε παραγγελίες του δηµοσίου και ιδιαίτερα τους αυστηρούς νόµους και κανονισµούς που αφορούν στον αθέµιτο επηρεασµό των δηµοσίων υπαλλήλων. Κανονισµοί εµπορίου Ο Όµιλος ΟΤΕ συµµετέχει ενεργά στο διεθνές εµπόριο προϊόντων και υπηρεσιών και υποστηρίζει το παγκόσµιο εµπόριο. Ακολουθούµε τις διατάξεις των υφιστάµενων νόµων περί εµπορίου και ενεργούµε σύµφωνα µε τους κανονισµούς εισαγωγών και εξαγωγών καθώς και του οικονοµικού εµπάργκο Επιχειρηµατικές σχέσεις µε ανταγωνιστές Ο Όµιλος ΟΤΕ αναγνωρίζει ότι ο ελεύθερος ανταγωνισµός αποτελεί βασικό στοιχείο λειτουργίας του συστήµατος της ελεύθερης αγοράς, επειδή προωθεί την αποτελεσµατικότητα, την οικονοµική ανάπτυξη και την καινοτοµία. ίνουµε ιδιαίτερη προσοχή στη συµµόρφωση µε τις νοµικές απαιτήσεις περί ελεύθερου ανταγωνισµού όσον αφορά τις επιχειρηµατικές συµφωνίες και συναλλαγές µε τρίτους. Αυτό είναι σηµαντικό όταν πρόκειται ιδίως για συµφωνίες µε ανταγωνιστές και άλλα τρίτα µέρη καθώς στις περιπτώσεις που, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, υπάρχουν συµφωνίες οι οποίες υπό προϋποθέσεις θα µπορούσαν να παρακωλύσουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό. εν λαµβάνουµε µέρος σε καθορισµό τιµών και άλλους αθέµιτους επιχειρηµατικούς διακανονισµούς και πρακτικές. Υποστηρίζουµε τις δίκαιες συναλλαγές µε τους επιχειρηµατικούς εταίρους και τους ανταγωνιστές µας και δεν εκµεταλλευόµαστε τυχόν υφιστάµενα περιθώρια παρέκκλισης. Επιπλέον, δεν διαδίδουµε ψευδείς πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών µας, ούτε προσπαθούµε να κερδίσουµε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε άλλα αθέµιτα µέσα. Αντιτιθέµεθα ρητά στη χρήση βιοµηχανικής κατασκοπίας ως µέσου για την απόκτηση πληροφοριών για τους ανταγωνιστές µας Επιχειρηµατικές σχέσεις µε προµηθευτές 8/14

9 Οι σχέσεις που διατηρούµε µε τους προµηθευτές µας βασίζονται στην εµπιστοσύνη και την εντιµότητα. Αντίστοιχα, αναµένουµε από τους προµηθευτές µας να µας µεταχειρίζονται µε τον ίδιο βαθµό ακεραιότητας και σεβασµού µε τον οποίο τους φερόµαστε και εµείς. Οι προµήθειες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους νόµους και τους κανονισµούς των χωρών στις οποίες λειτουργεί η κάθε εταιρεία του Οµίλου ΟΤΕ. Ο Όµιλος ΟΤΕ ζητά από τους προµηθευτές του να συµµορφώνονται προς τον Κώδικα εοντολογίας και τάσσεται υπέρ της συνεργασίας µε περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένους και κοινωνικά υπεύθυνους προµηθευτές. Κάποιες φορές οι προµηθευτές µας είναι και πελάτες µας. Απέχουµε από το να επωφελούµαστε από τέτοιου είδους καταστάσεις και γενικά προσπαθούµε να διαχωρίζουµε τις δραστηριότητες αγοράς και πώλησης. Παθητική δωροδοκία Λαµβάνουµε επιχειρηµατικές αποφάσεις µόνο προς όφελος του Οµίλου ΟΤΕ και όχι για προσωπικό µας συµφέρον. εν επιτρέπουµε προσφορές ή υποσχέσεις των προµηθευτών µας για παράνοµα πλεονεκτήµατα να επηρεάσουν τις επιχειρηµατικές µας αποφάσεις, ούτε αποδεχόµαστε παρόµοιες προσφορές. Παροµοίως, δεν απαιτούµε παράνοµα πλεονεκτήµατα από τους προµηθευτές µας. Θέλουµε να αποφύγουµε ακόµα και την υπόνοια ότι παρόµοιες προσφορές επηρεάζουν τις επιχειρηµατικές αποφάσεις µας. Σε περίπτωση αµφιβολίας για το εάν µας επιτρέπεται ή όχι να δεχτούµε ένα εταιρικό δώρο, µια πρόσκληση για ένα επαγγελµατικό γεύµα ή µια εκδήλωση από κάποιον πελάτη ή προµηθευτή, απευθυνόµαστε στο Γραφείο Κανονιστικής Συµµόρφωσης µέσω των καναλιών επικοινωνίας της διαδικασίας «Ρώτα µε!». Εάν µας προσφέρουν, µας υποσχεθούν ή µας χορηγήσουν παράνοµα πλεονεκτήµατα ή οφέλη, ενηµερώνουµε τους ανωτέρους µας ή αναφέρουµε το γεγονός µέσω των καναλιών επικοινωνίας της διαδικασίας «Πες µου!». Παράκαµψη διαδικασίας προµηθειών Η οργανωτική µονάδα των προµηθειών είναι υπεύθυνη για τη συµφέρουσα αγορά αγαθών και υπηρεσιών και τη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών. Η παράκαµψη της διαδικασίας και του Κανονισµού Προµηθειών µπορεί να θέσει τον Όµιλο ΟΤΕ σε µειονεκτική θέση. Εποµένως, όλες οι διαδικασίες αγοράς πρέπει να διενεργούνται µέσω της οργανωτικής µονάδας προµηθειών, εκτός εάν άλλως ορίζεται Σχέσεις µε τρίτους Κοινωνία Ο Όµιλος ΟΤΕ, λειτουργώντας σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς, επιβεβαιώνει τη δέσµευσή του στην Εταιρική Υπευθυνότητα. Ο Όµιλος ΟΤΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµικές παραµέτρους, συνεισφέρει στη διατήρηση µιας σύγχρονης υποδοµής τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, ο Όµιλος ΟΤΕ αναγνωρίζοντας την εταιρική του υπευθυνότητα απέναντι στις µελλοντικές γενιές, θέτει σε προτεραιότητα τις κοινωνικές και οικονοµικές παραµέτρους. Μέτοχοι Οι µέτοχοι του Οµίλου ΟΤΕ παρέχουν τα απαραίτητα κεφάλαια για τη λειτουργία του και φέρουν τον επιχειρηµατικό κίνδυνο. Αυτό που περιµένουν και ελπίζουν από εµάς είναι η 9/14

10 διοίκηση και η εποπτεία της εταιρίας σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο καθώς και µε το σεβασµό και τη διατήρηση των διεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων της υπεύθυνης επιχειρηµατικής διοίκησης. ιαφανής χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση Σηµαντικό στόχο του συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου στον Όµιλο ΟΤΕ αποτελεί η διατήρηση της ακρίβειας και πληρότητας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι εντός του Οµίλου, πληρούνται µε συνέπεια τα υψηλά πρότυπα που έχουν τεθεί, ο Όµιλος ΟΤΕ διεξάγει τακτικά ανεξάρτητους οικονοµικούς ελέγχους. Καθένας από εµάς που συµβάλει στις δραστηριότητες χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης οφείλει να µεριµνά ώστε όλα τα δεδοµένα, οι πληροφορίες και τα αρχεία που δηµιουργεί ή για τα οποία είναι υπεύθυνος, αποτελούν ακριβή, πλήρη και αντικειµενική απεικόνιση των επιχειρηµατικών συναλλαγών. ωρεές Ο Όµιλος ΟΤΕ, ως υπεύθυνο µέλος της κοινωνίας, υποστηρίζει την εκπαίδευση, τις επιστήµες, τον πολιτισµό, τα κοινωνικά δρώµενα, τον αθλητισµό και το περιβάλλον, µε χρηµατικές και σε είδος δωρεές, καθώς και µε υπηρεσίες, ενεργώντας πάντα στο πλαίσιο των εφαρµοστέων νόµων και του χρηµατο-οικονοµικού πλαισίου. εν κάνουµε δωρεές για να αποκτήσουµε επιχειρηµατικά πλεονεκτήµατα. Όλες οι δωρεές πρέπει να συµµορφώνονται µε το αντίστοιχο νοµικό σύστηµα και τις εσωτερικές πολιτικές. Επιπλέον, όλες οι δωρεές καταγράφονται µαζί µε το όνοµα του παραλήπτη και το σκοπό για τον οποίο πραγµατοποιήθηκαν. εν χορηγούνται δωρεές σε πρόσωπα ή προσωπικούς λογαριασµούς, καθώς και σε άτοµα ή οργανισµούς, όταν ενδεχοµένως θα µπορούσαν να βλάψουν τα συµφέροντα ή την εικόνα του Οµίλου ΟΤΕ. Χορηγίες Η χορηγία είναι ένα σηµαντικό µέσο επικοινωνίας του Οµίλου ΟΤΕ. Η διαφορά ανάµεσα στη χορηγία και τις δωρεές έγκειται στο γεγονός ότι στην περίπτωση της χορηγίας τα προνόµια παρέχονται µε συµφωνηµένο αντάλλαγµα. Συνεπώς, όλες οι δραστηριότητες χορηγίας εκτελούνται µε διαφάνεια και απαιτούν σε αντάλλαγµα κατάλληλες και επαληθεύσιµες υπηρεσίες επικοινωνίας/προβολής και µάρκετινγκ από τους δικαιούχους της χορηγίας/διοργανωτές. Οι δραστηριότητες χορηγίας επικεντρώνονται σε περιοχές όπου είτε εξυπηρετούνται τα επιχειρηµατικά συµφέροντα ή σχετίζονται µε τη δέσµευση στην Εταιρική Υπευθυνότητα του Οµίλου ΟΤΕ. Εµπλοκή στην πολιτική ζωή Ο Όµιλος ΟΤΕ δεν δωρίζει χρήµατα σε πολιτικά κόµµατα και εκλεγµένους αξιωµατούχους ούτε τους προσφέρει χρηµατικά ή άλλα οφέλη. Τυχόν χορηγία σε θεσµικά όργανα της πολιτείας πραγµατοποιείται µε απόλυτη διαφάνεια και µόνο εφόσον µπορεί να επαληθευτεί η λήψη των υπηρεσιών επικοινωνίας/προβολής και µάρκετινγκ από το δικαιούχο της χορηγίας για παράδειγµα, εάν η εταιρεία του Οµίλου ΟΤΕ αναφερθεί ξεκάθαρα ως χορηγός. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες Ο Όµιλος ΟΤΕ λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να αποτρέψει τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες εντός της σφαίρας επιρροής του. 10/14

11 3.2 ιαχείριση πληροφοριών Ασφάλεια δεδοµένων Ο Όµιλος ΟΤΕ δίνει τη µέγιστη σηµασία στη διατήρηση της ασφάλειας των δεδοµένων, καθώς αυτή επηρεάζει σηµαντικά την επιτυχία του Οµίλου και την εικόνα του στο κοινό. Γι' αυτό τον λόγο προστατεύουµε τα δεδοµένα των εταιρειών του Οµίλου, των πελατών και των εργαζοµένων µε όλα τα κατάλληλα και αποδεκτά τεχνικά και οργανωτικά µέσα που διαθέτουµε, προκειµένου να αποτρέψουµε τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε αυτά, την παράνοµη ιδιοποίησή τους, την απώλειά τους ή την πρόωρη διαγραφή τους. Προστασία προσωπικών δεδοµένων Γνωρίζουµε την εξαιρετικά ευαίσθητη φύση των προσωπικών δεδοµένων των πελατών, των εργαζοµένων, των µετόχων και των προµηθευτών µας και διαχειριζόµαστε αυτές τις πληροφορίες µε τη µέγιστη εχεµύθεια και φροντίδα, προκειµένου να τις προστατεύσουµε. Καθένας προσωπικά είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στον Όµιλο ΟΤΕ, στο πλαίσιο των καθηµερινών του εργασιών. Σε αυτή την προσπάθεια, µας στηρίζουν µια σειρά τεχνικών και οργανωτικών µέτρων που στοχεύουν στη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων. Τα συστήµατα, οι εσωτερικές πολιτικές και κανονισµοί εγγυώνται ένα σταθερά υψηλό επίπεδο προστασίας δεδοµένων σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούµαστε. Συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε δεδοµένα στις περιπτώσεις όπου αυτό επιτρέπεται από το νοµικό πλαίσιο ή απαιτείται για την εκπλήρωση των συµβατικών µας υποχρεώσεων, τηρώντας τις νόµιµες προϋποθέσεις. Επιπλέον, συλλέγουµε, επεξεργαζόµαστε και χρησιµοποιούµε προσωπικά δεδοµένα µόνο στο βαθµό που αυτό απαιτείται για τον σκοπό που προορίζονται. Σεβόµαστε τα ευρύτερα δικαιώµατα των ατόµων των οποίων τα στοιχεία συλλέγουµε, επεξεργαζόµαστε και χρησιµοποιούµε. Γενικό απόρρητο Πέραν των τεχνικών και οργανωτικών µέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, η διασφάλιση των επιχειρησιακών συµφερόντων του Οµίλου αποτελεί υποχρέωση όλων µας. Συνεπώς δεν κοινοποιούµε αδικαιολόγητα σε τρίτους πληροφορίες σχετικές µε τις εταιρείες του Οµίλου. ιαφυλάσσουµε το απόρρητο των εν λόγω πληροφοριών αποφεύγοντας να τις αναφέρουµε σε προσωπικές συζητήσεις ή τηλεφωνικές συνοµιλίες µε συναδέλφους όταν βρισκόµαστε σε δηµόσιους χώρους (για παράδειγµα, σε µέσα µαζικής µεταφοράς). Προστατεύουµε επίσης τα έγγραφα της εταιρείας µας από αδιάκριτα βλέµµατα. ιαχείριση προνοµιακών πληροφοριών Η κοινοποίηση προνοµιακών πληροφοριών που αφορούν µια εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την τιµή των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αφορά. Προκειµένου να διαφυλαχθεί η εµπιστοσύνη του επενδυτή στη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, η ανταλλαγή προνοµιακών πληροφοριών ρυθµίζεται από αυστηρά µέτρα. Συνεπώς, όλοι όσοι έχουν πρόσβαση σε προνοµιακές πληροφορίες υπόκεινται σε ειδικούς περιορισµούς που τους απαγορεύουν να πραγµατοποιούν συναλλαγές ή να προβαίνουν σε σχετικές συστάσεις ή προτάσεις. Περαιτέρω περιορισµοί απαγορεύουν τη µη εξουσιοδοτηµένη διάδοση πληροφοριών. Οι εκδότες χρηµατοοικονοµικών µέσων οφείλουν να δηµοσιεύουν χωρίς καθυστέρηση τις προνοµιακές πληροφορίες που τους επηρεάζουν άµεσα (απαίτηση ad hoc δηµοσίευσης). 11/14

12 3.3 Αποτροπή σύγκρουσης συµφερόντων Ο Όµιλος ΟΤΕ έχει την πεποίθηση ότι τα προσωπικά συµφέροντα του προσωπικού του δεν συγκρούονται µε τα δικά του συµφέροντα. Σύγκρουση συµφερόντων που απορρέει από δευτερεύουσα απασχόληση Ως δευτερεύουσα απασχόληση νοείται οποιαδήποτε απασχόληση, επιπρόσθετα της κύριας απασχόλησης, κατά την οποία το ανθρώπινο δυναµικό ενός εργοδότη εργάζεται για έναν τρίτο, ανεξάρτητα από τον έµµισθο ή άµισθο χαρακτήρα της εργασίας. Στην ίδια κατηγορία εµπίπτει και η αυτοαπασχόληση. εν επιτρέπεται να συµµετέχουµε σε οποιαδήποτε δευτερεύουσα απασχόληση που αντίκειται στα συµφέροντα του Οµίλου ΟΤΕ, ιδίως εάν η εν λόγω απασχόληση είναι ανταγωνιστική στις δραστηριότητες του Οµίλου ΟΤΕ. Ιδιωτικές επενδύσεις Η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστών ή επιχειρηµατικών εταίρων του Οµίλου ΟΤΕ, η οποία επιτρέπει την άσκηση επιχειρηµατικής επιρροής, αντιβαίνει στα συµφέροντα του Οµίλου. Προσωπική χρήση της περιουσίας της εταιρείας Η προσωπική χρήση της περιουσίας των εταιρειών του Οµίλου ΟΤΕ απαγορεύεται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε νόµο, σε συλλογικές ή ατοµικές συµβάσεις, ή στις επιχειρησιακές διαδικασίες και τους κανονισµούς. 4 Συµµόρφωση µε πρότυπα συµπεριφοράς Ενώ η στρατηγική καθορίζει τι θέλουµε και πού θέλουµε να πάµε, οι «Βασικές Αρχές Εταιρικής Συµπεριφοράς» µας παρέχουν όλες τις πληροφορίες που χρειαζόµαστε για να επιτύχουµε τους στόχους µας. Οι επιδόσεις δεν µετρώνται αποκλειστικά βάσει των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται αλλά και βάσει του τρόπου µε τον οποίο επιτυγχάνονται αυτά. Εποµένως, και οι δυο παράγοντες είναι σηµαντικοί για εµάς όσον αφορά το «Τι έχω καταφέρει;» και το «Πώς συµπεριφέρθηκα για να το επιτύχω;». Θέλουµε να επιτυγχάνουµε τους στόχους µας µε ηθικό και παραδειγµατικό τρόπο. Η απρεπής συµπεριφορά και η παραβίαση των προτύπων συµπεριφοράς που σχετίζονται µε το σεβασµό και την ακεραιότητα, καθώς και οι παραβιάσεις των νόµων µπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες όχι µόνο σε µεµονωµένα άτοµα, αλλά και σε ολόκληρο τον Όµιλο ΟΤΕ. Γι αυτό το λόγο δεν ανεχόµαστε την παραβατική συµπεριφορά. Ο Όµιλος ΟΤΕ λαµβάνει µέτρα στο πλαίσιο των ισχυόντων νόµων, συµβάσεων και κανονισµών αναφορικά µε περιστατικά εσκεµµένης παραβατικής συµπεριφοράς από τους εργαζόµενους ή µε παραβιάσεις της νοµοθεσίας ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθµό του παραβάτη στην εταιρεία του Οµίλου ΟΤΕ. Η επιβολή µέτρων εφαρµόζεται κυρίως σε περιστατικά διαφθοράς ή σε περιπτώσεις πρόκλησης ζηµίας στα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου ΟΤΕ λόγω αξιόποινης πράξης. Όλες οι «Βασικές Αρχές Εταιρικής Συµπεριφοράς» έχουν καθιερωθεί, ιδιαίτερα στις διαδικασίες και τα εργαλεία του ανθρώπινου δυναµικού. Το µοντέλο εξιοτήτων / Ικανοτήτων έχει καθιερωθεί σε όλες τις εταιρίες που δραστηριοποιείται ο Όµιλος και βασίζεται στις «Βασικές Αρχές Εταιρικής Συµπεριφοράς». Αυτό το µοντέλο διαµορφώνει τη βάση για την ανάπτυξη, την επαγγελµατική εξέλιξη και την κάλυψη των εσωτερικών θέσεων εργασίας. 12/14

13 Καθώς τα ανώτερα στελέχη λειτουργούν ως πρότυπα προς µίµηση, ο Όµιλος ΟΤΕ έχει εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες από αυτά και περιµένει η συµπεριφορά τους να είναι αντάξια των απαιτήσεων που ορίζει η θέση τους. Ο Όµιλος ΟΤΕ περιµένει από όλους τους εργαζόµενους να ενεργούν σύµφωνα µε τις «Βασικές Αρχές Εταιρικής Συµπεριφοράς». 5 Ερωτήσεις, συµβουλές και προοπτική «Πώς θέλουµε να εργαζόµαστε;» Ο Κώδικας εοντολογίας περιέχει πολλές αναφορές που εξηγούν τι πρέπει να κάνουµε προκειµένου να χτίσουµε την εµπιστοσύνη και να ενεργούµε σύµφωνα µε τους νόµους και τις εταιρικές διαδικασίες και πολιτικές. Ωστόσο, κατά την καθηµερινή εργασία, µπορεί να προκύψουν ερωτήµατα που δεν καλύπτονται λεπτοµερώς από τον Κώδικα εοντολογίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στο πρόσωπο στο οποίο µπορούν οι εργαζόµενοι να απευθύνονται αρχικά είναι ο προϊστάµενός τους. Επίσης, οι εργαζόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Κανονιστικής Συµµόρφωσης µέσω των καναλιών επικοινωνίας της διαδικασίας «Ρώτα µε!». Οι κανόνες έχουν νόηµα µόνο όταν σε περίπτωση παραβιάσεων λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα. Συνεπώς, οι παραβιάσεις πρέπει να γίνονται γνωστές. Γι αυτό τον σκοπό, οποιαδήποτε σχετική πληροφορία µπορεί επίσης να αναφερθεί µέσω των καναλιών επικοινωνίας της διαδικασίας «Πες µου!». 5.1 «Ρώτα µε!» Για ερωτήµατα σχετικά µε τον Κώδικα εοντολογίας ή σε περιπτώσεις αµφιβολίας, οι εργαζόµενοι µπορούν να συµβουλεύονται το Γραφείο Κανονιστικής Συµµόρφωσης. Για νοµικά θέµατα, το Γραφείο Κανονιστικής Συµµόρφωσης θα ζητά τη γνώµη των Νοµικών Υπηρεσιών. Πληροφορίες επικοινωνίας για το «Ρώτα µε!»: Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης OTEplus o Τηλ.: (εργάσιµες ηµέρες και ώρες) o Fax: ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Ηλεκτρονική διεύθυνση: 5.2 «Πες µου!» Κάθε εργαζόµενος είναι υπεύθυνος για την αναφορά µιας παραβίασης των νόµων, των κατευθυντήριων αρχών ή /και των εσωτερικών πολιτικών. Καµία αρνητική συνέπεια δεν υφίσταται για τους καταγγέλλοντες που ενεργούν υπεύθυνα και καλόπιστα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ίδιοι δεν έχουν παραβιάσει τους ισχύοντες νόµους, κανόνες ή/ και πολιτικές. Το αντίθετο ισχύει για όσους προσπαθήσουν µέσω µιας καταγγελίας να βλάψουν κακόβουλα άλλα πρόσωπα. Καθώς τα ανώτερα στελέχη είναι υπεύθυνα για την παροχή υποστήριξης σε παρόµοιες καταστάσεις, οι εργαζόµενοι πρέπει να στρέφονται πρώτα στον προϊστάµενό τους. Σε περίπτωση που αυτή η προσέγγιση δεν είναι εφικτή, περιπτώσεις παραβατικής συµπεριφοράς µπορούν επίσης να αναφέρονται τηλεφωνικώς, µε fax, ή ταχυδροµικώς, καθώς επίσης και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μπορούν επίσης να αποστέλλονται ανώνυµες πληροφορίες µέσω της Ηλεκτρονικής Φόρµας Υποβολής Καταγγελιών «Πες µου!». Ωστόσο, 13/14

14 κάτι τέτοιο θα πρέπει να εφαρµόζεται κατ εξαίρεση, καθώς η επώνυµη αναφορά µιας παραβίασης υπερέχει σαφώς ως προς την καταρχήν αξιοπιστία της, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε τον καταγγέλλοντα για την παροχή διευκρινίσεων και συµπληρωµατικών στοιχείων κατά τη διαδικασία ελέγχου της αναφοράς. Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται τηρούνται αυστηρά ως εµπιστευτικές και επεξεργάζονται και διερευνώνται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό, το οποίο υποχρεούται στην τήρηση εχεµύθειας. Πληροφορίες επικοινωνίας για το «Πες µου!»: Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης OTEplus Τηλ.: (εργάσιµες ηµέρες και ώρες) Fax: ή Ταχυδροµικά υπόψη: OTEplus A.E. Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης Μαρίνου Αντύπα 90, ΤΚ 14121, Ν. Ηράκλειο, Ελλάδα Γραφείο Κανονιστικής Συµµόρφωσης OTE Τηλ.: (εργάσιµες ηµέρες και ώρες) Fax: Ηλεκτρονική διεύθυνση: ή Μέσω της Ηλεκτρονικής Φόρµας Υποβολής Καταγγελιών (διαθέσιµη στο site του ΟΤΕ στην Ενότητα Κανονιστική Συµµόρφωση-Καταγγελίες) Ταχυδροµικά υπόψη: ΟΤΕ Α.Ε. Γενική ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου OTE Λ. Κηφισίας 99, T.K , Μαρούσι, Ελλάδα ή OTE A.E. Γενική ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου OTE Ταχυδροµική Θυρίδα 61368, Τ.Κ , Μαρούσι, Ελλάδα 5.3 Προοπτική Οι εταιρίες αξιολογούνται από αυτά που λένε αλλά ιδίως από αυτά που πράττουν. Το γεγονός ότι στον Όµιλό µας ισχύει Κώδικας εοντολογίας είναι πολύ θετικό, όµως αυτό δεν αρκεί από µόνο του για να φέρει ουσιαστικά αποτελέσµατα. Αυτά επιτυγχάνονται µόνο εάν στην καθηµερινή µας εργασία συµµορφωνόµαστε όλοι µε το περιεχόµενο του Κώδικα εοντολογίας. εν υπάρχει εναλλακτική: αυτός είναι ο µόνος τρόπος να χτίσουµε και να διατηρήσουµε µακροχρόνιες σχέσεις εµπιστοσύνης. Η καθηµερινή συµµόρφωση µε τον Κώδικα εοντολογίας αποτελεί τόσο φιλοδοξία όσο και ευθύνη µας! 14/14

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Πίνακας Περιεχομένων Μήνυμα Προέδρου 5 2 3 Προοίμιο 6 1 Εισαγωγή 7 2 Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς 9 2.1 Προτεραιότητά μου ο ενθουσιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE. Κώδικας Συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE:

Κώδικας συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE. Κώδικας Συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE: Κώδικας Συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE: Περιεχόµενα 1) Σκοπός... 3 2) Οι αρχές µας κατά το επιχειρείν... 3 3) Η συµπεριφορά µεταξύ των συναδέλφων... 4 4) Η συµπεριφορά της ιοίκησης προς τους εργαζοµένους...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG DAIMLER Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG 1 1. Εισαγωγή Η DaimlerAG ("η Εταιρία") υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα εοντολογίας* ("ο Κώδικας") µε σκοπό να αποτρέψει τυχόν ανάρµοστες πράξεις και να προάγει:»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Syllabus Certified Customer Service Executive (CCSE) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

WIND EΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

WIND EΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ WIND EΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Τα έργα στο έντυπο που κρατάτε δηµιουργήθηκαν µε την υποστήριξη της WIND από φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών µε smartphone µέσω του νέου 3G δικτύου της εταιρείας (Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ National Bank of Greece ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Full Year 2008 Results March 17th, 2009 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (WHISTLEBLOWING) Πέτρος Φουρτούνης Γενικός Επιθεωρητής της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Ηθικής Συµπεριφοράς. εοντολογίας

Κώδικας. Ηθικής Συµπεριφοράς. εοντολογίας Κώδικας Ηθικής Συµπεριφοράς & εοντολογίας Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Όραµα και Βασικές Αξίες...4 Νοµιµότητα και Ακεραιότητα...4 ιαφάνεια...4 Ικανοποίηση Πελατών - Επιβατικού Κοινού...4 Ποιότητα Προσωπικού...4

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του

Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Επιµελητηρίου, αγαπητέ Λέανδρε Ρακιτζή, σας καληµερίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραµµένος: Όνοµα: Επώνυµο: Α. Δηλώνω τις επαγγελµατικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων µου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Εισαγωγή Στα πλαίσια της διαφάνειας και της βέλτιστης πρακτικής που ακολουθεί η ιαχειριστική Επιτροπή και η Γενική ιεύθυνση του Ταµείου, υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Ελεγκτές δεδοµένων Ελεγκτής δεδοµένων Western Union Payment Services Ireland Limited Ηµεροµηνία ισχύος: Αύγουστος 2015 Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

modus & Amplio ˇ building smiles consulting "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες."

modus & Amplio ˇ building smiles consulting Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες. Θάσου 4. Βάρκιζα 166 72. Αττική Τηλ: + 30 210 8976 196 Φαξ: +30 210 8976 198 info@modus-amplio.com www.modus-amplio.com Healthcare solutions "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες." Επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στην Xerox Corporation και τις θυγατρικές της. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Επιστολή Πολιτικής περιγράφει τις επαγγελµατικά δεοντολογικές σχέσεις και συµπεριφορές που απαιτεί η Xerox από τους

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς ABB

Κώδικας Συμπεριφοράς ABB ABB Μήνυμα από τον CEO 4 Αποφασιστικότητα Πώς βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουν 6 Ποιότητα και απόδοση 7 Εμπιστοσύνη και ακεραιότητα 7 Δίκαιος ανταγωνισμός 7 Ανάρμοστες πληρωμές 8 Δώρα και ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Στρατηγική προσέγγιση... 4 Όραμα και Αποστολή... 4 Προτεραιότητες... 4 Αξίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί η ιαχείριση του Κινδύνου εοντολογίας έχει σηµασία

Γιατί η ιαχείριση του Κινδύνου εοντολογίας έχει σηµασία Γιατί η ιαχείριση του Κινδύνου εοντολογίας έχει σηµασία 3 ο ΠανελλήνιοΣυνέδριο ικηγόρωννοµικώνυπηρεσιών Θανάσης Κυράτσης Senior Legal Counsel & Compliance Manager, ING Greece Νοµική Βιβλιοθήκη 27 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΒΕΑ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. Όνομα ---------------------------------------------------------------------------- Επώνυμο -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009 κ. κ. Μέτοχοι, κ. Πρόεδρε του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O ΜΉΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥΣ Η HEINEKEN έφθασε να αποτελεί τη ζυθοποιία με τον πιο έντονο διεθνή προσανατολισμό στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα