WIND EΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WIND EΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 WIND EΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

2 Τα έργα στο έντυπο που κρατάτε δηµιουργήθηκαν µε την υποστήριξη της WIND από φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών µε smartphone µέσω του νέου 3G δικτύου της εταιρείας (Θεσσαλονίκη 2012).

3 Πίνακας Περιεχοµένων Μήνυµα Προέδρου & ιευθύνοντος Συµβούλου Σκοπός Οργάνωση Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα εοντολογίας Ερωτήσεις και Προβληµατισµοί Η αγορά Εµπιστοσύνη και Ικανοποίηση των Πελατών ιαφάνεια στις Συναλλαγές ιαφήµιση και Προώθηση των Προϊόντων µας Εµπιστευτικότητα εδοµένων Προµηθευτές Η Εταιρεία µας και Εµείς Αποφυγή ιακρίσεων Υγεία και Ασφάλεια ίκαιες Πρακτικές Απασχόλησης Αµοιβές - Παροχές Προστασία Προσωπικών εδοµένων Εργαζόµενων Παρενόχληση Βία στο Χώρο Εργασίας Ελευθερία Συνδικαλισµού Χρήση Ναρκωτικών Ουσιών και Αλκοόλ ώρα Σύγκρουση Συµφερόντων Εταιρικές Ευκαιρίες Ελεύθερη Επικοινωνία Κοινωνική Ευθύνη Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα Εταιρική Υπευθυνότητα Χορηγίες - ωρεές Επικοινωνία ιακυβέρνηση και Νοµοθεσία Ακριβή Οικονοµικά Στοιχεία και Αναφορές Περιβάλλον Εσωτερικού Ελέγχου Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας Πολιτική Κατά της ιαφθοράς Θεµιτός Ανταγωνισµός Συλλογή Ανταγωνιστικών Πληροφοριών Νοµιµοποίηση Εσόδων από Παράνοµες ραστηριότητες (Ξέπλυµα Χρήµατος) Άσκηση Επιρροής (Lobbying) Τι Αναµένεται από Όλους µας Συµµόρφωση µε τον Κώδικα εοντολογίας και τη Νοµοθεσία Τι Αναµένεται από τους ιευθυντές µας Προώθηση µιας Κουλτούρας Ηθικής Συµπεριφοράς και Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα εοντολογίας Απαντήσεις σε Ερωτήσεις και Προβληµατισµούς ιαδικασία Αναφοράς Αντιδεοντολογικών Πρακτικών Σκοπός της ιαδικασίας Αντικείµενο της ιαδικασίας Πώς να Αναφέρετε έναν Προβληµατισµό WIND ΕΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 03

4 Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο σεβασµός στις αξίες και τις αρχές που έχουµε θέσει ως οργανισµός είναι ηθικά αλλά και επιχειρηµατικά αναγκαίος. Καθώς το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούµαστε γίνεται ολοένα πολυπλοκότερο και µεταβάλλεται διαρκώς, οι αρχές και οι αξίες της εταιρείας, µας καθοδηγούν ως προς την καθηµερινή µας συµπεριφορά και στηρίζουν την συνέχεια της πορείας µας. Οι κανόνες που πρέπει να διέπουν τον τρόπο που εργαζόµαστε, αποτυπώνονται στον παρόντα Κώδικα εοντολογίας. Είναι ένας οδικός χάρτης που οφείλουµε να τηρούµε, όχι µόνο ως προς τον τύπο αλλά κυρίως ως προς το πνεύµα του. Πολλές φορές εγείρονται ηθικά διλήµµατα και εναπόκειται στην κρίση και στην ευθύνη του καθενός µας να διαφυλάξει το υψηλό ήθος που επιθυµούµε να διέπει την λειτουργία της εταιρείας αλλά και τη δική µας επαγγελµατική συµπεριφορά. Σας καλώ να τον διαβάσετε και να τον ασπαστείτε, ώστε να αποτελέσει την ουσιαστική δέσµευση όλων µας σε µια Υπεύθυνη Εταιρική Κουλτούρα, καθοριστική για την µακροπρόθεσµη ευηµερία µας. Νάσος Ζαρκαλής Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος WIND Ελλάς WIND ΕΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 05

5

6 ΣΚΟΠΟΣ Η WIND Ελλάς πρέπει συνεχώς να διασφαλίζει ότι χαίρει της εµπιστοσύνης και του σεβασµού όλων. Για να µπορέσουµε να επιτύχουµε αυτό το σκοπό, λειτουργούµε συνεχώς µέσα σε ένα πλαίσιο µε σαφείς επιχειρηµατικούς στόχους, αποστολή, αξίες και επαγγελµατική δεοντολογία. Ο τρόπος λειτουργίας µας συγκροτεί την Εταιρική µας κουλτούρα. Ο Κώδικας εοντολογίας θέτει τις αρχές ορθής πρακτικής και ηθικής που καθοδηγούν την Εταιρεία µας, τους εργαζοµένους και τις σχέσεις που έχουµε µε κάθε ενδιαφερόµενο µέρος. Ο Κώδικας εοντολογίας ορίζει τις βασικές αρχές και τους κανόνες που αποτελούν την αφετηρία για τις πολιτικές και τις διαδικασίες της WIND Ελλάς, συνεκτιµώντας τα εθνικά και διεθνή νοµοθετικά πλαίσια και τις συνήθεις πρακτικές. Βάσει αυτού η διοίκηση και όλο το προσωπικό εκτελούν τις καθηµερινές τους εργασίες µε διαφάνεια, συνεισφέροντας κατ αυτόν τον τρόπο στους στόχους και τους σκοπούς της Εταιρείας. Η Εταιρική εοντολογία είναι κάτι περισσότερο από προσπάθεια να αποφεύγεται η παραβίαση του οποιουδήποτε νόµου. Αφορά κυρίως τον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφερόµαστε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. Οποιοσδήποτε έχει άµεση σχέση µε την WIND Ελλάς ακολουθεί τους κανόνες και τους κατευθυντήριους άξονες που απορρέουν από τις βασικές αξίες της Εταιρείας και που διαµορφώνουν συµπεριφορές για τις οποίες µπορούµε να είµαστε περήφανοι. Στην WIND Ελλάς προσβλέπουµε στην ενεργή συµµετοχή όλων µε σκοπό την δηµιουργία µιας υπεύθυνης Εταιρικής κουλτούρας που αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον αξιοπρέπειας και σεβασµού, όπου η Εταιρική ευθύνη απευθύνεται και αφορά τόσο στους δικούς µας ανθρώπους όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Οι κατευθυντήριοι άξονες της Εταιρικής εοντολογίας στην WIND Ελλάς ισχύουν για τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, για τη διοίκηση, για όλους τους εργαζόµενους της Εταιρείας, καθώς επίσης και για όλους όσους ενεργούν εκπροσωπώντας την Εταιρεία. Αποτελεί ευθύνη των προϊστάµενων να διασφαλίζουν ότι όλοι γνωρίζουν, και συµµορφώνονται, µε τους συγκεκριµένους άξονες. Ως εργαζόµενοι της WIND Ελλάς είναι καθήκον µας να έχουµε διαβάσει και να εφαρµόζουµε τις κατευθυντήριες οδηγίες και αρχές και προσωπική ευθύνη του καθενός µας να εµµένουµε σε αυτά τα πρότυπα. Για την WIND Ελλάς, η προώθηση και η τήρηση του Κώδικα εοντολογίας αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση της απόδοσης όλων των εργαζόµενων. WIND ΕΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 07

7 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο ιευθυντής/τρια Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συµµόρφωσης επιτηρεί το Σύστηµα ιαχείρισης Εταιρικής Συµµόρφωσης. H Ανώτατη Επιτροπή Κανονιστικής Συµµόρφωσης που έχει συσταθεί υποστηρίζει την ανάπτυξη, την λειτουργία και την παρακολούθηση του Συστήµατος ιαχείρισης Εταιρικής Συµµόρφωσης. Ο ιευθυντής/τρια Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συµµόρφωσης έχει άµεση επικοινωνία µε τον ιευθύνοντα Σύµβουλο (CEO) και αναφέρεται στο ιοικητικό Συµβούλιο µέσω της Επιτροπής Ελέγχου. Η κρίση του είναι ανεξάρτητη και έχει την αρµοδιότητα να ηγείται αλλαγών εντός του οργανισµού που θα αφορούν δραστηριότητες συµµόρφωσης. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Οι εργαζόµενοι της WIND Ελλάς ενθαρρύνονται να συζητούν µε τους άµεσα προϊστάµενούς τους οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχουν σχετικά µε τον Κώδικα εοντολογίας ή τις Πολιτικές της Εταιρείας. Κάθε προϊστάµενος στον οποίο απευθύνεται ένα ερώτηµα ή ένας προβληµατισµός σχετικά µε τον Κώδικα εοντολογίας, θα πρέπει να ακούει προσεκτικά και να δίνει αµέριστη προσοχή στον εργαζόµενο. εν πρέπει να νιώθει την υποχρέωση ότι είναι αναγκαίο να δώσει άµεσα µια απάντηση, καθώς µπορεί να αναζητήσει ο ίδιος εξίσου βοήθεια, εφόσον την χρειάζεται. Όλοι έχουµε την υποχρέωση να υπερασπιζόµαστε τα ηθικά πρότυπα της WIND Ελλάς. Αν παρατηρείτε συµπεριφορές που σας ανησυχούν ή που ίσως συνιστούν παραβίαση του Κώδικα εοντολογίας, προτείνεται να θέσετε άµεσα το θέµα. Έτσι η Εταιρεία έχει την ευκαιρία να αντιµετωπίσει και να διορθώσει το ζήτηµα.

8 Όταν υποβάλλετε µια αναφορά στον ιευθυντή/τρια Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συµµόρφωσης µε οποιονδήποτε από τους διαθέσιµους τρόπους, έχετε το δικαίωµα να παραµείνετε ανώνυµοι, αν και ενθαρρύνεται η δήλωση της ταυτότητάς σας, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία. Αν γνωστοποιήσετε την ταυτότητά σας, ο ιευθυντής/τρια Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συµµόρφωσης θα λάβει κάθε εύλογο µέτρο προστασίας ώστε να διατηρήσει τα στοιχεία σας εµπιστευτικά καθώς µε συνέπεια διενεργεί λεπτοµερή και δίκαιη διερεύνηση. Για να βοηθήσετε να τηρηθεί η εµπιστευτικότητα συνιστάται να αποφεύγετε να συζητάτε τα ζητήµατα αυτά ή την όποια έρευνα µε άλλους εργαζόµενους. H WIND Ελλάς έχει αναπτύξει διαδικασία «Αναφοράς Αντιδεοντολογικών Πρακτικών» ούτως ώστε οι προβληµατισµοί για τυχόν συµπεριφορές που έρχονται σε σύγκρουση µε τις αρχές του Κώδικα εοντολογίας εντός ή εκτός Εταιρείας να γνωστοποιείται στην Εταιρεία. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο «Πώς να αναφέρετε έναν προβληµατισµό» Η WIND Ελλάς λαµβάνει σοβαρά υπόψη κάθε αναφορά περί ενδεχόµενης παράβασης του Κώδικά εοντολογίας. Κάθε ζήτηµα θα ερευνάται µε εµπιστευτικό τρόπο, θα διαπιστώνεται εάν υπάρχει πράγµατι παράβαση του Κώδικα εοντολογίας και θα αναλαµβάνονται οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Αν συµµετέχετε σε µια τέτοιου είδους έρευνα, συνιστάται να συνεργάζεστε πλήρως και να απαντάτε µε εντιµότητα σε κάθε ερώτηση. Στην WIND Ελλάς ισχύει η «Πολιτική Μη Ανταπόδοσης». Οποιαδήποτε πράξη ανταπόδοσης εναντίον κάποιου εργαζόµενου που τυχόν εγείρει µε εντιµότητα ένα θέµα συνιστά παραβίαση του Κώδικα εοντολογίας. Το γεγονός ότι ένας εργαζόµενος έχει θέσει εντίµως ένα θέµα ή έχει λάβει µέρος σε µια διερεύνηση δεν µπορεί να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στο πλαίσιο της εργασίας του, όπως για παράδειγµα απόλυση, στέρηση παροχών, απειλές, παρενόχληση ή διάκριση. Οποιαδήποτε πράξη ανταπόδοσης ή αντιποίνων θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον ιευθυντή/τρια Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συµµόρφωσης. Παράλληλα, ψευδείς κατηγορίες µεταξύ συναδέλφων συνιστούν επίσης παραβίαση του Κώδικα εοντολογίας. WIND ΕΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 09

9

10 Η ΑΓΟΡΑ Εµπιστοσύνη και Ικανοποίηση των Πελατών Εργαζόµαστε πάντα µε τέτοιον τρόπο ώστε να είµαστε η πρώτη επιλογή των πελατών µας, κερδίζοντας την εµπιστοσύνη τους και διασφαλίζοντας την συνεχή ικανοποίησή τους. Επικοινωνούµε µε τους πελάτες µας µε ήρεµο, πολιτισµένο και ευχάριστο τρόπο και δείχνουµε ενδιαφέρον για τα προβλήµατα τους, ενώ αποτελεί βασική µας µέριµνα η αποτελεσµατική και άµεση επίλυση τους. Επιλύουµε οποιεσδήποτε διαφωνίες τυχόν προκύψουν µε καλή πίστη και µε ψυχραιµία, ενώ διασφαλίζουµε ότι αντιµετωπίζουµε χωρίς διακρίσεις όλους εκείνους τους πελάτες µας που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες οµάδες, όπως ενδεικτικά άτοµα µε αναπηρία, παιδιά και ηλικιωµένους. ιαφάνεια στις Συναλλαγές Ενηµερώνουµε πάντα τους πελάτες µας για το προϊόν ή την υπηρεσία που µπορεί να καλύψει µε τον καλύτερο τρόπο τις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες, µε βάση τις πληροφορίες που µας δίνουν οι ίδιοι. εν θα πρέπει να προωθούµε κανένα προϊόν ή υπηρεσία όταν είναι προφανές ότι οι πελάτες µας δεν θα µπορέσουν να επωφεληθούν από αυτό στο µέλλον. ιαφήµιση και Προώθηση των Προϊόντων µας Οι διαφηµιστικές ενέργειές µας και οι δράσεις marketing σχεδιάζονται ώστε να πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα δεοντολογίας και να παρουσιάζουν µια ισορροπηµένη άποψη των προϊόντων και των υπηρεσιών ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τον Κώδικα εοντολογίας. Απαγορεύεται οι εργαζόµενοι να συζητούν εκ των προτέρων ή να δηµοσιοποιούν µε άλλον τρόπο πληροφορίες που αφορούν µη εγκεκριµένα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Αναζητούµε συνεχώς νέες ιδέες για να επικοινωνούµε και να προωθούµε τα προϊόντα µας προς τους πελάτες µας µε τον πιο οικείο και κατανοητό γι αυτούς τρόπο. WIND ΕΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 11

11 Εµπιστευτικότητα εδοµένων Οι πελάτες µας συχνά µας εµπιστεύονται τα προσωπικά τους δεδοµένα και φέρουµε την ευθύνη τήρησης της εχεµύθειας των επικοινωνιών τους. Αποτελεί πρώτιστη ευθύνη µας, να διασφαλίζουµε ότι τηρείται πάντοτε η εµπιστευτικότητα κατά την χρήση των στοιχείων αυτών, στοχεύοντας πάντα στην εδραίωση της αντίστοιχης Εταιρικής κουλτούρας. Στοχεύουµε στην διασφάλιση της εχεµύθειας των επικοινωνιών των πελατών µας και εργαζόµαστε µε σκοπό ότι η διαχείριση των προσωπικών τους δεδοµένων γίνεται µε τον σωστό τρόπο. εν εµπορευόµαστε, δεν πωλούµε ούτε εκµισθώνουµε τα προσωπικά δεδοµένα των πελατών µας. Σχεδιάζουµε και υλοποιούµε δοµές ασφάλειας και εµπιστευτικότητας στα συστήµατα που αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδοµένα των πελατών µας. Όταν απευθυνόµαστε σε άλλες εταιρείες για την διαχείριση των στοιχείων των πελατών µας, εξετάζουµε εάν αυτές είναι αξιόπιστες καθώς και τι είδους µέτρα λαµβάνουν ώστε να διασφαλίζουν την προστασία αυτών των δεδοµένων. Κατά την διάρκεια του σχεδιασµού νέων προϊόντων ή υπηρεσιών πάντοτε λαµβάνεται υπόψη η διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των οποιωνδήποτε προσωπικών δεδοµένων. Έχουµε το δικαίωµα να αποκαλύπτουµε τέτοια στοιχεία των πελατών µας µόνον σε όσους έχουν την κατάλληλη για αυτό το σκοπό εξουσιοδότηση, όπως αυτή ορίζεται από την Ελληνική νοµοθεσία και τις συναφείς ρυθµιστικές αρχές. Προµηθευτές Οι σχέσεις που διατηρούµε µε τους προµηθευτές µας βασίζονται στην εµπιστοσύνη και στην ίση αντιµετώπιση, ενώ διενεργούµε συναλλαγές µαζί τους καλή τη πίστει και σύµφωνα µε τις συνήθεις εµπορικές πρακτικές. Αντιστοίχως, αναµένουµε από τους προµηθευτές µας να συµπεριφέρονται προς εµάς µε τον ίδιο βαθµό ακεραιότητας και σεβασµού. Όποτε είναι αυτό δυνατό, η WIND Ελλάς υποχρεώνει τους προµηθευτές της να τηρούν τον Κώδικα εοντολογίας της και προτιµά να συνεργάζεται µε προµηθευτές που επιδεικνύουν περιβαλλοντικά φιλική και κοινωνικά υπεύθυνη συµπεριφορά. Λαµβάνουµε επιχειρηµατικές αποφάσεις µόνον µε γνώµονα τα οφέλη της Εταιρείας µας και αφήνουµε κατά µέρος τα προσωπικά συµφέροντα. εν µας επιτρέπεται κατά τις επιχειρηµατικές µας αποφάσεις να επηρεαζόµαστε από οποιεσδήποτε τυχόν προσφορές ή υποσχέσεις των προµηθευτών. Θέλουµε να αποφεύγουµε ακόµα και την δηµιουργία της εντύπωσης ότι επιτρέπουµε την λήψη των επιχειρηµατικών αποφάσεων µας υπό την επίδραση τέτοιων προσφορών.

12 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ Αποφυγή ιακρίσεων ίκαιες Πρακτικές Απασχόλησης Παρέχουµε ίσες ευκαιρίες προς όλους τους εργαζοµένους µας ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, την καταγωγή ή την τυχόν αναπηρία τους. Η στρατηγική προσέγγιση και φιλοσοφία της WIND Ελλάς δεν περιορίζεται σε αριθµούς αλλά στην αρχή της αποφυγής διακρίσεων παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε κάθε εργαζόµενο. Υγεία και Ασφάλεια Για την WIND Ελλάς είναι ύψιστης προτεραιότητας η διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόµενους. Η διασφάλιση της υγείας των εργαζόµενων µέσω της συµµόρφωσης µε όλες τις πολιτικές ασφάλειας και τις νοµικές υποχρεώσεις, αλλά και η τακτική ενηµέρωσή τους σε ζητήµατα που αφορούν θέµατα υγείας και ασφάλειας αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της Εταιρείας. Εκπαιδεύουµε τους εργαζόµενους και προάγουµε την ενηµέρωσή τους συνεχώς σε ζητήµατα υγείας και ασφάλειας, σύµφωνα µε τις ανάγκες της Εταιρείας. Μία από τις βασικές µας προτεραιότητες είναι η συνεχής κατάρτιση των εργαζοµένων µας σύµφωνα µε τις ανάγκες της Εταιρείας, ώστε να µπορούν να αναπτύσσονται, ενώ παράλληλα να βελτιώνουν και την ατοµική απόδοσή τους. Στόχος µας είναι να προσελκύουµε, να διατηρούµε και να αναπτύσσουµε τους εργαζόµενούς µας σε ένα δυναµικό περιβάλλον µε νέες τεχνολογίες. Κύρια µέριµνά µας είναι να παρέχουµε σε κάθε εργαζόµενο τη δυνατότητα να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες καριέρας που του παρουσιάζονται, ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται και η εσωτερική αναζήτηση υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων εργασίας. Επιπρόσθετα, το σύστηµα διαχείρισης της απόδοσης αξιολογεί την απόδοση του κάθε εργαζόµενου ενώ παράλληλα επιδιώκει την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξή του στο µέλλον. Οι ευκαιρίες που παρέχονται σε όλους τους εργαζόµενους για την ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ευθυγραµµίζονται πάντα µε τις ανάγκες και τους σκοπούς της επιχείρησης. WIND ΕΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 13

13

14 Αµοιβές - Παροχές Η WIND Ελλάς εφαρµόζει όλους τους ισχύοντες εργασιακούς νόµους που αφορούν τις αµοιβές. Πρόθεσή µας είναι να προσφέρουµε ανταγωνιστικούς µισθούς εναρµονισµένους µε τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική οικονοµία. Οι εργαζόµενοι πρέπει να κάνουν καλή χρήση των παροχών που τους προσφέρονται από την Εταιρεία και να µην τις χρησιµοποιούν για προσωπικό τους όφελος. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα, στο πλαίσιο της νοµοθεσίας, να αποσύρει οποιαδήποτε παροχή µονοµερώς κατά την διακριτική της ευχέρεια. Προστασία Προσωπικών εδοµένων Εργαζόµενων Στην WIND Ελλάς σεβόµαστε πάντα την εµπιστευτικότητα προσωπικών δεδοµένων των εργαζόµενων. Σκοπός µας είναι η προώθηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Η Εταιρεία ζητάει από τους εργαζόµενους µόνον τις πληροφορίες εκείνες που θεωρούνται απαραίτητες κατά την Ελληνική νοµοθεσία και είναι αναγκαίες για την αποτελεσµατική λειτουργία της. Γενικά απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση προσωπικών δεδοµένων των εργαζόµενων εκτός κι αν υπάρχει νόµιµη εξουσιοδότηση για τη χρήση αυτών από συγκεκριµένα άτοµα. Η WIND Ελλάς υποχρεούται να τηρεί τα οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σε ασφαλές και ελεγχόµενο περιβάλλον ακόµα και µετά από τυχόν αποχώρηση του εργαζόµενου. Παρενόχληση Ως παρενόχληση νοείται οποιαδήποτε συµπεριφορά η οποία προσβάλλει ή θίγει οποιονδήποτε από τους συναδέλφους µας. Μπορεί να είναι φυσική ή λεκτική και µπορεί να σχετίζεται µε την εθνικότητα ή την καταγωγή, το χρώµα, το φύλο, τη σεξουαλική προτίµηση, την ηλικία ή αναπηρία. Η WIND Ελλάς αποθαρρύνει οποιαδήποτε µορφή παρενόχλησης ή άλλη µορφή εκφοβισµού στον χώρο εργασίας. Βία στο Χώρο Εργασίας εν θα γίνεται ανεκτή οποιαδήποτε µορφή βίας στο χώρο εργασίας. Ως βία δεν ορίζεται µόνον η φυσική βία αλλά και η λεκτική κακοποίηση, η απειλητική συµπεριφορά και οποιαδήποτε άλλη πράξη ή παράλειψη που στοχεύει στο να προκαλέσει φόβο σε οποιονδήποτε εργαζόµενο της WIND Ελλάς. WIND ΕΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 15

15 Ελευθερία Συνδικαλισµού Η WIND Ελλάς σέβεται και προστατεύει το δικαίωµα όλων των εργαζόµενων στον συνδικαλισµό και την ύπαρξη µηχανισµών ενηµέρωσης σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. Αναγνωρίζουµε το δικαίωµα συµµετοχής κάθε εργαζόµενου στις πολιτικές διαδικασίες της χώρας. Ωστόσο, αυτή η συµµετοχή είναι δυνατή µόνο σε προσωπικό χρόνο και µε ατοµικές δαπάνες, χωρίς τη χρήση των πόρων και του χρόνου της Εταιρείας. Χρήση Ναρκωτικών Ουσιών και Αλκοόλ Οποιαδήποτε χρήση ναρκωτικών ή άλλων παράνοµων ουσιών απαγορεύεται ρητώς στο εργασιακό περιβάλλον της Εταιρείας µας. Οι εργαζόµενοι που αναφέρονται να χρησιµοποιούν παράνοµες ουσίες, όπως αυτές ορίζονται στην Ελληνική νοµοθεσία, εκτός της ενδεχόµενης παύσης της συνεργασίας, θα παραπέµπονται στις αρµόδιες αρχές. Επιπλέον η Εταιρεία διατηρεί την δυνατότητα να ασκήσει κάθε άλλο εργοδοτικό δικαίωµα. Η χρήση αλκοόλ κατά την διάρκεια των ωρών εργασίας επίσης απαγορεύεται, εκτός και αν έχει εγκριθεί από τον διευθυντή του τµήµατος του εργαζόµενου και πάντα µόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις (εορτασµούς, εκδηλώσεις, κτλ). Ακόµα και σε αυτή την περίπτωση τυχόν χρήση αλκοόλ θα πρέπει να παραµένει περιορισµένη και δεν θα πρέπει να παρεµποδίζει τον οποιονδήποτε εργαζόµενο από την εκτέλεση των καθηκόντων του έως το τέλος του ωραρίου απασχόλησης. ώρα Η πολιτική της WIND Ελλάς απαγορεύει την αποδοχή οποιοδήποτε σηµαντικού δώρου ή άλλης επαγγελµατικής αβροφροσύνης από τον οποιονδήποτε πελάτη, προµηθευτή, εταίρο ή ανταγωνιστή. Είναι κατανοητό ότι οι επιχειρηµατικές σχέσεις µερικές φορές καταλήγουν στην αποδοχή ή την προσφορά ενός µικρού δώρου ή φιλοξενίας. Τυχόν αποδοχή ή προσφορά οποιουδήποτε δώρου θα πρέπει να κοινοποιείται και να εγκρίνεται από τον Γενικό/ή ιευθυντή/τρια της σχετικής /νσης ή τον ιευθυντή/τρια Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συµµόρφωσης και θα πρέπει να τηρεί τους ακόλουθους περιορισµούς: εν δεχόµαστε/προσφέρουµε δώρα ή ψυχαγωγία έναντι υπόσχεσης ή ελπίδας για οποιαδήποτε πράξη από/προς κάποιον προµηθευτή/συνεργάτη. εν ζητούµε/προσφέρουµε δώρα από/προς οποιονδήποτε προµηθευτή/πελάτη. εν δεχόµαστε/προσφέρουµε δώρα αξίας πάνω από ένα µικρό και συµβολικό ποσό. Ενδεικτικά παραδείγµατα ενός αποδεκτού δώρου µπορούν να είναι ένας στυλογράφος που φέρει ορισµένο λογότυπο, ένα µπλουζάκι, ένα καλάθι δώρου κατά τις γιορτές ή ένα κινητό τηλέφωνο. εν δεχόµαστε/προσφέρουµε ως δώρο χρήµατα. Επιτρέπεται η αποδοχή/προσφορά δώρων συµβολικής αξίας, όπως ενδεικτικά οµαδικές εκπτώσεις σε εργαζόµενους, επιχειρηµατικά γεύµατα ή παρακολούθηση ενός τοπικού αθλητικού γεγονότος.

16 Σύγκρουση Συµφερόντων Εταιρικές Ευκαιρίες Σύγκρουση συµφερόντων προκύπτει όταν τα προσωπικά ή οικογενειακά συµφέροντα ενός εργαζόµενου έρχονται σε αντίθεση ή έστω φαίνεται ότι έρχονται σε αντίθεση µε την ικανότητα του εργαζόµενου αυτού να λαµβάνει ορθές επιχειρηµατικές αποφάσεις προς το µέγιστο όφελος της WIND Ελλάς. εν θα πρέπει να θέτουµε τους εαυτούς µας στις συνθήκες αυτές κατά τις οποίες θα µπαίναµε στον πειρασµό να λάβουµε οποιαδήποτε επιχειρηµατική απόφαση για την WIND Ελλάς, η οποία θα έθετε τα προσωπικά µας συµφέροντα σε µεγαλύτερη προτεραιότητα έναντι αυτών της Εταιρείας. Παραδείγµατα σύγκρουσης συµφερόντων είναι: Εκτέλεση οποιασδήποτε επιχειρηµατικής ενέργειας που δεν αποτελεί δράση της WIND Ελλάς και η οποία έρχεται σε αντίθεση µε τον σκοπό και τους στόχους της θέσης µας στην Εταιρεία. Κατοχή σηµαντικού συµφέροντος σε οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία έχει ή επιδιώκει να έχει επιχειρηµατικές σχέσεις µε την WIND Ελλάς. Συµµετοχή ή επιρροή στην απόφαση της πρόσληψης κάποιου ατόµου µε το οποίο έχουµε στενή προσωπική σχέση. Οποιοσδήποτε εργαζόµενος που συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων θα πρέπει να ενηµερώνει αµέσως στον προϊστάµενο του. Η διοίκηση σε συνεργασία µε το νοµικό τµήµα θα αποφασίζει τι πρέπει να γίνει και µε ποιον τρόπο θα πρέπει να χειριστεί τη συγκεκριµένη κατάσταση ο εργαζόµενος. Απαγορεύεται στους εργαζόµενους να εκµεταλλεύονται υπέρ τους οποιεσδήποτε ευκαιρίες τις οποίες ανακαλύπτουν µέσω της χρήσης των περιουσιακών στοιχείων ή των πληροφοριών της Εταιρείας ή λόγω της θέσης τους στην Εταιρεία χωρίς την συναίνεση του ιοικητικού Συµβουλίου. Κανένας εργαζόµενος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί περιουσιακά στοιχεία ή πληροφορίες της Εταιρείας ή θέσεις εργασίας µέσα στην Εταιρεία για προσωπικό όφελος και κανένας εργαζόµενος δεν µπορεί να ανταγωνίζεται την Εταιρεία, έµµεσα ή άµεσα. Οι εργαζόµενοι έχουν την υποχρέωση να προάγουν τα συµφέροντα της Εταιρείας όταν προκύπτει µια τέτοια ευκαιρία. Ελεύθερη Επικοινωνία Στην WIND Ελλάς ενθαρρύνουµε την πολιτική «ανοιχτής πόρτας» (open door policy). Αυτό σηµαίνει ότι ο κάθε προϊστάµενος είναι διαθέσιµος πάντα προς κάθε εργαζόµενο. Ο σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να υποστηρίζει την επικοινωνία, την ενηµέρωση και τις συζητήσεις πάνω σε οποιοδήποτε θέµα. Οι εργαζόµενοι ενθαρρύνονται να παρέχουν ενηµέρωση και να θέτουν ερωτήµατα σχετικά µε τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους κατευθυντήριους άξονες της Εταιρείας. WIND ΕΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 17

17

18 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα Στην WIND Ελλάς πιστεύουµε ότι ο σεβασµός στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής ευθύνης είναι σηµαντικές παράµετροι των δραστηριοτήτων µας καθώς και ακρογωνιαίοι λίθοι της κοινωνικώς υπεύθυνης συµπεριφοράς µας. Κατά συνέπεια δεσµευόµαστε να αναπτύσσουµε τις επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες στα πλαίσια των αρχών της αειφορίας. Η WIND Ελλάς συνεχώς ενηµερώνει το κοινωνικό σύνολο για θέµατα και ανησυχίες που σχετίζονται µε ζητήµατα υγείας και κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Εφαρµόζουµε πλήρως κάθε περιβαλλοντική νοµοθεσία και τα διεθνή πρότυπα. Κάνουµε συνεχή προσπάθεια να ελαχιστοποιούµε την κατανάλωση ενέργειας, νερού και πρώτων υλών καθώς και την έκλυση βλαβερών εκποµπών στο περιβάλλον. Αναζητούµε να βελτιώνουµε την περιβαλλοντική χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουµε και υποστηρίζουµε οποιαδήποτε καινοτόµα εξέλιξη. Η WIND Ελλάς επιδιώκει από του προµηθευτές της να συµµορφώνονται µε τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισµούς. Εταιρική Υπευθυνότητα Αναγνωρίζοντας τη σηµασία των επιχειρηµατικών µας δραστηριοτήτων για τα άτοµα και την κοινωνία, τόσο από οικονοµικής και εργασιακής άποψης, όσο και σε γενικά ζητήµατα που αφορούν την κοινωνία και το περιβάλλον, έχουµε εντάξει τις καθηµερινές µας επιχειρηµατικές ενέργειες σε µια πολύπλευρη στρατηγική Εταιρικής ευθύνης, η οποία απευθύνεται τόσο στο προσωπικό µας όσο και στην κοινωνία συνολικά. Υποστηρίζουµε δραστηριότητες στην σφαίρα της κοινωνικής, της πνευµατικής και της καλλιτεχνικής δηµιουργίας καθώς και, προσπάθειες διατήρησης και προώθησης της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Γινόµαστε χορηγοί σε έργα και εκδηλώσεις πνευµατικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δηµιουργίας, καθώς και σε αθλητικές εκδηλώσεις. WIND ΕΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 19

19 Χορηγίες - ωρεές Η WIND Ελλάς υποστηρίζει δραστηριότητες µέσα στην κοινότητα µε χορηγίες και φιλανθρωπικές συνεισφορές. Ως υπεύθυνο µέλος της κοινωνίας, η WIND Ελλάς ενεργεί εντός των ορίων του ισχύοντος νοµικού και του οικονοµικού πλαισίου, ώστε να προσφέρει χορηγίες και δωρεές στην εκπαίδευση, σε κοινωνικές επιδιώξεις και στον αθλητισµό. Όλες οι χορηγίες/δωρεές πρέπει να απεικονίζονται ορθά στα οικονοµικά βιβλία της Εταιρείας βάσει των ακολουθούµενων λογιστικών αρχών. Τα συµφέροντα της WIND Ελλάς θα πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση. Κατά συνέπεια όλα τα άτοµα ή οι οργανισµοί θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά πριν θεωρηθούν υποψήφιοι για µια χορηγία ή δωρεά και θα πρέπει να πληρούν κατάλληλα κριτήρια επιλογής. Επικοινωνία Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από την WIND Ελλάς θα πρέπει να είναι αξιόπιστες, ορθές και να τηρούν αυστηρά επαγγελµατικά και ηθικά πρότυπα. Όλοι εκείνοι οι οποίοι, µέσω της εργασίας τους, χειρίζονται πληροφορίες επικοινωνίας είναι υπεύθυνοι ώστε να εξασφαλίζουν ότι πληρούνται αυτά τα κριτήρια. Η επικοινωνία µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το κοινό και τις οικονοµικές αγορές θα πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες και να πληρεί όλους τους ισχύοντες κανονισµούς και πρακτικές. Για να διασφαλίζεται ότι τα µηνύµατα της WIND Ελλάς είναι συνεπή και σύµµορφα προς τις πολιτικές και τις υποχρεώσεις µας, απαγορεύεται στους εργαζόµενους να κάνουν οποιαδήποτε επίσηµα ή ανεπίσηµα σχόλια προς τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης εκτός και αν έχουν ρητή εξουσιοδότηση από τη ιεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων. Οποιοδήποτε τυχόν ερώτηµα εκ µέρους εφηµερίδας, τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού, περιοδικού Τύπου, διαδικτύου ή άλλου µέσου µαζικής ενηµέρωσης που αφορά άµεσα ή έµµεσα την WIND Ελλάς θα πρέπει να υποβάλλεται στο Τµήµα Εταιρικών Σχέσεων, το οποίo θα προσδιορίζει την απάντηση της Εταιρείας.

20 ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ακριβή Οικονοµικά Στοιχεία και Αναφορές Ο στόχος µας είναι να παρέχουµε ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες προς την διοίκηση, τους µετόχους, τους πιστωτές και τους κυβερνητικούς φορείς. Η διασφάλιση της ακρίβειας και της πληρότητας των οικονοµικών στοιχείων είναι ευθύνη όλων και όχι µόνον των εργαζόµενων της Οικονοµικής ιεύθυνσης. Πάντοτε καταγράφουµε και κατατάσσουµε κάθε συναλλαγή εγκαίρως στο κατάλληλο κέντρο κόστους. Η πρόβλεψη των δεδουλευµένων θα πρέπει να υποστηρίζεται από επαρκή τεκµηρίωση. εν καθυστερούµε ούτε επισπεύδουµε την καταγραφή των συναλλαγών, ώστε να επιτύχουµε τους στόχους του προϋπολογισµού. Πάντοτε υποβάλλουµε πλήρεις, έγκαιρες και ακριβείς εκθέσεις στις ρυθµιστικές αρχές. εν πλαστογραφούµε έγγραφα. εν αλλοιώνουµε την πραγµατική φύση µιας συναλλαγής. Η WIND Ελλάς συµµορφώνεται πάντοτε µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) και την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία. Περιβάλλον Εσωτερικού Ελέγχου Η WIND Ελλάς διατηρεί ένα σύστηµα εσωτερικών ελέγχων µε στόχο να διαχειρίζεται τους κινδύνους, να ενισχύει τόσο την συµµόρφωση µε οποιεσδήποτε νοµικές, λογιστικές, φορολογικές ή άλλες ρυθµιστικές απαιτήσεις, όσο και την αξιοπιστία των οικονοµικών εκθέσεων, καθώς και την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των λειτουργιών της. Αναγνωρίζουµε ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι αναπόσπαστο µέρος του κάθε συστήµατος ή της κάθε διαδικασίας που χρησιµοποιούµε ώστε να διεκπεραιώνουµε τις επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες. Εξίσου σηµαντικοί, ωστόσο, είναι οι άξονες κατεύθυνσης που ορίζονται από την διοίκηση. Για να δηµιουργηθεί ένα θετικό περιβάλλον ελέγχου, η διοίκηση ενθαρρύνει τα παρακάτω: Ενηµέρωση όλων των εργαζόµενων ως προς την σηµασία των εσωτερικών ελέγχων. Ηγετική κουλτούρα και πρακτικές λειτουργίες που προάγουν τους εσωτερικούς ελέγχους σε όλο τον οργανισµό. Ανάθεση αρµοδιοτήτων και ευθυνών. Το αίσθηµα άνεσης των εργαζοµένων να αναφέρουν πιθανές περιπτώσεις µη τήρησης ή παραβίασης πολιτικών ή διαδικασιών. WIND ΕΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 21

21

22 Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας Οι εργαζόµενοι της WIND Ελλάς θα πρέπει πάντοτε να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή όταν χρησιµοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, είτε υλικά είτε άυλα. Θα πρέπει να αποφεύγουν να χρησιµοποιούν τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία για οποιοδήποτε προσωπικό όφελος ή το όφελος οποιουδήποτε άλλου πλην της Εταιρείας. Η κλοπή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας είτε µέσω φυσικής αφαίρεσης είτε υπεξαίρεσής τους θεωρείται ποινικό αδίκηµα και θα αντιµετωπίζεται ως τέτοιο. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση κλοπής περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε άλλους εργαζόµενους. Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που θα παρέχεται σε κάποιον εργαζόµενο θα πρέπει να διατηρείται ασφαλές και προστατευµένο ώστε να µειώνεται τυχόν κίνδυνος απώλειας ή βλάβης του. Ως άυλα περιουσιακά στοιχεία νοούνται οποιαδήποτε εµπορικά σήµατα, λογότυπα και τεχνογνωσία. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται υψηλής αξίας ιδιοκτησία της WIND Ελλάς και θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως τέτοια. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να χρησιµοποιούν τους πόρους που τους παρέχονται µε ασφαλή, έννοµο και αποτελεσµατικό τρόπο. εν χρησιµοποιούµε την τεχνολογία της Εταιρείας για να παρακολουθούµε, να κατεβάζουµε ή να αποστέλλουµε ακατάλληλο, προσβλητικό ή παράνοµο υλικό. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας θα πρέπει πάντοτε να καταγράφονται και να αντιπαραβάλλονται. Πολιτική Κατά της ιαφθοράς Η WIND Ελλάς αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε µορφή διαφθοράς. εν προσφέρουµε ούτε λαµβάνουµε οτιδήποτε µπορεί να θεωρηθεί ως υποκίνηση προς διαφθορά. Ποτέ δεν πρέπει να δεχόµαστε ή να προσφέρουµε οποιαδήποτε µορφή δωροδοκίας, διευκόλυνσης µέσω πληρωµής (για παράδειγµα, πληρωµή προς έναν κυβερνητικό αξιωµατούχο ώστε να επιταχύνει µια διαδικασία), ή άλλη µορφή ανάρµοστης συναλλαγής. Αυτό ισχύει ακόµη και όταν η πληρωµή γίνεται άµεσα ή έµµεσα, µέσω ενός µεσολαβητή ή συνεργάτη. εν πρέπει να εµπλεκόµαστε µε οποιονδήποτε τρίτο ενδιάµεσο ή σύµβουλο αν υπάρχει λόγος να πιστεύουµε ότι αυτός ο ενδιάµεσος ή ο σύµβουλος ίσως να επιχειρήσει να δωροδοκήσει κυβερνητικό αξιωµατούχο. Η αποδοχή ή η προσφορά δωροδοκίας εκτός από παραβίαση του Κώδικα εοντολογίας συνιστά επίσης και νοµικό αδίκηµα και µπορεί να επισύρει σοβαρή τιµωρία ή ακόµη και φυλάκιση. WIND ΕΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 23

23 Θεµιτός Ανταγωνισµός Στην WIND Ελλάς υποστηρίζουµε τον ισχυρό πλην όµως θεµιτό ανταγωνισµό. Η επιτυχία µας στηρίζεται στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών µας και όχι σε αθέµιτες επιχειρηµατικές πρακτικές. Πρέπει όλοι να τηρούµε τους νόµους του ανταγωνισµού. Η αποτυχία συµµόρφωσης προς αυτούς τους νόµους έχει σοβαρές και εκτεταµένες συνέπειες για την Εταιρεία µας και τα εµπλεκόµενα άτοµα. Πρέπει να ενεργούµε µε προσοχή όταν αλληλεπιδρούµε µε τους ανταγωνιστές. Ποτέ δεν µοιραζόµαστε ή συζητούµε µε ανταγωνιστές οποιοδήποτε θέµα. Ενδεικτικά αναφέρονται: Τιµολόγηση, τιµολογιακή πολιτική, κόστος, εµπορικά, διαφηµιστικά ή πλάνα στρατηγικής Εµπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες Τεχνολογικές βελτιώσεις Μελλοντικές πολιτικές προώθησης Μποϋκοτάζ προς ορισµένους πελάτες, προµηθευτές ή ανταγωνιστές Κοινή συµπεριφορά προς πελάτες Σύναψη συµφωνιών για καθορισµό τιµών προϊόντων ή υπηρεσιών Συµφωνία περί µεριδίων αγοράς Η περιστασιακή επαφή και ανταλλαγή πληροφοριών θα µπορούσε να δηµιουργήσει την εντύπωση µιας άτυπης σχέσης κατανόησης/ συνεννόησης µεταξύ ανταγωνιστών. Ο γενικός κανόνας της WIND Ελλάς είναι «Καµία επαφή µε τον ανταγωνισµό». Ωστόσο, από κοινού µπορούµε να συµµετέχουµε σε συλλογικές συµπράξεις και σε διάφορες ενέργειες µε τους ανταγωνιστές, εφόσον έχουµε την σχετική άδεια από τη Νοµική & Ρυθµιστική ιεύθυνση. Οι εργαζόµενοι της WIND Ελλάς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν έρχονται σε επαφή µε τους ανταγωνιστές κατά την διάρκεια τέτοιων εκδηλώσεων. Αν ένας ανταγωνιστής επιχειρήσει να συζητήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω θέµατα, τότε θα πρέπει εσείς από την πλευρά σας να τερµατίσετε αµέσως αυτή τη συζήτηση και να αναφέρετε το περιστατικό στη Νοµική & Ρυθµιστική ιεύθυνση. Συλλογή Ανταγωνιστικών Πληροφοριών Παρόλο που η WIND Ελλάς χρειάζεται να γνωρίζει τι κάνουν οι ανταγωνιστές ώστε να µπορεί να τους ανταγωνίζεται αποτελεσµατικά, κανένας από εµάς δεν επιτρέπεται να συλλέγει πληροφορίες σχετικά µε τους ανταγωνιστές µέσω απάτης, κλοπής, παραπλάνησης ή άλλου παράνοµου ή ανήθικου µέσου. εν θα πρέπει να ζητάµε ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονται µε ανταγωνιστές ή τους εργαζόµενούς τους από φίλους ή την οικογένειά µας. εν θα πρέπει να ζητάµε οποιαδήποτε πληροφορία από νεοπροσληφθέντες εργαζόµενους σχετικά µε τους προηγούµενους εργοδότες τους. Ποτέ δεν θα πρέπει να ζητάµε πληροφορίες άµεσα από τους ανταγωνιστές, δεδοµένου ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως υποκρύπτονται κάποιοι νοµικοί κίνδυνοι. εν αποδεχόµαστε, δεν αποκαλύπτουµε ούτε χρησιµοποιούµε πληροφορίες για τον ανταγωνισµό για τις οποίες έχουµε λόγους να πιστεύουµε ότι µας έχουν αποκαλυφθεί κατά παραβίαση µιας συµφωνίας εµπιστευτικότητας µεταξύ ενός τρίτου και ενός από τους ανταγωνιστές µας.

24 Νοµιµοποίηση Εσόδων από Παράνοµες ραστηριότητες (Ξέπλυµα Χρήµατος) Η WIND Ελλάς δεσµεύεται να προλαµβάνει τη χρήση εταιρικών πόρων για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, η οποία αφορά την πρόθεση κάποιου ατόµου ή οργανισµού να αποκρύψει τα έσοδα από εγκληµατικές πράξεις επιχειρώντας να εµφανίσει τα έσοδα αυτά ως νόµιµα. Άσκηση Επιρροής (Lobbying) Ως οργανισµός, η WIND Ελλάς συχνά λαµβάνει θέση σε ζητήµατα δηµόσιας πολιτικής τα οποία θα µπορούσαν να επηρεάσουν τις δραστηριότητές µας. Επίσης καταβάλλουµε προσπάθειες να ενηµερώνουµε τους νοµοθέτες ή/ και άλλους κυβερνητικούς φορείς σχετικά µε την θέση και τους στόχους της Εταιρείας µας. Ορισµένα άτοµα µόνο εντός της Εταιρείας µας δύνανται να εµπλέκονται σε τέτοιες προσπάθειες άσκησης επιρροής. εν ερχόµαστε σε επαφή µε κρατικούς αξιωµατούχους για να επηρεάσουµε νοµοθεσίες ή κυβερνητικές πολιτικές εκ µέρους της WIND Ελλάς εκτός και αν αυτό έχει εγκριθεί από τη Νοµική και Ρυθµιστική ιεύθυνση και τη ιεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων. WIND ΕΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 25

25

26 ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ Συµµόρφωση µε τον Κώδικα εοντολογίας και τη Νοµοθεσία Θα πρέπει να κατανοείτε και να συµµορφώνεστε µε τον Κώδικα εοντολογίας και τη Νοµοθεσία οπουδήποτε βρίσκεστε. Να έχετε καλή κρίση και να αποφεύγετε ακόµα και την επίφαση παράνοµης συµπεριφοράς. Αναλογιστείτε τις ενέργειες σας και αναζητήστε καθοδήγηση. Εάν ποτέ έχετε αµφιβολίες για µια ορισµένη συµπεριφορά, αναρωτηθείτε: Συµµορφώνεται η συµπεριφορά αυτή µε τον Κώδικα εοντολογίας; Είναι ηθική; Είναι νόµιµη; Θα έχει συνέπειες για την Εταιρεία; Εάν η απάντηση είναι αρνητική σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω, µην προχωρήσετε. Αν βρίσκεστε σε αµφιβολία, αναζητήστε καθοδήγηση. Ο Κώδικας εοντολογίας επιχειρεί να καλύψει πολλές από τις καταστάσεις στις οποίες µπορούν να βρεθούν οι εργαζόµενοι, όµως δεν µπορεί να καλύψει όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Μπορείτε να αναζητήσετε καθοδήγηση από έναν από τους παρακάτω: ιευθυντή/τρια Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συµµόρφωσης Νοµικό/ή Σύµβουλο Γενικό/ή ιευθυντή/τρια Ανθρώπινου υναµικού WIND ΕΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 27

27 ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ Προώθηση µιας Κουλτούρας Ηθικής Συµπεριφοράς και Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα εοντολογίας Επιδιώκετε πάντα και σε κάθε περίπτωση να αποτελείτε το παράδειγµα για την σωστή συµπεριφορά. Συγκεκριµένα, θα πρέπει: Να διασφαλίζετε ότι οι υφιστάµενοι σας κατανοούν τις ευθύνες τους σύµφωνα µε τον Κώδικα εοντολογίας και τις λοιπές πολιτικές της Εταιρείας. Να δράττετε κάθε ευκαιρία ώστε να συζητάτε µε τους υφιστάµενους σας τον Κώδικα εοντολογίας και να ενισχύετε την σηµασία που έχει η ηθική συµπεριφορά και η συµµόρφωση µε τον Κώδικα εοντολογίας. Να δηµιουργείτε ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόµενοι αισθάνονται άνετα για να θέσουν τις ανησυχίες τους. Να λαµβάνετε υπόψη την συµπεριφορά σε σχέση µε τον Κώδικα εοντολογίας και µε άλλες πολιτικές της Εταιρείας όταν αξιολογείτε τους εργαζόµενους. Ποτέ να µην ενθαρρύνετε ή να κατευθύνετε τους εργαζόµενους να επιτυγχάνουν εταιρικά αποτελέσµατα σε βάρος της ηθικής τους συµπεριφοράς ή της συµµόρφωσής τους µε τον Κώδικα εοντολογίας ή το νόµο. Πάντοτε να ενεργείτε έτσι ώστε να εµποδίζετε τυχόν παραβιάσεις του Κώδικα εοντολογίας ή του Νόµου από τους υφισταµένους σας. Απαντήσεις σε Ερωτήσεις και Προβληµατισµούς Αν σας θέσουν µια ερώτηση ή έναν προβληµατισµό σχετικά µε τον Κώδικα εοντολογίας θα πρέπει να ακούσετε προσεκτικά και να δώσετε στον εργαζόµενο την αµέριστη προσοχή σας. Απαντήστε στις ερωτήσεις, εφόσον µπορείτε, ή αναζητήστε βοήθεια αν τη χρειάζεστε. Αν ένας εργαζόµενος εκφράσει έναν προβληµατισµό που ίσως να απαιτεί κάποια ειδική διερεύνηση στο πλαίσιο του Κώδικα εοντολογίας, τότε συνιστάται να έρθετε σε επαφή µε έναν από τους ιευθυντή/τρια Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συµµόρφωσης, Νοµικό/ή Σύµβουλο, Γενικό/ή ιευθυντή/τρια Ανθρώπινου υναµικού ή να ακολουθήσετε την πολιτική «Αναφοράς Αντιδεοντολογικών Πρακτικών».

28 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Σκοπός της ιαδικασίας Η ιαδικασία Αναφοράς Αντιδεοντολογικών Πρακτικών ( ιαδικασία) εξυπηρετεί τους εξής σκοπούς: Προσφέρει τρόπους µε τους οποίους οι εργαζόµενοι και άλλοι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναφέρουν προβληµατισµούς και καθορίζει τον τρόπο χειρισµού αυτών των προβληµατισµών. Επιτρέπει στη διοίκηση να ενηµερώνεται εγκαίρως σχετικά µε πιθανές αναφορές. Στηρίζει την κουλτούρα της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της ακεραιότητας. Αντικείµενο της ιαδικασίας Αντικείµενο της ιαδικασίας είναι η αναφορά όλων των προβληµατισµών σχετικά µε συµπεριφορές που έρχονται σε αντίθεση µε τις αρχές που τίθενται στον Κώδικα εοντολογίας της WIND Ελλάς. εν είναι πάντα σαφές εάν µια συγκεκριµένη ενέργεια συµµορφώνεται µε τις αρχές του Κώδικα εοντολογίας και θα πρέπει οι εργαζόµενοι να την εξετάζουν µε κριτική σκέψη. Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις η WIND Ελλάς προτιµά κάποιος να αναφέρει τον προβληµατισµό του καλή τη πίστει, παρά να τον αποσιωπήσει. Σε περίπτωση αµφιβολίας για το εάν µια συγκεκριµένη ενέργεια αντιτίθεται στις αρχές του Κώδικα εοντολογίας, είναι καλύτερο να κάνετε µια γενική συζήτηση του γεγονότος, χωρίς να αποκαλύπτετε ονόµατα, µε τον ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συµµόρφωσης. Κάθε αναφορά που πραγµατοποιείται καλή τη πίστει είναι ευπρόσδεκτη και θα αξιολογείται. Η ιαδικασία δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται καταχρηστικά για απερίσκεπτες κατηγορίες ή προσωπικά παράπονα. WIND ΕΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 29

29 Πώς να Αναφέρετε έναν Προβληµατισµό Εργαζόµενοι Εάν έχετε κάποιον προβληµατισµό σχετικά µε οποιαδήποτε αντιδεοντολογική πρακτική, παρακαλείστε να τον αναφέρετε σε οποιονδήποτε από τους ιευθυντή/τρια Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συµµόρφωσης, ιευθυντή/τρια Ανθρώπινου υναµικού ή Νοµικό/ή Σύµβουλο. Η αναφορά µιας βάσιµης υποψίας για αντιδεοντολογική ενέργεια µπορεί να γίνεται αυτοπροσώπως ή/και γραπτώς, είτε µε ταχυδροµείο είτε µε ηλεκτρονικό µήνυµα (βλ. παρακάτω). Τρίτοι Οι ενδιαφερόµενοι που δεν ανήκουν στο δυναµικό της Εταιρείας και θα ήθελαν να αναφέρουν κάποιον προβληµατισµό τους µπορούν να χρησιµοποιούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει δηµιουργηθεί στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας ή στην σχετική ταχυδροµική διεύθυνση. Τρόποι Επικοινωνίας Μια ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας: Μια ειδική ταχυδροµική διεύθυνση αλληλογραφίας: WIND Ελλάς Ταχυδροµική Θυρίδα Τ.Κ Πρόσβαση στις παραπάνω γραµµές επικοινωνίας έχει µόνο ο ιευθυντής/τρια Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συµµόρφωσης της WIND Ελλάς. Παρακαλούµε να παράσχετε όσο το δυνατόν πιο λεπτοµερείς πληροφορίες, καθώς είναι απαραίτητες ώστε ο παραλήπτης να µπορεί να αξιολογήσει την υπόθεση. Ο ιευθυντής/τρια Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συµµόρφωσης θα επιβεβαιώσει την παραλαβή στον αποστολέα εντός 3 (εργάσιµων) ηµερών, εφόσον παρέχεται κάποια διεύθυνση επικοινωνίας. Εάν µια υποψία παρατυπίας αναφερθεί σε εργαζόµενο, ο οποίος, σύµφωνα µε την ιαδικασία και τον Κώδικα εοντολογίας, δεν έχει δικαιοδοσία να χειρίζεται αναφορές, ο εργαζόµενος αυτός πρέπει αµέσως να προωθεί την αναφορά στον ιευθυντή/τρια Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συµµόρφωσης.

30 WIND ΕΛΛΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 31

31 κινητή σταθερή internet WIND Eλλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ιεύθυνση Αλληλογραφίας Υποβολής Αναφορών Τ.Θ Τ.Κ.15104

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE. Κώδικας Συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE:

Κώδικας συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE. Κώδικας Συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE: Κώδικας Συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE: Περιεχόµενα 1) Σκοπός... 3 2) Οι αρχές µας κατά το επιχειρείν... 3 3) Η συµπεριφορά µεταξύ των συναδέλφων... 4 4) Η συµπεριφορά της ιοίκησης προς τους εργαζοµένους...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. OTEplus ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. OTEplus ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.-οτε κατά την υπ αριθµό 2896/29-03-2012 (Θέµα. 7 o ) συνεδρίασή του) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

modus & Amplio ˇ building smiles consulting "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες."

modus & Amplio ˇ building smiles consulting Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες. Θάσου 4. Βάρκιζα 166 72. Αττική Τηλ: + 30 210 8976 196 Φαξ: +30 210 8976 198 info@modus-amplio.com www.modus-amplio.com Healthcare solutions "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες." Επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

(περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές)

(περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές) ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΡΜΟΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (περιλαμβάνοντας Δώρα, Φιλοξενία και Ψυχαγωγία και Πολιτικές και Φιλανθρωπικές Δωρεές) 1 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η affidea αντιτίθεται σε κάθε είδους

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με την Σ.Κ.Τράπεζα (Κεντρικό Φορέα) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικά 2 2. Συμπεριφορά προς τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΦΑΜ Στις καταστατικές αρχές και τους στόχους της ΕΕΦΑΜ η οριοθέτηση των ηθικών κανόνων και πρακτικών στην άσκηση του Φαρµακευτικού Marketing, αποτελεί πρώτιστο δεδοµένο και ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Εισαγωγή Στα πλαίσια της διαφάνειας και της βέλτιστης πρακτικής που ακολουθεί η ιαχειριστική Επιτροπή και η Γενική ιεύθυνση του Ταµείου, υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Εταιρική πολιτική Τα έντυπα αντίγραφα δεν είναι ελεγχόμενα - Επαληθεύστε την ημερομηνία έναρξης ισχύος πριν από τη χρήση Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Λειτουργία: 7 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O ΜΉΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥΣ Η HEINEKEN έφθασε να αποτελεί τη ζυθοποιία με τον πιο έντονο διεθνή προσανατολισμό στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 14 15 Μαρτίου 2013 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 3 Άρθρο 2: Γενικές Αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ National Bank of Greece ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Full Year 2008 Results March 17th, 2009 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (WHISTLEBLOWING) Πέτρος Φουρτούνης Γενικός Επιθεωρητής της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.

ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. ΣΕΠ και δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης. Ο Σύνδεσμός μας συγκεντρώνει προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον ιατρικό χώρο για να συζητήσουν σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ. Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ. Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE Χρηματιστηριακή Απάτη Τι είναι η χρηματιστηριακή απάτη Τύποι χρηματιστηριακής απάτης Χρηματιστηριακή Απάτη, ορισμός Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Ηθικής Συµπεριφοράς. εοντολογίας

Κώδικας. Ηθικής Συµπεριφοράς. εοντολογίας Κώδικας Ηθικής Συµπεριφοράς & εοντολογίας Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Όραµα και Βασικές Αξίες...4 Νοµιµότητα και Ακεραιότητα...4 ιαφάνεια...4 Ικανοποίηση Πελατών - Επιβατικού Κοινού...4 Ποιότητα Προσωπικού...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012 Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς Έκδοση 2012 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Επαγγελματικές Δεξιότητες Οι επαγγελματικές δεξιότητες προσδιορίζουν τον υποψήφιο επαγγελματία και αναφέρονται σε μεταβιβάσιμες συμπεριφορές οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρότυπά μας για την επιχειρηματική συμπεριφορά. Κερδίζοντας σωστά

Τα πρότυπά μας για την επιχειρηματική συμπεριφορά. Κερδίζοντας σωστά Τα πρότυπά μας για την επιχειρηματική συμπεριφορά Κερδίζοντας σωστά Πίνακας περιεχομένων 3 Οι κοινές μας αξίες 3 Οι εταιρικοί μας στόχοι 6 Μήνυμα από τη Meg Whitman 7 Μήνυμα από την Ashley Watson 8 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Σχέση Euroserve

Εταιρική Σχέση Euroserve Εταιρική Σχέση Euroserve Ανάπτυξη Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων για τα Επαγγέλµατα Υπηρεσιών Εστίασης Επαγγελµατικό Περίγραµµα: Αρχισερβιτόρος (Head Waiter) Αρµοδιότητες Καθήκοντα Απαιτούµενες Γνώσεις Απαιτούµενες

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Περιεχόμενα 5 7 9 15 17 19 21 25 27 29 31 33 35 37 Μήνυμα από τη Διοίκηση Εταιρικές Αρχές -Αποστολή-

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα