ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

2 Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός και Αγορά ιοικητική ιεύθυνση Εσωτερικό Σύστηµα Ελέγχου ιαχείριση Πληροφοριών Κυρώσεις Προς όλους τους συνεργάτες της Autogrill Στις 6 Νοεµβρίου 2002 το ιοικητικό Συµβούλιο της Autogrill S.p.A. ενέκρινε τον Κώδικα εοντολογίας της εταιρίας. Ο Κώδικας εοντολογίας παραθέτει τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Autogrill και τις υποχρεώσεις της Autogrill εντός του οργανισµού και σε σχέση µε την εξωτερική κοινότητα (τρίτους). Η συµµόρφωση του υπαλλήλου µε τον Κώδικα αυτό είναι ζωτικής σηµασίας για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας, της αξιοπιστίας και τη φήµης της εταιρίας µας, παράγοντες που καθιστούν τα βασικά πλεονεκτήµατα της επιτυχίας της Autogrill. Ο Κώδικας βασίζεται στην τρέχουσα ορθή πρακτική και µπορεί να θεωρηθεί ως πλήρες υπόδειγµα αναφοράς. Σας ζητώ να διεξαγάγετε τις καθηµερινές σας δραστηριότητες εργαζόµενοι για να επιτύχετε τους στόχους της εταιρίας, οι αρχές του Κώδικα εοντολογίας να γίνουν κοµµάτι καθενός από εµάς, να ασκούµε τις δραστηριότητες της εταιρίας µας και να δηµιουργήσουµε µία λειτουργική προσέγγιση η οποία θα συνεχίσει να αποτελεί µαρτυρία της ευπρέπειας και της αξιοπιστίας των δραστηριοτήτων της Autogrill. Με τις θερµότερες ευχές µου, Gianmario Tondato 2

3 Ο Κώδικας εοντολογίας Γενικές αρχές Η Autogrill αποτελεί τον κύριο παροχέα φαγητού και ποτού και υπηρεσιών για άτοµα σε κίνηση παγκοσµίως. ραστηριοποιείται σε 15 χώρες µέσω ενός δικτύου αποτελούµενου από περισσότερα από σηµεία σε αυτοκινητόδροµους, αεροδρόµια και σιδηροδροµικούς σταθµούς ή σε εµπορικά κέντρα και αστικά κέντρα. Οι δραστηριότητες της Autogrill ασκούνται σε ποικίλα νοµικά συστήµατα και επιχειρησιακά και πολιτισµικά περιβάλλοντα. Προς το σκοπό επίτευξης των στόχων της η Autogrill σκοπεύει να δηµιουργήσει µία διαρκή σχέση αξίας µε τους πελάτες µας, ανθρώπινο δυναµικό, εκµισθωτές και άλλους οργανισµούς µε τους οποίους συναλλάσσεται/έρχεται σε επαφή (προµηθευτές, την οικονοµική κοινότητα, εµπορικές ενώσεις, εταιρίες) και τους µετόχους. Η Autogrill σκοπεύει να διασφαλίσει ότι η άσκηση των δραστηριοτήτων της είναι πάντα δίκαιη, ηθική και νόµιµη. Όλες οι δραστηριότητες των ανθρώπων που εργάζονται στην Autogrill θα είναι σύµφωνες µε τις εταιρικές διαδικασίες και µε τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς 1. Ο Κώδικας αυτός (ο «Κώδικας») συντάχθηκε µε σκοπό να παρατεθούν σαφώς οι θεµελιώδεις αρχές και αξίες των δραστηριοτήτων της Autogrill, µε τις οποίες απαιτείται να συµµορφώνονται όλοι όσοι εργάζονται στον όµιλο (οι «Αποδέκτες»). Οι Αποδέκτες απαιτείται µέσα από τη συµπεριφορά τους να διασφαλίζουν την ευπρέπεια / αξιοπιστία και την εικόνα του Οµίλου Autogrill και να προστατεύουν την ακεραιότητα των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων. Ο Κώδικας και οι εταιρικές διαδικασίες διανέµονται σε όλους τους Αποδέκτες µέσω των κατάλληλων µέσων. Οι Αποδέκτες είναι υπεύθυνοι για να φέρουν σε προσοχή όλων των µερών µε τους οποίους συναλλάσσεται / έρχεται σε επαφή το Όµιλος: πελάτες, συνεργάτες, συµβούλους, προµηθευτές, ανταγωνιστές και µετόχους, τις αρχές και το περιεχόµενο του Κώδικα. Σχέσεις µε Τρίτα Πρόσωπα Ανθρώπινο υναµικό Η Autogrill είναι οργανισµός παροχής υπηρεσιών του οποίου βασική πηγή είναι οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες. Μέσω αυτής της πηγής επιτυγχάνεται ο στόχος της ποιότητας στην εξυπηρέτηση πελατών και της δηµιουργίας σχέσης αξίας. Είναι, 1 Κανονισµοί οι οποίοι ρυθµίζουν τις οικονοµικές αγορές, τη διοίκηση, την ασφάλεια, την προστασία καταναλωτή, τη θεµιτή άσκηση εµπορίας, τις δεοντολογικές επιχειρησιακές πρακτικές προς το νόµιµο συµφέρον των πελατών, υπαλλήλων, µετόχων, επιχειρηµατικών και οικονοµικών συνεργατών και την κοινότητα. 3

4 εποµένως, προς το συµφέρον της Autogrill να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ατοµικής πρωτοβουλίας µε τη δηµιουργία στο χώρο εργασίας των συνθηκών και των συµπεριφορών µε προσανατολισµό: στο σεβασµό της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του ατόµου και στην αποφυγή καταστάσεων στις οποίες οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν δυσκολίες. Τα παραπάνω εφαρµόζονται και στην πρόσληψη προσωπικού, στην αποφυγή όλων των ειδών διάκρισης και κατάχρησης/ κακοµεταχείρισης, στην ενθάρρυνση της καινοτοµίας και της τόλµης εντός των ορίων των ευθυνών κάθε ατόµου. στον καθορισµό των ρόλων, των ευθυνών, της υπευθυνότητας και της πρόσβασης στην πληροφορία έτσι ώστε κάθε µέλος του οργανισµού να είναι σε θέση να λαµβάνει αποφάσεις για τις οποίες είναι υπεύθυνος προς το συµφέρον της εταιρίας. Σχετικά, η Autogrill δίδει σηµασία στη δηµιουργία και τη διοίκηση περιβαλλόντων και χώρων εργασίας που συντελούν στην υγεία και ασφάλεια του εργαζοµένου. Η δηµιουργία των χώρων αυτών εργασίας απαιτεί την ενεργή τήρηση από κάθε εργαζόµενο των αρχών που περιγράφηκαν παραπάνω. Κάθε εργαζόµενος και κάθε άλλο µέλος του οργανισµού θα αποφύγει καταστάσεις και αποφάσεις που µπορεί να σχετίζονται µε αληθινές ή φαινοµενικές συγκρούσεις συµφερόντων µε τον οργανισµό. Κάθε κατάσταση η οποία µπορεί να αποτελέσει ή µπορεί να δηµιουργήσει σύγκρουση συµφερόντων πρέπει να αναφέρεται στους ανώτερους αµέσως. Πελάτες Η Autogrill επιδιώκει το στόχο της ικανοποίησης των πελατών της µε την παροχή ποιοτικών αγαθών και υπηρεσιών σε ανθρώπους σε κίνηση σε ανταγωνιστικές τιµές και συνθήκες και σε πλήρη συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές και τους κανονισµούς που σχετίζονται µε τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Η Autogrill παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία έχουν τις κατάλληλες ποιοτικές προδιαγραφές και συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής για τα προϊόντα αυτά και για τους χώρους όπου παράγονται τα προϊόντα αυτά. Επίσης, η Autogrill επιδιώκει να ενεργεί σε πλήρη συµµόρφωση µε τους νόµους που διέπουν την προστασία του καταναλωτή, την πληροφορία και τη διαφήµιση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες. Η ευγένεια και η φροντίδα είναι τα δύο χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις σχέσεις της Autogrill µε τους πελάτες. Οι δικαιοδόχοι της Autogrill θα διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών µε τη συµµόρφωσή τους στις αντίστοιχες ποιοτικές προδιαγραφές και θα διασφαλίζουν εξίσου ότι η συµπεριφορά τους έναντι των πελατών, προµηθευτών και άλλων συµµορφώνεται µε τις οδηγίες αυτού του Κώδικα. Προµηθευτές Ο σκοπός της Autogrill είναι να παρέχει ποιοτικά προϊόντα, εξοπλισµό και υπηρεσίες στις πλέον ευνοϊκές συνθήκες για την εταιρία σε ό,τι αφορά την ποιότητα, την υπηρεσία και την τιµή. Η Autogrill σκοπεύει να διεξαγάγει τακτικές εκτιµήσεις (ελέγχους) των προµηθευτών µε στόχο τον ορθολογισµό των προµηθειών και την επίτευξη των στόχων από πλευράς αποτελεσµατικότητας κόστους και επάρκειας και την ίδια στιγµή να δηµιουργήσει σταθερές βάσεις µε 4

5 σκοπό να δηµιουργήσει σχέσεις αξίας. Εποµένως, κανένας πιθανός προµηθευτής ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις δεν θα εµποδίζεται από την πιθανότητα υποβολής πρότασης προµήθειας της Autogrill. Η επιλογή των προµηθευτών θα βασίζεται στις εταιρικές διαδικασίες και σε κάθε περίπτωση θα συµµορφώνεται µε τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της καταλληλότητας, της αποτελεσµατικότητας κόστους και της επάρκειας. Για όλες τις προµήθειες, συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών και παροχών συµβουλών θα συντάσσονται λογικά και κατάλληλα επίσηµα έγγραφα τα οποία θα εξειδικεύουν τους λόγους της επιλογής του προµηθευτή και της εφαρµοστέας τιµής εντός των ορίων που θέτουν οι εταιρικές διαδικασίες. Οι εκπρόσωποι της Autogrill δεν θα δέχονται οποιοδήποτε δώρο το οποίο µπορεί να τους φέρει σε δύσκολη θέση ή να επηρεάσει τις αποφάσεις τους ή το οποίο µπορεί να δηµιουργήσει αµφιβολία για το αν συµπεριφέρθηκαν µε διαφανή και αντικειµενικό τρόπο. Μικρά δώρα επιτρέπονται σύµφωνα µε το έθιµο και τη γενική πρακτική και σε συµµόρφωση µε τις εταιρικές οδηγίες. Εκµισθωτές Η άσκηση των δραστηριοτήτων της Autogrill σε αγορές στις οποίες έχει δοθεί δικαίωµα παραχώρησης, γίνονται προς το συµφέρον της εταιρίας. Η Autogrill δίδει µεγάλη σηµασία στις συνεργασίες και στους δεσµούς της αµοιβαίας εµπιστοσύνης µε τους εκµισθωτές 2 µε σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση στην αγορά αυτή και να επιδιώξει την ικανοποίηση του πελάτη. Για τη συµµόρφωση της Autogrill µε τις διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες οι εκµισθωτές χορηγούν δικαίωµα παραχώρησης, η Autogrill ενεργεί σε συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές και κανονισµούς. Η διαµόρφωση των προτάσεων που υποβάλλονται σε διαγωνισµό και η σχετική εκτίµηση εξόδων και επενδύσεων θα γίνεται σε συµµόρφωση µε τις εταιρικές στρατηγικές, τα σχέδια και τις διαδικασίες. ηµόσιες Αρχές Η Autogrill διατηρεί καλές σχέσεις, µε πλήρη σεβασµό στο ρόλο και στις λειτουργίες και υπό το πνεύµα πλήρους συνεργασίας, µε τα Κρατικά όργανα, τις δηµόσιες αρχές, τις τοπικές αρχές, τις δηµόσιες εταιρίες, τους εκπροσώπους δηµοσίων έργων και δηµοσίων υπηρεσιών και µε τις ιδιωτικές εταιρίες που υπάγονται στην νοµοθεσία περί δηµοσίου. Η Autogrill δεν επιτρέπει τον άµεσο ή µέσω ενδιαµέσων συµβιβασµό χρηµάτων ή [δεν επιτρέπει] την καταβολή χρηµάτων µε άλλο τρόπο σε δηµοσίους υπαλλήλους µε σκοπό τον επηρεασµό των πράξεών τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (µε την µορφή αίτησης είτε για πράξη είτε για παράλειψη). Η Autogrill σκοπεύει να ασκήσει όλους τους κατάλληλους ελέγχους µε σκοπό να εµποδίσει την συµπεριφορά οποιουδήποτε ατόµου που ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό της Autogrill, η οποία συµπεριφορά µπορεί να ερµηνευθεί µε οποιοδήποτε τρόπο ως διαφθορά δηµοσίου υπαλλήλου. Απαγορεύονται τα δώρα και οι πράξεις αβρότητας και η φιλοξενία κυβερνητικών εκπροσώπων, δηµοσίων υπαλλήλων και κρατικών υπαλλήλων, εκτός εάν [τα δώρα κλπ] έχουν µικρή αξία και σε κάθε περίπτωση, δεν θα διακυβεύεται η ακεραιότητα ή η φήµη οποιουδήποτε µέρους και δεν θα ερµηνεύεται από έναν 2 Πρακτορεία, εταιρίες αυτοκινητοδρόµων, εταιρίες αεροδροµίων, εταιρίες διοίκησης σιδηροδροµικών σταθµών κλπ. 5

6 αµερόληπτο παρατηρητή ότι [µε τον τρόπο αυτό] επιδιώκεται η απόκτηση ανάρµοστου οφέλους. Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Η Autogrill σκοπεύει να παρέχει στους Μετόχους και στην Οικονοµική Κοινότητα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, µέσω της έγκαιρης χρήσης των πολυµέσων τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασµένων για να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες διανέµονται ισοµερώς σε όλα τα πιθανά ενδιαφερόµενα µέρη. Ανταγωνισµός και Αγορά Στις σχέσεις της µε τους αγοραστές, τους πελάτες και τους προµηθευτές, η Autogrill σκοπεύει να σέβεται όλους τους νόµους που διασφαλίζουν τον ανταγωνισµό και να δραστηριοποιείται στις αγορές µε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η Autogrill σκοπεύει να τηρεί τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα. Η Autogrill ποτέ δεν θα επιδιώξει να αποκτήσει ανταγωνιστικό όφελος µε ανήθικη συµπεριφορά. Όταν η Autogrill προσλαµβάνει κάποιο πρόσωπο το οποίο είχε στο παρελθόν εργαστεί σε κάποιον ανταγωνιστή, ο υπάλληλος δεν θα αποκαλύπτει στην Autogrill εµπιστευτικές πληροφορίες του ή της πρώην εργοδότη του, εκτός εάν η αποκάλυψη γίνεται σύµφωνα µε το νόµο ή για να αποφευχθεί η αδικία. Η ιοίκηση της Autogrill θα προβεί σε όλες τις λογικές και απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει ότι δεν θα χρησιµοποιηθούν οι εµπιστευτικές πληροφορίες του ανταγωνιστή για την απόκτηση ανταγωνιστικού οφέλους. Τα βασικά παραδείγµατα παράβασης του ανταγωνισµού και των κανόνων της αγοράς είναι οι συνασπισµοί για τον έλεγχο των τιµών µε ανταγωνιστές, οι συµφωνίες κατανοµής ποσοστού της αγοράς, η κατάχρηση και η ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Η Autogrill σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι καµία συµφωνία ή πρακτική που γίνεται ή ακολουθείται στο όνοµά της, δεν αποτελεί αθέµιτο περιορισµό του ανταγωνισµού. Ο κάθε υπάλληλος και / ή συνεργάτης, πρέπει να το γνωρίζει αυτό και να πράττει αναλόγως, προσφεύγοντας στο Νοµικό Τµήµα εάν έχει κάποιες απορίες. ιοικητική ιεύθυνση Η Autogrill σέβεται τους νόµους και τους κανονισµούς που εφαρµόζονται στη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και όλα τα είδη καταστατικών εγγράφων. Το λογιστικό σύστηµα της Autogrill βασίζεται στις γενικά παραδεδεγµένες λογιστικές αρχές. Οι ετήσιες και οι εξαµηνιαίες εκθέσεις της µητρικής εταιρίας και των θυγατρικών εταιριών ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές. Οι εταιρικές πληροφορίες και τα δεδοµένα που δίδονται σε τρίτα πρόσωπα και τα λογιστικά αρχεία των δραστηριοτήτων [της Autogrill] θα είναι διαφανείς, ακριβείς και πλήρεις. Οι υπάλληλοι της Autogrill απαιτείται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες [της Autogrill] καταχωρούνται στους εταιρικούς λογαριασµούς µε ορθότητα και ακρίβεια. Για κάθε γνωστοποίηση / δηµοσίευση, η οποία θα αντικατοπτρίζει πλήρως κάθε εταιρική συνδιαλλαγή, θα υπάρχει επαρκής έγγραφη τεκµηρίωση η οποία θα εµφανίζει την εξουσιοδότηση που δόθηκε και το λόγο της άσκησης της δραστηριότητας µε την οποία σχετίζεται η γνωστοποίηση / δηµοσίευση. Θα υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα έγγραφα αυτά και αυτά θα τηρούνται µε τέτοιο 6

7 τρόπο ώστε να επιτρέπεται η εύκολη προσφυγή σε αυτά τόσο από εσωτερικά όσο και από εξωτερικά όργανα ελέγχου. Οι υπάλληλοι της Autogrill οι οποίοι αντιλαµβάνονται παραλείψεις, τροποποιήσεις, πλαστογραφίες ή αµέλεια στους λογαριασµούς ή στα έγγραφα επί των οποίων βασίζονται τα λογιστικά αρχεία, έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν το ζήτηµα στους ιεραρχικά και λειτουργικά ανώτερούς τους. Εσωτερικό Σύστηµα Ελέγχου Η Autogrill ενεργεί µε βάση την αρχή ότι κάθε Αποδέκτης είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και για την συµµόρφωσή του µε τις αρχές του Κώδικα και µε κάθε εταιρική προδιαγραφή ή διαδικασία. Η Autogrill σκοπεύει να δηµιουργήσει ένα επαρκές σύστηµα ελέγχου (συµπεριλαµβανοµένης της οργάνωσης, της κατανοµής αρµοδιοτήτων, του σχεδιασµού και του ελέγχου του προϋπολογισµού), εντός του κάθε πλαισίου στο οποίο λειτουργεί. Η Autogrill σκοπεύει να διασφαλίσει ότι όλα τα εταιρικά επίπεδα γνωρίζουν την ανάγκη για ένα επαρκές εσωτερικό σύστηµα ελέγχου 3 το οποίο είναι ουσιώδες για τον προσανατολισµό της εταιρίας προς την επίτευξη των στόχων της. Όλοι οι υπάλληλοι της Autogrill είναι υπεύθυνοι για την ορθή λειτουργία του εσωτερικού συστήµατος ελέγχου εντός του πλαισίου των αρµοδιοτήτων τους. Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι το υπεύθυνο µέσο για την διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της λειτουργικότητας του εσωτερικού συστήµατος ελέγχου. ιαχείριση Πληροφοριών Προς το σκοπό άσκησης των δραστηριοτήτων της, η Autogrill αποκτά, αποθηκεύει, επεξεργάζεται, διαβιβάζει και κυκλοφορεί εντός και εκτός του Οµίλου Autogrill, έγγραφα, εκθέσεις, δεδοµένα, και πληροφορίες σε έγγραφη, ηλεκτρονική και / ή προφορική µορφή που αφορούν την τεχνογνωσία και τις δραστηριότητες του Οµίλου. Οι πληροφορίες αυτές τις οποίες µπορεί να αποκτήσουν οι Αποδέκτες κατά την εκτέλεση ή ως αποτέλεσµα της άσκησης των καθηκόντων τους, ανήκουν στην Autogrill και µπορούν να χρησιµοποιηθούν, γνωστοποιηθούν ή κοινολογηθούν µόνο σε πλήρη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις της επιµέλειας και της αφοσίωσης σύµφωνα µε τους σχετικούς νόµους, τις εργασιακές συµβάσεις και διαδικασίες. Σε συµµόρφωση µε τις υποδείξεις του Εθελοντικού Κώδικα Συµπεριφοράς των Εισηγµένων Εταιριών οι καλούµενες ευαίσθητες από πλευράς τιµής και επιχειρησιακά ευαίσθητες πληροφορίες, χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διαδικασίες. Οι Αποδέκτες απαιτείται να συµµορφώνονται πλήρως µε τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς που απαγορεύουν τις συναλλαγές µε χρήση εσωτερικών πληροφοριών, µε ειδική αναφορά στους νόµους που διέπουν τις εισηγµένες εταιρίες στην Ιταλία. Προς το σκοπό εγγύησης της διαφάνειας των σχέσεών της µε την αγορά, η Autogrill υιοθετεί συγκεκριµένες διαδικασίες για την ταυτοποίηση των αρµοδίων προσώπων σύµφωνα µε τους κανονισµούς του Ιταλικού Χρηµατιστηρίου Α.Ε., προσδιορίζει τις απαιτήσεις µε τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται τα πρόσωπα αυτά και θέτει υποχρεώσεις και µεθόδους αποκάλυψης συναλλαγών πώλησης και αγοράς των χρεωγράφων της. 3 Το εσωτερικό σύστηµα ελέγχου αποτελείται από τα όργανα που είναι αναγκαία ή χρήσιµα για το σκοπό της διεύθυνσης, διοίκησης και ελέγχου των δραστηριοτήτων της εταιρίας µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της επάρκειας των δραστηριοτήτων της, τη συµµόρφωση µε τους νόµους και τις εταιρικές διαδικασίες, τη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και την ελαχιστοποίηση όλων των πιθανών κινδύνων. 7

8 Παραβάσεις Η συµµόρφωση των αποδεκτών µε τον Κώδικα αυτό, η οποία είναι επιπλέον της υποχρέωσης συµµόρφωσης µε τις γενικές υποχρεώσεις αφοσίωσης, ευπρέπειας και µε καλή τη πίστη εκτέλεσης της εργασιακής σχέσης, απαιτείται επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 652 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και τις γενικές αρχές που διέπουν το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, την καλή πίστη, τα χρηστά και τα συναλλακτικά ήθη. Παραβάσεις του Κώδικα αποτελούν παράβαση της υποχρέωσης από την εργασιακή σχέση και ανάλογα µε την σοβαρότητα της παράβασης, επιφέρουν πειθαρχική τιµώρηση και / ή λύση της σύµβασης εργασίας (άρθρο 672 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα) και µπορεί να περιλαµβάνουν αποζηµίωση για κάθε ζηµία που προέρχεται από την παράβαση αυτή. 8

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίες, η Φορολογική Διοίκηση κατηγορήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα