ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΑΘΗΝΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓιαΕκλογή στηβαθμίδατουκαθηγητή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΑΘΗΝΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓιαΕκλογή στηβαθμίδατουκαθηγητή"

Transcript

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓιαΕκλογή στηβαθμίδατουκαθηγητή Ημερομηνίαυποβολής: 18 Μαϊου2012

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ σελ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ σελ. 3 3.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΊΑ σελ.3 4.ΥΠΗΡΕΣΙΑΥΠΑΙΘΡΟΥ σελ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ σελ3 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ σελ.4 7 ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ σελ.6 8.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣΚΑΙΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣΘΕΣΕΙΣ σελ.7 9.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ σελ ΒΡΑΒΕΙΑ- ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σελ ΜΕΛΟΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ σελ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ σελ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ σελ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ σελ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ σελ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ σελ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΑΝΑΦΟΡΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ σελ.76

3 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: ΠαναγιώτηςΘεοδοσιάδης Ημερομηνιαγέννησης: 18/3/66 ΤόποςΓέννησης: Αθήνα Υπηκοότητα:Ελληνική Διεύθυνσηοικίας: Ορφέως8 Τηλέφωναοικίας: Διεύθυνσηεργασίας: Ρίμινι1, Χαιδάρι Τηλέφωναεργασίας: ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: med.uoa.gr 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑναπληρωτήςΚαθηγητήςΟφθαλμολογίας. 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΝόμιμηΑπαλλαγήΣτράτευσης 4.ΥΠΗΡΕΣΙΑΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ Εγκύκλιεςσπουδές: , Γυμνάσιο, Λύκειο Προπτυχιακήεκπαίδευση: , ΙατρικήΣχολή, ΠανεπιστήμιοΑθηνών ΕθνικόΚαποδιστριακόΠανεπιστήμιοΑθηνών, Βαθμός:ΛίανΚαλώς ΆδειαΑσκήσεωςΙατρικούΙατρικούΕπαγγέλματος:1989, ΝομαρχίαΑθηνών ΕιδίκευσηστηνΟφθαλμολογία: : Mass Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School , Α ΠανεπιστημιακήΟφθαλμολογικήΚλινική, ΚρατικόΝοσοκομείοΑθηνών -1996: ΤίτλοςΕιδίκευσης: Οφθαλμίατρος -1996: ΆδειαΑσκήσεωςΙατρικήςΕιδικότητος -Μετάτήνλήψητηςειδικότητοςυπηρέτησαωςάμισθοςσύμβουλοςτης ΠανεπιστημιακήςΟφθαλμολογικήςΚλινικής.κατόπιναπόφασεωςτης διοικήσεωςτουνοσοκομείουμεεξειδίκευσησεθέματαοπισθίουημιμορίου :ΔιδακτορικήΔιατριβή: Θέμα: Αγγειακήσυμμετοχήεπίοξείας

4 4 χοριοαμφιβληστροειδοπάθειας. Α Πανεπιστημιακή, ΟφθαλμολογικήΚλινική Βαθμός: Αριστα Μετεκπαίδευσηστοεξωτερικό: -1/ /1994: Fellow στήνπανεπιστημιακήοφθαλμολογικήκλινικήτουharvard Medical School -5/1996-7/1997 :Εμμισθη θέση fellow στήν Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική ΚλινικήτουHarvard Medical School. ΞένεςΓλώσσες: Αγγλικά(Πολύκαλά), Γερμανικά(ικανοποιητικά), Ιταλικά(καλά) 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: -Προπτυχιακήεκπαίδευση: Απότονδιορισμόμουστηνβαθμίδατουλέκτορατο1997 στηνπανεπιστημιακή ΟφθαλμολογικήΚλινικήΑθηνώνμέχρικαιτο2004 συμμετείχαστηνδιδασκαλίατων φοιτητώνστοαμφιθέατροκαιστοεργαστήριοκαιστοκατεπιλογήνμάθηματης Οφθαλμολογίας στην Α Πανεπιστημιακή Οφθαμολογική κλινική. Από τον Σεπτέμβριοτου2005 μέχριτοναύγουστοτου2009, ήμουνσυνυπεύθυνοςέχοντας ενεργόσυμμετοχήστοεκπαιδευτικόπρογράμμακαιστιςεξετάσειςτώνφοιτητών, και των εξετάσεων τηςβ ΠανεπιστημιακήςOφθαλμογικήςΚλινικήςστο Αττικό Νοσοκομείο. ΑπότονΣεπτέμβριοτου2010, μετηνανάληψηκαθηκόντωνωςδιευθυντήςέχωτην όληυπευθυνότηταμεπαράλληλησυμμετοχήστοεκπαιδευτικόπρόγραμματων φοιτητών. ΕχωσυμμετοχήστοΣύγγραμα«ΕισαγωγήστήνΟφθαλμολογία» τουκαθηγητήμ. Μόσχουγιατουςφοιτητέςτουπέμπτουετουςμετηνσυγγραφήτουκεφαλαίου αγγειακέςπαθήσειςαμφιβληστροειδούς. -Μεταπτυχιακήεκπαίδευση: Διδακτικάβιβλία: - Οπτικήτομογραφίασυνοχής, εκδοσησταελληνικάπασχαλίδης ΟπτικήτομογραφίασυνοχήςέκδοσησταΑγγλικά2008 εκδότηςelsevier - Οπτικήτομογραφίασυνοχής, έκδοσησταπολωνικά2010, εκδότηςelsevier

5 5 ΕκπαίδευσηειδικευομένωνστηνΟφθαλμολογία ΑποτονΣεπτέμβριοτου1997 συμμετείχα: Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τηςa ΠανεπιστημιακήςΟφθαλμολογικής Κλινικήςγιατουςειδικευόμενουςσεθέματαπουαφορούσαντοοπίσθιο ημιμόριοτουαμφιβληστροειδούς. Στο ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της A Πανεπιστημιακής ΟφθαλμολογικήςΚλινικήςαπόαμφιθεάτρουμεβιβλιογραφικέςενημερώσεις. Ως εκπαιδευτής στο Πειραματικό Χειρουργείο «Βασικές Αρχές Υαλοειδεκτομής» στα πλαίσια του ΔιεθνούςΣυνεδρίου τηςελληνικής ΕταιρίαςΕνδοφακώνκαιΔιαθλαστικήςΧειρουργικήςτο2003, 2004, Aπό το 2005 συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Β ΠανεπιστημιακήςΟφθαλμολογικήςΚλινικής. Από το 2010 είμαιυπεύθυνοςστον καταρτισμό του μετεκπαιδευτικού προγράμματοςτηςκλινικήςστοοποίοέχωενεργόσυμμετοχήκαιεπίβλεψη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και οφθαλμίατροι από τον ευρύτερο οθφαλμολογικόχώρο. ΕξεταστήςστιςεξετάσειςλήψεωςΕιδικότητοςαπότο2011. Διδακτορικέςδιατριβές: Εχω συμβάλλειστήνεκπόνησητωνπαρακάτω διδακτορικώνδιατριβών(ιατρικήσχολήπανεπιστημίουαθηνών) πουεχουν περατωθείηβρίσκονταισεεξέλιξη: ΝικόλαοςΜαρκομιχελάκης: Έκφρασηκυταροκινώνστουςοφθαλμικούςιστούςμυών μεοξείααμφιβληστροειδικήνέκρωση. EλένηΧρονοπούλου: ΈκφρασηΙντερλευκινώνστοΥδατοειδέςυγρόασθενώνμε νόσοαδαμαντιάδη ΓεώργιοςΠαυλόπουλος: Eυρήματααπότονκερατοειδήεπίεδάφουςσυστηματικής ιλαράς. ΕυγενίαΠαντελιά: Η συμβολήτηςοπτικήςτομογραφίαςσυνοχής(oct) στήνμελέτη τουοιδήματοςλόγωραγοειδίτιδος. Ηλίας Γεωργάλας: Αγγειοειδείς ταινίες-επιπλοκές εκ του οφθαλμού-θεραπεία (περατωθείσα)

6 6 ΙωάννηςΕμφιετζόγλου: H συμβολήτηςοptical Coherence Tomography (OCT) στήν παρακολούθησηασθενώνμετάαπόεγχείρησηαποκόλλησηςαμφιβληστροειδούςμε σκληρικόμόσχευμα. Βασίλης Λιαράκος. Η επίδραση των αντιαγγειογενετικών παραγόντων στην νεοαγγείωσητουκερατοειδούς. ΙωάννηςΔατσέρης: ΗεπίδρασητηςενδουλοειδικήςέγχυσηςBevacizumab (1,25mg) στήν αντιμετώπιση του εξιδρωματικού τύπου ηλικιακήςεκφύλισηςτηςωχράς κηλίδοςσανμονοθεραπεία καισεσυνδυασμόμετηνφωτοδυναμική θεραπεία χαμηλήςενέργειας. Σεεξέλιξη: ΣοφίαΘεοδωροπούλου:ΕπιδημιολογικήμελέτητουκαταράκτηστηνΕλλάδα. ΒασίληςΑχτσίδης:ΤοσύνδρομοτουξηρούοφθαλμούστονΣακχαρώδηδιαβήτη Συσχέτισημετηννευροπάθεια. Μαρία Ελευθεριάδη: Ανίχνευση του σχηματισμού βιοφίλμ του βακτηρίου Staphylococcus epidermidis σετέσσεραδιαφορετικάείδηφακώνεπαφής. 7. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΜετάτήνλήψητηςειδικότητοςαποτονΙανουάριοτού1996 υπηρέτησαωςάμισθος σύμβουλοςτηςπανεπιστημιακήςοφθαλμολογικήςκλινικής.κατόπιναπόφασεωςτης διοικήσεως του Νοσοκομείου με εξειδίκευση το οπίσθίο ημιμόριο (αμφιβληστροειδής-υαλώδες). Μετεκπαιδεύτηκα και εξειδικεύτηκα σε θέματα αμφιβληστροειδούςκαιυαλοειδούςσεεμμισθηθέσηfellow στήνπανεπιστημιακή ΟφθαλμολογικήΚλινικήτουHarvard Medical School επί14 μήνες(απρίλιος1996- Ιουνιος 1997), έχονταςσυμμετοχή στο κλινικό έργο τηςκλινικής. Εξελέγην Λέκτοραςτο1997 καιμετάτοδιορισμόμουεργάσθηκαστοτμήμαyαλώδους- ΑμφιβληστροειδούςτηςΠανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής με κύρια ενασχόλησητηνπαθολογίατουαμφιβληστροειδούς-υαλώδουςκαιτηνχειρουργική τουοπισθίουημιμορίουδίνονταςιδιαίτερηεμφασηστίςεπιπλεγμένεςαποκολλήσεις αμφιβληστροειδούςοπουεχειενδειξηηυαλοειδεκτομή. Επίσηςειχαυπευθυνότητα θαλάμουκαιυπευθυνότηταεφημερεύοντοςεπιμελητούτηςκλινικήςσεπεριοδική βάση. ΣτήνΑ ΠανεπιστημιακήΟφθαλμολογικήΚλινική.καιπαρέμειναστήνθέση τουλέκτοραμέχριτο2002. ΤοιδιοετοςεξελέγηνΕπίκουροςΚαθηγητής. Καιστίς

7 7 δύοθέσειςεξελέγηνμεανοικτήδιαδικασία. ΤονΑπρίλιοτου2005 εξελέγηνμόνιμος ΕπίκουροςΚαθηγητής. Απο τονδεκέμβριο του 2004 ειμαιστέλεχοςτηςβ Πανεπιστημιακής ΟφθαλμολογικήςΚλινικήςστοΑττικόΝοσοκομείουπότηνΔιεύθυνσητου Αναπληρωτή Καθηγητή κ Ιωάννη Βέργαδου κατόπιν απόφασεως του ΧειρουργικούΤομέα ΣτήνΒΠανεπιστημιακήκλινικήοπουεχωτοποθετηθείεκτόςαπότασυνήθη καθήκοντάμουοργάνωσακαιείμαιυπεύθυνος 1) ΤουΔιαβητολογικούιατρείουκαιβρίσκομαισεστενήσυνεργασίαμετην Β ΠαθολογικήΚλινικήγιατηναντιμετώπισητωνσυγκεκριμένωνασθενών, 2) Οργάνωσακαιείμαιυπεύθυνοςτουτμήματοςτηςχειρουργικήςτου οπισθίουημιμορίου. Εκτόςαπότοοπίσθιοημιμόριοτουβολβούτουματιού, ασχολούμαικαιμετηνχειρουργικήτουπροσθίουημιμορίου. 3) Συνέβαλαστηνδιανοσοκομειακήσυνεργασίασεκλινικήκαιερευνητική βάση, ηοποίααπέφερεδημοσιεύσειςσεδιεθνήπεριοδικάμεκλινικέςτου νοσοκομείου. Το2010 ανέλαβαμεαπόφασηκαιέγκρισητουχειρουργικούτομέακαιτης ΙατρικήςΣχολής, τηδιεύθυνσητηςβ ΠανεπιστημιακήςΟθφαλμολογικής Κλινικής. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣΚΑΙΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣΘΕΣΕΙΣ 1996: ΣύμβουλοςτηςΠανεπιστημιακήςΟφθαλμολογικήςΚλινικήςμεεξειδίκευση στίςπαθήσειςτουοπισθίουημιμορίου.(υαλώδες-αμφιβληστροειδής) : Λέκτοραςεπίτριετήθητεία, ΙατρικήςΣχολήςΠανεπιστήμιουΑθηνών, ΤομέαςΧειρουργικής, Γνωστικόαντικείμενο: Οφθαλμολογία

8 : Επίκουροςκαθηγητήςεπίτριετήθητεία, ΙατρικήςΣχολήςΠανεπιστήμιου Αθηνών, ΤομέαςΧειρουργικής, Γνωστικόαντικείμενο: Οφθαλμολογία : Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής,Τομέας Χειρουργικής, Γνωστικό αντικείμενο:οφθαλμολογία σήμερα: ΑναπληρωτήςΚαθηγητήςΟφθαλμολογίας, ΤομέαςΧειρουργικής, Γνωστικόαντικείμενο:Οφθαλμολογία σήμερα:εκλεγμένοςδιευθυντήςαπότοχειρουργικότομέακαιτηνιατρική ΣχολήτηςΒ ΟφθαλμολογικήςΚλινικήςτουΠανεπιστημίουΑθηνών. 9. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣυμμετοχήσεΕρευνητικάΠρογράμματα: ΤωνΥπουργείωνΥγείαςΠρόνοιαςκαιΠανεπιστήμίουΑθηνών. ΤίτλοςΠρογράμματοs: Παράγοντεςκίνδυνουγιατηνδημιουργίακαταρράκτου Επιδημιολογικήαναδρομικήέρευνα. Ερευνητές: A.Tζώνου, Α.Χ. Κόλλια, Γ. Παπαδόπουλος, Ε.Καβαλαράκης, Π.Θεοδοσιάδης. Στηνπολυνοσοκομειακήμελέτηπουέγινεσεπαγκόσμιοεπίπεδογύρωαπό τηναποτελεσματικότητατηςιντερφερόνηςαστηνπρόληψηκαιαντιμετώπιση τηςγεροντικήςεκφύλισηςτηςώχρας. Διεθνέςπρόγραμμαχρηματοδοτηθέν απότηνhoffman-la Roche. Ερευνητές: Γ.Θεοδοσιάδης, Ι.Λαδάς, Δ.Παναγιωτίδης, Π.Θεοδοσιάδης. ΣεπρόγραμμαχρηματοδοτηθέναπότοΗarvard Medical School, Mass Eye and Ear Infirmary, Boston, Ma. ΤίτλοςΠρογράμματοs: Angiographic localization of fluoresceinated anti-vegf antibody and fluoresceinated dextrans in experimentally induced choroidal neovascularization. Eρευνητές: M.Tolentino, D.Hussain, P.G. Theodossiadis, E.S.Gragoudas, E.Connolly, J.Kahn, J.Cleland, A.P.A.Adamis, A.Guthbertson, J.M.Miller ΣεπρόγραμμαχρηματοδοτηθέναπόΗarvard Medical School, Mass Eye and Ear Infirmary, Boston, Ma. ΤίτλοςΠρογράμματοs: Diode pumped frequency doubled YAG laser for the treatment of retinal disorders.

9 9 Eρευνητές: W.Stinson, P.G. Theodossiadis, E.S.Gragoudas ΣεπρόγραμμαχρηματοδοτηθέναπόΗarvard Medical School, Mass Eye and Ear Infirmary, Boston, Ma. ΤίτλοςΠρογράμματοs: Clinical characteristics of bilateral subfoveal membranes. Eρευνητές: B.Foster, P.G. Theodossiadis J.Lowenstein. ΣεπρόγραμμαχρηματοδοτηθέναπόΗarvard Medical School, Mass Eye and Ear Infirmary, Boston, Ma Τίτλος Προγράμματοs: Functional evaluation of patients with subfoveal neovascularization in age related macular degeneration. Eρευνητές: B.Foster, P.G. Theodossiadis, J.Lowenstein, J.Miller. ΣεπρόγραμμαχρηματοδοτηθέναπόΗarvard Medical School, Mass Eye and Ear Infirmary, Boston, Ma ΤίτλοςΠρογράμματos: Comparison in size of subfoveal neovascularization in age related mavular degeneration before and after treatment with photodynamic therapy and external beam irradiation..eρευνητές: J.Miller, P.G. Theodossiadis, M.Reinke, E.S.Gragoudas. Διεθνήςκλινικοεργαστηριακή μελέτη Νο. 70/4/3523 με συνεργαζόμενα εργαστήριατοmass Eye and Ear Infarmary, Boston,MA, ΙνστιτούτοΠαστερ, E.U.R. ΧρηματοδότησηαπόΕπιτροπήΕρευνώνΠανεπιστημιούΑθηνών. Σεπολυκεντρικήμελέτημετίτλο: A phase 2/3 Randomized, controlled, Double-Masked, multi-center, comparative dose finding trial, in parallel groups, to compare the safety and efficacy of intravitreous injections of 0.3,0.03 or mg Pegaptanib Sodium (Macugen) given as often as every 6weeks for 3 tyears, to Sham injections, in subjects with Diabetic Macular Edema (DME) involving the center of the macula. Χρηματοδοθείσααποτήν εταιρίαeyetech Pharmaceuticals,Inc Συμμετέχουν: ΙΒέργαδος, Π Θεοδοσιάδης, Μ Μόσχου, Δ Παναγιωτίδης, Α Ρουβάς, Δ.Αλωνιστιώτης ΣυμμετοχήστοΕυρωπαϊκόΠρογραμμαLive City μεκυρίουςαναδόχους απότηνελλάδατοεθνικόκαποδιστριακόπανεπιστήμιοαθηνώνκαιτον ΟΤΕκαιαφοράσετεχνολογία4G μετηνπροοπτικήναδοκιμαστείτο πιθανό όφελοςγλαυκωματικών ασθενώνπου παρακολουθούνταικαι επικοινωνούν με τους θεράποντες ιατρούς τους μέσω αυτής της

10 10 τεχνολογίας, χρηματοδοτηθείσααπότηνευρωπαϊκήένωση. Συμμετέχουν Π. Θεοδοσιάδης, Δ. Αλωνιστιώτης. Επιπρόσθετα απο το 2000 εχειδρομολογηθείμια αγαστή συνεργασία μετο ΕρευνητικόΑνοσολογικόΕργαστήριοτηςΑ ΠροπαιδευτικήςΠαθολογικήςΚλινικής, υπεύθυνοςεργαστηρίουκαθηγητήςκπ Π Σφηκάκης,καιμετοτμήμαΡαγοειδούς τουγενικούκρατικούαθηνών, υπεύθυνοςκ.ν.μαρκομιχελάκης, ηοποία εχει αποφέρεισειράδημοσιεύσεωνσεπεριοδικάτουεξωτερικούκαιαποτο2006 μετο ΕρευνητικόΕργαστήριοτηςΔ ΠροπαιδευτικήςΠαθολογικήςΚλινικής, υπεύθυνος εργαστηρίου Επ. Καθηγητής κ. Ε. Γιαμαρέλος-Μπουρμπούλης και με το Αλλεργιολογικότμήμα τηςβ ΔερματολογικήςΚλινικής, υπεύθυνοςτμήματος αείμνηστοςανκαθηγητήςδ. Καλογερομήτρος. ΣτήνπαρούσαφάσηστήνΒ OφθαλμογικήςΚλινικήτουΑττικούΝοσοκομείουτο ενδιαφέρονμαςεχειεστιαστείστούςαντιαγγειογενετικούςπαράγοντεςκαιστήν δράσηαυτώνσεπειραματικάμοντέλανεοαγγειώσεως, καιστηνδράσητουαnti-tnf σεπειραματικάμοντέλανεοαγγειώσεωςκαιφλεγμονής Περιγραφή-Κατανομή(χρονική) Ερευνητικούέργου: Τοσυγγραφικόκαιερευνητικόμουέργοκατάτηδιάρκειατηςεπιστημονικήςμου δραστηριότηταςπεριλαμβάνει110 πλήρειςδημοσιεύσειςσεδιεθνήπεριοδικά πουσυμπεριλαμβάνονταιστοisi καιτοscopus (τα107/110) μεσυνολικό δείκτηαπήχησης297,757 καιμεατομικόδείκτηαπήχησης202,45. Στην βαθμίδατουαναπληρωτήκαθηγητή(2008-σήμερα) έχω συνολικόδείκτη απήχησης80,271 καιοσυνολικόςαριθμόςβιβλιογραφικώναναφορώνστοisi καιscopus είναι172. Απότις110 εργασίες8 είναιπειραματικές, 57 κλινικές μελέτες, 1 ανασκόπησεις, 40 περιγραφέςπεριπτώσεωνκαι4 επιστολές. Απότο σύνολοτων110 εργασιώνοι103 προέχρονταιαπότονελλαδικόχώρο, απόαυτές ωςπρώτοόνομαείμαιστις30/110 (28,8%) καιωςτελευταίο33/110 (30%.) Ως δεύτεροόνομασε15/110 ποσοστό(14,4%) και30/110 είμαισεάλληθέση (26%). Οι87 απότις110 εργασίες(80%) αφορούνθέματασχετικάμετοκύριο πεδίοεξειδίκευσήςμουστηνοφθαλμολογία(χειρουργικήαμφιβληστροειδούς,

11 11 παθολογία αμφιβληστροειδούς-παθήσεις ωχράς). Το συνολικό κλινικό ερευνητικόέργο έχειαποφέρεισυνολικά1632 βιβλιογραφικέςαναφορές (Citations). Οί1354 προέρχονταιαπότοisi καιτοscopus, οι60 από ιατρικάσυγγράματα μέχριτο2009 καιοιυπόλοιπες218 προέρχονταιαπό άλλεςπηγές. Τοσυγγραφικόκαιερευνητικόμουέργοχαρακτηρίζεταιαπότην ομαλήαριθμητικήκατανομήτωνεργασιώνπουδημοσιεύθηκανσεξενόγλωσσα περιοδικάσεσχέσημετηνπανεπιστημιακήμουβαθμίδα. Πιοσυγκεκριμένα: ΣτηβαθμίδατουΛέκτορα( ) - 21 ξενόγλωσσεςεργασίες. ΣτηβαθμίδατουΕπίκουρουΚαθηγητή( ) - 13 ξενόγλωσσεςεργασίες ΣτηβαθμιδατουΜόνιμουΕπίκουρου( ) - 16 ξενόγλωσσεςεργασίες ΣτηβαθμίδατουΑναπληρωτήΚαθηγητή(2008-σήμερα) - 43 ξενόγλωσσεςεργασίες. Στηνβαθμίδααυτήείμαι πρώτοόνομασε13/43 (30%), καιτελευταίο όνομασε15/43 (34,5%) 10. ΒΡΑΒΕΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ A Βραβεíο στο11 Συνέδριο ΕσωτερικήςΠαθολογίας2005 για την εργασία: Υποχώρησηαπειλητικούγιατηνορασηδιαβητικούοιδήματος τηςωχράςκηλίδοςμετάτηνχορήγησητουanti-tnf Μονοκλωνικού αντισώματος INFLIXIMAB, Π. Σφηκάκης, Π.Γ.Θεοδοσιάδης, Ν Μαρκομιχελάκης, Β. Γρηγορόπουλος, Γ.Θεοδοσιάδης, Ν.Κατσιλάμπρος (ΔημοσιεύθηκεστοπεριοδικόDiabetes Care.). Επαινος στο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο 2005 για την εργασία:«υποχώρησηχοριοειδικήςνεοαγγειακήςμεμβράνηςσεηλικιακή εκφύλισηωχράςμετάαποθεραπείαμεinfliximab» NN.Mαρκομιχελάκης,

12 12 Π ΓΘεοδοσιάδης, Παπαευθυμίου-ΟρχαΣ, ΘεοδοσιάδηςΓΠ, Σφηκάκης ΠΠ. (ΔημοσιεύθηκεστοπεριοδικόAmerican Journal of Ophthalmology) Η ΑγγλικήέκδοσητουβιβλίουΟπτικήΤομογραφίαΣυνοχής, εκδόσεις Eslevier, βρίσκεταιστηδεύτερηθέσημεταξύτων100 πρώτωνβιβλίων στηνοφθαλμολογίααπότοamazon (gifted books, 2008). TΙΜΗΤΙΚΕΣΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕξεταστήςγιατοΕυρωπαικόΔίπλωμαΟφθαλμολογίας(Ε.Β.Ο.D), Παρίσι, Μαιος2001 * ΕναςεκτωνδύοεκπροσώπωντηςΕλληνικήςΟφθαλμολογίας κατόπινκρίσεωςστήνeuldb ηοποίαεστιάζειτοενδιαφέροντηςστήν διαχείρησηανθρώπινουδυναμικούκαιστήνμελλοντικήδιαμόρφωση τηςευρωπαικής Οφθαλμολογίαςστα πλαίσια της ενοποιημένης Ευρώπης. ΗEuLDb βρίσκεταιυπότηναιγίδατηςευρωπαικήςοφθαλμολογικής Εταιρίας. Η εργασία: The effect of alpha antagonists on pupil dynamics: implications for the diagnosis of intraoperative floppy iris syndrome.theodossiadis PG, Achtsidis V, Theodoropoulou S, Tentolouris N, Komninos C, Fountas KN.Am J Ophthalmol Apr;153(4):620-6, επιλέχθηκε από το American Academy of Ophthalmology γιατομήνααπρίλιοτου2012 καισυμπεριλήφθηκε στοjournal Highlights-New findings. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ: ΥπότροφοςτουΙδρύματοςΚρατικώνΥποτροφιώνκατόπινεξετάσεωνγια σπουδέςστηνμεγάληβρετανία, ωστόσοδενεκαναχρήσητηςυποτροφίας 11.ΜΕΛΟΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Εíμαιμέλοςτώνπαρακάτωεπιστημoνικώνεπιτροπών: Ελληνικές: -ΕλληνικήςΟφθαλμολογικήςΕταιρίας.

13 13 -ΕλληνικήςΕταιρίαςΥαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς. -ΕλληνικήςΕταιρίαςγιατηνΜελέτητωνΟφθαλμολογικώνΦλεγμονώνκαι Λοιμώξεων(ιδρυτικόμέλος). -ΕλληνικήΕταιρίαΓλαυκώματος. Διεθνείς: American Academy of Ophthalmology Club Jules Gonin* Retina Society* Italian Opthalmological Society *Εγιναμέλοςκατόπινκαταθέσεωςτουβιογραφικούσημειώματοςκαιεπιλέχτηκα μεταξύυποψηφίωνμετάαποψηφοφορίατωντακτικώνμελών 12.ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Ειμαι κριτής εργασιών-reviewer σε 5 επιστημονικά περιοδικά με Δείκτη απηχήσεως(impact factor) καιπιο συγκεκριμένα: Opthalomology, Retina, Acta Ophthalmologica, Graefes Archives for Clinical and Experimental Ophthalmology, European Journal of Opthalmology καισυμμετέχωνσυγγραφέαςσε3 Βιβλία. 13. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜέτηνανάληψητωνκαθηκόντωνμουστήνΒ ΠανεπιστημιακήΟφθαλμολογική ΚλινικήωςΜέλοςΔΕΠκαικατόπινωςΔιευθυντήςΚλινικήςδημιούργησα: Τακτικό Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο σε συνεργασία με την Β Παθολογικήκλινικήκαιειμαιυπεύθυνοςγιατηνλειτουργίατου. Την χειρουργική υποδομή καιτην οργάνωση του Τμήματος για την αντιμετώπισητωνπεριστατικώνπουαφορούντηνχειρουργικήτουοπισθίου ημιμορίου. Τηνοργάνωσητουπειραματικούοφθαλμολογικούεργαστηρίουμεεστίαση στούς αντιαγγειογενετικούς παράγοντες, στη δράση του αnti-tnf σε

14 14 πειραματικάμοντέλανεοαγγειώσεωςκαιφλεγμονής, απόταοποίαέχουν προκύψειξενόγλωσσεςεργασίεςμεδιεθνήαναγνώριση. Επιπρόσθετασυνέβαλαστήνσυνδιοργάνωσητου1 ου και2 ου Ιπποκράτειου ΣυνεδρίουβασικόθέματουοποίουείναιηΧειρουργική,καιΠαθολογία Αμφιβληστροειδούς. μεδιεθνήσυμμετοχή. Τοσυνέδριοδιοργανώθηκευπό τηναιγίδατωνπανεπιστημιακώνκλινικώναθηνώνκαιθεσσαλονίκης. ΩςΔιευθυντήςτηςΚλινικήςέχω αναλάβειτησυνδιοργάνωσημετηνa ΠανεπιστημιακήΟφθαλμολογικήΚλινικήτηςΔιαπανεπιστημιακήςΗμερίδας ηοποίαθαπραγματοποιηθείτο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕλληνικέςΣυμμετοχές: 1. 24º ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Κέρκυρα, Μάιος1991. Μ.Αποστολόπουλος, Χ.Κουτσανδρέα, Ε.Θεοδοσούδη, Δ.Χατζούλης, Π.Θεοδοσιάδης. Η εφαρμογή του ενεργοποιητικού του οστικού πλασμινογόνου (t P A) στον σχηματισμόινώδουςμετάαπόεπεμβάσειςυαλοειδεκτομής º ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Χαλκιδική1992 ΛαδάςΙ.Δ., ΜπάρτσηΕ.Κ., ΚοσμίδηςΠ., ΔημητριάδηςΕ.Π., ΖεντέληςΜ., ΘεοδοσιάδηςΠ.Γ: μακροπρόθεσμηαποτελεσματικότητατηςτροποποιημένης Φωτοπηξίαςσεσχήμαδικτύουγιατηναντιμετώπισητουδιάχυτουοιδήματοςτης ωχράςαπόδιαβητικήαμφιβληστροειδοπάθειατουυποστρώματος º ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, ΚρήτηΜάιος1993 Δ. Χατζούλης, Μ.Αποστολόπουλος, Μ.Αλεξίου, Π.Θεοδοσιάδης Εκτόπισηφακούστηνυαλοειδικήκοιλοτητα. Αντιμετώπισημευαλοειδεκτομήκαι χρήσηβαρέωςυγρού º ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, ΚρήτηΜάιος1993 Ι. Λαδάς, Ε.Μπάρτση, Δ.Παναγιωτίδης, Π.Θεοδοσιάδης.

15 15 Αναπτυξη υποαμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης σαν όψιμη επιπλοκή της οφθαλμικήςτοξοπλάσμωσης º ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Αθηνά, Ιούνιος1995. Δ. Χατζούλης, Μ. Αποστολόπουλος, Χ. Κουτσανδρέα, Μ. Αλεξίου, Ε. Παροικάκης, Π.Θεοδοσιάδης. Η χρήση των βαρέων υγρών στην χειρουργική του υαλοειδούς(εμπειρία4 ετών) º ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάιος1996. Μ.Αποστολόπουλος, Ε. Παροικάκης, Δ. Παναγιωτίδης, Χ. Κουτσανδρέα, Κ.Τριανταφύλλου, Π. Θεοδοσιάδης. Ταυτόχρονη εξαίρεση καταρράκτου και σιλικόνηςμετάαπόυαλοειδεκτομή, 7. 5º ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριοΓεροντολογία-ΓηριατρικήΑθήνα 1997, ΠαροικάκηςΕ., ΚουτσανδρέαΧ., ΧαιδούληςΣ., ΘεοδοσιάδηςΠ., Τριανταφύλλου Κ., ΓρηγορόπουλοςΒ., ΛαδάςΙ.Δ., ΑποστολόπουλοςΜ. Ηλικακούτύπουοπήτηςωχράςκηλίδοςαντιμετώπιση ανάλογαμετοστάδιο εξέλιξης º ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Χαλκιδική, Μάιος1998. Μ. Αποστολόπουλος, Ε. Παροικάκης, Κ.Τριανταφύλλου, Π.Θεοδοσιάδης, Β.Γρηγορόπουλος.Αντιμετωπιση επαπειλούμενηςκαιπλήρουςπάχουςοπήςτης ώχραςκηλίδας º ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Χαλκιδική, Μάιος1998. Μ.Π.Λυγερός, Π.Θεοδοσιάδης, Γ.Π.Παυλόπουλος, Κ.Π.Καραθανάσης, Γ.Π.Θεοδοσιάδης, Ε.Σ.Γραγουδάς. ΣύνδρομοVon Hippel-Lindau μεπολυεστιακή εντόπισησεαμφότερουςτουςοφθαλμούς. 10. ΗμερίδαΟφθαλμολογικήςΕταιρίαςΚρήτης, Ρέθυμνο1998 ΘεοδοσιάδηςΓ., ΛαδάςΙ., ΘεοδοσιάδηςΠ: Παθήσειςωχράς- Αντιμετώπιση

16 º ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Ρόδος, Μάιος1999. Κ.Τριανταφύλλου, Χ.Κουτσανδρέα, Β.Γρηγορόπουλος, Π.Θεοδοσιάδης, Μ.Αποστολόπουλος. ΧαλαρωτικέςΑμφιβληστροειδοτομές: Λειτουργικά αποτελέσματακαιανατομικάευρήματατηςωχράςκηλίδος º ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάιος2000 Δ.Ν.Παναγιωτίδης, Π.Θεοδοσιάδης, Γ.Π.Θεοδοσιάδης. ΦωτοδυναμικήΘεραπεία: Oιπρώτεςμαςεμπειρίες. ΜόσχοςΜ. ΔρούτσαςΔ, ΛαδάςΙ, ΚουτσανδρέαΧ, ΘεοδοσιάδηςΠ, Γεωργόπουλος Γ, ΠαναγιωτίδηςΔ, ΤσιούλιαςΓ, ΜάλλιαςΓ, ΓκόγκαςΔ, ΘεοδοσιάδηςΓ: Σύγχρονες εξεταστικέςμέθοδοιστηνοφθαλμολογία. Τόμοςεισηγήσεωνσελ Δ.Αλωνιστιώτης, Χ.Κουτσανδρέα, Μ.Αποστολόπουλος Α.Παπασπύρου, Ε Παντελιά, Π.Θεοδοσιάδης, Αντιμετώπισητουπεσμένουστήνυαλοειδικήκοιλότηταπυρήναμευαλοειδεκτομή ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο.Αθήνα2001 Δ.Αλωνιστιώτης, Χ.Κουτσανδρέα, Α.Παπασπύρου Π.Θεοδοσιάδης, Μ.Αποστολόπουλος.Χρήσητηςινδοκυανίνης(ICG)στήνχειρουργικήαντιμετώπιση ιδιοπαθώνεπιαμφιβληστροοειδικώνμεμμβρανών ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Χαλκιδική2002 Μ.Αποστολόπουλος, Χ.Κουτσανδρέα, M.Μοσχος, ΔΑλωνιστιώτης, Α.Παπασπύρου, Ι.Μάλλιας, Θ.Κυριάκη, Π.ΘεοδοσιάδηςΓ.Π.Θεοδοσιάδης Λειτουργικάκαιανατομικάαποτελέσματασεεπιτυχημένοχειρουργείοοπήςωχράς κηλίδοςμετηνεκτίμησητουoptical coherence tomography καιτουmultifocal ERG. 16. ΗμερίδαΕλληνικήςΟφθαλμολογικήςΕταιρίας, Αθήνα2002 ΛαδάςΙ.Δ., ΘεοδοσιάδηςΠ., Κανελλάς, ΠαναγιωτίδηςΔ., ΡουβάςΑ., Τσιλιμπάρη Μ: Φωτοδυναμικήθεραπεία

17 Επιστημονική Ημερίδα Β Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα2004. ΜόσχοςΜ, ΘεοδοσιάδηςΠ., ΚουτσανδρέαΑ, ΛαδάςΙ, ΜητρόπουλοςΠ., ΡουβάςΑ: Οίδημαωχράςκηλίδας. 18. «Παραθηλαίανεοαγγειακήμεμβράνη: Εύκοληηαντιμετώπιση;» Ι.Εμφιετζόγλου, Π.Γκόγκας, Σ.Αλημίση, Χ.Κόλλια, Ι.Δ.Λαδάς, Δ.Παναγιωτίδης, Π.Θεοδοσιάδης, Γ.Θεοδοσιάδης.ΕπιστημονικήΣυνεδρίαΕλληνικήςΟφθαλμολογικής Εταιρίας, Αθήνα «Αποκόλλησημελάγχρουεπιθηλίουμετάαποφωτοδυναμικήθεραπείαγια ηλικιακήεκφύλισητηςωχράς» Β. Γρηγορόπουλος, Ι.Εμφιετζόγλου, ΑΚηπιώτη, Σ.Αλημίση, Δ.Παναγιωτίδης, Γ.Θεοδοσιάδης, Π.Θεοδοσιάδης, Επιστημονική ΣυνεδρίαΕλληνικήςΟφθαλμολογικήςΕταιρίας, Αθήνα ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Μύκονος, Μάιος2005 NN.Mαρκομιχελάκης, ΠΓΘεοδοσιάδης, Παπαευθυμίου-ΟρχαΣ, ΘεοδοσιάδηςΓΠ, ΣφηκάκηςΠΠ. Υποχώρηση χοριοειδικήςνεοαγγειακήςμεμβράνηςσεηλικιακή εκφύλισηωχράςμετάαποθεραπείαμεinfliximab. 21 ΣυνεδρίαΕλληνικήςΟφθαλμολογικήςΕταιρίας, Αθήνα2006 A Poυβάς, Ι.Λαδάς,Π.Θεοδοσιάδης, Δ.Αλωνιστιώτης, Ι.Βέργαδος«Η συμβολήτης δυναμικήςαγγειογραφίαςμεινδοκυανίνη(ηigh Speed ICG) στήνδιάγνωσηκαι θεραπείαεξιδρωματικώνωχροπαθειών. 22. ΜετεκπαιδευτικάμαθήματαΠανεπιστημιακήςΟφθαλμολογικήςΚλινικής Πατρών. Μάρτιος2006 Π.Θεοδοσιάδης. Αγγειογενετικοίπαράγοντεςκαίοφθαλμός Μετεκπαιδευτικάμαθήματα1 ου ΕργαστηρίουΑκτινολογίαςΑθηνών, Μάιος Π.Θεοδοσιάδης. Παθήσειςκόγχου.

18 o ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Αθήνα, Μάιος2007. ΠΘεοδοσιάδηςΟίδημαωχράςκηλίδος-ΣυμβολήτηςΟπτικήςΤομογραφίαςΣυνοχής στήνδιάγνωσηαυτού Ρουβάς Θεοδοσιάδης Π., Παπαθανασίου Μ, Χαρώνης Α, Λιαράκος Β.Σ. Μητσοπούλου Μ, Γεωργόπουλος Γ, ΛαδάςΙ, Βέργαδος Ι: Χορήγηση αντιαγγειογενετικούπαράγοντασεασθενείςμενεοαγγειακόγλαύκωμαγιαυποστροφή νεοαγγείωσητηςίριδος ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΥαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα2008 ΡουβάςΑ, ΛιαράκοςΒ, ΘεοδοσιάδηςΠ, ΠαπαθανασιουΜ, ΛαδάςΙ, ΒέργαδοςΙ: Η επίδρασηranibizumab σεοφθαλμούςμευποβοθρικήχορειοειδικήουλήμετά απόενδουαλοειδικήχορήγησηστονέτεροοφθαλμό. 26. ΗμερίδαΕλληνιήςΟφθαλμολογικήςΕταιρίας, Αθήνα, Νοέμβριος2008 ΡουβάςΑ, ΛιαράκοςΒ, ΘεοδοσιάδηςΠ, ΠαπαθανασιουΜ, ΛαδάςΙ, ΒέργαδοςΙ: Η επίδρασηranibizumab σεοφθαλμούςμευποβοθρικήχορειοειδικήουλήμετά απόενδουαλοειδικήχορήγησηστονέτεροοφθαλμό ΠανελήνιοσυνέδριοΥαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς. Αθήνα, Ιανουάριος 2009.ΠΘεοδοσιάδης, ΒΓρηγορόπουλος,ΙΕμφιετζόγλου,ΠΝικολαίδης, ΙΒέργαδος, Μ Αποστολόπουλος, Γ.Θεοδοσιάδης. Μελέτη μεοπτική τομογραφία συνοχήςτης εξέλιξηςτηςοπήςωχράςκηλίδοςμερικούπάχους ΠανελήνιοσυνέδριοΥαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς. Αθήνα, Ιανουάριος Β.Λιαράκος, Π.Θεοδοσιάδης, Π. Σφηκάκης, Α.Χαρώνης, Μ.Δούβαλη, Ν.Καβαντζάς, Αγρογιάννης, Ι.Βέργαδος.Ηλεκτροφυσιολογικήμελέτηενδουαλοειδικήςχορήγησης τουαντι-tnf μονοκλωνικούαντισώματοςinfxilimab.

19 19 ΟΜΙΛΙΕΣΚΑΙΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΣΕΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ 1) ΠανελλήνιαΟφθαλμολογικήΕταιρία, Φόδελε, Κρήτη2001 ΦωτοδυναμικήΘεραπείαωχράς(ΣτρογγύληΤράπεζα), 2) 35 ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Χαλκιδική2002 MελέτητουβυθούμετοOCT(ΣτρογγύληΤράπεζα) 3) Συνέδριοοφθαλμολογικώνφλεγμονώνκαιλοιμώξεων, Ιωάννινα,Οκτώμβριος 2002 ΕνδοφλέβιαχορήγησητουΑnti-TNF μονοκλωνικούαντισώματοςinfliximab στήν θεραπείατουκυστεοειδούςοιδήματοςτηςωχράςκηλίδος 4) ΣυμπόσιοτηςΠανελλήνιαςΟφθαλμολογικήςΕταιρίας, Βόλος2002 Αντιπαραθέσειςστήνοφθαλμολογία 5) 2 ΟφθαλμολογικόΣυμπόσιοΚεντρικήςΕλλάδος, Βόλος, 2003 Χειρουργικήτηςωχράςκηλίδος(ΣτρογγύληΤράπεζα), 6) 37 ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Χαλκιδική2004 Περιπτώσεις επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης με ιδιαίτερη μορφολογία. Χειρουργικήαντιμετώπιση-αποτελέσματα. 7) 3 ΔιεθνέςΙπποκράτειοΣυνέδριο, Θεσσαλονίκη2004 Μελέτηαποτελεσμάτωνστήνχειρουργικήτηςωχράς(ΣτρογγύληΤράπεζα),. 8) 19 διεθνέςσυνέδριοτηςελληνικήςεταιρίαςενδοφακώνκαιδιαθλαστικής χειρουργικής, Aθήνα2005 Χειρουργικήκαταράκτου,αμφιβληστροειδούς, καιυαλώδες. Αλληλεπιδράσειςκαι προβληματισμοί(στρογγύλητράπεζα), 9) 38 ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Μύκονος2005 Μελέτη Υαλοειδούς, Πώματος, καιμεγέθουςτηςιδιοπαθούςοπήςτηςωχράς σταδαδίουiii καιivμετοoct.

20 20 10) 1 ΔιαπενιπιστημιακόΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Αλεξανδρούπολη, 2005 ΤελευταίεςεξελίξειςστήνΘεραπευτικήαντιμετώπισητωνπαθήσεωντουβυθού 11) Επιστημονική ημερίδα Β ΠανεπιστημιακήςΟφθαλμολογικήςκλινικής, Αθήνα2005 Οίδημαωχράςκηλίδος(ΣτρογγύληΤράπεζα), 12) 20 διεθνέςσυνέδριοτηςελληνικήςεταιρίαςενδοφακώνκαιδιαθλαστικής χειρουργικής, Αθήνα2006 Οίδημαωχράς-τελευταίεςεξελίξειςστήνΘεραπευτικήαντιμετώπιση. (Στρογγύλη Τράπεζα), 13) 6 η ΠανελλήνιαΣυνάντησηΕλληνικούΚολλεγίουΧειρουργών, Μύκονος, Ιούνιος2006 Nεώτερες θεραπευτικές απόψεις γιά την αντιμετώπιση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. 14) ΕλληνικήΟφθαλμολογικήΕταιρία, ΠόρτοΧέλι2006 Ηλικιακήεκφύλισηωχράςκηλίδος. (ΣτρογγύληΤράπεζα) 15) 2 ΠανελλήνιοΠροχριστουγεννιάτικοΕκπαιδευτικόΣεμινάριοΑθήνα2006 Διαβητικήαμφιβληστροειδοπάθεια(ΣτρογγύληΤράπεζα) 16) ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Αθήνα2007 Οίδημαωχράςκηλίδος-Απεικόνισηαυτού(ΣτρογγύληΤράπεζα) 17) 5 Πανελλήνιο Προπασχαλινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, Αθήνα 2009 Διαβητικήαμφιβληστροειδοπάθεια(ΣτρογγύληΤράπεζα). 18) 5 ΠανελλήνιοΣυνέδριοΥαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς. Αθήνα2010. Διεγχειρητικές καιμετεγχειρητικές επιπλοκές στην χειρουργική του οπισθίου ημιμορίου. Κλινικόφροντιστήριο.

21 21 19) 5 ΠανελλήνιοΣυνέδριοΥαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς. Αθήνα2010. Tractional macular edema related to epiretinal membrane and vitreomacular traction syndrome. EVER Symposium on Macular Edema. 20) 43 ο ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικόΣυνέδριο, Θεσσαλονίκη2010. Η συμβολήτηςοπτικήςτομογραφίαςσυνοχήςστοελκτικόοίδηματηςωχράς κηλίδος. 21) 44 ο ΠανελλήνιοΟφθαλμολογικήΣυνέδριο, Αθήνα2011.Αποκόλλησηαμφιβληστροειδούς(ΣτρογγύληΤράπεζα), 22) 7 ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΥαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα2012. Η συμμετοχή τουυαλοαμφιβληστροειδικουεπιπέδου στιςπαθήσειςτηςωχράς κηλίδος(στρογγύλητράπεζα). 23) ΙπποκράτειοΣυνέδριο, Θεσσαλονίκη2012 ΧειρουργικήΑντιμετώπισηΑποκόλλησηςΑμφιβληστροειδούς B.ΣυμμετοχήσεΔιεθνήΣυνέδριαμεομιλίεςκαιανακοινώσεις: 1. ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology).Annual Meeting,Sarasota, Fl, U.S.A. April Experimental retinal detachment after yellow laser branch retinal vein occlusion in the rat. P.G.Theodossiadis,R.S.Moulton, A.W.Walsh, E.S.Gragoudas, D.J.D Amico. 2. IXth Congress of the European Society of Ophthalmology,Brussels, Belgium,May 1992 Alport s syndrome with anterior lenticonus.s.kokolakis, I.Ladas, N.Tsopelas, P.G.Theodossiadis eme Congress societe Francaise d Ophthalmologie, Paris, May Effect de la povidone-iodine sur la flore conjuctivale.n.tsopelas, M.Apostolopoulos, P.G.Theodossiadis

22 22 4. Annual Clinical and Scientific Meeting, Massachussetts Eye and Ear Infirmary,Alumni Association,Boston, June 1993 Experimental retinal detachment after yellow laser branch retinal vein occlusion in the rat.p.g.theodossiadis,r.s.moulton, A.W.Walsh, E.S.Gragoudas, D.J.D Amico 5.Erbium Yag Laser Interaction with the retina D.J.D Amico, P.G.Theodossiadis R.S.Moulton 6. 3 rd European Macular Group Meeting,Athens, Greece, April Macular cherry-red spot in Sialidosis Type II S.Kokolakis, N.Tsopelas,D.Kapralos, P.G.Theodossiadis 7. ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology).Annual Meeting,Sarasota, Fl, U.S.A. May 1994 Establishment of an ocular melanoma rabbit model with extrascleral extension. L.Hart, R.Pineda, V.H. Gonzalez, P.G. Theodossiadis, E.S.Gragoudas, L.H.Young. 8. ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology).Annual Meeting,Sarasota, Fl, U.S.A. May 1994 Importance of time interval between indocyanine green dye administration and diode laser transpupillary choroidal vessel photocoagulation. P.K.Kaiser, V.H. Gonzalez, P.G. Theodossiadis, E.S.Gragoudas, J.Miller. 9. ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology).Annual Meeting,Sarasota, Fl, U.S.A. May 1994 Rabbit Model of intraocular retinoblastomav.h. Gonzalez, P.G. Theodossiadis, E.A.Mc Clatsey, S.Mukai.

23 Nuntucket Retina Meeting, Nuntucket, U.S.A, July 1995 Retinal findings in a patient with Hodgkin s lymphoma who had undergone an autologus bone marrow transplantation.p.g. Theodossiadis, I.Vergados, N.Markomichelakis, I.Ladas, A.Skandali Aegean Retina Santorini, July Retinal vascular involvement in acute toxoplasmic retinochoroiditis. P.G. Theodossiadis.,Theodossiadis G.P., Ladas I.D., Panagiotidis D.N. Baltatzis S.T., Kollia A.K. Fluorescein and digital indocyanine green angiography findings in congential optic pit associated with maculopathy. Theodossiadis P.G., Voudouri A., Chimonidou E, Vergados I.A. 12. Nuntucket Retina Meeting, Nuntucket, U.S.A,1996 A case of retinal perivasculitis in an immunocompetent patient with herpes simplex infection.p.g. Theodossiadis. systemic 13. ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology).Annual Meeting,Sarasota, Fl, U.S.A. May 1997 Angiographic localization of fluoresceinated anti-vegf antibody and fluoresceinated dextrans in experimentally induced choroidal neovascularization. M.Tolentino, D.Hussain, P.G. Theodossiadis, E.S.Gragoudas,E.Connolly, J.Kahn, J.Cleland, A.P.A.Adamis, A.Guthbertson, J.M.Miller. 14. XI th Congress of the European Society of Ophthalmology, Budapest, Hungary, 1997 The role of the elevation maps in evaluating central topographic islands after photorefractive keratectomy.g.tsioulias, D.Droutsas, P.Arvnitis, A.Castellanos, S.Feldman, P Theodossiadis Theodossiadis G.P., Ladas I.D., Panayiotidis D.N., Baltatzis ST., Kollia A.K., Theodossiadis P.G., Voudouri A.,: Imaging congenital optic disk pit associated with maculopathy by fluorescein and digital indocyanine.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ -ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ -ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Ν. ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ -ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΘΗΝΑ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η µ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α µ µ α

Ε π ι σ τ η µ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α µ µ α Ε π ι σ τ η µ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α µ µ α Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 2014 ΩΡΕΣ 15.00-16.00 Εγγραφές 16.00-18.00 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: «Παθολογία Αµφιβληστροειδούς» 18.00-18.30 Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α Κ Α Φ Ε 18.30-20.30

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ -ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ -ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Ν. ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ -ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΘΗΝΑ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών (ΕΛ.Ο.Ε.) Hellenic Stroke Organization Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων Divani Caravel, Αθήνα 2015-2016 19 Δεκέμβριου 2015 16 Ιανουαρίου 2016 20 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μανούσος Μ. Κωνσταντουλάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 Ιουνίου 1965 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Κάλβου 24, Π. Ψυχικό 15452 Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«Διαθλαστική Χειρουργική Σήμερα»

«Διαθλαστική Χειρουργική Σήμερα» «Διαθλαστική Χειρουργική Σήμερα» Moderator: Kyros Moutsouris, MD 37o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Hilton Hotel 19/5/2011 19.30-21.30 Αίθουσα Τερψιχόρη Γ Διεταιρική Συζήτηση «Προεγχειρητικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Επώνυμο: Σπανός Όνομα: Αθανάσιος Όνομα πατρός: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΑΘΗΝΑ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΘΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ - OCT) ιάφας Σ., Κωτσίδης Σ., Χατζητόλιος Α. Κατσίκη Ν.,

ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ - OCT) ιάφας Σ., Κωτσίδης Σ., Χατζητόλιος Α. Κατσίκη Ν., ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ - OCT) ιάφας Σ., Κωτσίδης Σ., Κατσίκη Ν., Χατζητόλιος Α. Α Πανεπιστημιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ

ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΔΟΫΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ Σωκράτης Κωτσίδης Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΛΙΔΑ ΤΟΥ FUCΗ S: ΟΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΚΗ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ± ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

ΚΗΛΙΔΑ ΤΟΥ FUCΗ S: ΟΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΚΗ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ± ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΗΛΙΔΑ ΤΟΥ FUCΗ S: ΟΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΟΡΙΟΕΙΔΙΚΗ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ± ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ RED FREE FA ΠΡΩΙΜΗ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΩΧΡΑ ΣΕ ΜΥΩΠΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ δ/δ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ: 1. ΧΟΡΙΟΕΔΙΚΗ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Ημερομηνία γεννήσεως : 18/4/1961 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος Έχω δυο γιούς Σπουδές : Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας Μ. Νισκοπούλου, phd Εξειδ. σε Παθήσεις Ωχράς, Moorfields Eye Hospital, Λονδίνο νο Επιδημιολογικά στοιχεία Ηλικιακής Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ) Επηρεάζεται η ΗΕΩ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΥΠΡΟΥ 9, ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς - Ιανουαρίου 008 Ξενοδοχείο Athens Hilton European Vitreo Retinal Society .................................... Στεφανιώτου Μ. Email: ophthalm@cc.uoi.gr Παναγιωτίδης Δ. Email: maculacent@panafonet.gr Κουρής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΛΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 24ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ ΟΡΙΣΜΟΣ Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μια διαταραχή των αγγείων

Διαβάστε περισσότερα

IOL PPL+PPV+IOL. Phaco+CTR+IOL. Phaco+CTR+ IOL PPL+PPV+IOL P=0.02 Phaco+CTR+IOL CTR P=0.98 PPL+PPV+IOL CTR

IOL PPL+PPV+IOL. Phaco+CTR+IOL. Phaco+CTR+ IOL PPL+PPV+IOL P=0.02 Phaco+CTR+IOL CTR P=0.98 PPL+PPV+IOL CTR 47 IOL Phaco+CTR+IOL IOL PPV+IOL 2003 8 2008 12 82 146 120 Phaco+CTR+IOL 40 72 3~23, 3 ~26 120 PPV+IOL 42 74 4~27, 1 ~38 LogMAR IOL IOL Phaco+CTR+IOL 0.42±0.20 34 59 81.9% IOL 3 8 13 18.1% CTR 12 12 20.3%

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολογικά φάρμακα και οφθαλμολογικές επιπλοκές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ε Σ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ουρολογικά φάρμακα και οφθαλμολογικές επιπλοκές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ε Σ ΟΔΗΓΙΕΣ Ουρολογικά φάρμακα και οφθαλμολογικές επιπλοκές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ε Σ ΟΔΗΓΙΕΣ Ι. Θ. Τσινόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη Οφθαλμοί και ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Νοέµβριος 1-5, 1992, Αθήνα 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Ιανουάριος 28-29, 1995, Αθήνα. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623 1 Βιογραφικό Σημείωμα ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 Ηράκλειο Κρήτης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS CHAPTER 1- INTRODUCTION: 1. Motivation of the study... 1. 2. The crystalline lens and the accommodative system.

TABLE OF CONTENTS CHAPTER 1- INTRODUCTION: 1. Motivation of the study... 1. 2. The crystalline lens and the accommodative system. TABLE OF CONTENTS CHAPTER 1- INTRODUCTION: 1. Motivation of the study... 1 2. The crystalline lens and the accommodative system. 2.1 Human and primate crystalline lens... 4 2.1.1. Human Crystalline lens.

Διαβάστε περισσότερα

απόφραξηκεντρικής αµφ/κήςφλέβας

απόφραξηκεντρικής αµφ/κήςφλέβας απόφραξηκεντρικής αµφ/κήςφλέβας (CRVO) Στράτος Β. Γκοτζαρίδης Χειρουργός υαλοειδούς - αµφ/δούς Λίγες οφθαλµολογικές παθήσεις είναι τόσο ευδιάκριτες αλλά και ταυτόχρονα και τόσο δραµατικές Απόφραξηκεντρικήςφλέβαςτου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Ημερομ. Γεννήσεως : 6 Απριλίου 1960 Τόπος Γεννήσεως : Λαύριο Αττικής Οικογεν. Κατάσταση: Εγγαμος, δύο (2) παιδιά Διεύθυνση : Εργασίας Οικίας Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου

Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου // // Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου Γεννήθηκε στην Γουμένισσα, αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου και την στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Επιθηλιακά χαρακτηριστικά µετά από LASIK σε υψηλές µυωπίες: Συγκριτική µελέτη

Επιθηλιακά χαρακτηριστικά µετά από LASIK σε υψηλές µυωπίες: Συγκριτική µελέτη Επιθηλιακά χαρακτηριστικά µετά από LASIK σε υψηλές µυωπίες: Συγκριτική µελέτη Georgios Chatzilaou, MD2 Anastasios John Kanellopoulos, MD1,2 Costas H. Karabatsas, MD, Dmed, FEBO, MRCOphth, FRCS Ed2 1: New

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διάγνωσης τη διαβητικής νευροπάθειας και αγγειοπάθειας από τον οφθαλμό.

Μέθοδοι διάγνωσης τη διαβητικής νευροπάθειας και αγγειοπάθειας από τον οφθαλμό. Μέθοδοι διάγνωσης τη διαβητικής νευροπάθειας και αγγειοπάθειας από τον οφθαλμό. Ζαντίδης Θ. Ανέστης Ειδικός Παθολόγος Υποψήφιος διδάκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Α' Προπαιδευτική Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Σπύρος Ποταμιάνος Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠΓΝΛ Σκληρού 16 Λάρισα 41447 τηλ. 2410-536823 τηλ. και fax εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

16 & 17 MΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΠΟΘΗΚΗ Δ ΛΙΜΑΝΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

16 & 17 MΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΠΟΘΗΚΗ Δ ΛΙΜΑΝΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 16 & 17 MΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΠΟΘΗΚΗ Δ ΛΙΜΑΝΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γενικές πληροφορίες Invited Foreign Speakers Υπεύθυνοι Οργάνωσης Π. Μπραζιτίκος, Αν. Καθηγητής A Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1983-1986. Γυμνασιακές στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. 1986-1989. Λυκειακές σπουδές στη Λάρισα. Οκτώβριος 1990. Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ (Simulator)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ (Simulator) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ (Simulator) Το Athens Eye Hospital είναι ένα σύγχρονο Νοσοκομείο τόσο από πλευράς Αρχιτεκτονικής κατασκευής, όσο και από πλευράς εξοπλισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος

Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Σιπροφλοξασίνη στη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδος Γ. Μάντζαρης, Ε. Αρχαύλης, Π. Χριστοφορίδης, Π. Αμπεριάδης, Ν. Φλωράκης, Κ. Πετράκη, Γ. Hellenic Journal of Gastroenterology,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 1 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Νοσ. ΑΧΕΠΑ, 3 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

αλονικιού Ε.,Κανονίδου Ε., Κίκας Π., Λαχανάς Υ., άκκιας Γ. Οφθαλμολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

αλονικιού Ε.,Κανονίδου Ε., Κίκας Π., Λαχανάς Υ., άκκιας Γ. Οφθαλμολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ανεπιθύμητες ενέργειες τοπικής αντιγλαυκωματικής αγωγής, κυμαινόμενη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης και αντιγλαυκωματική επέμβαση. Διλλήματα αντιμετώπισης αλονικιού Ε.,Κανονίδου Ε., Κίκας Π., Λαχανάς

Διαβάστε περισσότερα

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Παππά Χρυσαυγή Επιµελήτρια Α Παν/κής Οφθαλµολογικής κλινικής Ιωαννίνων

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Παππά Χρυσαυγή Επιµελήτρια Α Παν/κής Οφθαλµολογικής κλινικής Ιωαννίνων ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Παππά Χρυσαυγή Επιµελήτρια Α Παν/κής Οφθαλµολογικής κλινικής Ιωαννίνων ΤΡΑΜΠΕΚΟΥΛΕΚΤΟΜΗ επιτυχία 80%-87% Trabeculectomy in the 21st Century, Ophthalmology

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Προσωπικά στοιχεία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Προσωπικά στοιχεία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Λεμονιά Σκούρα Ημερομηνία γέννησης: 2/1/1969 Τόπος γέννησης : Θεσσαλονίκη Διεύθυνση κατοικίας: Κεραμοπούλου 11, 551 33, Θεσσαλονίκη Ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 Προσωπικά Στοιχεία Όνομα : Διονύσιος Επίθετο : Παρίδης Όνομα πατρός : Ιωάννης Ημερομηνία γέννησης : Μάιος 3, 1971 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα. Θ. Γιαννόπουλος Ειδ. Οφθαλμίατρος Φ. Τοπούζης Αν. Καθηγητής Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Γλαύκωμα. Θ. Γιαννόπουλος Ειδ. Οφθαλμίατρος Φ. Τοπούζης Αν. Καθηγητής Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Γλαύκωμα Θ. Γιαννόπουλος Ειδ. Οφθαλμίατρος Φ. Τοπούζης Αν. Καθηγητής Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Ορισμός Χρόνια οπτική νευροπάθεια με χαρακτηριστικές βλάβες στην εμφάνιση του οπτικού δίσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βαγενάκης Γεώργιος Παιδοκαρδιολογική Κλινική Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Συγγενείς Αορτοπάθειες Δίπτυχη αορτική βαλβίδα Στένωση ισθμού της αορτής Σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

I. ΣTOIXEIA TAYTOTHTAΣ. 713 05 Hράκλειο. Kρήτη. Tηλ.: 2810 262836 II. ΣΠOYΔΕΣ, EΠAΓΓEΛMATIKH- EΠIΣTHMONIKH ΔPAΣTHPIOTHTA.

I. ΣTOIXEIA TAYTOTHTAΣ. 713 05 Hράκλειο. Kρήτη. Tηλ.: 2810 262836 II. ΣΠOYΔΕΣ, EΠAΓΓEΛMATIKH- EΠIΣTHMONIKH ΔPAΣTHPIOTHTA. I. ΣTOIXEIA TAYTOTHTAΣ ONOMA: Mιλτιάδης Kωστ. Tσιλιμπάρης HM.ΓEN.: 21/ 5/ 1962 ΔIEYΘYNΣH KATOIKIAΣ: Mαγνησίας 7 713 05 Hράκλειο Kρήτη Tηλ.: 2810 262836 II. ΣΠOYΔΕΣ, EΠAΓΓEΛMATIKH- EΠIΣTHMONIKH ΔPAΣTHPIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Επιµελητής Κέντρου Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Χειρουργικής Βάσης Κρανίου. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 26

Διαβάστε περισσότερα

Προσβλέποντας στην ενεργό συµµετοχή σας, περιµένουµε να σας καλωσορίσουµε στο συνέδριό µας. ηµήτριος Παναγιωτίδης (E-mail: maculacent@yahoo.

Προσβλέποντας στην ενεργό συµµετοχή σας, περιµένουµε να σας καλωσορίσουµε στο συνέδριό µας. ηµήτριος Παναγιωτίδης (E-mail: maculacent@yahoo. Π ρ ό σ κ λ η σ η Α γ α π η τ ο ί Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, Σας καλούµε να συµµετάσχετε στο 8 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αµφιβληστροειδούς, που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα στις 18 και 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητικό Οίδημα Ωχράς Κηλίδας

Διαβητικό Οίδημα Ωχράς Κηλίδας Διαβητικό Οίδημα Ωχράς Κηλίδας Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια Στρατής Παροικάκης Διευθυντής Χειρ. Οφθαλμίατρος, Οφθαλμιατρείο Αθηνών Ειδ. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τηλ.: (2310) 999136 Fax: (2310) 999139 E-mail: ealetra@hotmail.com ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΗΕΩ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΗΕΩ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΗΕΩ Guidelines for the Management of Neovascular Age-Related Macular Degeneration by the European Society of Retina Specialists (EURETINA) Ursula Schmidt-Erfurth,

Διαβάστε περισσότερα

Multidisciplinary Foot Clinic

Multidisciplinary Foot Clinic Multidisciplinary Foot Clinic With ever-increasing numbers of people needing diabetic foot care, I hope that all diabetic foot clinic will receive the support they deserve and require. Anything less will

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΦΑΡΕΣ Η. ΣΑΪΕΧ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ---------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 24o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EUROMEDICA

Διαβάστε περισσότερα

1.4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος, 4 παιδιά

1.4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος, 4 παιδιά 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1. ΟΝΟΜΑ: Ιωάννης Φεζουλίδης. 1.2. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1952 1.3. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Πετρωτά / Έβρου 1.4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος, 4 παιδιά 1.5. Διεύθυνση: Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2014 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between Connective Tissue Diseases and Thyroid Diseases

Relationship between Connective Tissue Diseases and Thyroid Diseases CHINESE JOURNAL OF ALLERGY & CLINICAL IMMUNOLOGY # * 272129 connective tissue diseasectd 2009 1 2013 4 CTD CTD CTD CTD 780 438 56. 2% 195 25. 0% 85 10. 9% 44 5. 6% SSc 18 2. 3% 286 36. 7% 8. 7% P < 0.

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Pantheo Eye Centre Annual Moorfield s Eye Hospital University College London Partners The Midland Ophthalmological Society

Pantheo Eye Centre Annual Moorfield s Eye Hospital University College London Partners The Midland Ophthalmological Society ,.,,..,. Dear colleagues The subject of his years conference will include both ophthalmic emergencies and medical emergencies presenting to an ophthalmologist. The aim is to highlight the importance of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ (Hellenic Stroke Organization)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ (Hellenic Stroke Organization) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ (Hellenic Stroke Organization) ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-2017 (Stroke Educational Program 2016-2017) Preliminary Program Ημερίδα 1: 10 Δεκέμβριος 2016 (First meeting:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION. Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER

ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION. Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/GENERAL INFORMATION ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER RAINERSTRASSE 6-8, SALZBURG, 5020 AUSTRIA Hotel Front Desk: 43-662-88978 X0 Hotel Fax: 43-662-878893

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ A ΑΙΘΟΥΣΑ B ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ A ΑΙΘΟΥΣΑ B ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 23 Μαΐου 2013 10:00-12:00 10:00-10:15 ΔΙΑΛΕΞΗ - Γ. Χαρώνης Η αποσυμπίεση του οφθαλμικού κόγχου: σύγχρονες ενδείξεις και χειρουργικές τεχνικές 10:15-10:30 ΔΙΑΛΕΞΗ - Ε. Δετοράκης Οφθαλμική Ακαμψία:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D.

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Αναλυτικό Βιογραφικό σημέιωμα 04/06 - σήμερα Ιδιώτης αναισθησιολόγος Αθήνα, Ελλάδα. Εργασία 10/07 - σήμερα Αναισθησιολόγος/ εντατικολόγος (έμμισθη θέση) Johns Hopkins Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 αίθουσα «MC3» & Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014 αίθουσα «Banquet» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών www.ommavision.gr Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 αίθουσα «MC3» 17.00-17.30

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της οφθαλμολογίας στα παρακάτω Νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας.

Βιογραφικό σημείωμα. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της οφθαλμολογίας στα παρακάτω Νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας. Βιογραφικό σημείωμα Γεννήθηκε το 1976 και μεγάλωσε στην Καβάλα. Είναι παντρεμένη με τον ιατρό Νίκο Στογιαννίδη και έχουν ένα παιδί. Αποφοίτησε το 2001 από την Ιατρική Σχολή (MD) του πανεπιστημίου Masaryk,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αναγνωστής Παναγιώτης Όνομα πατρός: Γεώργιος Διεύθυνση-Τηλέφωνο: Σαρανταπόρου 10, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54640 Τηλ. 2310868676-6945157239 E-mail: anagnwstis.pan@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Στέφανος Γρ.Φούσας MD, FESC, FACC Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ΑΓΡΙΝΙΟ 30/9/2016 Καρδιοπάθειες Στεφανιαία νόσος Βαλβιδοπάθειες Μυοκαρδιοπάθειες Περικαρδίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη Thursday 15 Ιανουαρίου January 2015

Πέµπτη Thursday 15 Ιανουαρίου January 2015 Πέµπτη Thursday 5 Ιανουαρίου January 05.00 Έ ν α ρ ξ η ε γ γ ρ α φ ώ ν R e g i s t r a t i o n o p e n i n g.00-.00 WETLAB Ενδοβολβικών ενέσεων.00-.5 Έναρξη εργασιών Χαιρετισμός Opening Welcome Σ. Γκοτζαρίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΛΕΙΩΣ Ι. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ. Επίκουρου Καθηγήτριας Οφθαλμολογίας Α Οφθαλμολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΛΕΙΩΣ Ι. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ. Επίκουρου Καθηγήτριας Οφθαλμολογίας Α Οφθαλμολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΛΕΙΩΣ Ι. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ Επίκουρου Καθηγήτριας Οφθαλμολογίας Α Οφθαλμολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΘΗΝΑ, 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (1):58-63, 2006 Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 36o ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤOΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΙΠOΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤOΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΩΠOΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (12/2014)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (12/2014) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (12/2014) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σταύρος Γκράβας του Ανδρέα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 15/04/64 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λάρισα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: Ιανουάριος 1990 - Ιούλιος 1991 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προς ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Προς ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αξιότιμοι Κύριοι, Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από 9 Απριλίου 2012 άρχισε την λειτουργία του στο νέο μας κτίριο επί της οδού Κατεχάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπόμνημα προς το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπόμνημα προς το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΑΝΔΡΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ Χειρουργός Οφθαλμίατρος Μετεκπαιδευθείσα στο τμήμα Ραγοειδή και Ανοσολογίας Οφθαλμού του Πανεπιστημίου HARVARD, ΗΠΑ Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒUDD-CHIARI SYNDROME (SBC) Νικόλαος Χ. Γραμματικός Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ Β Προπ. Παθολογική Κλινική, ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο

ΒUDD-CHIARI SYNDROME (SBC) Νικόλαος Χ. Γραμματικός Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ Β Προπ. Παθολογική Κλινική, ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο ΒUDD-CHIARI SYNDROME (SBC) Νικόλαος Χ. Γραμματικός Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ Β Προπ. Παθολογική Κλινική, ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο. Budd Chiari Syndrome (George Budd, Hans Chiari) Aπόφραξη των ηπατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Μη Καρδιολογικές Επεμβάσεις σε Καρδιοπαθείς

Μη Καρδιολογικές Επεμβάσεις σε Καρδιοπαθείς Μαθήματα Καρδιολογίας σε παθολόγους Μη Καρδιολογικές Επεμβάσεις σε Καρδιοπαθείς Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ ΠΡΠ 16/9/2013 Γενική προσέγγιση Συμμετοχή αρρώστου Θεράποντος ιατρού αναισθησιολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ A ΑΙΘΟΥΣΑ B ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ A ΑΙΘΟΥΣΑ B ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 23 Μαΐου 2013 10:00-12:00 10:00-10:15 ΔΙΑΛΕΞΗ - Γ. Χαρώνης Η αποσυμπίεση του οφθαλμικού κόγχου: σύγχρονες ενδείξεις και χειρουργικές τεχνικές 10:15-10:30 ΔΙΑΛΕΞΗ - Ε. Δετοράκης Οφθαλμική Ακαμψία:

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Πρωτόπαπα. Ημερομηνία γέννησης: 17/07/1985 Τόπος γέννησης: Αθήνα Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη

Σοφία Πρωτόπαπα. Ημερομηνία γέννησης: 17/07/1985 Τόπος γέννησης: Αθήνα Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 43 45, Καλλίπολη, Πειραιάς, Τ.Κ.: 18539 Σταθερό τηλέφωνο: (+30) 210 4520 927 Κινητό τηλέφωνο: (+30) 694 571 4321 E-mail: sofia.protopapa@gmail.com Σοφία Πρωτόπαπα Προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπείαγλαυκώµατος

Χειρουργική Θεραπείαγλαυκώµατος Χειρουργική Θεραπείαγλαυκώµατος Α. Κανδαράκης Οφθαλµιατρείον Αθηνών Μάθηµα ΕΟΕ 2/2/2010 ANΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Φαρµακευτικά Lasers Χειρουργικά ANΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Φαρµακευτικά

Διαβάστε περισσότερα