αλονικιού Ε.,Κανονίδου Ε., Κίκας Π., Λαχανάς Υ., άκκιας Γ. Οφθαλμολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αλονικιού Ε.,Κανονίδου Ε., Κίκας Π., Λαχανάς Υ., άκκιας Γ. Οφθαλμολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Ανεπιθύμητες ενέργειες τοπικής αντιγλαυκωματικής αγωγής, κυμαινόμενη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης και αντιγλαυκωματική επέμβαση. Διλλήματα αντιμετώπισης αλονικιού Ε.,Κανονίδου Ε., Κίκας Π., Λαχανάς Υ., άκκιας Γ. Οφθαλμολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

2 Παρουσίαση περιστατικού Άντρας 78 ετών προσέρχεται αιτιώμενος θάμβος όρασης, φωτοφοβία,οφθαλμικό ερεθισμό. Οφθαλμολογικό ιστορικό: - Ανεπίπλεκτο χειρουργείο καταρράκτη άμφω (ΔΟ προ 3ετίας, ΑΟ προ 2ετίας) - ΠΓΑΓ άμφω από 7 ετίας. Ικανοποιητική ρύθμιση ΕΟΠ με σταθερό συνδιασμό τιμολόλης - βριμονιδίνης, μπρινζολαμίδη, λατανοπρόστη - Φωρίς ιστορικό ενδοφθάλμιας φλεγμονής ή τραυματισμού Ατομικό αναμνηστικό: - ΑΤ υπό αγωγή με συνδυασμό αμλοδιπίνης (αναστολέας διαύλων ασβεστίου) - βαλσαρτάνης (ανταγωνιστής υποδο- -χέων αγγειοτενσίνης ΙΙ)

3 Οφθαλμολογική εξέταση: - Τπεραιμία επιπεφυκότα - Αμφοτερόπλευρα πρόσθια ραγοειδίτιδα, Tyndall(++) - Κερατοειδικές ενδοθηλιακές εναποθέσεις με κεντρικήκατώτερη κατανομή - BCVA ΔΟ 7/10 BCVA AO 6/10 -EΟΠ 13/12mmHg - Γωνία ανοιχτή χωρίς συνέχειες -C/D ratio 0.9 άμφω - Φωρίς άλλα ιδιαίτερα βυθoσκοπικά ευρήματα

4 Εργαστηριακός- Απεικονιστικός Έλεγχος: - Γενική αίματος, ΣΚΕ, CRP, επίπεδα γλυκόζης - SACE - Ορολογικός έλεγχος για σύφιλη - Αντισώματα για CMV - HLA B27 - αντιπυρηνικά αντισώματα - RF - α/α θώρακα - test Mantoux - Ανάλυση ούρων Δε βρέθηκε συσχέτιση με συστηματική νόσο

5 Αρχική Αντιμετώπιση: Έκβαση - Διακοπή λατανοπρόστης - τοπική αγωγή με: δεξαμεθαζόνη για μία εβδομάδα λοτεπρεδνόλη για 20 ημέρες - Πλήρης υποχώρηση σημείων φλεγμονής - Άνοδος ΕΟΠ 19/21mmHg Αποκατάσταση της ΕΟΠ με ταμπλέτα Ακεταζολαμίδης (12/13mmHg)

6 Μετέπειτα αγωγη: - Αντικατάσταση λατανοπρόστης με βηματοπρόστη - ταθερός συνδιασμός τιμολόλης βριμονιδίνης - Mπρινζολαμίδη Αποτέλεσμα: - Ρύθμιση ΕΟΠ σε επακόλουθες μετρήσεις

7 Η Τποτροπή Ένα μήνα από την έναρξη της αγωγής με βηματοπρόστη, σημεία φλεγμονής Εκτίμηση: - Αμφοτερόπλευρηπρόσθια ραγοειδίτιδα - Νέες ενδοθηλιακές εναποθέσεις - ΕΟΠ 25/29mmHg

8 Η Τποτροπή Ένα μήνα από την έναρξη της αγωγής με βηματοπρόστη σημεία φλεγμονής Θεραπεία: - Διακοπή προσταμίδης - Σοπική αγωγή με δεξαμεθαζόνη - υστηματική χορήγηση ακεταζολαμίδης Έκβαση: - Ομαλοποίηση ΕΟΠ - Τποχώρηση φλεγμονής Διάγνωση: Η συμπτωματολογία αποδόθηκε στην τοπική ενστάλλαξη προσταγλανδίνης/προσταμίδης

9 Αντιγλαυκωματική επέμβαση Ο ασθενής υποβλήθηκε σε τραμπεκουλεκτομή με Mιτομυκίνη c Αρχικά στον ΑΟ και μετά άπο 3 μήνες στο ΔΟ. Πορεία ΑΟ: Τπεραιμία διηθητικής αμπούλας. Εφαρμογή 5FU και τοπικών στεροειδών Σελικά ρύθμιση ΕΟΠ με συνδυασμό τιμολόληςμπρινζολαμίδης Πορεία ΔΟ: Ομαλή ΕΟΠ:12mmHg χωρίς αγωγή

10 Πρόσθια Ραγοειδίτιδα από ενστάλλαξη αναλόγων προσταγλανδινών-προσταμιδών: - πάνια επιπλοκή 1, - υχνότερα σε χορήγηση λατανοπρόστης 1,6, - χετίζεται με διάσπαση αιματοϋδατοειδικού φραγμού 2 - Περιστατικά σε οφθαλμούς με ιστορικό ραγοειδίτιδαςχειρουργείου 1,3, - Περιστατικά σε οφθαλμούς με ελεύθερο ιστορικό 3,4, 1 Anterior uveitis is associated with travoprost, Manjula Kumarasamy, Shrivatsa P Desai. BMJ 2004; Prostaglandin analogs and blood-aqueous barrier integrity: a flare cell meter study. Cellini M1, Caramazza R, Bonsanto D, Bernabini B, Campos EC. Ophthalmologica Sep-Oct;218(5): Anterior uveitis associated with latanoprost. Fechtner RD1, Khouri AS, Zimmerman TJ, Bullock J, Feldman R, Kulkarni P, Michael AJ, Realini T, Warwar R. Am J Ophthalmol Jul;126(1): Latanoprost 0.005% and anterior segment uveitis. Smith SL1, Pruitt CA, Sine CS, Hudgins AC, Stewart WC. Acta Ophthalmol Scand Dec;77(6): Bilateral nongranulomatous anterior uveitis associated with bimatoprost. Packer M1, Fine IH, Hoffman RS. J Cataract Refract Surg Nov;29(11): Cystoid macular edema and anterior uveitis associated with latanoprost use. Experience and incidence in a retrospective review of 94 patients. Warwar RE1, Bullock JD, Ballal D. Ophthalmology Feb;105(2):263-8.

11 Ανεπιθύμητες ενέργειες τοπικών αντιγλαυκωματικών* Αίτια: - Σοξικότητα ή υπερευαισθησία σε συντηρητικό (κυρίως το ΒΑΚ) - Ανεπιθύμητες δράσεις δραστικής ουσίας - Αλλεργική αντίδραση στη δραστική ουσία ως υπερευαισθησία ΙgE τύπου Ι ή επιβραδυνόμενη τύπου IV. υχνότερες: υπεραιμία επιπεφυκότα, στικτή κερατίτιδα, αποσταθεροποίηση δακρυικής στιβάδας, διαταραχή μεϊβομιανών αδένων 1 Effects of common topical antiglaucoma medications on the ocular surface, eyelids and periorbital tissue. Servat JJ1, Bernardino CR. Drugs Aging Apr 1;28(4): Toxic effects of antiglaucoma drugs on superficial tissues of the eye. Pożarowska D., Int Rev Allergol Clin Immunol. 2008;14(3 4): The effect of drop vehicle on the efficacy and side effects of topical glaucoma therapy: a review. Yee RW. Curr Opin Ophthalmol Mar;18(2): Ocular surface damage by ophthalmic compounds. Mantelli F1, Tranchina L, Lambiase A, Bonini S. Curr Opin Allergy Clin Immunol Oct;11(5): Deepening of the upper eyelid sulcus caused by 5 types of prostaglandin analogs. Inoue K1, Shiokawa M, Wakakura M, Tomita G. J Glaucoma Oct-Nov;22(8): Το Γλαύκωμα, το χλωριούχο βεναζαλκόνιο, η οικονομική κρίση και... Η κρίση του οφθαλμιάτρου. Γ. Μαγκουρίτσας. Οφθαλμολογικά χρονικά. 2013;4:

12 Ανεπιθύμητες ενέργειες τοπικών αντιγλαυκωματικών Εντόπιση: - Επιπεφυκότας (υπεραιμία,πτύχωση, θηλές, θυλάκια, σπάνια ψευδοπεμφιγοειδές, υπέρχρωση) - Κερατοειδής (επιπολής στικτή διάβρωση επιθηλίου, επίδραση σε CCT, δυσλειτουργία ενδοθηλίου) - Δακρυική στιβάδα (αύξηση ωσμωτικότητας, αποσταθεροποίηση) - Ραγοειδής (υπέρχρωση ίριδας, πρόσθια ραγοειδίτιδα) - Ωχρά (κυστεοειδές οίδημα ωχράς) - Βλέφαρα (βλεφαρίτιδα, διαταραχή μειβομιανών, έκζεμα, δερματίτιδα, υπέρχρωση) - Βλεφαρίδες (υπερβολική ανάπτυξη, υπέρχρωση, πολίωση) - Κόγχος (περικογχοπάθεια) 1 Effects of common topical antiglaucoma medications on the ocular surface, eyelids and periorbital tissue. Servat JJ1, Bernardino CR. Drugs Aging Apr 1;28(4): Toxic effects of antiglaucoma drugs on superficial tissues of the eye. Pożarowska D., Int Rev Allergol Clin Immunol. 2008;14(3 4): The effect of drop vehicle on the efficacy and side effects of topical glaucoma therapy: a review. Yee RW. Curr Opin Ophthalmol Mar;18(2): Ocular surface damage by ophthalmic compounds. Mantelli F1, Tranchina L, Lambiase A, Bonini S. Curr Opin Allergy Clin Immunol Oct;11(5): Deepening of the upper eyelid sulcus caused by 5 types of prostaglandin analogs. Inoue K1, Shiokawa M, Wakakura M, Tomita G. J Glaucoma Oct-Nov;22(8): Το Γλαύκωμα, το χλωριούχο βεναζαλκόνιο, η οικονομική κρίση και... Η κρίση του οφθαλμιάτρου. Γ. Μαγκουρίτσας. Οφθαλμολογικά χρονικά. 2013;4:

13 υμπεράσματα - Αντιγλαυκωματική αγωγή γενικά ασφαλής,αποτελεί θεραπεία εκλογής στην αντιμετώπιση των ασθενών - Ανεπιθύμητες ενέργειες ήπιες ή σοβαρές δυνητικά επηρεάζουν τη συμμόρφωση και την πορεία της νόσου - Χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται σε πολλές περιπτώσεις μη ικανοποιητικής ρύθμισης - Αναγκαία η εξατομίκευση της θεραπείας και η ενημέρωση του ασθενούς για τα οφέλη και τις δυσμενείς επιπτώσεις της τοπικής αγωγής και της χειρουργικής επέμβασης.

14 Ευχαριστώ!

Προετοιμασία ασθενούς για εγχείρηση καταρράκτη

Προετοιμασία ασθενούς για εγχείρηση καταρράκτη Α. Διάφας, Δ. Αλμαλιώτης, Σ. Καλαμπαλίκης, Β. Καραμπατάκης Περίληψη Κύρια ένδειξη για την εγχείρηση του είναι η μείωση της οπτικής οξύτητας του ασθενούς. Η θεραπεία του είναι η χειρουργική αφαίρεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΟΕ 2010 ΚΥΚΛΟΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ Δρ. Παναγιώτης Γρ. Παπαπάνος Στόχος της θεραπείας του γλαυκώματος είναι η διατήρηση της ποιότητας ζωής του ασθενούς με ένα αποδεκτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣH ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣH ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣH ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ Επιμέλεια: Δ. Μιλτσακάκης, Τ. Κουρής Συνέγραψαν: Νατάσα Γούλα, Παναγιώτης Τσικριπής, Ιορδάνης Γεωργίου, Κώστας Μαγκλάρας Μεταμοσχευτική Μονάδα Κερατοειδούς Κρατική Οφθαλμολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οφθαλμικές εκδηλώσεις στη ρευματοειδή αρθρίτιδα

Οφθαλμικές εκδηλώσεις στη ρευματοειδή αρθρίτιδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Οφθαλμικές εκδηλώσεις στη ρευματοειδή αρθρίτιδα K. Γ. Χατζηχαραλάμπους, Σ. Καλαμπαλίκης, Α. Διάφας, Β. Καραμπατάκης Περίληψη Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι η πιο κοινή αυτοάνοση νόσος

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολογικά φάρμακα και οφθαλμολογικές επιπλοκές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ε Σ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ουρολογικά φάρμακα και οφθαλμολογικές επιπλοκές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ε Σ ΟΔΗΓΙΕΣ Ουρολογικά φάρμακα και οφθαλμολογικές επιπλοκές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ε Σ ΟΔΗΓΙΕΣ Ι. Θ. Τσινόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη Οφθαλμοί και ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LATANOGAN 0.005% w/v Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 100 ml οφθαλμικές σταγόνες διάλυμα περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ... 1

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ... 1 ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ... 4 Αξιολόγηση της κεφαλής του οπτικού νεύρου και της στιβάδας των νευρικών ινών... 4

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Vogt-Koyanagi-Harada

Νόσος Vogt-Koyanagi-Harada ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Νόσος Vogt-Koyanagi-Harada K. Γ. Χατζηχαραλάμπους 1, Δ. Αλμαλιώτης 1 Σ. Καλαμπαλίκης 1, Α. Δημητρίου 2, Β. Καραμπατάκης 1 Περίληψη Η νόσος Vogt - Koyanagi - Harada (VKH),

Διαβάστε περισσότερα

ευτεροπαθέςγλαύκωµα ΑνοιχτήςΓωνίας

ευτεροπαθέςγλαύκωµα ΑνοιχτήςΓωνίας ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε.Ο.Ε ΚΥΚΛΟΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ευτεροπαθέςγλαύκωµα ΑνοιχτήςΓωνίας Κων/νος Καραμπάτσας MD, PhD, FEBO, MRCOphth, FRCS (Ed) Επ. καθηγ. Οφθαλμολογίας Οφθαλμολογικό Κέντρο ΟΡΑΣΙΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΓΛΑΥΚΩΜΑΤΩΝ Ι ΙΟΠΑΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Θ. ΔΕΤΟΡΑΚΗ. Χειρουργού Οφθαλμιάτρου. Επιμελητή Οφθαλμολογικής Κλινικής. Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Θ. ΔΕΤΟΡΑΚΗ. Χειρουργού Οφθαλμιάτρου. Επιμελητή Οφθαλμολογικής Κλινικής. Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Θ. ΔΕΤΟΡΑΚΗ Χειρουργού Οφθαλμιάτρου Επιμελητή Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Οκτώβριος 2011 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα. Θ. Γιαννόπουλος Ειδ. Οφθαλμίατρος Φ. Τοπούζης Αν. Καθηγητής Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Γλαύκωμα. Θ. Γιαννόπουλος Ειδ. Οφθαλμίατρος Φ. Τοπούζης Αν. Καθηγητής Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Γλαύκωμα Θ. Γιαννόπουλος Ειδ. Οφθαλμίατρος Φ. Τοπούζης Αν. Καθηγητής Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Ορισμός Χρόνια οπτική νευροπάθεια με χαρακτηριστικές βλάβες στην εμφάνιση του οπτικού δίσκου

Διαβάστε περισσότερα

Οφθαλμική ερυθρότητα - αντιμετώπιση και ενδείξεις παραπομπής στον ειδικό

Οφθαλμική ερυθρότητα - αντιμετώπιση και ενδείξεις παραπομπής στον ειδικό Οφθαλμική ερυθρότητα - αντιμετώπιση και ενδείξεις παραπομπής στον ειδικό Δρ. Αναστάσιος Ι. Κανελλόπουλος¹ Χειρουργός-Οφθαλμίατρος, ειδικός εξωτερικών οφθαλμικών παθήσεων και μεταμοσχεύσεων κερατοειδή Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

µύκητες). 1-4 ικανότητα να διαπεράσουν τα βαθύτερα στρώµατα του κερατοειδούς και να εισέλθουν στον πρόσθιο θάλαµο µέσω ακέραιης δεσκεµετείου.

µύκητες). 1-4 ικανότητα να διαπεράσουν τα βαθύτερα στρώµατα του κερατοειδούς και να εισέλθουν στον πρόσθιο θάλαµο µέσω ακέραιης δεσκεµετείου. ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΚΕΡΑΤΙΤΙΣ Η µυκητιασική κερατίτις αποτελεί µιά σηπτική κερατίτιδα µε αρκετές δυσκολίες στη σωστή διάγνωση και θεραπεία. Στο παρελθόν η θεραπεία γενικά ήταν ανεπαρκής και συχνά η κατάληξη ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Αλλεργική επιπεφυκίτιδα

Αλλεργική επιπεφυκίτιδα 1 of 7 31/3/2011 9:43 πμ Η πιο συχνή κλινική εικόνα αλλεργικής επιπεφυκίτιδας στα παιδιά είναι το οφθαλμικό ερύθημα, το λεγόμενο «κόκκινο μάτι». Το «κόκκινο» μάτι, ή το red eye όπως λέγεται στα αγγλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΣΗΣ: ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΣΗΣ: ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΣΗΣ: ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS E-POSTERS 01 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΘΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΣ EX-PRESS. Η DS-XPRESS ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κοζομπόλης Β., Κωνσταντινίδης Ά., Αρβανίτης Μ., Λαμπίρης Γ. Παν/κή Οφθαλμολογική Κλινική Π.Ν. Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lucentis 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει 10 mg ranibizumab*. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

"Ανάπτυξη πρωτότυπης διάταξης με συστοιχία LED για τη φωτοδυναμική θεραπεία του ακτινωτού σώματος"

Ανάπτυξη πρωτότυπης διάταξης με συστοιχία LED για τη φωτοδυναμική θεραπεία του ακτινωτού σώματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική & Όραση» "Ανάπτυξη πρωτότυπης διάταξης με συστοιχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος διαγνωστικών αλγόριθμων Ευχαριστίες Εισαγωγή Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος διαγνωστικών αλγόριθμων Ευχαριστίες Εισαγωγή Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ v ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος διαγνωστικών αλγόριθμων Ευχαριστίες Εισαγωγή Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο Εσώφυλλο vi vii ix 1. Αποφεύγοντας τα λάθη με τις παθήσεις των οφθαλμών 1 2. Πώς να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΣΤΕΟΕΙΔΕΣ ΟΙΔΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ ΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΚΥΣΤΕΟΕΙΔΕΣ ΟΙΔΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ ΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ A. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Αριθμός 3697 ΚΥΣΤΕΟΕΙΔΕΣ ΟΙΔΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DuoTrav 40 μικρογραμμάρια/ml+ 5 mg/ ml οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRAVATAN 40 μικρογραμμάρια/ml οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ξηροφθαλμία Μέρος 2 Τρέχουσες θεραπευτικές και διαχειριστικές επιλογές

Ξηροφθαλμία Μέρος 2 Τρέχουσες θεραπευτικές και διαχειριστικές επιλογές Ξηροφθαλμία Μέρος 2 Τρέχουσες θεραπευτικές και διαχειριστικές επιλογές Jennifer P. Craig Εισαγωγή Το 1 Μέρος αυτού του άρθρου παρουσίασε τις τεχνικές που έχει στη διάθεση του ο κλινικός ιατρός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Από την Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας Μετάφραση Επιμέλεια: Δρ. Αναστάσιος Ιωάννης Κανελλόπουλος, MD Αθήνα 2011 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Δρ. Αναστάσιος Ι. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Έρπητας Ζωστήρας στη Στοματική Γναθοπροσωπική περιοχή

Ο Έρπητας Ζωστήρας στη Στοματική Γναθοπροσωπική περιοχή Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική ΣTOMA 2010; 38 : 157-165 Aνασκοπική μελέτη Ο Έρπητας Ζωστήρας στη Στοματική Γναθοπροσωπική περιοχή A. ΠAΠAΔOΠOYΛOY 1, I. KAΛAΪTΣIΔOY 1, K. ANTΩNIAΔHΣ 2 Εργαστήριο Στοματικής

Διαβάστε περισσότερα