Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;"

Transcript

1

2

3 Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37 Κεφάλαιο 3: Πώς θα διαµορφώσω τη φωτογραφία και τις πληροφορίες του Προφίλ µου;...47 Κεφάλαιο 4: Πώς βρίσκω κάποιον για να τον «ακολουθήσω»;...65 Κεφάλαιο 5: Πώς ανακοινώνω ένα tweet;...77 Κεφάλαιο 6: Πώς στέλνω µήνυµα σε κάποιον για να το διαβάσει µόνος εκείνος;...85 Κεφάλαιο 7: Πώς απαντάω σε ένα αναρτηµένο tweet;...95 Κεφάλαιο 8: Πώς σταµατάω να «ακολουθώ» κάποιον; Κεφάλαιο 9: Πώς απαγορεύω σε ένα άτοµο να µε «ακολουθεί»; 111 Κεφάλαιο 10: Πώς προσαρµόζω το φόντο στο Προφίλ µου; Επίλογος Γλωσσάρι Ευχαριστίες

4

5 Αντί προλόγου 1. Τι είναι το Twitter; Το Twitter είναι ένας ενηµερωτικός διαδικτυακός τόπος, οι χρήστες του οποίου µπορούν, µε εύκολο και γρήγορο τρόπο, να ενηµερώνονται για τα θέµατα που τους ενδιαφέρουν, µέσα από µηνύµατα των 140 χαρακτήρων. Το θέµα που σας ενδιαφέρει µπορεί να είναι ένα βιβλίο που διαβάσατε, η αγαπηµένη σας εφηµερίδα, ένας τραγουδιστής που θαυµάζετε, ένα ξενοδοχείο στο οποίο µένετε πάντα όταν ταξιδεύετε, ή απλώς ο αγαπηµένος σας φίλος/η δεν έχετε παρά να αναζητήσετε το θέµα σας στο Twitter και να το «ακολουθείτε» σε κάθε βήµα του για να ενηµερώνεστε άµεσα για τα νέα και τις εξελίξεις. Φυσικά, στο Twitter δεν χρειάζεται να είστε µόνο παθητικός χρήστης των πληροφοριών άλλων χρηστών. Μπορείτε εύκολα να είστε εσείς εκείνος που δηµιουργεί πληροφορίες και ενηµερώνει φίλους, συνεργάτες, γνωστούς και άγνωστους για τα νέα σας και αυτά που σας απασχολούν και θέλετε να µοιραστείτε. Για να τα κάνετε όλα αυτά µπορείτε να δηµιουργήσετε έναν λογαριασµό στο Twitter και αµέσως µετά να αρχίσετε να αναζητάτε εκείνους από τους οποίους θέλετε να ενηµερώνεστε.

6 8 Το βιβλίο του Twitter 2. Ποια διαδικασία ϖρέϖει να ακολουθήσω για να µϖορέσω να χρησιµοϖοιήσω το Twitter; Για να χρησιµοποιήσετε το Twitter θα πρέπει να δηµιουργήσετε έναν λογαριασµό ακολουθώντας µια σειρά βηµάτων. Στο πρώτο βήµα θα σας ζητηθεί να συµπληρώσετε υποχρεωτικά το ονοµατεπώνυµο, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο που χρησιµοποιείτε, το όνοµα χρήστη µε το οποίο θέλετε να εµφανίζεστε στο Twitter και έναν κωδικό πρόσβασης. Το δεύτερο βήµα είναι ο έλεγχος ασφαλείας. Το τρίτο βήµα είναι προαιρετικό και σε αυτό µπορείτε να αναζητήσετε φίλους, άτοµα, εταιρείες ή οργανισµούς από τους οποίους θα σας ενδιέφερε να ενηµερώνεστε. Ακόµα και αν παραλείψετε αυτό το βήµα, θα έχετε τη δυνατότητα όποια στιγµή επιθυµείτε να τους αναζητήσετε. Τέλος, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία του λογαριασµού σας. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τα απαιτούµενα βήµατα της δηµιουργίας του λογαριασµού σας, θα έχετε ταυτόχρονα δηµιουργήσει το Προφίλ σας στο Twitter. Το Προφίλ σας είναι ορατό σε όλους τους χρήστες του ιαδικτύου. 3. Τι είναι και αϖό τι αϖοτελείται το Προφίλ στο Twitter; Το Προφίλ είναι µια προσωπική σας σελίδα στο Twitter που δηµιουργείται αυτόµατα µε βάση τις πληροφορίες που δώσατε κατά την εγγραφή σας. Μπορείτε, όποτε θέλετε, να τις επεξεργαστείτε, να τις ε- µπλουτίσετε, και να τις τροποποιήσετε. Οι πληροφορίες στο Προφίλ σας είναι ορατές από όλους τους χρήστες που το επισκέπτονται. Αν δεν θέλετε, µπορείτε να αλλάξετε τις αρχικές ρυθµίσεις έτσι ώστε οι πληροφορίες και οι ανακοινώσεις να µην είναι ορατές από οποιονδήποτε.

7 Αντί ϖρολόγου 9 Στο Προφίλ σας εµφανίζεται µια φωτογραφία που εσείς θα επιλέξετε να ανεβάσετε, το ονοµατεπώνυµό σας, το όνοµα χρήστη που δώσατε κατά την εγγραφή σας, καθώς και ένα µικρό βιογραφικό το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τους 140 χαρακτήρες. Επίσης στο Προφίλ σας φαίνεται ποια άτοµα έχουν επιλέξει να ενη- µερώνονται από εσάς αλλά και για ποια άτοµα θέλετε εσείς να ενηµερώνεστε. Στο κέντρο της σελίδας του Προφίλ σας µπορείτε να δείτε εσείς και οι χρήστες που επισκέπτονται τη σελίδα σας τις ανακοινώσεις σας, δηλαδή τα µηνύµατα που έχετε αναρτήσει. 4. Τι µϖορώ να κάνω αφού δηµιουργήσω το Προφίλ µου στο Twitter; Μετά την εγγραφή σας και τη δηµιουργία του Προφίλ σας, είστε έτοι- µοι να εξερευνήσετε και να χρησιµοποιήσετε το Twitter. Μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινήσετε διαµορφώνοντας τις πληροφορίες και τις ρυθ- µίσεις του Προφίλ σας, αναζητώντας φίλους σας ή άτοµα, εταιρείες και οργανισµούς από τους οποίους θέλετε να ενηµερώνεστε. Η σειρά που θα ακολουθήσετε εξαρτάται από εσάς. 5. Τι σηµαίνει να «ακολουθώ» (Follow) κάϖοιον στο Twitter; Κατά τη διάρκεια δηµιουργίας του λογαριασµού σας, αλλά και αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε τα άτοµα που ψάχνετε µε βάση το ονοµατεπώνυµό τους ή το όνοµα χρήστη που χρησιµοποιούν. Αν χρησιµοποιείτε άλλους κοινωνικούς και επαγγελµατικούς δικτυακούς τόπους όπως το LinkedIn, µπορείτε επίσης να εισάγετε από εκεί την υπάρχουσα λίστα επαφών. Σας δίνεται επίσης η δυνατότητα, αν οι φίλοι που αναζητάτε δεν χρησιµοποιούν ακόµα το Twitter, να τους στείλετε πρόσκληση εγγραφής σε αυτό. Όταν βρείτε τον φίλο που ψάχνατε, µπορείτε να τον «ακολουθήσετε».

8 10 Το βιβλίο του Twitter «Ακολουθώ» κάποιον σηµαίνει ότι λαµβάνω τις ενηµερώσεις του. Όταν «ακολουθείτε» κάποιον, κάθε φορά που αυτός ανακοινώνει κάτι το µήνυµα αυτό θα εµφανίζεται στην αρχική σελίδα σας στο Twitter. Έτσι, θα έχετε τη δυνατότητα να ενηµερώνεστε σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο για ό,τι συµβαίνει στους ανθρώπους που αγαπάτε, αλλά και για τα ενδιαφέροντα σας. Ένας άλλος τρόπος να δείτε τις ενηµερώσεις, δηλαδή τα µηνύµατα ενός ατόµου που χρησιµοποιεί το Twitter, είναι να επισκεφτείτε το Προφίλ του. Εκεί θα δείτε την επιλογή Timeline (Επικαιρότητα) όπου θα δείτε µε χρονολογική σειρά από το νεότερο στο παλαιότερο όλα τα µηνύµατα που έχει ανακοινώσει. 6. Πώς µϖορώ να ανακοινώσω ένα µήνυµα (tweet); Όταν ακολουθείτε κάποιον στο Twitter, αυτό αυτόµατα σηµαίνει ότι τα µηνύµατα που ανακοινώνει ο συγκεκριµένος χρήστης εµφανίζονται στην αρχική σελίδα σας. Τα µηνύµατα αυτά στον κόσµο του Twitter ονοµάζονται tweet. Στο Twitter, λοιπόν, εκτός από το να λαµβάνετε tweet από τα άτο- µα που έχετε αποφασίσει να ακολουθείτε, µπορείτε να ανακοινώνετε και εσείς τα δικά σας tweet. Στην αρχική σελίδα σας υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο µπορείτε να πληκτρολογήσετε το µήνυµά σας, δηλαδή το tweet σας. Ένα tweet δεν µπορεί να ξεπερνά τους 140 χαρακτήρες. Το tweet που θα ανακοινώσετε θα εµφανιστεί στην αρχική σελίδα σας, στο Προφίλ σας και στην αρχική σελίδα των ατόµων που σας «ακολουθούν». Επίσης, ένας χρήστης που θα επισκεφτεί το Προφίλ σας µπορεί δει το σύνολο των tweet σας ακόµα και αν δεν σας «ακολουθεί». Αφού δηµοσιοποιήσετε ένα tweet δεν µπορείτε µετά να το επεξεργαστείτε δηλαδή να αλλάξετε το περιεχόµενο. Έχετε τη δυνατότητα να το διαγράψετε από το Προφίλ σας αλλά θα παραµείνει στις σελίδες των ατόµων που σας «ακολουθούν».

9 Αντί ϖρολόγου Μϖορώ να σταµατήσω να ακολουθώ κάϖοιον ή να αϖαγορεύσω σε κάϖοιον να µε ακολουθεί; Ναι, µπορείτε. Οποιαδήποτε στιγµή αποφασίσετε µπορείτε να σταµατήσετε να «ακολουθείτε» ένα άτοµο. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι θα σταµατήσετε να λαµβάνεται ενηµερώσεις από το συγκεκριµένο άτοµο. Θα εξακολουθείτε όµως να έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε το Προφίλ του και να δείτε τα tweet του. Με την ίδια λογική µπορείτε να διαγράψετε και ένα άτοµο που δεν θέλετε να σας ακολουθεί. Το άτοµο αυτό δεν θα λαµβάνει ενηµερώσεις και δεν θα µπορεί να σας στείλει προσωπικό µήνυµα. Θα µπορεί, όµως, αν θελήσει, να επισκεφτεί το Προφίλ σας και να δει τις ανακοινώσεις σας. Αν θέλετε να µην είναι «ανοιχτό» το Προφίλ σας προς όλους τους χρήστες, τότε θα πρέπει να αλλάξετε τις αρχικές ρυθµίσεις. 8. Ποιες ρυθµίσεις µϖορώ να αλλάξω στον λογαριασµό µου; Όταν εγγραφείτε στο Twitter, θα δηµιουργηθεί αυτόµατα και το Προφίλ σας. O λογαριασµός σας και το Προφίλ σας έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά εξ ορισµού. Το Twitter σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρµόσετε τις αρχικές ρυθµίσεις στις δικές σας ανάγκες. Αφού µεταφερθείτε στη σελίδα επεξεργασίας των ρυθµίσεων, έχετε πρόσβαση σε έξι βασικές κατηγορίες απ όπου µπορείτε να κάνετε τα εξής: Account (Λογαριασµός): υνατότητα αλλαγής των αρχικών ρυθ- µίσεων του λογαριασµού σας όπως το όνοµα χρήστη. Password (Κωδικός Πρόσβασης): υνατότητα αλλαγής του κωδικού πρόσβασης που δώσατε κατά την εγγραφή σας. Mobile (Κινητό): υνατότητα σύνδεσης του Twitter µε το κινητό σας (υπό προϋποθέσεις).

10 12 Το βιβλίο του Twitter Notices (Ενηµερώσεις): υνατότητα επιλογής των ενηµερώσεων που θα λαµβάνετε από το Twitter, όπως για παράδειγµα αν θα ενη- µερώνεστε µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κάθε φορά που κάποιος αποφασίζει να σας «ακολουθεί». Profile (Προφίλ): υνατότητα επεξεργασίας των πληροφοριών του Προφίλ σας, για παράδειγµα αλλαγή της εικόνας. Design (Σχεδιασµός): υνατότητα αλλαγής του φόντου στο Προφίλ σας. 9. Πώς µϖορώ να διαγράψω το Προφίλ µου αν δεν θέλω ϖια να έχω λογαριασµό στο Twitter; Για να ακυρώσετε τον λογαριασµό σας στο Twitter συνδεθείτε στον λογαριασµό σας και πατήστε στο όνοµα χρήστη που εµφανίζεται επάνω δεξιά στη σελίδα. Στο µενού επιλογών που θα εµφανιστεί, επιλέξτε Settings (Ρυθµίσεις). Στο επάνω µέρος της σελίδας εµφανίζονται οι επιλογές διαχείρισης λογαριασµού, µία εκ των οποίων είναι η Account (Λογαριασµός), πατήστε σε αυτή. Στο κάτω αριστερό µέρος της σελίδας εµφανίζεται η επιλογή Deactivate my account (Απενεργοποίηση του λογαριασµού µου). Εµφανίζεται η σελίδα Is this goodbye? (Θέλετε να φύγετε;), πατήστε στο Okay, fine, deactivate my account (Ναι, απενεργοποιήστε τον λογαριασµό µου). Στη συνέχεια θα εµφανιστεί ένα πλαίσιο που σας ζητά να δώσετε τον κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και τέλος πατήστε στο Deactivate my account. Ο λογαριασµός σας έχει οριστικά διαγραφεί. 10. Μϖορώ να ενσωµατώσω τις ενηµερώσεις µου αϖό το Twitter, στην ιστοσελίδα µου; Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter; Εισαγωγή Αφού δηµιουργήσατε το Προφίλ σας στο Twitter και επιβεβαιώσατε τα στοιχεία του λογαριασµού σας, βλέπετε στην οθόνη σας την αρχική σελίδα σας στο Twitter. Με τη δηµιουργία του λογαριασµού σας έχετε δηλαδή αποκτήσει έναν προσωπικό χώρο στο Twitter και πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε όποιες από αυτές σας ενδιαφέρουν και να αξιοποιήσετε τον διαθέσιµο χώρο σας όπως επιθυµείτε, µέσα στα πλαίσια δυνατοτήτων και ηθικών κανόνων που καθορίζονται από την ε- ταιρεία του Twitter. Για να µπορέσετε να επεξεργαστείτε και να χρησιµοποιήσετε όλες τις λειτουργίες, θα πρέπει το Twitter να σας αναγνωρίσει για να σας επιτρέψει την πρόσβαση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει, κάθε φορά που θέλετε να χρησιµοποιήσετε το Twitter, να συνδέεστε µε αυτό καταχωρίζοντας το όνοµα σας ή το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που δώσατε κατά την εγγραφή σας. Αν καταχωρίσετε σωστά τα στοιχεία, θα συνδεθείτε αµέσως στο Twitter και θα δείτε την αρχική σελίδα σας. Μπορείτε να συνδεθείτε στο Twitter όποια στιγµή θελήσετε από ό- ποιον υπολογιστή προτιµάτε. Όταν τελειώσετε την πλοήγηση και δεν

12 38 Το βιβλίο του Twitter έχετε κάτι άλλο να κάνετε, καλό είναι να αποσυνδεθείτε από το Twitter πριν κλείσετε τον Internet Explorer, για να προστατέψετε τον λογαριασµό σας, ιδιαίτερα αν έχετε συνδεθεί από κοινόχρηστο υπολογιστή. Στο κεφάλαιο αυτό θα µάθετε πώς να συνδέεστε και να αποσυνδέεστε από το Twitter. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, ξεκινήστε τον υπολογιστή σας και ανοίξτε τον Internet Explorer. Βήµα 1: Μετάβαση στη σελίδα twitter.com Αν είστε ήδη συνδεδεµένοι στο Twitter και επιθυµείτε να αποσυνδεθείτε, παραλείψτε το Βήµα 1 και το Βήµα 2 και προχωρήστε απευθείας στο Βήµα Ανοίξτε το πρόγραµµα Internet Explorer. 2. Στη γραµµή διεύθυνσης, πληκτρολογήστε 3. Πατήστε στο κουµπί Μετάβαση σε ή το πλήκτρο Εnter για να µεταβείτε στη διεύθυνση. 2 3 Εικόνα 2.1 Το ϖλαίσιο καταχώρισης της διεύθυνσης 4. Θα εµφανιστεί η αρχική σελίδα του twitter.com. 5. Στο επάνω δεξιό µέρος της σελίδας βλέπετε την περιοχή σύνδεσης στο Twitter.

13 2 Πώς µϖορώ να συνδεθώ και να αϖοσυνδεθώ αϖό το Twitter; 39 5 Εικόνα 2.2 Η ϖεριοχή σύνδεσης στο Twitter Βήµα 2: Σύνδεση στον λογαριασµό σας στο Twitter Για να έχετε πρόσβαση στον λογαριασµό σας και να µπορείτε να χρησι- µοποιείτε όλες τις λειτουργίες του Twitter, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε σε αυτό. Για να το κάνετε, θα καταχωρίσετε το όνοµα χρήστη ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης που δώσατε κατά την εγγραφή σας. 1. Πατήστε στην επιλογή Sign in (Σύνδεση), για να εµφανιστεί το πλαίσιο σύνδεσης στο οποίο θα καταχωρίσετε τα στοιχεία σας. 1 Εικόνα 2.3 Η εϖιλογή Σύνδεση 2. Θα εµφανιστεί το πλαίσιο σύνδεσης.

14 40 Το βιβλίο του Twitter 3 Εικόνα 2.4 Το ϖλαίσιο σύνδεσης στον λογαριασµό σας 3. Αν δεν αναβοσβήνει το σηµείο εισαγωγής στο πλαίσιο κειµένου κάτω από το πεδίο Username or (Όνοµα χρήση ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) πατήστε σε αυτό για να εµφανιστεί. 4. Πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή το όνοµα χρήστη που καταχωρίσατε κατά την εγγραφή σας στο Twitter. Για το παράδειγµα της εικόνας δώσαµε το όνοµα χρήστη thepulsing. 4 Εικόνα 2.5 Ένα ϖαράδειγµα καταχώρισης ονόµατος χρήστη 5. Πατήστε στο πλαίσιο κειµένου κάτω από το πεδίο Password για να εµφανιστεί το σηµείο εισαγωγής.

15 2 Πώς µϖορώ να συνδεθώ και να αϖοσυνδεθώ αϖό το Twitter; 41 5 Εικόνα 2.6 Το σηµείο εισαγωγής στο ϖεδίο κωδικός ϖρόσβασης 6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που καταχωρίσατε κατά την εγγραφή σας. 7. Ο κωδικός πρόσβασης εµφανίζεται στην οθόνη µε κουκκίδες για λόγους ασφαλείας Εικόνα 2.7 Ένα ϖαράδειγµα καταχώρισης κωδικού ϖρόσβασης

16 42 Το βιβλίο του Twitter 8. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: Για να παραµείνετε συνδεδεµένοι στο Twitter και να µη χρειάζεται να συνδέεστε εκ νέου κάθε φορά που επισκέπτεστε το Twitter, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αριστερά από το Remember me (Παραµείνετε συνδεδεµένος). Αν επιλέξετε να παραµείνετε συνδεδεµένος, δεν θα χρειαστεί την επόµενη φορά να δώσετε το όνοµα χρήστη ή την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης. Αυτό είναι πρακτικό ιδιαίτερα αν χρησιµοποιείτε πάντα τον ίδιο υπολογιστή για να συνδεθείτε στο Twitter. Να θυµάστε όµως ότι όταν χρησιµοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή πρέπει πάντα να αποσυνδέεστε για να µην έχουν πρόσβαση άλλοι χρήστες του υπολογιστή στον λογαριασµό σας. 9. Τέλος, πατήστε στο Sign in. 10. Τώρα έχετε συνδεθεί µε τον λογαριασµό σας και βλέπετε την αρχική σελίδα σας. 11 Εικόνα 2.8 Η αρχική σελίδα σας στο Twitter

17 2 Πώς µϖορώ να συνδεθώ και να αϖοσυνδεθώ αϖό το Twitter; Πάνω δεξιά εµφανίζεται το όνοµα χρήστη που δώσατε κατά την εγγραφή σας. 12. Στο παράδειγµα της εικόνας βλέπετε το όνοµα χρήστη του thepulsing. 12 Εικόνα 2.9 Ένα ϖαράδειγµα σύνδεσης Βήµα 3: Αϖοσύνδεση αϖό το Twitter Αφού πλοηγηθείτε στις σελίδες που σας ενδιαφέρουν και κάνετε αυτά που θέλετε, όπως για παράδειγµα να αναζητήσετε έναν φίλο, να ανακοινώσετε ένα tweet ή να διαµορφώσετε το Προφίλ σας, καλό είναι να αποσυνδεθείτε από το Twitter πριν κλείσετε τον Internet Explorer, ι- διαίτερα αv έχετε συνδεθεί από κοινόχρηστο υπολογιστή. 1. Για να αποσυνδεθείτε από το Twitter, µετακινήστε το ποντίκι στην περιοχή σύνδεσης, εκεί που τώρα εµφανίζεται το όνοµα χρήστη, για το παράδειγµα της εικόνας thepulsing.

18 44 Το βιβλίο του Twitter 1 Εικόνα 2.10 Η αρχική σελίδα σας στο Twitter 2. Πατήστε στο όνοµα χρήστη. 2 Εικόνα 2.11 Η εϖιλογή του ονόµατος χρήστη 3. Εµφανίζεται οι επιλογές: 3 4 Εικόνα 2.12 Το µενού εϖιλογών του συνδεδεµένου χρήστη

19 2 Πώς µϖορώ να συνδεθώ και να αϖοσυνδεθώ αϖό το Twitter; Πατήστε στην επιλογή Sign out (Αποσύνδεση). 5. Εµφανίζεται η αρχική σελίδα του Twitter και µπορείτε όποτε θελήσετε να συνδεθείτε ξανά, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

20

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Πώς μπορούμε να ελέγχουμε και να ρυθμίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα μας μέσα από τις οθόνες του Facebook Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

To internet. Το Internet. Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet

To internet. Το Internet. Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet Το Internet Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήμιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση μπαταρίας 5 Ξεκινώντας 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 6 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης 8 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625

Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625 Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625 Τεύχος 3.0 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Υπάρχουν οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας τις έχετε πάντοτε μαζί σας και στη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.I. Παραδοτέο: Εγχειρίδιο Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στο Πληροφοριακό σύστηµα και ήλωση Στοιχείων... 4 Υποβολή Αίτησης Μετεγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ

Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ Αυτός ο οδηγός εξηγεί πώς θα συνδεθείτε σε έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) του Frederick, πώς να καταχωρίσετε το όνοµα χρήστη και τον προσωπικό σας κωδικό και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Android. Guide. Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για. smartphones και tablets

Android. Guide. Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για. smartphones και tablets Android Guide Όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για το νο1 λειτουργικό για smartphones και tablets Τα βασικά του Android Οδηγός αγοράς για smartphones και tablets Ρυθμίστε σωστά την Android συσκευή σας Έξυπνες

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Εγγραφή - Πιστοποίηση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών... 3 Βήµα 1ο από 2... 4 Βήµα 2ο από 2... 6 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων... 7 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE Το πιο συναρπαστικό κοµµάτι του Internet και αυτό που έχει και τους περισσότερους χρήστες είναι, πέρα από την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson V640i Vodafone. Περιεχόµενα. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 26. Απεικόνιση... 33. Ψυχαγωγία... 37. Κλήσεις... 16

Sony Ericsson V640i Vodafone. Περιεχόµενα. Ξεκινώντας... 6. Μηνύµατα... 26. Απεικόνιση... 33. Ψυχαγωγία... 37. Κλήσεις... 16 Περιεχόµενα Sony Ericsson V640i Vodafone Ξεκινώντας... 6 Συναρµολόγηση... 6 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου... 7 Βοήθεια στο τηλέφωνό σας... 8 Φόρτιση της µπαταρίας... 8 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου... 9 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά!

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Μαθαίνω για τα προσωπικά μου δεδομένα Ιδιωτικότητα, παρακαλώ! Η ιδιωτική σου ζωή είναι πολύτιμη.

Διαβάστε περισσότερα