για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής στους Ενήλικες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής στους Ενήλικες"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 9 Κατευθυντήριε; Οδηγίες 2000 του Ευρωπα'ίκού Συμβουλίου Αναζωογόνηση; για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής στους Ενήλικες Μια δήλωση της Ομάδας εργασίας για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση, εγκεκριμένη από την Ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης Anthony J, Handley, Koenraad G. Monsieurs, Leo L. Bossaert l. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ευρωπα"ίκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council- ERC) εξέδωσε για τελευταία φορά κατευθυντήριες οδηγίες για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (Basic Life Suport- BLS) το Αυτές βασίζονταν στη Συμβουλευτική Θέση του του ILCOR (International Liaiso n Committee on Resuscitation) που δημοσιεύτηκε το Κατόπιν τούτου, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία ( American HeartAssociation ), μαζί με αντιπροσώπους του ILCOR αφού έλαβαν υπόψη μία σειρά από δεδομένα επιστημονικά τεκμηριωμένα ( evidence based) σχετικά με την επιστήμη της αναζωογόνησης3 κατέληξαν στην έκδοση των "Κατευθυντήριων Οδηγιών του 2000 για την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τη Επείγουσα Καρδιοαγγειακή Υποστήριξη" τον Αύγουστο του 2000"4 5 Η Ομάδα Εργασίας για την Βασική Υποστήριξη της Ζωής και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (Basic Life Suppo rt and Automated External Defibrillation- BLS & AED) έλαβε υπόψη αυτές τις θέσεις καθώς και την αντίστοιχη βιβλιογραφία και πρότεινε κάποιες αλλαγές στις κατευθυντήριες οδηγίες του ERC για την BLS. Οι αλλαγές αυτές παρουσιάζονται σ' αυτό το έγγραφο. 2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣτΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Κάποιες από τις αλλαγές είναι ελάσσονες(π.χ. η διάρκεια των εμφυσήσεων αυξήθηκε από 1,5-2 σε 2sec), ή έγιναν για λόγους διεθνούς ομοιομορφίας (π. χ. έλεγχος της στοματικής κοιλότητας για ξένο σώμα πιο νωρίς στον αλγόριθμο). Έγιναν επίσης κάποιες τροποποιήσεις στην ορολογία για καλύτερη κατανόηση, ένα παράδειγμα είναι η εισαγωγή του όρου "φυσιολογική αναπνοή" σε μια προσπάθεια να γίνει διαχωρισμός της από την αγωνιώδη αναπνοή. Οι μείζονες αλλαγές στην τεχνική είναι: (α) οι διασώστες που προέρχονται από το κοινό δεν θα διδάσκονται πλέον και δεν θα αναμένουν την ψηλάφηση του καρωτιδικού σφυγμού για την διαπίστωση της καρδιακής ανακοπής, αν και αυτό θα ισχύει ακόμη για το υγειονομικό προσωπικό, (β) σε αερισμό στόμα με στόμα ο όγκος της εμφύσησης για τους ενήλικες, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο οξυγόνο, αυξάνεται στα ml, (γ) η αναλογία συμπιέσεων εμφυσήσεων για εφαρμογή ΚΑΡΠΑ από δύο διασώστες, όταν ο αεραγωγός δεν είναι προστατευμένος, γίνεται 15:2, (δ) τα χτυπήματα στην πλάτη και οι κοιλιακές συμπιέσεις συστήνονται μόνο στην πνιγμονή από ξένο σώμα σε ενήλικα που διατηρεί τις αισθήσεις του ενώ όταν το θύμα είναι αναίσθητο θα γίνονται θωρακικές συμπιέσεις. Μια σύντομη περιγραφή της λοyικής αυτών των αλλαγών επιχειρείται παρακάτω Έλεγχος του καρωτιδικού σφυγμού Στις περισσότερες δημοσιευμένες κατευθυντήριες Μετάφραση: Μαρία Φιλιππίδου

2 10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ οδηγίες για την αναζωογόνηση υπογραμμίζεται ότι η απουσία σφυγμού είναι ουσιαστικό διαγνωστικό σημείο της καρδιακής ανακοπής. Έως 10sec επιτρέπονται για τον έλεγχο αυτό. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει όμως ότι απαιτούνται περισσότερα από 10 sec για να διαγνωστεί αξιόπιστα η ύπαρξη ή μη του καρωτιδικού σφυγμού6-10 και ότι ακόμη και με παρατεταμένη ψηλάφηση αρκετά διαγνωστικά λάθη συμβαίνουν11. Σαν αποτέλεσμα αυτών των μελετών η ομάδα εργασίας του ERC για την BLS, εισηγήθηκε το 1998 ότι ο έλεγχος του καρωτιδικού σφυγμού πρέπει α επανεκτιμηθεί και αντί γι'αυτού να χρησιμοποιείτε η έκφραση "ελέξτε για σημεία κυκλοφορίας"1. Μετά από ανάλυση των υπαρχόντων στοιχείων συμφωνήθηκε ότι για τους διασώστες που δεν ανήκουν στο υγειονομικό προσωπικό η έκφραση ελέξτε για σημεία κυκλοφορίας θα σημαίνει τα ακόλουθα: αρχικά δώστε δύο αποτελεσματικές εμφυσήσεις, δείτε, ακούστε και αισθανθείτε τη φυσιολογική αναπνοή, τον βήχα ή την κίνηση για όχι παραπάνω από losec. Αν ο διασώστης δεν είναι σίγουρος για την ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων σημείων κυκλοφορίας, τότε θα πρέπει αμέσως να ξεκινήσει θωρακικές συμπιέσεις. Οι διασώστες που ανήκουν στο υγειονομικό προσωπικό, θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν έλεγχο του καρωτιδικού σφυγμού για όχι παραπάνω από 10 sec, παράλληλα με τον έλεγχο των υπόλοιπων σημείων κυκλοφορίας Όγκος εμφυσήσεων Οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες του ERC προτείνουν ότι σε αερισμό στόμα με στόμα κάθε εμφύσηση πρέπει να διακινεί όγκο 400 έως 600ml12, ενώ οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΑΗΑ προτείνουν ότι ο όγκος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 800 έως 1200ml13 Ο μικρότερος όγκος μειώνει τον κίνδυνο της διάτασης του στομάχου1\ αλλά χωρίς την χορήγηση συμπληρωματικού οξυγόνου μπορεί έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση υποξυγοναιμίας15. Μετά από "συμβιβασμό" των δύο προέκυψε ότι η κάθε εμφύσηση (χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο) γιά ενήλικα θύμα θα πρέπει να διακινεί όγκο 10 ml/kg δηλαδή περίπου 700 έως 1000 ml, για ένα μέσο ενήλικα. Ο όγκος αυτός θα πρέπει να χορηγείται αργά (πάνω από 2sec) και ο διασώστης θα πρέπει να παίρνει μια βαθιά ει- σπνοή πριν από κάθε εμφύσηση για να βελτιστοποιήσει τη συγκέντρωση του εκπνεόμενου αέρα σε οξυγόνο16. Στην πράξη αυτό δεν οδηγεί σε αλλαγή στις κατευθυντήριες οδηγίες του BLS από τη στιγμή που η οδηγία "Φυσήξτε... τόσο ώστε να ανυψωθεί ο θώρακας του θύματος όπως στη φυσιολογική αναπνοή" παραμένει. Οι κατασκευαστές των προπλασμάτων θα ενημερωθούν για να αλλάξουν τον όγκο των "πνευμόνων" Αναλογία συμπιέσεων: εμφυσήσεων Όταν γίνονται θωρακικές συμπιέσεις κατά τη διάρκεια ΚΑΡΠΑ, η πίεση αιμάτωσης των στεφανιαίων αυξάνει βαθμιαία και είναι μεγαλύτερη μετά από 15 συνεχείς συμπιέσεις από ότι μετά από 5 συμπιέσεις17 Με κάθε παύση για εμφυσήσεις η πίεση αιμάτωσης πέφτει ταχέως. Στη συνέχεια χρειάζονται αρκετές συμπιέσεις για να επιτευχθεί το προηγούμενο επίπεδο της πίεσης αιμάτωσης της καρδιάς και του εγκεφάλου. Όσον αφορά την κυκλοφορία η αναλογία συμπιέσεων εμφυσήσεων 15:2 είναι προτιμότερη από 5:1. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που αποδεικνύουν την καλύτερη έκβαση θυμάτων καρδιακής ανακοπής στους οποίους εφαρμόστηκε μεγαλύτερος αριθμός συμπιέσεων κατά την διάρκεια ΚΑΡΠΑ, ακόμη και εις βάρος του αερισμού17,ι8 Γι' αυτούς τους λόγους, μια αναλογία 15 συμπιέσεων προς 2 εμφυσήσεις, συστήνεται πλέον για έναν ή για δύο διασώστες. Κατά την Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής, και αφού έχει εξασφαλιστεί ο αεραγωγός με ενδοτραχειακή διασωλήνωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτική αναλογία συμπιέσεων εμφυσήσεων. Με σκοπό τη μείωση όσο το δυνατό των δεξιοτήτων που θα πρέπει να διδαχθούν, στα σεμινάρια της βασικής υποστήριξης της ζωής που απευθύνονται στο κοινό, πρέπει να διδάσκεται ΚΑΡΠΑ μόνο με έναν διασώστη. Όπου είναι παρόντες δύο ή περισσότεροι διασώστες θα πρέπει να εναλλάσσονται μεταξύ τους κατά την διάρκεια ΚΑΡΠΑ. ΚΑΡΠΑ με δύο διάσωσες είναι κατάλληλη για το υγειονομικό προσωπικό, και για αυτούς από το κοινό οι οποίοι ανήκουν σε εκπαιδευμένες ομάδες, όπως Ομάδες Πρώτων Βοηθειών και Ομάδες Διάσωσης. Ακόμη και για εκπαιδευμένες ομάδες η αναλογία συμπιέσεων:εμφυσήσεων παραμένει 15:2.

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πνιγμονή με αναίσθητο θύμα Οι υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες του ERC για την BLS συνιστούν μια αλληλουχία 5 χτυπημάτων στην πλάτη εναλλάξ με 5 κοιλιακές συμπιέσεις και για αναίσθητο, αλλά και για θύμα που έχει τις αισθήσεις του. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικές τεχνικές θα πρέπει να διδαχθούν για το θύμα που βρίσκεται στο έδαφος. Είναι γνωστό ότι η διατήρηση των δεξιοτήτων που διδάσκονται στην αναζωογόνηση είναι φτωχή Αρκετοί φορείς επισήμαναν την ανάγκη απλοποίηση ς των δεξιοτήτων με σκοπό την καλύτερη εκμάθηση και διατήρηση της γνώσηξ2,23 και επιπλέον έχει αποδειχθεί ότι μειώνοντας τα βήματα των δεξιοτήτων σε έναν αλγόριθμο έχεις ευνο"ίκότερα αποτελέσματα24. Ο κίνδυνος θανάτου από πνιγμονή είναι σημαντικά μικρότερος από αυτόν από καρδιακή ανακοπή οφειλόμενη σε έμφραγμα του μυοκαρδίου25 Υπάρχουν, επομένως καλοί εκπαιδευτικοί λόγοι για να θέλουμε να aπλοποιήσουμε τον θεραπευτικό αλγόριθμο μιας σχετικά σπάνιας κατάσiασης. Υπάρχουν επιπλέον στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι θωρακικές συμπιέσεις μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερες ενδοθωρακικές πιέσεις από τις κοιλιακές συμπιέσεις, και επομένως μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές στην άρση της απόφραξης από ξένο σώμα26. Γι' αυτούς τους λόγους συστήνεται πλέον αν ένα θύμα πνιγμονής είναι αναίσθητο ή αρχίζει να χάνει τις αισθήσεις του, πρέπει να εφαρμόζεται μια προσαρμοσμένη αλληλουχία βασικής υποστήριξης της ζωής, και όχι χτυπήματα στην πλάτη και κοιλιακές συμπιέσεις. 3. ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Τα ακόλουθα αποτελούν την συμφωνηθείσα αλληλουχία ενεργειών η οποία προτείνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες 2000 του ERC για την Βασική Υποστήριξη της Ζωής του Ενήλικα. Στο κείμενο ως ενήλικας ορίζεται κάθε άτομο μεγαλύτερο των 8 ετών. Επίσης στο κείμενο η χρήση του αρσενικού περικλείει και το θηλυκό. 1. Εξασφαλίστε την ασφάλεια του διασώστη και του θύματος 2. Ελέγξτε εάν αντιδρά το θύμα Κουνήστε το ελαφρά στους ώμους και φωνάξτε δυνατά: "Είστε καλά;" 3.Α. Άν ανταποκρίνεται με ομιλία ή κίνηση : Αφήστε τον στη θέση που τον βρήκατε (με την προϋπόθεση ότι δεν κινδυνεύει παραπάνω), ελέγξτε την κατάστασή του και καλέσε βοήθεια ανχρειάζεται Στείλτε κάποιον για βοήθεια ή αν είστε μόνος, αφήστε το θύμα και πηγαίνετε να καλέστε βοήθεια Επανεκτιμήστε τον συχνά 3.Β. Άν δεν ανταποκρίνεται : Καλέστε βοήθεια Αν δεν μπορείτε να τον εκτιμήστε στην θέση που τον βρήκατε, γυρίστε τον σε ύπτια θέση και μετά απελευθερώστε τον αεραγωγό - Βάλτε το χέρι σας στο μέτωπό του και κάντε ελαφρά έκταση της κεφαλής, αφήνοντας τον αντίχειρα και το δείκτη σου ελεύθερα για να κλείσετε τη μύτη, αν χρειαστεί να δώσετε εμφυσήσεις - Απομακρύνετε από το στόμα του θύματος αντικείμενα που προκαλούν απόφραξη, συμπεριλαμβανομένων και των σπασμένων οδόντων, αλλά αφήστε τις μη μετατοπισμένες οδοντοστοιχίες στη θέση τους -Με την άκρη του δακτύλου( ων) σας κάτω από το σαγόνι του θύματος, ανύψωσε το και απελευθερώστε τον αεραγωγό Προσπαθήστε να αποφύγετε την έκταση της κεφαλής αν υποψιάζεστε τραύμα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. 4. Διατηρώντας τον αεραγωγό ανοιχτό, δείτε, ακούστε, αισθανθείτε την φυσιολογική αναπνοή (κάτι περισσότερο, από gasping ή ασθενείς αναπνευστικές προσπάθειες) Δείτε για κινήσεις του θώρακα Ακούστε στο στόμα του θύματος για αναπνευστικούς ήχους Αισθανθείτε τον εκπνεόμενο αέρα στο μάγουλο σας Ακούστε, δείτε αισθανθείτε για όχι παραπάνω από losec για να αποφασίσετε αν το θύμα αναπνέει κανονικά

4 12 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ 5.Α. Άν αναπνέει φυσιολογικά Τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης (βλέπε παρακάτω) Στείλτε κάποιον να καλέσει βοήθεια ή αν είστε μόνος αφήστε το θύμα και πηγαίνετε ο ίδιος Ελέξτε εάν συνεχίζει να αναπνέει 5.Β. Άν δεν αναπνέει, ή αν κάνει σποραδικά gasping ή ασθενείς αναπνευστικές προσπάθειες Στείλτε κάποιον για βοήθεια, ή αν είστε μόνος πηγαίνετε ο ίδιος και αφού καλέστε βοήθεια, επιστρέψτε στο θύμα και δώσε δύο αποτελεσματικές εμφυσήσεις όπως παρακάτω Τοποθετήστε το θύμα σε ύπτια θέση, αν ήδη δεν είναι σε αυτή Δώστε δύο aργές, αποτελεσματικές εμφυσήσεις καθεμιά από τις οποίες εκπτύσει τον θώρακα Εξασφαλείστε την έκταση της κεφαλής και την ανύψωση την γνάθου Κλείστε τη μύτη του με το δείκτη και τον αντίχειρα του χεριού που έχετε τοποθετήσει στο μέτωπο Ανοίξτε λίγο το στόμα του, αλλά διατηρήστε την ανύψωση της γνάθου Πάρτε μια βαθιά εισπνοή για να γεμίσετε τους πνεύμονες σας με οξυγόνο και τοποθετήστε τα χείλη σας γύρω από το στόμα του θύματος προσέχοντας να τα σφραγίσετε καλά Φυσήξτε σταθερά στο στόμα του ενώ παρατηρείτε το θώρακά του, χρησιμοποιήστε περίπου 2sec για να επιτύχετε ανύψωση του θώρακα όπως στη φυσιολογική αναπνοή Διατηρώντας την έκταση της κεφαλής και την ανύψωση του πώγωνα, απομακρύνετε το στόμα σας από το θύμα και δείτε το θώρακα να κατεβαίνει καθώς εκπνέει Πάρτε άλλη μια βαθιά εισπνοή και επαναλάβετε τα παραπάνω για να δώσετεδύο αποτελεσματικές εμφυσήσεις Αν δυσκολεύεστε να επιτύχετε αποτελεσματική εμφύσηση: - Επανελέ ξτε το στόμα του θύματος και απομαr κρύνετε οτιδήποτε προκαλεί απόφραξη - ΔιασφαλCστε τηνύπαρξη επαρκούςέκτασης της κεφαλής και ανύψωσης του πώγωνα - Κάντε μέχρι πέντε προσπάθειες για να επιτύ- χετε δύο αποτελεσματικές εμφυσήσεις - Ακόμη κι αν είναι ανεπιτυχείς, προχωρήστε στον έλεγχο της κυκλοφορίας 6. Ελέγξτε για σημεία κυκλοφορίας Δείτε, ακούστε, αισθανθείτε για φυσιολογική αναπνοή, βήχα, ή κίνηση εκ μέρους του θύματος Ελέγξτε σφυγμό στην καρωτίδα, μόνο εάν είστε εκπαιδευμένος γι' αυτό Χρησιμοποίηστε όχι παραπάνω από 10sec για τα παραπάνω 7.Α. Άν είστε σίγουρος ότι υπάρχουν σημεία κυκλοφορίας Συνεχίστε τις εμφυσήσεις μέχρι το θύμα να αρχίσει να αναπνέει Κάθε δέκα περίπου εμφυσήσεις (ή κάθε λεπτό) επανέλεγξτε για σημεία κυκλοφορίας, για όχι πάνω από 10 sec κάθε φορά Αν το θύμα ξεκινήσει να αναπνέει κανονικά αλλά παραμένει αναίσθητος, τοποθετήστε το σε θέση ανάνηψης. Να είστε έτοιμος να τον επανατοποθετήσετε στην ύπτια θέση και να ξεκινήσετε εμφυσήσεις αν σταματήσει να αναπνέει 7.Β. Άν δεν υπάρχουν σημεία κυκλοφορίας, ή αν δεν είστε σίγουρος για την ύπαρξή τους: Με το χέρι σας που είναι πιο κοντά στο πόδι του θύματος, εντοπίστε το κατώτερο τμήμα του στέρνου -Χρησιμοποιώντας το δείκτη και το μέσο δάκτυλο, εντοπίστε το πλευρικό τόξο το πλησιέστερο σε σας. Κρατώντας τα δάχτυλά σας ενωμένα, γλιστρήσυε τα προς τα πάνω στο σημείο που οι πλευρές ενώνονται με το στέρνο. Με το μέσο δάκτυλο σε αυτό το σημείο, τοποθετήστε το δείκτη πάνω στο στέρνο - Τοποθετηθείτε κάθετα στο στέρνο του θύματος, και με τα χέρια σας τεντωμένα πίεστε το στέρνο ώστε να κατέλθει 4-5cm - Σταματήστε να πιέζετε χωρίς τα χέρια σας να χάσουν την επαφή με το στέρνο, και επαναλάβετε με ρυθμό περίπου 100 το λεπτό (λίγο λιγότερο από 2 συμπιέσεις το δευτερόλεπτο), μπορεί να βοηθήσει το να μετράτε δυνατά. Η συμπίεση και

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Κουνήστε και φωνάξτε ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ Έκταση κεφαλής Ανύψωση πηγουνιού Εάν αναπνέει: θέση ανάνηψης ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Ακούω, βλέπω, αισθάνομαι,: ' ΕΜΦΥΣΗΣΕΙΣ Δύο αποτελεσματικές εμφυσήσεις ΕΚτιΜΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ για 1 Ο δευτερόλεπτα μόνο Σημεία κυκλοφορίας έλεγχος κυκλοφορίας κάθε λεπτό ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Συνεχίστε τις εμφυσήσεις ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ θωρακικές συμπιέσεις 1 οο το λεπτό 15:2 αναλογία Σχήμα 1: Βασική υποστήριξη της ζωής σε ενήλικες η άρση της πίεσης θα πρέπει να διαρκούν το ίδιο Συνδυάστε εμφυσήσεις και συμπιέσεις - Μετά από 15 συμπιέσεις κάντε έκταση της κεφαλής, ανύψωση του πώγωνα και δώστε δύο αποτελεσματικές εμφυσήσεις - Επιστρέψε τα χέρια σας, χωρίς καθυστέρηση, στη σωστή θέση στο στέρνο και κάντε 15 συμπιέσεις, συνεχίζοντας με μια αναλογία συμπιέσεων εμφυσήσεων 15 : 2 - Σταματήστε για να ελέγξτε για σημεία κυκλοφορίας μόνο αν το θύμα κινηθεί ή αναπνεύσει, σε διαφορετική περίπτωση η αναζωογόνηση δεν θα πρέπει να σταματήσει 8. Συνεχίστε την αναζωογόνηση έως ότου: - Φθάσει εξειδικευμένη βοήθεια - Ανανήψει το θύμα - Εξαντληθείτε (βλ. σχήμα 1) 4. ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ Υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός θέσεων ανάνηψης κάθε μια από τις οποίες έχει τους υποστηρικτές της. Τα εθνικά συμβούλια αναζωογόνησης και άλλοι μεγάλοι οργανισμοί θα έπρεπε να σκεφθούν να υιοθετήσουν μια από αυτές έτσι ώστε η εκπαίδευση και η πρακτική να συμφωνούν. Η ομάδα εργασίας του ERC για την BLS & AED προτείνει να χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς λόγους η παρακάτω θέση ανάνηψης, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε κατά την εκπαίδευση ο εθελοντής που έχει τις αισθήσεις να μην αφήνεται σε αυτή τη θέση για περισσότερο από λίγα λεπτά. Αν αυτή η θέση ανάνηψης χρησιμοποιηθεί για πραγματικό θύμα, θα πρέπει να παρακολουθείται η περιφερική κυκλοφορία του άνω άκρου που βρίσκεται στην κάτω πλευρά, και να διασφαλιστεί ο ελάχιστος δυνατός χρόνος άσκησης πίεσης σε αυτό. Αν το θύμα πρέπει να παραμείνει σε θέση ανάνηψης για περισσότερο από 30min τότε θα πρέπει να αλλάζουμε πλευρά. Αφαιρέστε τα γυαλιά του θύματος Γονατίστε δίπλα στο θύμα και εξασφαλίστε ότι και τα δύο πόδια του είναι σε ευθεία Τοποθέτήστε το χέρι το πλησιέστερο σε σας, σε ορθή γωνία με το σώμα του και λυγισμένο στον αγκώνα, με την παλάμη να κοιτά προς τα πάνω Φέρτε το άλλο χέρι πάνω από το στέρνο και κρα 'τήστε τη ραχιαία επιφάνεια του χεριού πάνω στο μάγουλο το πλησιέστερο σε σας Με το άλλο σας χέρι πιάστε το πόδι που είναι πιο μακριά σε σας, ακριβώς πάνω από το γόνατο και τραβήξτε το ενώ ο άκρος πόδας θα παραμένει στο έδαφος

6 14 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑτιΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Κρατώντας το χέρι του θύματος πάνω στο μάγουλό του, τραβήξτε το πόδι που είναι πιο μακριά σε σας έτσι ώστε το θύμα να κυλήσει προς το μέρος σας Προσαρμόστε έτσι το πάνω πόδι ώστε τόσο ο μηρός όσο και το γόνατο να είναι λυγισμένα και κάθετα μεταξύ τους Κάντε έκταση της κεφαλής και εξασφαλίστε ότι ο αεραγωγός παραμένει ανοιχτός Προσαρμόστε τό χέρι κάτω από το μάγουλο,αν χρειάζεται, για να διατηρηθεί η έκταση της κεφαλή Ελέγξτε συχνά την αναπνοή Τέλος, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι, παρά τα πιθανά προβλήματα στην εκπαίδευση ή την εφαρμογή, παραμένει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η τοποθέτηση του θύματος που αναπνέει σε θέση ανάνηψης μπορεί να είναι μια πράξη ου θα του σώσει τη ζωή. 5. ΑΝΑΖΟΩΓΟΝΗΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ Η ΚΑΡΠΑ με δύο διασώστες είναι πιο ξεκούραστη από ότι με έναν. Όμως είναι σημαντικό και οι δύο διασώστες να γνωρίζουν την τεχνική. Έτσι, συνιστάται αυτή η τεχνική να χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό και από διασώστες που ανήκουν στο κοινό αλλά είναι οργανωμένοι σε εκπαιδευμένες ομάδες, όπως Ομάδες Πρώτων Βοηθειών και Ομάδες Διάσωσης. Τα ακόλουθα σημεία θα πρέπει να τονιστούν: 1. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η κλήση βοήθειας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο ένας διασώστης θα πρέπει να ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ μόνος του ενώ ο άλλος φεύγει για να βρει τηλέφωνο 2. Είναι προτιμότερο οι διασώστες να δουλεύουν από αντίθετες πλευρές του θύματος 3. Η αναλογία 15 συμπιέσεων προς 2 εμφυσήσεις παραμένει. Στο τέλος κάθε σειράς 15 συμπιέσεων, ο διασώστης υπεύθυνος για τον αερισμό θα πρέπει να είναι έτοιμος να δώσει 2 εμφυσήσεις με τη λιγότερη δυνατή καθυστέρηση. Βοηθά ο διασώστης που κάνει τις συμπιέσεις να μετρά δυνατά 4. Η ανύψωση του πώγωνα και η έκταση της κεφαλής θα πρέπει να διατηρούνται συνεχώς. Οι εμφυσή- σεις θα πρέπει να διαρκούν 2sec, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμπιέσεις θα πρέπει να σταματούν. Αυτές θα πρέπει να ξαναρχίζουν αμέσως μετά τη δεύτερη εμφύσηση, περιμένοντας μόνο το διασώστη να απομακρύνει τα χείλη του από τα χείλη του θύματος 5. Αν οι διασώστες επιθυμούν να αλλάξουν θέσεις, συνήθως επειδή αυτός που κάνει τις συμπιέσεις κουράστηκε, αυτό θα πρέπει να γίνεται το δυνατόν πιο γρήγορα και ήρεμα 6.ΠΝΙΓΜΟΝΗ Αν η απόφραξη του αεραγωγού είναι μερική το θύμα μπορεί συνήθως να άρει την απόφραξη με το βήχα, αλλά αν η απόφραξη είναι πλήρης, αυτό μπορεί να μην είναι δυνατό Διάγνωση Κάποιος μπορεί να έχει δει το θύμα να τρώει, ή ένα παιδί να βάζει κάτι στο στόμα του Ένα θύμα πνιγμονής συνήθως πιάνει με τα χέρια του το λαιμό του Το θύμα με μερική απόφραξη του αεραγωγού θα δυσφορεί και θα βήχει. Μπορεί να υπάρχει εισπνευστικός συριγμός, ή μουσικοί ήχοι καθώς το θύμα προσπαθεί να αναπνεύσει Το θύμα με πλήρη απόφραξη του αεραγωγού δεν θα μπορεί να μιλήσει, να αναπνεύσει ή να βήξει, και τελικά θα χάσει τις αισθήσεις του Θεραπεία (Βλέπε σχήμα 2) 1. Αν το θύμα αναπνέει, ενθαρρύνετε το να συνεχίσει να βήχει, αλλά μην κάνετε τίποτε άλλο 2. Αν το θύμα δείχνει να κουράζεται, ή σταματά να αναπνέει ή να βήχει εφαρμόστε χτυπήματα στη πλάτη Απομακρύνετε κάθε εμφανή τεχνητή οδοντοστοιχία ή χαλαρό δόντι από το στόμα του θύματος Σταθήτε στο πλάι και ελαφρώς πίσω από το θύμα Κρατήστε με το ένα σας χέρι το στήθος του θύματος και γείρε τον προς τα εμπρός έτσι ώστε όταν το ξένο σώμα μετακινηθεί να βγει από το στόμα και όχι να προχωρήσει προς τα κάτω στον αεραγωγό

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 15 Σχήμα 2: Αντιμετώπιση πνιγμονής σε ενήλικες Δώστε έως πέντε χτυπήματα στο σημείο μεtαξύ tων ωμοπλατών με την παλάμη του άλλου χεριού σου. Ο σκοπός είναι να μεtακινηθεί to ξένο σώμα με κάποιο από τα χτυπήματα και όχι να δώσετε υποχρεωτικά και τα πέντε Ά ν τα χτυπήματα στη ν πλάτη αποτύχουν, δώστε κοιλιακά χτυπήματα Σtαθήτε πίσω από το θύμα και δέστε και τα δύο σου χέρια γύρω από to άνω μέρος tης κοιλίας του Εξασφαλίστε ότι το θύμα γέρνει καλά προς τα εμπρός, έτσι ώστε όταν το ξένο σώμα μετακινηθεί να βγει από το στόμα και όχι να προωθηθεί προς τα κάtω στον αεραγωγό Κάντε το ένα σου χέρι γροθιά και τοποθετήστε το μεταξύ του ομφαλού και της ξιφοειδούς απόφυσης. Πιάστε το με το άλλο σου χέρι Πιέστε ελαφρά προς τα επάνω, to ξένο σώμα θα πρέπει να μεtακινηθεί Αν η απόφραξη παραμένει, επανελέγξε το στόμα για πιθανή απόφραξη που μπορεί να αφαιρεθεί με ένα δάχτυλο, και συνέχισε εναλλάξ με πέντε χτυπήματα στην πλάτη και πέντε κοιλιακές συμπιέσεις Ά ν το θύμα οποιαδήποτε στιγμή χάσει τις αισθήσεις του: Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαλάρωση των μυών του λάρυγγα, και έτσι να περάσει αέρας στους πνεύμονες. Αν οποιαδήποtε στιγμή το θύμα πνιγμονής χάσει τι αισθήσεις του, εφαρμόστε τον παρακάτω αλγόριθμο υποστήριξης της ζωής Κάντε έκταση της κεφαλής και απομακρύνετε οποιαδήποτε ορατή απόφραξη από το στόμα του θύματος Α νοίξtε περαιτέρω τον αεραγωγό με ανύψωση tου πώγωνα Ελέγξε για την ύπαρξη αναπνοής με το "βλέπω, ακούω, αισθάνομαι" Προσπαθήστε να δώσετε δύο αποτελεσματικές εμφυσήσεις Αν αποτελεσμαtικές εμφυσήσεις δεν μπορούν να επιτευχθούν με πέντε προσπάθειες; - Ξεκινήστε θωρακικές συμπιέσεις αμέσως για να aπομακρύνεις την απόφραξη. Μην ελέγχετε για σημεία κυκλοφορίας - Μεtά από 15 συμπιέσεις, έλεγξε το στόμα για tην ύπαρξη απόφραξης, και μετά προσπάθησε να δώσεις εμφυσήσεις

8 16 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑrΙΚΗΣ ΙΑ'Π'ΙΚΗΣ -Συνεχίστε με κύκλους 15 συμπιέσεων με 2 προσπάθειες για εμφύσηση Αν οποιαδήποτε στιγμή επιτευχθεί εμφύσηση -Έλεγξε για σημεία κυκλοφορίας -Συνεχίστε με θωρακικές συμπιέσεις ή εμφυσήσεις αν χρειάζεται Πότε καλούμε βοήθεια Είναι σημαντικό για τους διασώστες να καλέσουν βοήθεια το γρηγορότερο δυνατό Όταν περισσότεροι από ένας διασώστες είναι παρόντες, ο ένας θα πρέπει να ξεκινήσει την αναζωογόνηση, ενώ ο άλλος θα πρέπει να καλέσει βοήθεια αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι το θύμα δεν αναπνέει Αν το θύμα είναι ενήλικας ο διασώστης θα πρέπει να υποθέσει ότι έχει καρδιολογικό πρόβλημα και θα πρέπει να καλέσει βοήθεια αμέσως μόλις διαπιστώσει ότι δεν αναπνέει. Αυτή η απόφαση μπορεί να επηρεαστεί από την ύπαρξη ή μη υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής. Εάν όμως το αίτιο της απώλειας συνείδησης είναι αναπνευστικό όπως στα: Τραύμα Πνιγμός Πνιγμονή Δηλητηρίαση από αλκοόλ ή φάρμακα Ή αν το θύμα είναι βρέφος ή παιδί Ο διασώστης θα πρέπει να κάνει αναζωογόνηση για περίπου ένα λεπτό πριν καλέσει βοήθεια. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Basic Life Support Working Group of the European Resuscitation Council. The 1998 European Resuscitation Council guidelines for adult single rescuer basic life support. Resuscitation 1998; 37: Handley AJ, Becker LB, Allen Μ, van Drenth Α, Κramer ΕΒ, Montgomery WH. Single rescuer adult basic life support. Απ advisory statement from the Basic Life Support Working Group of the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Resuscitation 1997; 34: American Heart Association in collaboration with the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Introduction to the International Guidelines 2000 for CPR and ECC. Guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care? an international consensus on science. Resuscitation 2000; 46: American Heart Association in collaboration with the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Guidelines 2000 for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Απ international consensus on science. Circulation 2000; 102(Suppl. Ι): American Heart Association in collaboration with the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Guidelines 2000 for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care? Απ international consensus on science. Resuscitation 2000; 46: Flesche CW, Breuer S, Mandel LP, Brevik Η, Tarnow J. The ability of health professionals to check the carotid pulse. Circulation 1994; 90(Suppl. 1): Mather C, O'Kelly S. The palpitation of'pulses. Anaesthesia 1996; 51: Monsieurs KG, De Cauwer HG, Bossaert LL. Feeling for the carotid pulse: is five seconds enough? Resuscitation 1996; 31: S3. 9. Bahr J, Κlingler Η, Panzer W, Rode Η, Kettler D. Skills of lay people in checking the carotid pulse. Resuscitation 1997; 35: Ochoa FJ, Ramalle-Gomara Ε, Carpintero JM, Garcia Α, Saralegui I. Competence of health professionals to check the carotid pulse. Resuscitation 1998; 37: Eberle Β, Dick WF, Schneider Τ, Wisser G, Doetsch S, Tzanova I. Checking the carotid pulse:

9 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 17 diagησstic accuracy accuracy σf first respσηders iη patieηts with aηd withσut a pulse. Resuscitatiση 1996; 33: Baskett Ρ, Bσssaert L, Carli Ρ, Chamberlaiη D, Dick W, Nolaη JP, Parr MJA, Scheidegger D, Zidemaη D. Guideliηes for the basic maηagemeηt σf the airway aηd veηtilatiσή duriηg resuscitatiση. Α statemeηt by the Airway aηd ν eηtilatioη Maηagemeηt Wσrkiηg Grσup σf the Eurσpeaη Resuscitatioη Cσuηcil. Resuscitatioη 1996; 31: Emergeηcy Cardiac Care Cσmmittee aηd Subcσmmittees, Americaη Heart Assσciatioη. Guideliηes fσr cardiσpulmσηary resuscitatiση aηd emergeηcy cardiac care. J Am Med Assσc 1992; 268: ldris ΑΗ, Weηzel ν, Baηηer MJ, Melker RJ. Smaller tidal vσlumes miηimize gastric iηflatiση duriηg CPR with aη uηprσtected airway. Circulatiση 1995; 92 (Suppl. 1): ldris ΑΗ, Gabrielli Α, Carusσ L. Smaller tidal vσlume is safe aηd effective fσr bag-valveveηtilatiση, but ησt fσr mσuth-tσ-mσuth. Circulatioη 1999; 100 (Suppl. 1): Htiη ΚJ, Bireηbaum DS, ldris ΑΗ, Baηηer MJ, Graveηsteiη Ν. Rescuer breathiηg patterη sigηificaηtly affects 02 aηd C02 received by the patieηt duriηg mσuth-tσmouth veηtilatiση. Crit Care Med 1998; 26: Α Kerη ΚΒ, Hilwig RW, Berg RA, Ewy GA. Efficacy σf chest cσmpressiση-σηly BLS CPR iη the preseηce σf aη σccluded airway. Resuscitatiση 1998; 39: ν aη Hσeywegheη RJ, Bσssaert LL, Mullie Α, Calle Ρ, Marteηs Ρ, Buylaert W Α, Delσσz Η. Quality aηd effi- cieηcy σf bystaηder CPR. Belgiaη Cerebral Resuscitatiση 1993; 26: Berdeη HJ, Biereηs JJ, Willems FF, Heηdrick JM, Pijls ΝΗ, Κnape JT. Resuscitatiση skills σf lay public after receηt traiηiηg. Anηals σf Emergeηcy Mediciηe 1994; 23: Quiηey NF, Gardηer J, Bramptση W. Resuscitatiση skills amσηgst aηaesthetists. Resuscitatiση 1995; 29: Mσrgaη CL, Dσηηelly PD, Lester CA, Assar DD. Effectiveηess σf the BBC's 999 traiηiηg rσadshows ση cardiσpulmσηary resuscitatiση: videσ perfσrmaηce σf cσhσrt of uηforewarηed participaηts at hσme six mσηths afterwards. British Medica1Jourηal 1996;313: Kaye W, Maηciηi ΜΕ. Teachiηg adultresuscitatiση iη the Uηited States? time fσr a rethiηk. Resuscitatiση 1998; 37: Assar D, Chamberlain D, Cσlquhouη Μ, Dσηηelly Ρ, Haηdley AJ, Leaves S, Kerη ΚΒ, Mayσr S. Α ratiσηale fσr staged teachiηg σf basic life support. Resuscitatiση 1998; 39: Haηdley JA, Haηdley AJ. Fσur-step CPRimprσviηg skill reteηtiση. Resuscitatiση 1998; 36: Natiσηal Ceηter fσr Health Statistics aηd Natioηal Safety Cσuηcil, Data ση σdds σf death due tσ chσkiηg, May Laηghelle Α, Suηde Κ, Wik L, Steeη Ρ Α. Airway pressure duriηg chest cσmpressioηs versus Heimlich maησeuvre iη ηewly dead adults with cσmplete airway σbstructioη. Resuscitatiση 2000; 44:

Επι.Ζω. (Επιμόρφωση Ζωής) ΚΑΡ.Π.Α. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε Ενήλικα

Επι.Ζω. (Επιμόρφωση Ζωής) ΚΑΡ.Π.Α. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε Ενήλικα ΚΑΡ.Π.Α. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε Ενήλικα Η Βασική Υποστήριξη Ζωής αναφέρεται στη διατήρηση της βατότητας του Αεραγωγού και στην υποστήριξη της Αναπνοής και της Κυκλοφορίας, χωρίς τη χρήση άλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Η αλληλεπίδραση μεταξύ του συστήματος αναφοράς επειγόντων περιστατικών - ΕΚΑΒ, των πολιτών που μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματική ΚΑΡΠΑ και της έγκαιρης χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας &

Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας ΟΡΙΣΜΟΙ Τραύμα: Είναι οξεία έκθεση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22-10-2015 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ ΔΑΥΙΔ ΜΩΥΣΗΣ ΠΕ 11 ΦΑ ABLS ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ;

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη. και την. European Resuscitation Council

Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη. και την. European Resuscitation Council Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν τον τρόπο: Προσέγγισης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS)

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) Καφαντάρης Ιωάννης 1, Μεϊμέτη Ευαγγελία 2 1. Ειδικευόμενος Καρδιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση European Resuscitation Council www.erc.edu Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος Το πρόβλημα 75.000 εξωνοσοκομειακοί θάνατοι από ΑΚΑ/έτος στο UK & 330.000 στις USA Πιθανότητα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED)

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν τον τρόπο: Προσέγγισηςενόςθύματοςπουέχεικαταρρεύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o BLS. BASIC LIFE SUPPORT AND AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATION (ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ). Συγγραφέας: Τούλιος Γεώργιος* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ Στόχοι Να γνωρίζουμε βασικά θέματα του ΑΕΑ (AED) Να εφαρμόζουμε τον ΑΕΑ Να γνωρίζουμε να εφαρμόζουμε ΚΑΡ.Π.Α. σε συνδυασμό με ΑΕΑ Να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 Έλεγχος Αιμορραγίας Αιμόσταση Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

FIRST AID ATHENS Εθελοντική ομάδα Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών. Αλγόριθμοι Αντιμετώπισης Επειγουσών Καταστάσεων.

FIRST AID ATHENS Εθελοντική ομάδα Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών. Αλγόριθμοι Αντιμετώπισης Επειγουσών Καταστάσεων. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ Η γνώση βασικών αρχών παροχής αναζωογόνησης σε ενήλικες και παιδιά σε περίπτωση ανακοπής έχει καταστεί πλέον στο δυτικό κόσμο, μέρος της διαδικασίας της βασικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

1. Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ηλεκτροπληξία προκαλεί βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό, που είναι το άμεσο αποτέλεσμα της δράσης του ηλεκτρικού ρεύματος στους ιστούς (Παπαδημητρίου Λ., 2006). Τα ηλεκτρικά εγκαύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στα σχολεία ιαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων ημερίδα επιμέλεια Κατσαβούνη Φανή

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στα σχολεία ιαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων ημερίδα επιμέλεια Κατσαβούνη Φανή ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στα σχολεία ιαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων ημερίδα 2013 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Είναι οι αρχικές ενέργειες που γίνονται, για τη διατήρηση ενός πάσχοντος στη ζωή, τη σταθεροποίηση της κατάστασής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο II. Βασική Υποστήριξη της Ζωής

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο II. Βασική Υποστήριξη της Ζωής Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 1(4): 326-331, 2000. 2000 Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόννηση

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόννηση Καρδιοπνευμονική Αναζωογόννηση Βασική Υποστήριξη Ζωής & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής 2 Αντικειμενικός Στόχος Εκτίμηση ατόμου που έχει καταρρεύσει Εκτέλεση Θωρακικών Συμπιέσεων & Εμφυσήσεων Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC)

Νέες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΚΥ.Σ.ΑΝ. 18 Μαρτίου 2006 Νέες Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) Έχουν ήδη περάσει 5 χρόνια από την

Διαβάστε περισσότερα

για την Εξειδικευμένη Παιδιατρική Υποστήριξη της Ζωής

για την Εξειδικευμένη Παιδιατρική Υποστήριξη της Ζωής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 45 Κατευθυντήριες Οδηγίες 2000 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης για την Εξειδικευμένη Παιδιατρική Υποστήριξη της Ζωής Μια δήλωση της Ομάδας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ. Μέρος Α

ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ. Μέρος Α 1 Μέρος Α 1 6 Νοσοκοµείο! Υπηρεσίες ιάσωσης Πρώτες Βοήθειες Κλήση για Βοήθεια Ασφάλεια /Εκτίµηση 7 2 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Είναι οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνουµε στον τόπο του ατυχήµατος: 1. για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα

Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα Η πρόληψη επειγουσών καταστάσεων είναι θεµελιώδους σηµασίας. Γι αυτό το λόγο πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι και εξοπλισµένοι µε τις κατάλληλες γνώσεις, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες γύρω από το νερό. Διδακτική Κολύμβησης Μάιος 2011

Πρώτες Βοήθειες γύρω από το νερό. Διδακτική Κολύμβησης Μάιος 2011 Πρώτες Βοήθειες γύρω από το νερό Διδακτική Κολύμβησης Μάιος 2011 Μανούβρα του HEIMLICH Δίδεται όταν: Το άτομο δεν μπορεί να μιλήσει ή να φωνάξει Το άτομο αρχίζει και μελανιάζει από έλλειψη οξυγόνου Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρώτες Βοήθειες Με τον όρο πρώτες βοήθειες εννοούμε τη βοήθεια που προσφέρει κάποιος σε ένα άρρωστο πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Ποιοι είναι οι στόχοι του Πρώτου Βοηθού α. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 210 7623301, 697 2910407 Website: www.empfirstaid.gr Email: akonovesi@empfirstaid.gr ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Τα εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Πρώτες Βοήθειες για Γενικό Πληθυσμό

Τίτλος Μαθήματος: Πρώτες Βοήθειες για Γενικό Πληθυσμό Τίτλος Μαθήματος: Πρώτες Βοήθειες για Γενικό Πληθυσμό Ενότητα: Απώλεια αισθήσεων Διδάσκοντες: Γιάνης Δημολιάτης (υπεύθυνος), Ευαγγελία Ντζάνη, Αικατερίνη Καβλακούδη, Ελένη Γαλανοπούλου, Κωνσταντία- Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή. Εικόνα 13. Η πνευµονική αναπνοή.

Αναπνοή. Εικόνα 13. Η πνευµονική αναπνοή. Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 35-45 Αναπνοή Η αναπνοή είναι η βασική λειτουργία του οργανισµού, κατά την οποία χρησιµοποιείται το οξυγόνο και αποβάλλεται το διοξείδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αντιμετώπισης Επείγουσων Καταστάσεων. www.steliosk.gr

Αλγόριθμοι Αντιμετώπισης Επείγουσων Καταστάσεων. www.steliosk.gr www.steliosk.gr www.steliosk.gr www.steliosk.gr ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡ ΙΟ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ Η γνώση βασικών αρχών παροχής αναζωογόνησης σε ενήλικες και παιδιά σε περίπτωση ανακοπής έχει καταστεί πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Μeθοδοι θαλaσσιας διaσωσης τραυματiα

Μeθοδοι θαλaσσιας διaσωσης τραυματiα 50 KEΦΑΛΑΙΟ E Μeθοδοι θαλaσσιας διaσωσης τραυματiα Φ. ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ Η διάσωση ατόμου από τη θάλασσα είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο. Εκτός από την υποθερμία και τον κίνδυνο πνιγμού, η κάκωση της αυχενικής μοίρας

Διαβάστε περισσότερα

Tι είναι πρώτες βοήθειες;

Tι είναι πρώτες βοήθειες; Α Βοήθειες ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΑ Τι είναι πρώτες βοήθειες. Γενικά χαρακτηριστικά των ατόμων που παρέχουν πρώτες βοήθειες. Αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού. Τηλέφωνα άμεσης ανάγκης. Τι πρέπει να περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34 Αεροφόροι οδοί Οι αεροφόροι οδοί επιτρέπουν την είσοδο του αέρα από το Περιβάλλον µέχρι τους πνεύµονες κατά τη φάση της εισπνοής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α! ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α! ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α! ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Παίζει ρολό ο χρόνος από την επέλευση της ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

για την Υποστήριξη της Ζωής στο Νεογνό

για την Υποστήριξη της Ζωής στο Νεογνό 50 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Κατευθυντήριες Οδηγίες 2000 του Ευρωπα'ίκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης για την Υποστήριξη της Ζωής στο Νεογνό Μια δήλωση της Ομάδας εργασίας για την Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία του αίµατος

Κυκλοφορία του αίµατος Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 46-54 Κυκλοφορία του αίµατος Η µεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύµονες σε όλα τα µέρη του ανθρώπινου οργανισµού εξασφαλίζεται µε τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση του θύματος ή αν δεν είστε βέβαιοι πώς να χειριστείτε την κατάσταση, καλέστε 166 ή αναζητήστε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπαραβολή Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών κατευθυντήριων οδηγιών ΚΑΡΠΑ

Αντιπαραβολή Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών κατευθυντήριων οδηγιών ΚΑΡΠΑ Αντιπαραβολή Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών κατευθυντήριων οδηγιών ΚΑΡΠΑ Δήµητρα Κοντογιάννη Καρδιολόγος-Εντατικολόγος Επιµελήτρια Α Γενικό νοσοκοµείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» ΑΛΥΣΣΙΔΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ERC

Διαβάστε περισσότερα

για την Βασική Υποστήριξη της Ζωής στα Παιδιά

για την Βασική Υποστήριξη της Ζωής στα Παιδιά 36 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝτΑΠΚΗΣ ΙΑΥΡΙΚΗΣ Κατευθυντήριες Οδηγίες 2000 του Ευρωπα'ίκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης για την Βασική Υποστήριξη της Ζωής στα Παιδιά Μια δήλωση της Ομάδας εργασίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΥΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ τη ΣΥΝΤΑΞΗ OF ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE MEDICINE

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΥΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ τη ΣΥΝΤΑΞΗ OF ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE MEDICINE ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΥΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΙΣθΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Δελφών 106, Τ.Κ. 546 43 θεσσαλονίκη, Μακεδονία, ΕΛΛΑΣ Τηλ. & Fax: 0310/865.537

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για τον αυχένα

Ασκήσεις για τον αυχένα Ασκήσεις για τον αυχένα Παπαδόπουλος Ανδρέας Ορθοπαιδικός Χειρουργός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη τραυματισμών είναι η ύπαρξη ισχυρών, ευέλικτων μυών και αρθρώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Bogdan Raitsiou M.D 1 Πνιγμός στο νερό Ξένο σώμα Θερμοπληξία Υποθερμία Bogdan Raitsiou M.D 2 ΠΝIΓΜΟΣ Εμβύθιση ή κατάδυση εντός υγρού, συχνά συνδυάζεται με : *

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC)

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΚΥ.Σ.ΑΝ. Κερύνιας 9 Λατσιά, 2231. Τηλ: 99784580 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΚΑΡΠΑ European Resuscitation Council (ERC) Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης είναι μη κερδοσκοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαλώνοντας Μικρούς Διασώστες Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ω Ν Β Ο Η Θ Ε Ι Ω Ν ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μεγαλώνοντας Μικρούς Διασώστες Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ω Ν Β Ο Η Θ Ε Ι Ω Ν ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μεγαλώνοντας Μικρούς Διασώστες Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ω Ν Β Ο Η Θ Ε Ι Ω Ν ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μεγαλώνοντας Μικρούς Διασώστες Μεγαλώνοντας Μικρούς Διασώστες ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή (arrest) και Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Κεφάλαιο 1 Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή (arrest) και Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) Κεφάλαιο 1 Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή (arrest) και Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) Σύνοψη Ως καρδιοαναπνευστική ανακοπή ορίζεται η αιφνίδια διακοπή της κυκλοφορίας, της αναπνοής ή και των δύο,

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 19-20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 19-20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 19-20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Ομιλητές: Παντελής Καστρινάκης Φρύνη Υψηλάντη Η Ε.Δ.Ο.Κ. είναι μια εθελοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Copyright Ιούνιος 2009, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Διεύθυνση Σώµατος Σαµαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Τµήµα Εκπαίδευσης 1 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Εγχειρίδιο Εκπαιδευόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΠΟΥ Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΣΤΟ Γ.Ν.Α «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ( Η.Κ.Γ ), ως απλή και εύχρηστος εργαστηριακή μέθοδος, είναι βοηθητικό και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

EΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MD, PhD ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

EΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MD, PhD ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ EΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ MD, PhD ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ NO DISCLOSURES ALS course manual Χωριστό κεφάλαιο για την εξωνοσοκομειακή ανακοπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Μαζί μπορούμε να σώσουμε ζωές. θεατή στο ρόλο του διασώστη

ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Μαζί μπορούμε να σώσουμε ζωές. θεατή στο ρόλο του διασώστη ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Μαζί μπορούμε να σώσουμε ζωές Ο απλός πολίτης από το ρόλο του θεατή στο ρόλο του διασώστη ΓΡΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεμβατικός καρδιολόγος, MD,FSCAI Euromedica-Κυανούς Σταυρός Ο αιφνίδιος

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1 κ ε φ ά λ α ι ο Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1.1 Αλγόριθμοι στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Το πρώτο διεθνές συνέδριο για τις κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AEDs)

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AEDs) Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AEDs) Παρότι οι πρόοδοι στην επείγουσα καρδιακή φροντίδα συνεχίζουν να βελτιώνουν τις πιθανότητες επιβίωσης από καρδιακή ανακοπή, αυτή παραμένει βασική αιτία θανάτου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Copyright Ιούνιος 2009, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Διεύθυνση Σώµατος Σαµαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Τµήµα Εκπαίδευσης 1 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Εγχειρίδιο Εκπαιδευόµενου

Διαβάστε περισσότερα

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 43974

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Μέση Εκπαίδευση Σεμινάρια Μουσικής Σεπτεμβρίου 2016 Σημειώσεις από το Εργαστήριο της Μαργαρίτας Ηλία

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Μέση Εκπαίδευση Σεμινάρια Μουσικής Σεπτεμβρίου 2016 Σημειώσεις από το Εργαστήριο της Μαργαρίτας Ηλία 1 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Μέση Εκπαίδευση Σεμινάρια Μουσικής Σεπτεμβρίου 2016 Σημειώσεις από το Εργαστήριο της Μαργαρίτας Ηλία www.margaritaelia.com margaritaelia@gmail.com Βασικές αρχές τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23/2/09 Η Ύλη έχει αναρτηθεί Αγ.Θωµά 15Β 1 ος όροφος

ΚΑΡΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23/2/09 Η Ύλη έχει αναρτηθεί Αγ.Θωµά 15Β 1 ος όροφος ΚΑΡΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23/2/09 Η Ύλη έχει αναρτηθεί Αγ.Θωµά 15Β 1 ος όροφος ΥΛΗ ΚΑΡΠΑ Υποχρεωτική η δήλωση συµµετοχής!!! Τα κεφάλαια του βιβλίου που είναι µέσα στην ύλη αντιστοιχούν στις παρακάτω σελίδες σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1 Το πρόγραμμα ασκήσεων που ακλουθεί έχει δημιουργηθεί για να ανακτηθεί η κινητικότητα στην άρθρωση του ώμου και να βελτιωθεί η ελαστικότητα των μυών οι οποίοι την κινούν. Σε περίπτωση τραυματισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κωδ: ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούµε συµβουλευτείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα γυµναστικής. ιαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση : διερεύνηση γνώσεων φοιτητών νοσηλευτικής Α.Τ.Ε.Ι.

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση : διερεύνηση γνώσεων φοιτητών νοσηλευτικής Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση : διερεύνηση γνώσεων φοιτητών νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Κρήτης ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοεξέταση Μαστών : Οδηγίες κατά στάδια

Αυτοεξέταση Μαστών : Οδηγίες κατά στάδια Αυτοεξέταση Μαστών : Οδηγίες κατά στάδια Η αυτοεξέταση μαστών είναι η πρώτη ασπίδα που έχει η γυναίκα κατά του καρκίνου του μαστού. Η Αμερικάνικη Ογκολογική Εταιρία συστήνει στις γυναίκες να κάνουν κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 183 Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΟΥ, ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΔΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Α.Δ. LAKHSMI ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ: Αρχική Στάση : Αριστερό γόνατο στο πάτωμα και δεξί πόδι λυγισμένο σχηματίζοντας μια γωνία 90 μοιρών, Εισπνέεις καθώς σηκώνεις το αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Πρώτες Βοήθειες για Γενικό Πληθυσμό

Τίτλος Μαθήματος: Πρώτες Βοήθειες για Γενικό Πληθυσμό Τίτλος Μαθήματος: Πρώτες Βοήθειες για Γενικό Πληθυσμό Ενότητα: Απώλεια αισθήσεων Διδάσκοντες: Γιάνης Δημολιάτης (υπεύθυνος), Ευαγγελία Ντζάνη, Αικατερίνη Καβλακούδη, Ελένη Γαλανοπούλου, Κωνσταντία- Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF

Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF mpfexperience.gr Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα πολλοί άνθρωποι δεν γυμνάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Η αρχή του αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος είναι κοινή (στοματική κοιλότητα-φάρυγγας). Η επιγλωττίδα καλύπτει κατά την κατάποση τον λάρυγγα, δηλαδή την τραχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. αναζωογόνησης, χωρίς εμφυσήσεις και το βάθος των θωρακικών συμπιέσεων.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. αναζωογόνησης, χωρίς εμφυσήσεις και το βάθος των θωρακικών συμπιέσεων. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Ο ρόλος της έγκαιρης έναρξης της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς εμφυσήσεις και το βάθος των θωρακικών συμπιέσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Certified First Aid Provider Έκδοση 1.0

Certified First Aid Provider Έκδοση 1.0 Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

10 ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ - Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΑ ΣΤΥΛ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

10 ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ - Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΑ ΣΤΥΛ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10 ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ - Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΑ ΣΤΥΛ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ - Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΑ ΣΤΥΛ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 62 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 63 λάκτισμα" τα γόνατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. Στο ελεύθερο η είσοδος του χεριού πρέπει να γίνεται α με το χέρι ελαφρώς λυγισμένο έξω από το ύψος του ώμου β με το χέρι τεντωμένο έξω από το ύψος του ώμου γ με το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ:

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ 2 Ιουνίου 2014 / 14 O Δημοτικό Σχολείο Ιλίου ΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΜΑ & ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Στόχος:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Στόχος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Σε συνεργασία με τον Λειτουργό Αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας. Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας. Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τι είναι Α Βοήθειες Η βοήθεια που παρέχεται σε ασθενείς άμεσα μετά τον τραυματισμό ή την πάθηση και πριν προσέλθει ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τη διαδικασία του θανάτου

Πληροφορίες για τη διαδικασία του θανάτου Πληροφορίες για τη διαδικασία του θανάτου Αν δεν έχετε δει ποτέ κάποιον να πεθάνει ίσως να φοβόσαστε για το τι θα συμβεί, αλλά η στιγμή του θανάτου είναι συνήθως γαλήνια. Αυτό το φυλλάδιο είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης.. τα δύο σώματα γίνονται ένα σύστημα σωμάτων κι αποκτούν κοινό κέντρο βάρους, με ισοκατανομή δυνάμεων το κεφάλι, η πλάτη, η κοιλιά και οι γλουτοί βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ασκήσεις για τον αυχένα

ασκήσεις για τον αυχένα ασκήσεις για τον αυχένα 1 η ΑΣΚΗΣΗ θέση καθιστή ή όρθια Έχοντας σταθερούς τους ώμους, κατεβάζουμε το κεφάλι προς τα κάτω, έτσι ώστε το πηγούνι να ακουμπήσει στο στέρνο. στην αρχική θέση. Σηκώνουμε το κεφάλι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡ ΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ΚΑΡ ΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΡ ΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Παναγιώτης Στρέμπελας Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών Εισαγωγή Καρδιοεγκεφαλικήαναζωογόνηση(ΚΕΑ) Πότε- γιατί; Τεχνική Δεδομένα από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ξεπεράστε τα όριά σας!

Ξεπεράστε τα όριά σας! Ξεπεράστε τα όριά σας! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες είναι τεντωμένοι ανά πάσα στιγμή. Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατήστε πίεση στις λαβές όταν ασκείστε και να προσπαθείτε να κάνετε ελεγχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

Ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Το Ανθρώπινο Σώμα. Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας Κανόνες Υγιεινής. Η Άσκηση βασική προϋπόθεση για την Υγεία. Σχολικό Έτος 2011-2012 Τάξη Α Ερευνητική Εργασία Α Τετραμήνου Υπεύθυνος Καθηγητής: Σταθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ A ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. AYTOKINHTOY

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ A ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. AYTOKINHTOY ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ A ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. AYTOKINHTOY 1. Η βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση περιλαμβάνει : Α) Άμεση αναγνώριση απώλειας αισθήσεων, αναπνοής και κυκλοφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (ΟΕ-04) ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (ΟΕ-04) ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. Έκθεση σε Φυτοφάρμακο 1.1.1. Επαφή με τα μάτια Πλύνετε με άφθονο νερό τα μάτια τουλάχιστον για 10 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια όταν αυτό είναι εφικτό / απαραίτητο. 1.1.2. Επαφή με το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF

Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF www.mpftrainer.gr Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα πολλοί άνθρωποι δεν γυμνάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ Βασικός εχθρός στην αντιμετώπιση του τραυματία και του ασθενούς είναι ο χρόνος. Σ ένα τραυματία οι πιθανότητες επιβίωσης ελαττώνονται αν δεν αντιμετωπισθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΡΟΓΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τα ακόλουθα σχεδιαγράμματα απεικονίζουν τις θέσεις βρογχικής παροχέτευσης, που είναι απαραίτητες για την παροχέτευση κάθε τμήματος των πνευμόνων. Στα σχεδιαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος γυµναστικής. Για να το ευχαριστηθείτε και για να γυµναστείτε αποδοτικά και χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» Φυσική Δραστηριότητα και Ψυχική Υγεία Ατόμων με Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

(κυρίως εμπλεκόμενοι μύες : ορθός κοιλιακός, έσω πλάγιος κοιλιακός, έξω πλάγιος κοιλιακός, εγκάρσιος κοιλιακός )

(κυρίως εμπλεκόμενοι μύες : ορθός κοιλιακός, έσω πλάγιος κοιλιακός, έξω πλάγιος κοιλιακός, εγκάρσιος κοιλιακός ) (κυρίως εμπλεκόμενοι μύες : ορθός κοιλιακός, έσω πλάγιος κοιλιακός, έξω πλάγιος κοιλιακός, εγκάρσιος κοιλιακός ) Το παρακάτω πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την δύναμη και την αντοχή των κοιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

CEDERROTHS Πρώτες Βοήθειες Οδηγίες

CEDERROTHS Πρώτες Βοήθειες Οδηγίες CEDERROTHS Πρώτες Βοήθειες Οδηγίες ιαβάστε µε προσοχή το περιεχόµενο πριν συµβεί το ατύχηµα 1 Πριν δώσεις τις Πρώτες Βοήθειες εξακρίβωσε την κατάσταση! Προσπάθησε γρήγορα και ψύχραιµα Να εντοπίσεις τι

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση για ωδίνες τοκετού και τοκετό

Τοποθέτηση για ωδίνες τοκετού και τοκετό Τοποθέτηση για ωδίνες τοκετού και τοκετό Κάθισμα στην μπάλα ωδινών Η κίνηση εμπρός και πίσω κατά το κάθισμα στην μπάλα ωδίνων μειώνει τον πόνο, προάγει την χαλάρωση, ανοίγει την εγκάρσια και προσθιο οπίσθια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «ΚΑΡΠΑ - ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ» Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 )

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 ) Α/Α Περιγραφή Σκορ (0-4) 1. Σήκωμα από κάθισμα 2. Όρθια στάση χωρίς στήριξη 3. Κάθισμα χωρίς στήριξη πλάτης 4. Κάθισμα από όρθια στάση 5. Μεταφορές 6. Όρθια στάση, χωρίς στήριξη, με μάτια κλειστά 7. Όρθια

Διαβάστε περισσότερα

Ελλούλ Ιωάννης, Νευρολόγος, Λέκτορας Νευρολογίας. Τηλ. 2610999495, 2610992997, 6944746083

Ελλούλ Ιωάννης, Νευρολόγος, Λέκτορας Νευρολογίας. Τηλ. 2610999495, 2610992997, 6944746083 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Πρόγραµµα Λειτουργικής Νευροχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών Μαρκάκη Έλλη Ειδικ. Νευρολόγος Ελλούλ Ιωάννης,

Διαβάστε περισσότερα

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 44260

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ & ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Σ τ ε ρ ε ά ς Ε λ λ ά δ α ς Σ χ ο λ ή Ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν Υ γ ε ί α ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε ί α ς Π ρ ό γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF

Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF mpfexperience.gr Συμβουλές για υγιή και ισορροπημένη άσκηση από τον personal trainer και σχεδιαστή της σειράς λειτουργικών οργάνων προπόνησης MPF Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα πολλοί άνθρωποι δεν γυμνάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: 2η ενότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: 2η ενότητα: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 2η ενότητα: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Σωστικές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 04/02/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Πρώτη Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα