Αναλογία (Proportion)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλογία (Proportion)"

Transcript

1 Μέτρα Νοσηρότητας

2 Αναλογία (Proportion) Κλάσµα Αριθµητής ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ στον παρανοµαστή Ποσότητες της ίδιας φύσης Κυµαίνεται πάντα µεταξύ 0 και 1 Ποσοστό = αναλογία x 100 κυµαίνεται: = --- = 0,5 = 50% 4

3 Πηλίκο ρυθµού / Πηλίκο Κλάσµα Ρυθµός (ταχύτητα) ενός γεγονότος ως προς χρόνο Αριθµητής - πλήθος ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ σε κάποιο χρονικό διάστηµα Παρανοµαστής - πληθυσµός στον οποίο συµβαίνουν τα γεγονότα στο ίδιο διάστηµα (πληθυσµός σε κίνδυνο) - περιλαµβάνει χρόνο παρατηρήθηκαν το = 0,02 / έτος 100

4 Η έννοια του δείκτη Συχνότητα του υπό παρατήρηση συµβάντος Εκτιθέµενος σε κίνδυνο πληθυσµός Αναφορά στο Ίδιο χρονικό διάστηµα

5 Καταλληλότητα παρονοµαστών Εκτίµηση έγκαιρης εµβολιαστικής κάλυψης για διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη µε το βασικό σχήµα στη Θεσσαλονίκη Ποιος είναι ο κατάλληλος αριθµητής; Ποιος είναι ο κατάλληλος παρονοµαστής;

6 Μέτρα νοσηρότητας Επιδηµιολογία: «η µελέτη της κατανοµής της συχνότητας των νοση- µάτων και των παραγόντων που τα προσδιορίζουν» ύο τύποι µέτρων νοσηρότητας: Επίπτωση (Incidence): µετρά συχνότητα NΕΩΝ περιπτώσεων σε καθορισµένη χρονική περίοδο Αναλογία επίπτωσης (Incidence Proportion) Πηλίκο επίπτωσης (Incidence Rate) Επιπολασµός (Prevalence): µετρά συχνότητα νοση- µάτων που ΥΠΑΡΧΟΥΝ σε καθορισµένο χρονικό σηµείο

7 Επιπολασµός

8 Επιπολασµός (Prevalence) Αριθµός περιπτώσεων σε καθορισµένο χρονικό σηµείο Συνολικός πληθυσµός στο ίδιο χρονικό σηµείο Αναλογία του πληθυσµού προσβεβληµένου από νόσο σε συγκεκριµένο χρονικό σηµείο Εκφράζεται ως αναλογία (ή ποσοστό) Παράδειγµα ΗΙV σε περιοχή Χ τον Μάρτιο 2003: Πληθυσµός Ασθενείς Επιπολασµός 1,5%

9 Παραδείγµατα Αριθµητής: παιδιά από 5-16 ετών που καπνίζουν τουλάχιστον 1 τσιγάρο την εβδοµάδα και κατοικούν στη Θεσσαλονίκη στις 15 Απριλίου 2007 Παρονοµαστής: Όλα τα παιδιά 5-16 ετών που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη στις 15 Απριλίου 2007

10 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα Χρήσιµος στην εκτίµηση της κατάστασης υγείας και των αναγκών µιας κοινότητας Χρόνιες καταστάσεις που απαιτούν συνεχή άντληση πόρων Εκτίµηση επίδρασης ενός προληπτικού µέτρου υσχέρειες κατά τη σύγκριση δύο πληθυσµών υσχέρειες κατά την εκτίµηση αλλαγών στον επιπολασµό µιας νόσου

11 Αναλογία Επίπτωσης

12 Αναλογία Επίπτωσης (Incidence Proportion) Αριθµός ΝΕΩΝ περιπτώσεων κατά τη διάρκεια µίας περιόδου Πληθυσµός σε κίνδυνο στην αρχή αυτής της περιόδου Παράδειγµα ΗΙV σε περιοχή Χ τον Μάρτιο 2003: Πληθυσµός Νέοι Ασθενείς 50 Επίπτωση 0,5 / 1000 ανά µήνα

13 Αναλογία Επίπτωσης (Ιncidence Proportion, IP) x x Πληθυσµός = 14 Νόσησαν = 6 x x x x IP = 6/14 = 0,43 ανά έτος = 43% ανά έτος x έναρξη νόσου Μήνας 1 Μήνας 12 Παραδοχή: όλος ο πληθυσµός σε κίνδυνο παρακολουθείται για το ίδιο χρονικό διάστηµα («ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ»)

14 Αναλογία Επίπτωσης µέτρο/δείκτης συχνότητας νοσηµάτων Συνώνυµοι όροι: - Αναλογία Επίπτωσης (Incidence Proportion) - Κίνδυνος / Μέσος Κίνδυνος (Risk / Average Risk) - Αθροιστική Επίπτωση (Cumulative Incidence) - Επίπτωση (Incidence) Σε επιδηµίες: - Πηλίκο Προσβολής (Attack Rate) Παραδοχές: - Ορισµένη χρονική περίοδος - Κλειστός πληθυσµός

15 Παραδείγµατα Αριθµητής: νέα περιστατικά ενηλίκων µε Σακχαρώση ιαβήτη που διαγνώστηκαν το 2006 στη Θεσσαλονίκη Παρονοµαστής: Όλοι οι ενήλικες που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη την ή στις

16 Χρήση και Αξία Ποσοτικοποιεί τα νέα περιστατικά σε ένα εύρος χρόνου καλύτερη εκτίµηση των αναγκών υγείας καλύτερος σχεδιασµός των υπηρεσιών Χρήσιµη για την αξιολόγηση της επίδρασης ενός προληπτικού µέτρου. Χρήσιµη για τη µελέτη των αιτίων µιας σπάνιας κατάστασης σε ένα στατικό (κλειστό) πληθυσµό

17 Πηλίκο Επίπτωσης

18 Ανοιχτός πληθυσµός x x x x χρήση έννοιας ανθρωπο-χρόνου x x Μήνας 1 Μήνας 12 x έναρξη νόσου Λαµβάνεται υπόψη ότι τα άτοµα µπορεί να µην είναι για το ίδιο χρονικό διάστηµα στον πληθυσµό σε κίνδυνο

19 Πηλίκο επίπτωσης (Incidence Rate, IR) Αριθµός ΝΕΩΝ περιπτώσεων κατά τη διάρκεια µίας περιόδου Πηλίκο Σύνολο ανθρωπο-χρόνου σε κίνδυνο Έννοια ρυθµού (ταχύτητας) Παρανοµαστής: - είναι χρόνος - το σύνολο του χρόνου που κάθε άτοµο είναι σε παρακολούθηση από τη µελέτη και είναι δυνατόν να αποκτήσει (νέα περίπτωση) την νόσο που µελετάται

20 Ανθρωπο-χρόνος Έτη σε κίνδυνο A B C x 6,0 6,0 11,0 D E x 9,5 5,0 Σύνολο ετών σε κίνδυνο 37,5 -- χρόνος παρακολούθησης x έναρξη νόσου IR = 2 / 37,5 ανθρωπο-έτη = 0,053 ανθρωπο-έτη = = 5,3 / 100 ανθρωπο-έτη

21 Ανθρωπο-χρόνος 100 ανθρωπο-έτη: 1 άτοµο για 100 χρόνια 2 άτοµα για 50 χρόνια 50 άτοµα για 2 χρόνια 100 άτοµα για 1 χρόνο 200 άτοµα για 6 µήνες υνατότητα Σύγκρισης και Ακρίβεια

22 Παραδείγµατα Κατά την παρακολούθηση 3500 γυναικών στη χώρα Χ η επίπτωση της φυµατίωσης στις HIV (+) ήταν 9.92 ανά 100 ανθρωποέτη Ποιος είναι ο αριθµητής και ποιος ο παρονοµαστής του πηλίκου επίπτωσης;

23 Πηλίκο Επίπτωσης µέτρο/δείκτης συχνότητας νοσηµάτων Έννοια µονάδας «ανθρωπο-χρόνου» Συνώνυµοι όροι: - Πηλίκο Επίπτωσης (Incidence Rate) - Επίπτωση (Incidence) - Πυκνότητα Επίπτωσης (Incidence Density) - Ισχύς νοσηρότητας (Force of Morbidity) rate = «πηλίκο ρυθµού» ή «πηλίκο» ή «δείκτης»

24 Ποιο µέτρο θα χρησιµοποιήσετε και γιατί; Ερώτηση 1: Για την εκτίµηση της επίδρασης ενός προγράµµατος για την εκρίζωση του κουνουπιού Aedes aegypti που προκαλεί δάγκειο πυρετό σε ένα στρατόπεδο προσφύγων. Αναλογία επίπτωσης Ερώτηση 2: Για την εκτίµηση της συχνότητας της σχιζοφρένειας προκειµένου να δηµιουργηθούν νέες ψυχιατρικές δοµές. Επιπολασµός Ερώτηση 3: Για την εκτίµηση της συχνότητας της ηπατίτιδας Β σε ένα πληθυσµό υψηλού κινδύνου. Πηλίκο επίπτωσης

25 Σχέση µεταξύ επίπτωσης, επιπολασµού και διάρκειας νόσου Επίπτωση ιάρκεια Επιπολασµός Θάνατοι Θεραπεύτηκαν Χάθηκαν...

26 Σχέση µεταξύ επίπτωσης, επιπολασµού και διάρκειας νόσου Π α ρ ά δ ε ι γ µ α Αναλογία Επίπτωσης: 3 ασθενείς / 100 πληθ. / µήνα 3 ασθενείς / 100 πληθ. / 30 ηµέρες 1 ασθενής / 100 πληθ. / 10 ηµέρες Ασθενείς (σε πληθυσµό 100 ατόµων) Μέση διάρκεια νόσου: 10 ηµέρες Επιπολασµός (15 Σεπ): 1 / 100 πληθ. = 1% Μέση διάρκεια νόσου: 20 ηµέρες Επιπολασµός (15 Σεπ): 2 / 100 πληθ. = 2% Αυγ 1-10 Σεπ Σεπ Σεπ 1-10 Οκτ Ασθενείς (σε πληθυσµό 100 ατόµων) Αυγ 1-10 Σεπ Σεπ Σεπ 1-10 Οκτ Επιπολασµός = Αναλογία Επίπτωσης x µέση διάρκεια νόσου

27 Παράδειγµα ασθενής (σε παρακολούθηση) υγιής (σε παρακολούθηση) 2 1 Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Επιπολασµός 1 Μαρτίου = 3 / 8 Αναλογία επίπτωσης Μάρ-Ιουν 4 άτοµα απέκτησαν νόσο τον Μάρτιο-Ιούνιο από?? 16 ανθρωπο-µήνες σε κίνδυνο Πηλίκο επίπτωσης = 4 / 16 ανθρωπο-µήνες = 1 / 4 ανθρωπο-µήνες = 4 / 8

28 Παράγοντες που αυξάνουν τη διάρκεια της νόσου Ο υποθεραπευόµενος Σ (Ι) έχει υψηλή θνητότητα. Ποια είναι η επίδραση της θεραπείας µε ινσουλίνη στον επιπολασµό του; Μετά από ένα πρόγραµµα διάδοσης του θηλασµού ο επιπολασµός του αυξήθηκε. Ο αριθµός των µητέρων που θήλαζαν δεν επηρεάστηκε. Πού οφείλεται αυτή η αλλαγή;

29 Παράγοντες που µειώνουν τη διάρκεια της νόσου Ο επιπολασµός της στεφανιαίας νόσου σε ένα πληθυσµό Α είναι µικρότερος από τον πληθυσµό Β. Πού µπορεί να οφείλεται αυτό; Ο επιπολασµός της οστεοπόρωσης στο Περού είναι µικρότερος απ ότι στον Καναδά. Πού µπορεί να οφείλεται αυτό;

30

31 Μέτρα Θνησιµότητας

32 Θνησιµότητα Θνησιµότητα τετάνου στον τόπο Χ το 2002 Θάνατοι από τέτανο: 17 Σύνολο πληθυσµού το 2002: Πηλίκο Θνησιµότητας = 0,029 / / έτος (Έχει χρησιµοποιηθεί και όρος «είκτης Θνησιµότητας») Το πηλίκο µπορεί να εκφρασθεί µε οποιαδήποτε δύναµη του , 1.000, ,

33 Αδρός είκτης Θνησιµότητας Crude Death Rate Συνολικός αριθµός θανάτων από όλες τις αιτίες σε ένα πληθυσµό κατά τη διάρκεια ενός έτους προς το µέσο πληθυσµό στη διάρκεια του ίδιου έτους (χ 1000).

34 είκτης Ειδικής Θνησιµότητας Συνολικός αριθµός θανάτων µιας οµάδας πληθυσµού µε κάποιο κοινό χαρακτηριστικό προς τον αριθµό των ατόµων της ίδιας οµάδας (χ 1000). Το κοινό χαρακτηριστικό µπορεί να είναι φύλο, ηλικία, επάγγελµα, παράγοντας κινδύνου (π.χ. κάπνισµα)

35 είκτης Αναλογικής Θνησιµότητας Proportional Mortality Rate Θάνατοι από µία αιτία θανάτου σε ένα πληθυσµό ένα χρονικό διάστηµα προς το σύνολο θανάτων στον ίδιο πληθυσµό το ίδιο χρονικό διάστηµα (χ100)

36 είκτης Θνητότητας - Case Fatality Rate αποτελεί έννοια ευρύτατης σύγχυσης. είκτης θνητότητας = Αριθµός θανάτων από µία νόσο Χ 100 Άτοµα που νόσησαν από την ίδια νόσο

37 Ο δείκτης θνητότητας εκφράζει τη βαρύτητα της πρόγνωσης µίας νόσου Ο δείκτης θνησιµότητας εκφράζει τη συχνότητα θανάτου από τη νόσο στον πληθυσµό. Ο δείκτης θνητότητας του AIDS είναι πολύ µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της ισχαιµικής καρδιοπάθειας Ο δείκτης θνησιµότητας της ισχαιµικής καρδιοπάθειας είναι πολύ µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του AIDS.

38 Ο δείκτης θνητότητας εκφράζει τη βαρύτητα της πρόγνωσης µίας νόσου Ο δείκτης θνησιµότητας εκφράζει τη συχνότητα θανάτου από τη νόσο στον πληθυσµό. Ο δείκτης θνητότητας του AIDS είναι πολύ µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της ισχαιµικής καρδιοπάθειας Ο δείκτης θνησιµότητας του AIDS είναι πολύ µικρότερος από τον αντίστοιχο της ισχαιµικής καρδιοπάθειας.

39 είκτης Μητρικής θνησιµότητας ΜMR(1) = Nm χ1000 Ni MMR (2) = Nm χ1000 Yw Nm : Αριθµός θανάτων γυναικών κατά την κύηση ως και 42 ηµέρες µετά τον τοκετό από σχετικά αίτια σε ένα έτος Yw: Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία (15-49 ετών) κατά το ίδιο έτος (Γυναίκες-Έτη) Ni: Αριθµός γεννηθέντων ζώντων κατά το ίδιο έτος

40 είκτης Βρεφικής θνησιµότητας (Infant Mortality Rate) Συχνά χρησιµοποιείται ως δείκτης του επιπέδου υγείας µιας κοινότητας IMR = Αριθµός θανάτων βρεφών σε ένα έτος χ1000 Αριθµός γεννηθέντων ζώντων κατά το ίδιο έτος

41 είκτης Περιγεννητικής θνησιµότητας PMR = Nf + Nn χ1000 Ni + Nf Nf: Αριθµός γεννηθέντων νεκρών µετά την 28η εβδοµάδα κύησης σε ένα έτος Νn: Αριθµός θανάτων νεογνών ( κατά τη 1η εβδοµάδα της ζωής) σε ένα έτος Ni: Αριθµός γεννηθέντων ζώντων κατά το ίδιο έτος

42 Βιβλιογραφία Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας και Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσηµάτων. «Αρχές και µέθοδοι επιδηµιολογικής επιτήρησης και διερεύνησης επιδηµιών». Rothman KJ. Epidemiology, an introduction». Henneckens CH, Buring JE. Epidemiology in Medicine». Last J. Dictionary of epidemiology.

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ..: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr 1 ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών.

Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών. Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών. Τα μικρά παιδιά στην Ελλάδα μετρώνται με βλαπτικό τρόπο Η τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μεθοδολογικός Οδηγός ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης. Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης. Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας Ηπατίτιδα Α (ICD-10 B15): απόκριση στην εμφάνιση κρούσματος και επιδημίας 1. Γενικά χαρακτηριστικά 1.1 Λοιμογόνος παράγοντας Η ηπατίτιδα Α είναι μια οξεία αυτοπεριοριζόμενη νόσος του ήπατος που προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα;

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ*, ΑΡΓΑΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ**, ΚΑΣΚΑΜΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ**, ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ** Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά είκτης Αίτησης Θεραπείας στους χρήστες ναρκωτικών Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ O θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Το είδος των επιπτώσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Νο. 126, 2012 Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Των Ράνια Αντωνοπούλου, Thomas Masterson και Ajit Zacharias Εισαγωγή Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Γ (2011-2020) Σχέδιο αναθεώρησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ Νοέμβριος 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ... 4 Α.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα