Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η παρακάτω εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η παρακάτω εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Λάρισα 20/05/2011 Αρ. Πρωτ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 1425,ΤΚ 41110, Λάρισα Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Υπεύθυνος: Θεοδώρου Β. Τηλέφωνο: FAX: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.7 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ΘΕΜΑ 14 ο : Έγκριση του πρακτικού της από 14 Απριλίου 2011 συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στο δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδικών θρεπτικών υλικών για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. (αριθμός διακήρυξης 38/2010)» Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η παρακάτω εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: Σχετ.: 1. Η με αριθμό 38/2010 διακήρυξη του Π.Γ.Ν.Λ. που αφορά στη διενέργεια του δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια θρεπτικών υλικών (διαλυμάτων εντερικής σίτισης), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. 2. Η με αριθμό 3/ απόφαση του κ. Διοικητή του Π.Γ.Ν.Λ., που όρισε επιτροπή αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού 3. Η με αριθμό 3/ (Θέμα 15 ο ) απόφαση ΔΣ, σύμφωνα με το οποίο απαλείφονται τα είδη 1 ης & 2 ης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη από τα είδη που πρόκειται να προμηθευτούμε 4. Η με αριθμό 18/4/ απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ. με την οποία αφενός εγκρίθηκε το από πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορούσε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά τους και αφετέρου αποφασίστηκε η συνέχιση του διαγωνισμού με την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων. 5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 16238/ έγγραφο του γραφείου προμηθειών προς τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών που ορίστηκαν με τη με αριθμό 3/ απόφαση του κ. Διοικητή του Π.Γ.Ν.Λ. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου 18580/ πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικών θρεπτικών υλικών

2 για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α., που αφορά αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων των οποίων οι φάκελοι των δικαιολογητικών ήταν πλήρεις. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα είδη για τα οποία έγινε από την κάθε εταιρεία, καθώς και ο λόγος για τον οποίο δεν έγιναν αποδεκτά όσα από τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

3 Α. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ (ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, ΡΙΝΟΕΝΕΤΡΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, ΣΤΟΜΙΑ) α/ α Περιγραφή προδιαγραφής CANA FRESENIUS KABI ABBOTT MEDISPES NUMIL NEST LE 1 α. Διαλύματα κατάλληλα για αποκλειστική πηγή PRENUTRI διατροφής κατά την SON έναρξη εντερικής σίτισης. Τεμάχια β. Διαλύματα κατάλληλα για αποκλειστική πηγή διατροφής κατά την έναρξη εντερικής σίτισης. Τεμάχια γ. Διαλύματα για πλήρη ολιγομερή ισοθερμιδική εντερική διατροφή για έναρξη σίτισης, μετάβαση από παρεντερική σε εντερική καθώς και μετά από περίοδο ασιτίας με θερμιδική πυκνότητα 0,75 kcal / ml - τεμάχια α. Διαλύματα κατάλληλα για αποκλειστική πηγή διατροφής διαβητικών ασθενών. Τεμάχια ΝΑΙ DIBEN GLUCERNA SELECT DIASON 2 β. Διαλύματα για πλήρη ισορροπημένη διατροφή για σακχαροδιαβητικούς ή με διαταραχές ανοχή στη γλυκόζη. Τεμάχια ΝAI NOVASOURC E DIABETES 3 α. Διαλύματα κατάλληλα για αποκλειστική πηγή διατροφής ασθενών με υψηλές διατροφικές ανάγκες - Τεμάχια FRESUBIN ENERGY ΚΑΙ FRESUBIN ENERGYFIBRE 2g/ 100ml 330mOsm/l ENSURE PLUS Απορριπτετ αι γιατι η ωσμωτικοτ ητα ξεπερνα κατά πολύ τις προδιαγρα φες NUTRISON ENERGY 3 β. Διαλύματα υπερθερμιδικά πολυμερή πλήρη και ισορροπημένα για υπερκαταβολικούς ασθενείς, για σίτιση μέσω καθετήρα αλλά και για σίτιση από το στόμα σαν συμπλήρωμα, με θερμιδική ΝΑΙ NOVASOURC E FORTE

4 πυκνότητα 1,5 kcal / ml και ωσμωτικότητα 320 mosmol /L Τεμάχια Διαλύματα κατάλληλα για αποκλειστική πηγή διατροφής ασθενών με έντονο πρωτεϊνικό καταβολισμό - Τεμάχια 500 FRESUBIN HP ENERGY 5 Διαλύματα κατάλληλα για αποκλειστική πηγή διατροφής για την πλειοψηφία των ενηλίκων που χρήζουν τεχνητής διατροφής Τεμάχια FRESUBΙΝ ORIGINAL OSMOLITE HN NUTRISON 6 Διαλύματα κατάλληλα για αποκλειστική πηγή διατροφής για παρατεταμένη σίτιση με δ/τα τεχνητής διατροφής - Τεμάχια FRESUBIN ORIGINAL FIBRE JEVITY FOS NUTRISON MULTIFIB RE

5 7. Διαλύματα κατάλληλα για αποκλειστική πηγή διατροφής για ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια - Τεμάχια NEPRO VANILLA 8. Διαλύματα κατάλληλα για ηπατοπαθείς Τεμάχια 800 FRESUBIN HEPA KAI FRESUBIN HEPA DRINK 9 α. Διαλύματα κατάλληλα για ασθενείς με διαταραχές της λειτουργίας του γαστρεντερικού (Ημιστοιχειακή διατροφή) - Τεμάχια ΝΑΙ PEPTAMEN LIQUID SURVIMED OPD *απορρίπτεται γιατί η περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες ξεπερνά κατά πολύ τις προδιαγραφές ALITRAQ 76GM *απορρίπτε ται γιατί η περιεκτικότ ητα σε υδατάνθρα κες ξεπερνά κατά πολύ τις προδιαγρα φές 9 β. Διατροφικά πλήρης 100% στοιχειακή διατροφή σε σκόνη, με γλουταμίνη και αργινίνη, με δυνατότητα χορήγησης από το στόμα. Τεμάχια α Διαλύματα ανοσοδιατροφής για πλήρη εντερική σίτιση σε υγρή μορφή με γλουταμίνη, αργινίνη, ω3 λιπαρά οξέα και διαιτητικά νουκλεοτίδια. Να περιέχουν τουλάχιστον δύο ανοσοδιεγερτικά συστατικά. Τεμάχια 500 ΝΑΙ VIVONEX TEN ΝΑΙ *Θεωρούμε ότι η διαφορά συσκευασίας σε σχέση με αυτή που αναγράφεται στις προδιαγραφέ ς δεν είναι σημαντική κι ΝΑΙ IMPACT ENTERAL FRESENIUS RECONVAN *απορρίπτεται διοτι το ποσοστό λίπους υπερβαίνει το 25% που απαιτει η προδιαγραφή και δεν περιέχει RNA

6 10 β. Ειδικό διάλυμα εντερικής σίτισης για την τροποποίηση της ανοσολογικής αντίδρασης στους μηχανικά αεριζόμενους βαρέως πάσχοντες περιέχων εικοσαπενταενοικό οξύ από ιχθυέλαια (ΕΡΑ) >4g/l, γ- λινολενικό οξύ (GLA)> 4g/l και υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών. Τεμάχια 3.000, OXEPA 11. Διαλύματα κατάλληλα για επούλωση τραυμάτων κατακλίσεων σε βαρέως πάσχοντες - Τεμάχια Διαλύματα κατάλληλα για καρκινοπαθείς Τεμάχια:1000 PERATIVE ΝΑΙ PROSURE

7 Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ. Προδιαγραφές α/α Περιγραφή προδιαγραφής CANA FRESENIUS ABBOTT MEDISPES NUMIL NESTLE KABI 1. Συμπληρωματική τροφή σε υγρή μορφή πλούσια σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, για λήψη από το στόμα ανάμεσα στα γεύματα Τεμάχια: Συμπληρωματική τροφή που βοηθά αντιμετώπιση ελκών κατάκλισης και την επούλωση πληγών και τραυμάτων - Τεμάχια:1.500 CUBITAN 3. Διατροφικά συμπληρώματα για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη Τεμάχια: 500 DIBEN DRINK GLUCERNA 4 α. Συμπληρώματα ανοσοδιατροφής Τεμάχια: 100 Σκευάσματα αμινοξέων γλουταμίνης σε σκόνη και αργινίνης σε σκόνη για τον εμπλουτισμό εντερικών διαλυμάτων. Να είναι κατασκευασμένα και συσκευασμένα Ε.Ε. και εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Η συσκευασία θα είναι tetrapack τουλάχιστον των 200 ml. RESOURCE GLUTAMINE *επειδή δεν διευκρινίζεται αν πρέπει να περιέχονται και τα δυο συστατικά όχι αργινίνη Sachs 20x5g Προστίθεται σε εντερικά διαλύματα *Θεωρούμε ότι η διαφορά συσκευασίας σε σχέση με αυτή που αναγράφεται στις προδιαγραφές δεν είναι σημαντική κι GLUTAMIN E PLUS *απορρίπτε ται διότι δεν προστίθετα ι σε άλλα εντερικά διαλύματα όπως ορίζει η προδιαγρα φή όχι αργινίνη Δεν μπορει να προστεθει σε αλλα εντερικα Ποσιμο ABOUND ORANGE *απορρίπτε ται διότι δεν προστίθετα ι σε άλλα εντερικά διαλύματα όπως ορίζει η προδιαγρα φή Περιεχει κι αργινινη Δεν αναφερει αν προστιθετα ι σε εντερικα διαλυματα ΝΑΙ Sachs 24g 4 β. Ειδικά συμπληρώματα ORAL

8 ανοσοδιατροφής, εμπλουτισμένα με γλουταμίνη, αργινίνη, αντιοξειδωτικά (βιτ. C), ω3 λιπαρά οξέα, διαιτητικά νουκλεοτίδια και φυτικές ίνες - Τεμάχια Συμπληρώματα πρωτεΐνης σε σκόνη για την κάλυψη αυξημένων αναγκών πρόσληψης σε πρωτεΐνες - Τεμάχια α. Ημιστοιχειακά διατροφικά συμπληρώματα για ασθενείς με σύνδρομο δυσαπορρόφησης - Τεμάχια 75 τεμάχια με λίπος IMPACT READY TO DRINK RESOURCE INSTANT PROTEIN 375kcal/100g* Θεωρούμε ότι η διαφορά σε σχέση με αυτή που αναγράφεται στις προδιαγραφές δεν είναι σημαντική κι Αποστειρωμεν η συσκευασια *Θεωρούμε ότι η διαφορά συσκευασίας σε σχέση με αυτή που αναγράφεται στις προδιαγραφές δεν είναι σημαντική κι VIVONEX TEN Σκονη sachs 80g *Θεωρούμε ότι η διαφορά PROTIFAR ALITRAQ 76gm POUCH Sachs 76g *Θεωρούμε ότι η διαφορά 372kcal/10 0g *Θεωρούμε ότι η διαφορά σε σχέση με αυτή που αναγράφετ αι στις προδιαγρα φές δεν είναι σημαντική κι Κουτι 225g *Θεωρούμε ότι η διαφορά συσκευασία ς σε σχέση με αυτή που αναγράφετ αι στις προδιαγρα φές δεν είναι σημαντική κι

9 6 β. Ημιστοιχειακά διατροφικά συμπληρώματα για ασθενείς με σύνδρομο δυσαπορρόφησης - Τεμάχια 75 χωρίς την παρουσία λίπους. συσκευασίας σε σχέση με αυτή που αναγράφεται στις προδιαγραφές δεν είναι σημαντική κι RESOURCE FRUIT PROVIDE XTRA συσκευασία ς σε σχέση με αυτή που αναγράφετ αι στις προδιαγρα φές δεν είναι σημαντική κι 7. Συμπληρώματα υδατανθράκων σε σκόνη για ασθενείς που απαιτούν υψηλή θερμιδική πρόσληψη με χαμηλή ποσότητα ύδατος Τεμάχια: 150 CALOREEN 8. Συμπληρώματα διατροφής διαβητικών ασθενών, θερμιδική πυκνότητα: < 1 kcal / ml, χαμηλό σε λίπη (<35%), να περιέχουν υδατάνθρακες βραδείας αποδέσμευσης, περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες (>1γρ/100ml) και φρουκτοολιγοσακχαρίτες (FOS) - Τεμάχια Συμπληρώματα διατροφής κατάλληλα για υπερκαταλοβικούς (καρκινοπαθείς) - Τεμάχια 200 Η συσκευασία θα είναι μπουκάλι τουλάχιστον των 200 ml ή pack τουλάχιστον των 200 ml. 10. Συμπληρώματα εντερικής διατροφής σε υγρή μορφή (αν δεν προσφερθεί από κανέναν συμμετέχοντα σε υγρή μορφή θα γίνει δεκτή και η μορφή σε σκόνη). - Τεμάχια Συμπληρώματα διατροφής σε σκόνη για την NOVASOURCE DIABETES GLUCERNA PROSURE INTESTAMI N ABOUND DIASIP

10 επιτάχυνση της διαδικασίας επούλωσης των δύσκολων πληγών. Τεμάχια ORANGE

11 Γ. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΩΝ Προδιαγραφές α/α Περιγραφή προδιαγραφής 1. Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη. Η συσκευασία του κουτιού να είναι μεταξύ γραμμαρίων. 2. Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας σε υγρή μορφή, έτοιμο για χρήση. 2 α. σε αποστειρωμένα βαζάκια των 60 ml μαζί με πιπίλες μίας χρήσης 2β σε αποστειρωμένα βαζάκια των 60ml 2γ σε αποστειρωμένα βαζάκια των 100 ml μαζί με πιπίλες μίας χρήσης 2δ σε αποστειρωμένα βαζάκια των 100 ml 3 Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας αντιαναγωγικό. Η συσκευασία του κουτιού να μεταξύ γραμμαρίων. 4 Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας στοιχειακό. Η συσκευασία να κυμαίνεται μεταξύ γραμμαρίων. 5 Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας με αμινοξέα μέσης αλύσου. Η συσκευασία του κουτιού να είναι μεταξύ γραμμαρίων. 6 Γάλα για πρόωρα νεογνά υγρό, έτοιμο για χρήση. 6 α σε αποστειρωμένα βαζάκια των 60 ml μαζί με πιπίλες μίας χρήσης 6 β σε αποστειρωμένα βαζάκια των 60ml 6 γ σε αποστειρωμένα βαζάκια των 100 ml μαζί με πιπίλες μίας χρήσης 6 δ σε αποστειρωμένα βαζάκια των 100 ml CANA FRESENIUS KABI ABBOTT MEDISPES NUMIL NESTLE NOVALAC1 ALMIRON 1 NESTLE Κουτι Κουτι NAN 1 ALMIRON 1 RTF ALMIRON 1 RTF NOVALAC AR με ειδικώς επεξεργασμένο άμυλο Κουτι NEOCATE ALMIRON PEPTI MCT NESTLE NAN AR ALMIRON PREMATURE RTF ALMIRON PREMATURE RTF NESTLE ALFARE NESTLE PRENAN STAGE 1 NESTLE PRENAN STAGE 1 7 Ενισχυτής μητρικού BREAST

12 γάλακτος σε φακελάκια μίας δόσης 8 Σκόνη για πόσιμο διάλυμμα (εμπλουτισμός γάλακτος σε θερμίδες). Η συσκευασία να κυμαίνεται μεταξύ γραμμαρίων. MILK FORTIFIED INCREASED ENERGY MAXIJUL SUPER SOLUBLE Δ. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Προδιαγραφές α/α Περιγραφή προδιαγραφής CANA FRESENIU S KABI 1. Γάλα αντιαναγωγικό σε σκόνη. Η συσκευασία του κουτιού να είναι μεταξύ γραμμαρίων. GUIGOZ AR 1 α 1 ης βρεφικής ηλικίας GUIGOZ AR 67kcal/ml μεταλλικος περιεκτης 1β 2 ης βρεφικής ηλικίας GUIGOZ AR 67kcal/ml μεταλλικος περιεκτης ABBOTT MEDISPE S NOVALA C AR με ειδικώς επεξεργ ασμένο άμυλο Κουτι NOVALA C AR με ειδικώς επεξεργ ασμένο άμυλο Κουτι NOVALA C ARμε ειδικώς επεξεργ ασμένο άμυλο Κουτι NUMIL NESTLE NESTLE NAN AR NESTLE NAN AR 2 Γάλα ελεύθερης λακτόζης για βρέφη σε σκόνη. Η συσκευασία του κουτιού να είναι μεταξύ γραμμαρίων. 3 Γάλα βρεφικό σε σκόνη υποαλλεργικό. Η συσκευασία του κουτιού να είναι μεταξύ γραμμαρίων. NATIVA LF μεταλλικος περιεκτης NATIVA HA Χαρτινη περιεχει 2sachsx375g= 750g *Θεωρούμε ότι η διαφορά ISOMIL EU σογια Σκόνη ISOMIL EU σογια Σκόνη ΝΑΙ NOVALA C AD τεμαχιο 250g NOVALA C HA κουτι NESTLE NAN lactose free NESTLE NAN HA 1 και 2 για διαφορετικες ηλικιες (σε επικοινωνια με την παιδιατρική κλινική και λογω μη

13 4 Γάλα στοιχειακό βρεφικό σε σκόνη. Η συσκευασία του κουτιού να είναι μεταξύ γραμμαρίων. 5 Γάλα για βρέφη με δυσαπορρόφηση/ δυστροφία σε σκόνη. Η συσκευασία του κουτιού να είναι μεταξύ γραμμαρίων. συσκευασίας σε σχέση με αυτή που αναγράφεται στις προδιαγραφέ ς δεν είναι σημαντική κι NEOCATE * MCT PEPTIDE ΤΟ ALMIRON PEPTI MCT ως Εναλλακτικ ή συμφωνα με το αρθ17 της διακηρυξης 38/2010 δεν μπορει να γίνει δεκτή εφοσον το συγκεκριμε νο ειδος δεν οριζεται στις τεχνικές προδιαγρα φές διευκρίνησης από την προκήρυξη επιθυμουν το 1)

14 6 Γάλα σε σκόνη για μικρά παιδιά που χρειάζονται επιπλέον θερμίδες. Η συσκευασία του κουτιού να είναι μεταξύ γραμμαρίων. 7 Γάλα 1 ης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη. Η συσκευασία του κουτιού να είναι μεταξύ γραμμαρίων. 8 Γάλα 2 ης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη. Η συσκευασία του κουτιού να είναι μεταξύ γραμμαρίων. 9 Γάλα βρεφικό πλήρως υδρολυμένο σε σκόνη. Η συσκευασία του κουτιού να είναι μεταξύ γραμμαρίων. 10 Γάλα βρεφικό μερικώς υδρολυμένο σε σκόνη. Η συσκευασία του κουτιού να είναι μεταξύ γραμμαρίων. PEDIASUR E COMPLET E Σκόνη ΝΑΙ NATIVA 1 μεταλλικος περιεκτης NATIVA 2 μεταλλικος περιεκτης NOVALA C 1 κουτι NOVALA C 2 Κουτι ALMIRON 1 ALMIRON PEPTI 1 PEPTAMEN JUNIOR μεταλλικος περιεκτης ALMIRON HA 1 NESTLE NAN 1 NESTLE NAN 2 * NESTLE ALFARE το NESTLE ALTHERA MCT ως Εναλλακτική συμφωνα με το αρθ17 της διακηρυξης 38/2010 δεν μπορει να γίνει δεκτή εφοσον το συγκεκριμενο ειδος δεν οριζεται στις τεχνικές προδιαγραφέ ς ΝΑΙ NESTLE NAN HA 1 και 2 για διαφορετικες ηλικιες (σε επικοινωνια με την παιδιατρική κλινική και λογω μη διευκρύνησης από την προκήρυξη επιθυμουν το 1) Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με: iii. την έγκριση του με αριθμού πρωτοκόλλου 18580/ πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και

15 iv. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών και των έξι (06) συμμετεχόντων και την αξιολόγησή τους αποκλειστικά για τα είδη που ο καθένας κατέθεσε και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τη διακήρυξη και τον επισυναπτόμενο πίνακα του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής. Το Δ.Σ. έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω και μετά από συζήτηση Ομόφωνα, α π ο φ α σ ί ζ ε ι 1. Την έγκριση του με αριθμού πρωτοκόλλου 18580/ πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και 2. Τη συνέχιση του διαγωνισμού με την αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών και των έξι (06) συμμετεχόντων και την αξιολόγησή τους αποκλειστικά για τα είδη που ο καθένας κατέθεσε και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τη διακήρυξη και τον επισυναπτόμενο πίνακα του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής. 3. Επικυρώνει το πιο πάνω θέμα την ίδια μέρα. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΗΛΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΟΒΑΣ-Αντιπρόεδρος ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΙΣΗ

16

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η νεφρική υποκατάσταση (αιμοδιάλυση) οδηγεί στις ακόλουθες απώλειες: αμινοξέων (2gr/ώρα διάλυσης) και γλουταμίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13: ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η χορήγηση διατροφής δεν ΠΡΕΠΕΙ να ξεπερνά την ικανότητα χρησιμοποίησης/οξείδωσης τους απο τον οργανισμό ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ)ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ε) ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1 Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα