ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΝΤΕΛΜΠΕΝΤΕΡΗΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1 Ιστορικό και αντικείμενο 1.2.Σκοπός 1.3.Διοίκηση 1.4 Τα διατραπεζικά συστήματα πληρωμών ΔΙΑΣ 1.5 Στοιχεία συστημάτων πληρωμών 2.ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣ 2.1.DIASCHEQUE 2.2.DIASPAY 2.3.DIASTRANSFER 2.4.DIASATM 2.5 DIASDEBIT 2.6. DIASPOS 2.7.DIAS-DRS 3.ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.1 Διατραπεζική Πληρωμή Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Φ.Π.Α 3.2 Πληρωμή Παγίου Τέλους Κτηματογράφησης 3.3 Πληρωμή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 3.4. Πληρωμή Εργοδοτικών Εισφορών ΙΚΑ 3.5 Πληρωμή Φορολογικών Υποχρεώσεων σε Δ.Ο.Υ. (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες) με Χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας 3.6 Πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ 3.7 Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών Ο.Α.Ε.Ε 3.8 Μεταφορές Κεφαλαίου 3.9 Πληρωμή Πιστωτικής Κάρτας 3.10 Ανάληψη Μετρητών/Ερώτηση Υπολοίπου από ΑΤΜ 3.11 Πληρωμές Ιδιωτικών Εταιριών 3.12 VODAFONE REFILL

3 1.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Η Εταιρεία ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΣ) Α.Ε. ιδρύθηκε στις 28 Ιουνίου 1989, με πρωτοβουλία της Ένωσης Eλληνικών Tραπεζών. Η ΔΙΑΣ ξεκίνησε τη λειτουργία της με τη συμμετοχή 15 πιστωτικών ιδρυμάτων και με μετοχικό κεφάλαιο ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των μετόχων. Το Ιούνιο του 1994 η Γενική Συνελευση απεφάσισε την αυξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κατανομή ανάλογη με το μερίδιο της κάθε τράπεζας στην αγορά. Αποτέλεσμα ήταν η προσχώρηση στο μετοχικό σχήμα της ΔΙΑΣ 14 επί πλέον πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι Τράπεζες μέλη της ΔΙΑΣ είναι σήμερα 35 και ο μεγαλύτερος μετοχος της Εταιρείας είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Μέτοχοι της Εταιρείας είναι μόνον πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας της Ελλάδος. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη και διαχείριση προηγμένων Διατραπεζικών Συστημάτων Πληρωμών, τα οποία συμβάλλουν: Στον εκσυγχρονισμό των συναλλαγών Στη μείωση χρήσης μετρητών Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών Στη μείωση του κόστους προς όφελος του κοινού, των επιχειρήσεων, των Τραπεζών και του Δημοσίου. Με την λειτουργία της ΔΙΑΣ στην Ελλάδα αναπτύσσεται μια νέα αντίληψη στις σχέσεις του πελάτη και του τραπεζικού συστήματος αφού παρέχεται πλέον η δυνατότητα να εξυπηρετούνται όλοι οι πελάτες με τα σύγχρονα μέσα πληρωμών από όλες τις τράπεζες.

4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣ Η Εταιρεία διοικείται από 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο την προεδρία του οποίου ασκεί ο Υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος ενώ συμμετέχουν σ αυτό Υποδιοικητές και Γενικοί Διευθυντές εννέα τραπεζών που καλύπτουν όλο το φάσμα του τραπεζικού χώρου και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% της τραπεζικής αγοράς καθώς επίσης και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και ο Διευθύνων Συμβούλων της Εταιρείας.

5 Τα διατραπεζικά συστήματα πληρωμών της ΔΙΑΣ ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Τα Συστήματα Πληρωμών της ΔΙΑΣ Α.Ε. χρησιμοποιούνται για πληρωμές, κυρίως μικρής αξίας (retail συναλλαγές), που καλύπτουν κατά βάση συναλλαγές με κάρτες, δοσοληψίες πληρωμής των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και του Δημοσίου(μισθοί, συντάξεις κ.λ.π.) καθώς και εισπράξεις των απαιτήσεών τους (από παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, ενέργειας, ύδρευσης, από απαιτήσεις φόρων) κ.λ.π. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ / ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Τα συστήματα της ΔΙΑΣ Α.Ε. ως net συστήματα πληρωμών, προβαίνουν σε εκκαθάριση των συναλλαγών και συμψηφισμό στο τέλος της εργάσιμης ημέρας. Τα αποτελέσματα του συμψηφισμού διαβιβάζονται μέσω του συστήματος ΤΑRGET στην Τράπεζα της Ελλάδος για αυθημερόν συνολικό διακανονισμό.

6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Τα συστήματα της ΔΙΑΣ Α.Ε. έχουν χαρακτηρισθεί ως συστήματα χαμηλού συστημικού κινδύνου και ως εκ τούτου έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα διαχείρισης ανάλογου κινδύνου, όπως καθορισμός ορίων αξίας για κάθε σύστημα σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές του. Πέραν όμως αυτών, πληρούνται επίσης ορισμένες από τις "Βασικές Αρχές για τα Συστημικώς Σημαντικά Συστήματα Πληρωμών" που έχει θεσπίσει η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών. Ο διακανονισμός γίνεται αυθημερόν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο συμψηφισμός καθίσταται οριστικός μετά το διακανονισμό του. Η εντολή για εκτέλεση του συμψηφισμού καθίσταται ανέκκλητη από την εισαγωγή της στο σύστημα TARGET. ΜΗΝΥΜΑΤΑ Τα μηνύματα που χρησιμοποιούνται είναι είτε on line real time, είτε file transfer (batch), ανάλογα με την τεχνολογική υποδομή και τις απαιτήσεις κάθε συστήματος. Χρησιμοποιούμενα πρότυπα Τα πρότυπα σύνταξης των μηνυμάτων είναι παραπλήσια των προτύπων SWIFT και ISO και έχουν συνταχθεί για να καλύπτουν τις ανάγκες της ΔΙΑΣ A.E. και των τραπεζών. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (αρχείων και μηνυμάτων) Τα αρχεία και τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μέσω συστημάτων είναι κρυπτογραφημένα και πιστοποιημένα με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΔΙΑΣ Α.Ε. εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία της, σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος, μέσω Κέντρου Αποκατάστασης Εφαρμογών, που είναι εγκατεστημένο σε άλλη Τράπεζα, επιλεγμένη για να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες των συστημάτων. Χρησιμοποιείται η μέθοδος mirroring, σύμφωνα με την οποία σε πραγματικό χρόνο (real time) κάθε κίνηση των συστημάτων της ΔΙΑΣ Α.Ε. αποτυπώνεται και στο εφεδρικό κέντρο της.

7 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Η ΔΙΑΣ Α.Ε. συνδέεται ηλεκτρονικά με όλες τις τράπεζες, την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς επίσης και με ορισμένους φορείς και επιχειρήσεις, πελάτες των τραπεζών. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Στη διάθεση των χρηστών της ΔΙΑΣ Α.Ε. βρίσκεται το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις ανάγκες των Συστημάτων της. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για όλα τα συστήματα προβλέπεται διαδικασία διαχείρισης αμφισβητήσεων και επίλυσης διαφορών. Κάθε διαφορά, που δεν μπορεί να διευθετηθεί φιλικώς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, εισάγεται στη Διαιτητική Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα συστήματα της εταιρείας παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση στα συμμετέχοντα μέλη. Η φύλαξη ιστορικών δεδομένων εξασφαλίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες των συστημάτων και τις απαιτήσεις του νόμου. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

8

9 2.ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣ Διατραπεζικό Σύστημα Συμψηφισμού Επιταγών (DIASCHEQUE) Το Σύστημα αφορά στον Ηλεκτρονικό Συμψηφισμό των επιταγών σε ευρώ, που αγοράζουν οι τράπεζες. Σκοπός του Συστήματος είναι ο αυθημερόν ηλεκτρονικός συμψηφισμός των επιταγών, που αγοράζει μια τράπεζα και σύρονται σε βάρος των άλλων τραπεζών και ο αυθημερόν διακανονισμός τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τα ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση των επιταγών. Το DIASCHEQUE λειτουργεί με την αρχή του check truncation, σύμφωνα με την οποία το τραπεζικό κατάστημα αγοράς της επιταγής δεν διακινεί περαιτέρω το σώμα της επιταγής, αλλά αποστέλλει στη ΔΙΑΣ Α.Ε., μέσω του ηλεκτρονικού κέντρου της τράπεζάς του, ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία της (αριθμό λογαριασμού, αριθμό επιταγής, ποσό, και ημερομηνία έκδοσης). ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η μη φυσική διακίνηση της επιταγής Η μείωση του λειτουργικού κόστους Η αυθημερόν χρέωση του λογαριασμού του εκδότη Ο αυθημερόν συμψηφισμός Η μείωση του πιστωτικού κινδύνου Η μείωση του κόστους χρήματος ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (010), ΕΘΝΙΚΗ (011), EMPORIKI BANK (012), ALPHA BANK (014), EFG EUROBANK ERGASIAS(026), ATE BANK (043), ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017), GENIKI BANK (015), ΑΤΤΙΚΗΣ (016), MARFIN EGNATIA(028), ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032), PROTON BANK (037), MILLENNIUM BANK (038), ASPIS BANK (047), ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ (049),

10 PROBANK (054), FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ (055), ABN AMRO BANK (060), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ (069), BNP PARIBAS (070), HSBC BANK (071), HYPO VEREINSBANK (072), ΚΥΠΡΟΥ (073), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ (074), AMERICAN EXPRESS (080), BANK OF AMERICA (081), CITIBANK INTERNATIONAL Plc (084). ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ (087), ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (097), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (079), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (092), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ (095), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ (088), (091) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ, (103) FORTIS BANK, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ (098), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (093)

11 Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμής Αποδοχών και λοιπών Υποχρεώσεων (DIASPAY) Το Σύστημα εξυπηρετεί μαζικές πληρωμές Φορέων και Επιχειρήσεων, όπως πληρωμή μισθών, συντάξεων, μερισμάτων, επιδομάτων κ.λ.π. Σκοπός του συστήματος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε φορέα (Δημόσιο, ευρύτερο Δημόσιο, Επιχείρηση, Οργανισμό) να διενεργεί μαζικά, πληρωμές προς τρίτους (πληρωμή μισθών, συντάξεων, μερισμάτων, επιδομάτων κ.λ.π.) με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε οποιαδήποτε τράπεζα επιθυμεί ο δικαιούχος. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Για τους φορείς και τις επιχειρήσεις Η απλούστευση των διαδικασιών πληρωμής Η αυτοματοποίηση των εργασιών Η κατάργηση της μεταφοράς μετρητών Η μείωση του λειτουργικού κόστους ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Για τους δικαιούχους Η ευχέρεια επιλογής της τράπεζας, με την οποία επιθυμούν να συνεργάζονται Η αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας Η άμεση πίστωση των χρημάτων τους σε έντοκο λογαριασμό Η δυνατότητα μερικής ή ολικής ανάληψης των χρημάτων τους από τα ΑΤΜ των τραπεζών καθ όλο το 24ωρο

12 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (011), EMPORIKI BANK (012), ALPHA BANK (014), EFG EUROBANK ERGASIAS (026), ΑTE BANK (043), GENIKI BANK (015), ΑΤΤΙΚΗΣ (016), ΠΕΙΡΑΙΩ Σ (017), MARFIN EGNATIA (028), CITIBANK INTERNATIONAL Plc (084), ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032), PROTON BAMK (037), MILLENNIUM BANK (038), ASPIS BANK (047), PROBANK (054), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ (069), ΚΥΠΡΟΥ (073), AMERICAN EXPRESS (080), ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ (087), ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (096), ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (097), HSBC BANK PLC (071), FBB -FIRST BUSINESS BANK (055), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (079), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (092), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (075) ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ (077)

13 DIASCREDIT TRANSFER Σκοπός του Συστήματος είναι να εξυπηρετεί εντολές πελατείας των τραπεζών για τη μεταφορά κεφαλαίων από την τράπεζα του εντολέα στην τράπεζα του δικαιούχου, για πίστωση λογαριασμού ή πληρωμή σε μετρητά. Εντολείς και δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ασφάλεια, ταχύτητα και αποφυγή ταλαιπωρίας Αυθημερόν πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου της εντολής ή το αργότερο την επόμενη της επίδοσης Μείωση του λειτουργικού κόστους Μείωση του κόστους χρήματος Καλύτερη διαχείριση των διαθεσίμων από τον εντολέα, το δικαιούχο και τις τράπεζες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (011), EMPORIKI BANK (012), ALPHA BANK (014), EFG EUROBANK ERGASIAS (026), GENIKI BANK (015), ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017), ΑΤΤΙΚΗΣ (016), MARFIN EGNATIA (028), CITIBANK INTERNATIONAL Plc. (084), ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032), ASPIS BANK

14 (047), PROBANK (054), ΚΥΠΡΟΥ (073), ABN AMRO BANK (060), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ (069), ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ (049), MILLENNIUM BANK (038), HYPO UND VEREINSBANK (072), BANK OF AMERICA (081), PROTON BANK (037), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (079), ATE BANK (043), HSBC Bank Plc (071), ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ (087), BNP PARIBAS (070), FFB - FIRST BUSINESS BANK (055) Διατραπεζικό Σύστημα Διασύνδεσης ΑΤΜ (DIASATM) Το Σύστημα DIASATM διασυνδέει τα δίκτυα των ΑΤΜ όλων των τραπεζών με σκοπό να προσφέρει στους καταθέτες των τραπεζών τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν μετρητά από οποιοδήποτε ΑΤΜ, οποιασδήποτε τράπεζας, με τη χρήση της κάρτας τους και του προσωπικού κωδικού τους αριθμού. Μέσω του Συστήματος είναι δυνατή Ανάληψη μετρητών (μέχρι του ποσού των 600 ευρώ ημερησίως) Ερώτηση υπολοίπου ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε τράπεζα Ανάληψη χρημάτων σε οποιαδήποτε περιοχή στην οποία υπάρχει έστω και ένα ΑΤΜ τράπεζας Ανάληψη χρημάτων καθ όλο το 24ωρο Κέρδος χρόνου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΔΙΑΣ Α.Ε. παρέχει λειτουργική υποστήριξη και διαχείριση του δικτύου των ΑΤΜ όσων τραπεζών το επιθυμούν.

15 Οι υπηρεσίες που παρέχονται στην εξυπηρετούμενη τράπεζα από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. είναι: Ανάληψη μετρητών Ερώτηση υπολοίπου Κατάθεση σε λογαριασμό Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δυνατότητα ανάπτυξης δικτύου ΑΤΜ από οποιαδήποτε τράπεζα Δυνατότητα συμμετοχής της στο Διατραπεζικό Σύστημα DIASATM 24ωρη λειτουργία ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤ/ ΜΑ INTERNET BANKING PHONE BANKI NG AT M ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΗ (011) ALPHA (014) EMPORIKI BANK (012) EFG EUROBANK ERGASIAS (026) call center ΑΤΤΙΚΗΣ (016) ΚΥΠΡΟΥ (073) ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Η (087) PROBANK A.E. (054) AMERICAN EXPRESS (080) bank.gr

16 ΑTE BANK (043) CITIBANK (084) ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Η XΑΝΙΩΝ (069) ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032) MARFIN EGNATIA (028) ASPIS BANK (047) PROTON BANK (037) MILLENNIUM BANK (038) GENINI BANK 015) ABN AMRO BANK (060) HSBC (071) BNP PARIBAS (070) BANK OF AMERICA (081) ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/KH ΤΡΑΠEZA (077) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ (049) FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΗ (055) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Η ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (075) ΣΥΝ/ΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (092) call center Γραπτή επικοινωνία Electronic Banking, Γραπτή Επικοινωνία

17 ΣΥΝ/ΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (079) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ Όσες τράπεζες επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να αναθέσουν στη ΔΙΑΣ Α.Ε. με ανταγωνιστικό κόστος, την έκδοση και διαχείριση καρτών ανάληψης μετρητών (Cash Cards) για χρήση στα ΑΤΜ. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αναλαμβάνει την έκδοση των καρτών, τον υπολογισμό του προσωπικού κωδικού (ΡΙΝ) και την εκτύπωση των ειδικών εντύπων γνωστοποίησης του ΡΙΝ. Οι κάρτες και τα PINs παραδίδονται στους πελάτες από την τράπεζά τους. Η διαχείριση του αρχείου των καρτών είναι αποκλειστική ευθύνη της τράπεζας. Με την υπηρεσία αυτή οι τράπεζες αποφεύγουν το κόστος δημιουργίας και συντήρησης της υποδομής, που απαιτείται για την έκδοση και διαχείριση των καρτών ανάληψης μετρητών.

18 Διατραπεζικό Σύστημα Μαζικών Εισπράξεων (DIASDEBIT) Το Σύστημα εξυπηρετεί τις μαζικές εισπράξεις των απαιτήσεων των Φορέων και των Επιχειρήσεων με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών/πελατών τους, ύστερα από εξουσιοδότησή τους. Σκοπός του Συστήματος είναι να προσφέρει στους Φορείς και στις Επιχειρήσεις τη δυνατότητα μαζικής είσπραξης των απαιτήσεών τους, καθώς επίσης και στους οφειλέτες πελάτες τους τη δυνατότητα να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους προς αυτούς, δίνοντας πάγια ή κατά περίπτωση εντολή πληρωμής στην τράπεζά τους. Το εύρος των εφαρμογών, που προσφέρει το σύστημα είναι μεγάλο και αφορά στις πληρωμές μαζικών υποχρεώσεων πάσης φύσεως, όπως ηλεκτρισμό, ύδρευση, τηλέφωνο, ασφάλιστρα, πρόστιμα τροχαίας, τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π. Το Σύστημα DIASDEBIT διεκπεραιώνει δύο κατηγορίες εντολών: Εντολή Άμεσης Χρέωσης, με την οποία ο εντολέας - πελάτης δίνει στην τράπεζά του πάγια εντολή χρέωσης του λογαριασμού του, για ημερομηνίες και ποσά, που θα προσδιορίζονται κάθε φορά από τον δικαιούχο Οργανισμό. Εντολή Πληρωμής, με την οποία ο εντολέας δίνει κατά περίπτωση - ad hoc - εντολή στην τράπεζά του να χρεώσει το λογαριασμό του, προκειμένου να εξοφλήσει συγκεκριμένη υποχρέωση προς τον Οργανισμό. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Για τον καταναλωτή: Αποφυγή μετακίνησης, συνωστισμού και ταλαιπωρίας Ταχύτητα και ποιότητα εξυπηρέτησης Βεβαιότητα πληρωμής Οικονομικότερος τρόπος πληρωμής

19 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Για τον Οργανισμό: Καλύτερος προγραμματισμός εισπράξεων και διαχείριση των διαθεσίμων Μείωση κόστους είσπραξης απαιτήσεων Τυποποίηση και εκσυγχρονισμός των διαδικασιών είσπραξης Εξυπηρέτηση πελατών του

20 Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμής Υποχρεώσεων μέσω ΡΟS (DIASPOS) Σκοπός του Συστήματος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους προς το Ελληνικό Δημόσιο με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, μέσω μηχανημάτων EFT/POS, ιδιοκτησίας της ΔΙΑΣ Α.Ε, που είναι εγκατεστημένα στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Για τον καταναλωτή: Αποδέσμευση από μεταφορά μετρητών Ασφάλεια και ευκολία πληρωμής Πιστωτική διευκόλυνση ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Για τους φορείς: Αποφυγή διαχείρισης μετρητών Μείωση λειτουργικού κόστους Μείωση του κόστους χρήματος ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (011), EMPORIKI BANK (012), ALPHA BANK (014), ΑTE BANK (043), ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017), GENIKI BANK (015), ΑΤΤΙΚΗΣ (016), ΚΥΠΡΟΥ (073), CITIBANK INTERNATIONAL Plc. (084), ASPIS BANK (047), ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032), MILLENNIUM BANK (038), HSBC Bank plc

21 (071),ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ (096) ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ DIAS-DRS Διατραπεζικό Σύστημα Ανάκτησης Εφεδρικών Μηχανογραφικών Υπηρεσιών Η ΔΙΑΣ διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την λειτουργία Κέντρου Εφεδρικών Μηχανογραφικών Υπηρεσιών, προς τις τράπεζες και τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η άμεση αποκατάσταση των κρίσιμων μηχανογραφικών συστημάτων των ανωτέρω μετά την επέλευση ενός καταστροφικού γεγονότος στο Μηχανογραφικό της Κέντρο.

22 3.ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διατραπεζική πληρωμή ηλεκτρονικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ελληνικό Δημόσιο σε συνεργασία με τις τράπεζες και τη ΔΙΑΣ παρέχουν σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και την καταβολή του ΦΠΑ (για τις χρεωστικές δηλώσεις) μέσω του τραπεζικού συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν ηλεκτρονικά την δήλωση Φ.Π.Α. πρέπει να έχουν υπόψη τους τα παρακάτω: Η πληρωμή των χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που υποβάλλονται ηλεκτρονικά γίνεται μέσω των Τραπεζών, εντός της περιόδου υποβολής, με καταληκτική ημερομηνία την 26η του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία αφορά η δήλωση ( ή την πρώτη εργάσιμη μετά την 26η ημέρα, εάν είναι αργία ). Ο ενδιαφερόμενος δίνει εντολή χρέωσης του λογαριασμού του για την εξόφληση του συγκεκριμένου ποσού που προέκυψε από την δήλωση του Φ.Π.Α. στην τράπεζα του, είτε απευθείας σε τραπεζικό κατάστημα είτε μέσω των εναλλακτικών δικτύων που η τράπεζα προσφέρει στους πελάτες της (internet, ΑΤΜ, phone banking, κλπ). ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Οι υπόχρεοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι δεν είναι δεκτή μερική ή εκπρόθεσμη εξόφληση της οφειλής

23 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Οι Τράπεζες που συμμετέχουν στην πληρωμή του Φ.Π.Α. και οι τρόποι πληρωμής που διαθέτουν είναι οι εξής: ΚΑΤ/ ΜΑ INTERN ET BANKIN G PHONE BANKI NG AT M ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΗ (011) ALPHA (014) EMPORIKI BANK (012) EFG EUROBANK ERGASIAS (026) call center ΑΤΤΙΚΗΣ (016) ΚΥΠΡΟΥ (073) ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Η (087) PROBANK A.E. (054) AMERICAN EXPRESS (080) ΑTE BANK (043) CITIBANK (084) ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Η XΑΝΙΩΝ (069) ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032) nk.gr call center

24 MARFIN EGNATIA (028) ASPIS BANK (047) PROTON BANK (037) MILLENNIUM BANK (038) GENINI BANK 015) ABN AMRO BANK (060) HSBC (071) BNP PARIBAS (070) BANK OF AMERICA (081) Γραπτή επικοινωνία Electronic Banking, Γραπτή Επικοινωνία ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/KH ΤΡΑΠEZA (077) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ (049) FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΗ (055) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Η ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (075) ΣΥΝ/ΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (092) ΣΥΝ/ΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ (093) ΣΥΝ/ΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (079)

25 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» σε συνεργασία με τις τράπεζες (ως πίνακας συμμετεχουσών τραπεζών κατωτέρω) και τη ΔΙΑΣ παρέχουν τη δυνατότητα πληρωμής του πάγιου τέλους κτηματογράφησης μέσω του τραπεζικού συστήματος. ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Οι πολίτες που διαθέτουν ακίνητη περιουσία στις 107 περιοχές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και στις πρωτεύουσες των νομών όλης της χώρας που δεν είχαν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο με παλιότερα προγράμματα, καλούνται να τη δηλώσουν στο Εθνικό Κτηματολόγιο από τις 17 Ιουνίου 2008 έως τις 30 Σεπτεμβρίου Η προθεσμία υποβολής παρατείνεται για τους ομογενείς και τους κατοίκους εξωτερικού έως τις 30 Δεκεμβρίου Περισσότερες πληροφορίες καθώς και έντυπα δηλώσεων και πληρωμής βρίσκονται στο site της Κτηματολόγιο Α.Ε. www. ktimatologio.gr ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή του τέλους θα διενεργηθεί μέσω 15 Τραπεζών. Ο υπολογισμός και η πληρωμή του τέλους προηγείται της υποβολής της δήλωσης και το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης. Για τον υπολογισμό του τέλους ο δικαιούχος συμπληρώνει με δικές του ενέργειες το ειδικό «Έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους Κτηματογράφησης». Στο έντυπο αυτό υπολογίζει το τέλος για όσα δικαιώματα δηλώνει ένα φυσικό πρόσωπο στον ίδιο Δήμο ή Κοινότητα και ο δικαιούχος χρησιμοποιεί τον Κωδικό Πληρωμής 402 για να πραγματοποιήσει την πληρωμή του. Ο κωδικός αυτός αποτελείται από τον 9ψήφιο Α.Φ.Μ. και τον

26 5ψήφιο κωδικό ΟΤΑ (Δήμος που βρίσκεται το ακίνητο). Στην περίπτωση όπου, ο δικαιούχος δεν μπορεί να υπολογίσει το τέλος, απευθύνεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης όπου με βάση τη δήλωσή του για τα δικαιώματα που κατέχει, υπολογίζεται το οφειλόμενο ποσό και εκδίδεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης συμπληρωμένο το «Εντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης». Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος χρησιμοποιεί τον Κωδικό Πληρωμής 401. H πληρωμή πραγματοποιείται είτε απευθείας σε τραπεζικό κατάστημα είτε μέσω των εναλλακτικών δικτύων που η τράπεζα προσφέρει στους πελάτες της (internet, ΑΤΜ, κλπ). ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Α/ ΚΑΤΑΣΤΗ INTERN AT ΑΛΛΑ Α ΜΑ ET M ΜΕΣΑ 1 ΑLPHA BANK Αυτόμα τα Κέντρα Πληρωμ ής 2 EFG EUROBANK 3 MARFIN EΓΝΑΤΙΑ 4 PROBANK 5 ATE BANK 6 ΑΤΤΙΚΗΣ 7 GENIKI 8 ΕΘΝΙΚΗ 9 EMPORIKI BANK 10 ΚΥΠΡΟΥ 11 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΑSYP AY 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 13 ΜILLENNIUM 14 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΔΩΔΕΚ ΑΝΗΣΟΥ 15 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

27 Πληρωμή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών σε συνεργασία με τις τράπεζες και τη ΔΙΑΣ Α.Ε παρέχει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα πληρωμής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, μέσω του τραπεζικού συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών αποστέλλει στους φορολογούμενους το εκκαθαριστικό σημείωμα και την αρχική ειδοποίηση χρέους ή την ειδοποίηση δόσης χρέους. Με την ειδοποίηση, επίσης, ενημερώνονται οι φορολογούμενοι για την προθεσμία εξόφλησης της οφειλής τους και τη δυνατότητα πληρωμής με δόσεις. Οι φορολογούμενοι μπορούν να επιλέξουν την τράπεζα που τους διευκολύνει και να δώσουν Εντολή Πληρωμής, είτε με χρέωση του λογαριασμού τους για την εξόφληση του συγκεκριμένου ποσού είτε να καταβάλουν μετρητά εφ όσον η τράπεζα που έχουν επιλέξει δέχεται αυτό το είδος πληρωμής. Η εξόφληση της σχετικής οφειλής προς το Υπουργείο μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω εναλλακτικών τρόπων πληρωμής, όπως είναι το Internet και το Phone Banking, εφ όσον η τράπεζα που έχουν επιλέξει, διαθέτει το συγκεκριμένο μέσο.

28 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (011) ALPHA BANK (014) EMPORIKI BANK (012) EFG EUROBANK ERGASIAS (026) ΑΤΤΙΚΗΣ (016) ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017) ΑTE BANK (043) CITIBANK INTERNATIO NAL (084) ΚΥΠΡΟΥ (073) ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ ΙΚΗ (087) ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032) ΣΥΝ/ΚΗ ΚΑΤ/ΜΑ (ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟΥ) ΚΑΤ/ΜΑ (ΕΙΣΠΡΑ ΞΗ ΜΕΤΡΗΤ ΩΝ) INTER NET BANKI NG PHON E BANKI NG AT M ΑΛΛ Α ΜΕ ΣΑ

29 ΧΑΝΙΩΝ (069) MARFIN EGNATIA (028 ) ASPIS BANK (047) PROTON BANK (037) MILLENΝIUM BANK (038) GENIKI BANK (015) ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ (077) PROBANK A.E. (054) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙ Α (049) FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΗ (055) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ ΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (075) ΣΥΝ/ΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (092) ΣΥΝ/ΚΗ ΕΥΒΟ ΙΑΣ (093) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ ΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣ ΟΥ (079)

30 Πληρωμή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΔΙΑΣ σε συνεργασία με το ΙΚΑ, στα πλαίσια του συστήματος αυτόματης εξόφλησης υποχρεώσεων DIASDEBIT, παρέχει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα πληρωμής των εργοδοτικών εισφορών μέσω του τραπεζικού συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών στις τράπεζες γίνεται καθημερινά και μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή έχει ορισθεί από το ΙΚΑ. Ο υπόχρεος δίνει στην τράπεζα του εντολή χρέωσης του λογαριασμού καταθέσεων του παρέχοντας τα παρακάτω απαραίτητα στοιχεία : Αριθμό Μητρώου Εργοδότη Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Επιχείρησης Μισθολογική περίοδο, στην οποία αναφέρεται η καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς Ποσό πληρωμής Η εντολή χρέωσης μπορεί να δοθεί είτε στο Κατάστημα της Τράπεζας είτε μέσω εναλλακτικών μέσων πληρωμής, όπως Internet, Phone Banking, ATM.

31 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα εναλλακτικά μέσα πληρωμής, ενημερωθείτε από την Τράπεζά σας την διαδικασία εγγραφής στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Εκμεταλλευτείτε τα εναλλακτικά δίκτυα πληρωμής που προσφέρουν οι τράπεζες, κυρίως τις τελευταίες ημέρες του μήνα, ώστε να αποφύγετε την αναμονή στα ταμεία αλλά και πιθανή χρέωσή σας από την τράπεζα. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗ (011) ALPHA BANK (014) EMPORIKI BANK (012) EFG EUROBANK ERGASIAS (026 ) ΑΤΤΙΚΗΣ (016) ATE BANK (043) ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017) ΚΥΠΡΟΥ (073) ΚΑΤ/ΜΑ (ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟΥ) ΚΑΤ/ΜΑ (ΕΙΣΠΡΑ ΞΗ ΜΕΤΡΗΤ ΩΝ) INTER NET BANKI NG PHON AT E M BANKI NG Μόνο για Φυσικά Πρόσωπ α ΑΛΛ Α ΜΕ ΣΑ

32 CITIBANK (084) ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ (087) ABN AMRO BANK (060) AMERICAN EXPRESS (080) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠEZA (032) ΣΥΝ/KH ΤΡAΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ (069) MARFIN EGNATIA (028) ASPIS BANK (047) PROTON BANK (037) MILLENNIUM BANK (038) BNP PARIBAS (070) H.S.B.C. (071) GENIKI BANK (015) ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ (077) PROBANK A.E. (054) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ (049) FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ ΙΚΗ (055) ΣΥΝ/ΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ E- Mail

33 (092) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (075) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ (093) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ Υ (079) Πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων σε Δ.Ο.Υ. (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες) με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Ελληνικό Δημόσιο σε συνεργασία με τις τράπεζες και τη ΔΙΑΣ προσφέρουν στον φορολογούμενο τη δυνατότητα πληρωμής των υποχρεώσεων του προς το Ελληνικό Δημόσιο κάνοντας χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι κάτοχοι πιστωτικών / χρεωστικών καρτών έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν τις οφειλές τους ή οφειλές τρίτων προσώπων μέσω της κάρτας τους στο ταμείο της Δ.Ο.Υ. Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων απάτης, ο καρτούχος πρέπει να προσκομίζει την αστυνομική του ταυτότητα σε κάθε χρήση της πιστωτικής του κάρτας. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. εισάγει τα στοιχεία της πληρωμής, όπως και σε κάθε πληρωμή μέσω κάρτας, και ενημερώνει τον καρτούχο για την έκβαση της συναλλαγής. Κάθε συναλλαγή ολοκληρώνεται με την υπογραφή του κατάλληλου αποδεικτικού από τον καρτούχο. Κατά την πληρωμή με χρεωστική κάρτα (debit card) το ποσό πληρωμής αφαιρείται άμεσα από τον συνδεδεμένο στην κάρτα τραπεζικό λογαριασμό. Κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα το ποσό πληρωμής

34 αφαιρείται από το πιστωτικό υπόλοιπο του καρτούχου σύμφωνα με τις διαδικασίες της τράπεζας που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα. Πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ 1. Εισαγωγή Οι συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ έχουν τη δυνατότητα πληρωμής των λογαριασμών τους μέσω δικτύου 24 τραπεζών, επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που τους ταιριάζει περισσότερο. 2. Διαδικασία πληρωμής Ο καταναλωτής μπορεί σε συνεργασία με την τράπεζά του ή το κατάστημα του ΟΤΕ ή ΟΤΕShop να επιλέξει ανάμεσα σε δύο τρόπους πληρωμής: Άμεση Χρέωση ( Πάγια Εντολή ) του λογαριασμού καταθέσεων. Δίνοντας εφάπαξ εντολή χρέωσης του λογαριασμού καταθέσεων στην τράπεζα τους ή στον ΟΤΕ, η τράπεζα εξοφλεί τον λογαριασμό του ΟΤΕ αυτόματα κατά την ημερομηνία λήξης του. Εξόφληση της οφειλής με εντολή πληρωμής. Η διαδικασία αυτή δίνει την δυνατότητα εξόφλησης (ολικής ή μερικής) λογαριασμών του ΟΤΕ του εντολέα ή τρίτων με χρέωση του καταθετικού λογαριασμού του χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούμενη ανάθεση του στην τράπεζα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών που έχουν λήξει χωρίς η τράπεζα να ευθύνεται για τυχόν συνέπειες από τον ΟΤΕ.

35 Για την πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ με εντολή πληρωμής, ο καταναλωτής προσέρχεται σε κατάστημα της τράπεζάς του ή χρησιμοποιεί τα εναλλακτικά δίκτυα (internet, ATM, phone banking) που η τράπεζα έχει θέσει στην διάθεση των πελατών της. Για την εντολή πληρωμής ο καταναλωτής παρέχει στην τράπεζα του τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: Κωδικό λογαριασμού OTE Ποσό πληρωμής Ημερομηνία πληρωμής Αριθμό λογαριασμού καταθέσεων (προς χρέωση) 3. Συμμετέχουσες τράπεζες και προσφερόμενα δίκτυα πληρωμής ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤ/Μ ΧΡΕΩΣΕΙ Α Σ INTERNE T BANKIN G PHONE BANKIN G AT M ΑΛΛ Α ΜΕΣ Α ΕΘΝΙΚΗ (011) ALPHA (014) EMPORIKI BANK (012) EFG EUROBANK ERGASIAS (026) ΑΤΤΙΚΗΣ (016) ΚΥΠΡΟΥ (073) ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ (087) PROBANK A.E. (054) ATE BANK (043)

36 CITIBANK (084) ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΧΑΝΙΩΝ (069) ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032) MARFIN EGNATIA (028) ASPIS BANK (047) PROTON BANK (037) MILLENNIUM BANK (038) GENIKI BANK (015) ABN AMRO BANK (060) HSBC (071) FBB (055) ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/KH ΤΡΑΠEZA (077) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ Υ (079) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (075) ΣΥΝ/ΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (092) ΣΥΝ/ΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ (093) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ (049)

37 Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών Ο.Α.Ε.Ε Εισαγωγή Ο Ο.Α.Ε.Ε. σε συνεργασία με την ΔΙΑΣ και τις Τράπεζες δίνει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του να πραγματοποιούν τις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών τους μέσω της τράπεζας τους. Διαδικασία Πληρωμής Οι ασφαλισμένοι έχουν δύο τρόπους πληρωμής μέσω της τράπεζας τους. Πληρωμή με χρήση Πάγιας Εντολής χρέωσης λογαριασμού καταθέσεων (Εντολή Άμεσης Χρέωσης) Πληρωμή με χρήση Εντολής Πληρωμής Πληρωμή με χρήση Πάγιας Εντολής χρέωσης λογαριασμού καταθέσεων (Εντολή Άμεσης Χρέωσης) Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα πληρωμής των ασφαλιστικών του εισφορών με αυτόματη χρέωση του τραπεζικού του λογαριασμού κατόπιν εντολής του (ανάθεσης) στην συνεργαζόμενη τράπεζα. Για την ενεργοποίηση της παραπάνω ανάθεσης, ο ασφαλισμένος πρέπει να επισκεφτεί οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας του, προσκομίζοντας τo ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος διμήνου. Η ενεργοποίηση της ανάθεσης επιβεβαιώνεται από το σχετικό μήνυμα στο

38 ειδοποιητήριο πληρωμής του ασφαλιστικού φορέα, στο οποίο αναφέρεται ότι η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω της τράπεζας που επέλεξε ο ασφαλισμένος Πληρωμή με χρήση Εντολής Πληρωμής Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα πληρωμής κάθε ασφαλιστικής του εισφοράς μέσω εντολής πληρωμής στην τράπεζα της επιλογής του, με την προϋπόθεση ότι αυτή συμμετέχει στο Σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να πληρωθούν οι τρέχουσες εισφορές ή παλαιότερες ανεξόφλητες εισφορές με την προσκόμιση των σχετικών ειδοποιητηρίων του Ο.Α.Ε.Ε. Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, συνίσταται η χρήση εναλλακτικών καναλιών τραπεζικής όπως το internet και το phone banking. Συμμετέχουσες τράπεζες και προσφερόμενα δίκτυα ΑΜΕΣΕ Σ ΧΡΕΩΣ ΕΙΣ (ΠΑΓ. ΕΝΤΟΛ. ) ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΗΣ INTERN ET BANKIN G PHONE BANKI NG AT M ΑΛΛ Α ΜΕΣ Α ΕΘΝΙΚΗ (011) ALPHA (014) EMPORIKI BANK (012) EFG EUROBANK ERGASIAS (026) ΑΤΤΙΚΗΣ (016) ΚΥΠΡΟΥ (073) ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ (087)

39 PROBANK A.E. (054) ATE BANK (043) CITIBANK N.A. (084) ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΧΑΝΙΩΝ (069) ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032) MARFIN EGNATIA (028) ASPIS BANK (047) PROTON BANK (037) MILLENNIUM BANK (038) GENIKI BANK (015) ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/KH ΤΡΑΠEZA (077) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ (049) FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΗ (055) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (075) ΣΥΝ/ΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (092) ΣΥΝ/ΚΗ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

H Hang Seng Index Hard currency Hardware Hawkish dovish Head and shoulders Headline risk Hedge funds

H Hang Seng Index Hard currency Hardware Hawkish dovish Head and shoulders Headline risk Hedge funds H Hang Seng Index = δείκτης μετοχών του χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ. Αποτελείται από μετοχές 33 επιχειρήσεων από τους ακόλουθους τομείς της οικονομίας: α) χρηματοπιστωτικός τομέας β) επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΙ ΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ / ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Internet Banking. Ίσως ο πιο εξελιγμένος τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγών για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.)

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) www.doe.gr ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) Διεύθυνση: Κηφισίας 32 Τ.Κ.15125 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2106873373-2106873382 Περισσότερες πληροφορίες: Αυτόματος τηλεφωνητής 2106873303

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση.

p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση. P p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση. Package deal = διαπραγμάτευση - πακέτο. Είναι ένας αριθμός εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εγκρίθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα