ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΝΤΕΛΜΠΕΝΤΕΡΗΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1 Ιστορικό και αντικείμενο 1.2.Σκοπός 1.3.Διοίκηση 1.4 Τα διατραπεζικά συστήματα πληρωμών ΔΙΑΣ 1.5 Στοιχεία συστημάτων πληρωμών 2.ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣ 2.1.DIASCHEQUE 2.2.DIASPAY 2.3.DIASTRANSFER 2.4.DIASATM 2.5 DIASDEBIT 2.6. DIASPOS 2.7.DIAS-DRS 3.ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.1 Διατραπεζική Πληρωμή Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Φ.Π.Α 3.2 Πληρωμή Παγίου Τέλους Κτηματογράφησης 3.3 Πληρωμή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 3.4. Πληρωμή Εργοδοτικών Εισφορών ΙΚΑ 3.5 Πληρωμή Φορολογικών Υποχρεώσεων σε Δ.Ο.Υ. (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες) με Χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας 3.6 Πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ 3.7 Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών Ο.Α.Ε.Ε 3.8 Μεταφορές Κεφαλαίου 3.9 Πληρωμή Πιστωτικής Κάρτας 3.10 Ανάληψη Μετρητών/Ερώτηση Υπολοίπου από ΑΤΜ 3.11 Πληρωμές Ιδιωτικών Εταιριών 3.12 VODAFONE REFILL

3 1.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Η Εταιρεία ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΣ) Α.Ε. ιδρύθηκε στις 28 Ιουνίου 1989, με πρωτοβουλία της Ένωσης Eλληνικών Tραπεζών. Η ΔΙΑΣ ξεκίνησε τη λειτουργία της με τη συμμετοχή 15 πιστωτικών ιδρυμάτων και με μετοχικό κεφάλαιο ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των μετόχων. Το Ιούνιο του 1994 η Γενική Συνελευση απεφάσισε την αυξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κατανομή ανάλογη με το μερίδιο της κάθε τράπεζας στην αγορά. Αποτέλεσμα ήταν η προσχώρηση στο μετοχικό σχήμα της ΔΙΑΣ 14 επί πλέον πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι Τράπεζες μέλη της ΔΙΑΣ είναι σήμερα 35 και ο μεγαλύτερος μετοχος της Εταιρείας είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Μέτοχοι της Εταιρείας είναι μόνον πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας της Ελλάδος. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη και διαχείριση προηγμένων Διατραπεζικών Συστημάτων Πληρωμών, τα οποία συμβάλλουν: Στον εκσυγχρονισμό των συναλλαγών Στη μείωση χρήσης μετρητών Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών Στη μείωση του κόστους προς όφελος του κοινού, των επιχειρήσεων, των Τραπεζών και του Δημοσίου. Με την λειτουργία της ΔΙΑΣ στην Ελλάδα αναπτύσσεται μια νέα αντίληψη στις σχέσεις του πελάτη και του τραπεζικού συστήματος αφού παρέχεται πλέον η δυνατότητα να εξυπηρετούνται όλοι οι πελάτες με τα σύγχρονα μέσα πληρωμών από όλες τις τράπεζες.

4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣ Η Εταιρεία διοικείται από 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο την προεδρία του οποίου ασκεί ο Υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος ενώ συμμετέχουν σ αυτό Υποδιοικητές και Γενικοί Διευθυντές εννέα τραπεζών που καλύπτουν όλο το φάσμα του τραπεζικού χώρου και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% της τραπεζικής αγοράς καθώς επίσης και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και ο Διευθύνων Συμβούλων της Εταιρείας.

5 Τα διατραπεζικά συστήματα πληρωμών της ΔΙΑΣ ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Τα Συστήματα Πληρωμών της ΔΙΑΣ Α.Ε. χρησιμοποιούνται για πληρωμές, κυρίως μικρής αξίας (retail συναλλαγές), που καλύπτουν κατά βάση συναλλαγές με κάρτες, δοσοληψίες πληρωμής των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και του Δημοσίου(μισθοί, συντάξεις κ.λ.π.) καθώς και εισπράξεις των απαιτήσεών τους (από παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, ενέργειας, ύδρευσης, από απαιτήσεις φόρων) κ.λ.π. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ / ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Τα συστήματα της ΔΙΑΣ Α.Ε. ως net συστήματα πληρωμών, προβαίνουν σε εκκαθάριση των συναλλαγών και συμψηφισμό στο τέλος της εργάσιμης ημέρας. Τα αποτελέσματα του συμψηφισμού διαβιβάζονται μέσω του συστήματος ΤΑRGET στην Τράπεζα της Ελλάδος για αυθημερόν συνολικό διακανονισμό.

6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Τα συστήματα της ΔΙΑΣ Α.Ε. έχουν χαρακτηρισθεί ως συστήματα χαμηλού συστημικού κινδύνου και ως εκ τούτου έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα διαχείρισης ανάλογου κινδύνου, όπως καθορισμός ορίων αξίας για κάθε σύστημα σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές του. Πέραν όμως αυτών, πληρούνται επίσης ορισμένες από τις "Βασικές Αρχές για τα Συστημικώς Σημαντικά Συστήματα Πληρωμών" που έχει θεσπίσει η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών. Ο διακανονισμός γίνεται αυθημερόν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο συμψηφισμός καθίσταται οριστικός μετά το διακανονισμό του. Η εντολή για εκτέλεση του συμψηφισμού καθίσταται ανέκκλητη από την εισαγωγή της στο σύστημα TARGET. ΜΗΝΥΜΑΤΑ Τα μηνύματα που χρησιμοποιούνται είναι είτε on line real time, είτε file transfer (batch), ανάλογα με την τεχνολογική υποδομή και τις απαιτήσεις κάθε συστήματος. Χρησιμοποιούμενα πρότυπα Τα πρότυπα σύνταξης των μηνυμάτων είναι παραπλήσια των προτύπων SWIFT και ISO και έχουν συνταχθεί για να καλύπτουν τις ανάγκες της ΔΙΑΣ A.E. και των τραπεζών. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (αρχείων και μηνυμάτων) Τα αρχεία και τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μέσω συστημάτων είναι κρυπτογραφημένα και πιστοποιημένα με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΔΙΑΣ Α.Ε. εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία της, σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος, μέσω Κέντρου Αποκατάστασης Εφαρμογών, που είναι εγκατεστημένο σε άλλη Τράπεζα, επιλεγμένη για να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες των συστημάτων. Χρησιμοποιείται η μέθοδος mirroring, σύμφωνα με την οποία σε πραγματικό χρόνο (real time) κάθε κίνηση των συστημάτων της ΔΙΑΣ Α.Ε. αποτυπώνεται και στο εφεδρικό κέντρο της.

7 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Η ΔΙΑΣ Α.Ε. συνδέεται ηλεκτρονικά με όλες τις τράπεζες, την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς επίσης και με ορισμένους φορείς και επιχειρήσεις, πελάτες των τραπεζών. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Στη διάθεση των χρηστών της ΔΙΑΣ Α.Ε. βρίσκεται το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις ανάγκες των Συστημάτων της. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για όλα τα συστήματα προβλέπεται διαδικασία διαχείρισης αμφισβητήσεων και επίλυσης διαφορών. Κάθε διαφορά, που δεν μπορεί να διευθετηθεί φιλικώς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, εισάγεται στη Διαιτητική Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα συστήματα της εταιρείας παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση στα συμμετέχοντα μέλη. Η φύλαξη ιστορικών δεδομένων εξασφαλίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες των συστημάτων και τις απαιτήσεις του νόμου. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

8

9 2.ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣ Διατραπεζικό Σύστημα Συμψηφισμού Επιταγών (DIASCHEQUE) Το Σύστημα αφορά στον Ηλεκτρονικό Συμψηφισμό των επιταγών σε ευρώ, που αγοράζουν οι τράπεζες. Σκοπός του Συστήματος είναι ο αυθημερόν ηλεκτρονικός συμψηφισμός των επιταγών, που αγοράζει μια τράπεζα και σύρονται σε βάρος των άλλων τραπεζών και ο αυθημερόν διακανονισμός τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τα ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση των επιταγών. Το DIASCHEQUE λειτουργεί με την αρχή του check truncation, σύμφωνα με την οποία το τραπεζικό κατάστημα αγοράς της επιταγής δεν διακινεί περαιτέρω το σώμα της επιταγής, αλλά αποστέλλει στη ΔΙΑΣ Α.Ε., μέσω του ηλεκτρονικού κέντρου της τράπεζάς του, ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία της (αριθμό λογαριασμού, αριθμό επιταγής, ποσό, και ημερομηνία έκδοσης). ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η μη φυσική διακίνηση της επιταγής Η μείωση του λειτουργικού κόστους Η αυθημερόν χρέωση του λογαριασμού του εκδότη Ο αυθημερόν συμψηφισμός Η μείωση του πιστωτικού κινδύνου Η μείωση του κόστους χρήματος ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (010), ΕΘΝΙΚΗ (011), EMPORIKI BANK (012), ALPHA BANK (014), EFG EUROBANK ERGASIAS(026), ATE BANK (043), ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017), GENIKI BANK (015), ΑΤΤΙΚΗΣ (016), MARFIN EGNATIA(028), ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032), PROTON BANK (037), MILLENNIUM BANK (038), ASPIS BANK (047), ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ (049),

10 PROBANK (054), FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ (055), ABN AMRO BANK (060), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ (069), BNP PARIBAS (070), HSBC BANK (071), HYPO VEREINSBANK (072), ΚΥΠΡΟΥ (073), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ (074), AMERICAN EXPRESS (080), BANK OF AMERICA (081), CITIBANK INTERNATIONAL Plc (084). ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ (087), ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (097), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (079), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (092), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ (095), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ (088), (091) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ, (103) FORTIS BANK, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ (098), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (093)

11 Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμής Αποδοχών και λοιπών Υποχρεώσεων (DIASPAY) Το Σύστημα εξυπηρετεί μαζικές πληρωμές Φορέων και Επιχειρήσεων, όπως πληρωμή μισθών, συντάξεων, μερισμάτων, επιδομάτων κ.λ.π. Σκοπός του συστήματος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε φορέα (Δημόσιο, ευρύτερο Δημόσιο, Επιχείρηση, Οργανισμό) να διενεργεί μαζικά, πληρωμές προς τρίτους (πληρωμή μισθών, συντάξεων, μερισμάτων, επιδομάτων κ.λ.π.) με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε οποιαδήποτε τράπεζα επιθυμεί ο δικαιούχος. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Για τους φορείς και τις επιχειρήσεις Η απλούστευση των διαδικασιών πληρωμής Η αυτοματοποίηση των εργασιών Η κατάργηση της μεταφοράς μετρητών Η μείωση του λειτουργικού κόστους ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Για τους δικαιούχους Η ευχέρεια επιλογής της τράπεζας, με την οποία επιθυμούν να συνεργάζονται Η αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας Η άμεση πίστωση των χρημάτων τους σε έντοκο λογαριασμό Η δυνατότητα μερικής ή ολικής ανάληψης των χρημάτων τους από τα ΑΤΜ των τραπεζών καθ όλο το 24ωρο

12 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (011), EMPORIKI BANK (012), ALPHA BANK (014), EFG EUROBANK ERGASIAS (026), ΑTE BANK (043), GENIKI BANK (015), ΑΤΤΙΚΗΣ (016), ΠΕΙΡΑΙΩ Σ (017), MARFIN EGNATIA (028), CITIBANK INTERNATIONAL Plc (084), ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032), PROTON BAMK (037), MILLENNIUM BANK (038), ASPIS BANK (047), PROBANK (054), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ (069), ΚΥΠΡΟΥ (073), AMERICAN EXPRESS (080), ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ (087), ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (096), ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (097), HSBC BANK PLC (071), FBB -FIRST BUSINESS BANK (055), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (079), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (092), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (075) ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ (077)

13 DIASCREDIT TRANSFER Σκοπός του Συστήματος είναι να εξυπηρετεί εντολές πελατείας των τραπεζών για τη μεταφορά κεφαλαίων από την τράπεζα του εντολέα στην τράπεζα του δικαιούχου, για πίστωση λογαριασμού ή πληρωμή σε μετρητά. Εντολείς και δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ασφάλεια, ταχύτητα και αποφυγή ταλαιπωρίας Αυθημερόν πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου της εντολής ή το αργότερο την επόμενη της επίδοσης Μείωση του λειτουργικού κόστους Μείωση του κόστους χρήματος Καλύτερη διαχείριση των διαθεσίμων από τον εντολέα, το δικαιούχο και τις τράπεζες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (011), EMPORIKI BANK (012), ALPHA BANK (014), EFG EUROBANK ERGASIAS (026), GENIKI BANK (015), ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017), ΑΤΤΙΚΗΣ (016), MARFIN EGNATIA (028), CITIBANK INTERNATIONAL Plc. (084), ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032), ASPIS BANK

14 (047), PROBANK (054), ΚΥΠΡΟΥ (073), ABN AMRO BANK (060), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ (069), ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ (049), MILLENNIUM BANK (038), HYPO UND VEREINSBANK (072), BANK OF AMERICA (081), PROTON BANK (037), ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (079), ATE BANK (043), HSBC Bank Plc (071), ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ (087), BNP PARIBAS (070), FFB - FIRST BUSINESS BANK (055) Διατραπεζικό Σύστημα Διασύνδεσης ΑΤΜ (DIASATM) Το Σύστημα DIASATM διασυνδέει τα δίκτυα των ΑΤΜ όλων των τραπεζών με σκοπό να προσφέρει στους καταθέτες των τραπεζών τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν μετρητά από οποιοδήποτε ΑΤΜ, οποιασδήποτε τράπεζας, με τη χρήση της κάρτας τους και του προσωπικού κωδικού τους αριθμού. Μέσω του Συστήματος είναι δυνατή Ανάληψη μετρητών (μέχρι του ποσού των 600 ευρώ ημερησίως) Ερώτηση υπολοίπου ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε τράπεζα Ανάληψη χρημάτων σε οποιαδήποτε περιοχή στην οποία υπάρχει έστω και ένα ΑΤΜ τράπεζας Ανάληψη χρημάτων καθ όλο το 24ωρο Κέρδος χρόνου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΜ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΔΙΑΣ Α.Ε. παρέχει λειτουργική υποστήριξη και διαχείριση του δικτύου των ΑΤΜ όσων τραπεζών το επιθυμούν.

15 Οι υπηρεσίες που παρέχονται στην εξυπηρετούμενη τράπεζα από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. είναι: Ανάληψη μετρητών Ερώτηση υπολοίπου Κατάθεση σε λογαριασμό Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δυνατότητα ανάπτυξης δικτύου ΑΤΜ από οποιαδήποτε τράπεζα Δυνατότητα συμμετοχής της στο Διατραπεζικό Σύστημα DIASATM 24ωρη λειτουργία ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤ/ ΜΑ INTERNET BANKING PHONE BANKI NG AT M ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΗ (011) ALPHA (014) EMPORIKI BANK (012) EFG EUROBANK ERGASIAS (026) call center ΑΤΤΙΚΗΣ (016) ΚΥΠΡΟΥ (073) ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Η (087) PROBANK A.E. (054) AMERICAN EXPRESS (080) bank.gr

16 ΑTE BANK (043) CITIBANK (084) ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Η XΑΝΙΩΝ (069) ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032) MARFIN EGNATIA (028) ASPIS BANK (047) PROTON BANK (037) MILLENNIUM BANK (038) GENINI BANK 015) ABN AMRO BANK (060) HSBC (071) BNP PARIBAS (070) BANK OF AMERICA (081) ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/KH ΤΡΑΠEZA (077) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ (049) FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΗ (055) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Η ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (075) ΣΥΝ/ΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (092) call center Γραπτή επικοινωνία Electronic Banking, Γραπτή Επικοινωνία

17 ΣΥΝ/ΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (079) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ Όσες τράπεζες επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να αναθέσουν στη ΔΙΑΣ Α.Ε. με ανταγωνιστικό κόστος, την έκδοση και διαχείριση καρτών ανάληψης μετρητών (Cash Cards) για χρήση στα ΑΤΜ. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αναλαμβάνει την έκδοση των καρτών, τον υπολογισμό του προσωπικού κωδικού (ΡΙΝ) και την εκτύπωση των ειδικών εντύπων γνωστοποίησης του ΡΙΝ. Οι κάρτες και τα PINs παραδίδονται στους πελάτες από την τράπεζά τους. Η διαχείριση του αρχείου των καρτών είναι αποκλειστική ευθύνη της τράπεζας. Με την υπηρεσία αυτή οι τράπεζες αποφεύγουν το κόστος δημιουργίας και συντήρησης της υποδομής, που απαιτείται για την έκδοση και διαχείριση των καρτών ανάληψης μετρητών.

18 Διατραπεζικό Σύστημα Μαζικών Εισπράξεων (DIASDEBIT) Το Σύστημα εξυπηρετεί τις μαζικές εισπράξεις των απαιτήσεων των Φορέων και των Επιχειρήσεων με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών/πελατών τους, ύστερα από εξουσιοδότησή τους. Σκοπός του Συστήματος είναι να προσφέρει στους Φορείς και στις Επιχειρήσεις τη δυνατότητα μαζικής είσπραξης των απαιτήσεών τους, καθώς επίσης και στους οφειλέτες πελάτες τους τη δυνατότητα να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους προς αυτούς, δίνοντας πάγια ή κατά περίπτωση εντολή πληρωμής στην τράπεζά τους. Το εύρος των εφαρμογών, που προσφέρει το σύστημα είναι μεγάλο και αφορά στις πληρωμές μαζικών υποχρεώσεων πάσης φύσεως, όπως ηλεκτρισμό, ύδρευση, τηλέφωνο, ασφάλιστρα, πρόστιμα τροχαίας, τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π. Το Σύστημα DIASDEBIT διεκπεραιώνει δύο κατηγορίες εντολών: Εντολή Άμεσης Χρέωσης, με την οποία ο εντολέας - πελάτης δίνει στην τράπεζά του πάγια εντολή χρέωσης του λογαριασμού του, για ημερομηνίες και ποσά, που θα προσδιορίζονται κάθε φορά από τον δικαιούχο Οργανισμό. Εντολή Πληρωμής, με την οποία ο εντολέας δίνει κατά περίπτωση - ad hoc - εντολή στην τράπεζά του να χρεώσει το λογαριασμό του, προκειμένου να εξοφλήσει συγκεκριμένη υποχρέωση προς τον Οργανισμό. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Για τον καταναλωτή: Αποφυγή μετακίνησης, συνωστισμού και ταλαιπωρίας Ταχύτητα και ποιότητα εξυπηρέτησης Βεβαιότητα πληρωμής Οικονομικότερος τρόπος πληρωμής

19 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Για τον Οργανισμό: Καλύτερος προγραμματισμός εισπράξεων και διαχείριση των διαθεσίμων Μείωση κόστους είσπραξης απαιτήσεων Τυποποίηση και εκσυγχρονισμός των διαδικασιών είσπραξης Εξυπηρέτηση πελατών του

20 Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμής Υποχρεώσεων μέσω ΡΟS (DIASPOS) Σκοπός του Συστήματος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους προς το Ελληνικό Δημόσιο με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, μέσω μηχανημάτων EFT/POS, ιδιοκτησίας της ΔΙΑΣ Α.Ε, που είναι εγκατεστημένα στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Για τον καταναλωτή: Αποδέσμευση από μεταφορά μετρητών Ασφάλεια και ευκολία πληρωμής Πιστωτική διευκόλυνση ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Για τους φορείς: Αποφυγή διαχείρισης μετρητών Μείωση λειτουργικού κόστους Μείωση του κόστους χρήματος ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (011), EMPORIKI BANK (012), ALPHA BANK (014), ΑTE BANK (043), ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017), GENIKI BANK (015), ΑΤΤΙΚΗΣ (016), ΚΥΠΡΟΥ (073), CITIBANK INTERNATIONAL Plc. (084), ASPIS BANK (047), ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032), MILLENNIUM BANK (038), HSBC Bank plc

21 (071),ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ (096) ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ DIAS-DRS Διατραπεζικό Σύστημα Ανάκτησης Εφεδρικών Μηχανογραφικών Υπηρεσιών Η ΔΙΑΣ διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την λειτουργία Κέντρου Εφεδρικών Μηχανογραφικών Υπηρεσιών, προς τις τράπεζες και τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η άμεση αποκατάσταση των κρίσιμων μηχανογραφικών συστημάτων των ανωτέρω μετά την επέλευση ενός καταστροφικού γεγονότος στο Μηχανογραφικό της Κέντρο.

22 3.ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διατραπεζική πληρωμή ηλεκτρονικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ελληνικό Δημόσιο σε συνεργασία με τις τράπεζες και τη ΔΙΑΣ παρέχουν σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και την καταβολή του ΦΠΑ (για τις χρεωστικές δηλώσεις) μέσω του τραπεζικού συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν ηλεκτρονικά την δήλωση Φ.Π.Α. πρέπει να έχουν υπόψη τους τα παρακάτω: Η πληρωμή των χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που υποβάλλονται ηλεκτρονικά γίνεται μέσω των Τραπεζών, εντός της περιόδου υποβολής, με καταληκτική ημερομηνία την 26η του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία αφορά η δήλωση ( ή την πρώτη εργάσιμη μετά την 26η ημέρα, εάν είναι αργία ). Ο ενδιαφερόμενος δίνει εντολή χρέωσης του λογαριασμού του για την εξόφληση του συγκεκριμένου ποσού που προέκυψε από την δήλωση του Φ.Π.Α. στην τράπεζα του, είτε απευθείας σε τραπεζικό κατάστημα είτε μέσω των εναλλακτικών δικτύων που η τράπεζα προσφέρει στους πελάτες της (internet, ΑΤΜ, phone banking, κλπ). ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Οι υπόχρεοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι δεν είναι δεκτή μερική ή εκπρόθεσμη εξόφληση της οφειλής

23 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Οι Τράπεζες που συμμετέχουν στην πληρωμή του Φ.Π.Α. και οι τρόποι πληρωμής που διαθέτουν είναι οι εξής: ΚΑΤ/ ΜΑ INTERN ET BANKIN G PHONE BANKI NG AT M ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΗ (011) ALPHA (014) EMPORIKI BANK (012) EFG EUROBANK ERGASIAS (026) call center ΑΤΤΙΚΗΣ (016) ΚΥΠΡΟΥ (073) ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Η (087) PROBANK A.E. (054) AMERICAN EXPRESS (080) ΑTE BANK (043) CITIBANK (084) ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Η XΑΝΙΩΝ (069) ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032) nk.gr call center

24 MARFIN EGNATIA (028) ASPIS BANK (047) PROTON BANK (037) MILLENNIUM BANK (038) GENINI BANK 015) ABN AMRO BANK (060) HSBC (071) BNP PARIBAS (070) BANK OF AMERICA (081) Γραπτή επικοινωνία Electronic Banking, Γραπτή Επικοινωνία ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/KH ΤΡΑΠEZA (077) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ (049) FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΗ (055) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ Η ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (075) ΣΥΝ/ΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (092) ΣΥΝ/ΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ (093) ΣΥΝ/ΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (079)

25 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» σε συνεργασία με τις τράπεζες (ως πίνακας συμμετεχουσών τραπεζών κατωτέρω) και τη ΔΙΑΣ παρέχουν τη δυνατότητα πληρωμής του πάγιου τέλους κτηματογράφησης μέσω του τραπεζικού συστήματος. ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Οι πολίτες που διαθέτουν ακίνητη περιουσία στις 107 περιοχές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και στις πρωτεύουσες των νομών όλης της χώρας που δεν είχαν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο με παλιότερα προγράμματα, καλούνται να τη δηλώσουν στο Εθνικό Κτηματολόγιο από τις 17 Ιουνίου 2008 έως τις 30 Σεπτεμβρίου Η προθεσμία υποβολής παρατείνεται για τους ομογενείς και τους κατοίκους εξωτερικού έως τις 30 Δεκεμβρίου Περισσότερες πληροφορίες καθώς και έντυπα δηλώσεων και πληρωμής βρίσκονται στο site της Κτηματολόγιο Α.Ε. www. ktimatologio.gr ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή του τέλους θα διενεργηθεί μέσω 15 Τραπεζών. Ο υπολογισμός και η πληρωμή του τέλους προηγείται της υποβολής της δήλωσης και το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης. Για τον υπολογισμό του τέλους ο δικαιούχος συμπληρώνει με δικές του ενέργειες το ειδικό «Έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους Κτηματογράφησης». Στο έντυπο αυτό υπολογίζει το τέλος για όσα δικαιώματα δηλώνει ένα φυσικό πρόσωπο στον ίδιο Δήμο ή Κοινότητα και ο δικαιούχος χρησιμοποιεί τον Κωδικό Πληρωμής 402 για να πραγματοποιήσει την πληρωμή του. Ο κωδικός αυτός αποτελείται από τον 9ψήφιο Α.Φ.Μ. και τον

26 5ψήφιο κωδικό ΟΤΑ (Δήμος που βρίσκεται το ακίνητο). Στην περίπτωση όπου, ο δικαιούχος δεν μπορεί να υπολογίσει το τέλος, απευθύνεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης όπου με βάση τη δήλωσή του για τα δικαιώματα που κατέχει, υπολογίζεται το οφειλόμενο ποσό και εκδίδεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης συμπληρωμένο το «Εντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης». Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος χρησιμοποιεί τον Κωδικό Πληρωμής 401. H πληρωμή πραγματοποιείται είτε απευθείας σε τραπεζικό κατάστημα είτε μέσω των εναλλακτικών δικτύων που η τράπεζα προσφέρει στους πελάτες της (internet, ΑΤΜ, κλπ). ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Α/ ΚΑΤΑΣΤΗ INTERN AT ΑΛΛΑ Α ΜΑ ET M ΜΕΣΑ 1 ΑLPHA BANK Αυτόμα τα Κέντρα Πληρωμ ής 2 EFG EUROBANK 3 MARFIN EΓΝΑΤΙΑ 4 PROBANK 5 ATE BANK 6 ΑΤΤΙΚΗΣ 7 GENIKI 8 ΕΘΝΙΚΗ 9 EMPORIKI BANK 10 ΚΥΠΡΟΥ 11 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΑSYP AY 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 13 ΜILLENNIUM 14 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΔΩΔΕΚ ΑΝΗΣΟΥ 15 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

27 Πληρωμή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών σε συνεργασία με τις τράπεζες και τη ΔΙΑΣ Α.Ε παρέχει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα πληρωμής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, μέσω του τραπεζικού συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών αποστέλλει στους φορολογούμενους το εκκαθαριστικό σημείωμα και την αρχική ειδοποίηση χρέους ή την ειδοποίηση δόσης χρέους. Με την ειδοποίηση, επίσης, ενημερώνονται οι φορολογούμενοι για την προθεσμία εξόφλησης της οφειλής τους και τη δυνατότητα πληρωμής με δόσεις. Οι φορολογούμενοι μπορούν να επιλέξουν την τράπεζα που τους διευκολύνει και να δώσουν Εντολή Πληρωμής, είτε με χρέωση του λογαριασμού τους για την εξόφληση του συγκεκριμένου ποσού είτε να καταβάλουν μετρητά εφ όσον η τράπεζα που έχουν επιλέξει δέχεται αυτό το είδος πληρωμής. Η εξόφληση της σχετικής οφειλής προς το Υπουργείο μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω εναλλακτικών τρόπων πληρωμής, όπως είναι το Internet και το Phone Banking, εφ όσον η τράπεζα που έχουν επιλέξει, διαθέτει το συγκεκριμένο μέσο.

28 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (011) ALPHA BANK (014) EMPORIKI BANK (012) EFG EUROBANK ERGASIAS (026) ΑΤΤΙΚΗΣ (016) ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017) ΑTE BANK (043) CITIBANK INTERNATIO NAL (084) ΚΥΠΡΟΥ (073) ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ ΙΚΗ (087) ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032) ΣΥΝ/ΚΗ ΚΑΤ/ΜΑ (ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟΥ) ΚΑΤ/ΜΑ (ΕΙΣΠΡΑ ΞΗ ΜΕΤΡΗΤ ΩΝ) INTER NET BANKI NG PHON E BANKI NG AT M ΑΛΛ Α ΜΕ ΣΑ

29 ΧΑΝΙΩΝ (069) MARFIN EGNATIA (028 ) ASPIS BANK (047) PROTON BANK (037) MILLENΝIUM BANK (038) GENIKI BANK (015) ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ (077) PROBANK A.E. (054) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙ Α (049) FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΗ (055) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ ΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (075) ΣΥΝ/ΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (092) ΣΥΝ/ΚΗ ΕΥΒΟ ΙΑΣ (093) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ ΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣ ΟΥ (079)

30 Πληρωμή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΔΙΑΣ σε συνεργασία με το ΙΚΑ, στα πλαίσια του συστήματος αυτόματης εξόφλησης υποχρεώσεων DIASDEBIT, παρέχει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα πληρωμής των εργοδοτικών εισφορών μέσω του τραπεζικού συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών στις τράπεζες γίνεται καθημερινά και μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή έχει ορισθεί από το ΙΚΑ. Ο υπόχρεος δίνει στην τράπεζα του εντολή χρέωσης του λογαριασμού καταθέσεων του παρέχοντας τα παρακάτω απαραίτητα στοιχεία : Αριθμό Μητρώου Εργοδότη Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Επιχείρησης Μισθολογική περίοδο, στην οποία αναφέρεται η καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς Ποσό πληρωμής Η εντολή χρέωσης μπορεί να δοθεί είτε στο Κατάστημα της Τράπεζας είτε μέσω εναλλακτικών μέσων πληρωμής, όπως Internet, Phone Banking, ATM.

31 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα εναλλακτικά μέσα πληρωμής, ενημερωθείτε από την Τράπεζά σας την διαδικασία εγγραφής στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Εκμεταλλευτείτε τα εναλλακτικά δίκτυα πληρωμής που προσφέρουν οι τράπεζες, κυρίως τις τελευταίες ημέρες του μήνα, ώστε να αποφύγετε την αναμονή στα ταμεία αλλά και πιθανή χρέωσή σας από την τράπεζα. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΘΝΙΚΗ (011) ALPHA BANK (014) EMPORIKI BANK (012) EFG EUROBANK ERGASIAS (026 ) ΑΤΤΙΚΗΣ (016) ATE BANK (043) ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017) ΚΥΠΡΟΥ (073) ΚΑΤ/ΜΑ (ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣ ΜΟΥ) ΚΑΤ/ΜΑ (ΕΙΣΠΡΑ ΞΗ ΜΕΤΡΗΤ ΩΝ) INTER NET BANKI NG PHON AT E M BANKI NG Μόνο για Φυσικά Πρόσωπ α ΑΛΛ Α ΜΕ ΣΑ

32 CITIBANK (084) ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ (087) ABN AMRO BANK (060) AMERICAN EXPRESS (080) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠEZA (032) ΣΥΝ/KH ΤΡAΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ (069) MARFIN EGNATIA (028) ASPIS BANK (047) PROTON BANK (037) MILLENNIUM BANK (038) BNP PARIBAS (070) H.S.B.C. (071) GENIKI BANK (015) ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ (077) PROBANK A.E. (054) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ (049) FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ ΙΚΗ (055) ΣΥΝ/ΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ E- Mail

33 (092) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (075) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ (093) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ Υ (079) Πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων σε Δ.Ο.Υ. (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες) με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Ελληνικό Δημόσιο σε συνεργασία με τις τράπεζες και τη ΔΙΑΣ προσφέρουν στον φορολογούμενο τη δυνατότητα πληρωμής των υποχρεώσεων του προς το Ελληνικό Δημόσιο κάνοντας χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι κάτοχοι πιστωτικών / χρεωστικών καρτών έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν τις οφειλές τους ή οφειλές τρίτων προσώπων μέσω της κάρτας τους στο ταμείο της Δ.Ο.Υ. Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων απάτης, ο καρτούχος πρέπει να προσκομίζει την αστυνομική του ταυτότητα σε κάθε χρήση της πιστωτικής του κάρτας. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. εισάγει τα στοιχεία της πληρωμής, όπως και σε κάθε πληρωμή μέσω κάρτας, και ενημερώνει τον καρτούχο για την έκβαση της συναλλαγής. Κάθε συναλλαγή ολοκληρώνεται με την υπογραφή του κατάλληλου αποδεικτικού από τον καρτούχο. Κατά την πληρωμή με χρεωστική κάρτα (debit card) το ποσό πληρωμής αφαιρείται άμεσα από τον συνδεδεμένο στην κάρτα τραπεζικό λογαριασμό. Κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα το ποσό πληρωμής

34 αφαιρείται από το πιστωτικό υπόλοιπο του καρτούχου σύμφωνα με τις διαδικασίες της τράπεζας που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα. Πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ 1. Εισαγωγή Οι συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ έχουν τη δυνατότητα πληρωμής των λογαριασμών τους μέσω δικτύου 24 τραπεζών, επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που τους ταιριάζει περισσότερο. 2. Διαδικασία πληρωμής Ο καταναλωτής μπορεί σε συνεργασία με την τράπεζά του ή το κατάστημα του ΟΤΕ ή ΟΤΕShop να επιλέξει ανάμεσα σε δύο τρόπους πληρωμής: Άμεση Χρέωση ( Πάγια Εντολή ) του λογαριασμού καταθέσεων. Δίνοντας εφάπαξ εντολή χρέωσης του λογαριασμού καταθέσεων στην τράπεζα τους ή στον ΟΤΕ, η τράπεζα εξοφλεί τον λογαριασμό του ΟΤΕ αυτόματα κατά την ημερομηνία λήξης του. Εξόφληση της οφειλής με εντολή πληρωμής. Η διαδικασία αυτή δίνει την δυνατότητα εξόφλησης (ολικής ή μερικής) λογαριασμών του ΟΤΕ του εντολέα ή τρίτων με χρέωση του καταθετικού λογαριασμού του χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούμενη ανάθεση του στην τράπεζα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών που έχουν λήξει χωρίς η τράπεζα να ευθύνεται για τυχόν συνέπειες από τον ΟΤΕ.

35 Για την πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ με εντολή πληρωμής, ο καταναλωτής προσέρχεται σε κατάστημα της τράπεζάς του ή χρησιμοποιεί τα εναλλακτικά δίκτυα (internet, ATM, phone banking) που η τράπεζα έχει θέσει στην διάθεση των πελατών της. Για την εντολή πληρωμής ο καταναλωτής παρέχει στην τράπεζα του τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: Κωδικό λογαριασμού OTE Ποσό πληρωμής Ημερομηνία πληρωμής Αριθμό λογαριασμού καταθέσεων (προς χρέωση) 3. Συμμετέχουσες τράπεζες και προσφερόμενα δίκτυα πληρωμής ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤ/Μ ΧΡΕΩΣΕΙ Α Σ INTERNE T BANKIN G PHONE BANKIN G AT M ΑΛΛ Α ΜΕΣ Α ΕΘΝΙΚΗ (011) ALPHA (014) EMPORIKI BANK (012) EFG EUROBANK ERGASIAS (026) ΑΤΤΙΚΗΣ (016) ΚΥΠΡΟΥ (073) ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ (087) PROBANK A.E. (054) ATE BANK (043)

36 CITIBANK (084) ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΧΑΝΙΩΝ (069) ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032) MARFIN EGNATIA (028) ASPIS BANK (047) PROTON BANK (037) MILLENNIUM BANK (038) GENIKI BANK (015) ABN AMRO BANK (060) HSBC (071) FBB (055) ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/KH ΤΡΑΠEZA (077) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ Υ (079) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (075) ΣΥΝ/ΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (092) ΣΥΝ/ΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ (093) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ (049)

37 Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών Ο.Α.Ε.Ε Εισαγωγή Ο Ο.Α.Ε.Ε. σε συνεργασία με την ΔΙΑΣ και τις Τράπεζες δίνει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του να πραγματοποιούν τις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών τους μέσω της τράπεζας τους. Διαδικασία Πληρωμής Οι ασφαλισμένοι έχουν δύο τρόπους πληρωμής μέσω της τράπεζας τους. Πληρωμή με χρήση Πάγιας Εντολής χρέωσης λογαριασμού καταθέσεων (Εντολή Άμεσης Χρέωσης) Πληρωμή με χρήση Εντολής Πληρωμής Πληρωμή με χρήση Πάγιας Εντολής χρέωσης λογαριασμού καταθέσεων (Εντολή Άμεσης Χρέωσης) Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα πληρωμής των ασφαλιστικών του εισφορών με αυτόματη χρέωση του τραπεζικού του λογαριασμού κατόπιν εντολής του (ανάθεσης) στην συνεργαζόμενη τράπεζα. Για την ενεργοποίηση της παραπάνω ανάθεσης, ο ασφαλισμένος πρέπει να επισκεφτεί οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας του, προσκομίζοντας τo ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος διμήνου. Η ενεργοποίηση της ανάθεσης επιβεβαιώνεται από το σχετικό μήνυμα στο

38 ειδοποιητήριο πληρωμής του ασφαλιστικού φορέα, στο οποίο αναφέρεται ότι η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω της τράπεζας που επέλεξε ο ασφαλισμένος Πληρωμή με χρήση Εντολής Πληρωμής Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα πληρωμής κάθε ασφαλιστικής του εισφοράς μέσω εντολής πληρωμής στην τράπεζα της επιλογής του, με την προϋπόθεση ότι αυτή συμμετέχει στο Σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να πληρωθούν οι τρέχουσες εισφορές ή παλαιότερες ανεξόφλητες εισφορές με την προσκόμιση των σχετικών ειδοποιητηρίων του Ο.Α.Ε.Ε. Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, συνίσταται η χρήση εναλλακτικών καναλιών τραπεζικής όπως το internet και το phone banking. Συμμετέχουσες τράπεζες και προσφερόμενα δίκτυα ΑΜΕΣΕ Σ ΧΡΕΩΣ ΕΙΣ (ΠΑΓ. ΕΝΤΟΛ. ) ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΗΣ INTERN ET BANKIN G PHONE BANKI NG AT M ΑΛΛ Α ΜΕΣ Α ΕΘΝΙΚΗ (011) ALPHA (014) EMPORIKI BANK (012) EFG EUROBANK ERGASIAS (026) ΑΤΤΙΚΗΣ (016) ΚΥΠΡΟΥ (073) ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ (087)

39 PROBANK A.E. (054) ATE BANK (043) CITIBANK N.A. (084) ΠΕΙΡΑΙΩΣ (017) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΧΑΝΙΩΝ (069) ΕΛΛΗΝΙΚΗ (032) MARFIN EGNATIA (028) ASPIS BANK (047) PROTON BANK (037) MILLENNIUM BANK (038) GENIKI BANK (015) ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝ/KH ΤΡΑΠEZA (077) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ (049) FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΗ (055) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (075) ΣΥΝ/ΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (092) ΣΥΝ/ΚΗ

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί στα μέλη του ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. ότι την 31/12/12 λήγει

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

*Η συναλλαγή σας µε τον συγκεκριµένο τρόπο επιβαρύνεται µε προµήθεια,σύµφωνα µε το τιµολόγιο της Τράπεζας για τους πελάτες της.

*Η συναλλαγή σας µε τον συγκεκριµένο τρόπο επιβαρύνεται µε προµήθεια,σύµφωνα µε το τιµολόγιο της Τράπεζας για τους πελάτες της. Από 5.12.2011 παύει να ισχύει ο υφιστάμενος τρόπος καταβολής των εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών μέσω των Τραπεζών Εθνικής, Αττικής,Alpha και Τ Bank (πρώην Aspis) με τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Δ5Α ΕΞ - 7/9/ Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Μι. (Φ.Μ.Υ.) από δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου...

Αριθμ. Δ5Α ΕΞ - 7/9/ Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Μι. (Φ.Μ.Υ.) από δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) από δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου βάσει της ΠΟΛ.1033/18.2.2011 (ΦΕΚ Β 339/2 3 2011) στις Τράπεζες που συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Δ5Α ΕΞ - 30/8/ Ανάθεση είσπραξης της ειδικής εισ. έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος...

Αριθ. Δ5Α ΕΞ - 30/8/ Ανάθεση είσπραξης της ειδικής εισ. έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, που προβλέπονται με τις διατάξεις του ν. 3986/2011

Διαβάστε περισσότερα

Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων θα αναρτηθούν σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων θα αναρτηθούν σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του Ταμείου. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' 2011 Αγαπητοί Συνάφελφοι, Το Ταμείο στην προσπάθειά του για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του προς τους ασφαλισμένους ξεκινάει την

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα" (Α 98), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Α 98), όπως ισχύει. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 27-9-2011 Αρ. Πρωτ. 41525 Ταχ. /νση: Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣ ΔΙΑΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. SEPA- ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ σε ΕΥΡΩ. Νικόλαος Αλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής

ΔΙΑΣ ΔΙΑΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. SEPA- ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ σε ΕΥΡΩ. Νικόλαος Αλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ SEPA- ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ σε ΕΥΡΩ Νικόλαος Αλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΣ 17 Μαΐου 2008 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΔΙΑΣ ιδρύθηκε στις 28 Ιουνίου 1989

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΠΟΛ. 1206/12. Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 4Α8ΨΗ-ΙΝΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ5Α 1121325 ΕΞ 2011 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ5 1043321 ΕΞ 2011 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ αδράνεια ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,20,40 Έξοδα ιαχειρίσεως: 9/εξάµηνο εφόσον το µέσο ηµερήσιο υπόλοιπο εξαµήνου < 300 Έξοδα Κινήσεως: Για κάθε κίνηση στα ταµεία πέραν των πέντε κάθε µήνα υφίσταται επιβάρυνση:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2. ALPHA BANK Α.Ε. H απόφαση για τις προμήθειες στην πληρωμή των φόρων στις τράπεζες-πότε επιβαρύνονται οι φο

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2. ALPHA BANK Α.Ε. H απόφαση για τις προμήθειες στην πληρωμή των φόρων στις τράπεζες-πότε επιβαρύνονται οι φο H απόφαση για τις προμήθειες στην πληρωμή των φόρων στις τράπεζες-πότε επιβαρύνονται οι φο Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ η οποία προβλέπει τις χρεώσεις που θα καταβάλλει η ΑΑΔΕ ανά συναλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Με προμήθεια η εξόφληση φόρων στα τραπεζικά γκισέ από την Παρασκευή

Με προμήθεια η εξόφληση φόρων στα τραπεζικά γκισέ από την Παρασκευή ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με προμήθεια η εξόφληση φόρων στα τραπεζικά γκισέ από την Παρασκευή Προμήθεια θα χρεώνουν από την Παρασκευή οι τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA BANK EUROBANK Από 159 έως 429 + ΦΠΑ αγορά, 2-4 + ΦΠΑ μηνιαίο κόστος. Ελάχιστη διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία οι εισφορές Α εξαµήνου 2012 των ελευθέρως

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Σας υπενθυµίζουµε ότι οι εισφορές Α εξαµήνου 2013 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελµα υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εισαγωγή. Το Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ), είναι μία διαδικασία με την οποία η ERGO επικοινωνεί και συναλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: ΕΞ 2011

Αθήνα 18 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: ΕΞ 2011 Αθήνα 18 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 5 1043321 ΕΞ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2007 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ A)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1097919/8087/0016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ. - ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2012. ΠΟΛ. 1220-31/10/2011 - Ανάθεση διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2009.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2009. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ A)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ. - ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (Δ16) Β)ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Banking @nywhere ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/EMAIL ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η εφαρμογή της Natech, Banking @nywhere, είναι ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 04/03/2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6355 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο:210 5215272-279 ΠΡΟΣ: 1.Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2. Όλες τις Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας

Τηλέφωνο:210 5215272-279 ΠΡΟΣ: 1.Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2. Όλες τις Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΔΙΟΙΚΣ Αθήνα 4 / 5 / 2011 ΓΕΝΙΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΑΣΦ. ΥΠΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΓΕΝΙΚΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Τ.Κ.10241 Γ99/117 ΕΓΓΡΑΦΟ Πληροφορίες: Ε. Ζάχου ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο:210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης Δεν υπάρχει κατώτατο όριο 2 Λειτουργικό κόστος λογ/σμού Δεν υπάρχει 3 Αντίγραφο λογ/σμού Δωρεάν ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ 4 Ελάχιστο ποσό αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Banking @nywhere ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/EMAIL ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

Banking @nywhere ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/EMAIL ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Banking @nywhere ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/EMAIL ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η εφαρμογή της Natech, Banking @nywhere, είναι ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 / 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 / 2010 ΑΔΑ 4ΙΙΩ4691ΩΔ-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ---------------------- Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 7 104 33 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.)

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) www.doe.gr ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) Διεύθυνση: Κηφισίας 32 Τ.Κ.15125 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2106873373-2106873382 Περισσότερες πληροφορίες: Αυτόματος τηλεφωνητής 2106873303

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Προσφορά Συνεργασίας

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Προσφορά Συνεργασίας ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Προσφορά Συνεργασίας 06.2017 Καθημερινές Συναλλαγές Δωρεάν Ηλεκτρονικό πακέτο Οι βραβευμένες υπηρεσίες της Τράπεζάς μας, σας δίνουν τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Εργοδότης & Πάροχος Υγείας τη δυνατότητα να κάνει χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2017»

Θέμα: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΔΑ:7090Η-0ΑΝ Αριθ. ΦΕΚ:Β 8/10.1.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Αθήνα 10/11/2010 & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 (10170 Αθήνα) ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2014». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2014». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΟΛ. 1289 (ΦΕΚ 3369/ Β /31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά

Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 17 Μαΐου 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι υπηρεσίες πληρωμών SEPA στην Ελλάδα (1) Τα διατραπεζικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ -Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_7_ V2_10_

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ -Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_7_ V2_10_ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_7_ V2_10_012012 Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.6 του ν.3481/06, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 2 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία» Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία» Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Προσφορά Συνεργασίας

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Προσφορά Συνεργασίας ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Προσφορά Συνεργασίας Περιεχόμενα Καθημερινές Συναλλαγές Τερματικά Αποδοχής Καρτών (POS) 2 Καθημερινές Συναλλαγές Ηλεκτρονικό πακέτο Οι βραβευμένες υπηρεσίες της Τράπεζάς μας, σας

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,15 Ιουνίου 2017

Αθήνα,15 Ιουνίου 2017 Αθήνα,15 Ιουνίου 2017 Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών ανεύρεσης, μεταφοράς, αποθήκευσης, φύλαξης και μεσεγγύησης (όπου εφαρμόζεται) παγίου κινητού εξοπλισμού των ιδρυμάτων υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Προσφορά Συνεργασίας

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Προσφορά Συνεργασίας ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προσφορά Συνεργασίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Καθημερινές Συναλλαγές Δωρεάν Ηλεκτρονικό πακέτο Οι βραβευμένες υπηρεσίες της Τράπεζάς μας, σας δίνουν τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Προσφορά Συνεργασίας

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Προσφορά Συνεργασίας ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Προσφορά Συνεργασίας Περιεχόμενα Καθημερινές Συναλλαγές Τερματικά Αποδοχής Καρτών (POS) 2 Καθημερινές Συναλλαγές Ηλεκτρονικό πακέτο Οι βραβευμένες υπηρεσίες της Τράπεζάς μας, σας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες > Πιστωτικές > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD/ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ DEBIT MASTERCARD ) > Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ > Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών

Ερωτηματολόγιο για τα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών Ερωτηματολόγιο για τα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών Κωδικός Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών Αρμόδιος/α Υπάλληλος Αριθμός Τηλεφώνου Δ/νση Hλ. Tαχυδρομείου Έτος Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών. Ημερομηνία: 2/2/2016. Αξιότιμοι Κύριοι,

Προς τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών. Ημερομηνία: 2/2/2016. Αξιότιμοι Κύριοι, ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 6067/06/Β/86/06 Α.Φ.Μ.: 094014170 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 255501000 Προς τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών Ημερομηνία: 2/2/2016 Αξιότιμοι Κύριοι, Η ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, ιδρύθηκε το 1925 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Εργοδότης & Πάροχος Υγείας τη δυνατότητα να κάνει χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΟΛ. 1263 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική σάρωση όλων των συναλλαγών από το ΥΠΟΙΚ

Ηλεκτρονική σάρωση όλων των συναλλαγών από το ΥΠΟΙΚ Ηλεκτρονική σάρωση όλων των συναλλαγών από το ΥΠΟΙΚ Περιουσιολόγιο: Διασταύρωση στοιχείων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος 09 Δεκ 2015 Ηλεκτρονικό «μάτι» σε όλες τις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης: 32-07/10/ Υποβολή μηνιαίων αναλυτικώ

Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης: 32-07/10/ Υποβολή μηνιαίων αναλυτικώ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Υποβολή μηνιαίων αναλυτικών στοιχείων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για τίτλους τους οποίους είτε διακρατούν για ίδιο λογαριασμό είτε φυλάσσουνδιαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών

Επιτόκια και Τιμολόγιο Καρτών Ιδιώτες Πιστωτικές Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD /ΕΘΝΟCASH PLUS / ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD/ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ DEBIT MASTERCARD ) Προπληρωμένες Επαγγελματίες και ΜΜΕ Χρεωστικές (DEBIT MASTERCARD BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Για τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Προσφορά Για τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Προσφορά Για τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2017 Προσφορά για την προμήθεια τερματικών P.O.S. στα μέλη Σελίδα 1 από 6 1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 1.1. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

γ) Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α ) «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

γ) Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α ) «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». ΠΟΛ 1077 Θέμα : Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Για τους ασφαλισµένους που έχουν ήδη εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ-ΤΥ ισχύουν οι υπάρχοντες κωδικοί πρόσβασης

Για τους ασφαλισµένους που έχουν ήδη εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ-ΤΥ ισχύουν οι υπάρχοντες κωδικοί πρόσβασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα : 6/12/2013 Αριθµ. Πρωτ.:129606 ΕΝΙΑΙΟ Τ Α Μ Ε Ι Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α ΤΟΜΕΑΣ :ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Τερματικών Αποδοχής Καρτών (POS) Για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας

Προσφορά Τερματικών Αποδοχής Καρτών (POS) Για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Τερματικών Αποδοχής Καρτών (POS) Για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Μάρτιος 2017 για την προμήθεια τερματικών P.O.S. στα μέλη Σελίδα 1 από 8 Πίνακας περιεχομένων 1.1. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank)

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank) ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank) (ενσωμάτωση αλλαγών SEPA / Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων.

ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Πληροφορίες: ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας Αθήνα 21 Νοεµβρίου 2012 e-mail: draftopoul @synigoroskatanaloti. gr Αριθ. Πρωτ. :10362 ΠΡΟΣ: Πινακα αποδεκτών ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικές αναφορές [ειδήσεις - αποφάσεις εγκύκλιοι ] για την κάρτα αποδείξεων. Σύνδεσμοι

Σχετικές αναφορές [ειδήσεις - αποφάσεις εγκύκλιοι ] για την κάρτα αποδείξεων. Σύνδεσμοι Άρθρα Όλα όσα πρέπει να γωνρίζεται για την κάρτα αποδείξεων - Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις - σύνδεσμοι - πώς λειτουργεί - πώς θα την προμηθευτείτε. Σχετικές αναφορές [ειδήσεις - αποφάσεις εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ. Αθήνα, 6 /2 / 2017 Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ. Αθήνα, 6 /2 / 2017 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γενική Διεύθυνση Εισφορών & Ελέγχων Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18 10432 Αθήνα Τηλέφωνο :210 5285598, 210

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία µε την Η ΙΚΑ ΑΕ θα αποστέλλεται, σε έντυπη µορφή, µέσω ΕΛΤΑ, «Ειδοποίηση Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών» (συν/νο υπόδειγµα).

Σε συνεργασία µε την Η ΙΚΑ ΑΕ θα αποστέλλεται, σε έντυπη µορφή, µέσω ΕΛΤΑ, «Ειδοποίηση Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών» (συν/νο υπόδειγµα). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γενική ιεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων /νση Εισφορών Μη Μισθωτών Αθήνα, 6/2 / 2017 Αρ. Πρωτ.: ΙΕΙΣΜΜ/79/175892 Ταχ. /νση : Σατωβριάνδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης 29/3/2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης (Έκδοση 6 η ) Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 2. Περιγραφή Οθονών... 2 2.1. Αναζήτηση Μηνιαίας Παραγωγής... 2 2.2. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1077/26.3.2012 ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 29 Ιανουαρίου 2008 1 Α. ΓΙΑΤΙ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Ο SEPA 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενημέρωση Δικαιούχου... 3 1.1. Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

CITY PRESS Αφιέρωμα στην 73 η ΔΕΘ Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008

CITY PRESS Αφιέρωμα στην 73 η ΔΕΘ Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008 CITY PRESS Αφιέρωμα στην 73 η ΔΕΘ Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ και η Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών στην Εσωτερική Αγορά: Η διαμόρφωση της εσωτερικής αγοράς πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι οθόνες και τα μηνύματα που έχουν δημιουργηθεί για την ενημέρωση των ασφαλισμένων απεικονίζονται στο παράρτημα:

Οι οθόνες και τα μηνύματα που έχουν δημιουργηθεί για την ενημέρωση των ασφαλισμένων απεικονίζονται στο παράρτημα: Στον ιστότοπο ΟΑΕΕ (www.oaee.gr) έχει αναρτηθεί η νέα Υπηρεσία, «ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΕΔΩ». Επιλέγοντας την Υπηρεσία ο χρήστης ακολουθεί δομημένη διαδικασία για τον υπολογισμό των οφειλών του και, εφόσον επιθυμεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ Νο 4 & Νο6 (ΑΔΑ: 4ΑΣ3Η-7ΓΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ5 1105529 ΕΞ 2011/δις & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 ( ΦΕΚ Β' 276/10-02-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα