ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α"

Transcript

1 PRUDENTIAL Co. Ltd. Μοµφεράτου ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: Web site: ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α ΑΘΗΝΑ, 2013

2 PRUDENTIAL Co. Ltd. An Independent Employee Benefits Consulting Firm ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣ: Τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Πλουτάρχου 3 & Υψηλάντου Αθήνα Τ.Κ Αθήνα 5/02/2013 ΘΕΜΑ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PSI ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ Aξιότιµοι Κύριοι, Σε συνέχεια της από 31/8/2012 προσφοράς µας και της από 16/10/2012 σχετικής σύµβασης µεταξύ της Prudential ΕΠΕ και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, εκπονήσαµε την παρούσα Αναλογιστική Μελέτη που αφορά στη µακροχρόνια βιωσιµότητα του Τοµέα Υγείας Υγειονοµικών προ και µετά την εφαρµογή του PSI. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαµε να σας γνωρίσουµε ότι η ανάπτυξη της µελέτης έγινε µε χρονικό σηµείο αναφοράς, καθώς και µε πληθυσµιακά και οικονοµικά δεδοµένα τα ισχύοντα κατά την 30/09/2012, όπως αυτά µας παραχωρήθηκαν από τους αρµόδιους παράγοντες του Τοµέα, τα δε πορίσµατα αυτής παρατίθενται στις Ενότητες «Αποτελέσµατα Αναλογιστικών Προβόλων» και «Συµπεράσµατα Προτάσεις». Τέλος θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την ανάθεση και την πολύπλευρη συµπαράστασή σας και να σας διαβεβαιώσουµε ότι είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση. ιατελούµε µε εκτίµηση, Για την Prudential Co. Ltd. Β. Μαργιός Αναλογιστής (M.A.S.) - Οικονοµολόγος (B.E) ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 148, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ANAΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟ PSI)

4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα Αναλογιστική Μελέτη συντάχθηκε κατόπιν της από 31/8/2012 προσφοράς της Prudential ΕΠΕ και των από 16/10/2012 συµβάσεων µεταξύ της Prudential ΕΠΕ και: α) του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου β) της Πανελλήνιας Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας γ) του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου δ) του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Σκοπός της Αναλογιστικής Μελέτης είναι ο έλεγχος της µακροχρόνιας βιωσιµότητας του Τοµέα Υγείας Υγειονοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ) προ και µετά την εφαρµογή του PSI. ΣΚΟΠΟΣ

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ I. ΓΕΝΙΚΑ Ι.1. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ A. Συντελεστές κινδύνου που χρησιµοποιούνται, κατ' ελάχιστον, στην τιµολόγηση των παροχών της Ασφάλισης Υγείας 1. Ηλικία 2. Φύλο B. Συντελεστές κινδύνου, που δύνανται να χρησιµοποιηθούν στην τιµολόγηση των προϊόντων της Ασφάλισης Υγείας 1. Επάγγελµα, κοινωνική θέση 2. Γεωγραφική περιοχή 3. Οικογενειακή κατάσταση C. Λοιποί, ανά άτοµο, συντελεστές κινδύνου, που δύνανται να χρησιµοποιηθούν στην τιµολόγηση των παροχών της Ασφάλισης Υγείας: 1. Συνήθειες (π.χ. κάπνισµα, ποτό, χόµπι) 2. Ιατρικό ιστορικό 3. Οικογενειακό ιστορικό 4. Παρούσα κατάσταση υγείας Ι.2. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ A. Επιλογή κινδύνων B. Περίοδοι αναµονής ανά παροχή C. Εξαιρέσεις ανά παροχή D. Αντεπιλογή κινδύνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1.1

6 E. Επίπεδα καλύψεων παροχών F. Συνασφάλιση (coinsurance), µείωση εισφορών λόγω µικρού δείκτη δαπανών περίθαλψης G. Πληθωρισµός H. Ενδεχόµενη αντασφαλιστική κάλυψη και είδος αυτής Ι.3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Όροι και Προϋποθέσεις Καλύψεων Νοσοκοµειακή Είδη Καλύψεων Περίοδοι Αναµονής Μέλλουσες Καλύψεις Εξαιρέσεις Εξωνοσοκοµειακή... ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Κατανοµή εξόδων από Φορέα και ασφαλισµένο Καταβολή των εξόδων περίθαλψης Είδη παροχών Με όρια στα έξοδα Καταβολή σταθερών ποσών (π.χ. επιδόµατα) Κεφαλαιοποιητικό Βασικά Συστήµατα υπολογισµού των εισφορών ιανεµητικό [Cash flow ή P.A.Y.G.],,,, ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1.2

7 Ι.4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ G = Το µέγιστο κόστος περίθαλψης που θα αναλάβει ο Ασφαλιστικός Φορέας για άτοµο ηλικίας (x) κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση, και µέχρι την ηλικία (ω) x = Ηλικία κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση G = G k x * x Αναµενόµενο ετήσιο κόστος περίθαλψης για άτοµο ηλικίας x, και δη κατά την διάρκεια του (x) έως (x+1) έτους (k x * είναι η ετήσια πιθανότητα νοσηρότητας ατόµου ηλικίας x, και δη κατά την διάρκεια του (x) έως (x+1) έτους) i = Απόδοση επενδύσεων q x = Συντελεστές θνησιµότητας w x = Συντελεστές διαγραφών / αποχωρήσεων από το Ταµείο ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ II.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α. Αρχή της ισοδυναµίας Καθαρή παρούσα αξία των αναµενόµενων εισφορών (NPVP) = Καθαρή παρούσα αξία των αναµενόµενων δαπανών περίθαλψης (NPVC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1.3

8 Καθαρή παρούσα αξία των αναµενόµενων εισφορών (NPVP) Καθαρή παρούσα αξία των αναµενόµενων δαπανών περίθαλψης (NPVC) Ασφάλιστρο: εξαρτώµενο από ηλικία εισόδου, αλλά όχι και από την εκάστοτε ηλικία (attained age) (εάν βέβαια δεν υπήρχε ιατρικός πληθωρισµός) Β. Τύπος υπολογισµού σταθερής ετήσιας καθαρής εισφοράς, NP x, κατά την ηλικία εισόδου x ax 6 7 ω x l x+ m m lx+ m m NPx v = G kx+ m v lx lx 14 4m 2= m= NPVP Ax 6 7 ω x NPVG όπου v= ( 1+ i) 1 και l l ( q w ) + = x 1 x 1 x x Γ. Επιρροή επί της τεχνικής βάσης υπολογισµού της εισφοράς των αυξήσεων των τιµών των ακόλουθων παραµέτρων Αύξηση τιµών: Επιρροή αύξησης: Απόδοσης επενδύσεων απανών Περίθαλψης Συντελεστών θνησιµότητας Συντελεστών ακυρωσιµότητας (µειωτική) (αυξητική) (µειωτική) (µειωτική) ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1.4

9 ΙΙ.2. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α. Παραδοχή: Ο Ασφαλιστικός Φορέας δεν µπορεί να ακυρώσει την κάλυψη του ασφαλισµένου Β. Ο υπολογισµός γίνεται πάντα µε βάση την παρούσα τεχνική βάση, δηλαδή αλλαγές σε: 1. συνειδητοποίηση υγείας (health consciousness) 2. ιατρική πρόοδο 3. προσδοκώµενη ζωή δεν λαµβάνονται υπόψη Γ. Κατά τον επαναπροσδιορισµό των εισφορών επιδιώκεται ισοδυναµία µεταξύ αφενός µεν των αναµενόµενων µελλοντικών δαπανών περίθαλψης, αφετέρου δε των αναµενόµενων µελλοντικών εισφορών προσαυξηµένων όµως µε τα αναλογιστικά αποθέµατα, πριν από κάθε αλλαγή στην τεχνική βάση. ηλαδή, όσο αφορά στην ισοδυναµία, θα έχουµε διαγραµµατικά τα ακόλουθα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1.5

10 στην αρχή (δηλαδή κατά την ασφάλιση) αργότερα (δηλαδή κατά την υπαγωγή στην περίοδο (t) µετά την υπαγωγή στην ασφάλιση) Καθαρή Καθαρή Καθαρή Καθαρή παρούσα αξία Παρούσα αξία παρούσα αξία παρούσα αξία των των των των αναµενόµενων αναµενόµενων αναµενόµενων αναµενόµενων δαπανών περίθαλψης εισφορών δαπανών Περίθαλψης εισφορών (NPVC) (NPVP) (NPVC) (NPVP) η τεχνική βάση δεν έχει αλλάξει Αναλογιστικό αποθεµατικό. Αλλαγή ύστερα από µεταβολή της τεχνικής βάσης, λόγω νεοεισερχόµενων στο Φορέα Ασφάλισης στην αρχή + x% + x% αργότερα (π.χ. στην επέτειο (t)) + x% + x% η τεχνική βάση έχει αλλάξει προηγουµένως Καθαρή Καθαρή Καθαρή Καθαρή παρούσα αξία Παρούσα αξία Παρούσα αξία παρούσα αξία των των των των αναµενόµενων αναµενόµενων αναµενόµενων αναµενόµενων δαπανών περίθαλψης εισφορών δαπανών Περίθαλψης εισφορών (NPVC) (NPVP) (NPVC) (NPVP) η τεχνική βάση δεν έχει αλλάξει ξανά Αναλογιστικό αποθεµατικό +x% ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1.6

11 Ε. Αλλαγή ύστερα από µεταβολή της τεχνικής βάσης για το υπάρχον χαρτοφυλάκιο στην αρχή αργότερα περισσότερο από x% των αναµενόµενων εισφορών + x% + y% Καθαρή Καθαρή Καθαρή Καθαρή Παρούσα αξία Παρούσα αξία Παρούσα αξία παρούσα αξία των των των των αναµενόµενων αναµενόµενων αναµενόµενων αναµενόµενων δαπανών εισφορών δαπανών εισφορών περίθαλψης Περίθαλψης (NPVC) (NPVP) (NPVC) (NPVP) η τεχνική βάση έχει αλλάξει Αναλογιστικό αποθεµατικό ΙΙΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο υπολογισµός των εισφορών περιλαµβάνει την πρόβλεψη του κόστους των δαπανών περίθαλψης, των εξόδων διοίκησης / διαχείρισης και του πλήθους του καλυπτόµενου πληθυσµού. Το προβλεπόµενο κόστος δαπανών περίθαλψης διαιρείται δια του προβλεπόµενου πλήθους των ασφαλισµένων δίνοντας έτσι µια αναλογία κόστους περίθαλψης ανά καλυπτόµενο άτοµο. Το αποτέλεσµα αυτό επιβαρύνεται µε τα έξοδα χρησιµοποιώντας την µέθοδο του δείκτη ζηµιών (loss ratio). ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1.7

12 Κατόπιν των ανωτέρω αν υποθέσουµε ότι: r x = η ετήσια συχνότητα νοσηρότητας ασφαλισµένου ηλικίας (x), και δη κατά την διάρκεια του (x) έως (x+1) έτους U x = ο συνολικός αριθµός Νοσήσεων όλων των ασφαλισµένων ηλικίας (x), και δη κατά την διάρκεια του (x) έως (x+1) έτους E x = ο συνολικός αριθµός των ασφαλισµένων ηλικίας (x), που διέτρεξαν το έτος (x) έως (x+1) και υπέστησαν τον αριθµό των Νοσήσεων U x F x = το µέσο καθαρό κόστος θεραπείας, ανά περίπτωση νοσηρότητας, ατόµου ηλικίας (x), και δη κατά την διάρκεια του (x) έως (x+1) έτους G x * = το µέσο ετήσιο καθαρό κόστος θεραπείας, ανά ασφαλισµένο άτοµο, ηλικίας (x), και δη κατά την διάρκεια του (x) έως (x+1) έτους Τότε καταλήγουµε στις ακόλουθες µαθηµατικές σχέσεις: U r = x E x x G * = r F x x x Ακολούθως αν υποθέσουµε ότι: * ( λ x ) = οι κάθε µορφής ποσοστιαίες επιβαρύνσεις (π.χ. έξοδα διαχειρίσεως κλπ), επί των αντιστοίχων ( GP) * x ( GP) * x = το µέσο ετήσιο µικτό κόστος θεραπείας, ανά ασφαλισµένο άτοµο, ηλικίας (x), και δη κατά την διάρκεια του (x) έως (x+1) έτους Τότε καταλήγουµε στην µαθηµατική σχέση: ( GP) * = ( G * ) + ( λ * ) ( GP) * ή ( GP) x x x x * x * ( Gx ) = ( 1 λ * ) x ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1.8

13 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το ΤΣΑΥ αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου εποπτευόµενο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είναι Ταµείο κύριας Ασφάλισης. Στο ταµείο λειτουργούν 3 Κλάδοι: Σύνταξης, Ασθένειας και Πρόνοιας. Με τον Ν.3655/2008 το ΤΣΑΥ υπήχθη στο Ε.Τ.Α.Α ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Στον κλάδο Σύνταξης υπάγονται υποχρεωτικά (άρθρο 4 ΚΝ 5945/34) όλοι οι ασκούντες νόµιµα το επάγγελµα του ιατρού,οδοντιάτρου,φαρµακοποιού και κτηνιάτρου στην Ελλάδα,ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή µισθωτοί εφόσον ως προσόν για την κατάληψη της θέσης χρησιµεύει το δίπλωµα. Επίσης και οι µη ασκούντες το υγειονοµικό επάγγελµα πτυχιούχοι υγειονοµικοί οι απασχολούµενοι µε αµοιβή σε ιατρικές φαρµακευτικές και χηµικές επιχειρήσεις και νοµικά πρόσωπα πάσης φύσεως,µε οποιαδήποτε ιδιότητα(άρθρο 2 παρ.1 Ν 982/79). Στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. Τοµέα Υγειονοµικών υπάγονται υποχρεωτικά και οι πτυχιούχοι υγειονοµικοί, που είναι εταίροι οµόρρυθµης εταιρείας, ετερόρρυθµης εταιρείας, εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης και µέλη διοικητικών συµβουλίων ανώνυµων εταιρειών µε αντικείµενο ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρµακευτικές, κτηνιατρικές και χηµικές εργασίες, καθώς επίσης και υγειονοµικοί που είναι εταίροι ή µέτοχοι εταιρειών ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Π.. 84/2001 εφόσον σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προσφέρουν τις υγειονοµικές τους υπηρεσίες στο νοµικό πρόσωπο της εταιρείας, χωρίς αµοιβή. Η παροχή των υγειονοµικών υπηρεσιών τους αποδεικνύεται µε βεβαίωση του νοµικού προσώπου της εταιρείας. Στην ασφάλιση του Ταµείου υπάγονται υποχρεωτικά: α) Οι απασχολούµενοι σε ερευνητικά προγράµµατα ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 2.1

14 πανεπιστηµίων, νοσοκοµείων, ή άλλων ιδρυµάτων, β) Οι συµµετέχοντες σε µεταπτυχιακές σπουδές είτε ως υπότροφοι είτε χωρίς αµοιβή, γ) Όσοι υγειονοµικοί κάνουν πρακτική άσκηση για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλµατος χωρίς αµοιβή, δ) Οι απασχολούµενοι ως σύµβουλοι επιχειρήσεων ή οργανισµών σε θέµατα ειδικότητάς τους, εφόσον η σχέση τους δεν είναι εξαρτηµένη, ε) Όσοι έχουν επιχειρήσεις εµπορίας ή εισαγωγής ειδών ή παροχής υπηρεσιών συναφών µε το υγειονοµικό επάγγελµα, στ) Οι απασχολούµενοι σε µη κυβερνητικές οργανώσεις εντός ή εκτός Ελλάδας άνευ αµοιβής. Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται στην καταβολή των εισφορών του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελµα υγειονοµικού και για όλους τους κλάδους ασφάλισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 76 του Ν. 2676/1999. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται η εισφορά που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 982/1979, όπως ισχύουν. Σε περίπτωση που οι κατά τα άνω υγειονοµικοί µετέχουν σε περισσότερες από µια εταιρείες ή συντρέχει και άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος καταβάλλουν στο Ε.Τ.Α.Α. Τοµέα Υγειονοµικών µια φορά την ανωτέρω εισφορά.(άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 3232/04. Στην Ασφάλιση του Κλάδου Ασθενείας του Τοµέα Υγείας Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. εντάσσονται υποχρεωτικά οι ασφαλισµένοι µετά την υγειονοµικοί (Ν.Α) Οι υγειονοµικοί που είναι παλαιοί ασφαλισµένοι, δηλ. προ της (Π.Α) και εργάζονται ως µόνιµοι στο ηµόσιο ή στο Ι.Κ.Α έχουν δικαίωµα επιλογής περίθαλψης. Οι υγειονοµικοί που ασφαλίζονται στον Κλάδο Ασθενείας του Τοµέα Υγείας Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. µπορούν να ασφαλίσουν, ως προστατευόµενα µέλη, συζύγους και παιδιά µέχρι την συµπλήρωση του 18 ου ή 24 ου, 26 ου έτους ηλικία τους 2. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ 2.1. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 1. Έµµισθοι µε δικαίωµα άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος 5% για τον ασφαλισµένο και 4,3% για τον εργοδότη επί πάσης φύσεως αµοιβές 2. Έµµισθοι χωρίς δικαίωµα άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 2.2

15 2,15% για τον ασφαλισµένο και 4,3% για τον εργοδότη επί πάσης φύσεως αµοιβές Ελεύθεροι επαγγελµατίες 7,1 % επί την 1η ασφαλιστική κατηγορία 2.2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ NEΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Έµµισθοι 2,55% για τον ασφαλισµένο και 5,1% για τον εργοδότη επί πάσης φύσεως αµοιβές Ελεύθεροι επαγγελµατίες 6,45 % επί την ασφαλιστική κατηγορία 2.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ εν υπάρχουν 4. ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Σκοπός του Τοµέα Υγείας του ΤΣΑΥ είναι η ασφαλιστική κάλυψη για τους κινδύνους της ασθένειας και µητρότητας των υπαγόµενων προσώπων. Παρέχονται στα δικαιούχα περίθαλψης πρόσωπα, οι πιο κάτω παροχές σε είδος και σε χρήµα: Παροχές σε είδος α) Ιατρική περίθαλψη β) Παρακλινικές εξετάσεις γ) Νοσοκοµειακή περίθαλψη δ) Οδοντιατρική περίθαλψη ε) Φαρµακευτική περίθαλψη στ) Πρόσθετη περίθαλψη ζ) Μαιευτική περίθαλψη (επίδοµα τοκετού ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 2.3

16 η) Λουτροθεραπεία Αεροθεραπεία θ) Έξοδα µετακίνησης ασθενών Παροχές σε χρήµα α) Φιλοξενία ασφαλισµένων σε µονάδα φροντίδας ηλικιωµένων β) Έξοδα για παιδικές κατασκηνώσεις ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 2.4

17 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην ηλικιακή δοµή των ενεργών ασφαλισµένων του Τοµέα Υγείας Υγειονοµικών, κατά την ηµεροµηνία αναφοράς της µελέτης (30/09/2012): Άντρες Γυναίκες Σύνολο Πλήθος Μέση ηλικία Η διαγραµµατική απεικόνιση της ηλικιακής κατανοµής των ενεργών ασφαλισµένων του Τοµέα Υγείας Υγειονοµικών ανά φύλο, έχει ως ακολούθως: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.1

18 2. Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην κατανοµή των ετών ασφάλισης των ενεργών ασφαλισµένων Τοµέα Υγείας Υγειονοµικών, κατά την ηµεροµηνία αναφοράς της µελέτης (30/09/2012): Άντρες Γυναίκες Σύνολο Πλήθος Μέσος χρόνος ασφάλισης Η διαγραµµατική απεικόνιση της κατανοµής των ετών ασφάλισης των ενεργών ασφαλισµένων Τοµέα Υγείας Υγειονοµικών ανά φύλο, έχει ως ακολούθως: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.2

19 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.3

20 3. Στατιστικά στοιχεία των συνταξιούχων κατά την ηµεροµηνία αναφοράς της µελέτης (30/09/2012) : Άντρες Γυναίκες Σύνολο Πλήθος Μέση ηλικία Η διαγραµµατική απεικόνιση της ηλικιακής κατανοµής των συνταξιούχων ανά φύλο, έχει ως ακολούθως: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.4

21 4. ιαγραµµατικές απεικονίσεις προβολών των ενεργών και συνταξιούχων ασφαλισµένων. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.5

22 5. Στατιστικά στοιχεία εξέλιξης δαπανών περίθαλψης για τα έτη : απάνες περίθαλψης Τοµέα Υγείας Ετήσιο ποσόν καταβληθείσας δαπάνης Τοµέα Υγείας Ιατρική Παρακλινικές εξετάσεις Νοσοκοµειακή Οδοντιατρική Φαρµακευτική Πρόσθετη Ειδική*** Βοήθηµα τοκετού Άλλη δαπάνη** Παιδικές Κατασκηνώσεις Σύνολο ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.6

23 6. Απολογιστικές δαπάνες περίθαλψης για την περίοδο 1/1-28/11/2012: απάνες περίθαλψης 1/1/ /11/2012 Τοµέα Υγείας Πληρωμές Ανηλλειμένες Ιατρική Παρακλινικές εξετάσεις Νοσοκοµειακή Οδοντιατρική Φαρµακευτική Πρόσθετη Ειδική*** Βοήθηµα τοκετού Άλλη δαπάνη** Παιδικές Κατασκηνώσεις Σύνολο ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.7

24 4. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΣΕΝΑΡΙΑ Α. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η παρούσα αναλογιστική µελέτη δίδει την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Τοµέα Υγείας Υγειονοµικών κατά δυο τρόπους: Α. Μέσω του µακροχρόνιου αναλογιστικού ισοζυγίου Στο ισοζύγιο αυτό απεικονίζεται, σε βάθος χρόνου 48 ετίας, η οικονοµική πορεία του Τοµέα σε παρούσες αξίες κατά την 30/9/2012. Για τον υπολογισµό των παρουσών αξιών των εισφορών των ασφαλισµένων και των παροχών του Τοµέα προς τους ασφαλισµένους και συνταξιούχους, έγινε χρήση συνθέτων Ελβετικών Πινάκων E.V.K µε τεχνικό επιτόκιο 3% Β. Μέσω της ανάπτυξης των χρηµατοροών του, ανά έτος για τα επόµενα 48 έτη. Η ανάπτυξη αυτή απεικονίζει για κάθε έτος της προσεχούς 48ετίας την οικονοµική κατάσταση του Τοµέα Υγείας Υγειονοµικών σε τρέχουσες τιµές κατά την 30/9/2012. Για τον υπολογισµό των ετησίων εισροών και εκροών έγινε χρήση πιθανοτήτων επέλευσης των υπεισερχοµένων κινδύνων, όπως επιβίωσης, αναπηρίας, γάµου, τέκνων κλπ. Οι πιθανότητες Πίνακες. αυτές ελήφθησαν από τους προαναφερόµενους Ελβετικούς Σηµειώνεται ότι απεικονίσαµε την οικονοµική κατάσταση του τοµέα σε βάθος 48ετίας ( ), µε βάση τις από 16/10/2012 συµβάσεις µεταξύ Prudential ΕΠΕ και, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της Πανελλήνιας Οδοντιατρικής ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΣΕΝΑΡΙΑ 4.1

25 Οµοσπονδίας, του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου και του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Θα πρέπει να ληφθεί όµως υπόψη ότι οι µακροχρόνιες εκτιµήσεις εισροών εκροών για τα Ταµεία Υγείας είναι «επισφαλείς», διότι στην εξέλιξη αυτών υπεισέρχονται απρόβλεπτοι παράγοντες, όπως π.χ. ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ιατρικός πληθωρισµός,κλπ Β. ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ 1. Καταστατικές διατάξεις : Βάση της Μελέτης αποτελεί ο κανονισµός Υγείας του Τοµέα Υγείας Υγειονοµικών 2. Πληθυσµιακά στοιχεία : Τα αρχεία των ασφαλισµένων και συνταξιούχων µας εδόθησαν ηλεκτρονικά από τις Υπηρεσία του Τοµέα. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν ορισµένες ελλείψεις και ασυνέπειες, για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν προσαρµογές και εξοµαλύνσεις αυτών. 3. Οικονοµικοί δείκτες: Οι βασικοί οικονοµικοί δείκτες οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν κατά τους υπολογισµούς έχουν όπως κατωτέρω: Πληθωρισµός : 1,5% Τεχνικό επιτόκιο: Για την προεξόφληση των εισροών-εκροών, χρησιµοποιήσαµε τεχνικό επιτόκιο 3%. Ιατρικός πληθωρισµός : Για την προβολή των δαπανών ασθενείας, έγιναν δύο (2) σενάρια µε ιατρικό πληθωρισµό ως πολλαπλάσιο του πληθωρισµού, σύµφωνα µε τα ακόλουθα: Σενάριο1: 1,00 Σενάριο2: 1,25 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΣΕΝΑΡΙΑ 4.2

26 4. Αξία περιουσιακών στοιχείων την 30/9/2012 : Καταθέσεις : ,42 Τράπεζα Ελλάδος : ,21 Ακίνητα (Αντικειµενική Αξία)* : ,43 Οµόλογα Ε. (Αγοραία αξία) : ,86 * εν συµπεριλαµβάνεται το εξαώροφο κτίριο της Στέγης Υγειονοµικών διότι ενηµερωθήκαµε ότι έχει ζητηθεί µέσω νοµοθετικής ρύθµισης, να περιέλθει στα περιουσιακά στοιχεία του Τοµέα Σύνταξης ( Αντικειµενικής αξίας ,7 ) 5. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας εδόθησαν από τις Υπηρεσίες του Τοµέα, ο Τοµέας έχει οφειλές από δαπάνες ασθενείας προηγουµένων ετών, ύψους περίπου 60εκ.. Το ποσόν αυτό θεωρήσαµε ότι θα εξοφληθεί σταδιακά στο διάστηµα των 5 εποµένων ετών. 6. Αξιοσηµείωτη παρατήρηση Σύµφωνα µε το από 27/11/2012 αρχείο excel που αφορά στις ανεξόφλητες υποχρεώσεις του Τοµέα σηµειώνεται ότι ο Τοµέας παρουσιάζει ως απαίτηση «Από τη συµµετοχή του Κράτους στην Κοινωνική Ασφάλιση των ασφαλιζοµένων από περίπου ,00». Επειδή τα ποσά αυτά δεν είναι οριστικοποιηµένα και επιβεβαιωµένα από τους Αρµόδιους Παράγοντες του Τοµέα, δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την εκπόνηση των αναλογιστικών ισοζυγίων ως και των ισοζυγιών χρηµατοροών. 7. Εισφορά ενεργών ασφαλισµένων Θεωρήσαµε εισφορά Παλαιών ασφαλισµένων 1. Έµµισθων ασφαλισµένων µε δικαίωµα άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος 5% για τον ασφαλισµένο και 4,3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αµοιβών 2. Έµµισθων χωρίς δικαίωµα άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος 2,15% για τον ασφαλισµένο και 4,3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αµοιβών ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΣΕΝΑΡΙΑ 4.3

27 3. Ελεύθερων επαγγελµατιών 7,1 % επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Θεωρήσαµε εισφορά των Νέων ασφαλισµένων 1. Έµµισθων ασφαλισµένων 2,55% για τον ασφαλισµένο και 5,1% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αµοιβών 2. Ελεύθερων επαγγελµατιών 6,45 % επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας κατάταξης του ασφαλισµένου 8. Εισφορά Κράτους εδοµένου ότι το Κράτος δεν αποδίδει την θεσπισµένη µε βάση τις διατάξεις του Ν.2084/1992 εισφορά σε ποσοστό 3,8% επί του ποσού της 1 ης ασφαλιστικής κατηγορίας των αυτοαπασχολουµένων, για τους από 1/1/1993 ασφαλισµένους, κατά την ανάπτυξη της παρούσας Μελέτης δεν λάβαµε υπόψη µας καταβολή της εισφοράς αυτής (όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω παράγραφο 6). 9. Εισφορά συνταξιούχων Στους υπολογισµούς θεωρήσαµε : Εισφορά συνταξιούχων : 4% επί του ποσού της Κυρίας Σύνταξης αυτών 10. Τα έσοδα του Τοµέα, θεωρήσαµε ότι θα καταβάλλονται πλήρως και εντός της οικονοµικής χρήσης 11. απάνες ασθενείας Ο Τοµέας δεν διαθέτει αρχείο συµβάντων. Επίσης δεν έχει κλείσει απολογισµούς ισολογισµούς από το έτος 2002 και εφεξής. Κατόπιν αυτού βασισθήκαµε: Στα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των προϋπολογισµών του Τοµέα. Στις εκτιµήσεις των Υπηρεσιών του Τοµέα. Στη βάση δεδοµένων της εταιρίας µας στην οποία διατίθενται αναλυτικά πληθυσµιακά και άλλα στοιχεία, όπως µέσο κόστος ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΣΕΝΑΡΙΑ 4.4

28 παροχών ασθενείας ανά ηλικία, µέση συχνότητα, δείκτης ζηµιών κλπ. πολλών τοµέων ως και φορέων ασφάλισης (ως για παράδειγµα και του µεγαλύτερου Επαγγελµατικού Ταµείου Υγείας της χώρας µε ασφαλισµένο πληθυσµό περίπου άτοµα, µε συγγενή χαρακτηριστικά ως προς τον ασφαλισµένο πληθυσµό του Ταµείου). 12. Σχετικά µε την καταβολή των ετησίων δαπανών ασθενείας δεχθήκαµε ότι οι αντίστοιχες δαπάνες θα εξοφλούνται από τον Τοµέα κατά ποσοστό 70% εντός του έτους κατά το οποίο είναι απαιτητές και κατά 15% εντός εκάστου των δύο εποµένων ετών. 13. απάνες διαχείρισης Λόγω της µη ύπαρξη ισολογισµών από το έτος 2001 και εφεξής, εκτιµήσαµε τις δαπάνες διαχείρισης του Τοµέα µε βάση τα ισοζύγια τάξεως για το 2012, όπως µας δόθηκαν από τις Υπηρεσίες του Τοµέα. Η προβολή των δαπανών αυτών έγινε µε ρυθµό ίσον προς τον ρυθµό ετησίας αύξησης πληθωρισµού µείον 0,5%. Να σηµειωθεί ότι όσον αφορά στα κοινά λειτουργικά έξοδα του ΤΣΑΥ και σύµφωνα µε την ακολουθούµενη από τον Τοµέα πρακτική, ποσοστό 32% επιβαρύνει στον Τοµέα Υγείας. 14. Νεοεισερχόµενοι στην ασφάλιση του Τοµέα Ως βάση υπολογισµών θεωρήθηκε το ανά ασφαλισµένο αρχείο που µας εστάλη από τους αρµόδιους παράγοντες του Τοµέα. Θεωρήθηκε µέσος αριθµός εισόδων κατά τρόπον ώστε ο πληθυσµός του Τοµέα να παραµένει περίπου σταθερός. Ο µέσος αυτός αριθµός νεοεισερχοµένων ανέρχεται σε άτοµα περίπου ετησίως 15. Σύνολο εκροών Στο σύνολο των εκροών περιλαµβάνονται δαπάνες ασθένειας, δαπάνες διαχείρισης και η σταδιακή εξόφληση, σε βάθος 5ετίας, των οφειλών του Τοµέα για δαπάνες ασθενείας (Για το 2012: οι δαπάνες ασθένειας εκτιµώνται σε περίπου 138εκ και οι δαπάνες διαχείρισης σε περίπου 2εκ. ). ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΣΕΝΑΡΙΑ 4.5

29 Γ. ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Κατά την εκπόνηση της παρούσης µελέτης αναπτύχθηκαν, δύο (2) σενάρια. Για τα σενάρια αυτά εκτιµήθηκαν τόσο τα αναλογιστικά ισοζύγια, όσο και τα αντίστοιχα ισοζύγια χρηµατοροών, έχουν δε συνοπτικά ως ακολούθως: ΣΕΝΑΡΙΑ Σενάριο 1 Σενάριο 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Αύξηση των δαπανών ασθενείας ισόποση µε τον ιατρικό πληθωρισµό, ο οποίος θα ισούται µε τον ετήσιο πληθωρισµό των τιµών καταναλωτή της Ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή δεχτήκαµε αύξηση δαπανών ασθένειας = πληθωρισµός x1,00 Αύξηση των δαπανών ασθενείας ισόποση µε τον ιατρικό πληθωρισµό, ο οποίος θα ισούται µε τον ετήσιο πληθωρισµό των τιµών καταναλωτή της Ελληνικής οικονοµίας προσαυξηµένο όµως κατά 25%, δηλαδή δεχτήκαµε αύξηση δαπανών ασθένειας = πληθωρισµός x1,25 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΣΕΝΑΡΙΑ 4.6

30 5. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚA ΙΣΟΖΥΓΙΑ Στην Ενότητα αυτή παρατίθενται τα αναλογιστικά ισοζύγια, τα οποία µε βάση τις εναλλακτικές προτάσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 04 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ- ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ ΣΕΝΑΡΙΑ, διαµορφώνονται ανά σενάριο ως ακολούθως: Σενάριο 1 : Αύξηση των δαπανών ασθενείας ισόποση µε τον ιατρικό πληθωρισµό, ο οποίος θα ισούται µε τον ετήσιο πληθωρισµό των τιµών καταναλωτή της Ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή δεχτήκαµε αύξηση δαπανών ασθένειας = πληθωρισµός x 1,00 Σενάριο 2 : Αύξηση των δαπανών ασθενείας ισόποση µε τον ιατρικό πληθωρισµό, ο οποίος θα ισούται µε τον ετήσιο πληθωρισµό των τιµών καταναλωτή της Ελληνικής οικονοµίας προσαυξηµένο όµως κατά 25%, δηλαδή δεχτήκαµε αύξηση δαπανών ασθένειας = πληθωρισµός x 1,25 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ 5. 1

31 5. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ 5.1 Σενάριο 1 - Ρυθµός αύξησης δαπανών ασθένειας = πληθωρισµός x ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ποσά σε χιλ. ) Παρούσα Αξία Μελλοντικών ατοµικών εισφορών ασφαλισµένων ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ποσά σε χιλ. ) : Παρούσα Αξία απανών Υγείας : Παρούσα Αξία Μελλοντικών εισφορών συνταξιούχων : : Λοιπά έσοδα : : Περιουσία : Παρούσα Αξία απανών ιαχείρισης : Αναλογιστικό έλλειµµα : Αναλογιστικό πλεόνασµα : 0 Σύνολο Ενεργητικού : Σύνολο Παθητικού :

32 5.2 Σενάριο 2 - Ρυθµός αύξησης δαπανών ασθένειας = πληθωρισµός x 1,25 ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ποσά σε χιλ. ) ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ποσά σε χιλ. ) 1. Παρούσα Αξία Μελλοντικών ατοµικών εισφορών : Παρούσα Αξία απανών Υγείας : ασφαλισµένων 2. Παρούσα Αξία Μελλοντικών εισφορών συνταξιούχων : : Λοιπά έσοδα : : Περιουσία : Παρούσα Αξία απανών ιαχείρισης : Αναλογιστικό έλλειµµα : Αναλογιστικό πλεόνασµα : 0 Σύνολο Ενεργητικού : Σύνολο Παθητικού :

33 6. ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ Στην Ενότητα αυτή παρατίθενται : 1. Τα αναλογιστικά ισοζύγια χρηµατοροών µε βάση τα εξεταζόµενα σενάρια : Σενάριο1: Αύξηση των δαπανών ασθενείας ισόποση µε τον ιατρικό πληθωρισµό, ο οποίος θα ισούται µε τον ετήσιο πληθωρισµό των τιµών καταναλωτή της Ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή δεχτήκαµε αύξηση δαπανών ασθένειας = πληθωρισµός x 1,00 Σενάριο2 : Αύξηση των δαπανών ασθενείας ισόποση µε τον ιατρικό πληθωρισµό, ο οποίος θα ισούται µε τον ετήσιο πληθωρισµό των τιµών καταναλωτή της Ελληνικής οικονοµίας προσαυξηµένο όµως κατά 25%, δηλαδή δεχτήκαµε αύξηση δαπανών ασθένειας = πληθωρισµός x 1,25 2. Οι διαγραµµατικές απεικονίσεις της εξέλιξης των αποθεµατικών του Τοµέα για τα εξεταζόµενα ανωτέρω σενάρια. ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ 6. 1

34 6.1 Σενάριο 1 :Ρυθµός αύξηση των δαπανών ασθενείας = πληθωρισµός x 1,00 ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 6. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

A1 ΓIA TOYΣ AΣΦAΛIΣMENOYΣ MEXPI 31.12.1992 (Π.A)

A1 ΓIA TOYΣ AΣΦAΛIΣMENOYΣ MEXPI 31.12.1992 (Π.A) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/7/08 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ Α Μ Ε Ι Ο Αριθ. Πρωτ. 56641/7814 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΣΑΥ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αινείας και Αγχίσης (αγγείο του 5 ου αιώνα π.χ.) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Σεπτέµβριος 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις Μαρτίου 2014 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα