Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΑ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΑ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΑ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ που υποβλήθηκε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ΑΝΕΣΤΗΣ Χ. ΛΑΔΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

2

3 αφιερώνεται στους γονείς και τον αδερφό μου

4 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... V Λίστα Πινάκων...VI Λίστα Διαγραμμάτων...VII Λίστα Συντομογραφιών... VIII Σύνοψη...IX 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή Αρχή της συντηρητικότητας-τύποι και μορφές Ερευνητικά ερωτήματα Αντικείμενο και σκοπός διατριβής Χρησιμότητα διατριβής Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Εισαγωγή Έννοια-ορισμοί Μη-δεσμευμένη συντηρητικότητα Δεσμευμένη συντηρητικότητα Σχέση μεταξύ των μορφών συντηρητικότητας Λόγοι ύπαρξης συντηρητικότητας Χρήση λογιστικών μεγεθών σε συμβόλαια Αστική ευθύνη Φορολογία Θεσμικό πλαίσιο Σχετικότητα λογιστικών μεγεθών και επίδραση της αρχή της συντηρητικότητας Εφαρμογή των ΔΠΧΑ και επίδραση στην συντηρητικότητα...45 i

5 2.7. Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εισαγωγή Παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Αποθέματα Φόροι εισοδήματος Ενσώματες ακινητοποιήσεις Παροχές προς εργαζομένους Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση κρατικής υποστήριξης Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις Άϋλα στοιχεία Χρηματοοικονομικά μέσα-καταχώριση και αποτίμηση Επενδυτικά ακίνητα Γεωργικά προϊόντα Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Εισαγωγή Ερευνητικές υποθέσεις Ερευνητικές υποθέσεις μη-δεσμευμένης συντηρητικότητας Ερευνητικές υποθέσεις δεσμευμένης συντηρητικότητας Ερευνητικές υποθέσεις σχετικότητας Μεθοδολογική προσέγγιση Μέτρηση συντηρητικότητας λογιστικών μεγεθών Υπόδειγμα Beaver & Ryan μέτρησης της μη-δεσμευμένης συντηρητικότητας Υπόδειγμα Basu μέτρησης της δεσμευμένης συντηρητικότητας Προτεινόμενο υπόδειγμα μέτρησης και των δύο μορφών της ii

6 συντηρητικότητας Μέτρηση σχετικότητας λογιστικών μεγεθών Προσέγγιση μοντέλου αποτίμησης Υπόδειγμα τιμών Υπόδειγμα αποδόσεων Προσέγγιση λαθών αποτίμησης Προσέγγιση χαρτοφυλακίου Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΔΕΙΓΜΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Το δείγμα Γενικά χαρακτηριστικά δείγματος Ύπαρξη ακραίων παρατηρήσεων Στατιστικές ιδιότητες μεταβλητών Ανάπτυξη αλγόριθμου προσομοίωσης δεδομένων Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εισαγωγή Εμπειρικά αποτελέσματα εκτίμησης υποδειγμάτων μέτρησης συντηρητικότητας Υποδείγματα Beaver & Ryan και Basu Αποτελέσματα προτεινόμενου υποδείγματος Έλεγχος καταλληλότητας προτεινόμενου υποδείγματος με τη χρήση προσομοιωμένων στοιχείων Διαχρονική μεταβολή συντηρητικότητας Εμπειρικά αποτελέσματα υποδειγμάτων μέτρησης σχετικότητας Αποτελέσματα υποδειγμάτων για το ύψος της σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών Υπόδειγμα τιμών iii

7 Υπόδειγμα αποδόσεων Αποτελέσματα προσέγγισης χαρτοφυλακίου Ανάλυση σχέσης σχετικότητας και συντηρητικότητας των λογιστικών πληροφοριών Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εισαγωγή Ευρήματα διατριβής Περιορισμοί διατριβής και προτάσεις για μελλοντική έρευνα Συμπεράσματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Α. Μέθοδος προσομοίωσης δεδομένων για τον έλεγχο στασιμότητας των μεταβλητών ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ iv

8 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς όλους εκείνους που συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής. Πρώτο, τον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Χρήστο Ι. Νεγκάκη για την ένθερμη συμπαράσταση, τη διαρκή ενασχόληση και τη συνεχή και αδιάλειπτη καθοδήγησή του κατά τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. Επιπλέον, για τις κριτικές παρατηρήσεις, υποδείξεις και διορθώσεις στο κείμενο της διδακτορικής διατριβής. Η συμβολή του εκτείνεται πέρα από τα στενά ακαδημαϊκά πλαίσια της επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής σε αυτή της επίδρασης ως Δασκάλου που θεωρώ μεγάλη τιμή για εμένα. Δεύτερο, τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Επιτροπής: τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Παπαναστασίου και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Δημήτριο Κουσενίδη για τη συμπαράσταση, τις διορθώσεις και τη συνεχή ενθάρρυνση καθόλη τη διάρκεια της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Τρίτο τα υπόλοιπα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής: τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Γκίκα, τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Γκίνογλου, τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημοσθένη Χέβα και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ταχυνάκη για τις κριτικές παρατηρήσεις και σχόλια καθώς και για τη συμμετοχή στην κρίση της διατριβής. Τέταρτο, τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Συριόπουλο, τον Δρ. Δημήτριο Ντζανάτο, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Πρόεδρο της Grant Thornton, την λέκτορα κα Εμμανουέλλα Πλακογιαννάκη και την Οικονομολόγο-Λογίστρια κα Αγγελική Σαμαρά για τα εποικοδομητικά σχόλιά τους. Πέμπτο, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καθώς και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την παροχή της απαραίτητης υποδομής συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διατριβής. Επίσης, τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος και ειδικά τον κ. Αντώνιο Αλεξανδρίδη για τη συμπαράσταση καθόλη τη διάρκεια συγγραφής της διατριβής. Τέλος, την οικογένεια μου για την ηθική και οικονομική υποστήριξη σε όλα τα χρόνια των σπουδών μου και ειδικότερα τον αδερφό μου Μανώλη που με δίδαξε τον τρόπο να αντεπεξέρχομαι στις δυσκολίες που συνάντησα και πρόκειται να συναντήσω στην πορεία μου. v

9 Λίστα Πινάκων Πίνακας 2.1 : Ορισμοί συντηρητικότητας ανά έτος και συγγραφέα...15 Πίνακας 5.1 : Κλάδοι και αριθμός επιχειρήσεων ανά κλάδο και έτος Πίνακας 5.2 : Περιγραφικά στατιστικά δείγματος Πίνακας 5.3 : Περιγραφικά στατιστικά δείγματος για τις δύο υπό-περιόδους πριν και μετά την εφαρμογή των ΔΠΧΠ Πίνακας 5.4 : Έλεγχοι για διαστρωματική συσχέτιση και στασιμότητα Πίνακας 6.1 : Αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος των Beaver & Ryan (2000) Πίνακας 6.2 : Αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος του Basu (1997) Πίνακας 6.3 : Αποτελέσματα της εκτίμησης του προτεινόμενου υποδείγματος Πίνακας 6.4 : Αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος του Ohlson (1995) με τη χρήση των μεταβλητών σε επίπεδα Πίνακας 6.5 : Αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος του Ohlson (1995) με τη χρήση των μεταβλητών σε τιμές ανά μετοχή Πίνακας 6.6 : Αποτελέσματα της εκτίμησης του αποπληθωρισμένου υποδείγματος του Ohlson (1995) Πίνακας 6.7 : Αποτελέσματα της εκτίμησης της προσέγγισης του χαρτοφυλακίου Πίνακας 6.8 : Σχέση συντηρητικότητας και σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών vi

10 Λίστα Διαγραμμάτων Διάγραμμα 2.1 : Διαχρονική εξέλιξη έρευνας στη συντηρητικότητα...52 Διάγραμμα 5.1 : Συνοπτική περιγραφή του αλγόριθμου προσομοίωσης δεδομένων Διάγραμμα 6.1 : Ιστόγραμμα κατανομής του όρου ΟΜ για την προ-δπχα περίοδο Διάγραμμα 6.2 : Ιστόγραμμα κατανομής του όρου ΟΜ για την μετά- ΔΠΧΑ περίοδο Διάγραμμα 6.3 : Αποτελέσματα του προτεινόμενου υποδείγματος για μεταβαλλόμενα επίπεδα μη-δεσμευμένης συντηρητικότητας Διάγραμμα 6.4 : Αποτελέσματα του προτεινόμενου υποδείγματος για μεταβαλλόμενα επίπεδα δεσμευμένης συντηρητικότητας Διάγραμμα 6.5 : Ετήσια μεταβολή των μέτρων της μη-δεσμευμένης συντηρητικότητας Διάγραμμα 6.6Α : Ετήσια μεταβολή των μέτρων της δεσμευμένης συντηρητικότητας Διάγραμμα 6.6Β : Ετήσια μεταβολή των μέτρων της δεσμευμένης συντηρητικότητας Διάγραμμα 6.7Α : Συντελεστής προσδιορισμού (Adj. R-square) του υποδείγματος του Ohlson (1995) με μια ανεξάρτητη μεταβλητή Διάγραμμα 6.7Β : Λάθη Αποτίμησης του υποδείγματος του Ohlson (1995) σε επίπεδα με μια ανεξάρτητη μεταβλητή Διάγραμμα 6.8 : Φαινόμενα κλίμακας Διάγραμμα 6.9 : Συντελεστής προσδιορισμού (Adj. R-square) του αποπληθωρισμένου υποδείγματος Διάγραμμα 6.10 : Ύψος των δεικτών συντηρητικότητας του υποδείγματος των Beaver & Ryan (2000) για κάθε χαρτοφυλάκιο συντηρητικότητας Διάγραμμα 6.11 : Ύψος των δεικτών συντηρητικότητας του υποδείγματος του Basu (1997) για κάθε χαρτοφυλάκιο συντηρητικότητας Διάγραμμα 6.12 : Ύψος των δεικτών συντηρητικότητας του προτεινόμενου υποδείγματος για κάθε χαρτοφυλάκιο συντηρητικότητας vii

11 Λίστα Συντομογραφιών ΔΠΧΑ: Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΔΛΠ: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΕΛΠ: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΟΜ: Όρος Μεροληψίας ΔΜΔΣ: Δείκτης μη-δεσμευμένης Συντηρητικότητας Προτεινόμενου Υποδείγματος ΔΔΣ: Δείκτης Δεσμευμένης Συντηρητικότητας Προτεινόμενου Υποδείγματος ΔΠΣ: Δείκτης Πρόσκαιρης Συντηρητικότητας Προτεινόμενου Υποδείγματος ΔΜΔΣ1: Πρώτος Δείκτης μη-δεσμευμένης Συντηρητικότητας του Υποδείγματος Beaver & Ryan (2000) ΔΜΜΣ2: Δεύτερος Δείκτης μη-δεσμευμένης Συντηρητικότητας Υποδείγματος Beaver & Ryan (2000) ΔΔΣ1: Πρώτος Δείκτης Δεσμευμένης Συντηρητικότητας του Υποδείγματος Basu (1997) ΔΔΣ2: Δεύτερος Δείκτης Δεσμευμένης Συντηρητικότητας του Υποδείγματος Basu (1997) viii

12 Σύνοψη Μια από τις σημαντικές αλλά και πλέον αμφιλεγόμενες αρχές στη λογιστική επιστήμη είναι η αρχή της συντηρητικότητας. Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει την αρχή της συντηρητικότητας και την επίδραση που ασκεί στην σχετικότητα και την ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή της. Επιπλέον, αναλύεται η επίδραση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στα επίπεδα της συντηρητικότητας και της σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών. Η παρούσα διατριβή αποτελείται από επτά κεφάλαια. Αναλυτικότερα: Το πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζει την αρχή της συντηρητικότητας, τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται, το αντικείμενο και τους στόχους καθώς και τη χρησιμότητα της διατριβής. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την συντηρητικότητα, τη συσχέτιση με τη σχετικότητα των λογιστικών μεγεθών καθώς και τις επιδράσεις των ΔΠΧΑ. Το τρίτο κεφάλαιο παρέχει ανάλυση του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου, καθώς και αλλαγές που επέφεραν τα ΔΠΧΑ στην Ελλάδα. Το τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσει τις ερευνητικές υποθέσεις που έχουν προκύψει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και περιγράφει τα οικονομετρικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της συντηρητικότητας και της σχετικότητας. Επιπλέον, αναπτύσσεται ένα υπόδειγμα μέτρησης της συντηρητικότητας που αποτελεί τη βασική συνεισφορά της παρούσας μελέτης όπου οι συντελεστές του υποδείγματος συνδέονται με τις μεταβολές των δύο μορφών της συντηρητικότητας. Το προτεινόμενο υπόδειγμα μέτρησης της συντηρητικότητας εξετάζει τόσο το επίπεδο των δύο μορφών συντηρητικότητας όσο και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση με τη χρήση των αποκλίσεων των δύο βασικών μεταβλητών από τη σχέση ισορροπίας μέσω ενός υποδείγματος συνολοκλήρωσης (cointegration). Το πέμπτο κεφάλαιο παρέχει μια αναλυτική περιγραφή του δείγματος που περιέχει τις εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Επίσης, αναπτύσσεται ένας αλγόριθμος προσομοίωσης λογιστικών δεδομένων που χρησιμοποιείται για την εξέταση της καταλληλότητας του προτεινόμενου υποδείγματος στη μέτρηση των δύο μορφών της συντηρητικότητας. Το έκτο κεφάλαιο αναλύει τα ευρήματα από την εκτίμηση των διάφορων οικονομετρικών υποδειγμάτων και παρέχει ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε σχέση με τη μεταβολή στα επίπεδα των δύο μορφών συντηρητικότητας, τη συσχέτισή τους με τη σχετικότητα και την επίδραση των ΔΠΧΑ. Το έβδομο κεφάλαιο ανακεφαλαιώνει και συνοψίζει τα τελικά συμπεράσματα της διατριβής και σχολιάζει τη σημασία των αποτελεσμάτων σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Επίσης, αναλύει τους περιορισμούς της διατριβής και προσφέρει ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από την διεξαχθείσα ανάλυση και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Η εκτίμηση των υποδειγμάτων οδηγεί σε μια σειρά συμπερασμάτων. Αναλυτικά, το προτεινόμενο υπόδειγμα δείχνει να αποδίδει ικανοποιητικά στη μέτρηση του επιπέδου των δύο μορφών της συντηρητικότητας. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει τόσο εμπειρικά με τη χρήση πραγματικών δεδομένων όσο και θεωρητικά με τη χρήση προσομοιωμένων στοιχείων. Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου υποδείγματος δείχνουν ότι οι αλλαγές που έγιναν με τα ΔΠΧΑ οδήγησαν στη μείωση του επιπέδου της μη-δεσμευμένης ix

13 συντηρητικότητας και την αύξηση του επιπέδου της δεσμευμένης συντηρητικότητας. Από την άλλη πλευρά και σε αντίθεση με τις ερευνητικές υποθέσεις, η εφαρμογή των ΔΠΧΑ δείχνει να οδηγεί σε χαμηλότερη συνδυασμένη επεξηγηματική ισχύ των ιδίων κεφαλαίων και των κερδών για την χρηματιστηριακή τιμή. Σε ότι αφορά την επίδραση της συντηρητικότητας στη σχετικότητα των λογιστικών μεγεθών τα ευρήματα της διατριβής οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έως ορισμένο βαθμό, η άσκηση συντηρητικότητας μπορεί να είναι ευεργετική για την σχετικότητα των λογιστικών πληροφοριών αλλά η επιπλέον άσκηση συντηρητικότητας έχει αντίστροφα αποτελέσματα και οδηγεί σε μείωση της σχετικότητας. Από την ανάλυση που γίνεται στη διατριβή μπορεί να υποστηριχθεί ότι η αρχή της συντηρητικότητας εκπληρώνει το σκοπό της μόνο όταν χρησιμοποιείται με σύνεση. x

14 Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή 1.1 Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στο θέμα της διδακτορικής διατριβής. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας επιχειρείται εξέταση της αρχής της συντηρητικότητας καθώς και των μορφών με τις οποίες εμφανίζεται. Ακόμη, αναλύονται τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από την άσκηση συντηρητικότητας τα οποία οδηγούν στον καθορισμό του αντικειμένου και των σκοπών της διατριβής. Τέλος, αναφέρεται η συνεισφορά που αναμένεται να προκύψει από την επιτυχή επίτευξη των σκοπών της διατριβής. 1.2 Αρχή της συντηρητικότητας - τύποι και μορφές Η αρχή της συντηρητικότητας αποτελεί μια από τις παλαιότερες, αλλά ταυτόχρονα και πιο συζητημένες λογιστικές αρχές. Από την εισαγωγή 1 και εφαρμογή της αρχής της συντηρητικότητας στις αμερικάνικες λογιστικές αρχές τη δεκαετία του 1960 μέχρι και σήμερα, τόσο ακαδημαϊκοί όσο και άνθρωποι που ασχολούνται με το επάγγελμα της λογιστικής έχουν εκφράσει για αυτή ποικίλες απόψεις. Ωστόσο, παραμένει μια από τις σημαντικότερες αρχές που επηρεάζει τη λογιστική επιστήμη και πρακτική μέχρι σήμερα. Η συντηρητικότητα ορίζεται γενικά ως η υποεκτίμηση της λογιστικής αξίας της επιχείρησης. Η εφαρμογή της αρχής της συντηρητικότητας, διαμορφώνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ειδικότερα τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης με τρόπο που η εικόνα της επιχείρησης να είναι είτε υποεκτιμημένη είτε κοντά στη «πραγματική». 2 Η υποεκτίμηση της λογιστικής αξίας της επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Πρώτο, με την εφαρμογή αρχών όπως την αρχή του ιστορικού κόστους, όπου οι λογιστικές εγγραφές που απεικονίζουν απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, πραγματοποίηση εσόδων εξόδων και δημιουργία υποχρεώσεων προς H αρχή της συντηρητικότητας εισήχθη στην Ελλάδα με την 4 η Κοινοτική Οδηγία το 1987, και ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το άρθρο 43 Κ.Ν. 2190/20. Ντζανάτος (2008), σελ

15 τρίτους και προς τους μετόχους, καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία στο κόστος κτήσεως. Δεύτερο, μέσω της άμεσης αναγνώρισης των εξόδων σε σχέση με τα έσοδα στα κέρδη οδηγώντας έτσι σε πρόσκαιρη μείωση του τελικού αποτελέσματος της επιχείρησης (Basu, 1997). Η «πραγματική» εικόνα της επιχείρησης αναφέρεται στην εικόνα που προβάλλεται μέσω των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όταν αυτές αντανακλούν κάθε νέα πληροφορία που αφορά την επιχείρηση άμεσα τη στιγμή που γίνεται διαθέσιμη. Εξαιτίας της αδυναμίας επαλήθευσης πολλών νέων πληροφοριών που αφορούν την επιχείρηση οι λογιστικές καταστάσεις συνήθως δεν αντανακλούν την πληροφόρηση άμεσα, αλλά καθυστερημένα. Η έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με την αρχή της συντηρητικότητας, κατέληξε σε δυο ξεχωριστές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τις μορφές και τους τρόπους εξάσκησής της. Η πρώτη και παλαιότερη μορφή, καλείται μη-δεσμευμένη συντηρητικότητα ή συντηρητικότητα του ισολογισμού (unconditional ή balance sheet conservatism) και συμβάλλει στη συστηματική υποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού και των κερδών της επιχείρησης, μέσω της υποεκτίμησης των εσόδων και των στοιχείων του ενεργητικού και της υπερεκτίμησης των εξόδων και των στοιχείων του παθητικού (Beaver & Ryan, 2005). Η μορφή αυτή συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της αρχής του ιστορικού κόστους. Η άσκηση της προαναφερθείσας μορφής έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, αφενός την αύξηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης και αφετέρου τη μείωση της αβεβαιότητας και του κινδύνου κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η δεύτερη μορφή συντηρητικότητας καλείται δεσμευμένη συντηρητικότητα ή συντηρητικότητα των αποτελεσμάτων χρήσεως (conditional ή income statement conservatism) και συμβάλλει στην πιο άμεση αναγνώριση και παρουσίαση των αρνητικών «νέων πληροφοριών» στα κέρδη της επιχείρησης, σε σχέση με τις θετικές (Basu, 1997). Επιπλέον, υποθέτοντας ότι ισχύει η σχέση καθαρού πλεονάσματος (clean surplus relation) 3 η δεσμευμένη συντηρητικότητα μπορεί να ανιχνευθεί και ως 3. Η σχέση καθαρού πλεονάσματος ορίζει ότι για κάθε έτος οι μεταβολές στα ίδια κεφάλαια που δεν οφείλονται σε συναλλαγές με μετόχους αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Αλγεβρικά πρέπει να ισχύει BVit, = BVit, 1 + NIit, Div, όπου: BV i,t : it, είναι τα ίδια κεφάλαια, NI i,t : είναι τα κέρδη μετά φόρων και Div i,t : είναι το μέρισμα. 2

16 η ταχύτερη αναγνώριση των αρνητικών νέων πληροφοριών στη λογιστική αξία σε σχέση με τις θετικές νέες πληροφορίες (Quiang, 2007). Η άσκηση αυτής της μορφής συντηρητικότητας συμβάλλει στην κατάρτιση επίκαιρων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (timeline financial statements) και οδηγεί στην αύξηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης, εξαιτίας του ότι η ταχύτερη αναγνώριση των αρνητικών νέων πληροφοριών αντανακλά γρηγορότερα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους πιθανούς κινδύνους (Basu, 1997). Το αποτέλεσμα είναι ότι τόσο τα κέρδη που προκύπτουν όσο και η περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης εμφανίζονται υποεκτιμημένα. Η υποεκτίμηση που οφείλεται στην δεσμευμένη μορφή συντηρητικότητας σχετίζεται, οφείλεται και ενεργοποιείται από την ύπαρξη πληροφόρησης για την επιχείρηση. Αντίθετα, η υποεκτίμηση που οφείλεται στη μη-δεσμευμένη μορφή, σχετίζεται με την άσκηση υποκειμενικής κρίσης από μέρους της διοίκησης (Ball & Shivakumar, 2005). Ο Watts (2003a) θεωρεί ότι η συντηρητικότητα οφείλεται σε τέσσερις παράγοντες που επιδρούν με διαφορετικό τρόπο στις δύο μορφές της. Οι παράγοντες αυτοί είναι: α) η χρησιμοποίηση των λογιστικών μεγεθών από τα άτομα που σχετίζονται με την επιχείρηση κατά τη σύναψη συμβολαίων (contracting), β) η φορολογία (taxation), γ) η αστική ευθύνη (litigation) και δ) το θεσμικό πλαίσιο (regulation). Η Quiang (2007), υποστηρίζει ότι η μη-δεσμευμένη συντηρητικότητα προκαλείται, κυρίως για φορολογικούς λόγους ή ως αντίδραση σε επιπλέον περιορισμούς που επιβάλλονται στη λογιστική διαδικασία με τη μορφή κανονισμών ή νόμων (θεσμικό πλαίσιο) και δευτερευόντως από τους άλλους δύο παράγοντες. Αντίθετα, η δεσμευμένη συντηρητικότητα, σύμφωνα με τη συγγραφέα, οφείλεται στη χρησιμοποίηση των λογιστικών στοιχείων κατά τη σύναψη συμβολαίων και λιγότερο στους τρεις προαναφερθέντες παράγοντες (φορολογία, αστική ευθύνη και θεσμικό πλαίσιο). 3

17 Η σπουδαιότητα της συντηρητικότητας για τη λογιστική επιστήμη έγκειται στην επίδρασή που ασκεί σε δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα 4 που συνδέονται με την ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δηλαδή τη σχετικότητα και την αξιοπιστία. Η ποιότητα αποτελεί βασικό στοιχείο στην επίτευξη του σκοπού της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δηλαδή την παροχή λογιστικών στοιχείων χρήσιμων στους επενδυτές κατά τη διαδικασία λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων. 5 Η σχετικότητα ενός λογιστικού μεγέθους επηρεάζει τους επενδυτές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό συμβαίνει λόγω της υψηλής συσχέτισης του λογιστικού μεγέθους, εάν αυτό είναι σχετικό (συναφές) με τη χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης, που το καθιστά χρήσιμο ως ανεξάρτητη μεταβλητή σε υποδείγματα αποτίμησης (value relevance models). Η υποεκτίμηση της περιουσίας και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, λόγω της εφαρμογής της αρχής της συντηρητικότητας και ειδικότερα της μη-δεσμευμένης μορφής, οδηγεί σε λογιστικά μεγέθη που είναι λιγότερο σχετικά με την αξία της επιχείρησης, αφού δεν αντικατοπτρίζουν την «πραγματική» της εικόνα. Ωστόσο, η άσκηση δεσμευμένης συντηρητικότητας μέσω της ταχύτερης αναγνώρισης των αρνητικών νέων για την επιχείρηση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της σχετικότητας των λογιστικών πληροφοριών (Ball & Shivakumar, 2005). Η αξιοπιστία των λογιστικών μεγεθών συνδέεται με την άσκηση συντηρητικότητας, συμβάλλοντας στην ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η αβεβαιότητα κατά τη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων, ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγέθη που περιέχουν μεροληψία (bias) και συνεπώς είναι μη αξιόπιστα προβάλοντας έτσι την άσκηση συντηρητικότητας ως ένα μέτρο για τον περιορισμό της Σύμφωνα με τον Γκίκα (2008, σελ. 25), τα τέσσερα στοιχεία που επηρεάζουν την ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι: η σχετικότητα, η αξιοπιστία, η συγκρισιμότητα και η κατανοητότητα, (πρβλ. Μπάλλας & Χέβας, 2008, σελ. 186). Πλαίσιο για την Προετοιμασία και Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Framework for the Preparation and Presentation of the Financial Statements), παρ. 24. Πρβλ. Γκίκας (2008, σσ. 23, 25) και Τσάμης (2003). Γκίκας (2008) σελ. 27. Πρβλ. Μπάλλας & Χέβας, (2008), σελ

18 Η σχέση μεταξύ σχετικότητας και αξιοπιστίας είναι αντίστροφη. Η μείωση στη σχετικότητα των λογιστικών μεγεθών λόγω της συντηρητικότητας μπορεί να αντισταθμιστεί από την αύξηση της αξιοπιστίας. Έτσι, η ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που είναι συνάρτηση και των δύο προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, θα διατηρηθεί ανέπαφη. Κριτήριο για τη σπουδαιότητα των δύο χαρακτηριστικών είναι κατά πόσο ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 7 Το επιχείρημα εκείνων που αντιτίθενται στην εφαρμογή της αρχής της συντηρητικότητας είναι ότι οδηγεί τελικά στη σύνταξη λιγότερο ποιοτικών καταστάσεων λόγω της μείωσης της σχετικότητάς τους. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν έχει αποδειχθεί εμπειρικά η υποτιθέμενη αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ συντηρητικότητας και σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών (Balachandran & Mohanram, 2008), αλλά αντίθετα ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν ότι η άσκηση της δεσμευμένης συντηρητικότητας μπορεί να οδηγεί σε αύξηση της σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών (Ball & Shivakumar, 2005). Οι υποστηρικτές της συντηρητικότητας αναφέρουν ότι συμβάλλει στην μακροζωία της επιχείρησης και στη διασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων για τη συνέχιση της παραγωγικής της δραστηριότητας. 8 Η εφαρμογή της συντηρητικότητας δεν επιδιώκει τη σκόπιμη μείωση της περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης, αλλά την αποφυγή εμφάνισης ανύπαρκτων ή αβέβαιων κερδών λόγω του ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των κεφαλαίων της επιχείρησης. 9 Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη διερεύνησης της αρχής της συντηρητικότητας και των επιδράσεων που ασκεί στη λογιστική επιστήμη και πρακτική. Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει την αρχή της συντηρητικότητας, αναλύοντας τις μορφές της και τη μεταξύ τους σχέση, τα θετικά ή αρνητικά που απορρέουν από την εφαρμογή της αρχής της συντηρητικότητας στην πράξη, την αλληλεπίδραση με την σχετικότητα των λογιστικών μεγεθών καθώς και Γκίκας (2008), σελ. 29. Γρηγοράκος (2005), σελ Μέσω της διανομής ανύπαρκτων κερδών αφενός προς τους μετόχους και αφετέρου προς το Δημόσιο με τη μορφή μερίσματος ή φόρων. Γρηγοράκος (2005), σσ Πρβλ. Ντζανάτος (2008), σελ

19 τις μεταβολές που επέρχονται από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Η εξέταση βασίζεται σε ένα σύνολο ερευνητικών ερωτημάτων που παρατίθενται στη συνέχεια του κεφαλαίου. 1.3 Ερευνητικά ερωτήματα Η επίδραση της συντηρητικότητας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η αλληλεπίδραση με τη σχετικότητα και την ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οδηγούν σ ένα σύνολο ερευνητικών ερωτημάτων. Αναλυτικότερα: Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα είναι διττό και εξετάζει εάν η άσκηση συντηρητικότητας οδηγεί σε μείωση της σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών και εάν η ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μεταβάλλεται ως συνάρτηση της συντηρητικότητας (μέσω της μεταβολής της αξιοπιστίας) και της σχετικότητας. Η κριτική που ασκείται στην αρχή της συντηρητικότητας έγκειται στο ότι θεωρείται ένας από τους παράγοντες που οδηγεί στη διαχρονική μείωση της σχετικότητας (Balachandran & Mohanram, 2005). Ωστόσο, οι προαναφερθέντες συγγραφείς παρουσιάζουν εμπειρικά αποτελέσματα που συνίστανται σε θετική σχέση μεταξύ της συντηρητικότητας και της σχετικότητας και εκφράζουν την άποψη ότι τα αποτελέσματά τους θέτουν υπό αμφισβήτηση την υποτιθέμενη αρνητική σχέση μεταξύ συντηρητικότητας και σχετικότητας. Επιπλέον, το χαρακτηριστικό που λαμβάνουν υπόψη οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά τη λήψη αποφάσεων είναι η ποιότητα σε σχέση με την σχετικότητα. Συνεπώς, εκτός από την αλληλεπίδραση της συντηρητικότητας με τη σχετικότητα, το ερευνητικό ενδιαφέρον θα πρέπει να εστιαστεί και στο πώς η συντηρητικότητα επιδρά στην ποιότητα των λογιστικών μεγεθών. Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που τίθεται είναι το πώς επηρεάζονται οι δύο μορφές συντηρητικότητας από την εισαγωγή των ΔΠΧΑ καθώς και η επίδρασή τους στην ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με τα ισχύοντα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 10 (ΕΛΠ). Τα ΕΛΠ δίνουν έμφαση στην αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επηρεάζονται από τις αρχές της συντηρητικότητας και του 10. Ο όρος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αναφέρεται κατά κύριο λόγο στον Κ.Ν.2190/1920. Ενδεικτικά αναφέρονται: άρθρα 42 και 43. 6

20 ιστορικού κόστους. Αντίθετα, τα ΔΠΧΑ χαρακτηρίζονται από έμφαση στην σχετικότητα και επηρεάζονται από τη δυνατότητα χρήσης εύλογων αξιών στην αποτίμηση, ενώ εξαλείφεται η αρχή της συντηρητικότητας από τις λογιστικές αρχές που τηρούνται κατά την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ντζανάτος, 2008). 11 Έτσι, η αλλαγή θεσμικού πλαισίου είναι στην ουσία αλλαγή προσανατολισμού των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την αξιοπιστία στην σχετικότητα, με αμφίβολο όμως αποτέλεσμα στην ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σύμφωνα με τον Γκίκα (2008) παραμένει ανοικτό θέμα το κατά πόσο η εφαρμογή της αρχής της εύλογης αξίας παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση εάν και όταν παρέχει σχετική πληροφόρηση. Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μεταβάλλεται το επίπεδο της συντηρητικότητας από τις μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο και ποια η επίδραση στις δύο μορφές συντηρητικότητας. Το προαναφερθέν ερώτημα αναφέρεται στα αποτελέσματα των μεταβολών στο θεσμικό πλαίσιο, ύστερα από την εφαρμογή αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου, που επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σύμφωνα με τον Watts (2003b) το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα της μηδεσμευμένης συντηρητικότητας. Η εξέταση του συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος αναμένεται να προσδώσει επιπλέον στοιχεία εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού μελετών που εξετάζουν εμπειρικά τη σχέση μεταξύ θεσμικού πλαισίου και συντηρητικότητας. Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα συνδέεται με το ύψος του επιπέδου των δύο μορφών συντηρητικότητας, τη μεταξύ τους σχέση καθώς και την αλληλεπίδραση της καθεμίας μορφής με την σχετικότητα και την ποιότητα. Ένα από τα κύρια θέματα που παραμένουν ανοικτά στη βιβλιογραφία είναι η αρνητική σχέση μεταξύ του επιπέδου των δύο μορφών συντηρητικότητας και οι λόγοι στους οποίους 11. Ειδικότερα, στο Πλαίσιο για την Προετοιμασία και Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Framework for the Preparation and Presentation of the Financial Statements) της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board - IASB) όσο και στο ΔΛΠ 8 (παρ. 10) αναφέρεται ως χαρακτηριστικό της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η αρχή της σύνεσης (prudence) και όχι η συντηρητικότητα. Επιπλέον, στο ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων δεν αναφέρεται καμια από τις δύο αρχές. 7

21 οφείλεται. Επιπλέον, οι επιδράσεις της κάθε μορφής συντηρητικότητας στη σχετικότητα είναι διαφορετικές και συνεπώς υπάρχει ανάγκη διαχωρισμού τους. Τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν παρουσιαστεί οδηγούν στον καθορισμό του ερευνητικού αντικειμένου καθώς και των σκοπών που επιδιώκει η παρούσα διατριβή. 1.4 Αντικείμενο και σκοπός διατριβής Το αντικείμενο της ερευνητικής προσπάθειας είναι η εξέταση της αρχής της συντηρητικότητας και της επίδρασης που ασκεί στη σχετικότητα και την ποιότητα των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιριών. Η άσκηση της συντηρητικότητας κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων οδηγεί σε μια υποεκτιμημένη εικόνα της επιχείρησης. Η αποφυγή παρουσίασης υπερτιμημένων λογιστικών μεγεθών είναι προς το συμφέρον των επενδυτών. Τα λογιστικά μεγέθη που είναι μεγαλύτερα των πραγματικών, ειδικά στην περίπτωση των κερδών, οδηγούν σε υψηλότερες εκροές της επιχείρησης τόσο προς το κράτος (φόροι) όσο και προς τους επενδυτές (διανεμόμενα κέρδη). Έτσι, όπως αναφέρθηκε, η άσκηση της συντηρητικότητας συμβάλλει στην εξασφάλιση της μακροβιότητας της επιχείρησης. Η υπερβολική, ωστόσο, άσκηση συντηρητικότητας ενδέχεται να στρεβλώσει τα λογιστικά στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή, τα λογιστικά μεγέθη απέχουν από το πραγματικό τους επίπεδο και κατά συνέπεια μειώνεται η ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων λόγω μείωσης της σχετικότητας των λογιστικών μεγεθών, γεγονός που δεν είναι προς το συμφέρον των επενδυτών. Στόχος της ερευνητικής αυτής προσπάθειας είναι να αποσαφηνίσει εάν η άσκηση συντηρητικότητας αφενός οδηγεί στην αύξηση της ποιότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αφετέρου είναι προς το συμφέρον των χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η επίτευξη του στόχου της διατριβής επιδιώκεται συνδέοντας την επίδραση της συντηρητικότητας στη σχετικότητα των λογιστικών μεγεθών με τη μεταβολή που επέρχεται στην ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ως αποτέλεσμα της άσκησης συντηρητικότητας). 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Έννοια - Σκοπός Λογιστικής Τυποποίησης Ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. Αναπτυχθείσες Λογιστικές Θεωρίες & Σχολές Λογιστικής Σκέψης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. Αναπτυχθείσες Λογιστικές Θεωρίες & Σχολές Λογιστικής Σκέψης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Αναπτυχθείσες Λογιστικές Θεωρίες & Σχολές Λογιστικής Σκέψης Οι διαφάνειες είναι βασισμένες στο σύγγραμμα του Βασίλη Φίλιου «Λογιστική Θεωρία» 1 Θεωρίες της Λογιστικής Η επιστήμη της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμότητα της λογιστικής θεωρίας

Χρησιμότητα της λογιστικής θεωρίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα 6. Ειδικά θέματα Θεωρίας Ι Χρησιμότητα της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη ΔΛΠ 8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IAS 8

Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη ΔΛΠ 8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IAS 8 Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη ΔΛΠ 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IAS 8 Σκοπός & εφαρμογή Η ενίσχυση της σχετικότητας, της αξιοπιστίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΕΠΟΥΝ Σύμφωνα με τον νόμο οι ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS Πρόγραμμα 107 Πρακτικό Σεμινάριο για Απόκτηση Διεθνής Πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) - IACAFM - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών Τίτλος Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΟΟΔΟΑΟΓΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών - πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 1 2γ Ν. 4308/2014), σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Του Πολύκαρπου Γιώτη I. Εισαγωγή Oι προσωπικές εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτι μηση των υλικων παγι ων μετα την αρχικη τους αναγνωριση και η ε ννοια του συνολικου εισοδη ματος

Αποτι μηση των υλικων παγι ων μετα την αρχικη τους αναγνωριση και η ε ννοια του συνολικου εισοδη ματος Αποτι μηση των υλικων παγι ων μετα την αρχικη τους αναγνωριση και η ε ννοια του συνολικου εισοδη ματος Γεώργιος Ν. Κόντος Η παράγραφος 29 του IAS 16 αναφέρει ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να επιλέξει ως λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση της θεωρίας και της έρευνας στη Λογιστική. Εμπειρική Έρευνα Διατύπωση ερευνητικής υπόθεσης - Δειγματοληψία Μέθοδος ανάλυσης

Προσέγγιση της θεωρίας και της έρευνας στη Λογιστική. Εμπειρική Έρευνα Διατύπωση ερευνητικής υπόθεσης - Δειγματοληψία Μέθοδος ανάλυσης Προσέγγιση της θεωρίας και της έρευνας στη Λογιστική Εμπειρική Έρευνα Διατύπωση ερευνητικής υπόθεσης - Δειγματοληψία Μέθοδος ανάλυσης Πειραματικός σχεδιασμός Έρευνα μέσω ερωτηματολογίου Συνεντεύξεις Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης ΔΛΠ 20 IAS 20

Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης ΔΛΠ 20 IAS 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης ΔΛΠ 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance IAS 20 Σκοπός Η αναγνώριση και ο καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 23 Νοεµβρίου 2015 Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Το έτος 2014 εκδόθηκε ο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση

Τίτλος εργασίας: αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση Τίτλος εργασίας: Η επίδραση της λογιστικής της εύλογης αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση Στόχος της εργασίας Να αξιολογηθεί ο ρόλος που διαδραμάτισε η λογιστική της εύλογης αξίας στην οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Συντηρητικότητα των Λογιστικών καταστάσεων

Η Συντηρητικότητα των Λογιστικών καταστάσεων A.T.E.I KΡΗΤΗΣ.. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &..ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ..ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.. Τίτλος Εργασίας: Η Συντηρητικότητα των Λογιστικών καταστάσεων Φοιτητής : ΤΣΕΡΟΣ..ΓΕΩΡΓΙΟΣ.. Εισηγητής : Δρ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ..ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ΔΛΠ 38. Intangible Assets IAS 38

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ΔΛΠ 38. Intangible Assets IAS 38 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ΔΛΠ 38 Intangible Assets IAS 38 Σκοπός ΔΛΠ 38 Ο καθορισμός των κριτηρίων για την αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ως άυλο Η διαμόρφωση μεθόδων για τον μετέπειτα λογιστικό χειρισμό

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. 1-31 2008 ( 4.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ( 25)... 14032/71/ /86/004/06 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Άρθρο 2) Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες: Κριτήρια ένταξης σε κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. Αθηνών 181, 124 61 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9288001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993 1995 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία που προηγήθηκε ( Οι επιπτώσεις στις εμπορικές τράπεζες της μείωσης του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104 ΘΕΜΑ 3 ΙΑ) Η οικονομική αξία της μετοχής BC θα υπολογιστεί από το συνδυασμό των υποδειγμάτων α) D D προεξόφλησης IV για τα πρώτα έτη 05 και 06 και β) σταθερής k k αύξησης μερισμάτων D IV (τυπολόγιο σελ.

Διαβάστε περισσότερα