ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του προσώπων. Συγκεκριμένα πρόκειται για την προμήθεια διαφόρων ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού τα οποία είναι απαραίτητα για την καθαριότητα των κτιρίων και την απολύμανση των χώρων υγιεινής όλων των κτιρίων που ανήκουν στο Δήμο Πολυγύρου καθώς και στα Νομικά του πρόσωπα για το έτος Πιο συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά: 1) Τα ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια όπου στεγάζονται οι κάθε μορφής Υπηρεσίες του Δήμου τόσο στην έδρα του Δήμου όσο και στις Δημοτικές Ενότητες Ανθεμούντα, Ζερβοχωρίων και Ορμύλιας 2) Τις σχολικές μονάδες που ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και βρίσκονται υπό την εποπτεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα σχολεία αυτά ανέρχονται σε 30 και είναι τα παρακάτω: α) (Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου) 1) 1 ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου 2) 2 ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου 3) 3 ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου 4) 1 ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου 5) 2 ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου 6) 3 ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου 7) 4 ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου 8) Ειδικό Σχολείο Πολυγύρου 9) Δημοτικό Σχολείο Βραστάμων 10) Νηπιαγωγείο Βραστάμων 11) Δημοτικό Σχολείο Γερακινής Καλυβών 12) Νηπιαγωγείο Γερακινής Καλυβών 13) Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου 14) Νηπιαγωγείο Ολύνθου 15) Δημοτικό Σχολείο Ταξιάρχη 16) Νηπιαγωγείο Ταξιάρχη β) (Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα) 1) Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας 2) 1 ο Νηπιαγωγείο Γαλάτιστας 3) 2 ο Νηπιαγωγείο Γαλάτιστας 4) Δημοτικό Σχολείο Βάβδου 5) Νηπιαγωγείο Βάβδου 6) Νηπιαγωγείο Δουμπιών 3

4 γ) (Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων) 1) Δημοτικό Σχολείο Ζερβοχωρίων 2) Νηπιαγωγείο Παλαιόχωρας 3) Νηπιαγωγείο Ριζών δ) (Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας) 1) Δημοτικό Σχολείο Ορμύλιας 2) 1 ο Νηπιαγωγείο Ορμύλιας 3) 2 ο Νηπιαγωγείο Ορμύλιας 4) Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης 5) Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης 3) Τις σχολικές μονάδες που ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και βρίσκονται υπό την εποπτεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα σχολεία αυτά ανέρχονται σε 6 και είναι τα παρακάτω: α) (Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου) 1) Γυμνάσιο Λύκειο Πολυγύρου 2) ΕΠΑΛ Πολυγύρου 3) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χαλκιδικής β) (Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα) 1) Γυμνάσιο Λύκειο Γαλάτιστας γ) (Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων) 1) Γυμνάσιο Λύκειο Παλαιόχωρας δ) (Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας) 1) Γυμνάσιο Λύκειο Ορμύλιας 4) Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΚΕΔΗΠΟ και είναι τα εξής: α) Δημοτικά Σφαγεία Γαλάτιστας β) ΚΔΑΠ Γαλάτιστας γ) Βοήθεια στο σπίτι Δ.Ε. Ανθεμούντα δ) Βοήθεια στο σπίτι Δ.Ε. Ζερβοχωρίων ε) Βοήθεια στο σπίτι Δ.Ε. Ορμύλιας 5) Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΝΠΔΔ «Αριστοτέλης» και είναι τα εξής: α) Βρεφονηπιακοί σταθμοί: 2 στον Πολύγυρο, 1στη Γαλάτιστα, 1στον Ταξιάρχη, 1στην Ορμύλια και 1στην Όλυνθο β) ΚΑΠΗ: Πολυγύρου, Καλυβών, Ολύνθου, Βραστάμων, Αγ. Προδρόμου, Ταξιάρχη, Ορμύλιας, Παλαιόχωρας και Δουμπιών γ) Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυγύρου δ) Κλειστά Γυμναστήρια Πολυγύρου, Ορμύλιας και Γαλάτιστας ε) Δημοτικά στάδια Πολυγύρου, Ορμύλιας, Γαλάτιστας και όλων των υπόλοιπων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου. Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των ,94 με Φ.Π.Α. 23%. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με την την υπ αριθμ /ΥΠΕΣ (ΕΚΠΟΤΑ), τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τΑ / 1995), τον Ν.3463/06 και τον Ν. 3852/10. Πολύγυρος Συντάχθηκε Αθανάσιος Ζούνης Δασολόγος με Δ βαθμό 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για ολόκληρο το Δήμο και τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ : Α/Α Περιγραφή είδους M/M Ποσότητα Τιμή μονάδας ΣΑΚΟΥΛΕΣ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 65 Χ 90 cm Δαπάνη ΚΙΛ , ,00 2 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΙΒ , ,00 3 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΙΝΙ 50X50 cm ΚΙΒ 82 40, ,00 4 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr ΚΙΒ , ,80 5 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 24 ΡΟΛ. 200 gr. ΚΙΒ , ,00 6 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ COMPLE 50Χ50 cm ΤΕΜ 42 17,20 722,40 7 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 5 lit ΤΕΜ , ,80 8 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 gr ΚΙΒ , ,31 9 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500 ml ΚΙΒ 44 24, ,16 10 ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 4 lit ΤΕΜ 45 11,00 495,00 11 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lit ΚΙΒ 43 17,60 756, ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lit ΝΙΜΑ 350 gr ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΙΑΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 24 ΤΕΜ VETTEX 250 gr ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 500 ml ΤΕΜ 121 4,40 532,40 ΤΕΜ 171 3,80 649,80 ΠΑΚ 88 3,60 316,80 ΚΙΒ 15 16,80 252,00 ΤΕΜ 117 2,11 246,87 ΤΕΜ 60 6,95 417,00 6

7 18 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ MICRO FIΒRA 200 gr ΤΕΜ 87 2,15 187,05 ΣΑΚΟΥΛΕΣ. 19 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΙΛ , ,00 ΜΑΥΡΕΣ 90 Χ 110 cm 20 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 400 gr ΚΙΒ 35 12,30 430,50 21 Ν ΤΕΜ ΚΙΒ 35 48, ,00 22 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ ΚΙΒ 95 20, ,00 23 ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΙΒ 119 5,60 666,40 24 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΙΟ ΠΛΑΣΤ. ΤΕΜ 101 3,20 323,20 25 ΣΚΟΥΠΑ Ν 104 ΤΕΜ 148 1,20 177,60 26 Ν ΤΕΜ. ΚΙΒ 32 66, , ,60 m. ΤΕΜ 117 1,20 140,40 28 ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΑΣΟ 1,60 m ΤΕΜ 50 1,30 65,00 29 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ. ΧΑΛΙΩΝ 1lit ΤΕΜ 31 7,10 220,10 30 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ ΤΕΜ 41 12,80 524,80 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4 lit 31 ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ 200 ml ΚΙΒ 31 26,50 821,50 32 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜ 179 2,30 411,70 33 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΤΕΜ 168 2,80 470,40 34 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ BACTERIL AS 1lit ΤΕΜ 61 4,00 244,00 35 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 45 cm ΤΕΜ 29 8,00 232,00 36 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΤΕΜ 30 4,50 135,00 ΣΤΙΦΤΗ Ν ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 450 gr ΚΙΒ 50 14,50 725,00 38 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ DIN lit ΤΕΜ 31 4,80 148,80 39 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ASEPTIC 500 ml ΤΕΜ 50 5,00 250,00 Σύνολο καθαρής ,39 αξίας Φ.Π.Α. 23% ,55 Σύνολο ,94 Η δαπάνη για την προμήθεια ανά δημοτική ενότητα ή Νομικό πρόσωπο στην οποία θα γίνεται η παράδοση των ειδών καθαριότητας και υγιεινής έχει ως εξής: 7

8 1. Δήμος Πολυγύρου α. Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου Α/Α Περιγραφή είδους M/M Ποσότητα Τιμή μονάδας ΣΑΚΟΥΛΕΣ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 65 Χ 90 cm Δαπάνη ΚΙΛ , ,20 2 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΙΒ 19 42,00 798,00 3 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΙΝΙ 50X50 cm ΚΙΒ 15 40,00 600,00 4 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr ΚΙΒ 26 12,60 327,60 5 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 24 ΡΟΛ. 200 gr. ΚΙΒ 36 11,00 396,00 6 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ COMPLE 50Χ50 cm ΤΕΜ 8 17,20 137,60 7 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 5 lit ΤΕΜ 22 12,60 277,20 8 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 gr ΚΙΒ 24 24,39 585,36 9 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500 ml ΚΙΒ 8 24,39 195,12 10 ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 4 lit ΤΕΜ 8 11,00 88,00 11 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lit ΚΙΒ 8 17,60 140, ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lit ΝΙΜΑ 350 gr ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΙΑΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 24 ΤΕΜ VETTEX 250 gr ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 500 ml ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ MICRO FIΒRA 200 gr ΣΑΚΟΥΛΕΣ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 90 Χ 110 cm ΤΕΜ 22 4,40 96,80 ΤΕΜ 32 3,80 121,60 ΠΑΚ 17 3,60 61,20 ΚΙΒ 3 16,80 50,40 ΤΕΜ 22 2,11 46,42 ΤΕΜ 11 6,95 76,45 ΤΕΜ 17 2,15 36,55 ΚΙΛ 471 1,60 753,60 20 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 400 gr ΚΙΒ 7 12,30 86,10 21 Ν ΤΕΜ ΚΙΒ 6 48,00 288,00 22 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ ΚΙΒ 18 20,00 360,00 23 ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΙΒ 22 5,60 123,20 24 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΙΟ ΠΛΑΣΤ. ΤΕΜ 34 3,20 108,80 25 ΣΚΟΥΠΑ Ν 104 ΤΕΜ 28 1,20 33,60 26 Ν ΤΕΜ. ΚΙΒ 5 66,00 330,00 8

9 27 1,60 m. ΤΕΜ 22 1,20 26,40 28 ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΑΣΟ 1,60 m ΤΕΜ 9 1,30 11,70 29 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ. ΧΑΛΙΩΝ 1lit ΤΕΜ 6 7,10 42,60 30 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ TEM 17 12,80 217,60 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4 lit 31 ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ 200 ml ΚΙΒ 5 26,50 132,50 32 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜ 34 2,30 78,20 33 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΤΕΜ 32 2,80 89,60 34 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 48,00 ΤΕΜ 12 4,00 BACTERIL AS 1lit 35 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 45 cm ΤΕΜ 6 8,00 48,00 36 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΤΕΜ 6 4,50 27,00 ΣΤΙΦΤΗ Ν ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 450 gr ΚΙΒ 9 14,50 130,50 38 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ DIN lit ΤΕΜ 6 4,80 28,80 39 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ASEPTIC 500 ml ΤΕΜ 9 5,00 45,00 Σύνολο καθαρής 9.007,50 αξίας Φ.Π.Α. 23% 2.071,73 Σύνολο ,23 β. Δημοτική ενότητα Ανθεμούντα Α/Α Περιγραφή είδους M/M Ποσότητα Τιμή μονάδας ΣΑΚΟΥΛΕΣ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 65 Χ 90 cm Δαπάνη ΚΙΛ 612 1,60 979,20 2 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΙΒ 9 42,00 378,00 3 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΙΝΙ 50X50 cm ΚΙΒ 8 40,00 320,00 4 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr ΚΙΒ 13 12,60 163,80 5 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 24 ΡΟΛ. 200 gr. ΚΙΒ 18 11,00 198,00 6 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ COMPLE 50Χ50 cm ΤΕΜ 4 17,20 68,80 7 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 5 lit ΤΕΜ 11 12,60 138,60 9

10 8 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 gr ΚΙΒ 12 24,39 292,68 9 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500 ml ΚΙΒ 4 24,39 97,57 10 ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 4 lit ΤΕΜ 4 11,00 44,00 11 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lit ΚΙΒ 4 17,60 70,40 12 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lit ΤΕΜ 12 4,40 52,80 13 ΝΙΜΑ 350 gr ΤΕΜ 16 3,80 60,80 14 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΙΑΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΠΑΚ 8 3,60 28,80 15 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 24 ΤΕΜ ΚΙΒ 1 16,80 16,80 16 VETTEX 250 gr ΤΕΜ 11 2,11 23,21 17 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 500 ml ΤΕΜ 6 6,95 41,70 18 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ MICRO FIΒRA 200 gr ΤΕΜ 8 2,15 17,20 19 ΣΑΚΟΥΛΕΣ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΙΛ 236 1,60 377,60 ΜΑΥΡΕΣ 90 Χ 110 cm 20 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 400 gr ΚΙΒ 3 12,30 36,90 21 Ν ΤΕΜ ΚΙΒ 3 48,00 144,00 22 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ ΚΙΒ 9 20,00 180,00 23 ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΙΒ 11 5,60 61,60 24 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΙΟ ΠΛΑΣΤ. ΤΕΜ 8 3,20 25,60 25 ΣΚΟΥΠΑ Ν 104 ΤΕΜ 14 1,20 16,80 26 Ν ΤΕΜ. ΚΙΒ 3 66,00 198, ,60 m. ΤΕΜ 11 1,20 13,20 28 ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΑΣΟ 1,60 m ΤΕΜ 5 1,30 6,50 29 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ. ΧΑΛΙΩΝ 1lit ΤΕΜ 3 7,10 21,30 30 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ TEM 8 12,80 102,40 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4 lit 31 ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ 200 ml ΚΙΒ 3 26,50 79,50 32 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜ 17 2,30 39,10 33 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΤΕΜ 16 2,80 44,80 34 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ BACTERIL AS 1lit ΤΕΜ 6 4,00 24,00 35 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 45 cm ΤΕΜ 2 8,00 16,00 36 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ Ν. 223 ΤΕΜ 3 4,50 13,50 10

11 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 450 gr ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ DIN lit ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ASEPTIC 500 ml ΚΙΒ 5 14,50 72,50 ΤΕΜ 3 4,80 14,40 ΤΕΜ 5 5,00 25,00 Σύνολο καθαρής 4.505,06 αξίας Φ.Π.Α. 23% 1.036,16 Σύνολο 5.541,22 γ. Δημοτική ενότητα Ζερβοχωρίων Α/Α Περιγραφή είδους M/M Ποσότητα Τιμή μονάδας ΣΑΚΟΥΛΕΣ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 65 Χ 90 cm Δαπάνη ΚΙΛ 612 1,60 979,20 2 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΙΒ 9 42,00 378,00 3 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΙΝΙ 50X50 cm ΚΙΒ 8 40,00 320,00 4 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr ΚΙΒ 13 12,60 163,80 5 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 24 ΡΟΛ. 200 gr. ΚΙΒ 18 11,00 198,00 6 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ COMPLE 50Χ50 cm ΤΕΜ 4 17,20 68,80 7 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 5 lit ΤΕΜ 11 12,60 138,60 8 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 gr ΚΙΒ 12 24,39 292,68 9 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500 ml ΚΙΒ 4 24,39 97,57 10 ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 4 lit ΤΕΜ 4 11,00 44,00 11 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lit ΚΙΒ 4 17,60 70,40 12 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lit 13 ΝΙΜΑ 350 gr 14 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΙΑΤΩΝ 6 ΤΕΜ 15 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 24 ΤΕΜ 16 VETTEX 250 gr 17 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 500 ml 18 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ MICRO FIΒRA 200 gr 19 ΣΑΚΟΥΛΕΣ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 12 4,40 52,80 ΤΕΜ 16 3,80 60,80 ΠΑΚ 8 3,60 28,80 ΚΙΒ 1 16,80 16,80 ΤΕΜ 11 2,11 23,21 ΤΕΜ 6 6,95 41,70 ΤΕΜ 8 2,15 17,20 ΚΙΛ 236 1,60 377,60 11

12 ΜΑΥΡΕΣ 90 Χ 110 cm 20 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 400 gr ΚΙΒ 3 12,30 36,90 21 Ν ΤΕΜ ΚΙΒ 3 48,00 144,00 22 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ ΚΙΒ 9 20,00 180,00 23 ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΙΒ 11 5,60 61,60 24 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΙΟ ΠΛΑΣΤ. ΤΕΜ 8 3,20 25,60 25 ΣΚΟΥΠΑ Ν 104 ΤΕΜ 14 1,20 16,80 26 Ν ΤΕΜ. ΚΙΒ 3 66,00 198, ,60 m. ΤΕΜ 11 1,20 13,20 28 ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΑΣΟ 1,60 m ΤΕΜ 5 1,30 6,50 29 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ. ΧΑΛΙΩΝ 1lit ΤΕΜ 3 7,10 21,30 30 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ TEM 8 12,80 102,40 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4 lit 31 ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ 200 ml ΚΙΒ 3 26,50 79,50 32 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜ 17 2,30 39,10 33 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΤΕΜ 15 2,80 42,00 34 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ BACTERIL AS 1lit ΤΕΜ 6 4,00 24,00 35 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 45 cm ΤΕΜ 2 8,00 16,00 36 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΤΕΜ 3 4,50 13,50 ΣΤΙΦΤΗ Ν ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 450 gr ΚΙΒ 5 14,50 72,50 38 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ DIN lit ΤΕΜ 3 4,80 14,40 39 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ASEPTIC 500 ml ΤΕΜ 5 5,00 25,00 Σύνολο καθαρής 4.502,25 αξίας Φ.Π.Α. 23% 1.035,52 Σύνολο 5.537,77 δ. Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας 4. Α Περιγραφή είδους M/M Ποσότητα Τιμή μονάδας 1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δαπάνη ΚΙΛ 612 1,60 979,20 12

13 ΜΑΥΡΕΣ 65 Χ 90 cm 2 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΙΒ 9 42,00 378,00 3 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΙΝΙ 50X50 cm ΚΙΒ 8 40,00 320,00 4 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr ΚΙΒ 13 12,60 163,80 5 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 24 ΡΟΛ. 200 gr. ΚΙΒ 18 11,00 198,00 6 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ COMPLE 50Χ50 cm ΤΕΜ 4 17,20 68,80 7 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 5 lit ΤΕΜ 11 12,60 138,60 8 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 gr ΚΙΒ 12 24,39 292,68 9 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500 ml ΚΙΒ 4 24,39 97,57 10 ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 4 lit ΤΕΜ 4 11,00 44,00 11 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lit ΚΙΒ 4 17,60 70,40 12 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lit ΤΕΜ 12 4,40 52,80 13 ΝΙΜΑ 350 gr ΤΕΜ 16 3,80 60,80 14 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΙΑΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΠΑΚ 8 3,60 28,80 15 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 24 ΤΕΜ ΚΙΒ 1 16,80 16,80 16 VETTEX 250 gr ΤΕΜ 11 2,11 23,21 17 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 500 ml ΤΕΜ 6 6,95 41,70 18 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ MICRO FIΒRA 200 gr ΤΕΜ 8 2,15 17,20 19 ΣΑΚΟΥΛΕΣ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΙΛ 236 1,60 377,60 ΜΑΥΡΕΣ 90 Χ 110 cm 20 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 400 gr ΚΙΒ 3 12,30 36,90 21 Ν ΤΕΜ ΚΙΒ 3 48,00 144,00 22 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ ΚΙΒ 9 20,00 180,00 23 ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΙΒ 11 5,60 61,60 24 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΙΟ ΠΛΑΣΤ. ΤΕΜ 8 3,20 25,60 25 ΣΚΟΥΠΑ Ν 104 ΤΕΜ 14 1,20 16,80 26 Ν ΤΕΜ. ΚΙΒ 3 66,00 198, ,60 m. ΤΕΜ 11 1,20 13,20 28 ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΑΣΟ 1,60 m ΤΕΜ 5 1,30 6,50 29 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ. ΧΑΛΙΩΝ 1lit ΤΕΜ 3 7,10 21,30 30 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ TEM 8 12,80 102,40 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4 lit 31 ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ ΚΙΒ 3 26,50 79,50 13

14 200 ml 32 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜ 17 2,30 39,10 33 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΤΕΜ 16 2,80 44,80 34 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ BACTERIL AS 1lit ΤΕΜ 8 4,00 32,00 35 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 45 cm ΤΕΜ 2 8,00 16,00 36 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΤΕΜ 3 4,50 13,50 ΣΤΙΦΤΗ Ν ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 450 gr ΚΙΒ 5 14,50 72,50 38 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ DIN lit ΤΕΜ 3 4,80 14,40 39 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ASEPTIC 500 ml ΤΕΜ 5 5,00 25,00 Σύνολο καθαρής 4.513,05 αξίας Φ.Π.Α. 23% 1.038,00 Σύνολο 5.551,05 2. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α/Α Περιγραφή είδους M/M Ποσότητα Τιμή μονάδας ΣΑΚΟΥΛΕΣ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 65 Χ 90 cm Δαπάνη ΚΙΛ , ,00 2 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΙΒ 18 42,00 756,00 3 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΙΝΙ 50X50 cm ΚΙΒ 15 40,00 600,00 4 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr ΚΙΒ 24 12,60 302,40 5 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 24 ΡΟΛ. 200 gr. ΚΙΒ 33 11, ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ COMPLE 50Χ50 cm ΤΕΜ 7 17,20 120,40 7 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 5 lit ΤΕΜ 20 12,60 252,00 8 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 gr ΚΙΒ 22 24,39 536,58 9 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500 ml ΚΙΒ 8 24,39 195,12 10 ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 4 lit ΤΕΜ 8 11,00 88,00 11 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lit ΚΙΒ 7 17,60 123,20 12 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lit ΤΕΜ 20 4,40 88,00 13 ΝΙΜΑ 350 gr ΤΕΜ 29 3,80 110,20 14 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΙΑΤΩΝ ΠΑΚ 15 3,60 54,00 14

15 6 ΤΕΜ 15 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 24 ΤΕΜ ΚΙΒ 3 16,80 50,40 16 VETTEX 250 gr ΤΕΜ 20 2,11 42,20 17 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 500 ml ΤΕΜ 10 6,95 69,50 18 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ MICRO FIΒRA 200 gr ΤΕΜ 15 2,15 32,25 19 ΣΑΚΟΥΛΕΣ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΙΛ 425 1,60 680,00 ΜΑΥΡΕΣ 90 Χ 110 cm 20 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 400 gr ΚΙΒ 6 12,30 73,80 21 Ν ΤΕΜ ΚΙΒ 3 48,00 144,00 22 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ ΚΙΒ 16 20,00 320,00 23 ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΙΒ 20 5,60 112,00 24 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΙΟ ΠΛΑΣΤ. ΤΕΜ 14 3,20 44,80 25 ΣΚΟΥΠΑ Ν 104 ΤΕΜ 26 1,20 31,20 26 Ν ΤΕΜ. ΚΙΒ 6 66,00 396, ,60 m. ΤΕΜ 20 1,20 24,00 28 ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΑΣΟ 1,60 m ΤΕΜ 9 1,30 11,70 29 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ. ΧΑΛΙΩΝ 1lit ΤΕΜ 5 7,10 35,50 30 ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ 200 ml ΚΙΒ 6 26,50 159,00 31 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜ 30 2,30 69,00 32 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΤΕΜ 29 2,80 81,20 33 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ BACTERIL AS 1lit ΤΕΜ 10 4,00 40,00 34 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 45 cm ΤΕΜ 6 8,00 48,00 35 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΤΕΜ 5 4,50 22,50 ΣΤΙΦΤΗ Ν ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 450 gr ΚΙΒ 9 14,50 130,50 37 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ DIN lit ΤΕΜ 5 4,80 24,00 38 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ASEPTIC 500 ml ΤΕΜ 8 5,00 40,00 Σύνολο καθαρής 8.038,45 αξίας Φ.Π.Α. 23% 1.848,84 Σύνολο 9.887,29 15

16 3. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α/Α Περιγραφή είδους M/M Ποσότητα Τιμή μονάδας ΣΑΚΟΥΛΕΣ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 65 Χ 90 cm Δαπάνη ΚΙΛ 453 1,60 724,80 2 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΙΒ 7 42,00 294,00 3 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΙΝΙ 50X50 cm ΚΙΒ 5 40,00 200,00 4 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr ΚΙΒ 10 12,60 126,00 5 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 24 ΡΟΛ. 200 gr. ΚΙΒ 14 11,00 154,00 6 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ COMPLE 50Χ50 cm ΤΕΜ 3 17,20 51,60 7 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 5 lit ΤΕΜ 8 12,60 100,80 8 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 gr ΚΙΒ 9 24,39 219,51 9 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500 ml ΚΙΒ 3 24,39 73,17 10 ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 4 lit ΤΕΜ 4 11,00 44,00 11 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lit ΚΙΒ 4 17,60 70, ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lit ΝΙΜΑ 350 gr ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΙΑΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 24 ΤΕΜ VETTEX 250 gr ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 500 ml ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ MICRO FIΒRA 200 gr ΣΑΚΟΥΛΕΣ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 90 Χ 110 cm ΤΕΜ 8 4,40 35,20 ΤΕΜ 12 3,80 45,60 ΠΑΚ 6 3,60 21,60 ΚΙΒ 2 16,80 33,60 ΤΕΜ 8 2,11 16,88 ΤΕΜ 4 6,95 27,80 ΤΕΜ 6 2,15 12,90 ΚΙΛ 174 1,60 278,40 20 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 400 gr ΚΙΒ 3 12,30 36,90 21 Ν ΤΕΜ ΚΙΒ 2 48,00 96,00 22 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ ΚΙΒ 7 20,00 140,00 23 ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΙΒ 9 5,60 50,40 24 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΙΟ ΠΛΑΣΤ. ΤΕΜ 6 3,20 19,20 25 ΣΚΟΥΠΑ Ν 104 ΤΕΜ 10 1,20 12,00 26 Ν ΤΕΜ. ΚΙΒ 3 66,00 198,00 27 ΤΕΜ 8 1,20 9,60 16

17 1,60 m. 28 ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΑΣΟ 1,60 m ΤΕΜ 3 1,30 3,90 29 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ. ΧΑΛΙΩΝ 1lit ΤΕΜ 2 7,10 14,20 30 ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ 200 ml ΚΙΒ 2 26,50 53,00 31 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜ 13 2,30 29,90 32 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΤΕΜ 12 2,80 33,60 33 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ BACTERIL AS 1lit ΤΕΜ 4 4,00 16,00 34 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 45 cm ΤΕΜ 2 8,00 16,00 35 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΤΕΜ 2 4,50 9,00 ΣΤΙΦΤΗ Ν ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 450 gr ΚΙΒ 3 14,50 43,50 37 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ DIN lit ΤΕΜ 2 4,80 9,60 38 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ASEPTIC 500 ml ΤΕΜ 3 5,00 15,00 Σύνολο καθαρής 3.335,06 αξίας Φ.Π.Α. 23% 767,06 Σύνολο 4.102,12 4. ΚΕΔΗΠΟ Α/Α Περιγραφή είδους M/M Ποσότητα Τιμή μονάδας ΣΑΚΟΥΛΕΣ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 65 Χ 90 cm Δαπάνη ΚΙΛ 553 1,60 884,80 2 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΙΒ 8 42,00 336,00 3 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΙΝΙ 50X50 cm ΚΙΒ 7 40,00 280,00 4 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr ΚΙΒ 11 12,60 138,60 5 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 24 ΡΟΛ. 200 gr. ΚΙΒ 17 11,00 187,00 6 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ COMPLE 50Χ50 cm ΤΕΜ 4 17,20 68,80 7 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 5 lit ΤΕΜ 10 12,60 126,00 8 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 gr ΚΙΒ 12 24,39 292,68 9 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500 ml ΚΙΒ 4 24,39 97,56 10 ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 4 lit ΤΕΜ 4 11,00 44,00 11 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lit ΚΙΒ 4 17,60 70,40 12 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΤΕΜ 10 4,40 44,00 17

18 4 lit16 13 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡ9Α ΤΥΠΟΥ ΝΙΜΑ 350 1gr ΤΕΜ 15 3,80 57,00 14 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΙΑΤ11ΩΝ 6 ΤΕΜ ΠΑΚ 8 3,60 28,80 15 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 24 ΤΕΜ ΚΙΒ 1 16,80 16,80 16 VETTEX 250 gr ΤΕΜ 10 2,11 21,10 17 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 500 ml ΤΕΜ 5 6,95 34,75 18 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ MICRO FIΒRA 200 gr ΤΕΜ 7 2,15 15,05 19 ΣΑΚΟΥΛΕΣ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΙΛ 212 1,60 339,20 ΜΑΥΡΕΣ 90 Χ 110 cm 20 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 400 gr ΚΙΒ 3 12,30 36,90 21 Ν ΤΕΜ ΚΙΒ 3 48,00 144,00 22 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ ΚΙΒ 8 20,00 160,00 ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΙΒ 10 5,60 56,00 24 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΙΟ ΠΛΑΣΤ. ΤΕΜ 7 3,20 22,40 25 ΣΚΟΥΠΑ Ν 104 ΤΕΜ 12 1,20 14,40 26 Ν ΤΕΜ. ΚΙΒ 3 66,00 198, ,60 m. ΤΕΜ 10 1,20 12,00 28 ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΑΣΟ 1,60 m ΤΕΜ 4 1,30 5,20 29 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ. ΧΑΛΙΩΝ 1lit ΤΕΜ 3 7,10 21,30 30 ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ 200 ml ΚΙΒ 3 26,50 79,50 31 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜ 15 2,30 34,50 32 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΤΕΜ 15 2,80 42,00 33 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ BACTERIL AS 1lit ΤΕΜ 5 4,00 20,00 34 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 45 cm ΤΕΜ 3 8,00 24,00 35 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΤΕΜ 3 4,50 13,50 ΣΤΙΦΤΗ Ν ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 450 gr ΚΙΒ 4 14,50 58,00 37 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ DIN lit ΤΕΜ 3 4,80 14,40 38 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ASEPTIC 500 ml ΤΕΜ 3 5,00 15,00 Σύνολο καθαρής αξίας 4.053,64 18

19 Φ.Π.Α. 23% 932,34 Σύνολο 4.985,98 5. ΝΠΔΔ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Α/Α Περιγραφή είδους M/M Ποσότητα Τιμή μονάδας ΣΑΚΟΥΛΕΣ 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 65 Χ 90 cm Δαπάνη ΚΙΛ , ,60 2 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΙΒ 21 42,00 882,00 3 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΙΝΙ 50X50 cm ΚΙΒ 16 40,00 640,00 4 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr ΚΙΒ 28 12,60 352,80 5 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 24 ΡΟΛ. 200 gr. ΚΙΒ 39 11,00 429,00 6 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ COMPLE 50Χ50 cm ΤΕΜ 8 17,20 137,60 7 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 5 lit ΤΕΜ 25 12,60 315,00 8 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750 gr ΚΙΒ 26 24,39 634,14 9 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500 ml ΚΙΒ 9 24,39 219,51 10 ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 4 lit ΤΕΜ 9 11,00 99,00 11 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lit ΚΙΒ 8 17,60 140, ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lit16 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡ9Α ΤΥΠΟΥ ΝΙΜΑ 350 1gr ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΙΑΤ11ΩΝ 6 ΤΕΜ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 24 ΤΕΜ VETTEX 250 gr ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 500 ml ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ MICRO FIΒRA 200 gr ΣΑΚΟΥΛΕΣ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 90 Χ 110 cm ΤΕΜ 25 4,40 110,00 ΤΕΜ 35 3,80 133,00 ΠΑΚ 18 3,60 64,80 ΚΙΒ 3 16,80 50,40 ΤΕΜ 24 2,11 50,64 ΤΕΜ 12 6,95 83,40 ΤΕΜ 18 2,15 38,70 ΚΙΛ 510 1,60 816,00 20 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 400 gr ΚΙΒ 7 12,30 86,10 21 Ν ΤΕΜ ΚΙΒ 12 48,00 576,00 22 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ Ζ-Ζ ΚΙΒ 19 20,00 380,00 ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΙΒ 25 5,60 140,00 24 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΙΟ ΠΛΑΣΤ. ΤΕΜ 16 3,20 51,20 25 ΣΚΟΥΠΑ Ν 104 ΤΕΜ 30 1,20 36,00 26 ΚΙΒ 6 66,00 396,00 19

20 Ν ΤΕΜ. 27 1,60 m. ΤΕΜ 24 1,20 28,80 28 ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΑΣΟ 1,60 m ΤΕΜ 10 1,30 13,00 29 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ. ΧΑΛΙΩΝ 1lit ΤΕΜ 6 7,10 42,60 30 ΦΙΑΛΑΚΙ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ 200 ml ΚΙΒ 6 26,50 159,00 31 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜ 36 2,30 82,80 32 ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΤΕΜ 34 2,80 95,20 33 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ BACTERIL AS 1lit ΤΕΜ 12 4,00 48,00 34 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 45 cm ΤΕΜ 6 8,00 48,00 35 ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΤΕΜ 5 4,50 22,50 ΣΤΙΦΤΗ Ν ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 450 gr ΚΙΒ 10 14,50 145,00 37 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ DIN lit ΤΕΜ 6 4,80 28,80 38 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ASEPTIC 500 ml ΤΕΜ 10 5,00 50,00 Σύνολο καθαρής 9.747,39 αξίας Φ.Π.Α. 23% 2.241,90 Σύνολο ,30 Η παράδοση των παραπάνω ειδών θα γίνεται για το Δήμο Πολυγύρου στις έδρες της κάθε Δημοτικής Ενότητας όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις κατά τόπους σχολικές μονάδες όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω και για την ΚΕΔΗΠΟ και τον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ στα κατά τόπους κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες και αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική έκθεση της παρούσας Οι ανωτέρω τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη, χωρίς ατέλεια. Πολύγυρος Πολύγυρος Θεωρήθηκε Συντάχθηκε Ο Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Αθανάσιος Ζούνης Δασολόγος με Δ βαθμό Μισαήλ Γεωργιάδης 20

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Τ Ε Χ ΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 21

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : Aριθμ. Μελέτης: 3/2014 ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας που θα χρησιμοποιηθούν για την καθαριότητα των κτιρίων και την απολύμανση των χώρων υγιεινής όλων των κτιρίων που ανήκουν στο Δήμο Πολυγύρου και των Νομικών προσώπων αυτού. Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου απ αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού. Θα γίνει προμήθεια των παρακάτω προϊόντων: 1. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ Σακούλα απορριμμάτων μαύρη διαστάσεων 65 Χ 90 cm. 2. ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ Σακούλα απορριμμάτων με κορδόνι διαστάσεων 55 Χ 75 cm, σε συσκευασία ρολό των δέκα τεμαχίων. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 50 ρολών / κιβ. 3. ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ. Σακουλάκι απορριμμάτων διαστάσεων 50 Χ50 cm σε συσκευασία ρολό των 20 τεμαχίων. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 50 ρολών / κιβ. 4. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 ΓΡΑΜ. Χαρτί κουζίνας απορροφητικό σε ρολό βάρους 800 γραμμαρίων. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 6 τεμαχίων / κιβ. 5. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 200 ΓΡΑΜ. Χαρτί υγείας σε ρολό βάρους 200 γραμμαρίων. σε συσκευασία ρολό των 24 τεμαχίων. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 24 ρολών / κιβ. 6. ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ Οι διαστάσεις της παρκετέζας είναι 50 Χ 50 cm τύπου MICRO FIΒRA 7. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ Απολυμαντικό υγρό πατώματος των 5 λίτρων. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 4 τεμαχίων / κιβ. 8. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ Χλωρίνη παχύρευστη των 750 γραμμαρίων. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 15 τεμαχίων / κιβ. 9. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ Υγρό καθαρισμού τζαμιών των 500 ml. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 24 τεμαχίων / κιβ. 10. ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ Υγρό αφαλατικό των 4 λίτρων. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 4 τεμαχίων / κιβ. 22

23 11. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Υγρό πιάτων των 4 λίτρων. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 4 τεμαχίων / κιβ. 12. ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ Υγρό κρεμοσάπουνο για πλύσιμο των χεριών των 4 λίτρων. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 4 τεμαχίων / κιβ. 13. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ Σφουγγαρίστρα τύπου ΝΙΜΑ βάρους 350 γραμμαρίων. 14. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΠΙΑΤΩΝ Σφουγγαράκι για το πλύσιμο των πιάτων. Η προμήθεια θα γίνει σε πακέτα των 6 τεμαχίων. 15. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ Οινόπνευμα χρώματος μπλε βάρους 350 γραμμαρίων. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 24 τεμαχίων / κιβ. 16. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ Σφουγγαρίστρα τύπου VETTEX βάρους 250 γραμμαρίων. 17. ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ Αρωματικό χώρου ΚΟΧ των 500 ml. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 6 τεμαχίων / κιβ. 18. MICRO FIΒRA Σφουγγαρίστρα τύπου MICRO FIΒRA βάρους 200 γραμμαρίων. 19. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ Σακούλα απορριμμάτων μαύρη διαστάσεων 90 Χ 110 cm. 20. ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ Υγρό αποφρακτικό αποχετεύσεων των 400 γραμμαρίων. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 24 τεμαχίων / κιβ. 21. Νο 503 Ποτήρι πλαστικό μιας χρήσης Νο 503 σε συσκευασία των 50 τεμαχίων. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 60 πενηντάδων / κιβ. 22. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ Ζ-Ζ Χειροπετσέτες Ζ-Ζ για το σκούπισμα των χεριών. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 4000 φύλλων / κιβ. 23. ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ Ιατρικά γάντια μιας χρήσης σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια που θα περιέχουν 10 συσκευασίες των 100 τεμαχίων / κιβ. 24.ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φαράσι με κοντάρι όρθιο πλαστικό. 25. ΣΚΟΥΠΑ Νο 104 Σκούπα Νο 104. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 15 τεμαχίων / κιβ. 26. Νο 508 Ποτήρι πλαστικό μιας χρήσης Νο 508 σε συσκευασία των 50 τεμαχίων. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 60 πενηντάδων / κιβ. 27. Κοντάρι ανοξείδωτο μήκους 1,60 μ. 28. Κοντάρι ανοξείδωτο με στενό πάσο μήκους 1,60 μ 29. ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΧΑΛΙΩΝ Υγρό πλυσίματος χαλιών του 1 λίτρου. 30. ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Απολυμαντικό υγρό πλυσίματος κάδων απορριμμάτων των 4 λίτρων. Η προμήθεια θα γίνει σε δοχεία των 4 λίτρων. 31. ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ Φιαλάκι Βουτανίου των 200 ml. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 48 τεμαχίων / κιβ. 32. ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ Ξεσκονόπανο με μικροϊνες. 33. ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ Σκούπα με σκληρή τρίχα. 23

24 34. ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ BACTERIL AS Υγρό αφαλατικό σε συσκευασία 1λίτρου 35. ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ Μεταλλικός υαλοκαθαριστήρας ανοξείδωτος μήκους 45 cm. 36. ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ Κουβάς στρόγγυλος πλαστικός με στίφτη για σφουγγάρισμα Νο ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 450 ΓΡΑΜ. Χαρτί κουζίνας απορροφητικό σε ρολό βάρους 450 γραμμαρίων. Η προμήθεια θα γίνει σε κιβώτια των 12 τεμαχίων / κιβ. 38. ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ DIN 2105 Υγρό απολυμαντικό σε δοχείο του 1lit. 39 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ASEPTIC Απολυμαντικό υγρό πλυσίματος χεριών των 500 ml. Πολύγυρος Πολύγυρος Θεωρήθηκε Συντάχθηκε Ο Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Μισαήλ Γεωργιάδης Αθανάσιος Ζούνης Δασολόγος με Δ βαθμό 24

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια :

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια : Aριθμ. Μελέτης: 4/2017 ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 6/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 06 / 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.228,44 ΕΥΡΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. H παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε ενα (1) μηνά μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www. chania. gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 4/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδος Ταχ. Κωδ. : 35015 Τηλ. : 22343-50324/312 FAX : 22340-48785

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,70 4 2,80

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,70 4 2,80 ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,00 5 5,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1, ,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, ,50

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1, ,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, ,50 ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,00 5 5,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 15 15,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης: 17/2019 Προμήθεια: Ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ 10-6635 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Αρ.πρωτ. 29603/16-11-2016 ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51. Ο προσφέρων. Επωνυµία :... ιεύθυνση:. Τηλέφωνο:.

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51. Ο προσφέρων. Επωνυµία :... ιεύθυνση:. Τηλέφωνο:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου Θερµαϊκού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Επωνυμία:... Έδρα:.. Οδός, Αριθμός:. Τηλέφωνο:. Fax:. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ : "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προμήθεια των παρακάτω ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.δείγματα θα προσκομισθούν μόνο στα είδη που αναφέρεται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για χρονικό διάστημα ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ..81/2016 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩN,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 10-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4792 Τηλ.: 2246360414 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Αρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ OMAΔΑ Α' ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΟΠΑΠ ΟΠΚΑΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2014" ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2014 Κ.Α. : 15-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,87

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ: 3209/4-3-207 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 2242022044, Φάξ:2242022024 e-mail: deasko@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 0,90 ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 353 0, ,00

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 0,90 ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 353 0, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 0 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ MΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας του Δήμου Μουζακίου, έτους 2017, ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α. Μ. : 1/2019 «& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 32.284,10 ΦΠΑ 7.748,18 ΓΕΝΙΚΟ 40.032,28 ΚΑ : 10-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λυκαβηττού 1 Ταχ. Κώδικας : 106 72. Αθήνα Τηλέφωνο : 2103613562 Email : promithies@redcross.gr Αθήνα, 26.11.18 Α.Π. 6963 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2 ρολών Χ400gr) ΤΕΜ 500 2,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ ΤΕΜ 500 2,30 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.: «Προµήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Τρικκαίων και των Νοµικών του Προσώπων, έτους 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. ήµου Τρικκαίων, 2. Αστική Ανάπτυξη Α.Ε., 3. Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της εϖιχείρησης, έδρα, οδός., αριθµός, τηλέφωνο., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της εϖιχείρησης, έδρα, οδός., αριθµός, τηλέφωνο., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗ > ΓΕΝΙΚΑ > ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τα υλικά και η περιγραφή των υλικών υπάρχει στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τα υλικά και η περιγραφή των υλικών υπάρχει στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Τα προμηθευόμενα είδη που περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή, θα

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός: ,92

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός: ,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΚΑΤΗ : 05-12-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός: 27.810,92 Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393134 Fax: 2810 393408 Ηράκλειο 22/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Α Α : ΗΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. : / -- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Βασ. Σοφίας & ημ. Μόσχα Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. /01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.9,7 + 8.18, 1% = 1.78,0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : Fax:

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3-3-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 58188/1534 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΑΜ : 14REQ002117609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Νίκαια : 11/06/2014 Ταχ.κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεµάχιο 250

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεµάχιο 250 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Στοιχεία Προσφέροντος ΟΝ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Ε ΡΑ: ΤΑΧ. ΝΣΗ: Τ.Κ.: Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.: ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ: ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: ΠΡΟΣ Την αρµόδια Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑ : 60-6634.001 Α/Α 1 2 3 4 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ WETTEX ΝΟ 3 MEDIUM 26X20 WETTEX ΝΟ 5 MAXI 26X32 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (150 ΜΕΤΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία Κύπρου Αλεξ/πολη Τηλέφωνο : FAX : : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία Κύπρου Αλεξ/πολη Τηλέφωνο : FAX : : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία Κύπρου 68132 Αλεξ/πολη Τηλέφωνο : 25510 88340 FAX : 25510 88342 E-mail : tourismaxd@hotmail.com Αλεξανδρούπολη, 23/03/2016 Αριθμ. Πρωτ.:125 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393134 Fax: 2810 393408 Ηράκλειο 21/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ :04/12/2015 Αρ. Πρωτ :9613 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 13/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:976 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

& ) 2. , 44.280,00 ( ( )

& ) 2. , 44.280,00 (  ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς)

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 350 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 450 40 4 ΧΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. Εγνατία & 3 ης Σεπτεμβρίου 54636, Θεσσαλονίκη --------------------------------------- Τεχνική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1506/2018 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 475.920,87. (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ: 567 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : Ε2/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.192,0 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 24 / 06 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 9412 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 24 / 06 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 9412 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 24 / 06 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 9412 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Ν.Π. αυτού έτους 2015.

Περίληψη : Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Ν.Π. αυτού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 9857/16-07-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15ης/14-07-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 20/02/2015 Αριθ. Αποφ:02/2015 Αριθ. Πρωτ: 2193/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κως, 12/10/18 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 2106 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ Ταχ. Δ/νση: Άγιος Ελευθέριος, έναντι νέου Δημοτικού Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΩΞ6Ο469Β7Θ-ΘΞΞ ΑΔΑΜ: 14SYMV002502261 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α CPV

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: ,

ΤΗΛ.: , Α Α:63ΦΧΩΚΦ-31Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 8-4-2016 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6698 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ: ΒΑΣΙΛ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 34 Τ. Κ. : 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ENHMEΡΩΣΗ. Άρθρο 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 5.000,00 με το Φ.Π.Α.

ENHMEΡΩΣΗ. Άρθρο 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 5.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Α.Π. 209 ENHMEΡΩΣΗ Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΔΑ: 456ΖΩΛΞ-2ΤΙ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΘΕΜΑ: Εκ νέου κατακύρωση ειδών καθαριότητας λόγω

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69.

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( εκτός πεδίου του Ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 24 /2011 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών ειδών. καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριµµάτων.

ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών ειδών. καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριµµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( εκτός πεδίου του Ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 24 /2011 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015) Αριθ. Μελέτης 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝ0ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2015) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 48.139,76 Φ.Π.Α. 23%: 8.988,99

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 06 - -0 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 607/806 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.214,35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 13-17 Ταχ.Κωδ.: 81100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-02 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 10415 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ: : 38.185,94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΥΒΙΑΣ ΔΗΜΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 42/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΤΗΤΑΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑI ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 20 /06/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 10785 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΦΜ 090160342 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου Οδός Δημ. Βερνάρδου 23 Βριλήσσια 15235 Σ Υ Μ Β Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης :01/2017 Αρ.Πρωτ.:11024/27-07-2017 ΤΙΤΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

TΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Δ3Β) Τηλ ΚΟΙΝ : Γ ΚΥΠ Φ.600.1/37/ Σ. 787 Χανιά, 31 Μαϊ 17 Συνημμένα: Πίνακας Συνημ.

TΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Δ3Β) Τηλ ΚΟΙΝ : Γ ΚΥΠ Φ.600.1/37/ Σ. 787 Χανιά, 31 Μαϊ 17 Συνημμένα: Πίνακας Συνημ. ΠΡΟΣ : Προμηθευτές (Ατομικές Επιχειρήσεις, Εταιρίες, Συνεταιρισμοί) ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ. ΔΝΣΗ ΠΡΟΜ. & ΣΥΜΒ.(Δ3) TΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Δ3Β) Τηλ. 28210 26775 ΚΟΙΝ : Γ ΚΥΠ Φ.600.1/37/151915 Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 174 / 11-11-2016 ΚΕΔΗΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 174/11-11-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 18/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.702,08 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 03 / 2019

Αριθμός Μελέτης: 03 / 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή, ΤΚ 69133 Πληροφορίες: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισµού, σάκων απορριµµάτων και λοιπών ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑ Α 1: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισµού, σάκων απορριµµάτων και λοιπών ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα