ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με τίτλο: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ» ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ Γεωπόνος Επιβλέπων καθηγητής: Τσίρος Ιωάννης ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

2 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με τίτλο: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ» ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ Γεωπόνος ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΕΛΗ: ΤΣΙΡΟΣ Ι., ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΡΕΛΗ Α., ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γ.Π.Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α. ΑΛΒΕΡΤΟΣ Ν., ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α. ΨΥΛΟΓΛΟΥ Β., ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Ε.Α.Α.

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ειδίκευσης με θέμα: «Ανάλυση και εκτίμηση θερμοκρασιών εδάφους» εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό περιβάλλον για το σχεδιασμό έργων υποδομής». Η εργασία εστιάζει στην κλιματική ανάλυση των θερμοκρασιών εδάφους και συγκεκριμένα στην κλιματολογία των θερμοκρασιών εδάφους σε διάφορα βάθη την περίοδο του αυτοματοποιημένου σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) στο Θησείο. Γίνεται επίσης μία προσπάθεια εφαρμογής ενός μοντέλου για την πρόβλεψη θερμοκρασιών επιφάνειας γυμνού εδάφους και θερμοκρασιών εδάφους σε διάφορα βάθη με την χρήση μετεωρολογικών δεδομένων (ύψος βροχής, θερμοκρασία αέρα, ταχύτητα αέρα και ολική ηλιακή ακτινοβολία). Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Επίκουρο Καθηγητή Ι. Τσίρο επιβλέποντα της εν λόγω διατριβής ειδίκευσης, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, και για την άριστη συνεργασία και για την καθοδήγηση που μου παρείχε καθ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της. Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες επιθυμώ να εκφράσω στον ερευνητή του Ε.Α.Α. κ. Β. Ψυλόγλου, Κύριο Ερευνητή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.), του Ε.Α.Α. για την ουσιαστική βοήθειά του και την συμμετοχή του στο τμήμα της κλιματικής ανάλυσης των δεδομένων καθώς επίσης και για την άριστη συνεργασία που είχα μαζί του. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Χρονοπούλου- Σερελή, τον Καθηγητή κ. Ανδρέα Παυλόπουλο και τον Επίκουρο Καθηγητή Νίκο Αλβέρτο για την συμμετοχή τους στην εξεταστική επιτροπή Αθήνα, Ιούνιος 2010

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θερμοκρασία εδάφους και οι διακυμάνσεις της επιδρούν στον καθορισμό των φυσικών διεργασιών του εδάφους ενώ ταυτόχρονα αποτελούν, σημαντική παράμετρο για την ύπαρξη και την διατήρηση των δασικών και γεωργικών οικοσυστημάτων, μέσω χημικών και βιολογικών διεργασιών όπως η βλάστηση των σπόρων, η ανάπτυξη των φυταρίων, η αύξηση και η μορφολογία των ριζών, η πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και η μικροβιακή δραστηριότητα. Επίσης, στα πλαίσια των περιβαλλοντικών επεκτάσεων της Αγρομετεωρολογίας, η γνώση της θερμοκρασίας εδάφους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διερεύνηση διεργασιών που υφίστανται οι δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών, καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητα των διαφόρων τεχνικών απολύμανσης των παράσιτων και παθογόνων στα καλλιεργήσιμα εδάφη. Τέλος η θερμοκρασία του εδάφους αποτελεί επίσης, σημαντική παράμετρο για εφαρμογές βιοκλιματικού σχεδιασμού, όπως η παθητική θέρμανση και ψύξη κτιρίων και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και η εκτίμηση των θερμοκρασιών εδάφους. Για την ανάλυση αξιοποιήθηκαν οι διαθέσιμες μετρήσεις της θερμοκρασίας του εδάφους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για την περίοδο , για την αξιολόγηση των ακόλουθων θερμικών χαρακτηριστικών του εδάφους: το πλάτος των εποχιακών διακυμάνσεων της θερμοκρασίας αυτού μέχρι το βάθος των 1.2 μέτρων, η χρονική επιβράδυνση του θερμοκρασιακού κύματος και η χρονική απόκλιση κατά την εμφάνιση των μεγίστων και ελαχίστων θερμοκρασιών στα διάφορα βάθη. Η εκτίμηση γίνεται με την χρήση ενός αριθμητικού μοντέλου. Το μοντέλο περιλαμβάνει την προσομοίωση της θερμοκρασίας επιφάνειας για την εκτίμηση του ανώτερου ορίου της, με χρήση της βασικής εξίσωσης του ενεργειακού ισοζυγίου στην διαχωριστική επιφάνεια ατμόσφαιρας-εδάφους και την προσομοίωση της θερμοκρασίας εντός της εδαφικής κατατομής έχοντας ως βάση την μονοδιάστατη μερική διαφορική εξίσωση θερμικής ροής στο έδαφος. Η προσομοίωση γίνεται με χρονικό βήμα 1 ημέρας. Για την εφαρμογή του μοντέλου χρησιμοποιούνται ημερήσια δεδομένα από τον αυτόματο σταθμό του Ε.Α.Α. στο Θησείο και τα οποία χρησιμοποιούνται ως είσοδοι του μοντέλου. Με σκοπό την εκτίμηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του μοντέλου, εφαρμόστηκε ο συντελεστής προσδιορισμού R 2. Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι το μοντέλο προσομοιώνει επαρκώς την κατανομή των θερμοκρασιών εδάφους.

5 ABSTRACT Soil temperature and variations affect the determination of natural processes of soil, while at the same time they are considered as an important factor in the existence and conservation of forest and agricultural ecosystems, through chemical and biological processes such as seed germination, seedling growth, roots development and morphology, uptake of nutrients and microbial activity. Concerning the environmental extensions of Agrometeorology, the knowledge of soil temperature is crucial in the investigation of processes undergoing in pesticides and the evaluation of the effectiveness of various temperature is an important parameter for bioclimatic design applications, such as passive heating and cooling of buildings as well as agriculture greenhouses. The aim of the present study is the analysis and the prediction of soil temperatures. For the purpose of analysis, the available ground temperature measurements of National Observatory of Athens (N.O.A.) for the period 1991 until 2008 were used for the evaluation of the following thermal soil characteristics: the amplitude of the seasonal changes in soil temperatures up to 1.2 m depth, the retardation in time of the temperature wave, and the time lags of the maximum and minimum temperatures for various depths. For the prediction a numerical model was used. The model simulates the surface temperature in order to estimate its upper boundary, by using the basic equation of energy balance at the atmosphere-soil interface, as well as the temperature in the soil profile, based on the one dimensional differential soil heat flow ground equation. The simulation occurs on a daily time step.the application of the model used daily data from the automatic station E.A.A. at Thissio (Athens Greece), in order to be used as input data to the model. In order to evaluate the reliability of the model s results, the determination coefficient R 2 was used. Considering the results, it is concluded that the model simulates the distribution of soil temperature adequately.

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ : ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΑΡΧΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ Ετήσια Διακύμανση Θερμοκρασίας Ημερήσια Διακύμανση Θερμοκρασίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκτίμηση Παραμέτρων Μοντέλου Σύγκριση και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 69

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η θερμοκρασία εδάφους και οι μεταβολές της στο χώρο και το χρόνο είναι πολύ σημαντικές για τον καθορισμό των φυσικών διεργασιών του εδάφους όπως η εξάτμιση και ο αερισμός, των χημικών αντιδράσεων και της ανταλλαγής ενέργειας και μάζας με την ατμόσφαιρα (Luo et al., 1992). Η θερμοκρασία εδάφους αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ύπαρξη και την διατήρηση των δασικών και γεωργικών οικοσυστημάτων, μέσω χημικών και βιολογικών διεργασιών όπως η βλάστηση των σπόρων, η ανάπτυξη των φυταρίων, η αύξηση των ριζών και η μικροβιακή δραστηριότητα. (Stathers et al., 1985; Bhatti et al., 2000; Hillel 2004). Τα φυτά μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών εδάφους χωρίς να παρουσιάζουν ζημιές. Όμως οι χρονικά και χωρικά μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες του εδάφους είναι υπεύθυνες για τις σημαντικές διαφορές όσον αφορά την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των φυτών (McMichael and Quisenberry, 1993; McMichael and Burke, 1998). Μικρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του εδάφους επηρεάζουν δυσμενώς την ανάπτυξη και την επιβίωση των νεαρών κωνοφόρων δενδρυλλίων (Stathers et al., 1985; Bakisky and Burton, 1995), την βλαστική ικανότητα των σπόρων και την καταστροφή των σποροφύτων από προσβολές παθογόνων οργανισμών (Oliver et al.,1986; McMichael et al., 1996). Ο χρόνος βλάστησης των σπόρων μειώνεται και η ανάπτυξη των φυτών επιταχύνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους (Bowen, 1991). Η επίδραση των μεταβολών της θερμοκρασίας του εδάφους σε σχέση με την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την μορφολογία του έχει τεκμηριωθεί για ποικίλες καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένων των: κριθάρι, καλαμπόκι, φασόλια, βρώμη και βαμβάκι (Power et al., 1970; Matthews & Hayes, 1982; Kaspar and Bland, 1992; Nabi and Mullins, 2007). Όπως προκύπτει από μελέτες, υφίσταται μια βέλτιστη θερμοκρασία για την μέγιστη αύξηση των ριζών. Γενικά, η ανάπτυξη των ριζών τείνει να αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας εδάφους μέχρι την βέλτιστη τιμή αυτής ενώ, παρατηρείται μείωση για τιμές ανερχόμενες αυτής. Επίσης θετικά σχετίζεται και ο αριθμός των διακλαδώσεων και η δημιουργία ριζιδίων (Barney 1951; Kaspar and Bland, 1992; McMichael and Quisenberry 1993; McMichael et al., 1996). Η ανάπτυξη αυτή επηρεάζει και καθορίζει την ανάπτυξη του υπέργειου τμήματος του φυτού (βιομάζα). Η βιομάζα αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους μέχρι να επέλθει στην βέλτιστη θερμοκρασία (Matthews & Hayes, 1982; Clarkson et al., 1986; DeLucia et al.,1992, Domisch et al., 2001, Nabi and Mullins, 2007). Η θερμοκρασία εδάφους στην ζώνη ανάπτυξης των ριζών εκτός από την ανάπτυξη και την μορφολογία του ριζικού συστήματος και την κατανομή της βιομάζας προκαλεί αλλαγές

8 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 και στην φυσιολογία των φυτών, μέσω των διεργασιών της στοματικής αγωγιμότητας και της φωτοσύνθεσης, επηρεαζόμενες απο την απορρόφηση του νερού (Barney 1951 ; Xu and Huang, 2000; Boucher et al., 2001). Επιπρόσθετα η πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και επομένως και η θρεπτική κατάσταση του φυτού επηρεάζεται από την θερμοκρασία του εδάφους (Power et al., 1970; Clarkson and Warner 1979; Clarkson et al., 1986; White et al., 1987; Karlsson and Nordell 1996; Dong et al., 2001) Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι οι υψηλές τιμές της θερμοκρασία του εδάφους συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα των διαφόρων τεχνικών απολύμανσης των παράσιτων και παθογόνων στα καλλιεργήσιμα εδάφη. (Stevenson,1959; Ausher et al. 1975; Katan et al. 1976; Garofalakis et al.,2006) Επίσης, στα πλαίσια των περιβαλλοντικών επεκτάσεων της Αγρομετεωρολογίας, η γνώση της θερμοκρασίας εδάφους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διερεύνηση διεργασιών που υφίστανται οι δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών. Τέτοιες διεργασίες είναι κατά κύριο λόγο η εξάτμιση πτητικών και ημιπτητικών ουσιών από το έδαφος καθώς επίσης και η βιοαποδόμηση. Και οι δυο έχουν αποδειχθεί ότι είναι σημαντικές διεργασίες απομάκρυνσης των φυτοφαρμάκων από το έδαφος (USDA, 1992; Hetrick et al., 1989; Brown and Boutwell, 1986 et al). Τις τελευταίες δεκαετίες η θερμοκρασία του εδάφους αποτελεί επίσης, σημαντική παράμετρο για εφαρμογές βιοκλιματικού σχεδιασμού, όπως η παθητική θέρμανση και ψύξη κτιρίων και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. Η γνώση της κατανομής και της διακύμανσης της θερμοκρασίας εδάφους σε διάφορα βάθη απαιτείται για την αξιολόγηση του ενεργειακού δυναμικού του εδάφους, την αποτελεσματικότητα διαφόρων μέσων ανταλλαγής θερμότητας μεταξύ εδάφους και αέρα (π.χ. υπεδάφιες σωληνώσεις) και για τον υπολογισμό της θερμικής συμπεριφοράς των κτιριακών και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το έδαφος (Givoni and Katz, 1985; Stantamouris et al.,1995; Jacovides et al., 1996; Mihalakakou et al., 1997; Mihalakakou, 2002; Florides and Kalogirou, 2004). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και η εκτίμηση των θερμοκρασιών εδάφους. Για την ανάλυση αξιοποιήθηκαν οι διαθέσιμες μετρήσεις θερμοκρασιών του εδάφους σε διάφορα βάθη, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την εκτίμηση των ακόλουθων θερμικών χαρακτηριστικών του εδάφους: του πλάτους των εποχιακών διακυμάνσεων της θερμοκρασίας αυτού μέχρι το βάθο ςτων 12. m, της χρο ικής ν υστέρησης του θερμοκρασιακού κύματος και της χρονικής απόκλισης κατά την εμφάνιση των μεγίστων και ελαχίστων θερμοκρασιών στα διάφορα βάθη. Στην περίπτωση της εκτίμησης γίνεται χρήση ενός αριθμητικού μοντέλου. Το μοντέλο περιλαμβάνει την προσομοίωση της θερμοκρασίας επιφάνειας για την εκτίμηση του ανώτερου ορίου της (upper boundary), με χρήση της βασικής εξίσωσης του ενεργειακού

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ισοζυγίου στην διαχωριστική επιφάνεια ατμόσφαιρας-εδάφους και την προσομοίωση της θερμοκρασίας εντός της εδαφικής κατατομής έχοντας ως βάση την μονοδιάστατη μερική διαφορική εξίσωση θερμικής ροής στο έδαφος. Η προσομοίωση γίνεται με χρονικό βήμα 1 ημέρας. Το μοντέλο αυτό είναι υπομοντέλο του αγρομετεωρολογικού μοντέλου Pesticide Root Zone Model (PRZM). Τα κεφάλαια που ακολουθούν αφορούν: Κεφ. 2: Σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά στην ανάλυση των θερμοκρασιών εδάφους και στα χαρακτηριστικά μοντέλα θερμοκρασίας εδάφους που αναπτύχτηκαν. Κεφ. 3: Περιγραφή του αριθμητικού μοντέλου (προσομοίωση της θερμοκρασίας επιφάνειας του εδάφους, παραμετροποίηση, προσομοίωση της ροής θερμότητας και θερμοκρασίας στην εδαφική κατανομή) των αρχικών- οριακών συνθηκών καθώς και της αριθμητικής επίλυσης των εξισώσεων αυτού. Κεφ. 4: Συνοπτική περιγραφή των αισθητήρων που χρησιμοποιήθηκαν για την λήψη των δεδομένων, καθώς και του λεπτομερειακού ποιοτικού ελέγχου που υπέστησαν για τον εντοπισμό λαθών και την απομάκρυνση τυχόν εσφαλμένων τιμών. Κεφ. 5: Ανάλυση των θερμοκρασιών εδάφους, παρουσιάζοντας την ετήσια όσο και την ημερήσια διακύμανση των θερμοκρασιών εδάφους για τις δύο ομάδες θερμομέτρων (άμεσης επαφής και σε μεταλλικά κύπελλα). Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του αριθμητικού μοντέλου. Κεφ. 6:Συμπεράσματα της μελέτης.

10 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 4 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ Λαμβάνοντας υπόψη τις τρίωρες παρατηρήσεις (08:00, 14:00 και 21:00 LST) της θερμοκρασίας του εδάφους μιας δεκαπενταετίας ( ), και τις αντίστοιχες της θερμοκρασίας αέρα από το Ε.Α.Α., ο Μαριολόπουλος (1928) έβγαλε τα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του εδάφους στην επιφάνεια και στα διάφορα βάθη. Γυμνό έδαφος. Η μέση ετήσια διακύμανση της θερμοκρασίας του γυμνού εδάφους παρουσιάζει μέγιστη τιμή τον μήνα Ιούλιο και ελάχιστη το μήνα Ιανουάριο. Οι τιμές αυτές παρατηρούνται ακριβώς την περίοδο των αντίστοιχων ακραίων τιμών της θερμοκρασίας του αέρα. Η καμπύλη της ετήσιας πορείας της θερμοκρασίας του γυμνού εδάφους παρακολουθεί αυτή του αέρα, αν και οι τιμές τις τελευταίας είναι χαμηλότερες κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η μέση ετήσια θερμοκρασία του γυμνού εδάφους είναι μεγαλύτερη κατά 2.69 C της αντίστοιχης μέσης του αέρα. Βάθος 0.30 m Η ημερήσια μεταβολή της θερμοκρασία στο βάθος αυτό είναι μικρή και δεν ξεπερνά τον 1 C. Το ημερήσιο μέγιστο παρατηρείται τις απογευματινές ώρες, δηλαδή αρκετές ώρες αργότερα του μεγίστου της επιφάνειας, λόγω της βραδύτητας με την οποία η θερμοκρασία προχωρεί προς το εσωτερικό του εδάφους, συμβαίνει τις απογευματινές ώρες, δηλαδή αρκετές ώρες αργότερα του μεγίστου της επιφάνειας. Το ημερήσιο ελάχιστο συμβαίνει επίσης μετά από το αντίστοιχο της επιφάνειας. Οι μηνιαίες μέσες θερμοκρασίες στο βάθος αυτό είναι ανώτερες εκείνων της επιφάνειας του εδάφους κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, ενώ κατά τους σχετικά θερμότερους μήνες είναι κατώτερες. Η μέση ετήσια θερμοκρασία στο βάθος αυτό είναι μικρότερη εκείνης στην επιφάνεια του γυμνού εδάφους κατά 1.18 C. Βάθος 0.60 m Στο βάθος αυτό η ημερήσια μεταβολή της θερμοκρασίας, μόλις φτάνει τον μισό βαθμό κελσίου. Το ημερήσιο μέγιστο και ελάχιστο συμβαίνουν αργότερα των αντίστοιχων στο βάθος των 0.30m.

11 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 5 Οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο είναι μεγαλύτερες κατά μέσο όρο κατά 0.84 C από εκείνες σε βάθος 0.30m, ενώ κατά τους υπόλοιπους μήνες είναι μικρότερες κατά 0.91 C. Η μέση ετήσια θερμοκρασία στο βάθος αυτό είναι κατώτερη εκείνης του βάθους 0.30m, κατά 0.04 C. Βάθος 0.90m Εδώ η ημερήσια μεταβολή της θερμοκρασίας της θερμοκρασία όπως προκύπτει από τις τρίωρες παρατηρήσεις, είναι σχεδόν ανεπαίσθητη και μόλις φτάνει κατά μέσο όρο τους 0.17 C. Οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο είναι μεγαλύτερες κατά μέσο όρο κατά 0.81 C από εκείνες σε βάθος 0.60m, ενώ κατά τους υπόλοιπους μήνες είναι μικρότερες κατά 1.14 C. Η μέση ετήσια θερμοκρασία στο βάθος των 0.90m είναι μεγαλύτερη εκείνης των 0.60m κατά 0.16 C. Βάθος 1.20m Η ημερήσια μεταβολή της θερμοκρασίας είναι ανεπαίσθητη και οι παρατηρήσεις γίνονται μόνο την 14:00 ώρα. Από το 1931 γίνονται και στο βάθος αυτό τρίωρες παρατηρήσεις κάθε μέρα. Οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες διαφέρουν κατά δέκατα του βαθμού Κελσίου από εκείνες στο 0.90m. κατά τους ψυχρούς μήνες του έτους (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο) αυτές είναι μεγαλύτερες, ενώ κατά τους υπόλοιπους μήνες μικρότερες από τις αντίστοιχες στο βάθος των 0.90m. Η μέση ετήσια θερμοκρασία στο βάθος αυτό είναι μεγαλύτερη της αντίστοιχης στα 0.90m κατά 0.10 C. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι, αν και ανεπαίσθητη, εν τούτοις η παρατήρηση μόνο στις 14:00 ώρα δεν αρκεί για τον προσδιορισμό της μέση ημερήσια θερμοκρασίας. Μετά την αυτοματοποίηση του σταθμού του Ε.Α.Α. στα τέλη του 1990, ο Ψυλόγλου (1992) έχοντας τα δεδομένα των θερμομέτρων άμεσης επαφής, εγκατεστημένων στην επιφάνεια του εδάφους καθώς και σε βάθη 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 και 50 cm καθώς και των θερμομέτρων σε μεταλλικά δοχεία, εγκατεστημένων σε βάθη 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 m., κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους (1/1/ /12/1991), διατύπωσε τα εξής συμπεράσματα για τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας εδάφους για τα παραπάνω βάθη. Ετήσια διακύμανση Η μέση μηνιαία τιμή στο γυμνό έδαφος εμφανίζεται τον Ιανουάριο και η μέγιστη των Ιούλιο. Παράλληλη ετήσια πορεία διαπιστώνει και όλα τα βάθη μέχρι 0.50m και για τα δύο είδη θερμομέτρων, όπου ο Ιανουάριος ή ο Φεβρουάριος είναι ο ψυχρότερος μήνας του έτους

12 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 6 ενώ ο Ιούλιος είναι ο θερμότερος για βάθη από 0.02 έως 0.40m, ενώ ο Αύγουστος για τα 0.50 m. Ημερήσια διακύμανση Η ημερήσια μεταβολή της θερμοκρασίας εδάφους είναι αισθητή μέχρι το βάθος των 0.30m, ενώ από 0.40m και κάτω είναι σχεδόν ανεπαίσθητη (1 C). Η θερμοκρασία του εδάφους είναι χαμηλότερη από την θερμοκρασία τουαέρα κατά τις πρωινές ώρες και αυξάνεται έως τις πρώτες μεσημβρινές και ελαττώνεται τις απογευματινές. Το ελάχιστο της θερμοκρασίας του εδάφους συμβαίνει λίγο μετά την ανατολή του ηλίου όπως περίπου και στον αέρα. 2.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ Τρεις κατηγορίες μοντέλων θερμοκρασίας εδάφους έχουν αναπτυχθεί. Τα απλούστερα απολύτως εμπειρικά μοντέλα βασίζονται σε στατιστικές σχέσεις μεταξύ της θερμοκρασίας εδάφους σε κάποιο βάθος και κλιματολογικών και μεταβλητών εδάφους (π.χ. Toy et al., 1978). Τα μοντέλα αυτά είναι εύκολα στην σχεδίαση και χρήση τους, αλλά απαιτούν τεράστιες βάσεις δεδομένων από τις οποίες αναπτύσσονται εμπειρικές σταθερές για κάθε συγκεκριμένη τοποθεσία. Υπάρχουν μεικτά εμπειρικά-μηχανιστικά μοντέλα που προβλέπουν τη θερμοκρασία σε βάθος εδάφους βασισμένα σε φυσικές αρχές της ροής θερμότητας (Gupta et al., 1981; Wierenga and De Wit, 1970). Σε αυτά τα μοντέλα η θερμοκρασία του ανώτερου ορίου πρέπει να δίνεται ή να εκτιμάται εμπειρικά. Ο τρίτος τύπος μοντέλων εστιάζει σε φυσικές διεργασίες (ενεργειακό ισοζύγιο ακτινοβολίας και ροές αισθητής, λανθάνουσας και αγώγιμης θερμότητας εδάφους) για την πρόβλεψη της θερμοκρασίας ανώτερου ορίου. Οι van Bavel and Hillel (1976) και Stathers et al. (1985), για παράδειγμα, ασχολήθηκαν με το γυμνό έδαφος, οι Bristow et al.(1986) μελέτησαν μια επιφάνεια με ομοιόμορφη υπολειμματική κάλυψη, ενώ οι Mavrogianopoulos et al. (2000), Tjamos (1991), Ross et al. (1985) και Liakatas et al. (1986) μοντελοποίησαν επικαλυμμένες με πλαστικό επιφάνειες. Διάφορα μοντέλα είναι διαθέσιμα για την πρόβλεψη της θερμοκρασίας εδάφους κάτω από διάφορες συνθήκες της επιφάνειας, αλλά υπάρχουν περιορισμοί στην γενική χρήση των μοντέλων αυτών διότι είτε χρειάζονται μεγάλες βάσεις δεδομένων (οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες σε πολλές περιοχές), είτε είναι εμπειρικά και συνεπώς εξαρτώμενα από τα στοιχεία της περιοχής. Γενικά, από την άποψη των απαιτούμενων δεδομένων, τα υπάρχοντα μοντέλα θερμοκρασίας εδάφους σχηματίζουν δυο γενικές ομάδες: (1) εκείνα που απαιτούν λεπτομερείς πληροφορίες πάνω στα χαρακτηριστικά εδάφους και επιφάνειας, αρχικές και οριακές συνθήκες και είσοδο δεδομένων και (2) εκείνα τα οποία συχνά χρησιμοποιούν

13 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 7 πληροφορίες από μετεωρολογικούς σταθμούς, και δεδομένα θερμοκρασίας εδάφους σε ένα βάθος για την ανάπτυξη εμπειρικών σχέσεων. Για τα δυο πιο μηχανιστικά μοντέλα, οι δυο κύριες συνιστώσες είναι η εκτίμηση των θερμοκρασιών της επιφάνειας του εδάφους (ή του ανώτερου ορίου) και της θερμοκρασίας της εδαφικής κατατομής χρησιμοποιώντας την υπολογιζόμενη ή εκτιμώμενη θερμοκρασία επιφάνειας ως συνθήκη του ανώτερου ορίου. Ας σημειωθεί ότι μερικά μοντέλα χρησιμοποιούν την ίδια διαδικασία για τον υπολογισμό του προφίλ θερμοκρασίας εδάφους (π.χ. Wagenet and Hutson, 1987; Gupta et al., 1981) και διαφέρουν μόνο στις διαδικασίες για τον προσδιορισμό της συνθήκης του επιφανειακού ορίου. Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά χαρακτηριστικά μοντέλα της βιβλιογραφίας: Οι Hanks et al. (1971) χρησιμοποίησαν αριθμητική προσέγγιση για την μονοδιάστατη εξίσωση ροής θερμότητας εδάφους. Η μέθοδος αυτή απαιτεί την είσοδο δεδομένων αρχικών και οριακών συνθηκών, καθώς επίσης τιμές της θερμικής αγωγιμότητας και της θερμοχωρητικότητας του εδάφους ως συνάρτηση του βάθους και του χρόνου. Οι van Bavel and Hillel (1975, 1976) ανέπτυξαν μια δυναμική αριθμητική διαδικασία με σκοπό την σύζευξη των προσομοιώσεων μεταφοράς θερμότητας στο έδαφος και της κατανομής θερμότητας και ενέργειας στην επιφάνεια του εδάφους. Η θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους, T o, υπολογίστηκε ως μια παράμετρος για την πρόβλεψη της εξάτμισης από γυμνό έδαφος με την ταυτόχρονη επίλυση επτά εξισώσεων με επτά αγνώστους. Χρησιμοποιήθηκε μια επαναληπτική διαδικασία σε κάθε ενημέρωση με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, για την εύρεση της κατάλληλης θερμοκρασίας επιφάνειας του εδάφους. Οι θερμοκρασίες του εδάφους, στην συνέχεια, εκτιμήθηκαν με την χρήση αυτών των εκτιμήσεων της T ο, ως συνθήκης του επιφανειακού ορίου, ενώ δεν έγιναν συγκρίσεις μεταξύ προβλεπόμενων και μετρούμενων θερμοκρασιών εδάφους. Οι Toy et al. (1978) εφάρμοσαν γραμμικά στατιστικά μοντέλα για την εκτίμηση μέσων ετήσιων, εποχιακών και μηνιαίων θερμοκρασιών εδάφους, χρησιμοποιώντας μόνο δεδομένα θερμοκρασίας αέρος. Κατέληξαν σε μια γενική εξίσωση, βασισμένη σε όλους τους μήνες και σε όλους τους σταθμούς δειγματοληψίας καθώς και σε εποχιακές εξισώσεις, ή ακόμα και σε εξισώσεις για μεμονωμένους σταθμούς. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι η πρόβλεψη της θερμοκρασίας εδάφους, με σχετικά καλή ακρίβεια, είναι δυνατή χρησιμοποιώντας απλά γραμμικά μοντέλα που βασίζονται αποκλειστικά στη θερμοκρασία του αέρα. Βασισμένοι στη μεθοδολογία των Hanks et al. (1971), για την ζώνη του ριζικού συστήματος, οι Gupta et al. (1981, 1982, 1983, 1984), ανέπτυξαν ένα μοντέλο για την εκτίμηση της ωριαίας θερμοκρασίας εδάφους με το βάθος από μετεωρολογικά δεδομένα. Τα δεδομένα εισόδου, που απαιτούνται για το μοντέλο αυτό, περιλαμβάνουν την ωριαία θερμοκρασία αέρος στο ύψος των 2m, ημερήσιες μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες εδάφους, αρχική θερμοκρασία εδάφους με το βάθος και την θερμική διαχυτότητα του

14 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 8 εδάφους. Οι θερμοκρασίες ανώτερου ορίου εκτιμώνται από ημιτονοειδή συνάρτηση το πλάτος της οποίας ισούται με την διαφορά ανάμεσα στις ημερήσιες μέγιστες θερμοκρασίες του αέρα και της επιφάνειας του εδάφους ή των ημερήσιων ελάχιστων θερμοκρασιών του αέρα και της επιφάνειας του εδάφους. Οι Stathers et al. (1985) ανέπτυξαν ένα αριθμητικό μοντέλο βασισμένο σε φυσικές παραμέτρους, με σκοπό την εκτίμηση της χρονικής πορείας της θερμοκρασίας εδάφους σε δασικές αποψιλωμένες περιοχές, χρησιμοποιώντας τη μετρούμενη ροή ηλιακής ακτινοβόλησης, τη θερμοκρασία αέρος και την ταχύτητα του ανέμου. Το μοντέλο βασίζεται στην επίλυση της μονοδιάστατης εξίσωσης ροής θερμότητας του εδάφους με βάση τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών με συνθήκη επιφανειακού ορίου καθορισμένη από την αεροδυναμική μεταφορά θερμότητας και τη θεωρία του ενεργειακού ισοζυγίου, ενώ υπολόγισε με ακρίβεια τις επιφανειακές και υποεπιφανειακές θερμοκρασίες εδάφους. Στη μελέτη του Thunholm (1990) η θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους και η ροή θερμότητας εκτιμήθηκαν από τη θερμοκρασία αέρος και το ενεργειακό ισοζύγιο στην επιφάνεια του εδάφους αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας ένα αριθμητικό μοντέλο βασισμένο σε φυσικές παραμέτρους. Με βάση το μοντέλο, υπολογίστηκε η θερμοκρασία εδάφους από κλιματικά δεδομένα κατά τη διάρκεια μεγάλων χρονικών περιόδων σε μια απότομη επικλινή αποψιλωμένη δασική περιοχή και προέκυψε επαρκής συμφωνία των μετρούμενων και προσομοιωμένων τιμών. Η ανάλυση ευαισθησίας του μοντέλου έδειξε ότι η ηλιακή ακτινοβολία ήταν ο βασικός παράγοντας επηρεασμού των θερμοκρασιών εδάφους. Στην εργασία των Luo et al., (1992) παρουσιάζεται ένα μοντέλο που προσομοιώνει την θερμοκρασία εδάφους με μεταβλητές τη φυτική κάλυψη και την υγρασία του. Το μοντέλο βασίζεται στο ενεργειακό ισοζύγιο και τη μεταφορά θερμότητας στο έδαφος. Βρέθηκε ότι το μοντέλο προβλέπει ικανοποιητικά τις ροές ενέργειας και τη θερμοκρασία στην επιφάνεια του εδάφους αλλά και σε διάφορα βάθη μέσα στις καλλιέργειες, με την φυτική κάλυψη και την υγρασία της επιφάνειας του εδάφους να επηρεάζουν σημαντικά το ενεργειακό ισοζύγιο και κατ επέκταση τη θερμοκρασία του εδάφους. Οι Jacovides et al., (1996) μελέτησαν στατιστικά χαρακτηριστικά της θερμοκρασίας εδάφους στην Αθήνα, τα οποία καθορίστηκαν μέσω της ανάλυσης Fourier σε ένα 74ετές αρχείο ( ) θερμοκρασιών εδάφους στην επιφάνεια και σε διάφορα βάθη του γυμνού και χλοερού εδάφους. Τα βασικά συμπεράσματα από την ανάλυση αυτή ήταν ότι οι θερμοκρασίες εδάφους καθώς και οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές τους σε οποιοδήποτε βάθος και χρόνο μπορούν να εκτιμηθούν, στη βάση της ετήσιας περιοδικότητάς τους, με την βοήθεια αρμονικών, υπολογισμένων με την τεχνική του Fourier. Ειδικότερα, οι πρώτες τρεις αρμονικές μαζί παρέχουν καλή συμφωνία μεταξύ των παρατηρούμενων και εκτιμώμενων θερμοκρασιών εδάφους στην επιφάνεια αλλά και σε διάφορα βάθη.

15 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 9 Οι Bhatti et al., (2000) εκτίμησαν την ικανότητα ενός υδρολογικού μοντέλου σε ότι αφορά την προσομοίωση αλλαγών της θερμοκρασίας και υγρασίας του εδάφους στη ζώνη του ριζικού συστήματος ενός πευκώνα. Οι προσομοιώσεις του μοντέλου βασίστηκαν στα ημερήσια κατακρημνίσματα (χιόνι και βροχή), τη θερμοκρασία του αέρα και σε μερικά τοπογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας, όπως το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, το βάθος και τη σύσταση του εδάφους καθώς και το δείκτη της φυλλικής επιφάνειας. Η καλή συμφωνία των αποτελεσμάτων του μοντέλου με μετρήσεις, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί για την εκτίμηση της εδαφικής υγρασίας και της θερμοκρασίας σε ποικιλία επεμβάσεων, όπως η απομάκρυνση μέρους του επιφανειακού μεταλλικού χούμου ή η ζιζανιοκτονία. Οι Beltrami and Kellman (2003) ερεύνησαν τη συσχέτιση της θερμοκρασίας αέρα και εδάφους χρησιμοποιώντας ένα απλό αριθμητικό μοντέλο προσέγγισης της θερμικής αγωγιμότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 290 ημερών άνοιξης, καλοκαιριού και φθινόπωρου, το θερμικό καθεστώς του εδάφους σε μια δασική έκταση μπορεί να μοντελοποιηθεί χρησιμοποιώντας δεδομένα θερμοκρασίας αέρα στην επιφάνεια του εδάφους ως συνθήκη ανώτερου ορίου. Σε όλες τις περιοχές όπου εξετάστηκαν δεδομένα μεγαλύτερων χρονικών περιόδων (~30 ετών), οι διαφορές θερμοκρασιών αέραεδάφους εμφανίστηκαν χρονικά ασταθείς, υποδεικνύοντας τη δυσκολία παρόμοιων συσχετίσεων σε ανάλογες περιπτώσεις. Πιο πρόσφατες έρευνες πραγματεύονται επίσης την αξιολόγηση μεθόδων προσομοίωσης και εκτίμησης της ημερήσιας και ετήσιας κύμανσης της θερμοκρασίας επιφάνειας του εδάφους με στόχο εφαρμογές στον βιοκλιματικό σχεδιασμό. Οι δυο μέθοδοι εκτίμησης που εφαρμόστηκαν για το σκοπό αυτό από τη Mihalakakou et al. (1997) και Mihalakakou (2002), είναι ένα προσδιοριστικό ( ντετερμινιστικό ) μοντέλο και μια προσέγγιση νευρωνικού δικτύου. Για την εκτίμηση της θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους (χρησιμοποιώντας τη διαφορική εξίσωση μετάδοσης της θερμότητας μέσω αγωγής και την εξίσωση ενεργειακού ισοζυγίου στην επιφάνεια του εδάφους) χρησιμοποιείται αναλυτικό μοντέλο. Η σύγκριση των μετρούμενων με τις εκτιμώμενες τιμές έδειξε ότι το αναλυτικό μοντέλο δίνει καλύτερες εκτιμήσεις κατανομής της θερμοκρασίας εδάφους. Για την πρόβλεψη διακυμάνσεων της θερμοκρασίας επιφάνειας ομοιογενούς εδάφους ο Swaid (1995) ανέπτυξε απλές δομές για το μοντέλο αποκατάστασης ισχύος (force-restore model). Για την περιγραφή της νυκτερινής ψύξης τυπικών αστικών επιφανειών εδάφους κάτω από ανέφελες συνθήκες, χρησιμοποιήθηκαν ισοδύναμα ηλεκτρικά κυκλώματα. Η επιφανειακή ψύξη ομοιογενών εδαφών κατά τη νύχτα χαρακτηρίστηκε με μια χρονική σταθερά που αναφέρεται ως CTTC (cluster thermal time constant). H παράμετρος αυτή είναι σταθερή για όλους τους τύπους εδάφους, ανεξαρτήτως των θερμικών ιδιοτήτων του υποστρώματος και ισοδυναμεί με το αντίστροφο κλάσμα της γωνιακής συχνότητας του

16 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 10 θερμικού κύκλου (π.χ. ημερήσιου, ετήσιου). Η ψύξη επιφανειών διπλής στρωμάτωσης χαρακτηρίστηκε επίσης από δυο χρονικές σταθερές, το άθροισμα των οποίων ισούται με την CTTC. Προβλέψεις θερμοκρασιών επιφάνειας εδάφους που παρέχονται από το μοντέλο αποκατάστασης ισχύος, συγκρίθηκαν ικανοποιητικά με τις αριθμητικές προσομοιώσεις που διεξήχθησαν για το ίδιο υπόστρωμα και ισχύ ακτινοβόλησης. Επίσης οι προβλέψεις του μοντέλου βρέθηκαν σε γενική συμφωνία με μια ομάδα δεδομένων θερμοκρασιών επιφάνειας εδάφους στον αγρό. Με στόχο την ακριβή πρόβλεψη της μετάδοσης της θερμότητας στο έδαφος, της θερμοκρασίας και υγρασίας δωματίου, οι dos Santos and Mendes (2006) ανέπτυξαν ένα συνδυαστικό μοντέλο ταυτόχρονου υπολογισμού της μετάδοσης της θερμότητας και υγρασίας στο έδαφος και στο δάπεδο και των ψυχρομετρικών συνθηκών του αέρα εσωτερικών χώρων. Η μεθοδολογία για το έδαφος βασίστηκε στη θεωρία των Philip και De Vries χρησιμοποιώντας μεταβλητές θερμοφυσικές ιδιότητες για διαφορετικά υλικά. Για την περιγραφή των φυσικών φαινομένων της μεταφοράς μάζας και θερμότητας σε υγρά ακόρεστα πορώδη εδάφη και στο δάπεδο, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος πεπερασμένου όγκου και ένα τρισδιάστατο μοντέλο. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε σχέση με τη θερμοκρασία, την υγρασία και τη ροή θερμότητας στην διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ του εσωτερικού αέρα του δωματίου και του δαπέδου, δείχνοντας τη σημασία της παρούσας προσέγγισης και την δυναμική του μοντέλου για μακροπρόθεσμες προσομοιώσεις με μεγάλο χρονικό βήμα.

17 3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 11 3: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Η πρόγνωση θερμοκρασιών εδάφους σε ημερήσια βάση έγινε στα πλαίσια της εργασίας αυτής με χρήση των αντίστοιχων αλγόριθμων του αγρομετεωρολογικού μοντέλου PRZM 3 (Carsel et al.,1985; Carsel et al., 1984). Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, η πρόγνωση της θερμοκρασίας εδάφους περιλαμβάνει: α. την προσομοίωση της θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους και β. την προσομοίωση της θερμοκρασίας εντός της εδαφικής κατατομής λαμβάνοντας υπόψη την πρόγνωση θερμοκρασίας στο (α) ως θερμοκρασία ανώτερου ορίου (upper boundary). 3.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Το μοντέλο προσομοίωσης της θερμοκρασίας επιφάνειας εδάφους, που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, προκύπτει από συνδυασμό της εργασίας των van Bavel and Hillel (1976) και Thibodeaux (1979) και στηρίζεται στη μέθοδο του ενεργειακού ισοζυγίου. Ως γνωστόν, η βασική εξίσωση ενεργειακού ισοζυγίου στην διαχωριστική επιφάνεια αέρα/εδάφους (με όρους που εκφράζονται σε μονάδες cal cm -2 day -1 ) γράφεται ως εξής: H = R n- H s- LE s- G s (εξ. 3.1) ε Όπου όλοι οι όροι αντιπροσωπεύουν ροές : ΔH ε = μεταβολή αποθήκευσης θερμικής ενέργειας στο εδαφικό στρώμα R n = καθαρής ακτινοβολίας (θετική προς τα κάτω) H s = αισθητής θερμότητας αέρα (θετική προς τα πάνω) LE s = λανθάνουσας θερμότητας (θετική προς τα πάνω) G s = θερμότητας εδάφους (θετική προς τα κάτω) Ο όρος ΔH ε μπορεί να εκτιμηθεί ως: H = ( d)c (T i+1 - T i ) (εξ. 3.2) ε ρ b

18 3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 12 όπου: ρ b = φαινόμενη πυκνότητα του εδάφους (g cm -3 ) d = πάχος λεπτού επιφανειακού εδαφικού στρώματος (cm) C = ειδική θερμοχωρητικότητα του εδάφους (cal g -1 ο C -1 ) T i,t i+1 = αντιπροσωπευτική θερμοκρασία για το επιφανειακό στρώμα σε δυο διαδοχικά χρονικά βήματα που παριστάνεται ως ο μέσος όρος των θερμοκρασιών στην κορυφή και τη βάση του εδαφικού στρώματος Για την εκτίμηση της θερμότητας ανταλλαγής στη διαχωριστική επιφάνεια αέρα/εδάφους, το πάχος, d, μπορεί να τεθεί σε μικρή τιμή, ώστε τελικά το ΔΗε να μπορεί να παραληφθεί. Ως αποτέλεσμα της παραδοχής αυτής, το δεξιό σκέλος της εξίσωσης 3.1 ισούται με μηδέν. 3.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Η ροή καθαρής ακτινοβολίας σε τυχαία επιφάνεια μπορεί να παρασταθεί ως: Rn = ( Rs - Rsr )+ ( Rla - Rlar ) - Rls (εξ. 3.4) όπου οι ροές αντιστοιχούν σε : R n R s R sr R la R lar R ls = καθαρή ακτινοβολία = προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος = ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος = προσπίπτουσα ατμοσφαιρική ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος = ανακλώμενη ατμοσφαιρική ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος = εκπεμπόμενη από το έδαφος ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος Όλα τα μεγέθη της (εξ. 3.4) εκφράζονται σε (cal cm -2 day -1 ). Οι όροι Rs και Rsr, περιλαμβάνουν την άμεση και τη διάχυτη μικρού ακτινοβολία μήκους κύματος και συνδέονται με την σχέση: Rsr = α Rs (εξ. 3.5)

19 3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 13 όπου: α = αντανακλαστικότητα (albedo) της επιφάνειας Για το λόγο αυτό, η συνιστώσα μικρού μήκους ακτινοβολίας του ενεργειακού ισοζυγίου είναι: Ας σημειωθεί ότι η προσπίπτουσα ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος μπορεί είτε να μετρηθεί άμεσα με πυρανόμετρα ή να υπολογιστεί με εμπειρικές σχέσεις. Το albedo μιας καλυμμένης γήινης επιφάνειας μπορεί να εκτιμηθεί ως: Rs - Rsr = Rs(1-α ) (εξ. 3.6) α (t) = a C(t)+ a (1- C(t)) (εξ. 3.7) c s όπου: α(t) α c C(t) α s = ανακλαστική ικανότητα στον χρόνο (ημέρα) t = ανακλαστική ικανότητα της κάλυψης (π.χ τυπική τιμή για βλάστηση) = ποσοστό κάλυψης στον χρόνο (ημέρα) t = ανακλαστική ικανότητα της εδαφικής επιφάνειας Εφόσον η ανακλαστική ικανότητα της εδαφικής επιφάνειας αλλάζει με την κατάστασή της, καθορίζονται 12 μηνιαίες τιμές που αντιστοιχούν στην πρώτη ημέρα κάθε μήνα. Κατόπιν, η τιμή της ανακλαστικής ικανότητας για κάθε ημέρα παρεμβάλλεται γραμμικά ανάμεσα στις γειτονικές μηνιαίες τιμές. Η προσπίπτουσα ατμοσφαιρική ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος, Rla, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η νεφοκάλυψη, εκφράζεται ως: = e 4 la aσ T a (εξ. 3.7) R

20 3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 14 όπου: e α = ικανότητα εκπομπής (εκπεμπτικότητα) της ατμόσφαιρας (αδιάστατη) σ = σταθερά Stefan-Boltzmann (11.7x10-8 cal cm -2 ο K -4 day -1 ) T α = θερμοκρασία του αέρα ( ο K) Η ικανότητα εκπομπής (εκπεμπτικότητα) της ατμόσφαιρας μεταβάλλεται από την μικρή τιμή 0.7 έως σχεδόν την μονάδα. Πολυάριθμες εμπειρικές σχέσεις για την εκτίμηση της e α έχουν προταθεί (π.χ. Salhotra, 1986). Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται χρήση της έκφρασης : -5 2 e a = 0.936x10 Ta (εξ. 3.8) Η ανακλώμενη ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος, R lar, μπορεί να εκφρασθεί ως: Rlar = Rlaγ (εξ. 3.9) όπου: γ = ανακλαστικότητα της επιφάνειας για ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος Η προκύπτουσα συνιστώσα μεγάλου μήκους κύματος της καθαρής ατμοσφαιρικής ακτινοβολίας εκφράζεται με την: R la - R lar = R la σ (1- γ ) (1- γ )= 0.936x10-5 T 6 a (εξ. 3.10) Η συνιστώσα μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολίας, που εκπέμπεται από την εδαφική επιφάνεια, παριστάνεται σε μια ανάλογη Boltzmann εξίσωση με αυτήν για την ατμοσφαιρική συνιστώσα όπως παρακάτω: = e T 4 Rls s σ s (εξ. 3.11) όπου: e s = ικανότητα εκπομπής υπέρυθρου του εδάφους (αδιάστατη)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 3 ο : Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Κύκλος διαλέξεων στις επιστήμες του περιβάλλοντος Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Χρήστος Ματσούκας Τμήμα Περιβάλλοντος Τι σχέση έχει η ακτινοβολία με το κλίμα; Ο Ήλιος μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ταχύτητα ανέμου Παράγοντες που την καθορίζουν Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος από το έδαφος Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενο θερμοκηπίου

Φαινόμενο θερμοκηπίου Φαινόμενο θερμοκηπίου To Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 99% της ηλιακής ακτινοβολίας .0 μm (μεγάλου μήκους κύματος ή θερμική) H 2 O, CO 2, CH, N 2

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Αρχιτέκτων www.campit.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πανεπιστημιουπόλεις: Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Μερικές συμπληρωματικές σημειώσεις στη ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ενεργειακό ισοζύγιο της Γης Εισερχόμενη και εξερχόμενη Ακτινοβολία Εισερχόμενη Ηλιακή Ακτινοβολία Εξερχόμενη Γήινη ακτινοβολία Ορατή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου Θ. Μπαρτζάνας 1 Αναγκαιότητα χρήσης προσομοιωμάτων Τα τελευταία χρόνια τα θερμοκήπια γίνονται όλο και περισσότερο αποτελεσματικά στο θέμα της εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σπυρίδων Κωτσόπουλος Καθηγητής, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας AGROCLIMA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή Βασικές έννοιες Αγωγή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή Βασικές έννοιες Αγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Βασικές έννοιες 11 1.1 Εισαγωγή... 11 1.2 Μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας... 12 1.2.1 Αγωγή... 12 1.2.2 Συναγωγή... 13 1.2.3 Ακτινοβολία... 14 2. Αγωγή 19 2.1 Ο φυσικός μηχανισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλιακή Ενέργεια ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία

Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία 5 ο Μάθημα 4.1 Εξάτμιση Η ατμόσφαιρα, κυρίως στο κατώτερο τμήμα της, περιέχει πάντοτε μια μεταβλητή ποσότητα νερού. Η ποσότητα αυτή παρουσιάζεται σε αέρια κατάσταση (υδρατμοί),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ. Κ. Λαγουβάρδος

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ. Κ. Λαγουβάρδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ Επίλυση των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική πρόγνωση καιρού και η συμβολή της στην πρόγνωση τοπικών πλημμυρών

Αριθμητική πρόγνωση καιρού και η συμβολή της στην πρόγνωση τοπικών πλημμυρών Αριθμητική πρόγνωση καιρού και η συμβολή της στην πρόγνωση τοπικών πλημμυρών Αναστάσιος Παπαδόπουλος Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Πρόγνωση Καιρού Οι πρώτες επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Σκοπός της άσκησης Σκοπός της πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Κλίμα Καιρός Αγρομετεωρολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μετάδοση Θερμότητας Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερμότητας Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία 1 ο Μάθηµα (Θεωρία) 1.1 Γενικά ορισµοί Ο πλανήτης Γη περιβάλλεται από ένα αεριώδες περίβληµα που συµµετέχει σε όλες τις κινήσεις του και ονοµάζεται Ατµόσφαιρα. Ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διάλεξη 1 MMK 312 Μεταφορά Θερμότητας Κεφάλαιο 1 1 Μεταφορά Θερμότητας - Εισαγωγή Η θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών 4.4 Βιομηχανικά ενεργειακά φορτία Αναφορές: 1. J. A. Duffie, W. A. Beckmn,

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια έρευνα και τα αποτελέσματά της για την Κλιματική Αλλαγή

Η παγκόσμια έρευνα και τα αποτελέσματά της για την Κλιματική Αλλαγή Η παγκόσμια έρευνα και τα αποτελέσματά της για την Κλιματική Αλλαγή Αλκιβιάδης Μπάης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας Τμήμα Φυσικής - Α.Π.Θ. Πρόσφατη εξέλιξη της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικές με το μάθημα

Πληροφορίες σχετικές με το μάθημα Πληροφορίες σχετικές με το μάθημα Διδάσκοντες: Αλκιβιάδης Μπάης, Καθηγητής Δημήτρης Μπαλής, Επίκ. Καθηγητής Γραφείο: 2 ος όρ. ανατολική πτέρυγα Γραφείο: Δώμα ΣΘΕ. Είσοδος από τον 4 ο όροφο δυτική πτέρυγα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TRNSYS για ΗΘΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TRNSYS για ΗΘΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TRNSYS για ΗΘΣ Επιμέλεια: Αλέξανδρος Τσιμπούκης (Υποψήφιος Διδάκτωρ) 1. Εισαγωγή Το TRNSYS αποτελεί ένα πλήρες υπολογιστικό περιβάλλον για την προσομοίωση χρονικά μεταβαλλόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ Η βροχή αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μετεωρολογικές παραμέτρους. Είναι η πιο κοινή μορφή υετού και αποτελείται από σταγόνες που βρίσκονται σε υγρή κατάσταση. 1. Βροχομετρικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα''

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' ''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' Ο Σεπτέμβριος ως μεταβατικός μήνας από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά

Θερμότητα. Κ.-Α. Θ. Θωμά Θερμότητα Οι έννοιες της θερμότητας και της θερμοκρασίας Η θερμοκρασία είναι μέτρο της μέσης κινητικής κατάστασης των μορίων ή ατόμων ενός υλικού. Αν m είναι η μάζα ενός σωματίου τότε το παραπάνω εκφράζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ (DISCOMFORT INDEX) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (HEAT INDEX) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2010 Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η Επιστήμη της Θερμοδυναμικής ασχολείται με την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας 1 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Εννοιολογική αναπαράσταση δίκτυων διανομής Σχηματοποίηση: δικτυακή απεικόνιση των συνιστωσών του φυσικού συστήματος ως συνιστώσες ενός εννοιολογικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 1 Περιεχόμενα 3.1 Παράγοντες που συνιστούν το εσωτερικό περιβάλλον ενός κτηνοτροφικού κτηρίου... 3 3.2 Θερμότητα... 4 3.3

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2.1 Γενικά 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (β): Μη Συμβατικές Πηγές Ενέργειας Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος (Γραφείο 208) Τηλ.: 24610 56690,

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2014 Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Γενικά Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων.

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. 5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. Η ψύξη ή δροσισμός ή ο κλιματισμός κτιρίων για να επιτευχθεί απαιτείται: α. η μελέτη και εφαρμογή των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔE3 ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΙ EIΝΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΠΟΒΑΘΡΟ Είναι το μέτρο της ποσότητας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο

Χειμερινό εξάμηνο Μεταβατική Αγωγή Θερμότητας: Ανάλυση Ολοκληρωτικού Συστήματος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής 1 Μεταβατική Αγωγή (ranen conducon Πολλά προβλήματα μεταφοράς θερμότητας εξαρτώνται από

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3.1 Εισαγωγή Η μετάδοση θερμότητας, στην πράξη, γίνεται όχι αποκλειστικά με έναν από τους τρεις δυνατούς μηχανισμούς (αγωγή, μεταφορά, ακτινοβολία),

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Γιώργος Πουλής, Δασολόγος M.Sc. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων Διάρθρωση της παρουσίασης Σχεδιασμός ενός προγράμματος παρακολούθησης Η

Διαβάστε περισσότερα

Π ρόγνωση καιρού λέγεται η διαδικασία πρόβλεψης των ατµοσφαιρικών συνθηκών που πρόκειται να επικρατήσουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή, για κάποια ορισµένη µελλοντική χρονική στιγµή ή περίοδο. Στην ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ΚΛΙΜΑ ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κλίµα Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώση του κλίµατος που επικρατεί σε κάθε περιοχή, για τη ζωή του ανθρώπου και τις καλλιέργειες. Εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ο εναλλάκτης ψύξης ονομάζεται και εξατμιστής. Τούτο διότι στο εσωτερικό του λαμβάνει χώρα μετατροπή του ψυκτικού ρευστού, από υγρό σε αέριο (εξάτμιση) σε μια κατάλληλη πίεση, ώστε η αντίστοιχη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 Πρακτική Αγρομετεωρολογία Ο καιρός αποτελεί έναν από τους πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Αθανάσιος Α. Αργυρίου

Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές. Αθανάσιος Α. Αργυρίου Τηλεπισκόπηση Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Αθανάσιος Α. Αργυρίου Ορισμοί Άμεση Μέτρηση Έμμεση Μέτρηση Τηλεπισκόπηση: 3. Οι μετρήσεις γίνονται από απόσταση (από 0 36 000 km) 4. Μετράται η Η/Μ ακτινοβολία Με

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Με τον όρο θερµοκρασία εννοούµε το βαθµό της µοριακής δράσης ή της ποσότητας της θερµότητας που περικλείει ένα υλικό σώµα. Εάν σε δύο παρακείµενα σώµατα Α και Β θερµότητα ρέει από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 6

Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 6 Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών και Βιομηχανιών Διάλεξη 6 Δευτέρα, 14 Απριλίου 008 Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών 1 Εισαγωγή Αριστοποίηση: ενός κριτηρίου (αντικειμενικής συνάρτησης) πολυκριτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ΔΕΥΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1924 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5.1 Καταστατική Εξίσωση, συντελεστές σ t, και σ θ Η πυκνότητα του νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κίνηση των θαλασσίων µαζών και την κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 7: Ηλιακοί Συλλέκτες Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

6. Στατιστικές μέθοδοι εκπαίδευσης

6. Στατιστικές μέθοδοι εκπαίδευσης 6. Στατιστικές μέθοδοι εκπαίδευσης Μία διαφορετική μέθοδος εκπαίδευσης των νευρωνικών δικτύων χρησιμοποιεί ιδέες από την Στατιστική Φυσική για να φέρει τελικά το ίδιο αποτέλεσμα όπως οι άλλες μέθοδοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ 12 Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ Εισαγωγή Στο παρόν Κεφάλαιο περιγράφεται η λειτουργία και απόδοση του πρότυπου ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ κατά τη λειτουργία του στη βαθιά θάλασσα. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11 Μαΐου 2006 Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Χημική Θερμοδυναμική: Μελετά τις μετατροπές ενέργειας που συνοδεύουν φυσικά ή χημικά φαινόμενα Θερμοχημεία: Κλάδος της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ δυο σημείων μέσα σ' ένα σύστημα προκαλεί τη ροή θερμότητας και, όταν στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

V. ΜΙΞΗ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ. 1. Εποχιακός Κύκλος

V. ΜΙΞΗ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ. 1. Εποχιακός Κύκλος V. ΜΙΞΗ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ 1. Εποχιακός Κύκλος Οι διαδικασίες µίξης σε λίµνες και ταµιευτήρες διέπονται κυρίως απο τη δράση του ανέµου, απο τις θερµικές ανταλλαγές στην επιφάνεια λόγω ηλιακής ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα