Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας"

Transcript

1 Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου Θ. Μπαρτζάνας 1

2 Αναγκαιότητα χρήσης προσομοιωμάτων Τα τελευταία χρόνια τα θερμοκήπια γίνονται όλο και περισσότερο αποτελεσματικά στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας 1970 ενεργειακή κρίση Οικολογικά ζητήματα Ανανεώσιμες πηγές Νέα υλικά και τεχνικές 2

3 Αναγκαιότητα χρήσης προσομοιωμάτων Η εισαγωγή καινοτομιών μείωσε την κατανάλωση καυσίμων αλλά έκανε περισσότερο πολύπλοκη τη ρύθμιση του μικροκλίματος στο θερμοκήπιο. πχ θερμοκουρτίνα μόνωση, μείωση διαπερατότητας, μείωση όγκου, συγκράτηση υδρατμών, μεταβολή διαπνοής 3

4 Αναγκαιότητα χρήσης προσομοιωμάτων Λόγω των πολλαπλών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του θερμοκηπίου και των κλιματικών παραμέτρων, δεν είναι πλέον εφικτό να προβλεφθεί η επίδραση της χρήσης του εξοπλισμού του θερμοκηπίου στο μικροκλίμα του και τη λειτουργία του, μέσω απλών σχέσεων. Συνεπώς, η ανάπτυξηνέωνστρατηγικώνελέγχουκαι διαχείρισης είναι εφικτή: με πειράματα σε πραγματικά θερμοκήπια με πειράματα σε μικρής κλίμακας θερμοκήπια με προσομοιώσεις με τη βοήθεια προσομοιωμάτων 4

5 Πειράματα σε πραγματικά θερμοκήπια Πλεονέκτημα: πραγματικότητα Μειονέκτημα: τα αποτελέσματα ισχύουν μόνο για το υπό μελέτη θερμοκήπιο και για κλιματικές συνθήκες παρόμοιες με αυτές κατά τη διάρκεια των πειραμάτων. Για να είναι αντιπροσωπευτικά τα αποτελέσματα θα πρέπει τα πειράματα να γίνουν σε πολλά θερμοκήπια και για διάφορες κλιματικές συνθήκες. π.χ. Αποτελέσματα πειραμάτων στη βόρεια Ευρώπη δεν ισχύουν για όλες τις περιοχές του κόσμου εξαγωγές? 5

6 Πειράματα σε μικρής κλίμακας θερμοκήπια Πλεονέκτημα: πειράματα στο εργαστήριο υπό διάφορες συνθήκες συγκριτικά αποτελέσματα. Μειονέκτημα: τα αποτελέσματα δεν μπορούν να αναχθούν και να εφαρμοστούν σε πραγματικά θερμοκήπια. 6

7 Πειράματα με προσομοιώσεις εν έχει τα μειονεκτήματα των προηγούμενων μεθόδων αρκεί το προσομοίωμα να είναι ρεαλιστικό. Παρόλα αυτά, ακόμα και τα πιο ρεαλιστικά προσομοιώματα απαιτούν επιβεβαίωση. 7

8 Χαρακτηριστικά των προσομοιωμάτων Προσαρμοστικότητα διάσπαση σε απλά τμήματα και τροποποίηση του καθενός από αυτά Ομοιογένεια παρόμοιος βαθμός λεπτομέρειας σε όλα τα επίπεδα Ανεξάρτητα κλιματικών συνθηκών Ολοκλήρωση για μικρά χρονικά διαστήματα 8

9 Εφαρμογή των προσομοιωμάτων Λεπτομερής κατανόηση των μηχανισμών ανταλλαγής ενέργειας και μάζας Οδηγός για ανάπτυξη νέων υλικών και σχεδίων Εξοικείωση στη διαχείριση του κλίματος ενός εμπορικού θερμοκηπίου Σχεδιασμός ημερολογίων παραγωγής 9

10 10 Περιγραφή ενός προσομοιώματος

11 6. Ουρανός 5. Εξωτερικός αέρας 1. Κάλυμμα 8. Αερισμός 2. Εσωτερικός αέρας 7. Θέρμανση 3. Καλλιέργεια 4. Έδαφος

12 Κάλυμμα Το κάλυμμα αποτελεί ένα διαχωριστικό μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού αέρα. Η εξωτερική του επιφάνεια ανταλλάσσει ενέργεια με τον ουρανό και τον εξωτερικό αέρα ενώ η εσωτερική του επιφάνεια ανταλλάσσει ενέργεια με τον εσωτερικό αέρα, την καλλιέργεια και το έδαφος. 12

13 Κάλυμμα Χαρακτηριστικές ιδιότητες στις ανταλλαγές με μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία 13

14 Κάλυμμα Θερμοχωρητικότητα π.χ. PE flm 180 μm έχει 800 J m -2 K -1 υπολογισμός θερμοκρασίας καλύμματος Χαρακτηριστικά συμπύκνωσης λ = J kg -1, flm συμπύκνωσης 100 μm Ποσοστό συμπύκνωσης 14

15 Εσωτερικός αέρας Η θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα υπολογίζεται και λαμβάνεται υπόψη στις ανταλλαγές ενέργειας του εσωτερικού αέρα με συναγωγή με την καλλιέργεια, το έδαφος και το κάλυμμα. Ταχύτητα ανέμου στο εσωτερικό του θερμοκηπίου σύστημα θέρμανσης αερισμού 15

16 Καλλιέργεια Καλλιέργεια σε γραμμές? p v λόγος του εδάφους του θερμοκηπίου που είναι καλυμμένος με καλλιέργεια. LAI 16

17 Έδαφος Έδαφος καλυμμένο με αδιαπέρατο στους υδρατμούς υλικό? ιάχυτη ακτινοβολία Μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία Ανταλλαγές με συναγωγή Αλλαγή φάσης 17

18 Εξωτερικός αέρας Ο εξωτερικός αέρας ανταλλάσσει ενέργεια με το κάλυμμα με συναγωγή για τον υπολογισμό απαιτούνται: θερμοκρασία αέρα ταχύτητα ανέμου διεύθυνση ανέμου 18

19 Εξωτερικός αέρας Ο εξωτερικός αέρας ανταλλάσσει λανθάνουσα ενέργεια με τον εσωτερικό με αερισμό και για τον υπολογισμό της απαιτείται η γνώση της τιμής της υγρασίας του εξωτερικού αέρα 19

20 Ουρανός Ο ουρανός ανταλλάσσει ενέργεια με ακτινοβολία με το θερμοκήπιο και την καλλιέργεια μικρού μήκους κύματος μεγάλου μήκους κύματος Η μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία και η κατανομή της σε άμεση και διάχυτη λαμβάνονται ως δεδομένα 20

21 Ουρανός Για τις ανταλλαγές με μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία απαιτούνται οι οπτικές ιδιότητες ανακλαστικότητα, εκπεμπτικότητα, απορροφητικότητα, διαπερατότητα του ουρανού, του θερμοκηπίου και της καλλιέργειας Βροχή 21

22 Θέρμανση Τιμές θερμοκρασίας για θέρμανση Προσομοίωμα συστήματος θέρμανσης μεταφορά ενέργειας με αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία 22

23 Αερισμός Συνάρτηση του ρυθμού ανανέωσης του αέρα Τιμές θερμοκρασίας για αερισμό 23

24 24 Περιγραφή των ροών ενέργειας και μάζας

25 Ισοζύγιο στο κάλυμμα αέρας-ουρανός R,sky κάλυμμα-αέρας V,e Ηλιακή ακτινοβολία S αέρας-κάλυμμα V, αέρας-κάλυμμα αλλαγή φάσης P, έδαφος-κάλυμμα Rs, καλλιέργεια-κάλυμμα Rv,

26 Κάλυμμα dt A ' = V, V, e + P, + R s, + R v, R, sky + S dt A 26 gr Πυκνότητα ροής ισχύος με συναγωγή v από τον αέρα στο κάλυμμα Πυκνότητα ροής ισχύος με συναγωγή v απότοκάλυμμα στον εξωτερικό αέρα e Πυκνότητα ροής ισχύος με αλλαγή φάσης P από τον αέρα στο κάλυμμα με ακτινοβολία R έδαφος s κάλυμμα με ακτινοβολία R καλλιέργεια v κάλυμμα με ακτινοβολία R κάλυμμα ουρανός sky ηλιακή ακτινοβολία s που απορροφάται από το κάλυμμα

27 Ισοζύγιο ενέργειας του αέρα αέρας-κάλυμμα μέσα-έξω αερισμός καλλιέργεια-αέρας σωλήνες-αέρας θέρμανση έδαφος-αέρας

28 28 Αέρας HS e V V v V s V gr a dt dt A V + + =,,,, ρ'

29 Ισοζύγιο ενέργειας στην καλλιέργεια καλλιέργεια-ουρανός Ηλιακή ακτινοβολία Sv καλλιέργεια-κάλυμμα καλλιέργεια-αέρας καλλιέργεια-αέρας διαπνοή έδαφος-καλλιέργεια

30 30 Καλλιέργεια,,,,, ' v S v s R sky v R v R v P v V V V V dt dt m + + =

31 Ισοζύγιο ενέργειας στο έδαφος έδαφος-ουρανός έδαφος-κάλυμμα έδαφος-καλλιέργεια έδαφος-αέρας

32 32 Έδαφος 1,,,,, ' D s S v s R sky s R s R s P s V s s s s dt dt l + = ρ

33 Ισοζύγιο υδρατμών αέρας-κάλυμμα αλλαγή φάσης καλλιέργεια-αέρας διαπνοή

34 Ισοζύγιο υδρατμών λ V A gr dc dt = + P s, P v, P, L, e + 34

35 35 Ανάλυση των ισοζυγίων

36

37 Κάλυμμα-Κέρδος ενέργειας από τον ήλιο Ηλιακή ακτινοβολία = τ α + τ α + S fr S, dr S, dr fr S, df S, df v Sv S, df S nt p ρ α pv ρ Ssα S, df S,nt

38 38 Κάλυμμα-Ανταλλαγή ενέργειας με τον ουρανό Υπέρυθρη ακτινοβολία sky v v v sky e sky R T T p T T + = σ ρ ρ ε ρ τ σ ε sky v s v T T p + σ ρ ρ ε ρ τ

39 Κάλυμμα-ανταλλαγή ενέργειας και μάζας με τον εξωτερικό αέρα v = h v T T e, h v = Nu z/d v = η ροή θερμότητας Nu= ο αδιάστατος αριθμός Nusselt z= θερμική αγωγιμότητα του υλικού W/ mk d= χαρακτηριστικό μήκος επιφάνειας m 39

40 Κάλυμμα-ανταλλαγή ενέργειας και μάζας με τον εξωτερικό αέρα ΟαριθμόςΝu μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση άλλων αδιάστατων αριθμών. ΣτηφυσικήσυναγωγήοNu μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση των αριθμών Grashof Gr και Prandtl Pr: Νu = m Gr Pr n 3 β g d ΔT Pr = v/κ Στρωτή ροή Gr = Re = Ud/ν 2 ν Τυρβώδης ροή Φυσική συναγωγή Nu = 0.54 Gr Pr 0.25 Nu = 0.14 Gr Pr Βεβιασμένη συναγωγή Nu = 0.67 Re 0.5 Pr 0.33 Nu = Re 4/5 Pr 0.33

41 Κάλυμμα-ανταλλαγή ενέργειας και μάζας με τον εξωτερικό αέρα >15 Gr/Re 2 <0.1 Φυσική Συναγωγή Natural onveton Βεβιασμένη Συναγωγή Fored onveton Gr Re <10 5 >10 8 < > Στρωτή ροή Τυρβώδης ροή Στρωτή ροή Τυρβώδης ροή

42 Κάλυμμα-ανταλλαγή ενέργειας και μάζας με τον εξωτερικό αέρα Μάζα βροχή 42

43 Κάλυμμα-ανταλλαγή ενέργειας και μάζας με τον εσωτερικό αέρα Ενέργεια όμοια με την εξωτερική πλευρά 43

44 Κάλυμμα-ανταλλαγή ενέργειας και μάζας με τον εσωτερικό αέρα Συμπύκνωση Όταν Τ <T dew, πάχος υγρού στρώματος και ποσοστό κάλυψης 44

45 45 Κάλυμμα-ανταλλαγή ενέργειας με την καλλιέργεια ακτινοβολία + = 1 [1 4 4 v v v f v v R T T p p σ ρ ρ ε ε ] w v v f T T p ε ε σ

46 46 Κάλυμμα-ανταλλαγή ενέργειας με το έδαφος ακτινοβολία + = 1 [ s s s f v s R T T p p σ ρ ρ ε ε ] w s s f T T p ε ε σ

47 Καλλιέργεια-κέρδος ενέργειας από τον ήλιο Συντελεστής απορροφητικότητας της καλλιέργειας: a Sv =1-ρ Sv -τ Sv Συντελεστής διαπερατότητας της καλλιέργειας: τ Sv =1-ρ Sv e-kv LAI Sv = 1+ τ Sv ρ Ss a Sv S,nt 47

48 Καλλιέργεια-ανταλλαγή ενέργειας με αλλαγή φάσης -διαπνοή διαπνοή Pv, = h v VPD v- 48

49 ιαπνοή στοματική αγωγιμότητα αεροδυναμική αγωγιμότητα 49

50 Αέρας-ανταλλαγή ενέργειας και μάζας με τον εξωτερικό αέρα αερισμός 50

51 Αερισμός / t: ροή ενθαλπίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού αέρα W/m 2 R a ρυθμός ανανεώσεων αέρα h -1 V: όγκος θερμοκηπίου m 3 Δ Δt = R a 3600 V A ρa e ρ α : πυκνότητα αέρα kg/m 3 51 και e ενθαλπία του αέρα μέσα και έξω από το θερμοκήπιο J/kg

52 Αερισμός = a θ + x λ + vpθ e = a θ e + xe λ + vpθe 52

53 53 Αερισμός ]} [ ] {[ 3600 e vp e e a vp a a a x x A V R t θ λ θ θ λ θ ρ = Δ Δ 3600 e a a A V R t = Δ Δ ρ ] [ 3600 e e e vp e a a a x x x x A V R t + + = Δ Δ λ θ θ θ θ ρ

54 54 Αερισμός ] [ 3600 e e vp e a a a v x x A V R θ θ θ θ ρ + = ] [ 3600 e e e vp e a a a x x x x A V R t + + = Δ Δ λ θ θ θ θ ρ 3600 e a a L x x A V R = λ ρ αισθητή λανθάνουσα

55 Αισθητή ενέργεια = v hv θ θe h v = R a V θx θex ρ a[ a + vp 3600 A θ θe e ] 55

56 Αερισμός Καθορισμός των χρονικών περιόδων, κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, με διαφορετικές τιμές στόχου για τον αερισμό T set,vent, π.χ.: H p1 = H srse + t p1 H p3 = H srse + t p2 H p3 = H sset + t p3 H p4 = H sset + t p4 56 H p1 H p2 H p3 H p4 3:00 srse sset 24:00

57 Αερισμός Μεταβολή της τιμής στόχου ανάλογα με την ηλιακή ακτινοβολία: Για Sg < Sg,mn => T set,vent = T vent Για Sg,mn < Sg < Sg,max => T set,vent =T vent + Τ max Sg - Sg,mn / Sg,max - Sg,mn 57 Για Sg,max < Sg =>T set,vent =T vent + Τ max Απότομες μεταβολές? Αλλεπάλληλες αλλαγές του T set,vent?

58 Αισθητή και λανθάνουσα Στάδια αερισμού Θερμοκήπιο κλειστό R a = R leak Μέγιστο άνοιγμα R a = R max Άνοιγμα ανάλογο της διαφοράς θερμοκρασίας από την τιμή στόχου Ra,max Ra,mn Ra = Ra,mn + ΔTvent ΔT ΔT vent,max vent,mn v 58 = Ra 3600 V A ρa[ a θ θe + vp θx θe x e ] L Ra V = ρaλ x 3600 A x e

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝ ISO 13790 Ημιστατική μέθοδος με μηνιαίο βήμα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων Προκειμένου οι χώρες της ΕΕ να ακολουθούν μια κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατασκευαστική εταιρεία «TETRAS» O.E. µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον δρ. αρχιτέκτονα µηχανικό Χάρη Πεσµατζόγλου.

Η κατασκευαστική εταιρεία «TETRAS» O.E. µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον δρ. αρχιτέκτονα µηχανικό Χάρη Πεσµατζόγλου. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος Αναλυτική περιγραφή ιδιοτήτων προϊόντων πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μάθημα: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Καθηγητής: Γ. Ν. Μαυρογιαννόπουλος ΑΣΚΗΣΗ 1η Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων Υλικό Σύμβολο Περατότητα στη μικρού μήκους κύματος

Διαβάστε περισσότερα

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική, βάσει του νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Βελτίωσης Ενεργειακής Συμπεριφοράς Υφιστάμενων Κτιρίων

Τεχνικές Βελτίωσης Ενεργειακής Συμπεριφοράς Υφιστάμενων Κτιρίων Τεχνικές Βελτίωσης Ενεργειακής Συμπεριφοράς Υφιστάμενων Κτιρίων Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στο κέλυφός τους Θεόδωρος Θεοδοσίου Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Εργαστήριο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμιναριακός Κύκλος 32 ωρών. 8-11 & 15-18 Δεκεμβρίου 2014

Σεμιναριακός Κύκλος 32 ωρών. 8-11 & 15-18 Δεκεμβρίου 2014 Σεμιναριακός Κύκλος 32 ωρών Computational Methods in Sustainable Architecture / Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Αειφόρο Αρχιτεκτονική [CMSA-YMAA] 8-11 & 15-18 Δεκεμβρίου 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εκπόνηση:: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΦΛΩΡΟΥ Α.Μ.:38739 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Φ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ,2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης

Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΓΚΕΡΤΖΟΥ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ YTONG ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑNΤΕΣ:ΟΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΠΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας Σπουδαστής: Καντζέλης Σωτήρι (ΑΜ 5521)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα