Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1"

Transcript

1 105 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1 Δημήτρης Ντζανάτος Το αντικείμενο του Δ.Λ.Π. 1, είναι η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Δηλαδή αυτό το πρότυπο ασχολείται με το ποιες είναι οι οικονομικές καταστάσεις, καθορίζει τις αρχές με τις οποίες συντάσσονται και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στο κοινό. Με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα από την άλλη πλευρά, τα συγκεκριμένα ζητήματα ρυθμίζονται κυρίως από το Νόμο 2190/20 και τα θεσμοθετημένα Λογιστικά Σχέδια. Οι διατάξεις τους ορίζουν τις αρχές με τις οποίες συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις, τον καθορισμό αυτών των οικονομικών καταστάσεων και τον τρόπο εμφάνισής τους όταν δημοσιεύονται προς το κοινό. Η επίδραση όμως της φορολογικής νομοθεσίας στα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι καθοριστική. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων έχει διατάξεις που τώρα πια είναι σχεδόν ταυτόσημες με αυτές του ΚΝ 2190/20, αλλά που στο παρελθόν εμφάνιζαν σε ορισμένα σημεία σημαντικές διαφορές. Υπάρχει ένα πλήθος άλλων φορολογικών νόμων, το οποίο επιδρά στον τρόπο εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων. Νόμοι που αφορούν σε αναπτυξιακά κίνητρα και δίνουν τη δυνατότητα για τη δημιουργία αφορολόγητων αποθεματικών, πολλές φορές καθορίζουν τον τρόπο εμφάνισης αυτών των αποθεματικών στις οικονομικές καταστάσεις, είτε στον πίνακα διανομής των αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό για την εμφάνισή τους στην καθαρή θέση. Οι νόμοι που αναφέρονται στα φορολογικά κίνητρα για τις συγχωνεύσεις, επίσης μπορεί να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται η υπεραξία στο ενεργητικό ή στην καθαρή θέση. Άλλες ειδικές νομοθεσίες που σχετίζονται με συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και έχουν εν πολλοίς φορολογικό χαρακτήρα, επίσης μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων. Ανεξάρτητα όμως από όλες αυτές τις επιδράσεις, είναι γεγονός, ότι το βασικό πλαίσιο σύνταξης και εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων, καθορίζεται από τον ΚΝ 2190/20 και από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ή από τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Πρακτικά είναι αδύνατο να εντοπιστούν όλες οι σχετικές διατάξεις που επιδρούν στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και αυτές να συγκριθούν με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1, ώστε να προκύψουν οι διαφορές. Κατ' ανάγκη λοιπόν, η σύγκριση που γίνεται, αφορά σύγκριση ανάμεσα στο Νόμο 2190/20 και τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 1 και σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται αναφορά σε σχετικές ρυθμίσεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Υφίσταται λεπτομερές πλαίσιο για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων Το ρυθμιστικό πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, που σχετίζεται με τη δημιουργία και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, είναι εκτεταμένο και πλήρες. Μόνο για το Νόμο 2190/20, εμφανίζονται στη συνέχεια εξήντα τρεις (63) ρυθμίσεις, που αφορούν ζητήματα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Στην πραγματικότητα, οι διατάξεις του Νόμου που σχετίζονται με τη δημιουργία ή την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, είναι πολύ περισσότερες από αυτές που αναφέρονται. Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των τραπεζών, σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα τους, επίσης ασχολούνται με τον τρόπο κατάρτισης και εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων. 1 Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μέρος του βιβλίου «Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-Με Απλά Λόγια και οι Διαφορές των Ελληνικών Προτύπων», Δημήτρης Ντζανάτος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2008.

2 106 Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων είναι φορολογικός νόμος και κατά συνέπεια δεν θα μπορεί να συνδέεται με τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», πρέπει να αναφερθεί ότι έχει ένα πλήθος διατάξεων που σχετίζονται επίσης με τις αποτιμήσεις, τη δημιουργία και την εμφάνιση των οικονομικών καταστάσεων, διατάξεις οι οποίες στην πράξη εφαρμόζονται και οι οποίες στο σύνολό τους σχεδόν δεν αποκλίνουν πια από τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 2190/20. Όλοι οι επιστήμονες που υπηρετούν το λογιστικό ή το ελεγκτικό επάγγελμα, έχουν ξοδέψει αναρίθμητες ώρες να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις τεχνικές σύνταξης και εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων και φυσικά πολύ περισσότερες για να υλοποιήσουν στην πράξη αυτές τις τεχνικές. Ο Νόμος 2190/20, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της «σαφήνειας» και της αποτύπωσης της «πραγματικής εικόνας» στις οικονομικές καταστάσεις. Έχει διατάξεις όπου ξεκαθαρίζουν ότι όλες οι άλλες αρχές και πρακτικές, υποχωρούν μπροστά στην αρχή της σαφήνειας που θεωρείται καθοριστική. Επίσης, αναφέρεται σε όλες τις βασικές λογιστικές αρχές που πρέπει να τηρούνται. Ιδιαίτερα πρέπει να τονίσουμε τις ρυθμίσεις του Νόμου 2190/20 για την Αρχή του Ιστορικού Κόστους και την Αρχή της Συντηρητικότητας, δύο αρχές που όπως θα δούμε στην συνέχεια, ανατρέπονται ριζικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Σε ότι αφορά τον αριθμό των οικονομικών καταστάσεων και το είδος τους, ο Νόμος 2190/20 ορίζει ότι αυτές είναι ο Ισολογισμός, η Κατάσταση των Αποτελεσμάτων, η Κατάσταση της Διανομής των Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα. Στην πράξη όμως, αν συνεκτιμηθούν και οι άλλες διατάξεις του νόμου, αλλά και οι διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, οι οικονομικές καταστάσεις με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα συνολικά είναι επτά (7). Πρέπει να συμπεριληφθεί η Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης που προκύπτει από το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, αλλά και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέεται άρρηκτα με τις οικονομικές καταστάσεις. Τέλος πρέπει να συμπεριληφθεί και η Έκθεση των Ελεγκτών, αφού αφενός και αυτή συνδέεται άμεσα με τις οικονομικές καταστάσεις, κυρίως όμως επειδή ήταν συνηθισμένη πρακτική, οι επιχειρήσεις να μην εφαρμόζουν τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» σε διάφορους τομείς και κατά συνέπεια η έκθεση των ελεγκτών να έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα, από αυτόν που εμφανίζεται σήμερα για τις εταιρίες που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.. Σε ότι αφορά την εμφάνιση των οικονομικών καταστάσεων, ο Νόμος 2190/20 καθορίζει μια γενική δομή και τις επιτρεπόμενες αλλαγές που μπορούν να γίνουν με συμπτύξεις ή αναπτύξεις λογαριασμών, ενώ παραπέμπει στα πρότυπα καταστάσεων τα οποία ορίζονται από το Γενικό και τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα πρότυπα που έχουν οριστεί από τα Λογιστικά Σχέδια, τα οποία είναι Προεδρικά Διατάγματα, δηλαδή αφορούν θεσμοθετημένες ρυθμίσεις, είναι εξαιρετικά αναλυτικά και για τον Ισολογισμό και για την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και για την Κατάσταση της Διανομής των Αποτελεσμάτων. Από άλλες ρυθμίσεις του Νόμου, ορίζεται σαν υποχρεωτική η δημοσίευση στον τύπο ορισμένων Οικονομικών Καταστάσεων και συγκεκριμένα του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, της Διανομής Αποτελεσμάτων και της Έκθεσης του Ελεγκτή. Η δομή των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, παρέχει ένα πλήθος πληροφοριών στον αναγνώστη, που μπορεί να σχηματίσει μια αρκετά καθαρή εικόνα για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα μίας εταιρίας. Στον Νόμο 2190/20 επίσης, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το διαχωρισμό των μακροπρόθεσμων από τα βραχυπρόθεσμα στοιχεία, για το χειρισμό και την εμφάνιση των ίδιων μετοχών, για τον ορισμό της εταιρικής χρήσης, για τη συγκρίσιμη χρήση που πρέπει να εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις και για ζητήματα απαγόρευσης συμψηφισμών. Περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για την εμφάνιση των Λογαριασμών Τάξεως, δηλαδή των εκτός Ισολογισμού πληροφοριών, που αποτελούν ένα ανεξάρτητο κύκλωμα, αλλά που δημοσιεύονται μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις. Γίνεται αναφορά για τα μη οργανικά αποτελέσματα, δηλαδή τα αποτελέσματα που είτε αφορούν διορθώσεις λαθών προηγούμενων χρήσεων, είτε αφορούν έκτακτα γεγονότα και τα οποία εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, σε ένα ειδικό τμήμα της, διακεκριμένα. Εκτενείς

3 107 αναφορές γίνονται και για το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία όπως είναι γνωστό ελέγχεται και υπογράφεται από τους Ελεγκτές για την αλήθεια του περιεχομένου της. Είναι προφανές λοιπόν ότι τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σε ότι αφορά το ζήτημα της δημιουργίας και της παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων, διακρίνονται από μια πληρότητα και από πρακτική άποψη παρέχουν όλες εκείνες τις πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε ο αναγνώστης των οικονομικών καταστάσεων να σχηματίσει μια επαρκή εικόνα για την εταιρία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Νόμος 2190/20 επανειλημμένα έχει προσαρμοστεί στις Κοινοτικές Οδηγίες για τα ζητήματα των οικονομικών καταστάσεων και ιδιαίτερα στην 4η Κοινοτική Οδηγία, η οποία εφαρμόστηκε από το 1986 και στην 7η Κοινοτική Οδηγία για τις Ενοποιημένες Καταστάσεις, η οποία εφαρμόστηκε από το 1987, αλλά και σε ένα πλήθος άλλων οδηγιών που αφορούν το δίκαιο των εταιριών και σχετίζονται πολλές από αυτές με την παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων. Επομένως, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/20 σε ότι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, αποτελούν απαρχαιωμένες ρυθμίσεις, γιατί είναι ρυθμίσεις που είναι συμβατές και σύμφωνες με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού συνεχώς ο Νόμος αυτός προσαρμόζονταν και προσαρμόζεται, στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Δίκαιο των Εταιριών. Παρόλα αυτά η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, όπως θα δούμε στη συνέχεια, επιφέρει εξαιρετικά σημαντικές αλλαγές στον τρόπο της παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Σύνοψη των διατάξεων ΚΝ 2190/20 για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων Συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται διατάξεις του ΚΝ 2190/20 που σχετίζονται με το Δ.Λ.Π. 1. Άρθρο και παράγραφος 42α,1α 42α,1β 42α,1γ 42α,1δ α.2 42α.3 43α.1ιζ Συνοπτική Αναφορά Οικονομικές Καταστάσεις Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν Ισολογισμό Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσεως" Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν "Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν Προσάρτημα Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τον Ενοποιημένο Ισολογισμό, τα Ενοποιημένα Αποτελέσματα Χρήσης και το Ενοποιημένο Προσάρτημα, που αποτελούν ενιαίο σύνολο Αρχή της σαφήνειας Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας Οι επιμέρους διατάξεις για τις οικονομικές καταστάσεις, υποχωρούν έναντι της αρχής της απόλυτης σαφήνειας. Αν υπάρξει απόκλιση πρέπει να αναφερθεί στο Προσάρτημα Πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της εταιρείας, αναφέρονται στο Προσάρτημα. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται με σαφήνεια και να ανταποκρίνονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου.

4 108 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση Κάθε παρέκκλιση που γίνεται στις ενοποιημένες καταστάσεις, για την καλύτερη εφαρμογή της αρχής της "πραγματικής εικόνας" επεξηγείται στο Ενοποιημένο Προσάρτημα, με αναφορά και στην επίδραση που είχε αυτή η παρέκκλιση στα αποτελέσματα και τον Ισολογισμό Χρήση Η εταιρική χρήση είναι 12 μήνες, με εξαίρεση την πρώτη που δεν μπορεί να 42.1,2 υπερβαίνει τους 24 Συγκρίσιμη χρήση Τα ποσά του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης απεικονίζονται σε δύο 42β.5 τουλάχιστον στήλες, όπου η μία αφορά την παρούσα χρήση και η άλλη την προηγούμενη Τα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης, αν δεν είναι συγκρίσιμα πρέπει να 42β.5 αναμορφώνονται και η αναμόρφωση να εξηγείται στο Προσάρτημα Συμψηφισμοί Απαγορεύεται κάθε συμψηφισμός μεταξύ λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού 42β.7 ή εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση της συμψηφιστικής τους διαφοράς Βασικές λογιστικές αρχές Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζονται στις οικονομικές 43.1 καταστάσεις γίνεται με βάση το ιστορικό κόστος και τις αρχές που ορίζονται από το νόμο 43.1α Ισχύει η αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρίας 43.1β Ισχύει η αρχή του αμετάβλητου των κανόνων αποτίμησης, από χρήση σε χρήση 43.1γ 43.1γ 43.1γ 43.1γ 43.1δ 43.1ε 43.1στ Ισχύει η αρχή της συντηρητικότητας πάντα και αναφέρονται ειδικότερες ρυθμίσεις που σχετίζονται με αυτήν την αρχή Ισχύει ότι σε κάθε χρήση εμφανίζονται μόνο τα κέρδη που την αφορούν, και συνδέεται με την αρχή της συντηρητικότητας Ισχύει ότι λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κίνδυνοι που αφορούν τη χρήση ή προηγούμενες χρήσεις, ακόμη και αν έγιναν γνωστοί μετά τη λήξη της χρήσης και μέχρι τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, και συνδέεται με την αρχή της συντηρητικότητας Ισχύει ότι δημιουργούνται όλες οι αναγκαίες προβλέψεις και γίνονται αποσβέσεις, ανεξάρτητα από το γεγονός αν προκύπτει για τη χρήση κέρδος ή ζημιά Ισχύει η αρχή ότι τα έσοδα και τα έξοδα λογίζονται κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους ανεξάρτητα από το χρόνο που θα εξοφληθούν οι σχετικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις Ισχύει η αρχή της χωριστής αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπει ο νόμος για κάθε περίπτωση Ισχύει η αρχή της συνέχειας των χρήσεων, με την έννοια ότι το άνοιγμα των βιβλίων κάθε νέας χρήσης, συμφωνεί με τον Ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης Παρέκκλιση από τις βασικές λογιστικές αρχές που ορίζει ο νόμος επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις Αν υπάρξει παρέκκλιση από τις βασικές λογιστικές αρχές, αυτή πρέπει να επεξηγείται και αιτιολογείται στο Προσάρτημα με αναφορά στις σχετικές επιδράσεις στον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης Οι ενοποιημένες καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση και τα αποτελέσματα του Ομίλου, σαν αυτός να αποτελούσε μία εταιρία Μακροπρόθεσμα

5 109 42ε.2 42ε.3 42ε στ 42β.1 42β.2 42β.2 42β.3 42β.3 42β.4 42γ 42δ.1 42δ.2 Στο πάγιο ενεργητικό, περιλαμβάνονται επίσης οι συμμετοχές και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Ασώματες ακινητοποιήσεις (άϋλα πάγια στοιχεία) είναι τα ασώματα οικονομικά αγαθά, που αποκτούνται από την εταιρεία με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα οπωσδήποτε μεγαλύτερο από ένα έτος. Στους λογαριασμούς της κατηγορίας των ασωμάτων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνονται τα ποσά που καταβάλλονται για την απόκτηση τέτοιων αγαθών, καθώς και τα ποσά που δαπανώνται από την εταιρία για τη δημιουργία των αγαθών αυτών Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης λήγει μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. Όλες οι άλλες υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες Στο Ενοποιημένο Προσάρτημα αναλύεται το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό, οι οποίες λήγουν μετά από πέντε έτη Δομή και λογαριασμοί οικονομικών καταστάσεων Η δομή του Ισολογισμού δεν πρέπει να αλλάζει. Αν αλλάξει οι αλλαγές πρέπει να επεξηγούνται και αιτιολογούνται στο Προσάρτημα Λογαριασμοί των προτύπων οικονομικών καταστάσεων με μηδενικά υπόλοιπα, δεν δημοσιεύονται Επιτρέπεται μεγαλύτερη ανάλυση ή προσθήκη λογαριασμών στις οικονομικές καταστάσεις, πέρα από τα οριζόμενα στα πρότυπα. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών των προτύπων οικονομικών καταστάσεων, μπορούν να διαφοροποιούνται αν η φύση της επιχείρησης το απαιτεί και οι αλλαγές να αιτιολογούνται στο Προσάρτημα Απαγορεύεται η καταχώριση ανομοιογενών στοιχείων στον ίδιο λογαριασμό των οικονομικών καταστάσεων Οι λογαριασμοί των προτύπων οικονομικών καταστάσεων, μπορούν να συγχωνεύονται αν αφορούν μικρά ποσά ή για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας. Οι αλλαγές πρέπει να αιτιολογούνται στο Προσάρτημα Ο Ισολογισμός συντάσσεται σύμφωνα με συγκεκριμένο πρότυπο που ορίζει το ΠΔ 1123/80 (ΕΓΛΣ), και εμφανίζει αριστερά το ενεργητικό και δεξιά το παθητικό Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης συντάσσεται σύμφωνα με συγκεκριμένο πρότυπο που ορίζει το ΠΔ 1123/80 (ΕΓΛΣ), σε κάθετη διάταξη Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, συντάσσεται σύμφωνα με συγκεκριμένο πρότυπο που ορίζει το ΠΔ 1123/80 (ΕΓΛΣ). Λογαριασμοί τάξεως 42ε.11 42ε.11 42ε.13 42ε.13 Στους "λογαριασμούς τάξεως" απεικονίζονται ιδίως τα αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, οι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και οι κάθε μορφής εγγυήσεις, καθώς και οι εμπράγματες ασφάλειες. Σχετικές αναλύσεις παρέχονται στο Προσάρτημα. Τα ποσά των "λογαριασμών τάξεως" αποτελούν ιδιαίτερο άθροισμα, το οποίο δεν προστίθεται στα συνολικά αθροίσματα των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού Ίδιες Μετοχές Αν κατέχονται "Ίδιες μετοχές" και τα κέρδη μετά το τακτικό αποθεματικό και το πρώτο μέρισμα αρκούν, δημιουργείται ισόποσο αποθεματικό στην καθαρή θέση Αν δεν υπάρχουν κέρδη για σχηματισμό αποθεματικού για ίδιες μετοχές, ο λογαριασμός του ενεργητικού "ίδιες μετοχές" εμφανίζεται στο παθητικό αφαιρετικά από το άθροισμα των ίδιων κεφαλαίων.

6 Στον ενοποιημένο ισολογισμό οι 'Ίδιες μετοχές" της μητρικής, δεν συμψηφίζονται αλλά εμφανίζονται διακεκριμένα στην κατηγορία χρεόγραφα Μη οργανικά αποτελέσματα 42ε.15β 42ε.15β 42ε.15β 42ε.15β 43α.1γ 43α.1δ 43α.1ε 43α.1στ 43α.1ιστ Στους λογαριασμούς "έκτακτα και ανόργανα έσοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" καταχωρούνται τα έσοδα ή έξοδα που δεν προέρχονται από τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας Αν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα είναι σημαντικά, αναλύονται στο Προσάρτημα με διευκρινήσεις για τη φύση τους και την επίδραση στους φόρους Στους λογαριασμούς "Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων" εμφανίζονται τυχόν έσοδα ή έξοδα που καταχωρήθηκαν στην κλειόμενη χρήση αλλά αφορούν προηγούμενες χρήσεις Αν τα έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων είναι σημαντικά, αναλύονται στο Προσάρτημα με διευκρινήσεις για τη φύση τους και την επίδραση στους φόρους Κίνηση λογαριασμών κεφαλαίου Ο αριθμός, η ονομαστική αξία και η αξία έκδοσης μετοχών που εκδόθηκαν για αύξηση κεφαλαίου στη χρήση, αναφέρονται στο Προσάρτημα Ο αριθμός και η ονομαστική αξία κάθε κατηγορίας μετοχών, αν το μετοχικό κεφάλαιο έχει περισσότερες από μία κατηγορίες, αναφέρονται στο Προσάρτημα Ο αριθμός των τίτλων κατά κατηγορία και τα ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα όταν η εταιρεία έχει εκδώσει προνομιούχες μετοχές, μετατρέψιμες ομολογίες, μετοχές επικαρπίας ή ιδρυτικούς τίτλους, αναφέρονται στο Προσάρτημα. Τα ποσά των υποχρεώσεων των οποίων η προθεσμία εξόφλησης είναι μεγαλύτερη από πέντε έτη από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, αναφέρονται κατά λογαριασμό Ισολογισμού στο Προσάρτημα Αν η εταιρία απόκτησε ή πούλησε δικές της μετοχές στη χρήση, στο Προσάρτημα αναφέρονται οι λόγοι απόκτησης, το τυχόν τίμημα απόκτησης, ο αριθμός, η ονομαστική τους αξία και το ποσοστό στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των μετοχών που αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν, καθώς και το τυχόν τίμημα διάθεσής τους Έκθεση διαχείρισης 43α.3α 43α.3α 43α.3α 43α.3β 43α.3β 43α.3β Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρεται το διαθέσιμο συνάλλαγμα με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπράγματων βαρών καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης, είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν.

7 111 43α.3β 43α.3β Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρεται η ύπαρξη τυχόν υποκαταστημάτων της εταιρείας. Οι βασικές ρυθμίσεις του Δ.Λ.Π. 1, για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων Σκοπός, εφαρμογή και οικονομικές καταστάσεις Παρ. Προτύπου Συνοπτική Αναφορά 1 Σκοπός: Μία βάση για την παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, για να υπάρχει συγκρισιμότητα στις χρήσεις της εταιρίας και με τις άλλες εταιρίες 2 Αφορά τις γενικού σκοπού Οικονομικές Καταστάσεις 5 Αφορά κερδοσκοπικές εταιρίες, όχι μη κερδοσκοπικές ή οργανισμούς του δημοσίου. Αν το χρησιμοποιήσουν αυτοί, πρέπει να κάνουν προσαρμογές 6 Δεν καλύπτει πλήρως ανάγκες π.χ. Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή άλλων εταιριών χωρίς κεφάλαιο. Αν το χρησιμοποιήσουν αυτοί, πρέπει να κάνουν προσαρμογές Το πλήρες σετ Οικονομικών Καταστάσεων περιλαμβάνει: α) Ισολογισμό β) 8 Κατάσταση αποτελεσμάτων γ) Κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων δ) Κατάσταση ταμειακών ροών ε) Σημειώσεις Μπορούν οι εταιρίες, πέραν των Οικονομικών Καταστάσεων να συντάσσουν και μία 9 χρηματοοικονομική επισκόπηση της διοίκησης, που θα παρέχει ειδικές, χρηματοοικονομικής φύσης, πληροφορίες. 10 Μπορούν οι εταιρίες, πέραν των Οικονομικών Καταστάσεων να συντάσσουν και αναφορές ή καταστάσεις, για περιβαλλοντικά θέματα ή θέματα προστιθέμενης αξίας 48 Ενθαρρύνεται να γίνεται στρογγυλοποίηση στο νόμισμα Δίνεται η δυνατότητα να συνταχθούν Οικονομικές Καταστάσεις μικρότερης ή 49 μεγαλύτερης περιόδου από έτος, ενώ κανονική περίοδος είναι το έτος (π.χ. 52 εβδομάδων), με συγκρίσιμη το προηγούμενο έτος Βασικές λογιστικές αρχές εμφάνισης οικονομικών καταστάσεων Παρ. Προτύπου Συνοπτική Αναφορά Συνέχιση δραστηριότητας Οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάσσονται με την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, μετά από εκτίμηση για αυτό το ζήτημα της διοίκησης και αυτό αναφέρεται. Αν η διοίκηση θεωρεί ότι δεν ισχύει η συνέχιση της δραστηριότητας, πρέπει να το αιτιολογήσει και να αναφέρει τη βάση με την οποία συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις Η εκτίμηση για τη συνέχιση της δραστηριότητας απαιτεί έρευνα σε βάθος τουλάχιστον 12 μηνών Ακριβοδίκαια εμφάνιση Οι Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να παρουσιάζουν ακριβοδίκαια, Ισολογισμό, Αποτελέσματα και Ροές. Αυτό σημαίνει κυρίως ότι εφαρμόστηκαν σωστά τα Δ.Π.Χ.Π. Αρχή δεδουλευμένου

8 Η διοίκηση συντάσσει τις Οικονομικές Καταστάσεις με βάση την αρχή του "δεδουλευμένου" των εσόδων και εξόδων, εκτός από τις ταμειακές ροές Αρχή ομοιομορφίας 27 Η εμφάνιση των Οικονομικών Καταστάσεων είναι Ομοιόμορφη, εκτός αν υπάρχει σημαντικός λόγος για μεταβολή 28 Αν γίνει αλλαγή στην εμφάνιση, αυτή πρέπει να έχει διάρκεια στο μέλλον και πρέπει να αλλάξει και η συγκριτική πληροφόρηση Αρχή σημαντικότητας 29 Κάθε σημαντική κατηγορία παρόμοιων στοιχείων, πρέπει να απεικονίζεται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις 30 Αν δεν είναι σημαντικό ένα στοιχείο μπορεί να εμφανιστεί μαζί με άλλα στις Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ένα μη σημαντικό στοιχείο που δεν εμφανίστηκε χωριστά στις Οικονομικές Καταστάσεις μπορεί να επεξηγείται στις σημειώσεις 31 Η αρχή της σημαντικότητας εφαρμόζεται για όλες τις απαιτήσεις των προτύπων και για το περιεχόμενο των σημειώσεων Το τι είναι σημαντικό, δεν ορίζεται επακριβώς, αλλά σταθμίζεται πάντα με την 12 προϋπόθεση ότι οι χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, έχουν την απαραίτητη γνώση και θέληση για μελέτη τους Μη Συμψηφισμός Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, καθώς και τα έσοδα και οι δαπάνες, δε 32 συμψηφίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις εκτός αν απαιτείται ή επιτρέπεται από Πρότυπο ή Διερμηνεία. Συγκριτική πληροφόρηση και επανακατατάξεις 36 Συγκριτική πληροφόρηση παρέχεται για όλα τα ποσά των Οικονομικών Καταστάσεων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από πρότυπο ή διερμηνεία 36 Συγκριτική πληροφόρηση παρέχεται και για τις περιφραστικές πληροφορίες στις σημειώσεις, όταν αυτό είναι απαραίτητο 38 Αν γίνεται επανακατάταξη κονδυλίων στη χρήση, θα γίνεται και στη συγκριτική χρήση 38 Αν γίνεται επανακατάταξη των συγκριτικών κονδυλίων, αναφέρεται το είδος, ο λόγος και κάθε ποσό που επανακατατάχθηκε 39 Αν έγινε επανακατάταξη στη χρήση, αλλά όχι στη συγκριτική, θα αναφέρεται γιατί δεν έγινε στη συγκριτική και ποιοι λογαριασμοί θα επηρεάζονταν 40 Η αναβάθμιση της συγκρισιμότητας των πληροφοριών, ενθαρρύνεται για λόγους καλύτερης πληροφόρησης των χρηστών 41 Αν γίνει διόρθωση λάθους ή αλλαγή πολιτικής (Δ.Λ.Π. 8), οι υποχρεώσεις για συγκριτική πληροφόρηση είναι αυτές που περιλαμβάνονται στο Δ.Λ.Π. 8 Ενιαία εμφάνιση 43 Όταν στα πρότυπα αναφέρεται υποχρέωση "γνωστοποίησης", αυτή μπορεί να αφορά είτε τις ίδιες τις Οικονομικές Καταστάσεις ή τις σημειώσεις 44 Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα εξατομικεύονται με σαφήνεια, στο ίδιο έντυπο που περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες Παρέκκλιση από τα Δ.Λ.Π. Παρ. Προτύπου Συνοπτική Αναφορά Παρέκκλιση από τα Δ.Π.Χ.Π. επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όταν η εφαρμογή τους θα δημιουργούσε παραπλανητική εικόνα, ενώ υπάρχουν σημαντικές υποχρεώσεις πληροφόρησης για αυτές τις περιπτώσεις Αν υπάρξει παρέκκλιση από τα Δ.Π.Χ.Π., σε περίπτωση που ρητά δεν απαγορεύεται κάτι τέτοιο, θα αναφέρεται ότι η εικόνα είναι ακριβοδίκαιη και ότι εφαρμόστηκαν όλα τα Δ.Π.Χ.Π., εκτός της συγκεκριμένης παρέκκλισης

9 Αν υπάρξει παρέκκλιση από τα Δ.Π.Χ.Π., θα αναφέρεται το πρότυπο για το οποίο υπήρξε, τι καθόριζε, ποια είναι η παρέκκλιση που έγινε, ο λόγος της παρέκκλισης και η επίδραση της παρέκκλισης σε όλα τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων Αν παρέκκλιση από Δ.Π.Χ.Π. έγινε σε προηγούμενη περίοδο, αλλά επιδρά στην παρούσα, θα αναφέρεται το πρότυπο για το οποίο υπήρξε, τι καθόριζε, ποια είναι η παρέκκλιση που έγινε, ο λόγος της παρέκκλισης και η επίδραση της παρέκκλισης σε όλα τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της παρούσας χρήσης Αν η διοίκηση θεωρεί ότι πρέπει να γίνει παρέκκλιση, αλλά αυτό ρητά απαγορεύεται δεν θα την κάνει, αλλά στις σημειώσεις θα αναφέρει γιατί έπρεπε να γίνει και ποιες θα ήταν οι επιδράσεις σε κάθε κονδύλι των Οικονομικών Καταστάσεων Αν γίνει παρέκκλιση ή εκτιμηθεί ότι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε επειδή απαγορεύεται, πρέπει να αιτιολογηθεί γιατί είναι αναγκαία και οι διαφορές της εταιρίας με άλλες εταιρίες που δεν την κάνουν. Αν δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές, αυτό αποτελεί τεκμήριο ότι δεν έπρεπε να γίνει παρέκκλιση Ισολογισμός Παρ. Συνοπτική Αναφορά Προτύπου Κριτήρια εμφάνισης Στον Ισολογισμό εμφανίζονται καταρχήν χωριστά τα κυκλοφοριακά από τα μη 51 κυκλοφοριακά στοιχεία Στον Ισολογισμό εμφανίζονται καταρχήν χωριστά οι βραχυπρόθεσμες από τις μη 51 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Παρέχεται η δυνατότητα, όταν η φύση της εταιρίας το απαιτεί (π.χ. τράπεζες), η 51 εμφάνιση να γίνεται στον Ισολογισμό με το κριτήριο της ρευστότητας Παρέχεται η δυνατότητα, όταν η εταιρία έχει διαφοροποιημένες δραστηριότητας η 55 εμφάνιση στον Ισολογισμό να είναι μικτή, σε ένα βαθμό με το κριτήριο της ρευστότητας και σε ένα βαθμό με το κριτήριο του βραχυπρόθεσμου - μακροπρόθεσμου Αν η παρουσίαση στον Ισολογισμό είναι τέτοια, που σε ένα κονδύλι περιλαμβάνεται 52 βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο τμήμα, να παρέχεται η πληροφόρηση ποιο είναι το μακροπρόθεσμο Περιεχόμενο κυκλοφοριακών στοιχείων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Κυκλοφοριακά στοιχεία είναι: α) τα διαθέσιμα και ισοδύναμα β) ότι κατέχεται για 57 εμπορικούς σκοπούς γ) ότι αναμένεται να διακανονιστεί στο επόμενο 12μηνο δ) ότι αναμένεται να ρευστοποιηθεί, πωληθεί ή αναλωθεί κατά το συνήθη κύκλο της εταιρίας Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι αυτές που: α) αναμένεται να διακανονιστούν στον κανονικό κύκλο της εταιρίας β) κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς γ) αναμένεται να 60 διακανονιστούν σε ένα 12μηνο δ) δεν υπάρχει ανεπιφύλακτο δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού πέραν του 12μήνου Αν η εταιρία έχει την ευχέρεια και μπορεί να μετακυλήσει την εξόφληση μίας υποχρέωσης μετά το 12μηνο, με βάση τα πιστοδοτικά όρια, τότε μπορεί να τη 64 χαρακτηρίσει μακροπρόθεσμη, αλλά πρέπει να εξασφαλίζεται ότι έχει τη δυνατότητα για γίνει η αναχρηματοδότηση (π.χ. από συμβάσεις) Αν αθετηθεί μία δέσμευση σε μακροπρόθεσμη υποχρέωση και αυτή γίνει ληξιπρόθεσμη, εμφανίζεται σαν βραχυπρόθεσμη, ακόμη και αν δεν απαιτήσει ο 65 πιστωτής την εξόφλησή της, εκτός αν υπάρχει ανεπιφύλακτη σύμβαση για αναχρηματοδότηση Αν ο δανειστής για μία μακροπρόθεσμη σύμβαση που έγινε ληξιπρόθεσμη, 66 συμφωνήσει για περίοδο χάριτος πάνω από 12 μήνες, η υποχρέωση παραμένει μακροπρόθεσμη Αν από την ημερομηνία του Ισολογισμού μέχρι τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, για βραχυπρόθεσμα δάνεια συμβούν σημαντικά γεγονότα που 67 μετατρέπουν αυτά τα δάνεια σε μακροπρόθεσμα, δεν θα αλλάξει ο Ισολογισμός, αλλά θα παρασχεθούν πληροφορίες στις σημειώσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 10 Κατ' αρχήν Λογαριασμοί στον Ισολογισμό

10 Στο Ισολογισμό πρέπει να εμφανίζεται το κονδύλι: 1. Εδαφικές εκτάσεις, παραγωγικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός 68 Στο Ισολογισμό πρέπει να εμφανίζεται το κονδύλι: 2. Ασώματες ακινητοποιήσεις 68 Στο Ισολογισμό πρέπει να εμφανίζεται το κονδύλι: 3.Συμμετοχές, χρεόγραφα και λοιπές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 68 Στο Ισολογισμό πρέπει να εμφανίζεται το κονδύλι: 4.Επενδύσεις που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 68 Στο Ισολογισμό πρέπει να εμφανίζεται το κονδύλι: 5.Αποθέματα 68 Στο Ισολογισμό πρέπει να εμφανίζεται το κονδύλι: 6.Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 68 Στο Ισολογισμό πρέπει να εμφανίζεται το κονδύλι: 7.Χρηματικά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 68 Στο Ισολογισμό πρέπει να εμφανίζεται το κονδύλι: 8.Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 68 Στο Ισολογισμό πρέπει να εμφανίζεται το κονδύλι: 9.Υποχρεώσεις για φόρους και απαιτήσεις για φόρους όπως αναφέρονται στο IAS Στο Ισολογισμό πρέπει να εμφανίζεται το κονδύλι: 10.Προβλέψεις 68 Στο Ισολογισμό πρέπει να εμφανίζεται το κονδύλι: 11.Μακροπρόθεσμες έντοκες υποχρεώσεις 68 Στο Ισολογισμό πρέπει να εμφανίζεται το κονδύλι: 12.Δικαιώματα μειοψηφίας 68 Στο Ισολογισμό πρέπει να εμφανίζεται το κονδύλι: 13.Κεφάλαιο και αποθεματικά Ζητήματα εμφάνισης των λογαριασμών Ισολογισμού Α Μπορεί να προστεθούν λογαριασμοί όταν άλλα πρότυπα το επιβάλλουν ή αν βοηθάει την ακριβοδίκαιη παρουσίαση Οι τίτλοι των λογαριασμών μπορούν να διαφοροποιηθούν, αν το είδος της επιχείρησης το επιβάλλει για την καλύτερη πληροφόρηση του χρήστη Στον Ισολογισμό θα εμφανίζεται στο ενεργητικό, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5 και το συνολικό ποσό των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται για πώληση, καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το Δ.Π.Χ.Π. 5 Επικεφαλίδες, μερικά αθροίσματα και επιπρόσθετα κονδύλια, μπορούν να εμφανίζονται στον Ισολογισμό για την καλύτερη πληροφόρηση Αν η κατάταξη στον Ισολογισμό είναι με την αρχή Βραχυπρόθεσμου - Μακροπρόθεσμου, η αναβαλλόμενη φορολογία εμφανίζεται στα μακροπρόθεσμα Το Δ.Λ.Π. 1 δεν ορίζει την τάξη ή τη μορφή των κονδυλίων του Ισολογισμού, αλλά παρέχει έναν ενδεικτικό κατάλογο για την ελάχιστη πληροφόρηση Αναλύσεις κονδυλίων Ισολογισμού Η εταιρία είτε στην όψη του Ισολογισμού, είτε σε υποσημειώσεις, πρέπει να αναλύει 74 τα κονδύλια του Ισολογισμού σε υποκατηγορίες Ενδεικτικά: α) Τα ενσώματα λειτουργικά πάγια αναλύονται κατά κατηγορία β) οι απαιτήσεις σε απαιτήσεις από πελάτες, απαιτήσεις από συνδεμένες, προκαταβολές, 75 λοιπές απαιτήσεις, γ) τα αποθέματα κατά κατηγορία δ) οι προβλέψεις, για παροχές σε εργαζόμενους και λοιπές ε) τα ίδια κεφάλαια στις βασικές κατηγορίες 76 Στις σημειώσεις θα γίνεται περιγραφή των κάθε είδους αποθεματικών της εταιρίας Για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου (μετοχών;), θα αναφέρεται η ονομαστική αξία αν υπάρχει, ο αριθμός των μετοχών;, με διάκριση στο καταβλημένο και μη καταβλημένο κεφάλαιο Για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου (μετοχών;), θα αναφέρεται το υπόλοιπο έναρξης, οι μεταβολές του στη χρήση και το υπόλοιπο λήξης Για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου (μετοχών;), θα αναφέρονται τα δικαιώματα και οι τυχόν περιορισμοί, περιλαμβανομένων περιορισμών στη λήψη μερισμάτων ή στην επιστροφή του κεφαλαίου Για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου (μετοχών;), θα αναφέρονται οι μετοχές που κατέχονται από την ίδια την εταιρία (ίδιες μετοχές) ή από θυγατρικές ή συγγενείς της Για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου (μετοχών;), θα αναφέρονται οι μετοχές που κρατούνται ή που δεν έχουν εκδοθεί και προβλέπεται να εκδοθούν με βάση Options ή άλλες συμβάσεις πώλησης, με αναφορά στους όρους των συμβάσεων

11 Μία επιχείρηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, θα παρέχει για το κεφάλαιό της ισοδύναμες πληροφορίες με αυτές που παρέχουν οι εταιρίες που έχουν κεφάλαιο Αποτελέσματα χρήσης Παρ. Προτύπου Συνοπτική Αναφορά Κατ' αρχήν Λογαριασμοί της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 81 Στην κατάσταση αποτελεσμάτων εμφανίζεται οπωσδήποτε: 1. Έσοδα 81 Στην κατάσταση αποτελεσμάτων εμφανίζεται οπωσδήποτε: 2. Χρηματοοικονομικά Κόστη 81 Στην κατάσταση αποτελεσμάτων εμφανίζεται οπωσδήποτε: 3. Αποτελέσματα από ενοποιούμενες με την καθαρή θέση 81 Στην κατάσταση αποτελεσμάτων εμφανίζεται οπωσδήποτε: 4. Έξοδα για φόρους 81 Στην κατάσταση αποτελεσμάτων εμφανίζεται οπωσδήποτε: 5. Ένα ενιαίο ποσό για το μετά φόρων αποτέλεσμα της διακοπείσας δραστηριότητας, αλλά και το αποτέλεσμα από την αποτίμηση των στοιχείων αυτής της δραστηριότητας 81 Στην κατάσταση αποτελεσμάτων εμφανίζεται οπωσδήποτε: 6. Το κέρδος ή η ζημία της περιόδου Ζητήματα εμφάνισης λογαριασμών Κατάστασης Αποτελεσμάτων 78 Κατ' αρχήν κάθε έσοδο και έξοδο που αναγνωρίζεται στην περίοδο εμφανίζεται στα αποτελέσματα Τα έσοδα ή τα έξοδα που αφορούν διορθώσεις λαθών ή αλλαγή πολιτικών, 79 αντιμετωπίζονται με βάση το Δ.Λ.Π. 8 και επομένως μπορεί να μην εμφανίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που αναγνωρίστηκαν Ορισμένα "Έσοδα" ή 'Έξοδα", μπορεί να μεταφέρονται κατευθείαν στην καθαρή θέση, 80 ανάλογα με τις διατάξεις συγκεκριμένων προτύπων, όπως αποθεματικά αναπροσαρμογής, αντιστροφές προβλέψεων κλπ. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων διακεκριμένα θα εμφανίζονται α) τα κέρδη ή ζημίες 82 που αφορούν τη μειοψηφία β) τα κέρδη ή ζημίες που αφορούν τους μετόχους της εταιρίας 83 Στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εμφανίζονται επικεφαλίδες, μερικά αθροίσματα και συγκεκριμένα κονδύλια, πάντα με σκοπό τη σωστή πληροφόρηση του αναγνώστη 85 Απαγορεύεται να εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στις σημειώσεις, έσοδα ή έξοδα σαν "έκτακτα" 86 Τα σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων, πρέπει να αποκαλύπτονται είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στις σημειώσεις 88 Η ανάλυση των δαπανών θα γίνεται είτε κατά είδος ή κατά λειτουργία Ενθαρρύνεται η ανάλυση των εξόδων κατά είδος ή λειτουργία να εμφανίζεται στην 89 κατάσταση αποτελεσμάτων και να μην γίνεται στις σημειώσεις, αν και δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση Αναλύσεις και πληροφορίες για τους λογαριασμούς της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 86 Τα σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων, πρέπει να αποκαλύπτονται είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στις σημειώσεις 87 Πρέπει να αποκαλύπτονται οι προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων και οι αναστροφές τους 87 Πρέπει να αποκαλύπτονται οι προβλέψεις υποτίμησης παγίων και οι αναστροφές τους 87 Πρέπει να αποκαλύπτεται η επίδραση στα αποτελέσματα από διάθεση λειτουργικών παγίων 87 Πρέπει να αποκαλύπτεται η επίδραση στα αποτελέσματα από διάθεση επενδύσεων 87 Πρέπει να αποκαλύπτονται οι επιδράσεις στα αποτελέσματα από διακοπείσες δραστηριότητες 87 Πρέπει να αποκαλύπτονται οι επιδράσεις στα αποτελέσματα από νομικούς διακανονισμούς

12 Πρέπει να αποκαλύπτονται όλες οι άλλες αναστροφές προβλέψεων 88 Η ανάλυση των δαπανών θα γίνεται είτε κατά είδος ή κατά λειτουργία Ενθαρρύνεται η ανάλυση των εξόδων κατά είδος ή λειτουργία να εμφανίζεται στην 89 κατάσταση αποτελεσμάτων και να μην γίνεται στις σημειώσεις, αν και δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση (Αν γίνεται ανάλυση των εξόδων κατά είδος, επαρκεί η ανάλυση κατά πρωτοβάθμιο της 91 ομάδας 6 που έχουμε στο ΕΓΛΣ σ.σ.) (Αν γίνεται ανάλυση των εξόδων κατά λειτουργία, είναι επαρκέστατη η ανάλυση που έχουμε για τα λειτουργικά έξοδα, στο πρότυπο της κατάστασης αποτελεσμάτων με 92 Ε.Λ.Π., δηλαδή διοίκηση, διάθεση, έρευνα και πρέπει να προστεθούν λοιπά έσοδα και έξοδα σ.σ.) Όταν γίνεται εμφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε λειτουργίας πρέπει να 93 αναλύονται και κατά είδος και προκύπτουν τουλάχιστον διακεκριμένα οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού και οι αποσβέσεις Να αναφέρεται το ποσό των μερισμάτων που αποφασίστηκε η διανομή τους στη χρήση, 95 είτε με εμφάνιση στην κατάσταση αποτελεσμάτων, ή στον πίνακα μεταβολής ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις, με αναφορά και στο μέρισμα ανά μετοχή Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Παρ. Προτύπου Συνοπτική Αναφορά Στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων πρέπει να φαίνονται: α) Το κέρδος ή ζημιά της χρήσης β) Τα ποσά που μεταφέρθηκαν κατευθείαν στην καθαρή θέση, αναλυτικά και συνολικά γ) ανάλυση των μεταβολών από αποτελέσματα ή κατευθείαν μεταφερόμενα στην καθαρή θέση, που αφορά τους μετόχους της εταιρίας και τη μειοψηφία Μία κατάσταση μεταβολής των ιδίων κεφαλαίων που δείχνει μόνο τις μεταβολές, λέγεται " κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων" Στην Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις, εμφανίζονται και όλες οι μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων που αφορούν συναλλαγές με τους μετόχους της εταιρίας Στην Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις, εμφανίζονται το υπόλοιπο έναρξης, οι μεταβολές αναλυτικά και το υπόλοιπο λήξης των "αποτελεσμάτων σε νέο" Στην Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις, εμφανίζονται για το κεφάλαιο και όλα τα αποθεματικά, το υπόλοιπο έναρξης, οι μεταβολές της χρήσης και το υπόλοιπο λήξης Αν υπάρχει μεταβολή στα ίδια κεφάλαια από εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 8 για λάθη και αλλαγές πολιτικών, πρέπει να εμφανίζεται χωριστά Το Δ.Λ.Π. 1 δεν ορίζει πρότυπο για την κατάσταση μεταβολής των ιδίων κεφαλαίων, αλλά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται Σημειώσεις (Notes) Παρ. Προτύπου Συνοπτική Αναφορά Περιεχόμενο και δομή Οι Σημειώσεις έχουν: α) πληροφορίες για τη βάση κατάρτισης και τις συγκεκριμένες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν β) τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Π. και δεν εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις γ) άλλες πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων Οι σημειώσεις να είναι οργανωμένες συστηματικά και να υπάρχουν παραπομπές στα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων Για τις σημειώσεις συστήνεται δομή: α) συμμόρφωση β) λογιστικές πολιτικές γ) επεξηγηματικές πληροφορίες για τα κονδύλια δ) λοιπά όπου δα) ενδεχόμενες υποχρεώσεις και συμβατικές δεσμεύσεις δβ) πολιτικές διαχείρισης κινδύνου Γενικές πληροφορίες

13 117 Μια εταιρία ανακοινώνει την επωνυμία της μητρικής εταιρίας του ομίλου των συγκεκριμένων 126 Οικονομικών Καταστάσεων και την επωνυμία της τυχόν μητρικής της, που την ενοποιεί σε ανώτερο επίπεδο Μια εταιρία ανακοινώνει την έδρα της με τη διεύθυνση, τη νομική μορφή της, τη χώρα ίδρυσης 126 και τη διεύθυνση του κύριου τόπου των δραστηριοτήτων της αν διαφέρει από την έδρα 126 Μια εταιρία ανακοινώνει το είδος των εργασιών της και τις κύριες δραστηριότητές της Λογιστικές πολιτικές Θα γνωστοποιούνται οι βάσεις αποτίμησης και οι λοιπές λογιστικές πολιτικές που 108 χρησιμοποιήθηκαν Δεν αναφέρονται γενικά όλες οι λογιστικές πολιτικές των προτύπων, αλλά αυτές που 109 εφαρμόστηκαν και εφόσον είναι σημαντικές. Οι πολιτικές εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 8 για τα λάθη πρέπει να ανακοινώνονται Αν για την επιλογή μίας λογιστικής πολιτικής απαιτήθηκε κρίση από τη διοίκηση, όπως π.χ. 113 γιατί δεν ενοποιείται μία θυγατρική, η κρίση πρέπει να κοινοποιείται. Αυτές οι κρίσεις δεν σχετίζονται με τις εκτιμήσεις μεγεθών των Οικονομικών Καταστάσεων Εκτιμήσεις και αβεβαιότητες Θα αποκαλύπτονται, για συγκεκριμένα κονδύλια του Ισολογισμού που αφορούν εκτιμήσεις, οι κύριες παραδοχές προσδιορισμού τους και οι πηγές αβεβαιότητας που θα μπορούσαν στο 116 μέλλον να αλλάξουν σημαντικά την αξία τους. Θα αναφέρεται ο λογαριασμός και το υπόλοιπό του στον Ισολογισμό Αν στοιχεία αποτιμούνται σε εύλογες αξίες, δεν αναφέρονται πηγές αβεβαιότητας και 119 παραδοχές, επειδή πιθανά π.χ. οι τρέχουσες τιμές μπορεί να μειωθούν σημαντικά Για παραδοχές και αβεβαιότητες μία δομή θα μπορούσε να είναι: α) είδος παραδοχής ή 120 αβεβαιότητας β) ευαισθησία των αξιών στις παραδοχές γ) πιθανές εκβάσεις μίας αβεβαιότητας και η επίδραση στις αξίες δ) αλλαγές σε παραδοχές για εκτιμήσεις που έγιναν και πέρυσι Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί για κάθε περίπτωση η αβεβαιότητα, αλλά υπάρχει γενικά, 122 μπαίνει στις σημειώσεις ειδική παράγραφος που αναφέρει ότι είναι πιθανό να υπάρξουν μεταβολές στα κονδύλια από αυτές τις αβεβαιότητες Διευκρινίζεται ότι άλλο ζήτημα είναι οι κρίσεις της διοίκησης για διάφορες επιλογές και άλλο 123 οι παραδοχές και αβεβαιότητες των εκτιμήσεων Άλλα πρότυπα ορίζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που πρέπει να αναφέρονται οι παραδοχές 124 εκτιμήσεων. Το Δ.Λ.Π. 1 στο συγκεκριμένο τομέα καλύπτει τις περιπτώσεις που δεν γίνεται ειδική αναφορά Διαχείριση κεφαλαίων και κεφαλαιακή επάρκεια Η εταιρία πρέπει να κοινοποιεί τους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης 124Α κεφαλαίου Η εταιρία πρέπει ενδεικτικά να αναφέρει: α) τα στοιχεία που διαχειρίζεται ως κεφάλαιο β) τυχόν υποχρεώσεις της για κεφαλαιακή επάρκεια και την παρακολούθηση τήρησής τους γ) τον 124Β τρόπο επίτευξης των στόχων της για διαχείριση κεφαλαίου, καθώς και τη μεταβολή όλων αυτών μέσα στη χρήση Η εταιρία πρέπει να αναφέρει συνοπτικά ποσοτικά δεδομένα, για τα ποσά που διαχειρίζεται ως 124Β κεφάλαιο, καθώς και τις μεταβολές τους στη χρήση Η εταιρία πρέπει να αναφέρει αν κάλυψε υποχρεώσεις της για κεφαλαιακή επάρκεια και αν όχι 124Β ποιες ήταν οι συνέπειες Αν μία εταιρία έχει πολλούς τομείς με διαφορετικές υποχρεώσεις για κεφαλαιακή επάρκεια 124Γ (π.χ. τράπεζα, ασφαλιστική, σε διαφορετικές χώρες κλπ.), αν είναι καλύτερα για το χρήστη, παρέχει τις πληροφορίες για διαχείριση κεφαλαίου και κεφαλαιακή επάρκεια κατά τομέα Λοιπά θέματα 121 Δεν είναι αναγκαίο να γνωστοποιούνται προϋπολογισμοί της εταιρίας Πρέπει να αναφέρονται τα προτεινόμενα και μη εγκεκριμένα μερίσματα και το μέρισμα ανά 125 μετοχή Πρέπει να αναφέρεται το τυχόν σωρευμένο ποσό υποχρέωσης για προνομιούχες μετοχές που 125 εμφανίζεται σαν υποχρέωση, αλλά δεν έχει εγκριθεί η διανομή του, επειδή δεν υπάρχουν ακόμη κέρδη κλπ. Γνωστοποιήσεις

14 118 Παρ. Συνοπτική Αναφορά Προτύπου Γενικές πληροφορίες 14 Στις σημειώσεις ρητά θα αναφέρεται, ότι εφαρμόστηκαν όλα τα Δ.Π.Χ.Π. Μια εταιρία ανακοινώνει την έδρα της με τη διεύθυνση, τη νομική μορφή της, τη χώρα 126 ίδρυσης και τη διεύθυνση του κύριου τόπου των δραστηριοτήτων της αν διαφέρει από την έδρα Μια εταιρία ανακοινώνει την επωνυμία της μητρικής εταιρίας του ομίλου των συγκεκριμένων 126 Οικονομικών Καταστάσεων και την επωνυμία της τυχόν μητρικής της, που την ενοποιεί σε ανώτερο επίπεδο 126 Μια εταιρία ανακοινώνει το είδος των εργασιών της και τις κύριες δραστηριότητές της Οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάσσονται με την αρχή της συνεχιζόμενης 23 δραστηριότητας, μετά από εκτίμηση για αυτό το ζήτημα της διοίκησης και αυτό αναφέρεται Αν η διοίκηση θεωρεί ότι δεν ισχύει η συνέχιση της δραστηριότητας, πρέπει να το 23 αιτιολογήσει και να αναφέρει τη βάση με την οποία συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις Να παρέχεται πληροφόρηση για την επωνυμία της εταιρίας και την πιθανή αλλαγή της από 46 την προηγούμενη περίοδο Να παρέχεται πληροφόρηση αν οι Οικονομικές Καταστάσεις αφορούν μόνο την εταιρία ή και 46 τον Όμιλο Να παρέχεται πληροφόρηση για την περίοδο που αφορούν οι Οικονομικές Καταστάσεις, το 46 νόμισμα που συντάχθηκαν και το βαθμό στρογγυλοποίησης του Λογιστικές πολιτικές Στην ακριβοδίκαιη εικόνα, περιλαμβάνεται και η υποχρέωση, κατανοητά να παρέχεται στις 15 σημειώσεις πληροφόρηση για τις λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν και αν υπήρξαν αλλαγές σε αυτές με τη συγκρίσιμη χρήση Οι Σημειώσεις έχουν: α) πληροφορίες για τη βάση κατάρτισης και τις συγκεκριμένες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν β) τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα 103 Δ.Π.Χ.Π. και δεν εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις γ) άλλες πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων Θα γνωστοποιούνται οι βάσεις αποτίμησης και οι λοιπές λογιστικές πολιτικές που 108 χρησιμοποιήθηκαν Δεν αναφέρονται γενικά όλες οι λογιστικές πολιτικές των προτύπων, αλλά αυτές που 109 εφαρμόστηκαν και εφόσον είναι σημαντικές. Οι πολιτικές εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 8 για τα λάθη πρέπει να ανακοινώνονται Αν για την επιλογή μίας λογιστικής πολιτικής απαιτήθηκε κρίση από τη διοίκηση, όπως π.χ. 113 γιατί δεν ενοποιείται μία θυγατρική, η κρίση πρέπει να κοινοποιείται. Αυτές οι κρίσεις δεν σχετίζονται με τις εκτιμήσεις μεγεθών των Οικονομικών Καταστάσεων Παρέκκλιση από τα Δ.Λ.Π. Αν υπάρξει παρέκκλιση από τα Δ.Π.Χ.Π., σε περίπτωση που ρητά δεν απαγορεύεται κάτι 18 τέτοιο, θα αναφέρεται ότι η εικόνα είναι ακριβοδίκαιη και ότι εφαρμόστηκαν όλα τα Δ.Π.Χ.Π., εκτός της συγκεκριμένης παρέκκλισης Αν υπάρξει παρέκκλιση από τα Δ.Π.Χ.Π., θα αναφέρεται το πρότυπο για το οποίο υπήρξε, τι 18 καθόριζε, ποια είναι η παρέκκλιση που έγινε, ο λόγος της παρέκκλισης και η επίδραση της παρέκκλισης σε όλα τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων Αν παρέκκλιση από Δ.Π.Χ.Π. έγινε σε προηγούμενη περίοδο, αλλά επιδρά στην παρούσα, θα αναφέρεται το πρότυπο για το οποίο υπήρξε, τι καθόριζε, ποια είναι η παρέκκλιση που έγινε, ο 19 λόγος της παρέκκλισης και η επίδραση της παρέκκλισης σε όλα τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της παρούσας χρήσης Αν η διοίκηση θεωρεί ότι πρέπει να γίνει παρέκκλιση, αλλά αυτό ρητά απαγορεύεται δεν θα 21 την κάνει, αλλά στις σημειώσεις θα αναφέρει γιατί έπρεπε να γίνει και ποιες θα ήταν οι επιδράσεις σε κάθε κονδύλι των Οικονομικών Καταστάσεων Εκτιμήσεις και αβεβαιότητες

15 119 Θα αποκαλύπτονται, για συγκεκριμένα κονδύλια του Ισολογισμού που αφορούν εκτιμήσεις, οι κύριες παραδοχές προσδιορισμού τους και οι πηγές αβεβαιότητας που θα μπορούσαν στο 116 μέλλον να αλλάξουν σημαντικά την αξία τους. Θα αναφέρεται ο λογαριασμός και το υπόλοιπό του στον Ισολογισμό Αν στοιχεία αποτιμούνται σε εύλογες αξίες, δεν αναφέρονται πηγές αβεβαιότητας και 119 παραδοχές, επειδή πιθανά π.χ. οι τρέχουσες τιμές μπορεί να μειωθούν σημαντικά Για παραδοχές και αβεβαιότητες μία δομή θα μπορούσε να είναι: α) είδος παραδοχής ή 120 αβεβαιότητας β) ευαισθησία των αξιών στις παραδοχές γ) πιθανές εκβάσεις μίας αβεβαιότητας και η επίδραση στις αξίες δ) αλλαγές σε παραδοχές για εκτιμήσεις που έγιναν και πέρυσι Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί για κάθε περίπτωση η αβεβαιότητα, αλλά υπάρχει γενικά, 122 μπαίνει στις σημειώσεις ειδική παράγραφος που αναφέρει ότι είναι πιθανό να υπάρξουν μεταβολές στα κονδύλια από αυτές τις αβεβαιότητες Επανακατάταξη Αν γίνεται επανακατάταξη των συγκριτικών κονδυλίων, αναφέρεται το είδος, ο λόγος και 38 κάθε ποσό που επανακατατάχθηκε Αν έγινε επανακατάταξη στη χρήση, αλλά όχι στη συγκριτική, θα αναφέρεται γιατί δεν έγινε 39 στη συγκριτική και ποιοι λογαριασμοί θα επηρεάζονταν Ανάλυση κονδυλίων Ισολογισμού Η εταιρία είτε στην όψη του Ισολογισμού, είτε σε υποσημειώσεις, πρέπει να αναλύει τα 74 κονδύλια του Ισολογισμού σε υποκατηγορίες Ενδεικτικά: α) Τα ενσώματα λειτουργικά πάγια αναλύονται κατά κατηγορία β) οι απαιτήσεις σε απαιτήσεις από πελάτες, απαιτήσεις από συνδεμένες, προκαταβολές, λοιπές απαιτήσεις, γ) 75 τα αποθέματα κατά κατηγορία δ) οι προβλέψεις, για παροχές σε εργαζόμενους και λοιπές ε) τα ίδια κεφάλαια στις βασικές κατηγορίες 76 Στις σημειώσεις θα γίνεται περιγραφή των κάθε είδους αποθεματικών της εταιρίας Για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου (μετοχών;), θα αναφέρεται η ονομαστική αξία αν υπάρχει, 76 ο αριθμός των μετοχών;, με διάκριση στο καταβλημένο και μη καταβλημένο κεφάλαιο Για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου (μετοχών;), θα αναφέρεται το υπόλοιπο έναρξης, οι 76 μεταβολές του στη χρήση και το υπόλοιπο λήξης Για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου (μετοχών;), θα αναφέρονται τα δικαιώματα και οι τυχόν 76 περιορισμοί, περιλαμβανομένων περιορισμών στη λήψη μερισμάτων ή στην επιστροφή του κεφαλαίου Για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου (μετοχών;), θα αναφέρονται οι μετοχές που κατέχονται 76 από την ίδια την εταιρία (ίδιες μετοχές) ή από θυγατρικές ή συγγενείς της Για κάθε κατηγορία του κεφαλαίου (μετοχών;), θα αναφέρονται οι μετοχές που κρατούνται ή 76 που δεν έχουν εκδοθεί και προβλέπεται να εκδοθούν με βάση Options ή άλλες συμβάσεις πώλησης, με αναφορά στους όρους των συμβάσεων Μία επιχείρηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, θα παρέχει για το κεφάλαιό της ισοδύναμες 77 πληροφορίες με αυτές που παρέχουν οι εταιρίες που έχουν κεφάλαιο 86 Αναλύσεις κονδυλίων αποτελεσμάτων Τα σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων, πρέπει να αποκαλύπτονται είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στις σημειώσεις 87 Πρέπει να αποκαλύπτονται οι προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων και οι αναστροφές τους 87 Πρέπει να αποκαλύπτονται οι προβλέψεις υποτίμησης παγίων και οι αναστροφές τους 87 Πρέπει να αποκαλύπτεται η επίδραση στα αποτελέσματα από διάθεση λειτουργικών παγίων 87 Πρέπει να αποκαλύπτεται η επίδραση στα αποτελέσματα από διάθεση επενδύσεων 87 Πρέπει να αποκαλύπτονται οι επιδράσεις στα αποτελέσματα από διακοπείσες δραστηριότητες 87 Πρέπει να αποκαλύπτονται οι επιδράσεις στα αποτελέσματα από νομικούς διακανονισμούς 87 Πρέπει να αποκαλύπτονται όλες οι άλλες αναστροφές προβλέψεων Όταν γίνεται εμφάνιση κατά λειτουργία, τα έξοδα κάθε λειτουργίας πρέπει να αναλύονται και κατά είδος και προκύπτουν τουλάχιστον διακεκριμένα οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού και οι αποσβέσεις Αν η παρουσίαση στον Ισολογισμό είναι τέτοια, που σε ένα κονδύλι περιλαμβάνεται βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο τμήμα, να παρέχεται η πληροφόρηση ποιο είναι το μακροπρόθεσμο

16 120 Αν από την ημερομηνία του Ισολογισμού μέχρι τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, για βραχυπρόθεσμα δάνεια συμβούν σημαντικά γεγονότα που μετατρέπουν αυτά τα δάνεια σε 67 μακροπρόθεσμα, δεν θα αλλάξει ο Ισολογισμός, αλλά θα παρασχεθούν πληροφορίες στις σημειώσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 10 Αναλύσεις πίνακα μεταβολής καθαρής θέσης Να αναφέρεται το ποσό των μερισμάτων που αποφασίστηκε η διανομή τους στη χρήση, είτε 95 με εμφάνιση στην κατάσταση αποτελεσμάτων, ή στον πίνακα μεταβολής ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις, με αναφορά και στο μέρισμα ανά μετοχή Στην Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις, εμφανίζονται και όλες οι 97 μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων που αφορούν συναλλαγές με τους μετόχους της εταιρίας Στην Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις, εμφανίζονται το υπόλοιπο 97 έναρξης, οι μεταβολές αναλυτικά και το υπόλοιπο λήξης των "αποτελεσμάτων σε νέο" Στην Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σημειώσεις, εμφανίζονται για το 97 κεφάλαιο και όλα τα αποθεματικά, το υπόλοιπο έναρξης, οι μεταβολές της χρήσης και το υπόλοιπο λήξης Αν υπάρχει μεταβολή στα ίδια κεφάλαια από εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 8 για λάθη και αλλαγές 100 πολιτικών, πρέπει να εμφανίζεται χωριστά Διαχείριση κεφαλαίων και κεφαλαιακή επάρκεια Η εταιρία πρέπει να κοινοποιεί τους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης 124Α κεφαλαίου Η εταιρία πρέπει ενδεικτικά να αναφέρει: α) τα στοιχεία που διαχειρίζεται ως κεφάλαιο β) τυχόν υποχρεώσεις της για κεφαλαιακή επάρκεια και την παρακολούθηση τήρησής τους γ) τον 124Β τρόπο επίτευξης των στόχων της για διαχείριση κεφαλαίου, καθώς και τη μεταβολή όλων αυτών μέσα στη χρήση Η εταιρία πρέπει να αναφέρει συνοπτικά ποσοτικά δεδομένα, για τα ποσά που διαχειρίζεται ως 124Β κεφάλαιο, καθώς και τις μεταβολές τους στη χρήση Η εταιρία πρέπει να αναφέρει αν κάλυψε υποχρεώσεις της για κεφαλαιακή επάρκεια και αν όχι 124Β ποιες ήταν οι συνέπειες Αν μία εταιρία έχει πολλούς τομείς με διαφορετικές υποχρεώσεις για κεφαλαιακή επάρκεια 124Γ (π.χ. τράπεζα, ασφαλιστική, σε διαφορετικές χώρες κλπ.), αν είναι καλύτερα για το χρήστη, παρέχει τις πληροφορίες για διαχείριση κεφαλαίου και κεφαλαιακή επάρκεια κατά τομέα Λοιπά θέματα Οι σημειώσεις να είναι οργανωμένες συστηματικά και να υπάρχουν παραπομπές στα κονδύλια 104 των Οικονομικών Καταστάσεων Για τις σημειώσεις συστήνεται δομή: α) συμμόρφωση β) λογιστικές πολιτικές γ) 105 επεξηγηματικές πληροφορίες για τα κονδύλια δ) λοιπά όπου δα) ενδεχόμενες υποχρεώσεις και συμβατικές δεσμεύσεις δβ) πολιτικές διαχείρισης κινδύνου Ένα μη σημαντικό στοιχείο που δεν εμφανίστηκε χωριστά στις Οικονομικές Καταστάσεις 30 μπορεί να επεξηγείται στις σημειώσεις Συγκριτική πληροφόρηση παρέχεται και για τις περιφραστικές πληροφορίες στις σημειώσεις, 36 όταν αυτό είναι απαραίτητο Αν συνταχθούν Οικονομικές Καταστάσεις διαφορετικές από έτος, θα πρέπει να αναφέρεται 49 γιατί έγινε και ότι τα συγκρίσιμα μεγέθη δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμα 121 Δεν είναι αναγκαίο να γνωστοποιούνται προϋπολογισμοί της εταιρίας Πρέπει να αναφέρονται τα προτεινόμενα και μη εγκεκριμένα μερίσματα και το μέρισμα ανά 125 μετοχή Πρέπει να αναφέρεται το τυχόν σωρευμένο ποσό υποχρέωσης για προνομιούχες μετοχές που 125 εμφανίζεται σαν υποχρέωση, αλλά δεν έχει εγκριθεί η διανομή του, επειδή δεν υπάρχουν ακόμη κέρδη κλπ. Τι αλλάζει με το Δ.Λ.Π. 1; Οι αλλαγές είναι πολλές και πρέπει να κατανοηθούν

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1 Δημήτρης Ντζανάτος Το αντικείμενο του Δ.Λ.Π. 1, είναι η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Δηλαδή αυτό το πρότυπο ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: - Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη

Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: - Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη A.G.BEST ON WEB SINGLE MEMBER P.C ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ MARKETING, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 34, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 125173301000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 214 (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 319/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 219/192) Της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30/06/2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30/6/2016 30/6/2015 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 167.630,23 167.630,23 Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ του Π.Δ. 315/29.12. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) ΤΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εμφάνιση του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε.

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εμφάνιση του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920) Της Εταιρείας Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων (σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014) Γνωστοποίηση Επεξηγηματικές πληροφορίες Διάταξη Ν.4308/2014 Επωνυμία της οντότητας DINO ΑΒΕΕ Άρθρο 29 παρ. 3 Νομικός τύπος της

Διαβάστε περισσότερα

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εμφάνιση του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε.

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εμφάνιση του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920) Της Εταιρείας Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΕΠΟΥΝ Σύμφωνα με τον νόμο οι ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά

Ποσά ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. 094412485 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡ.ΜΑΕ : 32663/02/Β/95/09 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 112300408000 Ποσά 31.12.2016 31.12.2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1. Ισολογισμός (B.1.2) Ενεργητικό Παθητικό Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.205.731,32 1.015.690,73 190.040,59 1.205.731,32 1.009.788,19 195.943,13

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ποσά σε ΕΥΡΩ 2015 2014 Ποσά σε ΕΥΡΩ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια στοιχεία Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3.

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3. B.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις 2016 2015 Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1-31/12/2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ :

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1-31/12/2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ : Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 -(1/1-31/12/2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 68777303000 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 812.571,99 886.479,58

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εµφάνιση του ισολογισµού και του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε.

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εµφάνιση του ισολογισµού και του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920) Της Εταιρείας Περιορισµένης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εμφάνιση του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε.

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εμφάνιση του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Της Εταιρείας «PARAPHERNALIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ δ.τ. «PARAPHERNALIA IKE.» Έδρα Ι ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Πληροφορίες σχετικά με ( άρθρο 29, παρ.3): Εταιρεία: PHARMACY INSIGHTS HELLAS AE Τύπος εταιρείας: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρήση : 3η εταιρική ( 01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0 0 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΙΚΕ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΙΚΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΙΚΕ Έδρα ΧΟΛΑΡΓΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 4 ΧΟΛΑΡΓΟΣ περίοδος 01/01/2014-31/12/2014 Α.Φ.Μ 800553813 ιαχειριστική Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΜ Αντώνιος Π. Προδρόμου Αρ. Αδείας 446 Α Τάξης

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΜ Αντώνιος Π. Προδρόμου Αρ. Αδείας 446 Α Τάξης PRISMA Ε.Π.Ε. Σύμβουλοι Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Έρευνας & Οργάνωσης Εμπεδοκλέους 17 11635 Αθήνα Α.Φ.Μ. 095566804 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 22 η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 31/12/2014) Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79 Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4 Τ.Κ.: 55 133, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.: 998829969, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 2: ΔΛΠ 1 - ΔΛΠ 7 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΦΜ ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ 12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΦΜ ΜΑΕ 48217/62/Β/01/0045 ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΛ. 503 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 371 Στη Θεσσαλονικη σημερα την 3η Ιουνιου 2016 ημερα Παρασκευη και ωρα 20.00η συνηλθαν στην εδρα της εταιριας στην Καλαμαρια Θεσσαλονικης οι κατωθι

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής Μαλούνα Σουλτάνα Τσιλιοπούλου Σοφία Μουστάκας Αθ. Νικόλαος

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής Μαλούνα Σουλτάνα Τσιλιοπούλου Σοφία Μουστάκας Αθ. Νικόλαος ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015-11η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) (Ποσά σε Ευρώ) ΑΡΜΑΕ: 55544/52/Β/03/13 ΑΡ ΓΕΜΗ 122167426000 ΑΦΜ099616201 Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 [ ΔΙΑΧ. 1/1-31/12/2014 ] ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης χρήσης 2014 Ποσά προηγ, χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήση 2014 Χρήση 2013 Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού έτους 2016. 20 η Εταιρική Χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016) Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Κέρκυρα 30/03/2016 Για την Ι.Κ.Ε. Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ. Νικόλαος Σπ. Βλαχόπουλος

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Κέρκυρα 30/03/2016 Για την Ι.Κ.Ε. Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ. Νικόλαος Σπ. Βλαχόπουλος ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση Κύριοι εταίροι, Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015. Η χρήση που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920, όπως ισχύει) της Α.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920, όπως ισχύει) της Α. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920, όπως ισχύει) της Α. Ε «Α Ν Ο» Παρ.1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52. Ισολογισμός (B.1.

MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52. Ισολογισμός (B.1. MONTEKO ABEE 2 ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ - 40200 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΦΜ 094029080 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52 Ενεργητικό Ισολογισμός (B.1.2) Παθητικό 2016 2015 2016 2015 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΙΤΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20

ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. ΜΑΕ 64979/62/Β/07/0280 ΓΕΜΗ 59083204000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20 1. Άρθρ. 42 α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νέα Σμύρνη, Διεύθυνση Μ. Αλέξανδρου 5 τ.κ. 17122 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8518801000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 131528208000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (18/8/2014-) (βάσει των διατάξεων του κωδικοττ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ ΑΛΕΞ.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ.Μ.ΑΕ 18284/80/B/88/143

ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ ΑΛΕΞ.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ.Μ.ΑΕ 18284/80/B/88/143 ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΑΤΕΒΕ ΑΛΕΞ.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 3-85100 - ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ 094214837 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 71606120000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 18284/80/B/88/143 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1) Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7257/02/Β/86/1137

ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7257/02/Β/86/1137 ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7257/02/Β/86/1137 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ>> Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ>> Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 131598804000 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/09/2016 Κύριοι Εταίροι, Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

RETHΥMNO RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «RETHYMNO RESORTS Α.Ξ.Τ.Ε».Ε /72/Β/86/11, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ.Ε.ΜΗ.

RETHΥMNO RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «RETHYMNO RESORTS Α.Ξ.Τ.Ε».Ε /72/Β/86/11, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ.Ε.ΜΗ. 1 RETHΥMNO RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «RETHYMNO RESORTS Α.Ξ.Τ.Ε». ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΔΡΑ ΑΥΣΤΡΑΛΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 23 ΡΕΘΥΜΝΟ 74100 ΑΜ Α.Ε. 11836/72/Β/86/11, Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 )

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της επιχείρησης : "ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ" ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ Ισολογισμός (Β.1.

ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ Ισολογισμός (Β.1. ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Γ ΘΕΟΤΟΚΑ 0 0-85100 - ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ 095666133 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 72035420000 Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2016 2015 2016 2015 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της FOSS ΑΝΩΝΥMΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της FOSS ΑΝΩΝΥMΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της FOSS ΑΝΩΝΥMΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΤΙΠΡ/ΩΝ ΤΟΥ 2015 Α.Φ.Μ 094395030 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29038/01/Β/93/2/79- ΑΡ.ΓΕΜΗ 1256201000 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/15 κρίνεται αρκετά ικανοποιητική.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/15 κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Α.Ε." και με δ.τ. "FOROLOGIKANEA.GR" ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Άρθρου 29 Ν.4308/2013 (ΕΛΠ) Μικρών Επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3, Άρθρου 29 του Ν.4308/2013. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΗΙΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ τρήσεως 1 Ιανοσαρίοσ 2015 έως 31 Γεκεμβρίοσ 2015 ύμυωνα με τα Δλληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει της 2 του Άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 3190/1955 και της 2 του Άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της. Δεν έγινε

Διάταξη και περίληψή της. Δεν έγινε ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ( ) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 22η ΕΤ.ΧΡΗΣΗ(01.01.2015-31.12.2015) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 389,00 583,47

Διαβάστε περισσότερα

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει του άρθρου 96 του Ν. 4072/2012 και των διατάξεων των άρθρων 42,42α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920) Της

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 (μετά από προσαρμογή) (Ποσά σε ) Σημειώσεις 1.01-30.06.2005 1.01-30.06.2004 1.04-30.06.2005 1.04-30.06.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

"AGRO-KNOW IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Γράμμου 17, Βριλήσσια Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ

AGRO-KNOW IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γράμμου 17, Βριλήσσια Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ "AGRO-KNOW IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Γράμμου 17, 152 35 Βριλήσσια Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 128003401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα