Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1"

Transcript

1 Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Απόφαση ) Το διεθνές περιβάλλον αναφοράς. Η εντατική χρήση του ραδιοφάσματος, η περίπλοκη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την κατανομή των αντίστοιχων συχνοτήτων, η τεράστια εξάπλωση σε παγκόσμια κλίμακα διαφόρων ασύρματων υπηρεσιών και η ευρύτερη οικονομική εξέλιξη, σε συνδυασμό με τη μέριμνα για την τήρηση των αρχών και των κανόνων της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς συνιστούν βασικούς παράγοντες που επιδρούν στην διαμόρφωση οποιασδήποτε στοιχειώδους πολιτικής αναφορικά με τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων. Το ραδιοφάσμα χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς και συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα δε στους τομείς των επικοινωνιών, των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, των μεταφορών και της έρευνας. Οι επιπτώσεις τέτοιων χρήσεων είναι, μεταξύ άλλων, μείζονος οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής σημασίας. Οι οικονομικές, τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών έχουν οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση της ζήτησης ραδιοφάσματος, ιδιαίτερα από τον τομέα των επικοινωνιών, στο πλαίσιο του οποίου το φάσμα είναι απολύτως απαραίτητο για τη δημιουργία της Κοινωνίας των Πληροφοριών. Προς το σκοπό αυτό έχουν, μέχρι σήμερα, υιοθετηθεί αρκετά κοινοτικά μέτρα για τη διασφάλιση της αρμονικής διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικής χρήσης ραδιοφάσματος για τον εν λόγω τομέα (λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις «τεχνικές» όσο και τις «οικονομικές-επιχειρηματικές» διαστάσεις προσέγγισης). Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των αξιώσεων για τη χρήση ραδιοφάσματος, αυξάνεται και η πιθανότητα πρόκλησης συγκρούσεων εκεί όπου υπάρχει σχετική έλλειψη, καθώς ουσιαστικά το φάσμα συνιστά «ανεπαρκή πόρο». Επιπλέον, η αυξανόμενη ανεπάρκεια του διαθέσιμου ραδιοφάσματος μπορεί να συντελέσει στην αύξηση των αιτίων αντιπαράθεσης μεταξύ των διαφόρων ομάδων χρηστών ραδιοφάσματος, σε τομείς όπως οι επικοινωνίες, οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, οι μεταφορές, τα σώματα ασφαλείας, οι ένοπλες δυνάμεις και η επιστημονική κοινότητα. Στην πολιτική που αφορά το ραδιοφάσμα πρέπει, συνεπώς, να συνεκτιμώνται όλοι οι τομείς και να εξισορροπούνται οι αντίστοιχες ανάγκες λαμβάνοντας ισόρροπα υπόψη τις ανάγκες των ως άνω τομέων. Τα αποτελέσματα επιδρούν σε διάφορα μεγέθη επιχειρήσεων, εξαρτώμενα από το είδος του εκάστοτε τομέα. Ενώ ο τομέας των επικοινωνιών, ιδιαίτερα δε των κινητών επικοινωνιών, είναι τομέας με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, 1 ΕΕ L108, , σελ.1-6.

2 στους τομείς των μεταφορών, των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και της έρευνας & ανάπτυξης, υπάρχει μεγάλος αριθμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ορισμένες εμπορικού χαρακτήρα κοινότητες χρηστών φάσματος επιδιώκουν τη διασφάλιση της διάθεσης φάσματος στα πλαίσια των κυρίως τεχνικών φορέων (π.χ. στο πλαίσιο των δράσεων φορέων όπως η CEPT ή οι ITU/WRC 2 ), ορισμένες φορές σε βάρος των μη εμπορικού χαρακτήρα κοινοτήτων χρηστών, οι οποίες εκπροσωπούνται σε μικρότερο βαθμό στους εν λόγω φορείς. Η εν λόγω κατάσταση απαιτεί αποφάσεις κρατικής πολιτικής για την ορθή εξισορρόπηση των απαιτήσεων στις περιπτώσεις στις οποίες συμφέροντα εμπορικού και μη εμπορικού χαρακτήρα ανταγωνίζονται για την πρόσβαση και για τη χρήση των ίδιων τμημάτων του φάσματος. Η συντονισμένη και έγκαιρη παροχή των κατάλληλων πληροφοριών όσον αφορά την κατανομή, τη διαθεσιμότητα και τη χρήση ραδιοφάσματος αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τις επενδύσεις και τη χάραξη πολιτικής. Οι επιχειρήσεις δεν είναι οι αποδέκτες της Απόφασης του, μπορούν όμως να ωφεληθούν έμμεσα από τη δημιουργία ενός γενικού φόρου για την εξέταση των ζητημάτων της πολιτικής ραδιοφάσματος καθώς και από την ενίσχυση της βεβαιότητας όσον αφορά στην εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η πρόκληση καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη, κυρίως λόγω της πρόσφατης διεύρυνσης της Ένωσης με την εισδοχή των νέων 10 Κρατών Μελών. Τα αποτελέσματα των μέτρων που απορρέουν από την εφαρμογή της Απόφασης για το Ραδιοφάσμα μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους ακόλουθους τομείς: - Στην απασχόληση: η χρήση του ραδιοφάσματος, ιδιαίτερα στον τομέα των επικοινωνιών αποτελεί σημαντική πηγή απασχόλησης. - Στις επενδύσεις και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων: οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη χρήση του ραδιοφάσματος αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ η μεγαλύτερη ασφάλεια στη χρήση του ραδιοφάσματος θα διευκολύνει την αύξηση των επενδύσεων (λαμβάνοντας ενδεχομένως υπόψη και άλλους παράγοντες όπως π.χ. πτυχές για την περιφερειακή ανάπτυξη και την προώθηση υπηρεσιών πληροφοριών και ηλεκτρονικού εμπορίου σε συνδυασμό με την προοπτική της τεχνολογικής ουδετερότητας και της διαλειτουργικότητας των χρησιμοποιούμενων υποδομών & εφαρμογών). - Στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων: η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα αντλήσουν οφέλη από βελτιωμένες επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των κινητών και των ασύρματων επικοινωνιών, καθώς και από βελτιωμένες ευρύτερες «διευκολύνσεις» στους τομείς των μεταφορών, της έρευνας, της ανάπτυξης και των ραδιοτηλεοπτικών ευρυεκπομπών. Αυτό όμως προϋποθέτει οι εκάστοτε αναπτυσσόμενες δράσεις θα διασφαλίζουν ότι ο ανταγωνισμός και η αποτελεσματικότητα δεν θα στρεβλώνονται κατά την παροχή των σχετικών υπηρεσιών στην εσωτερική ευρωπαϊκή και εθνική αγορά, και ως εκ τούτου, σε συνδυασμό με τα λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, είναι αναγκαία η εξεύρεση μια μορφής 2 Βλέπε σχετική ανάλυση στις επόμενες ενότητες. 2/11

3 «ισορροπίας» μεταξύ μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών συμφερόντων και αντίστοιχων επενδυτικών δράσεων. Λαμβανομένης υπόψη της παγκοσμιοποίησης των αγορών των ραδιοεπικοινωνιών, η οποιαδήποτε εναρμόνιση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο δύναται να επιτρέπει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας (δηλ. χαμηλότερο κόστος εξοπλισμού) καθώς και τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών τόσο σε πανευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο (δηλ. διεθνής περιαγωγή). Η ευρωπαϊκή προοπτική. Στις 10 Νοεμβρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών προτείνοντας τα επόμενα βήματα στην πολιτική του ραδιοφάσματος 3 βάσει των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης για την Πράσινη Βίβλο 4 σχετικά με την πολιτική για το ραδιοφάσμα στο πλαίσιο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, οι μεταφορές και η έρευνα και ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό εξετάσθηκαν κυρίως: - ο στρατηγικός σχεδιασμός της χρήσης του ραδιοφάσματος - η εναρμόνιση στην κατανομή συχνοτήτων του ραδιοφάσματος, - η εκχώρηση συχνοτήτων και η χορήγηση αδειών, - θέματα ραδιοηλεκτρικού εξοπλισμού και τυποποίησης, - θεσμικά θέματα για τον συντονισμό προτεραιοτήτων και πολιτικών σχετικά με την πρόσβαση, χρήση και διαχείριση του ραδιοφάσματος. Οι δραστηριότητες διαχείρισης του φάσματος εστιάζονται σε δράσεις ιδιαίτερα τεχνικής φύσης και πραγματοποιούνται καλύτερα εφόσον υπάρχει μεγαλύτερη προσέγγιση ως προς τις συνθήκες της αγοράς (επικουρικότητα και αναλογικότητα). Ενδείκνυται η συμπλήρωση των δραστηριοτήτων διαχείρισης του φάσματος με κατάλληλες συζητήσεις πολιτικής σχετικά με την ανάγκη επίτευξης κοινών στόχων όσον αφορά στην εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σε συναφείς τομείς. Υπό το πρίσμα της διαμόρφωσης του νέου κανονιστικού πλαισίου για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η τελική κοινοτική πρωτοβουλία αξιοποίησε την εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω των σχετικών αποφάσεων που είχαν ήδη εγκριθεί σε κοινοτικό επίπεδο στους τομείς των δορυφορικών υπηρεσιών προσωπικών επικοινωνιών (S-PCS) 5 και του παγκόσμιου συστήματος κινητών τηλεπικοινωνιών 3 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, COM(1999) Πράσινη Βίβλος σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για το Ραδιοφάσμα, COM(1998) 596 τελικό κείμενο. Βλέπε επίσης γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) της 16 ης Ιουνίου 199, ΕΕ C Απόφαση αριθ. 710/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 1997, για συντονισμένη μέθοδο χορήγησης αδειών στον τομέα των δορυφορικών προσωπικών 3/11

4 (UMTS) 6. Στο πλαίσιο των εν λόγω αποφάσεων, επιτεύχθηκε ικανοποιητική συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο ως προς τους στόχους πολιτικής στους εν λόγω τομείς,. Σε νομικό επίπεδο, αντίστοιχες διατάξεις επιτρέπουν στις διοικήσεις της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) να εναρμονίζουν το ραδιοφάσμα για τα εν λόγω συστήματα επικοινωνιών και επομένως εξασφαλίζουν την εφαρμογή των μέτρων εναρμόνισης που έχουν υιοθετηθεί από τα Κράτη Μέλη. Η CEPT η οποία συμπεριλαμβάνει 44 ευρωπαϊκές χώρες εκπονεί τεχνικά μέτρα εναρμόνισης με στόχο την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τα Κράτη Μέλη στα οποία η χρήση του ραδιοφάσματος δύναται να επηρεάζεται από τη χρήση ραδιοφάσματος σε μέλη της CEPT τα οποία δεν είναι μέλη της ΕΕ. Γενικά, είναι επιθυμητός ένας βαθμός πρόσθετης εναρμόνισης της κοινοτικής πολιτικής για το ραδιοφάσμα για υπηρεσίες και εφαρμογές, ιδίως για υπηρεσίες και εφαρμογές κοινοτικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας. Παράλληλα, επιδιώκεται να εξασφαλισθεί ότι τα Κράτη Μέλη εφαρμόζουν με τον απαιτούμενο τρόπο ορισμένες συναφείς αποφάσεις της CEPT. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίζεται ότι οι λύσεις της CEPT αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της κοινοτικής πολιτικής και ότι διαθέτουν την κατάλληλη νομική βάση προκειμένου να εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται εναρμόνιση, είναι επίσης απαραίτητες η ασφάλεια δικαίου και η ύπαρξη των κατάλληλων διαδικασιών για τη χορήγηση εντολών στην CEPT, προκειμένου η τελευταία να αναπτύσσει μέτρα εναρμόνισης του φάσματος για την Ευρώπη καθώς και αντίστοιχες προτάσεις σε διεθνές επίπεδο. Η υλοποίηση των κοινοτικών πολιτικών μπορεί να απαιτεί τον συντονισμό της χρήσης του ραδιοφάσματος, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των ευκολιών περιαγωγής σε όλη την έκταση της ΕΕ. Επιπλέον, ορισμένα είδη χρήσης του ραδιοφάσματος συνεπάγονται γεωγραφική κάλυψη που υπερβαίνει τα σύνορα ενός Κράτους Μέλους και επιτρέπουν την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών χωρίς να απαιτείται μετακίνηση προσώπων, όπως παραδείγματος χάριν οι υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών. Επομένως, η ΕΕ θα πρέπει να εκπροσωπείται δεόντως στις δραστηριότητες όλων των διεθνών οργανισμών και διασκέψεων που ασχολούνται με ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση του ραδιοφάσματος, όπως η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) και οι σχετικές Παγκόσμιες Διασκέψεις Ραδιοεπικοινωνιών (WRC). Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνών (ΔΕΤ - ITU), οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών, συγκαλεί ανά τριετία παγκόσµια διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών, που λειτουργεί ως µηχανισµός επικαιροποίησης των κανονισµών ραδιοεπικοινωνιών της ITU. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μορφή παγκόσµιας συµφωνίας σχετικά µε τον τρόπο επικοινωνιακών υπηρεσιών στην Κοινότητα, ΕΕ L 105 της , σ.4. (Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 1215/2000/ΕΚ (ΕΕ L 139 της , σ. 1)). 6 Απόφαση αριθ. 128/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με τη συντονισμένη εισαγωγή συστήματος τρίτης γενεάς κινητών και ασύρματων επικοινωνιών (UMTS) στην Κοινότητα, ΕΕ L 17 της , σ. 1. 4/11

5 χρήσης των ραδιοκυµάτων χωρίς επιζήµιες παρεµβολές µεταξύ των διάφορων ασύρµατων υπηρεσιών σε όλες τις χώρες του κόσµου. Κατευθυντήριοι άξονες πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο των θεσμικών ρυθμίσεων για την διαχείριση του ραδιοφάσματος πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, τόσο τα συμφέροντα της Κοινότητας όσο και οι ανάγκες των επιχειρήσεων και των χρηστών της ΕΕ. Αυτό καθίσταται απολύτως απαραίτητο, καθώς η διάθεση, η αδειοδότηση ή η χρήση διαθέσιμου ραδιοφάσματος συνεπάγεται σημαντικό αντίκτυπο στην εισαγωγή και στην προώθηση, εντός της ΕΕ, καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Οι κοινοτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο όσον αφορά την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα τρίτων χωρών. Όπως η πρόσβαση στο ραδιοφάσμα αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων καθώς και για δραστηριότητες που άπτονται του δημόσιου συμφέροντος, είναι επίσης απαραίτητο το να διασφαλίζεται ότι οι κοινοτικές απαιτήσεις σχετικά με το ραδιοφάσμα αντικατοπτρίζονται στον ευρύτερο διεθνή σχεδιασμό. Απαιτείται η δημιουργία ενός κοινού-πανευρωπαϊκού πολιτικού και νομικού πλαισίου, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο συντονισμός των πολιτικών προσέγγισης αλλά εναρμονισμένες προϋποθέσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος. Η πολιτική της προσέγγισης σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος θα πρέπει να συντονίζεται και να εναρμονίζεται σε συλλογικό κοινοτικό επίπεδο, για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής. Ο παραπάνω συντονισμός και η εναρμόνιση δύνανται επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συντελούν στην επίτευξη ανάλογων αποτελεσμάτων αναφορικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι δυνατή η παροχή κατάλληλης τεχνικής υποστήριξης σε εθνικό επίπεδο. Η πολιτική του ραδιοφάσματος στην Κοινότητα, μεταξύ άλλων αποσκοπεί στο να συμβάλει στην ελευθερία της έκφρασης, καθώς και στην ελευθερία της γνώμης και στην ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών, ανεξαρτήτως συνόρων, όπως και στην ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης Με την Απόφαση του, καθιερώνεται ένα σαφές νοµικό πλαίσιο και ένα πλαίσιο πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε σκοπό την εξασφάλιση συντονισµού των πολιτικών προσεγγίσεων και, κατά περίπτωση, εναρµονισµένους όρους όσον αφορά τη διάθεση και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσµατος που είναι απαραίτητο για την καθιέρωση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε πεδία της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι ραδιοτηλεοπτικές ευρυεκπομπές, οι οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές καθώς και διάφορες εφαρμογές έρευνας και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Ο παραπάνω σκοπός καθίσταται εφικτός με παράλληλη αξιοποίηση της εμπειρίας από τις δράσεις της CEPT και των ITU/WRC. 5/11

6 Τα τεχνικά μέτρα εφαρμογής αφορούν ειδικότερα τις εναρμονισμένες προϋποθέσεις διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής χρήσης του ραδιοφάσματος, καθώς και τη διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων κοινοποίησης που επιβάλουν οι Οδηγίες 1999/5/ΕΚ 7 και 98/34/ΕΚ 8, πρέπει να δημοσιοποιούνται οι ακόλουθες δύο βασικές κατηγορίες πληροφοριών: α) Πληροφορίες σχετικά με την κατανομή και την εκχώρηση συχνοτήτων που μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: - την υπάρχουσα κατανομή ραδιοφάσματος και εκχωρήσεις συχνοτήτων καθώς και τους όρους χρήσης του ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατόν, της ισχύος λειτουργίας, των περιορισμών εκπομπής και λοιπών τεχνικών περιορισμών, - τα σχέδια αλλαγών στην υπάρχουσα κατανομή συχνοτήτων (τουλάχιστον για τα επόμενα δύο έτη), συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων μετεγκατάστασης και της ημερομηνίας αναθεώρησης της κατανομής, - θέσεις και γεωγραφική κάλυψη που συνδέεται με τα σχέδια κατανομής, - την υπηρεσία που λειτουργεί επί του παρόντος, εφόσον διαφέρει από αυτή που έχει ήδη κατανεμηθεί, και αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος, - ζώνες που έχουν τυχόν δεσμευθεί για νέες υπηρεσίες. β) Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εθνικών νομοθετικών διατάξεων που σχετίζονται με τα δίκτυα και τις υπηρεσίες επικοινωνιών, η δημοσίευση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τις διαδικασίες για την παροχή δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος καθώς τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στους όρους χρήσης του ραδιοφάσματος. Στα παραπάνω μπορεί να συμπεριλαμβάνεται κάθε είδος υποχρέωσης, επιβάρυνσης και οικονομικής δαπάνης που σχετίζεται με τη χρήση του ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών επιβαρύνσεων, των τελών χρήσης και των διαδικασιών εκχώρησης του ραδιοφάσματος (π.χ. των πλειοδοτικών διαγωνισμών ή την εισαγωγή μιας «δευτερεύουσας αγοράς» 9 για το ραδιοφάσμα). Παράλληλα, μετά από εξέταση από μέρους των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, ενδέχεται να παρέχονται και άλλες πληροφορίες που να αφορούν, μεταξύ άλλων: - πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εκχωρημένων συχνοτήτων (όπως π.χ. αριθμός των χρηστών, βαθμός κορεσμού, κ.α.), - τυχόν διαφορές στην κατανομή συχνοτήτων και στη χρήση του φάσματος μεταξύ των Κρατών Μελών, καθώς επίσης και τυχόν μέτρα και/ή προοπτικές διευθέτησης ή επίλυσης αυτών, 7 Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών, ΕΕ L91, , σ Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ης Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, ΕΕ L 217 της , σ Απόδοση του αγγλικού όρου secondary trading, ο οποίος τυγχάνει επεξεργασίας στην αντίστοιχη μελέτη της Ομάδας Εργασίας ΣΤ1, που αφορά τις προοπτικές της Οδηγίας για την Αδειοδότηση. 6/11

7 - θέματα σε εκκρεμότητα (περιλαμβανομένων τυχόν διενέξεων) με τρίτες χώρες, - τυχόν οικονομικές, φορολογικές και χρονικές προϋποθέσεις επέκτασης των αδειών, βάσει των οποίων αναπτύσσονται δράσεις ανάπτυξης ασύρματων δικτύων και παροχής συναφών υπηρεσιών, πάντοτε σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες ρυθμίσεις από την Οδηγία για την Αδειοδότηση. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει, ιδίως μέσω των οικείων εθνικών αρχών, να εφαρμόζουν το κοινό πλαίσιο για την πολιτική ραδιοφάσματος και να παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε πληροφορία απαραίτητη για την αξιολόγηση της ορθής εφαρμογής της σε όλη την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν υποχρεώσεις στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου. Ταυτόχρονα, οι εθνικές αρχές θα εφαρμόζουν κοινές προσεγγίσεις όσον αφορά θέματα περί εμπιστευτικότητας των πληροφοριών για την πολιτική και τη χρήση του ραδιοφάσματος. Η Απόφαση του δεν επηρεάζει το δικαίωμα των Κρατών Μελών να επιβάλλουν τυχόν αναγκαίους περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας. Στις αποφάσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την Απόφαση αρ.676/2002, λαμβάνεται υπόψη η ειδική κατάσταση των Κρατών Μελών με εξωτερικά σύνορα. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να λαμβάνει ενδεδειγμένα εναλλακτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζει εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο 10 και με την Οδηγία για την Αδειοδότηση 11. Η πολιτική του ραδιοφάσματος δεν βασίζεται μόνο σε τεχνικές παραμέτρους, αλλά ταυτόχρονα θεωρεί οικονομικούς, πολιτικούς, πολιτισμικούς, υγειονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Οι προβλεπόμενες δράσεις θα πρέπει παράλληλα να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, σε τυχόν περιπτώσεις που αυτό αντιτίθεται στο ιδιωτικό συμφέρον ομάδων ή επιχειρήσεων που επιθυμούν πρόσβαση στον ανεπαρκή πόρο του ραδιοφάσματος. Κάθε νέα κοινοτική πρωτοβουλία η οποία εξαρτάται από το ραδιοφάσμα θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της σχεδιαζόμενης πολιτικής στους κύκλους χρηστών του υπάρχοντος φάσματος, καθώς και στοιχεία για οιαδήποτε νέα γενική ανακατανομή των ραδιοσυχνοτήτων που θα απαιτούσε, ενδεχομένως, η εν λόγω νέα πολιτική. Επιπλέον, η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση του περιορισμένου σε έκταση διαθέσιμου ραδιοφάσματος θα οδηγήσει σε αντικρουόμενες πιέσεις για την εξυπηρέτηση των διαφόρων ομάδων χρηστών ραδιοφάσματος, σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι 10 Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, EE L108, , σελ Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L108, , σελ /11

8 ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες επιβολής της εφαρμογής του νόμου, οι ένοπλες δυνάμεις και η επιστημονική κοινότητα. Στην πολιτική που αφορά το ραδιοφάσμα θα πρέπει, συνεπώς, να συνεκτιμώνται όλοι οι τομείς και να εξισορροπούνται -κατά το βέλτιστο- οι αντίστοιχες ανάγκες. Η τεχνική διαχείριση του ραδιοφάσματος κυρίως περιλαμβάνει την εναρμόνιση και την κατανομή του ραδιοφάσματος και αποσκοπεί στο να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις γενικές αρχές πολιτικής, όπως αυτές προσδιορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Ωστόσο, η τεχνική διαχείριση του ραδιοφάσματος δεν καλύπτει τις διαδικασίες απονομής και αδειοδότησης, ούτε την απόφαση για το εάν θα χρησιμοποιούνται ανταγωνιστικές διαδικασίες επιλογής για την παραχώρηση ραδιοσυχνοτήτων. Παράλληλα, θα χρειαστεί να συμπληρωθούν καταλλήλως οι υπάρχουσες κοινοτικές και διεθνείς απαιτήσεις για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος. Επίσης είναι απαραίτητη η θέσπιση κοινών αρχών περί απορρήτου που θα εφαρμόζονται από τις εθνικές κανονιστικές αρχές, λόγω του ιδιαίτερα ευαίσθητου χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών που ενδέχεται να περιέλθουν στις εν λόγω αρχές κατά το έργο τους που σχετίζεται με την πολιτική και τη διαχείριση του ραδιοφάσματος. Πέραν των διεθνών διαπραγματεύσεων που αφορούν ειδικότερα το ραδιοφάσμα, υπάρχουν άλλες διεθνείς συμφωνίες στις οποίες συμμετέχει η ΕΕ και τρίτες χώρες, οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τη χρήση ζωνών ραδιοσυχνοτήτων και τα σχέδια κατανομής τους και οι οποίες μπορεί να πραγματεύονται ζητήματα, όπως το εμπόριο και την πρόσβαση στην αγορά, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO- World Trade Organization), την ελεύθερη κυκλοφορία και τη χρήση εξοπλισμού, τα επικοινωνιακά συστήματα περιφερειακής ή παγκόσμιας εμβέλειας (όπως οι δορυφόροι), τις επιχειρήσεις ασφάλειας και διάσωσης, τα συστήματα μεταφορών, τις τεχνολογίες ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τις ερευνητικές εφαρμογές (όπως η ραδιοαστρονομία και η γεωσκόπηση). Παράλληλοι φορείς άσκησης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. Για την ανάπτυξη και τη θέσπιση τεχνικών μέτρων εφαρμογής και προκειμένου να βοηθηθούν η διατύπωση, η προπαρασκευή και η εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής ραδιοφάσματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από επιτροπή 12, αποκαλούμενη ως η «επιτροπή ραδιοφάσματος» (Radio Spectrum Committee - RSC), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των Κρατών Μελών. Η επιτροπή εξετάζει (στο πλαίσιο των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας) τις προτάσεις για τεχνικά μέτρα εφαρμογής που αφορούν το ραδιοφάσμα, τα οποία διαμορφώνονται βάσει συζητήσεων. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται τεχνική προπαρασκευαστική εργασία των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη 12 Βλέπε άρθρα 3 και 4 της Απόφασης αρ.676/2002, σε συνδυασμό με την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28 ης Ιουνίου 1999, ΕΕ L184, , σελ /11

9 διαχείριση του ραδιοφάσματος, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της βιομηχανίας καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων χρηστών, που προέρχονται τόσο από εμπορικούς όσο και από μη εμπορικούς χώρους, καθώς και τις απόψεις άλλων ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις εξελίξεις σε θέματα τεχνολογίας, αγοράς και κανονιστικών ρυθμίσεων που δύνανται να επηρεάζουν την χρήση του ραδιοφάσματος. Η επιτροπή ραδιοφάσματος μπορεί να καθοδηγεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο με δική της πρωτοβουλία όσο και κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, σε ζητήματα σχετικά με την ανάγκη εναρμόνισης της χρήσης του ραδιοφάσματος στο γενικό πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής, καθώς και σε κανονιστικά και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση του ραδιοφάσματος και τα οποία έχουν αντίκτυπο στις κοινοτικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των μεθόδων χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, της διαθεσιμότητας πληροφοριών, της διάθεσης ραδιοφάσματος, της ανακατανομής, και μετεγκατάστασης φάσματος, της αποτίμησης της αξίας και της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος καθώς και της προστασίας της ανθρώπινης υγείας από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής, ικανό ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις στην τεχνολογία, στην αγορά και στις κανονιστικές ρυθμίσεις στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικουρείται από την «Ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος» (Radio Spectrum Policy Group - RSPG 13 ), η οποία θα επιτελεί συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα πολιτικής ραδιοφάσματος όπως τα εξής: διάθεση, εναρμόνιση και κατανομή ραδιοφάσματος, παροχή πληροφοριών σχετικά με τα κάτωθι: κατανομή, διάθεση και χρήση ραδιοφάσματος, μέθοδοι χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης, αναδασμός, μεταγκατάσταση, διατήρηση και αποδοτική χρήση ραδιοφάσματος και προστασία της ανθρώπινης υγείας. Η εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης πολιτικής σχετικά με το ραδιοφάσμα. Το βασικό θεματικό περιεχόμενο της Απόφασης του. Στις ακόλουθες ενότητες, περιγράφεται εν συντομία το θεματικό περιεχόμενο των επιμέρους άρθρων της Απόφασης για το Ραδιοφάσμα. Άρθρο 1 - Σκοπός Στο άρθρο 1 περιγράφονται οι σκοποί της απόφασης. Η απόφαση ισχύει για κάθε χρήση του ραδιοφάσματος - και όχι μόνο στο πλαίσιο του τομέα των επικοινωνιών - και στοχεύει στη δημιουργία ενός πολιτικού και κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να διασφαλισθεί η εναρμονισμένη διάθεση και η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των κοινοτικών 13 Η εν λόγω Ομάδα τέθηκε σε εφαρμογή σύμφωνα με της Απόφαση της Επιτροπής της 26 ης Ιουλίου 2002 (ΕΕ L198, ), σελ (υποδηλώνοντας την βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση υλοποίηση των μέτρων του νέου ρυθμιστικού πλαισίου). 9/11

10 πολιτικών και για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων τρόπων χρήσης του ραδιοφάσματος που επηρεάζουν τις κοινοτικές πολιτικές. Παράλληλα, στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλης μεθοδολογίας και στη διασφάλιση της συντονισμένης και έγκαιρης παροχής πληροφόρησης σχετικά με τη χρήση και τη διάθεση του ραδιοφάσματος στην ΕΕ καθώς και στη διασφάλιση των κοινοτικών συμφερόντων σε διεθνές επίπεδο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χρήση του ραδιοφάσματος επηρεάζει τις πολιτικές των Κρατών Μελών της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, ως έχει ήδη επισημανθεί, η Απόφαση ισχύει υπό την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, προς εξυπηρέτηση στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως σχετικά με τη ρύθμιση του περιεχομένου και την οπτικοακουστική πολιτική, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ και του δικαιώματος των Κρατών Μελών να οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας Άρθρο 2 - Ορισμοί Το άρθρο 2 περιέχει τον ορισμό του υπό θεώρηση ραδιοφάσματος. Άρθρο 3 - Σύσταση της επιτροπής ραδιοφάσματος Με το άρθρο 3 συστήνεται η «Επιτροπή», η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των Κρατών Μελών και η οποία μπορεί να διαβουλεύεται με τις κοινότητες χρηστών του ραδιοφάσματος. Η εν λόγω επιτροπή παρέχει επικουρική συνδρομή στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρθρο 4 - Καθήκοντα της επιτροπής ραδιοφάσματος Στο άρθρο 4 προσδιορίζεται ο ρόλος της επιτροπής ραδιοφάσματος που συνίσταται στην εκπόνηση γενικής διατομεακής πολιτικής σχετικά με το φάσμα με στόχο την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Κοινότητας και ιδίως για την εξασφάλιση εναρμονισμένων προϋποθέσεων για τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος, καθώς και την διαθεσιμότητα των σχετικών πληροφοριών. Το άρθρο αυτό προσδιορίζει την κανονιστική και συμβουλευτική διαδικασία στο πλαίσιο της Επιτροπής. Περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε αυτή να χορηγεί εντολές εναρμόνισης στην CEPT και να καθιστά υποχρεωτικά για τα Κράτη Μέλη τα αποτελέσματα τέτοιων εντολών ή να λαμβάνει εναλλακτικά μέτρα στις περιπτώσεις που η CEPT δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Άρθρο 5 - Διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με την κατανομή και την εκχώρηση ραδιοφάσματος Το άρθρο 5 απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και τη χρήση του φάσματος στην επικράτειά τους, ενώ απαιτείται επίσης εναρμόνιση της παρουσίασης των εν λόγω πληροφοριών. Άρθρο 6 - Σχέσεις με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς Το άρθρο 6 καθορίζει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κρατών Μελών όσον αφορά τις σχέσεις με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς όπου συζητώνται πολιτικές και θέματα ραδιοφάσματος ως κύριο ζήτημα ή ως μέρος ευρύτερων διαπραγματεύσεων. Εφόσον είναι απαραίτητο, απαιτείται από τα Κράτη 10/11

11 Μέλη να συντονίζουν τις θέσεις τους στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για να διασφαλίσουν τους αντικειμενικούς σκοπούς που επιδιώκονται με την Απόφαση. Άρθρο 7 - Κοινοποίηση Το άρθρο 7 απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε πληροφορία που απαιτείται για την επαλήθευση της εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν βάσει της Απόφασης. Άρθρο 8 - Εμπιστευτικότητα & Τήρηση απορρήτου Βάσει του άρθρου 8 επιβάλλεται τήρηση απορρήτου σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για θέματα επαγγελματικού απορρήτου των εμπλεκομένων φορέων (π.χ. ιδίως πληροφορίες σχετικές με τις επιχειρήσεις, τις εμπορικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους). Άρθρο 9 - Yποβολή εκθέσεων Το άρθρο 9 απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει ετήσια έκθεση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης. Άρθρο 10 - Εφαρμογή Το άρθρο 10 απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, βάσει της Απόφασης αρ.676/2002. Άρθρο 11 - Έναρξη ισχύος Το άρθρο 11 ρυθμίζει την έναρξη ισχύος της Απόφασης. Άρθρο 12 - Αποδέκτες Το άρθρο 12 ορίζει ότι αποδέκτες της απόφασης είναι τα Κράτη Μέλη. 11/11

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2007/0174(COD) 20.12.2007 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

8793/16 ΠΧΚ/γπ 1 DGE 2B

8793/16 ΠΧΚ/γπ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0027 (COD) 8793/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: TELECOM 75 AUDIO 56 MI 320 CODEC 633 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 7.12.2010 2010/0252(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

13460/15 ΓΒ/γπ/ΔΛ 1 DGE 2B

13460/15 ΓΒ/γπ/ΔΛ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0119 (NLE) 13460/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Forum Ομάδα Εργασίας ΣΤ1

Forum Ομάδα Εργασίας ΣΤ1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ στο πλαίσιο του έργου της 1 Rapporteurs: Δρ. Ιωάννης Π. ΧΟΧΛΙΟΥΡΟΣ Γιώργος ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ Επιμέλεια: Δρ. Ι. Π. Χοχλιούρος 1 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

DGE 2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 2016/0027 (COD) PE-CONS 5/17 TELECOM 15 AUDIO 4 MI 59 CODEC 78

DGE 2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 2016/0027 (COD) PE-CONS 5/17 TELECOM 15 AUDIO 4 MI 59 CODEC 78 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 2016/0027 (COD) PE-CONS 5/17 TECOM 15 AUDIO 4 MI 59 CODEC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 15.3.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0027 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Μαρτίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 137/7 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2015 COM(2015) 234 final 2015/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην παγκόσμια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης. ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55

Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης. ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55 Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.7.2009 COM(2009) 420 τελικό 2007/0247 (COD) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ επί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

7237/17 ΓΒ/νικ/ΔΛ 1 DRI

7237/17 ΓΒ/νικ/ΔΛ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0027 (COD) 7237/17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CODEC

Διαβάστε περισσότερα

A8-0327/ Πρόταση απόφασης (COM(2016)0043 C8-0020/ /0027(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

A8-0327/ Πρόταση απόφασης (COM(2016)0043 C8-0020/ /0027(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 10.3.2017 A8-0327/ 001-033 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-033 κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Patrizia Toia Χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση A8-0327/2016 (COM(2016)0043

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2053(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2013/2053(INI) 9.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη γνωμοδότηση για την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 21.3.2017 2016/0286(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.8.2005 COM(2005) 361 τελικό 2005/0147 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010 Μαρούσι, 17/2/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 593/010 ΑΠΟΦΑΣΗ Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τον καθορισμό του πλαισίου αδειοδότησης των Συστημάτων Παροχής Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών στη ζώνη συχνοτήτων 2 GHz, που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354 IA 41 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 Έγγραφο συνόδου 2014 C7-0012/2012 2010/0252(COD) 19/01/2012 Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη MHz

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη MHz Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη 1452-1492 MHz Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 7.6.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλγαρικής Εθνοσυνέλευσης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0252(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0252(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 14.2.2011 2010/0252(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.5. COM() 228 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2015/0278(COD) 10.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0253 Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ανάπτυξη του ευρύτερου τομέα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και εφαρμογών,

Διαβάστε περισσότερα

Forum Ομάδα Εργασίας ΣΤ1

Forum Ομάδα Εργασίας ΣΤ1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη Διάθεση Προσφορά Νέων ΥπηρεσιώνΕφαρμογών Rapporteurs: Δρ. Ιωάννης Π. ΧΟΧΛΙΟΥΡΟΣ Γιώργος ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2010/0252(COD) 15.3.2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 11 εκεµβρίου 2001 (19.12) (OR. en) 15152/10 LIMITE ECO 389 JAI 171 PESC 537 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τoυ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε ηµεροµηνία : 6 εκεµβρίου 2001 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2017 COM(2017) 267 final 2017/0106 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 98/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση οδηγίας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση οδηγίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12.2015 SWD(2015) 265 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2015 COM(2015) 599 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας EL EL 1. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας - Στρατηγική εφαρμογής. Σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας - Στρατηγική εφαρμογής. Σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.8.2016 COM(2016) 509 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2013 COM(2013) 697 final 2013/0336 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στη διοικητική επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (52/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Cortes Generales του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0191 (NLE) 11726/17 AGRI 436 UNECE 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14540/16 ΣΠΚ/μκρ 1 DGD2B

14540/16 ΣΠΚ/μκρ 1 DGD2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14540/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0402(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0402(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 8.12.2014 2013/0402(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 304 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 304 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0288 (COD) 12252/16 ADD 5 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 909 τελικό 2006/0282 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα