Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης. 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης. 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας"

Transcript

1

2 5 ο Μάθηµα: Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας

3

4 95 5 o Χηµική κινητική Ταχύτητα αντίδρασης Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Χηµική κινητική: Χηµική κινητική είναι ο κλάδος της Χηµείας ο οποίος ασχολείται: µε τη µελέτη της ταχύτητας µε την οποία εξελίσσονται οι αντιδράσεις, µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα των αντιδράσεων, µε το µηχανισµό της αντίδρασης, δηλαδή µε τα ενδιάµεσα στάδια που ακολουθεί η αντίδραση όταν τα αντιδρώντα µετατρέπονται σε προϊόντα Ρυθµός µεταβολής συγκέντρωσης: Έστω αντίδραση µε γενική µορφή: αα + ββ γγ + δ Ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης των αντιδρώντων είναι: (µεταβολή συγκέντρωσης αντιδρώντος) αντίστοιχο χρονικό διάστηµα ηλαδή, ο ρυθµός µεταβολής συγκέντρωσης του Α είναι: υ Α c A [Α] = ή υ = Α Όπου: c A, [A]: Η µεταβολλή της συγκέντρωσης του Α σε Μ ή mol/l : Το χρονικό διάστηµα στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η µεταβολή της συγκέντρωσης, σε s ή min υ Α : Ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του Α σε M/s ή Μ/min Ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης των προϊόντων είναι: µεταβολή συγκέντρωσης προϊόντος αντίστοιχο χρονικό διάστηµα ηλαδή, ο ρυθµός µεταβολής συγκέντρωσης του Γ είναι: υ c Γ = Γ ή Γ υ [Γ] = Το αρνητικό πρόσηµο στη µεταβολή της συγκέντρωσης των αντιδρώντων, εισάγεται ώστε ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσής τους να έχει θετική τιµή Αυτό γιατί κατά τη διάρκεια µίας αντίδρασης η συγκέντρωσή τους ελαττώνεται, µε αποτέλεσµα: c = c τελ c αρχ < 0

5 96 Παράδειγµα: Στην αντίδραση Ν 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) οι ρυθµοί µεταβολής της συγκέντρωσης των αντιδρώντων και των προϊόντων είναι: - [Ν 2 ] - [H 2 ] [ΝH 3 ] υ Ν =, 2 υ H =, υ 2 ΝH = 3 Αντιδρώντα και προϊόντα µίας αντίδρασης τα οποία έχουν ίδιους συντελεστές στη χηµική εξίσωση της αντίδρασης, έχουν ίδιο ρυθµό µεταβολής της συγκέντρωσης Παράδειγµα: Στην αντίδραση Η 2(g) + Ι 2(g) 2ΗΙ (g) οι ρυθµοί µεταβολής της συγκέντρωσης του υδρογόνου και του ιωδίου είναι ίσοι γιατί από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης έχουµε ότι τα mol του Η 2 που αντιδρούν είναι ίσα µε τα mol του Ι 2 που αντιδρούν: - [H 2] - [Ι 2] υ Η = υ 2 Ι ή = 2 Όταν τα αντιδρώντα και τα προϊόντα µίας αντίδρασης έχουν διαφορετικούς συντελεστές στη χηµική της εξίσωση, οι ρυθµοί µεταβολής των συγκεντρώσεών τους είναι ανάλογοι των συντελεστών τους ηλαδή: υα υβ υγ υ = = = α β γ δ Παράδειγµα: Στην αντίδραση Ν 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) ισχύει: υ υ υ = = Ν2 Η2 ΝΗ3 1 [Α] 1 [B] 1 [Γ] 1 [ ] ή - = - = = α β γ δ [Ν 2] 1 [Η 2] 1 [ΝΗ ] - = - = 3 2 ή 3 Παρατήρηση: α Επειδή τα αντιδρώντα καταναλώνονται κατά τη διάρκεια µίας αντίδρασης, ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσής τους ονοµάζεται και ταχύτητα ή ρυθµός κατανάλωσης β Επειδή τα προϊόντα σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης, ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσής τους ονοµάζεται και ταχύτητα ή ρυθ- µός σχηµατισµού γ Σε αντιδράσεις διάσπασης, ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης της ένωσης που διασπάται ονοµάζεται και ταχύτητα ή ρυθµός διάσπασης πχ Στην αντίδραση: COCl 2(g) CO (g) + Cl 2(g) [COCl 2 ] Ο ρυθµός διάσπασης του φωσγενίου είναι:

6 97 Ταχύτητα αντίδρασης: Έστω αντίδραση µε γενική µορφή: αα + ββ γγ + δ Η µέση ταχύτητα της παραπάνω αντίδρασης για ένα χρονικό διάστηµα είναι: 1 [Α] 1 [B] 1 [Γ] 1 [ ] υ=- = - = = α β γ δ Παράδειγµα: Η ταχύτητα της αντίδρασης Ν 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) υπολογίζεται από την σχέση: [Ν ] [Η ] υ=- =- = [ΝΗ 3 ] Παρατήρηση: α Η ταχύτητα µίας αντίδρασης δεν είναι σταθερή σε όλη τη διάρκειά της Πιο συγκεκριµένα, η ταχύτητα µίας αντίδρασης στην αρχή είναι µέγιστη, ενώ µε τη πάροδο του χρόνου ελαττώνεται, ώσπου τελικά µηδενίζεται β Η ταχύτητα µίας αντίδρασης είναι ίση µε το ρυθµό µεταβολής της συγκέντρωσης των αντιδρώντων ή προϊόντων που έχουν συντελεστή 1 στη χηµική της εξίσωση Η στιγµιαία ταχύτητα της αντίδρασης αα + ββ γγ + δ για ορισµένη χρονική στιγµή t είναι: 1 d[α] 1 d[b] 1 d[γ] 1 d[ ] υ=- = - = = α dt β dt γ dt δ dt Όπου: d[x] dt µία απειροελάχιστη µεταβολή της συγκέντρωσης η απειροελάχιστη µεταβολή του χρόνου στην οποία πραγµατοποιήθηκε η µεταβολή d[x] Καµπύλη αντίδρασης: Ονοµάζεται η γραφική παράσταση που µας δείχνει πως µεταβάλεται η συγκέντρωση ενός αντιδρώντος ή προϊόντος σε συνάρτηση µε το χρόνο, κατά τη διάρκεια της χηµικής αντίδρασης Παράδειγµα: Έστω η αντίδραση: Α (g) 2B (g) Αν η αρχική συγκέντρωση του Α είναι c 1, τότε οι συγκεντρώσεις των Α και Β που αντιδρούν και παράγονται, φαίνονται στον διπλανό πίνακα Η µεταβολή των συγκεντρώσεων των Α και Β φαίνεται στο διάγραµµα που ακολουθεί:

7 98 Παρατηρούµε ότι η συγκέντρωση του αντιδρώντος ελαττώνεται, ενώ του προϊόντος αυξάνεται Τη χρονική στιγµή tν, η αντίδραση σταµατά και η ταχύτητά της µηδενίζεται Υπολογισµός στιγµιαίας ταχύτητας από τη καµπύλη αντίδρασης: Για να υπολογίσουµε τη στιγµιαία ταχύτητα της αντίδρασης µία ορισµένη χρονική στιγµή t 1, φέρνουµε την εφαπτοµένη της καµπύλης στο σηµείο t 1, και υπολογίζουµε τη κλίση της Η στιγµιαία ταχύτητα της αντίδρασης τη χρονική στιγµή t 1, υπολογίζεται µε τη βοήθεια της κλίσης της εφαπτοµένης Παράδειγµα: Για την αντίδραση: αα + ββ γγ + δ Η µεταβολή της συγκέντρωσης του Γ σε συνάρτηση µε το χρόνο, φαίνεται στο διπλανό διάγραµµα Για να υπολογίσουµε τη στιγµιαία ταχύτητα της αντίδρασης τη χρονική στιγµή t 1, φέρνουµε την εφαπτοµένη της καµπύλης που αντιστοιχεί στο σηµείο αυτό Πάνω στην εφαπτοµένη ορίζουµε δύο σηµεία Α και Β Η κλίση της εφαπτοµένης (εφφ) θα ισούται µε το πηλίκο της κάθετης απόστασης των Α και Β προς την οριζόντια απόσταση Α και Β Από το διάγραµµα παρατηρούµε ότι η κάθετη απόσταση των Α και Β είναι ίση µε τη µεταβολή της συγκέντρωσης του Γ ( c Γ ) ενώ η οριζόντια απόσταση είναι ίση µε τη µεταβολή του χρόνου Άρα: εφφ = c Γ / 1 cγ 1 Όµως, η στιγµιαία ταχύτητα της αντίδρασης είναι: υ t = Άρα, υ 1 t = εφφ γ 1 γ Παρατήρηση: Όταν ο συντελεστής του σώµατος, µε βάση το οποίο υπολογίζουµε τη στιγµιαία ταχύτητα µε τη βοήθεια του διαγράµµατος, είναι µονάδα, η στιγµιαία ταχύτητα της αντίδρασης είναι ίση µε τη κλίση της εφαπτοµένης ευθείας (εφφ)

8 99 Από το παραπάνω διάγραµµα φαίνεται καθαρά ότι ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του προϊόντος της αντίδρασης δεν είναι σταθερός, αλλά ελαττώνεται µε τη πάροδο του χρόνου και τελικά µηδενίζεται Παρατηρούµε ότι φ 1 > φ 2 > φ 3, οπότε και εφφ 1 > εφφ 2 > εφφ 3, συνεπώς και η στιγµιαία ταχύτητα της αντίδρασης αρχικά έχει τη µέγιστη τιµή και βαθµιαία ελαττώνεται Μετά τη χρονική στιγµή tν η συγκέντρωση του προϊόντος είναι σταθερή Συνεπώς, η ευθεία είναι παράλληλη στον άξονα του χρόνου, δηλαδή έχει κλίση µηδέν, άρα η ταχύτητα µηδενίζεται Παρατήρηση: Αντίστοιχα εργαζόµαστε και µε το διάγραµµα µεταβολής της συγκέντρωσης σε συνάρτηση µε το χρόνο του αντιδρώντος Α ή Β

9 100 Β ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Κατηγορία Μέθοδος 1 Ασκήσεις υπολογισµού της ταχύτητας αντίδρασης από τη µεταβολή της συγκέντρωσης: Η ταχύτητα µιας αντίδρασης µπορεί να υπολογισθεί από τη µεταβολή της συγκέντρωσης, οποιουδήποτε από τα αντιδρώντα ή τα προϊόντα, αρκεί να λάβουµε υπόψη τον συντελεστή του σώµατος στη χηµική εξίσωση Οι ταχύτητες κατανάλωσης και σχηµατισµού των σωµάτων που παίρνουν µέρος σε µία χηµική αντίδραση γενικά διαφέρουν και έχουν την ίδια σχέση µε τους στοιχειοµετρικούς συντελεστές των αντίστοιχων σωµάτων Έτσι για την αντίδραση: αα + ββ γγ + δ υα υβ υγ υ 1 [Α] 1 [B] 1 [Γ] 1 [ ] ισχύει: = = = ή - = - = = α β γ δ α β γ δ Παράδειγµα 1: Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης 5Α + 2Β Γ + 4 η συγκέντρωση του Α µεταβάλλεται σύµφωνα µε το παρακάτω πίνακα: Να υπολογίσετε: α Τον ρυθµό µεταβολής της συγκέντρωσης των Α και για τα πρώτα 40 s της αντίδρασης β Τον ρυθµό µεταβολής της συγκέντρωσης των Α και Γ για το χρονικό διάστηµα από τα 20 s µέχρι τα 40 s γ Τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα πρώτα 40 s Λύση: α Ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του Α είναι: [Α] ([Α] [Α] ) (4M 8M) = = =0,1M/s 40 0 υ Α = 40s Από τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης έχουµε: υα υ 0,1M / s υ = = υ = 0,08M/s β Ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του Α είναι: [Α] ([Α] 40 [Α] 20 ) (4M 5M) υ Α = = = = 0,05M/s t t 40s 20s Από τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης έχουµε: υ Α υ Γ 0,05M / s υ Γ = = υ Γ = 0,01M/s

10 101 γ Θα υπολογίσουµε τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα πρώτα 40 s µε τη βοήθεια του ρυθµού µεταβολής της συγκέντρωσης του Α: 1 [Α] 1 υ= = 0,1M/s =0,02M/s 5 5 Ο υπολογισµός της µέσης ταχύτητας θα µπορούσε να γίνει και από τη ταχύτητα σχηµατισµού του για τα πρώτα 40 s 1 1 ηλαδή: υ = υ = 0,08Μ / s =0,02M/s 4 4 Κατηγορία Μέθοδος 2 Ασκήσεις που αναφέρονται σε περίσσεια κάποιου αντιδρώντος: Όταν δίνονται οι αρχικές ποσότητες και των δύο αντιδρώντων, θα πρέπει να ελέγχουµε αν κάποιο από αυτά είναι σε περίσσεια Η συγκέντρωση του αντιδρώντος που βρίσκεται σε περίσσεια δεν µηδενίζεται µετά το τέλος της αντίδρασης Παράδειγµα 2: Σε δοχείο όγκου 10 L εισάγονται 6 mol αερίου Α και 10 mol αερίου Β τα οποία αντιδρούν σύµφωνα µε την εξίσωση: Α (g) + 2Β (g) 3Γ (g) Μετά από 5 s στο δοχείο υπάρχουν 4 mol Β α Ποιες είναι οι ποσότητες των Α, Β, Γ στο δοχείο, 5 s µετά την έναρξη της αντίδρασης; β Ποια είναι η µέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα πρώτα 5 s; γ Ποιές είναι οι ποσότητες των Α, Β, Γ όταν µηδενίζεται η ταχύτητα της αντίδρασης; δ Να κατασκευάσετε την καµπύλη αντίδρασης και για τα 3 σώµατα που µετέχουν στην αντίδραση Λύση: α Η αντίδραση δεν έχει τελειώσει σε t = 5 s, συνεπώς δεν έχουν αντιδράσει όλες οι αρχικές ποσότητες των Α ή Β Έστω ότι έχουν αντιδράσει x mol του Α, στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ποσότητες των σωµάτων που αντιδρούν και παράγονται τα πρώτα 5 s της αντίδρασης: Όµως, τα mol του Β µετά από 5 s είναι τέσσερα Άρα: (10-2x)mol = 4 mol, οπότε: x = 3 mol Συνεπώς, οι ποσότητες των Α, Β, Γ στο δοχείο, 5 s µετά την έναρξη της αντίδρασης είναι: n Α = (6 - x)mol = (6-3)mol = 3 mol n B = 4 mol n Γ = 3x mol = 9 mol

11 102 β Θα υπολογίσουµε τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα πρώτα 5 s, µε τη βοήθεια της µεταβολής της συγκέντρωσης του Α Η αρχική συγκέντρωση του Α είναι: naαρχ 6mol [A] αρχ = 0,6mol/ L ή0,6μ V = 10L = Η συγκέντρωση του Α τη χρονική στιγµή t = 5 s είναι: na5 3mol [A] 5 = 0,3mol / L ή0,3μ V = 10L = Η µέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα πρώτα 5 s υπολογίζεται από τη σχέση: [A] ([A] 5 [A] αρχ ) 0, 3Μ 0, 6Μ υ= = = = 0,06M/s ή 0,06mol/L s 5s γ Η ταχύτητα της αντίδρασης µηδενίζεται όταν εξαντληθεί η ποσότητα ενός από τα αντιδρώντα, δηλαδή, όταν σταµατήσει Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης έχουµε: 1 mol A αντιδρά µε 2 mol B 6 mol A αντιδρούν µε x; mol B x = 12 mol B H αρχική ποσότητα του Β στο δοχείο είναι 10 mol, συνεπώς το Β αντιδρά πλήρως και το Α είναι σε περίσσεια Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ποσότητες των σωµάτων που αντιδρούν και παράγονται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης: Άρα, µετά το τέλος της αντίδρασης υπάρχουν στο δοχείο 1 mol A και 15 mol Γ δ Θα πρέπει να υπολογίσουµε τις αρχικές και τις τελικές συγκεντρώσεις για κάθε από τα σώµατα της αντίδρασης Από τη σχέση c = n/v έχουµε: για το Α: [Α] αρχ = 0,6Μ, [Α] τελ = 0,1Μ για το Β: [Β] αρχ =1Μ, [Β] τελ = 0 για το Γ: [Γ] αρχ = 0, [Γ] τελ = 1,5Μ Άρα, το διπλανό διάγραµµα παριστάνει τις καµπύλες της αντίδρασης για τα Α, Β, Γ

12 103 Κατηγορία Μέθοδος 3 Ασκήσεις υπολογισµού της ταχύτητας αντίδρασης µε τη βοήθεια της πίεσης: Όταν ένα τουλάχιστον από τα σώµατα που παίρνουν µέρος στην αντίδραση είναι αέριο, η ταχύτητα της αντίδρασης µπορεί να υπολογισθεί µετρώντας την πίεση που ασκείται στο δοχείο Στην περίπτωση αυτή µπορούµε να υπολογίσουµε τη συγκέντρωση του αέριου σώµατος από την καταστατική εξίσωση του αερίου: n PV = n R T ή P = RT ή P = crt V Παράδειγµα 3: Σε κενό δοχείο στους 1000 Κ θερµαίνεται στερεό A το οποίο διασπάται σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: Α (s) B (s) + Γ (g) Μετά την πάροδο 100 s η πίεση µέσα στο δοχείο βρέθηκε 1,64 atm Να υπολογίσετε τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα πρώτα 100 s ίνεται: R = 0,082 L atm / mol K Λύση: Αρχικά ( t = 0 ) η πίεση στο δοχείο είναι µηδέν, αφού στο δοχείο δεν υπάρχει κάποιο αέριο Με την πάροδο του χρόνου η πίεση αυξάνεται, αφού παράγεται αέριο Γ από την διάσπαση του Α Έστω ότι τη χρονική στιγµή t = 100s έχουν παραχθεί x mol Γ Από την καταστατική εξίσωση για το Γ έχουµε: n Γ P PV = nγrt P = RT P = cγrt cγ = V RT 1,64atm Οπότε: cγ = = 0,02mol/L ή 0,02Μ 0, 082 L atm 1000K mol K H µέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα πρώτα 100s είναι : [Γ] (0, 02 0)mol / L υ = = = 210 moll s 100s

13 104 Γ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 Έστω η µονόδροµη αντίδραση: 3Α (g) 2B (g) + 4Γ (g) Στο διπλανό διάγραµµα φαίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης µιας από τις χηµικές ουσίες που µετέχουν σ αυτή σε συνάρτηση µε το χρόνο και σταθερή θερµοκρασία α Σε ποια από τις χηµικές ουσίες αντιστοιχεί το διάγραµµα; β Να γίνει το αντίστοιχο διάγραµµα για τις άλλες δύο χηµικές ουσίες της αντίδρασης γ Ποιος είναι ο ρυθµός κατανάλωσης του Α για τα πρώτα 60 s της αντίδρασης; δ Ποια είναι η µέση ταχύτητα για τα πρώτα 60 s της αντίδρασης; Λύση: α Στο διάγραµµα παρατηρούµε ότι η συγκέντρωση της ουσίας ελαττώνεται µε τη πάροδο του χρόνου, άρα η ουσία είναι αντιδρών ηλαδή, το διάγραµµα αντιστοιχεί στην ουσία Α β Στο διάγραµµα παρατηρούµε ότι η αρχική συγκέντρωση της Α είναι 12Μ και ότι τη χρονική στιγµή t = 60 s η συγκέντρωση µηδενίζεται Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι µεταβολές των συγκεντρώσεων των ουσιών που συµµετέχουν στην αντίδραση: Συνεπώς, τα διαγράµµατα συγκέντρωσης - χρόνου για τις ουσίες Β και Γ είναι: γ Η µεταβολή της συγκέντρωσης του Α τα πρώτα 60 s είναι: [Α] = [Α] τελ - [Α] αρχ = -12Μ [Α] 12M Άρα, ο ρυθµός κατανάλωσης του Α είναι: υα = = =0,2M/s 60s

14 105 δ Η µέση ταχύτητα της αντίδρασης είναι: 1 [Α] υ = = 0, 2 M/s Σε κενό δοχείο όγκου 1 L εισάγουµε 6 mol ΝΟ και 6 mol Ο 2 θερµαίνουµε αρχικά το µίγµα, οπότε αρχίζει να αντιδρά σύµφωνα µε την εξίσωση: 2ΝΟ (g) + O 2(g) 2NO 2(g) Παρατηρούµε ότι, ενώ κατά τη διάρκεια της αντίδρασης φροντίζουµε να διατηρούµε σταθερή τη θερµοκρασία, η πίεση στο δοχείο ελαττώνεται και σταθεροποιείται µετά από 2 min α Nα εξηγήσετε που οφείλετε η µεταβολή στην τιµή της πίεσης, β Nα βρείτε τη γραµµοµοριακή σύσταση του µίγµατος που υπάρχει στο δοχείο µετά τη σταθεροποίηση της πίεσης, γ Nα βρείτε το µέσο ρυθµό µεταβολής της συγκέντρωσης του Ο 2 δ Nα κατασκευάσετε την καµπύλη αντίδρασης και για τα τρία σώµατα που µετέχουν στην αντίδραση Λύση: α Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης προκύπτει ότι όταν καταναλώνονται 3 mol αερίου (2 mol NO και 1 mol O 2 ) σχηµατίζονται 2 mol αερίου (2 mol NO 2 ), δηλαδή κατά τη διάρκεια της αντίδρασης, τα συνολικά mol του αερίου µίγµατος ελαττώνονται Αυτό έχει σα συνέπεια να ελαττώνεται και η πίεση στο δοχείο β Η πίεση στο δοχείο σταθεροποιείται όταν σταµατήσει η αντίδραση, δηλαδή όταν καταναλωθεί όλη η ποσότητα του αντιδρώντος που δεν είναι σε περίσσεια Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης έχουµε: 2 mol ΝΟ αντιδρούν µε 1 mol Ο 2 6 mol ΝΟ αντιδρούν µε x; mol Ο 2 x = 3 mol Ο 2 Στο δοχείο αρχικά υπήρχαν 6 mol Ο 2, συνεπώς το Ο 2 βρίσκεται σε περίσσεια και το ΝΟ αντιδρά πλήρως Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ποσότητες των σωµάτων που αντιδρούν και παράγονται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης: Άρα το αέριο µίγµα, µετά τη σταθεροποίηση της πίεσης περιέχει 3 mol O 2 και 6 mol NO 2

15 106 γ Χρησιµοποιώντας τη σχέση: c = n / V υπολογίζουµε την αρχική και την τελική συγκέντρωση του Ο 2 : [Ο 2 ] αρχ = 6Μ και [Ο 2 ] τελ = 3Μ Ο µέσος ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του O 2 κατά τη διάρκεια της αντίδρασης είναι: υ ([O 2] 2 τελ [O 2] αρχ ) Ο 2 [Ο ] (0,3M 0,6M) = = = =0,15M/min 2min δ Χρησιµοποιώντας τη σχέση: c = n / V υπολογίζουµε τις αρχικές και τις τελικές συγκεντρώσεις των ΝΟ και ΝΟ 2 : [ΝΟ] αρχ = 6Μ, [ΝΟ] τελ = 0 [ΝΟ 2 ] αρχ = 0, [ΝΟ 2 ] τελ = 6Μ Άρα το διάγραµµα συγκέντρωσης - χρόνου για τα σώµατα που µετέχουν στην αντίδραση είναι το διπλανό: 3 Ισοµοριακό µίγµα µεθανίου και οξυγόνου µάζας 57,6 g εισάγεται σε κενό δοχείο όγκου 4 L Το µίγµα αντιδρά σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: CH 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (g) Αν ο µέσος ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του µεθανίου είναι Μ/s για τα πρώτα 25 s α Να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις των CH 4, O 2, CO 2, H 2 O το 25s µετά την αρχή της αντίδρασης β Αν η ενθαλπία καύσης του µεθανίου είναι -950KJ/mol να υπολογίσετε το ποσό θερµότητας που ελευθερώθηκε τα 25 πρώτα sec της αντίδρασης ίνονται σχετικές ατοµικές µάζες: C = 12, H = 1, O = 16 Λύση: α Το µίγµα είναι ισοµοριακό, άρα n CH4 = n O2 = x mol Mr CH4 = Ar C + 4Ar H = = 16 Mr O2 = 2Ar O = 2 16 = 32 Για τη µάζα του µίγµατος ισχύει: m µιγµ = m CH4 + m O2 m µιγµ = n CH4 Mr CH4 + n O2 Mr O2 57,6 = 16x + 32x x = 1,2 mol Από τη σχέση c = n / V υπολογίζουµε τις αρχικές συγκεντώσεις του CH 4 και του O 2 : [CH 4 ] αρχ = 0,3Μ και [Ο 2 ] αρχ = 0,3Μ Ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του µεθανίου είναι: [CH 4 ] = 210 3Μ/s [CH 3 4 ] = 2 10 Μ/s 25s [CH 4 ] = -0,05M Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι µεταβολές της συγκέντρωσης των ουσιών της αντίδρασης για τα πρώτα 25 s:

16 107 Άρα οι συγκεντρώσεις µετά 25 s είναι: CH 4 : 0,25M, O 2 : 0,2M, CO 2 : 0,05M και H 2 O: 0,1M β Η µεταβολή της συγκέντρωσης του CH 4 είναι ίση µε τα mol του CH 4 που αντέδρασαν προς τον όγκο του δοχείου, δηλαδή: n CH [CH 4 4] = n CH = V [CH 4 4] = 4L ( 0, 05)M =-0, 2mol V Το αρνητικό πρόσηµο δηλώνει ότι τα mol του CH 4 ελαττώνονται Η ενθαλπία καύσης τουch 4 είναι 950 KJ/mol, άρα: Κατά τη καύση 1 mol CH 4 ελευθερώνονται 950 ΚJ Κατά τη καύση 0,2 mol CH 4 ελευθερώνονται ψ; ΚJ ψ = 190 KJ Συνεπώς, κατά τα πρώτα 25 s της αντίδρασης ελευθερώνονται 190 KJ θερµότητας

17 108 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ερωτήσεις Σύντοµης απάντησης: 1 Με τι ασχολείται η χηµική κινητική; 2 Πως ορίζεται ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης: α ενός αντιδρώντος β ενός προϊόντος 3 Πως ορίζεται η µέση ταχύτητα µίας αντίδρασης µε γενική µορφή: αα + ββ γγ + δ 4 Πότε ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης ενός αντιδρώντος ή προϊόντος ταυτίζεται µε τη ταχύτητα της αντίδρασης; 5 Τι ονοµάζεται καµπύλη αντίδρασης; 6 Πως µπορούµε να υπολογίσουµε τη στιγµιαία ταχύτητα µίας αντίδρασης από τη καµπύλη αντίδρασης; 7 Με τη βοήθεια της καµπύλης αντίδρασης να δείξετε ότι η ταχύτητα µίας αντίδρασης ελαττώνεται βαθµιαία Συµπλήρωσης κενών: 1 Στην αντίδραση αα + ββ γγ + δ ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του Α δίνεται από τη σχέση και ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του από τη σχέση 2 Στην αντίδραση 2Α + Β 3Γ ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του Γ είναι από τον ρυθµό µεταβολής της συγκέντρωσης του Β Η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ίση µε τον ρυθµό µεταβολής της συγκέντρωσης του 3 Η ταχύτητα µίας αντίδρασης δεν είναι σε όλη τη διάρκειά της, αλλά στην αρχή είναι ενώ µε τη πάροδο του χρόνου ώσπου τελικα 4 αντίδρασης ονοµάζεται η γραφική παράσταση που µας δείχνει πως µεταβάλεται η ενός αντιδρώντος ή προϊόντος σε συνάρτηση µε το Σωστό - Λάθος: Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ); 1 Ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης των αντιδρώντων έχει αρνητική τιµή ενώ των προϊόντων θετική ( ) 2 Οι ρυθµοί µεταβολής της συγκέντρωσης των ουσιών µίας αντίδρασης είναι ανάλογοι των συντελεστών τους ( )

18 109 3 Στην αντίδραση 3Α + Β 4Γ +, ο ρυθµός κατανάλωσης του Α είναι τριπλασιος από το ρυθµό σχηµατισµού του ( ) 4 Στην αντίδραση αα + ββ γγ + δ, ισχύει: αυ Α = βυ Β = γυ Γ = δυ ( ) 5 Στην αντίδραση 5Α + 2Β 2Γ, ισχύει ότι ο ρυθµός κατανάλωσης του Α είναι ίσος µε την ταχύτητα της αντίδρασης ( ) 6 ίνεται η αντίδραση: 4ΝΗ 3(g) + 5O 2(g) 4NO (g) + 6H 2 O (g) α Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης, η συγκέντρωση της ΝΗ 3 ελαττωνεται ( ) β Ο ρυθµός κατανάλωσης της ΝΗ 3 είναι ίσος µε το ρυθµό κατανάλωσης του O 2 ( ) γ Η ταχύτητα της αντίδρασης υπολογίζεται από τη σχέση: υ = 1/4 υ ΝΟ ( ) δ Ο ρυθµός κατανάλωσης της ΝΗ 3 είναι ίσος µε το ρυθµό σχηµατισµού του ΝΟ ( ) 7 Στην αντίδραση 3Α + Β 4Γ +, η κλίση της εφαπτοµένης της καµπύλης αντιδρασης για την ουσία Β είναι ίση µε τη ταχύτητά της ( ) Πολλαπλής επιλογής: 1 Στην αντίδραση αα + ββ γγ + δ, ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του Β είναι: α [Β] [Β] β γ 1 [Β] 1 [Β] δ β β 2 Στην αντίδραση 3Α + 2Β 2Γ, ο λόγος των ρυθµών κατανάλωσης των Α, Β είναι: α 3/2 β 2/3 γ 6 δ 1 3 Η ταχύτητα της αντίδρασης αα + ββ γγ + δ, υπολογίζεται από τη σχέση: α [A] β [A] γ [A] 1 [A] α δ α 4 Στην αντίδραση 5Α + 4Β 2Γ + 5, ο λόγος του ρυθµού κατανάλωσης του Β προς την ταχύτητα της αντίδρασης είναι: α 1/4 β 4 γ 2 δ 5 5 Σε κενό δοχείο εισάγεται ισοµοριακό µίγµα Ν 2 και Η 2 και αντιδρούν σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: Ν 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) Ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα παριστάνει τις συγκεντρώσεις των Ν 2, Η 2, ΝΗ 3 σε συνάρτηση µε το χρόνο; c(m) c(m) c(m) c(m) t(s) t(s) t(s) t(s) α β γ δ

19 110 6 Έστω η αντίδραση: 2Α (g) + Β (g) 3Γ (g) + (g) Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; d[b] d[a] d[ ] α υ Γ = 3υ β υ = γ υ = δ υ = dt 2dt dt 7 Έστω η αντίδραση: Α (g) + Β (g) Γ (g) Ποια από τις καµπύλες του επόµενου διαγράµµατος παριστάνει τη συγκέντρωση του Γ συναρτήσει του χρόνου; c 0 8 Η ένωση Β µετατρέπεται στην ένωση Γ σύµφωνα µε την χηµική εξίσωση: Β (g) Γ (g) Ποιο από τα επόµενα διαγράµµατα παριστάνει τις συγκεντρώσεις του Β και του Γ σε συνάρτηση µε το χρόνο; c(m) c(m) c(m) c(m) α γ β δ t t(s) t(s) t(s) t(s) α β γ δ Αντιστοίχισης: 1 ίνεται η αντίδραση Α (g) + 2B (g) 4Γ (g) + 3 (g) Να αντιστοιχίσετε τους λόγους της στήλης Α µε τις τιµές της στήλης Β Στήλη Α 1 υα/υ 2 υγ/υβ 3 υ /υ 4 υβ/υ Στήλη Β α 3 β 1/3 γ 2 δ 2/3

20 111 2 Ο ρυθµός κατανάλωσης του Ο 2 στην αντίδραση CH 4(g) + 2O 2(g) CO 2(g) + 2H 2 O (g) είναι 4 Μ/s Να αντιστοιχίσετε τις παραστάσεις της στήλης Α µε τις τιµές της στήλης Β Στήλη Α [Ο 1 2 ] 1 [H 2 2Ο] 2 υο 3 2 υη 2 Ο υch 4 4 υ Ο 2 Στήλη Β α 1/2 β -4 Μ/s γ 1 δ 2 M/s 3 ίνεται η χηµική εξίσωση 2A (g) + 3B (g) 4Γ (g) + (g) Να αντιστοιχίσετε τις ουσίες που συµµετέχουν στην αντίδραση (στήλη Α) µε τα διαγράµµατα συγκέντρωσης - χρόνου της στήλης Β Στήλη Α Στήλη Β c 1 Α α 2 Β β 0 c t 3 Γ 0 c t γ 4 0 c t δ 0 t

21 112 Ασκήσεις - Προβλήµατα 1 Σε κενό δοχείο όγκου 4 L εισάγονται 6 mol Α και 8 mol B τα οποία αντιδρούν σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: Α (g) + 2B (g) Γ (g) + 3 (g) Η αντίδραση σταµατά µετά από 50 s α Να υπολογίσετε τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης β Να σχεδιάσετε τα διαγράµµατα συγκέντρωσης - χρόνου για όλες τις ουσίες της αντίδρασης (Απ α 0,02 Μ/s) 2 Στο διπλανό διάγραµµα φαίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης του Ν 2 κατά τη διάρκεια της αντίδρασης: 2ΝΟ (g) + 2Η 2(g) N 2(g) + 2H 2 O (g) α Να υπολογίσετε το ρυθµό µεταβολής της συγκέντρωσης του Ν 2 για τα πρώτα 40 s της αντίδρασης 0,4 β Να υπολογίσετε τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης 0,2 από t 1 = 20 s µέχρι t 2 = 80 s t(s) γ Να σχεδιάσετε το διάγραµµα συγκέντρωσης - χρόνου για τους υδρατµούς (Απ α 0,015M/s, β 4/ Μ/s) 3 Σε κενό δοχείο όγκου 1 L εισάγονται 0,5 mol SO 3 και θερµαίνονται στους 500 Κ οπότε διασπώνται σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: 2SO 3(g) 2SO 2(g) + O 2(g) Η ταχύτητα διάσπασης του SO 3 είναι ίση µε mol L -1 s-1 Να υπολογίσετε: α Την ταχύτητα µε την οποία παράγεται το οξυγόνο, στο ίδιο χρονικό διάστηµα β Την πίεση στο δοχείο στο τέλος των πρώτων 50 s ίνεται: R = 0,082 L atm/mol K (Απ α M/s, β 24,6 atm) 4 Η κινητική µελέτη της αντίδρασης 3A (g) + 2B (g) Γ (g) + 2 (g) έδωσε τον παρακάτω πίνακα: t / min c B /M α Να υπολογίσετε τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης τα πρώτα 20 min β Να υπολογίσετε τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης από τα 5 min µέχρι τα 20 min γ Να υπολογίσετε το ρυθµό µεταβολής της συγκέντρωσης του Α τα πρώτα 15 min δ Να σχεδιάσετε το διάγραµµα συγκέντρωσης - χρόνου του για τα πρώτα 20 min (Απ α 0,5 M/min, β 0,4 Μ/min, γ 1,8 M/min) 0,8 0,6 c(m)

22 113 5 Σε κενό δοχείο όγκου 10 L εισάγονται 0,5 mol N 2 και 1,2 mol H 2 τα οποία αντιδρούν σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) Η µέση ταχύτητα της αντίδρασης τα πρώτα 10 s είναι υ 1 = Μ/s ενώ για τα πρώτα 30 s είναι υ 2 = 10-4 Μ/s α Να υπολογίσετε τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης από t 1 = 10 s µέχρι t 2 = 30 s β Να σχεδιάσετε τα διαγράµµατα συγκέντρωσης - χρόνου για την ΝΗ 3 (Απ α 0, M/s) 6 Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου 10 L στους 127 o C εισάγονται 2 mol αερίου Α και πραγµατοποιείται η αντίδραση: 2Α (g) 2Β (g) + Γ (g) α Πως µεταβάλεται η πίεση στο δοχείο κατά την διάρκεια της αντίδρασης; β Μετά την πάροδο 100 s η πίεση στο δοχείο βρέθηκε ίση µε 8,2 atm Ποια είναι η µέση ταχύτητα της αντίδρασης για το χρονικό διάστηµα των 100 s; γ Ποια η µερική πίεση του Α τη χρονική στιγµή t = 100 s; ίνεται: R = 0,082 L atm/mol K (Απ α αυξάνεται, β Μ/s, γ 3,28 atm) 7 6 mol µίγµατος ΝΟ και Ο 2 µε αναλογία mol 1/2 αντίστοιχα, τοποθετούνται σε δοχείο όγκου 1 L και σε ορισµένες συνθήκες πραγµατοποιείται η αντίδραση: 2ΝO (g) + Ο 2(g) 2NO 2(g) Μετά από 10 s τα συνολικά mol στο δοχείο είναι 5,5 mol Να υπολογίσετε: α Τις ταχύτητες κατανάλωσης των αντιδρώντων και τη ταχύτητα σχηµατισµού του προϊόντος για τα πρώτα 10 s της αντίδρασης β Τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα πρώτα 10 s γ Τη γραµµοµοριακή σύσταση του µίγµατος µετά από 10 s (Απ α υ ΝΟ = υ ΝΟ2 = 0,1 Μ/s, υ Ο2 = 0,05 Μ/s, β 0,05 Μ/s, γ 1 mol NO, 3,5 mol O 2, 1 mol NO 2 ) 8 Σε κενό δοχείο όγκου 8,2 L µε θερµοκρασία 127 ο C και πίεση 6,56 atm, εισάγεται ισοµοριακό µίγµα C 3 H 8 και Ο 2 Το µίγµα αναφλέγεται και πραγµατοποιείται η αντίδραση µε θερµοχηµική εξίσωση: C 3 H 8(g) + 5Ο 2(g) 3CO 2(g) + 4H 2 O (g), Η = -500 Κcal Στα πρώτα 20 s της αντίδρασης ελευθερώνονται 41 Kcal θερµότητας Να υπολογίσετε: α Το ρυθµό κατανάλωσης του O 2 για τα πρώτα 20 s β Τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης, τα πρώτα 20 s (Απ α 2, Μ/s, β Μ/s)

23 114 E ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΘΕΜΑ Σε κενό δοχείο όγκου 4 L εισάγεται αέριο µίγµα ΝΗ 3 και Ο 2, τα οποία αντιδρούν σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: 4ΝΗ 3(g) + 5Ο 2(g) 4ΝO (g) + 6H 2 O (g) Μετά από 20 s οι συγκεντρώσεις της ΝΗ 3 και Ο 2 στο δοχείο είναι ίσες ενώ η πίεση είναι τα 12/11 της αρχικής και ο συνολικός αριθµός ατόµων Ο 2 στο µίγµα είναι 24 Ν Α α Να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις όλων των αερίων στο δοχείο, µετά τα 20 s β Να υπολογίσετε το ρυθµό µεταβολής της συγκέντρωσης της ΝΗ 3 και του H 2 O τα πρώτα 20 s της αντίδρασης γ Να υπολογίσετε τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης τα πρώτα 20 s δ Να σχεδιάσετε τις καµπύλες αντίδρασης για όλες τις ουσίες που λαµβάνουν µέρος στην αντίδραση ε Αν η ενθαλπία της αντίδρασης είναι -908 ΚJ να υπολογίσετε το ποσό θερµότητας που εκλύθηκε στο περιβάλλον από την αρχή µέχρι το τέλος της αντίδρασης (Απ: α ΝΗ 3 : 0,5Μ, Ο 2 : 0,5Μ, ΝΟ: 2Μ, Η 2 Ο: 3Μ, β υ ΝΗ3 = 0,1 Μ/s, υ Ο2 = 0,15 Μ/s, γ 0,025 Μ/s, ε 2179,2 ΚJ)

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Παναγιώτης Αθανασόπουλος. Κεφάλαιο 3ο Χημική Κινητική Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, 35 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 36 Γενικα για τη χημικη κινητικη και τη χημικη Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 5-ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ. α. Να βρείτε τη σύσταση του δοχείου σε mol τις χρονικές στιγμές t 1 και t 2.

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 5-ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ. α. Να βρείτε τη σύσταση του δοχείου σε mol τις χρονικές στιγμές t 1 και t 2. ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 5-ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1. Σε δοχείο όγκου V=2L εισάγονται τη χρονική στιγμή t o =0, 10mol N 2(g) και 24mol H 2(g) τα οποία αντιδρούν σύμφωνα με τη (μονόδρομη) αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση : 1. Όταν αυξάνουµε τη θερµοκρασία, η απόδοση µιας αµφίδροµης αντίδρασης : Α. αυξάνεται πάντοτε Β. αυξάνεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ. Εισαγωγή. 3.1 Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ. Εισαγωγή. 3.1 Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης 3 ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 3 ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ Εισαγωγή Στην μέχρι τώρα γνωριμία μας με τη χημεία υπάρχει μια «σημαντική απουσία»: ο χρόνος... Είναι λοιπόν «καιρός» να μπει και ο χρόνος ως παράμετρος στη μελέτη ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από

Διαβάστε περισσότερα

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4) Μιχαήλ Π. Μιχαήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μάθημα/Τάξη: Χημεία Γ Λυκείου Κεφάλαιο: 1 ο -4 ο και 7 ο Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 30-10-2017 Επιδιωκόμενος Στόχος: 80/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδόθερµες - εξώθερµες αντιδράσεις Ενθαλπία αντίδρασης ( Η) 4 ο Μάθηµα: Θερµιδοµετρία - Νόµοι θερµοχηµείας

Ενδόθερµες - εξώθερµες αντιδράσεις Ενθαλπία αντίδρασης ( Η) 4 ο Μάθηµα: Θερµιδοµετρία - Νόµοι θερµοχηµείας 3 ο Μάθηµα: Ενδόθερµες - εξώθερµες αντιδράσεις Ενθαλπία αντίδρασης ( Η) 4 ο Μάθηµα: Θερµιδοµετρία - Νόµοι θερµοχηµείας 5. 51. 3 o Ενδόθερµες - εξώθερµες αντιδράσεις Ενθαλπία αντίδρασης ( Η) Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: α) την πίεση β) την θερμοκρασία

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: α) την πίεση β) την θερμοκρασία ΘΕΜΑ 1 ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Δίνεται η θερμοχημική εξίσωση: Ν 2(g) + 3Η 2 (g) 2ΝΗ 3 (g) ΔΗ ο = - 88 kj α) Η ενθαλπία σχηματισμού της ΝΗ 3 είναι 88

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Θέος 1

Κων/νος Θέος 1 Το παρόν φυλλάδιο περιέχει ορισµένα λυµένα παραδείγµατα ασκήσεων στο κεφάλαιο. Προσδιορισµός της θερµότητας και της ποσότητας µιας ουσίας από τη στοιχειοµετρία µιας αντίδρασης 1 ο παράδειγµα 10 mol οξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 1. Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερμοκρασία, εισάγονται κάποιες ποσότητες των αερίων Η 2(g) και Ι 2(g) τα οποία αντιδρούν σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις ερωτήσεις 1 έως 4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. o o o f f 3 o o o f 3 f o o o o o f 3 f 2 f 2 f H = H ( HCl ) H ( NH ) 2A + B Γ + 3

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. o o o f f 3 o o o f 3 f o o o o o f 3 f 2 f 2 f H = H ( HCl ) H ( NH ) 2A + B Γ + 3 ΘΕΜΑ ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Η πρότυπη ενθαλπία ( ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. 3. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται μείγμα των αερίων σωμάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. 3. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται μείγμα των αερίων σωμάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Μία χημική αντίδραση είναι μονόδρομη όταν: α. πραγματοποιείται μόνο σε ορισμένες συνθήκες β. πραγματοποιείται μόνο στο εργαστήριο γ. μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΘΕΜΑ ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-33 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μία χηµική αντίδραση είναι: i) µονόδροµη όταν: α. πραγµατοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ ο ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O(l) Η = -572 kj,

2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O(l) Η = -572 kj, ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 3.1 Γενικά για τη χηµική κινητική και τη χηµική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης 1. Τι µελετά η χηµική κινητική; Η χηµική κινητική µελετά - Την ταχύτητα (ή το ρυθµό) που εξελίσσεται µια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-09-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΠΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ÑÏÌÂÏÓ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ÑÏÌÂÏÓ ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - Στις ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε καθαρό νερό διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ. Πορώδης κόκκος τιτανίου. Χρήση ως καταλύτης αντιδράσεων.

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ. Πορώδης κόκκος τιτανίου. Χρήση ως καταλύτης αντιδράσεων. ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ Πορώδης κόκκος τιτανίου. Χρήση ως καταλύτης αντιδράσεων. Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Χημική κινητική Η χημική κινητική μελετά: Την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται μία

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ασκήσεις του κεφαλαίου 4 του βιβλίου Χημική Κινητική του ΕΑΠ

Απαντήσεις στις ασκήσεις του κεφαλαίου 4 του βιβλίου Χημική Κινητική του ΕΑΠ Απαντήσεις στις ασκήσεις του κεφαλαίου 4 του βιβλίου Χημική Κινητική του ΕΑΠ Ασκηση 4.1 Η κινητική εξίσωση της αντίδρασης: βρέθηκε οτι είναι Αντιδράσεις πρώτης τάξης 2A = Προϊόντα r = k[a] Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις στοιχειομετρικών υπολογισμών με βάση το ποσό θερμότητας: μετατροπή από Kj/g σε Kj/mol

Λυμένες ασκήσεις στοιχειομετρικών υπολογισμών με βάση το ποσό θερμότητας: μετατροπή από Kj/g σε Kj/mol Λυμένες ασκήσεις στοιχειομετρικών υπολογισμών με βάση το ποσό θερμότητας: Η ενθαλπία μιάς αντίδρασης αποτελεί παράγοντα της στοιχειομετρίας. ηλαδή αναφέρεται σε τόσα mol αντιδρώντων και προϊόντων, όσοι

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 06 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Α.. γ Α.. β Α.3. γ Α.4. γ Α.5. α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.6.. Σ. Λ (Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. . γ) Μετατόπιση δεξιά, συνολικά µείωση της ποσότητας του Cl. . στ) Καµία µεταβολή.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. . γ) Μετατόπιση δεξιά, συνολικά µείωση της ποσότητας του Cl. . στ) Καµία µεταβολή. ΘΕΜΑ ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ α γ γ 4 β 5 α) Σ β) Λ γ) Σ δ) Λ ε) Λ ΘΕΜΑ ο α) Μετατόπιση αριστερά, µείωση της ποσότητας του Cl β) Μετατόπιση δεξιά, αύξηση της ποσότητας του Cl γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 06 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α.. Α.. Α.3. Α.4. Α.5. Α.6. γ β γ γ α ΘΕΜΑ Β Β.. Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 06 ιάρκεια Εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001 Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 001 Ζήτηµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4-ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4-ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4-ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 1. Κατά την τέλεια καύση 1g ακετυλενίου (C 2 H 2 ) εκλύεται θερμότητα 50KJ. Να γράψετε την θερμοχημική εξίσωση για την καύση του ακετυλενίου. 2. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε χημική αντίδραση παριστάνεται με μία χημική εξίσωση. Κάθε χημική εξίσωση δίνει ορισμένες πληροφορίες για την χημική αντίδραση που παριστάνει.

Κάθε χημική αντίδραση παριστάνεται με μία χημική εξίσωση. Κάθε χημική εξίσωση δίνει ορισμένες πληροφορίες για την χημική αντίδραση που παριστάνει. Ενέργεια 1 Χημική Κινητική ( Ταχύτητα Χημικής Αντίδρασης ) Κάθε χημική αντίδραση παριστάνεται με μία χημική εξίσωση. Κάθε χημική εξίσωση δίνει ορισμένες πληροφορίες για την χημική αντίδραση που παριστάνει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 4. Για την αντίδραση 2Α + Β Γ βρέθηκαν τα παρακάτω πειραματικά δεδομένα:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 4. Για την αντίδραση 2Α + Β Γ βρέθηκαν τα παρακάτω πειραματικά δεδομένα: ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Αν είναι γνωστό ότι οι παρακάτω αντιδράσεις είναι απλές (ενός μόνον σταδίου), να βρεθεί η τάξη καθεμίας από αυτές, καθώς επίσης οι διαστάσεις (μονάδες) της σταθεράς της ταχύτητας. α) Α Π β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.1. Έστω η ισορροπία: 2NOCl(g) 2NO(g) + Cl 2 (g). Για την ισορροπία αυτή ισχύει ότι: Α) Κ c = [NO] [Cl 2 ]/[NOCl] 2 Β) η K c έχει μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό νερό διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ÖñïíôéóôÞñéï Ì.Å ÅÐÉËÏÃÇ ÊÁËÁÌÁÔÁ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1

ÖñïíôéóôÞñéï Ì.Å ÅÐÉËÏÃÇ ÊÁËÁÌÁÔÁ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 ΘΕΜΑ 1 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΕΚΦΩΝΗΕΙ τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑΣ ÑÏÌÂÏÓ. δ. CH 3 _ CH 3 Μονάδες 4

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑΣ ÑÏÌÂÏÓ. δ. CH 3 _ CH 3 Μονάδες 4 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. . γ) Μετατόπιση δεξιά, συνολικά µείωση της ποσότητας του Cl. . στ) Καµία µεταβολή.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. . γ) Μετατόπιση δεξιά, συνολικά µείωση της ποσότητας του Cl. . στ) Καµία µεταβολή. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 ΘΕΜΑ ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ α γ γ 4 β 5 α) Σ β) Λ γ) Σ δ) Λ ε) Λ ΘΕΜΑ ο α) Μετατόπιση αριστερά, µείωση της ποσότητας του Cl β) Μετατόπιση δεξιά, αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. = k 1. [Α] α [Β] β ενώ για την αντίδραση που γίνεται προς τα αριστερά έχουµε: υ 2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. = k 1. [Α] α [Β] β ενώ για την αντίδραση που γίνεται προς τα αριστερά έχουµε: υ 2 167 8 o Σταθερά χηµικής ισορροπίας Πηλίκο αντίδρασης Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Νόµος χηµικής ισορροπίας: Έστω η αµφίδροµη, απλή και προς τις δύο κατευθύνσεις, αντίδραση που παριστάνεται µε τη χηµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ. . γ) Μετατόπιση δεξιά, συνολικά µείωση της ποσότητας του Cl. . στ) Καµία µεταβολή.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ. . γ) Μετατόπιση δεξιά, συνολικά µείωση της ποσότητας του Cl. . στ) Καµία µεταβολή. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ α γ γ 4 β 5 α) Σ β) Λ γ) Σ δ) Λ ε) Λ ΘΕΜΑ ο α) Μετατόπιση αριστερά, µείωση της ποσότητας του Cl β) Μετατόπιση δεξιά, αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Το τρίχωμα της τίγρης εμφανίζει ποικιλία χρωμάτων επειδή οι αντιδράσεις που γίνονται στα κύτταρα δεν καταλήγουν σε χημική ισορροπία.

ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Το τρίχωμα της τίγρης εμφανίζει ποικιλία χρωμάτων επειδή οι αντιδράσεις που γίνονται στα κύτταρα δεν καταλήγουν σε χημική ισορροπία. ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Το τρίχωμα της τίγρης εμφανίζει ποικιλία χρωμάτων επειδή οι αντιδράσεις που γίνονται στα κύτταρα δεν καταλήγουν σε χημική ισορροπία. Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Μονόδρομες

Διαβάστε περισσότερα

3Η 2 (g) + Ν 2 (g) 2ΝH 3 (g)

3Η 2 (g) + Ν 2 (g) 2ΝH 3 (g) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25 10 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Στέφανος Γεροντόπουλος, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. H ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Επιμέλεια: Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 11 12 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον; Πότε μεταβάλλεται η χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1 Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Σε µια ενδόθερµη αντίδραση: α. Μειώνεται η χηµική

Διαβάστε περισσότερα

1-21. Οι απαντήσεις προκύπτουν εύκολα από τη θεωρία.

1-21. Οι απαντήσεις προκύπτουν εύκολα από τη θεωρία. 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1-21. Οι απαντήσεις προκύπτουν εύκολα από τη θεωρία. Ερωτήσεις - ασκήσεις - προβλήματα α. Ταχύτητα αντίδρασης 22. Βλέπε θεωρία. 23. Βλέπε θεωρία. 24. Βλέπε θεωρία. 25. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23 10 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου, Στέφανος Γεροντόπουλος ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ισχυρότερες

Διαβάστε περισσότερα

έχει μια σταθερή τιμή που συμβολίζεται με K c.

έχει μια σταθερή τιμή που συμβολίζεται με K c. Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.3 Σταθερα χημικη ς ισορροπι ας Κ - Kp Τι ονομάζεται σταθερά χημικής ισορροπίας Κ και τι νόμο χημικής ισορροπίας; Ποιες χημικές ουσίες δεν συμπεριλαμβάνοντ αι στο νόμο της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ισχυρότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Κάθε ουσία, εκτός από άτομα μόρια ή ιόντα, περιέχει χημική ενέργεια. H χημική ενέργεια οφείλεται στις δυνάμεις του δεσμού (που συγκρατούν

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές ασκήσεις. Επαναληπτικές ασκήσεις Β Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης.

Επαναληπτικές ασκήσεις. Επαναληπτικές ασκήσεις Β Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης. Επαναληπτικές ασκήσεις Θετικής Κατεύθυνσης. Θεόδωρος Ζήκας 1. Μια ποσότητα χαλκού αντιδρά πλήρως µε πυκνό διάλυµα H SO 4 και το αέριο που εκλύεται, χωρίζεται σε δύο ίσα µέρη. Το πρώτο µέρος αποχρωµατίζει

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

P 1 V 1 = σταθ. P 2 V 2 = σταθ.

P 1 V 1 = σταθ. P 2 V 2 = σταθ. ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 83 Την κατάσταση ενός αερίου μέσα σε ένα δοχείο μπορούμε να την κατανοήσουμε, άρα και να την περιγράψουμε πλήρως, αν γνωρίζουμε τις τιμές των παραμέτρων εκείνων που επηρεάζουν την συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

A.1 mol H 2 O(g) 1 572kJ B.1 mol H 2 0(l) 2 120KJ Γ.0,5mol H 2 O(g) 3 240KJ Δ. 2mol Η 2 0(1) KJ 5-572KJ

A.1 mol H 2 O(g) 1 572kJ B.1 mol H 2 0(l) 2 120KJ Γ.0,5mol H 2 O(g) 3 240KJ Δ. 2mol Η 2 0(1) KJ 5-572KJ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Τι ονομάζεται ενθαλπία; 2. Τι ονομάζεται ενθαλπία αντίδρασης, ενθαλπία σχηματισμού και ενθαλπία καύσης; Κάτω από ποιες συνθήκες η ενθαλπία αντίδρασης είναι ίση με τη μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-32 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής κινητικής είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Καθηγητές Γ Λυκείου XHMEIA Γ Λυκείου Οργανική-Οξειδοαναγωγή- Θερμοχημεία-Χημική κινητική Δημητρακόπουλος Θοδωρής Τζελέπη Αναστασία ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13,

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά χημικής ισορροπίας K c

Σταθερά χημικής ισορροπίας K c Σταθερά χημικής ισορροπίας K c Η σταθερά χημικής ισορροπίας K c μας βοηθάει να βρούμε προς ποια κατεύθυνση κινείται μια αντίδραση και να προσδιορίσουμε τις ποσότητες των αντιδρώντων και των προϊόντων μιας

Διαβάστε περισσότερα

Σε δοχείο σταθερού όγκου και θερμοκρασίας πραγματοποιείται αντίδραση με χημική εξίσωση:

Σε δοχείο σταθερού όγκου και θερμοκρασίας πραγματοποιείται αντίδραση με χημική εξίσωση: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-11-217 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΤΣΙΠΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α A1.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Άσκηση 7η Χημική Ισορροπία Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Η έννοια της Χημικής Ισορροπίας Υπάρχουν χηµικές αντιδράσεις που εξελίσσονται προς µία µόνο μόνο κατεύθυνση, όπως π.χ. η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1.Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: C2H5OH(l) C 2H5OH(g)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. δ Α3. α Α4. β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. 1-β 2-γ 3-α 4-δ Α6.

Διαβάστε περισσότερα

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας.

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας. ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 2 o 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επανάληψη σε βασικές έννοιες Τι είναι το 1 mol μιας χημικής ουσίας; 1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 o Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ Απαντήσεις στις ερωτήσεις του τύπου Σωστό-Λάθος. Σ 0. Σ 9. Λ. Λ. Σ 40. Σ. Σ. Σ 4. Λ 4. Λ. Σ 4. Σ 5. Σ 4. Σ 4. Λ 6. Σ 5. Λ 44.

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÌÂÏÓ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ÑÏÌÂÏÓ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχείστη σωστή απάντηση. 1.1 Στην αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1. Εντός κλειστού δοχείου έχουμε σε ισορροπία Ν2, Η2 και ΝΗ3 η οποία περιγράφεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g)

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g) Α. Θεωρητικό μέρος Άσκηση 5 η Μελέτη Χημικής Ισορροπίας Αρχή Le Chatelier Μονόδρομες αμφίδρομες αντιδράσεις Πολλές χημικές αντιδράσεις οδηγούνται, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, σε κατάσταση ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Θερµιδοµετρία Νόµοι θερµοχηµείας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Θερµιδοµετρία Νόµοι θερµοχηµείας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 75 4 o Θερµιδοµετρία Νόµοι θερµοχηµείας Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Θερµιδόµετρο: Είναι µια συσκευή µε την οποία µετράµε τα ποσά θερµότητας που εκλύονται ή απορροφώνται σε διάφορες φυσικοχηµικές µεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις A1 έως και Α5 και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

(1) v = k[a] a [B] b [C] c, (2) - RT

(1) v = k[a] a [B] b [C] c, (2) - RT Χηµική Κινητική Αντικείµενο της Χηµικής Κινητικής είναι η µελέτη της ταχύτητας µιας αντιδράσεως, ο καθορισµός των παραγόντων που την επηρεάζουν και η εύρεση ποσοτικής έκφρασης για τον κάθε παράγοντα, δηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις ο Μάθηµα

Απαντήσεις ο Μάθηµα 79. 1 ο Μάθηµα: 1. διαµοριακές, ασθενέστερες. διαµοριακές, ενδοµοριακές 3. διαφορετικά, HCl, χηµικών στοιχείων, Η 4. πολικότητας, διανυσµατικό, q. r, πολικότητα, δεσµών 5. µορίων, υδρογόνου 6. διπόλου

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2 ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ o Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος». * Η διαδικασία, µε την οποία κάθε στοιχείο ενός συνόλου Α αντιστοιχίζεται σ ένα ακριβώς στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Τ.5.1Α).1Α)

ΤΕΣΤ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Τ.5.1Α).1Α) ΤΕΣΤ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Τ.5.1Α).1Α) ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 1) Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης ονομάζεται. 2) Αναπτύξτε τις αντίστοιχες θερμοχημικές εξισώσεις: Α) ΔH o f(h 2 CO 2 )=-97,1 kcal/mol B) Δη o c(ch

Διαβάστε περισσότερα

21/5/2008. Θερµοχηµεία

21/5/2008. Θερµοχηµεία Θερµοχηµεία Θερµοχηµεία Είναι η µελέτη των θερµικών φαινοµένων που συνοδεύουν µια χηµική αντίδραση. Θερµότητα αντίδρασης υπό σταθερή πίεση Θερµότητα αντίδρασης υπό σταθερή πίεση Η θερµοδυναµική συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομες αντιδράσεις

Αμφίδρομες αντιδράσεις Χημική ισορροπία Αμφίδρομες αντιδράσεις Αμφίδρομες αντιδράσεις Ταχύτητα αντιδράσεων και συγκεντρώσεις Αμφίδρομες αντιδράσεις CO +3H 2 CH 4 + H 2 O. συγκέντρωση Αμφίδρομες αντιδράσεις- κατάσταση Χ.Ι. συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΔΡΟΜH ΑΝΤΙΔΡΑΣH ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΜΟΝΟΔΡΟΜH ΑΝΤΙΔΡΑΣH ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟΔΡΟΜH ΑΝΤΙΔΡΑΣH ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 1. Δίνεται η μονόδρομη αντίδραση: 2 Α (g) + 3 Β (g) Γ (g) + 4 Δ (g) Στην αρχή έχουμε ισομοριακές ποσότητες Α και Β και η αντίδραση λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Στην

Διαβάστε περισσότερα

CaO(s) + CO 2 (g) CaCO 3 (g)

CaO(s) + CO 2 (g) CaCO 3 (g) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Β Λυκείου Ιανουάριος 2014 ΘΕΜΑ 1ο 1. Να επιλεχθούν οι σωστές απαντήσεις: (αʹ) Η θερμότητα που εκλύεται σε μια εξώθερμη αντίδραση i. αυξάνεται με την παρουσία καταλύτη ii. είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Για την αντίδραση: Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2(aq)

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις:

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 21-4-2016 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: α. Σε κάθε εξώθερμη αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) 1. Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. i. H σχετική ατομική μάζα μετριέται σε γραμμάρια. ii. H σχετική ατομική μάζα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Γράφουµε τη χηµική εξίσωση της οξειδοαναγωγικής αντίδρασης: 16HCl + 2KMnO MnCl 2. 5Cl 2

Λύση: Γράφουµε τη χηµική εξίσωση της οξειδοαναγωγικής αντίδρασης: 16HCl + 2KMnO MnCl 2. 5Cl 2 243 11 o Μεθοδολογία ασκήσεων οξειδοαναγωγής Α ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Σε όλες τις ασκήσεις που αναφέρονται σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυσή τους είναι η σωστή γραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Στο υπερμαγγανικό ιόν, ΜnO - 4, ο αριθμός οξείδωσης του Mn είναι ίσος με: α. -1 β. 0 γ. +7 δ. +6 Μονάδες 5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Στο υπερμαγγανικό ιόν, ΜnO - 4, ο αριθμός οξείδωσης του Mn είναι ίσος με: α. -1 β. 0 γ. +7 δ. +6 Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 09 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου, Στέφανος Γεροντόπουλος ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Στο υπερμαγγανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 16: Χημική Ισορροπία. Ντεϊμεντέ Βαλαντούλα Τμήμα Χημείας. Χημική ισορροπία

ΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 16: Χημική Ισορροπία. Ντεϊμεντέ Βαλαντούλα Τμήμα Χημείας. Χημική ισορροπία ΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 16: Χημική Ισορροπία Ντεϊμεντέ Βαλαντούλα Τμήμα Χημείας Χημική ισορροπία Χημική ισορροπία είναι η κατάσταση στην οποία φθάνει το μίγμα μιας αντίδρασης όταν η ταχύτητα της αντίδρασης προς

Διαβάστε περισσότερα