Θερµιδοµετρία Νόµοι θερµοχηµείας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θερµιδοµετρία Νόµοι θερµοχηµείας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ"

Transcript

1 75 4 o Θερµιδοµετρία Νόµοι θερµοχηµείας Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Θερµιδόµετρο: Είναι µια συσκευή µε την οποία µετράµε τα ποσά θερµότητας που εκλύονται ή απορροφώνται σε διάφορες φυσικοχηµικές µεταβολές Τα ποσά θερµότητας που εκλύονται ή απορροφώνται στην µεταβολή που πραγµατοποιείται στο θερ- µιδόµετρο µεταβάλλουν τη θερµοκρασία µιας ουσίας (συνήθως νερό) που περιέχεται στη συσκευή Με την βοήθεια της µεταβολής της θερµοκρασίας Τ και της εξίσωσης της θερµιδοµετρίας υπολογίζου- µε το ποσό θερµότητας που συνοδεύει την µεταβολή Εξίσωση της θερµιδοµετρίας: Q = m c Τ όπου: Q: το ποσό θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά τη φυσικοχηµική µεταβολή m: η µάζα της ουσίας της οποίας µεταβάλλεται η θερµοκρασία c: η ειδική θερµοχωρητικότητα της ουσίας Τ: η µεταβολή της θερµοκρασίας Θερµιδόµετρο βόµβας Ειδική θερµοχωρητικότητα (c): Εκφράζει τη θερµότητα που απαιτείται για να αυξηθεί η θερµοκρασία ενός γραµµαρίου της ουσίας κατά ένα o C Συνήθως η µονάδες της είναι cal g - grad - ή J g - grad - Παρατήρηση: Η ειδική θερµοχωρητικότητα µιας ουσίας εξαρτάται από τo υλικό που αποτελείται Θερµοχωρητικότητα (C): Είναι το γινόµενο της µάζας της ουσίας επί την ειδική θερµοχωρητικότητα C = m c

2 76 εκφράζει το ποσό θερµότητας που απαιτείται για να αυξηθεί κατά ο C η θερµοκρασία ορισµένης ποσότητας της ουσίας Η θερµοχωρητικότητα µετριέται σε cal grad ή J grad - Παρατήρηση: Αν το θερµιδόµετρο δεν είναι ιδανικό, δηλαδή η θερµοχωρητικότητα του είναι διάφορη του µηδενός, τότε η εξίσωση της θερµιδοµετρίας γίνεται: Q = (C + m c) Τ H θερµοχωρητικότητα µιας ουσίας εξαρτάται από: α το υλικό β από τη µάζα της ουσίας Το ποσό θερµότητας που απορροφά µία ουσία για ορισµένη µεταβολή θερµοκρασίας είναι ανάλογο της µάζας του Παράδειγµα: Έστω δύο σώµατα τα οποία είναι κατασκευασµένα από το ίδιο υλικό µε ειδική θερµοχωτητικότητα c Αν m, m, οι µάζες των σωµάτων, θα υπολογίσουµε το λόγο των θερµοτήτων Q, Q, που πρέπει να απορροφήσουν ώστε να µεταβληθεί η θερµοκρασία και των δύο κατά T Εφαρµόζουµε την εξίσωση της θερµιδοµετρίας για κάθε σώµα ξεχωριστά: ο Σώµα: Q = m c Τ () ο Σώµα: Q = m c Τ () Q m c T Q ιαιρώντας κατά µέλη τις () και () έχουµε: άρα : Q m c T m = = Q m Νόµος (ή αρχή) Lavoisier - Laplace: Το ποσό της θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά την σύνθεση mol µιας χηµικής ένωσης από τα συστατικά της στοιχεία είναι ίσο µε το ποσό θερµότητας που απορροφάται ή εκλύεται κατά την διάσπαση mol της ίδιας χηµικής ένωσης στα συστατικά της στοιχεία Ο παραπάνω νόµος είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας Μια άλλη διατύπωση του ίδιου νόµου είναι: Αν κατα το σχηµατισµό mol µιας χηµικής ένωσης παρατηρείται µεταβολή της ενθαλπίας H κατά τη διάσπαση mol της ίδιας χηµικής ένωσης στα στοιχεία της παρατηρείται µεταβολή της ενθαλπίας Η = - Η Παράδειγµα: C() s + O( g) CO( ), Η = 393,5ΚJ CO ( ) C() s + O( g), Η = + 393,5ΚJ g g Παρατήρηση: Γενικότερα όταν γνωρίζουµε την µεταβολή της ενθαλπίας Η µιας αντίδρασης η τιµή της ενθαλπίας της αντίθετης αντίδρασης Η θα είναι ίση µε - Η ηλαδή: α Α + ββ γγ + δ, Η και γ Γ + δ αα + ββ, Η τότε Η = - Η

3 77 Νόµος του Ηess: To ποσό της θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται σε µια χηµική αντίδραση είναι το ίδιο είτε η αντίδραση πραγµατοποιείται σε ένα είτε σε περισσότερα στάδια Παράδειγµα: Η καύση του άνθρακα µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε ένα ή σε δύο στάδια καύση σε ένα στάδιο: C() s + O( g) CO( g), Η καύση σε δύο στάδια: C() s + O( g) CO( g), Η CO( g) O( g) CO( g) +, Η 3 Σύµφωνα µε τον νόµο του Hess θα ισχύει: Η = Η + Η 3 Αξίωµα της αρχικής και της τελικής κατάστασης: Γενίκευση του νόµου του Hess αποτελεί το αξίωµα της αρχικής και της τελικής κατάστασης, σύµφωνα µε το οποίο το ποσό θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά την µετάβαση ενός χηµικού συστήµατος από µια καθορισµένη αρχική σε µια καθορισµένη τελική κατάσταση είναι ανεξάρτητο από τα ενδιάµεσα στάδια, µε τα οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί η µεταβολή Παράδειγµα: Έστω η αντίδραση Α, Η, η οποία πραγµατοποιείται σε τρία επιµέρους στάδια: ο στάδιο: Α Β, Η ο στάδιο: 3ο στάδιο: Β Γ, Η Γ, Η 3 Θα ισχύει: Η = Η + Η + Η 3 Θερµοχηµικοί κύκλοι: Με την βοήθεια του νόµου του Hess µπορούµε να υπολογίσουµε την µεταβολή της ενθαλπίας αντιδράσεων των οποίων ο άµεσος προσδιορισµός είναι δύσκολος ή αδύνατος, γιατί µπορεί οι αντιδράσεις αυτές να είναι πολύ αργές ή να µην πραγµατοποιούνται σε συνήθης συνθήκες Ο έµµεσος προσδιορισµός γίνεται µέσο των θερµοχηµικών κύκλων Παράδειγµα: Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του µεθανίου CH 4 είναι αδύνατο να µετρηθεί πειραµατικά γιατί η αντίδραση σχηµατισµού του CH 4 δεν γίνεται σε συνήθεις συνθήκες Γι αυτό δηµιουργούµε τον παρακάτω θερµοχηµικό κύκλο

4 78 Οι πρότυπες ενθαλπίες καύσης των C, H, CH 4, µπορούν να µετρηθούν πειραµατικά Οι θερ- µοχηµικές εξισώσεις καύσης των παραπάνω είναι: C() s + O( g) CO( g), Η = 393,5ΚJ () Η ( g) + O( g) H O( l), Η = 86KJ () CH 4( g) + O ( g) CO ( g) + H O( l), Η 3 = 89KJ (3) Mε τη βοήθεια των παραπάνω χηµικών εξισώσεων δηµιουργούµε την χηµική εξίσωση από την οποία υπολογίζεται η πρώτη ενθαλπία σχηµατισµού του CH 4 C( s) + H( g) CH4( g), Η 4 Αφήνουµε την () ως έχει, την () την διπλασιάζουµε και την (3) την αντιστρέφουµε Τις χηµικές εξισώσεις που προκύπτουν τις προσθέτουµε κατά µέλη και εµφανίζεται η χηµική εξίσωση σχηµατισµού του CH 4 C( s) + O( g) CO ( g), Η = 393,5ΚJ H ( g) + O( g) H O ( l), H = 86ΚJ CO( g) + HO( l) CH4( g) + O ( g), Η3 = + 89KJ C( s) + H ( g) CH 4( g), H4 = Η + Η + Η3 = 75,5KJ Άρα η πρώτη ενθαλπία σχηµατισµού του CH 4 είναι -75,5ΚJ/mol

5 79 Β ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Κατηγορία Μέθοδος Ασκήσεις που αναφέρονται στην θερµιδοµετρία: Όταν έχουµε αντίδραση που πραγµατοποιείται σε θερµιδόµετρο τότε µπορούµε να υπολογίσουµε το ποσό θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται Όταν το θερµιδόµετρο είναι ιδανικό, δηλαδή αµελητέας θερµοχωρητικότητας εφαρµόζουµε τη σχέση: Q = m c Τ Όταν το θερµιδόµετρο δεν είναι ιδανικό, δηλαδή µας δίνεται η θερµοχωρητικότητα του ή πρέπει να την υπολογίσουµε χρησιµοποιούµε τη σχέση: Q = (C + m c) Τ Προσέχουµε ώστε οι µονάδες µέτρησης διαφόρων µεγεθών να είναι οι ίδιες µε τις µονάδες µέτρησης της ειδικής θερµοχωρητικότητας Παράδειγµα : L διαλύµατος ΗCl,M αναµιγνύεται µε L διαλύµατος ΝaΟΗ,4Μ ίδιας θερµοκρασίας σε θερµιδόµετρο αµελητέας θερµοχωρητικότητας, οπότε παρατηρείται αύξηση της θερµοκρασίας στο τελικό διάλυµα κατά,4 ο C Να υπολογιστεί η ενθαλπία εξουδετέρωσης του ΗCl από το ΝaΟΗ ίνονται: η πυκνότητα του τελικού διαλύµατος είναι ρ = g/ml η ειδική θερµοχωρητικότητα του τελικού διαλύµατος είναι c = cal/g oc Λύση: O όγκος του τελικού διαλύµατος είναι: V τελ = V + V = L + L = L = ml Με την βοήθεια της πυκνότητας υπολογίζουµε την µάζα του τελικού διαλύµατος: ρ m = V τελ τελ mτελ = ρτελ Vτελ = g/ml ml = τελ g Από την εξίσωση της θερµιδοµετρίας βρίσκουµε το ποσό θερµότητας που εκλύεται κατά την εξουδετέρωση του HCl µε το ΝaΟΗ: o o Q m c Τ g cal / g C,4 C 8cal,8Kcal = = = = Στη συνέχεια βρίσκουµε τα mol του ΗCl και του ΝaΟΗ που αναµιγνύονται και γράφουµε την αντίδραση εξουδετέρωσης nhcl = c V =,M L =,mol HCl και nnaoh = c V =,4M L =,4mol NaOH HCl (αq) + NaOH (αq) NaCl (αq) + H O (l) Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης έχουµε: mol HCl αντιδρά µε mol NaOH,mol HCl αντιδρούν µε x;mol NaOH x =,mol ΝaΟΗ H ποσότητα του NaOH είναι,4 mol, συνεπώς το ΗCl αντιδρά πλήρως και το NaOH είναι σε περίσσεια

6 8,mol ΗCl αντιδρούν µε,molnaoh και εκλύονται,8κcal mol ΗCl αντιδρά µε molnaoh και εκλύονται Q;Κcal Q = 4Kcal Άρα η εθαλπία εξουδετέρωσης HCl από NaOH είναι -4Kcal/mol Κατηγορία Μέθοδος Ασκήσεις που αναφέρονται στους νόµους της θερµοχηµείας: Ο νόµος των Lavoisier - Laplace µας "επιτρέπει" να αντιστρέψουµε µια χηµική εξίσωση µιάς αντίδρασης, η ενθαλπία της νέας χηµικής εξίσωσης είναι αντίθετη της αρχικής Όταν οι συντελεστές των ουσιών σε µια θερµοχηµική εξίσωση πολλαπλασιαστούν ή διαιρεθούν µ έναν αριθµό η τιµή της Η πολλαπλασιάζεται ή διαιρείται µε τον ίδιο αριθµό Ο νόµος του Hess µας "επιτρέπει" να προσθέτουµε κατά µέλη τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων, προσθέτοντας ταυτόχρονα και τις Η που αναγράφονται σ' αυτές Σε ασκήσεις πάνω στο νόµο του Hess ζητείται να υπολογισθεί η µεταβολή της ενθαλπίας σε µία χηµική αντίδραση, όπου τα δεδοµένα θα είναι οι µεταβολές ενθαλπίας κάποιων άλλων αντιδράσεων Για την επίλυση τέτοιων ασκήσεων εργαζόµαστε ως εξής: α Γράφουµε τη θερµοχηµική εξίσωση της αντίδρασης της οποίας ζητείται η Η β Γράφουµε όλες τις θερµοχηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που µας δίνονται γ Από τις γνωστές θερµοχηµικές εξισώσεις, µε κατάλληλους χειρισµούς και µε τη βοήθεια του νόµου των Lavoisier - Laplace προσπαθούµε να εµφανίσουµε τα σώµατα της ζητούµενης αντίδρασης, στο µέλος όπου παρουσιάζονται και µε το συντελεστή που έχουν σε αυτή δ Προσθέτουµε όλες τις θερµοχηµικές εξισώσεις που προέκυψαν από τους παραπάνω χειρισµούς, οπότε προκύπτει η ζητούµενη θερµοχηµική εξίσωση Παράδειγµα : Κατά την καύση,6g C,,L H,µετρηµένα σε STP συνθήκες, και,mol µεθανικού οξέος (HCOOH), ελευθερώθηκαν αντίστοιχα 4,7KCal, 34KCal και 5,KCal Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα να υπολογιστούν: α Οι πρότυπες ενθαλπίες καύσης του C, του Η και του HCOOH β Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του ΗCOOH ίνεται η σχετική ατοµική µάζα: C = Όλα τα ποσά θερµότητας αναφέρονται σε πρότυπη κατάσταση Λύση: m,6g α Τα mol του άνθρακα που κάηκαν είναι: n = = =, 5mol C Άρα: Ar g / mol τα,5mol C όταν καούν εκλύουν 4,7 Kcal το mol C όταν καεί εκλύει Q ; Kcal Q =94Kcal Συνεπώς η πρότυπη ενθαλπία καύσης του άνθρακα είναι -94 Kcal/mol

7 8 V,L Τα mol του υδρογόνου που κάηκαν είναι: n = = =,5mol H Άρα: Vm,4L / mol Τα,5mol Η όταν καούν εκλύουν 34 Kcal Το mol Η όταν καεί εκλύει Q ; Kcal Q = 68Kcal Συνεπώς η πρότυπη ενθαλπία καύσης του υδρογόνου είναι: -68 Κcal/mol Τα, mol HCOOH όταν καούν ελευθερώνουν 5,Kcal Το mol HCOOH όταν καεί ελευθερώνει Q 3 ; Kcal Q 3 = 76Kcal Συνεπώς η πρότυπη ενθαλπία καύσης του µεθανικού οξέος είναι: -76 Κcal/mol HCOOH β Για να βρούµε την Η f ( ): Γράφουµε την θερµοχηµική εξίσωση της αντίδρασης που θέλουµε να υπολογίσουµε την ενθαλπία: C + H + O HCOOH Η ( s) (g) (g) (g), Στη συνέχεια γράφουµε τις αντιδράσεις για τις οποίες γνωρίζουµε τις µεταβολές ενθαλπίας C + O CO, Η = 94KCal () (s) (g) (g) H + O H O, Η = 68KCal () (g) (g) (l) HCOOH + O CO + H O, Η = 76KCal (3) (g) (g) (g) (l) 3 Γράφουµε την () όπως είναι: C( ) + O(g) CO(g), Η = 94Kcal s Γράφουµε την () όπως είναι: Η( g) + O(g) H O(l), Η = 68Kcal Αντιστρέφουµε την (3): CO( g) + H O(l) HCOOH(g) + O(g), Η 76Κcal 3 = Προσθέτουµε κατά µέλη τις χηµικές εξισώσεις και προκύπτει χηµική εξίσωση της οποίας θέλουµε να υπολογίσουµε την ενθαλπία: C + O + H HCOOH Η Η f f f ( s) (g) (g) (g), Η θα είναι: Η Η Η Η ( ) Kcal 86Kcal 3 = + + = + = Άρα η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του ΗCOOΗ είναι -86 Kcal/mol f

8 8 Γ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ίνονται οι θερµοχηµικές αντιδράσεις καύσης: C( γραφίτης) + Ο( g) CO( g), Η = 393ΚJ C( διαµάντι) + Ο( g) CO( g), Η = 395ΚJ Η ενθαλπία µετατροπής του C (γραφίτης) σε C (διαµάντι) είναι: α Η = -788 KJ β Η = + KJ γ Η = +788 KJ δ Η = - KJ Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας (εξετάσεις ) Λύση: Η θερµοχηµική εξίσωση της µετατροπής του γραφίτη σε διαµάντι είναι: C (γραφίτης) C (διαµάντι), Η = ; Γράφουµε τη θερµοχηµική εξίσωση της καύσης του γραφίτη, όπως είναι: C (γραφίτης) + Ο (g) CO (g), Η = -393KJ () Αντιστρέφουµε τη θερµοχηµική εξίσωση της καύσης του διαµαντιού: CO (g) C (διαµάντι) + O (g), Η = 395 ΚJ () Προσθέτουµε κατά µέλη τις () και () και προκύπτει: C (γραφίτης) C (διαµάντι), Η = Η + Η Οπότε: Η = -393 ΚJ KJ = KJ Άρα, η ενθαλπία µετατροπής του C (γραφίτης) σε C (διαµάντι) είναι ΚJ (απάντηση β) Κατά το σχηµατισµό 4 mol CO (g) από τα στοιχεία του σε πρότυπες συνθήκες, εκλύονται 444KJ α Να υπολογιστεί η ενθαλπία σχηµατισµού Ηf του CO (g), β Να σχεδιαστεί ο θερµοχηµικός κύκλος της καύσης του C (s) σε δύο στάδια (πρώτα προς CO (g) και το CO (g) στη συνέχεια προς CO (g) ) γ Να υπολογιστεί η πρότυπη ενθαλπία καύσης Η του CO c (g) σε CO (g) ίνεται η πρότυπη ενθαλπία καύση του C (s) : Η c = -4 KJ/mol (Εξετάσεις ) Λύση: α Η ενθαλπία σχηµατισµού Ηf του CO (g) είναι η µεταβολή της ενθαλπίας κατά το σχηµατισµό mol CO (g) από τα στοιχεία του, σε πρότυπες συνθήκες Κατά το σχηµατισµό 4 mol CO (g) εκλύονται 444KJ Κατά το σχηµατισµό mol CO (g) εκλύονται x; KJ x = KJ

9 83 Όµως, η µεταβολή της ενθαλπίας είναι ίση µε το ποσό θερµότητας που εκλύεται, άρα η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του CO (g) είναι - ΚJ/mol β Η καύση του άνθρακα προς διοξείδιο του άνθρακα µπορεί να γίνει είτε απευθείας, είτε σε δύο στάδια, όπως φαινεται και στο διπλανό σχήµα γ Η θερµοχηµική εξίσωση της καύσης του CO (g) σε CO (g) σε πρότυπες συνθήκες είναι: CO (g) + / Ο (g) CO (g), Η c = ; Από το ερώτηµα α γνωρίζουµε ότι η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του CO (g) είναι - ΚJ/mol C (s) + / Ο (g) CO (g), Η = - KJ () H πρότυπη ενθαλπία καύσης του άνθρακα είναι -4 ΚJ/mol, άρα: C (s) + Ο (g) CO (g), Η = -4 KJ () Αντιστρέφουµε την (): CO (g) C (s) + / Ο (g), Η = + KJ (3) Γράφουµε τη () όπως είναι: C (s) + Ο (g) CO (g), Η = -4 KJ Προσθέτουµε κατά µέλη τις () και (3) και προκύπτει: CO (g) + / Ο (g) CO (g), Η c = Η + Η ηλαδή, Η c = ΚJ - 4KJ = -89 KJ Άρα, η πρότυπη ενθαλπία καύσης του CO (g) είναι -89 ΚJ/mol 3 Κατά την καύση αερίου ισοµοριακού µίγµατος CH 4 και ενός αλκανίου, ελευθερώνονται 54KJ, σε πρότυπη κατάσταση Αν η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του αλκανίου είναι +4 KJ/mol και η πρότυπη ενθαλπία καύσης του αλκανίου -65 KJ/mol, να υπολογιστούν: α Ο µοριακός τύπος του αλκανίου β Ο όγκος του αρχικού µίγµατος που κάηκε, µετρηµένος σε STP συνθήκες γ Η κατά βάρος σύσταση του αρχικού µίγµατος ίνονται: H πρότυπη ενθαλπία καύσης του άνθρακα: ΚJ/mol H πρότυπη ενθαλπία καύσης του µεθανίου: - 89 ΚJ/mol H πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του υγρού νερού: -86 ΚJ/mol Οι σχετικές ατοµικές µάζες των: C =, H = Λύση: α Από τα δεδοµένα της άσκησης έχουµε: νc + (ν + )Η C Η, Η =+ 4ΚJ () (s) (g) ν ν+ (g)

10 84 3ν+ C Η + Ο νcο + (ν + )Η Ο, Η = 65 ΚJ () ν ν+ (g) (g) (g) (l) C ( s) (g) (g) 3 Κ + O CO, Η = 394 J (3) H(g) + O(g) HO(l), Η4 = 86KJ (4) Για να δηµιουργήσουµε τη θερµοχηµική εξίσωση (), συνδυάζουµε τις άλλες τρεις ως εξής: Αντιστρέφουµε την (): 3ν+ νco + (ν + )Η Ο C Η +, Η 65 ΚJ (g) (l) ν ν+ (g) Ο = + (5) (g) Πολλαπλασιάζουµε επί ν την (3): νc + g Η (6) ( s) νο( ) νcο(g), ν 3 Πολλαπλασιάζουµε επί (ν+) την (4): (ν+ ) (ν+ )Η + Ο (ν+ )Η Ο, (ν+ ) Η (g) (g) (l) 4 (7) Προσθέτουµε κατά µέλη τις (5), (6), (7) και προκύπτεί η (): ν C( s) + (ν + )Η (g) CνΗν+ (g), Η Η = Η + ν Η + (ν + ) Η οπότε: όπου: = ν 86ν 86 ν = Άρα ο Μοριακός Τύπος του αλκανίου είναι: C β Το µίγµα είναι ισοµοριακό, άρα: n CH4 = n C Έστω ότι: n CH4 = n C = x mol Γράφουµε την αντίδραση καύσης του κάθε συστατικού ξεχωριστά: CH 4(g ) + O CO (g ) + H O (l), Η = 89 KJ Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης έχουµε: Όταν αντιδρά mol CH 4, εκλύονται 89 ΚJ Όταν αντιδρoύν x mol CH 4, εκλύονται Q ΚJ Q = 89x KJ C H6(g) + 7 O(g) CO(g) + 3H O(l), Η = 65KJ Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης έχουµε: Όταν αντιδρά mol C, εκλύονται 65 ΚJ Όταν αντιδρoύν x mol C, εκλύονται Q ΚJ Q = 65x KJ

11 85 Κατά την καύση του µίγµατος ελευθερώνονται 54 ΚJ, άρα: 89x + 65x = 54, οπότε x =, mol O όγκος του αρχικού µίγµατος είναι: Vαρχ = V CH4 + V C =, mol,4 L/mol +, mol,4 L/mol = 4,48 L γ Mr CH4 = Ar C + 4Ar H = + 4 = 6 Mr C = Ar C + 6Ar H = + 6 = 3 Οι µάζες των συστατικών του αρχικού µίγµατος είναι: m CH4 = n CH4 Mr CH4 =, mol 6 g/mol =,6 g m C = n C Mr C =, mol 3 g/mol = 3 g Άρα, η κατά βάρος σύσταση του µίγµατος είναι,6 g CH 4 και 3 g C

12 86 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ερωτήσεις Σύντοµης απάντησης: Να γράψετε την εξίσωση της θερµιδοµετρίας α Τι ονοµάζεται ειδική θερµοχωρητικότητα ουσίας; β Τι ονοµάζεται θερµοχωρητικότητα ουσίας; 3 Ποια σχέση συνδέει τις µεταβολές της ενθαλπίας µιας αντίδρασης και τις αντίστροφης αντίδρασης; 4 Να διατυπώσετε τον νόµο του Hess 5 Να γράψετε τον θερµοχηµικό κύκλο για τις παρακάτω αντιδράσεις: C (γραφίτης) + Ο (g) CO (g), Η = -393KJ C (γραφίτης) + / Ο (g) CO (g), Η = - KJ CΟ (g) + / Ο (g) CO (g), Η = -83 KJ 6 Να διατυπώσετε το αξίωµα της αρχικής και της τελικής κατάστασης 7 Να διατυπώσετε τον νόµο Lavoisier - Laplace Συµπλήρωσης κενών: Η θερµότητα που ή σε µια χηµική αντίδραση προσδιορίζεται πειραµατικά µε το Σύµφωνα µε τον νόµο του Hess: Το ποσό της που εκλύεται ή απορροφάται σε µια χηµική αντίδραση είναι το, είτε η αντίδραση πραγµατοποιείται σε είτε σε στάδια 3 Αν η πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης A( g) + B( g) Γ( g) είναι Η = α ΚJ τότε η πρότυπη ενθαλπία της Γ ( g) Α( g) + B( g) θα είναι Η = ΚJ - 4 Μονάδα µέτρησης της είναι το J g grad cal g grad η τιµή της οποίας εξαρτάται µόνο από τo της ουσίας ή Σωστό - Λάθος: Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ); Με το θερµιδόµετρο µετράµε την ενθαλπία µίας ουσίας ( ) Μονάδες θερµοχωρητικότητας είναι cal g grad ( ) 3 Η θερµοχωρητικότητα είναι το γινόµενο της µάζας επί την ειδική θερµοχωρητικότητα ( )

13 87 4 Σε όλα τα θερµιδόµετρα, το ποσό θερµότητας υπολογίζεται από τη σχέση: Q = mc Τ ( ) 5 Το ποσό θερµότητας που εκλύεται κατά τη σύνθεση µίας ουσίας από τα συστατικά της είναι ίσο µε αυτό που απορροφάται κατά τη διάσπαση της ίδιας ενωσης στα συστατικά της ( ) 6 Αν η ενθαλπία σχηµατισµού του µεθανίου είναι α ΚJ/mol, τότε η ενθαλπία της αντίδρασης CH 4 C + 4H είναι -α KJ ( ) 7 Αν εφαρµόσουµε το νόµο του Hess στις θερµοχηµικές εξισώσεις: Α + Β Γ +, Η Β, Η Γ Α, Η 3 προκύπτει ότι: Η = Η = Η 3 ( ) 8 Αν η ενθαλπία σχηµατισµού της αµµωνίας είναι - Κcal/mol, τότε: α Η ενθαλπία της αντίδρασης Ν + 3Η ΝΗ 3 είναι - Κcal ( ) β Η ενθαλπία της αντίδρασης ΝΗ 3 / Ν + 3/ Η είναι Κcal ( ) γ Η αντίδραση σχηµατισµού της αµµωνίας είναι ενδόθερµη ( ) δ mol Ν και 3 mol H έχουν µεγαλύτερη ενθαλπία από mol ΝΗ 3 ( ) 9 Από το ενεργειακό διάγραµµα του σχήµατος που ακολουθεί, συµπεραίνουµε ότι: α Η µετατροπή του Α σε Γ είναι εξώθερµο φαινόµενο ( ) β Η = Η - Η - Η 3 ( ) γ Η = Η + Η + Η 3 ( ) Πολλαπλής επιλογής: Η εξίσωση της θερµιδοµετρίας είναι: α Q = m + c + Τ β Q = m c / Τ γ Q = m c Τ δ Q = (m - c) Τ Η ειδική θερµοχωρητικότητα µίας ουσίας µετριέται σε: α cal g βcal g grad γ cal g grad δ cal g grad 3 H θερµοχωρητικότητα C µίας ουσίας υπολογίζεται από τη σχέση: α C = Q / mc β C = Q / T γ C = Q Τ δ C = m / c

14 88 4 Σε ορισµένες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης, η ενθαλπία σχηµατισµού των ΝΟ, ΝΟ, είναι -5 Kcal/mol και -8 Kcal/mol αντίστοιχα Στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης, η ενθαλπία της αντίδρασης ΝΟ (g) + / Ο (g) ΝΟ (g), είναι: α -3 Κcal β +3 Kcal γ -3 Kcal δ 8/5 Kcal 5 Από τις θερµοχηµικές εξισώσεις: Η (g) + / O (g) H O (l), Η = -86 ΚJ και Η (g) + / O (g) H O (g), Η = -4 ΚJ προκύπτεί ότι κατά την υγροποίηση, mol υδρατµών εκλύεται θερµότητα: α 44 ΚJ β 58 KJ γ KJ δ 5 KJ 6 ίνεται η θερµοχηµική εξίσωση: Α (g) + 3B (g) Γ (g) + (g), Η = -4 Kcal Αν σε δοχείο αναµειχθούν 5 mol Α µε 6 mol B και πραγµατοποιηθεί η παραπάνω αντίδραση, εκλύεται θερµότητα ίση µε: α Κcal β 8 Kcal γ 4 Kcal δ 48 Kcal 7 Αν η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού της αµµωνίας είναι - Κcal/mol, τότε η µεταβολή της ενθαλπίας για την αντίδραση 3/ Ν (g) + 9/ Η (g) 3ΝΗ 3(g), σε πρότυπες συνθήκες, είναι: α -6,5 Κcal β -33 Κcal γ - Kcal δ - Kcal Αντιστοίχισης: Αντιστοιχίστε την κάθε χηµική ουσία της στήλης Α µε µία από τις τιµές θερµοχωρητικότητας της στήλης Β Στήλη Α,5 g C O (l) 5 g Ag (s) 3 g C O (l) 4 4 g Η Ο (l) 5 g Η Ο (l) 6 g Ag (s) Στήλη Β α,6 cal K β,9 cal K γ,3 cal K δ,6 cal K ε 4 cal K ζ cal K Η ενθαλπία σχηµατισµού του CO (g) είναι -6 Kcal/mol, ενώ του CO (g) είναι -94 Κcal/mol Να αντιστοιχίσετε τις χηµικές εξισώσεις της στήλης Α µε τις ενθαλπίες της στήλης Β Στήλη Α CO (g) CO (g) + / O (g) C (s) + O (g) CO (g) 3 C (s) + O (g) CO (g) 4 C (s) + / O (g) CO (g) Στήλη Β α -94 Kcal β -6 Kcal γ -5 Kcal δ +68 Kcal

15 89 Ασκήσεις - Προβλήµατα 5,344 g καθαρού θείου καίγονται σε θερµιδόµετρο που περιέχει g νερού, οπότε παρατηρείται ανύψωση της θερµοκρασίας του νερού κατά ο C Nα υπολογιστεί η θερµοχωρητικότητα του οργάνου ίνεται η ενθαλπία καύσης του θείου: - 7 Κcal/mol, η ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού c = cal / g ο C και η σχετική ατοµική µάζα του θείου: 3 (Απ 85,7 cal/ C) Ίσες µάζες ενός µετάλλου µε διαφορετικές θερµοκρασίες Τ και Τ (µε Τ > Τ ), έρχονται σε επαφή, οπότε αποκτούν κοινή θερµοκρασία Τ Αν κατά τη διάρκεια της επαφής αυτής δεν ανταλλάσεται θερµική ενέργεια µε το περιβάλλον, δείξτε ότι: T + T T = 3 H ενθαλπία καύσης του ροµβικού θείου είναι - 7,5 Kcal/mol, ενώ η ενθαλπία καύσης του µονοκλινούς θείου είναι - 7 Kcal/mol Να υπολογιστεί η ενθαλπία µετατροπής του ροµβικού θείου σε µονοκλινές Όλες οι µεταβολές ενθαλπίας αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας (Απ Η = +,5 Kcal/mol) 5 Αέριο ισοβαρές µίγµα (ίσες µάζες) από Η και Ο που ζυγίζει g, αναφλέγεται και σχηµατίζεται νερό σύµφωνα µε την θερµοχηµική εξίσωση: Η (g) + O (g) H O (l) Ποιο το ποσό θερµότητας που ελευθερώνεται; ίνονται: Η (g) + O (g) H O (g), Η = -5,8 Κcal Η O (g) H O (l), Η = -5,5 Κcal Οι σχετικές ατοµικές µάζες: Η =, Ο = 6 Όλα τα ποσά θερµότητας µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας (Απ 394,75 Kcal) 6 Η θερµοχηµική εξίσωση καυσης του αιθυλενίου είναι: C H 4(g) + 3O (g) CO (g) + H O (l), Η = -337 Κcal Να υπολογίσετε πόσα Κg νερού µπορούν να θερµανθούν από τους στους 9 o C, µε τη θερµότητα που παράγεται από την καύση m 3 C H 4, µετρηµένο σε συνθήκες STP ίνεται: η ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού c = cal/g o C (Απ 5 Κg) 7 Η ενθαλπία σχηµατισµού του µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) είναι 7 cal/g και του διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ ) είναι 76 cal/g Να υπολογίσετε την ενθαλπία της αντίδρασης: ΝΟ (g) + Ο (g) ΝΟ (g) (Να προσεχθούν οι µονάδες µέτρησης των ενθαλπιών σχηµατισµού) ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ν = 4, Ο = 6 (Απ -7 Κcal)

16 9 8 Να υπολογίσετε τη ενθαλπία σχηµατισµού του ακετυλενίου (C H ) αν γνωρίζετε ότι η ενθαλπία καύσης του ακετυλενίου είναι -3 ΚJ/mol, η ενθαλπία καύσης του υδρογόνου είναι -4,8 ΚJ/mol και η ενθαλπία καύσης του άνθρακα είναι -393 KJ/mol Όλες οι ενθαλπίες αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης (Απ 7, ΚJ/mol) 9 Στερεός άνθρακας αντιδρά µε οξυγόνο και σχηµατίζεται αέριο µίγµα CO και CO το οποίο σε συνθήκες STP έχει πυκνότητα,8 g/l Το ποσό θερµότητας που εκλύεται από τις αντιδράσεις αυξάνει τη θερµοκρασία 4 Κg νερού κατά 7, ο C Αν κατά τη θέρµανση του νερού οι απώλειες θερµότητας ήταν 6%, να υπολογίσετε τα mol του CO και του CO στο αέριο µίγµα ίνονται: C (s) + / Ο (g) CO (g), Η = -6 Kcal και C (s) + Ο (g) CO (g), Η = -94 Kcal Η ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού c = cal/g o C Οι σχετικές ατοµικές µάζες των: C =, O = 6 Όλες οι ενθαλπίες αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης (Απ, mol CO,,7 mol CO ) Αέριο µίγµα CH 4 και C µε µάζα g, καίγεται και µε τη θερµότητα που ελευθερώνεται θερµαίνονται Kg νερού από τους στους 48,4 o C Να υπολογίσετε: α Την κατά βάρος σύσταση του µίγµατος β Την επί τοις εκατό κατά όγκο σύσταση του µίγµατος (% v/v) ίνονται: H ενθαλπία καύσης του CH 4 : -89 ΚJ/mol, η ενθαλπία καύσης του C : -65 ΚJ/mol, η ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού c = 4,84 J/g o C, oι σχετικές ατοµικές µάζες των: C =, H = (Απ α 8 g CH 4, g C β 44,4% C, 55,6% CH 4 ) 48 g ακάθαρτου ανθρακασβεστίου (CaC ) αντιδρούν µε νερό και σχηµατίζεται ακετυλένιο σύµφωνα µε τη θερµοχηµική εξίσωση: CaC + Η Ο C Η + Ca(OH), Η = -3 Κcal Tο ακετυλένιο που παράγεται καίγεται σύµφωνα µε τη θερµοχηµική εξίσωση: C Η + 5/ O CΟ + Η Ο, Η = -3 Κcal Το ποσό θερµότητας που εκλύεται κατά την καύση θερµαίνει 4,65 Κg νερού από τους στους 5 ο C Αν µε τη θέρµανση του νερου οι απώλειες θερµότητας είναι 5%, να υπολογίσετε την καθαρότητα του ακάθαρτου CaC και το ποσό θερµότητας που εκλύθηκε κατά την παρασκευή του C Η ίνονται: Η ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού c = cal/g o C καθώς και oι σχετικές ατοµικές µάζες των: C =, Ca = 4 Όλες οι ενθαλπίες αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης (Απ 8%, 8 Kcal)

17 9 Ε ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΘΕΜΑ Σε ένα θερµιδόµετρο βόµβας, εισάγονται,68l αερίου µίγµατος Η και Ο, µετρηµένα σε STP συνθήκες Μετά την αντίδραση και ψύξη των προϊόντων, περισσεύει αέριο όγκου L, ενώ το ποσό της θερµότητας που εκλύεται αυξάνει τη θερµοκρασία 3g H O του θερµιδο- µέτρου από τους 5 C στους 35 C Να βρεθούν: α Το ποσό θερµότητας που εκλύεται κατά την αντίδραση του αρχικού µίγµατος β Η θερµοχωρητικότητα του θερµιδοµέτρου ίνονται: Η ενθαλπία καύσης του υδρογόνου -68 Κcal/mol Η ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού c = cal g grad Όλα τα ποσά θερµότητας µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης (Απ α 3,4 Κcal β 4 cal/ o C)

Ενδόθερµες - εξώθερµες αντιδράσεις Ενθαλπία αντίδρασης ( Η) 4 ο Μάθηµα: Θερµιδοµετρία - Νόµοι θερµοχηµείας

Ενδόθερµες - εξώθερµες αντιδράσεις Ενθαλπία αντίδρασης ( Η) 4 ο Μάθηµα: Θερµιδοµετρία - Νόµοι θερµοχηµείας 3 ο Μάθηµα: Ενδόθερµες - εξώθερµες αντιδράσεις Ενθαλπία αντίδρασης ( Η) 4 ο Μάθηµα: Θερµιδοµετρία - Νόµοι θερµοχηµείας 5. 51. 3 o Ενδόθερµες - εξώθερµες αντιδράσεις Ενθαλπία αντίδρασης ( Η) Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας

2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας 2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας Τι είναι η θερμιδομετρία; Τι είναι το θερμιδόμετρο; Ποιος είναι ο νόμος της θερμιδομετρίας; Περιγράψτε το θερμιδόμετρο βόμβας Η διαδικασία προσδιορισμού μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Τ.5.1Α).1Α)

ΤΕΣΤ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Τ.5.1Α).1Α) ΤΕΣΤ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Τ.5.1Α).1Α) ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 1) Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης ονομάζεται. 2) Αναπτύξτε τις αντίστοιχες θερμοχημικές εξισώσεις: Α) ΔH o f(h 2 CO 2 )=-97,1 kcal/mol B) Δη o c(ch

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Θέος 1

Κων/νος Θέος 1 Το παρόν φυλλάδιο περιέχει ορισµένα λυµένα παραδείγµατα ασκήσεων στο κεφάλαιο. Προσδιορισµός της θερµότητας και της ποσότητας µιας ουσίας από τη στοιχειοµετρία µιας αντίδρασης 1 ο παράδειγµα 10 mol οξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4-ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4-ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4-ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 1. Κατά την τέλεια καύση 1g ακετυλενίου (C 2 H 2 ) εκλύεται θερμότητα 50KJ. Να γράψετε την θερμοχημική εξίσωση για την καύση του ακετυλενίου. 2. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Επιμέλεια: Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 11 12 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον; Πότε μεταβάλλεται η χημική

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ A. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ E.1.1 Να συμπληρώσετε τα διάστικτα: α) Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού ένωσης από τα στοιχεία της ονομάζεται... Β) Πρότυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις στοιχειομετρικών υπολογισμών με βάση το ποσό θερμότητας: μετατροπή από Kj/g σε Kj/mol

Λυμένες ασκήσεις στοιχειομετρικών υπολογισμών με βάση το ποσό θερμότητας: μετατροπή από Kj/g σε Kj/mol Λυμένες ασκήσεις στοιχειομετρικών υπολογισμών με βάση το ποσό θερμότητας: Η ενθαλπία μιάς αντίδρασης αποτελεί παράγοντα της στοιχειομετρίας. ηλαδή αναφέρεται σε τόσα mol αντιδρώντων και προϊόντων, όσοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Κάθε ουσία, εκτός από άτομα μόρια ή ιόντα, περιέχει χημική ενέργεια. H χημική ενέργεια οφείλεται στις δυνάμεις του δεσμού (που συγκρατούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

A.1 mol H 2 O(g) 1 572kJ B.1 mol H 2 0(l) 2 120KJ Γ.0,5mol H 2 O(g) 3 240KJ Δ. 2mol Η 2 0(1) KJ 5-572KJ

A.1 mol H 2 O(g) 1 572kJ B.1 mol H 2 0(l) 2 120KJ Γ.0,5mol H 2 O(g) 3 240KJ Δ. 2mol Η 2 0(1) KJ 5-572KJ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Τι ονομάζεται ενθαλπία; 2. Τι ονομάζεται ενθαλπία αντίδρασης, ενθαλπία σχηματισμού και ενθαλπία καύσης; Κάτω από ποιες συνθήκες η ενθαλπία αντίδρασης είναι ίση με τη μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Επαναλαµβάνουµε τη θεωρία

Επαναλαµβάνουµε τη θεωρία Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να διακρίνει αν µία ένωση είναι ιοντική ή οµοιοπολική Να διακρίνει αν ένας οµοιοπολικός δεσµός είναι πολικός ή µη πολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης. 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας

Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης. 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας 5 ο Μάθηµα: Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας 95 5 o Χηµική κινητική Ταχύτητα αντίδρασης Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Χηµική κινητική: Χηµική κινητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 04 Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 04 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ε_3.ΧλΘ(α) Α. γ Α. γ Α3. δ Α4. β Α5. α) Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση : 1. Όταν αυξάνουµε τη θερµοκρασία, η απόδοση µιας αµφίδροµης αντίδρασης : Α. αυξάνεται πάντοτε Β. αυξάνεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από

Διαβάστε περισσότερα

CaO(s) + CO 2 (g) CaCO 3 (g)

CaO(s) + CO 2 (g) CaCO 3 (g) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Β Λυκείου Ιανουάριος 2014 ΘΕΜΑ 1ο 1. Να επιλεχθούν οι σωστές απαντήσεις: (αʹ) Η θερμότητα που εκλύεται σε μια εξώθερμη αντίδραση i. αυξάνεται με την παρουσία καταλύτη ii. είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΕΝΘΑΛΠΙΑ

ΧΗΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Κ) ΚΕΦ.5:5.1 (α) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΚΆΘΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Α) Σπάσιμο δεσμών (Απαιτεί ενέργεια Q 1) Β) Δημιουργία νέων δεσμών (Ελευθερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Παναγιώτης Αθανασόπουλος. Κεφάλαιο 3ο Χημική Κινητική Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, 35 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 36 Γενικα για τη χημικη κινητικη και τη χημικη Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Σε όλες τις επόμενες ασκήσεις τα Ar των Οξυγόνου, Άνθρακα, Υδρογόνου θεωρούνται γνωστά. Δηλ. Ar O 2 =16, C=12, H 2 =1.

Σε όλες τις επόμενες ασκήσεις τα Ar των Οξυγόνου, Άνθρακα, Υδρογόνου θεωρούνται γνωστά. Δηλ. Ar O 2 =16, C=12, H 2 =1. Σε όλες τις επόμενες ασκήσεις τα Ar των Οξυγόνου, Άνθρακα, Υδρογόνου θεωρούνται γνωστά. Δηλ. Ar O =6, C=, H =. (Υπενθύμιση L = 000 L). 7 g C 5 H 0 καίγονται πλήρως. Πόση είναι η μάζα του H Ο που παράγεται;

Διαβάστε περισσότερα

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÌÂÏÓ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ÑÏÌÂÏÓ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχείστη σωστή απάντηση. 1.1 Στην αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ÖñïíôéóôÞñéï Ì.Å ÅÐÉËÏÃÇ ÊÁËÁÌÁÔÁ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1

ÖñïíôéóôÞñéï Ì.Å ÅÐÉËÏÃÇ ÊÁËÁÌÁÔÁ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 ΘΕΜΑ 1 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: α) την πίεση β) την θερμοκρασία

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: α) την πίεση β) την θερμοκρασία ΘΕΜΑ 1 ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Δίνεται η θερμοχημική εξίσωση: Ν 2(g) + 3Η 2 (g) 2ΝΗ 3 (g) ΔΗ ο = - 88 kj α) Η ενθαλπία σχηματισμού της ΝΗ 3 είναι 88

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

5. Εξώθερμο φαινόμενο είναι: α. ο βρασμός. β. η τήξη. γ. η εξάτμιση. δ. η εξουδετέρωση.

5. Εξώθερμο φαινόμενο είναι: α. ο βρασμός. β. η τήξη. γ. η εξάτμιση. δ. η εξουδετέρωση. ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ: Μ Α Θ Η Μ Α : Β ΣΑΞΗ ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΗΜΕΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο : < < < < < <

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 Μol μιας ουσίας (στοιχείου ή ενώσεως) είναι η ποσότητα ύλης που αποτελείται από N A = 6,0220453 x 10 23 σωματίδια. O αριθμός N A = 6,0220453 x 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1.Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: C2H5OH(l) C 2H5OH(g)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. 3. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται μείγμα των αερίων σωμάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. 3. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται μείγμα των αερίων σωμάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Μία χημική αντίδραση είναι μονόδρομη όταν: α. πραγματοποιείται μόνο σε ορισμένες συνθήκες β. πραγματοποιείται μόνο στο εργαστήριο γ. μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις ερωτήσεις 1 έως 4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

21/5/2008. Θερµοχηµεία

21/5/2008. Θερµοχηµεία Θερµοχηµεία Θερµοχηµεία Είναι η µελέτη των θερµικών φαινοµένων που συνοδεύουν µια χηµική αντίδραση. Θερµότητα αντίδρασης υπό σταθερή πίεση Θερµότητα αντίδρασης υπό σταθερή πίεση Η θερµοδυναµική συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση κατά στιβάδες Q 19 39 X 20 10 Ψ 6 6 R 8 Κ(2) L(4)

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Γράφουµε τη χηµική εξίσωση της οξειδοαναγωγικής αντίδρασης: 16HCl + 2KMnO MnCl 2. 5Cl 2

Λύση: Γράφουµε τη χηµική εξίσωση της οξειδοαναγωγικής αντίδρασης: 16HCl + 2KMnO MnCl 2. 5Cl 2 243 11 o Μεθοδολογία ασκήσεων οξειδοαναγωγής Α ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Σε όλες τις ασκήσεις που αναφέρονται σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυσή τους είναι η σωστή γραφή

Διαβάστε περισσότερα

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4) Μιχαήλ Π. Μιχαήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1. Εντός κλειστού δοχείου έχουμε σε ισορροπία Ν2, Η2 και ΝΗ3 η οποία περιγράφεται από την

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές Ενδόθερμες - εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία

2.1 Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές Ενδόθερμες - εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία 2 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές Ενδόθερμες - εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία Κάθε ουσία, εκτός από άτομα μόρια ή ιόντα, «κουβαλά» ενέργεια, τη χημική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις ποσοτήτων χημικών σωματιδίων

Σχέσεις ποσοτήτων χημικών σωματιδίων Σχέσεις ποσοτήτων χημικών σωματιδίων 20-1. Σχέση mol Ar (για άτομα) και mol Mr (για μόρια) To 1 mol ατόμων ζυγίζει Ar g Tα n mol ατόμων ζυγίζουν m g n m m 1 Ar Ar To 1 mol μορίων ζυγίζει Μr g Tα n mol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑΣ ÑÏÌÂÏÓ. δ. CH 3 _ CH 3 Μονάδες 4

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑΣ ÑÏÌÂÏÓ. δ. CH 3 _ CH 3 Μονάδες 4 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 06 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Α.. γ Α.. β Α.3. γ Α.4. γ Α.5. α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.6.. Σ. Λ (Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001 Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 001 Ζήτηµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ÑÏÌÂÏÓ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ÑÏÌÂÏÓ ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - Στις ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε καθαρό νερό διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. Ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα στην φορμαλδεΰδη, ΗCHO, είναι: α. 0 β. - 2 γ. +2 δ. - 5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. Ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα στην φορμαλδεΰδη, ΗCHO, είναι: α. 0 β. - 2 γ. +2 δ. - 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13 09 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Μαρία Ρήγα, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Καύση λέγεται η εξώθερμη αντίδραση μιας ουσίας με το οξυγόνο (είτε με καθαρό οξυγόνο είτε με το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα), που συνοδεύεται από εκπομπή φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 06 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α.. Α.. Α.3. Α.4. Α.5. Α.6. γ β γ γ α ΘΕΜΑ Β Β.. Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 06 ιάρκεια Εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις ο Μάθηµα

Απαντήσεις ο Μάθηµα 79. 1 ο Μάθηµα: 1. διαµοριακές, ασθενέστερες. διαµοριακές, ενδοµοριακές 3. διαφορετικά, HCl, χηµικών στοιχείων, Η 4. πολικότητας, διανυσµατικό, q. r, πολικότητα, δεσµών 5. µορίων, υδρογόνου 6. διπόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ Καύση ονομάζεται η αντίδραση μιας οργανικής ή ανόργανης ουσίας με το Ο 2, κατά την οποία εκλύεται θερμότητα στο περιβάλλον και παράγεται φως. Είδη καύσης Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. Αλκάνια

Λυμένες ασκήσεις. Αλκάνια Λυμένες ασκήσεις Αλκάνια 1. Αλκάνιο Α έχει σχετική μοριακή μάζα Μ = 58. α. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του αλκάνιου και τα συντακτικά ισομερή του. β. 5,8 g από το αλκάνιο Α καίγονται πλήρως με Ο 2. Να υπολογιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ισχυρότερες

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α;

Λυμένες ασκήσεις. παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α; Λυμένες ασκήσεις 1 2,24 L αλκινίου Α, μετρημένα σε συνθήκες STP, καίγονται πλήρως, οπότε παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α; β. Ποιος είναι ο μέγιστος όγκος διαλύματος Βr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.1. Έστω η ισορροπία: 2NOCl(g) 2NO(g) + Cl 2 (g). Για την ισορροπία αυτή ισχύει ότι: Α) Κ c = [NO] [Cl 2 ]/[NOCl] 2 Β) η K c έχει μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό νερό διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ισχυρότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 1. Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερμοκρασία, εισάγονται κάποιες ποσότητες των αερίων Η 2(g) και Ι 2(g) τα οποία αντιδρούν σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2 ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΕΚΦΩΝΗΕΙ τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θέματα Πανελλ. Εξετάσεων Χημείας Προσανατολισμού Β Λυκείου 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2004 (Περιέχει όσα από τα θέματα αναφέρονται στην ύλη της

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α 71 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α Οι μάζες των ατόμων και των μορίων είναι πολύ μικρές και δεν ενδείκνυται για τον υπολογισμό τους η χρήση των συνηθισμένων μονάδων μάζας ( Kg ή g ) γιατί προκύπτουν αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντισµός του νερού - ph - ιαλύµατα ισχυρών οξέων - βάσεων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο + Η 2 Ο Η 3

Ιοντισµός του νερού - ph - ιαλύµατα ισχυρών οξέων - βάσεων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο + Η 2 Ο Η 3 Ιοντισµός του νερού - ph - ιαλύµατα ισχυρών οξέων - βάσεων 135. 6 o Ιοντισµός του νερού - ph ιαλύµατα ισχυρών οξέων - βάσεων Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ιοντισµός του νερού: Πειραµατικά βρέθηκε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) Συνεργάτες Χηµικοί: Ερρίκος Γιακουµάκης Γιώργος Καπελώνης Μπάµπης Καρακώστας εκέµβριος 2004 2 ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΕΞΟΥ ΕΤΕΡΩΣΗΣ Εισαγωγή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÅðáíáëçðôéêÜ ÈÝìáôá ÓõíäõáóôéêÜ ðñïâëþìáôá ÊñéôÞñéá Áîéïëïãçóçò

ÅðáíáëçðôéêÜ ÈÝìáôá ÓõíäõáóôéêÜ ðñïâëþìáôá ÊñéôÞñéá Áîéïëïãçóçò ÅðáíáëçðôéêÜ ÈÝìáôá ÓõíäõáóôéêÜ ðñïâëþìáôá ÊñéôÞñéá Áîéïëïãçóçò 259 12 o Επαναληπτικά θέµατα Συνδυαστικά προβλήµατα ιαµοριακές δυνάµεις - Καταστάσεις της ύλης 1 Τι είδους διαµοριακές δυνάµεις ασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-33 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μία χηµική αντίδραση είναι: i) µονόδροµη όταν: α. πραγµατοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

(1 mol οποιουδήποτε αερίου σε συνθήκες STP καταλαμβάνει όγκο 22,4 L, κατά συνέπεια V mol =22,4 L)

(1 mol οποιουδήποτε αερίου σε συνθήκες STP καταλαμβάνει όγκο 22,4 L, κατά συνέπεια V mol =22,4 L) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ol ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ) Πόσα ol είναι τα 4,48 L αέριας NH 3 τα οποία μετρήθηκαν σε συνθήκες ST; n= n= 4,48 n= 0, ol ol,4 ( ol οποιουδήποτε αερίου σε συνθήκες ST καταλαμβάνει όγκο,4 L, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης

Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Χημεία Κατεύθυνσης Β Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 38- ΠΛ.ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΤΗΛ/FAX : 210-3825660 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: 29/07/2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ ΦΑΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΦΑΣΕΙΣ ΦΑΣΗ 82 2. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 83 84 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 18 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θερμοχημεία 5.1 Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές. Εξώθερμες ενδόθερμες αντιδράσεις. Θερμότητα αντίδρασης ενθαλπία. ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας.

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας. ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 2 o 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επανάληψη σε βασικές έννοιες Τι είναι το 1 mol μιας χημικής ουσίας; 1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-2016 1 Ο ΘΕΜΑ Α1. Για την ισορροπία : 22( g) O2( g) 2 H2 O( g), θ C ισχύει ότι K c =0,25. Για την ισορροπία: H2 O( g) 2( g) O2( g), θ C, ισχύει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

P 1 V 1 = σταθ. P 2 V 2 = σταθ.

P 1 V 1 = σταθ. P 2 V 2 = σταθ. ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 83 Την κατάσταση ενός αερίου μέσα σε ένα δοχείο μπορούμε να την κατανοήσουμε, άρα και να την περιγράψουμε πλήρως, αν γνωρίζουμε τις τιμές των παραμέτρων εκείνων που επηρεάζουν την συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το πως ορίζονται η ατομική μονάδα μάζας, η σχετική ατομική μάζα (Αr) και η σχετική μοριακή μάζα (Μr). Να υπολογίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν σημειώστε στο γραπτό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα την ένδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

Η σταθερά του γινοµένου των συγκεντρώσεων των ιόντων του νερού είναι

Η σταθερά του γινοµένου των συγκεντρώσεων των ιόντων του νερού είναι ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 3ο ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ης ΚΑΙ 2 ης ΕΣΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 994) (Ιοντισµός οξέος ιάσταση βάσης Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα) ιαθέτουµε δύο υδατικά διαλύµατα Α και Β σε θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 73 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Προσθετικές Ιδιότητες

Θέµατα Εξετάσεων 73 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Προσθετικές Ιδιότητες Θέµατα Εξετάσεων 73 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Προσθετικές Ιδιότητες 1) Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια στερεά ουσία µε αµελητέα τάση ατµών, τότε η τάση ατµών του διαλύµατος που προκύπτει, σε σχέση µε την τάση ατµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 4ο ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ης ΚΑΙ 2 ης ΕΣΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1990) (Ιοντισµός οξέος Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα)

ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 4ο ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ης ΚΑΙ 2 ης ΕΣΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1990) (Ιοντισµός οξέος Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα) ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 4ο ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ης ΚΑΙ 2 ης ΕΣΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1990) (Ιοντισµός οξέος Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα) Σε 1 ml διαλύµατος αµµωνίας συγκεντρώσεως 0,1 προστίθεται ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. = k 1. [Α] α [Β] β ενώ για την αντίδραση που γίνεται προς τα αριστερά έχουµε: υ 2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. = k 1. [Α] α [Β] β ενώ για την αντίδραση που γίνεται προς τα αριστερά έχουµε: υ 2 167 8 o Σταθερά χηµικής ισορροπίας Πηλίκο αντίδρασης Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Νόµος χηµικής ισορροπίας: Έστω η αµφίδροµη, απλή και προς τις δύο κατευθύνσεις, αντίδραση που παριστάνεται µε τη χηµική

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Άσκηση 7η Χημική Ισορροπία Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Η έννοια της Χημικής Ισορροπίας Υπάρχουν χηµικές αντιδράσεις που εξελίσσονται προς µία µόνο μόνο κατεύθυνση, όπως π.χ. η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1 Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Σε µια ενδόθερµη αντίδραση: α. Μειώνεται η χηµική

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα