Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ"

Transcript

1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ Κώστας Βαλεοντής Κατερίνα Ζερίτη Αννα Νικολάκη ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος 1999

2 (Κενή σελίδα) 2

3 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Κατερίνα Ζερίτη Αννα Νικολάκη Παρουσίαση των βασικών εννοιών και ορισμών για τη μορφή (εσωτερική και εξωτερική) των όρων. Εξήγηση του ρόλου των άμεσων συνθετικών (προσδιοριζόμενου συνθετικού και προσδιοριστικού συνθετικού) του σύμπλοκου όρου και ανάδειξη του βαθμού συμμετοχής του στο σύνολο των όρων ενός θεματικού πεδίου. Εξεταζόμενο σώμα υλικού: έννοιες και οι αντίστοιχοι όροι από τη Βάση Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας TELETERM. Μονολεκτικοί σύμπλοκοι όροι (σύνθετες λέξεις) και περιφραστικοί σύμπλοκοι όροι (σύνθετοι όροι). Γενική εξέταση του προσδιοριζόμενου συνθετικού. Αναλυτική εξέταση του προσδιοριστικού συνθετικού. To προσδιοριστικό συνθετικό του μονολεκτικού σύμπλοκου όρου. To προσδιοριστικό συνθετικό του σύνθετου όρου: ετερόπτωτο προσδιοριστικό, ομοιόπτωτο προσδιοριστικό, άπτωτο προσδιοριστικό. Ανασκόπηση των ειδών της γενικής και επισήμανση εκείνων που χρησιμοποιούνται, ή προσφέρονται να χρησιμοποιούνται, στη δημιουργία των σύνθετων όρων. Κριτική εξέταση και συναγωγή συμπερασμάτων από τη χρήση της γενικής ως προσδιοριστικού συνθετικού. Το πρόβλημα δύο ή περισσότερων διαδοχικών Γενικών στον ελληνικό σύμπλοκο όρο και η αντιμετώπισή του. Ανασκόπηση συμπερασμάτων. THE GREEK COMPLEX TERM AND THE USE OF THE GENITIVE CASE AS THE DETERMINING COMPONENT SUMMARY Kostas Valeontis Katerina Zeriti Anna Nikolaki Presentation of the principal concepts and definitions about the form (internal and external) of the terms. Explanation of the role of the immediate components (determined component and determining component) of a complex term and demonstration of its degree of participation in the corpus of the terms in a given subject field. Corpus under examination: concepts and corresponding terms from the Telecommunications Termbase TELETERM. One-word complex terms (compound words) and phrase complex terms (compound terms). General examination of the determined component. Detailed examination of the determining component. The determining component of a one-word complex term. The determining component of a complex term: same-case, differentcase and non-case determining component. Review of the kinds of the genitive case and highlighting of those which are used or seem to be more suitable for the creation of complex terms. Critical examination and inference based on the use of the genitive case as a determining component. The problem due to two or more successive genitives within a greek complex term and how to face it. Review of conclusions. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...3 SUMMARY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΟΡΟΥ Αναγκαιότητα του σύμπλοκου όρου ως απόρροια της συστηματικής εννοιολογικής δομής του θεματικού πεδίου του Οροστοιχεία και άμεσα συνθετικά του σύμπλοκου όρου Μονολεκτικός σύμπλοκος όρος Περιφραστικός (ή πολυλεκτικός) σύμπλοκος όρος ΤΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΟΡΟΥ Το προσδιοριζόμενο συνθετικό του μονολεκτικού σύμπλοκου όρου Το προσδιοριζόμενο συνθετικό του περιφραστικού σύμπλοκου όρου ΤΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΟΡΟΥ Το προσδιοριστικό συνθετικό του μονολεκτικού σύμπλοκου όρου Το προσδιοριστικό συνθετικό του περιφραστικού σύμπλοκου όρου Η ΓΕΝΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΟΡΟΥ Σύνοψη των ειδών της Γενικής Ορογραφική αξιολόγηση της Γενικής Ποια είδη Γενικής προσφέρονται για ορογραφική χρήση Η σύναρθρη Γενική και πότε χρησιμοποιείται στην Ορογραφία Η ΟΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ Επισήμανση του προβλήματος των διαδοχικών Γενικών Επιθετοποίηση Μονολέκτηση Σύντμηση ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ...53 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ...61 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Είδη Περιγραφή Αρχαιοελληνικά και Νεοελληνικά παραδείγματα...62 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΟΡΟΥ ΣΤΑ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Η ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΩΝ ΟΡΩΝ...72 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ...75 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α...77 ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ...77 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β...91 ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ...91 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Με αλφαβητική σειρά) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Οι έννοιες (concepts) είναι [1] νοητικοί αντιπρόσωποι μεμονωμένων αντικειμένων (objects) ή συνόλων αντικειμένων με κοινά χαρακτηριστικά. Οι έννοιες αποτελούν βασικές μονάδες σκέψης που συγκροτούνται με αφαίρεση βάσει ορισμένων ιδιοτήτων. Χωρίς τις έννοιες η κατανόηση του κόσμου, γύρω και μέσα μας, θα έμενε στο επίπεδο της αντίληψης, θα ήταν δηλαδή μια «ασύνδετη σε χρόνο και σε τόπο και ασυνάρτητη διαδοχή εικόνων, ήχων, αισθημάτων και καταστάσεων και όχι μια οργανωμένη σύλληψη και επεξεργασία συγκροτημένων στοιχείων σκέψης» [2]. Κάθε έννοια μπορεί να περιγραφεί γλωσσικά με μια πρόταση, τον ορισμό (definition) της, και να προσδιοριστεί με μια γλωσσική έκφραση, τον αντίστοιχο όρο (term). Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) [1] oι όροι διακρίνονται σε απλούς 4

5 και σύμπλοκους. Ο απλός όρος αποτελείται από ένα μόνο θέμα (stem) με ή χωρίς πρόσθετα προθήματα (prefixes) ή επιθήματα (suffixes) και με ή χωρίς κατάληξη (ending). Οι απλοί όροι είναι μονοθεματικές λέξεις (δηλαδή ριζικές λέξεις ή παράγωγες λέξεις). Ο σύμπλοκος όρος αποτελείται από περισσότερα από ένα θέματα με ή χωρίς πρόσθετα προθήματα ή επιθήματα και με ή χωρίς καταλήξεις. Οι σύμπλοκοι όροι είναι πολυθεματικές λέξεις (δηλαδή σύνθετες λέξεις ή παρασύνθετες λέξεις) ή φράσεις. Παραδείγματα: απλοί όροι (simple terms): δίκτυ-ο μονάδ-α κερ-αί-α δικτυ-ακ-ός μοναδ-ιαί-ος βίντεο, σύμπλοκοι όροι (complex terms): μονολεκτικοί: περιφραστικοί 1 : δια-δίκτυ-ο κεραι-ο-συ-στοιχ-ί-α δια-δικτυ-ακ-ός Β-κανάλ-ι Α-στάθμ-ισ-η βίντεο κατ αίτ-ησ-η οιονεί κορυφ-ο-τιμ-ή ψηφι-ακ-ό δίκτυ-ο ενο-ποι-η-μέν-ων υπηρεσ-ι-ών χαρακτηρ-ι-στ-ικ-ή ακουστ-ικ-ή εμ-πέδ-ησ-η. Η έννοια (concept) που αντιπροσωπεύει ένας όρος λέγεται και σημασία (meaning) του όρου. Ενας όρος μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερες της μιας έννοιες στο ίδιο ή σε διάφορα θεματικά πεδία (subject fields). H πρωταρχική σημασία (original meaning) ενός όρου λέγεται και κύρια σημασία (primary meaning) ή βασική σημασία (basic meaning) του όρου. Η εξωτερική μορφή ενός όρου είναι η διάταξη των φθόγγων ή φωνημάτων ή των αντίστοιχων προς αυτά γραμμάτων που αποτελούν τον όρο. Η εξωτερική μορφή ενός όρου όπως αρθρώνεται με φθόγγους ή φωνήματα λέγεται φωνητική μορφή (phonetic form) του όρου, ενώ η εξωτερική μορφή του όρου όπως παριστάνεται με γράμματα λέγεται γραπτή μορφή (written form) του όρου. Η εσωτερική μορφή απλού όρου ταυτίζεται με την κύρια σημασία (κυριολεξία) του, ενώ η εσωτερική μορφή σύμπλοκου όρου είναι η παράθεση των κύριων σημασιών των συστατικών του χωρίς αναφορά στην έννοια που αντιπροσωπεύει ο όρος, δηλαδή στη σημασία του. Η συντόμευση της εξωτερικής μορφής (σύντμηση) ενός πλήρους όρου με παράλειψη οποιουδήποτε μέρους του, χωρίς μεταβολή στην έννοια που ο πλήρης όρος αντιπροσωπεύει, παρέχει έναν συντετμημένο όρο (abbreviated term) ταυτόσημο με τον πλήρη όρο. 1 Ο περιφραστικός σύμπλοκος όρος λέγεται και σύνθετος όρος (compound term). 5

6 Αν παραλείπονται μερικά γράμματα ενός πλήρους απλού όρου τότε έχουμε μια συντομογραφία (abbreviation). Το αρκτικόλεξο (initialism) είναι συντετμημένος σύμπλοκος όρος, στον οποίο διατηρούνται τα αρχικά γράμματα των λέξεων του πλήρους σύμπλοκου όρου, και ο οποίος προφέρεται ή συλλαβικά ως μία λέξη ή με χωριστά γράμματα ή και με τους δύο τρόπους (βλέπε Σχήμα 1). Παραδείγματα: ΑΕ = Ανώνυμη Εταιρεία ITU = International Telecommunication Union ΙΧ = Ιδιωτικής Χρήσης ΟΤΕ = Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Το ακρώνυμο (acronym) είναι συντετμημένος σύμπλοκος όρος, ο οποίος σχηματίζεται ως σειρά γραμμάτων λαμβανόμενων από τις λέξεις του πλήρους σύμπλοκου όρου και ο οποίος προφέρεται πάντοτε συλλαβικά ως μία λέξη. Παραδείγματα: διαποδιαμορφωτής = διαμορφωτής-αποδιαμορφωτής δυφίο = δυαδικό ψηφίο. όρος πλήρης όρος συντετμημένος όρος απλός όρος σύμπλοκος όρος συντομογραφία συντετμημένος (ριζική λέξη ή παράγωγη λέξη) (συντετμημένος απλός όρος) σύμπλοκος όρος μονολεκτικός σύμπλοκος όρος περιφραστικός σύμπλοκος όρος αρκτικόλεξο ακρώνυμο (σύνθετη λέξη ή παρασύνθετη λέξη) ή σύνθετος όρος Σχήμα 1. Η μορφολογική ταξινόμηση των όρων 6

7 2 ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΟΡΟΥ 2.1 Αναγκαιότητα του σύμπλοκου όρου ως απόρροια της συστηματικής εννοιολογικής δομής του θεματικού πεδίου του Μπορούμε να πούμε ότι βάση της γνώσης κάθε θεματικού πεδίου είναι ένα υποκείμενο σύστημα εννοιών που διέπεται από ένα σύνολο σχέσεων και κανόνων. Για παράδειγμα, γνώστης της σύγχρονης Φυσικής πρέπει να θεωρείται ο επιστήμονας που κατέχει όλες τις σήμερα γνωστές έννοιες της Φυσικής και όλους τους σήμερα γνωστούς φυσικούς νόμους. Το προαναφερόμενο υποκείμενο σύστημα εννοιών αποτελείται από ποικίλα υποσυστήματα εννοιών τα οποία αντιπροσωπεύουν επόψεις επιμέρους πτυχών του θεματικού πεδίου και των οποίων η ποικιλότροπη διεμπλοκή συνθέτει το συνολικό σύστημα. Είναι φανερό ότι και η γλωσσική περιγραφή των φαινομένων του υπόψη θεματικού πεδίου θα γίνεται με ένα σύνολο όρων (ειδικών και διαπεδιακών ή γενικών) που θα κατοπτρίζει, σε όλες τις πτυχές του, το προαναφερόμενο σύστημα εννοιών με τις υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ των εννοιών (διασχέσεις). Το υποσύστημα της φυσικής γλώσσας που χρησιμοποιεί, για αναμφίσημη επικοινωνία, την κοινή γλωσσική δομή και λειτουργία και το προαναφερόμενο σύνολο ειδικών και διαπεδιακών ή γενικών όρων αποτελεί την ειδική γλώσσα του πεδίου [1]. Ποιοι είναι, όμως, οι όροι ενός θεματικού πεδίου; Κάθε λέξη που χρησιμοποιώ για να το περιγράψω είναι όρος; Κάθε συνδυασμός λέξεων; Όχι ακριβώς! Το τι είναι ειδικός όρος ή όχι σε ένα θεματικό πεδίο ανάγεται στο τι είναι ειδική έννοια στο υπόψη πεδίο. Εδώ, θεωρούμε ειδική έννοια σε ένα θεματικό πεδίο κάθε έννοια που ανήκει αποκλειστικά ή που δημιουργήθηκε πρωταρχικά στο πεδίο αυτό. Οι όροι, λοιπόν, που αντιπροσωπεύουν ειδικές έννοιες του θεματικού πεδίου είναι ειδικοί όροι του πεδίου. Απεναντίας, οι διαπεδιακοί και γενικοί όροι αντιπροσωπεύουν διαπεδιακές και γενικές έννοιες, αντίστοιχα, δηλαδή μη ειδικές έννοιες του υπόψη θεματικού πεδίου, γεγονός που δεν αποκλείει όπως πολλές φορές συμβαίνει να είναι ειδικές έννοιες σε άλλο θεματικό πεδίο και αποτελούν δάνειες έννοιες για το θεωρούμενο θεματικό πεδίο. Οι διαπεδιακοί και γενικοί όροι αποτελούν ένα βασικό υπόβαθρο που απλώνεται οριζόντια σε όλα τα θεματικά πεδία της ανθρώπινης γνώσης πάνω στο οποίο θεμελιώνονται όλα τα «ειδικά υποσυστήματα» της φυσικής γλώσσας [3]. Η μελέτη, ανάπτυξη, εναρμόνιση και οργάνωση αυτού του υποβάθρου παίζει σημαντικότατο ρόλο στη σύμμετρη ανάπτυξη της υπόψη φυσικής γλώσσας, δεδομένου ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η ανάπτυξη της φυσικής γλώσσας αποτελεί ένα είδος συνισταμένης της ανάπτυξης όλων των «υποσυστημάτων» της 7

8 που αποτελούν τις ειδικές γλώσσες των επιμέρους θεματικών πεδίων. Επανερχόμαστε στην παραπάνω ερώτηση θέτοντάς την διαφορετικά: Πότε μια λέξη ή ένας συνδυασμός λέξεων αποτελεί όρο στο υπόψη θεματικό πεδίο; Η απάντηση είναι: Όταν εκφράζει έννοια του υπόψη πεδίου, δηλαδή μια μονάδα σκέψης με περιεχόμενο που αφορά το υπόψη πεδίο (π.χ. μια οντότητα, ένα φυσικό μέγεθος, μια σχέση ή λειτουργία ) και η οποία είναι προϊόν αφαιρετικής νοητικής διεργασίας βάσει ορισμένων ιδιοτήτων. Εδώ, δίνεται απάντηση και σε μια άλλη ερώτηση: Αφού όλες οι λέξεις σε μια φράση υπάρχουν στο Λεξικό γιατί χρειάζεται να τη θεωρήσουμε όρο; Και μόνο από τον παραπάνω ορισμό συνάγεται ή απελευθέρωση του όρου από τη λέξη. Η διεργασία της αφαίρεσης είναι γενικά πολυσταθμική (πολυεπίπεδη) και κάθε στάθμη αφαίρεσης προσθέτει τουλάχιστον άλλο ένα χαρακτηριστικό στην έννοια, δηλαδή άλλο ένα ή περισσότερα οροστοιχεία στον όρο. Εδώ έγκειται η κεφαλαιώδης σημασία του σύμπλοκου όρου. Η γνώση είναι απέραντη και ο αριθμός των αναγκαιούντων όρων για την περιγραφή της δεν έχει ανώτατο όριο. Το Λεξικό, απεναντίας, μιας φυσικής γλώσσας μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, αλλά είναι πεπερασμένο. Η τεράστια συνδυαστική ικανότητα, όμως, των γλωσσικών στοιχείων στη δημιουργία σύμπλοκων όρων αυξάνει εκθετικά τον αριθμό των δυνητικών όρων μιας δεδομένης γλώσσας. Ας πάρουμε για παράδειγμα, ως θεματικό πεδίο, το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα. Είναι δυνατό να αποτελεί όρο η φράση «Έλληνας φορολογούμενος με υποχρέωση απόδοσης φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) του οποίου ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) λήγει σε ψηφίο μεγαλύτερο ή ίσο με 2» που αποτελείται από 22 λέξεις! Και όμως είναι! Για κάποιον που δεν έχει γνώση του πεδίου, ασφαλώς όλες οι λέξεις υπάρχουν στο Λεξικό! Ασφαλώς αυτός μπορεί να φανταστεί τις απλές έννοιες στις οποίες αντιστοιχούν οι μεμονωμένες λέξεις ή ορισμένοι συνδυασμοί λέξεων (ΦΠΑ, ΑΦΜ κτλ.). Και μπορεί να συλλάβει, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ότι η παραπάνω φράση είναι ένας δυνητικός όρος. Όμως του μένει άγνωστη η ειδική έννοια που αντιπροσωπεύει πράγματι ο όρος στο συγκεκριμένο συγκείμενο καθώς και η σχέση της με τις άλλες έννοιες του θεματικού πεδίου και οι κανόνες που ισχύουν. Το υποσύστημα του υποκείμενου συστήματος εννοιών φαίνεται στο σχήμα 2. Ο γνώστης του πεδίου καταλαβαίνει αμέσως ότι η ειδική έννοια που υπονοείται με τον υπόψη όρο (στο ορθογώνιο πλαίσιο του σχήματος 2) αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη κατηγορία ανθρώπων (Ελλήνων φορολογουμένων) τους οποίους η φορολογική νομοθεσία αντιμετωπίζει με συγκεκριμένο τρόπο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για του λόγου το αληθές, αν κάποιος ενδιαφερόμενος επισκεφθεί το Γραφείο ΦΠΑ της ΙΓ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Πατησίων 125 ΑΘΗΝΑ, 7 ος όροφος) την Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 1999, θα συναντήσει μια ουρά φορολογουμένων που είναι ακριβώς «Έλληνες φορολογούμενοι με υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε ψηφίο μεγαλύτερο ή ίσο με 2», αφού σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία η είναι η τελευταία ημέρα υποβολής δήλωσης και απόδοσης του ΦΠΑ του διμήνου Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου 1999 για τους φορολογουμένους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 2, η για εκείνους των οποίων 8

9 ο ΑΦΜ λήγει σε 3 κ.ο.κ. Έλληνας Έλληνας Φορολογούμενος Έλληνας μη Φορολογούμενος Έλληνας Φορολογούμενος με υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ Έλληνας Φορολογούμενος χωρίς υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ Έλληνας Φορολογούμενος με υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ του οποίου ο ΑΦΜ λήγει σε ψηφίο 1 Έλληνας Φορολογούμενος με υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ του οποίου ο ΑΦΜ λήγει σε ψηφίο 2... Έλληνας Φορολογούμενος με υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ του οποίου ο ΑΦΜ λήγει σε ψηφίο 0... Έλληνας Φορολογούμενος με υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ του οποίου ο ΑΦΜ λήγει σε ψηφίο = 2 Έλληνας Φορολογούμενος με υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ του οποίου ο ΑΦΜ λήγει σε ψηφίο > 2... Σχήμα 2. Παράδειγμα υποσυστήματος του υποκείμενου συστήματος εννοιών Για να γίνει αντιληπτή η σημασία του σύμπλοκου όρου για ένα θεματικό πεδίο θα επικεντρωθούμε στις Τηλεπικοινωνίες όπου έχει γίνει σημαντικό έργο και έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος υλικού, η στατιστική μελέτη και αποτίμηση του οποίου μπορεί να παράσχει 9

10 αποκαλυπτικά αποτελέσματα. Στα πλαίσια της δεκαετούς ( ) εργασίας της ΜΟΤΟ 2 στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών ένα ευρύτατο θεματικό πεδίο έχουν εκπονηθεί μερικές δεκάδες χιλιάδες τηλεπικοινωνιακοί όροι που έχουν συγκεντρωθεί στη Βάση Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας TELETERM, στιγμιότυπο της οποίας εκδίδεται κατά καιρούς και κυκλοφορεί σε ένα ευρύ κοινό που ασχολείται ή εμπλέκεται παντοιοτρόπως με τις τηλεπικοινωνίες (Στα τέλη του 1998 κυκλοφόρησε η 9 η έκδοση της «Γενικής και Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας»). Η αναδίφηση στη Βάση TELETERM και επί ενός εξαιρετικά μεγάλου πληθυσμού εννοιών έδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσματα, ως προς την έκταση της εμφάνισης των σύμπλοκων όρων και ιδιαίτερα των περιφραστικών σύμπλοκων όρων (σύνθετων όρων). Οι σύμπλοκοι όροι καταμετρήθηκαν σε ολόκληρο τον πληθυσμό, ενώ οι μονολεκτικοί σύμπλοκοι όροι, ως ποσοστό των μονολεκτικών όρων, προσδιορίστηκαν και με δειγματοληπτική μέθοδο. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στους Πίνακες 1 και 2 και στα διαγράμματα των Σχημάτων 3 και 4. Μια πρώτη παρατήρηση (πίνακας 1, σχήματα 3, 4) είναι η χαρακτηριστική ομοιότητα των κατανομών των αγγλικών και των ελληνικών όρων με συχνότερη εμφάνιση (κατά σειράν) των διλεκτικών, και τριλεκτικών όρων και μετά των μονολεκτικών ακολουθούμενων, στη συνέχεια, από τους τετραλεκτικούς, πενταλεκτικούς κτλ. Η ομοιότητα αυτή αναδεικνύεται και στη μορφή της κατανομής των ισολεκτικών (ίσου λεκτικού μήκους) αγγλικώνελληνικών όρων που έχει την ίδια μορφή με τις άλλες δύο. Για τις έννοιες χρησιμοποιούνται αγγλικοί όροι (συμπεριλαμβανομένων 672 συνωνύμων) και αντιστοιχούν ελληνικοί όροι (οι 672 από τους οποίους είναι διδύναμοι). Από τους αντίστοιχους αγγλικούς ελληνικούς όρους, (που αντιστοιχούν στο 78,19 % του συνόλου των εννοιών) είναι ισολεκτικοί, αποδίδουν δηλαδή την αντίστοιχη έννοια με τον ίδιο αριθμό λέξεων και στις δύο γλώσσες. Από τους αγγλικούς όρους, το 12,46 % είναι μονολεκτικοί (απλοί ή σύμπλοκοι) και το 87,54 % είναι περιφραστικοί. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους ελληνικούς όρους είναι 12,00 % και 88,00 %, δηλαδή αξιοσημείωτα παραπλήσια. Από τους ισολεκτικούς αγγλικούς ελληνικούς όρους το 14,67 % είναι μονολεκτικοί και το 85,33 % είναι περιφραστικοί. Τόσο οι Πίνακες 1 και 2 όσο και τα διαγράμματα των Σχημάτων 3 και 4 δίνουν μια καλή 2 ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, Ομάδα Εργασίας της Τεχνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίες (ΤΕ-Τ), ιδρυτικό Συλλογικό Μέλος της ΕΛΕΤΟ (Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας). Λειτουργεί με την ευθύνη και υποστήριξη του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 10

11 εικόνα της συμπλοκότητας των όρων του συγκεκριμένου πεδίου (Τηλεπικοινωνίες). Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 2, το 71 % περίπου των μονολεκτικών ελληνικών τηλεπικοινωνιακών όρων είναι σύνθετες λέξεις, είναι φανερή η κυριαρχία των σύμπλοκων όρων έναντι των απλών, αφού το 88 % + 0,71 12% = 96,5 % του συνόλου των ελληνικών τηλεπικοινωνιακών όρων είναι σύμπλοκοι. Η ομοιότητα των κατανομών των όρων ως προς το λεκτικό μήκος τους, για τους ελληνικούς και αγγλικούς τηλεπικοινωνιακούς όρους και ταυτόχρονα για τους ισολεκτικούς ελληνικούς αγγλικούς όρους οφείλεται αφενός στο ότι η γλώσσα-πηγή στις Τηλεπικοινωνίες είναι κυρίως η αγγλική και αφετέρου στο ότι εκτός από τους μονολεκτικούς αγγλικούς όρους που κατά κανόνα αποδίδονται μονολεκτικά και στα ελληνικά και οι πολυλεκτικοί αγγλικοί όροι που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα (διλεκτικοί, τριλεκτικοί και τετραλεκτικοί) αποδίδονται επίσης ισολεκτικά (Βλέπε Παράρτημα Α και Σημείωση της Παραγράφου 4.2). 11

12 Πίνακας 1 Μονολεκτικοί και περιφραστικοί όροι από τη Βάση Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας TELETERM Αριθμός διαφορετικών αγγλικών όρων: Αριθμός διαφορετικών ελληνικών όρων: Αριθμός ισολεκτικών αγγλικών-ελληνικών όρων: Ολικός αριθμός εννοιών Περιφραστικοί Περιφραστικοί Μονολεκτικοί Μονολεκτικοί Μονολεκτικοί Περιφραστικοί Αριθμός Λέξεις Αριθμός Αριθμός Λέξεις Αριθμός Αριθμός Λέξεις Αριθμός (12,46%) (12,00%) (14,67%) Σύνολο: Σύνολο: Σύνολο: (87,54%) (88,00%) (85,33%) = συνώνυμα = διδύναμοι όροι συνώνυμα Πίνακας 2 Δειγματοληπτικός προσδιορισμός των ελληνικών μονολεκτικών σύμπλοκων όρων της Βάσης Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας TELETERM Αριθμός τυχαίων δειγμάτων 31 Αριθμός μονολεκτικών όρων Μέσος ανά δείγμα: 35,58 Συνολικός: 1072 Αριθμός σύμπλοκων όρων (σύνθετων λέξεων) Μέσος ανά δείγμα: 25,10 Συνολικός: 778 Ποσοστό σύμπλοκων όρων (σύνθετων λέξεων) % 70,86 Διάστημα εμπιστοσύνης για στάθμη εμπιστοσύνης 95 %: 5,73 12

13 Αγγλικοί Οροι Ελληνικοί Οροι Ισολεκτικοί Αγγλικοί-Ελληνικοί Οροι Αριθμός όρων , Λεκτικό μήκος όρου (αριθμός λέξεων) Σχ.3 Διάγραμμα κατανομής των όρων της Βάσης TELETERM (σε λογαριθμική κλίμακα) σε συνάρτηση με το λεκτικό μήκος τους 60 Ποσοστό όρων (%) Λεκτικό μήκος όρου (αριθμός λέξεων) Σχ.4 Διάγραμμα ποσοστιαίας κατανομής των όρων της Βάσης TELETERM (σε γραμμική κλίμακα) σε συνάρτηση με το λεκτικό μήκος τους 13

14 2.2 Οροστοιχεία και άμεσα συνθετικά του σύμπλοκου όρου Οροστοιχείο (term element) είναι [1] [2] κάθε μορφολογικό μέρος ενός όρου το οποίο είναι φορέας σημασίας ή έχει σημασιολογικά διαφοροποιητική αξία. Το οροστοιχείο μπορεί να είναι μια λέξη (word) (που μπορεί να υπάρξει ως αυθύπαρκτη χωριστή μονάδα σε μια πρόταση), μια ολόκληρη φράση (phrase) (σύνταξη λέξεων που αποτελεί η ίδια από μόνη της έναν όρο ή έναν προσδιορισμό), μια ρίζα (root) (που αποτελεί την ετυμολογική βάση για ολόκληρη οικογένεια λέξεων), ένα θέμα (stem) (που μπορεί να είναι όρος από μόνο του ή να αποτελέσει τη βάση ενός παραγώγου) ή τέλος ένα μόρφημα (morpheme) (που αποτελεί την ελάχιστη σημασιολογική μονάδα μιας γλώσσας και διακρίνεται σε πρόσφυμα (affix) πρόθημα (prefix) ή επίθημα (suffix), που προηγείται ή έπεται αντίστοιχα ενός θέματος και κατάληξη (ending)). Στο Σχήμα 5 απεικονίζονται τα είδη των οροστοιχείων. οροστοιχείο λέξη φράση ρίζα θέμα μόρφημα πρόσφυμα κατάληξη πρόθημα επίθημα Σχήμα 5. Το οροστοιχείο και τα είδη του Κατά κανόνα, ο σύμπλοκος όρος μπορεί να αναλυθεί σε δύο μέρη, τα άμεσα συνθετικά, που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα οροστοιχεία το καθένα. Συνήθως [7], το ένα από τα άμεσα συνθετικά είναι το προσδιοριζόμενο συνθετικό και το άλλο το προσδιοριστικό συνθετικό. Κατά κανόνα, επίσης, το προσδιοριστικό συνθετικό προσθέτει κάποιο χαρακτηριστικό που μετατρέπει την γένια έννοια (γένος) του προσδιοριζόμενου συνθετικού σε είδια έννοια (είδος) του σύμπλοκου όρου. Παραδείγματα: Βλέπε πίνακα 3. Πίνακας 3 Παραδείγματα άμεσων συνθετικών 14

15 Σύμπλοκος Όρος 1 ο άμεσο συνθετικό 2 ο άμεσο συνθετικό πλαισιομετάδοση πλαισιο- -μετάδοση επανεκπομπή επανα- -εκπομπή πολυμεσική εφαρμογή πολυμεσική εφαρμογή προστιθέμενη αξία προστιθέμενη αξία εκτροπή κλήσης εκτροπή κλήσης Προσδιοριζόμενο Προσδιοριστικό Προσδιοριζόμενο Προσδιοριστικό μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας αριθμός φορολογικού μητρώου αριθμός φορολογικού μητρώου Έλληνας φορολογούμενος με υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ Έλληνας φορολογούμενος με υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ 2.3 Μονολεκτικός σύμπλοκος όρος Οι μονολεκτικοί σύμπλοκοι όροι δεν είναι παρά σύνθετες λέξεις (σύνθετα) ή παράγωγες συνθέτων (παρασύνθετα). Στον Πίνακα 4 αναγράφονται οι τέσσερις βασικές κατηγορίες των συνθέτων (παρατακτικά, προσδιοριστικά, κτητικά και αντικειμενικά(/υποκειμενικά)) καθώς και χαρακτηριστικά παραδείγματα μονολεκτικών σύμπλοκων όρων με το χωρισμό τους στα άμεσα συνθετικά τους. Προσδιοριζόμενο και προσδιοριστικό συνθετικό δεν αναδεικνύονται στα παρατακτικά σύνθετα, όπου τα δύο άμεσα συνθετικά συμμετέχουν ισότιμα στο σχηματισμό του όρου (απλώς συμπαρατάσσονται ή αντιπαρατάσσονται). Οι μονολεκτικοί όροι (μονόλεκτα) της Βάσης Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας TELETERM (βλέπε και Πίνακα 1) αποτελούνται από 909 απλά μονόλεκτα (28,63 %) και σύνθετα (71,37 %) που κατανέμονται στις παραπάνω βασικές κατηγορίες όπως φαίνεται στον Πίνακα 5 και στο διάγραμμα του Σχήματος 6. Η μεγάλη πλειονότητα των συνθέτων (61,62 % του συνόλου των μονολέκτων, 86,34 % του συνόλου των συνθέτων) είναι προσδιοριστικά. Από αυτά το 79,89 % (49,23 % του συνόλου των μονολέκτων) έχουν ως πρώτο συνθετικό αχώριστο μόριο (αρχαίες προθέσεις, όπως ανα-, δια-, εν- κτλ, το στερητικό α(ν)- και άλλα προθήματα όπως τα δυσ-, ημι-, τηλε- κ.ά.). 15

16 Πίνακας 4 Άμεσα συνθετικά μονολεκτικών σύμπλοκων όρων Είδη συνθέτων Παρατακτικά σύνθετα κωδικοαποκωδικοποιητής συστολοδιαστολή πομποδέκτης Προσδιοριστικά σύνθετα επανεκπομπή αμφιδρομητής βραχυκύκλωμα Κτητικά σύνθετα μονοκάναλος (έχει ένα μόνο κανάλι) πολυπλινθίο (έχει πολλά πλινθία) ισόχρονος (έχει ίσο χρόνο) Αντικειμενικά/Υποκειμενικά σύνθετα αριθμοδότηση (δίνονται αριθμοί) ακοομετρία (μετριέται η ακοή) ακτινοβολία (βάλλονται ακτίνες) 1 ο άμεσο συνθετικό 2 ο άμεσο συνθετικό κωδικο-(ποιητής) και συστολο- (συστολή) και πομπό-ς και επανααμφιβραχυ- μονοπολυισό- αριθμοακοοακτινο- -εκπομπή -δρομητής -κύκλωμα -κάναλος -πλινθίο -χρονος -δότηση -μετρία βολία Προσδιοριζόμενο Προσδιοριστικό Προσδιοριζόμενο Προσδιοριστικό -αποκωδικοποιητής -διαστολή -δέκτης ηχοαπορροφητής (απορροφά ήχο) σηματοδότης (δίνει σήματα) βολτόμετρο (μετρά βολτ) βαθμονομώ (νέμω βαθμούς) ηχοσηματοβολτόβαθμο- -απορροφητής -δότης -μετρο -νομώ Πίνακας 5 Κατανομή των μονολεκτικών σύμπλοκων όρων της Βάσης TELETERM Είδη μονολέκτων Αριθμός μονολέκτων Ποσοστό μονολέκτων Ποσοστό απλών/συνθέτων Απλά μονόλεκτα ,63 28,63 Παρατακτικά σύνθετα 12 0,38 Προσδιοριστικά σύνθετα σύνθετα με αχώριστα μόρια ,23 σύνθετα με άλλες ,82 λέξεις σύνολο ,05 71,37 Κτητικά σύνθετα 53 1,67 Αντικειμενικά/Υποκειμενικά σύνθετα 231 7,28 Σύνολο μονολέκτων ,00 100,00 16

17 Ποσοστό μονολέκτων (%) Προσδιοριστικά σύνθετα με αχώριστο μόριο ως πρώτο συνθετικό Προσδιοριστικά σύνθετα με άλλο πρώτο συνθετικό Απλά μονόλεκτα Παρατακτικά σύνθετα Προσδιοριστικά σύνθετα Κτητικά σύνθετα Αντικειμενικά σύνθετα Σχήμα 6. Διάγραμμα κατανομής των μονολεκτικών όρων (μονολέκτων) της Βάσης TELETERM με βάση τη σύνθεσή τους 2.4 Περιφραστικός (ή πολυλεκτικός) σύμπλοκος όρος Ο περιφραστικός σύμπλοκος όρος (λέγεται και σύνθετος όρος) είναι φράση που αποτελείται από δύο ή περισσότερες λέξεις (δίλεκτο, τρίλεκτο, ) και αντιπροσωπεύει αντίστοιχη έννοια (ειδική ή γενική) του σχετικού θεματικού πεδίου. Στην παράγραφο 2.1 αναδείχθηκε η σημαντική ποσοστιαία συμμετοχή του στο σύνολο των όρων του πεδίου με τον κύριο όγκο της στα δίλεκτα, τρίλεκτα και τετράλεκτα. Εδώ θα ασχοληθούμε, εν συντομία, με τη σύνθεση των διλέκτων, τριλέκτων και τετραλέκτων, από γραμματική και ορολογική άποψη. Οι απαντώμενοι τύποι διλέκτων, τριλέκτων και τετραλέκτων δίνονται στους Πίνακες 6, 7 και 8. Ο Πίνακας 6 καλύπτει όλες σχεδόν τις περιπτώσεις σύνθεσης διλέκτων που απαντώνται στη Βάση TELETERM. Στη δεύτερη και τρίτη στήλη δίνεται ο γραμματικός χαρακτηρισμός των δύο συνθετικών (λέξεων) του διλέκτου, δηλαδή τι μέρος του λόγου είναι το καθένα και σε ποια πτώση, αν είναι κλιτό. Στην πρώτη στήλη, δίνεται κατάλληλος συμβολισμός που κατοπτρίζει τη σύνθεση του διλέκτου, όπου τα δύο συνθετικά χωρίζονται μεταξύ τους με παύλα. Στην τέταρτη στήλη δίνεται ο σημασιολογικός χαρακτηρισμός του διλέκτου, δηλαδή σε τι μέρος 17

18 του λόγου αντιστοιχεί η σημασία του (ουσιαστικό, επίθετο, μετοχή, ρήμα, επίρρημα) και μέσα σε παρένθεση, (Ππ) ή (ππ), ο ορολογικός χαρακτηρισμός των άμεσων συνθετικών Προσδιοριζόμενου και προσδιοριστικού του διλέκτου με τη σειρά που εμφανίζονται στο δίλεκτο. Στην πέμπτη στήλη δίνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα από την τηλεπικοινωνιακή ορολογική πράξη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ως Ιδιώνυμο θεωρούμε το ίδιο όνομα μιας οντότητας (π.χ. ενός μηνύματος, μιας παραμέτρου, κτλ.) ως όνομα χωρίς υπονοούμενη αντιστοίχηση με τη σημαινόμενη έννοια. Ετσι, π.χ. ο όρος μήνυμα Απόλυση, του οποίου το δεύτερο συνθετικό είναι ιδιώνυμο, σημαίνει το μήνυμα που ονομάζεται Απόλυση (προφανώς μπορεί να συναγάγει ο καθένας ότι κατά πάσαν πιθανότητα το μήνυμα αυτό προκαλεί την απόλυση μιας σύνδεσης), ενώ ο όρος μήνυμα απόλυσης σημαίνει κάποιο μήνυμα που σίγουρα προκαλεί απόλυση, χωρίς να συνεπάγεται ότι και το όνομα του μηνύματος αυτού είναι Απόλυση. Το ιδιώνυμο το αντιμετωπίζουμε και το γράφουμε ως κύριο όνομα. Οταν χρησιμοποιείται μόνο του ως όρος κλίνεται σαν κανονικό ουσιαστικό, π.χ. Αποτέλεσμα της Απόλυσης που έστειλε ο καλών ήταν να διακοπεί η επικοινωνία, ενώ όταν αποτελεί προσδιοριστικό συνθετικό (π.χ. ενός διλέκτου) τότε μένει αμετάβλητο σε πτώση ονομαστική, π.χ. Δεν μπορούν να σταλούν δύο μηνύματα Απόλυση διαδοχικά.(πρβλ. την κοινή πρόταση: Η χρήση των επωνύμων Ιωαννίδης, Γεωργιάδης και Κωνσταντινίδης είναι πολύ συχνή). Ο Πίνακας 7 καλύπτει όλες σχεδόν τις περιπτώσεις σύνθεσης τριλέκτων που απαντώνται στη Βάση TELETERM. Στη δεύτερη και τρίτη στήλη δίνεται ο γραμματικός χαρακτηρισμός των δύο συνθετικών (μονολέκτου διλέκτου ή διλέκτου μονολέκτου) του τριλέκτου, δηλαδή σε τι μέρος του λόγου αντιστοιχεί το καθένα και σε ποια πτώση αν είναι κλιτό. Στην πρώτη στήλη, δίνεται κατάλληλος συμβολισμός που κατοπτρίζει τη σύνθεση του τριλέκτου, όπου τα δύο συνθετικά χωρίζονται μεταξύ τους με παύλα. Στην τέταρτη και πέμπτη στήλη δίνεται, αντίστοιχα, ο σημασιολογικός χαρακτηρισμός και ο ορολογικός χαρακτηρισμός του τριλέκτου κατ αναλογίαν προς τον Πίνακα 6 των διλέκτων. Ανάλογα με τα δίλεκτα και τα τρίλεκτα δίνεται και ο Πίνακας 8 των τρόπων σύνθεσης των τετραλέκτων, μόνο που εδώ έχουμε ως ζεύγη άμεσων συνθετικών: μονόλεκτο τρίλεκτο, δίλεκτο δίλεκτο, τρίλεκτο μονόλεκτο. Κατά τα άλλα, οι στήλες του Πίνακα 8 είναι ανάλογες προς τις στήλες των Πινάκων 6 και 7. 18

19 Πίνακας 6 Τρόποι σύνθεσης διλεκτικών όρων (διλέκτων) Συμβολισμός Πρώτο συνθετικό (1 ο άμεσο συνθετικό Προσδιοριζόμενο ή προσδιοριστικό) Δεύτερο συνθετικό (2 ο άμεσο συνθετικό Προσδιοριζόμενο ή προσδιοριστικό) Το δίλεκτο έχει σημασία Παραδείγματα ΟΟ-ΟΟ ΟΟ-αΟ ΟΟ-Ι(ΟΟ) αο-οο αο-ι(οο) ΟΟ-ΣΟ Ουσιαστικό σε πτώση Ονομαστική ή αρκτικόλεξο/ακρώνυμο (ως υπονοούμενο ουσιαστικό σε πτώση Ονομαστική) Ουσιαστικό σε πτώση Ονομαστική ή αρκτικόλεξο/ακρώνυμο ή Ιδιώνυμο ή Σύμβολο (ως υπονοούμενα ουσιαστικά σε πτώση Ονομαστική) Ουσιαστικού (Ππ) τερματικό χρήστης συσκευή επιδέκτης δίκτυο ISDN σύστημα DECT μήνυμα Απόλυση διαδίκτυο Ίντερνετ ΤΤΕ εκπομπός ΤΤΕ χρήστης PDU Αποκατάσταση PDU Στάτο αγωγός α αίτιο #3 ΟΟ-Κ Ουσιαστικό σε πτώση Ονομαστική Κυριολέκτημα σήμα CE ψήφος ΝΑΙ ΟΟ-ε Ουσιαστικό σε πτώση Ονομαστική επίρρημα εκχωρητής μόνο λήψη μόνο, μόνο λήψη ΟΟ-Π Ουσιαστικό σε πτώση Ονομαστική Πρόθεση διασυνεργασία με διασυνεργασία μέσω ΟΟ-ΟΓ ΟΟ-αΓ ΟΟ-ΣΓ ΟΟ-Ι(ΟΓ) αο-ογ Ουσιαστικό σε πτώση Ονομαστική ή αρκτικόλεξο/ακρώνυμο (ως υπονοούμενο ουσιαστικό σε πτώση Ονομαστική) Ουσιαστικό σε πτώση Γενική ή αρκτικόλεξο/ακρώνυμο ή Σύμβολο ή Ιδιώνυμο (ως υπονοούμενα ουσιαστικά σε πτώση Γενική) αβεβαιότητα μέτρησης γέφυρα Γουίτστοουν γραμμή ISDN σήμα PCM δίκτυο (πρωτοκόλλου) Χ.25 μήνυμα Χ.400 λήψη Επανεκκίνησης αποστολή Αποκατάστασης AdC ομάδας API συναλλαγής ΜΟ-ΟΑ Μετοχή (ρήματος ενεργητικής διαθέσεως, μεταβατικού) σε πτώση Ονομαστική Ουσιαστικό σε πτώση Αιτιατική αιτών αξιολόγηση επικαλούμενος απόκριση ΟΓ-ΟΓ ΟΓ-ε ΕΟ-ΟΓ Ουσιαστικό σε πτώση Γενική Ουσιαστικό σε πτώση Γενική Επίθετο σε πτώση Ονομαστική Ουσιαστικό σε πτώση Γενική Επιθέτου γλώσσας στόχου επίρρημα (Ππ) εκκίνησης μόνο λήψης μόνο, μόνο λήψης Ουσιαστικό σε πτώση Γενική ελεύθερος σφαλμάτων, ασφάλματος ΕΓ-ΟΓ Επίθετο σε πτώση Γενική Ουσιαστικό σε πτώση Γενική γενικού σκοπού πλήρους κλίμακας ε-ογ επίρρημα Ουσιαστικό σε πτώση Γενική Επιθέτου (ππ) οιονεί κορυφοτιμής μόνο εκκίνησης 19

20 ε-εο αε-εο επίρρημα ή αρκτικόλεξο/ακρώνυμο (ως επιρρηματικός προσδιορισμός) Επίθετο σε πτώση Ονομαστική Επιθέτου (ππ) ηλεκτρομαγνητικά συμβατός οιονεί σύγχρονος IBM συμβατός ATM αιτιοκρατικός μόρ-εο μόριο Επίθετο σε πτώση Ονομαστική ε-μο επίρρημα Μετοχή σε πτώση Ονομαστική μόρ-μο μόριο Μετοχή σε πτώση Ονομαστική Μετοχής (ππ) μη αγωγικός μη διαδοχικός αφανώς αναγνωριζόμενος πλήρως υλοποιημένος μη συνιστώμενος μη συμμορφούμενος ΕΟ-ΟΟ ΕΟ-αΟ ΕΟ-Ι(ΟΟ) ΕΟ-ΣΟ ΜΟ-ΟΟ ΜΟ-αΟ ΜΟ-Ι(ΟΟ) ΣΟ-ΟΟ Επίθετο σε πτώση Ονομαστική ή Μετοχή (ενεργητική ή παθητική, ενεστώτα, αορίστου ή παρακειμενου) σε πτώση Ονομαστική ή Σύμβολο (ως υπονοούμενο ουσιαστικό σε πτώση Ονομαστική) Ουσιαστικό σε πτώση Ονομαστική ή αρκτικόλεξο/ακρώνυμο ή Ιδιώνυμο ή Σύμβολο (ως υπονοούμενα ουσιαστικά σε πτώση Ονομαστική) Ουσιαστικού (ππ) ανεπιβεβαίωτη πρόσβαση ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα αμφίδρομο LC γενική PDU έγκυρη Αποκατάσταση ανέγκυρη Επανεκκίνηση δυαδικό 1 δυαδικό 0 καλών συνδρομητής φέρον κύμα διαδρώντα μέρη αδειοδοτούμενη υπηρεσία ενεργοποιημένη κατάσταση αναπαραγόμενη PDU κακοπαραδομένη PDU εισερχόμενη Αποκατάσταση αποσταλείσα Απόλυση ε-οο επίρρημα Ουσιαστικό σε πτώση Ονομαστική μόρ-αο μόριο αρκτικόλεξο/ακρώνυμο (ως υπονοούμενα ουσιαστικά σε πτώση Ονομαστική) αε-οο αρκτικόλεξο/ακρώνυμο Ουσιαστικό σε πτώση (ως επιρρημα- Ονομαστική τικός προσδιορισμός) Ρμε-ΟΑα Ρήμα μεταβατικό Ουσιαστικό σε πτώση Αιτιατική (αντικείμενο) Ρήματος (Ππ) Ι-πλαίσιο (και ως μονόλεκτο) Α-στάθμιση (και ως μονόλεκτο) οιονεί κορυφή μόνο λήψη μη ISDN μη OSI IBM συμβατότητα αγοράζω ραδιοχρόνο αίρω βλάβη αποδέχομαι κλήση επικαλούμαι απόκριση Ρμε-αΟΑ Ρήμα μεταβατικό Αρκτικόλεξο ή ακρώνυμο [ως υπονοούμενο ουσιαστικό σε πτώση Αιτιατική (αντικείμενο)] λαμβάνω PDU εκπέμπω SOS Ραμ-Π Ρήμα αμετάβατο Πρόθεση απευθύνομαι σε αποκρίνομαι σε Ραμ-ε Ρήμα αμετάβατο επίρρημα αιτώ εμφανώς εκπέμπω περιοδικά 20

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Tων Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEK COMPLEX TERM

THE GREEK COMPLEX TERM THE GREEK COMPLEX TERM AND THE USE OF THE GENITIVE CASE AS THE DETERMINING COMPONENT Kostas Valeontis Katerina Zeriti Anna Nikolaki ATHENS, October 1999 (Blank page) 2 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997

1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 1 o Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αθήνα 30, 31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Ορίζονται τα αντικείμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT

Ευάγγελος Τοπάλης, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Evangelos Topalis, Kostas Valeontis ABSTRACT ΕΛΕΤΟ 8 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Αγγλικά δίλεκτα του τύπου Noun Noun στο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 2382-1:1993 της βασικής ορολογίας πληροφορικής και τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ - ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ & ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πληροφορία Επικοινωνία συντελείται με τη μεταβίβαση μηνυμάτων από ένα πομπό σε ένα δέκτη. Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme Επιλογή δείγματος Κατερίνα Δημάκη Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Τρόποι Συλλογής Δεδομένων Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω:

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Σημειώσεις Δικτύων Αναλογικά και ψηφιακά σήματα Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κεφάλαιο 10 : Κωδικοποίηση καναλιού Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Περιεχόμενα Ομιλίας Απόσταση και βάρος Hamming Τεχνικές και κώδικες ανίχνευσης &

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms 10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2015 Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους Κώστας Βαλεοντής Plural form in Greek terms Kostas Valeontis 1 Εισαγωγή Στην Ορολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους

Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους Ελληνικά ορολογικά δίλεκτα ως ισοδύναμα αγγλικών διλέκτων του τύπου Noun Noun: εννοιολογική ανάλυση, ορολογική ανάλυση και συνθήκες μονολέκτησής τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κώστας Βαλεοντής Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προβλήματα 11 ου Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms

Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους. Plural form in Greek terms Ο πληθυντικός αριθμός στους ελληνικούς όρους Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα ζήτημα που ανακύπτει συχνά κατά τη διεργασία της ελληνικής οροδοσίας/ονοματοδοσίας, πρωτογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία.

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία. 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία. απ. Μπορεί να είναι ακουστικά μηνύματα όπως ομιλία, μουσική. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Γ. Τίγκελης και Δημήτριος Ι. Φραντζεσκάκης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 11: Ψηφιακή Διαμόρφωση Μέρος Α Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Περιγραφή διαμόρφωσης παλμών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Εισαγωγή Με τη βοήθεια επικοινωνιακού σήματος, κάθε μορφή πληροφορίας (κείμενο, μορφή, εικόνα) είναι δυνατόν να μεταδοθεί σε απόσταση. Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5. Εισαγωγή Ο σκοπός κάθε συστήματος τηλεπικοινωνιών είναι η μεταφορά πληροφορίας από ένα σημείο (πηγή) σ ένα άλλο (δέκτης). Συνεπώς, κάθε μελέτη ενός τέτοιου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Η/Υ. Ενότητα 8: Μετάδοση Δεδομένων. Δημήτρης Σαραβάνος, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Εισαγωγή στους Η/Υ. Ενότητα 8: Μετάδοση Δεδομένων. Δημήτρης Σαραβάνος, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Εισαγωγή στους Η/Υ Ενότητα 8: Δημήτρης Σαραβάνος, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο στέλνεται ένα πακέτο δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αναπαράσταση δεδομένων Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Τύποι δεδομένων 2 Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:.... /..../ 20.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:.... /..../ 20.. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΤΟΧΟΙ η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ραδιοφωνία Περιέχομενα 1.Ιστορική Αναδρομή 2.Μονοφωνικό Σήμα 3.Στερεοφωνικό Σήμα 4.Σύγκριση Μονοφωνικό και Στερεοφωνικό σήματος 5.Ψηφιακή Μετάδοση Μηνύματος - Radio

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 1 ο Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί εν γένει να παρασταθεί από ένα κυκλωματικό διάγραμμα ή δικτύωμα, το οποίο αποτελείται από στοιχεία δύο ακροδεκτών συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι Καθηγητής: Δ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Εργαστηριακοί Συνεργάτες: Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το σήμα εξόδου ενός διαμορφωτή συμβατικού ΑΜ είναι:

Το σήμα εξόδου ενός διαμορφωτή συμβατικού ΑΜ είναι: Άσκηση 1 Το σήμα εξόδου ενός διαμορφωτή συμβατικού ΑΜ είναι: i. Προσδιορίστε το σήμα πληροφορίας και το φέρον. ii. Βρείτε το δείκτη διαμόρφωσης. iii. Υπολογίστε το λόγο της ισχύος στις πλευρικές ζώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Αντικείμενο: Δειγματοληψία ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Έστω οτι το σήμα x()=sinc(4) δειγματοληπτείται με συχνότητα δειγματοληψίας διπλάσια της συχνότητας Nyquis και κβαντίζεται με ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σηµάτων

Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σηµάτων Ψηφιακή Μετάδοση Αναλογικών Σηµάτων Τα σύγχρονα συστήµατα επικοινωνίας σε πολύ µεγάλο ποσοστό διαχειρίζονται σήµατα ψηφιακής µορφής, δηλαδή, σήµατα που δηµιουργούνται από ακολουθίες δυαδικών ψηφίων. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός και πλεονεκτήματα χρήσης δικτύων

Ορισμός και πλεονεκτήματα χρήσης δικτύων 70 Τετράδιο Εργασίας 6 η Διδακτική Ενότητα Ορισμός και πλεονεκτήματα χρήσης δικτύων Προβλεπόμενες διδακτικές ώρες: 1 Λέξεις Κλειδιά δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών κόμβος περιφερειακές συσκευές δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών 8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 8.1. Ορισμoί Ως διαμόρφωση (modulation) χαρακτηρίζεται η μεταβολή μιας παραμέτρου (π.χ. πλάτους, συχνότητας, φάσης κλπ.) ενός σήματος που λέγεται φέρον εξαιτίας της επενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας.

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ: Κυκλικός Έλεγχος Πλεονασμού CRC codes Cyclic Redundancy Check codes Ο μηχανισμός ανίχνευσης σφαλμάτων στις επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Ε Δημοτικού Ε 3 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 13η Κατασκευές Βασικό λεξιλόγιο φωλιά, κέλυφος, οικοδομώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.10 ΠΡΟΤΥΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.10 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.10 ΠΡΟΤΥΠΑ Ανοικτά συστήματα Για χρόνια, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και υπολογιστών προσπαθούσαν να παγιδεύουν τους πελάτες τους στα συγκεκριμένα δικά τους προϊόντα. Οι πελάτες, εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές. Ενότητα 2: Τυπικές γλώσσες (Μέρος 1 ο ) Αγγελική Σγώρα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Μεταγλωττιστές. Ενότητα 2: Τυπικές γλώσσες (Μέρος 1 ο ) Αγγελική Σγώρα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Μεταγλωττιστές Ενότητα 2: Τυπικές γλώσσες (Μέρος 1 ο ) Αγγελική Σγώρα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών Ι, Θεωρητικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 28 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά οι τεχνολογίες είναι επιστήμες που αξιοποιούν τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις δεξιότητες για επίλυση προβλημάτων με πρακτική εφαρμογή. Η Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τυποποίησης Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/013 ΘΕΜΑ 1 ο 1) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1 ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Η έννοια της συνάρτησης είναι θεμελιώδης στο λογισμό και διαπερνά όλους τους μαθηματικούς κλάδους. Για το φοιτητή είναι σημαντικό να κατανοήσει πλήρως αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα