Πτήση και Περιβάλλον

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτήση και Περιβάλλον"

Transcript

1 Πτήση και Περιβάλλον Ιούλιος 2010

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Αλλαγή κλίματος 2 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 4 Η επίδραση των αερομεταφορών στο περιβάλλον 6 Περιβαλλοντική πολιτική της Aegean 12 Τα αεροσκάφη της Aegean 14 Συντήρηση των αεροσκαφών της Aegean 16 Επιχειρησιακές διαδικασίες 19 Επίλογος 23 Αναφορές-βιβλιογραφία 25 «Μικροσκοπικές αλλαγές μέσα σε ένα σύνθετο σύστημα μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελέσματα που είναι αδύνατο να προβλεφθούν.»

3 Πτήση και Περιβάλλον Η Aegean μεταφέρει αεροπορικώς ανθρώπους, εμπορεύματα και υλικά. Συνδέει την Ελλάδα με άλλες χώρες, κοινωνίες και αγορές. Ενισχύει το εμπόριο και τον τουρισμό. Δημιουργεί ευκαιρίες για επιχειρήσεις και απασχόληση. Προωθεί την επικοινωνία και τον πολιτισμό. Χωρίς αμφιβολία μέσω όλων αυτών έχει μια οικονομική και κοινωνική ευεργετική επίδραση. Συγχρόνως, όπως όλες οι άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ασκεί μια επίδραση στο περιβάλλον. Η Aegean έχει δεσμευτεί να μετριάσει την επίδρασή της στο περιβάλλον. 1

4 Αλλαγή κλίματος Η αλλαγή κλίματος στη γη έχει γίνει σήμερα μια από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές ανησυχίες για τους περισσότερους ανθρώπους. Η «αλλαγή κλίματος» είναι μια αλλαγή στη στατιστική κατανομή του καιρού κατά τη διάρκεια χρονικών περιόδων που κυμαίνονται από δεκαετίες ως χιλιάδες έτη. Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την αλλαγή κλίματος καθορίζει αυτό το φαινόμενο ως αλλαγή που αποδίδεται άμεσα ή έμμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα που αλλάζει τη σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας και που είναι εκτός της φυσικής μεταβλητότητας του κλίματος που παρατηρείται κατά τη διάρκεια συγκρίσιμων χρονικών περιόδων.1 Η έννοια της «αλλαγής κλίματος» έχει αποκτήσει αρκετές διαφορετικές ερμηνείες. Συχνότερα, αναφέρεται στις παραλλαγές ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρέμβασης. Μερικές φορές υποδεικνύει τις παραλλαγές σε μεγαλύτερες από μια ορισμένη περίοδο. Τέλος, χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες όπως είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου και από τις φυσικές αιτίες όπως τα ηφαιστειακά αέρια και η τέφρα.2 Η εξήγηση του μηχανισμού της αλλαγής κλίματος είναι ένα δύσκολο θέμα λόγω της παρέμβασης πολλών παραγόντων και άλλων αλυσιδωτών αντιδράσεων. Επιπλέον, αναφερόμενοι στις αεροπορικές μεταφορές, η συμβολή των αεροσκαφών στη γενική αλλαγή είναι δυσκολότερο να αξιολογηθεί επειδή η επίδραση αυτή αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος της συνολικής επίδρασης που δημιουργείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η περιβαλλοντική επίδραση που προκαλείται από τις αεροπορικές μεταφορές θεωρείται σημαντικό και σύνθετο ζήτημα. Οι δαπάνες για 2

5 την εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανονισμών έχουν αυξηθεί τα τελευταία έτη, αλλά χωρίς αμφιβολία τα οφέλη που προκύπτουν είναι σίγουρα σημαντικά, αντισταθμίζουν τις δαπάνες που έγιναν και ικανοποιούν τις προσδοκίες της κοινωνίας μας. Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν θέσει μια σειρά στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσουν τα οφέλη των αεροπορικών μετακινήσεων προωθώντας την οικονομική και κοινωνική ευημερία. Η Aegean συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια. 3

6 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η πλειοψηφία των επιστημόνων συμφωνεί σήμερα ότι στη γη λαμβάνει χώρα μια σημαντική αλλαγή κλίματος. Επίσης συμφωνεί ότι το επίπεδο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί σε ένα υψηλό ποσοστό και προκαλεί τη δημιουργία του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Αυτό θεωρείται το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε στον κόσμο σήμερα. Ας δούμε τι συμβαίνει. Το κλίμα γενικά εξαρτάται από την ηλιακή ακτινοβολία, την επιφάνεια της γης και τις συγκεντρώσεις ορισμένων αερίων στην ατμόσφαιρα. Η γη λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς της από τον ήλιο, ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία περνά μέσω των αερίων της ατμόσφαιρας προκειμένου να φτάσει στη γήινη επιφάνεια. Αυτή η ενέργεια ανακατανέμεται στη συνέχεια από την κυκλοφορία των αέριων μαζών και των ωκεανών και ακτινοβολείται πίσω στο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα οι ακτίνες απορροφούνται από τη γη και παράγουν νέες ακτίνες, τις αποκαλούμενες υπέρυθρες ακτίνες. Όταν μέρος αυτών των υπέρυθρων ακτινών αντανακλώνται στο διάστημα, παγιδεύονται μέσα στην ατμόσφαιρα, και επιστρέφουν πάλι στη γη. Ο λόγος που οι ακτίνες επιστρέφουν πίσω είναι επειδή αντανακλώνται στα αέρια του θερμοκηπίου με τα οποία η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη. Σήμερα υπάρχουν κυρίως 6 αέρια του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου του άνθρακα, του μεθανίου, και του νιτρώδους οξειδίου.3 Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η εισερχόμενη ηλιακή ενέργεια ισορροπείται από την εξερχόμενη γήινη ακτινοβολία. Αυτή η διαδικασία, που θερμαίνει τη χαμηλότερη ατμόσφαιρα και την επιφάνεια της γης, έχει λειτουργήσει για εκατοντάδες χιλιάδες έτη ως αποτέλεσμα της ύπαρξης αερίων του θερμοκηπίου σε φυσικά επίπεδα. Η σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας παρέμεινε περίπου 4

7 σταθερή μέχρι την αρχή της βιομηχανικής εποχής. Από τότε, ως συνέπεια δραστηριοτήτων που δεν μπορούν να εξηγηθούν από φυσικά αίτια (ανθρώπινες δραστηριότητες), αυξάνονται συνεχώς οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα που μειώνουν βαθμιαία την αποδοτικότητα με την οποία η επιφάνεια της γης ακτινοβολεί τη θερμότητα στο διάστημα. Έτσι άρχισε να ανατρέπεται η ισορροπία του κλίματος. Μπορούμε τώρα να καταλάβουμε ότι, οι αυξανόμενες ποσότητες κυρίως διοξειδίου του άνθρακα που έχουμε στην ατμόσφαιρα λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, έχουν προκαλέσει μια επικίνδυνη διαδικασία αύξησης της θερμοκρασίας της γης με όλες τις προφανείς συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 5

8 Η επίδραση των αεροπορικών μεταφορών στο περιβάλλον Τα κύρια περιβαλλοντικά ζητήματα που προκαλούνται από τις αερομεταφορές είναι ο θόρυβος και η ρύπανση που βιώνουν οι κάτοικοι κοντά στα αεροδρόμια και οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που εμφανίζονται ψηλά στην ατμόσφαιρα. Ο θόρυβος των αεροσκαφών έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα τελευταία τριάντα χρόνια που αναπτύσσονται οι αεροπορικές μεταφορές. Με την πάροδο των ετών οι βελτιώσεις στην αεροδυναμική και το σχήμα των αεροσκαφών και η προηγμένη τεχνολογία στην κατασκευή των κινητήρων έχουν μειώσει το θόρυβο. Για την περαιτέρω μείωση του αντίκτυπου του θορύβου, έχουν καθιερωθεί συγκεκριμένοι κανονισμοί, περιορισμοί και διαδικασίες για τα ίχνη που ακολουθούν τα αεροσκάφη κατά την άφιξη και αναχώρηση από τα αεροδρόμια.4 Για πολλά έτη η ατμοσφαιρική ρύπανση που προέρχεται από τα αεροσκάφη έχει δημιουργήσει πολλές ανησυχίες και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Σύμφωνα με την έκθεση του Nicholas Stern το 2006, ο τομέας με τη μεγαλύτερη δημιουργία CO2 από τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με 24%, (κυρίως από καύση άνθρακα και πετρελαίου). Έπειτα είναι η αλλαγή χρήσης του εδάφους με 18%, κατόπιν η γεωργία, η βιομηχανία και οι μεταφορές με 14% αντίστοιχα, οι κτηριακές εγκαταστάσεις με 8%, άλλες σχετικές με την ενέργεια δραστηριότητες με 5% και τέλος τα απόβλητα με 3%.5 Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), οι αεροπορικές μεταφορές προκαλούν μόνο το 2% του συνόλου των εκπομπών του CO2 από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και αυτό θα μπορούσε να φθάσει 6

9 στο 3% μέχρι το Από τις συνολικές εκπομπές του CO2 του τομέα των μεταφορών, οι αερομεταφορές προκαλούν 12% ενώ οι οδικές μεταφορές προκαλούν 74% και 14% τα υπόλοιπα είδη μεταφορών.6 Οι κινητήρες αεροσκαφών παράγουν εκπομπές που είναι παρόμοιες με εκπομπές άλλων κινητήρων που καίνε καύσιμα. Τα καυσαέρια από τους κινητήρες αεροσκαφών ασκούν μία επίδραση στην ατμόσφαιρα. Εντούτοις, οι εκπομπές των αεροσκαφών είναι διαφορετικές δεδομένου ότι ένα σημαντικό μέρος εκπέμπεται σε μεγάλα ύψη. Αυτή η διαφορετική κατάσταση δίνει αφορμή για σημαντικές περιβαλλοντικές ανησυχίες σχετικά με την επίδραση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας γενικά και στο επίπεδο της γης ειδικότερα. Σχηματική αναπαράσταση των ιδανικών και υπαρχόντων προϊόντων καύσης (IPCC 1999). UHC είναι άκαυτοι υδρογονάνθρακες. 7

10 Τα τελευταία πενήντα χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές βελτιώσεις στους κινητήρες αεροσκαφών ως συνέπεια των εκτεταμένων προσπαθειών των κατασκευαστών. Οι κινητήρες αεροσκαφών έχουν περίπλοκες ηλεκτρονικές συσκευές που ελέγχουν τη ροή των καυσίμων. Εάν ο υπολογιστής ανιχνεύσει υψηλότερη από την επιτρεπόμενη κατανάλωση καυσίμων, το πρόβλημα εντοπίζεται και αποκαθίσταται αμέσως. Αυτό γίνεται πρωτίστως για λόγους ασφάλειας αλλά αυτή η πρακτική συμβάλλει επίσης στην περιβαλλοντική αποδοτικότητα.7 Οι εκπομπές των κινητήρων αεροσκαφών παράγουν επίσης και ίχνη συμπύκνωσης (contrails) στην ατμόσφαιρα, περίπου δέκα Ίχνη συμπύκνωσης αεροσκαφών (contrails) 8

11 χιλιόμετρα επάνω από τη γήινη επιφάνεια. Σε αυτά τα μεγάλα ύψη, η δημιουργία των contrails εξαρτάται από την ποσότητα των υδρατμών και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Οι εκπομπές μπορούν να ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να προκαλέσουν παρόμοια αποτελέσματα με αυτά που παράγονται από τα αέρια του θερμοκηπίου. Και τα δύο αντανακλούν τις ακτίνες του ήλιου που διαφορετικά θα θέρμαιναν την επιφάνεια της γης. Συγχρόνως, αντανακλούν τις υπέρυθρες ακτίνες από το έδαφος αντί να επιτρέπουν τη διαφυγή τους. Οι επιστήμονες δεν είναι βέβαιοι για την πραγματική επίδραση των contrails στην αύξηση της θερμοκρασίας και στην αλλαγή του κλίματος, για αυτό και συνεχίζουν τις έρευνες πάνω στο ζήτημα.8 Το 2007, τα ενδιαφερόμενα μέλη των αεροπορικών μεταφορών υιοθέτησαν μια στρατηγική τεσσάρων πυλώνων, που στη συνέχεια επικυρώθηκε από τη γενική συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), και η οποία προωθεί και οδηγεί τις προσπάθειες σε τέσσερις βασικούς τομείς: βελτιωμένη τεχνολογία, αποδοτικές διαδικασίες, αποτελεσματική υποδομή και θετικά οικονομικά μέτρα.9 Η τεχνολογία από τους τέσσερις τομείς, έχει τις καλύτερες προοπτικές για τη μείωση των εκπομπών των αερομεταφορών με καινοτόμα σχέδια αεροσκαφών, ελαφριά κατασκευαστικά υλικά, βελτιώσεις στους κινητήρες και την ανάπτυξη εναλλακτικών βιώσιμων καυσίμων από πηγές δεύτερης γενεάς. Τα σύγχρονα αεροσκάφη είναι πολύ πιο οικονομικά στην κατανάλωση καυσίμων στα τελευταία χρόνια και εκπέμπουν έτσι λιγότερο CO2. Τα ερευνητικά προγράμματα στοχεύουν να επιτύχουν μια περαιτέρω μείωση 50% των εκπομπών του CO2 και μια μείωση 80% των οξειδίων του αζώτου (NOX) μέχρι το Τα σύγχρονα αεροσκάφη είναι επίσης 20 dbs πιο αθόρυβα από τα παλαιότερα και αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 75% του θορύβου. Τα ερευνητικά προγράμματα στοχεύουν να επιτύχουν μια περαιτέρω μείωση 50% 9

12 του θορύβου μέχρι το Η εφαρμογή βελτιωμένων επιχειρησιακών λειτουργιών θα μπορούσε να επιφέρει μείωση των εκπομπών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται αποδοτικότερες διαδικασίες εκτέλεσης των πτήσεων, μέτρα για τη μείωση του βάρους σε κάθε πτήση, βελτιστοποίηση του δικτύου διαδρομών, της συχνότητας των πτήσεων και των χρονοδιαγραμμάτων των δρομολογίων που αυξάνουν το συντελεστή διακίνησης επιβατών και ελαχιστοποιούν τον αριθμό των κενών θέσεων. Τα βελτιωμένα έργα με αποδοτικότερες εγκαταστάσεις και τα συστήματα υποδομής για καλύτερη λειτουργία των αερολιμένων και τυποποίηση / διαχείριση του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας θα μπορούσαν επίσης να επιτύχουν ουσιαστική μείωση των εκπομπών. Οι πρώτοι τρεις τομείς θα καθυστερήσουν αρκετά στην επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών του CO2, κατά συνέπεια μερικά θετικά οικονομικά μέτρα θα απαιτούνταν για να καλύψουν το κενό. Αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι με χαμηλότερο κόστος και να δοθεί στις εταιρείες δυνατότητα για μεγαλύτερη ευελιξία. Όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές εξετάζουν αυτήν την περίοδο διάφορα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων των προσανατολισμένων προγραμμάτων κινήτρων, του συστήματος εμπορικών συναλλαγών εκπομπών, καθώς επίσης και άλλων εθελοντικών και υποχρεωτικών μέτρων. Ο ICAO έχει επικυρώσει την υιοθέτηση ενός ανοικτού συστήματος εμπορικών συναλλαγών εκπομπών για να επιτύχει τους στόχους μείωσης εκπομπών του CO2. Οι οδηγίες για έγκριση και εφαρμογή του σχεδίου δημοσιεύθηκαν το Φεβρουάριο του Το 2008, οι αεροπορικές βιομηχανίες και εταιρείες, οι αερολιμένες, οι προμηθευτές καυσίμων και οι φορείς παροχής υπηρεσιών συναντήθηκαν στη Γενεύη και υπέγραψαν μια δέσμευση για να επιτύχουν ουδέτερη αύξηση σε εκπομπές άνθρακα. Η ουδέτερη αυτή αύξηση σημαίνει ότι οι καθαρές εκπομπές του CO2 από τις 10

13 αερομεταφορές θα αυξάνουν μέχρι το 2020, κατόπιν θα σταθεροποιηθούν και θα μειώνονται στη συνέχεια, παρά την αύξηση της κυκλοφορίας. Για να επιτευχθεί αυτή η ουδέτερη αύξηση άνθρακα από το 2020 και μετά απαιτείται μια πολύπλευρη προσέγγιση με ισχυρή δέσμευση από τους συμμέτοχους των αερομεταφορών.11 Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδια Επιτροπή έχει ενσωματώσει τις αερομεταφορές στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετική οδηγία έχει εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου

14 Περιβαλλοντική πολιτική της Aegean Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μετριαστεί η αλλαγή κλίματος, μερικοί είναι πολύ απλοί ενώ άλλοι απαιτούν πιo συγκεκριμένες και σύνθετες ενέργειες. Ο πρώτος και σημαντικότερος είναι να ενημερωθεί και να παρακινηθεί ο πληθυσμός. Τα περισσότερα άτομα δεν ενεργούν εκτός αν πειστούν ότι κάτι σημαντικό θα συμβεί. Εάν αρκετά άτομα εκφράσουν τις ανησυχίες τους, επικοινωνήσουν αυτές τις ανησυχίες και ενθαρρύνουν άλλους να κάνουν το ίδιο, τότε ο κόσμος θα αναγκαστεί να ενεργήσει. Δεν τίθεται θέμα για το σωστό χρόνο, πρέπει να αλλάξουμε τη στάση μας τώρα, ως πρώτο βήμα για ένα καλύτερο μέλλον. Η Aegean έχει προχωρήσει σε πολλές ενέργειες και βελτιώσεις και έχει καθιερώσει ένα περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Από το Σεπτέμβριο του 2008 έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 14001/2004 για την εξυπηρέτηση επιβατών, τη συντήρηση αεροσκαφών, καθώς και για τον έλεγχο απορριμμάτων ώστε να αποτελεί πρότυπο σε θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης, επιβεβαιώνοντας έτσι την ισχυρή θέληση και την ικανότητα που διαθέτει για μια σωστή αντιμετώπιση όλων των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Εκτελούμε το περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα προσβλέποντας στην επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων αλλά και θέτοντας στόχους για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τον έλεγχο των εκπομπών, τη μείωση της κατανάλωσης, την αποφυγή της ρύπανσης, την ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων και της προστασίας του περιβάλλοντος από επικίνδυνα υλικά. Λειτουργούμε σύμφωνα με όλους τούς σχετικούς νόμους και κανονισμούς που διέπουν τις αεροπορικές μεταφορές. Η πολιτική μας για το περιβάλλον καθορίζει τις πρακτικές μας ώστε να 12

15 βελτιώνουμε συνεχώς την αποδοτικότητα με την οποία λειτουργούμε: Παρέχουμε την κατάλληλη περιβαλλοντική κατάρτιση και εκπαίδευση στους υπαλλήλους ώστε να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνοι. Ελαχιστοποιούμε την ποσότητα και την τοξικότητα των αποβλήτων που παράγουμε και εξασφαλίζουμε την ασφαλή επεξεργασία και τη διάθεσή τους. Εξοικονομούμε φυσικούς πόρους με την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών, την αγορά ανακυκλωμένων υλικών και τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας. Εξασφαλίζουμε τη σωστή χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την επιχείρησή μας. Εξετάζουμε τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τις δαπάνες απόκτησης, χρήσης και διάθεσης όλων των προμηθειών κατά τις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων προγραμματισμού και αγοράς. Ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους και προστατεύουμε τους υπαλλήλους μας και τις κοινότητες στις οποίες αναπτύσσουμε δραστηριότητες, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και λειτουργικές διαδικασίες στις κανονικές αλλά και στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επικοινωνούμε και ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για περιβαλλοντική ποιότητα στους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές, τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τις κοινότητες στις οποίες αναπτύσσουμε δραστηριότητες. Συνεργαζόμαστε με άλλους φορείς για την περαιτέρω προώθηση κοινών περιβαλλοντικών στόχων. Προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνεχώς το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και απόδοση της Aegean και κοινοποιούμε τακτικά σχετικές εκθέσεις προόδου. Πραγματοποιούμε αυστηρούς ελέγχους και αξιολογήσεις για τη συμμόρφωση της Aegean με αυτή την περιβαλλοντική πολιτική και τη μέτρηση της προόδου που επιτελείται σχετικά με την απόδοσή της. 13

16 Τα αεροσκάφη της Aegean Η Aegean έχει παραγγείλει συνολικά 27 αεροσκάφη AIRBUS Α320/321. Από το 2008 έχει σταδιακά αντικαταστήσει όλα τα παλαιά BOEING 737. Με την επένδυση αυτή, η Aegean έχει τον νεαρότερο στόλο στην ΝΑ Ευρώπη. Τα αεροσκάφη Α320/321 θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του δικτύου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό από τις βάσεις μας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο στόλος της Aegean αποτελείται σήμερα από 4 AIRBUS A321, 18 AIRBUS A320, 6 AVRO RJ 100 κατασκευής BAE Systems (British Aerospace) και 2 wet leased ATR Έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ασφάλειά, έχουμε επενδύσει σε υπερσύγχρονα, ολοκαίνουρια αεροσκάφη, συστήματα ελέγχου, τεχνική υποστήριξη καθώς και στη συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού μας. Κάθε αεροσκάφος μας έχει εξοπλιστεί με όλα τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας, όπως το ACAS II (Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης στον Αέρα), το EGPWS (Ενισχυμένο Σύστημα Προειδοποίησης Προσεγγίζοντος Εδάφους) και το DFGS (Ψηφιακό Σύστημα Πλοήγησης). 14

17 Η κατανάλωση καυσίμων των αεροσκαφών μας είναι το κύριο ζήτημα που αφορά τις εκπομπές ρύπων και σε αυτό επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας. Έχοντας καινούρια αεροσκάφη και χρησιμοποιώντας τα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πιστεύουμε ότι ακολουθούμε τη σωστή πορεία με στόχο την εκμετάλλευση και την αποδοτικότητα των καυσίμων. 15

18 Συντήρηση των αεροσκαφών της Aegean Τον Ιανουάριο του 2009 εγκαινιάστηκε η νέα τεχνική βάσηυπόστεγο της Aegean. Η κατασκευή του φιλόδοξου αυτού έργου, έκτασης τμ. και χωρητικότητας δύο Airbus Α-321 (τα μεγαλύτερα που διαθέτει σήμερα η εταιρεία στο στόλο της) διήρκεσε ένα χρόνο. Κύριο μέλημα της Aegean είναι η ασφάλεια των επιβατών. Γι αυτό, η νέα βάση είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να διευκολύνει σημαντικά τις εργασίες και τους γενικούς ελέγχους που διενεργούν καθημερινά οι μηχανικοί στα αεροσκάφη του στόλου μας, ένα έργο απαιτητικό και δύσκολο. Για το λόγο αυτό, η νέα βάση έχει σαφώς κατανεμημένους χώρους εργασιών (αποθήκευσης εργαλείων, εργαστηρίων μηχανικών, γραφείων διοίκησης, τεχνικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, χρήσης Η/Υ) και χώρους ανάπαυσης για τους εργαζόμενους. Επιπλέον, το υπόστεγο διαθέτει τελευταίου τύπου αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, ικανό να ανιχνεύσει και να αντιμετωπίσει έγκαιρα πιθανή εστία φωτιάς. Ταυτόχρονα, στα υπό συντήρηση αεροσκάφη εφαρμόζεται ένα σύνθετο σύστημα, το οποίο τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια, πεπιεσμένο αέρα και νερό σε περίπτωση ανάφλεξης ή πυρκαγιάς. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, ενεργοποιείται εφεδρική γεννήτρια, (Electrical Emergency Generator). Από το Σεπτέμβριο 2008, η Aegean έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 14001/2004 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την Εξυπηρέτηση Επιβατών, την Εξυπηρέτηση Αεροσκαφών, καθώς και για τον Έλεγχο Απορριμμάτων. Έτσι, η νέα τεχνική βάση, εκτός από λειτουργική, αποτελεί πρότυπο σε θέματα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Συγκεκριμένα, στο υπόστεγο 16

19 λειτουργεί ένα ειδικό σύστημα συγκέντρωσης αποβλήτων σε ειδικά βυτία, ώστε να μη ρυπαίνεται ο υδροφόρος ορίζοντας. Η συντήρηση των αεροσκαφών περιλαμβάνει πολλά στάδια και γίνεται διεξοδικά σε καθημερινό επίπεδο στις εγκαταστάσεις της τεχνικής βάσης από το τεχνικό τμήμα, το οποίο αποτελείται από μηχανικούς, αεροναυπηγούς και μηχανολόγους. Εφαρμόζονται συνεχώς υψηλά πρότυπα εφαρμοσμένης μηχανικής και ασφάλειας και επιβάλλονται περιορισμοί μαζί με πολλές άλλες απαιτήσεις αξιοπιστίας και ποιότητας που δεν υπάρχουν απαραιτήτως στον ίδιο βαθμό σε άλλους τομείς των μεταφορών. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των καυσίμων και αυτό το επιτυγχάνουμε πλένοντας τακτικά τα αεροσκάφη εξωτερικά αλλά και τους κινητήρες τους. Το οικολογικό σύστημα πλυσίματος της Pratt & Whitney επιτρέπει στους τεχνικούς να εκτελούν συχνά πλυσίματα κινητήρων χωρίς μεγάλο χρόνο παραμονής του αεροσκάφους στο έδαφος και χωρίς παραγωγή 17

20 οποιουδήποτε μολυσμένου νερού. Το νερό που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των αεροσκαφών και των κινητήρων ανακυκλώνεται αυτόματα από τον εξοπλισμό του συστήματος. Με το πλύσιμο των κινητήρων, με τη χρήση καθαρού καυτού νερού, επεκτείνουμε τη ζωή τους λόγω των καθαρότερων συμπιεστών και των στροβίλων ενώ επιτυγχάνουμε τη σωστή λειτουργία τους και βελτιώνουμε την κατανάλωση καυσίμων. Αυτό ασκεί πραγματική θετική επίδραση στην προστασία του περιβάλλοντος. Για την Aegean η προστασία του περιβάλλοντος είναι στόχος τόσο σημαντικός όσο και η συνεχής βελτίωση της εταιρείας μας. Η νέα τεχνική βάση μάς κάνει υπερήφανους, καθώς είναι λειτουργική, ενώ παράλληλα προστατεύει το περιβάλλον. 18

21 Επιχειρησιακές διαδικασίες της Aegean Ο μόνος τρόπος να μειωθούν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα είναι να αυξηθεί η αποδοτικότητα των καυσίμων. Στις περιοχές των αεροδρομίων όπου πραγματοποιούνται οι προσγείωσης και απογείωσης, οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα ασκούν αμεσότερη επίδραση. Αυτό είναι το στάδιο όπου καταναλώνονται τα περισσότερα καύσιμα δυσανάλογα με την απόσταση που καλύπτεται. Οι προσπάθειες να αυξηθεί η λειτουργική αποδοτικότητα των αεροσκαφών μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων και επομένως μειώνουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Από το 2008 έχουμε δει στην Aegean μια μικρή τάση ελάττωσης στις εκπομπές του CO2 λόγω της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων. Αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο ποσοστό σε μερικές ορθές πρακτικές που εφαρμόζουν τα πληρώματά μας, σε στενή συνεργασία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όταν είναι επιχειρησιακά εφικτό σύμφωνα με τις συνθήκες κυκλοφορίας και καιρού και είναι επίσης περιβαλλοντικά ευεργετικό. Οι ακόλουθες πρακτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των πτήσεων και στις περιοχές αεροδρομίων για να μετριαστούν οι εκπομπές: εκτέλεση συνεχούς ανόδου μέχρι το ύψος πτήσεως (CCD) χρησιμοποίηση περισσότερων κατευθείαν διαδρομών χρησιμοποίηση βέλτιστων ταχυτήτων και υψών που μειώνουν αποτελεσματικά την κατανάλωση καυσίμων όταν τροποποιούνται οι περιστάσεις εκτέλεση προσέγγισης για προσγείωση με συνεχή κάθοδο (CDA) χρησιμοποίηση τεχνικών μικρής οπισθέλκουσας και μικρής ισχύος κατά τη διάρκεια της προσέγγισης για προσγείωση μείωση του χρόνου παραμονής των αεροσκαφών στο έδαφος με τους κινητήρες σε λειτουργία αποφυγή της περιττής λειτουργίας των μονάδων βοηθητικής ενέργειας ενσωματωμένων στα αεροσκάφη (APU) 19

22 Ο πλευρικός και κάθετος διαχωρισμός των ιχνών μίας πτήσης αυξάνει την αποδοτικότητα των καυσίμων και μπορεί να επιτευχθεί με την επιλογή του βέλτιστου ύψους, της βέλτιστης ταχύτητας και με την ακολουθία κατευθείαν διαδρομών. Τα σύγχρονα αεροσκάφη σχεδιάζονται να πετάνε σε συγκεκριμένες βέλτιστες ταχύτητες και ύψη ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοσή τους. Όμως, λόγω της συμφόρησης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας και άλλων περιορισμών, τα αεροσκάφη αναγκάζονται συχνά να πετάνε σε άλλα ύψη ή/και ταχύτητες. Η συνεχής άνοδος μέχρι το ύψος πτήσεως αφαιρεί την απαίτηση για πρόσθετη ώθηση στα ενδιάμεσα τμήματα πτήσεως. Αυτό σημαίνει ότι τελικά τα αεροσκάφη παραμένουν περισσότερο χρόνο στο βέλτιστο ύψος τους που οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών. Συνεχής κάθοδος σημαίνει μία προσέγγιση στο αεροδρόμιο προορισμού για προσγείωση χωρίς καθυστερήσεις ή/και ενδιάμεσα τμήματα οριζόντιας πτήσεως. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ελαχιστοποίηση του χρόνου που σπαταλιέται κατά την τροχοδρόμηση ενός αεροσκάφους,με τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών.13 Διαδικασίες CCD and CDA 20

23 Επίσης έχει συσταθεί μια εσωτερική ομάδα ελέγχου καυσίμων, από εμπειρογνώμονες όλων των επιχειρησιακών τμημάτων, που έχει ως στόχο την εξοικονόμηση καυσίμων. Η ομάδα αυτή προσπαθεί να επιτύχει το στόχο της εξετάζοντας περιπτώσεις και καθορίζοντας πιο οικονομικές διαδικασίες κατανάλωσης καυσίμων. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της πολιτικής αυτής είναι να επιτευχθεί η πλήρης συμμετοχή του προσωπικού της Aegean και να αναπτυχθεί η υπευθυνότητά του. Η συνειδητοποίηση, η έμπνευση και η κατάρτιση είναι βασικές αξίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Η εξοικονόμηση καυσίμων είναι ένας συλλογικός στόχος και έχουμε εργαστεί για αυτόν με συνέπεια τα τελευταία χρόνια. Χρησιμοποιώντας ακριβείς μεθόδους υπολογισμού των καυσίμων είμαστε πεπεισμένοι ότι οι συνεπείς δραστηριότητες της ομαδικής εργασίας μπορούν να εξοικονομήσουν περισσότερο καύσιμο από κάθε ατομική προσπάθεια χωριστά. Επιπλέον, το βάρος και η ζυγοστάθμιση είναι κρίσιμοι παράγοντες που έχουν επιπτώσεις όχι μόνο στην ασφάλεια αλλά και την οικονομία καυσίμων. Έτσι, επιδιώκουμε συνεχώς τη μείωση του λειτουργικού βάρους των αεροσκαφών στην πτήση που είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην κατανάλωση καυσίμων. Χρησιμοποιούμε απλές αλλά έξυπνες λύσεις, όπως η αντικατάσταση της βιβλιοθήκης των ιπτάμενων πληρωμάτων με laptop, η μείωση του αριθμού περιοδικών στην πτήση, η μείωση της ποσότητας νερού και η αντικατάσταση των παλαιών ειδών εξυπηρέτησης επιβατών με νέα ελαφρύτερα μιας χρήσεως ανακυκλούμενα είδη. Τελευταία αλλά όχι ασήμαντη είναι η αποτελεσματική κατανομή αποσκευών και φορτίων που επιτρέπει την υπολογίσιμη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Όλο το προσωπικό εδάφους εκπαιδεύεται στη σωστή φόρτωση των αεροσκαφών ώστε σε κάθε πτήση να προκύπτει το αποδοτικότερο κέντρο βάρους που να μειώνει την οπισθέλκουσα στο ελάχιστο.. 21

24 Ταυτόχρονα όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι, η αλλαγή κλίματος γενικά και οι κακές καιρικές συνθήκες πιο συγκεκριμένα, μπορούν να επηρεάσουν τις διαδικασίες των αεροπορικών μεταφορών και να έχουν επιπτώσεις στην ικανότητα και την αποδοτικότητά των. Κατά συνέπεια ακραίες καιρικές συνθήκες, σοβαρές καταιγίδες, περιορισμένες ορατότητες ή χιόνια στα αεροδρόμια, θα μπορούσαν να επιφέρουν καθυστερήσεις μεγάλης διαρκείας κατά την πτήση ή στο έδαφος και να προκαλέσουν ακόμη και απρόβλεπτες εκτροπές σε άλλους προορισμούς. Όλα τα ανωτέρω μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις προσπάθειες διαχείρισης των καυσίμων. Συνεπώς η κατανάλωση καυσίμων και οι εκπομπές αυξάνονται απρόβλεπτα και μπορεί να εξουδετερώσουν τα προηγούμενα επιτεύγματα. 22

25 Επίλογος Οι αεροπορικές μεταφορές μετακινούν περισσότερους ανθρώπους και παράγουν λιγότερη ρύπανση ανά επιβάτη από άλλα είδη μεταφορών. Η επίδραση στο περιβάλλον είναι πολύ μικρότερη από ότι μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ή υποστηρίζουν. Λαμβάνοντας υπόψη τις αποστάσεις που ταξιδεύουν τα αεροσκάφη για να μεταφέρουν ένα μεγάλο αριθμό επιβατών σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε η αποδοτικότητα των αεροπορικών μεταφορών είναι πράγματι υψηλή. Εδώ και δεκαετίες οι αεροπορικές μεταφορές έχουν καταβάλει πολύ σημαντικές προσπάθειες για να ελαχιστοποιήσουν την περιβαλλοντική τους επίδραση και η επίτευξη υψηλής αποδοτικότητας είναι ο μόνος ουσιαστικός στόχος. Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν θέσει κυρίως δύο στόχους: ουδέτερη αύξηση σε εκπομπές άνθρακα από το 2020 και μείωση 50% στις καθαρές εκπομπές μέχρι το Τα σύγχρονα αεροσκάφη είναι 70% πιο οικονομικά στην κατανάλωση βενζίνης από ότι ήταν 40 χρόνια πριν, ενώ τα ερευνητικά προγράμματα στοχεύουν να επιτύχουν μια περαιτέρω εξοικονόμηση καυσίμων 50% μέχρι το Επιπλέον σωστή διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και άλλες επιχειρησιακές βελτιώσεις, έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν ακόμα την κατανάλωση καυσίμων κατά 8-18%. Η εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων επικοινωνιών, ναυσιπλοΐας, επιτήρησης και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και βελτιωμένες υποδομές θα επιτρέψουν στις εταιρείες να πετάξουν ασφαλέστερα, πιο αθόρυβα, σε συντομότερες αποστάσεις και να μειώσουν έτσι την κατανάλωση καυσίμων.14 Η Aegean έχει επιτύχει στις περιβαλλοντικές προσπάθειές της με την επαλήθευση κατά ISO 14001/2004, την οργάνωση μιας Διεύθυνσης περιβάλλοντος, τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς έλεγχους και ένα δυνατό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης. Έχοντας 23

26 ένα νέο και σύγχρονο στόλο, εφαρμόζοντας όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες συντήρησης, εκπαιδεύοντας συστηματικά τα πληρώματά μας και εφαρμόζοντας αποτελεσματικές επιχειρησιακές πρακτικές, είμαστε βέβαιοι ότι ακολουθούμε τη σωστή πορεία. Δεν έχουμε την τέλεια λύση, αλλά μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι διαδραματίζουμε έναν σημαντικό ρόλο στη γενικότερη προσπάθεια να μετριαστούν οι επιδράσεις από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο περιβάλλον. Αυτό το έντυπο εξηγεί την αλληλεπίδραση των αερομεταφορών και του περιβάλλοντος. Επικεντρώνεται στις βελτιώσεις που έχουν γίνει και τις διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί για τη μείωση του αντίκτυπου στο περιβάλλον. Υπάρχουν επιστημονικές, οικονομικές και πολιτικές απόψεις που εκφράζονται σε διάφορες μελέτες, μερικές συμφωνούν και άλλες διαφωνούν για τον τρόπο που μπορεί να αντιμετωπιστεί η αλλαγή κλίματος. Αναμφίβολα όμως, όλοι θα συμφωνήσουμε ότι έχει έλθει ο καιρός να δράσουμε και να λάβουμε διορθωτικά μέτρα. 24

27 Σχετικές αναφορές 1. The United Nations Framework Convention on Climate Change 2. IPCC/Climate Change 2007/ "The Physical Science Basis" IPCC/Frequently Asked Questions 3. WMO Greenhouse Gas Bulletin 4. ICAO/ATB aircraft noise 5. HM-TREASURY Stern Review on the Economics of Climate Change 6. IATA/Environment/climate change impact IPCC/ Climate Change 2007/ "Mitigation of Climate Change" 7. ICAO/ATB aircraft jet engine emissions 8. EPA / Aircraft Contrails Fact sheet 9. IATA/Areas of Activity/environment / four-pillar strategy 10. ICAO 2007/Report on voluntary Emissions Trading for aviation 11. IATA Carbon - neutral growth by 2020 Aviation Industry Commitment to Action on Climate Change 12. European Union / Emissions trading scheme 13. ICAO 2006 / Best practices for fuel economy 14. IPCC Fourth assessment report / climate change 2007/Aviation Σχετική βιβλιογραφία 1. Germanwatch.org/klima/ccpi2010.pdf 2. SESAR. eu/sites/default/files/documents/reports/ pdf 3. IATA org/site Collection Documents/building greener future ct08.pdf 4. Partnership for Air Transportation Noise - Emissions Reduction 5. Sustainableaviation.co.uk/pages/default/key- documents.html 6. ICAO Environmental Report ICAO resolution A /policies and practices related to environmental protection 8. AEA. Emissions containment policy NOAA. gov/fgz/science/contrail.php 10. Enviro.aero/The flight path 11. NASA.gov/science Orbiting Carbon Observatory 12. Oxford. Calculating environmental impact of aviation emissions 25

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντικά Προβλήματα Παγκόσμιας κλίμακας Περιφερειακής κλίμακας Τοπικής κλίμακας Αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος ( Θ κατά 2 ⁰C έως 2050) Εξάντληση όζοντος (αλλαγές συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εισαγωγή

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εισαγωγή Το φαινόμενο του θερμοκηπίου Εισαγωγή Το φαινόμενο του θερμοκηπίου ΟΜΑΔΑ 3 Αγγελίδης Γιώργος Δούκας Θεοδόσης Ναστίμι Μαριγκλέν Εισαγωγή Το φαινόμενο του θερμοκηπίου Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου?

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου? Ενημερωτικό Υλικό Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως επηρεάζουν το Περιβάλλον και πως μπορούν να μετρούν το Ανθρακικό τους Αποτύπωμα? Τ ι είναι? Τι είναι η κλιματική αλλαγή?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.. Όλα όσα πρέπει να μάθετε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, πως δημιουργείται το πρόβλημα και τα συμπεράσματα που βγαίνουν από όλο αυτό. Διαβάστε Και Μάθετε!!! ~ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Jakop Dalunde εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Τροπολογία. Jakop Dalunde εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 8.2.2017 A8-0021/4 4 Παράγραφος 1 1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη Στρατηγική για τις Αερομεταφορές στην Ευρώπη και την προσπάθειά της να εντοπίσει πηγές που θα δώσουν ώθηση στον

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ Παγώνη Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψαράκη Βούλα, Επίκουρος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 10: Αναλυτική Γεωχημεία και Οικολογία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Α.1 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου. του (Agriculture and climate, Eurostat).

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Α.1 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου. του (Agriculture and climate, Eurostat). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.1 Το φαινόµενο του θερµοκηπίου Ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα και για το οποίο γίνεται προσπάθεια επίλυσης είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝOΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝOΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝOΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει στην επιφάνεια της Γης απορροφάται κατά ένα μέρος από αυτήν, ενώ κατά ένα άλλο μέρος εκπέμπεται πίσω στην ατμόσφαιρα με την μορφή υπέρυθρης

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Ιούνιος 2014 Αρχή της οικολογίας ως σκέψη Πρώτος οικολόγος Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση «Από το Ρίο στο Γιοχάνεσµπουργκ και πέρα από το Κιότο. Ποιο µέλλον για τον Πλανήτη;» ρ Μιχαήλ Μοδινός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ενταχθεί η εταιρεία σας και συμπληρώστε τα αντίστοιχα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με βάση τον συγκεκριμένο Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Αεροδρομίων

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Αεροδρομίων Οι Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο Ελληνική Αεροπορική Ένωση, 20-21 Απριλίου 2010 Δημήτριος Δημητρίου και Ασημίνα Βοσκάκη Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Αεροδρόµια και αεροπορικές µεταφορές. Καθυστερήσεις. Χριστίνα Μηλιώτη Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών

Αεροδρόµια και αεροπορικές µεταφορές. Καθυστερήσεις. Χριστίνα Μηλιώτη Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών Αεροδρόµια και αεροπορικές µεταφορές Καθυστερήσεις Χριστίνα Μηλιώτη cmilioti@mail.ntua.gr Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών Ευχαριστίες Οι διαφάνειες του µαθήµατος περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Αεροπλοΐα- Ανάγκες Αεροσκαφών σε καύσιμα

Τίτλος: Αεροπλοΐα- Ανάγκες Αεροσκαφών σε καύσιμα Τίτλος: Αεροπλοΐα- Ανάγκες Αεροσκαφών σε καύσιμα Θέματα: ποσοστά, μοντελοποίηση, ταχύτητα, απόσταση, χρόνος, μάζα, πυκνότητα Διάρκεια: 90 λεπτά Ηλικία: 13-14 Διαφοροποίηση: Ανώτερο επίπεδο: αντίσταση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Αλμπάνη Βάλια Καραμήτρου Ασημίνα Π.Π.Σ.Π.Α. Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Μανωλάς Αθήνα 2013 1 Πίνακας περιεχομένων ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ...2 Εξαντλούμενοι φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0195(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0195(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 15.10.2010 2010/0195(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 SWD(2014) 32 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Παρουσίαση και Επίδειξη του Καινοτόμου συστήματος διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια Των Κλιματικών Αλλαγών

Τα Αίτια Των Κλιματικών Αλλαγών Τα Αίτια Των Κλιματικών Αλλαγών Το Φαινόμενο του θερμοκηπίου Η τρύπα του όζοντος Η μόλυνση της ατμόσφαιρας Η μόλυνση του νερού Η μόλυνση του εδάφους Όξινη βροχή Ρύπανση του περιβάλλοντος Ραδιενεργός ρύπανση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 16. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ \ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και η τρύπα του όζοντος. Η ρύπανση του αέρα

Μάθημα 16. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ \ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και η τρύπα του όζοντος. Η ρύπανση του αέρα Μάθημα 16 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ \ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και η τρύπα του όζοντος Στο μάθημα αυτό θα αναφερθούμε στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στις συνέπειές της. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. AUT/LHTEE Εισαγωγή (1/3) Για 1-2 αιώνες, δηλ. ένα ελάχιστο κλάσμα της παγκόσμιας ιστορίας, καίμε μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η πραγματική «άβολη» αλήθεια. Φαινόμενο θερμοκηπίου, αύξηση της θερμοκρασίας της Γης

Η πραγματική «άβολη» αλήθεια. Φαινόμενο θερμοκηπίου, αύξηση της θερμοκρασίας της Γης Η πραγματική «άβολη» αλήθεια Φαινόμενο θερμοκηπίου, αύξηση της θερμοκρασίας της Γης 1 Βασικές παρερμηνείες 1.Συμπεριφέρεται η Γη σαν ένα πραγματικό θερμοκήπιο; 2.Είναι το αποκαλούμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»]

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»] 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δέσποινα Παπαδοπούλου dpsd07038 [Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές Στυλιανός Διαμαντίδης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιά Δήμος Πειραιά Πειραιάς, 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Περιβαλλοντικής Αειφορίας και Πράσινες Προμήθειες Ελληνικής ΟρνιθολογικήςΕταιρείας

Πολιτική Περιβαλλοντικής Αειφορίας και Πράσινες Προμήθειες Ελληνικής ΟρνιθολογικήςΕταιρείας Πολιτική Περιβαλλοντικής Αειφορίας και Πράσινες Προμήθειες Ελληνικής ΟρνιθολογικήςΕταιρείας Hellenic Ornithological Society Environmental Procurement Policy Τελευταία αναθεώρηση : 22/03/2017 Επόμενη Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S n0e-sport Project number: IEE/12/017/S12.666718 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 9 Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπερ-θερμαίνει

Φύλλο Εργασίας 9 Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπερ-θερμαίνει Φύλλο Εργασίας 9 Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπερ-θερμαίνει α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε στο παρακάτω ενδεικτικό γράφημα την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης από το 1870 έως

Διαβάστε περισσότερα

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Γιατί Οικολογική Οδήγηση; Η έννοια της αυτοκίνησης είναι συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Το περιβάλλον εκπέµπει σήµα κινδύνου. Η υπερθέρµανση του πλανήτη, η ατµοσφαιρική ρύπανση, η υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων, οι συνθήκες ζωής στα αστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε παγκόσµιο επίπεδο. Συγχρόνως, από την χρήση ενέργειας αποβάλλονται διάφοροι ρύποι που προκαλούν προβλήµατα αέριας ρύπανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 14/6/2017. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 14/6/2017. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 14/6/2017 Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

To φαινόμενο του θερμοκηπίου. Υπερθέρμανση του πλανήτη

To φαινόμενο του θερμοκηπίου. Υπερθέρμανση του πλανήτη To φαινόμενο του θερμοκηπίου Υπερθέρμανση του πλανήτη Έχουμε ασχοληθεί, κατά διαστήματα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ως προς τον μηχανισμό δημιουργίας του, την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη εξ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος

Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος 26 Νοεμβρίου, 2008 Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος Βιώσιμο καύσιμο για τη μελλοντική αυτοκίνηση Ικανό να περιορίσει τις εκπομπές CO 2 από τον Ευρωπαϊκό τομέα οδικών μεταφορών πάνω από 50% μέχρι το 2050

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 28.1.2011 2010/0301(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

LIFE 2017 Δράση για το Κλίμα

LIFE 2017 Δράση για το Κλίμα LIFE 2017 Δράση για το Κλίμα Σπυριδούλα Ντεμίρη, GR LTF Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής sntemiri@prasinotameio.gr Μυτιλήνη, 7 Ιουνίου 2017 Δράση για το κλίμα Νέο, ξεχωριστό υπο-πρόγραμμα LIFE για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσµήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΟΠΠ αποτελεί Ευρωπαϊκή προσέγγιση µε στόχοτην: Εγκαθίδρυση µοντέλου ανάπτυξης µε γνώµονα τη βιωσιµότητα Εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση του αέρα. 1. (α) Οι ουσίες που καίμε για να πάρουμε ενέργεια ονομάζονται. (β) Να γράψετε τέσσερα παραδείγματα τέτοιων ουσιών.

Ρύπανση του αέρα. 1. (α) Οι ουσίες που καίμε για να πάρουμε ενέργεια ονομάζονται. (β) Να γράψετε τέσσερα παραδείγματα τέτοιων ουσιών. Ρύπανση του αέρα Εργαστείτε ατομικά 1. (α) Οι ουσίες που καίμε για να πάρουμε ενέργεια ονομάζονται. (β) Να γράψετε τέσσερα παραδείγματα τέτοιων ουσιών. 2. Υπάρχουν δύο είδη καύσης, η.και η.. Κατά την καύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σώµα Οµότιµων Καθηγητών, Αθήνα, 14.03.2011 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγικά 3 Ενέργεια 4

Διαβάστε περισσότερα

LIFE Δράση για το Κλίμα

LIFE Δράση για το Κλίμα LIFE 2014-2020 Δράση για το Κλίμα Κέλλη Κολιγιώργα, GR LTF Εμπειρογνώμονας Επικοινωνίας για το Περιβάλλον kkoligiorga@prasinotameio.gr 2105241903, εσωτ.122 Σπυριδούλα Ντεμίρη, GR LTF Εμπειρογνώμονας Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0274(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0274(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2011/0274(COD) 5.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 17-65 Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487.713v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 641/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc. Μαρία Τερμεντζίδου, Περιβαλλοντολόγος

Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc. Μαρία Τερμεντζίδου, Περιβαλλοντολόγος Εφαρμογές Καλών Πρακτικών σε ΟΤΑ: Η περίπτωση του Ενεργειακού Σχεδιασμού του Δήμου Σερρών Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc Προϊστ. Τμήματος Η/Μ έργων & Ενεργειακών Εφαρμογών Δήμου Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. - ΚΥΚΛΑΔΕΣ Βασιλική Τσάδαρη Χημικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Μέτρα/Εργαλεία Αγοράς για τον Περιορισμό τους (ΜΒΜ/ΜΒΙ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΕΝΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα