(ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ)"

Transcript

1 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΤΣΟΛΚΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΗ ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ; (ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ) ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΙΒΥΚΟΣ 00

2 Αφιερώνεται, στη µνήµη του πατέρα µου και στη µητέρα µου

3 Κάθε γνήσιο αντίτυπο, φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Απαγορεύεται η µερική ή ολική ανατύπωση του παρόντος, χωρίς την γραπτή άδεια του συγγραφέα Copyright 00, Χρήστος Α. Τσόλκας Γ. ροσίνη, Αγρίνιο Τηλ.: (064) 693 ISBN:

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο βιβλίο αυτό, αναπτύσσονται τρία νέα πειράµατα, ήτοι:. Το πείραµα των αεροπλάνων. Το πείραµα του αεροπλάνου δια εκποµπής ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού ορισµένου µήκους, και 3. Το πείραµα GL Σκοπός των τριών αυτών πειραµάτων, είναι να αποδειχθεί για µια ακόµη φορά, εάν η Θεωρία της Σχετικότητας είναι ορθή ή λανθασµένη και συγκεκριµένα, εάν ισχύουν ή όχι τα δύο αξιώµατα της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Στην πραγµατικότητα µε τα τρία αυτά πειράµατα θα αποδειχθεί η ύπαρξη ή όχι του αιθέρα και ειδικότερα η ύπαρξη ή όχι της αιθερόσφαιρας που περιβάλλει τη γη και γενικότερα, ότι κάθε ουράνιο σώµα περιβάλλεται ή όχι γύρω από την αιθερόσφαιρά του. Κατά την προσωπική µου γνώµη, ο αιθέρας υπάρχει µέσα στη φύση και αποτελεί θεµελιακό στοιχείο του υλικού µας σύµπαντος. Ο αιθέρας είναι το µέσον διάδοσης τους φωτός, είναι ηλεκτρικής φύσης, αποτελείται από άτµητα σωµατίδια «τα ηλεκτρίνια» (θετικά και αρνητικά), πληρεί ολόκληρο το Σύµπαν και έχει δύο θεµελιώδεις ιδιότητες οι οποίες αγνοήθηκαν εντελώς από την Θεωρίας της Σχετικότητος. Οι ιδιότητες αυτές του αιθέρα είν αι οι εξής:. Η ιδιότητα της Έλξης, η οποία έχει ως αποτέλεσµα ο αιθέρας να έλκεται από τα διάφορα ουράνια σώµατα και να σχηµατίζει γύρω από αυτά µια αιθερόσφαιρα. Έτσι π.χ. ο Ήλιος ή µια «µελανή οπή», σχηµατίζουν γύρω τους µια πολύ πυκνή αιθερόσφαιρα, σχετικά µε αυτήν της γης και εδώ προφανώς οφείλεται το φαινόµενο της καµπύλωσης του φωτός (αιθερική διάθλαση) όταν αυτό διέρχεται πλησίον από τα ουράνια αυτά σώµατα, και συνεπώς δεν οφείλεται το φαινόµενο αυτό στην καµπύλωση του χωροχρόνου (γύρω από τα ουράνια αυτά σώµατα), όπως λανθασµένα ισχυρίζεται η θεωρία της σχετικότητας, και. Η ιδιότητα της Αδράνειας, που έχει ο αιθέρας. Επίσης ο αιθέρας υπακούει σε νόµοι) οι οποίοι είναι οι εξής: τρεις θεµελιώδεις νόµους (ηλεκτροβαρυτικοί α) Ο νόµος της Έλξης β) Ο νόµος της Αδράνειας, και γ) Ο νόµος της δράσης αντίδρασης. Σηµείωση: Για όλα αυτά που αναφέραµε παραπάνω καθώς και για την µαθηµατική διατύπωση των τριών αυτών ηλεκτροβαρυτικών νόµων, βλέπε αναλυτικότερα «Η αµφισβήτηση της Θεωρίας της Σχετικότητας», Χ.Α. Τσόλκα, σελ. 89, εκδ. 986.

5 Επί πλέον θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, η ταχύτητα του φωτός σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί µια φυσική σταθερά (όπως ισχυρίζεται η Θεωρία της Σχετικότητας) αλλά αντίθετα, η ταχύτητα του φωτός στο «κενό», εξαρτάται: α) Από την πυκνότητα του αιθέρα µέσα στον οποίο διαδίδεται το φως, και β) Από την σχετική ταχύτητα του συστήµατος αναφοράς του παρατηρητή, που κινείται ως προς το σύστηµα αναφοράς του αιθέρα. Επίσης στα τρία πειράµατά µας που θα αναπτύξουµε παρακάτω η ταχύτητα του φωτός, ως προς το σύστηµα αναφοράς της αιθερόσφαιρας της γης θα λαµβάνεται κατά πολύ µεγάλη προσέγγιση, ίση µε = km/se. Έτσι λοιπόν, σαν συνέπεια όλων αυτών που αναφέραµε είναι το γεγονός ότι, το κλασσικό πείραµα των Mihelson Morley και όλα ανεξαιρέτως τα σχετικά πειράµατα που έγιναν µέχρι σήµερα, (όπως είναι φυσικό) ήταν αδύνατο να αποδείξουν την ύπαρξη του αιθέρα και ειδικότερα την ύπαρξη της αιθερόσφαιρας που περιβάλλει τη γη και αυτό συνέβη, διότι απλούστατα όλα αυτά τα πειράµατα στηρίχθηκαν σε λανθασµένες παραδοχές, σε ότι αφορά την ουσία την σύσταση και τις ιδιότητες του αιθέρα. Τα τρία αυτά πειράµατα είναι µεγάλης σηµασίας για τη Φυσική, διότι από τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν, θα γνωρίζουµε για µια ακόµη φορά, εάν το σηµερινό εποικοδόµηµα της Φυσικής, είναι θεµελιωµένο σε ορθή ή σε λανθασµένη βάση. Από τα τρία αυτά πειράµατα, τα δύο πρώτα θα ήταν «ευχής έργον» να εκτελεστούν στην Ελλάδα µε την συνεργασία ελληνικών και ξένων πανεπιστηµίων και τη συµµετοχή της Πολεµικής µας Αεροπορίας ή ξένων Πολεµικών Αεροποριών και ενδεχοµένως, µε τη χρηµατοδότηση µεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, έστω για λόγους διαφήµισής τους. Σε ότι αφορά το τρίτο πείραµα, αυτό εύκολα µπορεί να εκτελεστεί στο εργαστήριο, σε κάποιο Πανεπιστήµιο της χώρας. Εύχοµαι, «Οι Ειδικοί» να καταλάβουν τη µεγάλη σηµασία των τριών αυτών πειραµάτων και να προβούν στην εκτέλεσή τους. Τόσα και τόσα πειράµατα έγιναν για να αποδείξουν την «ορθότητα» της Θεωρίας της Σχετικότητας. Ας γίνουν και αυτά τα τρία πειράµατα. εν χάνουµε τίποτα. Καθότι, η τόλµη και η διαρκής αµφισβήτηση είναι βασικά στοιχεία της Επιστηµονικής Έρευνας. Τέλος, για τη Θεωρία της Σχετικότητας θα κλείσουµε µε αυτά τα λόγια: «Ένα ψέµα, εάν σου το λένε πολλοί, πολλές φορές και για πολλά χρόνια, τότε στο τέλος, το πιστεύεις και εσύ ο ίδιος, ότι αυτό είναι αλήθεια». Χρήστος Α. Τσόλκας Μάιος 00 3

6 ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ Ας υποθέσουµε σχ., ότι έχουµε δύο αεροπλάνα Α και Β (µαχητικά, µεταφορικά ή επιβατηγά δεν έχει σηµασία) τα οποία απέχουν µεταξύ τους µια απόσταση L και κινούνται στην ίδια ευθεία, µε την αυτή ταχύτητα υ, µε την ίδια φορά και στο αυτό ύψος h υπεράνω της επιφάνειας της γης. Όπως είναι γνωστό τα δύο αεροπλάνα Α και Β αποτελούν ένα αδρανειακό (Γαλιλαϊκό) σύστηµα αναφοράς που κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ ως προς την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης). Β Το αεροπλάνο Α καθώς και το αεροπλάνο Β είναι αντιστοίχως εφοδιασµένα µε ένα ποµπο δέκτη και κάθε ποµπο δέκτης είναι αντιστοίχως συνδεδεµένος µε ένα χρονόµετρο µεγάλης ακρίβειας (π.χ. ατοµικό χρονόµετρο). Ι) Σε κάποια χρονική στιγµή t ο ποµπός του αεροπλάνου Α εκπέµπει προς το αεροπλάνο Β ένα στιγµιαίο ηλεκτροµαγνητικό σήµα, το οποίο φθάνει στον δέκτη του αεροπλάνου Β, σε κάποια χρονική στιγµή t. Συνεπώς ο χρόνος που έκανε το σήµα για να φθάσει από το αεροπλάνο Α στο αεροπλάνο Β είναι: t = t t () Οι ενδείξεις t και t καταγράφονται από τα χρονόµετρα που βρίσκονται αντίστοιχα επάνω στα αεροπλάνα Α και Β. ΙΙ) Οµοίως, µετά από λίγο (π.χ. µετά από min), σε κάποια χρονική στιγµή t ο ποµπός του αεροπλάνου Β εκπέµπει προς το αεροπλάνο Α ένα άλλο στιγµιαίο ηλεκτροµαγνητικό σήµα, το οποίο φθάνει στον δέκτη του αεροπλάνου Α, σε κάποια χρονική στιγµή t.

7 Συνεπώς, ο χρόνος που έκανε το σήµα για να φθάσει από το αεροπλάνο Β στο αεροπλάνο Α είναι: t = t - t () Οι ενδείξεις t και t καταγράφονται από τα χρονόµετρα που βρίσκονται αντίστοιχα, επάνω στα αεροπλάνα Β και Α. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του πειράµατος οι πιλότοι των αεροπλάνων Α και Β, συγκρίνοντας τους χρόνους t και t αποφαίνονται ότι: α) Εάν τα χρονόµετρά τους δείξουν, ότι οι χρόνοι t και t είναι ίσοι, ήτοι: L t = t =, ( = η ταχύτητα του φωτός = m/se, ως προς σύστηµα αναφοράς της αιθερόσφαιρας της γης). τότε η θεωρία της σχετικότητας είναι ΟΡΘΗ. β) Αντίθετα όµως, εάν τα χρονόµετρά τους δείξουν ότι οι χρόνοι t και t είναι άνισοι, ήτοι: t > t τότε η θεωρία της σχετικότητας είναι αναµφισβήτητα ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην παραπάνω περίπτωση β που οι χρόνοι t και t αποδειχθούν ότι είναι άνισοι (t > t ) εύκολα αποδεικνύεται ότι αυτή η διαφορά χρόνου t t που θα µετρήσουν οι πιλότοι θα είναι ίση µε: t t' = Lυ υ (3) Ο τύπος (3) αποδεικνύεται ως εξής: Οι πιλότοι από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις (Ι) και (ΙΙ) θα έχουν αντιστοίχως: ( υ) t = L (4) και ( + υ) t = L (5) όπου υ και + υ είναι οι ταχύτητες των προαναφεροµένων σηµάτων, ως προς το σύστηµα αναφοράς των αεροπλάνων (δηλ. ως προς τους πιλότους) στις περιπτώσεις (Ι) και (II) αντίστοιχα. Οπότε, από τις σχέσεις (4) και (5), προκύπτει αµέσως ο τύπος (3). ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Ας υποθέσουµε ότι στο πείραµά µας είναι π.χ.: L = 3 km, (η απόσταση L µετρείται µε το RADAR του αεροπλάνου Α) υ = 540 km/h, και = km/se, 3

8 τότε από τον παραπάνω τύπο (3) η διαφορά χρόνου t t που θα µετρήσουν οι πιλότοι θα είναι t t = 0 - se, χρόνος που µπορεί εύκολα να µετρηθεί από τα ατοµικά χρονόµετρα που φέρουν τα αεροπλάνα. Κατά την προσωπική µου γνώµη, εάν εκτελεσθεί το πείραµα, οι χρόνοι t και t που θα µετρήσουν οι πιλότοι των αεροπλάνων Α και Β θα είναι άνισοι, ήτοι θα είναι t > t και συνεπώς, θα αποδειχθεί κατά αναµφισβήτητο τρόπο, ότι η θεωρία της σχετικότητας είναι µια λανθασµένη θεωρία Φυσικής και συγκεκριµένα στην περίπτωση αυτή θα αποδειχθεί, ότι δεν ισχύουν τα δύο γνωστά αξιώµατα της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Τέλος µε την ίδια ακριβώς συλλογιστική, «το πείραµα των αεροπλάνων» µπορεί να εκτελεστεί, αντί µε αεροπλάνα και µε δύο τροχιακούς δορυφόρους που περιστρέφονται γύρω από τη γη ή µε δύο ταχύτατα τρένα ή µε δύο ταχύτατα αυτοκίνητα Α και Β. 4

9 ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣΥΡΜΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ Ας υποθέσουµε σχ., ότι έχουµε ένα ποµπό Α εκποµπής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, σταθερά εγκατεστηµένο σε ένα ύψος h υπεράνω της επιφανείας της γης π.χ. επάνω σε ένα υψηλό σηµείο. Α σχ. Ένα αεροπλάνο Β κινείται προς τον ποµπό Α µε µια σταθερή ταχύτητα υ, σε ευθεία γραµµή και στο αυτό ύψος h. Όπως είναι γνωστό, στην περίπτωση αυτή το αεροπλάνο Β είναι ένα αδρανειακό (Γαλιλαϊκό) σύστηµα αναφοράς, που κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ, ως προς την γη (ήτοι ως προς την αιθερόσφαιρα της γης). Κατά την εκτέλεση του πειράµατος, ο ποµπός Α για µία ορισµένη (γνωστή) χρονική διάρκεια t, εκπέµπει προς το αεροπλάνο Β ένα συνεχή ηλεκτροµαγνητικό κυµατοσυρµό, π.χ. µικροκύµατα ή µια ακτίνα LASER. Έτσι λοιπόν, κατά την εκποµπή αυτή το µήκος Α ο Β ο = l του παραπάνω αυτού ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού, ως προς το σύστηµα αναφοράς της γης (ήτοι ως προς την αιθερόσφαιρα της γης), θα είναι: l = t () ( = η ταχύτητα του φωτός = m/se, ως προς το σύστηµα αναφοράς της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης). Ας δούµε όµως τώρα, τι ισχυρίζεται η Θεωρία της Σχετικότητας.

10 Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε τη Θεωρία της Σχετικότητας η ταχύτητα V κ του παραπάνω αυτού εκπεµπόµενου ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού Α ο Β ο, ως προς το αδρανειακό σύστηµα αναφοράς του αεροπλάνου Β θα πρέπει να είναι ίση µε, ήτοι: V κ = () διότι (σύµφωνα µε τη Θεωρία της Σχετικότητας) η ταχύτητα των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων (δηλ. στην περίπτωσή µας του ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού Α ο Β ο ) είναι η ίδια για όλα τα αδρανειακά συστήµατα αναφοράς και ισούται µε και συνεπώς θα είναι η ίδια δηλ. και για το αδρανειακό σύστηµα αναφοράς του αεροπλάνου Β. Το ερώτηµα όµως που γεννιέται τώρα είναι το εξής: Αυτά που ισχυρίζεται η Θεωρία της Σχετικότητας, δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι V κ =, ισχύει στην πραγµατικότητα ή είναι λάθος; Την απάντηση στο παραπάνω αυτό ερώτηµα θα µας την δώσει η εκτέλεση του παρόντος πειράµατος, που θα αναπτύξουµε αµέσως παρακάτω. Η συλλογιστική λοιπόν που θα ακολουθήσουµε, έχει ως εξής: Σύµφωνα µε τη µη σχετικιστική θεώρηση των πραγµάτων και µε βάση το νέο αιθερικό µοντέλο (γη αιθερόσφαιρα που περιβάλλει τη γη), το αεροπλάνο Β θα συναντήσει τον κυµατοσυρµό Α ο Β ο = l και θα τον διατρέξει σε χρόνο: t l = + υ (3) όπου στη σχέση (3) το + υ είναι η ταχύτητα V κ του ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού Α ο Β ο, ως προς το αδρανειακό σύστηµα αναφοράς του αεροπλάνου Β, ήτοι είναι: V κ = + υ (4) Ετσι, από τις σχέσεις () και (4) η σχέση (3) γίνεται: t V κ = (5) t Στη σχέση (5) οι τιµές του και του t, είναι εκ των προτέρων γνωστές στο πείραµά µας. Όσον αφορά την τιµή του t, αυτή βρίσκεται πειραµατικά ως εξής: Κατά την εκτέλεση του πειράµατος, όταν το αεροπλάνο Β συναντήσει το πρώτο άκρο Β ο του κυµατοσυρµού Α ο Β ο, το χρονόµετρό του θα καταγράψει ένα χρόνο t. Οµοίως, όταν το αεροπλάνο Β διατρέξει ολόκληρο τον κυµατοσυρµό Α ο Β ο 3

11 και την στιγµή που εγκαταλείπει το τελευταίο άκρο Β ο του κυµατοσυρµού, το χρονόµετρό του θα καταγράψει έναν άλλο χρόνο t. Άρα λοιπόν, ο χρόνος t που ένανε το αεροπλάνο Β για να διατρέξει ολόκληρο τον κυµατοσυρµό Α ο Β ο θα είναι: t = t t (6) Με βάση τη σχέση (6) η σχέση (5) γίνεται: V k t = (7) t t Έτσι λοιπόν, στη σχέση (7) οι τιµές, t, t και t είναι τώρα, όλες γνωστές στο πείραµά µας. Το κρίσιµο ερώτηµα που γεννιέται τώρα, είναι το εξής: ΕΡΩΤΗΜΑ Στη σχέση (7), εάν αντικαταστήσουµε τις γνωστές αυτές παραπάνω τιµές, t, t και t,(t`=t -t ), η τιµή του V κ που θα προκύψει θα είναι: t a) V κ = +υ = > = m / se t σύµφωνα µε το νέο αιθερικό µοντέλο, ή θα είναι: + υ b) V κ = = = m / se υ + σύµφωνα µε την Θεωρία της Σχετικότητας; Η απάντηση στο παραπάνω αυτό κρίσιµο ερώτηµα είναι ότι (κατά την προσωπική µου γνώµη), εάν εκτελεσθεί το πείραµα η τιµή του V κ που θα προκύψει από την σχέση (7) θα είναι µεγαλύτερη από την τιµή της ταχύτητας του φωτός, ήτοι θα είναι V κ > = m / se. ηλαδή µε απλά λόγια, ο ηλεκτροµαγνητικός κυµατοσυρµός Α ο Β ο ως προς το αδρανειακό σύστηµα αναφοράς του αεροπλάνου Β θα έχει ταχύτητα V κ µεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός. Το γεγονός όµως αυτό, όπως γνωρίζουµε έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την αξιωµατική θεµελίωση της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Συνεπώς, εάν 4

12 συµβεί αυτό, ήτοι εάν η σχέση (7) µας δώσει τιµή V κ > = m / se τότε η Θεωρία της Σχετικότητας, είναι αναµφισβήτητα λανθασµένη. Όπως εύκολα αντιλαµβάνεται ο αναγνώστης στην ουσία µε το πείραµα αυτό, µετράµε την ταχύτητα των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, δηλ. την ταχύτητα του ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού Α ο Β ο, δηλ. την ταχύτητα του φωτός ως προς το αδρανειακό σύστηµα αναφοράς του αεροπλάνου Β και όπως είναι ευνόητο, η τιµή που θα προκύψει, δηλαδή, εάν θα είναι ίση ή µεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός, είναι καθοριστικής σηµασίας για την ορθότητα ή όχι της Θεωρίας της Σχετικότητας και όλου του σηµερινού εποικοδοµήµατος της Φυσικής γενικότερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: α) Κατά την εκτέλεση του πειράµατος για να έχουµε πολύ αξιόπιστα αποτελέσµατα, καλόν θα είναι, ο ποµπός Α να εκπέµπει ηλεκτροµαγνητικό κυµατοσυρµό Α ο Β ο, µεγάλου µ ήκους l. Αυτό σηµαίνει, ότι ο ποµπός Α θα πρέπει να εκπέµπει συνεχώς για αρκετό χρόνο π.χ. για χρόνο t = 30 se ή και περισσότερο. β) Επίσης δεν παίζει κανένα ρόλο, εάν ο κυµατοσυρµός είναι «ηλεκτροµαγνητικά συνεχής» από το Α ο έως το Β ο όπως στο σχ. ή να αποτελείται µόνο από τα άκρα του Α ο και Β ο, που τότε στην περίπτωση αυτή θα είναι δύο µόνο «στενοί» παλµοί, που θα αντιστοιχούν στα άκρα Α ο και Β ο. ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι στο πείραµά µας αυτό µπορούµε αντί για αεροπλάνο να χρησιµοποιήσουµε και ένα συνηθισµένο αυτοκίνητο ή τρένο, που να κινείται µε ταχύτητα π.χ. υ = 60 km/h και ένα ηλεκτροµαγνητικό κυµατοσυρµό Α ο Β ο µεγάλου µήκους l,ήτοι ο χρόνος εκποµπής t να είναι αρκετά δευτερόλεπτα ή και λεπτά της ώρας ακόµη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τέλος, για να έχουµε άριστα συγκριτικά αποτελέσµατα, το παραπάνω πείραµα µπορεί να εκτελεστεί σε δύο φάσεις, ήτοι: Στην πρώτη φάση το αεροπλάνο Β να πλησιάζει προς τον ποµπό Α (όπως στο σχ. ) και στη δεύτερη φάση, το αεροπλάνο Β να αποµακρύνεται από τον ποµπό Α. Κατόπιν συγκρίνοντας τις τιµές V κ ή τους χρόνους t, που θα προκύψουν κατά τις δύο αυτές φάσεις του πειράµατος θα έχουµε προφανώς, άριστα και πολύ αξιόπιστα συγκριτικά αποτελέσµ ατα. 5

13 6

14 ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ GL Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ D = πλατφόρµα Φ = φωτεινή πηγή, µονοχρωµατικού φωτός, µήκους κύµατος λ L = φωτεινή δέσµη, που εκπέµπεται από την πηγή Φ. Μ ο, Μ ο = επίπεδοι καθρέπτες (ή πρίσµα Τ) για τον διαχωρισµό της φωτεινής δέσµης L σε δύο φωτεινές δέσµες L και L. S, S = κλειστοί σωλήνες µήκους l γεµάτοι µε νερό S 3, S 4 = κλειστοί σωλήνες µήκους l γεµάτοι µε βενζόλιο Μ, Μ, Μ 3, Μ, Μ, Μ 3 = επίπεδοι καθρέπτες d = διόπτρα Ρ = παρατηρητής επί της πλατφόρµας D Ρ = παρατηρητής, ακίνητος επί της επιφάνειας της γης. Κ ο = κεντρικός φωτεινός κροσσός. ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ Το πείραµα GL εκτελείται, ως εξής: ΦΑΣΗ Ι: Η πλατφόρµα D, είναι ακίνητη (υ = 0), ως πρός την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης).

15 Στην περίπτωση αυτή η φωτεινή δέσµη L που εκπέµπει η φωτεινή πηγή Φ, προσπίπτοντας επάνω στο πρίσµα Τ, διαχωρίζεται σε δύο φωτεινές δέσµες L και L. Οι φωτεινές αυτές δέσµες L και L διερχόµενες αντιστοίχως, µέσα από τους σωλήνες που έχουν νερό και βενζόλιο και ανακλώµενες στη συνέχεια στους καθρέπτες Μ, Μ, Μ 3, και Μ, Μ, Μ 3 συµβάλλουν στη διόπτρα d σχηµατίζοντας σταθερούς φωτεινούς και σκοτεινούς κροσσούς συµβολής, επάνω στο σταυρόνηµα που φέρει η διόπτρα d (κεντρικός κροσσός είναι ο Κ ο, ο οποίος συµπίπτει µε το κατακόρυφο νήµα του σταυρονήµατος). ΦΑΣΗ ΙΙ: Η πλατφόρµα D από την αρχική θέση ηρεµίας υ = 0 (Φάση Ι), κινείται τώρα µε σταθερή ταχύτητα υ ως προς την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης). ηλαδή, η πλατφόρµα D είναι τώρα ένα αδρανειακό (Γαλιλαϊκό) σύστηµα αναφοράς, σχ. 3. Στην περίπτωση αυτή (δεχόµενοι ότι, ο αιθέρας υπάρχει µέσα στη Φύση και σχηµατίζει γύρω από τη γη µια αιθερόσφαιρα, όπως π.χ. ο αέρας σχηµατίζει γύρω από την γη την ατµόσφαιρα) τότε, ως προς τον παρατηρητή Ρ που βρίσκεται επάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D θα έχουµε: O χρόνος t που κάνει η φωτεινή δέσµη L για να φθάσει από την φωτεινή πηγή Φ, έως τον κεντρικό κροσσό Κ ο στη διόπτρα d, διαµέσου των σωλήνων µε το νερό, είναι: t = l + f υ + υ n n l + f υ υ Οµοίως, ο χρόνος t, που κάνει η φωτεινή δέσµη L για να φθάσει από την φωτεινή πηγή Φ, έως τον κεντρικό κροσσό Κ ο στην διόπτρα d διαµέσου των σωλήνων µε το βενζόλιο είναι: () t = l l + + f υ υ f υ + υ n n () Παρατήρηση: Οι αποστάσεις Μ Μ και Μ Μ θεωρούνται πολύ µικρές, σχετικά µε τα µήκη l και l και συνεπώς ο χρόνος που κάνουν αντιστοίχως οι φωτεινές δέσµες L και L για να διανύσουν τις αποστάσεις αυτές δεν λαµβάνεται υπόψη, στις παραπάνω σχέσεις () και (). Έτσι λοιπόν, από τις σχέσεις () και () έχουµε: t = t t l = + + f υ υ n n l l + f υ + υ f υ + υ n n l + f υ υ (3) 3

16 όπου: n = δείκτης διάθλασης του νερού n = δείκτης διάθλασης του βενζολίου f = συντελεστής αντιστάσεως του Fresnel για το νερό f = συντελεστής αντιστάσεως του Fresnel για το βενζόλιο = η ταχύτητα του φωτός = m/se, ως προς το σύστηµα αναφοράς της αιθερόσφαιρας της γης. Ειδικότερα στη σχέση (3), ως προς τον παρατηρητή Ρ που βρίσκεται επάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D, είναι: f υ + υ = η ταχύτητα της φωτεινής δέσµης L µέσα στον σωλήνα S µε το νερό n + f υ υ = η ταχύτητα της φωτεινής δέσµης L µέσα στον n σωλήνα S µε το νερό n n + f f υ υ υ + υ Επίσης, ως γνωστό είναι: = η ταχύτητα της φωτεινής δέσµης L µέσα στον σωλήνα S 3 µε το βενζόλιο = η ταχύτητα της φωτεινής δέσµης L µέσα στον σωλήνα S 4 µε το βενζόλιο f = (4) και f (5) = n n Συνεπώς, σύµφωνα µε τα παραπάνω κατά την φάση ΙΙ του πειράµατος, ο παρατηρητής Ρ που βρίσκεται επάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D θα πρέπει να παρατηρήσει µέσα στο σταυρόνηµα της διόπτρας d µια µετατόπιση όλων των κροσσών συµβολής (συνεπώς και του κεντρικού κροσσού Κ ο ), ίση µε: t δ = λ κροσσοί (6) όπου στη σχέση (6), το t δίδεται από τη σχέση (3), το = m/se και το λ είναι το µήκος κύµατος του µονοχρωµατικού φωτός που εκπέµπει η φωτεινή πηγή Φ. Παρατήρηση: Όπως είδαµε παραπάνω κατά την εκτέλεση του πειράµατος την µετατόπιση δ των κροσσών συµβολής σχέση (6) που θα παρατηρήσει ο παρατηρητής Ρ που βρίσκεται πάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D, την ίδια ακριβώς µετατόπιση δ θα παρατηρήσει και ο παρατηρητής Ρ που βρίσκεται ακίνητος επάνω στην επιφάνεια της γης. Η απόδειξη αυτή είναι απλή και αφήνεται στην αυτενέργεια του αναγνώστη. 4

17 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Κατά την εκτέλεση του πειράµατος, ο παρατηρητής Ρ που βρίσκεται επάνω στην πλατφόρµα D: α) Εάν από την αρχική κατάσταση της ηρεµίας της πλατφόρµας υ = 0 (Φάση Ι), στην κατάσταση που η πλατφόρµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ 0 ως προς την γη, ήτοι ως προς την αιθερόσφαιρα της γης (Φάση ΙΙ), παρατηρήσει µέσα στην διόπτρα d, µια µετατόπιση δ των κροσσών συµβολής, ίση µε: δ = 0 τότε η Θεωρία της Σχετικότητας είναι ΟΡΘΗ. β) Αντιθέτως όµως, εάν η µετατόπιση αυτή των κροσσών συµβολής είναι: δ 0 τότε η Θεωρία της Σχετικότητας είναι αναµφισβήτητα ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Ας υποθέσουµε τώρα, ότι εκτελούµε το πείραµά µας µε τα εξής δεδοµένα: l =,00 m l = 0,90 m υ = 0, m/se λ = 5,3 0-7 m (µονοχρωµατικό κίτρινο φως) = m/se n =,33 (δείκτης διάθλασης του νερού) n =,50 (δείκτης διάθλασης του βενζολίου) (Α) Τότε, από τα παραπάνω δεδοµένα (Α) επειδή είναι n =,33 και n =,50 από τις σχέσεις (4) και (5) θα έχουµε αντιστοίχως: f = = = 0,43 n,33 (7), και f = = = 0,55 (8) n,50 οπότε, αντικαθιστώντας τις παραπάνω τιµές (Α), (7) και (8) στη σχέση (3) έχου- µε: t =, se (9) 5

18 ηλαδή, µε αυτή την διαφορά χρόνου t θα φθάσουν οι φωτεινές δέσµες L και L από την φωτεινή πηγή Φ έως τον κεντρικό κροσσό Κ ο µέσα τη διόπτρα d, κατά την φάση ΙΙ του πειράµατος. Προφανώς, αυτή τη διαφορά t θα παρατηρήσει ο παρατηρητής Ρ που βρίσκεται επάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D, καθώς και ο παρατηρητής Ρ που βρίσκεται ακίνητος επάνω στην επιφάνεια της γης, όπως αποδείξαµε στα προηγούµενα. Έτσι µε βάση τις τιµές των και λ από τα δεδοµένα (Α) και την τιµή (9), η σχέση (6), µας δίνει µια µετατόπιση κροσσών συµβολής ίση µε: δ = κροσσοί (0) Μετά τα παραπάνω, γεννιέται τώρα, το εξής κρίσιµο ερώτηµα: Ο παρατηρητής Ρ, που βρίσκεται επάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D θα παρατηρήσει µια µετατόπιση κροσσών συµβολής δ = 0 κροσσοί, όπως ισχυρίζεται η Θεωρία της Σχετικότητας ή θα παρατηρήσει µια µετατόπιση κροσσών συµβολής δ = κροσσοί; Η απάντηση στο παραπάνω αυτό ερώτηµα είναι η εξής: α) Κατά την προσωπική µου γνώµη, εάν εκτελεστεί το πείραµα κατά τις φάσεις Ι και ΙΙ, ο παρατηρητής Ρ θα παρατηρήσει µια µετατόπιση κροσσών συµβολής, δ = κροσσοί, γεγονός που σηµαίνει, ότι η Θεωρία της Σχετικότητας θα αποδειχθεί κατά αναµφισβήτητο τρόπο, ότι είναι µια λανθασµένη θεωρία Φυσικής. β) Επίσης στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι, κατά την διάρκεια του χρόνου που η πλατφόρµα D κινείται συνεχώς µε σταθερή ταχύτητα υ ως προς την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης) εάν ο παρατηρητής Ρ περιστρέψει το συµβολόµετρό του (την πειραµατική του συσκευή) π.χ. κατά µια γωνία φ, ως προς την διεύθυνση της ταχύτητας υ της πλατφόρµας D, τότε στην περίπτωση αυτή, ο παρατηρητής Ρ θα παρατηρήσει µέσα στην διόπτρα d µια αντίστοιχη µετατόπιση δ των κροσσών συµβολής, σχετικά µε τη θέση που είχαν οι κροσσοί συµβολής, πριν ο παρατηρητής Ρ περιστρέψει το συµβολόµετρό του. ηλαδή στην περίπτωση αυτή το συµβολόµετρο αποτελεί ένα είδος «ταχυ- µέτρου» για τον παρατηρητή Ρ της πλατφόρµας D. Προφανώς, εάν η πλατφόρµα D είναι ακίνητη ως προς την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης) τότε για οποιαδήποτε περιστροφή του συµβολοµέτρου ο παρατηρητής Ρ δεν θα παρατηρήσει καµία µετατόπιση των κροσσών συµβολής, µέσα στη διόπτρα d. Μετά λοιπόν από αυτά που αναφέραµε παραπάνω καταλήγουµε τώρα στο εξής βασικό και γενικό συµπέρασµα: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ένας παρατηρητής που βρίσκεται επάνω σε ένα αδρανειακό (Γαλιλαϊκό) σύστηµα αναφοράς, µε οπτικά (ηλεκτροµαγνητικά) πειράµατα που εκτελεί στο σύστηµα αναφοράς του, µπορεί εύκολα να αποδείξει, εάν κινείται ή είναι ακίνητος ως προς την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης). 6

19 Συνέπεια του πιο πάνω συµπεράσµατος είναι ότι, όλα τα αδρανειακά (Γαλιλαϊκά) συστήµατα αναφοράς δεν είναι ισοδύναµα για όλους τους νόµους της Φυσικής (όπως ισχυρίζεται η Θεωρία της Σχετικότητας) αλλά αντίθετα, τα παραπάνω συστήµατα αναφοράς είναι ισοδύναµα, µόνο για τους νό- µους της Μηχανικής και γι αυτούς µόνο και όχι π.χ. και για τους νόµους της Ηλεκτροδυναµικής, όπως λανθασµένα ισχυρίζεται ο Einstein. Άρα λοιπόν, µετά από αυτά καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι, η αξιωµατική θεµελίωση της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας θα πρέπει να θεωρηθεί λανθασµένη, καθότι δεν συµφωνεί µε τη φυσική πραγµατικότητα, όπως αυτή ερµηνεύεται µε την εκτέλεση του πειράµατος GL που αναπτύξαµε στα προηγούµενα. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΟ GL Όπως παρατηρούµε, η πειραµατική συσκευή του σχ. 3 στην πραγµατικότητα είναι ένα συµβολόµετρο (συµβολόµετρο GL, νερού βενζολίου) υψηλής ευαισθησίας στις διάφορες µετακινήσεις του. Αυτό συµπεραίνεται από το γεγονός ότι, όπως είδαµε και στο παράδειγµά µας για ταχύτητα υ = 0, m/se αλλά και για µικρότερες ακόµη ταχύτητες, όπως π.χ. υ = 0,0 m/se ή υ = 0,00 m/se, εύκολα θα παρατηρούµε µια αντίστοιχη µετατόπιση δ κροσσών συµβολής µέσα στη διόπτρα d. Όπως είναι φανερό, αυτή η απλότητα κατασκευής και η ευαισθησία που έχει το συµβολόµετρο GL στις διάφορες µικροκινήσεις του, το καθιστούν χρήσιµο όργανο για πολλές πειραµατικές και πρακτικές εφαρµογές. Παρατήρηση: Το συµβολόµετρο GL, επειδή όπως είδαµε είναι πολύ ευαίσθητο στις διάφορες µικροκινήσεις του, καλό θα είναι, στο πείραµα GL η πλατφόρµα D να επιπλέει σε υδράργυρο, ορυκτέλαιο, νερό κ.λ.π. για την καλύτερη εκτέλεση του πειράµατος. Τέλος, µε το συµβολόµετρο GL του σχήµατος 3 µπορούµε να εκτελέσουµε το πείραµά µας, καταργώντας π.χ. τους τρεις σωλήνες S, S 3, και S 4 και να διατηρήσουµε µόνο τον ένα σωλήνα S, προφανώς για λόγους απλότητας της πειραµατικής συσκευής. Σηµείωση: Στον τίτλο «Το Πείραµα GL» τα κεφαλαία αγγλικά γράµµατα G και L είναι, τα αρχικά των αγγλικών λέξεων «Greek Light» (Ελληνικό Φως). 7

20 Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΟ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τα τρία πειράµατα που αναπτύξαµε παραπάνω, εγκαινιάζουν µια νέα φιλοσοφία πειραµάτων Φυσικής, και τούτο διότι: Όλα ανεξαιρέτως τα πειράµατα Φυσικής που έγιναν από την εποχή του πειράµατος των Mihelson Morley µέχρι και σήµερα και που είχαν όλα ως σκοπό να επαληθεύσουν τα δύο αξιώµατα της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας, εάν στα πειράµατα αυτά οι πειραµατικές τους συσκευές, τοποθετηθούν επάνω σ ένα αδρανειακό (Γαλιλαϊκό) σύστηµα αναφοράς που να κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ, ως προς την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης), τότε τα αποτελέσµατα που θα µας δώσουν θα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που µας είχαν δώσει, (όπως π.χ. τα πειρά- µατα Fizeau, Masart Jamin, Mihelson Morley, Piard, J.P. Cedarholm C.H. Townes, κ.λ.π.). υστυχώς όµως, για τις παραπάνω πειραµατικές συσκευές, αυτό δεν έγινε ποτέ κι από κανένα. ιότι, εάν γινόταν αυτό, το πρόβλη- µα του αιθέρα θα είχε ήδη λυθεί από τότε και δεν θα είχε καθυστερήσει, τόσα πολλά χρόνια. ηλαδή µε απλά λόγια, εάν η πειραµατική συσκευή π.χ. του πειράµατος J.P. Cedarholm C.H. Townes τοποθετηθεί επάνω σε ένα κινούµενο όχηµα π.χ. επάνω σε ένα κινούµενο τρένο, τότε το αποτέλεσµα που θα προκύψει θα µας αποδείξει αµέσως την ύπαρξη του αιθέρα και µάλιστα την ύπαρξη της αιθερόσφαιρας η οποία περιβάλλει τη γη. Αυτό λοιπόν είναι, το σοβαρότατο λάθος και η σοβαρότατη παράλειψη που έγινε από τους Φυσικούς στην προσπάθειά τους να αποδείξουν την «ορθότητα» των δύο αξιωµάτων της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Όπως είναι φανερό, η παραπάνω αυτή βασική επισήµανση συνιστά το βαθύτερο επιστηµονικό νόηµα και τη µεγάλη σηµασία που έχουν για τη Φυσική τα τρία αυτά πειράµατα που αναπτύξαµε στα προηγούµενα.

21 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η Θεωρία της Σχετικότητας (κατά την προσωπική µου γνώµη) είναι µια λανθασµένη θεωρία Φυσικής, στην οποία όλα αυτά τα χρόνια (από την εµφάνισή της µέχρι σήµερα) έγιναν λανθασµένες παραδοχές, σε ότι αφορά την ουσία, την σύσταση και τις ιδιότητες του αιθέρα. Η Θεωρία της Σχετικότητας είναι µια «Πτολεµαϊκή πλάνη» και τίποτα περισσότερο. Επίσης, όσο και να φαίνεται παράξενο (πάντοτε κατά την προσωπική µου γνώµη) από την εµφάνιση της Θεωρίας της Σχετικότητας µέχρι σήµερα, έγιναν και αποσιωπήθηκαν εσκεµµένως από τους «Ειδικούς» πολύ σοβαρά λάθη, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο, σε ότι αφορά την ορθότητα της θεωρίας αυτής. Για το ποια είναι τα συγκεκριµένα αυτά σοβαρά λάθη, ελπίζω ότι ίσως κάποτε να µας δοθεί η ευκαιρία να τα γνωστοποιήσουµε αναλυτικότερα στην επιστη- µονική κοινότητα. Είναι φυσικό, να υπάρχουν αντιρρήσεις για όλα αυτά που αναφέραµε παραπάνω. Εάν όµως τα πράγµατα είναι έτσι, τότε οι έχοντες τις αντιρρήσεις αυτές «ας κάνουν τον κόπο» να προβούν στην εκτέλεση των τριών αυτών πειραµάτων που αναπτύξαµε στα προηγούµενα και τότε, βλέπουµε ποιος έχει δίκιο. Προσωπικά, εκφράζοντας µια «Γαλιλαϊκή βεβαιότητα», πιστεύω ακράδαντα ότι σε περίπτωση που εκτελεστούν τα τρία αυτά πειράµατα από τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν θα αποδειχθεί κατά αναµφισβήτητο τρόπο, ότι η Θεωρία της Σχετικότητας είναι µια λανθασµένη θεωρία Φυσικής, που δυστυχώς για τόσα πολλά χρόνια νοµίζαµε, ότι είναι ορθή. Για όλα αυτά που αναφέραµε παραπάνω, αναλαµβάνουµε την επιστηµονική ευθύνη και είµαστε στην διάθεση των «Ειδικών». Οψόµεθα.

22 ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Η Γενικευµένη Γεωµετρία, σελ. 58, Εκδ Μαθηµατικά Βαθµίδας, σελ. 69 Εκδ Μαθηµατικά (Μαθηµατικά Αριθµών Τάξης, Νέα Θεωρία Συνόλων, Χαοτικά Μαθηµατικά), σελ. 0 Εκδ Μαθηµατικά Μουσικής, σελ. 76 Εκδ. 995 ΦΥΣΙΚΗ. Η Αµφισβήτηση της θεωρίας της Σχετικότητας, σελ. 89 Εκδ Η Ηλεκτροβαρυτική Θεωρία των Υλικών Σωµάτων, σελ. 84 Εκδ Περί των Ενοποιηµένων Πεδίων των Στοιχειωδών Σωµατιδίων και της ο- µής του Πυρήνα, σελ. 88, Εκδ Το Πείραµα GL, σελ. 4 Εκδ Το Πείραµα των Αεροπλάνων, σελ. 5, Β Εκδ Το πείραµα του Αεροπλάνου δια εκποµπής ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού, ορισµένου µήκους, σελ. 5 Εκδ. 00 ( εύτερη Έκδοση) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Οι Εφευρέσεις «ΧΤ» (Περιλαµβάνει (5) Νέες Εφευρέσεις), σελ. 7, Εκδ. 995

23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Πρόλογος Το πείραµα των αεροπλάνων Το πείραµα του αεροπλάνου δια εκποµπής ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού ορισµένου µήκους Το πείραµα GL Η νέα φιλοσοφία πειραµάτων για την επαλήθευση των δυο αξιωµάτων της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας Επίλογος Πρωτότυπα έργα του ίδιου συγγραφέα Περιεχόµενα

24 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΤΣΟΛΚΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΗ ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ; (ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ) ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΕΛΙ ΟΠΟΙΗΘΗΚΕ & ΦΙΛΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ «ΙΒΥΚΟΣ. ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΑΣΤΑ ΣΕ 500 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 00 ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ. 3

Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ!

Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ! Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ! ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ Ας υποθέσουµε σχ. 1, ότι έχουµε ένα ουράνιο σώµα µάζας Μ (γη, σελήνη, αστεροειδής, κ.λ.π.). K 1 M2 R K 1 K M 2 2 M 1 M 1 t = (Ι) (ΙΙ) Ελεύθερη πτώση των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Η Αρχή της Σχετικότητας του Einstein.

Κεφάλαιο 2 : Η Αρχή της Σχετικότητας του Einstein. Κεφάλαιο : Η Αρχή της Σχετικότητας του Einstein..1 Ο απόλυτος χώρος και ο αιθέρας. Ας υποθέσουμε ότι ένας παρατηρητής μετρά την ταχύτητα ενός φωτεινού σήματος και την βρίσκει ίση με 10 m/se. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική 1, Διάλεξη 4, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων Η Αρχές της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας και οι μετασχηματισμοί του Lorentz

Σύγχρονη Φυσική 1, Διάλεξη 4, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων Η Αρχές της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας και οι μετασχηματισμοί του Lorentz 1 Η Αρχές της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας και οι μετασχηματισμοί του Lorentz Σκοποί της τέταρτης διάλεξης: 25.10.2011 Να κατανοηθούν οι αρχές με τις οποίες ο Albert Einstein θεμελίωσε την ειδική θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ÈÅÌÅËÉÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ÈÅÌÅËÉÏ ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά.

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 53 ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. 5. Άσκηση 5 5.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

3α. ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ «ΠΑΡΑ ΟΞΑ» ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3α. ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ «ΠΑΡΑ ΟΞΑ» ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3α. ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ «ΠΑΡΑ ΟΞΑ» ΑΣΚΗΣΕΙΣ Παράδειγµα: Το τρένο του Άινστάιν Ένα τρένο κινείται ως προς έναν αδρανειακό παρατηρητή Ο µε σταθερή ταχύτητα V. Στο µέσο ακριβώς του τρένου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατος Αναφοράς. Συγχρονισµός των Ρολογιών Ενός

Συστήµατος Αναφοράς. Συγχρονισµός των Ρολογιών Ενός 2. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Συστήµατα Αναφοράς Συγχρονισµός των Ρολογιών Ενός Συστήµατος Αναφοράς t A Ρολόι Α t 1 D A t + t + = A 1 t t t t 2 1 1 2 Ρολόι Αναφοράς t 2 D A = t t 2 2 1 ύο Αδρανειακά Συστήµατα Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και

Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και Διάδοση του Φωτός Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Η εξέλιξη ξ των αντιλήψεων για την όραση Ορισμένοι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ερμήνευαν την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ 0 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ Α τις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Τμήμα Παν/μιο Ιωαννίνων - Ειδική Σχετικότητα - 1 Λυμένα Προβλήματα - IV

Φυσικό Τμήμα Παν/μιο Ιωαννίνων - Ειδική Σχετικότητα - 1 Λυμένα Προβλήματα - IV Φυσικό Τμήμα Παν/μιο Ιωαννίνων - Ειδική Σχετικότητα - 23..20 Άσκηση : Χρησιμοποιώντας την διωνυμική σχέση για προσεγγίσεις υπολογίστε πόσο γρήγορα πρέπει να κινείται χρονόμετρο έτσι ώστε να χτύπα 0 φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ 148

ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ 148 ΚΥΜΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ 48 3 ΦΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER Το φαινόµενο Doppler αναφέρεται γενικά στη µεταβολή της συχνότητας των κυµάτων που αντιλαµβάνεται ένας παρατηρητής ως προς τη συχνότητα που εκπέµπει µια πηγή όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1 4 η Εργασία 1) ύο δυνάµεις F 1 και F 2 ασκούνται σε σώµα µάζας 5kg. Εάν F 1 =20N και F 2 =15N βρείτε την επιτάχυνση του σώµατος στα σχήµατα (α) και (β). [ 2 µονάδες] F 2 F 2 90 o 60 o (α) F 1 (β) F 1 2)

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γενικευμένη Γεωμετρία, που θα αναπτύξουμε στα παρακάτω κεφάλαια, είναι μία «Νέα Γεωμετρία», η οποία προέκυψε από την ανάγκη να γενικεύσει ορισμένα σημεία της Ευκλείδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Φ Υ ΣΙΚ Η ΚΑ ΤΕ ΥΘ ΥΝ ΣΗ Σ

Φ Υ ΣΙΚ Η ΚΑ ΤΕ ΥΘ ΥΝ ΣΗ Σ ΔΙΩΝΙΣΜ: Μ Θ Η Μ : www.paideia-agrinio.gr ΤΞΗΣ ΛΥΕΙΟΥ Φ Υ ΣΙ Η ΤΕ ΥΘ ΥΝ ΣΗ Σ Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο :..... Ο Ν Ο Μ :...... Σ Μ Η Μ :..... Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι : 23 / 0 3 / 2 0 1 4 Ε Π Ι Μ Ε Λ ΕΙ Θ ΕΜ Σ Ω Ν : ΥΡΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥMΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/2/2016

ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥMΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/2/2016 ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥMΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//06 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΙ Doppler ΘΕΜΑ Α Α Μικρότερη συχνότητα ακούει ένας παρατηρητής σε σχέση με την πραγματική συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

NTÙÍÉÏÓ ÃÊÏÕÔÓÉÁÓ - ÖÕÓÉÊÏÓ www.geocities.com/gutsi1 -- www.gutsias.gr

NTÙÍÉÏÓ ÃÊÏÕÔÓÉÁÓ - ÖÕÓÉÊÏÓ www.geocities.com/gutsi1 -- www.gutsias.gr Έστω µάζα m. Στη µάζα κάποια στιγµή ασκούνται δυο δυνάµεις. ( Βλ. σχήµα:) Ποιά η διεύθυνση και ποιά η φορά κίνησης της µάζας; F 1 F γ m F 2 ιατυπώστε αρχή επαλληλίας. M την της Ποιό φαινόµενο ονοµάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ σύγχρονο Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.51.557 50.56.296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 25ης Μαρτίου 74 Πλ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ 1.. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ); α. Στη διάθλαση όταν το φως διέρχεται από ένα οπτικά πυκνότερο υλικό σε ένα οπτικά αραιότερο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θ Ε Μ Α 1 ο Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος Ο1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος 1. Εισαγωγή Όταν δέσµη λευκού φωτός προσπέσει σε ένα πρίσµα τότε κάθε µήκος κύµατος διαθλάται σύµφωνα µε τον αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

α) Η γενική εξίσωση του αρµονικού κύµατος είναι. Συγκρίνοντάς την µε µία από τις δύο εξισώσεις των τρεχόντων κυµάτων, έστω την εξίσωση

α) Η γενική εξίσωση του αρµονικού κύµατος είναι. Συγκρίνοντάς την µε µία από τις δύο εξισώσεις των τρεχόντων κυµάτων, έστω την εξίσωση Λύση ΑΣΚΗΣΗ 1 α) Η γενική εξίσωση του αρµονικού κύµατος είναι. Συγκρίνοντάς την µε µία από τις δύο εξισώσεις των τρεχόντων κυµάτων, έστω την εξίσωση, προκύπτει: και Με αντικατάσταση στη θεµελιώδη εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

5 Σχετικιστική μάζα. Στο Σ Πριν Μετά. Στο Σ

5 Σχετικιστική μάζα. Στο Σ Πριν Μετά. Στο Σ Α Τόγκας - ΑΜ333: Ειδική Θεωρία Σχετικότητας Σχετικιστική μάζα 5 Σχετικιστική μάζα Όπως έχουμε διαπιστώσει στην ειδική θεωρία της Σχετικότητας οι μετρήσεις των χωρικών και χρονικών αποστάσεων εξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

A e (t σε sec). Το πλάτος των ταλαντώσεων

A e (t σε sec). Το πλάτος των ταλαντώσεων ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Επιλέξτε την σωστή απάντηση. 1. Σηµειακό αντικείµενο εκτελεί φθίνουσες ταλαντώσεις µε πλάτος που µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο σύµφωνα µε την 0,01t σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Προλογοσ. Σε κάθε κεφάλαιο περιέχονται: Θεωρία με μορφή ερωτήσεων, ώστε ο μαθητής να επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο

Προλογοσ. Σε κάθε κεφάλαιο περιέχονται: Θεωρία με μορφή ερωτήσεων, ώστε ο μαθητής να επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο Προλογοσ Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο οι δύο τελευταίες ενότητες («Το φως» και «Ατομικά φαινόμενα») της διδακτέας ύλης της Φυσικής γενικής παιδείας της B Λυκείου. Σε κάθε κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία 1 2 Ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης Ακτίνα πρόσπτωσης Κάθετη Ακτίνα ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης: η γωνία πρόσπτωσης (α) ισούται µε τη γωνία ανάκλασης (β) α = β α β Επίπεδο κάτοπτρο ε α β α: Γωνίαπρόσπτωσης β:γωνίαανάκλασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

2. Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής στο σύστημα S.I. είναι. m s. δ. 1 J s. Μονάδες 5. m s

2. Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής στο σύστημα S.I. είναι. m s. δ. 1 J s. Μονάδες 5. m s ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑÏΟΥ 007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/0/1 ΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Η υπέρυθρη ακτινοβολία α συμμετέχει στη μετατροπή του οξυγόνου της ατμόσφαιρας σε όζον β προκαλεί φωσφορισμό γ διέρχεται μέσα από την ομίχλη και τα σύννεφα δ έχει μικρότερο μήκος κύματος από την υπεριώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ. Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ;

ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ. Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ; ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ; Λόγω της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός, όταν μεταξύ μιας φωτεινής πηγής και ενός περάσματος παρεμβάλλεται ένα αδιαφανές σώμα, δημιουργείτε στο πέρασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Γ. Μήτσου Οκτώβριος 2007 Α. Θεωρία Εισαγωγή Η ταχύτητα του φωτός

Διαβάστε περισσότερα

11ο Μάθημα ΒΑΡΟΣ - ΒΑΡΥΤΗΤΑ - ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

11ο Μάθημα ΒΑΡΟΣ - ΒΑΡΥΤΗΤΑ - ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 11ο Μάθημα ΒΑΡΟΣ - ΒΑΡΥΤΗΤΑ - ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Το βάρος ενός σώματος: Μια εξ αποστάσεως ή εξ επαφής δύναμη που ασκεί η γη στο σώμα Το βάρος ενός σώματος είναι δύναμη και μετρείται κι αυτό σε νιούτον. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας»

Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας» Εισαγωγή Επιστημονική μέθοδος Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας» Διατύπωση αξιωματική της αιτίας μια κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 003 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2003 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 26/11/2011. Σύνολο µορίων:...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 26/11/2011. Σύνολο µορίων:... ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 10 η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών EUSO 2012 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συµµετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 26/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατεύθυνσης Β Λυκείου 000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Μπερδέματα πάνω στην κεντρομόλο και επιτρόχια επιτάχυνση.

Μπερδέματα πάνω στην κεντρομόλο και επιτρόχια επιτάχυνση. Μπερδέματα πάνω στην κεντρομόλο και επιτρόχια επιτάχυνση. Τις προηγούµενες µέρες έγινε στο δίκτυο µια συζήτηση µε θέµα «Πόση είναι η κεντροµόλος επιτάχυνση;» Θεωρώ αναγκαίο να διατυπώσω µε απλό τρόπο κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΙΣΚΟΙ & ΠΕΡΙ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ

ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΙΣΚΟΙ & ΠΕΡΙ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ ΣΤΡΕΦΜΕΝΙ ΙΣΚΙ & ΠΕΡΙ ΣΤΡΦΡΜΗΣ Ένας οµογενής και συµπαγής δίσκος µάζας m και ακτίνας =,2m στρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του µε γωνιακή ταχύτητα µέτρου ω =1 ra/sec.

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κριτήριο Αξιολόγησης ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΙΑΘΛΑΣΗ- ΕΙΚΤΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ

1ο Κριτήριο Αξιολόγησης ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΙΑΘΛΑΣΗ- ΕΙΚΤΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Φύση του φωτός - Ανάκλαση, διάθλαση - είκτης διάθλασης 2. ιασκεδασµός - Ανάλυση του φωτός από πρίσµα 3. Επαναληπτικό στο 1ο κεφάλαιο 4. Επαναληπτικό στο 1ο κεφάλαιο 11. 12. 1ο Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ο λαµπτήρας φθορισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. Στις ερωτήσεις 1-5 επιλέξτε την πρόταση που είναι σωστή. 1) Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου, το οποίο βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση: i)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Κεφάλαιο 4 ο Γ Λυκείου Doppler

Θεωρία Κεφάλαιο 4 ο Γ Λυκείου Doppler Θεωρία Κεφάλαιο 4 ο Γ Λυκείου Doppler Φαινόμενο Doppler Η συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής δεν είναι ίδια με αυτήν που εκπέμπει μία πηγή όταν ο παρατηρητής και η πηγή βρίσκονται σε σχετική κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 201 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30 Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΣ ΩΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ. Κατερίνα Νικηφοράκη Ακτινοφυσικός (FORTH)

ΤΟ ΦΩΣ ΩΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ. Κατερίνα Νικηφοράκη Ακτινοφυσικός (FORTH) ΤΟ ΦΩΣ ΩΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Κατερίνα Νικηφοράκη Ακτινοφυσικός (FORTH) ΟΙΚΕΙΟ ΦΩΣ Φιλοσοφική προσέγγιση με στοιχεία επιστήμης προσωκρατικοί φιλόσοφοι έχουν σκοπό να κατανοήσουν και όχι να περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 22 MAIΟΥ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της θεωρίας της Σχετικότητας. Άλμπερτ Αϊνστάιν 1905

Στοιχεία της θεωρίας της Σχετικότητας. Άλμπερτ Αϊνστάιν 1905 Στοιχεία της θεωρίας της Σχετικότητας Άλμπερτ Αϊνστάιν 1905 Αξιώματα Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας, Αϊνστάιν (1905) μοναδική γοητεία εξαιτίας της απλότητας και κομψότητας των δύο αξιωμάτων πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Για κάθε µια από

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β.1 Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ιδανικό

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας που διατύπωσε ο Αϊνστάιν, το βαρυτικό πεδίο κάθε μάζας δημιουργεί μια καμπύλωση στον χώρο (μάλιστα στον χωροχρόνο),

Διαβάστε περισσότερα

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα