(ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ)"

Transcript

1 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΤΣΟΛΚΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΗ ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ; (ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ) ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΙΒΥΚΟΣ 00

2 Αφιερώνεται, στη µνήµη του πατέρα µου και στη µητέρα µου

3 Κάθε γνήσιο αντίτυπο, φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Απαγορεύεται η µερική ή ολική ανατύπωση του παρόντος, χωρίς την γραπτή άδεια του συγγραφέα Copyright 00, Χρήστος Α. Τσόλκας Γ. ροσίνη, Αγρίνιο Τηλ.: (064) 693 ISBN:

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο βιβλίο αυτό, αναπτύσσονται τρία νέα πειράµατα, ήτοι:. Το πείραµα των αεροπλάνων. Το πείραµα του αεροπλάνου δια εκποµπής ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού ορισµένου µήκους, και 3. Το πείραµα GL Σκοπός των τριών αυτών πειραµάτων, είναι να αποδειχθεί για µια ακόµη φορά, εάν η Θεωρία της Σχετικότητας είναι ορθή ή λανθασµένη και συγκεκριµένα, εάν ισχύουν ή όχι τα δύο αξιώµατα της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Στην πραγµατικότητα µε τα τρία αυτά πειράµατα θα αποδειχθεί η ύπαρξη ή όχι του αιθέρα και ειδικότερα η ύπαρξη ή όχι της αιθερόσφαιρας που περιβάλλει τη γη και γενικότερα, ότι κάθε ουράνιο σώµα περιβάλλεται ή όχι γύρω από την αιθερόσφαιρά του. Κατά την προσωπική µου γνώµη, ο αιθέρας υπάρχει µέσα στη φύση και αποτελεί θεµελιακό στοιχείο του υλικού µας σύµπαντος. Ο αιθέρας είναι το µέσον διάδοσης τους φωτός, είναι ηλεκτρικής φύσης, αποτελείται από άτµητα σωµατίδια «τα ηλεκτρίνια» (θετικά και αρνητικά), πληρεί ολόκληρο το Σύµπαν και έχει δύο θεµελιώδεις ιδιότητες οι οποίες αγνοήθηκαν εντελώς από την Θεωρίας της Σχετικότητος. Οι ιδιότητες αυτές του αιθέρα είν αι οι εξής:. Η ιδιότητα της Έλξης, η οποία έχει ως αποτέλεσµα ο αιθέρας να έλκεται από τα διάφορα ουράνια σώµατα και να σχηµατίζει γύρω από αυτά µια αιθερόσφαιρα. Έτσι π.χ. ο Ήλιος ή µια «µελανή οπή», σχηµατίζουν γύρω τους µια πολύ πυκνή αιθερόσφαιρα, σχετικά µε αυτήν της γης και εδώ προφανώς οφείλεται το φαινόµενο της καµπύλωσης του φωτός (αιθερική διάθλαση) όταν αυτό διέρχεται πλησίον από τα ουράνια αυτά σώµατα, και συνεπώς δεν οφείλεται το φαινόµενο αυτό στην καµπύλωση του χωροχρόνου (γύρω από τα ουράνια αυτά σώµατα), όπως λανθασµένα ισχυρίζεται η θεωρία της σχετικότητας, και. Η ιδιότητα της Αδράνειας, που έχει ο αιθέρας. Επίσης ο αιθέρας υπακούει σε νόµοι) οι οποίοι είναι οι εξής: τρεις θεµελιώδεις νόµους (ηλεκτροβαρυτικοί α) Ο νόµος της Έλξης β) Ο νόµος της Αδράνειας, και γ) Ο νόµος της δράσης αντίδρασης. Σηµείωση: Για όλα αυτά που αναφέραµε παραπάνω καθώς και για την µαθηµατική διατύπωση των τριών αυτών ηλεκτροβαρυτικών νόµων, βλέπε αναλυτικότερα «Η αµφισβήτηση της Θεωρίας της Σχετικότητας», Χ.Α. Τσόλκα, σελ. 89, εκδ. 986.

5 Επί πλέον θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, η ταχύτητα του φωτός σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί µια φυσική σταθερά (όπως ισχυρίζεται η Θεωρία της Σχετικότητας) αλλά αντίθετα, η ταχύτητα του φωτός στο «κενό», εξαρτάται: α) Από την πυκνότητα του αιθέρα µέσα στον οποίο διαδίδεται το φως, και β) Από την σχετική ταχύτητα του συστήµατος αναφοράς του παρατηρητή, που κινείται ως προς το σύστηµα αναφοράς του αιθέρα. Επίσης στα τρία πειράµατά µας που θα αναπτύξουµε παρακάτω η ταχύτητα του φωτός, ως προς το σύστηµα αναφοράς της αιθερόσφαιρας της γης θα λαµβάνεται κατά πολύ µεγάλη προσέγγιση, ίση µε = km/se. Έτσι λοιπόν, σαν συνέπεια όλων αυτών που αναφέραµε είναι το γεγονός ότι, το κλασσικό πείραµα των Mihelson Morley και όλα ανεξαιρέτως τα σχετικά πειράµατα που έγιναν µέχρι σήµερα, (όπως είναι φυσικό) ήταν αδύνατο να αποδείξουν την ύπαρξη του αιθέρα και ειδικότερα την ύπαρξη της αιθερόσφαιρας που περιβάλλει τη γη και αυτό συνέβη, διότι απλούστατα όλα αυτά τα πειράµατα στηρίχθηκαν σε λανθασµένες παραδοχές, σε ότι αφορά την ουσία την σύσταση και τις ιδιότητες του αιθέρα. Τα τρία αυτά πειράµατα είναι µεγάλης σηµασίας για τη Φυσική, διότι από τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν, θα γνωρίζουµε για µια ακόµη φορά, εάν το σηµερινό εποικοδόµηµα της Φυσικής, είναι θεµελιωµένο σε ορθή ή σε λανθασµένη βάση. Από τα τρία αυτά πειράµατα, τα δύο πρώτα θα ήταν «ευχής έργον» να εκτελεστούν στην Ελλάδα µε την συνεργασία ελληνικών και ξένων πανεπιστηµίων και τη συµµετοχή της Πολεµικής µας Αεροπορίας ή ξένων Πολεµικών Αεροποριών και ενδεχοµένως, µε τη χρηµατοδότηση µεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, έστω για λόγους διαφήµισής τους. Σε ότι αφορά το τρίτο πείραµα, αυτό εύκολα µπορεί να εκτελεστεί στο εργαστήριο, σε κάποιο Πανεπιστήµιο της χώρας. Εύχοµαι, «Οι Ειδικοί» να καταλάβουν τη µεγάλη σηµασία των τριών αυτών πειραµάτων και να προβούν στην εκτέλεσή τους. Τόσα και τόσα πειράµατα έγιναν για να αποδείξουν την «ορθότητα» της Θεωρίας της Σχετικότητας. Ας γίνουν και αυτά τα τρία πειράµατα. εν χάνουµε τίποτα. Καθότι, η τόλµη και η διαρκής αµφισβήτηση είναι βασικά στοιχεία της Επιστηµονικής Έρευνας. Τέλος, για τη Θεωρία της Σχετικότητας θα κλείσουµε µε αυτά τα λόγια: «Ένα ψέµα, εάν σου το λένε πολλοί, πολλές φορές και για πολλά χρόνια, τότε στο τέλος, το πιστεύεις και εσύ ο ίδιος, ότι αυτό είναι αλήθεια». Χρήστος Α. Τσόλκας Μάιος 00 3

6 ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ Ας υποθέσουµε σχ., ότι έχουµε δύο αεροπλάνα Α και Β (µαχητικά, µεταφορικά ή επιβατηγά δεν έχει σηµασία) τα οποία απέχουν µεταξύ τους µια απόσταση L και κινούνται στην ίδια ευθεία, µε την αυτή ταχύτητα υ, µε την ίδια φορά και στο αυτό ύψος h υπεράνω της επιφάνειας της γης. Όπως είναι γνωστό τα δύο αεροπλάνα Α και Β αποτελούν ένα αδρανειακό (Γαλιλαϊκό) σύστηµα αναφοράς που κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ ως προς την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης). Β Το αεροπλάνο Α καθώς και το αεροπλάνο Β είναι αντιστοίχως εφοδιασµένα µε ένα ποµπο δέκτη και κάθε ποµπο δέκτης είναι αντιστοίχως συνδεδεµένος µε ένα χρονόµετρο µεγάλης ακρίβειας (π.χ. ατοµικό χρονόµετρο). Ι) Σε κάποια χρονική στιγµή t ο ποµπός του αεροπλάνου Α εκπέµπει προς το αεροπλάνο Β ένα στιγµιαίο ηλεκτροµαγνητικό σήµα, το οποίο φθάνει στον δέκτη του αεροπλάνου Β, σε κάποια χρονική στιγµή t. Συνεπώς ο χρόνος που έκανε το σήµα για να φθάσει από το αεροπλάνο Α στο αεροπλάνο Β είναι: t = t t () Οι ενδείξεις t και t καταγράφονται από τα χρονόµετρα που βρίσκονται αντίστοιχα επάνω στα αεροπλάνα Α και Β. ΙΙ) Οµοίως, µετά από λίγο (π.χ. µετά από min), σε κάποια χρονική στιγµή t ο ποµπός του αεροπλάνου Β εκπέµπει προς το αεροπλάνο Α ένα άλλο στιγµιαίο ηλεκτροµαγνητικό σήµα, το οποίο φθάνει στον δέκτη του αεροπλάνου Α, σε κάποια χρονική στιγµή t.

7 Συνεπώς, ο χρόνος που έκανε το σήµα για να φθάσει από το αεροπλάνο Β στο αεροπλάνο Α είναι: t = t - t () Οι ενδείξεις t και t καταγράφονται από τα χρονόµετρα που βρίσκονται αντίστοιχα, επάνω στα αεροπλάνα Β και Α. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του πειράµατος οι πιλότοι των αεροπλάνων Α και Β, συγκρίνοντας τους χρόνους t και t αποφαίνονται ότι: α) Εάν τα χρονόµετρά τους δείξουν, ότι οι χρόνοι t και t είναι ίσοι, ήτοι: L t = t =, ( = η ταχύτητα του φωτός = m/se, ως προς σύστηµα αναφοράς της αιθερόσφαιρας της γης). τότε η θεωρία της σχετικότητας είναι ΟΡΘΗ. β) Αντίθετα όµως, εάν τα χρονόµετρά τους δείξουν ότι οι χρόνοι t και t είναι άνισοι, ήτοι: t > t τότε η θεωρία της σχετικότητας είναι αναµφισβήτητα ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην παραπάνω περίπτωση β που οι χρόνοι t και t αποδειχθούν ότι είναι άνισοι (t > t ) εύκολα αποδεικνύεται ότι αυτή η διαφορά χρόνου t t που θα µετρήσουν οι πιλότοι θα είναι ίση µε: t t' = Lυ υ (3) Ο τύπος (3) αποδεικνύεται ως εξής: Οι πιλότοι από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις (Ι) και (ΙΙ) θα έχουν αντιστοίχως: ( υ) t = L (4) και ( + υ) t = L (5) όπου υ και + υ είναι οι ταχύτητες των προαναφεροµένων σηµάτων, ως προς το σύστηµα αναφοράς των αεροπλάνων (δηλ. ως προς τους πιλότους) στις περιπτώσεις (Ι) και (II) αντίστοιχα. Οπότε, από τις σχέσεις (4) και (5), προκύπτει αµέσως ο τύπος (3). ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Ας υποθέσουµε ότι στο πείραµά µας είναι π.χ.: L = 3 km, (η απόσταση L µετρείται µε το RADAR του αεροπλάνου Α) υ = 540 km/h, και = km/se, 3

8 τότε από τον παραπάνω τύπο (3) η διαφορά χρόνου t t που θα µετρήσουν οι πιλότοι θα είναι t t = 0 - se, χρόνος που µπορεί εύκολα να µετρηθεί από τα ατοµικά χρονόµετρα που φέρουν τα αεροπλάνα. Κατά την προσωπική µου γνώµη, εάν εκτελεσθεί το πείραµα, οι χρόνοι t και t που θα µετρήσουν οι πιλότοι των αεροπλάνων Α και Β θα είναι άνισοι, ήτοι θα είναι t > t και συνεπώς, θα αποδειχθεί κατά αναµφισβήτητο τρόπο, ότι η θεωρία της σχετικότητας είναι µια λανθασµένη θεωρία Φυσικής και συγκεκριµένα στην περίπτωση αυτή θα αποδειχθεί, ότι δεν ισχύουν τα δύο γνωστά αξιώµατα της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Τέλος µε την ίδια ακριβώς συλλογιστική, «το πείραµα των αεροπλάνων» µπορεί να εκτελεστεί, αντί µε αεροπλάνα και µε δύο τροχιακούς δορυφόρους που περιστρέφονται γύρω από τη γη ή µε δύο ταχύτατα τρένα ή µε δύο ταχύτατα αυτοκίνητα Α και Β. 4

9 ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣΥΡΜΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ Ας υποθέσουµε σχ., ότι έχουµε ένα ποµπό Α εκποµπής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, σταθερά εγκατεστηµένο σε ένα ύψος h υπεράνω της επιφανείας της γης π.χ. επάνω σε ένα υψηλό σηµείο. Α σχ. Ένα αεροπλάνο Β κινείται προς τον ποµπό Α µε µια σταθερή ταχύτητα υ, σε ευθεία γραµµή και στο αυτό ύψος h. Όπως είναι γνωστό, στην περίπτωση αυτή το αεροπλάνο Β είναι ένα αδρανειακό (Γαλιλαϊκό) σύστηµα αναφοράς, που κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ, ως προς την γη (ήτοι ως προς την αιθερόσφαιρα της γης). Κατά την εκτέλεση του πειράµατος, ο ποµπός Α για µία ορισµένη (γνωστή) χρονική διάρκεια t, εκπέµπει προς το αεροπλάνο Β ένα συνεχή ηλεκτροµαγνητικό κυµατοσυρµό, π.χ. µικροκύµατα ή µια ακτίνα LASER. Έτσι λοιπόν, κατά την εκποµπή αυτή το µήκος Α ο Β ο = l του παραπάνω αυτού ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού, ως προς το σύστηµα αναφοράς της γης (ήτοι ως προς την αιθερόσφαιρα της γης), θα είναι: l = t () ( = η ταχύτητα του φωτός = m/se, ως προς το σύστηµα αναφοράς της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης). Ας δούµε όµως τώρα, τι ισχυρίζεται η Θεωρία της Σχετικότητας.

10 Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε τη Θεωρία της Σχετικότητας η ταχύτητα V κ του παραπάνω αυτού εκπεµπόµενου ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού Α ο Β ο, ως προς το αδρανειακό σύστηµα αναφοράς του αεροπλάνου Β θα πρέπει να είναι ίση µε, ήτοι: V κ = () διότι (σύµφωνα µε τη Θεωρία της Σχετικότητας) η ταχύτητα των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων (δηλ. στην περίπτωσή µας του ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού Α ο Β ο ) είναι η ίδια για όλα τα αδρανειακά συστήµατα αναφοράς και ισούται µε και συνεπώς θα είναι η ίδια δηλ. και για το αδρανειακό σύστηµα αναφοράς του αεροπλάνου Β. Το ερώτηµα όµως που γεννιέται τώρα είναι το εξής: Αυτά που ισχυρίζεται η Θεωρία της Σχετικότητας, δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι V κ =, ισχύει στην πραγµατικότητα ή είναι λάθος; Την απάντηση στο παραπάνω αυτό ερώτηµα θα µας την δώσει η εκτέλεση του παρόντος πειράµατος, που θα αναπτύξουµε αµέσως παρακάτω. Η συλλογιστική λοιπόν που θα ακολουθήσουµε, έχει ως εξής: Σύµφωνα µε τη µη σχετικιστική θεώρηση των πραγµάτων και µε βάση το νέο αιθερικό µοντέλο (γη αιθερόσφαιρα που περιβάλλει τη γη), το αεροπλάνο Β θα συναντήσει τον κυµατοσυρµό Α ο Β ο = l και θα τον διατρέξει σε χρόνο: t l = + υ (3) όπου στη σχέση (3) το + υ είναι η ταχύτητα V κ του ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού Α ο Β ο, ως προς το αδρανειακό σύστηµα αναφοράς του αεροπλάνου Β, ήτοι είναι: V κ = + υ (4) Ετσι, από τις σχέσεις () και (4) η σχέση (3) γίνεται: t V κ = (5) t Στη σχέση (5) οι τιµές του και του t, είναι εκ των προτέρων γνωστές στο πείραµά µας. Όσον αφορά την τιµή του t, αυτή βρίσκεται πειραµατικά ως εξής: Κατά την εκτέλεση του πειράµατος, όταν το αεροπλάνο Β συναντήσει το πρώτο άκρο Β ο του κυµατοσυρµού Α ο Β ο, το χρονόµετρό του θα καταγράψει ένα χρόνο t. Οµοίως, όταν το αεροπλάνο Β διατρέξει ολόκληρο τον κυµατοσυρµό Α ο Β ο 3

11 και την στιγµή που εγκαταλείπει το τελευταίο άκρο Β ο του κυµατοσυρµού, το χρονόµετρό του θα καταγράψει έναν άλλο χρόνο t. Άρα λοιπόν, ο χρόνος t που ένανε το αεροπλάνο Β για να διατρέξει ολόκληρο τον κυµατοσυρµό Α ο Β ο θα είναι: t = t t (6) Με βάση τη σχέση (6) η σχέση (5) γίνεται: V k t = (7) t t Έτσι λοιπόν, στη σχέση (7) οι τιµές, t, t και t είναι τώρα, όλες γνωστές στο πείραµά µας. Το κρίσιµο ερώτηµα που γεννιέται τώρα, είναι το εξής: ΕΡΩΤΗΜΑ Στη σχέση (7), εάν αντικαταστήσουµε τις γνωστές αυτές παραπάνω τιµές, t, t και t,(t`=t -t ), η τιµή του V κ που θα προκύψει θα είναι: t a) V κ = +υ = > = m / se t σύµφωνα µε το νέο αιθερικό µοντέλο, ή θα είναι: + υ b) V κ = = = m / se υ + σύµφωνα µε την Θεωρία της Σχετικότητας; Η απάντηση στο παραπάνω αυτό κρίσιµο ερώτηµα είναι ότι (κατά την προσωπική µου γνώµη), εάν εκτελεσθεί το πείραµα η τιµή του V κ που θα προκύψει από την σχέση (7) θα είναι µεγαλύτερη από την τιµή της ταχύτητας του φωτός, ήτοι θα είναι V κ > = m / se. ηλαδή µε απλά λόγια, ο ηλεκτροµαγνητικός κυµατοσυρµός Α ο Β ο ως προς το αδρανειακό σύστηµα αναφοράς του αεροπλάνου Β θα έχει ταχύτητα V κ µεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός. Το γεγονός όµως αυτό, όπως γνωρίζουµε έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την αξιωµατική θεµελίωση της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Συνεπώς, εάν 4

12 συµβεί αυτό, ήτοι εάν η σχέση (7) µας δώσει τιµή V κ > = m / se τότε η Θεωρία της Σχετικότητας, είναι αναµφισβήτητα λανθασµένη. Όπως εύκολα αντιλαµβάνεται ο αναγνώστης στην ουσία µε το πείραµα αυτό, µετράµε την ταχύτητα των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, δηλ. την ταχύτητα του ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού Α ο Β ο, δηλ. την ταχύτητα του φωτός ως προς το αδρανειακό σύστηµα αναφοράς του αεροπλάνου Β και όπως είναι ευνόητο, η τιµή που θα προκύψει, δηλαδή, εάν θα είναι ίση ή µεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός, είναι καθοριστικής σηµασίας για την ορθότητα ή όχι της Θεωρίας της Σχετικότητας και όλου του σηµερινού εποικοδοµήµατος της Φυσικής γενικότερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: α) Κατά την εκτέλεση του πειράµατος για να έχουµε πολύ αξιόπιστα αποτελέσµατα, καλόν θα είναι, ο ποµπός Α να εκπέµπει ηλεκτροµαγνητικό κυµατοσυρµό Α ο Β ο, µεγάλου µ ήκους l. Αυτό σηµαίνει, ότι ο ποµπός Α θα πρέπει να εκπέµπει συνεχώς για αρκετό χρόνο π.χ. για χρόνο t = 30 se ή και περισσότερο. β) Επίσης δεν παίζει κανένα ρόλο, εάν ο κυµατοσυρµός είναι «ηλεκτροµαγνητικά συνεχής» από το Α ο έως το Β ο όπως στο σχ. ή να αποτελείται µόνο από τα άκρα του Α ο και Β ο, που τότε στην περίπτωση αυτή θα είναι δύο µόνο «στενοί» παλµοί, που θα αντιστοιχούν στα άκρα Α ο και Β ο. ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι στο πείραµά µας αυτό µπορούµε αντί για αεροπλάνο να χρησιµοποιήσουµε και ένα συνηθισµένο αυτοκίνητο ή τρένο, που να κινείται µε ταχύτητα π.χ. υ = 60 km/h και ένα ηλεκτροµαγνητικό κυµατοσυρµό Α ο Β ο µεγάλου µήκους l,ήτοι ο χρόνος εκποµπής t να είναι αρκετά δευτερόλεπτα ή και λεπτά της ώρας ακόµη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τέλος, για να έχουµε άριστα συγκριτικά αποτελέσµατα, το παραπάνω πείραµα µπορεί να εκτελεστεί σε δύο φάσεις, ήτοι: Στην πρώτη φάση το αεροπλάνο Β να πλησιάζει προς τον ποµπό Α (όπως στο σχ. ) και στη δεύτερη φάση, το αεροπλάνο Β να αποµακρύνεται από τον ποµπό Α. Κατόπιν συγκρίνοντας τις τιµές V κ ή τους χρόνους t, που θα προκύψουν κατά τις δύο αυτές φάσεις του πειράµατος θα έχουµε προφανώς, άριστα και πολύ αξιόπιστα συγκριτικά αποτελέσµ ατα. 5

13 6

14 ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ GL Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ D = πλατφόρµα Φ = φωτεινή πηγή, µονοχρωµατικού φωτός, µήκους κύµατος λ L = φωτεινή δέσµη, που εκπέµπεται από την πηγή Φ. Μ ο, Μ ο = επίπεδοι καθρέπτες (ή πρίσµα Τ) για τον διαχωρισµό της φωτεινής δέσµης L σε δύο φωτεινές δέσµες L και L. S, S = κλειστοί σωλήνες µήκους l γεµάτοι µε νερό S 3, S 4 = κλειστοί σωλήνες µήκους l γεµάτοι µε βενζόλιο Μ, Μ, Μ 3, Μ, Μ, Μ 3 = επίπεδοι καθρέπτες d = διόπτρα Ρ = παρατηρητής επί της πλατφόρµας D Ρ = παρατηρητής, ακίνητος επί της επιφάνειας της γης. Κ ο = κεντρικός φωτεινός κροσσός. ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ Το πείραµα GL εκτελείται, ως εξής: ΦΑΣΗ Ι: Η πλατφόρµα D, είναι ακίνητη (υ = 0), ως πρός την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης).

15 Στην περίπτωση αυτή η φωτεινή δέσµη L που εκπέµπει η φωτεινή πηγή Φ, προσπίπτοντας επάνω στο πρίσµα Τ, διαχωρίζεται σε δύο φωτεινές δέσµες L και L. Οι φωτεινές αυτές δέσµες L και L διερχόµενες αντιστοίχως, µέσα από τους σωλήνες που έχουν νερό και βενζόλιο και ανακλώµενες στη συνέχεια στους καθρέπτες Μ, Μ, Μ 3, και Μ, Μ, Μ 3 συµβάλλουν στη διόπτρα d σχηµατίζοντας σταθερούς φωτεινούς και σκοτεινούς κροσσούς συµβολής, επάνω στο σταυρόνηµα που φέρει η διόπτρα d (κεντρικός κροσσός είναι ο Κ ο, ο οποίος συµπίπτει µε το κατακόρυφο νήµα του σταυρονήµατος). ΦΑΣΗ ΙΙ: Η πλατφόρµα D από την αρχική θέση ηρεµίας υ = 0 (Φάση Ι), κινείται τώρα µε σταθερή ταχύτητα υ ως προς την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης). ηλαδή, η πλατφόρµα D είναι τώρα ένα αδρανειακό (Γαλιλαϊκό) σύστηµα αναφοράς, σχ. 3. Στην περίπτωση αυτή (δεχόµενοι ότι, ο αιθέρας υπάρχει µέσα στη Φύση και σχηµατίζει γύρω από τη γη µια αιθερόσφαιρα, όπως π.χ. ο αέρας σχηµατίζει γύρω από την γη την ατµόσφαιρα) τότε, ως προς τον παρατηρητή Ρ που βρίσκεται επάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D θα έχουµε: O χρόνος t που κάνει η φωτεινή δέσµη L για να φθάσει από την φωτεινή πηγή Φ, έως τον κεντρικό κροσσό Κ ο στη διόπτρα d, διαµέσου των σωλήνων µε το νερό, είναι: t = l + f υ + υ n n l + f υ υ Οµοίως, ο χρόνος t, που κάνει η φωτεινή δέσµη L για να φθάσει από την φωτεινή πηγή Φ, έως τον κεντρικό κροσσό Κ ο στην διόπτρα d διαµέσου των σωλήνων µε το βενζόλιο είναι: () t = l l + + f υ υ f υ + υ n n () Παρατήρηση: Οι αποστάσεις Μ Μ και Μ Μ θεωρούνται πολύ µικρές, σχετικά µε τα µήκη l και l και συνεπώς ο χρόνος που κάνουν αντιστοίχως οι φωτεινές δέσµες L και L για να διανύσουν τις αποστάσεις αυτές δεν λαµβάνεται υπόψη, στις παραπάνω σχέσεις () και (). Έτσι λοιπόν, από τις σχέσεις () και () έχουµε: t = t t l = + + f υ υ n n l l + f υ + υ f υ + υ n n l + f υ υ (3) 3

16 όπου: n = δείκτης διάθλασης του νερού n = δείκτης διάθλασης του βενζολίου f = συντελεστής αντιστάσεως του Fresnel για το νερό f = συντελεστής αντιστάσεως του Fresnel για το βενζόλιο = η ταχύτητα του φωτός = m/se, ως προς το σύστηµα αναφοράς της αιθερόσφαιρας της γης. Ειδικότερα στη σχέση (3), ως προς τον παρατηρητή Ρ που βρίσκεται επάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D, είναι: f υ + υ = η ταχύτητα της φωτεινής δέσµης L µέσα στον σωλήνα S µε το νερό n + f υ υ = η ταχύτητα της φωτεινής δέσµης L µέσα στον n σωλήνα S µε το νερό n n + f f υ υ υ + υ Επίσης, ως γνωστό είναι: = η ταχύτητα της φωτεινής δέσµης L µέσα στον σωλήνα S 3 µε το βενζόλιο = η ταχύτητα της φωτεινής δέσµης L µέσα στον σωλήνα S 4 µε το βενζόλιο f = (4) και f (5) = n n Συνεπώς, σύµφωνα µε τα παραπάνω κατά την φάση ΙΙ του πειράµατος, ο παρατηρητής Ρ που βρίσκεται επάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D θα πρέπει να παρατηρήσει µέσα στο σταυρόνηµα της διόπτρας d µια µετατόπιση όλων των κροσσών συµβολής (συνεπώς και του κεντρικού κροσσού Κ ο ), ίση µε: t δ = λ κροσσοί (6) όπου στη σχέση (6), το t δίδεται από τη σχέση (3), το = m/se και το λ είναι το µήκος κύµατος του µονοχρωµατικού φωτός που εκπέµπει η φωτεινή πηγή Φ. Παρατήρηση: Όπως είδαµε παραπάνω κατά την εκτέλεση του πειράµατος την µετατόπιση δ των κροσσών συµβολής σχέση (6) που θα παρατηρήσει ο παρατηρητής Ρ που βρίσκεται πάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D, την ίδια ακριβώς µετατόπιση δ θα παρατηρήσει και ο παρατηρητής Ρ που βρίσκεται ακίνητος επάνω στην επιφάνεια της γης. Η απόδειξη αυτή είναι απλή και αφήνεται στην αυτενέργεια του αναγνώστη. 4

17 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Κατά την εκτέλεση του πειράµατος, ο παρατηρητής Ρ που βρίσκεται επάνω στην πλατφόρµα D: α) Εάν από την αρχική κατάσταση της ηρεµίας της πλατφόρµας υ = 0 (Φάση Ι), στην κατάσταση που η πλατφόρµα κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ 0 ως προς την γη, ήτοι ως προς την αιθερόσφαιρα της γης (Φάση ΙΙ), παρατηρήσει µέσα στην διόπτρα d, µια µετατόπιση δ των κροσσών συµβολής, ίση µε: δ = 0 τότε η Θεωρία της Σχετικότητας είναι ΟΡΘΗ. β) Αντιθέτως όµως, εάν η µετατόπιση αυτή των κροσσών συµβολής είναι: δ 0 τότε η Θεωρία της Σχετικότητας είναι αναµφισβήτητα ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Ας υποθέσουµε τώρα, ότι εκτελούµε το πείραµά µας µε τα εξής δεδοµένα: l =,00 m l = 0,90 m υ = 0, m/se λ = 5,3 0-7 m (µονοχρωµατικό κίτρινο φως) = m/se n =,33 (δείκτης διάθλασης του νερού) n =,50 (δείκτης διάθλασης του βενζολίου) (Α) Τότε, από τα παραπάνω δεδοµένα (Α) επειδή είναι n =,33 και n =,50 από τις σχέσεις (4) και (5) θα έχουµε αντιστοίχως: f = = = 0,43 n,33 (7), και f = = = 0,55 (8) n,50 οπότε, αντικαθιστώντας τις παραπάνω τιµές (Α), (7) και (8) στη σχέση (3) έχου- µε: t =, se (9) 5

18 ηλαδή, µε αυτή την διαφορά χρόνου t θα φθάσουν οι φωτεινές δέσµες L και L από την φωτεινή πηγή Φ έως τον κεντρικό κροσσό Κ ο µέσα τη διόπτρα d, κατά την φάση ΙΙ του πειράµατος. Προφανώς, αυτή τη διαφορά t θα παρατηρήσει ο παρατηρητής Ρ που βρίσκεται επάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D, καθώς και ο παρατηρητής Ρ που βρίσκεται ακίνητος επάνω στην επιφάνεια της γης, όπως αποδείξαµε στα προηγούµενα. Έτσι µε βάση τις τιµές των και λ από τα δεδοµένα (Α) και την τιµή (9), η σχέση (6), µας δίνει µια µετατόπιση κροσσών συµβολής ίση µε: δ = κροσσοί (0) Μετά τα παραπάνω, γεννιέται τώρα, το εξής κρίσιµο ερώτηµα: Ο παρατηρητής Ρ, που βρίσκεται επάνω στην κινούµενη πλατφόρµα D θα παρατηρήσει µια µετατόπιση κροσσών συµβολής δ = 0 κροσσοί, όπως ισχυρίζεται η Θεωρία της Σχετικότητας ή θα παρατηρήσει µια µετατόπιση κροσσών συµβολής δ = κροσσοί; Η απάντηση στο παραπάνω αυτό ερώτηµα είναι η εξής: α) Κατά την προσωπική µου γνώµη, εάν εκτελεστεί το πείραµα κατά τις φάσεις Ι και ΙΙ, ο παρατηρητής Ρ θα παρατηρήσει µια µετατόπιση κροσσών συµβολής, δ = κροσσοί, γεγονός που σηµαίνει, ότι η Θεωρία της Σχετικότητας θα αποδειχθεί κατά αναµφισβήτητο τρόπο, ότι είναι µια λανθασµένη θεωρία Φυσικής. β) Επίσης στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι, κατά την διάρκεια του χρόνου που η πλατφόρµα D κινείται συνεχώς µε σταθερή ταχύτητα υ ως προς την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης) εάν ο παρατηρητής Ρ περιστρέψει το συµβολόµετρό του (την πειραµατική του συσκευή) π.χ. κατά µια γωνία φ, ως προς την διεύθυνση της ταχύτητας υ της πλατφόρµας D, τότε στην περίπτωση αυτή, ο παρατηρητής Ρ θα παρατηρήσει µέσα στην διόπτρα d µια αντίστοιχη µετατόπιση δ των κροσσών συµβολής, σχετικά µε τη θέση που είχαν οι κροσσοί συµβολής, πριν ο παρατηρητής Ρ περιστρέψει το συµβολόµετρό του. ηλαδή στην περίπτωση αυτή το συµβολόµετρο αποτελεί ένα είδος «ταχυ- µέτρου» για τον παρατηρητή Ρ της πλατφόρµας D. Προφανώς, εάν η πλατφόρµα D είναι ακίνητη ως προς την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης) τότε για οποιαδήποτε περιστροφή του συµβολοµέτρου ο παρατηρητής Ρ δεν θα παρατηρήσει καµία µετατόπιση των κροσσών συµβολής, µέσα στη διόπτρα d. Μετά λοιπόν από αυτά που αναφέραµε παραπάνω καταλήγουµε τώρα στο εξής βασικό και γενικό συµπέρασµα: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ένας παρατηρητής που βρίσκεται επάνω σε ένα αδρανειακό (Γαλιλαϊκό) σύστηµα αναφοράς, µε οπτικά (ηλεκτροµαγνητικά) πειράµατα που εκτελεί στο σύστηµα αναφοράς του, µπορεί εύκολα να αποδείξει, εάν κινείται ή είναι ακίνητος ως προς την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης). 6

19 Συνέπεια του πιο πάνω συµπεράσµατος είναι ότι, όλα τα αδρανειακά (Γαλιλαϊκά) συστήµατα αναφοράς δεν είναι ισοδύναµα για όλους τους νόµους της Φυσικής (όπως ισχυρίζεται η Θεωρία της Σχετικότητας) αλλά αντίθετα, τα παραπάνω συστήµατα αναφοράς είναι ισοδύναµα, µόνο για τους νό- µους της Μηχανικής και γι αυτούς µόνο και όχι π.χ. και για τους νόµους της Ηλεκτροδυναµικής, όπως λανθασµένα ισχυρίζεται ο Einstein. Άρα λοιπόν, µετά από αυτά καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι, η αξιωµατική θεµελίωση της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας θα πρέπει να θεωρηθεί λανθασµένη, καθότι δεν συµφωνεί µε τη φυσική πραγµατικότητα, όπως αυτή ερµηνεύεται µε την εκτέλεση του πειράµατος GL που αναπτύξαµε στα προηγούµενα. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΟ GL Όπως παρατηρούµε, η πειραµατική συσκευή του σχ. 3 στην πραγµατικότητα είναι ένα συµβολόµετρο (συµβολόµετρο GL, νερού βενζολίου) υψηλής ευαισθησίας στις διάφορες µετακινήσεις του. Αυτό συµπεραίνεται από το γεγονός ότι, όπως είδαµε και στο παράδειγµά µας για ταχύτητα υ = 0, m/se αλλά και για µικρότερες ακόµη ταχύτητες, όπως π.χ. υ = 0,0 m/se ή υ = 0,00 m/se, εύκολα θα παρατηρούµε µια αντίστοιχη µετατόπιση δ κροσσών συµβολής µέσα στη διόπτρα d. Όπως είναι φανερό, αυτή η απλότητα κατασκευής και η ευαισθησία που έχει το συµβολόµετρο GL στις διάφορες µικροκινήσεις του, το καθιστούν χρήσιµο όργανο για πολλές πειραµατικές και πρακτικές εφαρµογές. Παρατήρηση: Το συµβολόµετρο GL, επειδή όπως είδαµε είναι πολύ ευαίσθητο στις διάφορες µικροκινήσεις του, καλό θα είναι, στο πείραµα GL η πλατφόρµα D να επιπλέει σε υδράργυρο, ορυκτέλαιο, νερό κ.λ.π. για την καλύτερη εκτέλεση του πειράµατος. Τέλος, µε το συµβολόµετρο GL του σχήµατος 3 µπορούµε να εκτελέσουµε το πείραµά µας, καταργώντας π.χ. τους τρεις σωλήνες S, S 3, και S 4 και να διατηρήσουµε µόνο τον ένα σωλήνα S, προφανώς για λόγους απλότητας της πειραµατικής συσκευής. Σηµείωση: Στον τίτλο «Το Πείραµα GL» τα κεφαλαία αγγλικά γράµµατα G και L είναι, τα αρχικά των αγγλικών λέξεων «Greek Light» (Ελληνικό Φως). 7

20 Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΟ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τα τρία πειράµατα που αναπτύξαµε παραπάνω, εγκαινιάζουν µια νέα φιλοσοφία πειραµάτων Φυσικής, και τούτο διότι: Όλα ανεξαιρέτως τα πειράµατα Φυσικής που έγιναν από την εποχή του πειράµατος των Mihelson Morley µέχρι και σήµερα και που είχαν όλα ως σκοπό να επαληθεύσουν τα δύο αξιώµατα της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας, εάν στα πειράµατα αυτά οι πειραµατικές τους συσκευές, τοποθετηθούν επάνω σ ένα αδρανειακό (Γαλιλαϊκό) σύστηµα αναφοράς που να κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ, ως προς την επιφάνεια της γης (ήτοι, ως προς την αιθερόσφαιρα της γης), τότε τα αποτελέσµατα που θα µας δώσουν θα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που µας είχαν δώσει, (όπως π.χ. τα πειρά- µατα Fizeau, Masart Jamin, Mihelson Morley, Piard, J.P. Cedarholm C.H. Townes, κ.λ.π.). υστυχώς όµως, για τις παραπάνω πειραµατικές συσκευές, αυτό δεν έγινε ποτέ κι από κανένα. ιότι, εάν γινόταν αυτό, το πρόβλη- µα του αιθέρα θα είχε ήδη λυθεί από τότε και δεν θα είχε καθυστερήσει, τόσα πολλά χρόνια. ηλαδή µε απλά λόγια, εάν η πειραµατική συσκευή π.χ. του πειράµατος J.P. Cedarholm C.H. Townes τοποθετηθεί επάνω σε ένα κινούµενο όχηµα π.χ. επάνω σε ένα κινούµενο τρένο, τότε το αποτέλεσµα που θα προκύψει θα µας αποδείξει αµέσως την ύπαρξη του αιθέρα και µάλιστα την ύπαρξη της αιθερόσφαιρας η οποία περιβάλλει τη γη. Αυτό λοιπόν είναι, το σοβαρότατο λάθος και η σοβαρότατη παράλειψη που έγινε από τους Φυσικούς στην προσπάθειά τους να αποδείξουν την «ορθότητα» των δύο αξιωµάτων της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Όπως είναι φανερό, η παραπάνω αυτή βασική επισήµανση συνιστά το βαθύτερο επιστηµονικό νόηµα και τη µεγάλη σηµασία που έχουν για τη Φυσική τα τρία αυτά πειράµατα που αναπτύξαµε στα προηγούµενα.

21 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η Θεωρία της Σχετικότητας (κατά την προσωπική µου γνώµη) είναι µια λανθασµένη θεωρία Φυσικής, στην οποία όλα αυτά τα χρόνια (από την εµφάνισή της µέχρι σήµερα) έγιναν λανθασµένες παραδοχές, σε ότι αφορά την ουσία, την σύσταση και τις ιδιότητες του αιθέρα. Η Θεωρία της Σχετικότητας είναι µια «Πτολεµαϊκή πλάνη» και τίποτα περισσότερο. Επίσης, όσο και να φαίνεται παράξενο (πάντοτε κατά την προσωπική µου γνώµη) από την εµφάνιση της Θεωρίας της Σχετικότητας µέχρι σήµερα, έγιναν και αποσιωπήθηκαν εσκεµµένως από τους «Ειδικούς» πολύ σοβαρά λάθη, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο, σε ότι αφορά την ορθότητα της θεωρίας αυτής. Για το ποια είναι τα συγκεκριµένα αυτά σοβαρά λάθη, ελπίζω ότι ίσως κάποτε να µας δοθεί η ευκαιρία να τα γνωστοποιήσουµε αναλυτικότερα στην επιστη- µονική κοινότητα. Είναι φυσικό, να υπάρχουν αντιρρήσεις για όλα αυτά που αναφέραµε παραπάνω. Εάν όµως τα πράγµατα είναι έτσι, τότε οι έχοντες τις αντιρρήσεις αυτές «ας κάνουν τον κόπο» να προβούν στην εκτέλεση των τριών αυτών πειραµάτων που αναπτύξαµε στα προηγούµενα και τότε, βλέπουµε ποιος έχει δίκιο. Προσωπικά, εκφράζοντας µια «Γαλιλαϊκή βεβαιότητα», πιστεύω ακράδαντα ότι σε περίπτωση που εκτελεστούν τα τρία αυτά πειράµατα από τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν θα αποδειχθεί κατά αναµφισβήτητο τρόπο, ότι η Θεωρία της Σχετικότητας είναι µια λανθασµένη θεωρία Φυσικής, που δυστυχώς για τόσα πολλά χρόνια νοµίζαµε, ότι είναι ορθή. Για όλα αυτά που αναφέραµε παραπάνω, αναλαµβάνουµε την επιστηµονική ευθύνη και είµαστε στην διάθεση των «Ειδικών». Οψόµεθα.

22 ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Η Γενικευµένη Γεωµετρία, σελ. 58, Εκδ Μαθηµατικά Βαθµίδας, σελ. 69 Εκδ Μαθηµατικά (Μαθηµατικά Αριθµών Τάξης, Νέα Θεωρία Συνόλων, Χαοτικά Μαθηµατικά), σελ. 0 Εκδ Μαθηµατικά Μουσικής, σελ. 76 Εκδ. 995 ΦΥΣΙΚΗ. Η Αµφισβήτηση της θεωρίας της Σχετικότητας, σελ. 89 Εκδ Η Ηλεκτροβαρυτική Θεωρία των Υλικών Σωµάτων, σελ. 84 Εκδ Περί των Ενοποιηµένων Πεδίων των Στοιχειωδών Σωµατιδίων και της ο- µής του Πυρήνα, σελ. 88, Εκδ Το Πείραµα GL, σελ. 4 Εκδ Το Πείραµα των Αεροπλάνων, σελ. 5, Β Εκδ Το πείραµα του Αεροπλάνου δια εκποµπής ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού, ορισµένου µήκους, σελ. 5 Εκδ. 00 ( εύτερη Έκδοση) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Οι Εφευρέσεις «ΧΤ» (Περιλαµβάνει (5) Νέες Εφευρέσεις), σελ. 7, Εκδ. 995

23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Πρόλογος Το πείραµα των αεροπλάνων Το πείραµα του αεροπλάνου δια εκποµπής ηλεκτροµαγνητικού κυµατοσυρµού ορισµένου µήκους Το πείραµα GL Η νέα φιλοσοφία πειραµάτων για την επαλήθευση των δυο αξιωµάτων της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας Επίλογος Πρωτότυπα έργα του ίδιου συγγραφέα Περιεχόµενα

24 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΤΣΟΛΚΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΗ ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ; (ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ) ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΕΛΙ ΟΠΟΙΗΘΗΚΕ & ΦΙΛΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ «ΙΒΥΚΟΣ. ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΑΣΤΑ ΣΕ 500 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 00 ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ. 3

Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ!

Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ! Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ! ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ Ας υποθέσουµε σχ. 1, ότι έχουµε ένα ουράνιο σώµα µάζας Μ (γη, σελήνη, αστεροειδής, κ.λ.π.). K 1 M2 R K 1 K M 2 2 M 1 M 1 t = (Ι) (ΙΙ) Ελεύθερη πτώση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Φυσική 1, Διάλεξη 4, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων Η Αρχές της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας και οι μετασχηματισμοί του Lorentz

Σύγχρονη Φυσική 1, Διάλεξη 4, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Ιωαννίνων Η Αρχές της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας και οι μετασχηματισμοί του Lorentz 1 Η Αρχές της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας και οι μετασχηματισμοί του Lorentz Σκοποί της τέταρτης διάλεξης: 25.10.2011 Να κατανοηθούν οι αρχές με τις οποίες ο Albert Einstein θεμελίωσε την ειδική θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά.

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 53 ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. 5. Άσκηση 5 5.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

3α. ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ «ΠΑΡΑ ΟΞΑ» ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3α. ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ «ΠΑΡΑ ΟΞΑ» ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3α. ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ «ΠΑΡΑ ΟΞΑ» ΑΣΚΗΣΕΙΣ Παράδειγµα: Το τρένο του Άινστάιν Ένα τρένο κινείται ως προς έναν αδρανειακό παρατηρητή Ο µε σταθερή ταχύτητα V. Στο µέσο ακριβώς του τρένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γενικευμένη Γεωμετρία, που θα αναπτύξουμε στα παρακάτω κεφάλαια, είναι μία «Νέα Γεωμετρία», η οποία προέκυψε από την ανάγκη να γενικεύσει ορισμένα σημεία της Ευκλείδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

5 Σχετικιστική μάζα. Στο Σ Πριν Μετά. Στο Σ

5 Σχετικιστική μάζα. Στο Σ Πριν Μετά. Στο Σ Α Τόγκας - ΑΜ333: Ειδική Θεωρία Σχετικότητας Σχετικιστική μάζα 5 Σχετικιστική μάζα Όπως έχουμε διαπιστώσει στην ειδική θεωρία της Σχετικότητας οι μετρήσεις των χωρικών και χρονικών αποστάσεων εξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1 4 η Εργασία 1) ύο δυνάµεις F 1 και F 2 ασκούνται σε σώµα µάζας 5kg. Εάν F 1 =20N και F 2 =15N βρείτε την επιτάχυνση του σώµατος στα σχήµατα (α) και (β). [ 2 µονάδες] F 2 F 2 90 o 60 o (α) F 1 (β) F 1 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία 1 2 Ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης Ακτίνα πρόσπτωσης Κάθετη Ακτίνα ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης: η γωνία πρόσπτωσης (α) ισούται µε τη γωνία ανάκλασης (β) α = β α β Επίπεδο κάτοπτρο ε α β α: Γωνίαπρόσπτωσης β:γωνίαανάκλασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

NTÙÍÉÏÓ ÃÊÏÕÔÓÉÁÓ - ÖÕÓÉÊÏÓ www.geocities.com/gutsi1 -- www.gutsias.gr

NTÙÍÉÏÓ ÃÊÏÕÔÓÉÁÓ - ÖÕÓÉÊÏÓ www.geocities.com/gutsi1 -- www.gutsias.gr Έστω µάζα m. Στη µάζα κάποια στιγµή ασκούνται δυο δυνάµεις. ( Βλ. σχήµα:) Ποιά η διεύθυνση και ποιά η φορά κίνησης της µάζας; F 1 F γ m F 2 ιατυπώστε αρχή επαλληλίας. M την της Ποιό φαινόµενο ονοµάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30 Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Γ. Μήτσου Οκτώβριος 2007 Α. Θεωρία Εισαγωγή Η ταχύτητα του φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας»

Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας» Εισαγωγή Επιστημονική μέθοδος Αριστοτέλης (384-322 π.χ) : «Για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί μια κίνηση είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης αιτίας» Διατύπωση αξιωματική της αιτίας μια κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΙΣΚΟΙ & ΠΕΡΙ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ

ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΙΣΚΟΙ & ΠΕΡΙ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ ΣΤΡΕΦΜΕΝΙ ΙΣΚΙ & ΠΕΡΙ ΣΤΡΦΡΜΗΣ Ένας οµογενής και συµπαγής δίσκος µάζας m και ακτίνας =,2m στρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του µε γωνιακή ταχύτητα µέτρου ω =1 ra/sec.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μην ξεχνάµε την διαπεραστική µατιά του Λυγκέα.

Μην ξεχνάµε την διαπεραστική µατιά του Λυγκέα. Η φύση του φωτός Το ρήµα οράω ορώ ( βλέπω ) είναι ενεργητικής φωνής. Η όραση θεωρείτο ενεργητική λειτουργία. Το µάτι δηλαδή εκπέµπει φωτεινές ακτίνες( ρίχνει µια µατιά ) οι οποίες σαρώνουν τα αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της θεωρίας της Σχετικότητας. Άλμπερτ Αϊνστάιν 1905

Στοιχεία της θεωρίας της Σχετικότητας. Άλμπερτ Αϊνστάιν 1905 Στοιχεία της θεωρίας της Σχετικότητας Άλμπερτ Αϊνστάιν 1905 Αξιώματα Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας, Αϊνστάιν (1905) μοναδική γοητεία εξαιτίας της απλότητας και κομψότητας των δύο αξιωμάτων πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

1. Εύρεση µήκους ενός κύκλου : Για να βρω το µήκος ενός κύκλου βρίσκω την ακτίνα του κύκλου και εφαρµόζω τον τύπο

1. Εύρεση µήκους ενός κύκλου : Για να βρω το µήκος ενός κύκλου βρίσκω την ακτίνα του κύκλου και εφαρµόζω τον τύπο 1 3.3 ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΩΡΙ 1. Μήκος κύκλου ακτίνας ρ : Το µήκος L ενός κύκλου δίνεται από τον τύπο L = 2πρ ή L = πδ όπου δ η διάµετρος του κύκλου και π ένας άρρητος αριθµός του οποίου προσέγγιση µε δύο δεκαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Ο ραδιενεργός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας

Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Η καμπύλωση του χώρου-θεωρία της σχετικότητας Σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας που διατύπωσε ο Αϊνστάιν, το βαρυτικό πεδίο κάθε μάζας δημιουργεί μια καμπύλωση στον χώρο (μάλιστα στον χωροχρόνο),

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

Al + He X + n, ο πυρήνας Χ είναι:

Al + He X + n, ο πυρήνας Χ είναι: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 IOYNIOY 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 1.- Από τα πρώτα σχολικά µας χρόνια µαθαίνουµε για το πλανητικό µας σύστηµα. Α) Ποιος είναι ο πρώτος και

Διαβάστε περισσότερα

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΦΥΣΗ» ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Η «ΦΥΣΗ» ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 Η «ΦΥΣΗ» ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Θα αποδεχτούµε ότι το παν αποτελείται από το κενό και τα άτοµα, όπως υποστήριξε ο ηµόκριτος; Αν δεχτούµε σαν αξίωµα αυτή την υπόθεση, τι είναι το κενό και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τα δύο

Διαβάστε περισσότερα

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕTΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ6 ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕ- ΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΕΚΠΕΜΠΟΥΣΩΝ ΙΟ ΩΝ (LEDS) Γ. Μήτσου Α. Θεωρία 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις: Τελική Εξέταση 28 Αυγούστου 2015

Λύσεις: Τελική Εξέταση 28 Αυγούστου 2015 Φ230: Αστροφυσική Ι Λύσεις: Τελική Εξέταση 28 Αυγούστου 2015 1. Ο Σείριος Α, έχει φαινόμενο οπτικό μέγεθος mv - 1.47 και ακτίνα R1.7𝑅 και αποτελεί το κύριο αστέρι ενός διπλού συστήματος σε απόσταση 8.6

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Β _70 Β. Μονοχρωματική ακτίνα πράσινου φωτός διαδίδεται αρχικά στον αέρα. Στη πορεία της δέσμης έχουμε τοποθετήσει στη σειρά τρία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική µέθοδος. Πείραµα, Γαλιλαίου. Εφαρµογή: επιστηµονικής µεθόδου. Βήµα 2: Υπόθεση

Επιστηµονική µέθοδος. Πείραµα, Γαλιλαίου. Εφαρµογή: επιστηµονικής µεθόδου. Βήµα 2: Υπόθεση Επιστηµονική µέθοδος Η Φυσική για να µελετήσει ένα φαινόµενο εφαρµόζει την λεγόµενη επιστηµονική µέθοδο. Η επιστηµονική µέθοδος αποτελείται από τα εξής βήµατα: Βήµα 1: Παρατήρηση Χρησιµοποιώντας τις αισθήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική Ο15 Κοίλα κάτοπτρα 1. Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η εύρεση της εστιακής απόστασης κοίλου κατόπτρου σχετικά μεγάλου ανοίγματος και την μέτρηση του σφάλματος της σφαιρικής εκτροπής... Θεωρία.1 Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικό διαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ λυκείου 009 ΘΕΜΑ 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΚΥΜΑΤΑ) ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ 5

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΚΥΜΑΤΑ) ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ 5 ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΚΥΜΑΤΑ) ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ 5 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Εφαρµογές των Νόµων του Νεύτωνα: Τριβή, Κυκλική Κίνηση, Ελκτικές Δυνάµεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 5 Εφαρµογές των Νόµων του Νεύτωνα: Τριβή, Κυκλική Κίνηση, Ελκτικές Δυνάµεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 5 Εφαρµογές των Νόµων του Νεύτωνα: Τριβή, Κυκλική Κίνηση, Ελκτικές Δυνάµεις Περιεχόµενα Κεφαλαίου 5 Εφαρµογές Τριβής Οµοιόµορφη Κυκλική Κίνηση Δυναµική Κυκλικής Κίνησης Οι κλήσεις στους αυτοκινητοδρόµους

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Δ 4_2153 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (1) και (2), που αρχικά διαδίδονται στο κενό με μήκη κύματος λ ο1 = 4 nm και λ ο2 = 6 nm

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΘΕΜΑ A ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Παρασκευή, 0 Μαΐου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις Α -Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 2-1 Ένας φύλακας του ατομικού ρολογιού καισίου στο Γραφείο Μέτρων και Σταθμών της Ουάσιγκτον. 2-2 Άτομα στην επιφάνεια μιας μύτης βελόνας όπως φαίνονται μεηλεκτρονικόμικροσκό 2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου

Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 15 2. Άσκηση 2 Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου 2.1 Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την πόλωση των µικροκυµάτων και την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 2005 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης 3 Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης Μέθοδος Σε σώμα διαφανές ημικυλινδρικού σχήματος είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί ο νόμος του Sell και να εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6)

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας το r με r n, έχουμε: Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας n=1, βρίσκουμε την τροχιά με τη μικρότερη ακτίνα n: Αντικαθιστώντας την τελευταία εξίσωση στη 2.6, παίρνουμε: Αν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Θέμα 1 ο ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Στα ερωτήματα 1 5 του πρώτου θέματος, να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της απάντησης που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι ενεργειακές στάθµες του πυρήνα ενός στοιχείου είναι της τάξης α)µερικών ev γ)µερικών MeV

2. Οι ενεργειακές στάθµες του πυρήνα ενός στοιχείου είναι της τάξης α)µερικών ev γ)µερικών MeV ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Αν ένα οπτικό µέσο Α µε δείκτη διάθλασης n Α είναι οπτικά πυκνότερο από ένα άλλο οπτικό µέσο Β µε δείκτη διάθλασης n Β και τα µήκη κύµατος του φωτός στα δυο µέσα είναι λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. Αραβαντινός Καθ. Φυσικής ΤΕΙ Αθήνας Το 2005 συµπληρώθηκε ένας ακριβώς αιώνας από την χρονιά της ιστορικής δηµοσίευσης του Albert Einstein γύρω από την Ειδική Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σχετικά µε τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14) Θέμα 1 ο Α. Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC σε κάποια χρονική στιγμή που το ρεύμα στο κύκλωμα είναι ίσο με το μισό της μέγιστης τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 014 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα