Κύρια σημεία των παραδόσεων του μαθήματος: Μεθοδολογία της έρευνας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύρια σημεία των παραδόσεων του μαθήματος: Μεθοδολογία της έρευνας"

Transcript

1 Κύρια σημεία των παραδόσεων του μαθήματος: Μεθοδολογία της έρευνας Διδάσκων: Αστέριος Τσιάρας Ακ. Έτος εαρινό εξάμηνο Έρευνα είναι η αναζήτηση της γνώσης μέσα από μια αντικειμενική και συστηματική μέθοδο, για την εξεύρεση λύσης σε ένα πρόβλημα. Έρευνα είναι, επίσης, η συστηματική προσέγγιση όσον αφορά τη γενίκευση των επιμέρους γνώσεων και τη διατύπωση μιας θεωρίας Ο όρος «έρευνα» αναφέρεται στη συστηματική μέθοδο που αποτελείται: 1) Από την καθαρή διατύπωση του προβλήματος 2) Τη διατύπωση μιας υπόθεσης 3) Τη συλλογή των πραγματικών στοιχείων ή δεδομένων 4. Την ανάλυση των γεγονότων και την κατάληξη σε ορισμένα συμπεράσματα είτε με τη μορφή της επίλυσης του σχετικού προβλήματος είτε με τη μορφή γενικεύσεων για κάποια θεωρητική σύνθεση Η σημασία της έρευνας έγκειται στην ποιότητα της και όχι στην ποσότητα Η μεθοδολογία μπορεί να διαφέρει από πρόβλημα σε πρόβλημα Οι ερευνητικές μελέτες μπορεί να είναι διερευνητικές καθώς και προσανατολισμένες σε απτά αποτελέσματα Η έρευνα αναφέρεται: α) Στην αναζήτηση της γνώσης β) Στην αναζήτηση σχετικών πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο θέμα Η έρευνα περιλαμβάνει:

2 α) Τον καθορισμό και τον επαναπροσδιορισμό των προβλημάτων β) Τη διατύπωση μιας υπόθεσης ή διαφόρων προτεινόμενων λύσεων γ) Τη συλλογή, την οργάνωση και την αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων δ) Την εξαγωγή συμπερασμάτων ε) Τον έλεγχο των συμπερασμάτων για να διαπιστωθεί αν ταιριάζουν στη διαμόρφωση της ερευνητικής υπόθεσης Η σημασία της έρευνας έγκειται στην ποιότητά της και όχι στην ποσότητα Η μεθοδολογία μπορεί να διαφέρει από πρόβλημα σε πρόβλημα Οι ερευνητικές μελέτες μπορεί να είναι διερευνητικές καθώς και προσανατολισμένες στα αποτελέσματα που παράγουν Οι στόχοι της έρευνας\ Γενικοί α) Η ανακάλυψη απαντήσεων σε ερευνητικά ερωτήματα μέσω της εφαρμογής επιστημονικών διαδικασιών β) Η ανακάλυψη της κρυμμένης αλήθειας, η οποία δεν έχει αποκαλυφθεί με κάποιο τρόπο Ειδικοί: α) Η εξοικείωση με ένα φαινόμενο και η ανάδυση νέων ιδεών γι αυτό (Διερευνητικές ή διαμορφωτικές ερευνητικές μελέτες) β) Η ακριβής απεικόνιση των χαρακτηριστικών ενός συγκεκριμένου ατόμου, μιας κατάστασης ή μιας ομάδας (περιγραφικές ερευνητικές μελέτες) γ) Ο καθορισμός της συχνότητας με την οποία συμβαίνει κάτι ή η συσχέτιση αυτού με κάτι άλλο (Διαγνωστικές ερευνητικές μελέτες)

3 δ) Η δοκιμασία μιας ερευνητικής υπόθεσης για την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ των εξαρτημένων ερευνητικών μεταβλητών (Αυτή η ερευνητική μελέτη είναι γνωστή ως δοκιμασία ερευνητικής υπόθεσης) Βασικά ερευνητικά κίνητρα α) Επιθυμία βαθμολόγησης και αναγνώρισης μιας έρευνας για τις παροχές που τη συνοδεύουν β) Επιθυμία αντιμετώπισης της πρόκλησης για την επίλυση άλυτων προβλημάτων στην καθημερινή πρακτική γ) Επιθυμία για πνευματική απόλαυση, κάνοντας κάποια δημιουργική εργασία δ) Επιθυμία για την εξυπηρέτηση αναγκών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου ε) Επιθυμία κατάκτησης του σεβασμού των άλλων Βασικοί ερευνητικοί τύποι Περιγραφική έρευνα α) Ο κύριος σκοπός της είναι η περιγραφή μιας κατάστασης πραγμάτων, όπως αυτή υφίσταται στο άμεσο παρόν β) Ο ερευνητής δεν έχει κανένα έλεγχο επί των μεταβλητών και μπορεί μόνο να αναφέρει τι συνέβη ή τι συμβαίνει, συμπεριλαμβάνοντας συγκριτικές και συσχετιστικές μεθόδους εξήγησης της αιτιότητας (Π.χ. Προτιμήσεις των ανθρώπων για τα πολιτικά κόμματα κλπ.) 2. Αναλυτική έρευνα: Ο ερευνητής πρέπει να χρησιμοποιήσει γεγονότα ή πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες και να τις αναλύσει, για να κάνει μια κριτική αξιολόγηση του υλικού 3. Εφαρμοσμένη έρευνα: Στοχεύει στην εξεύρεση μιας λύσης για ένα άμεσο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία ή μια βιομηχανική /οργανωτική επιχείρηση (Ιατρική έρευνα)

4 4. Βασική έρευνα: Ασχολείται κυρίως με γενικεύσεις της σύνθεσης των επί μέρους γνώσεων και πληροφοριών με τη διατύπωση μιας θεωρίας (Μαθηματικά αξιώματα) 5. Ποσοτική έρευνα: Βασίζεται στη μέτρηση της ποσότητας ή του ποσού. Είναι εφαρμόσιμη σε φαινόμενα που μπορούν να εκφραστούν με ποσοτικούς όρους 6. Ποιοτική έρευνα: Ασχολείται με ποιοτικά φαινόμενα, δηλαδή, φαινόμενα που σχετίζονται ή αφορούν την ποιότητα ή το είδος. Για παράδειγμα, όταν μας ενδιαφέρει η διερεύνηση των κινήτρων της ανθρώπινης συμπεριφοράς (γιατί οι άνθρωποι σκέφτονται και κάνουν ορισμένα πρ7. Εννοιολογική έρευνα: Σχετίζεται με κάποια αφηρημένη ιδέα (ες) ή θεωρία. Είναι γενική και χρησιμοποιείται από τους φιλοσόφους και τους στοχαστές για να αναπτύξουν νέες ιδέες ή να επανερμηνεύσουν υφιστάμενες 8. Εμπειρική έρευνα: Βασίζεται μόνο στην εμπειρία ή στην παρατήρηση και, συχνά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το όλο σύστημα και η βασική θεωρία. Σταχυολογεί τα δεδομένα της έρευνας, για να καταλήξει σε συμπεράσματα τα οποία μπορούν να επαληθεύονται με την παρατήρηση ή το πείραμα) Όλα τα άλλα είδη της έρευνας είναι παραλλαγές μιας ή περισσότερων από τις παραπάνω προσεγγίσεις, με βάση είτε τον σκοπό της έρευνας ή τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση της έρευνας, σχετικά με το περιβάλλον στο οποίο διεξάγεται η έρευνα, ή στη βάση κάποιου άλλου παρόμοιου παράγοντα. Έρευνα μικρής χρονικής περιόδου ή μακροχρόνια έρευνα Έρευνα πεδίου ή εργαστηριακή έρευνα Έρευνα προσομοίωσης Κλινική ή διαγνωστική έρευνα Διερευνητική ή τυποποιημένη Ιστορική έρευνα

5 Ερευνητικές προσεγγίσεις 1. Ποσοτική προσέγγιση: Περιλαμβάνει την παραγωγή δεδομένων σε ποσοτική μορφή, που μπορεί να υποβληθεί σε αυστηρή ποσοτική ανάλυση μ έναν τυπικό και άκαμπτο τρόπο α) Επαγωγική προσέγγιση: Στοχεύει στον σχηματισμό μιας βάσης δεδομένων από την οποία να προκύψουν χαρακτηριστικά ή σχέσεις στα άτομα του ερευνητικού πληθυσμού και τότε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο ευρύτερος πληθυσμός έχει τα ίδια χαρακτηριστικά β) Πειραματική προσέγγιση: Χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο ερευνητικό περιβάλλον και στην περίπτωση αυτή μερικές μεταβλητές χειραγωγούνται για να καταγραφεί το αποτέλεσμα της επίδρασής τους επί άλλων μεταβλητών γ) Προσέγγιση προσομοίωσης: Περιλαμβάνει την κατασκευή ενός τεχνητού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο μπορούν να παραχθούν οι σχετικές πληροφορίες και τα δεδομένα. Αυτό επιτρέπει την παρατήρηση της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος (ή του υπο-συστήματος) υπό ελεγχόμενες συνθήκες Ποιοτική προσέγγιση: Ασχολείται με την υποκειμενική αξιολόγηση στάσεων, απόψεων και συμπεριφοράς Η έρευνα σε τέτοιο πλαίσιο είναι συνάρτηση των ιδεών και των εντυπώσεων του ερευνητή Μια τέτοια προσέγγιση στην έρευνα δεν παράγει αποτελέσματα σε ποσοτική μορφή και τα ερευνητικά αποτελέσματα δεν υπόκεινται σε αυστηρή ποσοτική ανάλυση Ποσοτική προσέγγιση: Περιλαμβάνει την παραγωγή δεδομένων σε ποσοτική μορφή, που μπορεί να υποβληθεί σε αυστηρή ποσοτική ανάλυση μ έναν τυπικό και άκαμπτο τρόπο

6 α) Επαγωγική προσέγγιση: Στοχεύει στον σχηματισμό μιας βάσης δεδομένων από την οποία να προκύψουν χαρακτηριστικά ή σχέσεις στα άτομα του ερευνητικού πληθυσμού και τότε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο ευρύτερος πληθυσμός έχει τα ίδια χαρακτηριστικά β) Πειραματική προσέγγιση: Χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο ερευνητικό περιβάλλον και στην περίπτωση αυτή μερικές μεταβλητές χειραγωγούνται για να καταγραφεί το αποτέλεσμα της επίδρασής τους επί άλλων μεταβλητών γ) Προσέγγιση προσομοίωσης: Περιλαμβάνει την κατασκευή ενός τεχνητού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο μπορούν να παραχθούν οι σχετικές πληροφορίες και τα δεδομένα. Αυτό επιτρέπει την παρατήρηση της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος (ή του υπο-συστήματος) υπό ελεγχόμενες συνθήκες Είδη - μέθοδοι τεχνικές της έρευνας Βιβλιογραφική έρευνα: Ανάλυση των ιστορικών καταγραφών και ντοκουμέντων (Ανάλυση περιεχομένου-καταγραφή στοιχείων-σύνθεση πληροφοριών) 2. Έρευνα πεδίου α) Μη συμμετοχική παρατήρηση: Κλίμακες παρατήρησης συμπεριφοράς, χρήση καρτών βαθμολόγησης β) Συμμετοχική παρατήρηση: (Άμεση καταγραφή δεδομένων παρατήρησης, μγνητοφώνηση, βιντεοσκόπηση) γ) Μαζική παρατήρηση: Καταγραφή της μαζικής συμπεριφοράς, συνέντευξη με τη χρήση ανεξάρτητων παρατηρητών σε δημόσιους χώρους δ) Ερωτηματολόγια με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Προσδιορισμός της οικονομικής και κοινωνικής προέλευσης των ερωτηθέντων ε) Ερωτηματολόγια προσωπικών στάσεων: Χρήση κλιμάκων μέτρησης στάσεων, προβολικές τεχνικές ή χρήση κοινωνιομετρικών κλιμάκων στ) Προσωπική συνέντευξη: Ο ερευνητής χρησιμοποιεί ένα λεπτομερές σχεδιάγραμμα με ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις

7 ζ) Εστιασμένη συνέντευξη: Ο ερευνητής εστιάζει την προσοχή του σε μια δεδομένη εμπειρία και τα αποτελέσματά της η) Ομαδική συνέντευξη: Ταυτόχρονη συνέντευξη από μικρές ομάδες ερωτώμενων θ) Τηλεφωνική έρευνα: Χρησιμοποιείται ως μια τεχνική έρευνας για πληροφορίες από προσωπικές απόψεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνέχεια ενός ερωτηματολογίου ι) Μελέτη περίπτωσης: Διατομική συλλογή στοιχείων για εντατική ανάλυση κ) Βιογραφία: Διαχρονική συλλογή δεδομένων για ένα πρόσωπο Εργαστηριακή έρευνα: Μελέτη σε μικρή ομάδα των τυχαίων συμπεριφορών και των ρόλων των ατόμων. Χρήση συσκευών εγγραφής ήχου και εικόνας, χρήση παρατηρητών κλπ. Οι ερευνητικές μέθοδοι μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: Έμφαση στη συλλογή δεδομένων. Αυτές οι μέθοδοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν τα ήδη διαθέσιμα δεδομένα δεν επαρκούν για να καταλήξουμε στην απαιτούμενη λύση Έμφαση στις στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό σχέσεων μεταξύ των δεδομένων και των άγνωστων ερευνητικών μεταβλητών Έμφαση στην αξιολόγηση της ακρίβειας των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν Μεθοδολογία της έρευνας είναι ένας τρόπος συστηματικής επίλυσης ενός ερευνητικού προβλήματος. Η μεθοδολογία της έρευνας μπορεί να εκληφθεί ως η επιστήμη που μελετά το πώς γίνεται επιστημονικά μία έρευνα. Σ αυτή την επιστήμη μελετώνται τα διάφορα

8 βήματα ενός ερευνητή στη μελέτη ενός προβλήματος, μαζί με τη λογική με τα διέπει. Είναι απαραίτητο για τον ερευνητή να γνωρίζει όχι μόνο τις μεθόδους / τεχνικές της έρευνας αλλά επίσης και τη μεθοδολογία. Η μεθοδολογία της έρευνας μελετάει ζητήματα όπως: Για ποιο σκοπό έχει αναληφθεί μια ερευνητική μελέτη; Πώς έχει οριστεί το ερευνητικό πρόβλημα της έρευνας, με ποιο τρόπο και πώς έχει διατυπωθεί η ερευνητική υπόθεση; Ποια δεδομένα έχουν συλλεχθεί, ποια συγκεκριμένη μέθοδος έρευνας/ συγκεκριμένη τεχνική έχει προκριθεί; Ποια μέθοδος ανάλυσης δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί; Ερευνητικό σχέδιο: Βήματα - Δράσεις Ορισμός του ερευνητικού προβλήματος Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (Ανασκόπηση εννοιών και θεωριών Ανασκόπηση άλλων σχετικών ερευνητικών μελετών) Διατύπωση της ερευνητικής υπόθεσης Σχέδιο έρευνας Καθορισμός του ερευνητικού δείγματος Υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας - Συλλογή δεδομένων Ανάλυση δεδομένων (Στατιστικός έλεγχος της ερευνητικής υπόθεσης) Ερμηνεία και γενίκευση των αποτελεσμάτων Παρουσίαση των συμπερασμάτων Ερευνητικό σχέδιο: Βήματα Δράσεις Ορισμός του ερευνητικού προβλήματος

9 Υπάρχουν δύο είδη των ερευνητικών προβλημάτων. Αυτά που σχετίζονται με καταστάσεις της φύσης και αυτά που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Τα δύο ουσιαστικά βήματα που εμπλέκονται στη διατύπωση του προβλήματος της έρευνας είναι η κατανόηση του προβλήματος σε βάθος και η αναδιατύπωσή του με λεκτικούς όρους. Βοήθεια στη διατύπωση του προβλήματος μπορεί να παράσχει ένας έμπειρος επιβλέπων ερευνητής και η διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Μόλις διατυπωθεί το πρόβλημα ο ερευνητής θα πρέπει να υλοποιήσει μια εκτεταμένη βιβλιογραφική διερεύνηση που να συνδέεται με το πρόβλημα. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμεύσουν τα ακόλουθα: Αναζήτηση σχετικών δημοσιεύσεων με το θέμα σε βιβλία Αναζήτηση σχετικών δημοσιεύσεων με το θέμα σε επιστημονικά περιοδικά Αναζήτηση σχετικών δημοσιεύσεων με το θέμα σε πρακτικά συνεδρίων 3. Διατύπωση της ερευνητικής υπόθεσης Μετά από εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα, ερευνητής θα πρέπει να διατυπώσει με σαφείς όρους, την ερευνητική/ές υπόθεση/σεις. Αυτός προσδιορίζει, επίσης, το είδος των δεδομένων που θα συλλεχθούν και το είδος των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν. 4. Σχέδιο έρευνας H λειτουργία του σχεδιασμού της έρευνας είναι να συμβάλει στη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων με το ελάχιστο δυνατό κόστος σε εργασία, χρόνο και χρήμα. Η επίτευξη όλων αυτών εξαρτάται κυρίως από τον σκοπό της έρευνας. Η στοχοθεσία μιας έρευνας μπορεί να ομαδοποιηθεί σε τέσσερις κατηγορίες: (1) Διερευνητική, (2) Περιγραφική, (3) Διαγνωστική και (4) πειραματική. 4. Σχέδιο έρευνας

10 Ο κατάλληλος ερευνητικός σχεδιασμός συνεπάγεται την εξέταση των ακόλουθων παραμέτρων: (1) Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη των πληροφοριών (2) Τη διαθεσιμότητα, τις δεξιότητες του ερευνητή και των συνεργατών του (3) Ο τρόπος οργάνωσης των μέσων συλλογής δεδομένων και το σκεπτικό που οδηγεί στη συγκεκριμένη επιλογή? (4) Ο διαθέσιμος χρόνος για τη διεξαγωγή της έρευνας (5) Η χρηματοδότηση που διατίθεται για τον σκοπό της έρευνας 5. Καθορισμός του ερευνητικού δείγματος Θεωρητικά μπορεί να θεωρηθεί ότι μια έρευνα έχει απόλυτα ακριβή αποτελέσματα, όταν συμπεριλαμβάνει στο δείγμα της όλο τον πληθυσμό στον οποίο αναφέρεται. Συνήθως, στην πράξη αυτό δεν ισχύει, επειδή συνεπάγεται πολύ χρόνο, χρήμα και προσπάθεια. Γι αυτό λαμβάνεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από τον ευρύτερο πληθυσμό. Αντιπροσωπευτικό δείγμα θεωρείται αυτό που λαμβάνεται με τυχαία δειγματοληψία. Σε αντίθετη περίπτωση η δειγματοληψία θεωρείται ότι δεν αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά του ερευνητικού πληθυσμού (δείγμα σκοπιμότητας) 5. Καθορισμός του ερευνητικού δείγματος Κατηγορίες δειγματοληψίας: Δειγματοληψία σκοπιμότητας (ευκολίας): Αυτή η μέθοδος δειγματοληψίας περιλαμβάνει τη σκόπιμη ή εσκεμμένη επιλογή συγκεκριμένων ατόμων για να δώσουν πληροφορίες για τον ευρύτερο πληθυσμό, με βάση την ευκολία πρόσβασης του ερευνητή. Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να αποδώσει μεροληπτικά αποτελέσματα, ιδίως όταν ο πληθυσμός δεν είναι ομοιογενής. 5. Καθορισμός του ερευνητικού δείγματος

11 Κατηγορίες δειγματοληψίας: Απλή τυχαία δειγματοληψία : Σε αυτή τη μέθοδο δειγματοληψίας κάθε μονάδα του ερευνητικού πληθυσμού έχει ίση πιθανότητα να συνυπολογιστεί στο δείγμα της έρευνας. Αυτό επιτυγχάνεται με την τυχαία κλήρωση μονάδων του ερευνητικού πληθυσμού. 5. Καθορισμός του ερευνητικού δείγματος Κατηγορίες δειγματοληψίας: Συστηματική τυχαία δειγματοληψία : Σε αυτή τη μέθοδο δειγματοληψίας, από το σύνολο των μονάδων του ερευνητικού πληθυσμού, επιλέγεται ένας αριθμός με την ακόλουθη διαδικασία. Αριθμούνται όλες οι μονάδες του πληθυσμού (π.χ, τηλεφωνικός κατάλογος) και λαμβάνεται μία μονάδα του ερευνητικού πληθυσμού κάθε 10 αριθμούς η 20 κ.λπ. Δηλαδή 1,10,20,30 ή 1,20,40, Καθορισμός του ερευνητικού δείγματος Κατηγορίες δειγματοληψίας: Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία : Σε αυτή τη μέθοδο δειγματοληψίας ο ερευνητικός πληθυσμός, από τον οποίο πρόκειται να προέλθει ένα δείγμα δεν αποτελεί μια ομοιογενή ομάδα. Γι αυτό εφαρμόζεται η τεχνική στρωματοποιημένης δειγματοληψίας ώστε να ληφθεί το αντιπροσωπευτικό δείγμα. 5. Καθορισμός του ερευνητικού δείγματος Κατηγορίες δειγματοληψίας: Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία : Στην τεχνική αυτή, ο πληθυσμός κατηγοριοποιείται σε έναν αριθμό μη επικαλυπτόμενων υπο-πληθυσμών (στρώματα), με βάση κάποιο κοινό χαρακτηριστικό (μεταβλητή) και επιλέγονται μονάδες του πληθυσμού, από κάθε στρώμα, με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας.

12 Δειγματοληψία ποσόστωσης: Στη στρωματοποιημένη δειγματοληψία το κόστος λήψης τυχαίων δειγμάτων είναι πολύ μεγάλο. Έτσι, ο ερευνητής επιλέγει ένα ποσοστό μονάδων του πληθυσμού από κάθε στρώμα κατά την κρίση του. Το μέγεθος της ποσόστωσης, για κάθε στρώμα, είναι ανάλογο με το μέγεθος αυτού του στρώματος στον πληθυσμό. Η δειγματοληψία ποσόστωσης δεν είναι απόλυτα μια τυχαία μορφή δειγματοληψίας, αλλά συμπεριλαμβάνει την κρίση του ερευνητή. Κατά συστάδες δειγματοληψία : Ο πληθυσμός χωρίζεται σε συστάδες, π.χ. με βάση γεωγραφικά κριτήρια, και απλά τυχαία δείγματα επιλέγονται από κάθε συστάδα. Το ερευνητικό δείγμα, σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από αυτό της απλής τυχαίας δειγματοληψίας, για να εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο αντιπροσώπευσης του συνολικού πληθυσμού. Πολυεπίπεδη δειγματοληψία: Αυτό το είδος δειγματοληψίας είναι μια περαιτέρω εξέλιξη της ιδέας δειγματοληψίας κατά συστάδες. Δηλαδή γίνεται επιλογή δειγμάτων από ήδη διαμορφωμένες συστάδες του ερευνητικού πληθυσμού. Π.χ. επιλέγουμε τυχαία πανεπιστήμια, μετά τμήματα και μετά φοιτητές. Διαδοχική δειγματοληψία: Αυτή προϋποθέτει έναν πολύπλοκο σχεδιασμό δειγματοληψίας, όπου το τελικό μέγεθος του δείγματος δεν έχει καθοριστεί εκ των προτέρων, αλλά προσδιορίζεται σύμφωνα με μαθηματικές αποφάσεις, με βάση τις πληροφορίες που παρέχει η πρόοδος της έρευνας. Αυτό το σχέδιο δειγματοληψίας προκρίνεται στο πλαίσιο του στατιστικού ελέγχου της ποιότητας της έρευνας.\ 6. Υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας - Συλλογή δεδομένων Κατηγορίες συλλογής δεδομένων: 1. Παρατήρηση: Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει τη συλλογή πληροφοριών μέσω της παρατήρησης του ίδιου του ερευνητή, χωρίς να πάρει συνέντευξη από

13 κανένα. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται σχετίζονται με αυτά που συμβαίνουν στο παρόν και δεν συνυπολογίζουν τη συμπεριφορά των ατόμων στο παρελθόν και στο μέλλον Αυτή η μέθοδος είναι δαπανηρή δεν είναι κατάλληλη για έρευνες με μεγάλα δείγματα και οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι πολύ περιορισμένες. 2. Προσωπική συνέντευξη: Ο ερευνητής ακολουθεί μια αυστηρή διαδικασία και επιδιώκει απαντήσεις σε μια σειρά από προκαθορισμένες ερωτήσεις μέσω προσωπικών συνεντεύξεων. Αυτή η μέθοδος συλλογής δεδομένων πραγματοποιείται συνήθως με ένα δομημένο τρόπο όπου η παραγωγή αποτελεσμάτων εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την ικανότητα του ερευνητή. 3. Τηλεφωνική συνέντευξη: Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών από ερωτήσεις που τίθενται μέσω τηλεφώνου. Αυτή η πρακτική δεν χρησιμοποιείται ευρέως, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο σε βιομηχανικές έρευνες στις ανεπτυγμένες περιφέρειες, ιδίως, όταν η έρευνα πρέπει να επιτευχθεί σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα 4. Ερωτηματολόγια (Έμμεση διαδικασία-ταχυδρομείο): Σ αυτή τη μέθοδο ο ερευνητής και οι ερωτηθέντες δεν έρχονται σε άμεση επαφή. Τα ερωτηματολόγια ταχυδρομούνται με το το αίτημα να επιστραφούν χωρίς χρέωση. Είναι η περισσότερο χρησιμοποιούμενη μέθοδος σε διάφορες οικονομικές και επιχειρηματικές έρευνες. Πριν από την εφαρμογή αυτής της μεθόδου, συνήθως διεξάγεται μια πιλοτική μελέτη για τη δοκιμή του ερωτηματολογίου, η οποία αποκαλύπτει τις τυχόν αδυναμίες του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να προετοιμαστεί πολύ προσεκτικά για την αποτελεσματική συλλογή των σχετικών πληροφοριών 5. Ερωτηματολόγια (Άμεση διαδικασία-προσωπική επίδοση): Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ο ίδιος ο ερευνητής δίδει άμεσα τα ερωτηματολόγια στα άτομα να τα συμπληρώσουν.

14 Πριν από την εφαρμογή αυτής της μεθόδου, συνήθως διεξάγεται μια πιλοτική μελέτη για τη δοκιμή του ερωτηματολογίου, η οποία αποκαλύπτει τις τυχόν αδυναμίες του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να προετοιμαστεί πολύ προσεκτικά για την αποτελεσματική συλλογή των σχετικών πληροφοριών. 7. Υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας Διεξαγωγή της έρευνας - Η διεξαγωγή της έρευνας είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ερευνητική διαδικασία Εάν η έρευνα έχει σχεδιαστεί σωστά, τα στοιχεία που συλλέγονται θα είναι επαρκή και αξιόπιστα Ο ερευνητής ελέγχει αν η έρευνα διεξάγεται με συστηματικό τρόπο και μέσα στην απαιτούμενη χρονική προθεσμία Αν η έρευνα διεξάγεται μέσω δομημένων ερωτηματολογίων, θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είναι εύκολη η επεξεργασία των απαντήσεων Αν η έρευνα διεξάγεται μέσω συνεντεύξεων, αυτός που θα πάρει τη συνέντευξη πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος. 8. Υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας Ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων - Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων απαιτεί μια σειρά από πολύ συναφείς δραστηριότητες, όπως η κατηγοριοποίηση, η εφαρμογή αυτών των κατηγοριών στη σειρά των δεδομένων μέσω κωδικοποίησης, δημιουργίας πινάκων και, στη συνέχεια, ακολουθεί η στατιστική ανάλυση των αριθμητικών δεδομένων. Κατανομή των δεδομένων σε πίνακες: Τα δεδομένα ταξινομούνται σε πίνακες και με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, γρήγορα μπορεί να καταστεί δυνατή η μελέτη μεγάλου αριθμού μεταβλητών που επηρεάζουν ταυτόχρονα ένα ερευνητικό πρόβλημα

15 Στατιστική ανάλυση: Γίνεται υπολογισμός των διαφόρων ποσοστών, συντελεστών, κλπ., με την εφαρμογή κατάλληλων στατιστικών τύπων για την ορθότητα της ερευνητικής υπόθεσης με βάση συγκεκριμένα στατιστικά κριτήρια. 9. Υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας Έλεγχος της ερευνητικής υπόθεσης Μετά από την ανάλυση των δεδομένων ο ερευνητής μπορεί να δοκιμάσει τις ερευνητικές υποθέσεις, που είχε διατυπώσει εκ των προτέρων Η συνήθης ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί κατά τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων είναι αν τα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν τις υποθέσεις ή όχι Γι αυτόν τον σκοπό έχουν σχεδιαστεί από τους στατιστικολόγους διάφορα τεστ, όπως είναι το Χ τετράγωνο, το t-test και το F-test Οι ερευνητικές υποθέσεις ελέγχονται μέσω της χρήσης ενός ή περισσότερων από αυτά τα τεστ ανάλογα με τη φύση των δεδομένων που συλλέγονται και το αντικείμενο της έρευνας 10. Υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας Γενικεύσεις και ερμηνεία Αν μια ερευνητική υπόθεση έχει γίνει αποδεκτή με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας, τότε ο ερευνητής μπορεί να καταλήξει σε γενικεύσεις, δηλαδή, να οικοδομήσει μια θεωρία Ουσιαστικά, η πραγματική αξία μιας έρευνας έγκειται στη δυνατότητα παραγωγής γενικεύσεων Αν ο ερευνητής δεν είχε διατυπώσει εκ των προτέρων ερευνητική υπόθεση μπορεί να εξηγήσει τα ευρήματά του με βάση κάποια ήδη διατυπωμένη θεωρία Η διαδικασία ερμηνείας των ερευνητικών αποτελεσμάτων συχνά οδηγεί στη διατύπωση νέων ερευνητικών ερωτημάτων, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω έρευνες 11. Υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας Γενικεύσεις και ερμηνεία

16 Αν μια ερευνητική υπόθεση έχει γίνει αποδεκτή με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας, τότε ο ερευνητής μπορεί να καταλήξει σε γενικεύσεις, δηλαδή, να οικοδομήσει μια θεωρία Ουσιαστικά, η πραγματική αξία μιας έρευνας έγκειται στη δυνατότητα παραγωγής γενικεύσεων Αν ο ερευνητής δεν είχε διατυπώσει εκ των προτέρων ερευνητική υπόθεση μπορεί να εξηγήσει τα ευρήματά του με βάση κάποια ήδη διατυπωμένη θεωρία Η διαδικασία ερμηνείας των ερευνητικών αποτελεσμάτων συχνά οδηγεί στη διατύπωση νέων ερευνητικών ερωτημάτων, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω έρευνες Κριτήρια μιας καλής έρευνας Ο σκοπός της έρευνας θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια και να χρησιμοποιείται η κατάλληλη ορολογία Η χρησιμοποιούμενη ερευνητική διαδικασία θα πρέπει να περιγράφεται με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να επιτρέπει σε κάποιο άλλο ερευνητή να επαναλάβει την έρευνα και να την εξελίξει, διατηρώντας τη συνέχεια του τι έχει ήδη επιτευχθεί Η διαδικασία υλοποίησης της έρευνας θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά, για να προκύψουν αποτελέσματα όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά Ο ερευνητής θα πρέπει να αναφέρει με απόλυτη ειλικρίνεια, τα προβλήματα υλοποίησης της έρευνας και τις εκτιμήσεις των επιπτώσεών τους στα ευρήματα Κριτήρια μιας καλής έρευνας Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων θα πρέπει να είναι αρκετά επαρκής για να αποκαλύψει τη στατιστική σημαντικότητά τους και οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης πρέπει να είναι κατάλληλες. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των ερευνητικών δεδομένων πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά

17 Τα συμπεράσματα πρέπει να περιορίζονται στο πεδίο που δικαιολογείται από τα δεδομένα της έρευνας και να περιορίζεται σ αυτό που τα ερευνητικά δεδομένα παρέχουν επαρκή βάση Η εμπιστοσύνη στα ερευνητικά αποτελέσματα είναι δικαιολογημένη, εάν ο ερευνητής είναι έμπειρος και έχει καλή φήμη στον τομέα της έρευνας Κριτήρια μιας καλής έρευνας Η καλή έρευνα είναι συστηματική: Η έρευνα είναι δομημένη με συγκεκριμένα βήματα σε μια συγκεκριμένη ακολουθία, σύμφωνα με καλά καθορισμένο σύνολο κανόνων. Τα συστηματικά χαρακτηριστικά της έρευνας δεν αποκλείουν τη δημιουργική σκέψη, αλλά σίγουρα αποκλείουν τη χρήση της εικασίας και της διαίσθησης στην εξαγωγή συμπερασμάτων Η καλή έρευνα είναι λογική: Αυτό σημαίνει ότι η έρευνα καθοδηγείται από τους κανόνες της λογικής αιτιολόγησης και η λογική επαγωγική διαδικασία και απαγωγική διαδικασία έχει μεγάλη αξία στην υλοποίηση της έρευνας. Η λογική αιτιολόγηση καθιστά την έρευνα πιο ουσιαστική στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Κριτήρια μιας καλής έρευνας Η καλή έρευνα είναι εμπειρική: Αυτό σημαίνει ότι η έρευνα σχετίζεται βασικά με μία ή περισσότερες πτυχές μιας πραγματικής κατάστασης και ασχολείται με συγκεκριμένα στοιχεία, γεγονός που εξασφαλίζει μια βάση για την εξωτερική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας Η καλή έρευνα μπορεί να επαναληφθεί: Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει τη δυνατότητα για έλεγχο των αποτελεσμάτων της έρευνας με επανάληψη της μελέτης, οικοδομώντας έτσι μια σταθερή βάση για τη λήψη ορθών αποφάσεων Τα συστατικά μέρη ενός ερευνητικού προβλήματος Πρέπει να υπάρχει ένα άτομο ή μια ομάδα που να έχει κάποια δυσκολία ή ένα πρόβλημα Πρέπει να υπάρχει κάποιο στόχος για να επιτευχθεί

18 Πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικά μέσα (ή ακολουθία δράσεων) για την επίτευξη του ερευνητικού στόχου Πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει κάποια αμφιβολία στο μυαλό του ερευνητή όσον αφορά την επιλογή εναλλακτικών λύσεων Πρέπει να υπάρχει κάποιο περιβάλλον, μέσα στο οποίο να αναφέρεται το πρόβλημα Η επιλογή ενός ερευνητικού προβλήματος Δεν πρέπει να επιλέγεται ένα πρόβλημα πολύπλοκο, γιατί θα είναι δύσκολο έργο η αποσαφήνισή του Δεν πρέπει να επιλέγεται ένα αμφιλεγόμενο θέμα Δεν πρέπει να επιλέγονται ασαφή προβλήματα και με μικρό εύρος δυνατότητας μελέτης Το θέμα που επιλέγεται για έρευνα θα πρέπει να είναι οικείο και εφικτό, έτσι ώστε η σχετική έρευνα του υλικού ή των πηγών της έρευνας να βρίσκονται στο άμεσο πεδίο δράσης ενός ατόμου Η επιλογή ενός ερευνητικού προβλήματος Η σημασία του θέματος, τα προσόντα η κατάρτιση του ερευνητή, το κόστος και ο χρονικός παράγοντας είναι μερικά άλλα κριτήρια, που πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή ενός προβλήματος Μπορεί να πρέπει να προηγηθεί μια προκαταρκτική μελέτη από την επιλογή ενός προβλήματος. Αυτό μπορεί να μην απαραίτητο, όταν το πρόβλημα απαιτεί τη διεξαγωγή μιας έρευνας παρόμοια με κάποια που ήδη έχει γίνει. Αλλά όταν το πεδίο της έρευνας είναι σχετικά νέο και δεν υπάρχουν διαθέσιμες μια σειρά από καλά ανεπτυγμένες τεχνικές, θα πρέπει να διεξάγεται μια σύντομη μελέτη σκοπιμότητας. Η αναγκαιότητα ορισμού ενός ερευνητικού προβλήματος Η ορθή διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος πρέπει να απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα: Ποια στοιχεία πρέπει να συγκεντρωθούν;

19 Ποια χαρακτηριστικά των ερευνητικών δεδομένων είναι σχετικά με το θέμα της έρευνας και πρέπει να μελετηθούν; Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των εξαρτημένων μεταβλητών της έρευνας, που πρέπει να διερευνηθούν. Ποιες τεχνικές πρόκειται να χρησιμοποιηθούν γι αυτόν τον σκοπό; Τεχνικές ορισμού ενός ερευνητικού προβλήματος Διατύπωση του προβλήματος με ένα γενικό τρόπο (2) Κατανόηση της φύσης του προβλήματος (3) Διερεύνηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας (4) Ανάπτυξη ιδεών μέσα από συζητήσεις (5) Αναδιατύπωση του προβλήματος της έρευνας σε μια λειτουργική πρόταση Τεχνικές ορισμού ενός ερευνητικού προβλήματος Διατύπωση του προβλήματος με ένα γενικό τρόπο Ο ερευνητής πρέπει να εμβαθύνει στο γνωστικό πεδίο, στο οποίο επιθυμεί να διατυπώσει το ερευνητικό πρόβλημα. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, με τη διεξαγωγή μιας πιλοτικής μελέτης και με τη βοήθεια κάποιου ειδικού στο σχετικό γνωστικό πεδίο. Η γενική διατύπωση του προβλήματος συνεπάγεται την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση, εισάγοντας λειτουργικούς όρους και εξαλείφοντας τους ασαφείς όρους. Τεχνικές ορισμού ενός ερευνητικού προβλήματος (2) Κατανόηση της φύσης του προβλήματος Σε περίπτωση που το διατύπωσε κάποιος ειδικός στον συγκεκριμένο γνωστικό τομέα, ο ερευνητής εμπλέκεται σε συζήτηση μαζί του, για να αποσαφηνίσει τους ερευνητικούς στόχους.

20 Σε περίπτωση που ο ερευνητής το διατύπωσε μόνος του πρέπει να εξετάσει όλα τα στοιχεία που τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση. Επίσης, μπορεί να συμβουλευθεί έμπειρους ερευνητές στον σχετικό γνωστικό τομέα και να κατανοήσει το περιβάλλον, στο οποίο θα μελετηθεί το πρόβλημα. Τεχνικές ορισμού ενός ερευνητικού προβλήματος (3) Διερεύνηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας Πριν από τον ορισμό του προβλήματος της έρευνας πρέπει απαραιτήτως να διερευνηθεί όλη η διαθέσιμη βιβλιογραφία σχετικά με το πρόβλημα (Βιβλία, άρθρα, ανακοινώσεις σε συνέδρια, διατριβές σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό κύκλο σπουδών). Ο ερευνητής θα πρέπει να εστιάσει στην κατανόηση των θεωριών, των ερευνητικών μεθόδων και των μέσων συλλογής δεδομένων σε σχετικές έρευνες. Τεχνικές ορισμού ενός ερευνητικού προβλήματος (4) Ανάπτυξη ιδεών μέσα από συζητήσεις Η συζήτηση για το πρόβλημα, με άλλους, αποδίδει συχνά χρήσιμες πληροφορίες Ο ερευνητής πρέπει να συζητήσει το ερευνητικό πρόβλημα με τους συναδέλφους του και άλλους που έχουν αρκετή εμπειρία στον ίδιο γνωστικό τομέα ή εργάζονται σε παρόμοια ερευνητικά προβλήματα Η παραπάνω διαδικασία ονομάζεται εμπειρική διερεύνηση και μπορεί να βοηθήσει τόσο στη σωστή διατύπωση του προβλήματος όσο και στους τρόπους λύσης του Τεχνικές ορισμού ενός ερευνητικού προβλήματος (5) Αναδιατύπωση του προβλήματος της έρευνας Ο ερευνητής αφού έχει κατανοήσει το πρόβλημα, έχει ορίσει το περιβάλλον στο οποίο θα το μελετήσει, έχει συζητήσει με άλλους ειδικούς, έχει διερευνήσει τη σχετική βιβλιογραφία, αναδιατυπώνει το πρόβλημα με αναλυτικούς και λειτουργικούς όρους (Τεχνικοί όροι, ακρίβεια των λέξεων και φράσεων)

21 Επίσης ο ερευνητής αποσαφηνίζει με τον ορισμό του προβλήματος της έρευνας τα ακόλουθα: Τις ερευνητικές υποθέσεις τον απαιτούμενο χρόνο-τις πηγές δεδομένων - την αξία της διερεύνησης του προβλήματος τον σκοπό της έρευνας και τους περιορισμούς της Σχέδιο έρευνας Το σχέδιο έρευνας πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε: 1) Τη σαφή διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος 2) Τις διαδικασίες και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για να συλλεχθούν τα ερευνητικά δεδομένα 3) Τον υπό μελέτη ερευνητικό πληθυσμό 4) Τις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων Σχέδιο έρευνας Το σχέδιο έρευνας περιλαμβάνει αποφάσεις, από μέρους του ερευνητή, οι οποίες σχετίζονται με λέξεις όπως: τι, που, πότε, πόσοι, με ποια μέσα κλπ. 1) Με ποιον γνωστικό τομέα σχετίζεται η ερευνητική μελέτη; 2) Γιατί διεξάγεται η ερευνητική μελέτη; 3) Πού θα υλοποιηθεί η ερευνητική μελέτη; 4) Ποιο είδος ερευνητικών δεδομένων θα συλλεχθεί; 5) Πού μπορούν να βρεθούν τα απαιτούμενα ερευνητικά δεδομένα Ποια θα είναι η χρονική διάρκεια της μελέτης; Ποιος θα είναι ο αριθμός του ερευνητικού πληθυσμού; Ποιες τεχνικές συλλογής ερευνητικών δεδομένων θα υιοθετηθούν; Πώς θα αναλυθούν τα ερευνητικά δεδομένα Πώς θα παρουσιαστεί η έρευνα (Δημοσίευση της μελέτης) Σχέδιο έρευνας

22 Το σχέδιο έρευνας είναι η ρύθμιση των προϋποθέσεων για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων με τρόπο που να στοχεύει στον καλύτερο συνδυασμό του σκοπού της έρευνας με την οικονομία της ερευνητικής διαδικασίας Το σχέδιο έρευνας είναι η εννοιολογική δομή εντός της οποίας πραγματοποιείται αυτή η έρευνα και αποτελεί το πλάνο δράσεων για τη συλλογή, τη μέτρηση και την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων Το σχέδιο έρευνας μπορεί να διαιρεθεί στα ακόλουθα μέρη: Τη μέθοδο δειγματοληψίας για την επιλογή των ατόμων που θα συμμετέχουν στη συγκεκριμένη μελέτη Τη μέθοδο παρατήρησης που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να γίνει η παρατήρηση των υποκειμένων της έρευνας Σχέδιο έρευνας 3) Τον σχεδιασμό της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων που σχετίζεται με το πόσα υποκείμενα (στοιχεία) πρέπει να ληφθούν και με το πώς θα αναλυθούν οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συγκεντρώνονται 4) Το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο σχετίζεται με τις τεχνικές με τις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν οι διαδικασίες, που καθορίστηκαν για τα στάδια της δειγματοληψίας, της παρατήρησης, και της στατιστικής ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων Κύριες έννοιες: Ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές - Μεταβλητή ονομάζεται μια έννοια που μπορεί να λάβει διάφορες ποσοτικές τιμές (π.χ. το βάρος, το ύψος, το εισόδημα). - Ποιοτικά φαινόμενα είναι επίσης ποσοτικά βάσει της παρουσίας ή απουσίας συγκεκριμένων χαρακτηριστικών

23 - Φαινόμενα τα οποία μπορούν να λάβουν ποσοτικά διαφορετικές τιμές, ακόμα και με δεκαδικά ψηφία, ονομάζονται «συνεχείς μεταβλητές» (ηλικία) - Κάποιες μεταβλητές εκφράζονται μόνο με ακέραιες τιμές και ονομάζονται ασυνεχείς ή διακριτές μεταβλητές (αίθουσες σχολείου) Κύριες έννοιες: Ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές Ποιοτικές (ασυνεχείς, κατηγορικές) είναι οι μεταβλητές που μεταβάλλονται σε είδος, διακρίνονται σε κατηγορίες, δεν αξιολογούνται ποσοτικά και οι τιμές τους αντιστοιχούν σε ποιότητες (λέξεις, χαρακτηριστικά)- Π.χ. Φύλο, εθνικότητα Ποσοτικές (συνεχείς) είναι οι μεταβλητές που μεταβάλλονται σε ποσό, αξιολογούνται σε μετρικό διάστημα ή κλίμακα και οι τιμές τους αντιστοιχούν σε αριθμούς (π.χ. βάρος, ηλικία, ρεκόρ) Κύριες έννοιες: 2. Εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές - Εξαρτημένη (αποτέλεσμα, αντίδραση, κριτήριο) είναι μία μεταβλητή που εξαρτάται από ή είναι συνέπεια μιας άλλης μεταβλητής. Είναι η μεταβλητή την οποία αξιολογούμε, για να διαπιστώσουμε αν επηρεάστηκε, ως αποτέλεσμα του χειρισμού της ανεξάρτητης μεταβλητής - Ανεξάρτητη (αιτία, ερέθισμα, πειραματική μεταβλητή) είναι η μεταβλητή την οποία αξιολογούμε ή χειριζόμαστε για να διαπιστώσουμε την επίδραση που έχει σε μια άλλη μεταβλητή 3. Παρεμβαλλόμενες μεταβλητές (Ελεγχόμενες μεταβλητές-μεταβλητές λάθους) Ελεγχόμενες μεταβλητές: Είναι οι μεταβλητές των οποίων την επιρροή προσπαθεί ο ερευνητής να περιορίσει, ώστε να μην επηρεάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας (να μην επηρεάσουν τη σχέση μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών). Οι τρόποι ελέγχου/διαχείρισης των ελεγχόμενων μεταβλητών είναι να

24 αποκλειστούν ή να διατηρηθούν σταθερές ή να κατανεμηθούν τυχαία ή να συμπεριληφθούν στον ερευνητικό σχεδιασμό. (Κοινωνικο-οικονομική προέλευση των ατόμων) 3. Παρεμβαλλόμενες μεταβλητές (Ελεγχόμενες μεταβλητές-μεταβλητές λάθους) Μεταβλητές λάθους-μη ελεγχόμενες μεταβλητές: Είναι οι μεταβλητές των οποίων η επιρροή θεωρείται ότι κατανέμεται στην τύχη ή με τέτοιο τρόπο ώστε δεν επηρεάζουν τα ερευνητικά αποτελέσματα (σχέση ανεξάρτητης εξαρτημένης μεταβλητές) Παράδειγμα: Η αυτοαντίληψη (ανεξάρτητη μεταβλητή) του παιδιού ευνοεί την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (εξαρτημένη μεταβλητή) στο παιδί. Η γνωστική ανάπτυξη (μεταβλητή λάθους) Μπορεί επίσης να επηρεάζει τις κοινωνικές δεξιότητες.

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme Επιλογή δείγματος Κατερίνα Δημάκη Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Τρόποι Συλλογής Δεδομένων Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ Εξάμηνο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ Εξάμηνο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ Εξάμηνο Διδάσκοντες Χατζηγεωργιάδης Αντώνης / Zουρμπάνος Νίκος ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων

Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων Νίκος Ναγόπουλος Για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας χρησιμοποιούνται ποσοτικές ή/και ποιοτικές μέθοδοι που έχουν τις δικές τους τεχνικές και

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στη ΜΕ Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ Σ Α Κ Ο Ν Ι Δ Η Σ, Δ Π Θ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Τ Ζ Ε Κ Α Κ Η, Α Π Θ Α. Μ Α Ρ Κ Ο Υ, Δ Π Θ Α Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο 2 0 17-2018 2 ο παραδοτέο 8/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περιεχόμενα Επιστημονική έρευνα Σε τι μας βοηθάει η έρευνα Χαρακτηριστικά της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή ερευνητικής πρότασης

Συγγραφή ερευνητικής πρότασης Συγγραφή ερευνητικής πρότασης 1 o o o o Η ερευνητική πρόταση είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της έρευνας. Η διατύπωσή της θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένη, περιεκτική και βασισμένη στην ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου Σχηματική παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Εισαγωγή. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Προπτυχιακό Πρόγραμμα. Μάθημα: Βιοστατιστική-Οικονομία της υγείας Εξάμηνο: Ε (5 ο )

Ενότητα 1: Εισαγωγή. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Προπτυχιακό Πρόγραμμα. Μάθημα: Βιοστατιστική-Οικονομία της υγείας Εξάμηνο: Ε (5 ο ) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Προπτυχιακό Πρόγραμμα Μάθημα: Βιοστατιστική-Οικονομία της υγείας Εξάμηνο: Ε (5 ο ) Ενότητα 1: Εισαγωγή Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Λαμία, 2017 1.1. Σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. Ματσάγκος Ιωάννης-Μαθηματικός

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. Ματσάγκος Ιωάννης-Μαθηματικός 1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ -Είναι γνωστό, ότι στη Στατιστική, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο πληθυσμός, δηλώνουμε, το σύνολο των ατόμων ή αντικειμένων, στα οποία αναφέρονται οι παρατηρήσεις μας Τα στοιχεία του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής Chapter 1 Student Lecture Notes 1-1 Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική για Διοικήση Επιχειρήσεων [Basic Business Statistics (8 th Edition)] Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή και Συλλογή Δεδομένων Περιεχόμενα Γιατί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Οι τεχνικές δειγματοληψίας είναι ένα σύνολο μεθόδων που επιτρέπει να μειώσουμε το μέγεθος των δεδομένων που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία της Έρευνας ΕΙΚΟΝΑ 1-1 Μεθοδολογία της έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία της Έρευνας ΕΙΚΟΝΑ 1-1 Μεθοδολογία της έρευνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Η Μεθοδολογία της Έρευνας (research methodology) είναι η επιστήμη που αφορά τη μεθοδολογία πραγματοποίησης μελετών με συστηματικό, επιστημονικό και λογικό τρόπο, με σκοπό την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Αναστασία Χριστοδούλου, Dr. Γεώργιος Δαμασκηνίδης Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη, 2015 Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: «Μεθοδολογία έρευνας» Μορφές επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας

Μάθημα: «Μεθοδολογία έρευνας» Μορφές επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα: «Μεθοδολογία έρευνας» Μορφές επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας Διδάσκων: Δρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Κεφάλαιο 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ... 17 Το θεμελιώδες πρόβλημα των κοινωνικών επιστημών...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πληθυσμός και δείγμα Είδη Μεταβλητών - Περιγραφική στατιστική

Ενότητα 1: Πληθυσμός και δείγμα Είδη Μεταβλητών - Περιγραφική στατιστική ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ» «Βιοστατιστική, Μεθοδολογία και Συγγραφή Επιστημονικής Μελέτης» Ενότητα 1: Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας

Κεφάλαιο 9. Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας Κεφάλαιο 9 Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας Περιεχόμενα Γενικά για τις μεθόδους ποιοτικής έρευνας Τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας Επιστημονικά Παραδείγματα και προσεγγίσεις στην κοινωνική έρευνα Τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχέση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού Θέση ύπνου των βρεφών και συχνότητα εμφάνισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ε. ΞΕΚΑΛΑΚΗ Καθηγήτριας του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ B ΕΚΔΟΣΗ ΑΘΗΝΑ 2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από πεπερασμένους πληθυσμούς

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Media Monitoring. Ενότητα 2: Η ανάλυση περιεχομένου. Σταμάτης Πουλακιδάκος Σχολή ΟΠΕ Τμήμα ΕΜΜΕ

Media Monitoring. Ενότητα 2: Η ανάλυση περιεχομένου. Σταμάτης Πουλακιδάκος Σχολή ΟΠΕ Τμήμα ΕΜΜΕ Media Monitoring Ενότητα 2: Η ανάλυση περιεχομένου Σταμάτης Πουλακιδάκος Σχολή ΟΠΕ Τμήμα ΕΜΜΕ Ορισμός Μετατρέπει υλικό ποιοτικής κυρίως φύσης σε μορφή ποσοτικών/ποιοτικών δεδομένων Μπορεί να οριστεί ως

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων Σύνοψη κεφαλαίου Σύνδεση θεωρίας και ανάλυσης Επεξεργασία ποιοτικών δεδομένων Δεοντολογία και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων Αξιολογώντας την ποιότητα των ποιοτικών ερευνών Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΌΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Περιεχόμενα ΠΡΌΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιεχόμενα ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΈΡΕΥΝΑ... 17 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1Α, 1Β... 17 ΕΡΓΑΣΙΑ 1Γ... 17 ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ!... 17 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ... 18 Οι Περιορισμοί της

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000)

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Πρόκειται για την έρευνα που διεξάγουν οι επιστήμονες. Είναι μια πολύπλοκη δραστηριότητα που απαιτεί ειδικό ακριβό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Πρώτη εβδομάδα μαθημάτων:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Πρώτη εβδομάδα μαθημάτων: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Πρώτη εβδομάδα μαθημάτων: 1. Πόσο ακαδημαϊκά αποδεκτές κρίνεις τις έρευνες/βιβλιογραφία, που εντόπισες να σχετίζονται με το θέμα, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων. 2 Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων. 2 Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση ΠPOΛOΓOΣ... 15 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων Eισαγωγή... 19 Αξιολογικές κρίσεις και αντικειμενικότητα... 20 Η ιδιαιτερότητα των κοινωνικών φαινομένων... 30 H σχέση θεωρίας και έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου Δειγματοληψία Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου Να κατανοήσετε τις διάφορες τεχνικές δειγματοληψίας και την ανάγκη να τις συνδυάζετε στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου Να επιλέγετε τις κατάλληλες τεχνικές δειγματοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών Ενότητα 1: Η έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών Ενότητα 1: Η έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών Ενότητα 1: Η έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών Πόταρη Δέσποινα, Σακονίδης Χαράλαμπος Σχολή Θετικών επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

12/11/16. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 1/2. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 2/2

12/11/16. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 1/2. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 2/2 Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 1/2... είναι ένα εκπαιδευτικό θέμα ή ζήτημα που ένας ερευνητής παρουσιάζει και αιτιολογεί σε μία έρευνητική μελέτη θέμα πρόβλημα σκοπός - ερωτήματα Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 1. ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΕΔΙΟΥ 2. ΜΕΡΟΣ Β ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 3. ΜΕΡΟΣ Γ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 1. ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΕΔΙΟΥ 2. ΜΕΡΟΣ Β ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 3. ΜΕΡΟΣ Γ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 1. ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΕΔΙΟΥ 2. ΜΕΡΟΣ Β ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 3. ΜΕΡΟΣ Γ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Πληροφορικής ΠΕ19 1 ΜΕΡΟΣ Α Η φύση της έρευνας Η αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 4: Η Δειγματοληπτική έρευνα (2/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία στην Ερευνα. Ετος

Δειγματοληψία στην Ερευνα. Ετος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Ερευνας Δειγματοληψία στην Έρευνα (Μέθοδοι Δειγματοληψίας - Τρόποι Επιλογής Τυχαίου Δείγματος)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα

Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα Στατιστική είναι ο κλάδος των μαθηματικών που εμβαθύνει σε μεθόδους συλλογής δεδομένων, οργάνωσης, παρουσίασης των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιλογή κειμένων των καθηγητών: Μ. GRAWITZ Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα # 7: Δειγματοληψία Μιλτιάδης Χαλικιάς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Αναστασία Κ. Καδδά Δρ.Κοινωνιολογίας Υγείας Μsc Διοίκηση Μονάδων Υγείας

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Αναστασία Κ. Καδδά Δρ.Κοινωνιολογίας Υγείας Μsc Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Αναστασία Κ. Καδδά Δρ.Κοινωνιολογίας Υγείας Μsc Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ «Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες»,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Earl Babbie. Κεφάλαιο 6. Δειγματοληψία 6-1

Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Earl Babbie. Κεφάλαιο 6. Δειγματοληψία 6-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie Κεφάλαιο 6 Δειγματοληψία 6-1 Σύνοψη κεφαλαίου Σύντομη ιστορία της δειγματοληψίας Μη πιθανοτική δειγματοληψία Θεωρία και λογική της πιθανοτικής Δειγματοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος Στο μάθημα αυτό γίνεται εφαρμογή, με τη βοήθεια του υπολογιστή και τη χρήση του στατιστικού προγράμματος S.P.S.S., της στατιστικής θεωρίας που αναπτύχθηκε στα μαθήματα «Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τις επιστημονικές έρευνες μπορούμε να τις διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ποσοτικές και τις ποιοτικές. Όπως καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες. Θεματική Ενότητα 9: Μέθοδοι και Δεοντολογία στην Ψυχολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες. Θεματική Ενότητα 9: Μέθοδοι και Δεοντολογία στην Ψυχολογία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες Θεματική Ενότητα 9: Μέθοδοι και Δεοντολογία στην Ψυχολογία Θεματική Ενότητα 9: Στόχοι: Η εισαγωγή των φοιτητών στις μεθόδους έρευνας της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Media Monitoring. Ενότητα 2: Ερευνητικές Μεθοδολογίες και Media Monitoring. Σταμάτης Πουλακιδάκος Σχολή ΟΠΕ Τμήμα ΕΜΜΕ

Media Monitoring. Ενότητα 2: Ερευνητικές Μεθοδολογίες και Media Monitoring. Σταμάτης Πουλακιδάκος Σχολή ΟΠΕ Τμήμα ΕΜΜΕ Media Monitoring Ενότητα 2: Ερευνητικές Μεθοδολογίες και Media Monitoring Σταμάτης Πουλακιδάκος Σχολή ΟΠΕ Τμήμα ΕΜΜΕ Η επιστημονική έρευνα Επιδιώκει να απαντήσει ερώτημα (τα) Εφαρμόζει συστηματικά μια

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Εισαγωγή στη Λογιστική Έρευνα Η αναζήτηση της αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών Ενότητα 3: Ερευνητικές μέθοδοι

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών Ενότητα 3: Ερευνητικές μέθοδοι Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών Ενότητα 3: Πόταρη Δέσποινα, Σακονίδης Χαράλαμπος Σχολή Θετικών επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Ποσοτικές Ποιοτικές μέθοδοι Τι συνιστά έρευνα; Έρευνα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Σχολιασμού. Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός. Σχολιασμού. Διπλωματικής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Οδηγός Σχολιασμού Διπλωματικής Εργασίας (βιβλιογραφική σύνθεση) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας Μυλωνά Ιφιγένεια Έρευνες για την απόκτηση πληροφοριών η γνωμών από τους χρήστες Χρησιμοποιήθηκαν από τις κοινωνικές επιστήμες για τη χρήση κοινωνικών φαινομένων Ο όρος «ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

2. Έρευνα και πειραματισμός. Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος

2. Έρευνα και πειραματισμός. Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος 2. Έρευνα και πειραματισμός Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος Με τον όρο έρευνα εννοούμε το σύνολο των οργανωμένων ενεργειών που γίνονται με σκοπό να ανακαλυφθεί κάτι νέο ή να ερμηνευθεί κάτι που μας ενδιαφέρει.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία. Η έννοια του μοντέλου. Έρευνα στην εφαρμοσμένη Στατιστική. ΈρευναστηΜαθηματικήΣτατιστική. Αντικείμενο της Μαθηματικής Στατιστικής

Κύρια σημεία. Η έννοια του μοντέλου. Έρευνα στην εφαρμοσμένη Στατιστική. ΈρευναστηΜαθηματικήΣτατιστική. Αντικείμενο της Μαθηματικής Στατιστικής Κύρια σημεία Ερευνητική Μεθοδολογία και Μαθηματική Στατιστική Απόστολος Μπουρνέτας Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ Αναζήτηση ερευνητικού θέματος Εισαγωγή στην έρευνα Ολοκλήρωση ερευνητικής εργασίας Ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. 7 ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Δειγματοληψία & Μετρήσεις

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Δειγματοληψία & Μετρήσεις ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Δειγματοληψία & Μετρήσεις Μέρη της Έρευνας Ποιο είναι το πρόβλημα? Εισαγωγή Πώς ερευνήθηκε το πρόβλημα? Μέθοδος Τι βρέθηκε? Αποτελέσματα Τι σημαίνει αυτό που βρέθηκε? -

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Στόχοι Βασικές έννοιες στατιστικής Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

π. Κωνσταντίνος. Χρήστου

π. Κωνσταντίνος. Χρήστου 1 Statistics: αρχικά state arithmetic (αριθµητική του κράτους) Από την αρχαία εποχή ακόµη οι άνθρωποι συγκέντρωναν δεδοµένα και χρησιµοποιούσαν τη στατιστική: Βαβυλώνιοι, πρώτη απογραφή (3800 π.0.) Κινέζοι

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 3: Ζητήματα Μέτρησης στην Έρευνα (2/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Η επιστημονική μέθοδος (Ι) Πληροφορίες αμερόληπτες και αντικειμενικές Πέντε βήματα: Παρατήρηση Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στάδιο Εκτέλεσης

Στάδιο Εκτέλεσης 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 1.4.2.2 Στάδιο Εκτέλεσης Το στάδιο της εκτέλεσης μίας έρευνας αποτελεί αυτό ακριβώς που υπονοεί η ονομασία του. Δηλαδή, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες από τη στιγμή που η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie Κεφάλαιο 12 Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων 12-1 Σύνοψη κεφαλαίου Σύνδεση θεωρίας και ανάλυσης Επεξεργασία ποιοτικών δεδομένων Προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο

Εισαγωγή στην επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο Εισαγωγή στην επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο I. Τι είναι η επιστήμη; A. Ο στόχος της επιστήμης είναι να διερευνήσει και να κατανοήσει τον φυσικό κόσμο, για να εξηγήσει τα γεγονότα στο φυσικό κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους

Α. Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους 2 Ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός ΠΕ 12 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ- ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Έρευνα Μάρκετινγκ ως εργαλείο ανάπτυξης νέων προϊόντων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009 Με δείγματα ευκολίας δεν γίνεται έρευνα: Η επιλογή των υποκειμένων της έρευνας Βιβή Βασάλα ΣΕΠ στο ΕΑΠ Ερωτήματα Πώς προσδιορίζονται τα όρια του ερευνητικού πληθυσμού; ; Ποιος είναι ο τρόπος-μέθοδος επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II.

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II. 9.2.3 Σενάριο 6. Συμμεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωμετρία Β Λυκείου. Συμμεταβολή μεγεθών. Εμβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστημα συντεταγμένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ταξινομικά κριτήρια της Έρευνας Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Πρώτο στάδιο: λειτουργικοί ορισμοί της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής Επιλογή της ανεξάρτητης μεταβλητής Επιλέγουμε μια ανεξάρτητη μεταβλητή (ΑΜ), την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Earl Babbie. Κεφάλαιο 9. Έρευνα πεδίου 9-1

Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Earl Babbie. Κεφάλαιο 9. Έρευνα πεδίου 9-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie Κεφάλαιο 9 Έρευνα πεδίου 9-1 Σύνοψη κεφαλαίου Ζητήματα κατάλληλα για έρευνα πεδίου Ειδικά ζητήματα της ποιοτικής έρευνας πεδίου Μερικά παραδείγματα στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Περιγραφική Στατιστική Με τις στατιστικές μεθόδους επιδιώκεται: - η συνοπτική αλλά πλήρης και κατατοπιστική παρουσίαση των ευρημάτων μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα