ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 7. Σε σώµα ασκείται µια δύναµη F 1 = 20 N πλάγια µε γωνία φ = 30 ενώ υπάρχει τριβή Τ = 5 N. Να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος κατά χ = 5 m ί) το έργο κάθε δύναµης, ii) εάν το σώµα κερδίζει ή χάνει ενέργεια. 8. Σ' ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο η αντίσταση του αέρα είναι ανάλογη της ταχύτητας του αυτοκινήτου και δίνεται από τη σχέση FA = 20 * υ (F σε N, υ σε m/s). Av η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι υ = 40 m/s, να βρείτε για χρονικό διάστηµα t = 30 s το έργο της δύναµης FA - Τι εκφράζει το έργο αυτό; 9. Σώµα µάζας m = 2 kg κινείται πάνω σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 30 µε τη βοήθεια της δύναµης F = 50 N, ου έχει τη διεύθυνση του κεκλιµένου επιπέδου. Av ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ=συν30, να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος κατά χ = 2 m: i) το έργο της F και το έργο του βάρους B, ii) το έργο της τριβής Τ. 10. To µέτρο της δύναµης F που ασκείται σε σώµα πάνω σε οριζόντιο δάπεδο µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος σύµφωνα µε τη σχέση F = 10x (F σε N, χ σε m). Να βρείτε το έργο της F όταν το σώµα πάει: i) από τη θέση χ = 0 στη θέση χ = 3 m, ii) από τη θέση χ= 1 m στη θέση x = 5 m. 11. Σώµα µάζας m αρχικά ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο στη θέση χο = 0. Στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη F, της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος από τη θέση X 0 = 0. Από χ=0 έως 5 m η δύναµη F=10 Ν. Από 5 έως 10 µέτρα είναι F=20 Ν και από χ=10 έως χ=18 µέτρα η F γίνεται -10 Ν. Να βρείτε το έργο της δύναµης F για µετατόπιση του σώµατος από τη θέση X 0 = 0 έως τη θέση χ = 18 m. 12. Σώµα αρχικά ηρεµεί στη θέση X 0 = 0 σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη F, της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη θέση του σώµατος. Από x=0 έως x=10 m η δύναµη F µεταβάλλεται ως εξής: F=10+x. Από χ=10 m έως χ=17 m η F είναι σταθερή F=20 Ν. Αφού κάνετε το διάγραµµα της F, να βρείτε το έργο της δύναµης F για µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του θέση κατά x = 17 m. 13. Σώµα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα VQ. Τη στιγµή που βρίσκεται στη θέση X 0 = 0 αρχίζει να δέχεται οριζόντια δύναµη F ίδιας κατεύθυνσης µε τη v 0, το µέτρο της οποίας µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος από τη θέση χ 0. Από x=0 έως x=2 m η δύναµη F µεταβάλλεται ως εξής: F=10x. Από x=2 έως x=8 m η δύναµη F είναι σταθερή 20 Ν και από x=8 έως x=10 m η δύναµη F από 20 Ν γίνεται µηδέν. i) Να περιγράψετε αναλυτικά το είδος της κίνησης του σώµατος, ii) Να βρείτε το έργο της δύναµης F για µετατόπιση του σώµατος από τη θέση X 0 = 0 έως τη θέση x = 10 m. 14. Ένα σώµα µάζας m = 40 kg ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο, διατηρώντας σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s, µε την επίδραση σταθερής δύναµης F που σχηµατίζει γωνία φ = 30 προς τα πάνω µε το οριζόντιο δάπεδο. Av ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και δαπέδου είναι µ =συν30, να βρείτε: ί) τη συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα, ιι) την F, και iii) το έργο της τριβής σε χρονική διάρκεια t =3 s της κίνησης. 15 To σώµα του σχήµατος, µάζας m = 2 kg, κινείται µε την επίδραση της δύναµης F = 100* ηµ45 N, που σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ = 45. Av ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,2, να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος κατά χ = 3 m: ί) το έργο της δύναµης F ii) το έργο της τριβής T. 16 Σώµα µάζας m = 2 kg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο µε την επίδραση δύναµης F. O συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,2. Όταν η δύναµη F είναι οριζόντια, το σώµα κινείται µε επιτάχυνση α = 10 m/s 2. i) Να βρείτε τη δύναµη F και την ποσότητα µεταβιβαζόµενης ενέργειας µέσω του έργου της δύναµης F, για µετατόπιση του σώµατος κατά x 1 = 5 m. ii) Aν η δύναµη F σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ=30 0 προς τα πάνω, να βρείτε το έργο της τριβής ολίσθησης για µετατόπιση του σώµατος κατά X 2 = 10 m 17 Κιβώτιο µάζας m = 5 kg αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο δάπεδο. Άνθρωπος ασκεί στο κιβώτιο M δύναµη F = 25 N, σε διεύθυνση τέτοια που η γωνία φ µε το δάπεδο έχει ηµφ = 0.8 To κιβώτιο παρουσιάζει µε το δάπεδο συντελεστής τριβής ολίσθησης µ=0.2, Για χρονική διάρκεια κίνησης t = 10 s να υπολογίσετε: ί) την επιτάχυνση του κιβωτίου, ii) το έργο της συνισταµένης δύναµης, iii) το ποσό της ενέργειας που µεταφέρθηκε από τον άνθρωπο στο κιβώτιο, iv) το ποσοστό αυτής της ενέργειας που έγινε θερµότητα λόγω τριβών. 18. Σώµα µε µάζα m = 20 kg αρχικά ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο στη θέση Xo = 0. Στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται δύναµη F, της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση ως εξής: από χ-0 έως 3 m η F=50 Ν και από χ=3 έως 7 µέτρα η F=100 N. Να βρείτε το έργο της δύναµης F για µετατόπιση του σώµατος από τη θέση Χο = 0 έως τη θέση Χ = 7 m όταν: i) η F είναι οριζόντια, ii) η F σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ = Ένα σώµα µάζας m = 10 kg, το ανεβάζουµε µε σταθερή ταχύτητα πάνω σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 30 µε τη βοήθεια µιας δύναµης F (παράλληλης µε το επίπεδο). Aν ο συντελεστής τριβής µ=συν30 να βρείτε i) τη δύναµη F, ιι) τη µεταβιβαζόµενη στο σώµα ποσότητα ενέργειας µέσω της δύναµης F για µετατόπιση του σώµατος κατά x = 4 m. 20. Σώµα µάζας m = 5 kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο µε την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναµης F = 100 N. Aν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,4, να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος κατά χ = 4 m: i) το έργο κάθε δύναµης, ii) την ενέργεια που µεταβιβάζεται στο σώµα και την ενέργεια που µεταβιβάζει το σώµα στο περιβάλλον. 21. Σώµα µάζας m = 2 kg αφήνεται από ένα σηµείο A κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ = 60, που βρίσκεται σε ύψος h1 = 2 m από το έδαφος, να ολισθήσει. Av ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,2, να βρείτε τα έργα των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα στη διαδροµή A > Γ, όταν το Γ βρίσκεται σε ύψος h2 = 1 m από το έδαφος. 22 Σώµα µάζας m=2 kg ηρεµεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώµα ασκείται δύναµη F, µέτρου F= 10 N. 1

2 Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώµατος µετά από µετατόπιση κατά s=2 m στις περιπτώσεις που η κατεύθυνση της δύναµης F, α. είναι οριζόντια, ή β. σχηµατίζει γωνία φ=60 µε το οριζόντιο επίπεδο. 23 Σώµα µάζας m=2 kg κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα µέτρου. V1 = 10 m/s. Κάποια στιγµή ασκείται στο σώµα σταθερή οριζόντια δύναµη F, µέτρου F= 40N και κατεύθυνσης ίδιας µε αυτή της ταχύτητας. Μετά από µετατόπιση s του σηµείου εφαρµογής της δύναµης η κινητική ενέργεια του σώµατος διπλασιάζεται. Να υπολογίσετε: α. το έργο της δύναµης F για την παραπάνω µετατόπιση s. β. τη µετατόπιση s. 24 Ένα σώµα µάζας m=1 kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Στο σώµα ασκείται κατακόρυφη δύναµη F=20N, οπότε αρχίζει να ανεβαίνει. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώµατος, όταν έχει ανέβει κατά χ=2 m. 25 Σώµα µάζας m=4 kg κινείται σε µη λείο οριζόντιο επίπεδο. Όταν διέρχεται από το σηµείο A, η ταχύτητα του σώµατος είναι V 0=10 m/s. Στο σηµείο A ασκείται στο σώµα οριζόντια δύναµη F, µέτρου F=80N και ίδιας κατεύθυνσης µε αυτή της ταχύτητας V 0. Μετά από διαδροµή S1= 2 m από το σηµείο A η ταχύτητα του σώµατος γίνεται v=12 m/s. Να υπολογίσετε: α. την τριβή ολίσθησης που ασκείται στο σώµα. β. την ταχύτητα του σώµατος µετά από διαδροµή S 2=4 m από το σηµείο A. 25. Ένα σώµα µάζας m=10 kg ηρεµεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,2. Κάποια στιγµή ασκείται στο σώµα σταθερή οριζόντια δύναµη F, µέτρου F=30N, η οποία το θέτει σε κίνηση. Να υπολογίσετε: α. την ταχύτητα του σώµατος µετά από µετατόπιση S1=2 m. β. τη µετατόπιση S2 του σώµατος στο τέλος της οποίας η ταχύτητα του είναι v=10 m/s 26 Σώµα µάζας m=2 kg εκτοξεύεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο µε αρχική ταχύτητα µέτρου vo=10 m/s. To µέτρο της τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι T= 5 N. α. Πόσο διάστηµα s θα διανύσει το σώµα µέχρι να σταµατήσει; β. Ποιο είναι το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος, όταν έχει διανύσει το µισό του διαστήµατος s; 27 Σώµα µάζας m=40 kg ηρεµεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Ένας άνθρωπος ασκεί στο σώµα σταθερή οριζόντια δύναµη µέτρου F=300 N και το µετακινεί κατά διάστηµα s=10m. O συντελεστής τριβής µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ= 0,25. Να υπολογίσετε: α. Τη χηµική ενέργεια που δαπάνησε ο άνθρωπος για τη µετακίνηση του σώµατος, β. Την ταχύτητα του σώµατος στο τέλος του διαστήµατος S=10 m. 28 Σώµα µάζας m=4 kg κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε σταθερή ταχύτητα µέτρου vo=5 m/s. Τη χρονική στιγµή t 0=0 ασκείται στο σώµα σταθερή δύναµη F, η οποία έχει τη διεύθυνση της κίνησης του σώµατος. Τη χρονική στιγµή t το σώµα έχει διανύσει διάστηµα s=2,5 m και η κινητική του ενέργεια είναι η µισή της αρχικής της τιµής. Ποια είναι η αλγεβρική τιµή της δύναµης F ; 29 Πάνω σε οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένα κιβώτιο µάζας m=60kg. O συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ κιβωτίου και οριζόντιου επιπέδου είναι µ=0,2. Πόση ελάχιστη χηµική ενέργεια πρέπει να δαπανήσει ένας άνθρωπος, ώστε να µετακινήσει το κιβώτιο κατά διάστηµα s=5 m; 30 Σώµα µάζας m=2 kg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και διέρχεται από σηµείο A µε ταχύτητα µέτρου Vo=18 m/s. Στη συνέχεια, το σώµα διέρχεται από ένα σηµείο B και σταµατάει σ' ένα σηµείο Γ του επιπέδου. O συντελεστής τριβής µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ=0,2. Av η απόσταση των σηµείων A και B είναι S1=17 m, να υπολογίσετε: α. το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος στο σηµείο B. β. το έργο της τριβής ολίσθησης κατά την κίνηση του σώµατος από το σηµείο B µέχρι το σηµείο Γ. 31 Ένα σώµα αφήνεται στην κορυφή κεκλιµένου επιπέδου ύψους h=10 m και γωνίας φ=30. O συντελεστής τριβής ανάµεσα στο σώµα και το κεκλιµένο επίπεδο είναι µ = (1/3) * συν30. α. είξτε ότι το σώµα θα κινηθεί. β. Υπολογίστε το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος τη στιγµή που φθάνει στη βάση του κεκλιµένου επιπέδου. 32. Από τη βάση κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ=30 εκτοξεύεται προς τα επάνω ένα σώµα µε αρχική ταχύτητα µέτρου vo=20m/s. To σώµα ολισθαίνει πάνω στο επίπεδο και τελικά σταµατάει. Να υπολογίσετε το διάστηµα - που διανύει το σώµα, α. όταν δεν υπάρχει τριβή. β. όταν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = (1/3) * συν Ένα σώµα µάζας m=1,2 kg ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώµα ασκείται οριζόντια δύναµη της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση x, σύµφωνα µε τη σχέση: F=100+20x. α. Να παραστήσετε γραφικά τη δύναµη F σε σχέση µε τη µετατόπιση και να υπολογίσετε το έργο της για τη µετατόπιση κατά τα πρώτα 2 m. β. Να βρείτε την ταχύτητα του σώ- µατος, όταν έχει µετατοπιστεί 2 m από τη θέση που ξεκίνησε. 34. Ένα σώµα µάζας m=2 kg εκτοξεύεται µε οριζόντια ταχύτητα vο=10 m/s για να κινηθεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώµα ασκείται οριζόντια δύναµη F η τιµή της οποίας µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση Χ, F=20-10Χ Να βρείτε την ταχύτητα του σώµατος α. όταν έχει µετατοπιστεί κατά 5 m από την αρχική του θέση. β. όταν µηδενίζεται η τιµή της δύναµης F. 35. Σε σώµα µάζας m=50 kg, που αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο δάπεδο, ασκείται σταθερή οριζόντια δύναµη F=150 N και το µετατοπίζει κατά S1=20 m. Στη συνέχεια, το σώµα κινείται χωρίς την επίδραση της δύναµης και τελικά σταµατάει, αφού διανύσει επιπλέον διάστηµα S 2= 30 m. α. Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής µεταξύ σώµατος και επιπέδου. β. Να βρείτε την ταχύτητα του σώµατος τη στιγµή που καταργείται η δύναµη F. 36. Σώµα µάζας m=4 kg κινείται ευθύγραµµα πάνω σε µη λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγµή to=0 η ταχύτητα του σώµατος έχει µέτρο v 0=5 m/s και µετά από διαδροµή s=2 m η ταχύτητα γίνεται υ=2 m/s. Να υπολογίσετε: α. το µέτρο της τριβής ολίσθησης που ασκεί το οριζόντιο επίπεδο στο σώµα. β. το διάστηµα που θα διανύσει το σώµα από τη χρονική στιγµή t 0=0 µέχρι να σταµατήσει. 2

3 37. Σώµα µάζας m=2 kg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. O συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ του σώµατος και του επιπέδου είναι µ=0,5. Τη στιγµή που η ταχύτητα του σώµατος έχει µέτρο V 0=10 m/s ασκείται σ' αυτό σταθερή επιταχύνουσα δύναµη, η οποία έχει µέτρο F=20N κα σχηµατίζει γωνία φ µε το οριζόντιο επίπεδο, προς τα επάνω. Τη στιγµή που το σώµα έχει διανύσει διάστηµα s=25 m, να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος. ίνονται ηµφ= Σε σώµα µάζας m=8 kg, που βρίσκεται ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, ασκείται σταθερή οριζόντια δύναµη µέτρου F=30N. ιαπιστώνεται ότι µετά από διάστηµα S=10m το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος είναι v=5 m/s. α. Να αποδείξετε ότι ανάµεσα στο σώµα και το επίπεδο υπάρχει τριβή και να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής. β. Να υπολογίσετε την ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να προσφερθεί στο σώµα, µέσω του έργου της δύναµης F, ώστε αυτό να διανύσει διάστηµα S=10 m. 39. Ένα σώµα µάζας m ηρεµεί στη θέση A ενός λείου οριζοντίου επιπέδου. Στο σώµα ασκείται σταθερή δύναµη F. To σώµα µπαίνει σε κίνηση και στις θέσεις B και Γ έχει αντίστοιχα ταχύτητα υ Β και υ Γ. Να υπολογίσετε το λόγο των ταχυτήτων υ Γ και υ Β, αν είναι γνωστό ότι (ΑΓ)=4 (ΑΒ). 40. Σώµα µάζας m=2 kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγµή ασκούνται ταυτόχρονα στο σώµα δύο δυνάµεις µια οριζόντια F1 = 10N και µια πλάγια F2=5 N, µε γωνία τέτοια ώστε ηµφ=0,6 και συνφ=0,8. To σώµα µπαίνει σε κίνηση πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,8. Μετά από µετατόπιση S1 η δύναµη F2 καταργείται. To σώµα συνεχίζει την κίνηση του και µετά από πρόσθετη µετατόπιση S2=2 m σταµατάει. Να υπολογίσετε: α. τη δύναµη της τριβής σε όλες τις φάσεις της κίνησης β. την ταχύτητα του σώµατος στο τέλος της µετατόπισης S1 γ. τη µετατόπιση S Από την κορυφή A κεκλιµένου επιπέδου ύψους h=4 m αφήνεται να ολισθήσει σώµα µάζας m. Στη βάση του κεκλιµένου επιπέδου το σώµα συναντά οριζόντιο επίπεδο, στο οποίο κινείται µέχρι να σταµατήσει στο σηµείο. H προβολή όλης της διαδροµής Α του σώµατος σε οριζόντιο επίπεδο έχει µήκος S=10 m. Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής αν είναι ίδιος παντού. 42. Σώµα µάζας m=5 kg, όταν ρίχνεται από την κορυφή κεκλιµένου επιπέδου προς τα κάτω, µε αρχική ταχύτητα µέτρου V 0=20 m/s, ολισθαίνει κατά µήκος του επιπέδου µε την ταχύτητα αυτή. To ίδιο σώµα, όταν ρίχνεται από τη βάση του κεκλιµένου προς τα επάνω, µε αρχική ταχύτητα µέτρου Vo=10 m/s, διανύει διάστηµα s=20 m µέχρι να σταµατήσει. Να υπολογίσετε: α. τη γωνία κλίσης του κεκλιµένου επιπέδου. β. το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του σώµατος που µετατράπηκε σε θερµότητα κατά την άνοδο του. 43. Ένα σώµα µάζας m=l kg αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,4. Τη χρονική στιγµή t=0 ασκείται στο σώµα οριζόντια δύναµη F της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση x σύµφωνα µε τη σχέση: F=10-2x (στο S.I). To σώµα µπαίνει σε κίνηση στο οριζόντιο επίπεδο. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώµατος, α. µετά από µετατόπιση κατά 2 m από την αρχική του θέση. β. τη στιγµή που παύει η επιταχυνόµενη και αρχίζει η επιβραδυνόµένη κίνηση του. γ. όταν µηδενίζεται η δύναµη. 44. Σώµα µάζας m=4 kg δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύναµης F σταθερής διεύθυνσης, της οποίας η αλγεβρική τιµή δίνεται από την εξίσωση F=20-2x (σε µονάδες S. I), όπου χ είναι το διάστηµα που διανύει το σώµα από τη θέση που αρχικά ηρεµούσε. O συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάµεσα στο σώµα και το επίπεδο είναι µ=0,125. Να υπολογίσετε: α. το διάστηµα X 0 που έχει διανύσει το σώµα, µέχρι τη στιγµή που το µέτρο της δύναµης F υποδιπλασιάζεται. β. το έργο της δύναµης F, όταν το σώµα έχει µετατοπιστεί κατά X 0 από τη θέση Xο=0 έως τη θέση X 0. γ. το µέτρο της ταχύτητας του σώ- µατος όταν βρίσκεται στη θέση Χο. δ. το συνολικό διάστηµα που θα διανύσει το σώµα, αν η δύναµη F παύει να ασκείται στη θέση Χο 45. Σώµα µάζας m=2 kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο, στην αρχή O του άξονα Χ'Χ. Κάποια στιγµή ασκείται στο σώµα, κατά µήκος του άξονα και κατά τη θετική φορά, δύναµη F που µεταβάλλεται µε την απόσταση χ, σύµφωνα µε τη σχέση F=20-2x (σε µονάδες S.I). O συντελεστής τριβής µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ=0,5. Να βρείτε: α. τη θέση X 1 όπου το σώµα αποκτά µέγιστη ταχύτητα. β. το µέτρο της µέγιστης ταχύτητας του σώµατος. γ. την ενέργεια που µεταφέρεται στο σώµα µέσω του έργου της δύναµης F, όταν αυτό µετατοπίζεται από τη θέση χ=0 έως τη θέση όπου η δύναµη F µηδενίζεται. 46. Σώµα µάζας m=1 kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,4. Κάποια στιγµή ασκείται στο σώµα οριζόντια δύναµη της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση x σύµφωνα µε τις σχέσεις: F= 2x + 8, όταν 0 χ 4 m και F=16-2x, όταν 4 m χ 10 m. α. Να βρείτε την ταχύτητα του σώµατος, όταν αυτό θα έχει διανύσει 10 m. β. Σε ποιο σηµείο της διαδροµής το σώµα αποκτά µέγιστη ταχύτητα; Πόση είναι η τιµή της µέγιστης ταχύτητας; 47. Σώµα µάζας m=2 kg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,2. Στο σώµα ασκείται δύναµη F, η οποία έχει µέτρο F=20N και κατεύθυνση που σχηµατίζει γωνία φ µε εκείνη της ταχύτητας, µε ηµφ=0,6 και συνφ=0,8. Σε κάποιο σηµείο η ταχύτητα του σώµατος είναι υ= 10 m/s. Να υπολογίσετε µετά από πόση µετατόπιση s το σώµα αποκτά ταχύτητα υο=20 m/s. 3

4 ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 48. Ένα σώµα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναµης F. To σώµα στη θέση A έχει κινητική ενέργεια K(A) = 5 J και στη θέση Γ έχει κινητική ενέργεια Κ(Γ) = 15 J. Να βρείτε: ί) τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώµατος, ii) το έργο της δύναµης F στη διαδροµή A > Γ. 49. Όχηµα µάζας m = 200 kg κινείται σε οριζόντιο δρόµο. Σε µια θέση A το όχηµα έχει ταχύτητα VΑ = 10 m/s και σε µια άλλη θέση Γ η ταχύτητα του γίνεται VΓ = 20 m/s. Να βρείτε: i) την κινητική ενέργεια του οχήµατος στις θέσεις A και Γ, ii) το έργο της συνισταµένης δύναµης στη διαδροµή A > Γ. 50. Σώµα µάζας m = 4 kg κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα Vo = 10 m/s. Κάποια στιγµή στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη F = 60 N, µε κατεύθυνση ίδια µε εκείνη της Vο, και µετά από µετατόπιση χ η ταχύτητα του σώµατος γίνεται υ = 40 m/s. Να βρείτε: i) τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώµατος, ii) το έργο της δύναµης F, iii) τη µετατόπιση χ. 51. Σώµα µάζας m = 8 kg ρίχνεται οριζόντια σε µη λείο οριζόντιο επίπεδο µε αρχική ταχύτητα U0 = 10 m/s. Av η µόνη οριζόντια δύναµη που ασκείται στο σώµα είναι η τριβή, να βρείτε το έργο της για µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του θέση έως τη θέση όπου η ταχύτητα: i) γίνεται υ = 5 m/s, ιι) µηδενίζεται. 52. Κιβώτιο µάζας m = 20 kg κινείται σε οριζόντιο δάπεδο. Τη στιγµή που το κιβώτιο έχει ταχύτητα V0 = 10 m/s αρχίζει να δέχεται από εργάτη οριζόντια σταθερή δύναµη F = 50 N, ίδιας κατεύθυνσης µε εκείνη της V0. Aν η δύναµη της τριβής ολίσθησης που δέχεται το κιβώτιο από το δάπεδο έχει µέτρο T = 69 N, να βρείτε µετά από µετατόπιση του κιβωτίου κατά x = 10 m: ί) το έργο της δύναµης F και το έργο της τριβής ολίσθησης T, ii) την ταχύτητα του κιβωτίου. 53. Ένα έλκηθρο µάζας m = 20 kg αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο χιονισµένο δρόµο. Τάρανδος αρχίζει ν' ασκεί στο έλκηθρο οριζόντια δύναµη F = = 150 N, οπότε το έλκηθρο µετά από µετατόπιση κατά x = 20 m αποκτά ταχύτητα υ = 10 m/s. i) Να βρείτε την τελική κινητική ενέργεια του έλκηθρου και το έργο της δύναµης F. Τι εκφράζει η διαφορά τους; ii) Av υπάρχει τριβή, να βρείτε το µέτρο της. 54. Σώµα µάζας m = 6 kg αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγµή στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη F = 80 N, οπότε το σώµα κινείται και δέχεται από το επίπεδο δύναµη τριβής ολίσθησης T=30 N. Για µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του θέση κατά χ = 6 m να βρείτε: i) το έργο της δύναµης F και το έργο της τριβής ολίσθησης T, ii) την τελική ταχύτητα του σώµατος, iii) το χρονικό διάστηµα που κινήθηκε το σώµα. 55. Αλεξιπτωτιστής µάζας m = 70 kg πέφτει χωρίς αρχική ταχύτητα από ύψος h = 100 m και φτάνει στο έδαφος µε ταχύτητα ν = 2 m/s. i) Να υπολογίσετε το έργο του βάρους και την τελική κινητική ενέργεια του αλεξιπτωτιστή. Γιατί mστεύετε ότι δεν ισχύει W Β = K; ii) Να βρείτε το έργο της αντίστασης του αέρα κατά την πτώση του αλεξιπτωτιστή. iii) Ti εκφράζει το έργο της αντίστασης του αέρα; 56. Όχηµα µάζας m = 1000 kg κινείται σε οριζόντιο δρόµο µε σταθερή ταχύτητα V0 = 20 m/s. Στην αρχική θέση A ο οδηγός του πατά τα φρένα, µε αποτέλεσµα µετά από διάστηµα s = 20 m (σηµείο Γ) το όχηµα να σταµατήσει. Να βρείτε: i) τη σταθερή δύναµη η οποία αντιστέκεται στην κίνηση του οχήµατος στη διάρκεια που ο οδηγός πατά τα φρένα, ii) την ενέργεια που έγινε θερµότητα έως το µέσο M της διαδροµής φρεναρίσµατος. 57. Σώµα µάζας m = 1 kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα V0 = 6 m/s. Κάποια στιγµή το σώµα αρχίζει να δέχεται πλάγια δύναµη F = = 16 N, που σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ = 60. Να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος από τη θέση όπου άρχισε ν' ασκείται η δύναµη F κατά x = 4 m: i) το έργο της δύναµης F, ii) τη µεταβολή στην κινητική ενέργεια του σώµατος, iii) την τελική ταχύτητα του σώµατος. 58. Σε σώµα µάζας m = 10 kg, που αρχικά ηρεµεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, αρχίζει ν' ασκείται πλάγια δύναµη F = 200* συν30 ο υπό γωνία 45 ο,(µε φορά προς το επίπεδο). Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,1. Να βρείτε: ί) την τριβή ολίσθησης T, ιι) το διάστηµα που διανύει το σώµα ώσπου ν' αποκτήσει ταχύτητα ν = 20m/s. 59. Σώµα µάζας m = 10 kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Τη στιγµή που το σώµα έχει ταχύτητα V0 = 7 m/s αρχίζει να δέχεται, δύναµη F = 20 Ν, που σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ µε ηµθ = 0.8. Ο συντελεστής τριβής µ = Για µετατόπιση του σώµατος από τη θέση όπου άρχισε ν' ασκείται η F κατά x = 3 m να βρείτε: i) το αλγεβρικό άθροισµα των έργων όλων των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα, ιι) την τελική ταχύτητα του σώµατος, iii) την ενέργεια που προσφέραµε στο σώµα. Γιατί η ενέργεια αυτή δεν είναι ίση µε την αύξηση της κινητικής ενέργειας του σώµατος; 60. Σώµα µάζας m = 2 kg αφήνεται να ολισθήσει από την κορυφή A λείου κεκλιµένου επιπέδου, που βρίσκεται σε ύψος h = 10 m, γωνίας κλίσης θ = 30. To σώµα, φτάνοντας στη βάση του κεκλιµένου επιπέδου Γ, συνεχίζει την κίνηση του στο οριζόντιο επίπεδο που αρχίζει από το σηµείο Γ. i) Να βρείτε το έργο του βάρους στη διαδροµή A > Γ και την κινητική ενέργεια του σώµατος στο Γ. Να δικαιολογήσετε γιατί το έργο του βάρους στην διαδροµή Α->Γ είναι η µεταβολή Κ (Α->Γ) ii) Αν το σώµα σταµατήσει στο σηµείο µε ( Γ) = h, να βρείτε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και οριζόντιου επιπέδου. 61. Σώµα µάζας m = 2 kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και έχει στην αρχική θέση A, ταχύτητα Vo = 20 m/s. Av στο σώµα ασκείται µόνο η τριβή ολίσθησης, T=20 N, να βρείτε σε πόση απόσταση από το A σταµατά το σώµα; 62. Σώµα ρίχνεται προς τα πάνω κατά µήκος κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ µε συνφ=0.6. Στην κάτω θέση A το σώµα έχει ταχύτητα Vο = 20 m/s, ενώ ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώµατος - επιπέδου είναι µ = 2. ί) Να βρείτε το διάστηµα s που διανύει το σώµα στο κεκλιµένο επίπεδο µέχρι να σταµατήσει στιγµιαία. ii) Αν το σώµα το ρίχναµε µε την ίδια αρχική ταχύτητα προς τα κάτω κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου, ποιος θα έπρεπε να είναι ο 4

5 συντελεστής της τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου, ώστε το σώµα να σταµατήσει αφού διανύσει διάστηµα πάλι s; 63. Σώµα µάζας m = 2 kg ξεκινά από την ηρεµία και κινείται σε οριζόντιο δάπεδο. H ταχύτητα του µεταβάλλεται ανάλογα µε τον χρόνο, όπως V=5t (στο SI). i) Με τι επιτάχυνση κινείται το σώµα; ii) Ποια είναι η συνολική µετατόπιση του σώµατος; 64. Σώµα µάζας m = 2 kg αρχικά είναι ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. To σώµα εµφανίζει µε το δάπεδο συντελεστή τριβής ολίσθησης µ = 0,2. Κάποια στιγµή αρχίζει ν' ασκείται στο σώµα οριζόντια δύναµη F = 10 Ν. i) Να βρείτε τη µετατόπιση του σώµατος ώσπου η ταχύτητα του να γίνει υ = 6 m/s. ii) Πόση από την ενέργεια που δόθηκε στο σώµα «χάθηκε» σαν θερµότητα λόγω τριβής στην παραπάνω διαδροµή; 65. Σε σώµα που αρχικά ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη, η αλγεβρική τιµή της οποίας µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του θέση σύµφωνα µε τη σχέση F = x (F σε N, χ σε m). Να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του θέση κατά = 4 m: ϊ) το έργο της δύναµης F, ii) την τελική κινητική ενέργεια του σώµατος. 66. Ένα σώµα µάζας m = 4 kg ηρεµεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ασκούµε στο σώµα οριζόντια δύναµη F, της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του θέση σύµφωνα µε τη σχέση F = 30 2x (το x σε m, η F σε N). Να βρείτε: i) το έργο της F µέχρι αυτή να µηδενιστεί, ii) την ταχύτητα του σώµατος όταν αυτό βρίσκεται σε απόσταση χ = 10 m από την αρχική του θέση, 67. Σώµα µάζας m = 10 kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Τη στιγµή που το σώµα έχει ταχύτητα V0= 10 m/s αρχίζει ν' ασκείται σ' αυτό πλάγια δύναµη F που σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ µε ηµθ= 0.6 H τιµή της F µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος από τη θέση όπου άρχισε ν' ασκείται η F σύµφωνα µε τη σχέση F = 24 (4 - χ) (µε F σε Ν, χ σε m). O συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,1. Να βρείτε την κινητική ενέργεια του σώµατος µετά από µετατόπιση από τη θέση όπου άρχισε ν' ασκείται η F κατά x = 2 m. 68. Σώµα µάζας m =1 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο, µε το οποίο εµφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ = 0,2. Στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται δύναµη F = 6 Ν σε διεύθυνση που σχηµατίζει γωνία φ µε το δάπεδο, µε ηµφ=0.6, και φορά προς τα πάνω. H δύναµη θέτει σε κίνηση το σώµα και ασκείται πάνω του για χρόνο t = 2 s, οπότε και καταργείται. i) Να υπολογίσετε τη µέγιστη ταχύτητα του σώµατος. ii) Να υπολογίσετε τη συνολική µετατόπιση του σώµατος πάνω στο οριζόντιο δάπεδο, το οποίο θεωρείται µεγάλου µήκους. I 69. Σώµα µάζας m = 10 kg είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ = 0,1. Στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη σταθερής διεύθυνσης, της οποίας η αλγεβρική τιµή µειώνεται, από µια αρχική τιµή F0 = 30 N, ως εξής: F = 30 10x ι) Να βρείτε το είδος της κίνησης του σώµατος µέχρι να µηδενιστεί η δύναµη F. ii) Να βρείτε τη µέγιστη ταχύτητα του σώµατος. ΘΕΩΡΙΑ 1. Είµαστε ακίνητοι και κρατάµε µε το χέρι µας µια τσάντα. H τσάντα έχει βάρος B = 20 N και βρίσκεται σε ύψος h = 0,5 m από το έδαφος. To έργο της δύναµης του χεριού µας για χρονικό διάστηµα t = 5s είναι: i) 10 J ii) 0 J iii) 50 J iv) 2 J Ποια είναι η σωστή απάντηση; 2. To έργο της τριβής ολίσθησης είναι αρνητικό επειδή: i) η γωνία µεταξύ της τριβής T και της µετατόπισης είναι 180, ii) το συν φ στον τύπο του έργου WT = Τxσυνφ είναι ίσο µε 1, iii) κάθε στιγµή η τριβή έχει φορά αντίθετη από εκείνη της ταχύτητας, iv) ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι καθαρός αριθµός. Ποιες από τις προτάσεις αυτές είναι σωστές; 3. To έργο µίας από τις δυνάµεις που ασκούνται σ' ένα σώµα: i) είναι µηδέν όταν το σώµα είναι ακίνητο, ii) έχει πρόσηµο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία που σχηµατίζουν τα µεγέθη δύναµη και επιτάχυνση του σώµατος, iii) έχει πρόσηµο που εξαρτάται από τη γωνία µεταξύ της δύναµης και της µετατόπισης, iv) είναι πάντοτε θετικό, γιατί το έργο είναι µονόµετρο µέγεθος. Ποιες από τις προτάσεις αυτές είναι σωστές; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 4. To έργο µιας δύναµης, από τις πολλές ενδεχοµένως που ασκούνται σ' ένα σώµα, είναι µηδέν όταν: i) η κίνηση του σώµατος είναι οριζόντια και η δύναµη κατακόρυφη, ii) η κίνηση του σώµατος είναι κατακόρυφη και η δύναµη οριζόντια, iii) η κίνηση του σώµατος είναι οριζόντια και η δύναµη οριζόντια, αλλά κάθετη στην ταχύτητα του σώµατος, iv) η κίνηση του σώµατος είναι οριζόντια και η δύναµη οριζόντια ίδιας διεύθυνσης µε την ταχύτητα. Ποιες από τις προτάσεις αυτές είναι σωστές; 5. Σ' ένα σώµα ασκείται δύναµη F = 10-3 N και αυτό µετατοπίζεται στη διεύθυνση της δύναµης F κατά x = 1 mm. Να βρείτε: i) το έργο της δύναµης F, ii) την ενέργεια που κερδίζει το σώµα. 6. Ένα σώµα µάζας m = 10 kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε επιτάχυνση α = 2 m/s 2 υπό την επίδραση µιας σταθερής οριζόντιας δύναµης F. Να βρείτε: i) τη δύναµη F, ii) το έργο της δύναµης F για µετατόπιση του σώµατος κατά x = 50 m, iii) την επιπλέον ενέργεια που αποκτά το σώµα κατά τη µετατόπιση του αυτή. 7. Ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και οµαλά σε οριζόντιο δρόµο. Στο σώµα, εκτός των άλλων δυνάµεων, ασκείται και η δύναµη F = 20 N. Για µετατόπιση του σώµατος κατά x = 1 m να βρείτε το έργο της δύναµης F όταν η γωνία που σχηµατίζει η F µε τη x είναι: i) 0 ii) 60 iii) 90 iv) 120 ν) 180 Ερώτηση θεωρίας α) Πότε το έργο µιας δύναµης είναι θετικό και πότε αρνητικό; Τι εκφράζει το θετικό και τι το αρνητικό έργο όταν στο σώµα ασκείται µόνο µία δύναµη; β) Γιατί το έργο της τριβής είναι αρνητικό; 5

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Α1. Σε ένα υλικό σημείο ενεργούν τέσσερις δυνάμεις. Για να ισορροπεί το σημείο θα πρέπει: α. Το άθροισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Α1. Σε ένα υλικό σημείο ενεργούν τέσσερις δυνάμεις. Για να ισορροπεί το σημείο θα πρέπει: α. Το άθροισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 014 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ 1. Στο σώμα του σχήματος έχει βάρος Β = 20Ν είναι ακίνητο και του ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1 A' ΛΥΚΕΙΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Το µέτρο της µετατόπισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Δυναμιική.. Θέμα 1 ο 1. Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώματα εκδηλώνουν μια τάση να διατηρούν την... 2. Ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης 2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 ο Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό 1 έως 3 καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 013-014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ.

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα Α ΘΕΜΑΤΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

0. Ασκήσεις επανάληψης.

0. Ασκήσεις επανάληψης. 0. Ασκήσεις επανάληψης. 1. Κίνηση με μεταβλητή κατακόρυφη δύναμη Ένα σώμα μάζας 2kg βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας μεταβλητής κατακόρυφης δύναμης F, το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ - ΤΡΙΒΗ 1ος νόμος του Νεύτωνα ή νόμος της αδράνειας της ύλης. «Σε κάθε σώμα στο οποίο δεν ενεργούν δυνάμεις ή αν ενεργούν έχουν συνισταμένη μηδέν δεν μεταβάλλεται η κινητική του κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός F 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

β) 8m/s 2 δ) 4m/s 2 (Μονάδες 5)

β) 8m/s 2 δ) 4m/s 2 (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ/Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: // ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α.- Α.4 και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Β Λυκείου. ~ Ορμή Διατήρηση ορμής ~

Διαγώνισμα Φυσικής Β Λυκείου. ~ Ορμή Διατήρηση ορμής ~ Διαγώνισμα Φυσικής Β Λυκείου ~ Ορμή Διατήρηση ορμής ~ Θέμα Α Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1) Σε μία πλαστική κρούση δύο σωμάτων: i) Κάθε σώμα υφίσταται μόνιμη παραμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.Φλ1(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 ο Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να

Διαβάστε περισσότερα

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s;

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s; 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 36 km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7 Β ΘΕΜΑ Β 1. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ 1, Σ 2 έχουν βάρη Β 1 και Β 2 αντίστοιχα και κρέμονται ακίνητες με τη βοήθεια λεπτών νημάτων αμελητέας μάζας από την οροφή, όπως παριστάνεται στο σχήμα. Α) Να μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ-1 Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Δ3. Δ4.

ΘΕΜΑ Δ-1 Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Δ3. Δ4. ΘΕΜΑ Δ-1 Ένα σώμα μάζας m = 1kg κινείται ευθύγραμμα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο περνώντας από ένα σημείο Α του επιπέδου, στη θέση x0 = 0, με ταχύτητα u0 = 10m/s. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 50. Σε ένα σώμα μάζας m=2kg που ηρεμεί σε λείο επίπεδο ενεργεί οριζόντια δύναμη F=10Ν για χρόνο t=20s. Να βρεθεί πόσο διάστημα διανύει το σώμα σε χρόνο 25s και να γίνει γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 013-014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. Φυσική Γ Θετ. και Τεχν/κης Κατ/σης. Θέματα εξετάσεων

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. Φυσική Γ Θετ. και Τεχν/κης Κατ/σης. Θέματα εξετάσεων ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε κάθε κρούση ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

W = F s..συνϕ (1) W = F. s' (2)

W = F s..συνϕ (1) W = F. s' (2) 1. Αναφορά παραδειγμάτων. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 1997 ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ. α). Γρύλος που σηκώνει το αυτοκίνητο (1. Η δύναμη συνδέεται με τον δρόμο;. Τι προκύπτει για το γινόμενο δύναμης-δρόμου;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Σελίδα 1 από 6 Ονοματεπώνυμο μαθητή :.. Τάξη / Τμήμα: Ημερομηνία : Κατά τον Ηράκλειτο «το Πύρ» { ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Στο διάγραμμα αποδίδεται γραφικά η ταχύτητα ενός κινητού οε συνάρτηση με το χρόνο. Α. Να περιγράψετε την κίνηση του κινητού έως τη χρονική στιγμή 20s.

Στο διάγραμμα αποδίδεται γραφικά η ταχύτητα ενός κινητού οε συνάρτηση με το χρόνο. Α. Να περιγράψετε την κίνηση του κινητού έως τη χρονική στιγμή 20s. ΣΧΟΛIKO BIBΛIO / ΑΣΚ 19. Στο διάγραμμα αποδίδεται γραφικά η ταχύτητα ενός κινητού οε συνάρτηση με το χρόνο. Α. Να περιγράψετε την κίνηση του κινητού έως τη χρονική στιγμή 0s. υ ( m/sec) Β. Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή t= 0 s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 Εκφώνηση άσκησης 6. Ένα σώμα, μάζας m, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση έχοντας ολική ενέργεια Ε. Χωρίς να αλλάξουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος, προσφέρουμε στο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [Υποκεφάλαιο 4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων του σχολικού βιβλίου]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [Υποκεφάλαιο 4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων του σχολικού βιβλίου] ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

F r. www.ylikonet.gr 1

F r. www.ylikonet.gr 1 3.5. Έργο Ενέργεια. 3.5.1. Έργο δύναµης- ροπής και Κινητική Ενέργεια. Το οµοαξονικό σύστηµα των δύο κυλίνδρων µε ακτίνες R 1 =0,1m και R =0,5m ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουµε γύρω από τον κύλινδρο

Διαβάστε περισσότερα

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση 4.1.α.. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. Μια πλάκα µάζας Μ=4kg ηρεµεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=250ν/m, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Εκτρέπουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επαγωγής. 1) Ο νόμος της επαγωγής. 2) Επαγωγή σε τετράγωνο πλαίσιο. 1

Ασκήσεις Επαγωγής. 1) Ο νόμος της επαγωγής. 2) Επαγωγή σε τετράγωνο πλαίσιο.  1 Ασκήσεις ς 1) Ο νόμος της επαγωγής. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα τετράγωνο αγώγιµο πλαίσιο εµβαδού Α=0,5m 2 µέσα σε ένα κατακόρυφο µαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου µεταβάλλεται όπως στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

Νόμοι των Δυνάμεων 1ος & 3ος Νόμος Νεύτωνα

Νόμοι των Δυνάμεων 1ος & 3ος Νόμος Νεύτωνα Νόμοι των Δυνάμεων 1ος & 3ος Νόμος Νεύτωνα 1. Το κιβώτιο του σχήματος ισορροπεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Η μάζα του είναι m =5kg. Α. Σχεδίασε τις δυνάμεις που δέχεται το κιβώτιο, από την γη και από το

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ - 1 Ος,2 Ος ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Ημερομηνία: 22/12/14 Διάρκεια διαγωνίσματος: 120 Υπεύθυνος καθηγητής: Τηλενίκης Ευάγγελος ΖΗΤΗΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-6

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ.

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ. 1.3.21. Η τριβή και η κίνηση. στο επίπεδο. Ομάδα Γ. Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μ s =0,2. Σε μια στιγμή t 0 =0 στο σώμα ασκείται μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-125 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Μικρή σφαίρα εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t=0 από ορισμένο ύψος με αρχική ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επαγωγής. 2) Νόμος της επαγωγής και φορά του ρεύματος.

Ασκήσεις Επαγωγής. 2) Νόμος της επαγωγής και φορά του ρεύματος. Ασκήσεις ς. 1) Μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο και επαγωγικό ρεύμα. Ένα τετράγωνο µεταλλικό πλαίσιο πλευράς α=2m και αντίστασης 2m βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο και στο διάγραµµα φαίνεται πώς µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. ΘΕΜΑ Β Β 1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. K (Ι) K (ΙΙ) K (ΙΙΙ) 0 Η y 0 H y 0 H y Α) Να επιλέξετε την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α1 έως Α3 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α1. Το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 3 Απριλίου, 2011 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) θέματα. 2) Να

Διαβάστε περισσότερα

Όπου m είναι η μάζα του σώματος και υ η ταχύτητά του.

Όπου m είναι η μάζα του σώματος και υ η ταχύτητά του. 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΣΧΥΣ Η ενέργεια είναι από εκείνες τις έννοιες που δύσκολα ορίζονται στη Φυσική. Ένα σώμα μπορεί να έχει, να παίρνει ή να δίνει ενέργεια. Η ίδια η ενέργεια μπορεί να μετατρέπεται από μια

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Δημόκριτος- Κορυφή. α. Ι β. II γ. III. Μονάδες 4. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Φροντιστήρια Δημόκριτος- Κορυφή. α. Ι β. II γ. III. Μονάδες 4. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Φροντιστήρια Δημόκριτος- Κορυφή ΘΕΜΑ Β (3761) Β1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος Η, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 01-013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 013 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... Ημερομηνία: 7/05/013 Διάρκεια: ώρες Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:...

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Δυναμική ενέργεια δυο φορτίων Δυναμική ενέργεια τριών ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ Οριζόντια βολή: Είναι η κίνηση (παραβολική τροχιά) που κάνει ένα σώμα το οποίο βάλλεται με οριζόντια ταχύτητα U 0 μέσα στο πεδίο βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

α. 16 m/s 2 β. 8 m/s 2 γ. 4 m/s 2 δ. 2 m/s 2

α. 16 m/s 2 β. 8 m/s 2 γ. 4 m/s 2 δ. 2 m/s 2 3 ο ΓΕΛ ΧΑΝΑΝ ΡΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: Α Λυκείου 17/5/2011 Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1 ο Α. Στις ερωτήσεις από 1 έως 3 επιλέξτε το γράµµα µε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις. Φυσική Γ Λυκείου - Μηχανική στερεού σώματος

Ασκήσεις. Φυσική Γ Λυκείου - Μηχανική στερεού σώματος - Μηχανική στερεού σώματος Ασκήσεις 1. Στερεό στρέφεται γύρω Ένας δίσκος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα ο οποίος διέρχεται από το κέντρο και είναι κάθετος στο επίπεδο του. Ο δίσκος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 010-011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 011 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... Ημερομηνία: 7/05/011 Διάρκεια: ώρες Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:...

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση. Περιέχει: 1.

Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση. Περιέχει: 1. Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση Περιέχει: 1. Αναλυτική Θεωρία 2. Ερωτήσεις Θεωρίας 3. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 3//7/2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 3//7/2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 3//7/013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΡΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Σώμα μάζας m=0.1 Kg κινείται σε οριζόντιο δάπεδο ευθύγραμμα με την

Διαβάστε περισσότερα

6. Το µέγεθος που χρησιµοποιούµε για να συγκρίνουµε τις αδράνειες των σωµάτων είναι α. η µάζα β. η ταχύτητα γ. το βάρος δ. ο όγκος

6. Το µέγεθος που χρησιµοποιούµε για να συγκρίνουµε τις αδράνειες των σωµάτων είναι α. η µάζα β. η ταχύτητα γ. το βάρος δ. ο όγκος Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΝΑΜΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΝΕΥΤΩΝΑ 4. Ένα σώµα ισορροπεί ως προς ένα σύστηµα αναφοράς όταν: α. είναι ακίνητο. β. έχει σταθερή επιτάχυνση. γ. έχει σταθερή ταχύτητα. δ. η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 29 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες 1) Το δοκίµιο αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες και δέκα (10) θέµατα. 2) Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 011-01 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 01 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... Ημερομηνία: 3/05/01 Διάρκεια: ώρες Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... ΟΔΗΓΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος ΙΙ Ενδεικτικές Λύσεις Κυριακή 28 Φλεβάρη 2016 Θέµα Α

ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος ΙΙ Ενδεικτικές Λύσεις Κυριακή 28 Φλεβάρη 2016 Θέµα Α ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Μηχανική Στερεού - µέρος ΙΙ Ενδεικτικές Λύσεις Κυριακή 28 Φλεβάρη 2016 Θέµα Α Α.1. Ενα στερεό σώµα περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα. Εάν διπλασιαστεί η στροφορµή

Διαβάστε περισσότερα

[απ. α) =2 m/s, β) h=1,25 m, γ) =9 J, =8 J]

[απ. α) =2 m/s, β) h=1,25 m, γ) =9 J, =8 J] Ορµή 1. Ένα αυτοκίνητο μάζας 1000 kg κινείται με ταχύτητα 72 km/h. Κάποια στιγμή προσκρούει σε τοίχο και σταματάει. Αν η διάρκεια της σύγκρουσης είναι 0,2 s να βρείτε α) Την μεταβολή της ορμής του β) Τη

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 1 0 1 Σελίδα 1

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ 1 0 1 Σελίδα 1 1 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ-Κ.Β.ΦΙΡΦΙΡΗΣ ΘΕΜΑ Β1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. Η γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ : η μετατόπιση ενός σώματος (m) () Δx x x x : η τελική θέση του σώματος (m) x : η αρχική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1: Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση κατά την οποία η ταχύτητά

Διαβάστε περισσότερα

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N.

Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. ΘΕΜΑ Β Β1) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης μέτρου ίσου με 40 N. Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Ο ρυθμός με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Ταλαντώσεις Κρούσεις (θέματα Πανελληνίων)

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Ταλαντώσεις Κρούσεις (θέματα Πανελληνίων) Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Ταλαντώσεις Κρούσεις (θέματα Πανελληνίων) ~Διάρκεια 3 ώρες~ Θέμα Α 1) Σε μια φθίνουσα ταλάντωση στην οποία το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο: i) Η περίοδος δε διατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

2) Βάρος και κυκλική κίνηση. Β) Κυκλική κίνηση

2) Βάρος και κυκλική κίνηση. Β) Κυκλική κίνηση Β) Κυκλική κίνηση 1) Υπολογισμοί στην ομαλή κυκλική κίνηση. Μια μικρή σφαίρα, μάζας 2kg, εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, σε κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας 0,5m, όπως στο σχήμα. Τη χρονική στιγμή t=0 η σφαίρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 27 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Πρόβλημα 1 V A V B I. 1 ος τρόπος: Για να υπολογιστεί η απόσταση που τα χωρίζει θα πρέπει να υπολογιστούν πρώτα από

Διαβάστε περισσότερα

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν.

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν. ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένα παιγνίδι - αυτοκινητάκι μάζας 1 Kg είναι ακίνητο στη θέση x = 0 m. Την χρονική στιγμή t = 0 s ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1 σε µια διάσταση. Οµάδα Β. 1.2.1. Ελαστική παραµόρφωση και σκληρότητα ελατηρίου. Στο διάγραµµα δίνεται η γραφική παράσταση της δύναµης που ασκείται σε δύο ελατήρια σε συνάρτηση µε την επιµήκυνση των ελατηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

Μερικοί µύθοι για την ΤΡΙΒΗ.

Μερικοί µύθοι για την ΤΡΙΒΗ. Μερικοί µύθοι για την ΤΡΙΒΗ. Πρώτος µύθος: Η τριβή αντιστέκεται στην κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι η τριβή αντιστέκεται στην δύναµη που τείνει να το κινήσει ή έχει αντίθετη φορά από την ταχύτητα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΓΕ.Λ. [Ημερομηνία] ΟΡΜΗ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΓΕ.Λ. [Ημερομηνία] ΟΡΜΗ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΓΕ.Λ [Ημερομηνία] ΟΡΜΗ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Στην ελαστική κρούση όπου το ένα σώμα είναι ακίνητο αρχικά εφαρμόζω τις γνωστές σχέσεις : Για το σώμα m 1 που αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Δt 1 x=υo t+ α t 1.2 Εξισώσεις κίνησης

Δt 1 x=υo t+ α t 1.2 Εξισώσεις κίνησης ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2014 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10.45-12.45 Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας:.......

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... 1 ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: A Ενιαίου Λυκείου Βαθμός:... Ημερομηνία: 3/06/2014 Διάρκεια: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο:...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΣΧΥΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ισχύς... Η ισχύς (ενός κινητήρα και γενικότερα οποιαδήποτε μηχανής) ισούται με το πηλίκο του έργου το οποίο παράγει ο κινητήρας, προς το χρονικό διάστημα που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 27 Μαίου 2011 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΩΡΑ: 11.00 1.00 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικά:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑÏΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑÏΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΒΑΘΜΟΣ...... ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ... ΥΠΟΓΡΑΦΗ... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑÏΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 7.45-9.45

Διαβάστε περισσότερα