ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 7. Σε σώµα ασκείται µια δύναµη F 1 = 20 N πλάγια µε γωνία φ = 30 ενώ υπάρχει τριβή Τ = 5 N. Να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος κατά χ = 5 m ί) το έργο κάθε δύναµης, ii) εάν το σώµα κερδίζει ή χάνει ενέργεια. 8. Σ' ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο η αντίσταση του αέρα είναι ανάλογη της ταχύτητας του αυτοκινήτου και δίνεται από τη σχέση FA = 20 * υ (F σε N, υ σε m/s). Av η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι υ = 40 m/s, να βρείτε για χρονικό διάστηµα t = 30 s το έργο της δύναµης FA - Τι εκφράζει το έργο αυτό; 9. Σώµα µάζας m = 2 kg κινείται πάνω σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 30 µε τη βοήθεια της δύναµης F = 50 N, ου έχει τη διεύθυνση του κεκλιµένου επιπέδου. Av ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ=συν30, να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος κατά χ = 2 m: i) το έργο της F και το έργο του βάρους B, ii) το έργο της τριβής Τ. 10. To µέτρο της δύναµης F που ασκείται σε σώµα πάνω σε οριζόντιο δάπεδο µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος σύµφωνα µε τη σχέση F = 10x (F σε N, χ σε m). Να βρείτε το έργο της F όταν το σώµα πάει: i) από τη θέση χ = 0 στη θέση χ = 3 m, ii) από τη θέση χ= 1 m στη θέση x = 5 m. 11. Σώµα µάζας m αρχικά ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο στη θέση χο = 0. Στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη F, της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος από τη θέση X 0 = 0. Από χ=0 έως 5 m η δύναµη F=10 Ν. Από 5 έως 10 µέτρα είναι F=20 Ν και από χ=10 έως χ=18 µέτρα η F γίνεται -10 Ν. Να βρείτε το έργο της δύναµης F για µετατόπιση του σώµατος από τη θέση X 0 = 0 έως τη θέση χ = 18 m. 12. Σώµα αρχικά ηρεµεί στη θέση X 0 = 0 σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη F, της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη θέση του σώµατος. Από x=0 έως x=10 m η δύναµη F µεταβάλλεται ως εξής: F=10+x. Από χ=10 m έως χ=17 m η F είναι σταθερή F=20 Ν. Αφού κάνετε το διάγραµµα της F, να βρείτε το έργο της δύναµης F για µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του θέση κατά x = 17 m. 13. Σώµα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα VQ. Τη στιγµή που βρίσκεται στη θέση X 0 = 0 αρχίζει να δέχεται οριζόντια δύναµη F ίδιας κατεύθυνσης µε τη v 0, το µέτρο της οποίας µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος από τη θέση χ 0. Από x=0 έως x=2 m η δύναµη F µεταβάλλεται ως εξής: F=10x. Από x=2 έως x=8 m η δύναµη F είναι σταθερή 20 Ν και από x=8 έως x=10 m η δύναµη F από 20 Ν γίνεται µηδέν. i) Να περιγράψετε αναλυτικά το είδος της κίνησης του σώµατος, ii) Να βρείτε το έργο της δύναµης F για µετατόπιση του σώµατος από τη θέση X 0 = 0 έως τη θέση x = 10 m. 14. Ένα σώµα µάζας m = 40 kg ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο, διατηρώντας σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s, µε την επίδραση σταθερής δύναµης F που σχηµατίζει γωνία φ = 30 προς τα πάνω µε το οριζόντιο δάπεδο. Av ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και δαπέδου είναι µ =συν30, να βρείτε: ί) τη συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα, ιι) την F, και iii) το έργο της τριβής σε χρονική διάρκεια t =3 s της κίνησης. 15 To σώµα του σχήµατος, µάζας m = 2 kg, κινείται µε την επίδραση της δύναµης F = 100* ηµ45 N, που σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ = 45. Av ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,2, να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος κατά χ = 3 m: ί) το έργο της δύναµης F ii) το έργο της τριβής T. 16 Σώµα µάζας m = 2 kg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο µε την επίδραση δύναµης F. O συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,2. Όταν η δύναµη F είναι οριζόντια, το σώµα κινείται µε επιτάχυνση α = 10 m/s 2. i) Να βρείτε τη δύναµη F και την ποσότητα µεταβιβαζόµενης ενέργειας µέσω του έργου της δύναµης F, για µετατόπιση του σώµατος κατά x 1 = 5 m. ii) Aν η δύναµη F σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ=30 0 προς τα πάνω, να βρείτε το έργο της τριβής ολίσθησης για µετατόπιση του σώµατος κατά X 2 = 10 m 17 Κιβώτιο µάζας m = 5 kg αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο δάπεδο. Άνθρωπος ασκεί στο κιβώτιο M δύναµη F = 25 N, σε διεύθυνση τέτοια που η γωνία φ µε το δάπεδο έχει ηµφ = 0.8 To κιβώτιο παρουσιάζει µε το δάπεδο συντελεστής τριβής ολίσθησης µ=0.2, Για χρονική διάρκεια κίνησης t = 10 s να υπολογίσετε: ί) την επιτάχυνση του κιβωτίου, ii) το έργο της συνισταµένης δύναµης, iii) το ποσό της ενέργειας που µεταφέρθηκε από τον άνθρωπο στο κιβώτιο, iv) το ποσοστό αυτής της ενέργειας που έγινε θερµότητα λόγω τριβών. 18. Σώµα µε µάζα m = 20 kg αρχικά ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο στη θέση Xo = 0. Στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται δύναµη F, της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση ως εξής: από χ-0 έως 3 m η F=50 Ν και από χ=3 έως 7 µέτρα η F=100 N. Να βρείτε το έργο της δύναµης F για µετατόπιση του σώµατος από τη θέση Χο = 0 έως τη θέση Χ = 7 m όταν: i) η F είναι οριζόντια, ii) η F σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ = Ένα σώµα µάζας m = 10 kg, το ανεβάζουµε µε σταθερή ταχύτητα πάνω σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 30 µε τη βοήθεια µιας δύναµης F (παράλληλης µε το επίπεδο). Aν ο συντελεστής τριβής µ=συν30 να βρείτε i) τη δύναµη F, ιι) τη µεταβιβαζόµενη στο σώµα ποσότητα ενέργειας µέσω της δύναµης F για µετατόπιση του σώµατος κατά x = 4 m. 20. Σώµα µάζας m = 5 kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο µε την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναµης F = 100 N. Aν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,4, να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος κατά χ = 4 m: i) το έργο κάθε δύναµης, ii) την ενέργεια που µεταβιβάζεται στο σώµα και την ενέργεια που µεταβιβάζει το σώµα στο περιβάλλον. 21. Σώµα µάζας m = 2 kg αφήνεται από ένα σηµείο A κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ = 60, που βρίσκεται σε ύψος h1 = 2 m από το έδαφος, να ολισθήσει. Av ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,2, να βρείτε τα έργα των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα στη διαδροµή A > Γ, όταν το Γ βρίσκεται σε ύψος h2 = 1 m από το έδαφος. 22 Σώµα µάζας m=2 kg ηρεµεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώµα ασκείται δύναµη F, µέτρου F= 10 N. 1

2 Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώµατος µετά από µετατόπιση κατά s=2 m στις περιπτώσεις που η κατεύθυνση της δύναµης F, α. είναι οριζόντια, ή β. σχηµατίζει γωνία φ=60 µε το οριζόντιο επίπεδο. 23 Σώµα µάζας m=2 kg κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα µέτρου. V1 = 10 m/s. Κάποια στιγµή ασκείται στο σώµα σταθερή οριζόντια δύναµη F, µέτρου F= 40N και κατεύθυνσης ίδιας µε αυτή της ταχύτητας. Μετά από µετατόπιση s του σηµείου εφαρµογής της δύναµης η κινητική ενέργεια του σώµατος διπλασιάζεται. Να υπολογίσετε: α. το έργο της δύναµης F για την παραπάνω µετατόπιση s. β. τη µετατόπιση s. 24 Ένα σώµα µάζας m=1 kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Στο σώµα ασκείται κατακόρυφη δύναµη F=20N, οπότε αρχίζει να ανεβαίνει. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώµατος, όταν έχει ανέβει κατά χ=2 m. 25 Σώµα µάζας m=4 kg κινείται σε µη λείο οριζόντιο επίπεδο. Όταν διέρχεται από το σηµείο A, η ταχύτητα του σώµατος είναι V 0=10 m/s. Στο σηµείο A ασκείται στο σώµα οριζόντια δύναµη F, µέτρου F=80N και ίδιας κατεύθυνσης µε αυτή της ταχύτητας V 0. Μετά από διαδροµή S1= 2 m από το σηµείο A η ταχύτητα του σώµατος γίνεται v=12 m/s. Να υπολογίσετε: α. την τριβή ολίσθησης που ασκείται στο σώµα. β. την ταχύτητα του σώµατος µετά από διαδροµή S 2=4 m από το σηµείο A. 25. Ένα σώµα µάζας m=10 kg ηρεµεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,2. Κάποια στιγµή ασκείται στο σώµα σταθερή οριζόντια δύναµη F, µέτρου F=30N, η οποία το θέτει σε κίνηση. Να υπολογίσετε: α. την ταχύτητα του σώµατος µετά από µετατόπιση S1=2 m. β. τη µετατόπιση S2 του σώµατος στο τέλος της οποίας η ταχύτητα του είναι v=10 m/s 26 Σώµα µάζας m=2 kg εκτοξεύεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο µε αρχική ταχύτητα µέτρου vo=10 m/s. To µέτρο της τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι T= 5 N. α. Πόσο διάστηµα s θα διανύσει το σώµα µέχρι να σταµατήσει; β. Ποιο είναι το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος, όταν έχει διανύσει το µισό του διαστήµατος s; 27 Σώµα µάζας m=40 kg ηρεµεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Ένας άνθρωπος ασκεί στο σώµα σταθερή οριζόντια δύναµη µέτρου F=300 N και το µετακινεί κατά διάστηµα s=10m. O συντελεστής τριβής µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ= 0,25. Να υπολογίσετε: α. Τη χηµική ενέργεια που δαπάνησε ο άνθρωπος για τη µετακίνηση του σώµατος, β. Την ταχύτητα του σώµατος στο τέλος του διαστήµατος S=10 m. 28 Σώµα µάζας m=4 kg κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε σταθερή ταχύτητα µέτρου vo=5 m/s. Τη χρονική στιγµή t 0=0 ασκείται στο σώµα σταθερή δύναµη F, η οποία έχει τη διεύθυνση της κίνησης του σώµατος. Τη χρονική στιγµή t το σώµα έχει διανύσει διάστηµα s=2,5 m και η κινητική του ενέργεια είναι η µισή της αρχικής της τιµής. Ποια είναι η αλγεβρική τιµή της δύναµης F ; 29 Πάνω σε οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένα κιβώτιο µάζας m=60kg. O συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ κιβωτίου και οριζόντιου επιπέδου είναι µ=0,2. Πόση ελάχιστη χηµική ενέργεια πρέπει να δαπανήσει ένας άνθρωπος, ώστε να µετακινήσει το κιβώτιο κατά διάστηµα s=5 m; 30 Σώµα µάζας m=2 kg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και διέρχεται από σηµείο A µε ταχύτητα µέτρου Vo=18 m/s. Στη συνέχεια, το σώµα διέρχεται από ένα σηµείο B και σταµατάει σ' ένα σηµείο Γ του επιπέδου. O συντελεστής τριβής µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ=0,2. Av η απόσταση των σηµείων A και B είναι S1=17 m, να υπολογίσετε: α. το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος στο σηµείο B. β. το έργο της τριβής ολίσθησης κατά την κίνηση του σώµατος από το σηµείο B µέχρι το σηµείο Γ. 31 Ένα σώµα αφήνεται στην κορυφή κεκλιµένου επιπέδου ύψους h=10 m και γωνίας φ=30. O συντελεστής τριβής ανάµεσα στο σώµα και το κεκλιµένο επίπεδο είναι µ = (1/3) * συν30. α. είξτε ότι το σώµα θα κινηθεί. β. Υπολογίστε το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος τη στιγµή που φθάνει στη βάση του κεκλιµένου επιπέδου. 32. Από τη βάση κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ=30 εκτοξεύεται προς τα επάνω ένα σώµα µε αρχική ταχύτητα µέτρου vo=20m/s. To σώµα ολισθαίνει πάνω στο επίπεδο και τελικά σταµατάει. Να υπολογίσετε το διάστηµα - που διανύει το σώµα, α. όταν δεν υπάρχει τριβή. β. όταν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = (1/3) * συν Ένα σώµα µάζας m=1,2 kg ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώµα ασκείται οριζόντια δύναµη της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση x, σύµφωνα µε τη σχέση: F=100+20x. α. Να παραστήσετε γραφικά τη δύναµη F σε σχέση µε τη µετατόπιση και να υπολογίσετε το έργο της για τη µετατόπιση κατά τα πρώτα 2 m. β. Να βρείτε την ταχύτητα του σώ- µατος, όταν έχει µετατοπιστεί 2 m από τη θέση που ξεκίνησε. 34. Ένα σώµα µάζας m=2 kg εκτοξεύεται µε οριζόντια ταχύτητα vο=10 m/s για να κινηθεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώµα ασκείται οριζόντια δύναµη F η τιµή της οποίας µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση Χ, F=20-10Χ Να βρείτε την ταχύτητα του σώµατος α. όταν έχει µετατοπιστεί κατά 5 m από την αρχική του θέση. β. όταν µηδενίζεται η τιµή της δύναµης F. 35. Σε σώµα µάζας m=50 kg, που αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο δάπεδο, ασκείται σταθερή οριζόντια δύναµη F=150 N και το µετατοπίζει κατά S1=20 m. Στη συνέχεια, το σώµα κινείται χωρίς την επίδραση της δύναµης και τελικά σταµατάει, αφού διανύσει επιπλέον διάστηµα S 2= 30 m. α. Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής µεταξύ σώµατος και επιπέδου. β. Να βρείτε την ταχύτητα του σώµατος τη στιγµή που καταργείται η δύναµη F. 36. Σώµα µάζας m=4 kg κινείται ευθύγραµµα πάνω σε µη λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγµή to=0 η ταχύτητα του σώµατος έχει µέτρο v 0=5 m/s και µετά από διαδροµή s=2 m η ταχύτητα γίνεται υ=2 m/s. Να υπολογίσετε: α. το µέτρο της τριβής ολίσθησης που ασκεί το οριζόντιο επίπεδο στο σώµα. β. το διάστηµα που θα διανύσει το σώµα από τη χρονική στιγµή t 0=0 µέχρι να σταµατήσει. 2

3 37. Σώµα µάζας m=2 kg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. O συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ του σώµατος και του επιπέδου είναι µ=0,5. Τη στιγµή που η ταχύτητα του σώµατος έχει µέτρο V 0=10 m/s ασκείται σ' αυτό σταθερή επιταχύνουσα δύναµη, η οποία έχει µέτρο F=20N κα σχηµατίζει γωνία φ µε το οριζόντιο επίπεδο, προς τα επάνω. Τη στιγµή που το σώµα έχει διανύσει διάστηµα s=25 m, να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος. ίνονται ηµφ= Σε σώµα µάζας m=8 kg, που βρίσκεται ακίνητο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, ασκείται σταθερή οριζόντια δύναµη µέτρου F=30N. ιαπιστώνεται ότι µετά από διάστηµα S=10m το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος είναι v=5 m/s. α. Να αποδείξετε ότι ανάµεσα στο σώµα και το επίπεδο υπάρχει τριβή και να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής. β. Να υπολογίσετε την ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να προσφερθεί στο σώµα, µέσω του έργου της δύναµης F, ώστε αυτό να διανύσει διάστηµα S=10 m. 39. Ένα σώµα µάζας m ηρεµεί στη θέση A ενός λείου οριζοντίου επιπέδου. Στο σώµα ασκείται σταθερή δύναµη F. To σώµα µπαίνει σε κίνηση και στις θέσεις B και Γ έχει αντίστοιχα ταχύτητα υ Β και υ Γ. Να υπολογίσετε το λόγο των ταχυτήτων υ Γ και υ Β, αν είναι γνωστό ότι (ΑΓ)=4 (ΑΒ). 40. Σώµα µάζας m=2 kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγµή ασκούνται ταυτόχρονα στο σώµα δύο δυνάµεις µια οριζόντια F1 = 10N και µια πλάγια F2=5 N, µε γωνία τέτοια ώστε ηµφ=0,6 και συνφ=0,8. To σώµα µπαίνει σε κίνηση πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,8. Μετά από µετατόπιση S1 η δύναµη F2 καταργείται. To σώµα συνεχίζει την κίνηση του και µετά από πρόσθετη µετατόπιση S2=2 m σταµατάει. Να υπολογίσετε: α. τη δύναµη της τριβής σε όλες τις φάσεις της κίνησης β. την ταχύτητα του σώµατος στο τέλος της µετατόπισης S1 γ. τη µετατόπιση S Από την κορυφή A κεκλιµένου επιπέδου ύψους h=4 m αφήνεται να ολισθήσει σώµα µάζας m. Στη βάση του κεκλιµένου επιπέδου το σώµα συναντά οριζόντιο επίπεδο, στο οποίο κινείται µέχρι να σταµατήσει στο σηµείο. H προβολή όλης της διαδροµής Α του σώµατος σε οριζόντιο επίπεδο έχει µήκος S=10 m. Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής αν είναι ίδιος παντού. 42. Σώµα µάζας m=5 kg, όταν ρίχνεται από την κορυφή κεκλιµένου επιπέδου προς τα κάτω, µε αρχική ταχύτητα µέτρου V 0=20 m/s, ολισθαίνει κατά µήκος του επιπέδου µε την ταχύτητα αυτή. To ίδιο σώµα, όταν ρίχνεται από τη βάση του κεκλιµένου προς τα επάνω, µε αρχική ταχύτητα µέτρου Vo=10 m/s, διανύει διάστηµα s=20 m µέχρι να σταµατήσει. Να υπολογίσετε: α. τη γωνία κλίσης του κεκλιµένου επιπέδου. β. το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του σώµατος που µετατράπηκε σε θερµότητα κατά την άνοδο του. 43. Ένα σώµα µάζας m=l kg αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,4. Τη χρονική στιγµή t=0 ασκείται στο σώµα οριζόντια δύναµη F της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση x σύµφωνα µε τη σχέση: F=10-2x (στο S.I). To σώµα µπαίνει σε κίνηση στο οριζόντιο επίπεδο. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώµατος, α. µετά από µετατόπιση κατά 2 m από την αρχική του θέση. β. τη στιγµή που παύει η επιταχυνόµενη και αρχίζει η επιβραδυνόµένη κίνηση του. γ. όταν µηδενίζεται η δύναµη. 44. Σώµα µάζας m=4 kg δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύναµης F σταθερής διεύθυνσης, της οποίας η αλγεβρική τιµή δίνεται από την εξίσωση F=20-2x (σε µονάδες S. I), όπου χ είναι το διάστηµα που διανύει το σώµα από τη θέση που αρχικά ηρεµούσε. O συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάµεσα στο σώµα και το επίπεδο είναι µ=0,125. Να υπολογίσετε: α. το διάστηµα X 0 που έχει διανύσει το σώµα, µέχρι τη στιγµή που το µέτρο της δύναµης F υποδιπλασιάζεται. β. το έργο της δύναµης F, όταν το σώµα έχει µετατοπιστεί κατά X 0 από τη θέση Xο=0 έως τη θέση X 0. γ. το µέτρο της ταχύτητας του σώ- µατος όταν βρίσκεται στη θέση Χο. δ. το συνολικό διάστηµα που θα διανύσει το σώµα, αν η δύναµη F παύει να ασκείται στη θέση Χο 45. Σώµα µάζας m=2 kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο, στην αρχή O του άξονα Χ'Χ. Κάποια στιγµή ασκείται στο σώµα, κατά µήκος του άξονα και κατά τη θετική φορά, δύναµη F που µεταβάλλεται µε την απόσταση χ, σύµφωνα µε τη σχέση F=20-2x (σε µονάδες S.I). O συντελεστής τριβής µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ=0,5. Να βρείτε: α. τη θέση X 1 όπου το σώµα αποκτά µέγιστη ταχύτητα. β. το µέτρο της µέγιστης ταχύτητας του σώµατος. γ. την ενέργεια που µεταφέρεται στο σώµα µέσω του έργου της δύναµης F, όταν αυτό µετατοπίζεται από τη θέση χ=0 έως τη θέση όπου η δύναµη F µηδενίζεται. 46. Σώµα µάζας m=1 kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,4. Κάποια στιγµή ασκείται στο σώµα οριζόντια δύναµη της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση x σύµφωνα µε τις σχέσεις: F= 2x + 8, όταν 0 χ 4 m και F=16-2x, όταν 4 m χ 10 m. α. Να βρείτε την ταχύτητα του σώµατος, όταν αυτό θα έχει διανύσει 10 m. β. Σε ποιο σηµείο της διαδροµής το σώµα αποκτά µέγιστη ταχύτητα; Πόση είναι η τιµή της µέγιστης ταχύτητας; 47. Σώµα µάζας m=2 kg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,2. Στο σώµα ασκείται δύναµη F, η οποία έχει µέτρο F=20N και κατεύθυνση που σχηµατίζει γωνία φ µε εκείνη της ταχύτητας, µε ηµφ=0,6 και συνφ=0,8. Σε κάποιο σηµείο η ταχύτητα του σώµατος είναι υ= 10 m/s. Να υπολογίσετε µετά από πόση µετατόπιση s το σώµα αποκτά ταχύτητα υο=20 m/s. 3

4 ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 48. Ένα σώµα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναµης F. To σώµα στη θέση A έχει κινητική ενέργεια K(A) = 5 J και στη θέση Γ έχει κινητική ενέργεια Κ(Γ) = 15 J. Να βρείτε: ί) τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώµατος, ii) το έργο της δύναµης F στη διαδροµή A > Γ. 49. Όχηµα µάζας m = 200 kg κινείται σε οριζόντιο δρόµο. Σε µια θέση A το όχηµα έχει ταχύτητα VΑ = 10 m/s και σε µια άλλη θέση Γ η ταχύτητα του γίνεται VΓ = 20 m/s. Να βρείτε: i) την κινητική ενέργεια του οχήµατος στις θέσεις A και Γ, ii) το έργο της συνισταµένης δύναµης στη διαδροµή A > Γ. 50. Σώµα µάζας m = 4 kg κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα Vo = 10 m/s. Κάποια στιγµή στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη F = 60 N, µε κατεύθυνση ίδια µε εκείνη της Vο, και µετά από µετατόπιση χ η ταχύτητα του σώµατος γίνεται υ = 40 m/s. Να βρείτε: i) τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώµατος, ii) το έργο της δύναµης F, iii) τη µετατόπιση χ. 51. Σώµα µάζας m = 8 kg ρίχνεται οριζόντια σε µη λείο οριζόντιο επίπεδο µε αρχική ταχύτητα U0 = 10 m/s. Av η µόνη οριζόντια δύναµη που ασκείται στο σώµα είναι η τριβή, να βρείτε το έργο της για µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του θέση έως τη θέση όπου η ταχύτητα: i) γίνεται υ = 5 m/s, ιι) µηδενίζεται. 52. Κιβώτιο µάζας m = 20 kg κινείται σε οριζόντιο δάπεδο. Τη στιγµή που το κιβώτιο έχει ταχύτητα V0 = 10 m/s αρχίζει να δέχεται από εργάτη οριζόντια σταθερή δύναµη F = 50 N, ίδιας κατεύθυνσης µε εκείνη της V0. Aν η δύναµη της τριβής ολίσθησης που δέχεται το κιβώτιο από το δάπεδο έχει µέτρο T = 69 N, να βρείτε µετά από µετατόπιση του κιβωτίου κατά x = 10 m: ί) το έργο της δύναµης F και το έργο της τριβής ολίσθησης T, ii) την ταχύτητα του κιβωτίου. 53. Ένα έλκηθρο µάζας m = 20 kg αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο χιονισµένο δρόµο. Τάρανδος αρχίζει ν' ασκεί στο έλκηθρο οριζόντια δύναµη F = = 150 N, οπότε το έλκηθρο µετά από µετατόπιση κατά x = 20 m αποκτά ταχύτητα υ = 10 m/s. i) Να βρείτε την τελική κινητική ενέργεια του έλκηθρου και το έργο της δύναµης F. Τι εκφράζει η διαφορά τους; ii) Av υπάρχει τριβή, να βρείτε το µέτρο της. 54. Σώµα µάζας m = 6 kg αρχικά ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγµή στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη F = 80 N, οπότε το σώµα κινείται και δέχεται από το επίπεδο δύναµη τριβής ολίσθησης T=30 N. Για µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του θέση κατά χ = 6 m να βρείτε: i) το έργο της δύναµης F και το έργο της τριβής ολίσθησης T, ii) την τελική ταχύτητα του σώµατος, iii) το χρονικό διάστηµα που κινήθηκε το σώµα. 55. Αλεξιπτωτιστής µάζας m = 70 kg πέφτει χωρίς αρχική ταχύτητα από ύψος h = 100 m και φτάνει στο έδαφος µε ταχύτητα ν = 2 m/s. i) Να υπολογίσετε το έργο του βάρους και την τελική κινητική ενέργεια του αλεξιπτωτιστή. Γιατί mστεύετε ότι δεν ισχύει W Β = K; ii) Να βρείτε το έργο της αντίστασης του αέρα κατά την πτώση του αλεξιπτωτιστή. iii) Ti εκφράζει το έργο της αντίστασης του αέρα; 56. Όχηµα µάζας m = 1000 kg κινείται σε οριζόντιο δρόµο µε σταθερή ταχύτητα V0 = 20 m/s. Στην αρχική θέση A ο οδηγός του πατά τα φρένα, µε αποτέλεσµα µετά από διάστηµα s = 20 m (σηµείο Γ) το όχηµα να σταµατήσει. Να βρείτε: i) τη σταθερή δύναµη η οποία αντιστέκεται στην κίνηση του οχήµατος στη διάρκεια που ο οδηγός πατά τα φρένα, ii) την ενέργεια που έγινε θερµότητα έως το µέσο M της διαδροµής φρεναρίσµατος. 57. Σώµα µάζας m = 1 kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα V0 = 6 m/s. Κάποια στιγµή το σώµα αρχίζει να δέχεται πλάγια δύναµη F = = 16 N, που σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ = 60. Να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος από τη θέση όπου άρχισε ν' ασκείται η δύναµη F κατά x = 4 m: i) το έργο της δύναµης F, ii) τη µεταβολή στην κινητική ενέργεια του σώµατος, iii) την τελική ταχύτητα του σώµατος. 58. Σε σώµα µάζας m = 10 kg, που αρχικά ηρεµεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, αρχίζει ν' ασκείται πλάγια δύναµη F = 200* συν30 ο υπό γωνία 45 ο,(µε φορά προς το επίπεδο). Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,1. Να βρείτε: ί) την τριβή ολίσθησης T, ιι) το διάστηµα που διανύει το σώµα ώσπου ν' αποκτήσει ταχύτητα ν = 20m/s. 59. Σώµα µάζας m = 10 kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Τη στιγµή που το σώµα έχει ταχύτητα V0 = 7 m/s αρχίζει να δέχεται, δύναµη F = 20 Ν, που σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ µε ηµθ = 0.8. Ο συντελεστής τριβής µ = Για µετατόπιση του σώµατος από τη θέση όπου άρχισε ν' ασκείται η F κατά x = 3 m να βρείτε: i) το αλγεβρικό άθροισµα των έργων όλων των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα, ιι) την τελική ταχύτητα του σώµατος, iii) την ενέργεια που προσφέραµε στο σώµα. Γιατί η ενέργεια αυτή δεν είναι ίση µε την αύξηση της κινητικής ενέργειας του σώµατος; 60. Σώµα µάζας m = 2 kg αφήνεται να ολισθήσει από την κορυφή A λείου κεκλιµένου επιπέδου, που βρίσκεται σε ύψος h = 10 m, γωνίας κλίσης θ = 30. To σώµα, φτάνοντας στη βάση του κεκλιµένου επιπέδου Γ, συνεχίζει την κίνηση του στο οριζόντιο επίπεδο που αρχίζει από το σηµείο Γ. i) Να βρείτε το έργο του βάρους στη διαδροµή A > Γ και την κινητική ενέργεια του σώµατος στο Γ. Να δικαιολογήσετε γιατί το έργο του βάρους στην διαδροµή Α->Γ είναι η µεταβολή Κ (Α->Γ) ii) Αν το σώµα σταµατήσει στο σηµείο µε ( Γ) = h, να βρείτε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και οριζόντιου επιπέδου. 61. Σώµα µάζας m = 2 kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και έχει στην αρχική θέση A, ταχύτητα Vo = 20 m/s. Av στο σώµα ασκείται µόνο η τριβή ολίσθησης, T=20 N, να βρείτε σε πόση απόσταση από το A σταµατά το σώµα; 62. Σώµα ρίχνεται προς τα πάνω κατά µήκος κεκλιµένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ µε συνφ=0.6. Στην κάτω θέση A το σώµα έχει ταχύτητα Vο = 20 m/s, ενώ ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώµατος - επιπέδου είναι µ = 2. ί) Να βρείτε το διάστηµα s που διανύει το σώµα στο κεκλιµένο επίπεδο µέχρι να σταµατήσει στιγµιαία. ii) Αν το σώµα το ρίχναµε µε την ίδια αρχική ταχύτητα προς τα κάτω κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου, ποιος θα έπρεπε να είναι ο 4

5 συντελεστής της τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου, ώστε το σώµα να σταµατήσει αφού διανύσει διάστηµα πάλι s; 63. Σώµα µάζας m = 2 kg ξεκινά από την ηρεµία και κινείται σε οριζόντιο δάπεδο. H ταχύτητα του µεταβάλλεται ανάλογα µε τον χρόνο, όπως V=5t (στο SI). i) Με τι επιτάχυνση κινείται το σώµα; ii) Ποια είναι η συνολική µετατόπιση του σώµατος; 64. Σώµα µάζας m = 2 kg αρχικά είναι ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο. To σώµα εµφανίζει µε το δάπεδο συντελεστή τριβής ολίσθησης µ = 0,2. Κάποια στιγµή αρχίζει ν' ασκείται στο σώµα οριζόντια δύναµη F = 10 Ν. i) Να βρείτε τη µετατόπιση του σώµατος ώσπου η ταχύτητα του να γίνει υ = 6 m/s. ii) Πόση από την ενέργεια που δόθηκε στο σώµα «χάθηκε» σαν θερµότητα λόγω τριβής στην παραπάνω διαδροµή; 65. Σε σώµα που αρχικά ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη, η αλγεβρική τιµή της οποίας µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του θέση σύµφωνα µε τη σχέση F = x (F σε N, χ σε m). Να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του θέση κατά = 4 m: ϊ) το έργο της δύναµης F, ii) την τελική κινητική ενέργεια του σώµατος. 66. Ένα σώµα µάζας m = 4 kg ηρεµεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ασκούµε στο σώµα οριζόντια δύναµη F, της οποίας η τιµή µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος από την αρχική του θέση σύµφωνα µε τη σχέση F = 30 2x (το x σε m, η F σε N). Να βρείτε: i) το έργο της F µέχρι αυτή να µηδενιστεί, ii) την ταχύτητα του σώµατος όταν αυτό βρίσκεται σε απόσταση χ = 10 m από την αρχική του θέση, 67. Σώµα µάζας m = 10 kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Τη στιγµή που το σώµα έχει ταχύτητα V0= 10 m/s αρχίζει ν' ασκείται σ' αυτό πλάγια δύναµη F που σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ µε ηµθ= 0.6 H τιµή της F µεταβάλλεται µε τη µετατόπιση του σώµατος από τη θέση όπου άρχισε ν' ασκείται η F σύµφωνα µε τη σχέση F = 24 (4 - χ) (µε F σε Ν, χ σε m). O συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου είναι µ = 0,1. Να βρείτε την κινητική ενέργεια του σώµατος µετά από µετατόπιση από τη θέση όπου άρχισε ν' ασκείται η F κατά x = 2 m. 68. Σώµα µάζας m =1 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο, µε το οποίο εµφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ = 0,2. Στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται δύναµη F = 6 Ν σε διεύθυνση που σχηµατίζει γωνία φ µε το δάπεδο, µε ηµφ=0.6, και φορά προς τα πάνω. H δύναµη θέτει σε κίνηση το σώµα και ασκείται πάνω του για χρόνο t = 2 s, οπότε και καταργείται. i) Να υπολογίσετε τη µέγιστη ταχύτητα του σώµατος. ii) Να υπολογίσετε τη συνολική µετατόπιση του σώµατος πάνω στο οριζόντιο δάπεδο, το οποίο θεωρείται µεγάλου µήκους. I 69. Σώµα µάζας m = 10 kg είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ = 0,1. Στο σώµα αρχίζει ν' ασκείται οριζόντια δύναµη σταθερής διεύθυνσης, της οποίας η αλγεβρική τιµή µειώνεται, από µια αρχική τιµή F0 = 30 N, ως εξής: F = 30 10x ι) Να βρείτε το είδος της κίνησης του σώµατος µέχρι να µηδενιστεί η δύναµη F. ii) Να βρείτε τη µέγιστη ταχύτητα του σώµατος. ΘΕΩΡΙΑ 1. Είµαστε ακίνητοι και κρατάµε µε το χέρι µας µια τσάντα. H τσάντα έχει βάρος B = 20 N και βρίσκεται σε ύψος h = 0,5 m από το έδαφος. To έργο της δύναµης του χεριού µας για χρονικό διάστηµα t = 5s είναι: i) 10 J ii) 0 J iii) 50 J iv) 2 J Ποια είναι η σωστή απάντηση; 2. To έργο της τριβής ολίσθησης είναι αρνητικό επειδή: i) η γωνία µεταξύ της τριβής T και της µετατόπισης είναι 180, ii) το συν φ στον τύπο του έργου WT = Τxσυνφ είναι ίσο µε 1, iii) κάθε στιγµή η τριβή έχει φορά αντίθετη από εκείνη της ταχύτητας, iv) ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι καθαρός αριθµός. Ποιες από τις προτάσεις αυτές είναι σωστές; 3. To έργο µίας από τις δυνάµεις που ασκούνται σ' ένα σώµα: i) είναι µηδέν όταν το σώµα είναι ακίνητο, ii) έχει πρόσηµο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία που σχηµατίζουν τα µεγέθη δύναµη και επιτάχυνση του σώµατος, iii) έχει πρόσηµο που εξαρτάται από τη γωνία µεταξύ της δύναµης και της µετατόπισης, iv) είναι πάντοτε θετικό, γιατί το έργο είναι µονόµετρο µέγεθος. Ποιες από τις προτάσεις αυτές είναι σωστές; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 4. To έργο µιας δύναµης, από τις πολλές ενδεχοµένως που ασκούνται σ' ένα σώµα, είναι µηδέν όταν: i) η κίνηση του σώµατος είναι οριζόντια και η δύναµη κατακόρυφη, ii) η κίνηση του σώµατος είναι κατακόρυφη και η δύναµη οριζόντια, iii) η κίνηση του σώµατος είναι οριζόντια και η δύναµη οριζόντια, αλλά κάθετη στην ταχύτητα του σώµατος, iv) η κίνηση του σώµατος είναι οριζόντια και η δύναµη οριζόντια ίδιας διεύθυνσης µε την ταχύτητα. Ποιες από τις προτάσεις αυτές είναι σωστές; 5. Σ' ένα σώµα ασκείται δύναµη F = 10-3 N και αυτό µετατοπίζεται στη διεύθυνση της δύναµης F κατά x = 1 mm. Να βρείτε: i) το έργο της δύναµης F, ii) την ενέργεια που κερδίζει το σώµα. 6. Ένα σώµα µάζας m = 10 kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε επιτάχυνση α = 2 m/s 2 υπό την επίδραση µιας σταθερής οριζόντιας δύναµης F. Να βρείτε: i) τη δύναµη F, ii) το έργο της δύναµης F για µετατόπιση του σώµατος κατά x = 50 m, iii) την επιπλέον ενέργεια που αποκτά το σώµα κατά τη µετατόπιση του αυτή. 7. Ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και οµαλά σε οριζόντιο δρόµο. Στο σώµα, εκτός των άλλων δυνάµεων, ασκείται και η δύναµη F = 20 N. Για µετατόπιση του σώµατος κατά x = 1 m να βρείτε το έργο της δύναµης F όταν η γωνία που σχηµατίζει η F µε τη x είναι: i) 0 ii) 60 iii) 90 iv) 120 ν) 180 Ερώτηση θεωρίας α) Πότε το έργο µιας δύναµης είναι θετικό και πότε αρνητικό; Τι εκφράζει το θετικό και τι το αρνητικό έργο όταν στο σώµα ασκείται µόνο µία δύναµη; β) Γιατί το έργο της τριβής είναι αρνητικό; 5

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. Έργο σταθερής δύναμης

Λυμένες ασκήσεις. Έργο σταθερής δύναμης Λυμένες ασκήσεις Έργο σταθερής δύναμης 1. Στο σώμα που απεικονίζεται δίπλα τα μέτρα των δυνάμεων είναι F = 20 N, F 1 = 20 N, T = 5 N, B = 40 N. Το σώμα μετατοπίζεται οριζόντια κατά S = 10 m. Να βρεθούν

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή θεμάτων 3 & 4

Συλλογή θεμάτων 3 & 4 Συλλογή θεμάτων 3 & 4 1)Η ταχύτητα ενός κινητού μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. 20 u(m/s) α. Αφού περιγράψετε την κίνηση του κινητού, να υπολογίσετε τη συνολική του μετατόπιση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 014 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ Προσοχή στα παρακάτω!!!!! 1. Σχεδιάζουμε το σώμα σε μια θέση της κίνησής του, (κατά προτίμηση τυχαία) και σημειώνουμε εκεί όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Α1. Σε ένα υλικό σημείο ενεργούν τέσσερις δυνάμεις. Για να ισορροπεί το σημείο θα πρέπει: α. Το άθροισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Α1. Σε ένα υλικό σημείο ενεργούν τέσσερις δυνάμεις. Για να ισορροπεί το σημείο θα πρέπει: α. Το άθροισμα

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

Περι-Φυσικής. Θέµα Α. ιαγώνισµα - Ενεργειακά εργαλεία στην Μηχανική. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % (α) µόνο από το µέτρο της δύναµης.

Περι-Φυσικής. Θέµα Α. ιαγώνισµα - Ενεργειακά εργαλεία στην Μηχανική. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % (α) µόνο από το µέτρο της δύναµης. ιαγώνισµα - Ενεργειακά εργαλεία στην Μηχανική Ηµεροµηνία : 31 Μάρτη 2013 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 5 = 20 µονάδες ) Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1 A' ΛΥΚΕΙΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Το µέτρο της µετατόπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

υ r 1 F r 60 F r A 1

υ r 1 F r 60 F r A  1 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. 4.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ. Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύνα- µης, το µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκούνται πάνω του οι οριζόντιες δυνάμεις που εμφανίζονται στο σχήμα. Δίνονται F 1 =8 3N, F 2 =14N, F 3

Διαβάστε περισσότερα

Έργο-Ενέργεια Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ Μεταβλητή δύναµη και κίνηση

Έργο-Ενέργεια Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ Μεταβλητή δύναµη και κίνηση 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. 2.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ. Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύνα- µης, το µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A.1 Μια διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο. σε ένα άλλο σηµείο M. α. 10cm β. 14cm γ. -14cm δ. 6cm Μονάδες 5

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο. σε ένα άλλο σηµείο M. α. 10cm β. 14cm γ. -14cm δ. 6cm Μονάδες 5 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210 4903576) ΤΑΞΗ...Α ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

9 o Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ Test ΦΥΣΙΚΗΣ. (2) υ 2. υ 1. Καλή Επιτυχία. Ονοµατεπώνυµο:... Πειραιάς 19/2 / 2008

9 o Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ Test ΦΥΣΙΚΗΣ. (2) υ 2. υ 1. Καλή Επιτυχία. Ονοµατεπώνυµο:... Πειραιάς 19/2 / 2008 Ονοµατεπώνυµο:... Πειραιάς 19/2 / 2008 1) Ένα σώµα κινείται σε οριζόντιο δρόµο και µετά αρχίζει (3) να ανεβαίνει σε κεκλιµένο επίπεδο, όπου και σταµατά (2) υ 2 στη θέση (3), χωρίς να κινηθεί ξανά προς

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης Παρατήρηση: Σε όλες τις ασκήσεις του φυλλαδίου τα αντικείμενα θεωρούμε ότι οι δυνάμεις ασκούνται στο κέντρο μάζας των αντικειμένων έτσι ώστε αυτά κινούνται μόνο μεταφορικά, χωρίς να μπορούν να περιστραφούν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ F 2 F 3 F 1 F 4 1. F 2 F 3 F 1 F 4 Στο σώμα του παραπάνω σχήματος βάρους Β = 20Ν ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς τα δεξιά κατά 2m να υπολογισθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ

ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΙΣΧΥΣ 1. Στο σώμα του σχήματος έχει βάρος Β = 20Ν είναι ακίνητο και του ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 5Ν, F 2 = 10Ν, F 3 = 15Ν και F 4 = 10Ν. Αν το σώμα μετακινηθεί οριζόντια προς

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Δυναμιική.. Θέμα 1 ο 1. Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώματα εκδηλώνουν μια τάση να διατηρούν την... 2. Ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β-1. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ΘΕΜΑ Β-1. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. ΘΕΜΑ Β-1 Β1. Από την ταράτσα του λευκού πύργου ύψους h = 15 m αφήνεται να πέσει ελεύθερα ένα μικρό σώμα και τελικά φτάνει στο έδαφος σε χρονικό διάστημα Δt = s. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Αν η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 91 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΈΡΓΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 1. Το σώμα του σχήματος μετακινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο κατά x=2m. Στο σώμα εκτός του βάρους του και της αντίδρασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1) Το διπλανό διάγραµµα παριστά τη θέση ενός σώµατος που κινείται σε ευθύγραµµα, σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Μεγαλύτερη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο μάθημα

γραπτή εξέταση στο μάθημα 3η εξεταστική περίοδος από 9/03/5 έως 9/04/5 γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ Ε Μ Α Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

9 o Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ιαγώνισµα ΦΥΣΙΚΗΣ (2) 0. Καλή Επιτυχία. Ονοµατεπώνυµο:... Πειραιάς /5 / 2007

9 o Γ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ιαγώνισµα ΦΥΣΙΚΗΣ (2) 0. Καλή Επιτυχία. Ονοµατεπώνυµο:... Πειραιάς /5 / 2007 1) Ένα σώµα εκτοξεύεται από τη βάση λείου κεκλιµένου επιπέδου µε αρχική ταχύτητα υ 0, προς τα πάνω (θέση 1) και σταµατά στη θέση (2) που βρίσκεται σε ύψος h. i) Ποια πρόταση που αναφέρεται στο έργο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ε_3.Φλ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 6 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο απαντητικό φύλλο τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Πέμπτη 0 Απριλίου 017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Ευθύγραμμη κίνηση Δυναμική σε μία διάσταση Δυναμική στο επίπεδο Θέμα Α 1) Μέτρο της αδράνειας των σωμάτων είναι: i) Η ταχύτητα. ii) Η επιτάχυνση. iii) Το βάρος. iv) Η μάζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης 2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 ο Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό 1 έως 3 καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 8 Απρίλη 2015 υναµική - Ενέργεια

ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 8 Απρίλη 2015 υναµική - Ενέργεια ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Τετάρτη 8 Απρίλη 2015 υναµική - Ενέργεια Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

2ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 3 Απρίλη 2016 Βαρύτητα - υναµική Υλικού Σηµείου

2ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 3 Απρίλη 2016 Βαρύτητα - υναµική Υλικού Σηµείου 2ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή Απρίλη 2016 Βαρύτητα - υναµική Υλικού Σηµείου Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 2,5 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

υναµική d) Το σώµα ασκεί στο νήµα την αντίδραση του βάρους του.

υναµική d) Το σώµα ασκεί στο νήµα την αντίδραση του βάρους του. υναµική 1) Το σώµα Α του σχήµατος είναι ακίνητο, ενώ το Β κινείται µε σταθερή ταχύτητα Aυ. Σε ποιο από τα δύο σώµατα η συνισταµένη δύναµη είναι µεγαλύτερη; 2) ύο σώµατα Α και Β µε µάζες 2kg και 1 0kg,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ - ΤΡΙΒΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει ΣF=0 ή ΣF x=0 και ΣF y=0 B. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 Ε_3.Φλ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 6 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο απαντητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Το έργο ως φυσικό µέγεθος εκφράζει: α) την ενέργεια που έχει ένα σώµα κατά τη διάρκεια της κίνησής του. β) το ρυθµό µε τον οποίο µια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 013-014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

και F 2 διαφορετικού μέτρου. Το έργο της συνισταμένης δύναμης είναι α. μεγαλύτερο από τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος.

και F 2 διαφορετικού μέτρου. Το έργο της συνισταμένης δύναμης είναι α. μεγαλύτερο από τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος. ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά απ

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ).

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). *1. Μια κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Α. γ. F 2 =F 2 2. Μονάδες 5

Θέμα Α. γ. F 2 =F 2 2. Μονάδες 5 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : A ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13/6/2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ Δ. - ΔΙΟΛΑΤΖΗΣ Γ. Θέμα Α Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ.

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα Α ΘΕΜΑΤΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει Σ=0 ή Σ x =0 και Σ y =0 B. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιάνεια, 1. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιφάνεια,

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιφάνεια, 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιάνεια, 1. Θα σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του και θα τις αναλύουμε σε άξονες χ και y. 2. Αού στον κατακόρυο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 07 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη Απριλίου 07 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α - Α4 να γράψετε να γράψετε στο απαντητικό

Διαβάστε περισσότερα

0. Ασκήσεις επανάληψης.

0. Ασκήσεις επανάληψης. 0. Ασκήσεις επανάληψης. 1. Κίνηση με μεταβλητή κατακόρυφη δύναμη Ένα σώμα μάζας 2kg βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας μεταβλητής κατακόρυφης δύναμης F, το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ F ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Η επιτάχυνση ενός κινητού εκφράζει το : (ϐ) πόσο γρήγορα µεταβάλλεται η ταχύτητά του. Α.2. Οταν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια : Γαβριήλ Κωνσταντίνος Καθηγητής Φυσικής

Επιμέλεια : Γαβριήλ Κωνσταντίνος Καθηγητής Φυσικής ΖΗΤΗΜΑ Ο Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ Σωστές διατυπώσεις Η ταχύτητα εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της θέσης του κινητού Ο ρυθμός μεταβολής της θέσης ( ταχύτητα ) του κινητού στην Ε.Ο.. είναι σταθερός Η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός F 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Τεστ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Επαναληπτικό Τεστ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό Τεστ 3. ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1- να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σε

Διαβάστε περισσότερα

5 Προβλήματα Επανάληψης

5 Προβλήματα Επανάληψης Προβλήματα Επανάληψης 1 5 Προβλήματα Επανάληψης 5.1 Θέμα Α, Β 1. Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, στο σημείο Ο. Σε μια στιγμή t = δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύναμης, η τιμή της οποίας μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση μεταξύ της τριβής ( οποιασδήποτε μορφής ) και της δύναμης F

Σχέση μεταξύ της τριβής ( οποιασδήποτε μορφής ) και της δύναμης F Αναλύστε τις έννοιες (α) στατική τριβή, (β) οριακή τριβή, (γ) τριβή ολισθήσεως, (δ) συντελεστής οριακής τριβής η ορ και (ε) συντελεστής τριβής ολισθήσεως. Απάντηση Πειραματική διάταξη για την επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε μιας και

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Εξέταση Φυσικής Α Λυκείου Κυριακή 11 Μάη 2014 Σύνολο Σελίδων : (7) Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α

Τελική Εξέταση Φυσικής Α Λυκείου Κυριακή 11 Μάη 2014 Σύνολο Σελίδων : (7) Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α Τελική Εξέταση Φυσικής Α Λυκείου Κυριακή Μάη 24 Σύνολο Σελίδων : (7) Πρόχειρες Λύσεις Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α. Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 5 = 2 µονάδες ) Α.. Ενα αυτοκίνητο κινείται µε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ. Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ. Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 07 Ε_3.Φλ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη Απριλίου 07 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α - Α4 να γράψετε να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_3.Φλ1(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 ο Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Σε ένα σώμα μάζας m = 2 kgr που ηρεμεί σε λείο επίπεδο ενεργεί οριζόντια δύναμη F = 10Ν για χρόνο t = 20s. Να βρεθεί πόσο διάστημα διανύει το σώμα σε χρόνο 25s και να γίνει γραφική παράσταση της ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. Έργο και ισχύς σταθερής ροπής)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής. Έργο και ισχύς σταθερής ροπής) ΕΚΦΩΝΗΣΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1 (Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής Έργο και ισχύς σταθερής ροπής) Ένας κύβος και ένας δίσκος έχουν ίδια μάζα και αφήνονται από το ίδιο ύψος να κινηθούν κατά μήκος δύο κεκλιμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα μεταβολής της Κινητικής ενέργειας

Θεώρημα μεταβολής της Κινητικής ενέργειας Θεώρημα μεταβολής της Κινητικής ενέργειας Λυμένες ασκήσεις Σώμα με μάζα = 2 Kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με αρχική ταχύτητα υ 0 = 10 /s. Ασκείται σε αυτό οριζόντια δύναμη F = 10 N για χρόνο t = 2 s.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Στις ερωτήσεις Α 1 έως Α 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α. Στις ερωτήσεις Α 1 έως Α 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 03/05/05 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α έως Α 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Η µετατόπιση είναι διάνυσµα Η µετατόπιση στην ευθύγραµµη κίνηση Μετατόπιση και διάστηµα.

1.1. Κινηµατική Η µετατόπιση είναι διάνυσµα Η µετατόπιση στην ευθύγραµµη κίνηση Μετατόπιση και διάστηµα. 1.1. 1.1.1. Η µετατόπιση είναι διάνυσµα. Ένα σώµα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ξεκινώντας από το σηµείο Α του σχήµατος. Μετά από λίγο φτάνει στο σηµείο Β. y 4 (m) B Γ 1 Α x 0,0 1 5 x(m) y i) Σχεδιάστε

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ - ΤΡΙΒΗ 1ος νόμος του Νεύτωνα ή νόμος της αδράνειας της ύλης. «Σε κάθε σώμα στο οποίο δεν ενεργούν δυνάμεις ή αν ενεργούν έχουν συνισταμένη μηδέν δεν μεταβάλλεται η κινητική του κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΙΔΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 1 Οι δυνάμεις μπορούν να χωριστούν σε δυο κατηγορίες: Σε δυνάμεις επαφής, που ασκούνται μόνο ανάμεσα σε σώματα που βρίσκονται σε επαφή, και σε δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ-1 Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Δ3. Δ4.

ΘΕΜΑ Δ-1 Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Δ3. Δ4. ΘΕΜΑ Δ-1 Ένα σώμα μάζας m = 1kg κινείται ευθύγραμμα πάνω σε οριζόντιο επίπεδο περνώντας από ένα σημείο Α του επιπέδου, στη θέση x0 = 0, με ταχύτητα u0 = 10m/s. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ o ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ.) Τ ι γνωρίζετε για την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων; Σε πολλές περιπτώσεις ένα σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση, δηλαδή συμμετέχει σε περισσότερες από μία κινήσεις. Για

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2012

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2012 Λύκειο Αγίου Νικολάου Σχολική χρονιά 011 01 Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 01 Μάθημα: Φυσική Τάξη: Α Ενιαίου Λυκείου Ημερομηνία: 5/5/01 Διάρκεια: ώρες Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα :... 1. Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

των δύο σφαιρών είναι. γ.

των δύο σφαιρών είναι. γ. ΘΕΜΑ B Σφαίρα µάζας κινούµενη µε ταχύτητα µέτρου υ συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα ίσης µάζας Να βρείτε τις σχέσεις που δίνουν τις ταχύτητες των δύο σφαιρών, µετά την κρούση, µε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10-11 ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία - Γ Νόμος Newton. 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S

Ισορροπία - Γ Νόμος Newton. 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S Ισορροπία - Γ Νόμος Newton 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S Ζεύγος σωμάτων που αλληλεπιδρούν Δράση - Αντίδραση 2) Να βρεθούν οι δυνάμεις που εξασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7 Β ΘΕΜΑ Β 1. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ 1, Σ 2 έχουν βάρη Β 1 και Β 2 αντίστοιχα και κρέμονται ακίνητες με τη βοήθεια λεπτών νημάτων αμελητέας μάζας από την οροφή, όπως παριστάνεται στο σχήμα. Α) Να μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Αρχή 1 ης Σελίδας

ΘΕΜΑ Α. Αρχή 1 ης Σελίδας Αρχή 1 ης Σελίδας ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα σώμα που κινείται σε ευθεία γραμμή δίνεται στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος 014 Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 5. Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται α. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος. β. η ορμή του συστήματος.

Κρούσεις. 5. Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται α. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος. β. η ορμή του συστήματος. ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σε κάθε κρούση ισχύει α η

Διαβάστε περισσότερα

Στο διάγραμμα αποδίδεται γραφικά η ταχύτητα ενός κινητού οε συνάρτηση με το χρόνο. Α. Να περιγράψετε την κίνηση του κινητού έως τη χρονική στιγμή 20s.

Στο διάγραμμα αποδίδεται γραφικά η ταχύτητα ενός κινητού οε συνάρτηση με το χρόνο. Α. Να περιγράψετε την κίνηση του κινητού έως τη χρονική στιγμή 20s. ΣΧΟΛIKO BIBΛIO / ΑΣΚ 19. Στο διάγραμμα αποδίδεται γραφικά η ταχύτητα ενός κινητού οε συνάρτηση με το χρόνο. Α. Να περιγράψετε την κίνηση του κινητού έως τη χρονική στιγμή 0s. υ ( m/sec) Β. Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

2 το ελατήριο. μετρήσουμε τις παραμορφώσεις και ξέρουμε τη μία δύναμη, μπορούμε να υπολογίσουμε την άλλη.

2 το ελατήριο. μετρήσουμε τις παραμορφώσεις και ξέρουμε τη μία δύναμη, μπορούμε να υπολογίσουμε την άλλη. . Δύναμη α) Έννοια : Δύναμη ( F ) είναι η αιτία για τις επιταχύνσεις και τις παραμορφώσεις που προκαλούνται στα σώματα. Μονάδα δύναμης είναι το Ν ( Newton ). β) Ο διανυσματικός χαρακτήρας της δύναμης :

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Β Λυκείου. ~ Ορμή Διατήρηση ορμής ~

Διαγώνισμα Φυσικής Β Λυκείου. ~ Ορμή Διατήρηση ορμής ~ Διαγώνισμα Φυσικής Β Λυκείου ~ Ορμή Διατήρηση ορμής ~ Θέμα Α Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1) Σε μία πλαστική κρούση δύο σωμάτων: i) Κάθε σώμα υφίσταται μόνιμη παραμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή : Να διαβάσετε τις οδηγίες στην τελευταία σελίδα! Θέµα 1ο

Προσοχή : Να διαβάσετε τις οδηγίες στην τελευταία σελίδα! Θέµα 1ο ιαγώνισµα - υναµική στο Επίπεδο ΙΙ Ηµεροµηνία : Φλεβάρης 2014 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Προσοχή : Να διαβάσετε τις οδηγίες στην τελευταία σελίδα! Θέµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε

Διαβάστε περισσότερα

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s;

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s; 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 36 km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 72km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Επαναληπτικό ιαγώνισµα Φυσικής Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 17 Μάη 2015 Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%]

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%] 1. Μικρή σφαίρα Σ1, μάζας 2 kg που κινείται πάνω σε λείο επίπεδο με ταχύτητα 10 m/s συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 μάζας 8 kg. Να υπολογίσετε: α) τις ταχύτητες των σωμάτων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ.

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε κάθε κρούση ισχύει

Διαβάστε περισσότερα