ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you"

Transcript

1 ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto / end Ζ ζ zeta z zebra Η η eta e lunga / long e idee / hey Θ θ theta th thriller Ι ι iota i Italy Κ κ kappa k kit Λ λ lambda l leone / library Μ μ mi m mente / mother Ν ν ni n nome / neck Ξ ξ xi ks box Ο ο omicron o breve / short o coppa / off Π π pi p pasta Ρ ρ rho r ring Σ σ, ς sigma s saluto / say Τ τ tau t trolley Υ υ ipsilon ü Tür, lunettes Φ φ phi f fantasy Χ χ chi ch Bach Ψ ψ psi ps psicologia / cups Ω ω omega o lunga / long o alcol / grow h hard disk ΟΥ ου u lupo / put ς sostituisce σ quando è l ultima lettera di una parola. ς substitutes σ in the end of a word. i

2 PRONOME PERSONALE PERSONAL PRONOUN nominativo / nominative genitivo / genitive dativo / dative accusativo / accusative ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ARTICOLO DETERMINATIVO / ARTICLE "THE" nominativo singolare/ nominative singular genitivo singolare/ genitive singular dativo singolare/ dative singular accusativo singolare/ accusative singular nominativo plural/ nominative plural genitivo plural/ genitive plural dativo plural/ dative plural accusativo plural/ accusative plural maschile/ masculine femminile/ feminine neutro/ neuter ὁ ἡ τό τοῦ τῆς τοῦ τῷ τῇ τῷ τόν τήν τό οἱ αἱ τά τῶν τῶν τῶν τοῖς ταῖς τοῖς τούς τάς τά ii

3 NOMI / NOUNS I nomi possono essere maschili, femminili o neutri. I maschili di solito terminano in ος ο in ης, i femminili in η o α e i neutri in ον. Più complesse sono le terminazioni dei nomi della terza declinazione, trattati in seguito. Nouns are masculine, feminine or neuter. Masculines usually end in ος οr in ης, feminines in η or α and neuters in ον. More complex endings belong to the so-called third declension nouns, which are described later. nom. λύκος un lupo / a wolf κόρη una ragazza / a girl gen. λύκου di un lupo / of a κόρης di una ragazza / of a girl wolf dat. λύκῳ a un lupo / to a wolf κόρῃ a una ragazza / to a girl acc. λύκον un lupo / a wolf κόρην una ragazza / a girl voc. λύκε o lupo / oh wolf κόρη o ragazza / oh girl nom. λύκοι lupi / wolves κόραι ragazze / girls gen. λύκων di lupi / of wolves κορῶν di ragazze / of girls dat. λύκοις a lupi / to wolves κόραις a ragazze / to girls acc. λύκους lupi / wolves κόρας ragazze / girls voc. λύκοι o lupi / oh wolves κόραι o ragazze / oh girls Il nominativo rappresenta il soggetto di un azione, l accusativo l oggetto. Nominative represents the subject of an action. Accusative the object. Ecco due esempi di nomi della terza declinazione. Here is a couple of third declension nouns. nom. ποιμήν pastore / shepherd θυγάτηρ figlia / daughter gen. ποιμένος θυγατρός dat. ποιμένι θυγατρί acc. ποιμένα θυγατέρα voc. ποιμήν θύγατερ iii

4 nom. ποιμένες pastori / shepherds θυγατέρες figlie/ daughters gen. ποιμένων θυγατέρων dat. ποιμέσι θυγατράσι acc. ποιμένας θυγατέρας voc. ποιμένες θυγατέρες PRESENTE E IMPERFETTO INDICATIVO DEL VERBO ESSERE PRESENT AND IMPERFECT INDICATIVE OF "TO BE" εἰμί sono / I am ἦν ero / I was εἶ sei / you are ἦσθα eri / you were ἐστί è / he-she-it is ἦν era / he-she-it was ἐσμέν siamo / we are ἦμεν eravamo / we were ἐστέ siete / you are ἦτε eravate / you were εἰσί sono / they are ἦσαν erano / they were PRESENTE INDICATIVO ATTIVO PRESENT INDICATIVE ACTIVE λύ-ω libero/ amo/ onoro φιλ-ῶ τιμ-ῶ I loose I like I honor δηλ-ῶ λύ-εις φιλ-εῖς τιμ-ᾷς δηλ-οῖς λύ-ει φιλ-εῖ τιμ-ᾷ δηλ-οῖ λύ ομεν φιλ οῦμεν τιμ ῶμεν δηλ οῦμεν λύ-ετε φιλ-εῖτε τιμ-ᾶτε δηλ-οῦτε λύ-ουσι φιλ-οῦσι τιμ-ῶσι δηλ-οῦσι rivelo I show iv

5 PRESENTE INDICATIVO PASSIVO PRESENT INDICATIVE PASSIVE λύομαι φιλοῦμαι τιμῶμαι δηλοῦμαι λύῃ φιλῇ τιμᾷ δηλοῖ λύεται φιλεῖται τιμᾷται δηλοῦται λυόμεθα φιλούμεθα τιμώμεθα δηλούμεθα λύεσθε φιλεῖσθε τιμᾷσθε δηλοῦσθε λύονται φιλοῦνται τιμῶνται δηλοῦνται IMPERFETTO INDICATIVO ATTIVO IMPERFECT INDICATIVE ACTIVE ἔλυον ἐφίλουν ἐτίμων ἐδήλουν ἔλυες ἐφίλεις ἐτίμας ἐδήλους ἔλυε ἐφίλει ἐτίμα ἐδήλου ἐλύομεν ἐφιλοῦμεν ἐτιμῶμεν ἐδηλοῦμεν ἐλύετε ἐφιλεῖτε ἐτιμᾶτε ἐδηλοῦτε ἔλυον ἐφίλουν ἐτίμων ἐδήλουν IMPERFETTO INDICATIVO PASSIVO IMPERFECT INDICATIVE PASSIVE ἐλυόμην ἐφιλούμην ἐτιμώμην ἐδηλούμην ἐλύου ἐφιλοῦ ἐτιμῶ ἐδηλοῦ ἐλύετο ἐφιλεῖτο ἐτιμᾶτο ἐδηλοῦτο ἐλυόμεθα ἐφιλοῦμεθα ἐτιμῶμεθα ἐδηλούμεθα ἐλύεσθε ἐφιλεῖσθε ἐτιμᾶσθε ἐδηλοῦσθε ἐλύοντο ἐφιλοῦντο ἐτιμῶντο ἐδηλοῦντο v

03 an introduction to ancient greek language:

03 an introduction to ancient greek language: 01 an introduction to ancient greek language: we shall attempt to introduce this language in an oversimplified manner. in this introductory coverage, we shall attempt to make a comparison with modern greek

Διαβάστε περισσότερα

Basic Hellenistic Greek Morphology

Basic Hellenistic Greek Morphology Basic Hellenistic Greek Morphology Rodney A. Whitacre Copyright 2011 This review is a handout I have used with students for a number of years. I have also prepared parsing practice exercises with an answer

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns Chapter 13 The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns 13.1 In chapters 4, 6, and 8 we met various forms of the Definite Article ὁ ἡ το and the Third Personal Pronoun αὐτος αὐτη αὐτο.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 12. Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns

Chapter 12. Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns Chapter 12 Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns NOTE : This Chapter may be postponed until later in the course. 12.1 We have already met the largest groups

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 10. Adjectives - Part 1

Chapter 10. Adjectives - Part 1 Chapter 10 Adjectives - Part 1 10.1 Adjectives are used to describe or amplify nouns. e.g. the good student, the black coat, wise men, a smart woman English adjectives always keep the same form, regardless

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all Chapter 40 πας, πασα, παν - every, all 40.1 The majority of adjectives follow the 2-1-2 pattern of ἀγαθος, -η, -ον or ἀξιος, -α, -ον, with the Masculine and Neuter using Second Declension endings, and

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri.

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri. Feb. 9, Wed. In TV translate Nine A-B. In GE read about usage of the dative (#190, pp. 179-80) and about time phrases (#191, p. 181). Be able to conjugate the aorist infinitives (1 st & 2 nd, active and

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte con calma (aunque con paso

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek Notes on a beginners evening class for Modern Greek Dave Green 2007 Contents Introduction 4 Term 1 5 Alphabet and pronunciation guide 5 Numbers - Αριθµόι 6 The Week - η Εβδοµάδα 7 Articles 7 Greetings

Διαβάστε περισσότερα

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE.

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 3ª QUINCENA A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. VERBO εἰµί E A ORACIÓN COPULATIVA 1º.- A PRIMEIRA DECLINACIÓN. A 1º declinación

Διαβάστε περισσότερα

Seconda edizione: giugno 2013

Seconda edizione: giugno 2013 2 Seconda edizione: giugno 2013 Copyright 2013 Zanichelli editore s.p.a., Bologna [9951] Questa opera è una banca dati costituita ai sensi dell art. 102 bis della L. 633/1941 da Zanichelli editore s.p.a.

Διαβάστε περισσότερα

Karatsareas, P. (2011) Neuter heteroclisis in Asia Minor Greek: Origin and development. Neoelliniki Dialektologia [Modern Greek Dialectology],

Karatsareas, P. (2011) Neuter heteroclisis in Asia Minor Greek: Origin and development. Neoelliniki Dialektologia [Modern Greek Dialectology], Karatsareas, P. (2011) Neuter heteroclisis in Asia Minor Greek: Origin and development. Neoelliniki Dialektologia [Modern Greek Dialectology], 6. pp. 111-135. We recommend you cite the published version.

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in Homer s Iliad

ABSTRACT. This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in Homer s Iliad ACHILLES AND ANDROMACHE: GENDER AMBIGUITY IN MOTIF, NARRATIVE, AND FORMULA BY SEAN NICHOLAS SIGNORE UNDER THE DIRECTION OF NANCY FELSON ABSTRACT This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in

Διαβάστε περισσότερα

Archilochus 196A (West) The Cologne Epode

Archilochus 196A (West) The Cologne Epode Archilochus 196A (West) The Cologne Epode Bret Mulligan, Sasha Agins, Amelia Eichengreen, Dakota Jackson, Rachel Faulks, Zoe Fox, Nicolas Olin (Haverford College & Bryn Mawr College) Aoidoi.org* June 2012

Διαβάστε περισσότερα

ODISSEA. Canto XII. Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea.

ODISSEA. Canto XII. Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea. ODISSEA Canto XII Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea. A sinistra il testo greco, al centro una proposta di traduzione, a destra alcune note 1 Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταµοῖο λίπεν

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean?

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean? Posted 25 th June 2012 The following is a section of a chapter for a new Book on the Diachronic Approach to exegeting New Testament problems. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean? In the Lord

Διαβάστε περισσότερα

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO la firma : Hdt. I 1(pr.) Ἡροδότου Θουρίου ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς µήτε τὰ γενόµενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, µήτε ἔργα µεγάλα τε καὶ θωµαστά, τὰ µὲν Ἕλλησι, τὰ

Διαβάστε περισσότερα

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 101 SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) In questo scritto

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz di Elena Colla Abstract Poiché, come già sottolineava Gorgia, il riso può essere un utile arma nelle mani di un abile oratore, l articolo indaga la presenza

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Grammar Konstantinos Athanasiou

Modern Greek Grammar Konstantinos Athanasiou 12.3.1 The simple present / Ενεζηώηας The simple present generally describes an action, an event or condition that takes place in the present. The simple present is used: - to describe an action, an event

Διαβάστε περισσότερα

A second look at the poetics of re-enactment in Ode 13 of Bacchylides

A second look at the poetics of re-enactment in Ode 13 of Bacchylides A second look at the poetics of re-enactment in Ode 13 of Bacchylides The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters. Citation

Διαβάστε περισσότερα

Delectus Indelectatus

Delectus Indelectatus Delectus Indelectatus William S. Annis Aoidoi.org * March 2012 (v. 4) The poems in this collection portray the Greeks in less noble and uplifting moods. I suspect few people will have previously encountered

Διαβάστε περισσότερα