VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος"

Transcript

1 VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

2

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 4 Σκοπός του εγχειριδίου 4 1 Σημαντικές συστάσεις 5 2 Ασφάλεια 5 3 Εγκατάσταση Ευθύνη του αρμόδιου εγκατάστασης Εγκαταστάσεις που επιτρέπονται Εγκαταστάσεις που δεν επιτρέπονται Καπνοδόχος Απόληξη καπνοδόχου Μονώσεις, φινιρίσματα, επιστρώσεις και συστάσεις για ασφάλεια Υδραυλικές συνδέσεις Εθνικοί, περιφερειακοί, επαρχιακοί και δημοτικοί κανονισμοί 11 4 πέλλετ και φόρτωση η ποιότητα των πέλλετ η αποθήκευση των πέλλετ η φόρτωση των πέλλετ 14 5 λειτουργία του προϊόντος πίνακας ελέγχου το μενού καταστάσεις λειτουργίας λοιπές καταστάσεις 27 6 συνδέσεις σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη έλεγχος σωστής σύνδεσης θερμοστάτη σύνδεση κυκλοφορητή σύνδεση τροφοδοσίας διάγραμμα σύνδεσης εξαρτημάτων 29 7 τεχνικά στοιχεία 30 8 συντήρηση δοχείο καύσης σταχτοδοχείο θάλαμος καύσης σύστημα απαγωγής καυσαερίων ανεμιστήρας καυσαερίων περίοδος μη λειτουργίας 33

4 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας προϊόν progettopellets. Οι συσκευές θέρμανσης της progettopellets κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας των εφαρμοστέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών. To παρόν εγχειρίδιο έχει σκοπό τη χρήση και την συντήρηση των προϊόντων από τους κατόχους και τους τεχνικούς εγκατάστασης. Εάν έχετε τυχόν αμφιβολίες επί των περιεχόμενων ή για οποιαδήποτε διευκρίνηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Η εκτύπωση, μετάφραση και αναπαραγωγή έστω και μέρους του παρόντος εγχειριδίου προκύπτει κατόπιν εξουσιοδότηση της progettopellets. Σ Κ Ο Π Ο Σ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Υ Σκοπός του εγχειριδίου είναι να επιτρέψει στον χρήστη να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα και να προετοιμάσει όλο τον εξοπλισμό και το υλικό προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή και σωστή χρήση του προϊόντος.

5 1. Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό ή από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη της οριστικής εγκατάστασης και της μετέπειτα ομαλής λειτουργίας του εγκατεστημένου προϊόντος. Είναι απαραίτητο επίσης να λάβετε υπόψη όλους τους εθνικούς, περιφερειακούς, επαρχιακούς και δημοτικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας όπου εγκαταστάθηκε η συσκευή. Δεν θα υπάρξει καμία ευθύνη από τον κατασκευαστή για παράλειψη συμμόρφωσης με τις εν λόγω προφυλάξεις. 1.Ηλεκτρικές συνδέσεις: συνίσταται επομένως στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, μετά από κάθε επέμβαση που πραγματοποιεί στο προϊόν, να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ηλεκτρονικές συνδέσεις, κυρίως όσον αφορά τα απογυμνωμένο σημείο των αγωγών που για κανένα λόγο δεν πρέπει να βγει από τους ακροδέκτες, αποφεύγοντας έτσι πιθανή επαφή με τα ηλεκτροφόρα μέρη του αγωγού. 2.Τυπολογία χρήσης: ο λέβητας αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς για τους οποίους έχει κατασκευαστεί. 3.Ευθύνη του κατασκευαστή: Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία συμβατική ή εξωσυμβατική ευθύνη για ζημιές που έχουν προκληθεί σε άτομα, ζώα ή πράγματα, από λάθη εγκατάστασης, συντήρησης και ανάρμοστης χρήσης. 4.Επαλήθευση της ακεραιότητας του προϊόντος: μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα και την πληρότητα του περιεχομένου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε τη συσκευή. 5.Ηλεκτρικά εξαρτήματα: Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα που συνθέτουν το προϊόν, για να μπορούν να εγγυηθούν τη σωστή λειτουργία, θα πρέπει να αντικαθίστανται με γνήσια ανταλλακτικά αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. 6.Συντήρηση: Η ημερήσια και μηνιαία συντήρηση του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον αγοραστή και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, προγραμματίζοντάς την εκ των προτέρων, από εξειδικευμένο προσωπικό ή από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή. 2. Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Για λόγους ασφαλείας να θυμάστε ότι: Απαγορεύεται η χρήση του λέβητα από πλευράς ατόμων (συμπεριλαμβανόμενου των παιδιών) χωρίς καμία πείρα η με μειωμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες, εφόσον δεν επιβλέπονται και δεν καθοδηγούνται ως προς τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Πρέπει να ελέγχετε και να βεβαιώνεστε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. Μην αγγίζετε τον λέβητα όταν είστε ξυπόλητοι ή με βρεγμένα και υγρά σημεία του σώματος. Μην τροποποιείτε τον εξοπλισμό ασφαλείας ή τις ρυθμίσεις χωρίς την άδεια ή τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τραβάτε, μην αποκόβετε και μη στρίβετε τα ηλεκτρικά καλώδια που προεξέχουν από τον λέβητα ακόμη και αν είναι αποσυνδεδεμένος από το δίκτυο. Σας συνιστούμε να τοποθετείτε το τροφοδοτικό καλώδιο σε σημείο που να μην βρίσκεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής. Το βύσμα τροφοδότησης πρέπει να είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση. Αποφεύγετε να κλείνετε ή να μειώνετε το μέγεθος των ανοιγμάτων αερισμού στο χώρο εγκατάστασης, τα ανοίγματα αερισμού είναι απαραίτητα για μια σωστή καύση. Μην αφήνετε τα στοιχεία της συσκευασίας κοντά σε παιδιά. Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του προϊόντος όλες οι πόρτες και τα καπάκια 5

6 πρέπει να παραμένουν πάντα ερμητικά κλειστά. Όταν η συσκευή λειτουργεί είναι ζεστή στην αφή, και ιδίως στις εξωτερικές της επιφάνειες, για αυτό σας συμβουλεύουμε να προσέχετε κατά την χρήση. Ελέγξτε για τυχόν αποφράξεις πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή αν έχει μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αντίξοων καιρικών συνθηκών (δυνατό άνεμο, παγετό) είναι πιθανό τα συστήματα ασφαλείας να παρέμβουν σβήνοντάς τη, αν συμβεί κάτι τέτοιο επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης και σε καμιά περίπτωση μην απενεργοποιήσετε τα συστήματα ασφαλείας. Σε περίπτωση πυρκαγιάς του σωλήνα διαφυγής καπνού εφοδιαστείτε με τα κατάλληλα μέσα για να καταπνίξετε τις φλόγες ή ζητήστε την επέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την καύση απορριμμάτων Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για την έναυση Κατά το γέμισμα μην φέρετε το σακί του pellet σε επαφή με το προϊόν 3. Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η 3.1 Ε Υ Θ Υ Ν Η Τ Ο Υ Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Υ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Ευθύνη του αρμόδιου εγκατάστασης είναι να εκτελεί τους ελέγχους του σωλήνα διαφυγής καπνού, της εισόδου αέρα και όλων των υδραυλικών και ηλεκτρικών λύσεων που απαιτούνται για τον δικό σας λέβητα pellet. Ευθύνη του αρμόδιου εγκατάστασης είναι επίσης να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την τρέχουσα ειδική τοπική νομοθεσία όπου εγκαθίσταται ο λέβητας. Η χρήση του λέβητα pellet θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε συμμόρφωση με τις οδηγίες που περιέρχονται στον παρόν έντυπο χρήσης και συντήρησης και όλα τα πρότυπα ασφαλείας σε συνάρτηση με την τρέχουσα ειδική νομοθεσία, όπου εγκαθίσταται. Σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζουν τις υποχρεώσεις του αρμόδιου εγκατάστασης, ο αρμόδιος εγκατάστασης θα πρέπει να επιβεβαιώνει: Τον τύπο της μονάδας εγκατάστασης. Τη συμβατότητα του χώρου εγκατάστασης με τη μονάδα, που εκφράζεται ως ελάχιστος όγκος εγκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τις οδηγίες του κατασκευαστή του λέβητα αναφορικά με τις προϋποθέσεις του συστήματος απομάκρυνσης καπνού (αγωγοί καπνού ή σωλήνες διαφυγής καπνού). Την εσωτερική διατομή της καπνοδόχου, το υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί, ίσες διαστάσεις της διατομής, έλλειψη εμποδίων. Το ύψος και την κάθετη επέκταση της καπνοδόχου. Το ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στο σημείο εγκατάστασης. Την ύπαρξη και καταλληλότητα του στεγανού πώματος. Τη δυνατότητα παροχής εξωτερικών στομίων εισόδου αέρα και τα μεγέθη των υπαρχόντων. Τη δυνατότητα παράλληλης χρήσης της γεννήτριας εγκατάστασης με άλλον προϋπάρχοντα εξοπλισμό. 6

7 Εάν τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων είναι θετικά, η εγκατάσταση μπορεί να προχωρήσει. Τηρείτε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή καθώς και τα τρέχοντα πρότυπα ασφαλείας και πυροπροστασίας. Εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το σύστημα θα πρέπει να υποβληθεί σε δοκιμή όχι λιγότερο από 60 λεπτά, προκειμένου να ελεγχτούν όλες οι λειτουργίες. Εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η δοκιμαστική λειτουργία, ο αρμόδιος εγκατάστασης θα πρέπει να παρέχει στον πελάτη τα εξής : Το έντυπο χρήσης και συντήρησης για την μονάδα όπως παρέχεται από τον κατασκευαστή (εάν δεν παρέχεται ήδη στην μονάδα) Έγγραφη τεκμηρίωση που απαιτείται για την συμμόρφωση με τα τρέχοντα πρότυπα. 3.2 Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Π Ο Υ Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Στο χώρο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο λέβητας επιτρέπεται να προϋπάρχουν ή να είναι εγκατεστημένες μόνο συσκευές που δεν θέτουν σε ύφεση το χώρο σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. 3.3 Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Π Ο Υ Δ Ε Ν Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Στο χώρο όπου πρέπει να εγκατασταθεί ο λέβητας δεν πρέπει να προϋπάρχουν ούτε να είναι εγκατεστημένοι: αποροφητήρες με αναρρόφηση αερίων. αγωγοί αερισμού με αναρρόφηση αερίων. Σε περίπτωση που οι συσκευές αυτές βρίσκονται σε χώρους παρακείμενους στο χώρο εγκατάστασης, απαγορεύεται η ταυτόχρονη χρήση του λέβητα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ο ένας από τους δύο χώρους να πέσει σε ύφεση. 3.4 Κ Α Π Ν Ο Δ Ο Χ Ο Σ Για τη συναρμολόγηση της καπνοδόχου πρέπει να χρησιμοποιούνται μη εύφλεκτα υλικά, κατάλληλα να αντέξουν σε προϊόντα καύσης και στις τυχόν συμπυκνώσεις τους. Απαγορεύεται η χρήση μεταλλικών ευέλικτων (εύκαμπτων) σωλήνων και ινο-τσιμέντου για τη σύνδεση της καπνοδόχου του λέβητα. Οι καμινάδες δεν πρέπει να διασχίζουν χώρους στους οποίους απαγορεύεται η εγκατάσταση συσκευών καύσης. Η τοποθέτηση των καμινάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι λειτουργίας της συσκευής, να περιορίζεται ο σχηματισμός συμπυκνωμάτων και να αποφεύγεται η μεταφορά τους προς τη συσκευή. Πρέπει να αποφεύγεται όσο το δυνατό περισσότερο η τοποθέτηση οριζοντίων τομών (επιτρεπτό όριο 3μέτρα). Για συσκευές που πρέπει να φτάσουν στην κορυφή ή στον τοίχο οι αλλαγές κατεύθυνσης πρέπει να πραγματοποιούνται με ανοιχτούς αγκώνες όχι πάνω από 45 ή με γωνίες 90 (όχι πάνω από 3 στο σύνολό τους). Εικ. 1 7

8 Απαγορεύεται η χρήση στοιχείων αντίθετης κλίσης. Συνίσταται η καμινάδα να έχει ένα θάλαμο συλλογής στερεών υλικών και τυχόν συμπυκνωμάτων τοποθετημένος κάτω από την είσοδο της διοχέτευσης καπνού, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να ανοιχτεί και να επιθεωρηθεί. (Εικ. 2). Απαγορεύεται να περαστούν στο εσωτερικό των αγωγών καπνού, ακόμη και μεγέθους μεγάλου, άλλοι αγωγοί αέρα και σωληνώσεις. Θα πρέπει να απέχει κατάλληλα από υλικά εύφλεκτα ή καύσης μέσω μονωτικού στρώματος αέρα ή κατάλληλης μόνωσης. (Εικ. 3, 4, Πιν. 1). Η καπνοδόχος πρέπει να δέχεται την εκφόρτωση από ένα και μόνο λέβητα. Απαγορεύεται η απευθείας εκφόρτωση προς κλειστούς χώρους ακόμη και με ελεύθερο ουρανό. Εικ. 2 Εικ. 3 Εικ. 4 Πίνακας 1 8

9 Το σύστημα αποδέσμευσης καπνού ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί : σε σωλήνα διαφυγής καπνού που χρησιμοποιείται από άλλες γεννήτριες (μπόιλερ, φούρνοι, τζάκια κ.ο.κ.) σε συστήματα εξαγωγής αέρος (καλύπτρες, στόμια αέρος κ.τ.λ.) ακόμα και αν εσωκλείονται σε αγωγούς. Η υποπίεση της καμινάδας θα πρέπει να είναι Pa. Εικ. 5 Εικ Α Π Ο Λ Η Ξ Η Κ Α Π Ν Ο Δ Ο Χ Ο Υ Η απόληξη καπνοδόχου πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: να έχει εσωτερικό τμήμα ίσο με εκείνο της καπνοδόχου. να έχει χρήσιμο τμήμα εξόδου όχι κατώτερο του διπλού από εκείνο του εσωτερικού της καπνοδόχου. να έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο που να εμποδίζει τη διείσδυση στην καμινάδα της βροχής, του χιονιού, των ξένων σωμάτων και ακόμη και σε περίπτωση ανέμων κάθε κατεύθυνσης και κλίσης να είναι εξασφαλισμένη η εκφόρτωση των προϊόντων καύσης. να είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει την κατάλληλη διασπορά και διάλυση των προϊόντων καύσης και οπωσδήποτε εκτός της περιοχής παλινδρόμησης όπου ευνοείται ο σχηματισμός αντίθετων πιέσεων, τέτοιου είδους περιοχή έχει διαφορετικά μεγέθη και διαμορφώσεις ανάλογα με τη γωνία κλίσης του καλύμματος. Η απόληξη της καπνοδόχου πρέπει να είναι χωρίς μηχανικά μέσα αναρρόφησης. 9

10 3.6 Μ Ο Ν Ω Σ Ε Ι Σ, Φ Ι Ν Ι Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α, Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Οι επιστρώσεις ανεξάρτητα από το υλικό που είναι φτιαγμένες, πρέπει να αποτελούν μια αυτοφερόμενη κατασκευή σε σχέση με το θερμαινόμενο σύστημα και δεν πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με αυτό. Οι δοκοί και τα φινιρίσματα από ξύλο ή από εύφλεκτα υλικά πρέπει να τοποθετούνται εκτός της περιοχής ακτινοβολίας του λέβητα ή να είναι επαρκώς μονωμένα. Σε περίπτωση που στο χώρο πάνω από τον λέβητα υπάρχουν καλύμματα από εύφλεκτα υλικά ή ευαίσθητα στη θερμότητα πρέπει να τοποθετείτε ένα προστατευτικό διάφραγμα από μονωτικό ή μη εύφλεκτο υλικό. Στοιχεία καύσιμου ή εύφλεκτου υλικού όπως ξύλινα έπιπλα, κουρτίνες, κλπ. που είναι άμεσα εκτεθειμένα στην ακτινοβολία της εστίας, πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση ασφαλείας. η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να εγγυάται την εύκολη πρόσβαση για την καθαριότητα της ίδιας της συσκευής, των αγωγών εκφόρτωσης αερίου και του σωλήνα διαφυγής καπνού Υ Δ Ρ Α Υ Λ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ε Ι Σ Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε για να θερμαίνει νερό που προορίζεται για την υδραυλική εγκατάσταση θέρμανσης (καλοριφέρ). Όταν η συσκευή λειτουργεί με την κανονική ένταση, παράγει ζεστό νερό με θερμοκρασία κατ ανάγκη χαμηλότερη από την θερμοκρασία βρασμού. Συνεπώς, η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να είναι συμβατή με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 4 5 Καλέστε έναν εξειδικευμένο θερμοϋδραυλικό, για τους εξής λόγους: Επιθεώρηση της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης. Σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμή μίας νέας εγκατάστασης θέρμανσης. 6 Η διαστασιολόγηση της θερμοϋδραυλικής εγκατάστασης πρέπει να γίνει με βάση τη μέση ισχύ της συσκευής και τις θερμικές ανάγκες του χώρου (βλ. «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»). 7 8 Τα σημεία σύνδεσης της σόμπας με το θερμοϋδραυλικό κύκλωμα βρίσκονται στην πίσω πλευρά. 9 Σύνδεση 10 - Συνδέστε τη συσκευή (από τα σημεία προσαγωγής και επιστροφής) με εύκαμπτους σωλήνες και 11 βάνες και με τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη συντήρηση και/ή άδειασμα του 12 θερμοϋδραυλικού κυκλώματος Σε περίπτωση ενεργοποίησης της βαλβίδας θερμικής εκτόνωσης (ασφαλείας), το νερό πρέπει να αποχετεύεται απρόσκοπτα, χωρίς να προκαλεί ζημιές στην κατοικία, στα παρευρισκόμενα άτομα και στα ηλεκτρικά μέρη του λέβητα. Εγκαταστήστε βάνες στην είσοδο και έξοδο νερού της συσκευής, για να μπορείτε να εκτελείτε τις εργασίες συντήρησης, χωρίς να χρειάζεται να αδειάζετε το κύκλωμα. Εγκαθιστώντας τις βάνες εκκένωσης στα χαμηλότερα σημεία της εγκατάστασης, διευκολύνεται κατά πολύ το ενδεχόμενο άδειασμα του νερού από το κύκλωμα. Εγκαθιστώντας τις βαλβίδες εξαέρωσης σε όλα τα ψηλότερα σημεία της εγκατάστασης, διευκολύνεται κατά πολύ η εξαέρωση της εγκατάστασης θέρμανσης. Μην εγκαθιστάτε θερμοστατικές βάνες σε όλα τα θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) της εγκατάστασης, για να μειωθεί στο ελάχιστο η απώλεια ισχύος της συσκευής. Κάντε τη σύνδεση του λέβητα με τμήματα εύκαμπτου σωλήνα που να επιτρέπουν μικρές μετατοπίσεις της συσκευής (βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πτυχές στον εύκαμπτο σωλήνα όπου μπορεί να συσσωρευτεί αέρας). 10

11 Κοντά στα σημεία σύνδεσης προσαγωγής και επιστροφής του νερού εγκαταστήστε ένα μανόμετρο, για να μπορείτε να ελέγχετε την πίεση λειτουργίας της εγκατάστασης. Η βαλβίδα θερμικής προστασίας (εκτόνωσης) της συσκευής πρέπει, υποχρεωτικά, να συνδεθεί με μία χοάνη αποχέτευσης, που είναι κατάλληλη για την εκροή νερού υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Οι σωληνώσεις δεν πρέπει να παρουσιάζουν στενώσεις. Μη χρησιμοποιείτε γωνίες με μικρή ακτίνα καμπυλότητας. Στερεώστε κατάλληλα τις σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος. Το βάρος των σωλήνων δεν πρέπει να πέφτει πάνω στα ρακόρ σύνδεσης. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, κάντε μία επιμελή έκπλυση της εγκατάστασης θέρμανσης. Ο καθαρισμός αυτός επιτρέπει την απομάκρυνση των υπολειμμάτων που ενδεχομένως υπάρχουν μέσα στις σωληνώσεις (λάδια, γρέζια, πιτσιλίσματα συγκόλλησης, λινάτσα, σκουριά), τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημίες και/ή δυσλειτουργίες στον λέβητα. Μονώστε κατάλληλα τις σωληνώσεις σύνδεσης για να αποτραπεί η απώλεια θερμότητας και ο σχηματισμός συμπυκνωμάτων υδρατμών. Απαγορεύεται το άναμμα της συσκευής σε περίπτωση απουσίας ή ανεπαρκούς ποσότητας νερού στο κύκλωμα. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3. 8 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι, Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Ι, Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ι Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ι Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι Είναι επίσης αναγκαίο να έχετε υπόψη σας όλους τους εθνικούς, περιφερειακούς, επαρχιακούς και δημοτικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας όπου γίνεται η εγκατάσταση της συσκευής. 11

12 4. P E L L E T Κ Α Ι Φ Ο Ρ Τ Ω Σ Η ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ PELLETS ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΚΑΙ Η ΚΑΥΣΗ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΚΥΡΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 4.1 Η Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Τ Ω Ν P E L L E T S Ο λέβητας pellet έχει σχεδιαστεί προκειμένου να χρησιμοποιεί πεπιεσμένο ξύλο pellets. Από τη στιγμή που η αγορά διαθέτει πολλά προϊόντα αυτού του τύπου, είναι σημαντικό να επιλέξετε pellet με υψηλές προδιαγραφές. Ο σύνδεσμος για την καύση πεπιεσμένου ξύλου έχει καθιερώσει ένα μοντέλο προϊόντων αυτού του καυσίμου. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε pellet ποιότητας που είναι συμπαγής και με λίγη σκόνη. Ζητήστε από τον πωλητή σας τα κατάλληλα pellet, η διάμετρος των οποίων θα πρέπει να είναι 6mm με μήκος περίπου 30mm. Η καλή λειτουργία του λέβητα pellet εξαρτάται άμεσα από τον τύπο και την ποιότητα του pellet που χρησιμοποιείται, καθώς και η θερμότητα που παράγεται από τους διαφόρους τύπους Εικ. 7 προϊόντων μπορεί να έχει διαφόρους βαθμούς απόδοσης. Σας συνιστούμε πέλλετ με προδιαγραφές ÖNORM M1735, DIN plus και ΕΝ Ο κατασκευαστής σε καμία περίπτωση δεν θα τεθεί υπεύθυνος για τη χρήση των pellet ακατάλληλης ποιότητας ούτε για την προκύπτουσα ελλιπή λειτουργία που αυτή μπορεί να προκαλέσει στον λέβητα pellet. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία, πρέπει: Να ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τη χρήση πέλλετ με διαστάσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Να ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τη χρήση πέλετ, που περιέχει σκόνη ροκανιδιού, φλοιού, καλαμποκιού, ρητινών ή χημικών ουσιών (πρόσθετα, κόλλες, κ.λπ.). Να ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τη χρήση υγρού πέλλετ. Να ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τη χρήση πέλλετ που αφήνει άλλα υπολείμματα εκτός από στάχτη μετά την καύση. Η χρήση ακατάλληλου πέλλετ προκαλεί: Βούλωμα του καυστήρα και των καπναγωγών. Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου. Μείωση της απόδοσης. Μη εξασφαλισμένη ομαλή λειτουργία της συσκευής. Υπερβολική βρωμιά στο γυαλί. Άκαυστοι κόκκοι και βαριά στάχτη. 12

13 Προδιαγραφές Μονάδες Μέτρησης Αυστρία Σουηδία Γερμανία Ιταλία ΕΕ ÖNORM M1735 SS DIN DIN plus CTI EN Να Διάμετρος mm 4-10 αναφέρετα ι Μήκος mm 5*Δ 4*Δ 50 5*Δ Δ-4*Δ 3,15-40 Πυκνότητα Kg/m Θρύμματα % κ.β Περιεκτικότητα σε υγρασία Περιεκτικότητα σε τέφρα % κ.β % κ.β. 0,5 0,7 1,5 0,5 0,7 10 0,7 Θερμογόνος δύναμη MJ/kg 18 16,9 17,5-19, ,9 16,5-19 Θείο % κ.β. 0,04 0,08 0,08 0,04 0,05 0,03 Άζωτο % κ.β. 0,3-0,3 0,3 0,3 0,3 Χλώριο % κ.β. 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 Αρσενικό mg/kg - - 0, Κάδμιο mg/kg - - 0, ,5 Χρώμιο mg/kg Χαλκός mg/kg Υδράργυρος mg/kg - - 0, ,1 Μόλυβδος mg/kg Ψευδάργυρος mg/kg Νικέλιο mg/kg Πρόσθετα % 2 Να αναφέρεται - 2 Να αναφέρεται 2 Πίνακας 2 13

14 4.2 Α Π Ο Θ Η Κ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν P E L L E T Τα pellet θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό μέρος που δεν είναι πολύ κρύο. Ουσιαστικά, τα κρύα και υγρά pellet (θεοκρασίας κάτω από 10ºC ) μειώνουν τη θερμική ενέργεια του καυσίμου ενώ απαιτείται και έξτρα καθαρισμός του λέβητα pellet. ΤΑ PELLET ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ. Φυλάσσετε τα τουλάχιστον 0,5m 1m μακριά. 4.3 Φ Ο Ρ Τ Ω Σ Η Τ Ω Ν P E L L E T Απαιτείται προσοχή κατά την φόρτωση των pellet ώστε να μην σπάνε. Αποφύγετε να ακουμπάτε την συσκευασία των πέλλετ στο σασί του λέβητα. Μην φορτώνετε σκόνη και πριονίδια γιατί αυτό μπορεί να μπλοκάρει το σύστημα τροφοδοσίας. Το κάλυμμα της δεξαμενής pellets πρέπει να παραμένει πάντα κλειστό και να ανοίγει μόνο κατά τη διάρκεια φόρτωσης των καυσίμων. 5. Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ Διαδικασία ανάμματος 1. Φορτώστε με πέλλετ το σιλό 2. Ελέγξτε και καθαρίστε το δοχείο καύσης 3. Κλείστε ερμητικά τις πόρτες 4. Επιλέξτε την ισχύ λειτουργίας του λέβητα (από 1 έως 6 ή Auto εάν επιθυμείται να ρυθμίζεται η ισχύς αυτόματα) ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: i. Πιέστε Ρ3 (set) ii. iii. iv. Επιλέξτε «Διαχείριση Καύσης» (set) Επιλέξτε «Καύση πέλλετ» (set) Ρυθμίστε την επιθυμητή ισχύ (set) v. Πιέστε Ρ1 (Esc) 2 φορές 14

15 5. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία του νερού του λέβητα i. Πιέστε Ρ3 (set) ii. iii. iv. Επιλέξτε «Διαχείριση Θέρμανσης» (set) Επιλέξτε «Θερμοστάτης Μπόιλερ» (set) Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία νερού (set) v. Πιέστε Ρ1 (Esc) 2 φορές 6. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το Ρ2 για να ξεκινήσει η λειτουργία του λέβητα με καύσιμο πέλλετ Για μισό λεπτό ο λέβητας εκτελεί έλεγχο και καθαρισμό Για 1 1,5 λεπτό κάνει έναυση και προθέρμανση αντίστασης Στη συνέχει γεμίζει το δοχείο καύσης με πέλλετ Η φλόγα ανάβει (αν δεν ανάψει σε 25 λεπτά εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα σφάλματος σφ12) Όταν η θερμοκρασία καυσαερίων ξεπεράσει τους 45 ο C ο λέβητας πηγαίνει σε κατάσταση σταθεροποίησης (στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη «Σταθεροποίηση») Μετά από 7 10 λεπτά ο λέβητας πηγαίνει σε κατάσταση Κανονική Λειτουργίας (στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη «Κανονική Λειτουργία») Υποπίεση θαλάμου καύσης Ο λέβητας λειτουργεί με αρνητική πίεση στον θάλαμο καύσης. Γι αυτό τον λόγο η πόρτα του θαλάμου καύσης θα πρέπει πάντα να είναι ερμητικά κλειστή. Εάν παραμείνει ανοιχτή τότε θα εμφανιστεί στο μήνυμα σφάλματος σφ34 μετά από sec. 5.1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

16 8 9 Λειτουργία (Πλήκτρα) ) Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (On/Off) Απεμπλοκή Αλλαγή των τιμών των μενού Π Λειτουργία Έναυση/Σβήσιμο ε πιέζοντας το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα ρ μέχρι το ακουστικό σήμα ι Λειτουργία απεμπλοκής όταν γ το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση Μπλοκ ρ πιέζοντας το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα α μέχρι το ακουστικό σήμα φ Στην κατάσταση τροποποίησης, ή αλλαγή των τιμών των μενού και υπομενού Πλήκτρο P2 Εναλλαγή μενού και υπομενού Οπτικοποίηση μετρήσεων Πλήκρεα επιλογής του επιθυμητού μενού ή υπομενού Είσοδος στην οθόνη μετρήσεων (π.χ. θερμοκρασία καυσαερίων, ταχύτητα ανεμιστήρα κτλ) Esc Έξοδος από κάποιο μενού P1 P4 P6 Menu Είσοδος σε μενού ή υπομενού Τροποποίηση Αποθήκευση ρύθμισης Είσοδος σε κατάσταση τροποποίησης Αποθήκευση δεδομένων σε ένα μενού Επανεκκίνηση μετρητή ωρών που απαιτούνται ώστε να γίνει Επανεκκίνηση χρονομετρητή καθαρισμού P5 καθαρισμός 10 Λειτουργία (Leds) Π Σύμβολο ) ε Αντίσταση θέρμανσης Led αναμμένο: Αντίσταση αναμμένη ρ D1 Κοχλίας Led αναμμένο: κοχλίας ενεργοποιημένος ι κατά D2 Κυκλοφορητής διαστήματα γ Led αναμμένο: Κυκλοφορητής ενεργοποιημένος ρ D3 Βαλβίδα Led αναμμένο: Βαλβίδα ενεργοποιημένη α (Δεν D4 χρησιμοποιείται) φ Έξοδος V2 Led αναμμένο: Έξοδος V2 ενεργοποιημένη D5 (Ανεμιστήρας καύσης) ή Έξοδος Aux2 Led αναμμένο: Έξοδος Aux2 ενεργοποιημένη D6 Έξοδος Aux3 (Δεν χρησιμοποιείται) Led αναμμένο: Έξοδος Aux3 ενεργοποιημένη D7 Επίπεδο Pellet (Δεν χρησιμοποιείται) Led αναμμένο: έλλειψη pellet (Δεν χρησιμοποιείται) D10 Εξωτερικός θερμοστάτης ΟΘΟΝΗ ΚΥΡΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Led αναμμένο: ανοιχτή επαφή Θερμοστάτης σβηστός P3 D11 Ημερομηνία και ώρα Κατάσταση συστήματος Επιθυμητή θερμοκρασία νερού Τρέχουσα θερμοκρασία νερού 16

17 ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ημερομ. Και ώρα, Προγραμματισμένο Χρονοδιάγραμμα (Κ-καθημερινό, Ε-εβδομαδιαία, Σα- Σαββατοκύριακο), Ισχύς συστήματος, Πέλλετ 1 (τύπος καυσίμου), Κατάσταση συστήματος, Κωδικός σφάλματος, Τρέχουσα θερμοκρασία νερού, Επιθυμητή θερμοκρασία νερού. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Έλεγχος, Έναυση, Σταθεροποίηση, Διαμόρφωση, Αναμονή, Κανονική Λειτουργία, Σβήσιμο, Ανάκτηση Έναυσης, Μπλοκ. ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Εξουδετερώνουμε την αιτία που το προκάλεσε Περιμένουμε μέχρι στην οθόνη να αναγραφεί η ένδειξη Μπλοκ Πιέζουμε παρατεταμένα το Ρ2 μέχρι να φύγει η ένδειξη του σφάλματος Ελέγχουμε για την καθαρότητα του δοχείου καύσης Επανεκκινούμε τον λέβητα πιέζοντας το Ρ2 ΣΦΑΛΜΑΤΑ Όλα τα σφάλματα πηγαίνουν το σύστημα σε κατάσταση Μπλοκ, εκτός από τα σφ4 κ α ι σφ05, τα οποία σε λειτουργία ξύλου πηγαίνουν στο σύστημα στην κατάσταση Ασφάλεια. σφ01 σφ02 σφ03 σφ04 σφ05 σφ07 Υψηλή θερμοκρασία νερού. Πάνω από 100 ο C ενεργοποίηση θερμοστάτη ασφαλείας Καμινάδα χωρίς ελκυσμό. Ενεργοποίηση πιεζοστάτη Σβήσιμο όταν η θερμοκρασία των καυσαερίων πέσει κάτω από την καθορισμένη (70 ο C) ή όταν εξαντληθεί το πέλλετ. Σβήσιμο όταν η θερμοκρασία νερού υπερβεί την καθορισμένη (90 ο C μέγιστη) Σβήσιμο όταν η θερμοκρασία καυσαερίων υπερβεί την καθορισμένη (280 ο C μέγιστη) Λάθος κωδικοποιητή. Συμβαίνει όταν δεν υπάρχει σήμα κωδικοποιητή (encoder) του ανεμιστήρα 17 Υπερθέρμανση λέβητα. - Περιμένετε να πέσει η θερμοκρασία του νερού και να πάει το σύστημα σε κατάσταση Μπλοκ. - Ξεμπλοκάρετε τον θερμοστάτη ασφαλείας νερού. - Πιέστε παρατεταμένα το Ρ2. - Επανεκκινήστε τον λέβητα. Χαμηλός ελκυσμός. Η καμινάδα δεν έχει τον απαιτούμενο ελκυσμό ή ο πιεζοστάτης έχει χαλάσει. - Καθαρίστε την καμινάδα ή αντικαταστήστε τον πιεζοστάτη. Χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων - Τα καύσιμα τελείωσαν. Φορτώστε με καύσιμο. - Τα καύσιμα δεν προωθούνται επαρκώς στον χώρο καύσης (μπλοκάρισμα κοχλία λόγω σκόνης ή ξένου σώματος). Καθαρίστε τον κοχλία τροφοδοσίας. Υπερθέρμανση νερού. - Περιμένετε να πάει ο λέβητας σε κατάσταση Μπλοκ - Πιέστε παρατεταμένα το Ρ2 - Επανεκκινήστε τον λέβητα. Υψηλή θερμοκρασία καυσαερίων. - Περιμένουμε να πάει ο λέβητας σε κατάσταση Μπλοκ. - Κάνουμε την μηνιαία συντήρηση καθαρισμό. - Πιέστε παρατεταμένα το Ρ2. - Επανεκκινήστε τον λέβητα. Πρόβλημα encoder. - Η κεντρική πλακέτα δεν επικοινωνεί με τον encoder του ανεμιστήρα καυσαερίων - Ο encoder θέλει καθάρισμα - Ο encoder χάλασε - Ο ανεμιστήρας καυσαερίων χάλασε

18 σφ08 Λάθος κωδικοποιητή. Συμβαίνει στην περίπτωση προβλήματος ρύθμισης αριθμού στροφών του ανεμιστήρα 18 Πρόβλημα στροφών ανεμιστήρα. - Ο encoder του ανεμιστήρα καυσαερίων θέλει καθάρισμα - Ο encoder χάλασε - Ο ανεμιστήρας καυσαερίων χάλασε σφ09 Χαμηλή πίεση νερού - σφ10 Υψηλή πίεση νερού - σφ11 Σφάλμα ρολογιού πραγματικού χρόνου - Περιμένετε να πάει ο λέβητας σε κατάσταση Μπλοκ - Πιέστε παρατεταμένα το Ρ2 - Επανεκκινήστε τον λέβητα σφ12 Σβήσιμο λόγω ανεπιτυχούς Έναυσης Αποτυχημένη έναυση - Το δοχείο καύσης θέλει καθάρισμα - Το δοχείο καύσης δεν είναι στη σωστή θέση - Η αντίσταση έναυσης έχει πεσμένη ισχύ - Η αντίσταση έναυσης έχει καεί - Το πέλλετ έχει υγρασία - Το πέλλετ στο σιλό έχει τελειώσει - Το πέλλετ είναι υπερβολικά κρύο - Το σωληνάκι της αντίστασης έχει γεμίσει στάχτη Καθαρίστε το δοχείο καύσης, πιέστε παρατεταμένα το Ρ2, Επανεκκινήστε τον λέβητα σφ15 Ελλιπής τάση Διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος - Καθαρίστε το δοχείο καύσης - Περιμένετε να πάει ο λέβητας σε κατάσταση Μπλοκ - Πιέστε παρατεταμένα το Ρ2 - Επανεκκινήστε τον λέβητα σφ17 Σφάλμα ρυθμιστή ροής αέρα - σφ18 Εξάντληση πέλλετ - σφ34 Υποπίεση θαλάμου καύσης κάτω από το ελάχιστο όριο Χαμηλή υποπίεση εντός του θαλάμου καύσης - Έχουμε αφήσει την πόρτα του θαλάμου καύσης ανοιχτή - Η πόρτα του θαλάμου καύσης δεν κλείνει καλά - Ο λέβητας θέλει καθάρισμα καθώς και η καμινάδα (μηνιαία συντήρηση) - Χαμηλός ελκυσμός καμινάδας (κάτω από 10 Pa) - Έχει χαλάσει ο ανεμιστήρας καυσαερίων - Ο ανεμιστήρας καύσης φυσάει πολύ δυνατά Καλέστε το service Υψηλή υποπίεση εντός του θαλάμου Υποπίεση θαλάμου καύσης πάνω από το σφ35 καύσης ελάχιστο όριο Καλέστε το service Χαλασμένος αισθητήρας υποπίεσης σφ39 Αστοχία αισθητήρα ρυθμιστή ροής αέρα Καλέστε το service Ελάχιστη ροή αέρα στον έλεγχο δεν - σφ41 επιτεύχθηκε σφ42 Μέγιστη ροή αέρα επιτεύχθηκε -

19 ΆΛΛΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Sond Service Clean Μπλοκ Έναυσης σφ20 Port Οπτικοποίηση της κατάστασης των ανιχνευτών θερμοκρασίας. Το μήνυμα που εμφανίζεται στον Έλεγχο υποδεικνύει ότι η κόκκινη θερμοκρασία σε ένα ή περισσότερους αισθητήρες είναι ίση με την ελάχιστη τιμή (0 C) ή τη μέγιστη (αναλόγως τον αισθητήρα). Ελέγξτε ότι οι αισθητήρες δεν είναι ανοιχτοί (0 C) ή σε βραχυκύκλωμα (μέγιστη τιμή της κλίμακας θερμοκρασίας). Το μήνυμα ενημερώνει ότι οι προγραμματισμένες ώρες λειτουργίας (παράμετρος T66) έχει επιτευχθεί. Είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε σέρβις. Το μήνυμα ενημερώνει ότι οι προγραμματισμένες ώρες λειτουργίας (παράμετρος T67) έχει επιτευχθεί. Είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τη σόμπα ή τον λέβητα. Το μήνυμα εμφανίζεται όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της Έναυσης (μετά το Preload) από μια εξωτερική συσκευή: το σύστημα θα σταματήσει μόνο όταν πηγαίνει σε κατάσταση Κανονικής λειτουργίας. Αισθητήρας σχάρας (Grid) ανοικτός με το σύστημα σε λειτουργία πέλλετ Υψηλή θερμοκρασία καυσίμου. Ενεργοποίηση θερμοστάτη καυσίμου - Ελέγξτε τους αισθητήρες θερμοκρασίας νερού, χώρου, καυσαερίων Απαιτείται ετήσιο service (καθαρισμός) του μηχανήματος. - Πραγματοποιήστε ετήσιο service - Μηδενίστε τους μετρητές (Μενού συστήματος -> Μετρητές -> Μηδενισμός όλων των μετρητών) - Πιέστε παρατεταμένα το Ρ2 για να εξαφανιστεί το μήνυμα service - Καθαρίστε τον χώρο καύσης - Πιέστε παρατεταμένα το Ρ5 για να εξαφανιστεί το μήνυμα cleaning - Επανεκκινήστε τον λέβητα - Υπερθέρμανση καυσίμου - Πραγματοποιήστε μηνιαίο καθαρισμό - Ξεμπλοκάρετε τον θερμοστάτη ασφαλείας καυσίμου πιέζοντας το κουμπί του - Επανεκκινήστε τον λέβητα Εάν οι εμφανίσεις του συγκεκριμένου σφάλματος είναι συνεχείς, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σφ06 Θερμοστάτης πέλλετ ανοικτός - Σφάλμα σύνδεσης Έλλειψη επικοινωνίας μητρικής πλακέτας και πληκτρολογίου - Ελέγξτε εάν ξεκούμπωσε το καλώδιο σύνδεσης από την οθόνη στην κεντρική πλακέτα ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ Ρ4 Η Ρ6 L3 On Αντλία P1 L4 Off Βαλβ/Αντλία P2 L5 Off Εξο. Δεν υπάρχει L6 Off βαλβ. Ασφαλείας Αριθμός Led και κατάσταση κυκλοφορητή Αριθμός Led και κατάσταση βαλβίδας Αριθμός Led και κατάσταση εξόδου V2 Αριθμός Led και κατάσταση εξόδου Aux2 19

20 L7 Off κινητήρας πέλλετ Αριθμός Led και κατάσταση εξόδου Aux3 Θερμ. καυσαερίων: 103 Θερμοκρασία καυσαερίων [ C] Θερμ. Νερού: 55 Θερμοκρασία λέβητα [ C] Θερμ. Buffer: 52 Θερμοκρασία Buffer [ C] (Δεν χρησιμοποιείται) Θερμ. Χώρου: 21 Θερμοκρασία χώρου [ C] (Μόνο στις σόμπες) Πίεση Νερού: 1548 Πίεση [mbar] (Δεν χρησιμοποιείται) Ροή αέρα: 580 Ροή αέρα [cm/s] (Δεν χρησιμοποιείται) Vacuum: 280 Υποπίεση θαλάμου καύσης [Pa] (ορατό μόνο αν P71=2) Ταχ. Ανεμιστήρα: 1850 Ταχύτητα ανεμιστήρα καύσης [RPM] (ορατό μόνο αν P25=1, 2) Κοχλίας: 30 Ταχύτητα κοχλία [%] ή χρόνος λειτουργίας κοχλία [s] Product Code Κωδικός προϊόντος FSYSD Κωδικός και έκδοση λειτουργικού controller PSYSF Κωδικός και έκδοση λειτουργικού πληκτρολογίου 5. 2 Τ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Το μενού του πίνακα ελέγχου αποτελείται από το μενού χρήστη και το μενού συστήματος στο οποίο ο κατασκευαστής μπορεί να τροποποιήσει τις παραμέτρους λειτουργίας, να ελέγξει τις εξόδους, και να ελέγξει το ιστορικό του συστήματος. Μενού χρήστη: Πιέστε το πλήκτρο Ρ3 για να εισέλθετε στο μενού χρήστη. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Ρ4 (πάνω) και Ρ6 (κάτω) είναι δυνατόν να επιλεχθεί το επιθυμητό μενού ή υπομενού. Πιέστε το πλήκτρο Ρ3 για να εισέλθετε στο επιθυμητό μενού ή υπομενού. Για να μειώσετε ή να αυξήσετε την τιμή πιέστε τα πλήκτρα P4 και P6, για να αποθηκεύσετε τη νέα τιμή πιέστε το κουμπί P3. Για να ακυρώσετε και να αποκαταστήσετε την παλιά τιμή της παραμέτρου πιέστε το κουμπί P1. Εάν μια τιμή παραμέτρου έχει αλλάξει, η νέα τιμή αποστέλλεται στον πίνακα ελέγχου, εάν η μετάδοση αποτύχει εμφανίζεται το μήνυμα: Μη επιτυχής μεταφορά Σε αυτή την περίπτωση τροποποιήστε και πάλι την τιμή της παραμέτρου. 20

21 Διαχείριση καύσης Διαχείριση θέρμανσης Χρονοδιάγραμμα Φόρτωση ΜΕΝΟΥ Λειτουργία Καύση Pellet Καύση Ξύλου (Δεν χρησιμοποιείται) Επίπεδο pellet Προσαρμογή Κοχλίας Προσαρμογή Ανεμιστήρας Θερμοστάτης Μπόιλερ Θερμοστάτης Περιβαλ. Καλοκαίρι-Χειμώνας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μενού επιλογής λειτουργίας (πέλλετ/ξύλο/ένωση). Μενού αλλαγής της ισχύος καύσης στην λειτουργία πέλλετ Μενού αλλαγής της ισχύος καύσης στην λειτουργία ξύλου. Μενού αλλαγής τύπου καυσίμου πέλλετ. Μενού αλλαγής ταχύτητας ή χρόνου λειτουργίας κοχλία Μενού αλλαγής ταχύτητας ανεμιστήρα καύσης Μενού τροποποίησης τιμής θερμοκρασίας λέβητα Μενού τροποποίησης θερμοστάτη χώρου (αν χρησιμοποιείται αισθητήρας) (Μόνο στις σόμπες) Μενού για να επιλέξετε την λειτουργία χειμώνα ή καλοκαίρι Μενού για την επιλογή του προγράμματος του Χρονοδιαγράμματος και των μετρητών Έναυσης/Σβησίματος του λέβητα/σόμπας Μενού φόρτωσης κοχλία Ημερομηνία και Ώρα Γλώσσα Μενού πληκτρολογίου Μενού συστήματος Μενού ρύθμισης ώρας και ημερομηνίας Μενού για να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης LCD Μενού για να ρυθμίσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα της οθόνης LCD Μενού για να εισέλθετε στο Μενού Συστήματος Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Μενού αλλαγής των παραμέτρων καύσης. Χωρίζεται σε υπομενού όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ) Μενού αλλαγής συμπεριφοράς του συστήματος. Για τον λέβητα πέλλετ μόνο η επιλογή πέλλετ είναι διαθέσιμη. 21

22 ΚΑΥΣΗ ΠΕΛΛΕΤ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Αυτό το μενού επιτρέπει την ρύθμιση της καύσης του συστήματος σε αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή ισχύος στην λειτουργία πέλλετ. Αν έχει οριστεί χειροκίνητη επιλογή ισχύος, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την ισχύ καύσης από Ρ1 έως Ρ6. Εάν έχει οριστεί αυτόματη επιλογή ισχύος τότε ο controller επιλέγει την ισχύ λειτουργίας. Καύση Περιγραφή 1 6 Ισχύς χειροκίνητα από 1 έως 6 Αυτόματη Ισχύς καύσης αυτόματα από το σύστημα ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΛΛΕΤ Μενού επιλογής τύπου καυσίμου στη λειτουργία πέλλετ. Η μέγιστη τιμή είναι ο αριθμός τύπων καυσίμου ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΟΧΛΙΑ Μενού αλλαγής χρόνου λειτουργίας ή ταχύτητας κοχλία. Το σύστημα έχει 10 βήματα προσαρμογής (0: εργοστασιακή ρύθμιση). Η προσαρμογή επηρεάζει μόνο την Κατάσταση Κανονική Λειτουργίας και την Διαμόρφωση για τον τρέχοντα τύπο καυσίμου (Επίπεδο πέλλετ). Για κάθε βήμα η τιμή αυξάνεται ή μειώνεται κατά ένα ποσοστό 1% που ορίζεται στο μενού Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων του Μενού Συστήματος. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Μενού αλλαγής της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Το σύστημα έχει 10 βήματα προσαρμογής (η τιμή 0 ορίζεται εργοστασιακά). Η προσαρμογή επηρεάζει μόνο την Κανονική Κατάσταση Λειτουργίας και την Διαμόρφωση για τον τρέχοντα τύπο καυσίμου (Επίπεδο πέλλετ). Για κάθε βήμα η τιμή αυξάνεται ή μειώνεται κατά ένα ποσοστό 5% που ορίζεται στο μενού Ανεμιστήρα Καύσης του Μενού Συστήματος Μ Ε Ν Ο Υ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ ( Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Ω Ν Μενού αλλαγής των παραμέτρων θέρμανσης του συστήματος. Χωρίζεται σε υπομενού. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΠΟΙΛΕΡ (ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ) Μενού που επιτρέπει να τροποποιήσετε την τιμή του θερμοστάτη του λέβητα. Είναι δυνατόν να προγραμματίσετε την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή του θερμοστάτη του λέβητα. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ) Μενού που επιτρέπει να τροποποιήσετε την τιμή του θερμοστάτη χώρου (μόνο στις σόμπες). 22

23 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ Μενού που επιτρέπει την τροποποίηση της λειτουργία της υδραυλικής εγκατάστασης αναλόγως με την εποχή. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα από αυτά τα σύμβολα: ή. ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΣΟΜΠΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ) Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρόπο ρύθμισης της θέρμανσης του συστήματος σε αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία (σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατόν να ρυθμίσετε την ισχύ θέρμανσης). Θέρμανση Περιγραφή 0 Ανεμιστήρας θέρμανσης απενεργοποιημένος 1 Αριθμός ρύθμισης ισχύος χρήστη Ισχύς χειροκίνητα από 1 έως τον αριθμό ρύθμισης ισχύος χρήστη Αυτόματη Ισχύς θέρμανσης ρυθμίζεται αυτόματα από το σύστημα Αν ο χρήστης επιλέξει την αυτόματη λειτουργία, η θέρμανση είναι ανάλογη με τη θερμοκρασία καυσαερίων. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Μενού που ενεργοποιεί τον Θερμοστάτη χώρου του τηλεχειριστηρίου Μ Ε Ν Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Μενού για να ρυθμίσετε την ώρα αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του συστήματος. Διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία πέλλετ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Περιγραφή Πλήκτρα Οθόνη Η επιλεγμένη λειτουργία αναβοσβήνει Εισαγωγή σε κατάσταση τροποποίησης Επιλογή επιθυμητής λειτουργίας Ακύρωση τροποποίησης και επαναφορά παλιάς λειτουργίας Αποθήκευση νέας ρύθμισης Έξοδος από το μενού P3 P4 και P6 P1 P3 P1 Ανενεργό Καθημερινός Εβδομαδιαίος Σαββατοκύριακο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Επιλογή Προγράμματος Πλήκτρα Οθόνη Η επιλεγμένη λειτουργία αναβοσβήνει Είσοδος στο υπομενού Επιλογή επιθυμητού προγράμματος Έξοδος από το μενού P3 P4 και P6 P1 Καθημερινός Εβδομαδιαίος Σαββατοκύριακο Τα 3 προγράμματα αποθηκεύονται χωριστά: για παράδειγμα, εάν έχει ρυθμιστεί το καθημερινό πρόγραμμα, τα άλλα προγράμματα δεν έχουν τροποποιηθεί. Μετά τον προγραμματισμό του Χρονοδιαγράμματος για να ενεργοποιήσετε το σύστημα μέσω προγράμματος είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε την επιθυμητή λειτουργία. 23

24 Επιλέξτε τον τύπο προγράμματος: Καθημερινό Πρόγραμμα: Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας και προγραμματίστε τις ώρες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του συστήματος. Για κάθε μέρα υπάρχουν 3 χρονικές επιλογές. Προγραμματισμός για λειτουργία κατά την αλλαγή ημερομηνίας (Μεσάνυχτα): ρυθμίστε την ώρα Σβησίματος της ημέρας στις 23:59 και την ώρα Έναυσης της επόμενης μέρας στις 00:00. Εβδομαδιαίο: Προγραμματίστε τους χρόνους ενεργοποίησης /απενεργοποίησης. Υπάρχουν 3 χρονικές επιλογές. Σαββατοκύριακο: Επιλέξτε ανάμεσα σε «Δευτέρα-Παρασκευή» και «Σάββατο-Κυριακή». Υπάρχουν 3 χρονικές επιλογές. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αφού επιλέξετε το προτιμώμενο πρόγραμμα επιλέξτε την ώρα προγραμματισμού Μπείτε στην κατάσταση τροποποίησης (ο επιλεγμένος χρόνος αναβοσβήνει) Τροποποιήστε τους χρονομετρητές Αποθηκεύστε το πρόγραμμα Ενεργοποιήστε ένα πρόγραμμα (εμφανίζεται ένα «V ) ή απενεργοποιήστε («V» εξαφανίζεται) Έξοδος ΠΛΗΚΤΡΑ P4 ή P6 P3 P4 ή P6 P3 P5 P Μ Ε Ν Ο Υ Φ Ο Ρ Τ Ω Σ Η Σ ( Χ Ε Ι Ρ Ο Κ Ι Ν Τ Η ) Μενού που επιτρέπει χειροκίνητη φόρτωση του κοχλία. Το σύστημα πρέπει να είναι σε κατάσταση OFF για να κάνει τη φόρτωση. Όταν ο κοχλίας εκκινείται χειροκίνητα, ο ανεμιστήρας καυσαερίων ενεργοποιείται. 24

25 Μ Ε Ν Ο Υ Ω Ρ Α Σ Κ Α Ι Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Σ Μενού που επιτρέπει τη ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας. Πιέστε το πλήκτρο Ρ4 και το πλήκτρο Ρ6 για να επιλέξετε ώρες, λεπτά, χρόνο, μήνα και μέρα. Πιέστε το πλήκτρο Ρ3 για να εισέλθετε σε επεξεργασία, Ρ4 και Ρ6 για να αλλάξετε την τιμή. Πιέστε Ρ3 για να αποθηκεύσετε και Ρ1 για έξοδο Μ Ε Ν Ο Υ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Μενού που επιτρέπει την αλλαγή της γλώσσας της οθόνης LCD. Η επιλεγμένη ρύθμιση είναι μαρκαρισμένη Μ Ε Ν Ο Υ Π Λ Η Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Υ ΜΕΝΟΥ Ρύθμιση αντίθεσης Ρύθμιση φωτεινότητας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μενού ρύθμισης της αντίθεσης της οθόνης LCD Μενού ρύθμισης της φωτεινότητας LCD ΑΝΤΙΘΕΣΗ Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης. Πιέστε τα πλήκτρα Ρ4 και Ρ6 για να αυξήσετε/μειώσετε την αντίθεση της οθόνης, Ρ3 για αποθήκευση και έξοδο και Ρ1 για έξοδο χωρίς αποθήκευση. ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ Μενού ρύθμισης της φωτεινότητας της οθόνης όταν δεν πιέζεται κάποιο πλήκτρο. Πιέστε τα πλήκτρα Ρ4 και Ρ6 για να αυξήσετε/μειώσετε την ελάχιστη φωτεινότητα της οθόνης, Ρ3 για αποθήκευση και έξοδο και Ρ1 για έξοδο χωρίς αποθήκευση. 25

26 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Αυτή η επιλογή επιτρέπει να εισέλθετε στο τεχνικό μενού για τη ρύθμιση των τεχνικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος. Η πρόσβαση προστατεύεται από κωδικό. Πιέστε Ρ3 για να εισέλθετε σε κατάσταση επεξεργασίας, Ρ4 και Ρ6 για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επιλεγμένο ψηφίο. Πιέστε Ρ3 για να αποθηκεύσετε και να περάσετε στο επόμενο. Πιέστε Ρ1 για να ακυρώσετε το ψηφίο ή να εξέλθετε από το Μενού. Αν ο κωδικός είναι σωστός εμφανίζεται η πρώτη οθόνη του μενού. Μενού Περιγραφή Κοχλίας Μενού - Κοχλίας Ταχύτητα κοχλία Μενού - Ταχύτητα κοχλία Ανεμιστήρας εξάτμισης Μενού - Ανεμιστήρας εξάτμισης Ανεμιστήρας εξάτμισης 2 Μενού - Ανεμιστήρας εξάτμισης 2 Ανεμιστήρας θέρμανσης Μενού - Ανεμιστήρας θέρμανσης Θερμοστάτες Μενού - Θερμοστάτες Θερμοστάτες Σβήσιμο Μενού - Θερμοστάτες Σβήσιμο Χρονομετρητές Μενού - Χρονομετρητές Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Μενού - Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Δυνατότητες Μενού - Δυνατότητες Ροόμετρο Μενού - Αισθητήρας ροής αέρα Αισθητήρας Κενού Μενού - Αισθητήρας Κενού Δέλτα Μενού - Διαφορά Θερμοκρασίας Αισθητήρας Πίεσης Μενού - Αισθητήρας Πίεσης Μετρητές Μενού - Μετρητές Εξωτερικά Τεστ Μενού Εξωτερικά Τεστ Προκαθορισμένες Τιμές Μενού Προκαθορισμένες Τιμές 5. 3 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Η διαχείριση της λειτουργίας του συστήματος γίνεται με τις καταστάσεις λειτουργίας, κάθε μία χαρακτηρίζεται από τον έλεγχο των βασικών παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος. Το σύστημα εξασφαλίζει την ασφάλεια αλλά και τυχόν ειδοποιήσεις λάθους για κάθε κατάσταση λειτουργίας. Καταστάσεις λειτουργίας κατά την λειτουργία Πέλλετ: Off, Έλεγχος, Έναυση, Σταθεροποίηση, Ανάκτηση Έναυσης, Κανονική Λειτουργία, Διαμόρφωση, Αναμονή (Σβήσιμο ή Συντήρηση), Ασφάλεια, Σβήσιμο, Μπλοκ. Καταστάσεις λειτουργίας κατά την λειτουργία Ξύλου: Off, Κανονική Λειτουργία, Διαμόρφωση, Αναμονή (Σβήσιμο ή Συντήρηση), Ασφάλεια, Σβήσιμο, Μπλοκ. 26

27 5. 4 Λ Ο Ι Π Ε Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 SERVICE ΛΕΒΗΤΑ Όταν το σύστημα υπερβεί τις ώρες εργασίας που καθορίζονται από τις ρυθμίσεις του Τεχνικού Μενού (παράμετρος T66) ενημερώνει το χρήστη ώστε να επικοινωνήσει με την υπηρεσία συντήρησης ώστε να ελεγθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος. Η οθόνη δείχνει το μήνυμα «Service», και το σύστημα μεταβαίνει στην κατάσταση Μπλοκ. Για να ξεμπλοκάρετε τη συσκευή είναι απαραίτητο να μηδενίσετε τους μετρητές. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ Όταν το σύστημα υπερβεί τις ώρες εργασίας που καθορίζονται από τις ρυθμίσεις του Τεχνικού Μενού (παράμετρος T67) ενημερώνει το χρήστη ώστε να καθαρίσει τον λέβητα. Η οθόνη δείχνει το μήνυμα «Clean» και το σύστημα παράγει ένα περιοδικό ακουστικό σήμα. Καθαρίστε τον λέβητα και στη συνέχεια για να σταματήσετε το ακουστικό σήμα πιέστε το πλήκτρο P5. ΦΑΣΗ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ Όταν το σύστημα απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φάσης Έναυσης (μετά την φάση προθέρμανσης) από μια εξωτερική συσκευή ή εσωτερική λειτουργία του χρονοδιαγράμματος, πηγαίνει πραγματικά σε Σβήσιμο όταν εισέρχεται στην Κανονική Λειτουργία στο τέλος της Έναυσης. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Μπλοκ Έναυσης". Εάν συμβεί σφάλμα το σύστημα πηγαίνει αμέσως σε Σβήσιμο. Αν το πλήκτρο P2 είναι πατημένο, είναι δυνατόν να πάει αμέσως το σύστημα σε Σβήσιμο ή σε Έναυση. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Σε περίπτωση έλλειψης τάσης, το σύστημα αποθηκεύει τα πιο σημαντικά δεδομένα της λειτουργίας. Με την επιστροφή της τάσης τροφοδοσίας, το σύστημα αξιολογεί τα αποθηκευμένα δεδομένα και: Εάν η έλλειψη τάσης είναι για λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, το σύστημα επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία ήταν προηγουμένως. Αν το σύστημα ήταν σε κατάσταση On και η έλλειψη τάσης είναι μικρότερη από 50 λεπτά και μεγαλύτερη από 60 δευτερόλεπτα, το σύστημα μεταβαίνει στην Ανάκτηση Έναυσης. Σε περίπτωση παρατεταμένης έλλειψης τάσης τροφοδοσίας το σύστημα πηγαίνει στην κατάσταση Μπλοκ με το μήνυμα λάθους σφ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ε Ι Σ 6.1 Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ Θ Ε Ρ Μ Ο Σ Τ Α Τ Η Ο θερμοστάτης χώρου συνδέεται στα δύο ροζ καλώδια που βρίσκονται στο πίσω μέρος του λέβητα. Η σύνδεση αυτή θα πρέπει να λειτουργεί σαν ένας απλός διακόπτης on/off (ψυχρή επαφή). Δεν δίνει ούτε απαιτεί ρεύμα. (Αν ο θερμοστάτης που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε δίνει ρεύμα τότε τον οδηγούμε σε ένα εξωτερικό ρελέ και από το ρελέ παίρνουμε την ψυχρή επαφή on/off). Προσοχή: Η είσοδος του θερμοστάτη είναι μία καθαρή επαφή, με μηδέν δυναμικό. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να συνδεθεί με κανένα στοιχείο υπό τάση. 27

28 Τρόπος λειτουργίας του θερμοστάτη χώρου Ο λέβητας είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε όταν ο θερμοστάτης χώρου πιάσει θερμοκρασία ο λέβητας να πηγαίνει στην κατάσταση λειτουργίας «Διαμόρφωση». Εάν θέλουμε ο λέβητας να σβήνει και να ανάβει κάθε φορά που δίνει εντολή ο θερμοστάτης χώρου, τότε θα πρέπει να αλλάξουμε την παράμετρο Α01 από 1 σε 0 στο τεχνικό μενού. 6.2 Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Σ Ω Σ Τ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Σ Τ Α Τ Η Για να ελέγξουμε την σωστή σύνδεση και λειτουργία του θερμοστάτη αρκεί να τον θέσουμε σε κατάσταση ΟΝ και στη συνέχεια να παρατηρήσουμε ότι ανάβει μία μαύρη γραμμή δίπλα στο σύμβολο του θερμοστάτη θερμοστάτης είναι off. επάνω στο display του χειριστηρίου. Αντίθετα σβήνει η μαύρη γραμμή όταν ο 6.3 Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Τ Η Τον κυκλοφορητή τον συνδέουμε στα δύο πορτοκαλί (220V) και ένα κιτρινοπράσινο (Gnd) καλώδια που βρίσκονται στην πλάτη του λέβητα. Όταν η θερμοκρασία των νερών φτάσει στην θερμοκρασία των 45 C (όπως έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά) τότε ο controller δίνει εντολή στον κυκλοφορητή να ξεκινήσει. Καθ όλη την διάρκεια που τα νερά είναι πάνω από 45 C ο κυκλοφορητής λειτουργεί (ακόμα και εάν ο λέβητας είναι σβηστός σε κατάσταση αναμονής). Όταν η θερμοκρασία των νερών πέσει κάτω από τους 45 C τότε ο κυκλοφορητής σταματάει την λειτουργία του. Προσοχή: Η εντολή από τον controller στον κυκλοφορητή δίνεται ελέγχοντας τον ουδέτερο, ενώ η φάση είναι συνέχεια ανοιχτή. 6.4 Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Τ Ρ Ο Φ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ Υπάρχει ένα καλώδιο τροφοδοσίας στα παρελκόμενα του λέβητα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στις υποδοχές που βρίσκονται στο πίσω μέρος του λέβητα και από την άλλη πλευρά σε μία πρίζα με γείωση. ΜΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΩΣΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Χρησιμοποιήστε σύστημα αδιαλείπτου τροφοδοσίας (U.P.S. uninterruptible power supplies συνεχούς ημιτόνου και τουλάχιστον 500 watts) ώστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος. Βλάβες που οφείλονται σε διακοπές ρεύματος ή μεγάλες διακυμάνσεις της τάσης του δικτύου δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 28

29 6.5 Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Ν C O N T R O L L E R 29

30 7. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Λ Ε Β Η Τ Α V E S T A 40 ΠΛΑΤΟΣ (mm) 1200 mm ΒΑΘΟΣ (mm) 790 mm ΥΨΟΣ (mm) 1630 mm ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΙΛΟ (Lt) 200 Lt ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΙΛΟ (Kgr) 130 Kgr ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW) 8-40 KW ΑΠΟΔΟΣΗ (%) 90,9 % ΑΠΟΔΟΣΗ (%) ΣΤΑ ΝΕΡΑ 87 % ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ PELLET (Kgr) 1,8 εως 9,5 Kgr ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (h) 16 εως 65 Hours ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΠΝΟΥ (Φ mm) 80 mm ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kgr) 320 Kgr W) 410 W (W) 130 W ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (Volts) 220 V ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz) 50 Hz ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ min/max (Bar) 1,5/3 Bar ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ (Lt) 85 Lt ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (C ) 165 C ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ Εως 700 m3 ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) m3 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) m2 Εως 250 m2 8. Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί ασφαλείας των ηλεκτρικών συσκευών, για όλες τις ενέργειες τοποθέτησης, συντήρησης ή επισκευής που απαιτούν την πρόσβαση στο εσωτερικό του λέβητα ή του θαλάμου καυσαερίων, πρέπει να απευθύνεστε σε ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης ή σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Οι προβλεπόμενες ενέργειες της τακτικής συντήρησης θεωρούνται υποχρεωτικές, για να εξασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής. Αν αυτές οι ενέργειες δεν εκτελούνται με την προβλεπόμενη συχνότητα, η απόδοση της συσκευής μπορεί να πέσει σημαντικά. O Κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για μείωση της απόδοσης ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε κακή συντήρηση. Όλες οι ενέργειες συντήρησης (καθαρισμός, τυχόν αντικαταστάσεις, κτλ.) πρέπει να πραγματοποιούνται αφού πρώτα η συσκευή σβήσει, κρυώσει και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ρεύμα. Μη χρησιμοποιείτε υλικά που θα μπορούσαν να χαράξουν ή να διαβρώσουν το τζάμι. Οι χαρακιές θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ρωγμές ή σπασίματα. Ένα υγρό πανί αρκεί. Εκτός αυτού, μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού. 30

31 Οι υποδείξεις των παρακάτω παραγράφων θεωρούνται καθαρά ενδεικτικές. Η συχνότητα αυτών των ενεργειών εξαρτάται από το πόσο εντατικά χρησιμοποιείται ο λέβητας καθώς και από την ποιότητα του πέλλετ που χρησιμοποιείτε. Οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης πρέπει να γίνεται με τη συσκευή ΑΠΟΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ. 8.1 Δ Ο Χ Ε Ι Ο Κ Α Υ Σ Η Σ Κάθε μέρα και πριν από κάθε άναμμα, πρέπει να καθαρίζετε το δοχείο που γίνεται η καύση του πέλλετ: Αποσπάστε το δοχείο από την υποδοχή του. Καθαρίστε τη στάχτη και το πουρί που ενδεχομένως συσσωρεύτηκε. Καθαρίστε επιμελώς τις τρύπες του δοχείου με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Καθαρίστε την «οπή ανάμματος», στην πίσω πλευρά του δοχείου. Ελέγξτε την υποδοχή του δοχείου και απομακρύνετε τη στάχτη που ενδεχομένως συσσωρεύτηκε. Εικ. 20 Πριν ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο καύσης είναι σωστά τοποθετημένο μέσα στην υποδοχή και μετατοπισμένο προς τα πίσω ώστε να ακουμπάει στο σωληνάκι της αντίστασης. 8.2 Σ Τ Α Χ Τ Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο Κάθε 2-3 ημέρες και πριν από το άναμμα, πρέπει να καθαρίζετε το δοχείο συλλογής στάχτης του λέβητα: Ανοίξτε το κάτω πορτάκι σταχτοδοχείου του λέβητα. Αδειάστε το σταχτοδοχείο σε ένα μεταλλικό δοχείο απορριμμάτων. Κλείστε ερμητικά το κάτω πορτάκι σταχτοδοχείου του λέβητα. 8.3 Θ Α Λ Α Μ Ο Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Κ Α Ι Σ Ω Λ Η Ν Ε Σ ( tubes) Κάθε μήνα περίπου, (ή μετά από καύση 2 τόνων πέλλετ) πρέπει να καθαρίζετε τον θάλαμο καύσης και τους σωλήνες (tubes) που υπάρχουν μέσα σε αυτόν. Οι καθαροί φλογοαυλοί ευνοούν τη καλύτερη λειτουργία της συσκευής και την μέγιστη απόδοση. Εικ. 21 Για τον παραπάνω καθαρισμό ίσως πρέπει να προμηθευτείτε μία ηλεκτρική σκούπα ειδική για αναρρόφηση στάχτης όπως επίσης και μία βούρτσα για τον καθαρισμό των σωλήνων. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία: Εικ Εικ. 23

32 Ξεκουμπώστε το πάνω κάλυμμα του λέβητα (Εικ. 22). Ξεβιδώστε το πάνω καπάκι του λέβητα (Εικ. 23). Αφαιρέστε τον μοχλό καθαρισμού και τους επιβραδυντές καυσαερίων. Αφαιρέστε με μία ηλεκτρική σκούπα την στάχτη που έχει συσσωρευτεί Ξύστε με την βοήθεια της βούρτσας τους σωλήνες (tubo) (Εικ. 24). Εικ. 24 Καθαρίστε τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε και συναρμολογήστε τα ξανά, ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία. Ανοίξτε το μπροστινό πορτάκι ελέγχου φλόγας (αυτό με το τζαμάκι) (Εικ. 25). Με την ηλεκτρική σκούπα απορροφήστε (ή ξύστε με μία σπάτουλα) τις στάχτες και τα υπολείμματα που συσσωρεύτηκαν στα πλευρικά τοιχώματα και στην πάνω πλευρά της εστίας. Κλείστε και πάλι ερμητικά το πορτάκι Εικ. 25 Προσοχή: Στο μοντέλο VESTA 40 kw μετακινήστε, πάνω κάτω 4-5 φορές, τον μοχλό καθαρισμού των σωλήνων (tubes) κάθε 2-3 ημέρες και όταν ο λέβητας είναι σβηστός (Εικ. 26). Εικ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Α Π Α Γ Ω Γ Η Σ Κ Α Υ Σ Α Ε Ρ Ι Ω Ν Κάθε μήνα σας συνιστούμε να κάνετε αυτή τη συντήρηση τουλάχιστον μια φορά. Αφαιρέστε το πώμα του ρακόρ T και καθαρίστε τους καπναγωγούς. Καθαρίστε τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε και συναρμολογήστε τα ξανά, ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία. Εικ

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ.

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΑΘΗΝΑ, 12-01-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) κ. Δ. ΡΕΠΠΑ τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ κ. Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ τον Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 496-17/01-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ ο Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς 1 2 η αλήθεια είναι το αντίθετο της αγάπης σημείωση Και το Lacrimosa (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΕΚΔΟΣΗ Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002511086 2014-12-30

14PROC002511086 2014-12-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 30.12.2014 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 14462 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΚΕΝΤΖΗΣ. Τηλ. 23813 50184 FAX : 23810 22418 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. «Είμαστε ευαίσθητοι, αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε» σελ. 2 Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ

Φωνή της Πάρου. «Είμαστε ευαίσθητοι, αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε» σελ. 2 Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥ 16 3233 Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Επίσκεψη - αστραπή Δημήτρη Αβραμόπουλου Σε δύο χρόνια η Πάρος θα έχει το νοσοκομείο της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 3.1 Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων 32 3.2 Ανάγκες και Επιθυμίες 32 3.3 Είδη και Ταξινόμηση των Αναγκών 35 3.4 Τα Μέσα Ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704906 2015-04-14

15PROC002704906 2015-04-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14.04.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 3317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ. Τηλ. 23813 50335,

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πληρ.:Αικατερίνη Λιάπη,Αναπλ.Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία:

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41777-8, site :www.chania.gr, e-mail: d-pervallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 273 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βαθέος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ei Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2011-2012, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα: Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7631, 7671 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ε Ρ Ω Τ Ι Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Ρ ί τ α Κ ο λ α ΐ τ η ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η Ω Ρ Α Ι Α Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Α.Π.: 2448/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: κ. Μαραζόπουλος Αθ. Tαχ. Δ/νση: K. Καραμανλή Τ.Κ. 46200 Παραμυθιά Τηλ.: 2666360132 Φαξ: 2666024155

Διαβάστε περισσότερα

Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ

Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ Αγαπητοί Συνάδελφοι, 17 Ιουνίου 2013 Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο 1ο Λύκειο Παλλήνης, καλούμαστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ ΛΥΚΕΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΣΧΕΔΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΣΤΑΣΙΑ ΤΥ ΛΥΚΕΙΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΙ ΜΕΣΗΣ ΙΑΝΥΑΡΙΣ 2014 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΣΧΕΔΙΥ: ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΡΒΙΝΣ ΠΕ02 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΥΝ Α. ΠΡΙΝ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ν Ε Ο Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η ΚΑΙ Σ Ο Σ Ι Α Λ Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΙΑ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Η Ν Ε Ο Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η ΚΑΙ Σ Ο Σ Ι Α Λ Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΙΑ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Η Ν Ε Ο Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η ΚΑΙ Σ Ο Σ Ι Α Λ Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΙΑ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κεντροαριστερά και νεοφιλελευθερισμό Η όψιμη προσχώρηση του ΠΑΣΟΚ στην ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο Υ Σ Τ Η Ν Δ Ρ Α Μ Α ( Τ Ω Ν Μ Ε α / α 1 4 2 4 0 κ α ι 1 4 2 4 1 Α Ν Τ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Μάθημα : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 27 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Σεπτέμβριος 2012 Editorial: Οι τελευταίες εξελίξεις Έκφραση αλληλεγγύης στους φαρμακοποιούς από την Ο.Σ.Φ.Ε. Απάντηση σε συκοφαντικούς ισχυρισμούς του Μega Απάντηση σε δηλώσεις του καθηγητή κ. Τσαρμουγκέλη

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές:

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο Η απόδοση της διαφήμισης Εκτιμάται ότι στη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή

Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ε Π Ο Χ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Τ Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΣτΕ 2016/2012 Δεν ακυρώνεται η ΠΟΛ.1040/26.2.2011 περι της αναπροσαρμογής τιμών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 178ο Αρωνίου 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΓΕΝΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚ Ο ωρομίσθιος αμείβεται και για τις ημέρες που το σχολείο πραγματοποιεί εκδρομή, είναι κλειστό λόγω καταλήψεων, λόγω κακοκαιρίας με απόφαση Νομάρχη, λόγω εκλογών, λόγω συνελεύσεων των συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010. Υπέρλαμπρα Αστέρια. K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α

Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010. Υπέρλαμπρα Αστέρια. K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010 Υπέρλαμπρα Αστέρια K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α 1 Φίλες και φίλοι, editorial Η πρώτη φάση του 76ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος τελείωσε στη Καστοριά, σε μια πόλη που ξέρει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012. Αριθ. Πρωτ. : 775. ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής. τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας

ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012. Αριθ. Πρωτ. : 775. ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής. τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 775 ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για την καταστροφή του πρασίνου των οδικών αξόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Γ.Μαύρου2 Ταχ. Κώδικας: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος

Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος Iανουάριος 2010 Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος 2010: τι περιμένουμε, για τι θα παλέψουμε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Φ.Σ.Α. της 16ης Δεκεμβρίου 2009 Καταγγελία σύμβασης με Υ.Ε.Ν. από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003570450 2015-12-24

15PROC003570450 2015-12-24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(PROGRAM OPERATOR) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ( : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015

:  (   : . 15.1001.200  2004/18/ 2004/17/  2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΣΚΑΜΑΝ ΡΙΟΥ) Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2012 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Θ έ μ α: Tροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001572380 2013-08-06

13PROC001572380 2013-08-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΗ5-Μ2Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 31/7/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 62699 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13PROC001572380

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.602,17 με ΦΠΑ & 8.497,5 χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 Αρ. Μελέτης: 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ω Τ Α Τ Ο ΤΕΧΝΟ Λ Ο ΓΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α Ν Ω Τ Α Τ Ο ΤΕΧΝΟ Λ Ο ΓΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α Ν Ω Τ Α Τ Ο ΤΕΧΝΟ Λ Ο ΓΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Φ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τ Ε I ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ * β18ακ) ΗΚΜΣ «Η ΜΕΤΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ Τ.Έ,Ι % Λ ( Β β Λ λ ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ i m r ^ A β ο τι< ΣΤ Ί Ί ζ^ { ^ ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης W Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης 2012-2013 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Σ 1 Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Π Α Τ Ρ Α Σ Ο Μ Α Δ Α Β Ε Π Ι Β Λ Ε Π Ο Υ Σ Α Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α : Μ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή τ.ε.ι. Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ιιιιιιι Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή Καθηγητής: Τσαρουχάς Αναστάσιος Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛ. 80/2013 Κ.Α. 30.7331.06

ΑΡ.ΜΕΛ. 80/2013 Κ.Α. 30.7331.06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2013 ΑΡ.ΜΕΛ. 80/2013 Κ.Α. 30.7331.06 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών ακοής και ομιλίας στα παιδιά»

σελ.3 σελ.3 Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών ακοής και ομιλίας στα παιδιά» ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 312 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email:ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0511/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας;

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 66 ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Τρεις Δήμοι στο Νομό της Φλώρινας Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; Οι αποκαλυφθείσες εκτάσεις της λίμνης Βεγορίτιδας δ ι χ ά ζ ο υ ν τους

Διαβάστε περισσότερα