ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ω Δ Ι Κ Α Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν ( Κ.Φ.Σ. ),\j'w Τ,-\ 1-1 D ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΣΠΟΤΔΑΣΤΡΙΑ; ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΤΚΟΤΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1990

2 r.t' Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Α Γ Α Θ Ω Ν Στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Κ.Φ.Σ.)

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια Επιτηδευματία 2. Διακρίσεις ΕπιτηδευματΙα - Εμπορικές Επιχειρήσεις - Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις - Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών - Ενεργούντες Κατεργασία για λογαριασμό τρίτων - Χονδρική Πώληση - Χονδροπωλητής - Λιανική Πώληση - Λιανοπωλητής 3. Βιβλία Επιτηδευματιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ 1. Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης - Μη υπόχρεοι προς έκδοση Α.Λ.Π. - Ποια στοιχεία αναγράφονται στις Α.Λ.Π. - Λιανικές πωλήσεις επί πιστώσει - Λιανικές πωλήσεις σε πρόσωπα που δεν έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα - θεώρηση, αρίθμηση και περιεχόμενο των Α.Λ.Π. - Επιστροφές λιανικής πωληθέντων - Εκπτώσεις σε λιανικές πωλήσεις - Έ κ δ ο σ η αποδείξεων με ταμειακή μηχανή 2. Τιμολόγια Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων -'Εκδοση Τ.A.A.Π. - Περιεχόμενο Τιμολογίου Αγοράς - Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο

4 - Αγορές τιρτημένων καρπών 22 - Αγορά προϊόντων με βάση το έθιμο των άκοπων προϊόντων 22 - Μη έκδοση Τιμολογίου Αγοράς 23 - Ανταλλαγέι αγαθών με αγροτικά προϊόντα 24 Τιμολόγια Χονδρικής Πώλησης Αγαθών 24 - Περιεχόμενο Τιμολογίου 25 - Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής 26 - Χρόνος και τόπος έκδοσης Τιμολογίου 27 - Συγκεντρωτικά Τιμολόγια 2Θ - Περίπτωση μη έκδοσης Τιμολογίου 28 - Στοιχεία σε πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων 29 - Προτιμολόγιο 30 - Ανταλλαγή αγαθών 30 - Αποχώρηση Συνεταίρου 30 - Ειδικές περιπτώσεις Επιτηδευματιών 30 Πιστωτικά Σημειώματα 32 - Επιστροφή χονδρικώς πωληθέντων αγαθών 33 - Εκπτώσεις πωλήσεων 33 Δελτία Αποστολής 34 - Αποστολή αγαθών προς πώληση έναντι προμήθειας 36 - Πωλήοεις αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό του παραγωγού 36 - Πωλήοεις συγγραμμάτων για λογαριασμό του συγγραφέα 37 - Αγορά αγαθών για λογαριασμό τρίτου 37 - Αποστολή αγαθών σε τρίτους για επεξεργασία 3Θ - Περιπτώσεις γενικότερα έκδοσης δελτ.αποστολής 38

5 - Περιπτώσεις κατά τις οποίες, γενικότερα, δεν εκδίδεται δελτίο αποστολής 41 - Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής Φορτωτικά Έγγραφα 45 - Περιεχόμενο φορτωτικής 46 - Διάφορες διατάξεις Πρόσθετα στοιχεία διαφόρων Επιτπδευματιών 49 - Εκμεταλλευτές ψυγείων και αποθπκευτικών χώρων 49 - Διανομή αγαθών από συνεταιρισμούς και κοινοπρακτική προμήθεια αγαθών 50 - Πώλπσπ χρυσών λιρών και άλλων νομισμάτων 51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Κ.ΛΠ Βιβλία και στοιχεία υποκαταστήματος 52 - Δελτίο αποστολής μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος Αποθηκευτικοί χώροι Δελτία εσωτερικής διακίνησης 55 - Δελτίο εισαγωγής 56 - Δελτίο εξαγωγής 57 - Ά λ λ α δελτία εσωτερικής διακίνησης 57 - Δελτία διακίνησης επιχειρήσεων τύπου 61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΚΥΡΟΣ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ - ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 62 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 66

6 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ την υποχρέωση τήρησης ορισμένων βιβλίων και στοιχείων, μέσα από τα οποία επιτυγχάνεται η Ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων επιβάλλει στους φορολογούμενους παρακολούθηση και ο έλεγχος των οικονομικών συναλλαγών και η πιστή εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευ- ματιών. Οι οικονομικές συναλλαγές που συνάπτουν καθημερινά οι επιτηδευματίες είναι πολλές. Μια α π αυτές είναι και η διακίνηση αγαθών. Αυτή διακρίνεται στην εσωτερική και στην εξωτερική διακίνηση. Η έννοια της εσωτερικής διακίνησης ήταν πάντα ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Κατά μία όποφη υποστηρίζεται ότι η διακίνηση, η εσωτερική, είναι συνυφασμένη με τη διακίνηση αγαθών μέσα στο ίδιο κατάστημα ή στο ίδιο υποκατάστημα ή αποθήκη. Κατά μία άλλη άποψη, ως εσωτερική διακίνηση των αγαθών θεωρείται όχι μόνο η διακίνηση που πραγματοποιείται μέσα στο στενό χώρο της επιχείρησης, αλλά κάθε διακίνηση αγαθών που συντελείται μέσα στους χώρους, γενικά, της επιχείρησης (κεντρικό, υποκαταστήματα, αποθήκες κ. ά. ). Δεχόμενοι τη δεύτερη άποψη, όσον αφορά στην εσωτερική διακίνηση, θα ορίσουμε, ως εξωτερική διακίνηση αγαθών, κάθε διακίνηση που δεν είναι εσωτερική. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παρούσα εργασία έχει δομηθεί ως εξής: Το εισαγωγικό της μέρος αναφέρεται στην έννοια του ε πί τηδε υματ ία, τις διακρίσεις των επιτηδευματιών και τα

7 βιβλία, που είναι υποχρεωμένοι να τηρούν. Δπλαδΐι, το μέρος αυτό δίνει βασικές εισαγωγικές έννοιες για να είναι εύχερπ π παρακολούθηση των παρακάτω δεδομένων. Στη συνέχεια αναφέρεται στην εξωτερικτ^ διακίνηση αγαθών και στα στοιχεία που πρέπει να τηρεί ο επιτηδευματίας για κάθε μεταφορά αγαθών. Δηλαδή, αφού ερμηνεύσει κάθε εκδιδόμενο, από τον επιτηδευματία, οτοιχείο, αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπει ο Κ.Φ.Σ., που εκδίδεται το στοιχείο αυτό. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εσωτερική διακίνηση και στα στοιχεία που πρέπει να εκδίδει ο επι- τηδευματίσς σε διάφορες περιπτώσεις μετακίνησης των αγαθών μέσα στους χώρους, γενικά, της επιχείρησης. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για το κύρος και το απόρρητο των βιβλίων καθώς και πότε τα στοιχεία θεωρούνται ανεπαρκή και ανακριβή. Σημειώνεται ότι δεν έχει γίνει αναφορά για τα στοιχεία που εκδίδουν οι επιτηδευματίες που ασχολούνται με οποιασδήποτε μορφής παροχή υπηρεσιών. Και αυτό γιατί η εργασία ασχολείται μόνο με τη διακίνηση αγαθών.

8 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 1. ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΆ Κατά το άρ3ρο 1 του Κ.Φ.Σ. επιτηδευματίας είναι κό8ε φυαικό fi νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί οιαδί^ποτε επιχείρηση fi βιοποριστικό fi ελευθέριο επάγγελμα. Στους επιτηδευματίες περιλαμβάνονται: α. Κάθε φυσικό fi νομικό πρόσωπο, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας, ανεξαρτήτως εθνικότητας, β. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική επιχείρηση και γενικά α σκεί κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα, γ. Κάθε πρόσωπο, το οποίο ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, δ. Η κοινοπραξία επιτηδευματιών υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όχι όμως και η κοινοπραξία ελευθέρων επαγγελμα- Κάθε επιτηδευματίας, που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα υποχρεοϋται να τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που επιβάλει ο Κ.Φ.Σ. στην κατηγορία του. Υπόχρεοι προς τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων είναι κάθε επιτηδευματίας που ασκεί μια από τις εξής οικονομικές δραστηριότητες: α. Εμπορική ή βιοτεχνική επιχείρηση, β. Κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα, γ. Ελεύθερο επάγγελμα.

9 δ. Διάφορα άλλα φυσικά fi νομικά πράσωπα, υπά ορισμένες προϋποθέσεις (κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί κ.λπ.). Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να τηρούν, να εκδίδουν, να παρέχουν, να ζητούν, να λαμβάνουν, να υποβάλλουν και να διαφυλάσαουν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Φ.Σ. βιβλίο και στοιχεία και υπέχουν τις οριζόμενες από τον Κώδικα αυτό υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά είναι αδιάφορο αν υπάγοναι -ή όχι στην φορολογία ε ιοοδέιματος, ή αν φορολογούνται τεκμαρτώς fi με ειδικό τρόπο έι απαλλάσσονται της φορολογίας. Διότι η τ-ή- ρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων δεν αποσκοπούν μόνο στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκπλ-ήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του υπόχρεου, αλλά και στην παρακολούθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μετ' αυτού συναλλασσομένων. 2. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΆΤΙΩΝ Οι επιτηδευματίες διακρίνονται, ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους, στους: α. Ασχολούμενους με την αγορά και πώληση αγαθών (χονδρι- κώς ή λιανικώς) χωρίς προηγούμενη επεξεργασία (εμπορικές επιχειρήσεις). β. Ασχολούμενους με την αγορά και πώληση αγαθών (χονδρι- κώς ή λιανικώς) μετά προηγούμενη επεξεργασία (βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις), γ. Ασχολούμενους με την παροχή υπηρεσιών.

10 ε. Ενεργούντες επεξεργασία αγαθών για λογαριασμό τρίτων. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Στην κατηγορία autfi περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο όσες επιχειρήσεις ασχολούνται με την αγορά και μεταπώληση αγαθών, χωρίς να υποστούν αυτά επεξεργασία (αυτουσίως πωλούμενα αγαθά). Είναι όμως δυνατόν, μια επιχείρηση να αποκτήσει αγαθά όχι με αγορά αλλά με άλλο τρόπο, π.χ. με ανταλλαγή, με εισφορά αγαθών σε εταιρεία, με δωρεάν απόκτηση αγαθών, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, που δεν μεσολαβεί αγορά αγαθών, αλλά αποκτώνται αυτά με τους παραπάνω τρόπους και προορίζονται για μεταπώληση, δεν αναιρείται η έννοια της εμπορικής επιχείρησης. Βασικό κριτήριο είναι η μεταπώληση των αγαθών αυτου- οίως, άσχετα με τον τρόπο που αποκτήθηκαν. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσες επιχειρήσεις ασχολούνται με τη μετατροπή, επεξεργασία, εξευγενισμό, διασκευή και συναρμολόγηση αγαθών με μηχανικά, χημικά ή άλλου είδους μέσα και με χειρονακτική εργασία. Οι επιχειρήσεις αυτές προβαίνουν σε αγορά πρώτων υλών τις οποίες, με σχετική επεξεργασία, μετατρέπουν σε νέα προϊόντα. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσες επιχειρήσεις προσφέρουν υπηρεσίες στο

11 10 κοινό προς άλλους επιτπδευματίες και προς το Δπμόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Δημόσιους Οργανισμούς γενικά, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ως πώληση αγαθών. Παροχ-ή υπηρεσιών αποτελεί και η περίπτωση που χρησιμοποιούνται και υλικά, αλλά η αξία τους δεν υπερβαίνει ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ: Στο σημείο αυτό ο Κ.Φ.Σ. δεν κάνει καμία διάκριση και ορίζει τα ε ξής: "Προκειμένου γισυτούς που επεξεργάζονται για το 1/3 της συνολικής αμοιβής του προοφέροντος τις υπηρεσίες. λογαριασμό τρίτων, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Σ. Κώδικα, τα ακαθάριστα έσοδα από επεξεργασία τριπλασιάζονται ". Έτσι, υπάρχουν δύο ερμηνείες, κατά τους μεν όταν η α ξία των υλικών υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, κατά τους δε, είναι αδιάφορο αν η αξία των χρησι- μοποιουμένων υλικών είναι μικρότερη του 1/3 της ο επιτηδευματίας δεν θεωρείται ότι παρέχει υπηρεσίες αλλά ότι πωλεί αγαθά και συνεπώς τα έσοδα δεν τριπλασιάζονται, συνολικής αμοιβής ή μεγαλύτερη αυτής, τα ακαθάριστα έσοδα θα πρέπει να τριπλασιαστούν. ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - ΧΟΝΔΡΟΠΩΛΗΤΗΣ: Ο χαρακτηρισμός μιας πώλησης ως χονδρική ή λιανική δεν εξαρτάται από την ποσότητα ή την αξία της συναλλαγής, αλλά από την ιδιότητα του αγοραστή και το σκοπό για τον οποίο γίνεται η αγορά των αγαθών.

12 11 Έτσι xovspikf) πώληση είναι η πώληση αγαθών fi η παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία: α. Προς άλλο επιτηδευματία για την άσκηση του επαγγέλματός του. β. Προς γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, σηροτρόφους, υλοτόμους και αλιείς. γ. Προς γεωργικούς (αγροτικούς) συνεταιρισμούς και τις ενώσεις αυτών. δ. Προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ν.Π.Ι.Δ., τις επιτροπές, τις ενώσεις προσώπων και τους συνεταιρισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ενώσεις αυτών. ε. Η πώληση εισαγωγικού δικαιώματος. Χονδροπωλητής: Είναι ο επιτηδευματίας, ο οποίος πωλεί αγαθά αποκλειστικά χονδρικώς και τα ακαθάριστα έσοδά του από χονδρικές πωλήσεις, υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των ετησίωλ' ακαθάριστων εσόδων. ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΗΣ: Κάθε πώληση ή παροχή υπηρεσιών, που δεν χαρακτηρίζεται ως χονδρική, είναι κατ' ανάγκη λιανική πώληση. Είναι η πώληση αγαθών η υπηρεσιών από έναν επιτηδευ- ματία προς άλλους ιδιώτες, μη επιτηδευματίες ή ακόμα προς επιτηδευματίες αλλά προς εξυπηρέτηση όχι επαγγελματικών, αλλά προσωπικών αναγκών. Λιανοπωλητής: Είναι ο επιτηδευματίας, ο οποίος πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά λιανικώς, τα δε ακαθάριστα έσοδά του από λιανικές πωλήσεις υπερβαίνουν

13 το 40% του συνόλου των ετησίων ακαθάριστων εσόδων. 3. ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΆΤΙΩΝ KoiTfiDig για την ένταξη των επιττίδευυατιών Οι επιτηδευματίες εντάσσονται σε μια από τις τρεις κατηγορίες που προβλέπει ο Κ.Φ.Σ. (Α, Β και Γ ). Η έ νταξη γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α. Το νομικό πλαίοιο. β. Το είδος του ασκουμένου επαγγέλματος, γ. Το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, δ. Με συνδυασμό περισσότερων κριτηρίων. Ενταξη βάσει του νομικού πλαισίου Εντάσσονται, από την έναρξη των εργασιών τους, στην Γ' κατηγορία, αδιάφορα από το ύψος των ετησίων ακαθάριστων εσόδων τους, οι ακόλουθες επιχειρήσεις: α. Ανώνυμες Εταιρείες ημεδαπές και αλλοδαπές, β. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ημεδαπές και αλλοδαπές. 'Ενταξη βάσει του είδους του επαγγέλματος Εντάοσονται στην Α' κατηγορία οι εκμεταλλευτές περιπτέρου, αδιάφορα από το ποσό των ετήσιων ακαθάριστων ε σόδων. Εντάσσονται στην Β' κατηγορία οι επιτηδευματίες που ασχολούνται με οποιαοδήπατε μορφής παροχή υπηρεσιών, οι

14 13 εκμεταλλευτές πλοίου β κατπγορίας, εκμισθωτές κινπτών πραγμάτων, ο ασχολούμενος με κατασκευέι ιδιωτικών -ή δπμοσίων τεχνικών έργων, ο κατ' επάγγελμα ασχολούμενος με τπν πώλπσπ χρυσών και άλλων νομισμάτων. Ενταζπ Βάσει του ύωους των ακαβάοιστων εσόδων Με βάσπ το παραπάνω κριτήριο οι επιτπβευματtες εντάσσονται σε μια από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ }... I Π Ρ Ω Τ Η I Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η Τ Ρ Ι Τ Η ΟΡΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Μέχρι και δρχ Ά ν ω των δρχ ΒΙΒΛΙΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 0 επιτπδευματίας τπς Α κατηγορίας τηρεί το ΒΙΒΛΙΟ Α ΓΟΡΩΝ, στο οποίο καταχωρεί: α. τη χρονολογία έκδοσης του στοιχείου αγοράς, β. το οικείο δικαιολογητικό και γ. την αξία της αγοράς. ΒΙΒΛΙΟ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 0 επιτηδευματίας της Β' κατηγορίας τηρεί το ΒΙΒΛΙΟ Ε- ΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται σε διακεκριμένες στήλες, μαζί με τη χρονολογία έκδοσης και αναγραφής του I σχετικού δικσιολογητικού;

15 α. τα ακαθάριστα έσοδα από πώλησπ αγαθών, παροχΐ) υππρεσιών και λοιπές πράξεις και β. οι δαπάνες για αγορά εμπορευμάτων, γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις. ΒΙΒΛΙΟ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 0 επιτπδευματίας της Γ' κατηγορίας τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: α. Ημερολόγιο Ταμείου, β. Ημερολόγιο Διαφόρων Πράξεων, γ. Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο, δ. Γενικό Καθολικό, ε. Βιβλίο Άπογραφών - Ισολογισμών και στ. Ημερολόγιο Εγγραφών Ισολογισμού. Πέραν των παραπάνω, υπάρχει δυνατότητα να τηρούνται και άλλα βιβλία (Ημερολόγια Αγορών, Πωλήσεων κ.λπ.) τα οποία διευκολύνουν τη λογιστική εργασία.

16 Κ Ε Φ Ά Λ Α Ι Ο Ιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ 1. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, για κάθε λιανικοί πώληση αγαθών -ή παροχή υπηρεσιών προς το κοινό ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού βάσει διατακτικών του, υποχρεούνται να εκδίδουν διπλότυπη απόδειξη λιανικής πώλησης. Στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται τουλάχιστον η αξία της πώλησης. Παρόμοιες αποδείξεις εκδίδονται επίσης και για πωλήσεις ή υπηρεσίες προς άλλους επιτηδευματίες, για εξυπηρέτηση, όμως, προσωπικών ή οικογενειακών τους αναγκών. ΑΠΟΔΕΙζΗ ΛΙΑΝΙΚΗ! ΠΩΛΗΣΗΣ τ «. 9.ΰωοο lo o c n! Π ί J0 jooco ΐοηηπο^ J L *)00η Ίη6 Οοπ ϊ - Απόδειξη λιανικής πώλησης.

17 16 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Δεν υποχρεούνται σε έκδοστι των παραπάνω αποδείξεων: α. Αυτοί που τπρούν βιβλία Α κατηγορίας, β. Οι μικροεπιτηδευματίες που απαλλάσσονται της τήρησης βιβλίων και στοιχείων, γ. Οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι κ.λ π. και δ. Οι επιτηδευματίες για τους οποίους ισχύουν άλλες υποχρέωσεις. ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: Οι αποδείξεις αυτές είναι διπλότυπες και αναγράφονται υποχρεωτικά σ αυτές η χρονολογία έκδοσης και τουλάχιστον το αντίτιμο της πώλησης. Εάν το ποσόν της αμοιβής υπερβαίνει τις δραχμές στην απόδειξη αναγράφεται και το είδος των αγαθών που πωλούνται. ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ: Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη καθώς και την ένδειξη "επι πιστώσει" όταν η συναλλαγή έγινε με πίστωση από επιτηδευματίσ που τηρεί Γ' κατηγορίας βιβλία. ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Οι επιτηδευματίες, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και τα Ν.Π.Δ.Δ. μη κεδροσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται να εκδίδουν: α. θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη λιανικής πώλησης αγαθών

18 17 για τις λιανικές πωλέισεις αγαθών οε πρόσωπα που δεν έχουν τπν εγκατάστσσέι τους στην Ελλάδα, εφόσον τα α γαθά αυτά προορίζονται να εξαχθούν από τον αγοραστέι τους στο εξωτερικό. Β. θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη λισνικέις πώλησης αγαθών, για τις λιανικές πωλήσεις σε φυσικά πρόσωπα που απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Στην απόδειξη αυτέι αναγράφονται το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών καθώς και ο συντελεστ-ής και το ποσόν του φόρου προστιθέμενης αξίας. ΘΕΩΡΗΣΗ, ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ Α.Λ.Π.: Οι Α.Λ.Π. πρέπει να είναι διπλότυπες. Αυτές φέρουν ενιαία αρίθμηση. Η συμπλήρωση δεν επιτρέπεται να γίνεται με κοινό μολύβι γιατί είναι δυνατόν να αλλοιωθεί το περιεχόμενό της. Οι Α.Λ.Π. πρέπει να είναι θεωρημένες από τον Οικονομικό Έφορο και να εκδίδονται με τη χρυιση χημικού χάρ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΙΑΝΙΚΩΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: Σε περίπτωση επιστροφής λιανικώς πωληθέντων αγαθών, ο πωλητής, εφόσον τηρεί βιβλία Β' και Γ κατηγορίας οφείλει να εκδίδει διπλότυπο δελτίο επιστροφής λιανικής πωληθέντων αγαθών. Στο δελτίο αυτό αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη καθώς και η αξία του επιστρεφόμενου α γαθού. Αν ο επιτηδευματίας τηρεί Βιβλίο Αποθήκης οφείλει να αναγράφει και το είδος και την ποσότητα του αγαθού. Το παραπάνω δελτίο πρέπει να είναι θεωρημένο.

19 18 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Σε περίπτωση που χορηγείται έκπτωση σε λιανικώς πωλούμενα αγαθά, η έκπτωση αναγράφεται αφαιρετικώς στην Α.Λ.Π. Επίσης είναι επιτρεπτό να μην αναγράφεται η έκπτωση στην απόδειξη, αλλά απευθείας η καθαρέ! τιμέι πώληοης. Πρόβλημα δημιουργείται γιαυτούς που τηρούν και Βιβλίο Αποθέικης. Ό τ α ν τα πωλούμενα αγαθά είναι περισσότερα από ένα η παρεχόμενη συνολικέ! έκπτωση πρέπει να κατανέμεται σε κάθε ένα πωλούμενα αγαθό κατ αναλογία. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ: Με το Ν. 1809/198Θ καθιερώνεται π χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών (Η.Τ.Μ.), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικέις πώλησης αγαθών και παροχέις υπηρεσιών από τους επιτηδευ- ματίες εκείνους που τηρούν υποχρεωτικά έι προαιρετικά βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας. Το μέτρο αυτό είναι μέτρο εκσυχρονισμού του φορολογικού συστέιματος, που θα συμβέιλλει στην περιστολέι της φοροδιαφυγέις και θα βοηθέισει στην καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση των επιτηδευματιών. Οι επιτηδευματίες που διαθέτουν Τ.Μ. για την έκδοση των αποδείξεων λιανικέις πώλησης υποχρεούνται να θεωρούν, στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, τις χαρτοταινίες που προορίζονται να παραμείνουν ως στέλεχος των εκδιδομένων απ' τις μηχανές αυτές αποδείξεων. Οι χαρτοταινίες αυτές πρέπει να έχουν στο τέλος κάθε ρολού έγχρωμη ένδειξη του τέλους της ταινίας, με ερυθρά ανεξίτηλη μελάνη σε όλο το πλάτος της, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Υπουργείου Εμπορίου.

20 Στις περιπτώσεις: α)βλάβης fi διακοπής χρπσιμοποtποπς τπς Τ.Μ. για οποιοδήποτε λόγο και β)που παράλληλα με τη χρησιμοποίηση της Τ.Μ. εκδίδονται και χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πώλησης, για ορισμένα είδη, οι επιτη- δευματίες υποχρεώνονται να εκδίδουν θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης, ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών τους. Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών δεν αποτελούν συνοδευτικό στοιχείο, όταν η διακίνηση των αγαθών προς τον αγοραστή ιδιώτη γίνεται με μεταφορικό μέσον επαγγελματικής χρήσης που ανήκει στον πωλητή ή με μεταφορικό μέσον δημόσιας χρήσης. Οι επιτηδευματίες αντί να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές Ταμειακές Μηχανές μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες διπλότυπες Α.Λ.Π. αγαθών με μηχανογραφικό τρόπο, στις οποίες όμως πρέπει να γράφονται τα στοιχεία των αποδείξεων των ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών. 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΆΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κατά την αγοραπωλησία αγροτικών προϊόντων ο αγρότης δεν έχει υποχρέωση να εκδόσει τιμολόγιο γιατί δεν υπο- χρεούται στην τήρηση Βιβλίων και στην έκδοση στοιχείων, εφόοον πωλεί τα προϊόντα της ίδιας του παραγωγής, χωρίς να διαθέτει κατάστημα ή να επεξεργάζεται αυτά. Την υποχρέωση έκδοσης του τιμολογίου έχει ο αγοραστής επιτηδευ- ματίας. Ό τ α ν τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής είναι και οι δύο παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και συνάπτουν αγοραπω-

21 20 λτισίες προϊόντων για επαγγελματικούς σκοπούς, δεν υφίσταται υποχρέωσπ έκδοσης τιμολογίου fi άλλου στοιχείου ούτε για τον πωλητ-ή, ούτε για τον αγοραστή. ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Για αγορά αγροτικών προϊόντων, από: σ. επιτηδευματίες για την άσκηοη του επαγγέλματός τους και β. από αγροτικούς συνεταιρισμούς, το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ν.Π.Ι.Δ., πρέπει να εκδίδεται από τον αγοραστή των αγροτικών προϊόντων θεωρημένο τριπλότυπο τιμολόγιο αγοράς, άσχετα αν η αγορά γίνεται για ίδιο λογαριασμό του αγοραστή ή για λογαριασμό τρίτου. I.η 1» Τ ΙΜΟΛΟΓΙΟΗ Ε Ε _ - OHOUK.. ΕπηΝΥ.ΜΟΝ... διευθυνιιι..jiabaljaa^-3 CitliAL. η '" -* - ηο,οτηχ «... ^r ΕΠΑΓΓΕΑΗΑ Γ^SfTQij- KamoTHTA. m saxjm ΒΟΌιΑΙι. Τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων.

22 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ: Στο τιμολόγιο αυτό αναγράφονται : α. το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, π 5ιεύ8υνσπ του πωλτιτ-ή, β. το είδος και η ποσότπτα του προϊόντος, γ. Η τιμή και π αξία των αγοραζομένων προϊόντων, δ. Η εισφορά του άρθρου 10 του Ν. 4169/1961, ο δικαιούχος τπς εισφοράς Δήμος ή Κοινότητα και ε. Η εισφορά δακοκτονίας, αν οφείλεται. Σε περίπτωση που η αγορά γίνεται για λογαριασμό στο τιμολόγιο αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του τρίτου. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Σε περίπτωση που τρίτου, επαναλαμβάνονται καθημερινά αγορές αγροτικών προϊόντων από τον ίδιο πωλητή παραγωγό, ο αγοραστής αντί τιμολογίου μπορεί να εκδίδει θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη ποσοτικής παραλαβής στην οποία εκτός των άλλων στοιχείων αναγράφεται και η τιμή μονάδας του προϊόντος. Βάοει του βιβλίου ή των καταστάσεων εκδίδεται από τον αγοραστή μέσα στους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο κάθε έτους συγκεντρωτικό τιμολόγιο κατά πωλητή, για τις αγορές του προηγούμενου τριμήνου, με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του τριμήνου. Για τις επαναλαμβανόμενες αγορές γάλακτος από τους ί διους παραγωγούς, εκδίδεται ένα συγκεντρωτικό τιμολόγιο στον επόμενο μήνα από τη λήξη της γαλακτοκομικής περιόδου.

23 22 ΑΓΟΡΕΣ ΗΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΡΠΩΝ (ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ): Σε περίπτωση α γοράς όλης της παραγωγάς του κτήματος, κατ αποκοπή (αγορά ηρτημένων καρπών), το τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης πρέπει να εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης. Στο τιμολόγιο αυτό, ως ποσότητα αναγράφεται η υπολογιζόμενη να συγκομισθεί, κατά προσέγγιση, ποσότητα των αναμενομένων (ηρτημένων) καρπών. Για τη διακίνηση από τον αγοραστή των παραπάνω καρπών ορισμένου κτήματος, εκδίδεται θεωρημένο δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφεται και ο αριθμός του τιμολογίου αγοράς. Το παραπάνω τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης πρέπει να είναι θεωρημένο, να αναγράφεται η υπολογιζόμενη συγκομιδή σε ποσότητα, τιμή μονάδας και η συνολική αξία αυτής. Ό λ α τα στοιχεία αυτά βεβαιώνονται από τηλ' οικεία Νομαρχιακή Διεύθυνση Γεωργίας. Τιμολόγιο αγοράς εκδίδεται όταν ο πωλητής είναι γεωργός, ενώ τιμολόγιο πώλησης εκδίδεται όταν ο πωλητής είναι συνεταιρισμός ή ένωση συνεταιρισμών ή το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΩΝ ΑΚΟΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Δηλαδή παράδοση αγροτικών προϊόντων σε επιτηδευματία ή συνεταιρισμό υπό τον όρο ότι η πώληση των προϊόντων θα γίνει κατά το χρόνο που ο παραγωγός γεωργός θα δηλώσει τούτσ στσν επιτηδευματία. Τότε ισχύουν τα εξής: α. Ό τ α ν συμφωνείται όπως, ο παραλαμβάνων γεωργικά προιό-

24 r 23 ντα καταβάλει την αξία τους στον πωλητυι με Βάση την τιμή αυτών, που 8α διαμορφωθεί κατά το χρόνο που θα δηλώσει ο πωλητής, θα εκδίδεται για κάθε παραλαβή α πό τον αγοραστή θεωρημένο τιμολόγιο αγοράς, ως αξία δε των αγαθών θα αναγράφεται η τρέχουσα τιμή κατά την ημέρα έκδοσης του σχετικού τιμολογίου, β. Εάν κατά το χρόνο διακανονισμού της τιμής προκόψει τιμή διαφορετική από την τιμή που έχουν τα τιμολόγια αγοράς τότε εκδίδονται τα ακόλουθα στοιχεία: - όταν η τιμή του διακανονισμού είναι μεγαλύτερη από αυτή του τιμολογίου αγοράς, εκδίδεται συμπληρωματικό θεωρημένο τιμολόγιο αγοράς. - όταν η τιμή του διακανονισμού είναι μικρότερη από αυτήν του τιμολογίου αγοράς, εκδίδεται θεωρημένο τριπλότυπο πιστωτικό σημείωμα. ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ: Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση τιμολογίου αγοράς γεωργικών προϊόντων όταν αυτή αντικαθίσταται με άλλο στοιχείο. α. Ό τ σ ν η αγορά αγροτικών προϊόντων είναι μέχρι αξίας 200 δραχμών, τότε δεν εκδίδεται τιμολόγιο αλλά κσταχωρείτσι αμέσως η συναλλαγή στο τηρούμενο βιβλίο ή σε θεωρημένη κατάσταση. β.ό τ α ν το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. αγοράζει αγροτικά προϊόντα μέχρι αξίας δρχ. επιτρέπεται η έκδοση απλής α πόδειξης του πωλητή (όχι του αγοραστή), γ. Προκειμένου περί αγοράς καπνών σε φύλλα από παραγωγούς. δεν εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς, εφ' όσον κσταρ-

25 τΐζετσι συμφωνητικό αγοραπωλησίας. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Ό τ α ν ένας επιτηδευματίας t\ άλλο πρόσωπο υπόχρεο σε έκδοση τιμολογίου α γοράς χονδρικώς γεωργικών προϊόντων απευθείας με τον παραγωγό, δημιουργούνται οι εξής υποχρεώσεις: α. 0 επιτηδευματίας για τα λαμβανόμενα αγροτικά προϊόντα υποχρεούται να εκδίδει τιμολόγιο αγοράς, β. 0 επιτηδευματίας για τα παρεχόμενα στον παραγωγό αγαθά υποχρεούται να εκδίδει τιμολόγιο πώλησης ε φ όσον αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του γεωργικού επαγγέλματος του παραγωγού. γ. Ο επιτηδευματίας σε άλλες περιπτώσεις υποχρεούται να εκδίδει αποδείξεις λιανικής πώλησης. 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ Σε έκδοση τιμολογίων πώλησης υποχρεούται ο επιτηδευ- ματίας, ο οποίος πωλεί αγαθά: α. προς άλλον επιτηδευματία για την άσκηοη του επαγγέλματός του. β. προς γεωργοκτηνοτρόφους για την άσκηση του επαγγέλματός τους και γ. Προς ουνεταιρισμούς, Λημόσιο, Ν.Π.Λ.Δ. Τα τιμολόγια πρέπει να είναι θεωρημένα από τον Οικονομικό Έφορο και διπλότυπα. Η έκδοση του τιμολογίου είναι υποχρεωτική για τις χονδρικές πωλήσεις, αδιάφορα αν αυτές ενεργούνται για ί διο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

26 Η έκδοση τιμολογίων ενεργείται από τους επιτηδευμστί- ες σε οποιαδ-ήποτε κατηγορία βιβλίων και αν ανήκουν ακόμα και όταν δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία. ΑΣΤΡΑΓΟΥΛ Α.Ε..IIS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: Στο τιμολόγιο αναγράφονται τα ε ξής στοιχεία: α. το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το επάγγελμα του αγοστή, β. το είδος και η ποσότητα του αγαθού, γ. η τιμή και η αξία του πωλούμενου αγαθού, δ. ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν κατά τη διακίνηση των αγαθών. Ειδικά προκειμένου για τιμολόγιο πώλησης δικαιώματος εισαγωγής, αναγράφονται και τα εξής: α. το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση του εξα- γωγέα πωλητή, του εισαγωγέα αγοραστή και του τυχόν

27 26 δισμεσολαβούντος τρίτου, β. τα ειδτί fi οι δασμολογικές κλσοεις τις οποίες αφορά, γ. το είδος και το ποσόν του ξένου νομίσματος, δ. το ολικό αντίτιμο της πώλπσπς, το οποίο περιλαμβάνει και τπν αξία του συναλλάγματος με βάσπ την επίσπμπ τιμή του. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Το Τιμολόγιο Πώλπσπς-Δελτίο Αποστολής αποτελεί συνύπαρξη του τιμολογίου με το δελτίο αποστολής. Είναι διπλότυπο, θεωρημένο από τον Οικονομικό Έφορο και συνενώνει δύο βασικά στοιχεία, την πώληση και την αποστολή των αγαθών. immrio nonm >εατβ moitow - pouij. Λ.MaWgiCl,... - Γ B Τιμολόγιο πώλησης - Δελτίο Αποστολής Στο παραπάνω στοιχείο αναγράφονται ότι ακριβώς και στο τιμολόγιο και επί πλέον η ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής των αγαθών στον αγοραστή. Ως ώρα παράδοσης νοείται η ώρα που τα αγαθά παρσδί-

28 27 δονται από το κατάστημα fi άλλη επαγγελματ ικ ή εγκατάσταση του πωλητή στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος με δική του φροντίδα, πλέον, 8α τα μεταφέρει στον τόπο προορισμού. Ως ώρα έναρξης της αποστολής νοείται η ώρα που τα α γαθά παραδίδονται στον μεταφορέα ή η ώρα που αυτά φορτώνονται σε μεταφορικά μέσα του πωλητή, κατά περίπτωση. Η αναγραφή της ώρας γίνεται υποχρεωτικά με διψήφιο αριθμό και ακολουθούν τα λεπτά της ώρας, κάτω ή παραπλεύρως της ημερομηνίας έκδοσης του στοιχείου ή σε άλλο πρόσφορο σημείο του στοιχείου. Το τιμολόγιο-δελτίο αποστολής αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο της συναλλαγής για τον αγοραστή και συνοδεύει τα αγαθά κατά τη διακίνησή τους. Ό τ α ν εκδίδεται τιμολόγιο-δελτίο αποστολής δεν επιτρέπεται και η έκδοση δελτίου αποστολής. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον αγοραστή. Κατ' εξαίρεση, όπου ή άμεση έκδοση του τιμολογίου είναι δύσκολη, το τιμολόγιο εκδί- δεται το αργότερο σε ένα μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης του πωλητή. Η έκδοση του τιμολογίου είναι δυνατόν να ενεργείται σε τόπο διάφορο από εκείνον που έλαβε χώρα π συναλλαγή ή βρίσκεται το πωληθέν α γαθό, αρκεί μόνο το αγαθό να συνοδεύεται κατά την έξοδό του από το τιμολόγιο-δελτίο αποστολής.

29 28 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ: Για τις επαναλαμβανόμενες κα8π- μερινά χονδρικές πωλήσεις αγαθών προς τον ίδιο αγοραστέι, εκδίδεται για κάθε συναλλαγ-ή διπλότυπο 8εωρπμένο δελτίο αποστολείς. Με βάσπ το στέλεχος ενεργεί ται εγγραφ-ή των πωλουμένων αγαθών σε θεωρημένο Βιβλίο fi καταστάσεις κατά αγοραστή. Μέσα στους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο κάθε έτους εκδίδεται συγκεντρωτικό τιμολόγιο κατά αγοραστή για τις πωλήσεις που έγιναν στο προηγούμενο τρίμηνο με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του τριμήνου. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου. Αυτές εί- α.πώληση προς επιτηδευματία αγαθών αςίας μέχρι δρχ. για κάθε συναλλαγή. Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος έχει τη δυνατότητα να εκδόσει, αντί τιμολογίου, θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη χονδρικής πώλησης, β.πώληση βιβλίων σε ελεύθερους επαγγελματίες. άσχετα με το ύψος της αξίας της συναλλαγής. Αντί τιμολογίου υ πάρχει η δυνατότητα έκδοσης θεωρημένης απόδειξης χονδρικής πώλησης. γ.εκτέλεση τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων από επιτηδευματία. Το τιμολόγιο εκδίδεται σε ένα μήνα από την η μέρα της προσωρινής επιμέτρησης και μέσα στη διαχειριστική χρήση που έγινε η επιμέτρηση, δ.πώληση ακινήτων, πλοίων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και μηχανημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές εφόσον συντάσοο-

30 νται συμβόλαια μεταβίβασης δεν υπάρχει περίπτωση έκδοσης τιμολογίου. ε.πώληση μετοχών και ομολογιών. Στις περιπτώσεις αυτές αυτές δεν υπάρχει έκδοση τιμολογίου. Επίσης δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου σε πωλ-ήσεις λαχείων, στ.πώληση αγαθών Υι παροχέ) υπηρεσιών προς διαχειριστή πολυκατοικίας ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό των ενοίκων. Η πώληση αυτή δεν θεωρείται χονδρική, αλλά λιανική και συνεπώς δεν εκδίδεται τιμολόγιο αλλά απόδειξη λιανικής πώλησης. Εάν ο πωλητής δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων ή υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων Αγορών, δεν έχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου. ζ.πώληση αγαθών που βρίσκονται σε ελεύθερη τελωνειακή ζώνη. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, διότι η πώληση θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο εξωτερικό. η.παροχή μη ιαματικού ύδατος, αεριόφωτος και ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, εφόσον από τις επιχειρήσεις αυτές εκδίδονται άλλα έγγραφα που περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Σε περίπτωση πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων από επιτη- δευματία σε επιτηδευματία, τότε εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης. Αν η πώληση γίνεται σε φυσικό πρόσωπο τότε εκδί- δεται απόδειξη λιανικής πώλησης.

31 30 ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Σε περίπτωση προπώλησης αγαθών πρέπει να εκδίδεται προτιμολόγιο Υι οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να σποδέικνύει τη συναλλσγλ, σε κάθε δε παράδοση αγαθών να εκδίδεται τιμολόγιο. Ό τ α ν κατά την προπώληση προκαταβάλλεται μέρος fi το σύνολο της αξίας των αγαθών εκδί- δονται απλές αποδείξεις. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΓΑΘΩΝ: Σε ανταλλαγλ αγαθών υπάρχει διπλλ αγοραπωλησία στην οποία ο καθένας από τους συμβαλλόμενους θεωρείται αγοραστέιζ και πωλητής και είναι υποχρεωμένος να εκδόσει το προβλεπόμενο από τη συναλλαγή στοιχείο. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ: Σε περίπτωση συνεταίρου από προσωπική εταιρεία, ο οποίος αναλαμβάνει το κεφάλαιο σε εμπορεύματα ή άλλα είδη, η εταιρεία οφείλει να εκδόσει αριθ- μημένο τιμολόγιο για την αξία των αναλαμβανόμενων ειδών και να υποβάλλει στον Οικ. Έφορο ατομική και συγκεντρωτική κατάσταση. Η ανάληψη μερίδας σε αυτούσια αγαθά και όχι σε χρήμα θεωρείται παράδοση και συνεπώς ο εταίρος ή μέτοχος υπόκειται στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Επίσης, υφίσταται υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου και στην περίπτωση μεταβίβασης εμπορευμάτων από ένα εταίρο της εταιρικής του μερίδας. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ: α. Πρατηριούχοι χονδρικής πώλησης σιγαρέττων: Εκδίδουν συγκεντρωτικό τιμολόγιο για τις ετήσιες πωλήσεις κατά πελάτη. Οι καθημερινές πωλήσεις κατσχωρούνται σε α-

32 31 ριθμημένες και θεωρ-ημένες κατσοτόσεις κατά ανοραστ^ι. Το συγκεντρωτικό τιμολόγιο εκδίδεται μέσα στο μέινα Ι ανουάριο για τις πωλέισεις του προηγούμενου έτους. Έ να αντίτυπο του τιμολογίου παραδίδεται στον πελάτη, το δεύτερο υποβάλλεται στον Οικ. Έφορο. β. Στρατιωτικά φαρμακεία: Αυτά αντί τιμολογίου χρησιμοποιούν τα συνήθη έντυπα των φαρμακείων αυτών, τα ο ποία έχουν θέση τιμολογίου, εφόσον όμως θεωρηθούν από τη φορολογική Αρχή πριν από τη χρήση τους. γ. Εφοδιαστές πλοίων και αεροσκαφών: Για την παράδοση των εφοδίων εκδίδεται τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής. Ό τ α ν ο εφοδιαστής προσκομίσει δελτίο αποστολής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες να προσκομίσει και το σχετικό τιμολόγιο. δ. Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων. Οι αγοραστές υγρών καυσίμων αυτοκινητιστές είναι από το νόμο υποχρεωμένοι να ζητούν και να λαμβάνουν τιμολόγια για το. αγοραζόμενα καύσιμα και σε περίπτωση που δεν τα δέχονται τιμωρούνται με πρόστιμο. ε. Συνεταιρισμοί: Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν τιμολόγια είτε είναι συνεταιρισμός επι τηδευματιών και η πώληση γίνεται προς τα μέλη του για την άσκηση του επαγγέλματός τους, είτε είναι αγροτικός συνεταιρισμός και η πώληση ιδίων προϊόντων ή προϊόντων των μελών τους γίνεται προς επιτηδευματίες για την άσκηση του επαγγέλματός τους. στ.αποστολή αγαθών σε τρίτους με εντολή του αγοραστή: Στην περίπτωση αποστολής αγαθών από τον πωλητή απευ-

33 32 θείας σε τρίτους κατ' εντολ-ή του αγοραστή μπορεί να εκδίδονται τα εξής στοιχεία: - Τιμολόγια πώλπσης από τον πωλπτή προς τον αγοραστή. - Δελτία αποστολής από τον πωλπτή στο όνομα των παραλππτών των αγαθών, στα οποία θα γίνεται μνεία ότι π αποστολή των αγαθών ενεργείται κατ' εντολή του αγοοτή και θα αναγράφονται τα πλήρπ στοιχεία του. - Τιμολόγια πώλπσπς από τον αρχικό αγοραστή προς τους παραλήπτες των αγαθών (πελάτες του). Στα τιμολόγια θα αναγράφονται οι αριθμοί των δελτίων αποστολής, που εκδόθπκαν από τον προμπθευτή του, αυτά θα πρέπει να εκδίδονται μέσα σ' ένα μήνα από τπν έκδοσπ των δελτίων αποστολής. 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΆ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Το πιστωτικό σημείωμα είναι δικαιολογητικό έγγραφο με το οποίο γνωστοποιείται π πίστωση που έγινε οε ένα λογαριασμό και οι λογοί που την προκάλεοαν. Αυτό εκδίδεται στις περιπτώσεις επιστροφής πωληθέντων αγαθών ή ειδών συοκευαοίας και χορήγησης έκπτωσης σε πωλήσεις μετά την έκδοση του τιμολογίου. Στο πιστωτικό σημείωμα αναγράφονται τα στοιχεία του αγοραστή, της συναλλαγής, ο αριθμός του σχετικού τιμολογίου και το ποσόν της έκπτωσης ή της αξίας της επιστροφής των αγαθών. Το πιστωτικό σημείωμα αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό, μόνο αν έχει προεκδοθεί το προβλεπόμενο στοιχείο συναλλαγής.

34 OSCAR.BE MHTflOl latzhlo ΠΙΙΤΛΤΙΚΟΚ ίημ<ιλμλ ^ O.CS.(WiKrt.-^./sfgs. 0.^ ΛΙ,. ίηπ Inrv)..JneencL ^ - r- ttf^oon Πιστωτικό σημείωμα ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: Σε περίπτωση ολικίις Υι μεριν;τ^ς επιστροφής χονδρικώς πωλπθέντων αγαθών, παρέχεται η ευχέρεια στον πωλητή να εκθέσει την αξία των επιστρεφομένων αγαθών από μεταγενέστερο τιμολόγιο ή να εκδώσει θεωρημένο διπλότυπο πιστωτικό σημείωμα επιστροφής. Σ αυτό αναγράφονται τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος, η ποσότητα, η τιμή και η συνολική αξία των επι- στρεφομένων αγαθών. Τα επιστρεφόμενα αγαθά πρέπει να συνοδεύονται με φορολογικό στοιχείο. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: Σε περίπτωση έκπτωσης που δεν αναγράφεται στο τιμολόγιο εκδίδεται από τον πωλητή θεωρημέ- Ινο διπλότυπο πιστωτικό σημείωμα παροχής έκπτωσης. Αναγράφονται τα στοιχεία του αγοραστή, τα στοιχεία της σχετικής συναλλαγής και το ποσόν της έκπτωσης.

35 34 5. ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Το δελτίο αποστολής εκδίδετσι σε κάθε περίπτωσπ χονδρικής πώλησης αγαθών από τον επιτηδευματία, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, το Δημόσιο και τα μη κερδοσκοπι- ςειρακ Λ ϊ Kd..M,.=.6 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΗΦΙΣΙΑ!)...19^0._ϊΝ!ί.γ.ν,κ 5_V I χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ανεξάρτη

36 τα από το αν για την πώληση, εκδίδεται συγχρόνως τιμολόγιο πώλησης. 35 Τα δελτία πρέπει νά 'ναι διπλότυπα και θεωρημένα από τον Οικ. Έφορο πριν από τη χρήση τους. Λεν επιτρέπεται π έκδοση δελτίου αποστολής σε περίπτωση που για την πώληση αγαθών εκδίδεται το συνενωμένο στοιχείο "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ". Εκδίδεται σε κάθε περίπτωση αποστολής αγαθών προς οι- ονδήποτε τρίτο και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, καθώς και για αποστολή αγαθών από το Κεντρικό στο Υποκατάστημα. Η έκδοση δελτίου αποστολής προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου πώλησης εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής. ΑεΛΤΙΟΝ ΑΠΟΙΤΟΑΗΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.. refipcicoj- ΙΓ,ΤΓΕΛΜ.: ftofoi.. II o/mof/qiajii...-n. πολίΐι ι<».= 63'Ϊ3665 Α/Α EUOI IUOI ΜΜ.ΛίΜΟΟίΙ 1... RYC. -.. Jlo. 5c 1 loco Δελτίο αποστολής Το δελτίο αποστολής διατηρεί την επικαιρότητά του και συνοδεύει νόμιμα τα σποστελλόμενα αγαθά και μετά την η

37 36 μερομηνία έκδοσής του, εφόσον όμως η μεταφορά γίνεται εντός εύλογου χρόνου από τπς αποστολής, λαμβσνομένων υ- πόφπ των ειδικών συνθηκών μεταφοράς. Ως ημέρα έκδοσης στα δελτία αποστολής πρέπει να γράφεται εκείνη που γίνεται η εξαγωγή των αγαθών από το κατάστημα, την αποθήκη κ.λπ. για να σταλούν στον παραλήπτη τους. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Σε περίπτωση αποστολής αγαθών σε αντιπρόσωπο του επιτηδευματία ή σε άλλο πρόσωπο για να πωληθούν για λογαριασμό του έ ναντι προμήθειας, πρέπει να εκδίδεται θεωρημένο διπλότυπο αποστολής αγαθών. Στο δελτίο αναγράφονται: α. το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνση του παραλήπτη, β. το είδος, η μονάδα μέτρησης και η ποσότητα κάθε είδους, γ. το άθροισμα των ποσοτήτων αριθμητικώς και ολογράφως, δ. οι όροι της πώλησης, ε. η ώρα έναρξης της αποστολής. 0 παραλαμβάνων τα αγαθά έχει τις εξής υποχρεώσεις: σ. καταχωρεί τα αγαθά στο ανάλογο θεωρημένο βιβλίο, β. κάθε τρίμηνο εκδίδει για τις πωλήσεις του προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου θεωρημένη διπλότυπη εκκαθάριση. ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΙΊΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: Στην παραπάνω περίπτωση εκδίδονται τα εξής στοιχεία:

38 37 σ. θεωρημένη τριηλότυπη αηόδειξη πσραλαβέις αγαθών, οτην οηοία αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα ηαραγω- γού, το είδος και η ποσότητα των προϊόντων και οι ό ροι της πώλησης αυτών. β. θεωρημένη τριπλότυπη εκκαθάριση, η οποία εκδίδεται α- νά τρίμηνο και περιλαμβάνει τις πωλήσεις του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Οι επιτηδευματίες που αναλαμβάνουν την πώληση συγγραμμάτων για λογαριασμό του συγγραφέα έχουν τις εξής υποχρεώσεις: α. Να εκδίδουν θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη παραλαβής συγγραμμάτων. β. Τα ίδια πρόσωπα υποχρεούνται το βραδύτερο, μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου να εκδόσουν θεωρημένη διπλότυπη εκκαθάριση για τα πω- ληθέντα συγγράμματα κατά τη χρήση αυτή. ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΟΥ: Οι επιτηδευματίες που αγοράζουν αγαθά για λογαριασμό τρίτου έχουν τις εξής υποχρεώσεις: σ. Να εκδίδουν ή να λαμβάνουν το οριζόμενο, κατά περίπτωση, αποδεικτικό στοιχείο της αγοράς των αγαθών, β. Ανά τρίμηνο, και με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου, υποχρεούνται να εκδίδουν θεωρημένη διπλότυπη εκκαθάριση για τα αγαθά που αγόρασαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

39 38 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Σε περίπτωσπ αποστολής αγαθών σε τρίτους για επεξεργασία, από επιτπ δευματία ή από αγροτικούς συνεταιρισμούς ή άλλα πρόσωπα δημιουργούνται οι εξής υποχρεώσεις: α. 0 επιτπδευματίας, που αποστέλλει τα αγαθά για επεξεργασία υποχρεούται να εκδώσει θεωρπμένο διπλότυπο δελτίο αποστολής αγαθών στο οποίο να αναγράφει εκτός από τα σταιχεία του αποστολέα (τρίτος), το είδος και τπν ποσότητα των αποστελόμενων αγαθών και ταυς όραυς επεξεργασίας τρίτος στον οποίο αποστέλλονται τα αγαθά υποχρεού- ται να καταχωρεί τα παραλαμβανόμενα αγαθά σε ένα από τα θεωρημένα βιβλία του, να εκδίδει θεωρημένη διπλότυπη εκκαθάριση για τα επεξεργασθέντα αγαθά του τριμήνου. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: 1. Σε μεταφορά αγαθών για δειγματισμό με επιβατικό αυτοκίνητό Ι.Χ. ή χωρίς μεταφόρικό μέσο, εκδίδεται δελτίο αποστολής με την ένδειξη "για δειγματισμό". Το στοιχείο αυτό συνοδεύει τα αγαθά μέχρι την επιστροφή τους στην έδρα της επιχείρησης. Αν η μεταφορά είναι, π.χ. εντός Αθηνών, κάθε φορά, θα εκδίδεται δελτίο αποστολής, αν όμως είναι στην επαρχία τσ ίδιο δελτίο αποστολής θα συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μέχρι την επιστροφή στην έδρα της επιχείρησης. 2. Για τη διακίνηση αγαθών που προορίζονται για την τρο

40 39 φοδοσία αυτόματων πωλητών τροφίμων και ροφημάτων θα εκδίδονται δελτία αποστολής στα οποία εκτός των άλλων θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου στις ε γκαταστάσεις του οποίου είναι τοποθετημένα τα μηχανήματα, ώστε να προκύπτουν κατά εγκατάσταση τα είδη και οι ποσότητες των αγαθών με τα οποία τροφοδοτήθηκαν τα μηχανήματα. Σε αποστολή, λιανικώς, πωληθέντων αγαθών στα ΕΛ.ΤΑ. και παραλαβή επιστραφέντων. Για να μεταφερθούν λιανι- κώς πωληθέντα είδη, επί πιστώσει, από τις εγκαταστάσεις του πωλητή στα ΕΛ.ΤΑ. προκειμένου αυτά να αποσταλούν στους πελάτες, μπορεί να εκδίδεται δελτίο α ποστολής, στο οποίο θα γράφεται μεταξύ των άλλων και το συγκεκριμένο υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. από το οποίο γίνεται η αποστολή. Τα πρωτότυπα των δελτίων αποστολής αν δεν παραλαμβάνονται από τα ΕΛ.ΤΑ. θα διατηρούνται από τον εκδότη τους. Ό τ α ν παραλαμβάνονται από τα ΕΛ.ΤΑ. επιστραφέντα α γαθά που πωλήθηκαν λιανικώς συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο από τα γραφεία των ΕΛ.ΤΑ. στην επιχείρηση α ποτελεί το δελτίο αποστολής που εκδίδεται από τον πωλητή, παραλήπτη των αγαθών. Για αποστολή αγαθών που πωλήθηκαν λιανικώς συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο αποτελεί αποκλειστικά το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής το οποίο παραδίδεται στον παραλήπτη. Αν δεν παραδωθούν τα αγαθά για οποιοδήποτε λόγο στον ιδιώτη-πελάτη επιστρέφονται στην ε

41 40 πιχείρηση συνοδευόμενα από το ίδιο δελτίο αποοτολπς, στο οποίο θα είναι σημειωμένοι οι λόγοι για τους ο ποίους δεν έγινε δυνατέι η παράδοσ-λ τους.. Για διακίνηση αγροτικών προϊόντων από τον επιτηδευμα- τία, όταν αγοράζει απευθείας από τον παραγωγό, αγροτικά προϊόντα εκδίδεται δελτίο αποοτολέις από τον επιτηδευματία. Ό τ α ν όμως αγοράζει από συνεταιρισμό, ο συνεταιρισμός θα εκδώσει δελτίο αποστολέις, ανεξάρτητα αν τα προϊόντα θα πωληθούν για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου. Οι πωλητές λαϊκών αγορών, για να διακινήσουν εμπορεύματα που τους έμειναν από τη μια μέρα στην άλλη πρέπει να εκδώσουν δελτίο αποστολής από τη Λαϊκή Αγορά προς την αποθήκη τους. Με ανάλογο δελτίο αποστολής συνοδεύονται τα ίδια εμπορεύματα, κατά τη διακίνησή τους, από τον τόπο αποθήκευσης στη νέα Λαϊκή Αγορά. Για διακίνηση ανθοκομικών προϊόντων που στέλνονται στην περιφερειακή ανθαγορά της Αττικής, οι έμποροι οι συνεταιρισμοί ή οι αγρότες του κανονικού του Φ.Π.Α. εκδίδουν δελτίο αποστολής με αποδέκτη την παραπάνω ανθαγορά. Για τους παραγωγούς του καθεστώτος ειδικού καθεστώτος επειδή δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία, η ανθαγορά εκδίδει θεωρημένη τριπλότυπη απόδειξη παραλαβής για τα προϊόντα που παραλαμβάνει. Η ανθαγορά εκδίδει δελτίο αποστολής και τιμολόγιο πώλησης προς τους αγοραστές ανθέων από δύο σειρές. Μία σειρά για τους παραγωγούς του ειδικού καθεστώτος που δεν θα υπολογίζεται Φ.Π.Α. και μια σειρά για ό

42 41 λους τους υπόλοιπους, που υπολονίζεται Φ.Π.Α. 8. Για αποστολή αγαθών σε πελάτες απευθείας από το τελωνείο εκδίδεται δελτίο αποστολής από τον εισαγωγέα, ό ταν λογιστικά έχουν εισαχθεΐ τα αγαθά στπν αποθήκπ 9. Για εμπορία πόσιμων υδάτων που ανήκουν οε Δήμους ή Κοινότητες εκδίδεται τριπλότυπο δελτίο αποστολής από αυτόν που έχει την άδεια εμπορίας. Το ένα δελτίο συνοδεύει το μεταφερόμενο νερό και παραδίδεται στον παραλήπτη, το άλλο αποστέλλεται μέσα οε 10 ημέρες οτο Δήμο ή στην Κοινότητα και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ, ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: 1. Σε πώληση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που τοποθετούνται από τους πωλητές-επισκευαστές σε αυτοκίνητα, γεωργικούς ελκυστήρες και λοιπά μηχανήματα. 2. Σε πώληση, χονδρικώς, υγρών καυσίμων (Βενζίνη, πετρέλαιο), υγραερίου και λιπαντικών από τους πρστηριού- χους και τα οποία τοποθετούνται σε αυτοκίνητα, γεωργικούς ελκυστήρες και λοιπά μηχανήματα, εκτός των περιπτώσεων επαναλαμβανόμενων πωλήοεων στον ίδιο αγοραστή, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Σ., κατά τις οποίες διατάξεις εκδίδεται θεωρημένο δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφεται και η τιμή μονάδας. 3. Σε περίπτωση πώλησης φαγητών και ποτών από τα εστία-

43 42 τόρια και λοιπά καταοτ-ήματα, τα οποία καταναλώνονται επί τόπου, από επιτπδευματίες για επαγγελματικούς σκοπούς (γεύματα σε συνεργάτες κ.λπ.). Στις πιο πάνω περιπτώσεις, φαίνεται ότι, δεν λαμβάνει χώρα αποστολή συγκεκριμένων αγαθών και συνεπώς εκδίδονται μόνο τα στοιχεία αξίας, για κάθε συναλλαγή. Δηλαδή, θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στην πρώτη περίπτωση, και τιμολόγιο πώλησης στην δεύτερη και τρίτη περίπτωση, χωρίς να αποκλείεται στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η έκδοση αντί τιμολογίου πώλησης, τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής, στο οποίο δεν είναι απαραίτητο να αναγραφεί η ώρα παράδοσης. Επίσης, δελτίο αποστολής δεν εκδίδεται οτις πιο κάτω περιπτώσεις: α. Διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών από τους εφημεριδοπώλες προς τα περίπτερα ή άλλα καταστήματα λιανικής διάθεσης αυτών. β. Διακίνησης κενών φιαλών και κιβωτίων αναψυκτικών μπάρας και κρασιών, κενών φιαλών υγραερίου και οξυγόνου καθώς και κενών υλικών ουσκευσσίας ειδών ζαχαροπλαστικής και τροφίμων που αποτελούν πάγια στοιχεία των επιχειρήσεων παραγωγής των πιο πάνω αγαθών από τα σπίτια ιδιωτών και τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προς τις επιχειρήσεις διάθεσης αναψυκτικών, μπύ- ρας, κρασιών, υγραερίου και οξυγόνου, γλυκών και τροφίμων και από τις επιχειρήσεις αυτές στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή τους.

44 γ. Διακίνησης, οπό ^a γραφεία τελετών, ειδών που έχουν σχέση με το αντικείμενο των εργασιών τους, με τα ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητά τους. δ. Διακίνησης χειρογράφων, τυπογραφικών δοκιμίων και σχεδίων κατά τις διάφορες φάσεις ετοιμασίας των βιβλίων. Επίσης για διακίνηση φωτογραφιών (φωτορεπορταζ) από τους φωτοε ιδησεογράφους προς τις επιχειρεί σεις έκδοσης εφημερίδων, περιοδικών και άλλων εντύπων. ε. Διακίνησης επαναλαμβανόμενων χονδρικών πωλέρεων φαρμάκων, οπτικών κ.λπ. ειδών στο Δημόσιο fi άλλο ασφαλιστικό ταμείο, όταν τα πωλούμενα είδη πσραδίδονται σε ασφαλισμένους τους. ο τ.διακίνηοης ελαιοκάρπου από τα χωράφια των ελαιοπαραγωγών στο ελαιοτριβείο με μεταφορικά μέσα του έλαιο τριβέα. ζ. Διακίνησης παγίου κινητού περιουσιακού στοιχείου του επιτηδευματία στον τόπο εργασίας. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Μεταφοράς και διανομέις αγαθών που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη. Κατά την παραλαβή τους εκ- δίδεται θεωρημένο διπλότυπο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται το είδος και η ποσότητα των αγαθών που μεταφέρονται και η ώρα εκκίνησης του μεταφορικού μέσου. Το πρώτο αντίτυπο συνοδεύει τα αγαθά κατά τη διαδρομή τους και μετά τη λήξη αυτής φυλάσσεται στο αρχείο της ε-

45 44 Ί πιχείρησης. Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται για κάθε παρα λτ^πτη θεωρημένο δελτίο αποστολ-ής ή θεωρημένο τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης, στην οποία αναγράφεται και το είδος και η ποσότητα των αγαθών που πωλήθηκαν λιανικώς, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ο πωλητής ή την απαλλαγή του από την τήρηση βιβλίων. Δηλαδή και όταν ο υπόχρεος τηρεί βιβλίο αγορών ή απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων θα εκδίδει δελτίο λιανικής πώλησης, στην περίπτωση αυτή- Στο στοιχείο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση, αναγράφεται και η ώρα παράδοσης των αγαθών στον αγοραστή. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται α)για τις μεταφορές υλικών εκσκαφών ή κατεδαφίσεων από κατασκευαστικές επιχειρήσεις και για τις μεταφορές αυτουσίων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρων κ.λ π.) που παράγονται από τις ίδιες επιχειρήσεις για τα έργα που εκτελούνται από αυτές, β) για τις ενεργούμενες μεταλλευτικές επιχειρήσεις μεταφορές μεταλλεύματος και υλικών που απορρίπτονται (μπάζα), από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρους εκφόρτωσης, αποθήκευοης ή απόρριψης και γ)για τις μεταφορές πέτρας από επιχειρήσεις, παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιμέντου από τους χώρους περισυλλογής ή ε- ξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας. Παράδειγμα συμπλήρωσης συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής: Στις φορτώθηκαν στο φοργητό-ψυγείο No ΝΑΕ 1128 της εταιρείας "ΠΟΛΙΤΙΚΟ" κιλά σαλάμι. Από την

46 45 ποσότητα αυτή διατέθηκαν με τιμολόγια πώλησης - δελτία αποστολής No 6-18 συνολικά 800 κιλά και η υπόλοιπη ποσότητα επιστράφηκε. Με τα στοιχεία αυτά το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής συμπληρώνεται ως εξής. ΠΟΛΙΤΙΚΟ A.e. ΓΥΓΚΙΝΤΡβΤΙΚΟΝ ΔΙΛΉΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ' gge QuIaX}! v^,^or*=.jo rir.m,^αίατα^μ. κψαχί. esfriul -Qp - Λ a.'----- Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής 6. ΦΟΡΤΩΤΙΚΆ ΕΓΓΡΑΦΑ Μεταφορέας είναι εκείνος που ενεργεί μεταφορές αγαθών έναντι κομίστρου με μεταφορικά μέσα που ανήκουν στον ίδιο ή σε τρίτους, που τα εκμεταλλεύεται. Τα γραφεία που αναλαμβάνουν μεταφορές αγαθών με μεταφορικά μέσα που δεν ανήκουν σ' αυτά ούτε, εκμεταλλεύονται αυτά, δεν είναι μεταφορείς, αλλά πράκτορες μεταφορών. 0 μεταφορέας οφείλει να εκδίδει φορτωτική και σε πε-

47 ρίπτωαη μεταφοράς αγαθών που ανήκουν στον Ιδιο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ: Στην φορτωτική πρέπει να α ναγράφονται τα εξής στοιχεία: α. Τα στοιχεία του φορτωτή και του παραλήπτη, β. 0 τόπος φόρτωσης και προορισμού. γ. 0 αριθμός διασάφησις ή η άδεια μεταφοράς αν πρόκειται για θαλάσσιες μεταφορές, δ. 0 αριθμός του φορολογικού στοιχείου του φορτωτή, ε. Τα σημεία και οι αριθμοί των δεμάτων, στ. Το είδος και η ποσότητα των μεταφερόμενων αγαθών, ξ. Το κόμιστρο, ολογράφως και αριθμητικώς και τα λοιπά έξοδα. η. 0 αριθμός του αυτοκινήτου ή προκειμένου περί θαλασοίων μεταφορών το όνομα του πλωτού μέσου. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: α. Σε περίπτωση μεταφοράς μικροδεμάτων μέχρι 100 χιλιογράμμων και αξίας μέχρι δραχ. επιτρέπεται, αντί φορτωτικής, να εκδίδεται θεο;ρημένη διπλότυπη απόδειξη μεταφοράς, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του φορτωτή και του παραλήπτη, το είδος και η ποσότητα των μεταφερομένων αγαθών και το κόμιστρο. β. Σε περίπτωση μεταφοράς αποσκευών συνοδευομένων από ταξιδιώτη, εκδίδεται θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη μεταφοράς στην οποία αναγράφεται τουλάχιστον το κόμιστρο. γ. Σε περίπτωση μη παράδοσης των αγαθών στον παραλήπτη

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ ΛΥΚΕΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΣΧΕΔΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΣΤΑΣΙΑ ΤΥ ΛΥΚΕΙΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΙ ΜΕΣΗΣ ΙΑΝΥΑΡΙΣ 2014 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΣΧΕΔΙΥ: ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΡΒΙΝΣ ΠΕ02 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΥΝ Α. ΠΡΙΝ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

KaBdXa Οκτώ&ρης 1989

KaBdXa Οκτώ&ρης 1989 Τ.Ε,Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ; ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΝΤΑΜΠΑΝΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Επιβλέπων καθηγητής;κ.μαδυτιν6ς Δημ. KaBdXa Οκτώ&ρης 1989 Τ.Ε,Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 4 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή τ.ε.ι. Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ιιιιιιι Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή Καθηγητής: Τσαρουχάς Αναστάσιος Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ε Π Ο Χ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Τ Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΕΚΔΟΣΗ Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 3.1 Η χρηστική αξία των εμπορευμάτων 32 3.2 Ανάγκες και Επιθυμίες 32 3.3 Είδη και Ταξινόμηση των Αναγκών 35 3.4 Τα Μέσα Ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΜΑ: "ΑΓΡΟΤΕΣ - Κ.Φ.Σ. - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ^

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΜΑ: ΑΓΡΟΤΕΣ - Κ.Φ.Σ. - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ^ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: "ΑΓΡΟΤΕΣ - Κ.Φ.Σ. - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ^ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΣτΕ 2016/2012 Δεν ακυρώνεται η ΠΟΛ.1040/26.2.2011 περι της αναπροσαρμογής τιμών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7631, 7671 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές:

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο Η απόδοση της διαφήμισης Εκτιμάται ότι στη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή

Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ"

ΘΕΜΑ: ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ Κ Α Β Α ΛΑ Σ Σ Χ Ο Λ Η : Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ ΗΜ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ Ω Ν [βϊβ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: "ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ" Ε ΙΣ Η Γ Η Τ Η Σ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 600/2009 ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αριθ. Αποφάσεως 600/2009 ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 27 ης /28 Σεπτεµβρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 600/2009 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 198.396,00 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθια: μια απόπειρα Δημιουργικής Γραφής στο Δημοτικό Σχολείο

Παραμύθια: μια απόπειρα Δημιουργικής Γραφής στο Δημοτικό Σχολείο 1 Παραμύθια: μια απόπειρα Δημιουργικής Γραφής στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλοπούλου Φωτεινή 1 Ψυχογυιοπούλου Παναγιώτα 2 1 Εκπαιδευτικός αγγλικής και ελληνικής φιλολογίας, 3 ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας foteinivasilo@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Αντιπρόεδρος Ενωσης αποφοίτων ΕΣΔΔ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1975-2012) Ν.51/1975 «Δια προεδρικών διαταγμάτων εξ άπαξ εκδιδομένων εντός έτους θα συνταχθούν

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002511086 2014-12-30

14PROC002511086 2014-12-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 30.12.2014 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 14462 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΚΕΝΤΖΗΣ. Τηλ. 23813 50184 FAX : 23810 22418 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2012 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Θ έ μ α: Tροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ Τ.Έ,Ι % Λ ( Β β Λ λ ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ i m r ^ A β ο τι< ΣΤ Ί Ί ζ^ { ^ ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704906 2015-04-14

15PROC002704906 2015-04-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14.04.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 3317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ. Τηλ. 23813 50335,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ»

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αριθμός Μελέτης:4/15 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Γ Ο Υ : Ελεούσα, 2014 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ )ΥΣ ΠΟΑΙΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ Κ.Ε.Π ( Το παράδειγμα του Κ.Ε.Π. του Δήμου της Νέας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης W Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης 2012-2013 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Σ 1 Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Π Α Τ Ρ Α Σ Ο Μ Α Δ Α Β Ε Π Ι Β Λ Ε Π Ο Υ Σ Α Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α : Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αργατία. ίµηνη εφηµερίδα Τεύχος 5 Χορτοθέρτς Αύγουστον 2010. ηµοτικές και Νοµαρχιακές Εκλογές 2010

Αργατία. ίµηνη εφηµερίδα Τεύχος 5 Χορτοθέρτς Αύγουστον 2010. ηµοτικές και Νοµαρχιακές Εκλογές 2010 ίµηνη εφηµερίδα Τεύχος 5 Χορτοθέρτς Αύγουστον 2010 Εσέβαµεν σον Αύγουστον και σου σιονί την άκραν Σηµείωµα έκδοσης Τι αξίζει άραγε περισσότερο; Η διάνοιξη ενός δρόµου ή η ανακούφιση ενός ανή- µπορου; Περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ ο Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς 1 2 η αλήθεια είναι το αντίθετο της αγάπης σημείωση Και το Lacrimosa (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛ. 80/2013 Κ.Α. 30.7331.06

ΑΡ.ΜΕΛ. 80/2013 Κ.Α. 30.7331.06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2013 ΑΡ.ΜΕΛ. 80/2013 Κ.Α. 30.7331.06 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 Α1. Αναμφισβήτητα, ένα από τα καίρια χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του Γεωργίου Βιζυηνού είναι το θεατρικό στοιχείο, γι αυτό άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου θα δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2. Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα. Δ όπως Δώρα Π όπως Πρωτοχρονιά

Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2. Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα. Δ όπως Δώρα Π όπως Πρωτοχρονιά Εκδίδονται από το 10/θ Δημοτικό Σχολείο Μήλου τηλέφωνο 2287021346 Δεκέμβριος 2012 αριθμός φύλου 49ο Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2 Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα Β όπως Βοσκός Ξ όπως

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση κινδύνου εκδήλωσης κατολίσθησης με τη χρήση GIS Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Γ Π Σ Σ Τ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν

Χαρτογράφηση κινδύνου εκδήλωσης κατολίσθησης με τη χρήση GIS Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Γ Π Σ Σ Τ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν Χαρτογράφηση κινδύνου εκδήλωσης κατολίσθησης με τη χρήση GIS Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Γ Π Σ Σ Τ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν Χ. Χ Α Λ Κ Ι Α Σ X Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο - Τ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927 ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 924-927 Στη χώρα μας η μελέτη του αστικού φαινομένου εντάχθηκε στα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Α.Π.: 2448/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: κ. Μαραζόπουλος Αθ. Tαχ. Δ/νση: K. Καραμανλή Τ.Κ. 46200 Παραμυθιά Τηλ.: 2666360132 Φαξ: 2666024155

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.602,17 με ΦΠΑ & 8.497,5 χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 Αρ. Μελέτης: 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κατεπείγουσα Προθεσμίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ 1 ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΨΝ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0511/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 445 2. Ανακοινώνεται η συνεδρίαση ιαρκούς Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 273 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βαθέος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν & Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό ε π ε ι σ ό δ ι ο σ τ ο ν Α Η Σ Α μ υ ν τ α ί ο υ - Φ ι λ ώ τ α ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 167 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Η ηχώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΓΕΝΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚ Ο ωρομίσθιος αμείβεται και για τις ημέρες που το σχολείο πραγματοποιεί εκδρομή, είναι κλειστό λόγω καταλήψεων, λόγω κακοκαιρίας με απόφαση Νομάρχη, λόγω εκλογών, λόγω συνελεύσεων των συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η 3 Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και Κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας α β γ δ ε ζ θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ φ χ ψ ω η ξ υ ψ ω 1 2 3 4 5 6 7 4α 8 9 ο α β γ δ 9α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α Περιφερειακή Ανάπτυξη-Αποκέντρωση-Αυτοδιοίκηση και η Αριστερά Λαµία Φθιώτιδας, Ξενοδοχείο Σαµαράς, Κυριακή ώρα 9. 30 π.µ. 2-11-2008 Νοµαρχιακές Επιτροπές ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη.

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη σελ.3 λίμνη Βεγορίτιδα Σ ύ λ λ η ψ η τ ρ ι ώ ν α τ ό μ ω ν γ ι α κ λ ο

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. «Είμαστε ευαίσθητοι, αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε» σελ. 2 Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ

Φωνή της Πάρου. «Είμαστε ευαίσθητοι, αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε» σελ. 2 Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥ 16 3233 Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Επίσκεψη - αστραπή Δημήτρη Αβραμόπουλου Σε δύο χρόνια η Πάρος θα έχει το νοσοκομείο της

Διαβάστε περισσότερα

: ( : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015

:  (   : . 15.1001.200  2004/18/ 2004/17/  2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΣΚΑΜΑΝ ΡΙΟΥ) Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα