ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Τό φ οβ ερ ό Μυ σ τ ήρ ι ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Τό φ οβ ερ ό Μυ σ τ ήρ ι ο"

Transcript

1 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 12 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2008 Τό φ οβ ερ ό Μυ σ τ ήρ ι ο «Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ µεγαλύτερο θαῦµα ποὺ τάραξε τὴν τάξη τοῦ κόσµου, πιὸ µεγάλο κι ἀπὸ τὴ δηµιουργία τοῦ κόσµου. Γι αὐτὸ γιὰ ὅποιον πιστεύει σὲ αὐτὸ τὸ θαῦµα καὶ εἶναι σὲ θέση νὰ νοιώσει πόσο φοβερὸ εἶναι, ὅλα τ ἄλλα ποὺ γινήκανε ἀπάνου στὴ γῆ, παρεκτὸς ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ κι ἀπὸ τὴν Ἀνάστασή του, σβήνουνε µπροστὰ στὴ Γέννηση σὰν κάποια πράγµατα δίχως καµιὰ σηµασία.» Φώτης Κόντογλου

2 Ὁµιλία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόµου γιὰ τὴν Γέννηση τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Γιορτάζουν τὰ πάντα ὁλόγυρα. Γί αὐτὸ κι ἐγὼ νὰ γιορτάσω θέλω. Θέλω νὰ εὐφρανθεῖ ἡ ψυχή µου, νὰ πανηγυρίσει ἀπὸ τὰ κατάβαθά µου. Εὐφραίνοµαι βέβαια ὄχι κρούοντας τὴν κιθάρα ἡ παίζοντας τὸ ραβδὶ τῶν σατύρων, οὔτε χρησιµοποιώντας αὐλοὺς ἡ ἀνάβοντας δάδες. Εὐφραίνοµαι βλέποντας ἀντὶ γιὰ τὰ µουσικὰ ὄργανα τὰ σπάργανα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὰ εἶναι ἡ ἐλπίδα µου, αὐτὰ εἶναι ἡ ζωή µου. Αὐτὰ φέρνω µαζί µου, καὶ µὲ τὴν ἐνίσχυση ποὺ παίρνω, τραγουδῶ µαζὶ µὲ τοὺς Ἀγγέλους, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ, καὶ µαζὶ µὲ τοὺς ποιµένες, Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Σήµερα γεννιέται γιὰ χάρη µου ἀπὸ παρθένο Αὐτὸς ποὺ γεννήθηκε µὲ τρόπο ἀπερίγραπτο ἀπ τὸν Πατέρα. Τότε, προαιώνια, γεννήθηκε ἀπὸ τὸν Πατέρα µὲ τρόπο ποὺ ταιριάζει στὴ Θεία φύση, τρόπο ποὺ µόνο ὁ Γεννήτορας γνωρίζει. Σήµερα πάλι ξαναγεννήθηκε µὲ ἀταίριαστο στὴ Θεία φύση τρόπο. Μὲ τρόπο ποὺ ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος τώρα καλὰ γνωρίζει. Ἀληθινὴ κι ἡ οὐράνια γέννησή Του, ἀληθινὴ κι ἡ ἐπίγεια. Ἀληθινὸς Θεὸς ἀπ τὸ Θεὸ γεννήθηκε, κι ἀληθινὸς ἄνθρωπος ὁ Ἴδιος ἀπ τὴν Παρθένο γεννήθηκε πάλι. Στὸν οὐρανὸ µόνος Υἱὸς τοῦ µόνου Θεοῦ, Μονογενής. Στὴ γῆ µόνος Υἱὸς ἄγαµης παρθένου ὁ Ἴδιος, πάλι Μονογενής. Γιατί καθὼς εἶναι ἀσέβεια νὰ ὑποθέσουµε τὴν ὕπαρξη µητέρας στὴν οὐράνια γέννησή Του, ἔτσι εἶναι βλαστήµια νὰ ὑποθέσουµε τὴν ὕπαρξη πατέρα στὴν ἐπίγειά Του γέννηση. Ὁ Θεός-Πατέρας Τὸν γέννησε χωρὶς νὰ χάσει κάτι ἀπὸ τὴν Θεότητά Του. Ἡ παρθένος Τὸν γέννησε χωρὶς νὰ χάσει τὴν παρθενία της. Οὔτε πάλι ὁ Θεὸς ἔχασε τὴν Θεϊκή Του ὑπόσταση ὅταν Τὸν γέννησε, γιατί Τὸν γέννησε ὅπως ἁρµόζει σὲ Θεό. Ἀλλὰ κι οὔτε ἡ παρθένος φθάρθηκε. Ὁ τοκετὸς Του ἦταν γεγονὸς πνευµατικό. Λοιπόν, οὔτε ἡ οὐράνιά Του γέννηση µπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ, οὔτε ἡ ἐπίγεια σάρκωσή Του ἐπιδέχεται ἑρµηνεῖες. Ἐκεῖνο ποὺ ξέρω µὲ σιγουριὰ σήµερα εἶναι ὅτι Τὸν γέννησε ἡ Παρθένος. Πιστεύω ὅτι Τὸν γέννησε ὁ Πατέρας, προαιώνια. Σχετικὰ µὲ τὸν τρόπο τῆς γέννησης ὅµως ἔµαθα νὰ σιωπῶ. Δὲν µοῦ ὑπόδειξαν οἱ παλιοὶ νὰ δοκιµάζω λογικὲς ἑρµηνεῖες. Γιατί ὅταν πρόκειται γιὰ τὸ Θεὸ δὲν πρέπει κανεὶς νὰ ἀναλύει τὰ γεγονότα, ἀλλὰ νὰ πιστεύει στὴ δύναµη Αὐτοῦ ποὺ τὰ πραγµατοποιεῖ. Ἀναµφίβολα εἶναι φυσικὸς νόµος νὰ γεννᾶ ἡ γυναίκα µόνο ὅταν συνευρεθεῖ µὲ ἄντρα. Ὅταν ὅµως µία παρθένος ποὺ δὲν γνώρισε ἄντρα γεννήσει καὶ µετὰ τὸν τοκετὸ παραµείνει πάλι παρθένος, αὐτὸ ξεπερνᾶ τοὺς φυσικοὺς νόµους. Ὅ,τι ἔχει σχέση µὲ τοὺς φυσικοὺς νόµους ἀξίζει νὰ ἐρευνιέται, ὅ,τι ὅµως τοὺς ξεπερνᾶ πρέπει νὰ περιβάλλεται µὲ τιµητικὴ σιωπή. Κι αὐτὸ βέβαια ὄχι ἐπειδὴ τοῦ πρέπει ἀποσιώπηση, ἄλλ ἐπειδὴ ἀξίζει νὰ µένει µυστήριο καὶ νὰ τιµᾶται χωρὶς πολυλογίες. Συγχωρέστε µέ, σᾶς παρακαλῶ, ποὺ νιώθω ἀδύναµος νὰ συνεχίσω τὸ λόγο πέρα ἀπ τὸν πρόλογο. Φοβοῦµαι νὰ προχωρήσω στὴν ἔρευνα τῶν πιὸ σηµαντικῶν. Δὲν κατέχω τὸν τρόπο. Δὲν ξέρω ποῦ νὰ στρέψω τὸ λόγο. Τί νὰ πῶ; γιὰ ποιὸ νὰ µιλήσω; Βλέπω τὴ µητέρα, ἀντικρύζω τὸ παιδί, ὅµως τὸν τρόπο τῆς γέννησης δὲν τὸν καταλαβαίνω. Ὅπου ὁ Θεὸς ἔχει ἄλλη βουλή, ἐκεῖ νικιέται ὁ φυσικὸς νόµος, νικιέται κι ἡ τάξη τοῦ κόσµου. Δὲν γεννήθηκε σύµφωνα µὲ τοὺς νόµους τῆς φύσης. Θαυµατούργησε πάνω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φύσης. Ἡ φύση ἀδράνησε. Ἐνήργησε ἡ βούληση τοῦ Δεσπότη. Τί ἀπερίγραπτο δῶρο! Ὁ Μονογενὴς ποὺ ὑπάρχει προαιώνια, αὐτὸς ποὺ δὲν ἐµπίπτει στὶς ἀνθρώπινες αἰσθήσεις, ὁ ἀσύνθετος, ὁ ἀσώµατος, περιβλήθηκε τὸ σῶµα µου. Τὸ σῶµα ποὺ ὑπόκειται στὴ φθορά, ποὺ συλλαµβάνεται ἀπὸ τὶς αἰσθήσεις. Γιατί; Γιὰ νὰ µπορέσει νὰ µᾶς διδάξει καθὼς θὰ Τὸν βλέπουµε 2

3 ἀνάµεσά µας κι ἔτσι νὰ µᾶς ὁδηγήσει σὲ ἐκεῖνα ποὺ τὰ χοϊκὰ µάτια µας ἀδυνατοῦν νὰ δοῦνε. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν µεγαλύτερη ἐµπιστοσύνη στὰ µάτια τους παρὰ στ αὐτιά τους κι ἔτσι ἀµφιβάλλουν γιὰ ὅ,τι δὲν βλέπουν. Γί αὐτὸ ἀκριβῶς ὁ Θεὸς ἀνέχθηκε νὰ παρουσιαστεῖ µὲ σῶµα µπρὸς στὰ µάτια µας γιὰ νὰ διαλύσει τὶς ἀµφιβολίες ποὺ εἴχαµε, ἀκούγοντας µόνο τὰ λόγια Του. Καὶ γεννιέται ἀπὸ παρθένο ποὺ ἀγνοεῖ τὴν ὑπόθεση καὶ ποὺ δὲν πῆρε ἐνεργὸ µέρος στὸ γεγονός, οὔτε συννενοήθηκε γ ι ὰ τ ὴ ν πραγµατοποίησή του. Ἡ Παρθένος ἦταν ἁπλὸ ὄργανο τῆς ἀπόρρητης δ ύ ν α µ η ς τ ο ῦ Θεοῦ. Ἕνα µόνο πρᾶγµα γνώριζε, ἐκεῖνο ποὺ ρώτησε κι ἔµαθε ἀπὸ τὸν Γαβριήλ. Ὅταν δηλαδὴ ρώτησε, «πῶς ἔσται µοι τοῦτο ἐπεί ἄνδρα ο ὐ γ ιγ ν ώ σ κ ω» ἐκεῖνος τῆς εἶπε: Αὐτὸ θέλεις νὰ µάθεις; «Πνεῦµα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναµις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι». Καὶ πῶς, ἐνῶ ἦταν «µέτ αὐτῆς», σὲ λίγο γεννήθηκε «ἐξ αὐτῆς»; Ὅπως ὁ τεχνίτης ὅταν βρεῖ εὔπλαστη ὕλη, κατασκευάζει πιὸ ὄµορφο τὸ ἀγγεῖο, ἔτσι καὶ ὁ Χριστός. Ἐπειδὴ βρῆκε ἅγιο καὶ τὸ σῶµα καὶ τὴν ψυχὴ τῆς Παρθένου, φιλοτέχνησε ἔµψυχο Ναὸ δικό Του. Καὶ ἀφοῦ κεῖ µέσα, µὲ τὸν τρόπο ποὺ θέλησε, ἔπλασε τὸν καινούργιο ἄνθρωπο, καὶ ἀφοῦ τὸν περιβλήθηκε, γεννήθηκε σὰν σήµερα, χωρὶς καθόλου νὰ ἀπεχθάνεται τὴν κακόµοιρη ἀνθρώπινη πεσµένη φύση. Καὶ φυσικὰ δὲν θεώρησε προσβλητικὸ νὰ περιβληθεῖ τὸ δικό Του ἔργο. Ἀλλὰ καὶ τὸ δηµιούργηµά Του ἀπολάµβανε τὴν πιὸ µεγάλη δόξα µὲ τὸ νὰ γίνει ἔνδυµα τοῦ δηµιουργοῦ Του. Ὅπως στὴν ἀρχικὴ δηµιουργία δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ ὑπάρξει ὁ ἄνθρωπος πρὶν πάρει ὁ Θεὸς στὰ χέρια Του τὸν πηλό, ἔτσι καὶ τὸ φθαρµένο ἀνθρώπινο σῶµα δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ ἀνακαινιστεῖ, ἂν δὲν γινόταν ἔνδυµα τοῦ δηµιουργοῦ Του. Ἀλλὰ τί νὰ πῶ; Γιὰ ποιὸ πρᾶγµα νὰ µιλήσω; Μένω ἔκπληκτος µπροστὰ σ τ ὸ θ α ῦ µ α. Ὁ «Παλαιὸς τῶν ἡµερῶν» ἔχει γίνει παιδάκι. Ὁ καθισµένος σὲ θρόνο ψηλὸ κι ὑπερυψωµένο τοποθετεῖται σὲ φάτνη. Ὁ ἀ ψ η λ ά φ η τ ο ς κ ι ἀ σ ύ ν θ ε τ ο ς κ α ὶ ἀ σ ύ µ µ ι κ τ ο ς κ α ὶ ἀ σ ώ µ α τ ο ς ἀγκαλιάζεται ἀπὸ ἀ ν θ ρ ώ π ιν α χέ ρ ι α. Αὐτὸς ποὺ ἔσπασε τὰ δεσµὰ τῆς ἁµαρτίας τυλίγεται µὲ σπάργανα, ἐπειδὴ αὐτὴ εἶναι ἡ θέλησή Του. Γιατί θέλει νὰ µετατρέψει τὴν ἀτιµία σὲ τιµή, νὰ ντύσει τὴν ἀδοξία µὲ δόξα. Νὰ προβάλει ὡς ἐνάρετο ἦθος ἐκεῖνο ποὺ ἀποτελοῦσε ὑπέρτατη προσβολή. Ἔτσι, λοιπόν, ἀναλαµβάνει τὸ δικό µου σῶµα γιὰ νὰ µπορέσω ἐγὼ νὰ ὑποδεχτῶ τὸ Λόγο Του. Καὶ παίρνοντας τὴ σάρκα µου µοῦ χαρίζει τὸ Πνεῦµα Του, ὥστε µὲ τὴ δοσοληψία αὐτὴ νὰ µοῦ προµηθεύσει τὸ θησαυρὸ τῆς ζωῆς. Παίρνει τὴ σάρκα µου γιὰ νὰ µὲ ἁγιάσει. Μοῦ δίνει τὸ Πνεῦµα Του γιὰ νὰ µὲ ἀπελευθερώσει.. 3

4 Ἡ φάτνη, οἱ ποιµένες καὶ οἱ Μάγοι π. Ἐµµανουήλ Νιράκη Ἡ Παρθένος σήµερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτω προσάγει. Ἄγγελοι µετὰ Ποιµένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ µετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι. ι ἡµᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός. Ὁ λ ό κ λ η ρ ο τ ὸ µ υ σ τ ή ρ ι ο τ ῆ ς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου µας περιέχεται στὸ κοντάκιο τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ἕνας ὑπέροχος ὕµνος πού µᾶς µεταφέρει νοερὰ στὴ Βηθλεὲµ καὶ στὴ φάτνη, στοὺς ποιµένες καὶ τοὺς Μάγους. Σ αὐτὰ τὰ ἐξωτερικὰ στοιχεῖα τοῦ µυστηρίου τῆς ἐνσάρκωσης θὰ σταθοῦµε σήµερα. Ἡ φάτνη εἶναι τὸ σπίτι τῶν ζώων. Εἶναι ἕνας χῶρος ὑγρὸς καὶ σκοτεινός, γεµάτος ἀπ τὴ µυρωδιά τους. Τέσσερις τοῖχοι µὲ βρώµικο πάτωµα καὶ µία στέγη ἀπὸ δοκάρια καὶ κεραµίδια ποὺ συχνὰ στάζουν ἀπ τὰ νερὰ τῆς βροχῆς. Αὐτὴ εἶναι ἡ φάτνη ποὺ ὑποδέχθηκε τὸν Ἰησοῦ. Τὸ πιὸ βρώµικο µέρος τῆς πόλης, ἔγινε ἡ πρώτη κατοικία τοῦ πιὸ ἁγνοῦ καὶ ἄδολου πλάσµατος ποὺ γεννήθηκε ποτὲ στὸν κόσµο. Ἡ πρώτη Του συντροφιὰ εἶναι τὰ ζῶα ποὺ χρησιµοποιεῖ ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὶς δουλειές του. Τὰ βόδια καὶ τὸ γαϊδουράκι, τὰ πιὸ ταπεινὰ καὶ ὑπάκουα ζῶα, προσφέρουν τὴν ἀνάσα τους γιὰ νὰ τὸν ζεστάνουν ἐκεῖνο, τὸ πρῶτο του βράδυ στὸν κόσµο αὐτό. Αὐτὴ ἡ νύχτα ἔµελλε νὰ εἶναι ἡ ἀφετηρία µιᾶς µεγάλης πορείας ποὺ θὰ καταλήξει στὴν εἴσοδο τῆς πόλης τῶν Ἱεροσολύµων, πάλι συντροφιὰ µὲ τὸ ἴδιο ταπεινὸ καὶ ὑπάκουο γαϊδουράκι. Σήµερα τὰ ζῶα τῆς Βηθλεὲµ τοῦ προσφέρουν ζεστασιὰ καὶ θαλπωρή, λίγα χ ρ ό ν ι α ἀ ρ γ ό τ ε ρ α τ ὰ κ τ ή ν η τ ῆ ς Ἱερουσαλὴµ θὰ τοῦ γυρίσουν τὴν πλάτη καὶ θὰ τὸν ὁδηγήσουν στὸ Σταυρὸ τοῦ µαρτυρίου. Ο ἱ π ο ι µ έ ν ε ς ε ἶ ν α ι ο ἱ φ ύ λ α κ ε ς τῶν ζώων. Ἡ ζωὴ τους εἶναι µοναχικὴ καὶ ἀπόµακρη. Τὸν περισσότερο χρόνο τῆς ζωῆς τους ζοῦν µόνοι τους µὲ µοναδικὴ συντροφιὰ τὰ ζῶα τους. Ἔτσι καὶ τὸ παραµικρὸ γεγονὸς ποὺ συµβαίνει κοντά τους, τοὺς συγκινεῖ. Ἐκεῖνο τὸ βράδυ µιά λάµψη ἐκτυφλωτικὴ καὶ µιά µελωδία ἀγγελικὴ συντάραξε τὴ ζωή τους. Μέσα στὸ µισοσκόταδο τῆς νύχτας ἀντικρύζουν τὰ λαµπερὰ µάτια τοῦ Βρέφους ποὺ µόλις εἶχε γεννηθεῖ. 4

5 Ἕνα Βρέφος ποὺ θὰ σηκώσει ἐπάνω Του ὅλες τὶς ἁµαρτίες τοῦ κόσµου, µιά ψυχὴ ποὺ ἦρθε νὰ ὑποφέρει µαζὶ µὲ τὶς ἄλλες πονεµένες ψυχές. Ἦταν φτωχοὶ καὶ δὲν εἶχαν τίποτα νὰ τοῦ προσφέρουν, µὰ κατάλαβαν πὼς ἡ δική τους φτώχεια συναντήθηκε µὲ κείνη τοῦ παιδιοῦ. Ἡ οὐράνια ψαλµωδία ποὺ συνόδευε τὸ κλάµα τοῦ µωροῦ θὰ ἀνοίξει τὰ µάτια τῆς ψυχῆς τους καὶ χωρὶς νὰ τὸ σκεφτοῦν θὰ πέσουν στὰ γόνατα, γιὰ νὰ προσκυνήσουν Αὐτὸν ποὺ θὰ γίνει ὁ Διδάσκαλος, ὁ καθοδηγητὴς καὶ ὑπερασπιστῆς τῶν ἁπλῶν, φτωχῶν καὶ ταπεινῶν τοῦ κόσµου τούτου. Λίγες µέρες ἀργότερα φθάνουν οἱ Μάγοι. Τὸ ἄστρο ποὺ φώτισε τὴ ζωὴ τῶν ποιµένων, φέγγει τὸ δρόµο τους. Ἦρθαν νὰ προσκυνήσουν ἕνα βασιλιὰ καὶ βρέθηκαν µπροστὰ σ ἕνα νεογέννητο σὲ µία φάτνη. Δὲν ἦταν βασιλιάδες, ἀλλὰ µποροῦσαν νὰ ἐπηρεάζουν τὴν γνώµη τους. Ἦταν µάντεις, ἱερεῖς, ἑρµηνευτὲς τῶν ὀνείρων καὶ µποροῦσαν νὰ γνωρίζουν τὸ µέλλον. Ἦταν γνῶστες τῶν µυστικῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Μέσα σ ἕνα λαὸ ποὺ ζοῦσε γιὰ τὴν ὕλη, αὐτοὶ ἐκπροσωποῦσαν τὸ πνεῦµα. Ἔτσι λοιπὸν µετὰ τὰ ζῶα ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὴν φύση, µετὰ τοὺς βοσκοὺς ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὸν λαό, αὐτοὶ ἀντιπροσωπεύουν τὴν ἄλλη δύναµη, τὸ πνεῦµα, ποὺ γονάτισε µπροστὰ στὴ φάτνη τῆς Βηθλεέµ. Ὅλες οἱ παλιὲς ἀνατολικὲς θρησκεῖες ὑποτάσσονται στὸ καινούργιο Κύριο, γονατίζουν ταπεινὰ µπροστὰ σ Αὐτὸν ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἀγάπη. Τοῦ προσφέρουν τὸ χρυσάφι ποὺ θὰ περιφρονήσει ὅσο ὁτιδήποτε ἄλλο στὸ κόσµο αὐτό. Εἶναι γνωστὴ ἡ φράση Του «µοίρασε ὅτι ἔχεις στοὺς φτωχοὺς καὶ ἀκολούθησέ µε». Τὸ λιβάνι ποὺ τοῦ φέρνουν χρησίµευε γιὰ τὶς θυσίες, ἀλλὰ ξέρουν καλά, ὅτι, πλέον µόνο µία θυσία θὰ προσφέρεται ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Αὐτὴ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ποὺ µὲ εὐλάβεια προσκυνοῦν ἐκείνη τὴν ὥρα. Τὸ µύρο ποὺ κρατοῦν στὰ χέρια τους καὶ χρησίµευε γιὰ τὴν ταρίχευση τῶν νεκρῶν, συµβολίζει τὸν θάνατο ποὺ σύντοµα θὰ γευθεῖ τὸ νεογέννητο Βρέφος. Ἡ προσκύνηση τῶν µάγων, ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὴ δύναµη, τὴν ἐξουσία καὶ τὸ πνεῦµα τῆς ἐποχῆς, εἶναι ἡ ἐγγύηση γιὰ τὴν ὑποταγὴ τοῦ κόσµου στὴν νέα Θρησκεία ποὺ ἔρχεται. Ἡ φυγή τους καὶ ἡ ἐπιστροφή τους στὰ βάθη τῆς Ἀνατολῆς, θὰ δώσει τὸ ἔναυσµα σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ µισοῦν καθετὶ νέο καὶ καινούργιο νὰ ἀρχίσουν ἕνα ἀπίστευτο κατατρεγµό, µὴ µπορώντας νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ µήνυµα τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης, τῆς ταπείνωσης καὶ τῆς πραότητας ποὺ ἐκεῖνο τὸ βράδυ γεννήθηκε στὸ φτωχικὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεὲµ καὶ ἔµελλε νὰ ἀλλάξει τὴν ροὴ τῆς ἱστορίας ὁλόκληρου τοῦ κόσµου. Φυτεύθηκες ἀρχικὰ στὸν παράδεισο κι ὁ διάβολος σὲ ξερρίζωσε καί σ ἔβγαλε ἔξω. Ἰδοὺ ἐγὼ τώρα σὲ φυτεύω πάνω σὲ µένα τὸν Ἴδιο! Ἐγώ θὰ σὲ βαστάξω, ἀντὶ γιὰ τὸ χῶµα τοῦ παραδείσου. ὲν θὰ σὲ ξανανεβάσω ἁπλῶς στὸν οὐρανό. Ἐδῶ ἔχεις τόπο σπουδαιότερο ἀπὸ τὸν οὐρανό. Ὁ ἴδιος ὁ βασιλεὺς καί κύριος τοῦ οὐρανοῦ, ἐγώ σὲ βαστάζω... Μὴν ἀπορεῖς, ποὺ σοῦ ὑπόσχοµαι ἀνάστασι. Σοῦ ἔδωσα ἤδη κάτι σπουδαιότερο, τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἁµαρτία. Ἡ ἁµαρτία γεννᾶ τὸν θάνατο. Ἔσφαξα τὴ µητέρα, δὲν θὰ σφάξω τὸν γυιό; Ξήρανα τὴ ρίζα κι ὁ καρπὸς θὰ µείνη; Χρυσόστοµος 5

6 «Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί» Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Τά Χριστούγεννα ὅλοι ἑορτάζοµε. Καὶ πανηγυρίζοµε. Τρῶµε. Πίνοµε. Διασκεδάζαµε. Στὰ ζεστά µας σπιτικά. Μὲ τὶς καλές µας συντροφιές. Ζοῦµε τὴ χαρὰ τῶν Χριστουγέννων Καὶ τὴν εὔχοµεθα στοὺς ἄλλους. Ἑορτὴ χαρᾶς εἶναι τὰ Χριστούγεννα. Ὅµως ἡ ἑορτὴ αὐτή δὲν εἶναι ἁπλῶς γιὰ νὰ ἑορτάζωµε. Δὲν ἔγινε γιὰ γλέντι. Δὲν µοιάζει µὲ τὴ «γιορτὴ τοῦ κρασιοῦ». Τὰ Χριστούγεννα δὲν εἶναι ἑορτὴ σωµατικὴ. Εἶναι κάτι περισσότερο! Τὰ Χριστούγεννα πανηγυρίζοµε τὸ πιὸ µεγάλο γεγονὸς στὴν παγκόσµιο ἱστορία Τὴ Γέννησι τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἡ Γέννησι τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι ἁπλῶς τὸ πιὸ µεγάλο γεγονός. Εἶναι ἕνα µυστήριο. Ἀκατάληπτο καὶ ἀνεξεχνίαστο. Γιατί τὰ Χριστούγεννα δέν γεννήθηκε ἕνας ἄνθρωπος, ἔστω ὁ πιὸ µεγάλος στὸν κόσµο. Γεννήθηκε ὁ Κύριος τῶν ὅλων, ὁ Θεός. Γί αὐτό, ὅσοι καὶ µποροῦµε καὶ ξέροµε νὰ φεύγωµε λίγο ἀπὸ τὰ ἐξωτερικὰ καὶ νὰ µπαίνωµε στὸ βάθος καὶ ἀπὸ τὴν ἑορτὴ νὰ ἀναζητοῦµε τὸ µυστήριο, ποὺ ὡδήγησε στὴ θέσπισί της, διαπιστώνοµε, ὅτι ὅπως εἶπε ὁ δίκαιος Συµεὼν «Οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν καὶ εἰς σηµεῖον ἀντιλεγόµενον». Διαπιστώνοµε δηλαδή, ὅτι γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό Του γίνεται ἡ πιὸ µεγάλη πάλη ἰδεῶν. Ὅτι εἶναι τὸ κυριώτερο ἀντιλεγόµενο σηµεῖο στόν κόσµο. Ὅτι ἀπὸ τὴν τοποθέτησι ἀπέναντί Του κρίνεται, ποιὸς στέκει, ποιὸς ἀνορθώνεται. Ναί. Σηµεῖο ἀντιλεγόµενο εἶναι ὁ Χριστός. Μυστήριο µέγα. Μυστήριο ἀνεξερεύνητο. Καὶ ἀκατάληπτο. Γιὰ ὅλους. Ἦταν. Εἶναι. Καὶ θὰ εἶναι. Τὸ µυστήριο αὐτὸ τὸ καταλαβαίνουν µόνο ἐκεῖνοι ποὺ ἀναζητοῦν τὸ Χριστὸ µὲ εἰλικρίνεια. Μὲ ταπείνωσι. Καὶ µὲ ὑπακοὴ. Σ αὐτοὺς φανερώνεται. Καὶ δείχνει τὸ µεγαλεῖο τῆς προσωπικότητας καὶ τὴ θεία δύναµί Του. Ἀντίθετα, ἐκεῖνοι ποὺ δὲν Τὸν ἀναζητοῦν µὲ εἰλικρίνεια, δὲν βλέπουν τίποτε ἀπολύτως ἀπὸ αὐτά. Τά ὀνόµατα τοῦ Χριστοῦ Γιατί ὁ Χριστὸς µέσα στὸ Εὐαγγέλιο λέγεται ὁδός; Γιὰ νὰ µάθης, ὅτι µέσω Αὐτοῦ ἀνεβαίνουµε στὸν Πατέρα. Γιατί λέγεται θεµέλιος λίθος; Γιὰ νὰ µάθης, ὅτι Αὐτὸς ὅλα τὰ βαστάει. Γιατί λέγεται ρίζα; Γιὰ νὰ µάθης, ὅτι χάρι σ Αὐτὸν ἀνθίζουµε. Γιατί λέγεται ποιµήν; Γιὰ νὰ µάθης, ὅτι Αὐτός µᾶς τρέφει. Γιατί λέγεται ἀµνός; Γιὰ νὰ µάθης, ὅτι Αὐτὸς θυσιάστηκε γιὰ µᾶς καί µᾶς ἔσωσε. Γιατί λέγεται ζωή; Γιατί, ἐνῶ ἤµαστε νεκροὶ στὴν ἁµαρτία, µᾶς ἄνεστησε. Γιατί λέγεται φῶς; Γιατί µᾶς ἀπάλλαξε ἀπὸ τὸ σκοτάδι. Γιατί λέγεται ἱµάτιο; Γιατί τὸν ντυθήκαµε µὲ τὸ βάπτισµα. Γιατί λέγεται τράπεζα; Γιατί τὸν ἐσθίουµε µὲ τὰ ἅγια µυστήρια. Γιατί λέγεται οἶκος; Γιατί ζοῦµε µέσα σ Αὐτόν. Γιατί ἔνοικος; Γιατί εἴµαστε ναοί του. (Χρυσόστοµος) 6

7 Ἀλλὰ µήπως δὲν συµβαίνει καὶ µὲ τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἴδιο; Ἔχοµε ἕνα σοφό, ποὺ ἔχει κατανοήσει καὶ ξέρει µερικὰ µυστήρια τῆς φύσεως. Τί λέτε; Ἂν κάτση καὶ ἐκθέση αὐτὰ πού ξέρει σὲ µία ἁπλῆ γριούλα ἤ σ ἕνα µικρὸ παιδί, θὰ καταλάβουν τίποτε ἀπό τή σοφία του; Ὅµως τί λέτε; Ἄν ὁ σοφὸς καθηγητὴς ἔχει µπροστὰ του ἕναν ἄλλο ἐξ ἴσου σοφὸ καθηγητή, δέν µπορεῖ νὰ τοῦ ἐµπιστευθῆ τή σοφία του, βέβαιος ὅτι θὰ τὸν καταλάβη, Καὶ ἅµα θέλει, δέν µπορεῖ νὰ κρατήοη τὴ σοφία του καὶ τὶς γνώσεις του µυστικές; Δὲν τὶς κρύβει, ἂν θέλει; Δὲν σιωπᾶ; Δὲν εἶναι αὐτονόητο, πὼς σ ὁποῖον θέλει, καὶ ὅποτε θέλει τὶς δείχνει; Ἂν αὐτὸ ἴσχυη γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ µυστικά τους, δέν εἶναι αὐτονόητο, ὅτι πιὸ πολὺ ἰσχύει γιὰ τὸ Θεὸ καὶ τὰ µυστήρια Του; Ναί, καὶ ὁ Θεὸς φανερώνεται σ ἐκείνους, ποὺ ὁ ἴδιος θέλει. Καὶ ὅταν θέλη. Καὶ φανερώνεται σ ἐκείνους ποὺ Τὸν ἀναζητοῦν µὲ εἰλικρίνεια. Μὲ εἰλικρίνεια στὸν τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο σκέπτονται, ἀλλά καὶ στὸν τρόπο ποὺ ζοῦν. Μέ ἄλλα λόγια στοὺς ἄξιους. Γιατί τὸν κατάλαβαν οἱ µάγοι, οἱ τόσο σοφοί; Γιατί πρῶτοι Τόν προσκύνησαν οἱ ποιµένες, οἱ τόσο ἁπλοὶ καὶ ἀµόρφωτοι; Γιατί ὁ Ἠρώδης δὲν κατάλαβε τίποτε, παρ ὅτι ἔµαθε γι αὐτὸν τὰ πάντα; Γιατί ὁ Θεὸς ἔδειξε στοὺς µάγους τὸν ἀστέρα Γιατί εἶδαν τους ἀγγέλους οἱ ποιµένες; Γιατί ὁ Ἠρώδης δὲν εἶδε τίποτε; Γιατί καὶ οἱ φαρισαῖοι δὲν εἶδαν τίποτε καί δέν κατάλαβαν τίποτε; Γιατί σήµερα οἱ πιστοὶ βλέπουν τόσα θαύµατα; Γιατί οἱ ἄπιστοι δέν βλέπουν ποτὲ τίποτε; Ὅσο πιὸ πολὺ ψάχνει κανείς, τόσο διαπιστώνει, ὅτι ὁ Χριστός φανερώνεται σ ἐκείνους ποὺ Τὸν ἀναζητοῦν µὲ εἰλικρίνεια, στά σοβαρά, καὶ κρύβεται ἐπίτηδες ἀπὸ ἐκείνους πού δέν Τὸν ἀναζητοῦν µὲ εἰλικρίνεια καὶ στὰ σοβαρά. Ἐµεῖς, ἀδελφοί µου, ζοῦµε καὶ χαιρόµαστε τὴ µεγάλη ἑορτή. Ζοῦµε ὅµως καὶ χαιρόµαστε παράλληλα καὶ τὸ µυστήριο τοῦ Χριστοῦ; Τὸ ἔχοµε αἰσθανθῆ; Τὸ ἔχοµε καταλάβει; Ναί; Τότε εἴµαστε εὐτυχισµένοι. Ἀληθινὰ εὐτυχισµένοι. Ὄχι; Τότε, ἂς τὸ ἄναζητησωµε µὲ εἰλικρίνεια. Στὰ σοβαρά. Γιὰ νὰ γίνωµε εὐτυχισµένοι. Γιατί ἡ εὐτυχία καὶ ἡ ἐπιτυχία στόν κόσµο ἐξαρτᾶται ἀπό τή σωστὴ ἀντιµετώπισι καὶ λύσι τῶν µεγάλων προβληµάτων. Καί µεγάλα προβλήµατα εἶναι: ὁ Θεός, ἡ ψυχή, ἡ αἰώνιος ζωὴ. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι µικρά, ἀπελπιστικὰ µικρά, ὅσο καὶ ἂν µερικοὶ ἄνθρωποι, πολὺ ρηχοί, τὰ παίρνουν στὰ σοβαρά. 7

8 Τὸ βλογηµένο τὸ µαντρί Φώτη Κόντογλου ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ 12 (Χριστούγεννα 2008) Κάθε χρόνο ὁ Ἅγιος Βασίλης τὶς παραµονὲς τῆς χρονιᾶς γυρίζει ἀπὸ χώρα σὲ χώρα κι ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, καὶ χτυπᾶ τὶς πόρτες γιὰ νὰ δεῖ ποιὸς θὰ τὸν δεχτεῖ µὲ καθαρὴ καρδιά. Μία χρονιὰ λοιπόν, πῆρε τὸ ραβδί του καὶ τράβηξε. Ἤτανε σὰν καλόγερος ἀσκητής, ντυµένος µὲ κάτι µπαλωµένα παλιόρασα, µὲ χοντροπάπουτσα στὰ ποδάρια του καὶ µ ἕνα ταγάρι περασµένο στὸν ὦµο του. Γι αὐτὸ τὸν παίρνανε γιὰ διακονιάρη καὶ δὲν τ ἀνοίγανε τὴν πόρτα. Ὁ Ἅγιος Βασίλης ἔφευγε λυπηµένος, ἔβλεπε τὴν ἀπονιὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ συλλογιζότανε τοὺς φτωχοὺς ποὺ διακονεύουνε, ἐπειδὴς ἔχουνε ἀνάγκη, µ ὅλο ποὺ αὐτὸς ὁ ἴδιος δὲν εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ κανέναν, κι οὔτε πεινοῦσε, οὔτε κρύωνε. Ἀφοῦ βολόδειρε ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ κεῖ, κι ἀφοῦ πέρασε ἀπὸ χῶρες πολλὲς κι ἀπὸ χιλιάδες χωριὰ καὶ πολιτεῖες, ἔφταξε στὰ ἑλληνικὰ τὰ µέρη, ποὺ ναι φτωχὸς κόσµος. Ἀπ ὅλα τὰ χωριὰ πρόκρινε τὰ πιὸ φτωχά, καὶ τράβηξε κατὰ κεῖ, ἀνάµεσα στὰ ξερὰ βουνὰ ποὺ βρισκότανε κάτι καλύβια, πεινασµένη λεµπεσουριά. Περπατοῦσε νύχτα κι ὁ χιονιάς βογγοῦσε, ἡ πλάση ἤτανε πολὺ ἄγρια. Ψυχὴ ζωντανὴ δὲν ἀκουγότανε, ἐξὸν ἀπὸ κανένα τσακάλι γάβγιζε. Ἀφοῦ περπάτηξε κάµποσο, βρέθηκε σ ἕνα ἀπάγκειο ποὺ ἔκοβε ὁ ἀγέρας ἀπό να µικρὸ βουνό, κ εἶδε ἕνα µαντρὶ κολληµένο στὰ βράχια. Ἄνοιξε τὴν αὐλόπορτα ποὺ ἤτανε κανωµένη ἀπὸ ἄγρια ρουπάκια καί µπῆκε στὴ µάντρα. Τὰ σκυλιὰ ξυπνήσανε καὶ πιάσανε καὶ γαβγίζανε. Πέσανε ἀπάνω του νὰ τὸν σκίσουνε µά, σὰν πήγανε κοντά του, σκύψανε τὰ κεφάλια τους καὶ σερνόντανε στὰ ποδάρια του, γλύφανε τὰ χοντροπάπουτσά του, γρούζανε φοβισµένα καὶ κουνούσανε παρακαλεστικὰ τὶς οὐρές τους. Ὁ Ἅγιος σίµωσε στὸ καλύβι τοῦ τσοµπάνου καὶ χτύπησε τὴν πόρτα µὲ τὸ ραβδί του καὶ φώναξε: Ἐλεῆστε µε, χριστιανοί, γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν ἀποθαµένων σας! Κι ὁ Χριστός µας διακόνεψε σὰν ἦρθε σὲ τοῦτον τὸν κόσµο!» Ἡ πόρτα ἄνοιξε καὶ βγῆκε ἕνας τσοµπάνης, παλληκάρι ὡς εἰκοσιπέντε χρονῶ, µὲ µαῦρα γένεια. Καὶ δίχως νὰ δεῖ καλὰ - καλὰ ποιὸς χτυποῦσε τὴν πόρτα, εἶπε στὸν γέροντα: «Πέρασε µέσα στ ἀρχοντικό µας νὰ ζεσταθεῖς! Καλὴ µέρα καὶ καλή χρονιά!» Αὐτὸς ὁ τσοµπάνης ἤτανε ὁ Γιάννης ὁ Μπάϊκας, ποὺ τὸν λέγανε Γιάννη Βλογηµένον, ἄνθρωπος ἀθῶος σὰν τὰ πρόβατα πού βόσκαγε, ἀγράµµατος ὁλότελα. Μέσα στὴν καλύβα ἔφεγγε µὲ λιγοστὸ φῶς ἕνα λυχνάρι. Ὁ Γιάννης, σὰν εἶδε στὸ φῶς πὼς ὁ µουσαφίρης ἤτανε γέροντας καλόγερος, πῆρε τὸ χέρι του καὶ τ ἀνασπάστηκε καὶ τὸ βαλε ἀπάνω στὸ κεφάλι του. Ὕστερα φώναξε τὴ γυναῖκα του, ὥς εἴκοσι χρονῶ κοπελούδα, ποὺ κουνοῦσε τὸ µωρὸ τους µέσα στὴν κούνια. Καὶ κείνη πῆγε ταπεινὰ καὶ φίλησε τὸ χέρι τοῦ γέροντα, κ εἶπε: «Κόπιασε, παππού, νὰ ξεκουραστεῖς.» Ὁ Ἅγιος Βασίλης στάθηκε στὴν πόρτα καὶ βλόγησε τὸ καλύβι καὶ εἶπε: «Βλογηµένοι νὰ σαστε. τέκνα µου, κι ὅλο τὸ σπιτικό σας! Τὰ πρόβατά σας νὰ πληθαίνουνε ὡς τοῦ Ἰώβ µετὰ τὴν πληγὴν καὶ ὡς τοῦ Ἀβραὰµ καὶ ὡς τοῦ Λάβαν! Ἡ εἰρήνη τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ εἶναι µαζί σας.» Ὁ Γιάννης ἔβαλε ξύλα στὸ τζάκι καὶ ξελόχισε ἡ φωτιά. Ὁ Ἅγιος ἀπίθωσε σὲ µία γωνιὰ τὸ ταγάρι του, ὑστέρα ἔβγαλε τὸ µπαλωµένο τὸ ράσο του καὶ ἀπόµεινε µὲ τὸ ζωστικό του. Τὸν βάλανε κ ἔκατσε κοντὰ στὴ φωτιά, κ ἡ γυναίκα τοῦ βαλε καὶ µία µαξιλάρα ν ἀκουµπήσει. 8

9 Ὁ Γιάννης ἤτανε καλὸς ἄνθρωπος, ὅπως τὸν ἔφτιαξε ὁ Θεός. Φτωχὸς ἤτανε, εἶχε λιγοστὰ πρόβατα, µὰ πλούσια καρδιά. «Τῆ πτωχείᾳ τὰ πλούσια!» Ἤτανε αὐτὸς καλός, µὰ εἶχε καὶ καλή γυναῖκα. Κι ὅποιος τύχαινε νὰ χτυπήσει τὴν πόρτα τους, ἔτρωγε κ ἔπινε καὶ κοιµότανε. Κι ἂν ἤτανε καὶ πικραµένος, εὕρισκε παρηγοριά. Γι αὐτὸ ὁ Ἅγιος Βασίλης κόνεψε στὸ καλύβι τους, ξηµερώνοντας Πρωτοχρονιὰ παραµονὴ τῆς χάρης του, κ ἔδωσε τὴν εὐλογία του. Κείνη τὴ νύχτα τὸν περιµένανε ὅλες οἱ πολιτεῖες καὶ τὰ χωριὰ τῆς οἰκουµένης, ἀρχόντοι, δεσποτάδες κ ἐπίσηµοι ἄνθρωποι, πλὴν ἐκεῖνος δὲν πῆγε σὲ κανέναν τέτοιον ἄνθρωπο, παρὰ πῆγε στὸ µαντρὶ τοῦ Γιάννη τοῦ Βλογηµένου. Ὁ Ἅγιος Βασίλης γύρισε κ εἶδε γύρω του καὶ ξανάπε µέσα στὸ στόµα του: «Βλογηµένο νὰ ναι τοῦτο τὸ καλύβι!» Ὁ Γιάννης µπαινόβγαινε γιὰ νὰ φέρει τὸ να καὶ τ ἄλλο. Ἡ γυναίκα του µαγείρευε. Ὁ Γιάννης ξανάρριξε ξύλα στὴ φωτιά. Μονοµιᾶς φεγγοβόλησε τὸ καλύβι µὲ µίαν ἀλλιώτικη λάµψη καὶ φάνηκε σὰν παλάτι. Τὰ δοκάρια σὰν νὰ τανε µαλαµοκαπνισµένα, κ οἱ πυτιὲς ποὺ ἤτανε κρεµασµένες σὰν νὰ γινήκανε χρυσὰ καντήλια, καὶ τὰ τυροβόλια κ οἱ καρδάρες καὶ τ ἄλλα τὰ σύνεργα ποὺ τυροκοµοῦσε ὁ Γιάννης, λὲς κ ἤτανε διαµαντοκολληµένα. Καὶ τὰ ξύλα ποὺ καιγόντανε στὴ φωτιὰ εὐωδιάζανε σὰν µοσκολίβανο καὶ δὲν τρίζανε ὅπως τρίζανε τὰ ξύλα τῆς φωτιᾶς, παρὰ ψέλνανε σὰν τοὺς ἀγγέλους ποὺ ναι στὸν Παράδεισο. Σὰν βολέψανε τὰ πρόβατα, µπῆκε µέσα ὁ Γιάννης καὶ λέγει στὸ γέροντα: Γέροντα, µεγάλη χαρὰ ἔχω ἀπόψε ποὺ ἦρθες, ν ἀκούσουµε κι ἐµεῖς κανένα γράµµα, γιατί δὲν ἔχουµε ἐκκλησιὰ κοντά µας, µήτε κἄν ρηµοκκλήσι. Ἐγὼ ἀγαπῶ πολὺ τὰ γράµµατα τῆς θρησκείας µας, κι ἂς µὴν τὰ καταλαβαίνω, γιατί εἶµαι ξύλο ἀπελέκητο. Μιά φορά µᾶς ἦρθε ἕνας γέροντας Ἁγιονορίτης καὶ µᾶς ἄφησε τούτη τὴν ἁγιωτικὴ φυλλάδα, κι ἂν λάχει νὰ περάσει κανένας γραµµατιζούµενος καµµιὰ φορά, τὸν βάζω καὶ τὴν διαβάζει. Ἐγὼ ὅλα - ὅλα τὰ γράµµατα ποὺ ξέρω εἶναι τρία λόγια ποὺ τὰ λεγε ἕνας γραµµατιζούµενος, ποὺ ἔβγαζε λόγο στὸ χωριό, δυὸ ὧρες ἀπὸ δῶ, κι ἀπὸ τὶς πολλὲς φορὲς ποὺ τὰ λεγε, τυπωθήκανε στὴ θύµισή µου. Αὐτὸς ὁ γραµµατικὸς ἔλεγε καὶ ξανάλεγε: «Σ κώνιτι οὑ µήτηρ του κι τούν ἀνισπάζιτι κί τοῦ λέγ : Τέκνου µου! Τέκνου µου!» Αὐτὰ τὰ γράµµατα ξέρω...» Ἤτανε µεσάνυχτα. Ὁ ἀγέρας βογγοῦσε. Ὁ Ἅγιος Βασίλης σηκώθηκε ἀπάνω καὶ στάθηκε γυρισµένος κατὰ τὴν ἀνατολὴ κ ἔκανε τὸν σταυρὸ του τρεῖς φορές. Ὕστερα ἔσκυψε καὶ πῆρε ἀπὸ τὸ ταγάρι του µιά φυλλάδα κ εἶπε: «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων!» Ὁ Γιάννης πῆγε καὶ στάθηκε ἀπὸ πίσω του καὶ σταύρωσε τὰ χέρια του. Ἡ γυναίκα βύζαξε τὸ µωρὸ καὶ πῆγε καὶ κείνη καὶ στάθηκε κοντὰ στὸν ἄντρα της. 9

10 Κι ὁ γέροντας εἶπε τὸ «Θεὸς Κύριος» καὶ τ ἀπολυτίκιο τῆς Περιτοµῆς «Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες», χωρὶς νὰ πεῖ τὸ δικό του τ ἀπολυτίκιο, ποὺ λέγει «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου». Ἔψελνε γλυκὰ καὶ ταπεινά, κι ὁ Γιάννης κ ἡ Γιάνναινα τὸν ἀκούγανε µὲ κατάνυξη καὶ κάνανε τὸν σταυρό τους. Κ εἶπε ὁ Ἅγιος Βασίλης τὸν Ὄρθρο καὶ τὸν Κανόνα τῆς ἑορτῆς «Δεῦτε λαοί, ἄσωµεν», χωρὶς νὰ πεῖ τὸν δικό του Κανόνα «Σοῦ τὴν φωνὴν ἔδει παρεῖναι, Βασίλειε». Κ ὕστερα εἶπε ὅλη τή Λειτουργία, κ ἔκανε ἀπόλυση. Καθήσανε στὸ τραπέζι καὶ φάγανε, ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, ὁ Γιάννης ὁ Βλογηµένος, ἡ γυναίκα του κι ὁ µπάρµπα-μάρκος ὁ Βουβός, ποὺ τὸν εἶχε συµµαζέψει ὁ Γιάννης καὶ τὸν βοηθοῦσε. Καὶ σὰν ἀποφάγανε, ἔφερε ἡ γυναίκα τὴν βασιλόπιττα καὶ τὴν ἔβαλε ἀπάνω στὸ σοφρά. Κι ὁ Ἅγιος Βασίλης πῆρε τὸ µαχαίρι καὶ σταύρωσε τὴν βασιλόπιττα κ εἶπε: «Εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος!» Κ ἔκοψε τὸ πρῶτο τὸ κοµµάτι κ εἶπε: «Τοῦ Χριστοῦ», ἔκοψε δεύτερο κ εἶπε: «Τῆς Παναγίας», κ ὕστερα ἔκοψε τὸ τρίτο καί δὲν εἶπε: «Τοῦ Ἁγίου Βασιλείου», ἀλλὰ εἶπε: «Τοῦ νοικοκύρη τοῦ Γιάννη τοῦ Βλογηµένου!» Πετάγεται ὁ Γιάννης καὶ τοῦ λέγει: «Γέροντα, ξέχασες τὸν Ἄη - Βασίλη!» Τοῦ λέγει ὁ Ἅγιος: «Ἀλήθεια, τὸν ξέχασα!» Κ ἔκοψε ἕνα κοµµάτι κ εἶπε: «Τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Βασιλείου!» σου;» Λέγει πάλι ὁ Γιάννης στὸν Ἅγιο: «Γέροντα, γιατί δὲν ἔκοψες γιὰ τὴν ἁγιωσύνη Τοῦ λέγει ὁ Ἅγιος: «Ἔκοψα, εὐλογηµένε!» Μὰ ὁ Γιάννης δὲν κατάλαβε τίποτα, ὁ καλότυχος! Ἔστρωσε ἡ γυναίκα γιὰ νὰ κοιµηθοῦνε. Σηκωθήκανε νὰ κάνουνε τὴν προσευχή τους. Ὁ Ἅγιος Βασίλης ἄνοιξε τὶς ἀπαλάµες του κ εἶπε τὴ δική του τὴν εὐχή, ποὺ τὴ λέγει ὁ παπὰς στὴ Λειτουργία: «Κύριος ὁ θεός µου, οἶδα ὅτι οὐκ εἰµὶ ἄξιος, οὐδὲ ἱκανὸς ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς τοῦ οἴκου τῆς ψυχῆς µου» Σὰν τελείωσε τὴν εὐχὴ κ ἑτοιµαζόντανε νὰ πλαγιάσουνε, τοῦ λέγει ὁ Γιάννης: Ἐσύ, γέροντα, ποὺ ξέρεις τὰ γράµµατα. πές µας σὲ ποιὰ παλάτια ἄραγες πῆγε ἀπόψε ὁ Ἄη - Βασίλης; Οἱ ἄρχοντοι κ οἱ βασιλιάδες τί ἁµαρτίες µπορεῖ νὰ χουνε; Ἐµεῖς οἱ φτωχοὶ εἴµαστεν ἁµαρτωλοὶ καὶ κακορρίζικοι, ἐπειδὴς ἡ φτώχεια µᾶς κάνει νὰ κολαζόµαστε.» Ὁ Ἅγιος Βασίλης δάκρυσε. Σηκώθηκε πάλι ἀπάνω, ἅπλωσε τὶς ἀπαλάµες του καὶ ξαναεῖπε τὴν εὐχὴ του ἀλλιώτικα: «Κύριε ὁ Θεός µου, οἶδας ὅτι ὁ δοῦλος σου Ἰωάννης ὁ ἁπλοῦς ἐστιν ἄξιος καὶ ἱκανὸς ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην αὐτοῦ εἰσέλθης, ὅτι νήπιος ὑπάρχει, καὶ τῶν τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν...» Καὶ πάλι δὲν κατάλαβε τίποτα ὁ Γιάννης ὁ καλότυχος, ὁ Γιάννης ὁ Βλογηµένος. Ὕστερα ἔκοψε πολλὰ κοµµάτια, καὶ σὲ κάθε ἕνα ποὺ ἔκοβε ἔλεγε: «τῆς νοικοκυρᾶς», «τοῦ µωροῦ», «τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Μάρκου τοῦ µογιλάλου», «τοῦ σπιτιοῦ», «τῶν ζωντανῶν», «τῶν φτωχῶν». 10

11 Ξένον καὶ παράδοξον Μυστήριον Παντελῆ Πάσχου...Αὐτὲς τὶς µέρες γινόµαστε -ἐξωτερικά, ἀλίµονο, τὶς περισσότερες φορές- πιὸ φιλέορτοι καὶ πιὸ φιλόχριστοι. Θυµούµαστε τὰ παιδικά µας χρόνια καὶ τὴν ἐκκλησιὰ τοῦ χωριοῦ µας, oἱ ξενητεµένοι, καὶ δακρύζουµε. Ὅλοι σχεδὸν ἀποφασίζουµε ν ἀφήσουµε τὶς φροντίδες καὶ τὶς καθηµερινὲς βιοτικὲς µέριµνες καὶ νὰ γιορτάσουµε τὰ Χριστούγεννα. Σ αὐτὸ θὰ µᾶς βοηθήσουνε πολλοὶ παράγοντες -νὰ γιορτάσουµε δήλ. µὲ ὅση κοσµικότητα ἐπιβάλλεται ἀπ τὰ ἔθιµα ἤ τὸν καινούργιο θεὸ τοῦ τουρισµοῦ, ποὺ ξεσηκώνει τὴν oἰκoγένεια καὶ τὴ σκορπίζει στοὺς πέντε ἀνέµους, γιὰ νὰ γιορτάσουν γραφικώτερα τὰ Χριστούγεννα. Βέβαια δὲν θὰ λείψουν ἀπ τὴν ἀτµόσφαιρα τῆς γιορτῆς κ oἱ πανηγυρισταὶ τῶν ἐφηµερίδων. Ἐκεῖνοι ποὺ ὡς τὰ χτές, ὅλον τὸν χρόνο, βουτοῦσαν τὴν πέννα τους στὶς µεγαλύτερες βρωµιές, ἀπὸ κάθε ἄποψη καὶ κλίµα, καὶ µᾶς ἔδιναν τὰ πιὸ ἄνοστα καὶ τὰ πιὸ ἀκαλαίσθητα πορνογραφήµατα καὶ βαναυσουργήµατα, θά ρθοῦν τώρα κοντὰ στὸ στασίδι ποὺ ψέλνει µὲ σεµνότητα ὁ Παπαδιαµάντης κι ὁ Μωραϊτίδης τὰ χριστουγεννιάτικα, καὶ θ ἀρχίσουν κι αὐτοὶ νὰ µιµοῦνται τὸ ψάλσιµό τους. Κι ἂν τυχὸν καταλάβουν τὴν παραφωνία τους καὶ σιωπήσουν, θὰ παραλάβουν - ὅπως κάθε χρόνο δά µᾶς ἔχουν συνηθίσει - τοὺς δυὸ Σκιαθίτες, καί, λέγοντας τὶς χιλιοειπωµένες ἀναµνήσεις µὲ κοινότοπα ἀναµασήµατα, θὰ παραστήσουν τοὺς πνευµατικοὺς ἀνθρώπους ποὺ συµµετέχουν στὸ µεγάλον ἑορτασµὸ τῶν Χριστουγέννων, δίχως µιά λέξη νὰ µᾶς ποῦν γιὰ τὸ ὑπερφυές, τὸ ξένον καὶ παράδοξον µυστήριον τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ θείου Λόγου. Τὸ νὰ µιλᾶς, ὅµως, γιὰ τὸν Παπαδιαµάντη καὶ τὸ Μωραϊτίδη τὰ Χριστούγεννα ἤ τὸ Πάσχα, ἐπειδὴ τὸ καλεῖ ἡ περίσταση καὶ ἡ ἐπικαιρότητα, δίχως νὰ συγγενεύεις πνευµατικὰ µὲ τὸν κόσµο τους καὶ δίχως νὰ προσπαθεῖς νὰ µιµηθεῖς τὸν ἐνάρετο βίο τους ἤ ὅ,τι τέλος πάντων καλό τούς ἀναγνωρίζεις πὼς εἶχαν κατορθώσει, δείχνει πὼς ἡ πορεία σου γιὰ τὴ Βηθλεὲµ δὲν εἶναι σωστή, ἡ δὲν ἔγινε καθόλου αὐτὴ ἡ πορεία, κι οὔτε τὴν αἰσθάνεσαι σὰν ἀνάγκη. Εἶσαι ἕνας βολεµένος ἀνθρωπάκος, ποὺ δὲν ξέρεις τί σοῦ λείπει, ὅταν ζεῖς δίχως τὸ ζεστὸ ἐκεῖνο ἀστέρι καὶ δίχως τὴ γέννηση τῆς Βηθλεέµ. Καὶ στὴ θέση αὐτῶν τῶν λογοτεχνῶν ἡ δηµοσιογράφων, ποὺ χριστιανίζουν αὐτὲς τὶς µέρες δίχως νὰ νιώθουν τίποτε βαθύτερο, ἔξω ἀπὸ µία νοσταλγία τῶν παιδικῶν τους χρόνων µὲ τ ἀπαραίτητα χριστουγεννιάτικα ἀναπολήµατα, βρίσκονται καὶ πολλοὶ ἄλλοι χριστιανοί, ποὺ γιορτάζουν ἐπιφανειακά, κοσµικὰ καὶ µ ἕναν τρόπο σαρκικὸ τὰ Χριστούγεννα. Μὰ ὅσοι ἐπιθυµοῦν νὰ αἰσθανθοῦν κάτι πνευµατικώτερο, κάτι βαθύτερο καὶ συγκλονιστικώτερο γιὰ τὴ ζωὴ τῆς ταλαιπωρηµένης µας ψυχῆς, δὲν φτάνει νὰ διαβάσουν τὴν ἐπίκαιρη φιλολογία ποὺ προσφέρουν οἱ κάθε λογῆς φυλλάδες. Πρέπει νὰ ξεκινήσουν -ἤδη πρέπει νάχουν ξεκινήσει ἀπὸ µέρες τώρα - γιὰ τὴ µακρινὴ πολίχνη, τῆς Ἰουδαίας, τὴ φτωχικὴ Βηθλεέµ. Νὰ περπατήσουν πολύ, µὲ ὁδηγὸ τὸ λαµπερὸ ἀστέρι τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ταπεινώσεως, γιὰ νὰ βροῦν τὴ φάτνη. Κι ἀφοῦ προσκυνήσουν τὸ θεῖο Βρέφος, νὰ κοινωνήσουν τὸ ξένον καὶ παράδοξον µυστήριον. Δίχως αὐτὴ τὴν κοινωνία τοῦ Μυστηρίου, ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνα γεγονός, ποὺ περνᾶ ἔξω ἀπὸ τὴν ψυχή µας, ἕνα γεγονὸς ἀδιάφορο. Ἂν ὁ Χριστὸς δὲν γεννηθεῖ µυστικὰ στὴ µέσα µας Βηθλεέµ, καὶ δὲν κοινωνήσουµε προσωπικὰ τὴν ἐνανθρώπησή του, ἡ σκοτεινὴ σπηλιὰ τῆς καρδιᾶς µας ποτὲ δὲν πρόκειται νὰ γίνει οὐρανός, ὅπως ἔγινε τότε, πρὶν δυὸ χιλιάδες χρόνια, ὅταν ὁ ἀχώρητος παντί, ἐν τῇ γαστρί τῆς Παρθένου ἐχωρήθη καὶ γεννήθηκε στὸ ταπεινὸ σπήλαιο.. 11

12 Βυζαντινὰ Κάλαντα Χριστουγέννων Ἄναρχος Θεὸς καταβέβηκεν καὶ ἐν τῇ Παρθένῳ κατώκησεν ερου ρεµ ερου ρεµ ρερου ρερου ρερου ρεµ χαῖρε Ἄχραντε. Βασιλεὺς τῶν ὅλων καὶ Κύριος ἦλθε τὸν Ἀδὰµ ἀναπλάσασθαι ερου ρεµ ερου ρεµ ρερου ρε και τενενά χαῖρε Δέσποινα. Γηγενεῖς σκιρτᾶτε καὶ χαίρεσθε, τάξεις τῶν ἀγγέλων εὐφραίνεσθε ερου ρεµ ερου ρεµ ρερου ρερου ρερου ρεµ χαῖρε Ἄχραντε. εῦτε ἐν σπηλαίῳ θεάσασθαι, κείµενον ἐν φάτνῃ τὸν Κύριον ερου ρεµ ερου ρεµ ρερου ρε και τενενα χαῖρε Δέσποινα. Ἐξ ἀνατολῶν µάγοι ἔρχονται δῶρα προσκοµίζουσι ἄξια. ερου ρεµ ερου ρεµ ρερου ρερου ρερου ρεµ χαῖρε Ἄχραντε. Ζητοῦν προσκυνῆσαι τὸν Κύριον, τὸν ἐν τῷ σπηλαίῳ τικτόµενον. ερου ρεµ ερου ρεµ ρερου ρε τε και τενενα χαῖρε Δέσποινα. Ἡ ἀστὴρ τοὺς µάγους ὡδήγησεν ἄνω τοῦ σπηλαίου τοὺς ἔφερεν Θεὸς Βασιλεὺς προαιώνιος τίκτεται ἐκ κόρης Θεόπαιδος. Ἰδὼν ὁ Ἡρῴδης ἐθαύµασε τὴν ὑπὸ τῶν µάγων ἀκρίβειαν. Κράζει καὶ βοᾶ πρὸς τοὺς ἱερεῖς τοὺς δοξολογοῦντας τὸν Κύριον. Λέγετε σοφοὶ καὶ διδάσκαλοι ἆρα ποῦ γεννᾶται ὁ Κύριος. Μάγοι των κηρύττουν καὶ λέγουσι Βασιλέα µέγα καὶ Κύριον. Τεριριριρεµ τεριριριρεµ τεµ και ανανες χαῖρε ἄχραντε, τεµ καὶ νενενὰ χαῖρε Δέσποινα. Νῦν Ἡρῴδης σήµερον ἤκουσεν ἀληθείας θαῦµα κι ἐθαύµασεν Τεριριριρεµ τεριριριρεµ τεµ και ανανες χαῖρε ἄχραντε, τεµ καὶ νενενὰ χαῖρε Δέσποινα. Ξένον καὶ παράδοξον ἄκουσµα, τὴν ὑπὸ τῶν µάγων ἀκρίβειαν Τεριριριρεµ τεριριριρεµ τεµ και ανανες χαῖρε ἄχραντε τεµ καὶ νενενὰ χαῖρε Δέσποινα. Ὁ µακροθυµήσας καὶ Κύριος, σῶσαι τοὺς εἰς Σε καταφεύγοντας Τεριριριρεµ τεριριριρεµ τεµ και ανανες χαῖρε ἄχραντε τεµ καὶ νενενὰ χαῖρε Δέσποινα. Ποιµένες ἰδόντες ἐδόξαζον, δόξα ἐν ὑψίστοις ἐκραύγαζον. Ῥῆµα Ἰωσὴφ νύκτα ἤκουσεν ἄγγελος Κυρίου ἐλάλησε. Σήµερον γεννᾶται ὁ Κύριος καὶ πᾶσα ἡ κτίσις ἀγάλλεται. Τρεῖς τὰς ὑποστάσεις ἐγνώκαµεν Πατέρα, Υἱόν, Πνεῦµα Ἅγιον. Ὑπὸ ἀρχαγγέλων ὑµνούµενον καὶ τῶν Σεραφεὶµ δοξαζόµενον. Ερου ρεµ ερου ρεµ ερου ερου ρεµ χαῖρε ἄχραντε. Φῶς ἐν τῷ σπηλαίῳ ἐπέφανεν καὶ τὸν κόσµον ὅλον ἐφώτισε. Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος ὑπάρχεις καὶ Κύριος. Χαίρουσα ἡ κτίσις ἀγάλλεται καὶ πανηγυρίζει, εὐφραίνεται. Ερου ρεµ ερου ρεµ ερου ερου ρεµ χαῖρε ἄχραντε. Ψάλλοντες Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡµῶν τὸν ἐν τῷ σπηλαίῳ τικτόµενον. Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος ὑπάρχεις καὶ Κύριος. Ὦ παρθενοµήτορ καὶ Δέσποινα σῷζε τοὺς εἰς Σὲ καταφεύγοντας. Ερου ρεµ ερου ρεµ ερου ερου ρεµ χαῖρε ἄχραντε. Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος ὑπάρχεις καὶ Κύριος. 12

13 Ἡ εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου στὴν Ὀρθόδοξη τέχνη Νικoλάου Ζία Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τὸ µέγα αὐτὸ γεγονὸς τῆς ἱστορίας τοῦ κόσµου, γιορτάζεται ἀπὸ τὴν Ἁγία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία µὲ δοξολογία καὶ κατάνυξη, ποὺ θαυµαστὰ ἐκφράζονται στὴν ἡδυµελὴ ὑµνογραφία καὶ τὴν εἰρηνόχυτο εἰκονογραφία. Ἔτσι µέσα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἁπλὸς ὀρθόδοξος χριστιανὸς ζεῖ τὸ µυστήριο τῆς σαρκώσεως µὲ τὶς αἰσθήσεις του, ποὺ µ ε τ α µ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι, γιὰ νὰ γίνουν µέσα κοινωνίας µὲ τὸ ἄρρητο. Π ρ ο σ κυν ών τ α ς τ ὴν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως «βλέπει» µὲ τὰ µάτια του τὴ θεολογία τῆς Σ α ρ κ ώ σ ε ω ς κ α ὶ αἰσθάνεται τὴν εὐφροσύνη τῆς ἐνανθρωπήσεως. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἄγευστος π ν ε υ µ α τ ι κ ῆ ς ζω ῆ ς µελετητής, µπορεῖ κἰ ἀπὸ αὐτὴν καὶ µόνο τὴν εἰκόνα ν ἀντιληφθεῖ τὸ πνευµατικὸ µεγαλεῖο, τὸ µυστικὸ βάθος καὶ τὸ αἰσθητικὸ κάλλος τῆς Ὀρθοδόξου τέχνης, ποὺ συνήθως τὴ λέµε βυζαντινή. Τὴν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως στὴν ὁλοκληρωµένη της µορφὴ τὴ βρίσκουµε κυρίως στοὺς ἔπειτα ἀπὸ τὴν εἰκονοµαχία χρόνους. Στὴν Ἑλλάδα µᾶς ἔχουν σωθεῖ δυὸ ἐκκλησίες τοῦ 11ου αἰ., καθολικὰ ἄλλοτε τῶν Μοναστηριῶν τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ καὶ τοῦ Δαφνίου, ποὺ στὰ ψηφιδωτά τους βλέπουµε τὴν παράσταση τῆς Γεννήσεως στὴν αὐθεντικώτερή της µορφή. Ἄς συνοψίσουµε τὰ βασικὰ στοιχεῖα ποὺ συνθέτουν τὴν εἰκόνα. Τὸ κεντρικὸ τµῆµα καταλαµβάνει βουνὸ «βραχῶδες, ἀλλ εὔχαρι καὶ φωτεινόχρωµο», ποὺ στὴν κοιλιά του ἀνοίγεται σκοτεινόχρωµο σπήλαιο καὶ µέσα φάτνη µὲ τὸν νήπιο Χριστὸ ἐσπαργανωµένο, ἐνῷ ἡ Παναγία - Μητέρα του εἶναι στὸ πλάι ξαπλωµένη πάνω σ ἕνα στρῶµα. Ἄλλοτε εἰκονίζεται καθισµένη ἢ γονατιστή. Πίσω ἀπὸ τὴ φάτνη προβάλλουν τὰ κεφάλια τους δυὸ ἀγαθὰ ζῷα, βόδι καὶ ὀνάριο ζεσταίνοντας τὸ θεῖο Βρέφος µὲ τὴν ἀναπνοή τους. Ἔξω ἀπὸ τὸ σπήλαιο, στὸ κάτω ἄκρο τῆς εἰκόνας, κάθεται συλλογισµένος ὁ Ἰωσὴφ ἔχοντας ἴσως ἀκόµη τὸ σαράκι τῆς ἀµφιβολίας µέσα του. Στὴν ἄλλη ἄκρη τῆς εἰκόνας παριστάνεται τὸ πρῶτο λουτρό, ποὺ ἔκανε ἡ µαία Σαλώµη στὸ Νεογέννητο. Δεξιὰ κἰ ἀριστερὰ ἀπὸ τὸ βουνὸ ἄγγελοι προσκυνοῦν καὶ δοξολογοῦν τὸ Χριστὸ ἢ φέρνουν στοὺς ποιµένες, ποὺ ξενυχτοῦν, τὸ χαροποιὸ ἄγγελµα. Ἕνα τσοπανόπουλο κάθεται διπλοποδισµένο παίζοντας φλογέρα. Ζωγραφίζονται ἀκόµη καὶ ἄλλοι τσοπάνοι µὲ τὰ κοπάδια τους. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη ἔρχονται ντυµένοι µὲ τὶς ἐξωτικές τους φορεσιὲς οἱ τρεῖς Μάγοι κοµίζοντας τὰ βασιλικὰ τους δῶρα. 13

14 Ὁ λαµπρὸς ἀστέρας, ποὺ τοὺς ὁδηγοῦσε, ἔχει σταθεῖ πάνω ἀπὸ τὸ σπήλαιο, «ὡσὰν δροσοσταλίδα κρεµάµενη ἄνωθεν τῆς κεφαλῆς τοῦ Χριστοῦ», ὅπως γράφει ὁ µακαριστὸς Φώτης Κόντογλου. Ὁ ἴδιος ἁγιογράφος - συγγραφέας ὁλοκληρώνει τὴν περιγραφὴ τῆς παραστάσεως µὲ τὴ λιτὴ φύση, ποὺ τὴ στολίζει: «Ἄγρια πρινάρια καὶ εὐώδη χόρτα, µυρσίνες, θυµάρια καὶ ἄλλα στολίζουν ταπεινὰ τοὺς βράχους, ὅπως τὰ βλέπει κανένας εἰς τὰ εὐλογηµένα βουνὰ τῆς πατρίδος µας». Εἴπαµε στὴν ἀρχή, ὅτι ἡ εἰκόνα φανερώνει τὴ θεολογία, τὸν πνευµατικὸ χαρακτήρα τῆς Γεννήσεως καὶ πρὶν νὰ δοῦµε τὸ καθένα στοιχεῖο τῆς συνθέσεως τί συµβολικὰ ἀποκαλύπτει, ἂς δοῦµε ὁλόκληρη τὴ σύνθεση µαζὶ καὶ τὴν τεχνοτροπία της. Ἡ σύνθεση στοιχείων ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ πραγµατικότητα (βουνό, σπήλαιο, φάτνη, κ.λ.π.) µὲ τὸ πνευµατικὸ στοιχεῖο τοῦ Οὐρανοῦ, ποὺ συµβολίζει τὸ χρυσὸ βάθος τῆς εἰκόνας, καθὼς καὶ ὁ ἀντιρεαλιστικὸς δισδιάστατος χαρακτήρας τῆς ζωγραφικῆς µᾶς δίνουν ὀπτικὰ τὴ σύνθεση τοῦ γήινου καὶ τοῦ θείου, τὴν ἕνωση τοῦ ἀνθρωπίνου καὶ τοῦ θείου καὶ αὐτὸ γιατί οὔτε ἀνθρωποποιεῖ τὴν παράσταση σὰν µία παχυλὴ εἰδωλοποίηση στὸν καθρέφτη, οὔτε ἀφαιρεῖ τὴν ἱστορικότητα τῶν γήινων στοιχείων καὶ συστατικῶν, ἀλλὰ τὰ µεταµορφώνει. Ἡ σύνθεση ἀκολουθεῖ περισσότερο - στὶς λεπτοµέρειες ἰδίως - τὴν ὑµνογραφικὴ παράδοση, ποὺ ἔχει σχέση µὲ τὰ λεγόµενα Ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια. Ἔτσι ζωγραφίζεται σπήλαιο σκοτεινόχρωµο, σὰν τὴ σκοτεινιὰ τοῦ προχριστιανικοῦ κόσµου, ὅπου λάµπει κατάλευκο τὸ ἐσπαργανωµένο Βρέφος. Στὴ Δυτικὴ ζωγραφικὴ ὁ µικρὸς Χριστὸς εἰκονίζεται γυµνός, ἐνῷ τὸ Εὐαγγέλιο σαφῶς µᾶς λέει «καὶ σπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τὴ φάτνη» (Λουκ. β 6). Τὰ δυὸ ζωντανὰ µᾶς ὑπενθυµίζουν κάθε φορὰ ποὺ προσκυνοῦµε τὴν εἰκόνα ὅτι «Ἔγνω βοῦς τὸν κτησάµενον καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ Κυρίου αὐτοῦ, Ἰσραὴλ δὲ µὲ οὐκ ἔγνω καὶ ὁ λαός µου οὐ συνῆκεν» (Ἡσ. α 3). Τὴν κεντρικὴ θέση στὴ σύνθεση κατέχει µαζὶ µὲ τὸ Χριστὸ ἡ Παναγία καὶ ἔχει κανεὶς τὴν ἐντύπωση, ὅτι ἀποτελοῦν τὸν κεντρικὸ κύκλο δείχνοντας τὴ σηµασία τῆς Παναγίας στὸ σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς Παναγίας τονίζεται ἡ σηµασία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καὶ ἡ συµβολή του στὴ θεία συγκατάβαση. Ὁ Ἰωσὴφ µένει ἔξω ἀπὸ τὸ κύκλωµα αὐτό. Ἔτσι ἀµέσως µὲ τὴν πρώτη µατιὰ συνειδητοποιεῖ ὁ πιστὸς ὅτι ἄνανδρος ἡ σύλληψις, καὶ ὁ Ἰωσήφ, καθὼς µάλιστα κάθεται συλλογισµένος, ἐπιβεβαιώνει µὲ τὴν ἄγνοιά του, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀµφιβολία του τὸ µέγα µυστήριον. Ἕνα τροπάριο τῆς Ἐκκλησίας θαρρεῖς ὅτι ὑποµνηµατίζει αὐτὴν τὴν ἀµφιβολία: «Τάδε λέγει Ἰωσὴφ πρὸς τὴν Παρθένον Μαρία, τί τὸ δρᾶµα τοῦτο, ὃ ἐν σοὶ τεθέαµαι; Ἀπορῶ καὶ ἐξίσταµαι καὶ τὸν νοῦν καταπλήττοµαι... οὐκ ἔτι φέρω λοιπόν, τὸ ὄνειδος ἀνθρώπων...». Ἡ σκεπτικὴ στάση τοῦ Ἰωσὴφ δίνει κουράγιο σ ὅσους ταλαιπωροῦνται ἀπὸ λογισµοὺς ἀµφιβολίας, ὅσον ἀφορᾶ τὴ µυστηριακὴ Γέννηση. Ὅσοι δὲν µποροῦν νὰ δεχτοῦν µὲ ἁπλῆ καρδιά, τὸ µήνυµα τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως οἱ καλόκαρδοι ποιµένες, ἐλπίζουν στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῶν ἀµφιβολιῶν καὶ τῶν διαφόρων δεινῶν λογισµῶν. Γιατί σὲ ἄλλο τροπάριο ὁ Ἰωσὴφ θὰ δώσει τὴν ἀπάντηση: «Ἐγώ, φησί, τοὺς προφήτας ἐρευνήσας καὶ χρηµατισθεὶς ὑπὸ ἀγγέλου πέπεισµαι ὅτι Θεὸν γεννήσει ἡ Μαρία ἀνερµηνεύτως». Οἱ Μάγοι - σοφοὶ καὶ καλοπροαίρετοι ἀναζητητὲς τῆς ἀλήθειας τοῦ καιροῦ τους γίνονται ἐδῶ ἐκπρόσωποι ὅλων ὅσων ψάχνουν καὶ πορεύονται δρόµους µακρυνούς, γιὰ νὰ βροῦν τὴν ἔνσαρκο ἀλήθεια, ποὺ εἶναι ὁ τεχθείς Χριστός. Μένει ἀκόµα ἡ τρυφερὴ λεπτοµέρεια τοῦ πρώτου λουτροῦ τοῦ Βρέφους. Ἴσως παραξενεύει καµιὰ φορὰ τοὺς πιστοὺς ἡ σκηνὴ αὐτή, ἀλλὰ ἡ Παράδοση τὴ δέχεται ἤδη ἀπὸ τὸν 6ον αἰ. µέχρι σήµερα µὲ σποραδικὲς ἑξαιρέσεις. Στὸ τρυφερὸ αὐτὸ γεγονός, ἐκτὸς ἀπὸ µία οἰκειότητα, ποὺ 14

15 προσδίδουν στὴν εἰκόνα ὁρισµένοι θεολόγοι, βλέπουν µίαν ἀκόµη ἐπίρρωση στὴν πίστη τῆς σαρκώσεως καὶ ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου. Κἰ ἀκόµη µὲ τὸ βύθισµα στὸ λουτρὸ πιστεύουν ὅτι προεικονίζεται ἡ Βάπτισις τοῦ Κυρίου. Ἂν κάνουµε µία σύγκριση µὲ τὴν εἰκονογραφία στὴ Δύση, ἰδίως µετὰ ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση, θὰ βροῦµε ἀρκετὲς διαφορές, ποὺ µερικὲς σηµαίνουν τὴ διαφορὰ τοῦ πνεύµατος ἀνάµεσα στὶς δυὸ παραδόσεις. τὸ σπήλαιο γίνεται ἕνας στάβλος ἰδωµένος µὲ ροµαντικὴ µατιά, ποὺ ὅλο καὶ τὸν ἐξωραΐζει. Ἡ Παναγία εἶναι µία ὄµορφη χωριατοπούλα καὶ ὁ Χριστὸς ἕνα χαριτωµένο παχουλὸ µωρό, ποὺ εἰκονίζεται µάλιστα γυµνό. Ὁ Ἰωσὴφ παίρνει θέση δίπλα στὸ Βρέφος, ἰσάξια µὲ τὴν Παναγία. Ἡ προσκύνηση τῶν Μάγων µετατρέπεται σὲ µία πολυπρόσωπη παρέλαση τῆς ἀριστοκρατίας τοῦ καιροῦ τοῦ ζωγράφου. Ὁ συναισθηµατισµὸς µὲ τὶς ροµαντικὲς προεκτάσεις του καὶ κάποτε τὶς κλασσικιστικὲς ἀναµνήσεις του παραµερίζει τὸ Μυστήριο µεταλλάσσοντας τὴ συµβολικὴ ἀπεικόνιση τοῦ ἀρρήτου αὐτοῦ µυστηρίου σὲ ὡραία καταγραφὴ ἑνὸς µυθικο ιστορικοῦ γεγονότος µέσα στὰ πλαίσια τῆς Οὑµανιστικῆς ἀµορφίας καὶ τῆς καλοµελετηµένης ἁρµονίας. Ἐπιστρέφοντας στὴν Ὀρθόδοξη Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως βλέπουµε πράγµατα, ποὺ ξεπερνοῦν τὴ λογικὴ καὶ τὴν καλοστηµένη τάξη. Βλέπουµε πράγµατα γιὰ τὴν κρίση µας παράδοξα. Ὁ Χριστὸς π.χ. νὰ εἰκονίζεται στὴ φάτνη καὶ συγχρόνως καὶ στὸ λουτρό. Οἱ Μάγοι νὰ παριστάνονται δυὸ φορές. Τὸ χρόνο ὁ ὀρθόδοξος ζωγράφος τὸν χρησιµοποιεῖ ἐλεύθερα, γιατί ὁ Χριστὸς εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸ χρόνο. Γιατί κἰ ἂν σαρκώθηκε καὶ γεννήθηκε σὲ µία ἱστορικὴ στιγµή, δὲν παύει νὰ εἶναι χτὲς καὶ σήµερα καὶ αὔριο ὁ Ἴδιος. Αὐτὴ τὴν ὑπέρβαση τοῦ χρόνου, τὸ λειτουργικὸ χρόνο, ὅπου τὰ πάντα εἶναι παρόν, µᾶς παρουσιάζει µὲ τὰ µέσα της ἡ ζωγραφική. Ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα τῆς Γεννήσεως µορφοποιεῖ τὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, βρίσκοντας τὸ µέτρο ἀνάµεσα στὸ θεϊκὸ καὶ τὸ ἀνθρώπινο, δοξολογεῖ µὲ χρώµατα καὶ σχήµατα, µὲ τρυφερότητα, ἀλλὰ χωρὶς γλυκερότητα, τὴν ἐνανθρώπηση καὶ προσφέρει στὸν πιστὸ τὴν πύλη γιὰ τὴν εἴσοδο στὸ Μυστήριο, ἀλλὰ καὶ τὴν αἰσθητικὴ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη τῆς ἀληθινῆς τέχνης. Πρωτοχριστιανικὸς Ὕµνος εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδαν ψαλλόµενος κατὰ τὴν πρώτην τοῦ ἔτους ἡµέραν Σε πάτερ κόσµων, πάτερ αἰώνων, µέλπωµεν ὁµοῦ, πᾶσαι τε θεοῦ λόγιµοι δοῦλοι. ὅσα κόσµος ἔχει πρὸς ἐπουρανίων ἁγίων σελάων πρυτανήσω σιγάτω µηδ ἄστρα φαεσφόρα λαµπέσθων ἀπολειόντων ῥιπαὶ πνοιῶν, πηγαὶ ποταµῶν ῥοθίων πᾶσαι ὑµνούντων δ ἡµῶν πατέρα χυιόν, χάγιον πνεῦµα πᾶσαι δυνάµεις ἐπιφωνούντων Ἀµήν Ἀµήν. κράτος, αἶνος ἀεὶ καὶ δόξα Θεῷ σωτῆρι µόνῳ πάντων ἀγαθῶν. Ἀµήν Ἀµήν. Πρωτοχρονιάτικος ὕµνος στὴν Ἁγία Τριάδα, ἀπὸ τὸν πάπυρο 1786 (Γ αἰ.) τῆς Ὀξυρύγχου. 15

16 Ὁ Ἔρωτας στὰ χιόνια Ἀλεξάνδρου Παπαδιαµάντη ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ 12 (Χριστούγεννα 2008) Καρδιὰ τοῦ χειµῶνος. Χριστούγεννα, Ἅις- Βασίλης, Φῶτα. Καὶ αὐτὸς ἐσηκώνετο τὸ πρωί, ἔρριπτεν εἰς τοὺς ὤµους τὴν παλιὰν πατατούκαν του, τὸ µόνον ροῦχον ὁπού ἐσώζετο ἀκόµη ἀπὸ τοὺς πρὸ τῆς εὐτυχίας του χρόνους, καὶ κατήρχετο εἰς τὴν παραθαλάσσιον ἀγοράν, µορµυρίζων, ἐνῷ κατέβαινεν ἀπὸ τὸ παλαιὸν µισογκρεµισµένον σπίτι, µὲ τρόπον ὥστε νὰ τὸν ἀκούῃ ἡ γειτόνισσα: - Σεβτάς εἶν αὐτός, δὲν εἶναι τσορβάς... ἔρωντας εἶναι, δὲν εἶναι γέρωντας. Τὸ ἔλεγε τόσον συχνά, ὥστε ὅλες οἱ γειτονοποῦλες ὁπού τὸν ἤκουαν τοῦ τὸ ἐκόλλησαν τέλος ὡς παρατσούκλι: «Ὁ µπάρµπα-γιαννιὸς ὁ Ἔρωντας». Διότι δὲν ἦτο πλέον νέος, οὔτε εὔµορφος, οὔτε ἄσπρα εἶχεν. Ὅλα αὐτὰ τὰ εἶχε φθείρει πρὸ χρόνων πολλῶν, µαζὶ µὲ τὸ καράβι, εἰς τὴν θάλασσαν, εἰς τὴν Μασσαλίαν. Εἶχεν ἀρχίσει τὸ στάδιόν του µὲ αὐτὴν τὴν πατατούκαν, ὅταν ἐπρωτοµπαρκάρησε ναύτης εἰς τὴν βοµβάρδαν τοῦ ἐξαδέλφου του. Εἶχεν ἀποκτήσει, ἀπὸ τὰ µερδικά του ὅσα ἐλάµβανεν ἀπὸ τὰ ταξίδια, µετοχὴν ἐπὶ τοῦ πλοίου, εἶτα εἶχεν ἀποκτήσει πλοῖον ἰδικόν του, καὶ εἶχε κάµει καλὰ ταξίδια. Εἶχε φορέσει ἀγγλικὲς τσόχες, βελούδινα γελέκα, ψηλὰ καπέλα, εἶχε κρεµάσει καδένες χρυσὲς µὲ ὡρολόγια, εἶχεν ἀποκτήσει χρήµατα ἀλλὰ τὰ ἔφαγεν ὅλα ἐγκαίρως µὲ τὰς Φρύνας εἰς τὴν Μασσαλίαν, καὶ ἄλλο δὲν τοῦ ἔµεινεν εἰµὴ ἡ παλιὰ πατατούκα, τὴν ὁποίαν ἐφόρει πεταχτὴν ἐπ ὤµων, ἐνῷ κατέβαινε τὸ πρωὶ εἰς τὴν παραλίαν, διὰ νὰ µπαρκάρῃ σύντροφος µέ καµµίαν βρατσέραν εἰς µικρὸν ναῦλον, ἢ διὰ νὰ πάγῃ µὲ ξένην βάρκαν νὰ βγάλη κανένα χταπόδι ἐντὸς τοῦ λιµένος. Κανένα δὲν εἶχεν εἰς τὸν κόσµον, ἦτον ἔρηµος. Εἶχε νυµφευθῆ, καὶ εἶχε χηρεύσει, εἶχεν ἀποκτήσει τέκνον, καὶ εἶχεν ἀτεκνωθῆ. Καὶ ἀργὰ τὸ βράδυ, τὴν νύκτα, τὰ µεσάνυκτα, ἀφοῦ ἔπινεν ὀλίγα ποτήρια διὰ νὰ ξεχάσῃ ἢ διὰ νὰ ζεσταθῇ, ἐπανήρχετο εἰς τὸ παλιόσπιτο τὸ µισογκρεµισµένον, ἐκχύνων εἰς τραγούδια τὸν πόνον του: -Σοκάκι µου µακρύ - στενό, µὲ τὴν κατεβασιά σου, κάµε κ ἐµένα γείτονα µὲ τὴν γειτόνισσά σου. Ἄλλοτε παραπονούµενος εὐθύµως: -Γειτόνισσα, γειτόνισσα, πολυλογού καὶ ψεύτρα, δὲν εἶπες µία φορὰ κ ἐσύ, Γιαννιό µου ἔλα µέσα. Χειµὼν βαρύς, ἐπὶ ἡµέρας ὁ οὐρανὸς κλειστός. Ἐπάνω εἰς τὰ βουνὰ χιόνες, κάτω εἰς τὸν κάµπον χιονόνερον. Ἡ πρωία ἐνθύµιζε τὸ δηµῶδες: Βρέχει, βρέχει καὶ χιονίζει, κι ὁ παπὰς χειροµυλίζει. Δὲν ἐχειροµύλιζεν ὁ παπάς, ἐχειροµύλιζεν ἡ γειτόνισσα, ἡ πολυλογού καὶ ψεύτρα, τοῦ ᾄσµατος τοῦ µπάρµπα-γιαννιοῦ. Διότι τοιοῦτον πρᾶγµα ἦτο µυλωνού ἐργαζοµένη µὲ τὴν χεῖρα, γυρίζουσα τὸν χειρόµυλον. Σηµειώσατε ὅτι, τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, τὸ ἀρχοντολόγι τοῦ τόπου τὸ εἶχεν εἰς κακόν του νὰ φάγῃ ψωµὶ ζυµωµένον µὲ ἄλευρον ἀπὸ νερόµυλον ἢ ἀνεµόµυλον, κ ἐπροτίµα τὸ διὰ χειροµύλου ἀλεσµένον. Καὶ εἶχεν πελατείαν µεγάλην, ἡ Πολυλογού. Ἐγυάλιζεν, εἶχε µάτια µεγάλα, εἶχε βερνίκι εἰς τὰ µάγουλά της. Εἶχεν ἕνα ἄνδρα, τέσσαρα παιδιά, κ ἕνα γαϊδουράκι µικρὸν διὰ νὰ κουβαλᾷ τὰ ἀλέσµατα. 16

17 Ὅλα τὰ ἀγαποῦσε, τὸν ἄνδρα της, τὰ παιδιά της, τὸ γαϊδουράκι της. Μόνον τὸν µπάρµπα-γιαννιὸν δὲν ἀγαποῦσε. Ποῖος νὰ τὸν ἀγαπήση αὐτόν; Ἦτο ἔρηµος εἰς τὸν κόσµον. Καὶ εἶχε πέσει εἰς τὸν ἔρωτα, µὲ τὴν γειτόνισσαν τὴν Πολυλογού, διὰ νὰ ξεχάσῃ τὸ καράβι του, τὰς Λαΐδας τῆς Μασσαλίας, τὴν θάλασσαν καὶ τὰ κύµατά της, τὰ βάσανά του, τὰς ἀσωτίας του, τὴν γυναῖκά του, τὸ παιδί του. Καὶ εἶχε πέσει εἰς τὸ κρασὶ διὰ νὰ ξεχάσῃ τὴν γειτόνισσαν. Συχνὰ ὅταν ἐπανήρχετο τὸ βράδυ, νύκτα, µεσάνυκτα, καὶ ἡ σκιά του, µακρά, ὑψηλή, λιγνή, µὲ τὴν πατατούκαν φεύγουσαν καὶ γλιστροῦσαν ἀπὸ τοὺς ὤµους του, προέκυπτεν εἰς τὸν µακρόν, στενὸν δροµίσκον, καὶ αἱ νιφάδες, µυῖαι λευκαί, τολύπαι βάµβακος, ἐφέροντο στροβιληδὸν εἰς τὸν ἀέρα, καὶ ἔπιπτον εἰς τὴν γῆν, καὶ ἔβλεπε τὸ βουνὸν ν ἀσπρίζῃ εἰς τὸ σκότος, ἔβλεπε τὸ παράθυρον τῆς γειτόνισσας κλειστόν, βωβόν, καὶ τὸν φεγγίτην νὰ λάµπῃ θαµβά, θολά, καὶ ἤκουε τὸν χειρόµυλον νὰ τρίζῃ ἀκόµη, καὶ ὁ χειρόµυλος ἔπαυε, καὶ ἤκουε τὴν γλῶσσαν της ν ἀλέθῃ, κ ἐνθυµεῖτο τὸν ἄνδρα της, τὰ παιδιά της, τὸ γαϊδουράκι της, ὁπού αὐτὴ ὅλα τὰ ἀγαποῦσε, ἐνῷ αὐτὸν δὲν ἐγύριζε µάτι νὰ τὸν ἰδῇ, ἐκαπνίζετο, ὅπως τὸ µελίσσι, ἐσφλοµώνετο, ὅπως τὸ χταπόδι, καὶ παρεδίδετο εἰς σκέψεις φιλοσοφικὰς καὶ εἰς ποιητικὰς εἰκόνας. - Νὰ εἶχεν ὁ ἔρωτας σαΐτες!... νὰ εἶχε βρόχια... νὰ εἶχε φωτιές... Νὰ τρυποῦσε µὲ τὶς σαΐτες του τὰ παραθύρια... νὰ ζέσταινε τὶς καρδιές... νὰ ἔστηνε τὰ βρόχια του ἀπάνω στὰ χιόνια... Ἕνας γέρο-φερετζέλης πιάνει µὲ τὶς θηλιές του χιλιάδες κοτσύφια. Ἐφαντάζετο τὸν ἔρωτα ὡς ἕνα εἶδος γερο- Φερετζέλη, ὅστις νὰ διηµερεύῃ πέραν, εἰς τὸν ὑψηλόν, πευκόσκιον λόφον, καὶ ν ἀσχολῆται εἰς τὸ νὰ στήνῃ βρόχια ἐπάνω εἰς τὰ χιόνια, διὰ νὰ συλλάβῃ τὶς ἀθῷες καρδιές, ὡς µισοπαγωµένα κοσσύφια, τὰ ὁποῖα ψάχνουν εἰς µάτην, διὰ ν ἀνακαλύψουν τελευταίαν τινα χαµάδα µείνασαν εἰς τὸν ἐλαιῶνα. Ἐξέλιπον οἱ µικροὶ µακρυλοὶ καρποὶ ἀπὸ τὰς ἀγριελαίας εἰς τὸ βουνὸν τοῦ Βαραντᾶ, ἐξέλιπον τὰ µύρτα ἀπὸ τὰς εὐώδεις µυρσίνας εἰς τῆς Μαµοῦς τὸ ρέµα, καὶ τώρα τὰ κοσσυφάκια τὰ λάλα µὲ τὸ ἀµαυρὸν πτέρωµα, οἱ κηροµύται οἱ γλυκεῖς καὶ αἱ κίχλαι αἱ εὔθυµοι πίπτουσι θύµατα τῆς θηλιᾶς τοῦ γερο-φερετζέλη. Τὴν ἄλλην βραδιὰν ἐπανήρχετο, ὄχι πολὺ οἰνοβαρής, ἔρριπτε βλέµµα εἰς τὰ παράθυρα τῆς Πολυλογοῦς, ὕψωνε τοὺς ὤµους, κ ἐµορµύριζεν: - Ἕνας Θεὸς θὰ µᾶς κρίνῃ... κ ἕνας θάνατος θὰ µᾶς ξεχωρίσῃ. Καὶ εἶτα µετὰ στεναγµοῦ προσέθετε: - K ἕνα κοιµητήρι θὰ µᾶς σµίξῃ. Ἀλλὰ δὲν ἠµποροῦσε, πρὶν ἀπέλθη νὰ κοιµηθῆ, νὰ µὴν ὑποψάλη τὸ σύνηθες ᾆσµα του: -Σοκάκι µου µακρύ - στενό, µὲ τὴν κατεβασιά σου, κάµε κ ἐµένα γείτονα µὲ τὴν γειτόνισσά σου. Τὴν ἄλλην βραδιάν, ἡ χιὼν εἶχε στρωθῆ σινδών, εἰς ὅλον τὸν µακρόν, στενὸν δροµίσκον. - Ἄσπρο σινδόνι... νὰ µᾶς ἀσπρίσῃ ὅλους στὸ µάτι τοῦ Θεοῦ... ν ἀσπρίσουν τὰ σωθικά µας... νὰ µὴν ἔχουµε κακὴ καρδιὰ µέσα µας. Ἐφαντάζετο ἀµυδρῶς µίαν εἰκόνα, µίαν ὀπτασίαν, ἓν ξυπνητὸν ὄνειρον. Ὡσὰν ἡ χιὼν νὰ ἰσοπεδώσῃ καὶ ν ἀσπρίσῃ ὅλα τὰ πράγµατα, ὅλας τὰς ἁµαρτίας, ὅλα τὰ περασµένα: Τὸ καράβι, τὴν θάλασσαν, τὰ ψηλὰ καπέλα, τὰ ὡρολόγια, τὰς ἁλύσεις τὰς χρυσᾶς καὶ τὰς ἁλύσεις τὰς σιδηρᾶς, τὰς πόρνας τῆς Μασσαλίας, τὴν ἀσωτίαν, τὴν δυστυχίαν, τὰ ναυάγια, νὰ τὰ σκεπάσῃ, νὰ τὰ ἐξαγνίσῃ, νὰ τὰ σαβανώσῃ, διὰ νὰ µὴ παρασταθοῦν ὅλα γυµνὰ καὶ τετραχηλισµένα, καὶ ὡς ἐξ ὀργίων καὶ φραγκικῶν χορῶν ἐξερχόµενα, εἰς τὸ ὄµµα τοῦ Κριτοῦ, τοῦ Παλαιοῦ Ἡµερῶν, τοῦ Τρισαγίου. N ἀσπρίσῃ καὶ νὰ σαβανώσῃ τὸν δροµίσκον τὸν µακρὸν καὶ τὸν στενὸν µὲ τὴν κατεβασιάν του καὶ µὲ τὴν δυσωδίαν του, καὶ τὸν οἰκίσκον τὸν παλαιὸν καὶ καταρρέοντα, καὶ τὴν πατατούκαν τὴν λερὴν καὶ κουρελιασµένην: Νὰ σαβανώσῃ καὶ νὰ σκεπάσῃ τὴν γειτόνισσαν τὴν πολυλογού καὶ ψεύτραν, καὶ τὸν χειρόµυλόν της, καὶ τὴν φιλοφροσύνην της, τὴν ψευτοπολιτικήν της, τὴν 17

18 φλυαρίαν της, καὶ τὸ γυάλισµά της, τὸ βερνίκι καὶ τὸ κοκκινάδι της, καὶ τὸ χαµόγελόν της, καὶ τὸν ἄνδρα της, τὰ παιδιά της καὶ τὸ γαϊδουράκι της: Ὅλα, ὅλα νὰ τὰ καλύψη, νὰ τὰ ἀσπρίση, νὰ τὰ ἀγνίση! Τὴν ἄλλην βραδιάν, τὴν τελευταίαν, νύκτα, µεσάνυκτα, ἐπανῆλθε µεθυσµένος πλειότερον παράποτε. Δὲν ἔστεκε πλέον εἰς τὰ πόδια του, δὲν ἐκινεῖτο οὐδ ἀνέπνεε πλέον. Χειµὼν βαρύς, οἰκία καταρρέουσα, καρδία ρηµασµένη. Μοναξία, ἀνία, κόσµος βαρύς, κακός, ἀνάλγητος. Ὑγεία κατεστραµµένη. Σῶµα βασανισµένον, φθαρµένον, σωθικὰ λυωµένα. Δὲν ἠµποροῦσε πλέον νὰ ζήσῃ, νὰ αἰσθανθῇ, νὰ χαρῇ. Δὲν ἠµποροῦσε νὰ εὕρῃ παρηγορίαν, νὰ ζεσταθῇ. Ἔπιε διὰ νὰ σταθῇ, ἔπιε διὰ νὰ πατήσῃ, ἔπιε διὰ νὰ γλιστρήσῃ. Δὲν ἐπάτει πλέον ἀσφαλῶς τὸ ἔδαφος. Ηὗρε τὸν δρόµον, τὸν ἀνεγνώρισεν. Ἐπιάσθη ἀπὸ τὸ ἀγκωνάρι. Ἐκλονήθη. Ἀκούµβησε τὶς πλάτες, ἐστύλωσε τὰ πόδια. Ἐµορµύρισε: - Νὰ εἶχαν οἱ φωτιὲς ἔρωτα!... Νὰ εἶχαν οἱ θηλιὲς χιόνια... Δὲν ἠµποροῦσε πλέον νὰ σχηµατίσῃ λογικὴν πρότασιν. Συνέχεε λέξεις καὶ ἐννοίας. Πάλιν ἐκλονήθη. Ἐπιάσθη ἀπὸ τὸν παραστάτην µιᾶς θύρας. Κατὰ λάθος ἤγγισε τὸ ρόπτρον. Τὸ ρόπτρον ἤχησε δυνατά. - Ποιὸς εἶναι; Ἦτο ἡ θύρα τῆς Πολυλογοῦς, τῆς γειτόνισσας. Εὐλογοφανῶς θὰ ἠδύνατό τις νὰ τοῦ ἀποδώση πρόθεσιν ὅτι ἐπεχείρει ν ἀναβῇ, καλῶς ἢ κακῶς, εἰς τὴν οἰκίαν της. Πῶς ὄχι; Ἐπάνω ἐκινοῦντο φῶτα καὶ ἄνθρωποι. Ἴσως ἐγίνοντο ἑτοιµασίαι. Χριστούγεννα, Ἅις-Βασίλης, Φῶτα, παραµοναί. Καρδιὰ τοῦ χειµῶνος. - Ποιὸς εἶναι; εἶπε πάλιν ἡ φωνή. Τὸ παράθυρον ἔτριξεν. Ὁ µπάρµπα-γιαννιὸς ἦτο ἀκριβῶς ὑπὸ τὸν ἐξώστην, ἀόρατος ἄνωθεν. Δὲν εἶναι τίποτε. Τὸ παράθυρον ἐκλείσθη σπασµωδικῶς. Μίαν στιγµὴν ἂς ἀργοποροῦσε! Ὁ µπάρµπα-γιαννιὸς ἐστηρίζετο ὄρθιος εἰς τὸν παραστάτην. Ἐδοκίµασε νὰ εἴπῃ τὸ τραγούδι του, ἀλλ εἰς τὸ πνεῦµα του τὸ ὑποβρύχιον, τοῦ ἤρχοντο ὡς ναυάγια αἱ λέξεις: «Γειτόνισσα πολυλογού, µακρύ - στενὸ σοκάκι!...» Μόλις ἤρθρωσε τὰς λέξεις, καὶ σχεδὸν δὲν ἠκούσθησαν. Ἐχάθησαν εἰς τὸν βόµβον τοῦ ἀνέµου καὶ εἰς τὸν στρόβιλον τῆς χιόνος. - Καὶ ἐγὼ σοκάκι εἶµαι, ἐµορµύρισε... ζωντανὸ σοκάκι. Ἐξεπιάσθη ἀπὸ τὴν λαβήν του. Ἐκλονήθη, ἐσαρρίσθη, ἔκλινε καὶ ἔπεσεν. Ἐξηπλώθη ἐπὶ τῆς χιόνος, καὶ κατέλαβε µὲ τὸ µακρόν του ἀνάστηµα ὅλον τὸ πλάτος τοῦ µακροῦ στενοῦ δροµίσκου. Ἅπαξ ἐδοκίµασε νὰ σηκωθῇ, καὶ εἶτα ἐναρκώθη. Εὕρισκε φρικώδη ζέστην εἰς τὴν χιόνα. «Εἶχαν οἱ φωτιὲς ἔρωτα!... Εἶχαν οἱ θηλιὲς χιόνια!» Καὶ τὸ παράθυρον πρὸ µιᾶς στιγµῆς εἶχε κλεισθῆ. Καὶ ἂν µίαν µόνον στιγµὴν ἠργοπόρει, ὁ σύζυγος τῆς Πολυλογοῦς θὰ ἔβλεπε τὸν ἄνθρωπον νὰ πέσῃ ἐπὶ τῆς χιόνος. Πλὴν δὲν τὸν εἶδεν οὔτε αὐτὸς οὔτε κανεὶς ἄλλος. K ἐπάνω εἰς τὴν χιόνα ἔπεσε χιών. Καὶ ἡ χιὼν ἐστοιβάχθη, ἐσωρεύθη δυὸ πιθαµάς, ἐκορυφώθη. Καὶ ἡ χιὼν ἔγινε σινδών, σάβανον. Καὶ ὁ µπάρµπα-γιαννιὸς ἄσπρισεν ὅλος, κ ἐκοιµήθη ὑπὸ τὴν χιόνα, διὰ νὰ µὴ παρασταθῇ γυµνὸς καὶ τετραχηλισµένος, αὐτὸς καὶ ἡ ζωή του καὶ αἱ πράξεις του, ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ, τοῦ Παλαιοῦ Ἡµερῶν, τοῦ Τρισαγίου. 18

19 Πλάτωνος, Ἀλκιβιάδης δεύτερος Περιµένοντας τόν Ἀναµενόµενο (Καί σέ παλαιώτερο τεῦχος εἴχαµε δηµοσιεύσει κείµενο - ἀπόσπασµα ἀπό τό ἔξοχο βιβλίο «Ἰησοῦς Χριστός - ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν». Ἀπό τό ἴδιο βιβλίο ἀκολουθεῖ ἕνα ἀπόσπασµα πού πραγµατεύεται µέρος ἑνός διαλόγου τοῦ Πλάτωνος (400 χρόνια π.χ) στό ὁποῖο ὁ Σωκράτης διαλέγεται µέ τόν Ἀλκιβιάδη ἐπί τοῦ θέµατος τῆς προσευχῆς. Εἶναι ἐντυπωσιακό νά παρατηρεῖ κανείς τώρα τό πῶς ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἑτοίµασε τήν ἀνθρωπότητα δηµιουργώντας τήν προσδοκία γιά τήν ἔλευση τοῦ Κυρίου). Καταπληκτικὴ εἶναι καὶ ἡ στιχοµυθία µεταξὺ τοῦ Σωκράτη καὶ τοῦ Ἀλκιβιάδη στὸ ἔργο τοῦ Πλάτωνος «Ἀλκιβιάδης δεύτερος» (ΧΙΙΙ-ΧIV, 150D ἐξ.), τὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωµένο στὸ θέµα τῆς προσευχῆς. Ἐδῶ ὁ Σωκράτης ἀναπτύσσει µεταξὺ ἄλλων καὶ τὶς ἑξῆς ἀλήθειες: α) Ὅτι οἱ προσευχόµενοι δὲν γνωρίζουν ποιὸ εἶναι τὸ πραγµατικό τους συµφέρον, ὥστε νὰ τὸ ζητοῦν ἀπό τούς θεούς, γι αὐτὸ πολλὲς φορὲς ζητοῦν πράγµατα ποὺ δὲν τοὺς συµφέρουν, ὅπως π.χ. τὴν βλάβη τῶν ἄλλων β) ὅτι ἡ προσευχὴ δὲν µπορεῖ νὰ εἶναι ἀποτελεσµατικὴ ἂν ἡ ὑλικὴ θυσία ποὺ προσφέρεται µαζὶ µ αὐτὴν δὲν προέρχεται ἀπὸ ψυχή εὐσεβῆ καὶ δίκαιη- «θὰ ἦταν φοβερὸ ἐὰν οἱ Θεοὶ ἀπέβλεπαν στὰ δῶρα καὶ τὶς θυσίες µας καὶ ὄχι στὴν ψυχή, ἐὰν δηλαδὴ εἶναι κάποιος ὅσιος καὶ δίκαιος», καὶ γ) γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς ἡ ἐπικοινωνία µὲ τὸν Θεὸ διαµέσου τῆς προσευχῆς δὲν εἶναι τόσο εὔκολη ὅπως φαίνεται, δὲν εἶναι ἀπαλλαγµένη ἀπὸ σφάλµατα καὶ κινδύνους καὶ δὲν εἶναι πάντοτε ἀποτελεσµατική. ἔλθη αὐτὴ ἡ ὥρα, ὦ Σωκράτη, καὶ ποιὸς θὰ µᾶς τὸ µάθη αὐτό; Μὲ πολὺ πόθο θὰ ἔβλεπα, νοµίζω, αὐτόν τὸν ἄνθρωπο, ποιὸς εἶναι». Στὴν ἐρώτησι αὐτὴ ὁ Σωκράτης ἀπαντᾶ ὅτι ὁ Ἀναµενόµενος εἶναι «οὗτος ὧ µέλει καὶ περί σοῦ», δηλαδὴ «αὐτὸς ποὺ φροντίζει (νοιάζεται) καὶ γιὰ σένα». Τὸν χαρακτηρίζει µάλιστα στὸ σηµεῖο αὐτὸ Θεάνθρωπο: «Θεὸν ἠδὲ (καί) ἄνδρα». Ἡ φροντίδα γιὰ ὅλους τούς ἀνθρώπους εἶναι τὸ ἔργο τοῦ Ἀναµενόµενου Θεανθρώπου, ἀλλὰ γιὰ νὰ γνωρίση Αὐτὸν ὅποιος θέλει, πρέπει πρῶτα νὰ ἀφαιρέση ἀπὸ τὴν ψυχὴ του τὸ κάλυµµα, τὴν ὁµίχλη ποὺ τὸν ἐµποδίζει νὰ Τὸν δή. Σ αὐτὰ τὰ λόγια του Σωκράτη, ὁ Ἀλκιβιάδης ἀποκρίνεται: «Ἄς µου ἀφαίρεση, ἐὰν θέλη, αὐτὸ τὸ κάλυµµα ἤ ὅ,τι ἄλλο, διότι ἐγὼ ἔχω ἀποφασίσει νὰ µὴν παραβῶ καµµία Ἀπὸ αὐτὰ ὁ Σωκράτης συµπεραίνει ὅτι τὸ µόνο ποὺ ἔχει νὰ κάνη ὁ ἄνθρωπος εἶναι νὰ περιµένη. µέχρις ὅτου φθάση ὁ καιρὸς νὰ διδαχθῆ ἀπὸ κάποιον πῶς πρέπει νὰ συµπεριφέρεται πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ τοὺς ἀνθρώπους: «ἀναγκαῖον οὖν ἐστι περιµένειν. ἕως ἂν τις µάθῃ ὡς δεῖ πρὸς θεοὺς καὶ πρὸς ἀνθρώπους διακεῖσθαι». Μετὰ τὴν διαπίστωσι αὐτὴ στὴν ὁποία κατέληξε ὁ Σωκράτης, ὁ Ἀλκιβιάδης τὸν ἐρωτᾶ: «Πότε οὖν παρέσται ὁ χρόνος οὗτος, ὦ Σώκρατες, καὶ τὶς ὁ παιδεύσων; ἥδιστα γὰρ ἂν µοι δοκῶ ἰδεῖν τοῦτον τὸν ἄνθρωπον τὶς ἐστιν», δηλαδή: «Πότε θὰ 19

20 ἀπὸ τὶς προσταγὲς του, ὅποιος νὰ εἶναι αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, ἐὰν πρόκειται νὰ γίνω καλλίτερος». Μὲ τὴν ὁµολογία αὐτὴ ὁ Ἀλκιβιάδης ἐκδηλώνει α) τὸν πόθο του νὰ γίνη καλλίτερος, β) τὴν πεποίθησι ὅτι αὐτὸ θὰ µπόρεση νὰ τὸ πραγµατοποίηση µόνον ὁ Ἀναµενόµενος Θεάνθρωπος, γ) γι αὐτὸ καὶ εἶναι ἐσωτερικὰ προπαρασκευασµένος νὰ ἀποδεχθῆ πλήρως τὶς ἐντολὲς τοῦ Διδασκάλου αὐτοῦ. Στὸ ἄκουσµα τῆς τριπλῆς αὐτῆς ὁµολογίας ὁ Σωκράτης ἐπαναλαµβάνει ὅτι ὁ Ἀναµενόµενος «ἔχει ἀξιοθαύµαστη προθυµία γιὰ σένα». Ἡ χρῆσι τοῦ ἐνεστῶτος «ἔχει» ἐδῶ δείχνει τὴν βεβαιότητα, τὸ θεωρεῖ τετελεσµένο, εἶναι προφητική: ἔχει ἀξιοθαύµαστη φροντίδα γιὰ τὸν Ἀλκιβιάδη καὶ γιὰ ὅλους τους ἀνθρώπους ὁ Ἀναµενόµενος ἀκόµη καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐµφάνισί του στὸν κόσµο. Αὐτὸ σηµαίνει - λέγει ὁ Ἀλκιβιάδης καὶ συµφωνεῖ ὁ Σωκράτης - ὅτι πρέπει νὰ ἀναβάλουµε τὴν προσφορὰ θυσίας «γιὰ τότε», µέχρι δηλαδὴ ὁ Ἀναµενόµενος νὰ µᾶς διδάξη πῶς πρέπει νὰ προσευχώµαστε καὶ νὰ προσφέρουµε θυσίες. Καὶ παρατηρεῖ συµπερασµατικὰ ὁ Ἀλκιβιάδης: «τοῖς θεοῖς δὲ καὶ στεφάνους καὶ τἄλλα πάντα νοµιζόµενα τότε δώσοµεν, ὅταν ἐκείνην τὴν ἡµέραν ἐλθοῦσαν ἴδω ἤξει δ οὐ διὰ µακροῦ, τούτων θελόντων»- δηλαδὴ πρὸς τὸ παρὸν θὰ διακόψουµε τὴν λατρεία καὶ «θὰ προσφέρουµε στοὺς θεοὺς καὶ στεφάνια καὶ ὅλα τὰ ἄλλα, ὅταν δῶ νὰ ἔλθη ἐκείνη ἡ µέρα - καὶ δὲν θ ἀργήση νὰ ἔλθη, ἐὰν αὐτοί τὸ θέλουν». Δὲν φανερώνεται ὁ φωτισµὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος κι ἐδῶ ὅπως καὶ στὸν Ἀββακοὺµ ποὺ προφήτευσε «ἐὰν καθυστερήση, περίµενέ τον µὲ ὑποµονή, διότι θὰ ἔλθη σίγουρα καὶ δὲν θ ἀργήση» (β 3); Στὸ τέλος δὲ τοῦ διαλόγου ὁ Σωκράτης λέγει ὅτι διατρέχουν περίοδο «κλύδωνος» (τρικυµίας). (πῶς πρέπει νὰ φερώµαστε στοὺς ἀνθρώπους), 2) ἡ ἔντονη αὐτή προσδοκία τοῦ ὑπερανθρώπου Διδασκάλου ὠφειλόταν στὴν συναίσθησι τοῦ ἀνθρώπου ὅτι βρίσκεται µέσα στὴν ζωὴ σὰν σὲ τρικυµισµένη θάλασσα, στὴν ὁποία ἐπικρατεῖ τέτοια ὁµίχλη ποὺ δὲν τὸν ἀφήνει νὰ δῆ τὴν ἀλήθεια - εἶναι ἕνα συναίσθηµα ἀνάλογο µὲ τοῦ µεγάλου Θεολόγου καὶ ἡσυχαστοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ, ὁ ὁποῖος ἐναγωνίως ἀπευθυνόταν πρὸς τὸν Θεὸ µὲ τὰ λόγια «φώτισόν µου τὸ σκότος, φώτισόν µου τὸ σκότος» ἔχοντας βαθιὰ πιστέψει ὅτι µόνον Αὐτός, ἡ Πηγὴ τοῦ ἄκτιστου Φωτός, µπορεῖ νὰ διαλύση τὴν ὁµίχλη ποὺ ἐπικρατεῖ µέσα στὸν ἄνθρωπο, 3) ὅτι ὁ Ἀναµενόµενος ὅπου νὰ εἶναι θὰ ἔλθη - καὶ µέχρι τότε πρέπει νὰ µὴ συνεχίζεται ἡ λατρεία, ἀφοῦ δὲν τελεῖται σωστά, ἀλλὰ κάθε λατρευτικὴ ἐκδήλωσι νὰ ἀναβληθῆ µέχρι νὰ ἔλθη ὁ Προσδοκώµενος Ὑπεράνθρωπος Διδάσκαλος καὶ νὰ διαφώτιση τὸν ἄνθρωπο πῶς νὰ τελῆ τὴν ἀληθινὴ καὶ Θεοπρεπῆ λατρεία. Τὴν ἴδια ἀνησυχία εἶχε καὶ ἡ «αἱρετική» Σαµαρεῖτις, ὅταν ἀπηύθηνε στὸν Κύριο τούς θαυµαστοὺς λόγους: «οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, ὁ λεγόµενος Χριστὸς. Ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡµῖν πάντα»(ἰωαν. δ 25), ἀφοῦ προηγουµένως εἶχε προηγηθῆ ἡ ἐρώτησί της καὶ ἡ ἀπάντησί Του γιὰ τὴν ἀληθινὴ λατρεία. Καὶ στὸ τέλος τὴν τιµᾶ µὲ τὴν ἀποκάλυψι τῆς ταυτότητός Του, πρᾶγµα ποὺ συστηµατικὰ ἀπέφευγε νὰ τὸ κάνη ἄµεσα σὲ ἄλλες περιπτώσεις: «Λέγει αὐτῆ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰµι ὁ λαλῶν σοι» (Ἰωαν. δ 25). Εὔλογα λοιπὸν ἀναφωνεῖ ὁ Κλήµης ὁ Ἀλεξανδρεὺς στοὺς Στρωµατεῖς (5, 13): «Δὲν εἶναι δυνατόν, νοµίζω, νὰ προαναγγελθῆ σαφέστερα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ὁ Σωτῆρας µας». Ἀπὸ τὸν διάλογο αὐτὸ προκύπτουν τὰ ἑξῆς συµπεράσµατα: 1) ὑπῆρχε ἔντονη ἡ προσδοκία ἑνὸς ξεχωριστοῦ στὴν δύναµι καὶ στὸν φωτισµὸ ἀνθρώπου, µὲ ἐντελῶς διαφορετικὲς ἰδιότητες, ποὺ θὰ ἔχη δικό του κῦρος καὶ θὰ εἶναι αὐθεντικὸς Παιδαγωγός θὰ διδάξη τοὺς ἀνθρώπους ὅ,τι δὲν µποροῦσε νὰ τοὺς διδάξη κανεὶς µέχρι τότε. Θὰ τοὺς ἀπεκάλυπτε τὴν ἀληθινὴ Θρησκεία (πῶς πρέπει νὰ φερώµαστε στὸν Θεό) καὶ τὴν ἀληθινὴ Ἠθικὴ 20

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 2 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 0 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 7 ο Μ Α Ρ Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 5 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 5 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 0 8 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα «κατ εἰκόνα Θεοῦ» καὶ ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια πλάθει τὸν κόσμο «κατ εἰκόνα κι ὁμοίωσή του». Ἐδῶ, σ αὐτὸ τὸ σημεῖο βρίσκεται ἡ μοναδικότητα κάθε πολιτισμοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ ἰδιαίτερη ἀξία του, ἡ ὁποία κρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Περιεχόμενα Πατριαρχική

Διαβάστε περισσότερα

Σταυροαναστάσιμα. Σειρά: «Χριστολογικά» ἀριθμ. 37

Σταυροαναστάσιμα. Σειρά: «Χριστολογικά» ἀριθμ. 37 Σταυροαναστάσιμα Σειρά: «Χριστολογικά» ἀριθμ. 37 MHTPOΠOΛITOY KAIΣAPIANHΣ, BYPΩNOΣ KAI YMHTTOY ΔANIHΛ Σταυροαναστάσιμα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ KAIΣAPIANHΣ, BYPΩNOΣ KAI YMHTTOY KAIΣAPIANH 2015 Σταυροαναστάσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988. Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988. Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1988 Πρός τά φιλάδελφα Μέλη τῆς Ἐκκλησίας Ἀπό τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων ἡ Ἐκκλησία μας ἤ- σκησε μέ ἰδιαιτέραν ἐπιμέλειαν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ τ ν γ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΟύαίΣ Οά μπορούσε κανείς νά άναφωνήση, άντιδρώντας αύθόρμητα στην τινών, δυστυχώς συμπατριωτών ΊΑ.*?, αυτοαποκαλουμένων «πνευματικών ανθρώπων» οί όποιοι ερωτηθέντες διά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΪΔΩΝΗ α) Καταγωγή Ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης γεννήθηκε τό 1956 στό Πλωμάριον Λέσβου ἀπό ναυτική οἰκογένεια. Μεγάλωσε κοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 112

ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 112 ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...! Η ἀντιστασιακή ἐπέτειος τοῦ Ἔθνους μας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ἐναντίον τοῦ Ἄξονος Παπισμοῦ - Σιωνισμοῦ μέ προκάλυμμα τή Γερμανία ἔχει φέτος γιά τήν Πατρίδα μας ἰδιάζουσα σημασία, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 Α1. Αναμφισβήτητα, ένα από τα καίρια χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του Γεωργίου Βιζυηνού είναι το θεατρικό στοιχείο, γι αυτό άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

Θέρος - Τρύγος - Πόλεμος

Θέρος - Τρύγος - Πόλεμος Θέρος - Τρύγος - Πόλεμος ΤΕΥΧΟΣ 49 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 «Στιγμές Φθινοπώρου» Γλυκό ναι τό φθινόπωρο,σάν μαραζών ἡ φύση καί σάν ὁ ἥλιος ὁ ζεστός,νωρίς νωρίς θά δύσει. Ὁ γαλανός ὁ οὐρανός,σύννεφα θά γεμίσει

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγκύκλιος Μ. Τεσσαρακοστῆς(1/2013)» ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΒ. κ. Ἀμφιλοχίου... σελ. 5-6

«Ἐγκύκλιος Μ. Τεσσαρακοστῆς(1/2013)» ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΒ. κ. Ἀμφιλοχίου... σελ. 5-6 ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας Περιοδική Ἔκδοση καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία.

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία. Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1878 στή Δυτική Μακεδονία. Ἐπιτρέψτε μου ν ἀρχίσω τήν ὁμιλία μου μέ ἀποσπάσματα δύο κειμένων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης: «Οἱ Μακεδόνες ἐξ ἀμνημονεύτων χρόνων οἰκήτορες καί κτήτορες τοῦ πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτυς μου ὁ Θεὸς. Μυθιστόρημα. Κίχλη

Μάρτυς μου ὁ Θεὸς. Μυθιστόρημα. Κίχλη Μ Α Κ Η Σ Τ Σ Ι ΤΑ Σ Μάρτυς μου ὁ Θεὸς Μυθιστόρημα Κίχλη Μ Α κ η σ Τ σ ι Τ Α σ Μάρτυς μου ὁ Θεὸς ΜΥΘισΤοΡηΜΑ εκδοσεισ κιχλη στὴν ἀδερφή μου Θεοδώρα Μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ Θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ νέος Διάκονος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ

Ὁ νέος Διάκονος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ΔΕΛΙΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΥ ΜΗΡΟΠΟΛΙΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΥΧΟΣ 64 ΡΙΠΟΛΙΣ ΟΚΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ ΧΑΡΙΙ ΘΕΟΥ ΜΗΡΟΠΟΛΙΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΜΑΣΚΑΡΕΜΑ Ἀγαπητοί µου, σήµερα θὰ γνωρίσου- µε ἕναν ἄγνωστο φαρισαῖο. Καὶ φυσικὰ

ΞΕΜΑΣΚΑΡΕΜΑ Ἀγαπητοί µου, σήµερα θὰ γνωρίσου- µε ἕναν ἄγνωστο φαρισαῖο. Καὶ φυσικὰ (αρ. φυλλ. 34) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Φεβρουάριος 2012 ΞΕΜΑΣΚΑΡΕΜΑ 1 Ἀγαπητοί µου, σήµερα θὰ γνωρίσου- µε ἕναν ἄγνωστο φαρισαῖο. Καὶ φυσικὰ ὄχι αὐτὸν ποὺ ἀναφέρει τὸ Εὐαγγέλιο. Αὐτὸν τὸν ξέρουµε ὅλοι µας.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ»

«ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ» «ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ» Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου σέ Ἐκδήλωση τῆς Ἑνώσεως Ἀποφοίτων Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς (Δευτέρα 4 Μαΐου 2015) Μετά πολλῆς προθυμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΩΓΟΥ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΛΤΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΩΓΟΥ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΛΤΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΩΓΟΥ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΛΤΟ 1 Κάθομαι καί γράφω Όπως οί όριστικά τρελοί στά χέρια τού δημοσίου. Παραλήπτης ή άγία 'Α νύπαρχτη κι ενας πολύ δικός μου περασμένος όριστικά σ' ενα καμένο κατάλογο αγνοουμένων.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σύναξις τῶν Προστατῶν καί Ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων

Ἡ Σύναξις τῶν Προστατῶν καί Ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων Ἡ Σύναξις τῶν Προστατῶν καί Ἐφόρων τῆς νήσου Λευκάδος Ἁγίων Τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωαννικίου Ζαμπέλη Κάθε πρώτη Κυριακή μετά τήν 15η Αὐγούστου ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τιμᾶ μέ ἕναν κοινό ἑορτασμό τό σύνολο τῶν Ἁγίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναµφίβολα παλαιότερα ὑπῆρχαν καταστάσεις

Ἀναµφίβολα παλαιότερα ὑπῆρχαν καταστάσεις Ἡ στάση µας πρός τούς κλη ρικούς Ἀναµφίβολα παλαιότερα ὑπῆρχαν καταστάσεις στήν ἐκκλησιαστική ζωή τῶν χριστιανῶν, ὅπου κανείς, συγκρίνοντάς τες µέ ἀντίστοιχες µεταγενέστερες, µπορεῖ νά πεῖ πεπεισµένα:

Διαβάστε περισσότερα

Zοῦμε σέ μιά ἐποχή, ὅπου τόν τόνο EPIEXOMENA ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΣ «ΟΧΙ»

Zοῦμε σέ μιά ἐποχή, ὅπου τόν τόνο EPIEXOMENA ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΣ «ΟΧΙ» ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 98 EPIEXOMENA Τά μεγάλα μας «ΟΧΙ»... σελ. 1 Νά πάρουμε στά χέρια μας καί πάλι τό λάβαρο τοῦ 21... σελ. 3 Νομοθετικό κακούργημα ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

Ο ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Ο ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁ καθρέφτης τῆς Δικαιοσύνης. Ὅταν ὅµως οἱ δικαστές εἶναι ἀσυνείδητοι, ἡ µέν Δικαιοσύνη παραπαίει, ἡ δέ Ἀλήθεια καταρρακοῦται. Γ. Χ. Π. Εἶναι πλέον καιρός

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἑορταστικός κύκλος τῶν Χριστουγέννων

Ὁ ἑορταστικός κύκλος τῶν Χριστουγέννων Ὁ ἑορταστικός κύκλος τῶν Χριστουγέννων ικαίως ἡ ἑορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς «ἡ μητρόπολις τῶν ἑορτῶν». Ἀφ ἑνός μέν διότι, ἐάν ὁ Σωτήρας Χριστός δέν γεννιόταν οὔτε θά ἐσταυρώνετο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ Ἀν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Πρωτοπρεσβύτερος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ Ἀν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 1 Πρωτοπρεσβύτερος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ Ἀν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Στά πλαίσια τοῦ γενικώτερου προβληματισμοῦ πού μᾶς

Διαβάστε περισσότερα

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»,

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!», ΤΕΥΧΟΣ 34 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ ΕΝΑΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΟΜΗ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΙ ΡΟΜΗ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 Μ Ρ : 0 9 / 0 1 / 2 0 1 6 Ρ. Ρ Ω. : 7 Λ Γ Μ - Λ Γ Μ Μ Η Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Υ 2 0 1 5 Δ Γ Ρ Ϋ Λ Γ Θ Δ ΚΔ Μ Β Δ Β Ω Θ Δ Δ Ρ Υ Θ Δ 0111 Χ / Γ Δ Θ Μ Θ Δ Ρ Ω Κ - - - 0112 Χ / Γ Λ Ρ Γ Κ Δ 2 3. 2 1 3. 0 0 0, 0 0-2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ. Περί ἀναιρέσεως τῆς ὑπογραφῆς μου σέ κυκλοφορηθέν κείμενο

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ. Περί ἀναιρέσεως τῆς ὑπογραφῆς μου σέ κυκλοφορηθέν κείμενο Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος 2009 Ἀριθμ. 33 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ ΤΑ Π ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Εφη μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Β τ ο υ 1 9 ου Δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Α ρ ι θ μ ό ς φ ύ λ λ ο υ 1 Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 5 «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ 13.5. 2012 Σελ.: 8-9

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ 13.5. 2012 Σελ.: 8-9 PRESS POST Κ. Ιωαννίνων 22 186 κωδ.: 6210 Χ + 7 P R E S S P O S T ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 25 (105), ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Στὴν μακραίωνη Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, μέχρι καὶ στὶς μέρες μας,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Ε Ισ α γω γή... 7. Μέρος Πρώτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Αίρεση κα'ι λ ο γ ικ ή... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Ό μοβος της έπανάστασης...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Ε Ισ α γω γή... 7. Μέρος Πρώτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Αίρεση κα'ι λ ο γ ικ ή... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Ό μοβος της έπανάστασης... Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Ισ α γω γή... 7 Μέρος Πρώτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Αίρεση κα'ι λ ο γ ικ ή... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Ό μοβος της έπανάστασης... 39 Μέρος Δεύτερο ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Λογική και έπανάσταση: Π ρουντόν... 61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΝΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΝΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Προλογικό σημείωμα Ἐπισκόπου Γρηγορίου Μητροπολίτου Καμερούν Πολύς ὁ λόγος περί τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 184ον

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 184ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 184ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 184ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΑΛΟ* ΓΚΝΟΛΙΚΟΝ *ΥΓΠ>ΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΜΜΗΜΑΝ <ΚΛΙΛΟΜ<ΝΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΓΚΑΛΟ* ΓΚΝΟΛΙΚΟΝ *ΥΓΠ>ΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΜΜΗΜΑΝ <ΚΛΙΛΟΜ<ΝΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΆ ΣΥΛΛΟΓΟ* ΡΑΓΝΑΆΆ ΠΑΓΚΑΛΟ* ΓΚΝΟΛΙΚΟΝ *ΥΓΠ>ΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΜΜΗΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. Ἀπό τίς Εἰσηγήσεις τοῦ ΙΒ Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἐξήχθησαν τά ἀκόλουθα πορίσματα:

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. Ἀπό τίς Εἰσηγήσεις τοῦ ΙΒ Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἐξήχθησαν τά ἀκόλουθα πορίσματα: 1 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Ἀπό τίς Εἰσηγήσεις τοῦ ΙΒ Λειτουργικοῦ Συμποσίου ἐξήχθησαν τά ἀκόλουθα πορίσματα: 1. Ὡς πρός τή γένεση τῆς Χριστιανικῆς λατρείας κατά τόν 1ο αἰώνα ἐπισημάνθηκε ὅτι αὐτή παρέλαβε πολλά στοιχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου *** ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΝΔ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΙΔΡΥΤΗΣ: Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κυρός ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 6 7 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ* (Ξερριζωμός καί ὀρθόδοξη Πίστη) ΑΘΗΝΑ 1992 * Ὁμιλία κατά τήν ἐκδήλωση Μνήμης ἀλησμόνητων πατρίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ (Σειρά Κηρυγμάτων)

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ (Σειρά Κηρυγμάτων) Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος 2010 Ἀριθμ. 45 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ... 1

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ... 1 ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ Διμηνιαῖο Περιοδικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου & Σελίνου ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΕΤΟΣ ΚΣΤ ΤΕΥΧΟΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΙΔΡΥΤΗΣ: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Εἰρήνης Αρτέμη Θεόλογος-Φιλόλογος, Μphil & PhD Θεολογίας Στὰ τέλη τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΕΟΡΓΚ ΛΟΥΚΑΤΕ ΦΡΕΙΔ. ΝΙΤΣΕ ΚΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ Z E N. #. Κ Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Υ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΓΚΕΟΡΓΚ ΛΟΥΚΑΤΕ ΦΡΕΙΔ. ΝΙΤΣΕ ΚΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ Z E N. #. Κ Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Υ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ ΓΚΕΟΡΓΚ ΛΟΥΚΑΤΕ ΦΡΕΙΔ. ΝΙΤΣΕ ΚΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ n Q o r l o y o s - I f ic i ά φ ρ α ό η : Z E N. #. Κ Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Υ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ ΓΚΕΟΡΓΚ ΑΟΥΚΑΤΣ /VIT ΣΕ ΠΡΟΛΟΓΟΙ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΞΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο ά π ε ζ α. Κ ό γ ξ σ

Τ ο ά π ε ζ α. Κ ό γ ξ σ Τ ο ά π ε ζ α Κ ό γ ξ σ Ηέμαςα για ρσζήςηρη με παιδιά γσμμαρίξσ λσκείξσ Δπιμέλεια: Άγγελξπ Γκξύμηπ, θεξλόγξπ Κεσκάδα 2014-1- -2- Ποόλξγξπ Μεσά φαπάρ οξλλήρ οπξλξγίζξτμε, για μια ακόμη υξπά, σημ ομετμασική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΑ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 Σεβασμιώτατοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αριθμός.Χειρογράφου 2375 ΤΟ ΚΑΓΓΕΛΑΡΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ. Ὑπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αριθμός.Χειρογράφου 2375 ΤΟ ΚΑΓΓΕΛΑΡΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ. Ὑπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ Αριθμός.Χειρογράφου 2375 ΤΟ ΚΑΓΓΕΛΑΡΙ Ὁ περίφημος χορός πού χορεύεται στό χωριό Παπαδάτες Πρεβέζης ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ὑπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Δημοσιογράφου - Συγγραφέως 'Η Λάρισα μέ τήν άπλα τοΰ πολύκαρπου κάμπου της και τον γκριζοπράσινον ορίζοντα των ιστορικών βουνών της Όλύμπου και Κισσάβου, πού αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ξεδιπλώνοντας, µπροστά στή σύνθετη, κριτική µάδα τ ν συνοµιλητ ν. καµβάς τ ς στορίας DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Ξεδιπλώνοντας, µπροστά στή σύνθετη, κριτική µάδα τ ν συνοµιλητ ν. καµβάς τ ς στορίας DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 284 1 Σεπτεµβρίου 2010 καµβάς τ ς στορίας ά χρόνια τρέχουν. Ο α νες κυλο ν. Ο γενιές ρχονται καί πα -

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου

Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου . 1 1 Ὁμολογιακή ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου κατά τῶν οἰκουμενιστικῶν καί φιλενωτικῶν κινήσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα ῃ Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 3 Ἰανουαρίου 1969 Σεβαστέ πάτερ Χαράλαμπες, Ἐπειδή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. 1. Τά βουνά της. 2. Τά δάση της. 3. Γεωγραψίκή έξάπλωση ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΤΣΙΤΣΑ

Η ΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. 1. Τά βουνά της. 2. Τά δάση της. 3. Γεωγραψίκή έξάπλωση ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΤΣΙΤΣΑ 1. Τά βουνά της Η ΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΤΣΙΤΣΑ Έπιθεωρητοϋ Δασών "Οσον δεν γνώρισαν τή Θεσσαλία άπό κοντά ή τή γνώρισαν βιαστικά σέ κάποιο ταξίδι τους, τή φαντάζονται α πλώς σά μιά τεράστια πεδιάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. Φιλάνθρωποι παζαρτζῆδες καί ἐκδιδόµενη τοπαρχία. Νόµπελ Εἰρήνης στόν Ὀµπάµα. Νέα Ἐποχή ΠαΣοΚ. Αὐτοί τά ὁµολογοῦν, ἐµεῖς ἀκοῦµε;

Ἀντιφωνητὴς. Φιλάνθρωποι παζαρτζῆδες καί ἐκδιδόµενη τοπαρχία. Νόµπελ Εἰρήνης στόν Ὀµπάµα. Νέα Ἐποχή ΠαΣοΚ. Αὐτοί τά ὁµολογοῦν, ἐµεῖς ἀκοῦµε; Ἀντιφωνητὴς - Πᾶµε! Γ.Α.Π. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΕΤΟΣ 12ο / ΑΡ. Φ. 281 / ΤΙΜΗ 1 Φιλάνθρωποι παζαρτζῆδες καί ἐκδιδόµενη τοπαρχία Τό φιλανθρωπικό (µ)παζάρ στό κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥΣ Ξεκινώντας άπό τήν παλιά παράδοση τής χαλκευτικής, για τήν όποια φημίζεται ή πόλη τής Θεσσαλονίκης, άρχισα μια εκτεταμένη

Διαβάστε περισσότερα

κάθε δεύτερη Πανσέληνο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Φ ιλοτεχνικος Ο μ ιλ ο ς Μ υτιλήνης «Ο Θεόφιλος»

κάθε δεύτερη Πανσέληνο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Φ ιλοτεχνικος Ο μ ιλ ο ς Μ υτιλήνης «Ο Θεόφιλος» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Φ ιλοτεχνικος Ο μ ιλ ο ς Μ υτιλήνης «Ο Θεόφιλος» κάθε δεύτερη Πανσέληνο...Κι άν κάνεις δχι ά νο ίγεις τό στόμα σου νιώ θεις δτι θά βγούνε κάτι παλιά Α ιολικά, δλα ά λφ α κ α ί νύ, κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 1. Ἡ συμβολική γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας ἔχει κατεξοχήν συμβολικό χαρακτήρα.

Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 1. Ἡ συμβολική γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας ἔχει κατεξοχήν συμβολικό χαρακτήρα. Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Πρωτ. Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. 1. Ἡ συμβολική γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας Ἡ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας ἔχει κατεξοχήν συμβολικό χαρακτήρα. Ὁ χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχρονικὰ καὶ οἰκουμενικὰ μηνύματα τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῶν Θεσσαλονικέων Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου»

«Διαχρονικὰ καὶ οἰκουμενικὰ μηνύματα τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῶν Θεσσαλονικέων Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου» Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η 3 Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και Κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας α β γ δ ε ζ θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ φ χ ψ ω η ξ υ ψ ω 1 2 3 4 5 6 7 4α 8 9 ο α β γ δ 9α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κρήτης

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κρήτης ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Χρηστίδης Δ. Ανωγιάτη Χ. Κοκκολάκη Α. Λουράντου Α. Χασάπης Φ. Σταυροπούλου Ε. Αλωνιστιώτη Δ. Καρκασίνας Α. Μαραγκουδάκης Θ. Κεφαλάς Γ. Μπαχά Α. Μπέζα Γ. Μποραζέλης Ν. Χίνης Π. Λύτρα

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 (α μέρος)

διάλογος Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 (α μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014, ΤΕΥΧΟΣ 77 διάλογος Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 (α μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Σαηεντολογία δραστηριοποιεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ καλλιεργεῖ

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ καλλιεργεῖ «ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ Θ 2009 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 47 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

06/06/2013 π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ σελ. 1

06/06/2013 π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ σελ. 1 06/06/2013 π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ σελ. 1 Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως ΙΔ Πανελλήνιον Λειτουργικὸν Συμπόσιον Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Ἱερὰ Μητρόπολις Πατρῶν, 17-19 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΤΟΣ 11ο / ΑΡ. Φ. 262 / ΤΙΜΗ 1

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΤΟΣ 11ο / ΑΡ. Φ. 262 / ΤΙΜΗ 1 Ἀντιφωνητὴς Μυστήριον ξένον ὁρῶ καί παράδοξον, οὐρανόν τό σπήλαιον, θρόνον χερουβικόν τήν Παρθένον, τήν φάτνην χωρίον, ἐν ᾧ ἀνεκλήθη ὁ Ἀχώρητος (Ὄρθρος Χριστουγέννων) ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

0 irotmttm ------------------------------- * -------------------------------- eka.ia.gtxi Me ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Μ V ΤI \ Η Ν Η C

0 irotmttm ------------------------------- * -------------------------------- eka.ia.gtxi Me ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Μ V ΤI \ Η Ν Η C Μ ηνιαίο fc K K ju i«ia C T ih O T F e p i o a i f i o 0 irotmttm ------------------------------- * -------------------------------- TOV ceg. eka.ia.gtxi Me ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Μ V ΤI \ Η Ν Η C κογ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΙΛΛΕΑΣ. Τώρα θρηνῆστε μου φυτά, ψάλλετε γόους ἄλση Τώρα ἄστρα, ἀνεμῶνες, σύννεφα, τρέξετε νὰ κρυφτεῖτε. Τώρα, ἀγαπημένε μου, τὴν Ἄνοιξη σκεπάσου.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ. Τώρα θρηνῆστε μου φυτά, ψάλλετε γόους ἄλση Τώρα ἄστρα, ἀνεμῶνες, σύννεφα, τρέξετε νὰ κρυφτεῖτε. Τώρα, ἀγαπημένε μου, τὴν Ἄνοιξη σκεπάσου. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ Πέρασε ἀπ τὸν ὀμφαλό του μὲ ὁρμὴ τοῦ κονταριοῦ ἡ μύτη Καὶ βγῆκε μὲς στὰ αἵματα τρυπώντας τ ἄντερά του. Τότε ἡ ψυχὴ τινάχτηκε στὰ χείλη Κι ὁ Πάτροκλος τὴν ἔφτυσε πέφτοντας πάν στὸ χῶμα. Τώρα λευκὰ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΙΟΣ 2009. Καλόν αγώνα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΙΟΣ 2009. Καλόν αγώνα ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΙΟΣ 2009 κωδικός 7109 Καλόν αγώνα τ. 30, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. - fax 26340-44.391

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΕΤΟΣ 60 ο Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2014 Ἀρ. 605 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m Καλοκαιρινὸς ἀπολογισμός m Ἡ προσδοκία τῆς συγκομιδῆς m 1940-41. Γράμματα ἀπὸ τὸ μέτωπο m Ἀφιέρωμα γιὰ τὴν Παγκόσμια Ἡμέρα τῶν Κωφῶν: Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 197ό ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Υπουργείον Εργασίας καί Απασχολήσεως Αριθ. πρωτ. 26946/5493/23-8-76 ΑΡΘΡΟ 1...4 ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ...4 ΑΡΘΡΟ 2...4

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21) τηλ. 210-72.72.204, fax 210-72.72.210 Πρωτ. 4652 Ἀριθ. Ἐν Ἀθήναις τῇ 22ᾳ Σεπτεμβρίου 2014 Διεκπ. 2081 ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικὸς ἐντύπου: 6510 Ἰδιοκτήτης-Ἐκδότης Διευθυντής Ὑπεύθυνος σύνταξης Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ Διεύθυνση Δωρεές, χορηγίες, συνδρομές

Κωδικὸς ἐντύπου: 6510 Ἰδιοκτήτης-Ἐκδότης Διευθυντής Ὑπεύθυνος σύνταξης Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ Διεύθυνση Δωρεές, χορηγίες, συνδρομές «ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ IA 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 56 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟ Ρ ΙΑ Σ & Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Υ Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ Ι Α Σ ^

ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟ Ρ ΙΑ Σ & Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Υ Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ Ι Α Σ ^ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟ Ρ ΙΑ Σ & Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Υ Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ Ι Α Σ ^ ΜΑΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2 0 1 3 ΕΤΟΣ ΣΤ ' - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 2 0 Τετραμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 273 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βαθέος

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7ΝΠΡΩΛΚ-9Ρ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 462 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ]Η. Πέµπτη 15 Απριλίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ]Η. Πέµπτη 15 Απριλίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ]Η Πέµπτη 15 Απριλίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 5713 2. 'Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Ι. Βούρου, σελ. 5766 3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθοδοξία. καὶ Αἵρεσις. Ἡ παρουσία καὶ δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ εἰς τὴν «καθ ἡμᾶς Ἀνατολὴν»* πρὸς σκότος;» «Τίς κοινωνία φωτὶ.

Ὀρθοδοξία. καὶ Αἵρεσις. Ἡ παρουσία καὶ δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ εἰς τὴν «καθ ἡμᾶς Ἀνατολὴν»* πρὸς σκότος;» «Τίς κοινωνία φωτὶ. Ὀρθοδοξία «Τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;» καὶ Αἵρεσις Κείμενον β Τὸ Ἐσωτερικὸ Μέτωπο τῆς Ρωμηοσύνης Ἡ παρουσία καὶ δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ εἰς τὴν «καθ ἡμᾶς Ἀνατολὴν»* Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ι.Ε. 19 ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α' ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 1. Κτιτορικό. 2. Χρονικό τής Άλβανοκρατίας (1770-1779). 3. 'Ακολουθία τοδ άγιου 'Αλεξίου. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΗ ΟΤΑΝ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΕΙ ;

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΚΟΗ ΟΤΑΝ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΕΙ ; Τί μᾶς διδάσκει τό ἐκκλησιαστικό παρελθόν σχετικῶς μέ τήν ὑπακοή στόν Πνευματικό μας Πατέρα, ὅταν πρόκειται περί θέματος Πίστεως, δογματικό ἤ σχετικό μέ τούς ἱερούς Κανόνες; Ὀφείλουμε ἀδιάκριτη ὑπακοή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO

ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO Ή ^ριοάικο 0 f f f l t M t t M ------------ * ------------ - GKAJAGTλΙ He ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY ceg. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ Μ YTI \ Η N H C κ ο γ ΐ λ κ ω κ ο γ ΙΛΡΥΤΗΟ: 0 MYTI\HNHC l\k(dkoc (t) 1333

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (Γ μέρος)

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (Γ μέρος) ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 44 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (Γ μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. 9. Ἡ παραθρησκεία ὡς κοινωνική ἀπειλή Ἕνεκα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΧΩ σας εύχεται Ευτυχισμένο και Δημιουργικό 2016!!! σελ.3. σελ.3

Η ΗΧΩ σας εύχεται Ευτυχισμένο και Δημιουργικό 2016!!! σελ.3. σελ.3 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς 5 ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 356 ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email:ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. Α : ΚΕΦ. Β : ΚΕΦ. Γ : ΚΕΦ. : ΚΕΦ. Ε : ΚΕΦ. ΣΤ : ΚΕΦ. Ζ : ΚΕΦ. Η : ΚΕΦ. Θ : ΚΕΦ. Ι : ΚΕΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 178ο Αρωνίου 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΟ ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Υ Π Α ΚΟ Η, ΕΛ Ε ΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟ Γ Η Σ Η

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΟ ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Υ Π Α ΚΟ Η, ΕΛ Ε ΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟ Γ Η Σ Η 227 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΟ ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Υ Π Α ΚΟ Η, ΕΛ Ε ΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟ Γ Η Σ Η Tο Αρχιµανδρίτου κ. Ιωάννου Σακελλαρίου Ηγουµένου Ι. Μον ς Πεντέλης (ν ν Επισκ που Θερµοπυλ

Διαβάστε περισσότερα

m Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος m Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς m Πάντοτε μάνα m Τὸ χρονικὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

m Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος m Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς m Πάντοτε μάνα m Τὸ χρονικὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΕΤΟΣ 59 ο Μάιος - Ἰούνιος 2013 Ἀρ. 597 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος m Τὴ Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς m Πάντοτε μάνα m Τὸ χρονικὸ τῆς Ἁλώσεως καὶ ὁ «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» Περιεχόμενα Σημείωμα τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ. χ Φ ι β ρ ω Μ. 15 ος. όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς. Μάϊος. ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΤΟΜΟΣ

ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ. χ Φ ι β ρ ω Μ. 15 ος. όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς. Μάϊος. ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΤΟΜΟΣ ΤΗΟ ΙΘΡΧ ΜΗΤΡΟΠΟ/ΜΟ ΜβΟΟΠΜΧΟ ΚΧΙ ΓΝΗΟΙΧΟ ΟΡΘΟΛΟ2ΟΥ βκκ^ηοιχο ΤΗΟ ΟΡΘΟΛ,Ο^ΟΟ ΠΝΟΗ όν ορίανον ΙίςΊερας ΜκΤροσόλίατς ΤΟΜΟΣ 15 ος ΜΗΝ" Μάϊος ΕΤΟΣ 2004 ΤΕΧΧΟΣ 148 χ Φ ι β ρ ω Μ 6Ι0 ΤΟΝ ΧΟΙΛ.ΙΜΟΝ ΧΡΧΙβΠ/ΠΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ ο Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς 1 2 η αλήθεια είναι το αντίθετο της αγάπης σημείωση Και το Lacrimosa (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 'Γ 1 * Εφτάνησα ήταν ανέκαθεν μια ιδιαίτερα εύαίσβητη και ιδιάζουσα πνευματική ηεριο/ή τού Ελλαδικού χώρου, τόσο /»τα τα χρόν.α τής 'ξενικής του«κατοχή«όσο καί μετά τήν ενωσή

Διαβάστε περισσότερα